Sei sulla pagina 1di 1

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/2
SEKOLAH .........................................................................................
SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT_______________________________________________
Bil ke : ...... Tahun :............

Tarikh :..................... Masa

Tempat

: ......................................................................

Pengerusi

:..........................................

Bil

Nama

T/tangan Bil

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)
TIDAK HADIR
Bil

: .....................

Nama

T/tangan

Nama

Catatan

40

Nama

Catatan Bil

Disediakan oleh :

...........................................
(

)
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
| 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00