Sei sulla pagina 1di 1

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/1
SEKOLAH RENDAH NEGERI JOHOR
Rujukan Kami : ......................
..........................................................................

Tarikh:...................................

..........................................................................
..........................................................................
Tuan/Puan,
MESYUARAT....................................................................................
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan
berikut;

3.

Tarikh

:........................................

Masa

:........................................

Tempat

:........................................

Pengerusi

:........................................

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;


3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Ucapan Pengerusi
Membaca dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu
Perkara Berbangkit.
Pembentangan kertas kerja/isu semasa
3.4.1.....................
3.4.2.....................
Hal-hal lain

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.


Sekian.
Saya yang menurut perintah,
........................................................

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


| 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00