Sei sulla pagina 1di 114

UYANI

Ik Tanrs Yaynlar 1 2002

1 - GEREK EYTAN AYETLER 2 - HZ. AYE VE KAYIP GERDANLIK OLAYININ ARDINDAK GEREKLER 3 - KURAN ZGNMDR 4 - HZ. BRAHM: KODOLARIN PR 5 - MSLMANLIIN BLM VE SANAT DMANLII 6 - CNSEL ENERJ - ECNSELLK CNSEL TECAVZLER 7 - GAZABIN TANRISI 8 - EYTAN'IN, ALLAH'I LK ALDATMASI 9 - ALLAH'IN KIZLARI

GEREK EYTAN AYETLER


DNN KUTSAL KTAPLARI SATANST RETLERLE KARIIKTIR
Salman Rdinin kitab hakknda birka sz: Yllar nce Salman Rdi, byk grltler kopartan eytan Ayetleri isimli romann yazp, dnyada byk grltler kopartt zaman, uzun sre ok heyecenl bir bekleyi yaadk. Acaba bu kitap, Kurandaki bildiimiz, eytan tarafndan yerletirilen ayet ve tleri mi aklyor ,bu konuda geni bilgi mi veriyordu eklinde dndk. Arkadan, Humeyni Salman Rdi iin lm fetvas verince bu zannmz daha da glendi. Byk uralar sonunda sz konusu kitaptan bir tane getirtmeyi baarnca grdk ki, kitabn bizim zannmzla hi bir ilgisi yok ve sadece zaten yzlerce yldan beri bilinen fakat fazla ortaya dklmeyen bir olay iliyor. Bu olay nedir? Necm Suesi olay: Muhammed, Mekkede Kur-an okur veya daha olas olarak vahiy alrken trans srasnda Necm suresini okur. Bulunduu yerde Eski dinin mridleri olan Araplar da vardr. Bulunduu yer de bir ihtimal Kabedir. Fakat nerede olduunun nemi de yok. Muhammed sureyi okur. Sra 19 20 21 22 - 23. Ayetlere gelince Kabede o zamanlar bulunan Lat, Menat ve Uzza isimlerindeki en byk tanray ven bir iir syler. Bu iir dnemin Araplar tarafndan zaten bilinen bireydir. El Late vel Uzza ve Menates Salisete Luhra Tilke Kavanikl ila Ve innekel efaate hnnel Turna Lat ve Uzza ve ncleri olan Menat Bunlarn efaatleri kesinlikle umulur Ve bunlar yce kuulardr. Ayetler bitince Muhammed secde eder. Ayn anda kendi tanralar da vld iin eski dinin mensubu olan Araplar da onunla birlikte
3

secde ederler. Muhammedin kendi tanralarn vmesinden dolay akn durumdadrlar. Daha sonra Cebrail, Muhammede mdahele ederek sz konusu ayetlerin kendisine eytan tarafndan verildiini ve sureden kartlmalar gerektiini syler. Bunun zerine sz konusu ayetler aadaki ekilde deitirilir: NECM SURESI Elmall Hamdi meali: 19-Siz de grdnz deil mi Lat ve Uzza'y? 20-nc olarak da teki Menat'? 21-Size erkek, O'na dii ylemi? 22-yle ise bu ok hayfl (haksz) bir taksim! 23-Onlar hibir ey deil, srf sizin ve babalarnzn takt kuru isimlerdir. Allah onlara yle bir saltanat indirmedi. Onlar yalnz zanna ve nefislerinin sevdasna uyuyorlar. Oysa Rablerinden kendilerine doru yolu gsteren geldi. Tabii ki sylemeye gerek yok ama buradaki ayetler Muhammedin ilk okuduklar deil, sonradan deitirilmi olanlardr. Bu olay yaand gnden beri hi unutulmam, ok gvenilir Hadisiler tarafndan tasdik edilmi, kaytlara gemi bir olaydr. Bu ok saydaki hadisiye rnek olarak Buhari gsterilebilir. Buhari, Es Sahih isimli eserinde bu olay tasdik eder. Gene XV. Yzyln en nl hadisilerinden Celalddin Suyuti ve bn Hacer (El Askalani) olay dorulamlar ve salam kabul etmilerdir. Kur-andaki Hac ve sra surelerinde de baz ayetler vardr ki, bunlar baz yorumcular tarafndan Necm suresi olaynn dzeltilmesi ile ilgili uyar olarak kabul edilirlerken baz yorumcular tarafndan da ayn olay iin uyar deil de aklama eklinde kabul edilirler. Bu ayetleri ve gerekte neyi anlattklarn aada daha farkl bir yorumla greceiz. Salman Rdi konusunda sylenebilecek fazla birey yok. O zaten bilinen bir olay romannda kullanm olan sradan bir yazardr. Yazdklarnda da Mslmanl rencide edecek birey yoktur fakat Mslmancklar bu iten korku ekilde alnrlar ve kendi Kt tanrlar, kendi hakkn ve onurunu korumaktan aciz olduu iin Salman Rdiyi ldrme karar alrlar. Geri bunda da hala baarl
4

olmadalr fakat zihniyetin korkunluunu anlamak iin ldrmeleri de gerekmez zaten. Bir olay vardr. Eski din bilginlerinin en gvenilir olarak kabul edilenleri de bunu kabul etmektedirler. Aslnda Salman Rdinin idam fetvasn verenler de bu olay ve doru olduunu bilmektedirler fakat onlarn zihniyeti doru bile olsa ilerine gelmeyeni yok saymak, syleyeni de yok etmek zerine kuruludur. te islam zihniyeti budur ve buyzden de yzyllardan beri kur-an meali yani evirisisini okumay bile yasaklamlar sadece birka kiinin okuyup, cahil srsne kendi yorumlaryla anlatmasna izin vermilerdir. Gerek eytan ayetleri ise Kur-ann her yerinde dolu dolu bulunmaktadr. Bunlarn hepsini ya da bilebildiimiz kadarn sras geldike greceiz. Salman Rdinin kitabn ilk duyduumuz zaman, bildiimiz ayet ve baz olaylarn hepsinden veya en azndan bir oundan ve bunlarn neden yapldndan bahsediyor zannederek heyecan duymutuk fakat sonunda onun sadece bilinen tek bir olay ileyen sradan bir roman olduunu anladk. EYTAN, "AYETLERN" BELRGN OLMASINI ZELLKLE STEMTR Yukarda anlatlan Necm suresi olay eytan ayetlerinin en belirginidir nk eytan bunun belirli olmasn istemitir. Bu olay gerekletirilerek belli edilmek istenen baz eyler vardr. eytan Kur-ana istedii zaman istedii mdaheleyi yapabilirdi. Bunun en belirgin rnei Necm suresi olaydr. Bu Vahiy gerekleirken ne Muhammed ne olduunu anlayabilmi ne Cebrail ve ne de Onun tanrs olay engelleyebilmitir. Demek ki, eytan istedii her an Muhammedin vahiylerine mdahele edebilecek ve onun ayetlerini istedii gibi deitirebilecek durumdadr. Necm suresi olaynda gizli bir anlatm olmamas, Ayetlerin anlamlarn kartracak birey, belirsiz bir deiiklik gibi eyler yerine aka btn Araplarn zaten bildii bir iirin okunmas sadece bunun yaplabileceini ve yapldn ispatlayabilmek ve ilerde yaayacak olan insanlara ve mesela bizim amza bir mesaj vermek iindir. Buyzden byle hemen
5

anlalabilecek olan bir iir okunmutur. Halbuki eytan, Kur-ana kendi takipileri tarafndan anlalabilecek olan yzlerce ayet koymutur. Kendi yolundan gidecek olanlar koruyacak hkmler getirmi ve izleyicilerine ynlendirmelerde bulunmutur. b) dindeki gerek eytan ayetleri: Ortaya k srasna gre Yahudilik, Hristiyanlk ve Mslmanlk gibi dinler batl yani hak olmayan ve insanlk iin zararl eyler olmalarna ramen daima iki yanl olmulardr. Birinci yanlar dardan gzle grnr bilinir yani Zahiri yanlar, ikinci yanlarysa bilinmez, gizli kalm, dini, daha irek yanlar ile yorumlayan Batini yanlardr. Bu dinlerin Zahiri yanlar zaten bilinen ekilleri kurallar ve tapm ekilleridir. Bu yzden Zahiri yanlarn burada ele alnmalarnn gerei yoktur. Batni yanlarna gelince: Bir ok kimse dinlerin Batini yani irek yanlarn, o dinin tasavvufi yanlar ya da zel baz kimseler tarafndan bilinen ve halk tarafndan pek anlalamayan ince anlamlar tayan yanlar olduunu iddia ederler. Bunda da kendi alarndan bir dereceye kadar hakldrlar fakat burada bizim kastettiimiz Batini yanlar bu adan ele alnmamtr. Bizim kastettiimiz batni yanlar sz konusu din hangisi olursa olsun onun iinde kendisi kadar bulunan Satanist yanlardr. Dinlerin kendilerine ait kutsal kitaplar yazlrken ki, bu yazm ekli ister ncil gibi sonradan kaleme alm olsun ister vahiy yoluyla alnrken olsun, yazm srasnda hepsine eytann mdahelesi olmutur ve Dinlerin kutsal kitaplar yani Tevrat, ncil ve Kuran iie iki kitap halini almlardr. En azndan bu kitaplar Satanist nasihatlar ve ktln tanrsna kar eytann koyduu uyarlar ve ipular ile doludurlar. Bu neden byle olmutur?. eytann en yeni ve z kitab olan Ayetler Kitabn dikkatle okuyanlar bilirler ki, orada da ima edildii ve bir ok Uzak Dou retisinde de belirtildii gibi an ve dnyann iinde olduu gereklik akm ve evrensel yasalara gre dnya, gnmze kadar sren, daha dorusu bir, iki yldr sona ermekte olan bir karanlk ada idi. Sz konusu insanln kstlanmas kle edilmesi, ilerlemesinin durudurulmasyla sonulanan dinler ve o dinlerin tanrsnn glenmesi ve gzeli, iyiyi ve bilimsel olan imha etmesinin ve eytan olarak ktcl g diye takdim ettikleri gcn de arka planda kalmasnn nedeni budur. eytan, daha
6

arka planda olmasna remen insanln tam olarak tasma taklm bir kpek gibi olmasna izin vermedi, veremezdi ve zaten vermesi de onun kendi yap ve karakterine uyan birey deildi. an gerei olarak direk mdahelede bulunmayan ve insanlar iin savamaktansa, onlarn kendi kendilerine doru yolu bulmalarn isteyen eytan, Sz konusu dinlerin kitaplarna kendi retisini de kartrd ve bunlarn anlayabilen tarafndan anlalmasn ve yorumlanmasn salad. zet olarak btn bu kutsal kitaplarn iie gemi ikier kitap olduklarn ve daha farkl bir anlatmla, farkl boyutlarda olarak ayn mekan igal eden iki cisim gibi olduklarn sylemek mmkndr. Her dinin kutsal kitab ayn zamanda da eytann kutsal kitabdr da. Artk zaman geldi. Dnya yeni bir aa girdi. Batda New Age olarak ok sk zikredilen bu Yeni a bir anda ortaya kan ve bir iki yl iinde olan deiimler deildir. Yeni an yerlemesi belki yzyl srecektir. Fakat artk baz gereklerin ortaya kmasnn da zaman gelmitir ve gene eytann vahyi ile ve ayn zamanda da insanlarn bilinlerinin almasyla Kutsal kitaplardaki farkl alar yava yava ortaya kacaklardr. Bunlarn hepsini de ele alacak olmakla beraber en nce ve en ok iinde bulunduumuz lkenin hakim dini olan Mslmanln ayrm ile ilgileneceiz. Kur-andaki, eytann mdaheleleri ve katklar tabii ki, zaman zaman Muhammed ve onun tanrs tarafndan da farkediilmekteydi fakat bunlar Necm suresindeki gibi ok bellli eyler olmayp, mslnamcklarn kafalarnda soru iareti uyandrmayacaklar iin bo veriliyordu. Tabii daha ilerde Hz. Aie olaynda da greceimiz gibi baz eyler Muhammedin de iine geliyordu. Ayrca Necm suresi olayndan sonra ikide birede eytandan geldi diye ayet deitirilmesi de dnlebilecek bir durum deil. Zamann cahil halk bunu grnce Kur-anda pul kadar deer verilmeyen, aciz, birey yapamaz denilen eytann ikide birde Muhammed ile istedii gibi oynadn dnerek onu daha byk bir tanr olarak kabul edebilirlerdi. Dolaysyla ktcl tanr da bu durumun fazla zerine gitmeyip, en fazla baz ayetlerle, baka baz ayetlerin emir ve anlatlarn iptal edip, yeni hkmler getirme yoluna gitmitir. te Kur-andaki birbirini yalanlayan, birbirine ters den baz ayetlerin sebebi budur.
7

imdi Kur-andaki bizzat Muhammedin tanrs tarafndan yazlan ve sylediklerimizi dorulayan ayetleri grelim. Bu ayetler, yukarda da bahsettiimiz gibi zamann ve zamanmzn yorumcular tarafndan Necm suresi olayn aklyor veya dzeltiyor olarak kabul edilmilerdir fakat gerekte bizim burada anlattmz durumdan bahsetmektedirler. zellikle Hac suresi 52. Ayet bu durumun sadece Kur-anda deil, dinin de kutsal kitaplarnda olduunu aka ortaya koymaktadr. SRA SURESI Elmall Hamdi Meali: 73-Az kalsn seni bile, sana vahyettiimizden bakasn bize kar iftira edesin diye fitneye dreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. 74-Ve eer Biz sana sebat vermemi olsaydk, sen onlara nerede ise meylettindi. 75-O takdirde, muhakkak hayatn da, lmn de katmerli am tattrrdk; sonra Bize kar kendin iin hibir yardmc bulamazdn. HACC SURESI Yaar Nuri Meali: 52. Biz senden nce hibir resul ve nebi gndermedik ki, o bir ey dilediinde, eytan onun dnce ve dilei iine bir ey atm olmasn. Ama Allah, eytann attn siler, sonra kendi ayetlerini muhkemletirir. Allah Alm'dir, Hakm'dir. 53. Bu, Allah'n; eytann attn, kalplerinde hastalk olanlara, gnlleri katlaanlara bir fitne yapmas iindir. Zalimler, geri dnlmez bir ayrlk ve kopu iindedirler. 54. Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduunu bilsinler, ona inansnlar da kalpleri ona sayg duysun diye byle yaplmtr. u bir gerek ki Allah Hd'dir, iman edenleri dosdoru yola mutlaka ulatracaktr. 55. nkr edenler ise kyamet anszn balarna patlayncaya kadar, yahut ksr bir gnn azab kendilerine gelip atncaya
8

kadar, o Kur'an'dan yana kuku iinde olmaya devam edecekler. Yahudilik, Hristiyanlk ve Mslmanlkta baz azizler, ermiler veya evliyalar vardr. Bu gibi dinsel sembol olmu kimselerin bazlar da deiik mesleklerin pirleri saylrlar. Buna rnek olarak Mslmanlkda Hamza pehlivanlarn piri, Muhammed tccarlarn piri saylrlar. Bunlar sz konusu mesleklerin koruyucular ve mesela kurallarn koyucular, ilk yapclar veya ahlakn belirleyicileridirler. Bu dinlerin kutsal kitaplarnn eytann retrisi ve mdahelesi ile iie gemi olmalar gibi szkonusu dinlerdeki din by saylan evliyalar, ermiler, eyhler ve nderler de iie gemitir ve her dinde tam anlalamam olan Satanist nderler de vardr. Gelecek olan bilgi notlarnda dindeki Satanist nderler de, o dinlerin kutsal kitaplarndaki Satanist ayetler kadar ilenecek ve tantlacaktr.

HZ. AYE VE KAYIP GERDANLIK OLAYININ ARDINDAK GEREKLER


Mslmanlktaki Satanist kartrmalarn en nemlilerinden birisi ve belki de ilki Hazreti Ayedir. Bu dinin hi bir peygamberine veya Kahinine Hazreti (Hz.) sfatn kullanmadmz halde Hz. Aye iin bu sfat kulanmamzn nedeni budur. Hz. Aye icraatlar ile olduka nemli kaplar am olan, arkasnda ok nemli emsaller brakan ve slami eriata yeni hkmler katlmasna sebep olan bir kiiliktir. Ayrca bilerek ya da bilmeyerek yine, icraat ile Kur-ana hesapta olmayan ayetler eklenmesine ve Muhammedin de, istemeden de olsa baz Satanist geleneklere boyun eip, nder olmasna sebep olmutur. Hatta tanry da zorlam ve eylemini kabul ettirmitir. O kendisine yaplan hakszla kar kan, hakkn arayan ve isyan edenlerin bu dindeki ilklerinden biri hatta ilkidir. Ayn zamanda kadn bir mal sayan, pul kadar deer vermeyen, hapsedip her hakkn elinden alan bu dine baz boluklar getirerek kadn haklarn koruyup dzeltendir. Yaad dnemde Hz. Aye satran tahtasnn en kenarnda uzun sre bekleyen ve varl bile unutulduktan sonra en can alc hamlede kullanlan ve oyunun kaderini tam olarak deitiren bir Kale olmutur. Onun sadece bu rol iin grevli olarak hazrlanm ve domu bir varlk olduuna inanmak caizdir. imdi Hz. Ayenin olayn ve o zamanki yorumlar inceleyelim ve ondan sonra kendi yorumumuzu ve tabii gerek olann grelim. Bu olay slami yorumcular arasnda Ayenin gerdanl veya Ayenin Devesi olarak bilinir. Biz Ayenin Gerdanl ismini tercih ediyoruz.

AYE'NN GERDANLII
O dnemlerde Araplar savaa giderlerken kadnlar da askerlerle beraber giderler, sava srasnda imdiki amerikan futbol veya
10

basketbol takmlarnn amigo kzlar gibi, savaan askerler iin tezhrat yaparlar, onlar tevik ederlerdi. Yarallarn bakm ve tedavisi ile geceleri askerlerin cinsel gerilimlerini yattrmak ve daha nemlisi cinsellikleri ile askerlere motivasyon kazandrmak da grevleriydi. Mslmanlktan sonra da bu alkanlk olduka deiiklie uram olmakla beraber srmekteydi.

MUHAMMED'N SEKS DKNL


Muhammed, Mslman kaynaklarn zerinde fazla durmamasna ramen cinselliine ok dkn, cinsel ala asla dayanamayan hemen hemen grd her kadna gz koyan bir yapdayd ve tanrs ile olan zel ilikisini de bu hrsn tatmin etmek iin ok verimli ekilde kullanrd. Mesela kendisine, beendii her kadn derhal kocasndan boatarak almak yetkisi verilmiti. Buna kimse itiraz edemezdi. Aksine insanlar karlarn ve kzlarn Muhammede vermenin byk bir sevap ve eref olduuna artlandrlmlard. Mesela: Muhammed bir gn evlatl olan Zeydin evine gider. Zeydi evlat edindii iin herkes kendisinden Muhammedin olu anlamnda Zeyd ibn Muhammed eklinde bahsetmektedir. Zeyd evde yoktur ve Muhammed Zeydin kars Zeyneb binti Cal tarafndan karlanr. Zeynebi gren Muhammed bir anda onu arzulamaya balar ve aklndan kartamaz. Sonunda Zeyde karsn boattrp, kendisi alr. Zeyneb ondan sonra Muhammedin en tercih ettii ve en ok yatt elerinden biri olur. Muhammd hem geleneklere uyarak hem de ehvetini tatmin iin sefere karken veya savaa giderken karlarndan bir veya birkan da birlikte gtrrd. Muhammed bir ok kadnla evli olduu ve bunlarn cinselliklerini tatmin etmeye kolay kolay sra gelmedii iin kadnlar da bu sava gezilerinden memnundular ve bu durum aralarnda bir ekime ve kskanlk konusu olmutu. Muhammed karlar arasnda eit davranmaya almakla birlikte en gen karlarndan biri olan Ayeye daha tarafld. Aye ya da Arapa aslna uygun olarak Aie Ebu Bekirin kzdr ve daha alt yandayken Muhammed ile evlendirilmitir. Evliliin gerekletii tarihte Muhammed 49 yandayd.
11

Birok Yorumcu ve din by Muhammedin bu evlilii sadece Ebu Bekir ile olan akrabalk ilikilerinden ve onu ereflendirmek istemesinden dolay yaptn, Bunun sembolik bir evlilik olduunu ve Muhammedin alt yandaki bir kzla yatmasnn dnlemeyeceini sylerler fakat gene bilindii halde sylenmeyen birey vardr ki, Resmi kaytlara gre Muhammed, Aye ile ilk defa yatt zaman Aye dokuz, kendisi ise elliiki yalarndaydlar. Zaten bu yzden de slam kurallarna gre dokuz yandaki bir kz evlenilecek ada kabul edilir.

MUHAMMED SBYANCIYDI
Zaten Aye iin yanp tutuan Muhammed en fazla yl bekleyebilmitir. Aye ile yatmaya baladktan sonra onun cinselliine daha fazla tutulan Muhammed eleri iinde en fazla onunla yatar hale gelmitir. Buyzden de dier karlar arasnda kskanlklar km ve haremde hiziplemeler meydana gelmitir. Kendilerinin ihmal edilmesinden defalarca ikayeti olurlar fakat Muhammed bu ikayetlere hi cevap vermez. Sonunda dayanamayp elerinden biri olan mm Selemeye fazla zerine gelmemelerini, Tanrnn vahiylerinin kendisine sadece Aye ile yatarken geldiini syler. Bunun zerine mm Seleme de tvbe ederek susar.

TANRININ VAHY SADECE VEYA EN OK AYE LE YATTII SIRADA GELMEYE BALAMITIR


Muhammedin bu beyan sadece karlarn susturmak iin sylenmi bir yalan olarak grlmemelidir. Daha sonralar ele alacamz tanrsal btlemelerde ve majikal uygulamalarda cinsellik, olduka nemli bir faktrdr. Muhammedin karlarn susturmak iin yalan sylemesi ve buna bir de tanry kartrmas dnlemez bile. O tanrsna gerekten inanyor ve gveniyordu. Bu yzden de karlar hi stelemeden seslerini kesmilerdir. Muhammedin vahiyleri Aye ile yatarken almaya balamas nemli bir noktadr ve aada ele alnacaktrr.

12

DEVE VE TAHTIREVAN
Muhammedin karlarnn da herhangi bir sefere dahil olmalar tabii ki, ordunun arkasndan gitmek eklindeydi. zel bir deveye bindirilirlerdi. O sralarda kadnlar sarlp, sarmalanp saklandklar iin zaten btn kadnlarn yolculuklar byle olurdu. Devenin zerinde kapal bir Tahtrevan veya gerek deyimi kullanmamz gerekirse bir Mahfes bulunurdu. Bu Tahtrevann n perdelerle kapal olurdu. Kadn ierdeyken perdeleri kapatr ve scaa daha rahat dayanabilmek iin san, ban aard. Kadn deveden indii zamanlardaysa perde ak olurdu. Bu ekilde kadnn tahtrevann iinde olup olmad belli olur ve mesela yolcu tahtrevanda deilse onu brakp gitmek gibi bir unutkanlk yaplmazd. Muhammedin karlar da ayn ekilde yolculuk yaparlard ve tabii evrede allmtan fazla muhafz ve yardmc bulunurdu.

BENMUSTALIK DN
Muhammed milladi 627 ylnda gene Hz. Aye ile kt Benimustalk savaandan dnerken, Hz. Ayenin bulunduu kervan Medine yaknlarnda bir vahada konaklar. Bir sre burada kalnr. Dinlenilir. Sular tazelenir ve kervan bann develeri teftii ile yola klr. Hz. Ayenin devesinin, tahtrevannn perdesi iniktir ve bu da onun tahtrevann iinde olduunun iaretidir. Kervan uzun sre gider. ok ok sonra Hz.Ayenin hi sesinin kmad, konaklarda inmedii dikkati eker ve nce seslenirler. Sonra da acaba bayldm diye korkarak perdeyi aarlar ya da baka bir kadna atrrlar fakat bir de bakarlar ki Hz.Aye tahtrevann iinde deil. Byk bir korku ve telala Hz. Aye aranr fakat bulunamaz. ok sonra arkadan drt nala gelen bir atl grnr. Baz rivayetlere gre bu, atl deil de bir devedir. Gelenin at veya deve olmas ne derece nemliyse. Bu atlnn ordunun ardlarndan Muattal ibn Safvan isimli gen bir asker olduu anlalr. Safvann atnn arkasnda da Hz. Aye oturmaktadr. Hz. Aye bu olay u ekilde aklamtr:

13

VAHADA KAYBOLU
Kervan ilk vahada mola verdii zaman Hz.Aye tuvalet ihtiyac duyar. Deveden iner ve vahann biraz derinine, gzden uzak bir yere ekilerek ihtiyacn giderir ve devesine dner. Bu gidi dn srasnda gelenee uygun olarak tahtrevannn perdesini ak brakr. Dnnce ieriye girer ve perdeyi kapatr ve birden bire boynundaki ok deerli bir gerdanl drm olduunu farkeder. Telala gerdanln bulmak iin iner. Bu telala perdeyi ak brakmay unutur. Getii yerlerde gerdanln uzun sre arar ve geriye dnnce kervann o yokken gitmi olduunu farkeder. Vahada korku ile oturur. Kendisini tanrya emanet ederek kurtarlmay bekler ve sonra ordunun ardlarndan Safvan vahaya gelir. Hz.Ayeyi grnce derhal atnn arkasna alr ve kervana yetitirmeye alr fakat tabii ok zaman getii iin kervana yetimesi uzun zaman alr.

AL, AYE'NN ZNA YAPTIINA EMNDR


Dnte byk grltler kopar. Dinin ve toplumun ileri gelenleri Hz.Aye ile Safvan arasnda bireyler getiine emindirler. Birey olmasa bile Aye gen bir erkekle uzun zaman yalnz kalmtr ve durum aibelidir ve her durumda Muhammedin, Ayeyi boamas gerekmektedir. Bu iddialarda olanlarn en banda da Muhammedin kendisinden sonra halife olarak brakmak istedii Ali vardr. Ali olaya ok kzmaktadr ve Ayenin zina yaptna emindir. Aratrma yaptrtr ve u sonula karlar. Aye, Safvan nceden tanmaktadr. Bu ikisinin birbirlerini o zamanlar istedikleri konusunda dedikodular vardr ve aralarnda haramenin kafeslerinin ardndan ve uzaktan bakmaktan ibaret olan karlkl bir istek durumu olmasndan phelenilmektedir. Safvan srf Aye kendisini grsn diye haremin penceresi nnden geip durmaktadr. Buna ramen Safvan imkanszlklar karsnda barna ta basp bu sevday unutmaya almtr. Bu bilgi Aliyi daha fazla fkelendirir. Muhammede, Ayeyi derhal boamasn sylemeye balar. Fakat Muhammed, Ayenin cinselliine doyamam olduu iin onu brakmak taraftar deildir. Ayrca iin baka cepheleri de vardr ki,
14

bunlar da aada greceiz. Sonunda Muhammed Ayeyi ve cariyesini sorguya eker fakat bir sonuca ulaamaz. Bundan sonra uzun zaman tanrdan bir vahiy gelmesi ile durumun aydnlanmasn bekler fakat beklenen vahiy bir trl gelmemektedir. Sonunda Muhammed transa girer ve vahiy gelir. Bu vahiy tam 10 bazlarna greyse 18 ayettir. Bir ok kaynak bu ayetlerin 18 tane olduunu ileriye srerlerse de Kur-ann zgn yazmalarnn tam deiik zamanda yaklmas ve yeniden derlenmesi sonucunda bugnk kuranda sz konusu ayetlerin sadece on tanesi vardr.

NUR SURES Yasar Nuri meali


11. O ifki/yalan haberi/iftiray getirenler, iinizden bir gruptur. Onu sizin iin er sanmayn. Aksine o, sizin iin bir hayrdr. Onlardan her kiiye o gnahtan kazand vardr. Onlarn, gnahn byn ynetenine de byk bir azap vardr. 12. Onu iittiinizde, erkek ve kadn mminlerin birbirleri iin iyi zanda bulunup, "Bu apak bir iftiradr" demeleri gerekmez miydi?" 13. Ona drt tank getirselerdi ya! Mademki, tanklar getiremediler, o halde Allah katnda onlar yalanclardr. 14. Eer dnya ve hirette Allah'n ltfu zerinizde olmasayd, iine daldnz o yaygarada size mutlaka byk bir azap dokunurdu. 15. O zaman siz, onu dillerinizle birbirinize yetitiriyordunuz ve azlarnzla, hakknda hibir bilginiz olmayan eyi sylyor, stelik bunu nemsiz sanyordunuz. Oysaki Allah katnda o, ok byk bir gnaht. 16. Onu duyduunuzda, "Bu konuda sz sylememiz bize yakmaz; h, bu byk bir iftiradr" demeniz gerekmez miydi? 17. Eer iman sahipleri iseniz, Allah sizi byle bireye bir daha asla dnmemeniz hususunda uyaryor. 18. Allah size ayetleri iyice aklyor. Allah Alm'dir, Hakm'dir.

15

19. man edenler iinde edepsizliin yaylmasn arzu edenler var ya, onlar iin dnyada da hirette de korkun bir azap ngrlmtr. Allah bilir ama siz bilmezsiniz. 20. Ya Allah'n ltfu ve rahmeti zerinizde olmasayd! Allah Raf'tur, Rahm'dir. 21. Ey iman edenler! eytann admlarn izlemeyin. Kim eytann admlarn izlerse, eytan ona irenlikleri ve ktl emreder. Allah'n ltuf ve rahmeti zerinizde olmasayd, iinizden tek kii bile sonsuza dek temize kamazd. Ama Allah dilediini artrp temizliyor. Allah hereyi iitiyor, hereyi biliyor. Bu ayetler Muhammede karsnn masum olduunu, byle bireyi yapmadn, namuslu olduunu sylemektedirler ve gzleri ile grmedikleri halde byle iddialarda bulunanlarn yalanc ve fesatlar olduklarn bildirmektedir. Artk herey hallolmutur. Ali sesini kesmek zorunda kalr. Muhammed Ayeye gene kavumutur. Sadece Ali, Muhammede bir daha byle ehvetinin basksna gvenilmeyecek kadar gen kadnlar yerine savaa daha olgun, tecrbeli ve kendisini kontrol edebilecek kadnlar gtrmesini syler. Muhammed de her zaman olmasa da buna uyar.

AYE GERDANLIINI YNE KAYBEDYOR


Daha sonraki bir seferde Hz. Ayenin kervan gene bir vahada konaklar. Aye gene iner ve tuvalet ihtiyacn grr. Dnte gerdanln gene drdn farkeder fakat bu sefer kendisi inmez ve evredeki hizmetileri, yardmclar ve askerleri ararak gittii yn syleyip, gerdanln aramalarn ister. Ksa zamanda da gerdanlk bulunur. Tabii herkes Byle eyler olabiliyormu. Demek ki, bu gerdanlk denilen eyler kolay dnyor, ncekinde de Aye doru sylemi diye dnrler. Bu olaydan dolay Mslmanlarn ou gerdanl uursuz bir tak saymlardr. Muhammedin lmnden sonra Hz.Aye Satanist vasflarndan ve ekiciliinden dolay byk bir politik g kazanr. Alinin kendisine kar kmasn, Safvanla olan eski tankln ortaya kartmasn ve sylediklerini unutmamtr. ntikamn almakta da tam bir Mslman anlayna sahip olan Aye, Alinin halife olmasna kar
16

kar. Ayr bir parti kurdurtur ve Alinin soyunun ldrld Kerbela olayn hazrlar. Hatta sava srasnda da orada olur. imdi de olaya bizim amzdan bakarak nce baz sorular soralm. Daha sonra da yorumumuzu yapalm.

SORUYORUZ
Soru 1: Hereyden nce, Hz.Aye ilk olayda ayet gerekten gerdanln drmse neden yardmclar armamtr da kendisi telala koup gerdanlk arama zahmetine girmitir. Aye sradan bir kadn deildi. O peygamberin ve tabii ayn zamanda da devlet bakann en sevdii eiydi. evresinden de ona gre muamele gryordu. evrede onun kaybettii bir eyi bulup kendisine getirmenin, cennet kaplarn aacak bir sevap olduuna inanan bir sr beyni ykanm, imanl mrid varken Aye neden fakir ve gsz bir bedevi kz gibi davranmtr. Soru 2: Haydi kabul edelim ki, Hz. Aye ocuktu, bir ocukluk yapt dnemedi ve deveden indi ve telala hi yaplmayan birey yapt ve perdeyi kapal unuttu. Gerdanln aramaya balad. Bir vaha ne kadar byk olabilir ki. Haydi vaha ok byk usuz bucaksz bir yer olsun. Aye tuvalet ihtiyacn grmek iin ne derece uzaklam olabilir. Yryerek bir gnlk yola gidecek deil elbette. Sonu olarak en fazla uzaklaaca mesafe ikiyz, yz metredir ki bu bile hem gereksiz hem imkanszdr. Kald ki, vahann dier ucuna gitmi bile olsa seslerin duyulamayaca kadar uzaklaamaz. Koskoca bir kervan veya haydi bir, iki deveden oluan bir kervan kalkp gidiyor. Aslnda bir, iki deveden olumas da mmkn deil. Peygamberin en sevdii ei olmayp, sradan bir cariyesi bile olsa onun yle az bir gle yola kmas mmkn olabilecek birey deil. Sonuta develer haraket ediyor. anlar angur ungur alyor. Kervan yneticisi barp aryor. zellikle de geride kimse kalmasn diye baryor. Davular vuruyor, borular alnyor. Gnmzde iki ehir arasnda otobs yolculuu yapanlar bile mola yerlerinde otobs haraket ederken nasl haber verildiini muavinin nasl yolcular kontrol ettiini
17

bilir. Hz. Aye btn bunlar nasl duymuyor. Duyduysa neden kendisi barp da orada olduunu kaber vermiyor. Tarihi kaytlarda Hz. Ayenin sar ve/veya dilsiz olduuna diar bir madde de yok. Soru 3: Muhammed her durumda onu boamalyd. nk o, baka bir erkekle yalnz kalarak aibeli bir duruma girmiti. Neden boayamad? Boayamamasnn ardnda sbyancl olamaz. Nasl olsa ona kz vererek Cennetlik olmak isteyecek birilerinin yedi, sekiz yalarnda kzlar olabilirdi.

CEVAP VE YORUMLAR
imdi bizim yorumumuza gelelim. in gerei udur: Hz. Aye ufak bir ocukken kendi istei sorulmadan kart bir erkein ehvetini tatmin etmesi iin kurban edilmitir. Bu tabii ki o devirde ve yata olan bir ocuk iin de nemli ve byk bir erefti. Kendisi sosyal olarak en st seviyeye kyordu ve bu olaydan heyecan duymas kanlmazdr. Fakat ne are ki, Muhammed her grd kadn istemesine ramen yle hepsini tatmin edebilecek bir cinsel gce sahip deildi. Sonu olarak bir sr kars vard ve kstl gcn de onlara taksim etmek zorundayd. En sevdii kadna bile en fazla iki, gnde bir defa o da sadece bir tek ilikilik sra gelmesi kanlmazdr ki, buradaki tahminlerimiz son derece iyi niyetli olarak abartldr. Hz. Aye cinsellii de tam olarak anladktan sonra kendisini bedensel alk iinde bulur. Haremdeki dier kadnlarla birbirlerini tatmin oyunlarna da girmi olabilir fakat bu da onun ehvetini sndrmeye yetmez. Zamanla kendisine byk hakszlk yapldn dnmeye balar. Zaman zaman uzaktan grd Safvan da dnmesi kanlmazdr. Muhammed onu seferlere gtrdke de evresinde grd gen, gl ve yakkl askerler kanlmaz olarak itahn gnden gne kabartmaktadr. Hz. Ayenin cinsellie ok dkn olduu ve bu konuda kendisini kontrol edemeyecek durumda olduu Muhammedin ona duyduu alktan da bellidir nk bir kadn cinsellie ne derece dknse erkekler tarafndan da o derece fazla arzulanr. Bu insan yapsnda olan bireydir ve erkein durumu bilmesine gerek olmayan, igdsel bir sezgidir.
18

Sz konusu vahada Safvan ile tesadfen karlam olabilirler. Bu karlamadan sonra dayanamayarak geri dnp, kendisinin yokluu anlalmasn diye tahtrevann perdesini kapatp, Safvana koar. Ama bu kadar Trk filmlerine yakr bir tesadfler zinciridir. Baka bir ihtimalle Hz. Aye, Safvan ordu iinde grr. Eskiden haremin kafesli penceresinden seyrettii adam tanr. Kaderine isyan eder ve vahadaki bulumay bir cariye vastas ile ayarlayabilir. Bir nc ihtimal de ki, en akla yakn budur. Olay bir tesadf deildir. Ama kendilerinin ayarlam olmalar da zordur. Vahadaki karlamay tamamen eytan ayarlamtr ve Safvan yneterek oraya getiren eytandr. Ondan sonras zaten Ayenin igdleri ve farknda olmadan kulland stn Satanik vasflar tarafndan haledilir. Hz.Ayenin kervan giderken duymamas ve zellikle de seslenememesi iin ok zel bir ile urayor ve baracak durumda olmamas gerekmezmi? Barsa Beni bekleyin dese ve arada zerini giyinse bile en azndan ikisi bir arada grlebilirler. Ayrca Hz. Aye olsun, Safvan olsun uzun zamandr bekledikleri bu zevki yarda kesmek istemeyebilirler. Gene ayrca bu olayn olduu gibi gereklemesi zaten gerekliydi ve aytan tarafndan tam olarak yle olmas planlanmt. Bu yzden ikisi de hi aldrmadan ilerine devam ettiler. Belki ve belki deil de kesin olarak, kervan gittikten sonra da uzun zaman, tatmin olana kadar rahat rahat seks yaptlar. Savfan oradan uzaklaacak ve Aye de kervann, kendi yokluunu farkederek dnmesini bekleyecektir. Bu durumda Hz. Aye zaten yalnz olaca iin kimsenin aklna birey gelmeyecek. Fakat iler yle olmaz ve eytann gc ile kervan Ayenin yokluunu farketmeden ok ilerler. Safvan bir ara atna atlayp kervann veya arayclarn gelmesi ihtimali olan yn kontrol eder fakat gelen giden yoktur. Bu durumda Safvan, Hz.Ayeyi brakamaz nk ln hayvanlar ve ekiyalar ve hatta dman birlikleri onu ele geirebilirler. aresiz
19

atnn arkasna atp kervann peine der ve herey istenildii gibi olur. Bu durumdan elde edilen eyler ve ulalan sonular unlardr: Muhammed, eytan tarafndan cinsel organndan yakalanmtr ve asla Ayeyi boamaya taraftar deildir. Ayrca Muhammedin yakalanmasna da gerek yoktur nk Aye zaten bu i iin, kendisine gereken Satanik enerji ile yeteri kadar dolu olarak zel olarak domutur.

MUHAMMED, AYE'Y BOASAYDI MSLMANLIK PRESTJ KAYBEDERD


Muhammedin karsn boayamamasnn bir baka sebebi de politiktir. O dnemdeki btn Mslman olmayan halklar ve hatta Mslmanlarn byk ounluu Peygamberin kars onu aldatt. Bu dinin bykl ve Allahn gzetimi nerede kald. Allah neden engel olmad. Kervan Allah neden durdurmad. Neden durumu peygambere haber vermedi. Allahn durumdan haberi yokmuydu diye dnecekler ve Mslmanlk korkun bir prestij kaybna urayacak. Bir zina durumunun olmas veya olmamas dedikodu asndan birey deitirmeyecek. Bu durumda yaplacak bir tek ey vardr ve Muhammedin tanrs da onu yapm ve sessiz kalmtr. Fakat hesaba katlmas gereken bir durum daha var. eytan Ayetleri konusundan da bildiimiz gibi eytan, Muhammedin vahiylerine mdahele edip istedii karkl yapabilmektedir. Bu durum meydana geldii zaman da Muhammedin vahy almasna engel olmaktayd. Zaten Muhammed Aye ile yatarken Vahiy almaya artland iin Aye sonras vahiylerin ou eytann kartrd ayetlerdir. Nur Suresi ayetleri eytan Ayetleridir: Nur suresindeki, yukarda da grlen 11- 21 aras ayetler ve Kur-ann yakllar srasnda kaybolan dier sekiz ayet tamamen eytan ayetleridir. Olay srasnda Muhammedin vahiy almasn engelleyen eytan sonunda Ayeyi temize kartan kendi ayetlerini vermitir. Bu ayetler ile genel zina sulamas son derece zorlam ve Aye de
20

hem temize km, hem de kendisinin byle birey yapacann dnlmesi bile kabahat olarak kabul edilmi, bunu duyanlarn anlayp dinlemeden hemen reddetmelerinin gerektii gibi eyler sylenmitir. Bu ayetlerin dourduu sonular ve Nur suresindeki dier eytan ayetlerini Dier bir konunun iinde gene ele alacaz.

MUHAMMED: DEYYUSLARIN PR DEYYUS


Hanmnn nmussuzluuna, ahlkszlna aldr etmeyen, gz yuman kimse. Cennet, deyysa haramdr. (Hads-i erf-Zevcir) kii Cennet'e hi girmeyecektir: Birincisi deyys, ikincisi, kendisini erkeklere benzeten kadnlar. ncs, iki imeye devm edenler. (Hads-i erf-Zevcir) Hayszlk pek oalr, deyyslara kalr meydan nsanlarn en ala, Moskova'da okur ferman (M. Sddk bin Sad) (hlas Holding Dini szl) zet olarak, Muhammede olay sineye ekmesi emredilmi veya olmad bildirilerek rahatlatlm, Ayeyi sualayanlara da lanet edilmitir. Bu ekilde de Muhammed Mslnanlk'ta, aldatlan ve durumu kabuul eden kocalarn ilki, piri olmutur. Tabii onun yapt herey snet sayldna gre, Mslmanlar farknda olmasalar bile aldatlan ve duruma aldrmayan koca olmak bir peygamber snneti olmutur. Bir de yle dnelim. ayet fanatik mslmancklardan biri o zamana kadar Savfan ldrmediyse veya Safvan korkudan lkeyi terkedip kamadysa, Muhammed bir de Safvana karsn kurtard iin teekkr etmek, dl vermek ve tanr adna kutsamak zorunda kalmtr.

21

ZNANIN KOLAYLATIRILMASI
Bundan baka bir de pratikteki fayda vardr. Bu olaydan sonra gelen ayetlerle zina olaylarnda zinann olduuna hkmetmek iin mutlaka en az drt grg ahidi gerekmitir ki, grg ahitlerinin kadn ve erkei bir arada grmeleri de yetmemektedir. Mutlaka erkein organnn, kadnn organn iinde ve tamamnn girmi olduunun ve hatta baz durumlarda erkein, kadnn iine boaldnn grlmesi gerekmitir. Dinsel gelenekleri bilmeyenlere bu durum sama ve komik gelebilir fakat bunlar dorudur. Muhammedin yaad dnemde ve ondan bir sre sonrasna kadar sadece bir tek kii zina suundan cezalanp, talanarak ldrlmtr ki, o da suu kendisi gnll olarak kabul edip, hereyi yaptna srar eden bir kiidir. Zina suu iin drt grg ahidinin bulunabilmesi iin insanlarn bu ii Pazar yerine kurulmu bir standn zerinde bir de tellal bartarak yapmalar gerekir. Dolaysyla da kimsenin zina suu ilediinin ispatlanmas mmkn deildir. Bu ekilde de Kt tanrnn cinsel bask ile insanlara azap verme planlar ksmen sakatlanmtr. Einden bakalaryla seks yaparak eytan hizmeti yapanlara byk bir kolaylk gelmitir. imdi de Hz.Ayenin tam olarak gerekte neler yaptn grelim.

AYE'NN BAARILARI
Kendi cinsel drtlerinin yasaklanmasna ve kadnlarn kstlanmasna bir darbe vurmutur. Kendisine yaplan hakszla isyan ederek eytann yolunda ilerlemitir. Cinsel aln doyurmak iin gereken teebbs yapmtr. Kendisi eytann takipisi olmayan eini aldatarak durumu ona da kabul ettirmitir.

22

Mslnamla byk bir darbe indirmi, daha sonralar da din savalarnda nemli rol oynayarak Mslmanl tamiri imkansz ekilde blmtr. Arkasndan gelen kadnlara, Kendilerini tatmin etmeyen kocalarn aldatma hakk vermitir. Hz.Ayenin yolundan giderek Satanist olmayan erkeklerle evli olan her kadnn kocasn aldatarak eytana hizmet etmesinin ncln yapmtr. Satanist olan elere de, birbirleriyle olup, birbirlerini sevseler bile ilerinden gelen isteklere uyarak canlar istedii takdirde bakalaryla da birlemenin mbah olmasn balatmtr (Mslman kkenden gelen Satanistler iin). Muhammedi ve onun tanrsn durumu kabul etmek zorunda brakmtr ve bunun iin de ceza grmek bir yana durumu gittike glenmitir. Kendi eylemi ile Kur-ana, eytan tarafndan yeni hkm ve ayetlerin eklenmesine sebep olmutur. Ayrca Muhammed ile yatarken ou zaman onun tanr yerine eytandan vahiy almasna yardmc olmutur. Tabii ki, Aye bunlar yaparken dnyasal akl ve bilinci ile belki iin pek farknda deildi ama onun bu i iin hazrlanp, enkarne edilmi bir grevli olduunu dnrsek bilinli olup olmamasnn pek nemi kalmaz. Ayrca eytann bilincinde olup olmad da kesin olarak sylenemez. imdi baz Mslmancklar bu son madde iin Asla. Allah hereyi nceden biliyordu ve Kur-an ona gre hazrlanmt. Onun btnl bozulmamtr diyebilirler. Ama bunun da cevab var. Allah hereyi bilseydi ve bu konuda eytan onu yenmi olmasayd, hereyi bilen tanr bu olay nlerdi. Ne yani hereye gc yeten tanr byle bir olay olup, peygamberi aldatlmadan btn olabilecek bir kitap indirmekten acizmi. Tanr bu olay rnek olsun ve kimse kimseye iftira atmasn diye oluturmutur derlerse o zaman da neden kendi peygamberini aldatlm durumuna dryor. Baka birisinin davas ile ilgili bir
23

olay rnek olarak kullanr veya tarihte yaanm bir olay seer. lle de peygamberinin aldatlmas kk drlmesi ve Kerbela olaylarnn yaanarak kendi getirdii dinin blnmesi mi gerekirdi? Hayr tabii ki. Bu olay tamamen efendi eytann Tanrya ve muhammede ve onlarn eriatna kar kazand bir zaferdr. Onun gcn ve insanlara imkan verme isteini gsterir. Ne derlerse desinler Kur-ann da yle muhteem bir btnlk iinde olmadn ortaya koyup, gnn anlam ve nemine gre rast gele ayetler indirildiini, planszln gsterir. Hz. Aye btn bunlar gerekletiren ve bir ok konuda nderlik yapm olan bir Satanist grevli varlktr. eytann rahmeti zerinde olsun.

24

KURAN ZGNMDR
KUR-AN'IN FRES HAKKINDA
Getiimiz yllarda Trkiye'de "Tevrat'n ifresi" isimli bir kitap yaynland. Kitap zet olarak Tevrat'daki ayetlerden kartlan gizli anlamlar ve mesajlarla ilgiliydi. Esas olarak Kabala adyla bilinen Eski brani mistik sistemi ve majikal ekol de ayn ekilde Tevrat'n ifreleri zerinde alr. Kutsal kiaplarn ya da metinlerin tadklar gizli mesajlar zerinde almak, bunlardan herkesin anlayamad anlamlar karmak dnyada olduka yaygn bir ilgi alandr. "Tevrat'n ifresi" Trkiye'deki genel kitap okuyucusu kitlenin ok fazla dikkatini ekmedi fakat benzeri konularla ilgilenen kiilerin hepsinin ilgisini ekip merak uyandrd. Kitap, benzeri eylere kafasn takm olan kimselere kendilerinin de ayn eyi yapmalar iin cesaret kazandrd ve belki de bu zenme ile sonunda Kur-an'n ifresi hakknda da baz aratrmalar yaplp, bir kitap hazrland. ddialara gre Kur-an'daki gizli ilahi mesajlar aa kartlmt. Yazl ve grsel medyadaki baz kimseler de bu konuyla, belki de konu bulamadklarndan dolay ok fazla ilgilendiler ve olay bytp, tartma haline getirdiler. Tevrat'n ifresi ve tad mesajlar hakkndaki grler bizim konumuz deil. Tevrat'n btnl, baz mesajlar tayp, tamad, bunlarn ne derece salkl olarak anlalabilecei bizim dmzda olan, klasik branice'ye tamamen hakim olan kimselerin ya da Yahudi otoritelerin inceleyip, fikir beyan edebilecekleri bir durumdur. Biz burada sadece "Onlarda varsa bizde de var" zihniyeti ile hazrlanan Kur-an ifresi hakknda fikir beyan edebiliriz.

GNMZDEK KUR-AN ZGN HALNDEMDR?


Kur-an'n ifresini aratrp, tad ilahi mesajlar kefetmeye almadan nce ilk bilmemiz gereken ey elimizde bulunan Kur-an'n ya da daha doru bir ifade ile Mushaf'n zgn olup olmadddr. Burada ortaya atacamz fikirler Kur-an'da bir mesaj olup olmadnn aratrmak iin, bu konuda polemie girmek iin ne
25

srlmemilerdir. Kur-an'da baz mesajlar, gizli anlamlar olup olmad ayr bir tartma ve inceleme konusudur. Burada buna hi girmeyip, Kur-an'n zgn eklinde ok ok nemli olabilecek byk mesaj ve bilgiler olduunu peinen kabul ederek konuya girelim Hereyden nce elimizde bulunan Mushaf'n zgn olup olmadn anlamamz gerekmektedir. Burada kullandmz mushaf kelimesi, iki kapak arasndaki, birbirine balanm sayfalardan oluan (Kitap) metni ifade etmektedir. Her ne kadar Mslman otoriteler elimizde bulunan kitabn zgn, hi el dememi, bozulmam ve karklktan korunmu olan metin olduunu iddia etseler ve bizlere de ilkokuldan itibaren Kur-an'n dnyadaki en bozulmam, zgn eser olduu anlatlsa da baz nemli tarihsel kaytlar bunun hi de byle olmadn sylemektedirler. Mesela bn mer bu konuda unlar sylemektedir "Hi kimse Kur-an'n tamamn elimde bulunduruyorum demesin. Bunu diyen kimse bilmez ki, Kur-an'n ou yok olup gitmitir. Bu konuda sadece, 'Ortada ne kadar varsa o kadarn elimde tutuyorum' demek daha doru olur" (Suyuti, El tkan 2/32). Kur-an'n ne derece zgn olarak kaldn aada inceleyeceiz fakat konuyu daha iyi izleyebilmek iin, kutsal kitaplardaki mesajlarn deifre edilme yntemlerini ksaca grmemizde fayda vardr.

MESAJLARI DEFRE ETME YNTEMLER


Arap ve brani alfabelerindeki harflerin Ebced ismi verilen birer say deerleri vardr. Ebced kelimesi alfabenin ilk drt harfinden gelir yani Elif, Ba, Cim, Dal ABCD ya da EBCD (Elif A veya E sesi verebilir). Bu harflerin oluturduklar kelime Ebced eklinde telaffuz edilir. Kullanmakta olduumuz Latin alfabesine de Alfabe denilmesinin sebebi lk iki harf olan A ve B harflerinin Eski Yunanca isimleridir ALFA ve BETA: Alfabe. Arap ve brani alfabelerinin say deerlerinin olmas bu dillerde yazlm olan metinlerin deiik anlamlar tamalarna da byk katklar vardr. Mesela Tevrat'da geen Adem (Adam) kelimesinin ki, insan anlamnda da kullanlr, ebced toplam ile Tanr'nn isminin ebced tutar ayndr. Bu da Tanr ve insann bir veya btn olduu
26

mesajn verir. Bu ynteme gre ebced toplam ayn olan iki farkl kelime, e anlaml kabul edilir. imdi gene mesela Arapa Allah isminin ebced toplamn grelim. Arapa yazl ile ALLH (Allah) Elif, Lam, Lam, He harflerinden oluur. Bu harflerin tutarlar Elif: 1 + Lam: 30 + Lam: 30 + He: 5 = 66 Allah isminin ebced tutar 66'dr. Eski dnemlerde yazlan iirlerde veya resmi bina, eme, kpr gibi eserlerin zerlerine koyulan kitabelerde yazlan szlerin ebced tutarlarnn o eseri yaprran kiinin isminin ve/veya yapld tarihin ebced tutarn vermesine dikkat edilirdi. Bir kimse iin iir yazlmsa o iirde vlen kiinin ismi ile irrdeki msralarn ebced tutarlarnn uyumlu olmas gerekirdi vs. Bir dier ifre zme yntemi de Kabala'da ok yaygn kullanlr. Buna gre de bir ayetteki kelimelerin ba harfleri alnp, bir sonraki kelimenin bana koyulur ve bu ekilde baka bir anlam kartlmaya allr. Arap ve brani alfabelerinde sesli harflerin olmaylar bu ekilde gerek saysal gerek harf deiiklii ile yaplan uyarlamalara ok geni imkanlar tanr. Mesela Arapa'da Merkep (Eek) ve Mrekkep ayn harflerle yazld gibi Gel, Gl, Kel, Kl gibi kelimelere de ayn ekilde yazlr. imdi bu bilgilerin nda anlalmaktadr ki, Kur-an'n tamamn ve tabii arapa olarak bir bilgisayara yklediimiz ve tutarlar e olan kelimeleri bulmasn istediimiz zaman karmza sonsuz varyasyonlar kar. Ama hemen unu da belirtmemiz gerekir ki Victor Hugo'nun nl eseri Sefiller'i de Arapa'ya evirip bilgisayara onu da incelemesini, ebced tutarlarn bulmasn istersek ayn mesajlar Sefiller'den de, hatta ok daha fazlasyla kabilir. Yani bu ekildeki benzetmeler, saysal deerler, matematik uyumluluklar, harf deiiklikleri ile yaplan anlam deiiklikleri dnyadaki her kitaptan, mesela kapital veya Kavgam'dan veya bir James Bond romanndan da kabilir ve emin olunuz ki, Kur-an'dan veya Tevrat'tan kt ileriye srlen mesajlar kadar anlam tayabilirler. Gene de bu konuda fazla ileriye giderek konuyu saptrmaktansa, burada kutsal kitaplarda gizli ilahi mesajlar olup olmadn, ne srlen mesajlarn sadece birer yaktrma olup olmadklarn
27

tartmadmz, sz konusu kutsal kitaplarda kesin olarak gizli mesajlar bulunduunu kabul ederek konuya yle yaklatmz kabul etmekte veya hatrlamakta fayda vardr. Asl konumuz Kur-an'daki mesajlar zlebilir mi?

KUR-AN'IN BR, K DEFA DEK OLARAK DERLENP, YAKILMASI


Yukardaki ifre zmleme yntemleri ya da burada hi bahsedilmeyen ve yeni bulunmu olan bir yntemle herhangi bir kitap veya metindeki gizli anlamlarn aklanmas iin art olan ilk ey onun zgn halinde olmasdr. ifresi zlecek olan kitap Kur-an, Tevrat, Sefiller, Kavgam, Kapital veya sradan bir dedektif roman olabilir. Hi farketmez. ayet onda gerekten mantkl baz mesajlar saklysa ve kitabn baz blmleri sonradan deitirilmise, sayfalar kark ekilde dzenlenmise, iine sonradan baz eyler katlm veya eksiltilmise o kitaptan hi bir salkl mesaj alnamaz, olsa olsa bir delinin yaktrd ve cahillerin ve de aptallarn inanp, tartt baz yaktrmalar, benzetmeler ve zan'lar kar. Dolaysyla herkes tarafndan kabul edilmelidir ki, incelenen kitap yani iindeki metin saf, zgn, el dememi olmaldr. Pekiyi Kur-an bu vasflara uygunmudur? Hi sanmyoruz. Burada akladmz eyleri bilip, kefeden ve ortaya koyan da biz deiliz. Bu gerekler Mslmanl gerekten bilen kimselerin ki, bu kimselere Trkiye'deki lahiyat okullar, Diyanet ileri bakanl ve ran'daki mollalar veya Arap lkelerindeki niversiteler de dahildir, ok iyi bildikleri, tarihi kaytlarda vardr. Bunlar sadece halk kitlesine pek duyurulmaz. Saklanmazlar ama gereksiz yere de ilan edilmezler. Sebep ise, cahil kimselerin imann sarsmamaktr.

KURAN ZGN DELDR


Evet aka sylenmese de Tarih boyunca iki, defa Kur-an'n tamam toplanp, yeni derlemeler yaplm ve eski metinler de yaklmtr. lk olarak Kur-an'n indirilii srasndaki kaydediliini ve peygamberin yaad srada saklanl eklini grelim.
28

imdi bir ok kimse konuyu irdelemek gerei duymad iin zanneder ki, Kur-an indirilirken elimizde bugn bulunan kitapta yani Kur-an metninde olduu gibi belli bir sra ile batan sona indirildi, peygamber kendisine vahyedileni okurken de bir ok vahiy katibi evresinde bulunup, slenenleri kaytlara geirdi. Vahiy katiplerinin okunan kayda geirmeleri ou zaman iin dorudur fakat peygamber yalnzken alnan ve sonradan kayda geen ayetler de vardr. Ayrca Kur-an hi bir zaman bildiimiz, kitaptaki sras ile vahyedilmemitir. Surelere gre indirili srasna gre yazlan iindeki metinlerin ok daha deiik bir ekilde sraland kitaplar yani mushaflar da mevcuttur. Bu anlam ve ierik olarak fazla bir deiiklik yaratmaz fakat kefedilecek baz gizli mesajlar varsa nemli olabilir. Ayrca surelerdeki ayetler de yle dzgn bir sra iinde gelmemitir. Kark olarak alnan ayetlerin de hangi surenin hangi ayeti olduklar sonradan belirlenmitir. Kur-an'n ilk vahyedilii srasnda Vahiyleri yazan kimseler yani vahiy katiplari kendilerine okunan ayetleri bulabildikleri, zerine yaz yazmaya uygun olan her eyin zerine yazyorlard. Bu yaz ileminde kullanlan maddeler esas olarak drde ayrlyorlard. Bu cisimler Arapa isimleri ile aadaki cisimlerden ibarettiler: 1) Rka: Ceylan derisi veya Hurma yapra gibi eylerden yaplan parmen veya papirs benzeri eyler. 2) sub: Aa kabuklar ve dz tahtalar. 3) Ektaf: Kemikler. 4) Lihaf: Yaz yazlabilecek ekilde dzletirilmi ve inceltilmi ta tabletler. Gnmzde bir ok kimse btn bu yazl maddelerin peygamberin lmnden sonra, onun evinde tomar halinde balanm olarak saklanldn iddia ederlerse de gerek tam olarak yle deildi ve ayetlerin byk bir ksm deiik kimselerin ellerinde, saa sola dalm durumdayd. Bunun byle olduu da Kur-an'n ilk derlenmesi hakkndaki kaytlardan bellidir.

29

Halife Ebubekir dneminde yaplan savalarda Kur-an' ezbere bilen kimselerden bazlar lr. Gene zannedilenin aksine o dnemde Kuran' ezbere bilen kiilerin says ok fazla deildi. Sahih kabul edilen bir ok hadise gre peygamberin yaad sralarda Kur-an' ezbere bilen kiilerin says yedi veya sekizi gemezdi. Hattabolu mer, hafzlarn birer birer lp, yok olmalar yznden Kur-an'n tamamen kaybolacandan ya da en azndan tamamen iinden klmaz hale geleceinden endie ederek, Ebubekir'e Kur-an ayetlerinin bir mushaf halinde toplanmalarn tavsiye eder ve bu fikrinde srarc olur. Ebubekir ilk balarda, peygamberin yapmad bir eyi yapmann yakk almayacan ileriye srerek bu fikre kar ksa da sonunda mantk karsnda teslim olur ve Kur-an' toplama grevi Zeyd ibn Sabit isimli gvenilir bir kimseye verilir. Zeyd'in Kur-an' derlemesi bir yl srer. Kur-an'n tamamn ya da bir ksmn ezbere bilen kimselerin de yardm ile kark durumdaki ayetler surelerine gre ayrlr, yerlerine koyulurlar. Zeyd bir ayeti kabul etmek iin, o ayetin doru olduuna yani gerekten peygamber tarafndan sylenmi olduuna dair en az iki ahit arar. Fakat baz durumlarda da iki ahide gerek duymadan, tek kiinin ahadeti ile de baz ayetleri kabul eder. Tevbe suresinin sonundaki 128. ve 129. Ayetleri hi bir yerde bulamaz ve sonunda bu ayetleri Ebu Huzeymetul Ensari isimli kimsede bulur ve sadece onun ahadeti ile gerekliini kabul eder. Derledii ayetlerin bazlarn yazl olduklar yerlerden bazlarn da ezbere bilenlerin hafzalarndan alr. Zeyd'in yapt derleme almalar baz gerekleri belli etmekte en azndan baz sorular akla getirmektedir. Her eyden nce btn ayetlerin bir araya toplanp, tomar halinde peygamberin evinde saklandklar konusu gerek olmamaktadr. Bir ok ayet ezbere bilenlerin hafzalarndan alnmtr. Ayrca Zeyd ayetlerin doruluu iin iki ahit istemektedir. Demek ki, hafzalarda olan ayetlerin de, peygamberin evinde saklanan yazl cisimlerin de kark olmalar ihtimali vardr. Yani Hi kimse kp da btn Kur-an'n btn ayetlerinin, dalm bir paral bilmece gibi dank da olsa peyganberin evinde mevcut olduunu ve yaplacak eyin sadece bunlar sraya koymak olduunu syleyememektedir. Pekiyi bu durumda ya iki ahitle doruluu ispatlanamayan ayetler. Acaba
30

onlarn kata ka araya kartrlm deiik metinlerdi, kata ka da ahit bulunmad iin reddilmi gerek ayetlerdi burasn kimse bilemez. Sonu olarak ayet denilen mevcut metinlerin akla yakn olanlar toplanr ve gvenilmeyenleri veya bilinemeyenleri atlr. Zeyd mushafn tamamlayp halifeye teslim ettikten sonra herhangi bir karkla ve fitneye sebep olmasn diye ayetlerin yazl olduu her cisim yaklr ve imha edilirler. Bu ekilde de Kur'an'n birinci yakl gereklemi olur. Zeyd tarafndan derlenen bu ilk mushaf Halife Ebubekir yaad srece onun yannda kald. Daha sonra Halife mer'e geti. mer de lnce mushaf kz Hafsa'ya verildi. Halife Osman dneminde Mslmanlarn ellerinde dolaan mushaflarn birbirlerini tutmadklar ve bir ok karklk kt gzlendi. Osman, mer'in kz Hafsa'ya bir adam gndererek, ii bitince iade etmek zere Ebubekir dneminde derlenen ilk mushaf' istedi. Ama bundan kopyalar kartlarak resmi bir mushaf yapmak ve dier kark mushaflardan kurtulmakt. Hafsa kitab gnderdi ve kitap, kopyalanma ileminden sonra Hafsa'ya iade edildi. Yeni kopyalarn dnda kalan btn mushaflar toplatlp, yakld. Bununla beraber yazlan bu yeni kopyalar da Zeyd'in hazrlad ilk derlemeden faklyd. Bu farklln da bilinli olarak yaplm olmas gerekmektedir nk Hafsa lnce ilk mushaf evinden acele ile alnp yaklr. Bunda da ama karkla ve inanszla sebep olmamakt. Pekiyi ama kopyalar bu kitabn ayns ise neden zgn ekli yakld. Yani birileri kp da yeni kopyalarn farkl olduunu iddia ederse o kimseye "zgn ekli burada. te buyurun kontrol edin" demek ok kolayd. Ama yle yaplmad ve zgn ekil yakld. Bylece hi kimse yeni kopyalarn zgn derlemeden farkl olduunu iddia edemedi. Gnmzde kullanlan mushaf'tan baka baz olduu da iddia edilir. Mesela Alevilerin, Ali'nin mushaflar olduu ve Hindistan'da saklanan olduu iddia edilmektedir ki, bu mushaflar olduka farkldrlar. mushaflar'n mevcut mushaf dedikleri bir bir mushaf'n daha bugnk kur-an'dan

31

Ayrca baz tarihi kiiliklerin kendileri iin peygamberin sal srasnda hazrladklar mushaflar da vardr. Bu kiilerden ve mushaflardan balcalar, Muhammed'in yakn olan ve peygamberin Kur-an iin birey sormak gerekirse ona sorun dedii bn Mesud'un zel mushaf, Ali'nin mushaf ve peygamberin en sevdii kars Aie'nin mushaf'dr. Bu mushaflardan, Suyuti'nin El tkan'nda ve Buhari'nin baz eserlerinde bahsedilir. Sz konusu mushaflarn hi birisi gnmzde ortada deildir fakat ierik listeleri bellidir ve baz ayetler, sureler deiik eserlerin iinde gnmze kadar ulamtr. Sz konusu mushaflarn bugnk resmi mushaftan ok farkl olduklar bilinmektedir. bn Mesud'un mushafnda Fatiha suresi hi yoktur ki, Bu kii peygamberin "Kur-an' ondan sorunuz, en iyi o bilir" dedii kimsedir. Suyuti, El tkan'da (2/32) Bakara ve Azhab surelerinin eit uzunlukta olduklarn yazar. Halbuki gnmzdeki resmi mushafta Bakara 286, Azhab 73 Ayettir. Osman dneminde yazlan yani oaltlan mushaflarn da hi birisi bugn ortada yoktur. Bununla beraber o kopyalarda bulunduu sylenen ve rnekle anlatlan bir ok ayet de bugnk resmi Mushafta yoktur. zet olarak, Bugn elimizde bulunan Kur-an ile peygamber tarafndan vahiy olarak alnan gerek kur-an ayn deildir. Defalarca ksaltlp, eklemeler yaplmtr. Bu ekilde de Kur-an'da bulunduu iddia edilen gizli mesajlarn, zlen ifrelerin hepsi birer zan olmaktan ileriye gidemezler.

32

HZ. BRAHM: KODOLARIN PR


brahim, lkesindeki ktlktan dolay Msr'a gitmek zorunda kalr. Bu srada Tanr'nn mevcut bir, iki mridindeb biri ve Kahinidir. Zaten o sralarda Tanr'nn peygamberlerinden ve onlarn ailelerinin yaknlarndan baka kulu da yok. brahim tabii ki, tanrsnn onay ve refakati ile Msr'a doru ypla kar. brahim Msr'a ulamtr ve Msrllarn ona ktlk yapmalar ihtimali vardr. stelik de brahim olduka yoksul bir durumdadr. Msrllardan baz maddi deerlerin de alnmas gereklidir. Tanr kendi gcn kullanp gereken deerlerin brahim'de olmasn salamak yoluna gitmemitir. Yine, gcn kullanp, Msrllarn isteneni vermesini salamamtr. Acaba o sralarda gc bunlara yeterli deildi ve sadece kendi medyumlar zerinde mi etkiliydi? Yine gc ile brahim'i koruma yoluna da gitmemitir. Buna karlk brahime sadece baz kurnazlklar retebilmi ve brahime karsn pazarlamasn, baka bir ifade ile Pezevenklik ya da daha da uygun bir ifade ile kodoluk yapmasn tavsiye etmitir (Trke'de pezevenk kadn satana, Kodo kendi karsn satana denilir). nanmadnz m? Tamam inanmayn. Pekiyi aadaki ayetler ne diyorlar bir bakalm. TEKVN KTABI Bap 12 10 lkedeki iddetli ktlk yznden Avram (Abram: brahim) geici bir sre iin Msr'a gitti. 11 Msr'a yaklatklarnda kars Saray'a, "Gzel bir kadn olduunu biliyorum" dedi, 12 "Olur ki Msrllar seni grp, 'Bu onun kars' diyerek beni ldrr, seni sa brakrlar. 13 Ltfen, 'Onun kzkardeiyim' de. yle ki, senin sayende bana iyi davransnlar, canma dokunmasnlar." 14 Avram Msr'a girince, Msrllar karsnn ok gzel olduunu farkettiler. 15 Kadn gren Firavun'un adamlar, gzelliini Firavun'a vdler. Kadn saraya alnd. 16 Onun hatr iin Firavun Avram'a iyi davrand. Avram davar, sr, erkek ve dii eek, kle, cariye, deve sahibi oldu.
33

17 RAB Avram'n kars Saray yznden Firavun'la ev halknn bana korkun felaketler getirdi. 18 Firavun Avram' artarak, "Nedir bana bu yaptn?" dedi, "Neden Saray'n karn olduunu sylemedin? 19 Niin 'Saray kzkardeimdir' diyerek onunla evlenmeme izin verdin? Al karn, git!" 20 Firavun Avram iin adamlarna buyruk verdi. Bylece Avram'la karsn sahip olduu her eyle birlikte gnderdiler. Burada da anlatld gibi brahim nce karsn satyor. Kars da Ya kendisi de medyum olduu veya brahimle cinsellik yoluyla yakn olduu iin, enerjiyi nakledebilecek hale geldii iin Firavunun saraynda olmadk tersliklere yol ayor ve Firavun onu stne stlk bir sr harala birlikte ibrahim'e geri veriyor. Tabii bu brahim'in, karsm tek pazarlamas deil. Tekvin Kitab, Bap 20 Ayet 1 ve 16 arasda bir sat olay daha var. Yetmedi mi? Bap 26, ayet 6 ile 13 arasna bakn, shak'n da karsn ayn ekilde sattn greceksiniz. imdi de bir bakalm. Mslmanlar, Hz. brahim ve Hz. shak'n bu tutumlarna ne diyor. DEYYUS Hanmnn nmussuzluuna, ahlkszlna aldr etmeyen, gz yuman kimse. Cennet, deyysa haramdr. (Hads-i erf-Zevcir) kii Cennet'e hi girmeyecektir: Birincisi deyys, ikincisi, kendisini erkeklere benzeten kadnlar. ncs, iki imeye devm edenler. (Hads-i erf-Zevcir) Hayszlk pek oalr, deyyslara kalr meydan nsanlarn en ala, Moskova'da okur ferman (M. Sddk bin Sad) (hlas Holding Dini szl) Valla ben kendiliimden bir ey yaktrmyorum. Ayetler ortada. Mslmanlarn kendi yazdklar yorumlar ortada. Bu durumda,
34

yukardaki szlk maddesindeki Hads-i erf-Zevcir'e gre brahim ve shak asla cennete giremiyecekler. Yoksa girecekler mi? Yani Akl verip, tevik eden Allah oluyorsa insan cennete giriyor da, kendiliiden yaparsa Cehenneme yle mi? Bence Dini szlk yanl ve o szl yazanlar gnaha giriyorlar. Karlarn pazarlayanlar pekala da brahim peygamber ve shak peygamberin snnetini yerine getiriyorlar. imdi din komisyoncular bu noktada ortaya kp, bir sr izah getireceklerdir. Birinci cansimitleri, "Tevrat deitirilmitir" diye cyak cyak barmaktr. Aslnda Tevrat'n deitirilmi olmasna hi bir gerek delil yoktur. Sadece Mslmanlar yle der. Gelin kk bir ara verelim ve burada bahsedilen Peygamber pezevenkilii hakknda bir yobazla yaplabilecek olan bir konuma grelim.

YOBAZLA KONUMA
Ben - Hocam bakn Tevrat'ta neler var. Bu peygamberlerin mal ve para iin karlarn satmalarna ne dersiniz? Bu brahim, hani her namazda salavat okuduumuz ibrahim deil mi? Yobaz - Tvbe! Tvbeee! O nasl laf. Gnaha giriyorsun. Orada yle mi, yazyor? Bunu sen yle yorumluyorsun. Baksana Hz. brahim, ok kt insanlarn lkelerine gidiyor ve kadn iin kendisini ldrmesinler diye "Kardeimdir" demek zorunda kalyor. Burada can tehlikede. Ben - Ama sayn hocam. Tabii siz daha iyi bilirsiniz de, madem o derece tehlikeli, gitmesin oraya. Baka yer mi kalmad ki, kalkp sadece para var diye o tehlikeli adamlarn lkesine gidiyor. Yobaz - Onu, oraya Allah gnderiyor. Nasl gitmem diyebilir. Grevi gitmek. Ben - Sayn hocam ltfen yanl anlamayn. Valla benim fikrim fikrim deil ama dn baz arkadalarla konuurken iddialatk, ok zerime gelip, beni kzdrdlar.Bu yzden soruyorum yani. Ben de aynen sizin
35

gibi dedim de, kem, km, bana dediler ki, "O zaman onu oraya gnderen Allah neden korumam da kary kaptrm. Adamlar kary hallederken Allah ne yapyormu, Bodygurad'lkm?" dedi, zndklar! Valla, hala sinirim gemedi. Yobaz - Tvbee. Olurmu yle ey. Onlar ne bilir. Allah'n hikmetinden sual olmaz. Ben - Sonra hocam. Bir de u var. Yani, kem, km. Dediler ki, Ayetlerde belli ite. Gittii lkedeki adamlar evli kadnlara dokunmuyorlar bile. Bilmeden dokunsalar bile cezasn bile deyip, zr diliyorlar. Bunlar uygar insanlar. brahim batan karm dese, belki kimse dnp bakmayacak bile. Sakn brahim, dokunmasnlar diye deil de, zellikle dokunsunlar diye "Kardeim" demi olmasn, yani, rahat pazarlama iin filan. Yobaz - Olurmu yle ey. Onlar kadn geri vermez, Hz.brahim'i de ldrrlerdi. Bu olmadysa, Allah onlar korkuttuu iin olmad ve yle uygar davrandlar. Ayetler yle diyor. Ben - Ama Allah neden kadn almalarndan nce gcn gsterip, onlar korkutmad da, Firavun kadn aldktan ok sonra onu korkuttu. Yani u Bodyguard'lk meselesi. Biliyorum. yleleri Amerikan filmlerinde de var hani kadn gtrp, getiren, pembe ceketli zenciler var, yle mi? Yobaz - Gnaha giriyorsun, beni de gnaha sokuyorsun. Zaten Tevrat zgn deildir, deitirilmitir. Ben - Ama sayn hocam. Hep byle diyorsunuz. Tevrat'n iinize gelen ksmlar deitirilmemi oluyor da hep iinize gelmeyen, cevap veremediiniz yerleri nedense deitirilmi oluyor. Yani Tevrat'n deitirildiine dair hi bir aklc ve bilimsel delil de yok. imdi her meslein bir piri var derler. Hz. Muhammed efendimiz tccarlarn piri oluyor, Hz Hamza pehlivanlarn piri imi, Hz. Yunus Balklarn, Hz. sa Marangozlarn piri. imdi Hz.brahim pezevenklerin piri mi olmakta?
36

Yobaz - Sus bre katli vacip! Seni dinlemek bile gnah. Seni Cehennem kt. Gzel dinimize hakaret ediyorsun. Defoool. Eer merak eden varsa hemen sylemi olaym ki, yukardaki gibi bir konuma gerek hayatta asla yaplmad. Yaplsayd byk bir olaslkla siz imdi bu yazy okuyor olamazdnz nk beni oktan vurmu olurlard. slamn genel karakteri cevap veremiyecekleri sorularla karlanca nce Kuran'n Arapa olduunu ve herkesin anlayamayacan, Tevrat'n ise zaten deitirilmi olduunu sylemek ve aslnda sizin anladnz anlamda olmadn belirtmek, eer ok srar ederseniz sizi slam dman ilan edip vurdurtmaktr. Sanal konumalar brakp, konumuza dnerek sorumuzu sorarak konuyu kapatalm: Koskaca tanrnn gc, btn bu rezillikler olmadan, istenenin olmasna yetmiyormu acaba?

BRAHM KODOLUA DEVAM EDYOR


Namazlarn aksatmadan klarak Cennet'e girmeyi garanti etmek isteyen Mslmanlar, her namazda Muhammed'e ve brahim'e salavat okurlar. Yani onlar iin Allah'a dua ederler. Bunu yaparken acaba Muhammed'in Deyyusluunu, brahim'in kodoluunu biliyorlarm? Bilmiyorlarsa derhal renmeli ve Cennet'i hak etmek iin derhal peygamber snnetine uymallar. Snnet deyince, slami terminoloji ile fazlayakn olmayan kimseler hep erkek ocuklarn cinsel organlarnn ucundaki derinin kesilmesini anlarlar. Snnet aslnda ok baka anlam tar. Ama zet olarak Muhammed'in yapt fakat, yaplmas dinde mecburi olmayan, tercihe kalm eylerdir. Snnete uymann da dalar kadar byk sevaplar olduu sylenir. imdi Snnet'in ne olduuna hlas Holding Dini szlnden bakalm fakat okuyucu bilmelidir ki, szlkteki bu madde olduka uzundur ve buraya sizi skmamak iin sadece konumuzu anlamaya yeterli olabilecek kadarn aldm.

37

SNNET Yol, knun, det. 1. Peygamber efendimizin mbrek szleri, ileri ve grp de mni olmad eyler. Unutulmu bir snnetimi meydana karana yz ehd sevb vardr. (Hads-i erf-Hadka) (Yukardaki, Aye'nin Gerdanl balkl blmde Muhammed'in deyyusluunu belirttim. Demek ki, deyyusluk snnettir. Unutulan ve gzden kaan bu snneti ortaya kartmak ve Mslmanlarn uygulamalar iin topluma ifa etmekle yz ehid sevab kazanm bulunmaktaym.) Snnetimi terk edene, efatim harm oldu. (Hads-i erf-erhi Hads-i Erban) Allah telya gtren en emn yol; btn i, hareket ve ibdetlerde Peygamber efendimizin snnetine tbi olmaktr. (Eb Ali Crcn) Snnet-i Gayri Mekkede: (Kuvvetli olmayan snnet) Peygamber efendimizin, ibdet maksad ile arasra yapp, arasra terk ettikleri iler ve ibdetler. Buna, mstehb da denir. kindi ve yats namazlarnn ilk drt rek'atlik snnetleri, snnet-i gayr-i mekkededir. (bn-i bidn) Snnet-i Mekkede: Peygamber efendimizin devaml yaptklar, pek az terk ettikleri iler ve ibdetler. Buna, Snnet-i hd da denir. Snnet-i Seniyye: vlen, medh edilen snnet; slm dni. Reslullah'n yolu. Sedete (kurtulua) ermek iin; snnet-i seniyyeye yapmak ve bid'atlerden (dinde sonradan kan yeniliklerden, reformlardan) kanmak lzmdr. (mm- Rabbn)

38

Snnet-i Zevid: Peygamber efendimizin, ibdet olarak deil de, det olarak devml yapt iler. Bunlara edeb de denir. Reslullah efendimizin elbiseleri, oturmas, kalkmas, iyi eyleri yapmaa sadan balamas snnet-i zeviddendir. (bn-i bidn) Snnet-i zevidi yapmak mecbr deildir. Fakat yapanlara ok sevb verilir. Zevid snnetleri terk etmek mekrh olmaz. Bununla berber, dete bal eylerde de Reslullah'a tbi olmak, dnyda ve hirette insana ok ey kazandrr ve eitli sedetl ere (kurtulua, huzra) yol aar. (bn-i bidn) (hlas Holding. Dini Szlk) Burada kesin karar veremediim bir ey var. Bu noktay okuyucunun anlay ve kararn brakyorum. Herkes kendi mantna gre karar versin. Acaba "Deyyusluk", Snnet-i Gayri Mekkede midir? yoksa Snnet-i Zevid midir? Bence Snnet-i Zevid'dir. Siz ne dersiniz. Muhammed deyyusluk konusunda tabii ki, dier peygamberlerin snnetine uymutur. Her namazda brahim'e selat ve selam okunduuna gre onun snneti de Mslmanlarn uymalar ve sayg gstrmeleri gereken bir snnettir. brahim'in snnetleri iinde Kodoluk da olduuna gre Muhammed buna uymutur. Aslnda Kodoluk brahim iin bir alkanlk olmutur. in ok karl oluunu grm olmal ki, brahim karsn bir daha pazarlar. imdi bu konudaki ayetleri grelim.

BRAHM YNE KARISINI SATIYOR


TEVRAT - YARATILI KTABI -BAP 20 1 brahim Mamre'den Negev'e doru gt. Kade ve Sur kentlerinin arasna yerleti. Sonra geici bir sre Gerar'da kald. 2 Kars Sara iin, "Bu kadn benim kzkardeimdir" dedi. Bunun zerine Gerar Kral Avimelek adam gnderip Sara'y getirtti. 3 Ama Tanr bir gece dnde Avimelek'e grnerek, "Bu kadn aldn iin leceksin" dedi, "nk o evli bir kadndr."
39

4 Avimelek henz Sara'ya dokunmamt. "Ya RAB" dedi, "Susuz bir ulusu mu yok edeceksin? 5 brahim'in kendisi bana, 'Bu kadn benim kzkardeimdir' demedi mi? Kadn da, brahim iin, 'O benim kardeimdir' dedi. Ben temiz vicdanla, susuz ellerimle yaptm bunu." 6 Tanr, dnde ona, "Temiz vicdanla bunu yaptn biliyorum" diye yant verdi, "Ben de seni bu yzden bana kar gnah ilemekten alkoydum, kadna dokunmana izin vermedim. 7 imdi kadn kocasna geri ver. nk o bir peygamberdir. Senin iin dua eder, lmezsin. Ama kadn geri vermezsen, sen de, sana ait olan herkes de lecek, bilesin." 8 Avimelek sabah erkenden kalkt, btn adamlarn ararak olup biteni anlatt. Adamlar dehete dt. 9 Avimelek brahim'i artarak, "Ne yaptn bize?" dedi, "Sana ne hakszlk ettim ki, beni ve krallm bu byk gnaha srkledin? Bana bu yaptn yaplacak i deil." 10 Sonra brahim'e, "Amacn neydi, niin yaptn bunu?" diye sordu. 11 brahim yle yant verdi: "nk, burada hi Tanr korkusu yok; karm yznden beni ldrebilirler, diye dndm. 12 stelik, Sara gerekten kzkardeimdir. Babamz bir, annemiz ayrdr. Onunla evlendim. 13 Tanr beni babamn evinden gurbete gnderdii zaman karma, 'Bana sevgini yle gstereceksin: Gideceimiz her yerde, benim kardein olduumu syle' dedim." 14 Avimelek brahim'e kars Sara'y geri verdi. Bunun yansra ona davar, sr, kleler, cariyeler de verdi. 15 brahim'e, "te lkem nnde, nereye istersen oraya yerle" dedi. 16 Sara'ya da, "Kardeine bin para gm veriyorum" dedi, "Yanndakilere kar senin susuz olduunu gsteren bir kanttr bu. Herkes susuz olduunu bilsin." Bu ayetlerde de grld gibi Tanr da Bodygurd'lk iini baya benimsemi ve hakkyla yerine getiriyor durumdadr.

40

SHAK DA GELENEE UYUYOR


TEVRAT - YARATILI KTABI -BAP 26 6 Bylece shak Gerar'da kald. 7 Yre halk karsyla ilgili soru sorunca, "Kzkardeimdir" diyordu. nk "Karmdr" demekten korkuyordu. Rebeka yznden yre halk beni ldrebilir diye dnyordu. nk Rebeka gzeldi. 8 shak orada uzun bir zaman kald. Bir gn Filist Kral Avimelek, pencereden dar bakarken, shak'n kars Rebeka'y okadn grd. 9 shak' artarak, "Bu kadn gerekte senin karn!" dedi, "Neden kzkardein olduunu syledin?" shak, "nk onun yznden canmdan olurum diye dndm" dedi. 10 Avimelek, "Nedir bize bu yaptn?" dedi, "Az kald halktan biri karnla yatacakt. Bize su iletecektin." 11 Sonra btn halka, "Kim bu adama veya karsna dokunursa, kesinlikle ldrlecektir" diye buyruk verdi. 12 shak o lkede ekin ekti ve o yl ektiinin yz katn biti. RAB onu kutsamt. 13 shak bollua kavutu. Varl gittike byyordu. ok zengin oldu.

41

MSLMANLIIN BLM VE SANAT DMANLII


Allah, Mslmanlk ve Mslmanln Din komsyoncular vastasyla insandan iki nemli ey ister. Bunlardan birincisi insandan istenen kulluk veya pillik grevi iin onun beyninin artlanmasnn gerektiidir. nsan sadece Tanr'y dnmeli. Onun adn zikretmeli, devaml ibadet halinde olmal ve gnlk ilerini yaparken bile Tanr'nn adn zikretmekli, kafasndan onunla megul olmaldr. Buna ek olarak da gnlk rutin ibadetlerini yapmaldr. nsan hayatnda baka eyler olmamaldr. Eelnce, sarholuk, seks gibi zihinsel olarak tanrya olan konsantreyi datacak bir eye asla rabet edilmemelidir. Bilim yapmak ve bilimsel eyleri dnmek de haram olmaldr nk bu da tanrdan baka eye konsantre olmaktr. Zaten bu gibi eyler ama iin son derece gereksizdir. Felsefe, iir gibi eyler zaten hi olamaz fakat olduunu varsayarsak bunlar son derece zararl ve Allah'n istemedii eylerdir. Gerekten de gnmz slamiyetinde de bu byledir. Kafada aile, oluk ocuk kayg ve dnceleri de olmamaldr. Aile ve oluk ocuk sevgisi ve hatta herhangi bir sevgi olmamal. Sadece tanr sevgisi ile yaanp btn sevgi duygular ona ynlendirilmelidir. Tabii ki cinselliin olmad yerde ak ve kar cinse duyulan sevgi de zaten olamaz. Ayrca aile kavram ve sevgi, ak gibi duygularn da sadece Tanr'ya yneltilmesi, Allah iin lmeyi ve ldrmeyi son derece kolaylatran bireydir. Gnmz Mslmanlnda da Kafay altran ve isan dndren ve zihni Allah'tan baka eye konsantre eden her ey mekruh, haram ve gnahtr. Tabii bunlarn banda iir ve felsefe gelir. nanmadnz m? Pekiyi, siz gene inanmayn ama ben bir, ki rnek vereyim. nce baz Hadis-i erifler'e bir bakalm.

42

KTB STTE 2280 - Eb Hreyre (radyallhu anh) anlatyor: "Reslullah (aleyhissalatu vesselm) buyurdular ki: "Sizden birinin iine onu bozacak irin dolmas, iir dolmasndan hayrldr." Buhr, Edeb, 92; Mslim, iir 7, (2257); Eb Dvud, Edeb 95, (5009); Tirmiz, Edeb 71, (2855). el-Hudri den Mslim'in kaydettii bir dier rivayette yle denmitir: "Reslullah (aleyhissalatu vesselm) yrmekte iken karsna iir inad eden bir ir kt. Efendimiz: "eytan tutun" veya "eytan yakalayn" diye emretti. 2281 - Hz. Aie (radyallhu anh) anlatyor: "Reslullah (aleyhissaltu vesselm) ir Hassan bnu Sbit (radyallhu anh) iin mescide husus bir minber koymutu. Hassan, orada kurulup mufhara yapar veya Reslullah (aleyhissalatu vesselm)' hasmlarna kar mdafaa ederdi. Aleyhissaltu vesselm: "Allah (c.c.) Hassan', Reslullah' mdafaa ettii veya onun adna mufhara yapt mddete Rhu'l-Kuds'le takviye etmektedir" derdi." 2284 - Hz. Enes (radyallhu anh) anlatyor: "Reslullah (aleyhissaltu vesselm) Umretu'l-kaz srasnda Mekke'ye girdii zaman iri Abdullah bnu Ravha, nnde yryor ve u iiri okuyordu: "Ey kfir ocuklar (Reslullah'a) yol an! Bugn ona gelen vahiy adna, size, yle bir vururuz ki, tepenizi yerinden uurur, Ve dostu dostuna unutturur." Bunu gren Hz. mer: "Ey bnu Ravha! Sen Reslullah (aleyhissaltu vesselm)'n nnde ve Allah'n Harem blgesinde iir mi okuyorsun?" dedi. Ancak Reslullah: "Ey mer brak onu. Onun iirleri, Mekkeli kfirlere okdan daha abuk tesir eder!" diyerek mdahale etti."
43

2287 - Hz. Ber (radyallhu anh) anlatyor: "Reslullah (aleyhissaltu vesselm), Kureyza gn, (iri) Hassn bnu Sbit'e: "Mrikleri hicvet, zra Cebril seninle beraberdir!" dedi." Buhr, Edeb 91, Bed'u'l-Halk 6, Megzi 30; Mslim, Fezilu'sSahbe 153, (2486). 2288 - Hz. Aie (radyallahu anh) anlatyor: "Hassn bnu Sbit, (Mekkeli) mrikleri hicvetmek iin Hz. Peygamber (aleyhissaltu vessellm)'den izin istedi. Aleyhissaltu vesselm: "Benim nesebimi nasl hri tutacaksn?" dedi. Hassn (radyallhu anh): "Senin (nesebini) sade yadan kI eker gibi, onlardan ekip karacam!" Cevabn verdi." Buhr, Edeb 91, Menkb 16, Megzi 33; Mslim, Fedilu'sSahbe 156-157, (2489-2490). Yukardaki hadislerde grld gibi Muhammed eer iir Allah' vmeye ynelikse yani gene zihinsel olarak Allah'a konantre olmaya hizmet ediyorsa, Muhammed'i dier airlere kar koruyorsa ve Mslman olmayanlara saldryorsa, iire kar olduka hogrl. Bunu dnda kalan her iir onun gznde eytan iidir. Yukardaki hadislerin arasnda olan 2284 nolu hadis ise mer'in aire kzma ekli ile belli etmektedir ki, iir genel olarak kabahat saylan bireydir ve buradaki hogr zel bir durumdur. Tabii iire kar kan sadece hadisler yani Muhammed deildir. Kuran'da da bu konuda baz ayetler vardr. UARA SURES 221. Haber vereyim mi size eytanlarn kime iner olduundan? 222. Her bir dnek/iftirac gnahkr zerine iner onlar. 223. Kulak kabartrlar ama ou yalanclardr onlarn. 224. airlere gelince, onlara da apknlar-sapknlar uyar. 225. Grmez misin onlar ki, her vadide akn-tutkun dolalar. 226. Ve onlar, yapmayacaklar eyleri syleyip dururlar.
44

Felsefeye gelince. Onun yeri ok daha aadadr. Geri bir slam Felsefesi vardr ama bu Allah'n bykln dnmekten baka birey deildir. Dnmekten ve dnenlerden, eytandan ve Cehennem'den fazla korkan gnmzdeki Mslmanln Felesefe'yi ne zanettiini anlamak iin aadaki aklama sanrm yeterli olur. FELSEFE Madde, hayat, yaratl, kint, ruh, lm, lm sonras gibi konularda insan gcnn akla dayanarak ortaya koyduu dnce ve grlerin tamm. Beendii dncelerini hakkat olarak anlatmak, yaldzl, heyecan verici laflarla inandrmaya almak. Tecrbeye, hesba dayanmayan ahs dnceler. Varlklar yoktan yaratlmam, byle gelmi byle gider demek, mn edilecek eylere, helal-haram olanlara inanmaya gericilik demek felsefedir. Eski Yunan felsefesi balbana bir ilim deildir. Matematikiler, geometri okuyanlar, mantk renenler, tabiiyyeciler ve tabibler arasnda bu felsefeye kayanlar ok oldu. Felsefeciler ilhiyyt zerinde yni Allah tel ve onun sfatlar, emirleri yasaklar zerinde, kendi akllar, grleri ile konutular. Hesab, hendese, mantk, tabiat bilgisi, fizik, kimy, tb bilgisi renmek mubahtr. Bunlarn hepsi slm bilgileridir. Fakat bunlar slmiyete kar bozuk dncelerine let etmek, genleri aldatmak iin kullanmak felsefe olur. (mm- Gazl) mm- Muhammed Gazl, mm- Ahmed Rabbn ve daha birok slm bykleri, Yunan felsefesini inceleyip, didik didik etmi ve o felsefecilerin ne kadar chil olduklarn bildirmilerdir. Mslmanlarn, byle kimseleri beenmemelerini onlara aldanmam alarn birok kitaplarnda yazmlardr. (Abdlhakm Arvs) (hlas Holding. Dini Szlk) FEYLESOF Beendii dncelerini hakkat olarak anlatp, yaldzl, heyecanl szlerle inandrmaya alan kimse. Felsefeci.

45

Feylesoflar nakle deil akla inanrlar. Din bilgilerini fen bilgileri ile isbat eden m'minlere Hukem denir. (M. Sddk bin Sad) spanya fcis olmasayd, feylesof bn'r-Rd'n ve bn-i Hazm'n bozuk fikirleri belki din ve mn hlini alp dnyya yaylacak, bugnk hazin levha yzlerce sene nce meydana kacakt. (M. Sddk bin Sad) hiret azb hakknda peygamberlerin szbirlii var iken, feylesoflarn szlerine tibr olunmaz. Bu azb akl deil, hissdir (bizzat tadlacak ekildedir). (mm- Rabbn) (hlas Holding. Dini Szlk) Felsefe insana dnmeyi reten bir bilimdir. Tabii ki Mslmanlk olan kar olacaktr. Dnen bir insan Mslmanlk zerinde de dnr ve aklarn yakalar. Allah dememi mi, kendi Kuran'nda "Hi bilenlerle, bilmeyenler bir olabilir mi?" diye. Dnen bir insan mslman olabilirmi? imdi de Mslmanln Bilim ve Bilimsellik hakkndaki gerek dncelerini grelim. FEN YOBAZI Fen bilgisinde mtehasss (uzman) olmad hlde, kendisini fen adam ve mslman olarak gsterip mslmanlarn dnini, mnn bozmaa, slmiyet'i ierden ykmaa alan kimse. niversiteden diploma alan bir kimse, sefhete yni zevk ve elenceye balayp, bulunduu ilim dalnda almaz, okuduklarn da unutursa, bu kimse ilim adam, fen adam olamaz. slm dmanl da yaparak, yalan ve yanl szlerini, yazlarn ilim ve fen olarak samaa kalkrsa, cemiyet iin zararl olur. Bu fen yobazlarna aldanarak sonsuz felkete srklenen zavalllara ok acnr. (Sedet-i Ebediyye) Fen yobazlar, Allah telnn varlna inanmayp, lem, byle kendiliinden gelmi ve byle gidecektir. H bu lemin yaratan yoktur. Canllar da byle birbirlerinden reyip sonsuz
46

olarak srecektir, demektedirler. slmiyet'i ierden ykmak ve kfre sebeb olan eyleri isbtlamak iin rpnan fen yobazlar ne kadar zavalldr. (Fideli Bilgiler) (hlas Holding. Dini Szlk)

MSLMANLIIN BLM ANLAYII


Mslmanln bilim hakkndaki dnceleri yukardadr. Yukardaki Fen Yobaz balkl aklamada, darya kar ho grnmek amacyla, sanki btn bilim adamlar kastedilmiyormu da ancak inkarclardan bahsediliyormu gibi bir hava yaratlmtr. Bu aklamann satr aralar ise bilim denilen eyin kt ve slam dmn olduunu sylemektir. Tamam o devaml kar ktklar Darwin teorisini biz de kabul etmiyoruz ama Darvin'in yanl anlaldn da zannediyoruz. Ne yani bir biim adam kendisine mantkl ve inandrc gelen bir tez ileriye sremez mi?. Darwin'i bir yana brakrsak. Siz hangi akl banda ve Mslman evrelerden byk menfaatleri olmayan bilim adamnn kalkp da, "Bu alemin yaratan vardr. Evren ancak Allah teala'nn iradesi ile ayakta durur ve o istedii zaman sona erecektir." diyeceini sanyorsunuz? Demek ki, Btn gerek bilim adamlar Mslmanla terstir. Mslmanln kendi bilim anlayna gelince. Gerek bilim sadece Mslmanlk bilimleridir. Kuran, hadis, Akaid, Tefsir filan. imdi bir ok okuyucu ve zellikle de genler zannederler ki adamlar bu konularda gerekten bilim yapyorlar. Hayr efendim. Onlarn deyimi ile lim yapmak, lim adam olmak hangi hadisin, hangi kitapta olduunu bilmek, yzyllar nce yaplm ve syenmi eylerin bulunduu eski kitaplar bilmek, ezberlemek, asla anlamn bilmemek, Din byklerinin hangi konuda ne yapp be dediini ezberlemektir. Kendiliinden bir yeni ey syleyen bile hemen kafir damgas yer. imdi bunlar baz okuyuculara ok abartl grler olarak grnebilir fakat ister inansnlar, ister inanmasnlar Mslmanln insandan istedii de tam olarak bunlardr. stediiniz kadar hadis okuyun. din kitaplarna bakn, dank olarak bulunan bu gibi bilgileri kafanzda toplayn. Sonunda ulaacanz nokta budur.
47

CNSEL ENERJ - ECNSELLK CNSEL TECAVZLER


Seks ister grup seks, ister ikili iliki olsun her durumda cinsel enerji retmeli ve eytan'a ulamaldr. Bir ifade ile, ona sunu olmas ve tepki olarak da, eytan'dan enerji alnmas iin, cinsel enerji retmelidir. Cinsel enerji reten bir seks ilikisi ayn zamanda Allah' da iter. Bu enerji yok olmadan kii Allah veya YHVH, ad ne olura olsun, onun etki alann dnda kalr. Cinsel enerjinin uyarlmas iin de mutlaka her iki tarafn da zevk almas gerekmektedir. Yukarda da belirtildii gibi, bir tarafn isteksiz olduu, zevk almad, grev olarak veya menfaat karl yapt cinsel iliki, cinsel enerji retemez. Tecavzler veya sadizim vasflar tayan ilikiler de enerji retemezler. Bununla beraber unu da sylemek gerekir ki, iki tarafn da zevk ald, kendisini btn zincirlerden hr brakt ve isteyerek yaptklar sadist ilikiler de cinsel enerji retirler. Ecinsel ilikiler eytan asndan ho gr ile karlnrlar. Bu konudaki hkmler aktr. Herkes kendi iinden gelen ne ise onu yapmaldr. Kimse kimsenin cinsel isteklerine karamaz ve ayplayamaz fakat ecinsel ilikiler sadece duyulan zevk asndan, zihinsel enerji saylabileck bir enerji retirler ve kiiler zevk aldklar iin gene Tanr'n gcn uzak tutarler. Hatta eytan'a da ularlar fakat cinsel enerji dediimiz eyi tam olarak retemezler. nk erkek, erkekle veya kadn, kadnladr. Burada pozitif ve negatif'i olumlu, olumsuz, iyi, kt anlamlarnda kullanmyorum. Tpk elektirikteki anlam ile kullanyorum. Pozitif ve pozitif enerji retemez ayn ekilde, negatif ve negatif de enerji retemez. Enerji iin mutlaka Pozitif ve Negatif yani, dengeli enerjiler gerekir. Ecinsel ilikilerde ise cinsel enerji dengesi yoktur ve akas ecinsel iliki eytan'dan ok Allah'a yaknlatrabilir. Bunun olmasn nleyen tek ey ecinsel ilikinin zevk iin yaplmas ve zihinsel engelleri yani Allah'n koyduu zihinsel engelleri ykmasdr. Buyzden de eytan tarafndan onay ve destek grr.

48

Ecinsel ilikide enerji dengesi olmamasna karlk kar cinsler arasndaki anal veya oral seks byle deildir. Lar cinsler arasndaki Anal seks'le cinsel enrji uyarlabilinir. Cinsel enerji iin cinselliin yolu deil, kar cinslerin olmas nemlidir.

CNSEL TECAVZ ALLAH'A YAKINLATIRIR


Tecavz ister kar cinsler arasnda, isterse ecinsel anlamda olsun, mutlaka ve mutlaka kiileri Allah'n etki alanna sokar. Bu gibi eyler Allah tarafndan yasaklanm grnmekle birlikte aslnda onun tarafndan belli edilmeden desteklenir ve tevik edilir. Mslmanlarn savata ele geirdikleri kadn ve erkelere tecavz etmeleri normaldir. Kadnlara yaplan tecavzleri yansra erkeklere yaplanlar da desteklenir. Hatta Allah, insanlarn bilinaltlarn besleyerek ecinsellii devaml olarak canl tutar. Bu yorumlarn birinci ksmnda Kuran'da yaplan Cennet tasvirlerinden ve Cennet'te olancln gnah olmayacan ima eden ayetlerden bahsettim. Bu gibi eyler Mslmanlarda olancl ve olanclk fikirlerini canl tutar. Bata Afganistan ve ran olmak zere Mslmanln en yobazca uyguland lkelerde, Ecinsellik son derece yaygndr. ran'daki din komisyoncular olan, her molla'nn drt be tane olan vardr. Araplar da bu ie ok dkndrler. Neden?

SORU VE CEVAPLARI
1 - Allah, neden ecinsellii yasaklad halde destekler? 2 - Neden, mslman lkelerde bu gibi eyler ok yaygndr? 3 - Allah, bu gibi eyleri hangi yntemlerle destekler? Burada ortaya attm, Alah'n bu gibi eylere destek gstermesi ve bunlarn kiiyi Allah'a yaklatrmalar bir ok kiide hatta kendisini satanist zanneden bir ok kiide bile tepki uyandracak ve inanlmaz, hatta yukardaki soru bile son derece sama grnecektir. Fakat bunlar dorudur. Dilerseniz nce ecinsellik konusunu ele alalm.

49

Mslman, Hristiyan ve Yahudi dinlerinde ecinsellik kesin ve ok byk gnah olan bir yasaktr. Gene de ben, Mslman lkelerde bir erkekle seks yapt iin talanarak ldrlen bir sr kadn duydum. Buna karlk ecinsellik sulamas yznden talanarak ldrlen hi kimseyi duymadm. Tamam belki bu da vardr, olmutur, fakat ben duymadm. Belki de bu ceza, ecinsellere, medyada grlp, balleklerde iz brakacak kadar ok uygulanmyor. belki hi uygulanmyor. Neticede Mslmanlk ktphanesinde hadisinden akla gelen her hurafeye dair, her alanda recmedilen yani talanarak ldrlen kadn ve erkeklerden bahsedilir, tarihsel olaylar nakledilir fakat, gene ben cahilliimden bilmeyebilir veya grmemi olabilirim, hi, ecinsellik yznden talanan ya da talanarak ldrlmek tehlikesi ile kar karya kalp da sonradan affedilen insanlara dair hikaye gremedim. Bu durum, Mslman lkelerde ecinselliin ne derece yaygn olduunu bilince olduka anlaml grnmektedir. 1 - Allah, neden ecinsellii yasaklad halde destekler? imdi birinci sorumuzu ele alalm. Allah ecinsellii kesin olarak yasaklamtr. Buna karlk yeterli imkan verilerek ecinsellik neredeyse resmi hale getirilmi ve Cennet'teki glmanlar, hizmet eden gzel, inci gibi genler'den bahseden ayetlerle de canl tutulmutur. Allah ecinselliin olmasn ister fakat bu onun hogrsnden deildir. imdi dinde ne kadar yasak olduunu bilerek, ecinsel iliki kuran iki insann kafalarndaki durumu deerlendirelim. Bu ilikiyi gerekletiren kiilerin ikisi de byk bir gnah ilediklerini bilmektedirler. Bilinaltlar ve bilinleri sululuk duygusu ile doludur. Sululuk duygusu ise, Allah'n beslendii, istedii duygulardan biridir. Kul su ileyecek ki, gnahn affettirmek iin devaml olarak ona dua edecek, af dileyecek. yerlere kapanacak. Bu duygu ile gnlerce yaayacak ve devaml olarak Allah'n istedii negatif zihinsel enrjiyi retecek. Sonra dayanamayp, yine yapacak Yine af dileyecek. Sonunda bu ie alp, bo verecek fakat bilinalt gene de bu byk gnahla dolu olacak. Ecinsellie vaz geilmez ekilde alp, hayatlarn yaayanlar da nce bilinalt olark negatif durumda olacaklar. Sonra, evredeki yeni insanlar ecinsellie tevik edecekler ve sululuk duygusu tayan kimseler oalacak. Bundan da Allah'n beslenmesi atacak. Yani, ama bir eyi yaptrtmamak
50

deil. Sululuk duyurarak, yasaklar ineyerek yaptrtmak. Ayrca zaten ecinsel iliki fazla bir cinsel enerji retmez ki, bu enerji Allah' rahatsz eder. sanlarn cinsel istek ve zevklerini ecinsel ilikilerle tatmin etmeleri ve kar cinsle sadece remek iin, zevk almadklar birlemelerde bulunmalar Allah iin en ideal durumdur. Bu ekilde cinsel enerji yok olur. Hristiyan kilisesinde de durum ayndr. Bugn Vatikan'daki rahiplerin yzde doksan ecinel ilikiler iindedirler. Geceleri uyurken ryalarna kadn girmesin, uykuda boalma olmasn diye cinsel organlarna ha koyup uyuyan rahiplerin, birbirlerine takldklar zaman nasl sabahlara kadar dualar ettiklerini, tamamen tanrya ynelerek ona nasl da tam istenilen negatif zihinsel enerji gnderdiklerini dnebiliyormusunuz? Tabii Hristiyanlkta bir de rahibeler var. Onlarn arasndaki ve mslmanlkta haremde istiflenip de ayda veya iki ayda bir, o da on dakika filan cisellik yaayan kadnlarn baka areleri varm. Onlarda ayn ekilde ve ayn sululuk duygularnda.

N TECAVZ EKL
Ecinselliin tecavz ekli kadnlar arasnda daha az olmakla birlikte erkekler arasnda ok sktr. Allah asndan bu ekil daha makbuldr nk Tecavz edenin sululuk duygusunun yansra tecavze urayann hem sululuk duygusu, hem cinsel kompleksleri, hem depresif durumlar, kafa karkl Allah iin en mkemmel negatif duygu enerjisidir. Tecavze urayan kimse zamanla ecinsellie alsa bile bilinalt yukarda anlatlan olumsuzluklar korur. Ve de en nemli nokta. ster isteyerek, ister bir tecavz sonucu ecinsel ilikilere alan kimseler yaladklar zaman cinsellikleri kalmaynca Allah'n en byk taraftar olurlar. Hepsi kendilerini dine vererek, lmlerine kadar ibadetlerini eksiksiz yerine getiriler ve devaml af dilerler. Tabii bu da Allah iin tatlnn zerindeki kaymak gibi oluyor. Trkiye'de meslei braktktan sonra kendisini ermi ilan eden, dualar eden ve hatta byclk yaparak para kazanmaya alan bir ok eski ecinsel vardr.

51

KADINLAR N DURUM FARKLIMI?


Tabii ki, hayr. Kadnlar da artk cinsel drtleri kalmyacak kadar yalannca kendilerini Allah'a brakrlar. Kadnlar hatta ecinsel olmasalar bile ayet serbest seks yaamlarsa ve profsynel ilikilere girmilerse tamamen bu kalba girerler. Hatta ismini burada anmak istemediim beyaz perdenin eski bir seks sembol de birisi ile evlenip, meslei braktuktan sonra, aradan da zaman geip, iyice yalannca kendisini ermi, evliya ilan edip, bana bir sr mrid toplamtr.

KADINDA KARI CNSN TECAVZ


Tecavze urayan kadnlarn psikolojileri ok daha ktdr. Tabii kadnlarda ecinsel tecavz daha ender grlen ve zor bir ey olmaduundan dolay burada erkekler tarafndan tecavze urayan kadnlardan bahsediyorum. Bu da Allah iin makbul fiillerden biridir. Tecavz eden erkek belki fazla bir sululuk duygusu tamaz fakat uyandrd vahi ve saldrgan zihinsel enerji gene istenen bireydir. Bu gibi duygular uyararak tecavz eden erkek, o zamana kadar dnda kalm veya fazla etkilenmemi de olsa bu aktivitesi ile Allah'n tesir dalgasna kaplr ve bundan kolay kolay kurtulamaz. Kadna gelince. Allah belki de her kadnn bir ekilde cinsel tecavze uramasn da isteyebilir nk tecavze urayan kadn ilem srasnda cinsel enerji retemedii iin iliki zaten zararszdr ve bu srada Allah'n etki alan iki taraf da kavrar. Bundan sonra belki dayak yiyerek zorlanan kadn zaten yeteri kadar negatif zihinsel enerji uyard iin Allah'n etki alanndadr. Tecavzden sonra ou kadn artk erkekten korkar ve cinsel duygular uyuur. Hatta uzun sre cinsellikten de kendi cinsiyetinden de ve hatta cinsel organndan da nefret eder. te ideal slam kadn duygular. Tabii slam kadnlar byle deil ama slami kaynaklara bakn, Kadnn olmas istenin bu olduunu grceksiniz.

52

Bu kadnn artk Allah' rahatsz edebilecek cinsel enerji retebilmesi ok zordur. Hele de tecavz birka kii tarafndan yaplm ve iddet kullanlmsa kadn byk bir ihtimalle artk mr boyu cinsel soukluk iindedir. lerde bir gn, bir erkekle evlenir, fakat byk bir ihtimlle cinsellii dzelmez. Sadece ocuk reten ideal slam kadn olur. Tabii kendisinin mslmanla bal bir trbanl olmas gerekmez. Hatta dinsiz birisi bile olsa kaderi budur. Allah'a pil olmak. Bu noktada hatrlatmakta fayda vardr ki, Evli iftler arasnda oluan tecavz durumlarnn da belki dayak veya fazla fiziksel zorlama olmamasnn dnda hi bir farkll yoktur.

TECAVZE URAYANLARA BR T
Kadn veya erkek olun. Banza byle birey mi geldi? veya hayatnzda, ilerdeki gnlerde byle bir durumla m karlaacaksnz? Fizik planda hakknz arayn, ne yaparsanz yapn fakat asla kendinizden nefret etmeyin, bunu yllar yl kafanza takmayn. Duygusal olarak unutun gitsin. Bunu unutmaz ve kafanza takarsanz ilerde ayn eyle yine karlamaya zemin hazrlam olursunuz. Bu konu aada anlatlacaktr. Kar cinsten nefret etmeyin. Size bunu yapan bir veya birka tane Allah'n kuludur. Herkes yleolmayabilir. Kendinize yaama ans tanyn ki mr boyu ona mahkum olmayn.

ALLAH'IN ETK ALANINDA OLMAK NE DEMEKTR?


imdi gelelim yukarda devaml olarak tekrarladm u, "Allah'n etki alanna girmek." deyimime. yle ya. Ne olur yani etki alanna girilirse? Zaten herkes Allah'n etki alannda olmak istemezmi?. Herkes ya da bunu iyi bir ey zanneden herkes ister tabii. Ama herkes bu derece youn giremez. Youn ekilde girmek iin ya ar dindar veya byle eyler yaam olmak gerekir. Yukarda anlattklarma bakarak kimse, Allah'n herkesi zel olarak takip edip, izlediini ve sz konusu olumsuz durumlar yaarken onunla ilgilenip, etki altna aldn zannetmesin. Etki alan farkl bir
53

durumdur. Allah'n, zaten evrede kendi medyumlarndan birisi olmadan sizin ne olduunuzu, nasl bir durumda bulunduunuzu bilmesi imkansz. Bunu da aada greceiz. Etki alan dediim eye spiritalistler etki veya tesir konisi de derler. Burada ama yukardan tutulan bir el feneri gibi, konik ekildeki bir etkiyi anlatmaktr. Ben etki alan demeyi daha uygun bulmaktaym. Etki alan Allah'n yayd ve glendike de daha, daha geni hale getirdii ve en fazla da kendi kullar zerinde gl olan bir etki dalgasdr. Bu bir aa benzer. Yada network diyelim. Bu etki alan her zaman yanmzda, zerimizde, iimizdedir. Onunla iie yaarz fakat ayn ekilde eytan'n da etki alan iindeyiz. Kiinin bu etki alanlarnn birinin iinde olmamas ok zordur. Ancak birinin iinde olarak dierini uzaklatrmamz mmkndr. Bu alann veya an amac hem Allah'a gereken ve insanlar tarafundan retilen enerjileri tamak, hem de genel bir etki yayarak aa taklan kimsenin kurtulmasn zorlatrmak, kii hangi nedenden takld ise o nedeni glendirmektir. Sz konusu etki alann ile Allah'n durumu devaml takip ettii de zannedilmesin. O ou zaman gurumun farknda bile deildir. Etki alan zamannda yerletirilmi olan otomatik alan bir enerji dalgasdr ve Allah glendike o da geliip, glenir. Aslnda rmcek a benzetmesi daha uygun olabilir nk ona kaplann kurtulmas, rmcek ana yakalanan sinein kurtulmas kadar zor da olabilir. Bu enerji dalgas ne yapar. Hereyden nce kendisine yakalanan kimselerin, Allah'n tercih ettii trde enerjileri retecek yapda olmalarna yardm eer. Mesela kzgnlk, aldrganlk, Dinsel eylere inangalk, Allah'n istemedii eyleri syleyenlere inanmama. Mesela b kitab okuyup, gerekli ayetlere de bakt ve yazlanlarn doru olduunu grd halde bir ok kiinin okuduktan sonra unutmas, doru bulmamas, doruluunu ispatlayan ayet veya hadislerin gsterilmesine ramen bunu grmemesi gibi, "Yatay kedi, Dikey kedi" durumunu glendirmek.
54

Bunlarn yan sra kendi din komisyoncularn desteklemek ve glendirmek. Bu an bir grevi de yukara belirttiim gibi aa yakalanann, yakalanma nedenini abartmaktr. Mesela dinsel duygularla balann dinsel duygusu ve inangal zamanla artar dedik. Fakat dinsel hi bir yan olmasa da insan olumsuz duygularla bu aa yakalanrsa ayb duygular beslenir. Bu kiinin ibadetini ihmal etmeyen imanl bir Mslman veya Hristiyan olmas gerekmez. Hatta devaml olarak dine kfreden bir inansz da olabilir. Allah iin farketmez. nemli olan onun zihinsel ve duygusal yapsndan uyarlan negatif enerjinin Allah'a ynlenmesidir. Bu adan baktmz zaman bir teavz olaynda, tecavzeurayan dalm, perian olmu duygular iindeyken derhal etki alann zerine eker veya daha dru bir ifade ileetki alann kendi zerinde glendirir. Diyelim ki, bu kii bir kadn olsun. Tecavz olay getikten sonra uzun zaman unutamaz, bu olayla yaar ve devaml olarak etkiyi glendirir. zerine ektii etkiler ve zellikle de korkmusa onu devaml oalrak depresif durumlara sokacaktr. Depresyonu ve olumsuz duygular arttka da etki glenecektir. Bu durum giderek hayatn deiik alanlarna da kayabilir. Kadn her konuda baarsz, silik veya korkak bir hale de girebilir. Bundan da duyaca kompleks gene Allah' besler. Bu ekilde yllar yl baarsz, gayretsiz olan kadnlar vardr. Zamanla sevme ve sevilme duygular, insanlara saygs, hereyi krelir. Bunun baka kt yanlar da vardr. Msela kadn tecavze urad iin veya o srada etki alanna iyice dalmsa etki aln onun tekrar tecavze uramasn kaderi haline getirecek ekilde ilyebilir. Tecavze urayan bir ok kadn hayatlar boyunca, farkl zamanlarda birden fazla tecavze urarlar. Sanki bu onlarda bir alkanlk olmu gibi olur. nk etki alan onlarn zerine bu gibi eyleri ekici bir enerji yar. Tecavzc iin de durum pek farkl deildir. O da bir defa yapnca bunu tekrarlar. Ya da vican azab duyar. Her durum istenene uygundur. Yakalanp hapse atlrsa olumsuz duygular artar ve her olumsuz duygu Allah' besler. Hatta kendisine kzlp kfr edilmesi bile onu besler.
55

Tabii buraya kadar behsettiim eyler etki alanna, cinsel tecavz veya sululuk duygusu ile kaplanlar iin. Allah'n etkisini ve bunlara nasl direnileceini aada ele alacaz. et olarak sylemek gerekirse baz kimseler vardr ve oumuz bu gibi kimseleri tanrz. leri bir kere ters gitmeye balaynca davaml ters gider. Bir trl olumsuzluktan kurtulamazlar. Bu yzden Allah'a dualar ederler ama bir ie yaramaz. Dua ettike daha ok dibe batarlar nk dualar da onun etki alanna yaknalmay arttrr ve tabii onu besler. 2 - Neden, mslman lkelerde bu gibi eyler ok yaygndr? imdi ikinci sorumuza geldik. Hemen endielenmeyin. Bu sorunun cevab, birinci sorunuki kadar uzun deil. Ecinsellik, cinsel tecavz gibi eyler sadece Mslman lkelerde deil, iki cinsiyetin ayrld, uzaklatrld, her yerde olur. Allah ya kastl yapyor veya insan psikolojisini ve cinsel drtlerini bilmiyor. Mslmanlk. Kadn eytandr. Kadn pistir. Kadn ktdr. Kadn ortalarda grnmemelidir der. Abartmyorum. Bunlar syleyen bir ok hadis var. Kadn, erkekten ayr tutulur. rtlere sarlp, sokaa poetle kartlr. Bunun onucu ne olur. Bir erkek, bir kadnla iliki kurabilmek iin evlenmek zorundadr veya eski gnlerdeyse cariye satn alr. Yani kle. Mddi durumu buna uygun olmayan erkekler ya da ii gerei, evli olduu halde evlerinden uzak yerlerde bulunan erkeklerin bir kadnla cinsel ilikiye girebilmeleri imkansz birey. Bir kadna yaklatklar anda farkedilirler. Fakat buna karlk erkekler ve kadnlar kendi aralarnda cinsel ilikiye rahata girebilirler nk iki erkek ayn adrda yatabilir, yalnz balarna daa, ormana gezmeye gidebilir ve her imkana sahiptirler. Kadnlar da haremde zaten bir aradadrlar. Ksacas, cinslerin, kendi cinsleri ile bir arada olmalar ok kolay ve phe ekmeyen birey. Dolaysyla ya cinsel bunalmdan kuduracaksnz ya da ecinsel ilikiye gireceksiniz. Baka are yok.

56

3 - Allah, bu gibi eyleri hangi yntemlerle destekler? Bu sorunun cevab zaten yukardaki, ikinci sorunun cevabnn iinde. Allah, islam eriat ile, cinsleri ayrarak, kadn kirli, pis, eytan gstererek, Cennet'te olancln gnah olmayacan hissettirerek belli etmeden ecinsellii esteklemi olur fakat bir yandan da dehetli tehditler savurarak yasklar. Bunlarn hepsi bir plan dhilindedir.

ECNSELLK KTMDR?
Btn bu durmlar grdkten sonra ecinselliin kt olduunu sylemeye altmz da dnlebilir. Hayr. Kt deildir. Fakat eytan'n kurallar iinde, isteyerek, Allah'a ve onun gnahlarna gerekten bo vererek, korkmayarak, sululuk duygusu olmadan yaplrsa kt deildir. Allah'a bal olarak ve gnah kayglar iind yaplrsa o zaman ktn kts olur. Ve eytan asndan da insann, kendi kafasndaki zincirleri krmas ve Allah'n kurallarnn ve etki alann dna kamas nedeni ile kutsanan bireydir.

CNSEL ENRJNN UYGUN UYANDIRILII


Bu yaznn amac cinselliin, cinsel enerjinin nemini belirtmekti ve yukardaki uzun aray verip, tecavz ve ecinsel ilikileri anlatmak zorundaydr. zet olarak Zevksiz bir cinsel ilikide veya zorlama durumlarnda cinsel enerji retilemez . zellikle eytan'a inananan kimselerin hem ona ulaabilmeleri, hem Allah'n etki alanndan kabilmeleri, hem eytan'dan tam tersi etkiler alanilmeleri iin cinsellik konusunda hr, serbest, heyecan uyandrc ilikilere girmeleri, utanmamalar gerekir. Kafalar tamamen bo olmal ve herey igdsel yaplmal. Herkes serbest seks yaayabilmeli. Yukarda da belirtildii gibi bu durum insann evinde istedii ei ile gerekleebilir. lle de herkesin grup seks yapmas gerekmez. Ama bu tek e tercih edildii iin yaplmal veya yle istendii iin olmal. Utanmaktan, kskanlktan ve namusluluk taslamaktan deil.
57

GAZABIN TANRISI
Allah'n zellikle gazabn ve iddetin tanrs olduunu sylemek ok kolaydr. zerinde dnmeye felsefe yapmaya, olaylar ve ayetleri ezip, bzp, isteimize gre yorumlamaya almamza hi gerek yok. Dorudan, nce kendi kitaplarna bakmamz, bunu grmek iin yeterli. Ama siz Tevrat ve Kuran olumaktan sknt duyuyorsanz bu konuda yazlm bir sr "Eser!!" var. Din ya da Cennet komisyoncular bu alan hi bo brakmamlar. Hemen hemen her yerde Allah'n yok ettii kavimlerden bahseden, gazaplarn anlatan kitaplar dolu. Dorusu bu kimseler o kadar mkemmel almalar yapmlar ki, daha iyisini yapabilmek ok zor grnyor. Onlar aln ya da bir ekilde bulup okuyun. Bu kitaplardaki alacak ey, adamlarn btn sz konusu katliamlar birer vn vesilesi olarak grmeleri. Yok edilmeyi hakkeden kavmi anlatmaya balyorlar, derken bir peygamber gelip tehditler savuruyor, anlatlan olaydaki gerilim trmandrlyor ve son ksm byk bir orgazm patlamas ile geliyor. Allah o kavmi yok ediyor. Din komisyoncular da bar, bar baryorlar, "En byk tanr biim tanr, baka byk yok. Bizim tanrmz sizinkini dver!" Bir yandan Allah'n ne kadar iyi ve sevecen olduunu anlatrken bir yandan da yaplan katliamdan sevin duyup orgazm olmalar anlalr ey deil. Ama korkarm ki, burada yanl bir ey syledim nk bu tutum ok kolay anlalr. "Mslman olmayan lsn. Allah'a pil olmayan, baka bir varla pil olup, onu glendirmesin." dncelerini bilmek bunu anlamak iin yeterlidir. Kafirin lmesine sevinmek Cennetlik olmaya yardmcdr. Ana mantk bu. Ktlemek iin birey sylememe hi gerek yok. Allah'n, gazap ve iddetin tanrs olduunu ispatlamak iin bir aratrma yapp gayret sarfetmeme de gerek yok. Adamlar bunu zaten yapmlar. Ama onlar kan kokusundan orgazm olarak vg iin yapmlar. Bunlar tarafsz gzle bir okuyun yeter. Bakalm iinzide Allah sevgisi mi uyanacak yoksa dehet ve tiksinti mi? Kitab Mukaddes ve Kuran, Allah'n yok ettii kentler ve ldrp kuruttuu kavimlerle doludur. Mslmanlar, Tevrat hakknda sk sk, "O deitirilmi, Yahudilerin iine geldii gibi yazlm bir kitaptr."
58

derler. Tevrat kaynak gsterilerek ilerine gelmeyen bir ayet'ten bahsedildii zaman asla kabullenmezler. Hemen Tevrat'n deitirilmi olduu masalna sarlrlar fakat Allah'n gazaplar sz konusu olunca Tevrat ala deitirilmemitir. Bakarsnz ki sanki adamlar Tevrat'n hangi ayetlerinin deitirildiini satr satr biliyorlar. Aslnda bu Allah'larnn gazaplar ile vnmek her dinde ortaktr. Hristiyan kilisesi yzyllarca insanlar eytan'la korkutarak kendisine balamasnn yansra bu gazaplar da korkutmak iin her frsatta kullanrlar. Yahudiler de farkl deildir. Onlar, kendilerinden sonraki kitaplar kabul etmzler de o Kitaplarn gazap blmlerine ses kartmazlar. Zaten hepsi Tevrat'ta var, eklinde dnrler. Aslnda Yahudilik tarihi, Tevrat'taki Yahudilik tarihi bir bakma Allah'n gzaplarnn e basksnn tarihi gibidir. Biz veya herhangi birisi Allah iin "Gazabn Tanrs" derse ok kzarlar. Ama kendileri de bu gazaplarla vnp, "Benim Tanrm ne gzel ldrd binlerce kiiyi." diye sevin duyarlar. Kutsal kitaplarda detayl bir ekilde kontrol edildikleri zaman u grlr: Allah'n bir kenti, bir kavmi kalkndrdndan, iyilik yaptndan bahseden ayet pek yoktur. En fazla "Rzkn biz veririz.", "Onlar kurtardk, yaattk." gibi genel bahisler grrz ama i gazaba geldi mi, en kanl senaryolarla karlarz. enmeyip, Kuran ve haydi Kitab mukaddes de dahil olsun, btn kitaplardaki Allah'n iyiliklerinden ve gazaplarndan, tehditlerinden bahseden ayetleri ayrn. Bakalm hangisi ok. Nasl olsa kimse buna teebbs etmiyecek. Ben bir ipucu vereyim de inanmayan kontrol etsin. Tabii ki, gazaplar, tehditler, cezalar kat kat fazla. Byk bir sanat gc gsterilerek her gazap iin ayr bir senaryo bulunmutur. yiliklere gelince, doruluu sadece kendisinden belli olan bir, iki kuru sz. Gazaplar, iin psikolojisini, Allah'n bu gazaplarndaki gerek amacn, ve benzeri eyleri aada inceleyeceiz. nce belli bal gazaplarn zetleyelim.

59

1 - NUH TUFANI: Kutsal kitaplarda kayda gemi ilk gazap. Nuh tufannn medyumu Tabii ki, Nuh. Kavini uzun zaman uyarr ve sonunda Allah btn kavmi suda boarak ldrr. Nuh tufannda Allah Yahudi ve Hristiyanlara gre btn dnyay, Mslmanlara gre sadece belli bir blgeyi sular altnda brakarak, ya btn insanlar veya yzbin ile yzbin kii arasnda insan ldrmtr. Tabii, bu saylar o zamanki nfus younluuna gre tahmini olarak sylyorum. 2 - AD KAVM: Burada peygamber Hud'dur. Bu kavim yok edilii iddetli bir frtna ile, herkesin yaprak gibi saa sola arplmasyla ve kuma gmleek olmutur. 3 - SEMUD KAVM: Semud kavminin felaketini tayan meduyum Salih'tir. Semud kavmi kurann deiik ayetlerine gre Deprem, yldrm veya iddetli frtna ile ve en akla yakn bunlarn de kullanlarak yok edilmitir. 4 - MEDYEN KAVM: Peygamber uayib onlara Korkun depremler ve kahreden bir ses getirdi. 5 - EYKE KAVM: Felaketin taycs gene Medyen kavminin yok ediliindeki medyum uayib. Bu kavmin yok edili ekli bir buluttan yaan ate ile lmek. 6 - SODOM KAVM: Peygamber Lut. Gkten yaan kkrt ve atele ldler. 7 - SABA KAVM: u ok nl Saba Melikesi Belks'n vatan. Bunlarn zerine iddetli bir sel gnderilerek barajlar yklr, arazileri verimsizletirilir. 8 - REM KAVM: Kasrga ve kumlara gmlerek ldrldler. 9 - NNOVA KAVM: Peygamber olarak Yunus gnderilir fakat Yunus dehete kaplarak kaar. Allah, Yunus'u geriye dndrr fakat Ninovallar imana geip tvbe ettikleri iin affedilirler.
60

Eer ok zerinde durulur ve bilimsel bir tarama yaplrsa Kutsal kitaplarda ve Kutsal kitaplara gememi olan daha bir ok lanet ve gazap sonucu yok edilen kent ve kavim bulmak mmkndr. Kutsal kitaplarn dnda da nulmak mmkndr dedim nk Adnan Hoca ve Harun Yahya isimleri ile tannan Adnan Oktar, kendi yazlarnda Pompei'inin Vezv yanardandan fkran kller altnda yok olman da Allah'n gazaplar aranda saymaktadr. Evet, "Allah'n snnetinde (kurallarnda) hibir deiiklik" yoktur. Allah'n kurallarna aykr davranan, O'na bakaldran herkes, ayn ilahi kanunla karlk grr. Roma mparatorluu'nun dejenerasyonunun sembol olan Pompei de, ayn Lut Kavmi gibi, cinsel sapknlklara batmt. Sonu da Lut Kavmi'yle benzer oldu. Pompei'nin helak, gereklemiti. Vezv Yanarda'nn patlamasyla (Adnan Oktar) Buna itiraz etmiyorum ama ayn dnemlerde bir Yanardann yok ettii kent var. Onu da eklemek olas. de Etna

Sonu olarak Allah bir ok kavmi ve kenti yoketmi. Yukarda saylan gazaplarn dikkat ekici olanlarn aada daha geni ve anlaml olarak greceiz. imdi btn bu yok ediln kavimlerin ortak oktalarn ve ortak, gerek yok edili sebeplerini grelim.

GAZAPLARDAK ORTAK NOKTALAR


Btn bu felaketlerdeki en nemli ortak nokta, ilk bakta ok nemli grnmese de aadaki tezimiz asndan ok nemli olan bir durumdur. Allah kuran'daki bir ok ayetinde, hi bir kavmi, kendilerine bir uyarc veya peygamber gnderip, nceden uyarmadan yok etmediini kuvvetle vurgular.

61

Bunun vergulanmasnn nedeni ise Kuran'a gre Allah'n hakszlk yapmadn, durup dururken zulm etmediini ve ne kadar adaletli ve sevecen bir tanr olduunu belirtmek iindir. kinci ortak nokta, yok edilen kavimlerin uygarlkta olduka ileri olmalar, yksek binalar kurmalar, refah iinde yaamalar, sanat, mzik, elence iinde olmalar, cinsel zgrlklerinin olmas ve baka tanrlara tapmalardr. Bu durum da Kuran'da olduka sk vurgulanr. zeelikle yksek binalara duyulan garez belirtilir. Bu yksek bina garezi ve uygarlk kartl Allah'n, Mslmanln veMuhammed'in ortak tutumlardr. Allah'n ve mslmanlarn uygarlk dmanlklar her yerde belirtilen fakat yzeysel geildii iin ancak artlanmadan uzak bir gzle baklnca anlalan bir eydir. Muhammed'in mimari eserlerden ve yksek binalardan nefret etmesini, "Ktb Sitte" isimli Hadis kitabndan aldm bir Hadis'le rnekleyeyim. 404 - Yine, Hz. enes (radyallahu anh) anlatyor: "Bir gn Reslullah (aleyhissaltu vesselm) yannda biz olduumuz halde (gezintiye) kt. Derken, etrafndaki binalara ramen (daha yksek olduu iin) sivrilen bir kubbe grmt: "Bu da ne?" diye sordu. "Ensardan falancaya ait" dendi. Reslullah (aleyhissaltu vesselm) skut buyurdu, ancak binaya kar iinden honutsuz olmutu. Bir mddet sonra, sahibi geldi. Hz. Peygamber (aleyhissaltu vesselm)'e cemaatin iinde selam verdi. Reslullah (aleyhissaltu vesselm) yzn evirdi ve selamn almad. Tekrar tekrar selam verdi ise de ayn ekilde davranarak selamn almad. Adam anlad ki Reslullah (aleyhissaltu vesselm) kendisine kzgndr ve yz evirmektedir. Durumu arkadalarna aarak: "Allah'a kasem olsun, Reslullah (aleyhissaltu vesselm)'n bakn iyi bulmuyorum. Hakkmda ne olup bitti, bilemiyorum da dedi. Kendisine: "Gezinirken kubbeni grd. "Bu kimin?" dedi. Sana ait olduunu haber verdik" dediler.

62

Adam hemen dnp, kubbesini ykt, yle ki yerle bir etti. Reslullah (aleyhissaltu vesselm) bir baka gn yine gezintiye kt. Kubbeyi gremeyince: "Kubbeye ne oldu?" diye sordu. Kubbe shibiyle olup biten gelimeler haber verildi. Bunun zerine Reslullah (aleyhissaltu vesselm) "Bilin ki, zaruri olmayan her bina, sahibine bir vebaldir" buyurdu. Ebu Dvud, Edeb 169, (5237). Aslnda konumuz ok fakl olmakla beraber, unu da sylemeden geemiyeceim. slam terristlerinin ABD'ye yaptklar saldrda ana hedef olarak kiz Kuleler'in seilmesinin ardnda, sylenen her sebepten ayr olarak bir de bu, Allah'n nefretini kazanan binalara saldrmak ve peygamberin snnetine uymak amac da vardr. Ayn ekilde stanbul'daki slam Terrnde de seilen banka, aynen kiz Kuleler gibi, politik yaklam kadar dinsel sembolizm asndan da "Bina" olarak seilmiti. imdi Yukardaki gazap olaylarnn belli ballarn, teker teker ve daha detayl olarak ele alp Bu gazaplarn neden ve nasl gerekletirildiklerini inceleyebiliriz.

NUH TUFANI
Allah'n gazaplar iinde en tannm Nuh tufandr. Her ne kadar Musa zamannda Msrl'lara yaplanlar, Sodom'un yok edilii ve bir ka gazab daha filmlere konu olmusa da bilindii kadaryla ocuk masallarna ve izgi filmlere konu olan tek gazab Nuh tufandr. Herhalde konu hayvanlar olduu iin ocuk filmlerinde tercih edilip, gen pillerin beyinleri, ilerde iyi pil olsunlar diye ykanyor. Nuh tufan hakknda ok fazla aratrma yaplmtr. Dnem dnem baz arkeologlar, Nuh tufanna iaret ettiini iddia ettikleri, baz kalntlar bulurlar. Tufan olay kzlderililerden, Hindistan'a kadar birbirinden ok uzak olan bir ok yerde ve zamanda anlatlr. Her kavmin kendisine gre deiik bir kiisi tanrdan haber alarak tufandan kurtulur. Btn bu efsaneleri burada tek tek saymyacam.
63

Baz kimseler Tufan olaynn Smerler'den ktn ve sonraki dinlerin hikayeyi Smerler'den kopyalayp kendi kitaplarna koyduklarn da sylerler fakat bu ok nemli bir nokta deildir. zet olarak Allah Nuh'u kendi kavmine elilik yapmakla grevlendirir. Nuh, kavmini defalarca uyarr fakat szn dinletemez. Hi kimse ona inanmaz. Deli zannederler. Zamanla onunla alay etmeye balarlar ve daha sonra da, eer sesini kesmezse kendisi iin kt olacan syleyerek tehdit etmeye balarlar. Nuh Allah'tan ald emir ve tariflere uyarak bir gemi yapar. Gemiye btn hayvanlardan birer ift alr ve herey tamam olunca yamur yamaya veya baz ifadelere gre yerden su fkrmaya balar ve Nuh'un gemisindekiler hari her canl lr. imdi konuyla ilgili ayetlerin bazlarn grelim. TEVRAT - TEKVN KTABI, BAP 6 5 RAB bakt, yeryznde insann yapt ktlk ok, akl fikri hep ktlkte. 6 nsan yarattna piman oldu. Yrei szlad. 7 "Yarattm insanlar, hayvanlar, srngenleri, kular yeryznden silip atacam" dedi, "nk onlar yarattma piman oldum." 8 Ama Nuh RAB'bin gznde ltuf buldu. 9 Nuh'un yks uydu: Nuh doru bir insand. adalar arasnda kusursuz biriydi. Tanr yolunda yrd. 10 olu vard: Sam, Ham ve Yafet. 11 Tanr'nn gznde yeryz bozulmu, zorbalkla dolmutu. 12 Tanr yeryzne bakt ve her eyin ne denli bozulduunu grd. nk insanlar yoldan kmt. 13 Tanr Nuh'a, "nsanla son vereceim" dedi, "nk onlarn yznden yeryz zorbalk doldu. Onlarla birlikte yeryzn de yok edeceim. 14 Kendine gofer aacndan bir gemi yap. ini dn ziftle, ieriye kamaralar yap. 15 Gemiyi yle yapacaksn: Uzunluu yz, genilii elli, ykseklii otuz arn olacak. 16 Pencere de yap, boyu yukarya doru bir arn bulsun. Kapy geminin yan tarafna koy. Alt, orta ve st gverteler yap.
64

17 Yeryzne tufan ben gndereceim. Gklerin altnda soluk alan btn canllar yok edeceim. Yeryzndeki her ey lecek. 18 Ama seninle antlamam srdreceim. Oullarn, karn, gelinlerinle birlikte gemiye bin. 19 Sa kalabilmeleri iin, her canl trnden bir erkek, bir dii olmak zere birer ifti gemiye al. 20 Trl eit kular, hayvanlar, srngenler sa kalmak iin ifter ifter sana gelecekler. 21 Yanna hem kendin, hem onlar iin yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek zere depola." KURAN - HACC SURES 45. Zalim olduu iin helk ettiimiz nice kent/medeniyet var ki, duvarlar, tavanlar zerine km halde. Nice kullanlmaz halde braklm su kuyusu, nice grkemli/ssl/bakml kk var. 46. Yeryznde hi dolamadlar m ki, kalpleri olsun da onunla akllarn altrsnlar, kulaklar olsun da onlarla duysunlar. u bir gerek ki, kafadaki gzler kr olmaz ama gslerin iindeki gnller krleir. 47. Senden aceleyle azab istiyorlar: Allah, vaadine asla ters dmez. u da bir gerek ki Rabbinin katndaki bir gn, sizin saymakta olduunuzun bin yl gibidir. 48. Nice kent/medeniyet var ki, zulme sapt halde, ona sre tandm. Ama sonra kendisini yakalayverdim. Dn yalnz banadr. ANKEBUT SURES 14. Yemin olsun, biz Nh'u toplumuna gndedik de o onlarn arasnda bin yldan elli yl eksik kald. Sonunda onlar tufan yakalad. nk zalimlerdi onlar. 15. Biz, Nh'u ve gemi halkn kurtardk ve o gemiyi lemlere ibret yaptk. UARA SURES 105. Nh kavmi de hak elileri yalanlad.
65

106. Kardeleri Nh onlara yle demiti: "Siz hi saknmyor musunuz/" 107. "Ben sizin iin gelmi, gvenilir bir resulm." 108. "Artk Allah'tan saknn da bana itaat edin." 109. "Ben bunun iin sizden bir cret istemiyorum. Benim dlm sadece lemlerin Rabbi'ndedir. 110. "Artk Allah'tan saknn da bana itaat edin." 111. Dediler: "Biz sana inanr myz? Seni, o baya zavalllar izliyor." 112. Nh dedi: "Onlarn yaptklarna ilikin bir ilmim yok." 113. "Onlarn hesab Rabbimden bakasna ait deildir. Bir dnebilseniz!" 114. "Ben iman etmi insanlar kovamam." 115. "Ben sadece ak bir biimde uyarmaktaym." 116. Dediler: "Ey Nh! Eer bu ie son vermezsen, vallahi talananlardan olacaksn." 117. Nh yle yakard: "Rabbim, toplumun beni yalanlad." 118. "Artk benimle onlar arasn iyice a; beni ve beraberimdeki mminleri kurtar." 119. Bunun zerine biz, onu da beraberindekileri de o ykl gemide kurtardk. 120. Sonra dta kalanlar boduk. Tufan olay ile ilgili daha baka ayetler de varr fakat buradakiler de ana fikri izah edebilmek iin fazlasyla yeterlidirler. Sonu olarak Allah binlerce insan suda boarak ldrmtr. imdi akla gelen soru bu insanlarn sularnn ne olduudur. Nuh kavminin birinci suu Allah'tan baka tanrlara tapmalaryd. Bu nemli suun yansra fazla uygarlam olmalar da yine affedilmez sularndan biriydi. Uygarlam, kendisine gvenen, bolluk ve elence iinde yaayan bir toplum. Yaptklar ktlkler de cinsel zgrlk iinde olmalar ve baka tanrlara kurban kesmeleri gibi eylerdir. imdi yukardaki ayetlerden bazlarn kendi bilgi ve inanlarmz dorultusunda deerlendirelim.
66

Tekvin, Bap 5, 6 ve 7. Ayetlerde Allah insan'n ktlk iinde olduunu gryor ki, bu ktlkler yukarda anlattm cinsellik, elence ve baka tanrlara kurban vermekten ibaret. Anlalan udur ki, Allah baz eylerden iyice rahatsz oluyor ve insan yarattna piman oluyor. Aslnda piman olan bir tanr, olduka komik bir kavram olmakla birlikte (nsann gznn nne san ban yolan, dizlerini dven bir tanr gelmiyormu?) bunun fazla zerinde durmayalm nk Allah, zaten Tevrat'n bir ok yerinde, bir sr eyden piman oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Allah'n, "Yrei szlad" szleri ile ifade edilen rahatszldr. Bu rahatszln nedenleri hakkndaki tezlerimizi bir ka satr aaya brakarak nce bir iki noktaya dikkat ekmek isterim. 1 - nsan Allah yaratt ise, Yaratt insann hatal yaratldn ve ilerde kendi istemedii eyleri yapacan bilmiyorsa, CAHLDR. 2 - nsan'n, kendisinin istedii gibi yaratlamadn biliyor ve dzeltmek, istedii gibi yapmak elinden gelmiyorsa ACZDR. 3 - Hem biliyor, hem engellemek elinden geliyor ve hem de bilerek dzeltmeyip, olduu gibi brakyorsa APTALDIR. 4 - Hereyi biliyor ve "Brak kt olsunlar da, ilerde onlar ibret olsunlar diye zevkle ldreyim" eklinde dnyorsa KTDR. 5 - Allah insann yaratcs deilse ve kendisine kul toplayarak giderek glenen bir tanrysa ve aslnda Nuh kavmi, nceden umursamad bir kavimse, zamanla yaptklar baz eyler kendisini rahatsz etmeye balad, tahtn tehlikede grmesine sebep olduu iin onlar yok etmeye karar vermise ve Nuh'u da anten, medyum olarak kullanmsa, amac zaten insanlar uyarmak deil de yok etmekse herey NORMALDR. imdi u yrek szlamas ve rahatsz olma konusuna dnebiliriz. Yukarda da deindiim gibi Allah cinsel enerjiden rahatsz olmakta hatta bir lde zarar grmektedir. Cinsellikte izin verdii l Kullarnn ya da Pillerinin remesi iin yetecek kadardr. Zaten cinselliin amac Allah'n gznde budur ve mesela slami kesim
67

kraj gnah kabul ettii gibi, gebelik olmasn diye herhangi bir tedbir alnmasn da gnah sayar. Ayn ey Yahudilikte ve Hristyanlkta da geerlidir. Mesela, Tekvin, Bap 38'de bir olaydan bahsedilir. 6 Yahuda ilk olu Er iin bir kadn ald. Kadnn ad Tamar'd. 7 Yahuda'nn ilk olu Er, RAB'bin gznde ktyd. Bu yzden RAB onu ldrd. 8 Yahuda Onan'a, "Kardeinin karsyla evlen" dedi, "Kayn olarak ona kar sorumluluunu yerine getir. Kardeine soy yetitir." 9 Ama Onan doacak ocuklarn kendisine ait olmayacan biliyordu. Bu yzden ne zaman kardeinin karsyla yatsa, kardeine soy yetitirmemek iin menisini yere boaltyordu. 10 Bu yapt RAB'bin gznde ktyd. Bu yzden RAB onu da ldrd. Onan, ocuk yapmamak iin kendisine gre bir doum kontrol yntemi uygular ve darya boalr. Allah bunu asla ho karlamaz ve Onan' ldrr. nk Allah'n gznde zevk almak iin cinsel iliki ve cinsel enerji retmek affedilmez sutur. Onan byledavrnark ayn zamanda Allah'n, kendi kutsayaca ve medyum olarak hazrlayaca bir ocuun domasna da engel olmutur ve bu yzden cezay haketmitir. Uzun szn ksas Nuh kavminin, kendi snrlarna uymayan cinsellii Allah'n baz alardan zarar grmesine ya da en azndan huzursuz olmasna neden olmu olabilir. Bunun dnda kesilen kurbanlarla, yaplan ibadetlerle baz varlklar gereiden gl duruma girmeye balam da olabilirler. lerde kesin olarak tek tanrlk iddias ile ortaya kacak olan bir tanr buna hogr gsteremez. Ayrca Nuh kavmindeki baz medyumlar da kendi tanrlar ile, tpk Allah'n Nuh'la iletiim kurmas gibi kontaklar kurmaya balam olabilirler. Bu durumda baka tanrlarn da antenleri yeryznde etkin olmaya balayabilir ve daha da kts dier medyumlar insanlar arasnda, onun zayflklarn ve gerekte ne olduunu da yaymaya balayabilirler. Ve belki de bu zaten olmutu bile. Kutsal kitaplar yazdran da Allah deil mi? neden iine gelmeyen gerekleri anlatsn. Aslnda bu son ihtimal daha akla yakn. Ama
68

neden bilgiyi sndrmek, kkn kurutmak olmasn? Aksi takdirde neden bu derece byk katliamlar yaplsn. Bap 6:6 ayetindeki yrek szlamasn, bu tr huzursuzluklar anlatan bir ifade olarak kabul etmememiz iin bir neden varm? imdi de yukarda verilen Kuran ayetleri zerinde dnelim. Bu ayetlerde nakledilen hikayeye dikkatle bakarsak unu farkederiz. Nuh, kavminin dinine ve tanrlarna kar kmaktadr. Kavmini, Allah adna tehdit etmektedir. Buna karlk kavmi Nuh'a ne yapmtr? Bu nemli bir noktadr. Kavmi onu hasta saym ve bir sre kendi haline brakm. Sonra gzetim altna almay dnmler. Tabii bunlar yukardaki ayetlerde yok fakat konuyu din komisyoncularnn kitaplarndan okursanz, bunlarn ballandra ballandra anlatldn grrsnz. Daha sonra da Nuh rahatsz edici derecede srar edince, onu sesini kesmezse talamakla tehdit etmiler ve alay edip aalamlardr. imdi bir an iin dnn ltfen. Cebrail karnza ksa. Size yeni peygamber olduunuzu ve Mslmanln geerliliinin kaldrldn sylese. stelik de bu sizin hayal rnnz olmayp da, gerek olsa. Siz inan iinde Trkiye'yi uyarmaya balasanz. Bunlar heryerde anlatsanz, hogr sahibi Mslmanlar size nasl davranrlar. Sonunuz, ksa zaman iinde ya Sivas'taki gibi yaklmak, Ya domuz bayla balanarak, canabet ln ki, lnce cehenneme gitmeniz kesinlesin diye nce rznza geilerek diri diri gmlmek veya Turan Dursun gibi ldrlmek olur. Her durumda fazla yaamanz imkanszdr. imdi soruyorum. Acaba Kfre sapm, Allah'n doru yolunda olmayan, azgn ve gururlu Nuh kavmi mi daha hogrl ve insancl yoksa Allah'n has kul ve pilleri olan Mslman toplumu mu daha insancl ve hogrl? stelik bu iki toplumdan biri binlerce yl nce, dieri gnmzde yayor.

69

AD KAVM'NN KATLEDLMES
Allah'n, Nuh tufanndan sonraki gazap gsterisi Ad kavmine kar olmutur veya en azndan Kuran'a gre sonraki kurban Ad kavmidir. Ad Kavmi de zengin, gelimi bir toplum. Onlara da haberci olarak Hud gnderilmi. Sularysa Aynen Nuh kavminin sular. HUD SURES 59. te buydu d. Rablerinin ayetlerine kafa tuttular, O'nun resullerine isyan ettiler. Ve her inat zorbann emrine uydular. 60. Bu dnyada ve kyamet gnnde arkalarna lanet takld. Dikkat edin; d, Rablerine nankrlk etmiti. Dikkat edin, Hd'un kavmi olan d geri gelmez oldu. UARA SURES 123. d da peygamberleri yalanlad. 124. Kardeleri Hd onlara: "Siz hi saknmyor musunuz?" demiti. 125. "Ben sizin iin, gvenilir bir resulm." 126. "Artk Allah'tan saknn da bana itaat edin." 127. "Ben sizden bu i iin bir cret istemiyorum. Benim dlm lemlerin Rabbi'ndendir." 128. "Her yksek tepeye/yola alacak bir bina kurarak/bir iaret dikerek mi eleniyorsunuz!" 129. "Sanayi reten yerler edinerek sonsuzlamak midine mi dyorsunuz?" 130. "Yakaladnz vakit zorbaca yakalyorsunuz?" 131. "Artk Allah'tan saknn da bana itaat edin." 132. "O bildiiniz nimetleri nnze yayandan korkun." 133. "Size bir yn nimet ltfetti: Davarlar, oullar, 134. Baheler, pnarlar." HAKKA SURES 6. d ise grleyen sesle gelen rzgrl bir frtnayla mahvedildi. 7. Onu, onlarn zerine yedi gece-sekiz gn hi ara vermeden sald. Topluluu orada yerlere serilmi grrsn. leri boaltlm hurma ktkleri gibidirler.
70

8. Onlardan geri kalan birey gryor musun? Ad kavminin katledilmesi, Nuh kavminden farkl olmu. Bunlar suda boulmamlar, Kumlara gmlerek lmler. Ad Kavminin sular, NUh kavmi ile ayn olduu iin burada ayn eyleri tekrarlayarak vakit kaybetmemiz samalk olur.

SEMUD KAVM'NN HELAKI


Baz kimseler Semud kavmini Ashab Hicr eklide de isimlendirirler nk Semudlar, Hicaz yaknnda olan, Hicr adl blgede yaamlar. Ayn blgeye, Salih'in kentleri anlamnda, "Medines Salih" ismi de verilir. Arkeologlar, Semudlarn sa'dan nce 400 ile 600 ylar arasndaki bir zamanda, volkanik felaketler sonucunda yok olduklarn sylerler. Uygarlk seviyeleri olduka yksekti. Dalar, talar oyarak evler, binalar iaa ederler. Bu evler gnmzde hala ayaktadrlar. Onlarn balarn yiyen sebeplerden birisi de uygarlk seviyesinde ileri olmalaryd. Bu gibi eylere hi tahamml olmayan Allah'n, onlarn ehirlerini ve uygarlklarn beenmeyip, bu yzden gurura kaplmalarna kzd kuran'daki bir ok ayette belirtilir. Semudlularn yok edilmelerine sebep olan sular olduka bykt. Uygarlkta ileri olmalarnn yansra baka tanrlara tapyorlard. Kendi dnemlerine gre daha rahat, elenceli ve hogrl bir hayatlar vard ki, bunlar Allah'n gazabn ekmek iin yeterliydi. Dnemlerine gre mimaride ileri seviyede olan Semudlar ne derece gururlu olabilirler ki? nsanlar bu gibi eylerle evre kavimlere kar gururlu olurlar. Hangi dnmde olurlarsa olsunlar insanlar, mimari stnlk ve bilimsellikle, bir tanrya kar gururlu olmazlar. Gnmzde de bir ok bilm adam Allah veya Tanr kavramlarn kabul etmemektedirler fakat bu kimseler, "Biz bilim ve teknoloji'de ok stnz. Buyzden de Allah' kabul etmiyoruz. Biz ondan daha byz." demiyorlar ki. Onlar kendi bilimsel verilerine dayanarak, Labaratuarda gremedikleri tanrya inanmyorlar. Trkiye'deki (Ve dnyadaki) Tanr'y kabul etmeyen bilim adamlar ve Ateistler, Tanr diye bir varln gerekten mevcut olduuna inansalar hepsi de onu
71

kabul ederler. Bunu da, Bilim adamlarn ve Ateistleri aalamak iin yazmadm iyice bilinsin. Sadece bu kimselerin kt niyetli olmadklarn, sadece inanmak in sebeplerinin olmadn belirtmek istedim. Bir eye inanmamak bakadr, gurura kaplarak ona stnlk taslamak bakadr. Semudlar da kendi tanrlarna tapan insanlard ve tanrlara kar gurur ve stnlk duygular olamazd. Olsayd kendi taptklar tanrlar da olmazd. Dolaysyla Semudlar hakkndaki, gururlu olmak sz de, anladmz ekildeki gururu ifade etmemektedir.

SEMUD KAVM'NN GURURU GEREKTE NEY FADE EDER?


Semud kavmi hakknda ok fazla bilgimiz yok buyzden Semud kavmini anlamak iin bildiimiz baka uygarlklar incelememiz gerekir. Eski Msr' dnn. Bir ok Tarihi ve Arkeolog "Msrllar dnyann en dindar toplumuydular." derler. Eski Yunanistan' dnn. Byk bir ksm da, Trkiye'de olan koca koca tapnaklar dnn. Tanrlarn tavsiyelerini, ngrleri ve emirlerini halka nakleden kahinler vard. Efes yaknndaki Apollon tapnan ou okuyucu ya grmtr, ya da bilir. Byk skender bu tapnan giriindeki basamaklarda tam gn oturup tanrdan kehanet beklemitir. Ayn uygulamalar ve Tanrlarla iletiim Msr'da da vard. Bunlara karlk gerek Msr'n, Gerek Eski Yunanistan'n evrelerindeki daha az gelimi uygarla sahip olan lkelere bakalm. Onlarda hayat daha zordu ve insanlarn yle kalkp da tanrlar iin dev tapnaklar yapacak ne zamanlar vard ve ne de paralar. Onlarn kendi deiik tanrlarna ibadetleri basit trenler, kurbanlar ve kutlamalarla snrlyd fakat tanrlarla iletiim kurabilecek medyumlar veya ruhban snflar gelitirecek kadar refah ve uygarlklar yoktu. Yine Semudlara dnelim. Daha nce grdmz Nuh ve Ad kavimleri gibi Semud kavmi de kendi dnemleri iinde en uygar
72

toplumlard ve yukarda anlatlan ekilde rahipler snf beslemeye, onlar yetitirmeye ve tanrlarla iletiim kurabilmeye zaman, para ve bilgileri vard. Bu adan baknca durum, Allah iin birazck zorlamaya doru ynelmiti. Her an iin onun, kendi iddia ettii gibi "Tek" ve en gl tanr olmad (O sralarda pek yle tek tanrlk politikas da gtmyordu.) yaylabilirdi. En azndan biraz ge kalnrsa durum Semudlarn onu asla kabul etmeyecekleri ve daha da kts, kendisinin de onlara fazla birey yapamayaca hale ulaabilirdi. Sonu olarak Msrl'lara da, Msr'n iindeyken fazla birey yapamamt. Baz lanetler oldu fakat Kutsal kitaplar ne derlerse desinler, Bu felaketler Msr tam olarak pes ettiremedi. Sadece firavunu geici olarak etkileyebildi ki, o da Musa yaknnda olduu iin. Ne zaman ki, Musa, Yahudileri toplayp, Msr'dan kt, firavun da zerindeki etkiden kurtulup, pelerinedt. Ama Msr'dan ve kendi tanrlarndan da uzaklam oldu. Musa'nn ve dolaysyla da Allah'n etki alanna girince de bildiimiz denizin almas olay oldu veya baka birey oldu da olaylar sonradan abartld. Bu nemli deil. imdi yle dnelim. Firavun, sonradan pelerine decei yerde Msr'n iindeyken Yahudilerin ve Musa'nn ldrlmelerini emretseydi ne olurdu? Allah'n gcnn, orada Firavunu ve Msrllar annda yok etmeye yeteceinden emin deilim. Allah'n, Msrllar zerinde, Msr'n iinde fazla etkili olmad ve Kutsal kitaplarda anlatlan lanetlerinde ok fazla dehete sebep olmad undan bellidir. Msrllar ok dindar ve bu gibi eylere inanan insanlard. Roma istilasndan sonra kendi tanrlarnn yansra Roma tanrlarn bile kabul etmilerdi. Allah onlara fazla bir etki yapabilseydi kendi istekleri ile bir tapnak da Allah iin yapp, onu da kendi tanrlar arasna alrlard. Bu durumda da Yahudilerin Msrdan karken firavunun ordusundan kamalarna sebep olamazd. Ya orada rahata kalrlar veya isterlerse gle oynaya giderlerdi. yle deniz yarlmasna filan da gerek olmazd.
73

Eer Allah Semudlara zamannda mdahele etmeseydi orada ipin ucu kaacak ve iiten geecekti. Dolaysyla Semud Kavmine Salih'in gnderilme amac elilik veya imana davet deildi. Dpedz Semudlarn idam fermanyd. Kutsal kitaplarda anlatld gibi, Salih'in orada zaman geirmesi, Semudlarn iman gelmelerini beklemek iin de deildi. O gn, be gn mhlet vermeler, hep enerji younlamasn salamak, enerjiyi kanalize edebilmek baka bir deyimle, arj edebilmek iin gereken srelerdi. zet olarak ne olduysa oldu ve Semudlar da uygarlamalarnn, bilgilenmeye balamalarnn ve baka tanrlar glendirmelerinin ve seks hayatlarnn cezasn grdler ve Kuran'n deiik ayetlerine gre, deprem, yldrm veya korkun bir sesle ve muhtemelen de hepsiyle birlikte yok olurlar. Semud kavminin yok olmasndan sonra Salih'in ne olduu belli deildir. Bazlar, onun kendisine inanan birka kii ile birlikte Mekke'ye gittiini sylerken bazlar da baka yerlere gittiini ileriye srerler fakat bunlarn hibirisi iin kesin bir delil yoktur. Sadece Kuran, onun kendisine inananlarla beraber kurtarldn syler. Bu durum da biraz pheli grlmektedir. Yani, koskoca Allah kalkp da Kuran'nda, "Semud Kavmi'nin yok edilmesi iin gereken enerji Salihi de yok etti. Salih enerji nakli konusunda zayft ve Semud Kavminden uzaklasayd enerji hedefi bulamazd. Buyzden onu orada brakarak yok ettim. Zavall son ana kadar onu kurtaracam zannetti." diyecek ya da byle ayetler indirecek deil ya. Semud kavmi ve alih'in olayn bir de, biraz uzun olmakla beraber, slami adan anlatld gibi grelim. Fakat peinen hatrlatmam gerekir ki Semud kavminin imha ediliinden sonra Salih'e ne olduu, nereye gittii konusunda hi bir gerek kayt olmad gibi Kuran'da da bu konuda bilgi yoktur. Sadece Salih'in kurtarld sylenir. Aadaki aklamann sonunda olan nereye gitti, nerede ld, nerede gmld gibi eyler tamamen tahmini, yaktrmalardr.

74

SLH ALEYHSSELM: Semd kavmine gnderilen peygamber. Nh aleyhisselmn oullarndan Sm'n neslindendir. Hazret-i dem'in on dokuzuncu kuaktan torunudur. Allah tel Kur'n- kermde melen buyurdu ki: Biz Semd kavmine kardeleri Slih'i peygamber olarak gnderdik... (Hd sresi: 61) Semd kavmi, gnderilmi olan peygamberlerini (Slih aleyhisselm) yalanladlar. Onlarn (nesebde soyda) kardeleri olan Slih aleyhisselm onlara dedi ki: "Allah teldan korkmaz msnz ki, O'na irk (ortak) koarsnz. Ben, Allah teldan size gnderilen emin bir peygamberim. imdi Allah teldan korkun. Size bildirdiim, O'nun emir ve yasaklarnda bana itat edin. Bunun iin sizden cret istemem. Bilin ki, benim cretim ancak lemlerin Rabbi Allah telnn zerinedir." (uar sresi: 141-145) Slih (aleyhisselm) ve onunla olan m'minlere nect (kurtulu) verdik. Onlar kfr ve gnhtan saknrlard. (Neml sresi: 53) Hd aleyhisselmn peygamber olarak gnderildii d kavmi helk olduktan sonra, felketten kurtulanlardan olan Semd, berberindekilerle birlikte am ile Hicz arasndaki Hicr denilen yere giderek yerletiler. Semd'un torunlar tekrar d kavminin helk edildii yerlere gittiler. Dalardaki kayalar oyup evler yaptlar. Allah tel onlara ok mal verdi. Zamanla daha da oalarak balar, baheler ve kkler yaptlar. Her trl nmetler iinde bulunup azgnla, taknla saptlar. Talardan yaptklar putlara taptlar. Allah tel, kfr ve azgnlk iinde bulunan Semd kavmine Slih aleyhisselm peygamber olarak gnderdi. Slih aleyhisselm onlar putlara tapmaktan ve azgnlklardan sakndrd. Allah telya mn ve ibdete dvet etti. Nh aleyhisselmn dnini tebli etti. Slih aleyhisselma az sayda kimse tbi olup, dierleri yalanlayp kar ktlar. Semd kavmi, Slih aleyhisselm, bylenmi
75

yalanc ve byklenen diye ithm etmelerine ramen Slih aleyhisselm ylmadan, tatl bir dille kavmini mna dvete devm etti. nanmadklar takdirde, iddetli azbla korkuttu. Fakat Semdlular onun dvetini kabl etmediler. Allah tel, Semd kavminin kfr ve taknl sebebiyle kadnlarn ksr brakt. Aalar kuruyup meyve vermedi. Hayvanlar yavrulamaz oldu. Bu durum karsnda Semd kavmi Slih aleyhisselma kar hakret etmeye baladlar. lmle tehdd ettiler. Eer hakkaten peygamber isen mcize gster dediler. Mcize gsterdii takdirde inanacaklarn sylediler. Kayadan bir deve meydana gelmesini istediler. Deve olmasn istedikleri kaya byyp gebe bir deve ekline dnd. Deve yavrulad. Bu mcize zerine bz Semdlular mn ettiler. Devenin memesinden akan stten Semdlular btn kaplarn doldurdular. Daha sonra Semdlular deveyi ldrdler. Slih aleyhisselma kar dmanca tavr takndlar. Eer hakkaten peygamber isen bize vd ettiin azb getir dediler. Bir takm acib hller grmeye baladlar. Devenin bast yerden kan fkrdn, aalarn yapraklarnn kzardn, kuyularndaki suyun kan krmzs, yzlerinin de sapsar olduunu grp birbirine haber verdiler. Allah tel Slih aleyhisselma vahy edip, kendisine inananlarla o beldeyi terk etmelerini ve ksa zamanda iddetli azbn geleceini bildirdi. Slih aleyhisselm kendisine inanan 4000 kii ile birlikte o beldeyi terk ettiler. Semdlularn yzleri kana boyanm gibi krmz oldu. Daha sonra simsiyah oldu. Allah tel Cebril aleyhisselma Semdlular bir sayha (korkun grlt) ile helk et mesini emir buyurdu. Bir sabah vakti azb sayhas Semd kavmini yakalayverdi. Cebril aleyhisselmn sayhas onlar muhkem (salam) binlarda helk etti. Sayhann iddetinden hepsinin dleri patlayarak helk oldular. Slih aleyhisselm, kavminin helk olmasndan sonra kendisine mn edenlerle birlikte Mekke veya am taraflarna gitti. Remle'de yerleti. Mekke-i mkerremede veft edip Kbe-i
76

muazzama yannda defnedildi. (bn-l-Esr, Rz, Taber, Ninczde) (hlas Holding. Dini szlk)

PEYGAMBERLERN EN BAARILISI UAYB


Dinler tarihi iinde, Allah'n gazabn naklederek kavimleri yokeden peygamberler iinde en baarls uayib'dir. Onun iin Lanetilerin ampiyonu dememiz bile mmkndr. Lanet tayan peygamberlerin ya da Allah'n medyumlarnn hepsi birer tane kavmi veya kentin yok ediliinde rol almken uayib iki kavmi yok etmitir. UAYB ALEYHSSELM: Medyen ve Eyke ahlisine gnderilen peygamber. brhim aleyhisselmn, dnini insanlara tebli etti. brhim aleyhisselmn veya Slih aleyhisselmn neslinden olduu rivyet edilir. sminin Araba uayb, Srynicede Yesrb olduu bildirilmitir. Ms aleyhisselmn kaynpederidir. Allah tel Kur'n- kermde melen buyurdu ki: Biz evld- Medyen'e (neseben) kardeleri uayb' (aleyhisselm) gnderdik. O, onlara, "Ey kavmim! Allah tely tevhd edip (bir olduuna inanp) O'na ibdet edin. O'ndan baka ilhnz yoktur. Alveriinizde l ve tarty noksan etmeyin. Ben zenginlik ve refh iinde olduunuzu (bu zenginlik ve bollua kretmediiniz takdrde elinizden kacan veya bu bolluk ierisinde, l ve tartda noksanlk yapmanzn size uygun olmadn) gryorum. Bu hynetiniz sebebiyle kymette Cehennem azbnn (veya dnyda iken iddetli bir azbn) sizi kuatarak hibirinizin kurtulamayacandan korkarm" dedi. (Hd sresi: 84)

77

Bu kavmin suu ticarette hile yapmaktr. Dorusu ya bu sutan dolay bitin bir kavmin Erkeiyle, kadnyla, ocuuyla yok edilmesi son derece sama bir ey deil mi? Dnn ki, tamam yok edilecek kadar azgn bir ekilde ticarette, tart ve lde hile yapan bir tccra ceza vermeye hi gerek yoktur ki. Bu derece tannm bir hilekar satcdan zamanla kimse al veri yapmaz. O tccar artk dzgn almaya balasa bile insanlar artk ona gvenmezler ve tccar kendiliinden iflas eder. Bu durum gnmzde de geerlidir. Yaadnz kentin byk marketlerinden birinin ad bu ekilde ktye ksa siz oradan al veri edermisiniz? Ayrca bir kentin veya kavmin tamamnn, kral, askerleri, hizmetileri, uaklar, kent halknn tamam, ocuklar, fahieleri, hepsi ve hepsi ticaret yapabilir mi? Bir kentte ticaret ile uraan belli sayda insan bulunur. Bir de tabii bunu yneten, ymnetici kadro. imdi merak konusu olan ey udur: Acaba Allah'n gc, cezalandrmak iin belli saydaki aznl ayrp, onlar yok etmeye yetmiyormu ki, bir kenti, iinde yaayan ortalama olarak yzde otuz nfusunun hatas yznden yok ediyor? Ve daha nemli olan ikinci soru: Neden, yzyllardan beri kimse nu soruyu soramad? Yatay kedi, Dikey kedi meselesi mi? Anlalmaktadr ki durum Aslan ve Eek fkrasndaki gibidir. Aslan ve eek nehirden su ierler. Eek suyun ak ynnde, daha aadadr. Aslan'n can eei paralayp, yemek istemi. Buna bir bahane bulmak iin eee, "Suyumu bulandryorsun." diye kkremi. Eek korku iinde, "Ama kral hazretleri. Ben sizin suyunuzu nasl bulndrrm. Ben daha aadaym" demi. Aslan da, "Uzun etme. Bulandrsan da seni yiyeceim, bulandrmasan da" demi ve eei paralam. Yani niyet belli. Tart dzgn de olsa helak olacaklar, yanl da olsa. Ayrca bu Allah'n akl nerede acaba. Gnmz trkiye'sinde bile yok etmesi gereken o kadar ok esnaf var ki, Medyen kavmi onlarn yannda masum ocuklar gibi kalrlar. Tabii din komisyoncular burada ve bu sefer hakl olarak, "Ama Medyenliler baka tanrlara tapyorlard, ok zenginlerdi, uygarlkta ileri seviyelere gelmilerdi." diyeceklerdir. Bu yok edilen Kavimler hakknda aadaki blmlerde yani Gerekler Kitab'nn sonraki blmlerinde daha akla yakn baka
78

bigiler verilecektir. imdi uayib'in felaketlerini grmeye devam edelim. Azb emrimiz gelince, uayb'a ve onunla olan m'minlere (rahmetimizle) nect (kurtulu) verdik ve kfrle nefislerine zulm edenleri (Cebril aleyhisselmn) sayhas (korkun, heybetli sesi) yakalayp, evlerinde helk oldular. (Hd sresi: 94) Burada baka bir noktaya iaret etmek isterim. Bu aklamalarn alnd Dini szln yazarlar, gsterdikleri kaynaklar yazanlar, bunlar okuyan salam Mslmanlar Allah'n sz konusu gazaplarnda olaylar zevjten orgazm olarak naklediyorlar. Byk bir zafer duygusu ile konuuyorlar. Bir an iin dnn. Bir kent, Kadn erkei, ocuu, kundaktaki, iind az da olsa yaayan (Hepsini gnahkar ve haketmi kabul edersek) masum kiiler. Hepsi bir anda tarihten izi silinecek ekilde yok ediliyorlar ve adamlar buna sevinip, Allah' vyorlar. O zaman ABD neden Japonya'ya att iki nkleer bombadan dolay ayplanyor. eden her yl trenler yaplp, o olay hatrlanyor. ABD'nin atom bomnalarnda bile kurtulan oldu. uayb aleyhisselm, Medyenlilerin neseben (soy yoluyla) kardeleridir. Onlara ve Eshb- Eyke'ye peygamber gnderilmitir. (Hads-i erf-El-Bidye ven-Nihye) Arabistan'da Akabe krfezinden Humus vdisine kadar uzanan Medyen blgesinde doup byyen uayb aleyhisselm, aztp saptan Medyen halkna peygamber gnderildi. brhim aleyhisselmn dnini tebli etti. Putlara tapan Medyen halk, alverite hle yapmakta da ileri gitmilerdi. uayb aleyhisselm, Medyen halkn Allah telya mn ve ibdet etmeye, putlara tapmaktan, al-veriteki hlekrlktan ve dier azgnlklarndan vazgeirmeye dvet etti. Medyenliler, uayb aleyhisselmn dvetini kabl etmedikleri gibi, kar ktlar. uayb aleyhisselm onlar gelecek iddetli bir azbla korkuttu. uayb aleyhisselmn peygamberlii am'a kadar duyuldu. Birok kimse gelerek ona mn ettiler. Fakat inanmayanlar, mn etmek iin gelenlere mni olmaya alp uayb
79

aleyhisselma eitli iftirlarda bulundular. uayb aleyhisselm ve ona inananlar kendi sapk dinlerine dnmedikleri takdirde yurtlarndan karacaklarn syleyip tehdt ettiler. uayb aleyhisselm bu azgn kavmi Allah telya havle etti. Allah tel, uayb aleyhisselma inanmayan ve azgnlklarna devm eden Medyen halk zerine azbn gnderdi. Cebril aleyhisselmn bir sayhas (korkun, heybetli sesi) ve bir zelzele onlar hakr ve zell kld. Hepsi helk olup, yok oldular. Sanki o beldede yaamamlard. uayb aleyhisselm ve ona inananlar bu korkun azbdan kurtuldular. uayb aleyhisselm kavminin helk olmasndan sonra, Medyen'e yakn, yeillik, aalk ve bolluk iinde bir ehir olan Eyke ahlisine, doru yolu gstermekle vazifelendirildi. Anlald kadar ile bu doru yol dosdoru ahrete gitmektir. uayib imdi de lanetini Eyke'ye tayor. Medyen ahlisinin btn zelliklerini tayan Eyke ahlisi de onun bu dvetine kar kp, mcize istediler. Gsterdii mcizeler karsnda birok kimse mna geldi. Ancak pekok kimse de inanmad. Allah tel ktlk ve kuraklk verdi, yine inanmadlar. Allah tel, kfirlerin zerine azb olarak gnderdii buluttan, ate ve kvlcmlar yadrd. Btn kfirler ve onlara it olan eyler yanarak helk oldular. uayb aleyhisselm, Eyke halknn helk olmasnd an sonra Medyen'e yerleti. nananlardan birinin kz ile evlendi. ki kz oldu. Kendisi iyice yaland, kzlar byd. Gzleri zayflad, vcdu kuvvetten dt. Bu sralarda Ms aleyhisselm Msr'dan kp, Medyen'e geldi. uayb aleyhisselmn hizmetinde bulundu ve kzlarndan birisiyle evlendi. Sonra Msr'a gitti. Msr'da Ms aleyhisselm ziyret eden uayb aleyhisselm, bir mddet sonra Mekke-i mkerremeye gelip yerleti. Daha sonra orada veft edip Zemzem kuyusu ile Makm brhim arasnda Kbe'nin altnoluk tarafnda defnedildi. (bn-l-Esr, Taber, Ninczde) (hlas Holding. Dini szlk)
80

SODOM KAVM
Allah'n btn felaketlerinin iinde en dikkat ekici olan Sodom kavminin yok ediliidir. Sodom'un zellii ne nkleer bomba ile yok edlmi izlenimleri vermesi ve ne de kentin cellad olan Lut'un karsnn da yok edilen kafirlerden olmasdr. Sodom'un zellii cinsel tutumlarndan yani ecinselliklerinden dolay yok edilmeleri ve en nemlisi de Sodom imha edildikten sonra Lut'un yaptklardr. Lut'un yaptklarn sonraya brakarak nce Sodom'un bana gelenleri grelim. LT ALEYHSSELM: Kur'n- kermde ismi bildirilen peygamberlerden. Bugn rdn ile Filistin arasnda bulunan Lt gl yanndaki Sedm ehri halkna peygamber olarak gnderildi. nsanlara brhim aleyhisselmn dnini tebli etti. Allah tel Kur'n- kermde melen buyurdu ki: Lt (aleyhisselm), kavmine; "Bu lemde sizden nce hi kimsenin yapmad hayszl m yapyorsunuz? Siz kadnlar brakp ehvetle erkeklere varyorsunuz. Dorusu ok ar giden azgn bir kavimsiniz" dedi. (A'rf sresi: 80, 81) Lt kavminin iini (livta) yapan mel'ndur. (Hads-i erfAhmed bin Hanbel) Acaba mam bin Hanbel gnmzdeki ran, Afganistan ve Arap lkelerine mi gndrme yapyor? Benden sonra mmetim hakknda en korktuum ey; Lt kavminin yaptn yapmalardr. (Hads-i erf-Tirmiz, bn-i Mce) Eer Muhammed bu sz gerekten sylemise gene halk arasndaki slami deyimlerden birisini sylyorum "u anda mezarnda frl frl
81

dnyordur." nk ran, Afganistan ve Araplardaki olanclk hevesinin n dnya snrlarn bile at. brhim aleyhisselmn kardeinin olu olan Lt aleyhisselm bugn rdn ile Filistin arasnda bulunan Lt gl yanndaki Sedm ehri halkna peygamber olarak gnderildi. nsanlara brhim aleyhisselmn dnini tebli etti. Onlar Allah telya mn ve ibdet etmeye dvet etti ve yaptklar irkin iten (livtadan) sakndrd. Onlara birok Mcizeler gsterdi. Kavmi onun dvetini dinlemeyip, gittike azgnlat. Kars da onu dinlemedi. Lt aleyhisselm Allah telnn emri ile kendisine inananlarla birlikte ehirden kt. Allah tel ehri yerin dibine batrmak sretiyle o kavmi helk etti. Lt aleyhisselm kavminin helkinden sonra, am blgesine gidip, amcas brhim aleyhisselmn yannda yedi sene kald. Sonra Hicz'a gidip seksen yanda orada veft etti. (Taber, bn-l-Esr, Ninczde) (hlas Holding. Dini szlk) LT: Lt kavminin irkin iini (livta) yapan. (Bkz. Livta) (hlas Holding. Dini szlk) Yeri gelmiken u Livata sznn slami anlamn da bir grelim. LVATA Erkekler arasndaki cins sapklk. Homoseksellik. Allah tel yet-i kermede melen buyurdu ki: Sizden nce lemlerden hibirinin yapmad hayszl m yapyorsunuz? (A'rf sresi: 80) Tefsr limleri buradaki irkin iin livta olduunu bildirdiler. (Celleyn)

82

Lt kavmi gibi livta yapanlar, su st yakalarsanz, ikisini de ldrnz. (Hads-i erf-Birgiv erhi) Erkek, erkek ile livta yaparken ar titrer, sallanr. Melekler de bu iren ie muttali (haberdr) olup, y Rabb emr etsen de, yeryz o ikisini ta'zir etse (cezlandrsa), gkyz onlarn zerine ta yadrsa derler. Allah tel; "Ben (hilm shibiyim) acele etmem. Benden bir ey kamaz" buyurur. (Hads-i erfHsn-t-Tenebbh) Bu Hadis dpedz yalan. Doru olsayd bugn btn slam lkeleri bir birasyon makinas gibi tirtir titrer durumda olurlard. eyden dolay, Allah tel gadaba gelip Ar titrer. Haksz yere adam ldrme, erkein erkee, kadnn kadna gidip livta yapmasdr. (Eb Tlib Mekk) Livta yapanlarda ok tehlikeli olan t uru ve Aids hastal hsl olmaktadr. (Sedet-i Ebediyye) (hlas Holding. Dini szlk) Burada Sodom lentinin nasl yok edildiini, kent halknn, yok ediliten nce, Lut'a gelen melekleri de insan zannederek nasl cinsel iliki kurmak iin zorladklarn anlatmak kentin ykln bir de Tevrat'tan vermek elendirici ve ilgin olabilir fakat gaaplardan bahseden her yaz ve kitap bunlar zaten yapyor. steyen her okuyucu da Tevrat' ap, bunlar okuyabilir. Dolaysyla burada dorudan doruya felaket sonrasna gemeyi uygun grmekteyim. imdi gelelim felaket sonrasnda Lut'un bana gelenlere.

LUT KEND KIZLARI LE SEKS YAPIYOR


TEVRAT - YARATILI KTABI - BAP 19 29 Tanr ovadaki kentleri yok ederken brahim'i anmsam ve Lut'un yaad kentleri yok ederken Lut'u bu felaketin dna karmt.
83

30 Lut Soar'da kalmaktan korkuyordu. Bu yzden iki kzyla kentten ayrlarak daa yerleti. ki kzyla birlikte bir maarada yaamaya balad. 31 Byk kz kne, "Babamz yal" dedi, "Dnya geleneklerine uygun biimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. 32 Gel, babamza arap iirelim, soyumuzu yaatmak iin onunla yatalm." 33 O gece babalarna arap iirdiler. Byk kz gidip babasyla yatt. Ancak Lut yatp kalktnn farknda deildi. 34 Ertesi gn byk kz kne, "Dn gece babamla yattm" dedi, "Bu gece de ona arap iirelim. Soyumuzu yaatmak iin sen de onunla yat." 35 O gece de babalarna arap iirdiler ve kk kz babasyla yatt. Ama Lut yatp kalktnn farknda deildi. 36 Bylece Lut'un iki kz da z babalarndan hamile kald. 37 Byk kz bir olan dourdu ve ona Moav adn verdi. Moav bugnk Moavllar'n atasdr. 38 Kk kzn da bir olu oldu ve adn Ben-Ammi koydu. O da bugnk Ammonlular'n atasdr. Alah kocabir kavmi, Yine erkei ile, kadn ile, ocuu ile, halktan bazlaernn ecinsel olmalar nedeni ile yok ediyor ama nedense Lut'un kendi kzlar ile cinsel iliki kurmasna bir ey demiyor. Demek ki, Allah'a gre Ecinsellik yasak, ensest serbest. Buradaki bahane de ok gzel dorusu "Soyumuzu srdrmek." imdi, bilmekteyiz ki, evrede yaayan baka insanlar vardr. En fazla , be gnlk yolda insan ve erkek bulmak kolaydr. Ayrca hereyi yapabilen Allah bu kzlara neden iki tane hayl ksmet bulmad ki? Kitab Mukaddes ve Kuran boyunca durmadan herkese hayrl eler gnderen patan Allah bu kzlar neden babalarna muhta etti acaba? Tabii bunun bizim amzdan aklc cevab var. Burad sadece dinsel adan bakarak bunlar soruyoruz. Bizim amzdan olan cevaplara gelince. Onlar Gerekler Kitab'nn daha ilerdeki kitabnda, peygamberlerden bahseden blmde ele alnacaklardr. Burada Sodom'un cinsellik yznden yok edilmesi ile Lut'un cinsellii
84

arasndaki eliiye ve Allah'n Sodoma kzp, Lut yaparken kafasn baka tarafa evirmesine dikkat ekilmesi yeterlidir. imdi slam din komisyoncular yine barp, aracaklar. Tamam anladk. Tevrat deitirilmi deil mi? O zamanlar Yahudiler arasnda byle ilikiler normal di deil mi? Yahudiler hala byle ilikiler kuruyorlard deil mi?. Olabilir. Tevrat'n deitirilmi olmas hari hepsine tamam. Zaten bu gibi ilikiler biz gr, kiilerin tercihine kalm eylerdir ve zorlama olmamas artyla herey olabilir fakat burada sz konusu olan Satanistler deil ki. Allah'n peygamberi. Sodom'un yok ediliinden sonraki Saba ve rem kavimlerinin felaketleri ok nemli deil. Saba kavminin zenginlik ve uygarl nefret ekmi ve insanlarn barajlar yklarak ekonomileri bozulmu, rem kavmi de Allah'a yakan ekilde kumlara gmlerek hepsi ldrlm. nemli bir felaket olmasa da Yunus ve Ninova olay olduka anlamldr fakat bu olay aadaki blmde grlrse daha iyi anlalabilir.

AMA DAVET ETMEK DEL. YOK ETMEK!


Yukarda da belirtildii gibi, deiik kavimlere gnderilen felaketler incelendii zaman, Allah'n btn gazaplarnda baz ortak noktalar olduu grlmektedir. Bunlardan bizim amzdan en nemlisi aadaki ayetlerde sylenilmektedir. Dilerseniz nce bu iki ayeti grelim, sonra kendi yorumumuzu yapalm.

85

KASAS SURES 58. Yaay marklk ve gsterie yol am nice kenti helk ettik biz. te yerleri yurtlar! Onlardan sonra oralarda ok az oturuldu. Biziz vris olanlar, biz. 59. Senin Rabbin, memleketleri/medeniyetleri, ana merkezlerinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir resul gndermedike helk etmez. Biz; lkeleri/medeniyetleri, halklar zulme sapmadklar srece helk etmeyiz. Allah bir kavime onlar tehdit edecek, korkutmaya alacak ve Allah' kulluuna aracak bir peygamber veya antenini gndermedike o kavime ya da kente bir felaket gndermediini sylemektedir. Bu konunun Allah'n gc, bilgisi, gerekletirmek istedii amalar ve neler yapp, neler yapamayaca alarndan incelenmesi gerektiine inanyorum. Yukardakiki bir ok konuda, Gazabn Tanrs'nn peygamberlerinin onun medyumlar yani onunla iletiim kurabilen hassas kiiler olduklarn belirttim. Yine ayn ekilde bu medyumlarn ayn zamanda enerji nakledici birer organik anten olduundan da bahsettim. imdilik bu bilgiyi aklnzda tutun. Birka satr sonra bu konuya tekrar dneceim fakat burada baz sorular sormak istiyorum ki, bunlarn cevabn zaten biliyorum. Bu sorularn amac size, bu konuda nasl bir mantkla dnmek gerektiini, en azndan bir kere de bu adan dnp, tartmanzn daha mantkl olabileceini anlatabilmektir. Eer bir din komisyoncusu bu kitab okursa veya onunla konuan bir kimse buradaki verilere dayanarak ona soru sorarsa verecei cevaplar, Gazabn Tanrs'n yceltmek iin yapaca baz kurnazlklar var. Gene dilerseniz, aklmdaki sorular bir din komisyoncusu ile yaplan bir konuma eklinde ona soraym. Bu sayede sizler de onun nasl cevaplar verebilecei hakknda bir n fikre sahip olun.

YOBAZLA KONUMA
Ben: Sayn Hocam! Allah gazabna uratmay uygun grd yere nce bir eli gnderip onlar uyaryor. Onlar Allah'n doru yolunu
86

kabul etmeyince de, eitli uyarlardan sonra hepsini helak ediyor. Pekiyi Allah'n bir sfat da Alim, deil mi? Allah gemi, hal ve gelecekteki hereyi de biliyor! Zaten slam'n, inanp, iman etmemiz gereken bir art da kader. Kaderi yazan Allah. Pekiyi bu durumda Allah o kavimin kabul etmeyeceini bilmiyor mu? Neden nceden eli gnderiyor da uyaryor? Nasl olsa sonucu biliyor. Byle Tiyatral iler yapmadan dorudan yok etse olmaz m? Yobaz: Allah hereyi bilir. Kafirlerin imana gelmeyeceini de bilir ama onlarn aralarnda baz inanm kimseler var. Onlar kurtarmak iin peygamberini gnderiyor. Ben: Ama hocam, o zaman Allah bu inanm kimselerin kimler olduklarn da bilir. Peygamber onlara sylese yeter. Neden gnlerce o kentin, hi bir zaman imana gelmeyecek olan ileri gelenleri ile peygamberini konuturuyor? Yobaz: Bunu dier insanlara hem rnek olsun, kendisi tarafndan yapld bilinsin de ibret alsnlar (Yani korkudan dleri patlayp onlara ltimatom gidince kabul etsinler) diye yaplyor. Ayrca dier insanlar, Allah hakszlk etti. Uyarmadan yok etti. Bir defa uyarsayd belki o kafirler de imana gelirlerdi, demesinler diye, uyarsn yapyor. Ben: Hocam, Alah'n byle medya nndeymi gibi reklama neden ihtiyac var ki. O en byk deil mi, dilerse herkes zaten kabul eder. Neden kendi iradesi ile insanlar doru yoluna ekmiyor da byle cezalar veriyor. Sonuta onlar, kabul etmeyecek yapda yaratan kendisi deil mi? Neden nce kendisi yle yaratp, sonra kendi yaratt ekilden dolay onlar cezalandryor? Yobaz: Allah insana akl verdi. Ayrca insana zgr iradesini de verdi. nsann dnp, doru yolu bulmasn ve zgr iradesi ile kendisine gelmesini istiyor. Akln kullanmamak gnahtr. Ben: Ama Hocam, madem akl verdi adamlar da o akl kullanmlar ve kabul etmemiler. Bunda kzacak ne var. Sonra hangi zgr irade vermek ki, kabul etmeyen lyor?
87

Yobaz: Bunlar hep ilerde yaayacak insanlara ibret olsun diye olmu. Allah en iyisini bilir. Ben: Ama buna gerek yok ki. Koskoca Tanr neden bize tiyatro oynatyor. Batan kendisini kabul edip, kfre sapmayacak ekilde yaratsayd. Neden hem akl verip, hem de o akln kullanlp, seim yaplmasna kzyor? Yobaz: Allah'n hikmetinden sual olmaz. Gnaha giriyorsun. Allah sorgulanamaz. Ben: Ama ben soruyor ve yaptklarn mantksz buluyorum. Bu durumda da onun verdii akl kullanm oluyorum. Bana bu konuda mantkl aklama yapacak bir makam yok mu? Yani, "Herkes sadece, zgr iradesi ile Mslmanl kesinlikle kabul etmekte mi, zgr?" Yobaz: Bunlar ok derin konular. Anlamak iin Arapay ok iyi bilmek gerekir. Siz Kuran' mealden okuyup yanl anlyorsunuz. Ben: Pekiyi hocam. Allah Trke bilmez mi? Bir dil kursu filan yaratp sonra oradan Trke rense. Biz neden dilini bilmediimiz ve en aydnmzn bile anlamad bir dili dinini kabul edelim. O zaman Araplar Mslman olsun. Madem Allah bana akl verdi. ben kendi aklmla anlamak isterim. Araclarla deil. Yoksa kullanmam istemediine gre bu akl bana veren Allah deil de baka tanr m? Yobaz: Sus bre katli vacip. Seni dinlemek bile gnah. Seni Cehennem kt. Gzel dinimize hakaret ediyorsun. Defoool.

ALLAH NSAN PSKOLOJSN BLMEZ M?


Gazap tanrsnn gazaplaryla ilgili ikinci nemli nokta da Allah'n gazabna urayan kavimlerin genellikle uygarlk seviyesinde kendi zamanlarnn ilerlemi kavimleri olmalardr. Bu aslnda benim belirlediim birey deil. gazap tanrsnn, gazaplarnn faziletleri
88

hakknda kitap yazm olan nemli bir din komisyoncusunun kitabndan aldm. Reklam olmasn diye kaynak gstermiyorum. Bu din komisyoncusunun belirlelemeleri dorudur ve bu konuya ilerde tekrar dneceim. Burada da baz tutarszlklar vardr. Bir dnn imdi. Eski gnleri deil. imdiyi dnn. Gney dou anadolu'nun en az gelimi blgesinden veya Kuzey Irak'taki az gelimi blgelerden birisi ksa, Ankara'ya gelse Bir yolunu bulup, babakann, cumhurbakannn karsna ksa ve dese ki, "Ben Allah'n en yeni peygamberiyim. Sizin dininiz artk eskimi ve Allah tarafndan kaldrlmtr. Bundan sonra o dine inanmak sapklktr. Hemen yeni dine inann, Camiilerinizi filan da ykn." Evet bu olabilse ve gelen adam da delinin biri olmayp, gerekten de bir peygamber olsa da Allah, onu Trkiye'yi yeni dine davet etmek iin gndermi olsa. Adam baz mucizeler de gsterse. Kim inanr ona. Trkiye din mi deitirir? Yapt mucizeler gerek olarak m kabul edilir. Asla. Hatta ok konuur ve halk arasnda yeni dini yaymaya alrsa ya Mslmanlar tarafndan ldrlr veya devlet onu, "Toplumun dinsel hislerini rencide etmek" suundan hapse atar, ya da tmarhaneye kapatr. nsan psikolojisi hep ayndr. Biz burada, bu ada inanmayz da bundan bin yl nce yaayan ve bizlerden daha gururlu, daha kaln kafal kimseler nasl inanr. lden baldrplak bir adam gelip, hi bilinmeyen yeni tanrdan meaj getiriyor ve mucize dedii baz eyler gsteriyor. Ona kim inanr? Anlalan Allah yaratt? insanlarn psikolojilerini fazla bilmiyor ki, bu ekilde haberciler gnderip, kabul grmeyi bekliyor. Ya da insan psikolojisini zaten biliyor da gerek amac kimseyi uyarmak filan deil. Niyeti zm yemek deil, bac dvmek. O, baka tanrlara tapan ve kendisinden baka bir varl glendiren o kavmi yok etmeyi kafasna koymu. "Dman fazla glenmeden onun pillerini yok et." Habercisini gnderme sebebi, kendisinin mevcut veya sonraki kullarna gz da vermek istemesi. Yani ya Allah insan psikolojisinden habersiz, ya ard niyetli ve zaten ldrmeye kararl veya bir nc ihtimal daha var. Fikrimizce asl doru olan da bu ve bu ayn zamanda Allah'n byk srlarndan biri. Aslnda, sr szn
89

kullanmak biraz fazla olabilir. Allah bundan bahsetmez ama dikkatli bir gzle kutsal kitaplar tarayanlar bunu hemen farkedebilirler.

FELAKETLER, SADECE BLGEDE BR ANTEN BULUNMASIYLA MMKN OLABLYOR


Allah kendisine inanalarn olmad yerde fazla etkin olamyor. Bir peygamberibin, yani medyumunun, alc verici anteninin olmad bir blgeye de enerji gnderemiyor. Ykmaya karar verdii uygarlklara nceden bir habercisini gndermesinin ana sebebi bu. Bu onun zayf noktas. te bu yzden de hep, ben apak bir uyar iin haberci gnderiyorum da, kabul etmeyeni helak ediyorum nszleri kullanlyor. nk o habercinin gidiinin gerek sebebi sylense, antenin istenilen yere gitmesi daha zor olabilecei gibi Allah, kendisinin g ve eriiminin snrl olduunu da kabul etmi olacak. Bu durumda da istedii kadar felaket yadrsn en gl ve tek tanrnn kendisi olduunu, istediini yapabileceini, gcnn her yere ve her eye ulaabileceini iddia etmesi mmkn olmayacak. Bu durumun bir ispat da Yunus ve Ninova kavmidir. Yunus, belki de olay tam olarak anlad iin korkar veya insanlara acr. Allah'n, Ninova'ya gitmesi emrine uymayp kaar. Bu durumda Allah, Ninova zeride felaket yaratamaz. Yunus, aresiz kalp emri kabul ederek Ninova'ya gidince de Ninova halk durumu anlayp Allah'a boyun eerler ve felaketten kurtulurlar. Aadaki Kuran ve Tevrat ayetleri her ne kadar Ninovallarn doru yola girdikleri iin affedildiklerini sylyorlarsa da belki de, Kutsal kitaplarnda bir ok defa gerei saklayan tanr, bu konuda da doru sylemiyor olabilir. Yunus'un bilinalt ve/veya bilinli direnci yznden felaket gerekletirilememi olamaz m? Belki de younlatrlan enerjinin kullanlamamas yznden Ninova felaketi fiyasko ile sonuland. Nu durumlardan birisi olmusa Allah asla kendi kutsal kitaplarnda, "Yunus istemedii iin fiyasko ile karlatm." diyemez. Sizce, byle bir eyi diyebilir mi?

90

YUNUS ALEYHSSELAM Musul yaknndaki Nineve (Ninova) ahlisine gnderilen peygamber. Babasnn ismi Met'dr. Ynus aleyhisselm sr Devleti'nin baehri ve nemli bir ticret merkezi olan Nineve ehrinde dodu. Allah tel Kur'n- kermde melen buyurdu ki: Muhakkak Ynus (bin Met aleyhisselm) da peygamberlerdendir. (Sfft sresi: 139) Biz Ynus'un (aleyhisselm) dusna icbet edip, onu gamdan (gecenin, denizin ve baln karnndaki karanlktan) hals eyledik (kurtardk) . Bunun gibi biz m'minleri hals ederiz. (Enbiy sresi: 88) Baln karnndayken Ynus'un (aleyhisselm) yapt du "L ilhe ill ente sbhneke inn knt minez-zlimn" idi. Mslman kii bu duy her ne ey iin okursa, Allah tel elbette kabl eder. (Hads-i erf-Rh-ul-Beyn) Ynus aleyhisselmn babas olan Met slih bir kimseydi. Allah teldan slih bir evld ihsn etmesi iin du etti. Allah tel ona Ynus'u (aleyhisselm) ihsn etti. Kavmi iinde emn, yalan sylemeyen, yardmsever bir kii olarak mehr oldu. Ot uz yana gelince, Nineve ahlisine peygamber olduu bildirildi. Ynus aleyhisselm senelerce kavmini mna dvet etti. Putlara, heykellere tapan Nineve ehli onu dinlemediler. Heykellere tapmaktan vazgemediler. Ynus aleyhisselm zld. Dicle nehri kenarna geldi. Gemiye bindi. Hlbuki Allah tel byle emir vermemiti. Gemi yrmedi. Kur'a ektiler. Ynus aleyhisselma isbet etti. Sulu benim buyurdu. Denize attlar. Balk yuttu. Tvbe etti. Balk bunu bir kenra kard. lm hlinde idi. Tekrar kuvvet buldu. Yeniden Nineve'ye gitmesi emrolundu. Ynus aleyhisselm gelmeden nce hava kararm, her yeri kara duman kaplamt. Kavmi korkup, tvbe etmi, tvbeleri kabl olup azb geri alnmt. Ynus aleyhisselm gelince, onun szlerini dinlediler. Kavmi mes'd ve iyilik zere yllarca yaad. arkta Midyallar,
91

Bbil'de Keldnler meydana geldi. Ynus aleyhisselm seksen yanda iken, Nineve'de veft etti. (Nibr, Nianczde, Taber) (hlas Holding. Dini szlk) Yunus olay Tevrat'ta da Kuran'a uygun olarak ve ok daha detayl ekilde anlatlmakdr. YUNUS KTABI - BAP 1 1-2 RAB bir gn Amittay olu Yunus'a, Kalk, Ninova'ya, o byk kente git ve halk uyar diye seslendi, nk ktlkleri nme kadar ykseldi. 3 Ne var ki, Yunus RAB'bin huzurundan Tari'e kamaya kalkt. Yafa'ya inip Tari'e giden bir gemi buldu. cretini deyip gemiye bindi, RAB'den uzaklamak iin Tari'e doru yola kt. 4 Yolda RAB iddetli bir rzgar gnderdi denize. yle bir frtna koptu ki, gemi neredeyse paralanacakt. 5 Gemiciler korkuya kapld, her biri kendi ilahna yalvarmaya balad. Gemiyi hafifletmek iin ykleri denize attlar. Yunus ise teknenin ambarna inmi, yatp derin bir uykuya dalmt. 6 Gemi kaptan Yunus'un yanna gidip, Hey! Nasl uyursun sen? dedi, Kalk, tanrna yalvar, belki halimizi grr de yok olmayz. 7 Sonra denizciler birbirlerine, Gelin, kura ekelim dediler, Bakalm, bu bela kimin yznden bamza geldi. Kura ektiler, kura Yunus'a dt. 8 Bunun zerine Yunus'a, Syle bize! dediler, Bu bela kimin yznden bamza geldi? Ne i yapyorsun sen, nereden geliyorsun, nerelisin, hangi halka mensupsun? 9 Yunus, brani'yim diye karlk verdi, Denizi ve karay yaratan Gklerin Tanrs RAB'be taparm . 10 Denizciler bu yant karsnda dehete dtler. Neden yaptn bunu? diye sordular. Yunus'un RAB'den uzaklamak iin katn biliyorlard. Daha nce onlara anlatmt. 11 Deniz gittike kuduruyordu. Yunus'a, Denizin dinmesi iin sana ne yapalm? diye sordular.
92

12 Yunus, Beni kaldrp denize atn diye yantlad, O zaman sular durulur. nk biliyorum, bu iddetli frtnaya benim yzmden yakalandnz. 13 Denizciler karaya dnmek iin kreklere asldlar, ama baaramadlar. nk deniz gittike kuduruyordu. 14 RAB'be seslenerek, Ya RAB, yalvaryoruz dediler, Bu adamn can yznden yok olmayalm. Susuz bir adamn lmnden bizi sorumlu tutma. nk sen kendi istediini yaptn, ya RAB. 15 Sonra Yunus'u kaldrp denize attlar, kuduran deniz sakinleti. 16 Bu olaydan tr denizciler RAB'den yle korktular ki, O'na kurbanlar sundular, adaklar adadlar. 17 Bu arada RAB Yunus'u yutacak byk bir balk salad. Yunus gn gece bu baln karnnda kald. BAP 3 1 RAB Yunus'a ikinci kez yle seslendi: 2 Kalk, Ninova'ya, o byk kente git ve sana syleyeceklerimi halka bildir. 3 Yunus RAB'bin sz uyarnca kalkp Ninova'ya gitti. Ninova yle byk bir kentti ki, ancak gnde dolalabilirdi. 4 Yunus kente girip dolamaya balad. Bir gn geince, Krk gn sonra Ninova yklacak! diye ilan etti. 5 Ninova halk Tanr'ya inand. Oru ilan ederek bynden kne hepsi ula sarnd. 6 Ninova Kral olanlar duyunca, tahtndan kalkp kaftann kard; ula sarnarak kle oturdu. 7 Ardndan Ninova'da u buyruu yaymlad: Kral ve soylularn buyruudur: Hibir insan ya da hayvan -ister sr, ister davar olsun- azna bir ey koymayacak, otlamayacak, imeyecek. 8 Btn insanlar ve hayvanlar ula sarnsn. Herkes var gcyle Tanr'ya yakararak kt yoldan, zorbalktan vazgesin. 9 Belki o zaman Tanr fikrini deitirip bize acr, kzgn fkesinden dner de yok olmayz. 10 Tanr Ninovallar'n yaptklarn, kt yoldan dndklerini grnce, onlara acd, yapacan syledii ktlkten vazgeti.
93

TEVRAT, PEYGAMBERLERN ANTEN OLDUUNU AIKA YAZIYOR


Bu, peygamber veya medyumun anten olmas durumu en iyi ekilde Tevrat'ta anlatlmtr. k kitab Bap 17'de Musa'nn ordusu ile Amalekilerin sava anlatlr. Musa, komutan olarak, kendisinden sonra yerine medyum olarak brakaca Yeu'yu grevlendirir ve kendisi sava bir tepeden takip eder. imdi nce bu olay anlatan ayetleri grelim. 9 Musa Yeu'ya, "Adam se, git Amalekliler'le sava" dedi, "Yarn ben elimde Tanr'nn deneiyle tepenin zerinde duracam." 10 Yeu Musa'nn buyurduu gibi Amalekliler'le savat. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin zerine ktlar. 11 Musa elini kaldrdka srailliler, indirdike Amalekliler kazanyordu. 12 Ne var ki, Musa'nn elleri yoruldu. Bir ta getirip altna koydular. Musa zerine oturdu. Bir yanda Harun, br yanda Hur Musa'nn ellerini yukarda tuttular. Gne batncaya dek Musa'nn elleri yukarda kald. 13 Bylece Yeu Amalek ordusunu yenip kltan geirdi. Grld gibi burada, yukarda bahsedilen trde bir felaket sz konusu deildir. Sadece, arpan iki ordudan birisine enerji vermek veya birisininin enerjisini ekip, gsz brakma durumu sz konusudur. Bu durumda Musa'nn bedeni gerek bir anten ve dinamo olarak grev yapmakta, kollar ise yanstc olmaktadr. Ellerini ordulara dorultamad zaman enerji ak kesilmektedir. Bu ayetlerde anlatlan durum Allah'n medyumunun olmad yerde etki olmasnn ne kadar zor olduunu gstermektedir.

ALLAH NOKTA ATII YAPAMIYOR


Btn bu felaketlerden kartlacak bir sonu da Allah'n nokta at yapabilmek konusunda, gnmz ADB ordusundan daha zayf olduudur. Son yllardaki, zellikle Irak, ABD savalarnda grdk ki,
94

ABD ordusu sivil bbinalarn arasndaki kck bir askeri hedefi uzaktan vurabilmektedir. Tamam baz sakarlklar, kazalar olmaktadr fakat sonuta bu yaplabiliyor. Hatta adamlar ok isterlerse yz kilometre uzaktan belli bir binann veya askeri hedefin kk bir ksmn bile vurabiliyorlar. Buna karlk ayn eyi Allah yapamyor. Yapabilseydi bir kenti btn olarak oluk ocuk demeden ldreceine sadece sulular ya da kzdklarn hedef alrd. Bu durum, susuzlar kurtarmaktan baka eylerde de faydal olurdu. Kent halknn te biri veya te ikisi yok olup da dierleri sa kalnca, sa kalanlar Alah'a kar daha bir kle olur, ondan daha fazla korkarlar ve bu korkuyu evre uygarlklara da yayarlar. Saraynda oturan bir kral, oturduu yerde hedef olabileceini bilir ve ona gr davranrd. Buna karlk Allah ne yapmaktadr? Kentin tamamn yok ediyor. Zarar vermek istemedi kiileri de nceden uyararak, belli bir zamana kadar kenti terketmelerini sylyor. Sonu olarak Allah evredeki antenleri vasyasyla byk alanlar ve kitleler zerinde etki gsterebilmekte, buna karlk kiilere ulaamamaktadr. Ne bir iyilik, ne bir ktlk yapamyor. Yapt baz eyleri ise sadece kiinin yaknnda bir anteni, medyumu yani peygamberi varken yapabiliyor.

UFO'CULARA BR HATIRLATMA
Dnyada yaygn olan ve Trkiye'de saylar hi de az olmayan Ufocular yani hereyi uzaydan gelen, uzayllara balayanlar. Allah'n gazaplarn da Uan dairelerden atlan Atom bombas veya deiik eylere yoranlara, Allah'n aslnda uzayl bir ynetici olduunu syleyenlere kk bir hatrlatma yapmak istiyorum. Bugn ABD ordosu yukarda anlattm ekilde nokta at yapabiliyor. Halbu ki, biz daha Ay'a turist bile gnderemiyoruz. Bilimsel ve teknolojik olarak baka bir yldz sisteminden kalkp, buralara kadar gelebilecek olan uzayllar o nokta atn en azndan Amerikallardan iyi yapablirler, deil mi? Eer bu ileri yapan uzayllar olsalard btn bir kenti yok etmezler ve yine yukard anlatlan ekilde kiileri belki de mesela bir kral, biz vezir gibi nemli bir, iki kiiyi hedef alarak ok daha korkutucu olabilirle ve propagandalarn da ok daha gl yaparlard.
95

EYTAN'IN, ALLAH'I LK ALDATMASI


Mslmanlar, Saman Rdi'nin eytan Ayetleri romann ok nemsiyorlar fakat eer eytan'n, Allah' aldatmasn, ona kar zafer kazanmasn yazmak susa nce Kuran' toplayp yakmallar, sonra da Muhammed'i din dman ilan etmeliler. Neden? O roman siz okudunuz mu? Bilmiyoruz fakat biz okuduk! nann kzmay gerektiren birey olmad gibi bu okuduunuz yaz bile ondan ok daha byk hakarettir. Roman gerekten temiz. Pekiyi. Salman Rdi'ye bu derece kzan yobazlar neden Kuran'n tamamn toplayp yakmazlar. nk Kuran'da anlatlan aldatma, Salman Rdi'nin aldatmasndan kat kat byk. Adem ve Havva cennette iken ve eytan cennetten kovulmuken. eytan cennete gizlice girip, Allah'a belli etmeden Adem ve Havva'y aldatmtr diye Kuran'da yazmaz m? nk bizzat Kuran, eytan, Allah'a kar olan ilk zaferini, onu ilk aldatmasn ve yenmesini anlatyor ve Alah'n zannedildii gibi ya da kendi kutsal kitaplarnda, kendi iddia ettii gibi gl ve hereyi bilen olmadn ispat ediyor. imdi, Allah'n kendi kutsal kitaplarndaki ve onun din komisiyoncularnn, onun hakknda syledikleri hereyi, geici olarak doru kabul edelim ve u ekilde dnelim. 1 - Tanr eytan' Cennet'ten Kovmutur. 2 - Cennet de, dier herey ve her canl ve her melek gibi Allah tarafndan yaratlmtr. 3 - Allah hereyi bilir. Hereyden annda haberdar olur. 4 - Allah gayb da bilir, gelecei de. Zaten o btn zamanlar bilir. Onun iin zaman yoktur. 5 - Hibir alemde, hibir ey Allah'n izni ve, bilgisi haricinde olamaz. 6 - Hi bir melek Allah'n istemedii bireyi yapamaz, dnemez. imdi bir deneme yapalm. Ltfen Yukardaki alt maddeyi bir kada kocaman kocaman harflerle yazn ve evrenizde bulabileceiniz her Mslmana, Her Hocaya, ulaabilirseniz her din bilgini geinen kiiye
96

sorun. slami gazetelerin ke yazarlarna gnderin ve bu maddelerin doru olup, olmadn sorun. Alacanz cevab imdiden syliyeyim. Kesinlikle dorudur diyecekler ve bunlardan phe ettiiniz iin sizi ya aptallkla ya da dinsizlikle itham edeceklerdir.

YILAN ALAH'TAN GL M?
Pekiyi o zaman. eytan Allah'n korumas altnda olan, onun melekleri ile dolu olan, kovulduu ve giremiyecei Cennet'e nasl girdi. imdi Yobazlar diyecekler ki, "eytan Cennet'e girmek iin Ylan' kulland. Onun suretine girdi veya onun bedenine girdi, Ylan onu gizledi ve Cennet'e soktu." Yaaaa. Demek eytan ylana snp girdi. Bu durumda Ylan, Allah'tan gl oluyor. Hereyi bilen Allah'tan, eytan' saklyor ve Allah'n, deyim yerindeyse, ruhu bile duymadan Cennet'e sokuyor, Yani Allah' aldatabiliyor. O zaman Allah' brakp, Ylan'a tapalm! En gl o. Hereyi bilen Allah, eytan'n o anda ne yaptn neden bilemedi? Neden ancak herey olup bittikten sonra farkna varabildi? Yobazlar, Allah bunu da biliyordu diyorlarsa o zaman da neden durdurmad. Gc m yetmedi? "Allah, Adem ve Havva'nn eytan'a direnmesi iin onlar kendi zgr iradelerine brakt." derlerse. Hereyi bildiine gre onlarn direnemiyeceklerini de bilmesi gerekmez mi? kinci olarak, madem zgr iradeye brakyor, gnah ve eytan' zgr iradesi ile seip, kendisine tapmayanlar iine atmak iin neden koskoca cehennemler yaratyor? Ne kadar kvrrlarsa kvrsnlar ite durum ortada. eytan, bal gibi onu aldatm hakimi ve yaratcs olduu Cennet'in iine girip, istediini yapm ve yine Allah'n haberi olmadan, elini kolunu salayarak kp gitmitir. imdi krler olsun ki, bu durum Kuran'da da yazl. Yazl olmasayd yobazlar hemen "Tevrat deitirilmitir. Byle birey olmamtr. eytan Adem ve Havva'y Cennet'in dnda yakalamtr. Allah o srada kareli bilmece zmeye alt iin kafas ok megld." gibi bahaneler sralayacaklard. Neyse ki, bu sefer i Tevrat'n deitirilmi
97

olup olmamasna kalmadan, Kuran'la hallediliyor. Yobazlar da buna klf hazrlayailmek iin Kelolan kurnazlklarn biraz daha zorlayp terliyecekler fakat buna cevap bulamazlar. Kuran bunlar ak ak yazyor. Yobazlar bu duruma neden kzmyorlar. imdi aynen Salman Rdi gibi Kuaran'n yazar yani Allah iin de lm emirleri vermeleri gerekmez mi?

98

ALLAH'IN KIZLARI
LAT MENAT UZZA
Lat, Menat ve Uzza, Mslmanlk ncesi Araplar'n en byk ilahelerinden dr. Burada kullandmz isim sralamasnn hiyeraik bir anlam yoktur. slami kaynaklar onlarn en eski bilineninin Menat olduunu ileriye srerler ve en byklerinin Menat olmas gerektiini sylerler. Buna karlk Arkeolojik bulgular Onlarn nn de ok eski olduklarn ve Al Lah isimli tanrnn kzlar olarak kabul edildiklerini ispatlamtr. Kuran'da da, Necm suresinde Lat ve Uzza'dan sonra Menat ismini nc sfat ile gemesini bir aalama olarak kabul ederler. 19- Siz de grdnz m, Lt' ve Uzz'y? Eferaeytumul late vel uzza 20- Ve nc br putu, Ment'? Ve menates salisetel uhra Buradaki isim sralamasnn bir alay etme ve kmseme anlamnda olduu, En byk ilahe olan Menat'n en son ve nc sfat ile belirtilmesinin, dier ilk ikisini hie indirdiini sylerler. Mslman Araplarn bu konudaki Alay etmek yorumlar da anlamldr. u eklide anlamldr ki, insanlar genellikle kompleks duyduklar kii, olay ve eylerle alay ederler. Bir de elence ve fkenin sz konusu olduu alay etmek vardr. Fakat bunlarn herhangisi sz konusu olursa olsun, temelinde bir kompleks vardr. rnek olarak zaman zaman biz, Mslmanlkla alay etmekteyiz! Bu bizim, mslmanla kar kompleksimizi gsterir. Bunu da inkar etmiyoruz fakat uzun zamanlardan beri Mslmmanln cehaleti, basks, kan dkcl, bunaltcl ve benzeri eyleri bizde bu kompleksi yaratt. Araplarn da genel olarak kompleksli olduklarn biliyoruz da, kompleks, alay etme ihtiyac ve benzeri duygular hereyi yaratan kadiri mutlak Allah'a
99

ne kadar yakr? Bu biraz da, tpk bizim, mslmanla kar olan duygularmz gibi, uzun zaman karsnda aciz kalmaktan kaynaklanan bir duygu. Bize gre bunlarn bir anlam yok. sim sralamas istenilen herhangi bir ekilde olabilir. Yukardaki balkta da telaffuz olarak dile kolay geldii ekilde yaplm olan bir sralama vardr. nem sras dnlmemitir.

KURAN'DA LAHELER AAILAMA YOK!


Yukarda, Menat'n ilk ve en gl ilahe olmasna ramen Kuran'da, Allah'n Menat' aalamak iin isminin nc olarak zikredildiini, sylediklerini belirtmitik. Elmall Hamdi Yazr bunu ispatlamak iin sayfalar dolusu yazlar yazm (Necm suresi tefsirinde) ve Allah'n, ilaheleri aalamas ile baya bbrlenmi fakat gerek Elmall Hamdi Yazr ve gerekse onun gibi dnenler olduka boa emek sarfetmiler nk Necm suresi ayetlerinde bir alay veya aalama yok. Nasl yok? imdi, eytan ayetleri romanna konu olan msralk iiri tekrar hatrlayalm. El Late vel Uzza ve Menates Salisete Luhra Tilke Kavanikl ila Ve innekel efaate hnnel Turna Lat ve Uzza ve ncleri olan Menat Bunlarn efaatleri kesinlikle umulur Ve bunlar yce kuulardr. Bu iirin Mslmanlk'dan ok nce mevcut olan bir tapm duas olduunu yukarda grdk. iirin zgn eklinde de sralama Lat, Uzza ve Menat eklinde gidiyor. Yani bu irin ilk tanzim ediliinde Araplar kendi ilaheleri ile alay etmek istememilerse ve Kabe'yi tavaf ederken bu duay edip, efaat isterken, efaat istedikleri tanralar aalamak gibi bir niyetleri yoksa ve ayrca Tanra tapm iin bu duay da Allah yazmadysa, burada aalamak veya alay etmek diye birey sz konusu deildir.
100

Kuran da ayn sralamay, ayn nc sfat ile tekrarlyor. Yani brakn aalamay Kuran, kendi yobazlarna inat, gayet saygl bir dil kullanyor bile demek mmkndr. Ayrca yine arkeolojik kazlardan elde edinilen bilgilere gre bu ilahelerin isim sralamas, Kuran'dan da, Muhammed'den de ok ok eskidir ve ayn ekilde Lat, Uzza ve Menat olarak geer. Araplar bu ilahelere hrmet olarak ocuklarna, Abdllat: Lat'n kulu, Abdlmenat: Menat'n kulu ve Abdluzza: Uzza'nn kulu gibi isimler verirlerdi. Kuran'da ad geen ve lanet edilen Ebu Leheb'in gerek ismi de Abdluzza'dr. Ebu Leheb, Ate'in babas anlamnda olan aalayc ve lanetleyici bir isim olarak Allah ve Mslmanlar tarafndan yaktrlmtr. Araplar arasnda yemin ifadesi olarak kullanlan, "Lat ve Uzza isimleri adna" anlamna gelen, "Bismilati veluzza" deyimi de yaygnd.

ESK TANRILARIN NEDEN SADECE TA HEYKELLER OLDUKLARI DDA EDLR?


Ebu Ubeyde gibi baz Mslman din bilginleri Arap ilahelerini sadece tatan yaplm olan ve her trl ruhsel enerjiden yoksun olan putlar ve sadece haykeller olarak gstermek iin ar derecede telalanrlar. Bu kimselerin kayglar, Allah'tan baka ruhsal glerin, ilah ve ilahelerin varlnn bilinmemesi, zerini rtme gayretidir. Burada sizlere garip gelecek fakat bir soru sormak istiyoruz. "George Orwell'n 1984 isimli kitabn okudunuz mu? Ya da filmini seyrettiniz mi?" Bu romanda mevcut ynetim "Dnce suu"nu nlemek iin dili yok etme cabalar iindeydi. Yani ana fikir uydu, Kt, berbat, fena gibi kelimeler olmazsa insanlar ynetim hakknda olumsuz dnemezlerdi bile. "yi" ve "Az iyi" dnmek ve konumak iin yeterliydi. te eski ve yeni Mslmanlk bilginlerinin Eski lah ve lahelerin varln kabul etmemeleri, onlar sadece heykeller ve tapmlarnn da,
101

sanki insanlarn hi yoktan, tapacak bir eylere ihtiyac varm da Allah ortada olmad iin talara taparlarm gibi gstermelerinin sebebi yukarda sz konusu edilen 1984'deki, dnce suunu nleme gayreti gibidir: "Baka bir ilah yoksa, Allah'tan yz bulamayan, duas kabul olmayan, Mslmanln bunalmlarndan ve basksndan bkan kimselerin dnecekleri ve yardm umacaklar baka ilah da olmaz!" Anlalan udur ki, Allah, Hrstiyanlk denemesinden baz dersler alm. Hristiyan kilisesi eski tanrlar eytan ilan etti. eytan' bytt ve insanlar onlarla korkuttu. Varlklarn kabul etti ve sonunda Kilise basksndan bunalan insanlar Satanizm'e dndler. Bundan ders alnm olamldr ki, Mslmanlk eski tanrlar tamamen yok sayma yoluna gitmitir. Tabii Avrupa Satanizmi ile Mslmalk arasnda kronolojik uyuma olmayabilir. Burada tarihsel izgiyi ve Satanizm'in ortaya kn deil, lk dnem Hristiyanlarnn halk tabakasnn eski tarlarna kalarndan bahsediyoruz. Bata Ebu Ubeyde olmak zere bir ok slam bilgini Sz konusu olan laheler'in heykellerinin Kabe'nin iinde olduunu sylerler. Bununla beraber baka yerlerede bu ilaheler adna kurulmu olan tapnaklar olduunu syleyenler de vardr. Mslmanlarn kafalarn kartran eylerden birisi de budur. Onlar, ilahelerin gerekten mevcut olmadklarn ve sadece birer ta heykel olduklarn ileriye srerler, buna inanmak isterler ve her ismi sadece bir heykele ait saymak isterler. Yani elli tane ayn heykelden olsa bile mesela Lat bunlardan sadece biridir ve o heykel krlrsa artk Lat da olmaz. Halbuki durum hi de yle deildi. Lat, Menat ve Uzza var olan gerek spiritel glerdir ve heykeller sadece onlarn tapmnda odak noktalar olan obbjelerdir. Tabii baz ok cahil Aaplar aynen yukarda anlatld gibi ismleri, cisimlerin isimleri zannediyor olmu olabililirler. Dolaysyla birok yerde Lat veya Menat heykeli ve tapna olabilir. Neden olmasn. Yani Eski Yunanistan'da sadece bir tanecik mi Apollon tapna ve Heykeli vard? imdi birisi kp da, "Topu topu bir tek Camii vardr. Allah da o camii'nin mihrabnn
102

kendisidir. O mihrap yklrsa Allah da olmaz." derse ne kadar samalam olursa, eski ve yeni slam bilginleri de Lat, Menat ve Uzza konusunda o kadar samalamaktadrlar. Kabe'nin iinde Hubal'n veya Hbel'in ve baka tanrlarn heykellerinin olduu kesin olarak kabul ediliyor ve bu yzden de Lat, Menat ve Uzza'nn tapnaklarnn baka yerlerde olmalar gerektii ileriye srlyor. nk onlarn dncelerine gre bu isimler tek olan heykellere ait ve bir cisim iki ayr yerde olamaz. Bilinen udur ki, Kabe'deki Lat, Menat ve Uzza heykellerinin dnda Lat iin Taif'de, Uzza iin Nahle'de ve Menat iin de Kudeyd'de birer tapnak vard. Bu da Mslmanlarn kafalarn kartrp, kendi aralarnda fikir anlamazlklarna dmelerine sebep oluyordu. Aslnda hala da olmaktadr. Sanki kendilerinin bir tek camiileri varm gibi. 1974 ylnda Utah niversitesi rdn'de'ki Petra harabelerinde gnmzde de devam etmekte olan bir kaz almas balattlar. Petra, ayn zamanda Sela ismi ile de bilinir.

Sela, ldeniz'in birka kilometre gneyindedir.

103

Bu kazlarda, dier arkeolojik bulgularn yansra Uzza'y temsil eden blok tatan yaplm heykelde bulundu. Tabii, buna heykel demek ne kadar mmknse. O dnemdeki araplar, Eski Msr gibi heykel ve ta ileme sanatlarnda fazla ileri deillderdi. Gene de bu blok veya heykel hem tanralarn nasl tasvir edildikleri hakknda fikir verdii gibi Mslmanlarn, Uzza'nn bir aa, Menat'n kara bir ta olduu hakkjdaki iddialarn havada brakmaktadr.

Daha da nemlisi, Perta kentinin surlar iinde bulunan Uzza tapnadr. Uzza tapnann kent kalntlar iindeki tam yeri aadaki kent haritasndadr.

104

Yukardaki iki resim Uzza tapnann bugnk durumunu gstermektedirler. Grld gibi Lat, Uzza ve Menat Mslmanlarn bo iddialarndaki gibi sadece Mekke evresinde olan birer aa ve tan isimleri deil, tapmlar geni bir alana yaylm olan tanralard. Yukarda resmi grlen tapnak rdnde'dir ve Mekke'den ok uzak bir mesafededir. Aada grecek olduumuz, Muhamed'in, Halid ibni Velid'i gnderip, Uzza olarak kabul edilen bir aac kestirmesi, Ali'yi gnderip, Menat'n tapnan yktrmas gibi eylerden bu tanralarn yok olup, ldklerini sylemesi samadr. EL LAT Lat heykelleri ve tapnaklar bir ok yerde vard. Hatta sadece Kabe'de ve Taif'deki merkezinde eil, Mekke'deki her evde de ailenin zel tanrlarnn yannda kk bir Lat temsili de bulunabilirdi.
105

Kabe'nin evresinde bir ok satc ve imalatnn olduu ve bunlarn, gelen haclara kkl bykl heykeller sattklar bilinen bir ey. Bu satclar ne kadar byk artistik kabiliyete sahip olurlarsa olsunlar milyonlarca farkl tanr heykeli yaratamazlar. Tabii burada, hatra eyas saylan bu heykelleri hepsinde Manevi g vard demiyoruz. Esas Spiritel z, Mekke iin, Kabe'deki heykelde ve Taif'deki tapnakta odaklanmt. "Mu'cemu'l-Bldn" Lat'in merkezinin Taif'deki "Sakif" kabilesinin olduunu belirtir. Sakifler beyaz bir ta zerine Lat'n tapnan kurmular ve tapnaa zel hizmetliler hahsis etmiler. Bu hizmetliler tapnan temizlik, bakm gibi ileri ile ilginen kimselerdi. Ayrca Lat'n ve dier ilahelerin kendi kahinleri'nin de olduu bilinmektedir. Mu'cemu'l-Bldan'a gre bata Kurey olmak zere btn araplar Lat'a sayg gsterir ve taparlard. Lat'n bu ana tapnann yerinin bugnk Taif camii'nin sol minaresinin bulunduu tarafta olduu sylenir. Sakifler Mslman olduktan ya da Mslmanl kabul etmek zorunda kaldktan sonra Muhammed, Ebu Sufyn ibni Harb ile Muire ibni u'be'yi gndererek Lat tapnan yktrtmtr. EL UZZA Uzza, tanrann en nem verileniydi. Uzza'nn Mslmanlk tarafndan kstlanmas ki, yok edilmesi demiyoruz. lah ve ilaheler ldrlemez, sadece pasifize edilebilirler, dolaysyla kstlanmas, iletiiminin kesilmesi batan beri olan, ilahelerin gerek olduklar, sadece birer heykel olmadklar iddiamza slami kanttr. Uzza'nn spiritel merkezi Nahle'de bulunan bir aacn yanndaki heykeldi. Uzza'nn enerjisinin odak nktasnn bir heykel deil de oradaki aalardan biri olduu iddia edilir. Bize gre bunlarn ikisi de dorudur. Uzzan'nn evresinde olan ve hizmetini yapanlar Gatafan kabilesi idi. Bilinen en eski kahini Murreoullarndan olan Sayreme idi. Uzza'y ilahe edinen kiinin Zlim ibni Es'ad olduu sylenir. Bu belki de ilaheleri o zaman gre ada, kkl olmayan, nispeten yeni putlar olarak gsterebilmek iin ortaya srlen bir iddiadr. nk Uzza da
106

dier ilaheler gibi olduka eskidir. Zalim ibni Esad olsa olsa onun son kahinlerinden biridir. Uzza tapna Nahle-i miyye vadisi iindeki Hurad mevkiinde bulunuyordu. Mekke'den Irak'a doru giderken Mus'ad'n sa tarafnda, Amir'in hizasnda ve Zat- Irk'n st ksmnda, Bustan'a dokuz mil mesafede idi. bni Es'ad onun zerine Bess ismi verilen bir tapnak yaptrtmt ve gariptir ki, lahelerin gerekte olmadklarn, sadece birer ruhsuz heykel olduklarn syleyenler ayn zamanda, bu tapnan iinden ilahenin sesinin duyulduunu da yani dardan da duyulduunu iddia etmektedirler. Kureyliler Uzza'ya ar sayg gsterirler, onun tapnan ziyaret eder, kurbanlar ve hediyeler verirlerdi. Yine Kurey kabilesi Uzza asna iin Hurad vadisinde Skam adn verdikleri bir koruluk kurmulard ve onu Kabe'nin Harem'ine benzetmek istiyorlard. eybn ibni Cbir ibni Mrre oullarndan olan hizmetlisi Beni'l-Haris ibni Abdilmuttalip ibni Him'in adamlarndand. Uzza'nn son kahini, Dbeyye ibni Harmeselemi idi. Mekke'nin Mslmanlar tarafndan igalinden sonra Muhammed Halid ibni Velid'i Uzza tapnan yok etmekle grevlendirdi. Bu yok edi hikayesi aslnda Mslmanlar tarafndan ortadan kaldrlmas gereken bir belgedir fakat ilkel kafa ile dnen din bilginleri, Muhammed'in ne byk ve Halid ibni Velid'in ne kahraman olduunu ortaya koymak iin bu hikayeyi ortada tutular ve bylece kendileri de lahelerin gerek varlklar ve ruhsal enerjiler olduklarn belgelemi oldular. Muhammed, Halid ibni Velid'e, "Batn- Nahle'ye git orada semre aac bulacaksn, birinciyi kes!" emrini verir. Halid aac kesip, geriye dner ve Muhammed ona aacn kesilii srasnda birey grp, grmediini sorar. Hayr cevabn alnca da bir aa daha kesmeye gnderir. Halid, bir aa daha kesip dnnce Muhammed yine ayn soruyu tekrarlayarak, bir ey grp, grmediini sorar. Tekrar hayr cevabn alnca, "O zaman gidip, nc aac da kes." der.
107

Halid ibni Velid, nc aac kesmek iin gidince orada plak bir kadnla karlat. Salarn datm, ellerini ensesine koymu olan bir kadn grr. Bu anlatmdan kadnn aaca yaslanm olduu sonucunu kartmak veya uygun bir konumda uzandn dnmek mmkndr. Kadn'n, plak olduu kesinlikle belli olan bir durum. Sz konusu kadnn olduka ekici grnd ve Halid ibni Velid'i, cinsel olarak batan kartmaya alt da aktr. Cnsel olarak batan kartacak fakat olmazsa elinden geldiince kar kp, engellemeye alacaktr. laheler, Mslmanlar ne derlerse desinler, sava deildiler. Menat iin lm tanras denilse de zlerinde sava yoktur. Bu yzden de sava ve lmle ilgili eyler sz konusu olursa fazla bir anslar yoktu. Sava olan Muhammed'i tanrsyd. laheler insanlarn zevk, mutluluk hislerine hitab ederler, bilgi ve sanat esasndaydlar. Dolaysyla burada sz konusu olan da cinsel cazibe ve batan kartmadr. lahelerin hepsi, insan gz ile grnr hale girdikleri ender durumlarda son derece ekici, gzel ve cinsellik titreimleri yayan enerjilerdi. Bu yzden aada greceimiz gibi, araplar onlar beyaz kuular eklinde tarife ederlerdi. Buna karlk slam otoriteleri yaptklar ender tarfiflerde onlar son derece irkin, yzne baklmaz, kusma duygusu veren cadlar olarak anlatrlar. ki, bu tarfifler rya, efsane ve ok ender olarak da grlm bir fiziksel olgu olurlar. Buradaki anlatm da fiziksel tezahr rneklerinden biridir. Mesela Elmall Hamdi Yazr kendi Kuran tefsirinde aadaki ifadeyi kullanmtr. Kendisini Salarn gsteren Dbeyye diyordu: vazgeirmek isteyen plak bir kadnla karlat. datm, ellerini ensesine koymu ve dilerini bu eytan klkl kadnn arkasnda da bakc olan b. Harmesselemi eeybn Halid'e bakp yle

"Ya Uzza! Haydi yalan karma, Halid'in zerine iddetli bir ekilde saldr. rty brak ve kollarn sva, nk sen bu gn Hlid'i ldrmezsen pein bir zilletle dnecek ve hristiyanlatrlacaksn."
108

Halid de yle dedi "Ya Uzza nankrlk sana, senin iin tenzih (ber klma) yok. Grdm ki Allah seni zelil kld." Ve sonra klla bana vurdu ve onu ldrd, peinden de aac kesti ve Dubeyye'yi de ldrd Daha sonra da Resulullah'a gelip durumu haber verdi. Peygamber de, "O, Uzza idi, artk bundan byle Araplara Uzza yok." dedi. Grld gibi Uzza iin Elmall Hamdi burada kendisinden beklenilmeyecek kadar nazik bir dil kullanarak sadece "eytan klkl kadn." diyor. Sonu olarak bu hikaye ilahelerin yaplarn gsterdii gibi onlarn ruhsuz ta paralar olmadklarn da ortaya koyuyor. Bu noktada slam kurtarclar, itiraz edecekerdir. Bulacaklar en son iki bahane aadadr. lk silahlar: Burdaki hikaye mecazi bir anlam tar. Aslnda ortada Uzza filan yok. Bu anlatlan cahil araplara Uzza ld hissini vermek ve onlarn kafalarndan putprestlii silmek iin, iyi niyetle uydurulmu olan bir hikayedir. Bu klasik yntemlerinden biridir. lerine gelince son derece materyalist kesilen din komisyoncular ne derlerse desinler, lahelerin gerek olduunu ortaya koyan bir ok ey vardr. Ayca amacmz zaten onlar ikna etmek veya doru yola ekmek de deil. kinci bahaneleri ve daha dorusu sarlacaklar ey ise Arapa'nn anlalmaz olmasdr. Her zamanki klasik cevaplar. Bir slam klasii: Arapa bilmiyorsunuz. Bu olay Arapa'dan okunmal. Kelimelerin ok anlamn vardr ve siz yanl anladnz. Bu gibi eyler Trkeye evrilirken hata oluyor. Bu anlalmaz Arapa her yere karnza kar. Yobazlar herhalde her gn fazladan iki rekat namaz klp, Arapa byle diye
109

krediyorlardr. Ya Arapa anlalr olsayd halleri nice olurdu. Sanrz onlar aslnda Kura'n dnya d, mesela ayet varsa, Mars dilinde olmasn ve kendilerinin de anlamamalarn isterlerdi ki, aslnda zaten anlamyorlar. Bizden istenilen iman aslnda budur. Hi anlamyacaz ve anladn syleyen, fndk kadar beyni olmayan bir, iki yobazn tevatrne gre dine iman edip, ibadet edeceiz. EL MENAT Menat ismi Kader, lm veya ilah anlamlarna gelen "Mena"dan alnmtr denilir. Heykelinin yanlarnda kurban kanlarnn dklmesi iin anaklar bulunduu sylenir. Menat'n zgn eklinin Eski Msr sava, intikam ve lm tanras olan aslan bal Sekmeth olmas ihtimali olduka gldr. Mu'cemu'l - Bldan'a gre Menat'n bilinmesi dier iki ilaheden daha ekidir . Bununla beraber bu bilgi hatal olabilir nk bu l daima birlikte olmu ve birlikte anlmlardr. Mslmanlarn yani o dnem araplarnn baz bilgilerde tahrifat yapm olmalar olasdr. Bunun nedeni ise Menat'n hep nc isim olarak kullanlmasndan istifade ederek, "Asnda en byk ve en eski fakat nc anlarak alaltlyor" demek istemeleri olabilir. Tamam ocuka bir dnce tarz fakat bu ocuka dnce ve sidik yarn slam bilginleri hep yapyorlar. Menat'n heykelinin ya da tapnann Mekke ve Medine arasnda Muellel blgesinde bulunan Kudeyd isimli yerde, deniz kenarnda dikili bir heykelin ad olduu sylenir. Menat temsilinin bir hykel deil de orada duran birkara ta olduunu iddia edenler de vardr. Bu da herhalde Mslmanlarn Kabe'deki kendi ta tapmlarndan retilen bir dnce olabilir. Menat heykelini yapan veya yerletiren kiinin Amr ibni Lhayyi Huzai olduu, onu am'dan getirip Kabenin etrafna diktii de rivayet edilmektedir.
110

Kurey kabilesi ve dier araplar da ona sayg gsterir, ibadet eder, kurban ve deiik sunular takdim ederlerdi. Bu heykelin daha sonra Kudeyd'e dikildiini, Evs ve Hazrec kabilelerinin onu ziyaret etmedike hac ibadetlerinin tamam olduuna inanmadklar nakledilmektedir. Burada yine, yukardaki aklamamz hatrlatmak isteriz. Menat da bir ta heykelin ismi deildi. Dolaysyla Kabe'de bir heykel varken baka yere de onu temsil eden bir tapnak yaplmamas anlamszdr. Ayrca unu dnmek gerekir ki, o dnemin araplar hem korkun gururlu, hem dindar, hem bir tanr veya tanrann kendi blgelerinde olmasyla vnen kimselerdi. Bir tanra heykelinin kabeye koyulduktan sonra oradan alnp, baka bir yere gtrlmesinin deil gereklemesi, fikir olarak ortaya atlmas bile kabileler arasnda inanlmaz bir savaa sebep olabilirdi. Araplar herhangi bir nedenle Menat tapmndan vaz gemi deildiler ki, Menat heykelini kabeden kartsnlar. Muhammed'in hayatn okuyanlar bilirler ki, Kabe'in tamiri srasnda bir tek kara tan yerine koyulmas iin bile, byk bir sava kmak zereydi. Her kabile bu ii kendisinin yapmas gerektiini ileriye sryordu. Bu durumda, ayn araplar nasl olur da, Kabe'de duran, bir tanrnn odak noktalarndan birisinin, alnp gtrlmesine raz olurlar. Bunun olabilmesi iin btn araplarn lm olmas veya Mslmanlamalar gibi toptan din deitirmi olmalar gerekmezmi? Halbuki buradaki tama olay Mslmanlktan ncedir. Demek ki burada br yanlma ve yanlta sz konusudur. Menat heykeli Mslmanlarn Mekke'yi igal edip, kabe'yi ele geirmelerinden sonra krlmtr fakat Kudeyd'deki heykel ve tapnan saldrya uramas baka bir olaydr. Kudeyd olay: Hicretin sekizinci ylnda Muhammed, Ali ibni Ebu Tlib'i (Yani Hz. Ali adyla tannan adamn) Menat'n tapnan ykmak zere Kudeyd'e gnderdi. O da gidip ykt ve oradaki deerli olan ne varsa hepsini alp getirdi. Getirdii eyler arasnda Mhzem ve Resub adnda iki de kl vard. Muhammed kllar Ali'ye verdi. Bu kllardan birinin, Alevilerin en gzde sembol olan, nl efsanevi kl Zlfikar olduu iddia edilir. Menat'n bilinen en son kahini Ezd kabilesinden Gataif idi.
111

KUU BENZETMES Yakutu'l Hamevi, "Mu'cem'l Bldan"da tanralar aadaki ekilde anlatr: "Kureyliler Ka'be'yi tavaf ederken "Lt, Uzza ve nc olarak da teki put Menat hrmetine, nk onlar ulu kuulardr, her halde onlarn efaatleri umulur." diyorlard. Ve de onlar Allah'n kzlar kabul edip efaatlerini bekliyorlard."

ALLAH BLNMEZKEN ALLAH KIZLARI ANLAYII OLUR MU?


Mslmanlar ok yaralayan ve bu yzden de asla hatrlamak istemedikleri, varln karanlklara gmp, unutmak iin gerekirse kafalarn talara vurmaktan bile ekinmiyecekleri bir ey vardr. EL LAH El Lah, yani Lah, arapa yazl ile "Elif, Lam, Lam, he" Mslmanlk ncesi araplarn tanrlarndan biridir. Mslmanlarn iddialarndan biri de Allah ismi zgndr ve Allah'tan nce baka bir ilaha ait deildi. Halbuki bir El Lah vard. Tabii okunuu da Allah olabiliyordu. Allah isminin arapa yaz da "Elif, Lam, Lam, he" eklindedir. te Mslmanlar bunu hatrlamamak iin ne gerekirse yaparlar. Lah, Lat'n erkeksi yani masklen ya da arapas gerekirse ki, Mslmanlarn anlamas iin gerekir, mzekker ekliydi. Araplar ilaheler iin tanrnn kzlar derken Allah' deil, El Lah' kastediyorlard. Bir dnn! Mslmanlktan nce, Muhammed domadan nce Abdullah diye bir isim vard. Muhammed'in babasnn ad. Abd-ul (El)- Lah. "Lah'n kulu". imdi kim unu aklayabilir ki, Muhammed domadan nce Allah'n ad bilinip de "Allah'n kulu" diye bir isim koyulabiliyor. Araplarn fal ve kehanet gibi eylere ok rabet ettiklerini biliyoruz fakat, "Bir gn gelecek ki, Muhammed diye biri doacak, hi bilmediimiz bir tanr olan Allah diye bir varln kahini olacak, en iyisi biz imsiden ocuklarmza
112

onun adyla ad koyalm ki, sonradan zorluk olmasn" eklinde bir kehanette bulunduklarn da hi zannetmiyoruz. Fakat unu da gznnde bulundurmak gerekir ki, Mekkeliler, Muhammed'in bahsedip durduu tanrnn, ismi Allah olduu iin, kendi bildikleri Lah olduunu annetmi olailirler. Mslmanlktan sonra Tevrat'n YHVH'i Allah ismini ok beenmi olmal ki, hemen sahiplenmi. Burada da Mslman tahrifatnn gzel bir rnei ortaya kyor. Kuran sanki Lah diye bir tanr hi yokmu da, Araplar, Tanrnn kzlar derken Allah' kastediyormu gibi ifadeler kullanyor. Buna Muhammed'de, gnmz Mslmanlar da anak tutuyorlar. Bu durumda da ortaya bir ihtimal kyor ki, o da Allah'n aslnda Kabe'deki El Lah olmas ve tek tanr olmak iin dier tanralar yok etmesidir. Tabii bu ihtimal olayn samaln anlatmak iin yazld. El Lah farkl bir tanryd. imdi tekrar Yakutu'l Hamevi'nin anlatsna dnelim. Putlara verilen isimlerin hepsi mennestir (Feminen). Bu konuda Taberi yle der: "El-Lt, Allah lafzndan alnarak sonuna menneslik (diilik) t's getirilmitir. Mzekkere Amr. Mennese Amre, erkee Abbas, diiye Abbse denildii gibi. Mrikler putlarna Allah'n isimlerini vererek Ellt' Allah, Eluzza'y da Allah'n el-Aziz isminden almlardr." Rz'nin gr de yledir: "Ellt, 'in mennesidir." Asl, idi, ancak te'niste h zere durulup eklini ald. Sonra da kelimede bulunan iki "ha"dan birisi hazfolunarak, iki asl harf ile bir te'nis tsndan ibaret kald. Bu te'nis t's da kelimenin asl gibi kabul edilerek "zml"n mennesi "ztiml" gibi oldu. Kelimenin tretilmesi konusunda baka grlerden de bahsedilmitir. Evet. Bir doru var. El Lat ismi lah'tan, Uzza smi Aziz'den almtr. Fakat esasl bir de yalan var. Araplar kendi tanrlarna Allah'n isimlerini vermemilerdir. Tam aksine, Allah dier tanrlarn isimlerini
113

gaspetmitir. Bu yobazlar asla dnmek istemezler ki, daha Mslmanlk yokken ve Allah bilinmezken onun doksandokuz ismi nasl bilinir de putlara koyulur, bu isimlerden de diisel isimler retilir. imdi yeniden Kuu meselesine dnersek, aadaki gibi aklamar yapldn grrz. Gurnuk, kuu kuu denilen beyaz bir su kuudur ki kazdan daha byk, uzun boyunlu ve gzel endaml bir kutur. Smten denilen beyaz, gzel ve dolgun bedenli taze dilberlere de kuu ismi verilir. Gnl alc bir rzgr estiinde deprenip oynayan yumuak salara da "garanika" veya "garanikiyye" denilmektedir. te mrikler beyaz talardan yaptklar putlarn byle irne bir tebih (benzetme) ile yksekte uan kuu kuuna benzeterek onlarn efaatlerini umuyorlard. Bu anlatmda bile lahelerin gerekte mevcut olmayp, sadece ta olduklar vurgulanmaktadr ki, bu yalandr. Bunun doru olmad da, onlara neden Kuu denildii de yukarda anlatld. Araplarn gelenek ve alkanlklarna gre, en azndan o dnemde, gzel ve istek uyandran kzlara kuu denildii yukarda anlatlyor. lahelere Kuu denilmesinin sebebi onlardan efaat dilemek iin deil, onlarn ender ortaya kan fiziksel tezahrlerindeki grnmleri iindir. laheleri inkar etmek ve ille de bir klf hazrlamak gayreti iinde olan yobazlardan biri de Yakubun Ruveys'dir. Kret-i aere (on kret) imamlarndan Yakub'un Ruveys lahelerin ortaya klarn tam bir Trk filmi keollan zekas ile anlatmaktadr. Onun anlatmasna gre vaktiyle bir adam ya ile kavut yapp halka yedirirmi ve yiyenler de geliirlermi. Derken o kii tanr yerine koyularak, onun suretinde bir heykel yaplp, Lat ismi verilmitir. Bu hikayeye gre Lat erkek olmaktadr. Aslnda hikayenin basitliine fazla nem vermemek gerekir. Adamn hayal kabiliyeti olmazsa ancak byle Anadolu'nun en geri blgesindeki bir ilkokul nc snf rencisinin uydurabilecei eyler anlatabilir.

114