Sei sulla pagina 1di 98
reat Profesor ALEXANDER SCHMEMANN PENTRU VIATA LUMIT Sacramentele si Ortodoxia ALEXANDER SCREMANET = S = = = 5 5 2 = a = ros din pordeo Cbmrlas foto! Adc how Preotul profesor we ALEXANDER SCHMEMANN foal nedlor 4006 -200% 24-05-2004 PENTRU VIATA LUMII Sacramentele si Ortodoxia Veoctist rar HS OMTODONE ROMANE 4 ret profesor ar AUREL tt ® oVTURA NSHHFUTUL BIRLIC $1 DE HIIUNE {AL BISERIEN ORTODORE ROMANE scone 2001 ator o test dp et evans compe 1 ys ae SS Pree sub ut: Forte Lie oF Menaenie nat crnodony. eno nator PREFATA Aceasta carte a fost serisa cu zece an in urma, ca Indrumar pentru Conferinta Cvadrienala a Federatiel Nationale a Studentlor Crestini tinuta la Athens, Ohio, In decembile 1963. Ea na fost harauta a fg cu sigue ‘ania nu este un tratatteologicsistematic al tracitet Titurgice ortodone, Singurel me scop In scrlerea ei a fost de a schita~ pentru student care se pregatesc 53 sliscute despre misiunea crestind --conceptia cresting ‘despre lume”, adica abordarea lum a viet omulul in lume, care decurge din experienta iturgica a Bise Hell Ortodoxe. ‘Sa lntamplat ns c& aceasta carte a ajuns la un ‘cere mal larg de cititor dincolo de cercurile. st ‘denfestt pentru care a fost scr, Retiparta in 1968, ‘de catve Balitura Herder and Herder (sub tial Sacra- iments and Orthodoxy) apot in Anglia (World as Sacrament) tadusa in franceza, italiana sl greaca, e2 ‘fost chiar recent ,publlcaa” intro traducere ruseasca f’nonima de catre Samizdatul clandestin din Uniunea Sovieica. Sunt sigur ca toate acestea dovedese mu alta deosebite ale carl in sine ~ eu insuml, mai ‘mult deceit orice, sunt constient de multele el efecte si lipsuri ~ cl Importanta temel de care am incercat s& ma ocup gi necesitatea imperioasa de a 0 _aborda care, evidenta acum zece ani, este si mal ev