Sei sulla pagina 1di 1

PK01 Pengurusan Panitia

CARTA ALIRAN PROSEDUR PENGURUSAN PANITIA

Mula

Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia Mata Pelajaran. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekurang-kurangnya 2 Kali Setahun

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Sekurang-kurangnya 4 Kali Setahun

Penyediaan Dokumen Panitia

Pelaksanaan Prosedur Kerja Mengikut PK 01- Pengurusan Panitia

Penilaian

Penambahbaikan

Tamat

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00

Muka Surat | 5