Sei sulla pagina 1di 285

Casa Domnului vol. 5 Capitolul 1 Discursul adresat de Tat l preasfnt copiilor S i. Iubirea r bdarea Tat lui fa de oameni.

Rela iile dintre popor i rege. (23 noiembrie 1843) 1. Copiii Mei, s-a adresat Domnul poporului S u, apropia i-v de Mine i nu v teme i, c ci Eu sunt Tat l vostru etern! Eu nu am venit ca s v judec, ci ca s v acord gra ia i compasiunea Mea! 2. De aceast dat , pre ul compasiunii Mele a fost ns unul foarte ridicat! Tat l vostru s-a v zut nevoit s i croiasc drum c tre inimile voastre prin intermediul focului i r nind p mntul n profunzimile lui pentru a v putea reanima sufletul amor it! 3. M-am v zut nevoit s v reasamblez n ntregime sufletul dispersat, cu ajutorul unei spaime de moarte, reorganizndu-l n ntregime, pentru a putea redeveni capabil s pretind din nou Via a spiritual care eman din Mine i pentru a se l sa condus de for a plin de blnde e a spiritului! 4. Adev r v spun, de data aceasta Mi-a i f cut mari greut i! P catele voastre, din ce n ce mai grave, Mi-au pus r bdarea la grea ncercare! Nu mai lipsea mult pentru ca indulgen a Mea, altminteri f r egal n ntreaga crea ie, s ajung la cap tul puterilor, c ci greaua povar a p catelor voastre aproape c au epuizat-o. 5. Din fericire, iubirea Mea i-a g sit din nou o punte cu ajutorul c reia am reu it s M apropii iar i de voi. Am trezit i am uns un nou rege, care v va c l uzi pe c ile Mele, care sunt ntotdeauna drepte. 6. Toate popoarele de la es vor trebui s asculte cu stricte e de regele lor, n toate domeniile de via . El v va da legi pe care va trebui s le respecta i riguros. Cel care le va nc lca va fi pedepsit pe loc de ns i sfin enia legii. 7. Aceasta este voin a Mea! De acum nainte, v voi da n permanen un rege, care va fi bun dac ve i ti s r mne i ancora i n iubirea Mea, dar tiranic dac v ve i ndep rta inima de la Mine. V invit s ine i cont de acest avertisment! 8. Pe de alt parte, dac v ve i ridica mpotriva regelui vostru, a conduc torilor i ghizilor vo tri, afla i c v ve i ridica mpotriva Mea! Tat l se va transforma atunci ntr-un Judec tor i va face s cad asupra voastr o judecat despre care se va vorbi pn la sfr itul timpurilor! 9. Dac nu ve i fi mul umi i de regele vostru, adresa i-v Mie, iar Eu voi face tot ce va fi necesar pentru a v d rui unul mai bun. Dac ve i ncepe i

ns s v unge i singuri regii, mi voi lua mna de pe voi i v voi l sa s suporta i tirania regelui pe care l-a i ales. 10. Acum mi cunoa te i voin a, pe care v-am anun at-o prin propria Mea gur , n aceast form vizibil . Ac iona i n consecin i totul va merge bine pe p mnt, c ci Eu nu v voi mai l sa s c de i. n caz contrar, ve i fi supu i inevitabil judec ii! Amin. 11. Dup aceste cuvinte, Domnul le-a poruncit oamenilor s plece, la numit pe donatorul de ulei paznic al edificiului, dup care a plecat nso it de rege i de cei zece mesageri pe muntele unde se afla cel de-al doilea templu. Capitolul 2 Discursul Domnului adresat lui Ohlad. Scopul templului exterior. Domnul dispare (24 noiembrie 1843) 1. Dup ce micul grup a ajuns pe culmea unde se afla cel de-al doilea templu, El s-a adresat astfel lui Ohlad: 2. Iat , acesta este locul n care l-am uns pe Lameh cu n elepciunea Mea, f cnd din el un preot perfect. Din iubire pentru Mine, el Mi-a construit acest templu, consacrndu-l, potrivit voin ei Mele, n elepciunii pe care i-am d ruit-o. 3. i reamintesc acest lucru pentru a n elege n profunzime care este semnifica ia spiritual a acestui templu i pentru ca tu i fra ii t i s ti i ce ave i de f cut aici. 4. La drept vorbind, n interiorul fiec rui om exist un templu viu al n elepciunii! Dac s-ar nchina n acest templu n fa a n elepciunii Mele, el nu ar mai avea nevoie de nici un edificiu exterior. 5. Totu i, am ridicat acest templu exterior i vizibil pentru ca oamenii s - i aduc aminte de templul lor interior i viu, i to i cei care p trund n el s i aduc aminte c Eu singur sunt Domnul care posed ntreaga putere, deopotriv n cer i n afara cerului, deci inclusiv pe p mnt, n interiorul acestuia i n lumile de jos! 6. n cazul n care copiii de la es ar sem na mai mult cu adev ra ii Mei copii de pe n l imile sacre (care au devenit extrem de rari, din p cate), ei nu ar mai avea nevoie de temple vizibile! Ei sunt ns la fel de grosieri ca i materia exterioar care a servit pentru construc ia acestui edificiu. De aceea, au nevoie de un indiciu senzorial grosier i sunt nevoi i s se loveasc de aceast materie exterioar i dur pentru ca propria lor materie s se fac nd ri, iar ei s fie elibera i n interiorul lor. Cei care vor dori ns cu adev rat acest lucru, vor putea s ias din acest templu exterior, grosier i mort, pentru a intra n templul interior n care se g se te Via a etern !

7. Aceasta este semnifica ia profund a redeschiderii acestui templu. nva -i pe oameni s p trund n acest edificiu n starea de spirit pe care iam descris-o, pentru a descoperi astfel adev ratul templu interior i viu. n acest fel, tu i cei care vor urma cu sinceritate aceast nv tur ve i ob ine adev rata n elepciune, interioar i vie, care provine de la Mine. 8. n schimb, cei care vor intra n templu numai din obi nuin , pentru a- i mai lini ti ntructva con tiin a aproape moart , ar face mai bine s r mn afar , c ci cine nu se va r ni de aceste ziduri grele i nu va reu i s - i distrug propria materie grosier , nu va descoperi Via a spiritului i n elepciunea acestuia, ci numai judecata propriului spirit ntemni at n materie, i implicit moartea. 9. i-am f cut cunoscute toate aceste lucruri n prezen a mini trilor t i i a slujitorilor Mei. Acesta este spiritul n care doresc s deschid din nou acest templu. Amin. 10. Dup aceste cuvinte, Domnul, Ohlad i cei zece mini tri au intrat n templu. Domnul i-a binecuvntat pe to i, inclusiv templul cel sfnt, dup care le-a spus: 11. i astfel, vechea ordine a fost restabilit ! Veghea i asupra ei i fi i activi n numele Meu. Converti i-i pe oameni, iar iubirea, gra ia i compasiunea Mea nu v vor mai p r si niciodat ! Amin. 12. Dup care Domnul a disp rut. Asupra lui Ohlad a cobort Spiritul divin i el s-a ndreptat nso it de noii s i mini tri c tre vechiul castel al lui Lameh. Capitolul 3 Regele Ohlad se ntlne te cu consilierii din Hanoh. Discursul impertinent al unuia dintre ace tia i r spunsul ferm al lui Ohlad (25 noiembrie 1843) 1. Dup ce micul grup a ajuns n vechiul palat al lui Lameh, Ohlad le-a ar tat mini trilor s i care sunt apartamentele lor. n continuare, el s-a ndreptat, nso it de cei zece, c tre noua re edin spa ioas i luxoas a celor o mie de consilieri de alt dat pentru a-i destitui n cazul n care ace tia ar refuza s se supun legilor divine. 2. Ohlad a p truns astfel n marea sal de consiliu, nso it de cei zece mesageri, chiar n momentul n care magistra ii (care l considerau pierdut) erau reuni i n jurul regelui lor de fa ad i deliberau dac mai este cazul s completeze locurile consilierilor fugi i sau nu. Oare era mai bine s se reuneasc din nou n propor ie de 100% i s aleag n locul lui Ohlad un burghez oarecare, sau era preferabil s r mn att c i erau? 3. Apari ia subit a lui Ohlad i a celor zece mesageri nsp imnt tori i-a aruncat pe demnitari ntr-o angoas teribil .

4. Ei i-au ntrerupt pe loc discursurile i i-au ntmpinat pe noii veni i cu o amabilitate bine jucat . n cele din urm , nu i-au mai putut nfrna ns curiozitatea i l-au ntrebat pe Ohlad ce s-a ales din proiectele sale bine inten ionate, dar riscante, dup evenimentele catastrofale care s-au produs. De asemenea, l-au ntrebat ce inten ioneaz s fac n continuare. 5. Ohlad le-a r spuns: Vi-i prezint pe noii mei mini tri! Ei v vor da r spunsuri la toate ntreb rile voastre! 6. Auzind aceste cuvinte, consilierii i-au dat pe loc seama ce se ntmpla, iar unul dintre ei i-a spus cu impertinen lui Ohlad: 7. Dac ace ti zece oameni sunt mini trii t i, putem spune c am ob inut deja r spunsul dorit. Nu pot dect s constat o dat n plus c vechiul proverb n care am crezut ntotdeauna se adevere te din nou: norocul i curteaz ntotdeauna pe cei pro ti i i ocole te pe cei n elep i! 8. Proiectele tale de a redeschide cele dou temple sunt mult prea temerare pentru ca un om cu adev rat n elept i cu picioarele pe p mnt s merite s i piard timpul discutnd despre ele! 9. Faptul c ai reu it s te ntorci cu bine din aceast aventur , ba chiar te-ai mprietenit cu aceste zece bestii feroce care controleaz focul ar putea fi nscris cu litere de aur n analele celor mai importante evenimente mondiale, la rubrica: Ascensiunea norocoas a unui idiot! 10. Cred c e ti la curent cu faptul c noi te-am considerat ntotdeauna cel mai prost dintre noi to i. Cnd s-a luat decizia ca tu s fii regele nostru, aceast demnitate a fost tras la sor i ntre tine i regele fictiv actual, nici unul dintre voi nefiind cu ceva mai bun dect cel lalt! 11. Pe scurt, norocul t u chior i prostia care te caracterizeaz i-au oferit acum ceea ce destinul t u i-a refuzat alt dat ! Te-ai ajuns rege i ai f cut din ace ti saltimbanci mini trii t i. Sunt convins c i vor fi de un mare folos, c ci sper c i-e limpede c noi, ceilal i, nu vom r mne aici n calitate de supu i ai t i! 12. Ohlad i-a r spuns: A a este! Ve i fi alunga i din acest regat, dar nainte de a pleca, v voi da cteva legi pe care va trebui s le respecta i cu stricte e n timpul c l toriei voastre. n caz contrar, Domnul Dumnezeul vostru v va pedepsi cu vergile Sale de foc! 13. Acesta este privilegiul idiotului care pretinde i c sunt: Domnul mi-a dat posibilitatea s -i pedepsesc pe loc pe cei care mi ncalc legile! 14. De aceea, preg ti i-v s lua i la cuno tin aceste legi! Amin. Capitolul 4 Replica purt torului de cuvnt al consilierilor n ceea ce prive te noile legi. Legile lui Ohlad sunt contestate. n eleptul r spuns al regelui. Umilin a apogeul libert ii umane
4

(27 noiembrie 1843) 1. n loc s se preg teasc s asculte despre ce legi este vorba, purt torul de cuvnt al consilierilor i-a spus lui Ohlad: 2. Asta ne-ar mai lipsi! P streaz - i pentru tine legile tale stupide, inclusiv sanc iunile divine pentru cei care nu doresc s le respecte! Este suficient c suntem nevoi i s emigr m i s abandon m n favoarea ta guvernarea poporului! 3. Nici nu se pune problema ca noi s i recunoa tem puterea absolut acolo unde vom pleca. Mai mult dect att, vom protesta vehement mpotriva oric rei ncerc ri de a- i impune puterea cu for a! 4. Dac exist ntr-adev r un Dumnezeu care te-a ajutat s urci pe vechiul tron al Hanohului, el este cu siguran un Dumnezeu drept i n elept. Un astfel de Dumnezeu nu le-ar impune niciodat creaturilor sale legi care s le transforme n ni te sclavi, n condi iile n care ele ar trebui s se bucure de o libertate deplin pentru a se ridica la n l imea planului crea iei Sale. 5. O creatur liber supus unor legi reprezint o contradic ie n termeni, o dezordine imanent . Este ca i cum ai vrea s faci din vnt prizonierul t u. Cum ar putea exista la nivelul lui Dumnezeu o astfel de contradic ie, n condi iile n care El reprezint de-a pururi libertatea suprem ? 6. Desigur, acolo unde exist mari comunit i de oameni nevoi i s tr iasc unii lng ceilal i, a a cum se ntmpl n Hanoh, burghezilor trebuie s li se impun anumite legi morale, dar singurul scop al acestora este de a salvgarda libertatea fiec rui individ n parte, cel pu in n cazul oamenilor cultiva i. n cel al oamenilor necultiva i, ele reprezint o coal prin care trebuie s treac pentru a putea ajunge la aceast libertate interioar . 7. A adar, ntr-un astfel de caz, aceste legi sunt indispensabile, c ci f r ele, omul cultivat s-ar trezi n fa a fra ilor s i needuca i la fel ca n fa a fiarelor dintr-o jungl . 8. Dac o societate de oameni superiori se stabile te ns ntr-un loc nc liber de pe acest p mnt, iar ace tia tiu foarte bine ce au de f cut, gra ie cuno tin elor lor elevate, ce rost ar avea ca ei s asculte de legile unui om pe care nu l vor mai vedea niciodat ? 9. Spune-mi, crezi c n elepciunea suprem care se g se te n Fiin a divin ar putea g si un motiv m car pe jum tate plauzibil care s justifice o asemenea abera ie? 10. Noi ne suntem autosuficien i. Dac vom considera necesar s ascult m de ni te legi, le vom da noi n ine, f r ajutorul cuiva din afar . Att timp ct acest lucru nu se va dovedi ns indispensabil, vom r mne liberi i vom tr i sub inciden a unicei legi a prieteniei reciproc mp rt ite.

Dac vom dori s ntreprindem un proiect comun, vom delibera ntre noi i vom accepta ceea ce va considera majoritatea c trebuie f cut. 11. A adar, decizia noastr comun este s nu accept m nici o lege din partea ta, indiferent care ar fi ea i contextul n care ai da-o! Da, refuz m cu stricte e s ascult m chiar i sfaturile care ar veni de la augusta ta persoan regal ! 12. Iar acum las -ne s plec m, a a cum i noi te-am l sat s pleci atunci cnd i-ai propus s deschizi cele dou temple. Este singurul lucru pe care i-l cerem i pe care l putem accepta din partea ta! 13. Auzind aceste cuvinte, Ohlad le-a spus consilierilor: Amin! Adev r v spun: nu ve i putea p r si acest palat pn cnd nu v voi ngenunchea voin a nc p nat i marele orgoliu n fa a sceptrului meu! 14. Eu cunosc foarte bine care sunt inten iile voastre. tiu c v propune i s r scula i poporul. De aceea, prima lege pe care v-o dau este s r mne i aici pn cnd ve i n elege c umilin a este apogeul libert ii umane. 15. C ci n cazul de fa nu este vorba de o libertate corporal , ci de una spiritual ! Esen a acesteia este umilin a, i nu orgoliul i revolta. Cuceri i aceast virtute, i vom vedea apoi n ce m sur v vor reduce legile mele libertatea sau nu! A a s fie! Amin. Capitolul 5 R spunsul corect al purt torului de cuvnt al consilierilor (28 noiembrie 1843) 1. Dup aceast obiec ie exprimat de Ohlad, purt torul de cuvnt al consilierilor s-a adresat regelui i mini trilor s i pe un ton ct se poate de serios: 2. Ce vrei s spui cu orgoliul i cu dorin a noastr de a ne revolta? M consideri cumva un mincinos infam i un tic los care ar trebui s tremure n fa a ta precum o frunz n vnt? O, ct de tare te n eli! 3. Chiar crezi c am inten ia s strng o armat n afara acestui ora , cu ajutorul fra ilor mei, pentru a te alunga de pe tronul pe care i l-a h r zit Dumnezeu? O, te asigur c este ultimul lucru de care ar trebui s te temi! 4. i imaginezi cumva c eu nu tiu c ai fost uns rege chiar de Spiritul Divinit ii, care a devenit vizibil n templu i care i i-a dat drept mini tri invincibili pe ace ti zece oameni nzestra i cu puterea focului? 5. Crezi c nu tiu ce s-a ntmplat la templu, din cauza acestor zece oameni? O, te asigur c tiu foarte bine, c ci mi-am pus servitorii s te urm reasc i s mi raporteze fiecare mi care a ta!

6. De aceea, eu tiu foarte bine ce mi r mne de f cut! Chiar m consideri att de stupid nct s m angajez ntr-o lupt cu cei care le poruncesc elementelor sau s pornesc un r zboi cu atotputerea lui Dumnezeu? 7. O, ct de mare este prostia ta! Mai bine te-ai ruga Celui care te-a uns rege s i ilumineze propriul creier, pentru a-i putea recunoa te pe cei care i sunt fra i att timp ct i p streaz libertatea interioar , chiar dac tu te consideri mai presus dect ei, pe tronul t u! 8. Dumnezeu i-a dat fiec ruia o ra iune, o inteligen i un liber arbitru. Odat cu aceste trei calit i, i-a dat i trei legi primordiale: prin ra iunea sa, fiin a uman trebuie s fie capabil s disting binele de r u, prin inteligen a sa trebuie s ordoneze ce a nv at i s recunoasc ce este pur de ce este impur, iar cu ajutorul liberului s u arbitru trebuie s aleag puritatea absolut , s o p streze i s ac ioneze n consecin . 9. Nu a a stau lucrurile? Nu este aceasta ordinea divin de care a inut cont Dumnezeu atunci cnd l-a creat pe om i nu sunt acestea legile fundamentale pe care trebuie s le respecte acesta din urm ? 10. i se pare cumva c eu m comport diferit? Nu corespunde ntru totul comportamentul meu acestor principii divine? Nu m supun eu ordinii divine, urmnd cele trei legi de aur, respectiv ac ionnd exclusiv innd cont de ra iunea, de inteligen a i de liberul meu arbitru, f r a m l sa limitat de alte legi, ntruct eu recunosc n mine legea primordial i divin , plasnd-o mai presus de orice lege a oamenilor care i-a pierdut puritatea prin simplul fapt c a fost emis de cineva care abuzeaz de ceea ce este pur i divin n fratele s u foarte evoluat, a a cum faci tu? 11. Tu m avertizezi mpotriva orgoliului i a revoltei, dar vreau s te ntreb: care dintre noi este mai orgolios dect cel lalt i cine se revolt cu adev rat mpotriva ordinii lui Dumnezeu? 12. Tu vrei s ne vezi aplecndu-ne sub povara sceptrului t u, strivindu-ne sub legile tale! Nu ncalci astfel legile divine sacre care s l luiesc n pieptul fiec rui om cultivat i nu faci astfel dovada orgoliului, dorind s ne vezi supunndu-ne domina iei tale, pe noi, fra ii t i? 13. Mai bine te-ai ruga lui Dumnezeu s i reveleze cele trei legi fundamentale! Abia apoi ntoarce-te la noi i spune-ne dac legile tale sunt mai presus de acestea! 14. nva mai nti de toate s recuno ti i s respec i ceea ce este divin n fra ii t i, i abia apoi stabile te dac ace tia mai au nevoie, pe lng legile divine i vii, i de legile tale moarte! 15. n elegi ce i-am spus? Te asigur c tuturor celor de fa ! Capitolul 6
7

i-am vorbit n numele

Ohlad delibereaz cu mini trii s i. Discursul ncununat de succes al primului ministru adresat consilierilor (29 noiembrie 1843) 1. Imediat dup ce purt torul de cuvnt al celor 99 de consilieri a t cut, Ohlad s-a ntors c tre mini trii s i i i-a ntrebat cum trebuie s procedeze cu un opozant att de nc p nat. Trebuia oare s l lase s plece mpreun cu tovar ii s i, f r a-i pune la curent cu ndatoririle lor stabilite de Dumnezeu, sau era de preferat s i for eze s le asculte prin puterea focului? 2. Cei zece mini tri i-au r spuns la unison: tii foarte bine c atunci cnd se folose te de for a Sa, Domnul i judec pe oameni! Dac El ar dori ca noi s ac ion m astfel n numele Lui, cu siguran ne-ar transmite intuitiv voin a Sa. Pn atunci ns , singura arm care ne mai r mne este r bdarea. De aceea, ne vom folosi de aceast arm pn cnd Tat l ceresc ne va indica o alt solu ie. 3. R spunde la r u cu bine, la grosol nie prin rafinament, d ruie te miere pentru fierea primit , ulei pentru o etul primit, aur pentru sarea primit i pietre pre ioase pentru argila primit , i astfel vei ti cum s procedezi cu acest adversar att de puternic. Atac -l cu propriile sale arme i vei nvinge f r nici o dificultate! 4. Ohlad le-a r spuns: Ave i dreptate, acesta este drumul cel mai sigur, dar pentru a-l parcurge, ar trebui s am o limb mai exersat ! Intuiesc perfect n inima mea ce ar trebui s -i r spund interlocutorului meu att de zelos, dar mi lipse te exerci iul pentru a putea exprima n cuvinte ceea ce simt, ntruct m exprim cu dificultate. S-a ntors apoi c tre unul dintre mini tri: Tu ai atins deja un mare grad de elocven , dragul meu frate. De aceea, te rog s roste ti n locul meu cteva cuvinte bine alese, care vor reu i cu siguran s nfrng n scurt timp nc p narea acestui om! 5. Purt torul de cuvnt al celor zece mini tri a fost de acord i s-a adresat astfel reprezentantului celor 99 de consilieri: 6. Ascult , puternic reprezentant al confra ilor t i! De ce refuzi s accep i o nv tur a celui despre care tii foarte bine c a fost uns ca rege chiar de Spiritul lui Dumnezeu, n interiorul templului? 7. Tu cuno ti foarte bine puterea cu care ne-a nzestrat Dumnezeu i nu ne-ai putea impune niciodat nimic prin puterea ta, orict de mare ar fi aceasta. De aceea, noi nu avem de ce s ne temem de tine, c ci Domnul a plasat n minile noastre nuiaua divin . Chiar dac ntregul p mnt i-ar veni n ajutor, tu nu ai putea face nimic mpotriva noastr , dup cum tii prea bine. 8. i totu i, n calitate de fra i ai t i, noi nu avem inten ia s v pedepsim pe nici unul dintre voi, ci doar s v mp rt im o nv tur pentru c l toria pe care dori i s o ntreprinde i. Mai mult, v garant m, cu toat puterea pe care ne-a ncredin at-o Dumnezeu, c aceast nv tur nu
8

poate dect s v sporeasc bun starea interioar , i nu s v-o diminueze n vreun fel. 9. De aceea, spune-mi: chiar nu dori i s accepta i aceste instruc iuni ale noastre, care v-ar putea servi drept norme de via ? 10. Purt torul de cuvnt al consilierilor i-a r spuns: Desigur, dac pui astfel problema, suntem de acord s accept m orice fel de nv tur , dar numai n calitate de fra i liberi ai vo tri. Refuz m s devenim ns sclavii cuiva sub amenin area cu tot felul de legi i de pedepse, chiar dac Dumnezeu nsu i ne-ar cere acest lucru! Dect un astfel de destin, mai bine s ne distrug prin puterea focului, mpreun cu ntregul p mnt! 11. Pe de alt parte, suntem ntru totul dispu i s ascult m instruc iunile n elepte pe care ni le propune i i s le accept m n m sura n care suntem de acord c ele sunt pentru binele nostru. 12. Vorbi i, a adar, dar v avertizez din nou: s nu aud de sanc iuni! Capitolul 7 Diferen a dintre legile moarte i cele divine. Discursul adresat de Ohlad consilierilor (1 decembrie 1843) 1. Purt torul de cuvnt al celor zece mini tri s-a ntors din nou c tre Ohlad i i-a spus: Acum, frate, le po i transmite celor 99 de consilieri voin a Domnului. Te asigur c de aceast dat te vor asculta. 2. Nu le spune ns nimic despre sanc iuni, c ci voin a divin despre care dore ti s le vorbe ti i care deriv din ordinea etern a lui Dumnezeu va avea singur grij de ele. n elegi ce i-am spus? 3. Oricum, o lege condi ionat de o sanc iune ar fi o lege slab , inacceptabil i steril dac nu ar purta sanc iunea n ea ns i, ca o consecin natural a nc lc rii sale. De fapt, de aceste legi se tem oamenii, i pe bun dreptate, c ci ele i reduc ntotdeauna la sclavie. 4. n ceea ce prive te ns legile divine care deriv din ordinea etern a lui Dumnezeu, nici unul din ace ti eroi nc p na i nu se teme de ele, dup cum po i constata. Ei nu tiu c legile divine poart de la bun nceput n ele nsele sanc iunile care le sunt inerente, la fel cum orice om poart n con tiin a sa un spirit care i mustr cu severitate atunci cnd gre esc. 5. De aceea, du-te la ei i transmite-le voin a divin . n acest fel, le vei transmite simultan un Ghid i un Judec tor! Haide, du-te! 6. Ohlad a n eles imediat ce trebuia s fac c tre consilieri, dup care li s-a adresat astfel: i s-a ndreptat pe loc

7. Primul meu ministru mi-a mp rt it decizia voastr de a m asculta. De aceea, iau acum cuvntul n numele Domnului cerului i al

p mntului, i v mp rt esc pe scurt ce a teapt Acesta de la voi, astfel nct s v pute i bucura de o bun stare temporal , iar mai trziu, de una spiritual . V rog a adar s m asculta i cu r bdare i cu calm, n calitatea mea de frate al vostru. 8. Iat ce spune voin a divin . Principala lege pe care trebuie s o cunoasc i s o respecte orice fiin uman este urm toarea: Recunoa te iL pe Dumnezeu i iubi i-L mai presus de orice. De asemenea, iubi i-v fra ii i surorile la fel de mult ca i propria via . Evita i pl cerile inutile ale trupului i aminti i-v c nu exist dect un singur Dumnezeu, iar noi ceilal i suntem cu to ii fra i. Dac ve i proceda n acest fel, ve i r mne drep i i puri n fa a lui Dumnezeu i a lumii, oriunde v-a i afla. Domnul v va binecuvnta i v va conduce pretutindeni, avnd drept unic scop bun starea voastr etern ! 9. Aceasta este ordinea divin cea mai pur , singura care permite d inuirea acestei crea ii. F r ea, via a ar fi absolut imposibil ! Asta este tot ce am avut s v spun! 10. Acum pute i pleca, sau pute i s r mne i aici, dac dori i. Din punctul meu de vedere nu conteaz . Dac r mne i ns , va trebui s v c tiga i pinea cea de toate zilele prin propriile voastre mijloace, pentru a-i degreva astfel pe cet enii ora ului de greaua povar a impozitelor i a birurilor. 11. n plus, v asigur c nu voi ncerca niciodat s nl n ui prin tiranie inimile supu ilor mei, a a cum nu mi-o nl n ui nici pe a mea. 12. Voi face eu nsumi tot ce mi va sta n puteri pentru a-mi limita nevoile, la fel i mini trii mei, astfel nct s u ur m mpreun via a concet enilor no tri din acest ora , att ct va fi posibil. 13. Dac sunte i dispu i s proceda i la fel, pute i r mne aici, continund s locui i chiar n acest castel! Capitolul 8 R spunsul purt torului de cuvnt al consilierilor i obiec iile aduse de el, bazate pe ra iune (2 decembrie 8143) 1. Cnd Ohlad a t cut, purt torul de cuvnt al consilierilor s-a ridicat din nou i i-a spus: La prima vedere, nu gre e ti deloc. La o privire mai profund a lucrurilor ns , m v d nevoit s te asigur c ai debitat numai prostii i numai lucruri mpotriva naturii! 2. Pentru a- i da seama c r spunsul pe care i-l dau n numele fra ilor mei nu este ctu i de pu in r u inten ionat, doresc s - i aprind lumina ra iunii. Dac mi vei putea contracara argumentele, i declar anticipat c voi accepta orice lege care vine de la tine. Sunt absolut convins ns c nu

10

vei putea face acest lucru, caz n care vom p r si aceste locuri, cu tot cu nv tura ta i f cndu- i cadou acest palat din aur! 3. n ceea ce prive te discursul pe care ni l-ai inut, sf tuindu-ne s l recunoa tem pe Dumnezeu, nu pot s - i spun dect un singur lucru: ncearc s iei un munte n gur i s -l nghi i dintr-o singur bucat ! Crezi c vei reu i? 4. Sau, ncearc s cuprinzi ntreaga mare i toate fluviile p mntului ntr-un singur vas! Ce crezi, vei fi capabil? 5. Ei bine, imagineaz - i-L acum pe Dumnezeu cel etern, a c rui m re ie este infinit , la fel ca i nenum ratele Sale opere gigantice. Pune-te apoi pe tine nsu i al turi de El. Tu nu e ti dect un vierme insignifiant care se tr te prin praf, o fiin ct se poate de limitat . n aceste condi ii, spunemi: cum crezi c L-ai putea recunoa te pe acest Dumnezeu etern i incomensurabil? 6. Crezi cumva c infinitatea Lui i-ar g si vreun loc n neantul t u absolut? Sau poate vrei cumva s te lauzi c l cuno ti deja, de vreme ce ncerci s m convingi c tii totul pe marginea acestui subiect, spre deosebire de mine! 7. Nu cumva tr ie ti cu iluzia c L-ai v zut deja pe Dumnezeu n toat integralitatea Lui atunci cnd i-a ap rut ntr-o form vizibil prin intermediul unui spirit care nu reprezint dect o minuscul raz a for ei Lui des vr ite? 8. O, ct de nebun trebuie s fii ca s po i crede astfel de lucruri! 9. Adev r i spun: cel care dore te prin ac iunile sau prin cuvintele sale s l cunoasc pe Dumnezeu sau care crede c l cunoa te deja este cel mai mare nebun i cel mai orgolios dintre oameni. Mi se pare c exact acesta este cazul t u, de vreme ce ne-ai recomandat s l cunoa tem, ca i cum ai fi convins c tu te bucuri deja de acest avantaj! 10. Nu pot dect s sper c i vei da seama de nebunia ta! 11. Chiar i aceasta ar fi de n eles ntr-o oarecare m sur , dar ce s mai spunem de invita ia s l iubim pe Dumnezeu mai presus de orice? Prietene i frate, dac i-ai putea nlocui capul cu al meu (de i nu sus in c dispun eu nsumi de cea mai perfect ra iune), te-ai nfiora de propria ta prostie! 12. Vezi tu, ceea ce noi numim iubire este adev rata for a fiin ei umane. Cu ct iubirea omului este mai mare, cu att via a sa este mai plin de for . Pe m sur ce el mb trne te, iubirea lui intr n declin, iar via a lui se reduce n mod propor ional. Moartea echivaleaz cu sfr itul acestei iubiri, i implicit al vie ii sale. Acest lucru este din plin dovedit de existen a de zi cu zi a tuturor oamenilor.

11

13. n aceste condi ii, spune-mi: ct for vital poate s existe n tine? Cu siguran , nu mai mult dect permite volumul trupului t u, c ci nimeni nu poate tr i n afara propriei sale fiin e. 14. Aceast for a vie ii (sau aceast iubire) i permite s intri n contact cu acele fiin e care i seam n i care au acela i ordin de m rime ca i tine. De pild , ea i este suficient pentru a satisface circa zece femei de-a lungul ctorva ani. Dac ai ncerca ns s faci acela i lucru cu cteva sute sau chiar mii de femei, ncercnd s le satisfaci m car pentru o singur or , tu nu ai reu i acest lucru, chiar dac ai face apel la ntreaga ta putere. Nu ai face dect s cazi ntr-o epuizare total , sufocndu-te din cauza propriei tale nebunii! 15. Rezult c fiin a uman nu poate iubi dect ceea ce se afl n limitele volumului s u. Dac cineva dore te s dep easc aceste limite, el seam n cu cel care, pentru a deveni n elept, rupe toate crengile copacului cunoa terii, nere innd pentru el dect cteva ml di e nesemnificative. El nu tie nimic i nu este bun de nimic! 16. Iar tu ne pretinzi s l iubim pe Dumnezeu cel infinit, ba chiar mai presus de orice altceva! 17. Cum am putea face acest lucru, te ntreb? Tu chiar crezi c po i ilumina i nc lzi p mntul innd o tor n mini? tii foarte bine c acest lucru este imposibil! 18. Cum crezi tu c po i cuprinde Divinitatea n pieptul t u, nc lzind-o i penetrnd-o cu lumina ta, adic extinzndu- i iubirea asupra Ei? 19. Dac ai avea m car un singur atom de bun sim , i-ai da seama ntr-o singur clip de nebunia ta i de ceea ce ai ncercat s ne convingi! 20. De aceea, te rog s dai curs obiec iilor mele ct se poate de clare i s preconizezi alte m suri n ceea ce ne prive te. Sper c nu va trebui s pl tim cu capul pentru ceea ce am spus! Capitolul 9 Stnjeneala lui Ohlad dezbaterii (5 decembrie 1843) 1. Ohlad nu a tiut ce s r spund la obiec iile purt torului de cuvnt al consilierilor. De altfel, suferea de o incapacitate din na tere care l mpiedica s se exprime dac avea vreun dubiu ct de mic. De aceea, i era cu att mai greu s i dea replica unui adversar att de critic ca cel de fa . 2. Mini trii s i au remarcat stnjeneala sa i s-au ndreptat c tre el. Purt torul lor de cuvnt i-a spus: Ohlad, nu- i pierde capul pentru nimic! i sfatul mini trilor s i. ntreruperea

12

Vezi tu, ace ti oameni sunt la fel de orbi ca i crti ele, a a c sunt incapabili s disting noaptea de lumina zilei. De aceea, este inutil s le mai vorbe ti. 3. Orgoliul pe care l au datorit ra iunii i inteligen ei lor, care i face s cread c pot nghesui ntr-un sac liberul arbitru i iubirea, i face incapabili s n eleag o nv tur att de elevat ca a noastr . 4. Ei seam n cu ni te crisalide care, odat nchise n coconul lor, se izoleaz singure de orice aport de lumin . 5. Chiar dac , cu timpul, prind din nou via i se transform n ni te fluturi frumo i, ele r mn o apari ie foarte trist ! Avem n fa o mul ime de oameni superficiali, care nu au muncit n via a lor i care, la fel ca i fluturii, i vntur ideile frumoase n fa a oamenilor, depunnd astfel ou din care vor ie i n cel mai scurt timp o gr mad de omizi dezgust toare i extrem de distructive, care vor roade rapid toate vl starele vii ale vie ii spirituale! 6. De aceea, i propun s l s m aceste crisalide oarbe i lipsite de adev rata inteligen s plece ct mai curnd posibil. Ne va fi cu siguran mai bine f r ele, c ci n mijlocul nostru str luce te la ora actual soarele etern i viu al spiritului! Sub efectul c ldurii sale, aceste crisalide s-ar putea dezvolta, depunnd apoi n culturile noastre ou le lor distructive! 7. Nu are sens s ne mai pierdem timpul cu ace ti nebuni. Cel mai bine este s -i l s m s plece ct mai curnd posibil. Nu au dect s urmeze direc ia vntului, care i va mpinge de colo-colo. c ci viermii nu cunosc dect iarba care le convine i pe care o devoreaz cu aviditate! 8. Purt torul de cuvnt al consilierilor nu s-a l sat mai prejos i a spus: Da, att timp ct oamenii vorbesc n doi peri, ca ace tia, ei nu pot coabita sau r mne mpreun ! Ei propov duiesc umilin a, dar sunt mai orgolio i ca un p un cu coada desf cut ! Haide mai bine s plec m i fii convins c vom g si undeva iarba care este pe gustul nostru! 9. Oratorul din rndul celor zece mini tri i-a replicat: Foarte bine, duce i-v , c ci pe cmpul nostru nu cre te nici o iarb pentru voi! 10. Oameni c rora le-am promis attea binefaceri dac vor accepta s recunoasc legile noastre u oare i care ne vorbesc pe acest ton nu au ce c uta n mijlocul nostru, c ci noi tim c Dumnezeu a organizat inima noastr la fel ca ochiul, care este mult mai mic dect imensa crea ie pe care o cuprinde cu vederea, ceea ce nu l mpiedic deloc s o contemple! Acest proces nu depinde n nici un fel de volumul s u, ci exclusiv de voin a celui care poart n inima sa via a! 11. Haide, duce i-v , c ci nu mai ave i ce c uta aici! V acord m trei zile pentru a v aduna toate lucrurile de care ave i nevoie, dar nici o clip n plus! 12. n elege i ce v spun i ac iona i n consecin !

13

Capitolul 10 Cei 99 de consilieri i recunosc gre eala. Simplitatea Cuvntului Divin este piatra de care se mpiedic eroul ra iunii. Recent convertitul Danel devine frate bun cu Ohlad (6 decembrie 1843) 1. Aceste cuvinte au avut darul de a produce o schimbare major n starea de spirit a consilierilor. ndeosebi analogia dintre ochi i inim a avut efectul unui curent electric care le-ar fi trecut prin membre, prin vine i prin coloana vertebral . 2. Atins de acest fior, principalul orator din rndul consilierilor s-a ntors c tre restul adun rii i s-a adresat astfel colegilor s i: Fra ilor, asculta i-m ! Discursul puternicului mesager devenit ntre timp prim ministru al lui Ohlad, cel care a fost uns rege asupra noastr de c tre Dumnezeu nsu i, mi-a ar tat eroarea grav n care m aflam. 3. Mi-am dat n sfr it seama care este adev rata noastr pozi ie, cu toat ra iunea i cu toat inteligen a noastr . Acest lucru a fost suficient pentru a n elege c n ceea ce prive te aspectele spirituale i divine, suntem ntr-adev r complet orbi. 4. n plus, suntem deopotriv surzi i la fel de pro ti ca noaptea! De aceea, ar fi un act de justi ie s fim alunga i n mod ru inos din acest ora n care am domnit ca ni te seniori o vreme att de ndelungat . n ceea ce m prive te, acest lucru este cu att mai echitabil cu ct recunosc c am fost ntotdeauna opozantul cel mai nc p nat al oric rei idei cu adev rat spirituale i divine. 5. Care dintre noi nu- i mai aduce aminte de cei doi consilieri veni i de pe n l imile sacre, care au pretins c sunt muncitori, devenind n scurt timp efi de antier ai tuturor marilor noastre construc ii? Cnd ne-au p r sit, ne-au dat acela i sfat: s ne ntoarcem fe ele c tre Dumnezeu, unicul Domn atotputernic al cerului i al p mntului 6. Cuvintele lor ne-au intrat pe o ureche i ne-au ie it pe cealalt , ndeosebi n cazul meu. Am preferat cu to ii s i l s m s plece pe ace ti oameni care au jucat un rol att de important n via a noastr , mai degrab dect s recunoa tem veridicitatea mesajului lor divin i plin de n elepciune! 7. De foarte mult timp, ne-am nc p nat s refuz m tot ce venea de la Dumnezeu, folosindu-ne n acest scop de ra iunea i de inteligen a noastr . De aceea, nu merit m ast zi dect s fim alunga i din acest ora n ziua care ne-a fost fixat ! 8. n ceea ce m prive te ns , eu tiu foarte bine ce am de f cut: voi p r si aceste locuri ca un penitent care se c ie te! Voi, ceilal i, pute i face orice dori i. Fie ca voin a nem rginit a lui Dumnezeu cel atotputernic s ne nso easc pe to i!

14

9. Dup acest discurs, el s-a ntors din nou c tre Ohlad i c tre mini trii s i, rugndu-i ntr-o manier emo ionant s i ierte nc p narea i mul umindu-le pentru c i-au f cut cunoscute aceste principii divine care au produs n el o trezire att de profund . Dup care s-a ndreptat c tre ie ire. 10. Ohlad i-a strigat ns din urm : Danel, adev r i spun: acum, c te-ai schimbat att de profund, po i s r mi lini tit. C ci Domnul te-a primit la pieptul Lui, de vreme ce i-a acordat o asemenea gra ie. Cu att mai mult te voi primi eu nsumi la pieptul meu! 11. Eu nu doresc s v izgonesc pe voi, fra ilor, ci numai nc p narea voastr . Dac sunte i dispu i s renun a i singuri la ea, nu mai are nici un rost s pleca i din cauza p catului vostru. Este suficient s renun a i la el. 12. Atunci cnd un frate i izgone te un alt frate, el se tortureaz singur. Departe de mine aceast inten ie! 13. De aceea, te rog, r mi, i convinge-i i pe fra ii t i s r mn ; c ci avem multe lucruri de f cut mpreun ! Capitolul 11 Danel i convinge tovar ii s r mn . Opozi ia lui Midehal, regele fictiv. Umilirea i convertirea lui (7 decembrie 1843) 1. Fericit s aud propunerea lui Ohlad, Danel i-a promis acestuia c va face tot ce-i va sta n puteri pentru a- i converti tovar ii. 2. n continuare, el s-a ntors c tre ceilal i consilieri i le-a vorbit despre gra ia lui Dumnezeu ntr-o manier att de conving toare nct i-a convertit pe to i, cu excep ia unuia singur. 3. Acest ultim opozant nu era altul dect fostul rege de fa ad al consilierilor. Pus n fa a pierderii puterii sale iminente, el a sim it pentru prima oar dorin a imperioas de a continua s domneasc asupra oamenilor. 4. C ci, n calitatea sa de rege fictiv, el se bucura de tot felul de nsemne regale, care i pl ceau mai presus de orice. Iar acum era silit s abdice, fapt deosebit de dezagreabil pentru el! 5. Din toate aceste motive, el a nceput s se gndeasc ce ar putea face pentru a- i rec tiga demnitatea pierdut . 6. Danel i-a dat seama ce se ntmpl i s-a preg tit s se repead asupra lui, dar unul din cei zece mini tri i-a spus: 7. Este suficient c am reu it s convertim 98 dintre voi. S -l l s m n plata Domnului pe acest m gar! C ci cel care nu dore te s i conduc

15

fra ii cu ajutorul for ei naturale, morale i spirituale, ci doar s -i domine ca urmare a orgoliului i a dorin ei sale avide de putere, nu este dect un m gar incapabil s i dea seama c fra ii s i l-au demascat de mult vreme, plasnd pe capul s u coroana prostiei! 8. Adev r i spun: trecerea timpului nu va schimba nimic n cazul acestui om, c ci prostia lui este la fel de dur ca i piatra! 9. Chiar dac mun ii s-ar face f rme i p mntul s-ar cutremura precum frunzele unui copac n timpul furtunii, chiar dac soarele s-ar ntuneca i stelele ar c dea pe p mnt, acest om va r mne neclintit n prostia lui! 10. C ci m garul nu se teme de ghearele ascu ite ale tigrului, i nici de col ii s i nseta i de snge. El tie c cel care i-ar face un r u ct de mic ar muri apoi de ru ine. 11. ntr-adev r, prostia este ntotdeauna respectat , chiar de c tre p rintele r ut ii i al minciunii, iar m garul nu are de ce s se team de furia acestuia. Pn i Satan tie ce nseamn ru inea, motiv pentru care nu se ncurc niciodat cu m garii! 12. Las -l a adar pe acest m gar s r mn singur pe tronul lui i s domneasc asupra mu telor i asupra n arilor dintre cei patru pere i ai od ii sale. i vom pune pe capul ple uv i albit de vreme o coroan ct mai splendid ! 13. Iar atunci cnd vocea lui puternic de suveran va r suna n interiorul palatului, repetnd f r ncetare acelea i cuvinte, le vom spune servitorilor no tri s i duc o mas ct mai copioas ! 14. A a vom face! Fie ca regele nostru s i petreac tot timpul punndu- i burta la cale, dormind i vnnd mu te! 15. Aceast satir l-a scos din min i pe falsul rege, care a nceput s urle din to i bojocii. 16. Ministrul-orator l-a prins atunci de urechi i, folosindu-se de for a sa miraculoas , l-a tras de ele, alungindu-le, pn cnd au devenit ni te veritabile urechi de m gar. Dup care i-a spus: Iat - i coroana! i vei primi n scurt timp i tronul! 17. Aceste cuvinte au avut un efect imediat asupra regelui fictiv, al c rui nume era Midehal. El a devenit pe loc umil i s-a convertit. Ca o pedeaps spre aducere aminte, el a fost nevoit s i p streze ns urechile de m gar nc trei ani. 18. Povestea a f cut turul ntregii regiuni i a ajuns chiar s fie relatat pe n l imile sacre. ntreaga popula ie a aflat c regele de fa ad avea urechi de m gar, legenda transmi ndu-se apoi mai departe, de-a lungul

16

a numeroase genera ii, fiind amplificat dezl n uit a oamenilor1. Capitolul 12

n bun

parte

i de fantezia

Discursul fratern adresat de Ohlad lui Danel. Cei 110 oameni aduna i ajung la o concluzie unanim (9 decembrie 1843) 1. Ohlad s-a ntors atunci din nou c tre Danel i i-a spus: 2. Ei bine, prietene i frate, dup cum vezi, s-a convertit i Midehal, innd cont c ministrul meu i-a alungit urechile prin puterea lui Dumnezeu, f cnd s ias astfel n afar prostia lui interioar . Am atins astfel un prim obiectiv respectabil, n acord cu voin a divin ! 3. Mai exist ns i restul popula iei, care continu s zac scufundat n ntunericul cel mai deplin, deopotriv n acest ora cu ntinsele sale cartiere i n ora ele limitrofe, Lim, Kira, Sab, Marat, Sincur, Pur, Nias, Firab, Pejel, Kasul, Munia i Tiral, ca s nu mai vorbim de celelalte ora e vasale. 4. Nu depinde dect de noi s i convertim pe oamenii din aceste ora e i din satele nvecinate, respectiv din toate regiunile locuite de oameni. A a cum ti i cu to ii foarte bine, pretutindeni domnesc idolatria i ateismul cel mai deplin! 5. Responsabilitatea ne revine n principal nou , motiv pentru care avem datoria s r spndim lumina n rndul acestor oameni, cu att mai mult cu ct noi n ine suntem cei care le-am furat-o pn acum. 6. Domnul nsu i ne-a deschis calea prin intermediul teribilei furtuni de foc. Nu mai r mne dect s ne folosim de aceast ocazie, folosindu-ne cu n elepciune de ea, ntru slava Celui care ne-a acordat imensa gra ie de a reaprinde n noi lumina etern a Vie ii, care era stins n inimile noastre. 7. Pentru a putea r spndi din nou aceast lumin n rndul oamenilor, va trebui s ne ducem cu to ii n templele Domnului. Acolo vom fi nt ri i i vom ob ine ntreaga putere de care avem nevoie. 8. Spiritul lui Dumnezeu va cobor asupra noastr i ne va d rui o for nou . El va trezi n noi spiritul just al iubirii i al luminii care deriv din ea. narma i cu aceste dou mari calit i, ne vom putea ndrepta c tre oameni, iluminndu-i cu aceast gra ie venit direct de la Dumnezeu. Asupra lor va cobor astfel un spirit nou, care va face din ei copiii dragi ai Tat lui nostru preaplin de sfin enie, care ne-a ales n acest scop nc de la nceputurile crea iei.
1

Probabil c de aici se trage legenda greceasc a regelui Midas, care avea i el urechi de m gar. Intr-o alt oper a lui Lorber, Cele trei zile petrecute de copilul Iisus la templu, apare das regele Midas i urechile sale de m gar. 17

9. Preg ti i-v a adar pentru ziua de mine. Scopul nostru este s p trundem n templu nainte de r s ritul soarelui, pentru a avea apoi suficient timp la dispozi ie n vederea sarcinii sublime de a stabili o guvernare autentic a poporului n numele Dumnezeului unic care ne-a ales special pentru acest lucru, d ruindu-ne ntreaga putere de care avem nevoie! A a s fie! 10. Dup ce Ohlad a t cut, to i cei de fa au izbucnit n ova ii i to i consilierii, inclusiv fostul rege lor de paie, devenit ntre timp foarte umil, au nceput s l sl veasc pe Dumnezeu cu voce tare pentru c le-a d ruit un rege att de bun i de n elept. 11. Cu to ii au acceptat de bun voie propunerea regelui, bucurnduse din toat inima c pot ncepe s lucreze n via Domnului. 12. Ohlad i mini trii s i i-au binecuvntat, dup care s-au ndreptat cu to ii c tre vechiul castel, pe care l-au restaurat, sl vindu-L n continuare pe Domnul. Capitolul 13 Cei 110 se duc la templu. Marea de foc i cuvintele de lini tire ale lui Ohlad (11 decembrie 1843) 1. A doua zi diminea a, cu dou ore nainte de r s ritul soarelui, Ohlad a sosit nso it de mini trii s i n locul n care l a teptau fo tii consilieri i, spre marea sa bucurie, i-a g sit pe to i mbr ca i n haine de s rb toare, gata s porneasc spre templu. 2. To i b rba ii, toate femeile i to i copiii erau deja aduna i, iar n curtea interioar , servitorii i a teptau suveranul. 3. V znd c totul era preg tit, cortegiul s-a pus n mi care, ndreptndu-se c tre primul templu. 4. Cnd numeroasa mul ime a ajuns n curtea exterioar a templului, mii de fulgere au nit din acoperi ul aurit al edificiului. n acela i timp, cei zece mini tri le-au f cut un semn discret mun ilor din apropiere, care au izbucnit instantaneu n fl c ri ce s-au n l at pn la cer. Masa enorm de fum care se degaja din aceste fl c ri a acoperit n scurt timp ntregul cer. 5. Acest spectacol inedit a f cut o mare impresie asupra fo tilor consilieri, care erau convin i c pn aici le-a fost! 6. Tremurnd din tot corpul, Danel s-a apropiat de Ohlad i i-a spus: O, rege atotputernic, uns de Dumnezeu! Ocrote te-ne i nu ne l sa s pierim ntr-o manier att de lamentabil ; c ci for a i puterea ta sunt nsp imnt toare!

18

7. Cine ar putea rezista n apropiere de tine? Cine ar putea supravie ui, fiindu- i ie supus? nainte s aib timp de respire o dat , fl c rile puterii tale l vor fi i transformat n cenu ! 8. Dar Ohlad i-a r spuns: Termin cu prostiile! Prin acest spectacol, Domnul nu dore te altceva dect s v demonstreze, ie i colegilor t i, seriozitatea cu care abordeaz ntreaga problem . Dac nu ar face acest lucru, voi nu a i fi demni s primi i acum atotputernica binecuvntare care v va permite s i ridica i pe oameni c tre lumina vie ii, care vine de la Dumnezeu! 9. De aceea, renun la aceast fric inutil , care te face s tremuri, c ci aceste fl c ri nu reprezint altceva dect venirea n for a lui Dumnezeu, Tat l nostru etern i preaplin de iubire, care v iese n ntmpinare n focul violent al iubirii Sale infinite i preasfinte! 10. Eu i mini trii mei nu am putea face niciodat aceste fl c ri s neasc din acoperi ul templului i din mun ii nvecina i. Numai Dumnezeu poate face acest lucru, din iubire pentru voi, pentru a v preg ti temeinic n vederea sosirii Sale binecuvntate n interiorul templului! 11. Aceste cuvinte au fost suficiente pentru a-l elibera pe Danel i pe tovar ii s i de teama lor ridicol i pentru a le da curajul necesar pentru a p trunde n curtea interioar , iar apoi, dup ce s-au umplut cu to ii de umilin i de o iubire autentic , n interiorul templului. 12. Ohlad a deschis imediat poarta zidului dintre cele dou cur i ale templului i a p truns n curtea interioar nso it de ntregul grup, umplut de o venera ie dintre cele mai profunde. Dup ce a sl vit numele Domnului, el a intrat n interiorul templului, unde nu l-au putut urma ns dect mini trii s i. Restul mul imii a fost nevoit s r mn afar , c ci numai cei ini ia i aveau dreptul s p trund n interiorul acestui loc sacru. Capitolul 14 Ohlad n fa a altarului, aproape de Domnul (12 decembrie 1843) 1. Odat intrat n templu mpreun cu cei zece mini tri ai s i, Ohlad a c zut cu fa a la p mnt n fa a altarului i l-a rugat pe Dumnezeu s se milostiveasc de cei 99 de fra i ai s i, inclusiv de regele lor de paie. 2. Domnul i-a r spuns din mijlocul norului alb: Ohlad, v-am privit, pe tine i pe fra ii t i, i M-am bucurat c i-au ntors inimile i sufletele c tre Mine. Mai am totu i nc o problem cu ei, i aceast chestiune este de cea mai mare importan pentru spiritul lor! 3. n ochii lumii exterioare, aceast oarecum inocent ; dar nu i n ochii Mei! 4. Despre ce este vorba? Ascult -M !
19

chestiune pare justificat

5. Lor le place la nebunie s viziteze anumite familii pe care le cunosc, sub tot felul de pretexte, considerndu-se prietenii acestora. Aceste fasmilii sunt att de numeroase nct aproape c nu mai au timp s le invite la rndul lor la ei acas ! Nici chiar Danel, de i este cel mai n elept dintre ei, nu face excep ie de la aceast regul nefast ! 6. B rba ilor le face mare pl cere s primeasc vizita unor tinere dr gu e i se bucur peste m sur s le fac la rndul lor vizite. 7. Nici femeile nu se las mai prejos, savurnd la maxim vizitele masculine pe care le primesc sau pe care le fac. Cu ct aceste vizite sunt mai frecvente, cu att mai pl cute devin ele, i implicit cu att mai mare devine dependen a de ele. 8. La drept vorbind, femeile fac mai pu ine vizite b rba ilor dect suratelor lor, dar trebuie s i m rturisesc c ntregul cer fierbe de mnie auzind toate prostiile pe care i le spun ele n astfel de ocazii! 9. Cu ct aceste brfe sunt mai lipsite de bun sim , cu att mai mare devine pl cerea pe care le-o provoac ele; i cu ct comportamentul oaspe ilor devine mai extravagant, mai stupid, mai provocator i mai ridicol, cu att mai mult l apreciaz femeile, cultivndu-i cu o ardoare din ce n ce mai mare pe ace ti oameni. 10. A a se face c n cadrul acestor reuniuni de salon care mi provoac o oroare att de mare, femeile deopotriv cele tinere i cele b trne au grij s invite diver i tineri specializa i n a le face curte i n organizarea a tot felul de jocuri amuzante de societate, special concepute pentru a le face pe plac gazdelor lor feminine. Mai mult, cu ct aceste jocuri sunt mai stupide, cu att mai apreciate sunt ele de c tre femei, care abia a teapt s le fac o nou vizit acestor oameni. 11. Toate femeile celor 99 de fra i ai t i, ba chiar i copiii lor, corespund acestei descrieri. Iar cea mai rea dintre to i este so ia lui Danel, fapt care mi provoac un dezgust maxim. 12. A prefera s in un hoit n gur timp de o mie de ani dect s arunc m car o privire de departe i timp de o singur secund c tre o creatur pasionat de compania galant ! 13. Motivul este simplu: aceasta este cea mai sigur modalitate de a corupe i de a ucide spiritul care i are sursa n Mine. n timpul acestor reuniuni, femeile (dar i b rba ii) nva n maniera cea mai sigur s uite de Mine i s se arunce n vrtejul pl cerilor lume ti, respectiv n bra ele nveninate ale arpelui. 14. Cine se mai gnde te la Mine n timpul acestor reuniuni la care toat lumea joac jocuri de societate, se amuz i rde, inndu-se de tot felul de cancanuri, n timp ce Eu M v d nevoit s le conserv via a tuturor? 15. De aceea, Eu blestem toate aceste vizite la care oamenii se ntlnesc exclusiv pentru a se amuza, i nu pentru a discuta despre Mine i

20

pentru a se instrui n ceea ce M prive te. Toate aceste vizite reciproce, fie ele inute ntr-un cadru restrns sau nu, sunt blestemate n ochii Mei, mai ales dac la ele iau parte i copiii, fapt care le ucide nc de la na tere gr untele de Via pe care l-am implantat n ei. 16. Du-te a adar napoi la fra ii t i i mp rt e te-le ce i-am spus. La rndul lor, ei au datoria s le explice aceast nv tur so iilor i copiilor lor. Spune-le de asemenea c Eu nu voi acorda gra ia Mea nici unui om pn cnd nu- i va fi f cut ordine n propriul s u c min! 17. Dac acest r u nu va fi smuls din r d cin , voi trimite judecata Mea asupra tuturor celor care sunt pasiona i mai degrab de lumea exterioar dect de gra ia Mea! Amin. Capitolul 15 Cererea absurd a lui Ohlad. Un sfat important al Domnului: Acolo unde mai mul i oameni se reunesc n numele Meu, Eu M aflu n mijlocul lor (13 decembrie 1843) 1. Profund smerit, Ohlad i-a r spuns astfel Domnului: O, Doamne, sl vit fie de-a pururi numele T u! Fac -se voia Ta, acum i pentru totdeauna! 2. Eu, s rman vierme n fa a Ta, care m tr sc n praful propriei mele nulit i, doresc s i pun totu i o ntrebare, ie, P rintelui meu preaplin de iubire, de compasiune i de r bdare. Sper c nu Te vei sup ra pe mine pentru acest lucru. 3. Domnul i-a r spuns din norul S u: Ei bine, ridic -te i vorbe te! Te asigur c mi voi apleca urechea la cererea ta! 4. Atunci, Ohlad i-a spus: O, Doamne, spune-mi, dac binevoie ti: trebuie oare s nu ne mai vizit m niciodat vecinii i s nu ne mai distr m niciodat mpreun cu fra ii i cu surorile noastre, nici m car ntr-o manier ct se poate de respectabil ? 5. Oricum, noi nu suntem dect ni te s rmane creaturi care nu g sesc prea multe distrac ii pe acest p mnt arid. Dac ar trebui s renun m inclusiv la vizitele reciproce pe care ni le facem i la bucuriile noastre nevinovate, nu ne-ar mai r mne s ne ngrop m ntr-o pe ter i s murim de plictiseal ! 6. De aceea, Doamne, doresc s Te rog, n numele fra ilor i surorilor mele, s i modifici pu in voin a n aceast privin ! mi po i indica vreo regul , poate chiar o lege, care s permit totu i acestor reuniuni s aib loc?

21

7. Domnul i-a r spuns astfel lui Ohlad: tiam Eu c nici tu nu e ti altceva dect un m gar atins de aceast boal . Numai a a se poate explica faptul c mi ceri un lucru care contravine ntru totul ordinii Mele! 8. Ascult -M , om dec zut. Pe p mnt cresc plante, arbu ti, copaci i fructe care sunt fie binecuvntate, fie blestemate. Primele provin din cer, iar celelalte din infern. Fructele din a doua categorie sunt adeseori mult mai tentante dect cele din prima categorie. Nu cumva vrei s -Mi ceri: Doamne, usuc Tu otrava lor ucig toare, pentru ca noi s ne putem bucura de gustul acestor fructe, la fel ca i de cele binecuvntate? 9. Dar Eu i spun: niciodat nu voi face a a ceva! Oricum, v-am d ruit cte 30 de fructe binecuvntate pentru fiecare fruct blestemat, iar acest lucru ar trebui s v ajung ! 10. n plus, nu ai dect s extermini complet plantele blestemate i s plantezi n locul lor plante binecuvntate. Nu- i este suficient acest lucru? 11. Pe de alt parte, Eu i-am d ruit deja omului un tovar de via i un ajutor (consortul s u de sex opus)! Primul om de pe p mnt a fost perfect satisf cut de acest dar, iar voi dori i s ave i parte de mai mult dect primul cuplu de oameni de pe acest p mnt? 12. n plus, oare nu dispune fiecare p rinte de copiii lui? 13. Adam nu a avut dect o singur so ie, care i-a d ruit mai trziu copii. El nu a avut servitori, i totu i se sim ea perfect satisf cut! De ce v dori i voi mai mult dect a primit Adam, conform ordinii Mele? 14. O, fiin e insa iabile, voi v dori i mai mult pentru c Eu nu v sunt suficient! Nu v mul umi i cu Mine, a a c v c uta i distrac ia n lumea exterioar ! Dori i s rde i, s v ine i de cancanuri i de jocuri de societate, pentru c Eu v plictisesc! 15. Adam era perfect mul umit cu compania Mea, iar Eva se sim ea cople it de prezen a lui Adam i a copiilor ei. De aceea, ei au tr it ntru totul satisf cu i timp de 930 de ani (Eva cu 30 de ani mai mult) f r jocuri de societate! De ce v dori i voi mai mult dect ei? 16. Avnd n vedere c te-am uns deja rege, i spun un lucru, i te sf tuiesc s i apleci cu aten ie urechea asupra lui: dac v ve i vizita reciproc n numele Meu, a a cum f cea Adam cu copiii s i, fiecare reuniune de acest fel va fi binecuvntat ; c ci acolo unde doi sau trei oameni se adun n numele Meu, Eu M aflu n mijlocul lor! 17. Dac v ve i aduna ns numai pentru a v bucura de pl cerile lume ti, Satan se va afla n mijlocul vostru i se va bucura de copiii lui, abuznd de ei dup bunul lui plac! 18. Iar acum nu mi mai pune ntreb ri, c ci s-ar putea s fie ultimele pe care Mi le-ai pus vreodat . Mai bine du-te i gr be te-te s mi ndepline ti voin a! Amin.

22

Capitolul 16 Ohlad le transmite consilierilor voin a Domnului. Danel se minuneaz de aparenta meschin rie a lui Dumnezeu (14 decembrie 1843) 1. Dup acest discurs, Ohlad i-a b tut pieptul cu pumnii, s-a nclinat pn la p mnt n fa a altarului i a ie it afar din templu, ntorcndu-se la fra ii s i. n acest moment, Danel s-a apropiat de el, iar Ohlad i-a povestit tot ce i-a spus Domnul. 2. Danel i-a replicat: Adev r i spun, dac nu mi-ai fi povestit aceste lucruri cu o min att de serioas , nu a fi crezut niciodat c marele Dumnezeu, att de sublim i de sfnt, se poate cobor pn ntr-att nct s se ocupe de astfel de bagatele! 3. B nuiesc totu i c aceast chestiune are importan a ei, de vreme ce Domnul este dispus s ne refuze gra ia Lui dac nu vom renun a la acest viciu, supunndu-ne pe to i unei judec i severe! 4. De aceea, le voi comunica celorlal i voin a Domnului! n ceea ce ne prive te pe mine i familia mea, lucrurile sunt clare. Nu vom mai face niciodat invita ii, dect n numele preasfnt al Domnului, adic a a cum dore te Acesta. 5. Ct despre ceilal i, nu pot garanta c vor proceda la fel. 6. Ohlad i-a spus: Mai bine s nu ne preocup m de acest lucru deocamdat , c ci Domnul va ti cu siguran s se descurce cu fiecare n parte. 7. Dup care Danel s-a ntors c tre cei 99 de consilieri, inclusiv c tre so iile i copiii lor, i le-a transmis voin a Domnului mp rt it lui de Ohlad. 8. B rba ii s-au l sat imediat convin i, dar femeile i fiicele lor devenite deja adulte au nceput s se vaiete i s plng , profernd n sinea lor tot felul de blasfemii de genul: 9. Este imposibil ca Dumnezeu s fi spus a a ceva! Este cu siguran o inven ie a lui Ohlad, a celor zece magicieni veni i din mun i i a faimosului Danel, cel care i schimb inten iile dup cum bate vntul! 10. De ce nu ne-am l sa iubite de ct mai mul i b rba i n timpul reuniunilor la care suntem invitate? 11. Ce rost are s ne facem frumoase i s exist m pentru un singur b rbat? 12. De ce s nu poat fiicele noastre s cunoasc un num r ct mai mare de tineri, din rndul c rora s l poat alege pe cel pe care l prefer ?

23

13. La fel, de ce nu ar avea fiii no tri dreptul s poat alege dintr-un num r ct mai mare de tinere? Oare trebuie s r mn f r nici o so ie? Cum altfel ar putea face cuno tin cu tinerele fete dac nu n cadrul acestor reuniuni mondene? 14. Oricum, noi nu frecvent m dect familii cinstite, care apar in aristocra iei i care ne viziteaz la rndul lor. 15. Dac ne cere a a ceva, Dumnezeu nu are cum s fie un n elept! Dac am face ceva r u, ar fi altceva, dar noi nu facem dect s ne distr m n maniera cea mai inocent din lume! Cum este posibil ca Dumnezeu s condamne comportamentul nostru? 16. Dar Danel le-a r spuns: O, femeilor! V d c murmura i mpotriva dispozi iilor lui Dumnezeu! Oare nu ti i cum i pedepse te El pe cei care se opun voin ei Sale? Voi ave i impresia c ceea ce v-am spus este prea meschin pentru a proveni de la Dumnezeu, ba chiar ave i tupeul s afirma i c n aceste condi ii, Dumnezeu nu poate fi un n elept! 17. O, nebunelor i oarbelor! Cine a creat mu tele i n arii, praful i fiecare fir de p r de pe capul vostru? Aceste aspecte ale crea iei par nesemnificative, dar Dumnezeu se ocup de fiecare dintre ele n parte! 18. Cine tie cel mai bine ce este potrivit i ce nu pentru crea ia sa, dac nu me terul care a creat-o? Iar atunci cnd acest Me ter ne d ruie te regulile de via pe care ar trebui s le respect m, nu crede i c ar trebui s le accept m imediat i s le punem n practic , cu cea mai mare recuno tin ? 19. Dac vou vi se pare c r ul este minimal i derizoriu, mai ales c v-a i obi nuit deja cu el, asta nseamn c la fel ar trebui s i se par i lui Dumnezeu? 20. O, Dumnezeu nu se va supune niciodat imensei noastre nebunii. n schimb, noi, creaturile Sale, avem datoria sacr de a ne supune ntru totul voin ei Sale, c ci numai El tie ce este cel mai bine pentru noi! 21. Nu este adev rat c o singur pic tur de otrav poate face zece vedre de ap s devin toxice i imposibil de b ut? n schimb, dac ad ug m o pic tur de ap la zece vedre de otrav , devine oare aceasta inofensiv ? 22. Dup cum pute i constata, moartea este mai puternic dect via a, iar noi ne putem pierde cu cea mai mare u urin propria via ! n aceste condi ii, cel mai bun lucru pe care l putem face este s respect m regulile i legile care ne sunt date, exact a a cum dore te Domnul Vie ii! n elege i ce v spun i termina i cu protestele! Amin. Capitolul 17

24

Femeile l chestioneaz pe Danel. Minunatul r spuns al lui Danel referitor la ntrunirile mondene i la influen a lor nefast asupra fiin elor umane (16 decembrie 1843) 1. Dup ce Danel a t cut, mai mul i tineri, precum i un anumit num r de femei, s-au apropiat de el i i s-au adresat astfel: 2. Onorabil i foarte stimat tovar al so ilor i p rin ilor no tri! iam ascultat cu cea mai mare aten ie discursul i am constatat c acesta a cuprins numeroase lucruri echitabile i corecte, dar i destule lucruri imposibil de n eles! 3. De aceea, dorim s te ntreb m ce ai dorit s spui atunci cnd ai vorbit despre pic tura de otrav din cele zece vedre de ap i invers, despre pic tura de ap din cele zece vedre de otrav ? Pe de alt parte, ni se pare greu de n eles cum ne-am putea ntlni n numele lui Dumnezeu. Spune-ne mai multe despre aceste dou aspecte importante, astfel nct totul s ne devin ct se poate de clar! 4. Danel a cugetat o vreme, dup care le-a r spuns: Ei bine, asculta i-m ! Prin gra ia Domnului care m ilumineaz din sanctuarul S u, v voi explica lucrurile astfel nct s v devin la fel de clare ca i lumina zilei atunci cnd soarele str luce te pe cer la amiaz , chiar dac la ora actual cerul este ntunecat din cauza fumului care iese din vulcanii din apropiere! 5. Voi sunte i ca ni te vase n care se afl o ap vie i sfnt , respectiv via a voastr , a c rei surs se afl n Dumnezeu. Reuniunile i jocurile de societate sunt o otrav pentru spiritul vostru viu, c ci ele v fac s l uita i din ce n ce mai mult pe Dumnezeu, din cauza brfelor i a pl cerilor la care v deda i, adeseori cu pre ul def im rii ru inoase a altor persoane inocente, precum i a jocurilor stupide care v amuz att de tare, f cndu-v s uita i de voi n iv ! Din cauza orgoliului stimulat de flat rile celor din jur, voi ajunge i s crede i astfel c lumea exterioar este cauza care v-a dat na tere i c mntuirea umanit ii depinde direct de tr nc nelile i de buna voastr dispozi ie! 6. Iat , acest comportament al vostru se opune iubirii fa de aproape, i deci ordinii divine, dovedindu-se implicit o otrav pentru via a spiritului vostru insuflat cndva de Dumnezeu, la fel ca o ap vie i sfnt ! 7. O singur pic tur din aceast otrav (care corespunde unei mici vizite aparent inocente) corupe cu u urin spiritul, care devine astfel neputincios i sl be te n sufletul vostru. L sat liber, acesta din urm se bucur din ce n ce mai tare de orgoliul s u i ncearc s ob in recunoa terea propriei sale m re ii din partea celor din jur. 8. Sufletul ac ioneaz n acest fel din cauza sl birii spiritului otr vit din inima sa. El nu mai este interesat de lucrurile sfinte i sfr e te prin a crede c el nsu i reprezint principiul dominant al vie ii, fapt n ntregime
25

gre it, c ci orice suflet care anim corpul vine de jos, spre deosebire de spirit, care vine de sus pentru a elibera sufletul dec zut de impurit ile sale n decursul acestei vie i p mnte ti! Pu ini oameni cunosc aceast nv tur secret , dar extrem de important ! 9. Aceast eliberare nu se poate produce dect prin gra ia lui Dumnezeu, care ne-o acord numai n m sura n care nu facem tot ce ne st n puteri pentru a ne corupe i mai puternic spiritul, ci dimpotriv , ne organiz m astfel via a nct s fim la unison cu voin a sfnt a Celui care ne-a d ruit-o pentru a ne bucura de ea n prezentul etern. 10. Cred c v-am explicat suficient de clar la ce se referea parabola cu pic tura de otrav din cele zece vedre de ap . 11. n ceea ce prive te cazul opus, nu cred c mai trebuie s adaug mare lucru! Atunci cnd omul este n ntregime pervertit, cum l-ar mai putea ajuta o singur pic tur de adev r? 12. A a cum nu po i stinge un incendiu uria cu o singur pic tur de ap , la fel, nu po i schimba printr-un simplu avertisment o fiin corupt de lumea exterioar . 13. Eu am l sat deja multe pic turi de ap vie s curg n inimile voastre, dar vechile voastre pasiuni continu s mocneasc n ele, c ci nimeni nu le poate considera stinse. Ar fi probabil necesar o ploaie diluvian pentru ca marea voastr nebunie s se sting ! Am fost suficient de clar? 14. n ceea ce prive te singurele vizite justificate, care au loc n numele Domnului, cred c nu mai este necesar s v vorbesc pe larg despre ele! 15. Analiza i cu aten ie aceste sfaturi i v ve i da rapid seama cum trebuie s ne vizit m reciproc n numele Domnului! n elege i ce v spun, n numele Celui care mi-a permis s v vorbesc a a cum am f cut-o! Amin. Capitolul 18 Ohlad l laud pe Danel pentru excelentul lui discurs i l invit s i mul umeasc Domnului (18 decembrie 1843) 1. Dup acest discurs, Danel s-a ntors c tre Ohlad i i-a spus: Frate, tu, care ai fost uns regele nostru autentic i purt tor al puterii i al gra iei lui Dumnezeu cel unic, care guverneaz tot ce exist i care este de-a pururi sfnt, sfnt, sfnt , ai fost martor c le-am mp rt it so iilor i copiilor no tri voin a Domnului! Nu pot garanta ns c acest lucru va folosi la ceva! 2. Fie ca gra ia Domnului i puterea regal care i-a fost conferit s fac mai mult dect am putut face eu!

26

3. Uimit la culme s l aud pe Ohlad vorbind n acest fel, Ohlad i-a r spuns: Adev r i spun, eu nsumi nu a fi putut vorbi mai bine dect ai f cut-o tu atunci cnd te-ai adresat so iilor i copiilor no tri, i indirect fra ilor no tri! 4. Cuvintele tale au fost att de adev rate i de bogate n sensuri spirituale nct nu puteau proveni dect din gura Domnului. 5. Dac astfel de argumente vor r mne f r efect, numai judecata i pedeapsa cea mai sever mai poate face ceva pentru ace ti oameni! 6. Sunt ns absolut convins c nu ai vorbit n zadar, iubitul meu frate! C ci am v zut cum toate ascult toarele tale s-au interiorizat puternic, ndeosebi atunci cnd le-ai dat exemplul cu pic tura de otrav din cele zece vedre de ap curat , i invers! 7. S le l s m acum s asimileze cuvintele tale, i sunt absolut sigur c le vor accepta i c se vor conforma n ntregime lor atunci cnd spiritul care le-a animat le va lua n posesiunea sa. 8. El le-a impregnat deja cu drojdia sa. Atunci cnd Domnul va ad uga c ldura iubirii Sale, aluatul pe care tocmai l-ai preg tit va ncepe s creasc de la sine! n elegi ce i spun? 9. Iar acum nso e te-m pn la poarta templului i ngenuncheaz n fa a sfintei prezen e a Domnului, pentru a-i mul umi din inim pentru imensa gra ie pe care i-a acordat-o f cndu-te s vorbe ti cu atta n elepciune. De asemenea, roag -te Lui pentru ca efortul t u s aib succes! 10. Eu o voi lua nainte i voi face acela i lucru n fa a altarului sacru, nso it de mini trii mei. Cnd Domnul te va chema, ridic -te i intr n templu cu o atitudine de respect maxim i cu iubirea cea mai umil , iar Domnul i va da indica iile pe care va trebui s le urmezi n continuare. Iar acum, s trecem la fapte, n numele Lui sfnt! Amin. Capitolul 19 Cuvintele adresate de Domnul lui Ohlad i Danel pe tema vener rii juste a lui Dumnezeu. Ohlad i Danel sunt descenden ii lui Kisehel. Domnul invit toate popoarele s se c iasc (19 decembrie 1843) 1. De ndat ce a ajuns la poarta templului, Danel a c zut cu fa a la p mnt i a nceput s se roage, a a cum i-a recomandat Ohlad. 2. Acesta din urm a intrat n templu i, plin de venera ie, a ngenuncheat i el n fa a tabernacolului, dup care a nceput s se roage lui Dumnezeu n inima sa. 3. P rintele divin i-a r spuns din mijlocul norului S u: Ohlad, i spun, ridic -te, c ci nu simt nevoia s te las s te umpli de praf n fa a Mea!

27

4. Cel care M recunoa te n inima sa, plin de iubire, M ador ntr-o m sur suficient , la fel ca i cel care este plin de smerenie n sufletul s u! Ceea ce faci cu corpul t u nu are nici o valoare n ochii Mei, ntruct nu reprezint dect o ceremonie moart care apar ine vanit ii acestei lumi exterioare i nu simbolizeaz dect orbirea i nebunia oamenilor. 5. Ridic -te, a adar, i du-te s -i spui fratelui t u Danel s fac la fel. Dup ce se va ridica de la p mnt, condu-l n interiorul templului i i voi revela Eu nsumi ce va avea de f cut n continuare, n numele Meu! 6. Ohlad s-a ridicat imediat n picioare i a plecat s i transmit lui Danel voin a Domnului. Cei doi s-au ntors mpreun n templu. 7. Dup ce au ajuns n fa a altarului, Domnul i-a spus lui Danel: 8. Danel, te cunosc foarte bine; tu e ti un descendent al lui Kisehel, cel care i-a poruncit lui Lameh s construiasc acest templu. 9. Contrar voin ei Mele, str nepo ii lui Kisehel au cobort la es, iar tu e ti al aptelea membru n succesiune direct al descenden ilor s i. 10. Adev r i spun: dac tu i Ohlad nu a i face parte din rndul descenden ilor lui Kisehel, templul nu s-ar fi deschis niciodat n fa a voastr . Singurul motiv pentru care Mi s-a f cut o dat n plus mil de acest popor recalcitrant, astfel nct Mi-am propus s l chem din nou la Mine, f cndu-Mi cu putere auzit vocea, este faptul c voi doi sunte i urma ii credinciosului Meu Kisehel, u or de recunoscut, cu toat nd r tnicia de care a i dat dovad la nceput. 11. Ohlad, te-am uns rege, iar tu Mi l-ai adus n scurt timp pe fratele t u Danel i pe ceilal i 98 de fra i. De aceea, suveranitatea ta asupra acestui ora va fi asigurat de acum nainte, att timp ct vei continua s ac ionezi urmnd Cuvntul Meu. Cei zece martori care se g sesc aici vor avea datoria s te ajute ntotdeauna, c ci i ei sunt descenden ii aceluia i Kisehel. 12. Ct despre tine, Danel, tu e ti deja uns prin cuvintele pe care le voi rosti n continuare! Pune- i minile pe fra ii t i, pentru ca i ei s fie consacra i cu aceast ocazie! 13. Dup ce vom ncheia aceast ceremonie, pleca i n toate regiunile p mntului i propov dui i popoarelor adev rata c in . Dac ve i ob ine rezultate bune ntr-un loc, pleca i mai departe i proceda i la fel. Dac nu ve i ob ine rezultate satisf c toare, preg ti i-i pe oameni s se confrunte cu mnia Mea i cu judecata pe care le-am promis-o, care se va abate asupra lor dac nu se vor converti n ntregime! Iar acum, primi i binecuvntarea Mea! 14. Dup care Domnul l-a binecuvntat pe Danel cu o mn care a ap rut din norul alb i pe care au v zut-o cu to ii. n final, el i-a poruncit s treac f r ntrziere la treab i i-a recomandat s utilizeze f r restric ie puterea focului n cazul celor care idolatrizeaz aceast lume exterioar .

28

15. Danel a depus jur mnt n fa a Domnului c va face tot ce i-a spus, dup care a plecat imediat s i ndeplineasc misiunea, nso it de Ohlad i de mini trii s i. Capitolul 20 inecuvntarea celor 98 de mesageri. Lament rile femeilor cuvintele de consolare ale unuia din cei zece mini tri (20 decembrie 1843) 1. Cnd micul grup a ajuns n curtea exterioar a templului, to i membrii s i i-au mul umit Domnului din toat inima i L-au sl vit pentru bun tatea Sa nem rginit . n final, Ohlad a nchis din nou templul, dup care s-a ndreptat mpreun cu Danel i cu cei zece mini tri c tre grupul fo tilor consilieri, pentru a le mp rt i voin a Domnului. 2. Dup ce ntregul grup a aflat ce a teapt Dumnezeu de la ei, dndu- i consim mntul din toat inima s contribuie la aceast misiune, Danel i-a pus minile pe ei i cu to ii au fost umplu i cu spiritul i cu for a lui Dumnezeu, pe care L-au sl vit din toat inima. 3. n timp ce continuau s l laude pe Dumnezeu, ei au ie it din curtea exterioar , unde i a teptau cu ner bdare so iile i copiii lor, c rora leau anun at voin a divin . 4. Auzind c so ii i p rin ii lor urmau s plece n lumea larg , p r sindu-i pentru o lung perioad de timp, sau poate chiar pentru totdeauna, femeile i copiii au nceput s se vaite i s - i smulg p rul din cap. Unele au izbucnit n plns, altele au nceput s urle de-a dreptul, sau chiar s profereze blasfemii mpotriva lui Dumnezeu. 5. Atunci, cei zece mini tri s-au apropiat de ele i le-au poruncit cu toat severitatea s tac , dac nu doreau s fie pedepsite. 6. Aceste cuvinte imperative rostite cu o voce de tunet au avut un efect imediat asupra femeilor i asupra copiilor lor adul i, reducndu-i pe to i la t cere. 7. Cnd pacea a fost astfel restabilit , unul din cei zece mini tri s-a adresat astfel protestatarilor (ndeosebi femeilor): 8. Fi i rezonabile! Cum v-a i putea opune voin ei lui Dumnezeu? Cine conteaz mai mult: Dumnezeu sau voi, cu marea voastr nebunie? 9. Crede i c dac so ii vo tri vor ndeplini voin a divin , Dumnezeu v va abandona? 10. Singura voastr preocupare de acum nainte ar trebui s fie aceea de a v face agreabile n fa a lui Dumnezeu. n rest, nu ar trebui s v preocupe nimic altceva, c ci Domnul se va ocupa de toate, mult mai bine dect voi!

29

11. Dac so ii i p rin ii vo tri ar fi sili i s nu ndeplineasc voin a lui Dumnezeu din cauza voastr , Domnul ar arunca asupra p mntului focul divin i a i pieri cu to ii n fl c rile mniei Sale! 12. Spune i-mi: a i prefera aceast soart n loc s -i l sa i pe so ii vo tri s plece i s ndeplineasc voin a lui Dumnezeu, n timp ce Tat l vostru ceresc se va ocupa de voi? 13. Aceste cteva cuvinte le-au readus pe femei n sim iri. Ele i-au binecuvntat so ii i s-au rugat Domnului s le ng duie s se ntoarc bine s n to i acas atunci cnd va g si El de cuviin . 14. Atunci, din cer s-a auzit o voce puternic , ce a spus: Aceasta este voin a Mea! Ceea ce este necesar se va ntmpla! 15. Dup care toat lumea s-a ntors acas , iar a doua zi consilierii sau preg tit de plecare, nso i i de numeroase binecuvnt ri. Singur Midehal a fost nevoit s r mn n ora , din cauza urechilor sale foarte lungi. Capitolul 21 Cei trei ani de misionariat ai mesagerilor divini. Marele arc de triumf al recuno tin ei. Mustr rile Domnului (21 decembrie 1843) 1. Timp de trei ani, misionarii no tri au anun at Cuvntul lui Dumnezeu n toate regiunile populate de oameni. Din cnd n cnd, ei au ntmpinat rezisten din partea unora dintre ei, dar de cele mai multe ori au reu it s -i determine pe oameni s se c iasc , folosindu-se de puterile lor miraculoase. 2. n ceea ce prive te ora ul Hanoh, aici ordinea a fost restabilit ntr-un interval de timp mult mai scurt, chiar dac locuitorii din cartierele reziden iale au dat la nceput dovad de o mare nc p nare. 3. n cel de-al patrulea an, cei 99 de mesageri s-au ntors acas , vii i nev t ma i, anun ndu-i lui Ohlad vestea cea bun , cum c ordinea domnea din nou pe ntregul p mnt. 4. Ohlad i cei zece mini tri i-au oferit atunci un mare sacrificiu Domnului i ntreaga popula ie a ora ului a fost invitat la ceremonie. 5. Acest sacrificiu consta ntr-un arc de triumf uria , a c rui construc ie a fost poruncit de Ohlad ntr-un loc din afara ora ului. n l imea arcului era de aproximativ 100 de stnjeni (circa 188 de metri), iar lungimea i l imea lui aveau acelea i dimensiuni. Arcul de triumf era construit din blocuri de marmur alb , frumos lefuit . 6. ntr-un singur an, aceast construc ie cu o alur majestuoas a fost terminat . La fel ca n cazul templului, n vrful arcului a fost plasat un altar

30

din aur curat, pe care a fost ridicat o t bli ncrustat cu nestemate numele lui Iehova.

din acela i material pe care era

7. Mii de muncitori au lucrat la aceast construc ie faraonic , la care au contribuit oameni din toate clasele sociale. 8. Cnd aceast oper (a c rei ridicare reprezenta n sine un act de recuno tin ) a fost terminat , poporul a ie it pe str zile ora ului. n prezen a unei mul imi imense, Ohlad i cei zece mini tri ai s i, precum i de cei 99 de consilieri, i-au f cut intrarea triumfal n metropol , l udndu-L i sl vindu-L cu voce tare pe Dumnezeu. 9. Dup aceast sosire triumfal , a c rei splendoare a dep it tot ce v-a i putea imagina pe p mnt n aceste zile, Ohlad i tovar ii s i s-au ndreptat c tre templu i i-au adus Domnului o ofrand vie de recuno tin n inimile lor. 10. Dar Domnul i-a spus regelui: Ohlad! Ai f cut un lucru pe care nu i l-am cerut Eu, urmndu- i propriul impuls interior! 11. Mi-ai construit un arc de triumf ntr-un elan de recuno tin profund , iar Eu i spun c ai procedat corect! Dar tu ai pus numele Meu la vedere, i aici ai gre it, c ci numele Meu trebuie situat ntotdeauna n zona cea mai intim i mai secret a inimii! 12. De aceea, du-te i, drept peniten pentru aceast gre eal , construie te un templu asem n tor acestuia chiar n vrful monumentului, astfel nct numele Meu s se g seasc n final n interior. n caz contrar, vei transforma sanctuarul ntr-un loc al idolatriei! Haide, du-te i f ce i-am spus! Amin. 13. Plin de c in , Ohlad a ie it din templu i s-a apucat de treab chiar ncepnd de a doua zi. Capitolul 22 Noul templu situat deasupra arcului de triumf. nceputul p gnismului. Divergen ele de opinie n scute din egoism (22 decembrie 1843) 1. ntr-un singur an, templul a fost terminat, fiind ntru totul asem n tor cu cel al lui Lameh. Locul din jurul edificiului a fost nivelat i nconjurat cu o balustrad aurit , astfel nct vizitatorii s nu ri te s cad de pe arcul de triumf. 2. Cl direa era magnific i era vizitat zilnic de mii de persoane, spre deosebire de templul lui Lameh, care era pu in frecventat, par ial din cauza fricii i par ial pentru c nu se afla ntr-unul din locurile preferate de promenad ale ora ului.

31

3. n urm torii zece ani, un ntreg ora s-a dezvoltat n jurul arcului de triumf, fiind constituit numai din hanuri n care se cazau numero ii pelerini, n schimbul unei sume foarte modeste, dar cu att mai echitabile. 4. Din p cate, n timp a ap rut o nou plag , un fel de p gnism care i separa pe oameni, f cndu-i s se certe pentru a stabili n care din cele trei temple i manifesta cel mai pregnant Dumnezeu gra ia i iubirea Sa. 5. Nimeni nu prefera templul lui Lameh, din acoperi ul c ruia ploua tot timpul cu tunete i tr snete, ceea ce i f cea pe oameni s se team pentru via a lor. 6. n templul de pe munte vnturile erau prea puternice, a a c oamenii nu aveau senza ia c Dumnezeu i distribuia cu prea mare generozitate gra ia. 7. n schimb, toat lumea adora noul templu, considernd c este de departe preferatul lui Dumnezeu. De aceea, se considera o datorie de onoare s te duci s i te nchini lui Dumnezeu la acest templu! 8. n mod evident, aceast filozofie simplist le displ cea profund locuitorilor din Hanoh care i aveau casele n jurul templului lui Lameh. Desigur, revolta lor nu avea nimic de-a face cu autenticitatea cl dirii, ci doar cu slabele lor venituri rezultate din nchirierea camerelor pentru pelerinii veni i la templu. i totu i, ei tiau foarte bine c Lameh a cl dit acest templu n numai apte zile, la porunca lui Dumnezeu. 9. Hotelierii care s-au stabilit n jurul muntelui pe care se afla templul n elepciunii gndeau exact la fel: La ce v folosesc toate vizitele voastre la noul templu dac r mne i ancora i n prostia voastr ? Pe muntele nostru este situat templul veritabil al lui Dumnezeu, pe care Acesta l-a vizitat de nenum rate ori i de unde i revars n elepciunea asupra pelerinilor pio i! Merge i i l vizita i, c ci numai aici ve i putea ob ine n elepciunea! 10. Ohlad i mini trii s i erau martorii acestui proces absurd, dar nu puteau s intervin , c ci oamenii veneau n pelerinaj din toate col urile lumii, erau foarte cucernici i se emo ionau teribil atunci cnd vizitau locurile sacre, sl vind numele lui Dumnezeu cel unic. De aceea, regele era nevoit s asiste neputincios la aceast lupt ntre cele trei partide ale templelor, c ci din punct de vedere exterior, fiecare i sus inea propriile drepturi. 11. Tot ce a putut face Ohlad a fost s angajeze mai mul i ghizi la noul templu, care s le vorbeasc cu n elepciune oamenilor, c l uzindu-i, dar aceast m sur nu a reu it s pun cap t glcevii. 12. Suita evenimentelor care vor urma va ar ta fructele otr vite care au ap rut ca urmare a acestui dezacord. Capitolul 23
32

Men inerea ordinii n Hanoh pn la moartea lui Ohlad i a mini trilor s i. Fiul lui Ohlad devine rege i ncepe s crteasc mpotriva Domnului (23 decembrie 1843) 1. Att timp ct Ohlad i mini trii s i au r mas n via , str duinduse din r sputeri s men in ordinea divin , mpreun cu cei 99 de consilieri, totul a decurs relativ f r probleme. Totu i, ei nu au reu it niciodat s extirpe n ntregime r ul care mocnea ntr-un ora de asemenea dimensiuni. 2. Dat fiind c teatrele, luptele de animale i reuniunile galante au fost interzise prin lege, iar vizitele reciproce nu mai erau permise dect pentru a discuta despre Dumnezeu, ele au fost nlocuite cu pelerinajele religioase, care au c p tat o adev rat alur monden . Oamenii se foloseau de aceste ocazii pentru a- i alunga plictiseala, f r ca altcineva s poat obiecta. Aceasta este una din perfidiile lui Satan, care se folose te de orice instrument pentru a- i atinge scopurile sinistre. 3. Oricum, a a cum spuneam mai devreme, aceasta era doar iarba rea din mijlocul recoltei bune, pe care, prin zelul i perseveren a lor, Ohlad i mini trii s i au reu it s o elimine n mare parte, att ct era posibil. 4. Din p cate, fiul lui Ohlad, care i-a succedat la tron, era mult mai neglijent dect tat l s u. 5. Ori de cte ori l invitam, n interiorul templului, la mai mult fervoare, mi r spundea: Doamne, d -mi for a miraculoas a mini trilor tat lui meu, care au tiut s conduc cu ajutorul ei toate popoarele p mntului, i la fel voi proceda i eu, f cndu-le nc i mai fericite! Totu i, Doamne, dac e ti de acord s mi d ruie ti aceast putere, nu o face doar pentru ziua de ast zi sau pentru cea de mine, ci d ruie te-mi-o pn la sfr itul vie ii, astfel nct s pot conduce popoarele f r ajutorul unor mini tri! 6. De i l asiguram de fiecare dat c l voi ajuta ntr-o manier miraculoas ori de cte ori va avea nevoie de ajutorul Meu, el nu nceta s mi solicite aceast for atotputernic , sub pretextul c ea l va face s ac ioneze cu mai mult zel n favoarea men inerii ordinii juste. 7. V znd c refuz n continuare s i d ruiesc ce mi cerea, el s-a sup rat pe Mine i ntr-o zi Mi-a spus: O, Doamne, dac nu dore ti s mi conferi aceast putere i preferi s o utilizezi Tu nsu i n diferite circumstan e extraordinare, de i eu Te rog de attea zile s mi-o dai, atunci nu ai dect s Te urci Tu nsu i pe tron i s domne ti asupra popoarelor! Ct despre mine, scute te-m de aceast misiune obositoare! 8. V znd c se afl tot timpul ntr-un dezacord cu Mine pentru c nu i d ruiesc puterea miraculoas pe care i-o dorea att de mult (nu att de dragul popoarelor pe care le p storea, ci mai mult dintr-o pasiune personal ), acest descendent al lui Ohlad nu s-a preocupat dect ntr-o manier extrem de superficial de treburile regatului.
33

9. Pelerinii au devenit din ce n ce mai numero i, c ci locurile de pelerinaj se nmul eau pe zi ce trece. n acest fel, fostele reuniuni de salon au fost nlocuite cu cele fals religioase. 10. Idolatria s-a generalizat astfel n scurt timp. Oamenii nu M mai adorau pe Mine n inimile lor, ntr-o manier direct i vie, ci se nchinau cu ardoare t bli elor aurite cu numele Meu. 11. M-am v zut astfel nevoit s pedepsesc poporul i pe rege trimi ndu-le tot felul de molime, dar este greu s mai treze ti un spirit care a devenit c ldu (pierzndu- i ardoarea). 12. Dup fiecare pedeaps , regele venea s M caute n templu, dar nu pentru a-Mi implora gra ia i compasiunea, ci numai pentru a se certa cu Mine i pentru a-Mi face tot felul de repro uri. 13. n aceast perioad , prostitu ia s-a r spndit ntr-o manier devastatoare, motiv pentru care M-am v zut nevoit s trimit peste ora o mic epidemie de cium , n timpul c reia au murit 200.000 de persoane. Din fericire pentru restul ora ului, epidemia a r mas localizat doar ntr-o singur regiune a acestuia, restul cartierelor r mnnd neatinse (ntregul ora num ra 12 milioane de locuitori). n urma acestei noi molime, regele a venit la templu i Mi-a spus: 14. O, Doamne, de ce ne torturezi att de lent? Mai bine distruge acest ora dintr-o singur lovitur , inclusiv pe mine, i astfel vei pune cap t mult mai rapid acestei situa ii absurde! 15. Dac l pedepseam n timpul acestor ntlniri, regele mi spunea: Sigur, love te-m ! Este o onoare pentru bietul rege al Hanohului s fie lovit de nsu i Domnul i Dumnezeul s u! 16. Dac i trimiteam o boal , le poruncea servitorilor s l transporte cu lectica pn la templu i se lega de Mine ntr-o manier plin de dispre . Din cnd n cnd, mi promitea s M asculte, dar au fost i cazuri n care M-a amenin at pur i simplu! 17. ntr-adev r, acest rege, pe nume Dronel, a f cut tot ce i-a stat n puteri pentru a-Mi pune r bdarea la cea mai grea ncercare! L-am l sat totu i s domneasc timp de 50 de ani, c ci n afar de momentele sale de mnie, M iubea sincer n inima sa. Capitolul 24 Kinkar, fiul lui Dronel, preia guvernarea regatului. Discursul de abdicare al lui Dronel, adresat Domnului. R spunsul Domnului. Falsul leg mnt al lui Kinkar. Pericolele naturalismului (27 decembrie 1843) 1. Dronel avea un fiu pe nume Kinkar, pe care l-a asociat la guvernare nc din timpul vie ii. Dup 50 de ani de domnie, v znd c nu a
34

reu it s ob in de la Dumnezeu puterea miraculoas pe care i-o dorea cu atta ardoare, el s-a adresat astfel Domnului: 2. Doamne, timp de 50 de ani m-am nc p nat s i ajut pe oameni f r a ine cont de propria mea suferin . Tu ai v zut chinul meu, dar nu miai s rit n ajutor! Ori de cte ori Te-am rugat s mi conferi puterea Ta miraculoas , unicul lucru care m-ar fi putut ajuta n mod eficient n acest efort, Tu Te-ai retras sau nu mi-ai dat nici un r spuns, ori m-ai amenin at i chiar m-ai pedepsit! 3. i totu i, am ncercat din toate puterile mele s fac tot ce mi-a stat n puteri i nu Te-am uitat niciodat ! Mi-am iubit poporul mai mult dect propria via , acesta fiind motivul pentru care m-am certat ntotdeauna cu Tine atunci cnd l f ceai s sufere. 4. Acum am mb trnit. M simt slab i foarte obosit. Tnjesc dup odihn . 5. Fiul meu mai mare, Kinkar, este un b rbat puternic, cu capul i inima la locul lor. De aceea, i voi nmna lui sceptrul, coroana i tronul meu, i odat cu ele, i splendorile acestui templu. Sus ine acest gest, Doamne! 6. C ci nu fac acest lucru n propriul meu interes, ci n interesul T u i al poporului meu. Cred c nu dore ti s ac ionezi mpotriva acestui gest favorabil ie. 7. Domnul i-a r spuns astfel lui Dronel: Ascult ! Eu nu mai pot veni n ajutorul oamenilor! Ei fac ce doresc i nu mai in demult cont de sfaturile Mele. De aceea, le-am d ruit o libertate total ! 8. Tu i-ai numit fiul rege prin propria ta autoritate! n consecin , el va domni asupra poporului, f r ca Eu s M opun. C ci nici tu nu ii vreo dat cont de sfaturile Mele, considerndu-te probabil mai n elept dect Mine, Creatorul tuturor lucrurilor! 9. A a cum i acord poporului ntreaga libertate, la fel i-o acord i ie, precum i acestor temple. De acum nainte, ngerii Mei i norul Meu vor disp rea pentru totdeauna din ele! 10. Ave i ns grij ce ve i face cu aceast libertate excesiv ! 11. De acum nainte, Eu nu v voi mai pedepsi, pn cnd nu va suna marele ceas! 12. Atunci cnd va suna ceasul, dup perioada de timp pe care am prestabilit-o pentru voi, ferice de cei pe care i voi g si activi i care mi vor respecta voin a, care v este binecunoscut , dar vai celor care nu o vor respecta! 13. Hanoh, ai cobort foarte jos! De aceea, asupra ta se va abate mai nti mnia Mea! Amin.

35

14. Dronel i-a mp rt it fiului s u Kinkar cele aflate de la Dumnezeu, dup care i-a predat complet friele guvern rii, recomandndu-i totu i s nu impun poporului alte legi dect cele date de Domnul prin intermediul lui Ohlad. 15. Kinkar a jurat pe numele sfnt din templu s respecte sfatul tat lui s u. 16. Cnd el a f cut acest jur mnt, Spiritul lui Dumnezeu a disp rut din templu, c ci jur mntul era fals, iar Kinkar abia a tepta s i-l ncalce de ndat ce tat l s u avea s moar . 17. n momentul n care Dronel a intrat din nou n templu, el a v zut imediat c altarul era gol. Cutremurat, L-a strigat pe Domnul, dar apelul s u a r mas f r r spuns. De aceea, el a p r sit templul i s-a dus s i povesteasc ce s-a ntmplat lui Kinkar. 18. Acesta i-a r spuns ns : ntreaga natur este opera lui Dumnezeu. De vreme ce Acesta nu mai dore te s i vener m numele, ne vom nchina n fa a operelor Sale! Nu crezi c acest lucru este foarte corect? 19. Dronel l-a l udat pe Kinkar i a pus astfel prima piatr de temelie a ntregii idolatrii. Capitolul 25 Regele Kinkar adun legile divine n dou c r i. Dronel i omagiaz fiul pentru acest gest 1. Dup un an, Kinkar s-a sf tuit cu tat l s u i i-a spus: Tat , ascult -m , mi-a venit o idee bun ! 2. Dup cum tii, Dumnezeu ne-a p r sit f r vreun motiv aparent, c ci nici unul dintre noi nu L-a tr dat! Din fericire, noi nu dorim s r spundem la r u cu r u, ci dimpotriv , dorim s -i r mnem credincio i, a a cum nici o creatur nu i-a fost vreodat n ntreaga Sa crea ie! 3. n acest scop, am adunat n decursul acestui an toate legile lui Dumnezeu i le-am scris n dou c r i! 4. Da, am trimis chiar mesageri pe n l imile sacre! Ace tia nu au ntlnit dect oameni foarte b trni, - n-o s - i vin s crezi, dar ace ti oameni i-au cunoscut personal pe legendarul prim om de pe p mnt! Se pare c mai tr ie te n mun i un om foarte b trn, contemporan cu Lameh, cel care a construit cele dou temple! 5. Mesagerii mei au descoperit c locuitorii din mun i au o concep ie de via plin de profunzime i au primit de la ei o carte plin cu principii divine, despre care se spune c ar fi fost scris de un n elept pe nume Enoh, un om care trebuie s fi fost foarte pios, c ci a tr it tot timpul n prezen a vizibil a lui Dumnezeu, fiind numit de Acesta marele S u preot.
36

6. Ei bine, eu am adunat toate aceste comori cu adev rat sacre i am creat aceast carte, pe care o aduce servitorul meu. Ea are o lungime de trei picioare, o l ime de dou picioare i o n l ime de un picior, i este alc tuit din o sut de pagini create dintr-un metal foarte rezistent. Este vorba de un amestec de aur, argint i cupru. 7. Iat , toate paginile c r ii sunt acoperite cu caractere distincte, i nu exist nici m car un singur cuvnt care s vin de la mine, c ci nu am pus n carte dect ce am nv at de la n elep ii din mun i i de la es, i tot ceea ce corespunde legii divine. 8. Dup cum tii, m pricep de minune s mnuiesc creionul de ardezie, a a c am reu it s scriu aceast carte ntr-un singur an. 9. ntreaga lucrare nu trateaz dect despre voin a lui Dumnezeu n raport cu umanitatea de pe acest p mnt. De aceea, ea trebuie s r mn pentru totdeauna cartea de c p ti a puterii de stat, i nici o alt lege nu trebuie dat oamenilor dect cea care se g se te n aceast carte. 10. n continuare, mi propun s duc aceast carte la templu, n decursul unei mari ceremonii ntru slava lui Dumnezeu. O voi plasa apoi pe altarul cel gol i ea va lua locul fostului sanctuar. 11. Voi numi apoi preo i care nu vor avea alt menire dect s studieze aceast carte i s instruiasc poporul, transmi ndu-i principiile din ea. 12. Cartea se va numi Scrierea sfnt (sanah scritt) i Mntuirea voastr (Seant ha vesta). 13. Orice om care va ndr zni s schimbe vreun cuvnt din aceast carte sau s modifice principiile existente va fi pedepsit cu moartea. 14. Mai am n preg tire i o a doua carte, n care voi men iona toate actele lui Dumnezeu i regulile de comportament pe care le-a instituit El. Am scris deja o mie de pagini din aceast carte, cu ajutorul lui Arbial (lucr torul specializat n scrierea pe metal), care se va numi Istoria sfnt a lui Dumnezeu (Seant hiast elli). Ce zici, tat , de ce am realizat n aceast perioad ? 15. Auzind aceste cuvinte, Dronel s-a bucurat i a spus: 16. Adev r i spun: tu ai f cut mai mult pentru Dumnezeu ntr-un singur an dect am f cut eu n 50. Sunt convins c El te va binecuvnta pentru acest lucru a a cum nu l-a binecuvntat nici m car pe tat l meu, Ohlad. C ci nici el, nici eu nu ne-am ocupat deloc de mun ii sacri! 17. L udat fie Domnul, Dumnezeul nostru, dar i tu, fiul meu multiubit, care te-ai dovedit astfel demn de acest regat att de m re ! Amin. Capitolul 26

37

Cartea legii a lui Kinkar este plasat pe altarul templului. Kinkar demnitarul lui Dumnezeu pe p mnt. Decaden a spiritual a ora ului Hanoh (30 decembrie 1843) 1. Aceste elogii l-au flatat teribil pe Kinkar, pe care l-au bine dispus peste m sur . De aceea, chiar a doua zi el a dispus transportarea cu mare pomp a c r ii legii n interiorul templului, pentru a o depune pe altar. 2. Kinkar a dispus apoi numirea a o sut de preo i considera i foarte cul i i care au fost prezen i n timpul ceremoniei de transfer. Datoria lor strict era de a citi i de a studia continuu aceast lucrare, astfel nct s poat vorbi n permanen poporului despre n elepciunea divin . 3. Desigur, Kinkar s-a autonumit mare preot i le-a impus celor din jur un respect cvasi-divin. 4. Printre titlurile sacerdotale pe care i le-a acordat singur se num rau: Mare demnitar al lui Dumnezeu pe p mnt, Cunosc torul voin ei divine n ceea ce i prive te pe oameni i cunosc torul n elepciunii secrete a lui Dumnezeu, Plenipoten iarul lui Dumnezeu i Fiul cerului. 5. Nimeni altcineva nu avea dreptul s i atribuie ntietatea ntr-un domeniu oarecare, c ci primele o sut de pozi ii erau rezervate exclusiv pentru demnit ile sale. De altfel, nu i era suficient s fie numit cel mai demn, etc. Oamenii aveau datoria s l considere singurul om demn, singurul n elept, i s l salute plecndu-se cu umilin pn la p mnt, ca i cum ei ar fi fost nimic prin compara ie cu el. 6. Pe scurt, transferul c r ii n interiorul templului i-a luat complet min ile lui Kinkar. Cnd, dup zece ani, a terminat i Istoria lui Dumnezeu, pe care a transportat-o de asemenea ntr-un cuf r de aur la templu, el i-a ie it complet din min i! 7. Preo ii pe care i numise i care i cuno teau sl biciunea i-au atribuit titlurile cele mai neverosimile, care dep eau orice imagina ie. 8. A a se face c marele s u nume sacerdotal a fost nscris cu litere mici pe o band de metal cu o lungime de 1100 de stnjeni (circa 550 de metri). 9. Aceast band putea fi rulat i era p strat n templu ca obiect sfnt, n fa a c ruia toat lumea trebuia s se nchine cu venera ie. 10. n timpul marilor festivit i religioase, banda era derulat n spirale i aranjat n jurul templului, i fiecare din cei o sut de preo i trebuia s citeasc 11 stnjeni din numele gigantic care era gravat pe ea. 11. Kinkar mai avea i alte nume (titluri), mai pu in lungi, care erau i ele nscrise pe benzi de metal identice. 12. Aceste nume ceva mai scurte trebuiau citite s pt mnal, necesitnd trei zile pentru a fi enun ate, n timp ce numele cel lung n
38

integralitatea lui necesita o s pt mn ntreag (c ci, a a cum spuneam, banda cea lung de 1100 de stnjeni era scris cu caractere foarte mici). 13. Aceasta era starea ora ului Hanoh dup numai 20 de ani. Nu cred c este greu de n eles pentru cineva de ce acest mare ora se ndrepta cu pa i repezi c tre pierzania sa. Capitolul 27 n elepciunea nv at de Kinkar. nflorirea inven iilor i artelor. Orbirea i cultura blestemat a hanohienilor (2 ianuarie 1844) 1. V znd c zelul s u literar a reu it s arunce un ntreg popor ntrun veritabil delir al venera iei, regele s-a gndit intens ce ar putea face pentru a cre te i mai mult n ochii supu ilor s i. 2. Era un spirit ingenios i avea multe cuno tin e dobndite n timpul copierii celor dou c r i. De aceea, i era u or s inventeze tot felul de lucruri. 3. n c iva ani, Hanohul s-a umplut de inven ii i de artificii de toate felurile, c ci zelul regelui i stimula i pe al ii s l imite. Locuitorii ora ului nu se mai gndeau la altceva dect s inventeze ceva nou, pentru a depune apoi noua inven ie la picioarele suveranului lor. 4. Ora ul Hanoh (la fel ca i celelalte ora e din jur) s-a umplut astfel cu tot felul de construc ii mecanice dintre cele mai extraordinare, despre care posteritatea nu a p strat nici o dovad . 5. Oamenii au inventat ma in rii care puteau ndeplini diferite func ii, cum ar fi: trasul, mpinsul, aruncarea, presarea i ridicarea, fapt care le permitea s realizeze lucruri pe care societatea modern nu i le poate nici m car imagina (de altfel, acest lucru este de preferat). 6. Ace ti oameni au creat ma in rii care le permiteau s arunce proiectile de 50.000 de kilograme la o distan de o leghe cu o for absolut terifiant , n cadrul c rora electricitatea juca rolul principal. Ei au reu it s perfec ioneze att de mult aceast inven ie nct au realizat cu ajutorul ei lucruri ngrozitoare. 7. Au inventat de asemenea praful de pu c i armele de foc, pergamentul i hrtia. Cuno teau puterea vaporilor de ap i o foloseau cu mult succes pentru inven iile lor. 8. Pe scurt, n materie de inven ii i de artificii tehnice, Hanohul i ora ele nvecinate se aflau cu o mie de ani naintea epocii actuale. Oamenii acelor vremuri au realizat toate aceste lucruri ntr-un interval de timp destul de scurt.

39

9. De pild , sistemul optic nu reprezint exclusiv o inven ie a epocii voastre. Hanohienii au reu it i ei s construiasc instrumente uria e de m rire. Ei au reu it chiar s descopere mult mai multe aplica ii ale tiin ei aerostatice ( tiin a echilibrului atmosferic) dect au reu it oamenii din epoca modern (n.n. 1844). n plus, apreciau foarte mult muzica, i asta nc din timpul lui Lameh. 10. Nimic nu-i f cea lui Kinkar o pl cere mai mare dect o nou inven ie. A a se face c asupra ora ului Hanoh s-a ab tut o adev rat ploaie de descoperiri noi, f r a mai pune la socoteal mbun t irea celor mai vechi. 11. Artele frumoase erau de asemenea foarte cultivate, fapt care a transformat n scurt timp Hanohul ntr-un uria palat magic. Kinkar se considera deja un fel de zeu pe p mnt, situa ie la care a contribuit din plin i tat l s u, care nc mai tr ia la acea vreme. 12. Kinkar nu nceta s repete: Dac am fi continuat s l vener m pe Dumnezeu n aspectul S u transcendent i insondabil, ne-am afla i la ora actual n primul nostru stadiu de evolu ie. De ndat ce am nceput ns s i vener m operele, am ajuns aproape la fel de puternici ca El, c ci i noi suntem ni te creatori, ba chiar mai inventivi dect El! Capitolul 28 og ia uria acumulat de ora ul Hanoh i consecin ele ei. Moartea lui Kinkar. Fiul lui, Japell, i succede la tron. Legile i politica noului rege (3 ianuarie 1844) 1. Este inutil s mai men ionez c toate aceste inven ii au favorizat comer ul dintre hanohieni i celelalte popoare. Nu este de mirare c ora ul a ajuns la un grad de prosperitate f r precedent i c to i locuitorii s i tr iau ntr-un fast nebun. 2. Consecin ele unei bog ii att de mari nu sunt ns ntotdeauna foarte aparente de la bun nceput. 3. Care sunt n general consecin ele opulen ei excesive? Vom vedea n cel mai scurt timp. 4. Consecin ele naturale ale bog iei excesive sunt: setea de putere, mpietrirea inimii fa de cei s raci i nevoia i, un apetit din ce n ce mai mare pentru satisfacerea pl cerilor trupe ti, dorin a de confort i de lux, la care se adaug uzura, avari ia, invidia, ura, mnia, uitarea de Dumnezeu, excesele alimentare, desfrul, idolatria, furturile, violurile i moartea. Toate aceste lucruri reprezint consecin ele naturale ale bog iei n exces. 5. Ce crede i? i-au f cut ele apari ia n Hanoh? Att timp ct Kinkar a continuat s vegheze asupra ora ului, aceste vicii au r mas

40

ascunse. Dup 43 de ani de domnie, Kinkar i-a g sit ns moartea violent din cauza unui experiment cu o ma in rie, iar la tron i-a succedat fiul s u, Japell. Aproape peste noapte, ntreaga ordine din Hanoh a fost dat peste cap. 6. Pe ct de inventiv era spiritul tat lui s u, pe att de talentat era Japell n politic . i la ce nu se preteaz un politician abil pentru a- i atinge scopurile? 7. Japell a permis toate viciile, dar sub un anumit control al autorit ilor. De pild , furtul era permis, dar numai pn la o anumit sum . Exista ns i o pedeaps : dac ho ul era prins de victima sa, aceasta din urm avea dreptul s l pedepseasc dup bunul ei plac. 8. Aceast lege a condus ntr-un timp destul de scurt la apari ia unor ho i extrem de rafina i, fapt care i silea pe locuitorii de la ora e i sate s se afle ntr-o stare de vigilen continu . Pe de alt parte, ho ul care fura de la un preot, de la un func ionar de stat sau de la rege era pedepsit cu moartea. 9. n aceste condi ii, ho ia a devenit legal , dar p r ile v t mate aveau propriile lor drepturi de a se ap ra. n ceea ce i privea pe ho i, ace tia erau obliga i s verse o treime din c tigurile lor la trezoreria statului; n caz contrar, ei i pierdeau pentru totdeauna dreptul de a mai fura. Fiind autoriza i direct de rege s i fac meseria, ho ii au ajuns un fel de nobilime local , asem n toare cavalerilor-ho omani care existau n Iudeea la scurt timp dup na terea Mea pe p mnt. Ho ii nu erau considera i ni te proscri i i toat lumea avea dreptul s fure. 10. n continuare, regele a proclamat o lege prin care le d dea libertatea s fac ce vor tuturor tinerelor apar innd burgheziei. n consecin , fiecare b rbat avea dreptul s se culce cu aceste tinere, n locul care i se p rea potrivit. P rin ii boga i avea ns posibilitatea s cumpere titluri nobiliare care se prelungeau pe durata unui an, caz n care fiicele lor erau protejate (dar numai pentru intervalul de timp respectiv). Dac tat l nu i prelungea titlul nobiliar, fiica sa redevenea liber . Acest monopol i-a adus regelui c tiguri enorme. 11. Burghezii care cump rau titluri nobiliare m runte timp de zece ani la rnd puteau face cerere n cel de-al unsprezecelea an pentru un titlu apar innd marii nobilimi, care i costa, desigur, de zece ori mai mult. 12. Orice supus al regelui care dorea s i vorbeasc acestuia trebuia s fie foarte concis, c ci nu avea dreptul dect la zece minute gratuite. Odat dep it acest termen, el trebuia s i pl teasc suveranului pentru fiecare cuvnt rostit cte o jum tate de kilogram de aur. 13. Ve i afla n continuare ce alte m suri a mai luat Japell pentru a pune mna pe toate bog iile Hanohului. Capitolul 29

41

colile i teatrele publice din Hanoh. Sistemul de spionaj al lui Japell. Sus inerea s racilor prin intermediul politicii. Iubirea i politica doi poli perfect opu i (4 ianuarie 1844) 1. nc din timpul domniei lui Ohlad, Hanohul avea un sistem de coli publice, care au fost perfec ionate de Dronel i m rite de Kinkar, care a construit noi coli n ora ele vecine. 2. Japell a fondat mai multe sute de coli elementare n care erau predate public diferitele arte, precum dansul, muzica, sculptura, pictura i nata ia. Elevii erau nv a i inclusiv zborul acrobatic cu ajutorul instrumentelor aerostatice, precum i echita ia pe cai, m gari, c mile i elefan i. Nu lipseau lec iile de scrim , trasul cu arcul i tirul cu armele de foc inventate de Kinkar. 3. Pentru toate disciplinele citate mai sus i pentru numeroase altele, pe care nu le-am amintit, Japell a ridicat edificii colare pretutindeni n imensul s u regat. Rezultatul a fost un mare num r de arti ti i sportivi care aveau rolul s amuze poporul n teatre i circuri, remunera i n mod corespunz tor. O treime din c tigurile lor intra, desigur, n vistieria statului, sub pretextul c regele a construit toate colile n care aceste arte erau predate, dnd astfel ocazia tinerilor s nve e toate aceste lucruri utile (de altfel, ei trebuiau s pl teasc inclusiv pentru anii de coal ). 4. n acest fel, Japell a dat o dubl lovitur : a c tigat alte sume uria e de bani i a reu it s -i fac pe oameni s mai uite de presiunile la care erau supu i. El le-a oferit n permanen spectacole extrem de variate, fapt care s-a dovedit un mare atu politic, c ci poporul a nceput s i se nchine de parc ar fi fost un zeu pe p mnt. 5. Nu exist o cale mai sigur de a imbeciliza complet un popor, f cndu-l complet insensibil la constrngerile la care l supui dect s -i oferi mii de spectacole i de ceremonii. n oameni se treze te astfel dorin a de distrac ie, care i face s decad complet la stadiul de animale, f cndu-i s priveasc lumea ca vi elul la poarta nou . 6. Aceasta a fost una din marile reu ite ale politicii abile duse de Japell. 7. n Hanoh i n ora ele nvecinate mai existau destui gnditori nzestra i cu ra iune care nu uitaser de numele Meu, dar ace tia nu aveau dreptul s le vorbeasc semenilor lor despre Mine. Japell a mpnzit regatul cu spionii s i i chiar a reu it s corup pe mul i dintre ace ti gnditori rafina i prin intermediul produc iilor sale artistice, care erau cu adev rat remarcabile. Ei au ajuns astfel s laude aceste produc ii, care f ceau cinste inteligen ei umane. 8. ntre toate artele puse la dispozi ia sa, poporul prefera dansul, muzica i acele reprezenta ii care exhibau frumuse ea uman .

42

9. Acestea aduceau pe scen cele mai frumoase tinere i cei mai ar to i tineri, mbr ca i n costume fermec toare i care se ar tau n posturile cele mai excitante cu putin , n decoruri fabuloase i pe fundalul unei muzici hipnotice. 10. Dup fiecare reprezenta ie, tinerii arti ti de ambele sexe st teau la dispozi ia celor desfrna i, n schimbul unor tarife piperate. Tinerii b ie i st teau la dispozi ia femeilor desfrnate, iar tinerele fete la dispozi ia b rba ilor libidino i. 11. Aceste stabilimente i aduceau regelui sume fabuloase, n timp ce poporul era din ce n ce mai ndobitocit. 12. Dar evenimentul care l-a transformat peste noapte pe Japell n preferatul absolut al s racilor a fost plasarea acestora n aziluri special construite pentru ei. De aceea, pe str zile Hanohului nu erau v zu i niciodat cer etori, ci numai oameni care tr iau n opulen . 13. Desigur, s rmanii interna i n aziluri nu erau trata i deloc boiere te, ci erau pu i s munceasc pentru ntre inerea lor; c ci iubirea i politica sunt doi poli perfect opu i, dat fiind c iubirea reprezint cel mai nalt atribut al cerului, iar politica reprezint principala calitate a infernului cel mai de jos, fiind ntemeiat ntru totul pe cupiditate i pe dorin a de domina ie. 14. Vom vedea n continuare ce alte m suri a luat Japell. Capitolul 30 Politica de cucerire a lui Japell, a mini trilor i a preo ilor acestuia. Victoria ob inut prin viclenie a preo ilor. Noe i apropia ii lui i-au r mas credincio i Domnului. Japell i recompenseaz pe preo i. Instaurarea sistemului de caste (5 ianuarie 1844) 1. Mintea diabolic a lui Japel a descoperit rapid c pe p mnt existau numeroase regiuni populate de oameni care nu se aflau sub inciden a domniei sale. De aceea, el a deliberat cu mini trii i cu preo ii s i pentru a stabili cum putea cuceri cel mai u or aceste popoare. 2. Mini trii l-au sf tuit s foloseasc for a militar , dar preo ii i-au sugerat cu viclenie s le trimit emisari acestor popoare. 3. Ace ti mesageri, i-au spus preo ii, vor trebui s propov duiasc marile avantaje ale ora ului Hanoh, incitndu-i pe oameni n maniera cea mai amical s i trimit delega ii la noi. Noi vom primi ace ti delega i cu mult prietenie i le vom ar ta inven iile noastre i artele pe care le-am dezvoltat. Cnd vor prinde gustul acestor avantaje, i vom invita s se integreze n marea noastr comunitate. n acest fel, poporul lor va fuziona cu al nostru, iar ei se vor bucura de toate privilegiile noastre.

43

4. Cnd ace ti delega i se vor ntoarce acas i le vor povesti celor de acolo toate minunile pe care le-au v zut aici, nu va mai exista pe p mnt nici m car un singur popor care s nu i doreasc s ni se al ture, mp rt indu-se din splendoarea noastr . 5. Desigur, ar fi de preferat ca ace ti ambasadori ai popoarelor str ine s nu descopere nici un aspect nepl cut al societ ii noastre, cum ar fi dreptul la furt i libertatea de a jefui! De aceea, ar trebui s interzicem pentru o vreme aceste dou libert i fundamentale ale oamenilor, evident, numai n prezen a str inilor. n caz contrar, s-ar putea ca ace tia s fie dezam gi i i s se ntoarc acas blestemndu-ne! 6. Acest sfat viclean al preo ilor a fost ntru totul pe placul regelui, care l-a pus imediat n aplicare. 7. n scurt timp, mii de emisari au fost trimi i cu diferite caravane n toate direc iile cardinale, pentru a descoperi popoarele ascunse i a le mp rt i vestea cea mare. 8. Cel mai u or le-a fost s descopere popula iile din mun i: mai nti copiii lui Dumnezeu, apoi horadi ii i n sfr it celelalte popula ii. 9. Singurele popula ii pe care emisarii lui Japell nu au reu it s le g seasc au fost sihini ii, meduhi ii i caini ii, precum i consilierii pleca i n Egipt n epoca lui Ohlad. 10. Gra ie amabilit ii i ipocriziei, precum i elocven ei subtile a emisarilor, care erau n cea mai mare parte arti ti ie i i din colile lui Japell, care au tiut s i foloseasc abilit ile pentru a cuceri popoarele, acestea din urm s-au l sat cu u urin convinse i au trecut n scurt timp de partea Hanohului. 11. Chiar i copiii din mun i s-au predat, cu excep ia casei lui Lameh, care a murit chiar n ziua n care Hanohul i-a trimis redutabilii s i emisari. A a se face c singurii care au mai r mas pe n l imi, nel sndu-se am gi i de apostolii din Hanoh, au fost Noe i cei trei fra i ai s i, cele cinci surori ale sale i so ia sa, care era fiica lui Muthael i a Puristei, precum i cei cinci copii ai lor. Acesta a fost singurul grup de oameni care i-au r mas n ntregime credincio i Domnului. 12. Japell a fost foarte ncntat de aceast victorie i le-a oferit preo ilor care i-au dat un sfat att de bun privilegiul de a se bucura de o libertate deplin . n plus, i-a asigurat c el i restul posterit ii se vor supune ntotdeauna directivelor lor. 13. n decursul aceluia i an, preo ii au instaurat sistemul castelor, i ntregul popor a fost mp r it n diferite clase sociale. Membrii castelor erau obliga i s respecte acest sistem, sub pedeapsa cu moartea, singura excep ie fiind, ca de obicei, r scump rarea pe bani.

44

14. A fost instaurat astfel casta sclavilor, sub denumirea de animale cu aparen uman , o cast militar , una burghez , una nobiliar , una a arti tilor, una a preo ilor, i altele. 15. Casta sclavilor era cea mai numeroas . Vom explica n continuare de ce. Capitolul 31 Politica de putere a preo ilor. Oprimarea sclavilor. Instaurarea Inchizi iei. Hanohul infernul umanit ii (8 ianuarie 1844) 1. La drept vorbind, puterea n cre tere a preo ilor nu a fost tocmai pe placul lui Japell, c ci el s-a angajat s i asculte, din cauza avantajelor ob inute de pe urma lor. Dar ce mai putea face acum? 2. Pe de o parte, preo ii erau deja mult prea bine implanta i n subcon tientul colectiv al claselor inferioare, iar pe de alt parte, ei se pricepeau att de bine s i t mieze pe nobili, c rora le-au n l at un adev rat piedestal, nct regele nu li se mai putea opune nici bazndu-se pe for a maselor, nici pe autoritatea nobililor s i. C ci att prostimea ct i nobilimea erau de partea preo ilor, n timp ce regele nu mai avea pe nimeni de partea sa. 3. Cum au reu it preo ii s ob in un prestigiu att de mare? 4. Simplu: ei au nt rit din ce n ce mai mult sistemul de caste, pe care l instauraser mai demult cu consim mntul regelui. 5. Att timp ct nu au reu it s strng destule averi n trezoreriile lor, ei le-au dat oamenilor posibilitatea s i cumpere dreptul de a trece dintr-o cast social ntr-una superioar . 6. Cnd averea preo ilor a devenit ns incalculabil , ei au schimbat dispozi iile referitoare la sistemul de caste, instituind urm toarele norme: 7. Nu mai era posibil dect trecerea sclavilor n casta inferioar a burghezilor. Accesul celor din primele dou caste la cele superioare era interzis, indiferent ct de mari ar fi fost sumele oferite. 8. ndeosebi casta preo ilor a r mas inaccesibil i mbr cat n mister. Nici chiar Satan nu avea dreptul s trag cu ochiul i s i afle secretele. Preo ii au tiut s se nconjoare de un mister att de deplin i de opac nct nimeni nu putea afla vreodat ce pun la cale ace tia. 9. De aceea, regele a devenit din ce n ce mai nencrez tor n preo i, sfr ind prin a se nchide n palatul s u i nemaidorind s vad pe nimeni. 10. Acest lucru nu a f cut dect s le dea ap la moar preo ilor, a c ror domina ie a ajuns astfel la apogeu.

45

11. Ei au dat lege dup lege, ca i cum acestea ar fi fost autorizate de rege, de i acesta din urm nu avea nimic de-a face cu ele. i astfel, casta sclavilor a fost supus unor condi ii de via din ce n ce mai severe i mai greu de suportat. 12. Cnd ace tia au nceput s se plng , preo ii le-au interzis dreptul de a vorbi, sub pedeapsa cu moartea. Mai mult, le-au restrns la maxim posibilitatea de a se r scump ra i de a trece n casta superioar a burgheziei. Pe de alt parte, orice mic burghez putea fi condamnat i transformat ntr-un sclav pentru cea mai mic abatere, caz n care toate bunurile sale erau confiscate de cler. 13. Cum crede i c tr iau ns sclavii? Exact ca ni te animale puse la lucru! 14. Nobilii i marii burghezi cump rau sclavii de la preo i (n mod evident, absolut goi, c ci ei nu aveau dreptul s poarte haine) i le construiau ni te staule, la fel ca pentru animale. 15. Ace ti sclavi erau lega i cu lan uri fixate de inele, din care nu erau elibera i dect atunci cnd trebuiau du i la munc . 16. Respectul de care se bucurau nobilii i marii burghezi depindea de num rul sclavilor lor. A a se face c num rul celor din casta sclavilor nu f cea dect s creasc n permanen . 17. To i nobilii i marii burghezi doreau s i procure un num r ct mai mare de sclavi. De aceea, comer ul cu sclavi a devenit nfloritor, fiind principala surs de venit a preo imii. 18. Pentru a facilita acest comer , preo ii au creat confesiunea i un fel de Inchizi ie. Cei chema i s se confeseze nu mai puteau sc pa de regul de sclavie. 19. Nu cred c mai trebuie s insist asupra acestui subiect. La numai 20 de ani de la instaurarea sistemului de caste, Hanohul a devenit un infern al oamenilor s raci. Capitolul 32 Rezisten a opus de preo i n fa a numirii noului rege. Moartea lui Japell. Natura politicii. Noul rege de fa ad (9 ianuarie 1844) 1. Japell a murit de inim rea n cel de-al 25-lea an de domnie. El ar fi dorit s l impun pe tron pe cel de-al doilea fiu al s u, c ci primul s u n scut era handicapat i complet idiot. 2. Dar preo ii au refuzat s i ndeplineasc dorin a, spunndu-i: ntregul principiu al regalit ii depinde de primul n scut, i nu de aptitudinile acestuia de a guverna!

46

3. Dac marea divinitate i toate micile divinit i ar fi dorit ca asupra Hanohului s domneasc un rege n elept, ele l-ar fi nzestrat pe primul t u n scut cu n elepciune. De vreme ce l-au l sat s se nasc a a cum s-a n scut, este evident c ele au dorit ca pe tron s ajung un infirm idiot i lipsit de for . Nici tu, n calitatea ta de p rinte, i nici noi, preo ii, n calitatea noastr de servitori fideli al marii divinit i (dar i a celor mai mici) nu avem dreptul s ne opunem voin ei lor. 4. Noi, preo ii, suntem ale i de divinit i pentru a-i nv a pe oameni s le cunoasc voin a i pentru a veghea cu severitate ca aceast voin s fie ndeplinit de oameni. 5. Tu nu e ti dect un om, n pofida coroanei tale regale, a a c nu e ti scutit de dreptul de a asculta de puterea noastr sacerdotal , pe care am primit-o direct de la divinit i! 6. Noi te putem binecuvnta, dar te putem i blestema la fel de bine. Blestemul nostru echivaleaz cu cel al divinit ilor. 7. De aceea, plaseaz coroana pe capul fiului t u mai mare, dac dore ti s fii binecuvntat, i nu blestemat de noi. 8. Potrivit decretelor zeilor, cel de-al doilea fiu al t u trebuie fie s fac parte din casta noastr sacr , fie s renun e la tron, jurnd pe via a sa c nu va ncerca vreodat s pun mna pe el i emigrnd apoi la frontiera regatului. 9. Dac va refuza s se supun acestei alternative, va fi blestemat i spnzurat n fa a ntregului popor! 10. Amenin rile preo ilor au umplut sufletul lui Japell de am r ciune. El s-a mboln vit i a murit la scurt timp de inim rea, nel snd nici o instruc iune. 11. Moartea sa nu a diferit cu nimic de cea a tuturor politicienilor: el a c zut n propria sa capcan . 12. C ci orice politic este fructul nencrederii, care se na te dintr-o inim corupt . La rndul ei, aceasta din urm este opera lui Satan, care nu cunoa te deloc iubirea. De aceea, politica este practic echivalent cu infernul. ntr-adev r, regulile infernului sunt similare cu cele ale politicii, iar Satan este marele maestru al acesteia. 13. Japell era un arhetip al acestui mod de via deveni victima perfect a propriilor sale intrigi. i a sfr it prin a

14. Dup moartea sa, fiul s u mai mare a fost uns imediat rege, desigur, un rege de fa ad . Este u or de ghicit de ce l-au preferat preo ii celui de-al doilea fiu al regelui, care era s n tos la minte. 15. Acesta a fost nevoit s fug n secret. nso it de cele trei surori ale sale i de c iva servitori, el s-a ndreptat direct c tre mun ii sacri, n

47

regiunea n care locuiau alt dat copiii de la Miaz zi, unde a locuit timp de trei ani. 16. Dup scurgerea acestui interval de timp, micul grup a fost descoperit de fiii lui Noe. Ace tia i-au informat p rintele, care s-a dus s i vad , dup care i-a primit pe to i n casa sa, unde i-a nv at s l cunoasc pe adev ratul Dumnezeu i le-a predat meseria de tmplar. Capitolul 33 Munca noului rege. Tratamentul inuman aplicat str inilor s rmani veni i la Hanoh (10 ianuarie 1844) 1. Popula iei din Hanoh nu i s-a permis niciodat s i vad noul rege. Acesta a fost nchis n castelul s u, unde a devenit obiectul unei venera ii divine. El nu avea altceva de f cut dect s se ndoape cu tot felul de bucate alese, s p c tuiasc prin desfru i s gra ieze din cnd n cnd pe cte un str in pedepsit cu moartea (n cazul popula iei indigene gra ierea nu era aplicat , ntruct nu era n interesul preo ilor, dat fiind c localnicii tiau foarte bine care era adev rul legat de regele lor). 2. Cum se petrecea gra ierea pedepsei cu moartea? 3. Potrivit unei noi legi, un str in era pasibil de pedeapsa cu moartea dac se apropia de Hanoh la mai pu in de o mie de pa i f r a avea bani la el. Nefericitul era imediat prins de g rzi, care l aduceau n fa a severului forum al preo ilor, despre care se tie c nu posedau nici m car un gr unte de iubire n inimile lor. 4. Preo ii l ntrebau pe prizonier care era motivul pentru care a ndr znit s se apropie f r bani de ora ul sacru al lui Dumnezeu i al tuturor zeilor. 5. Cnd nefericitul m rturisea cu inocen c era foarte s rman i c dorea s intre n ora pentru a g si un ajutor ct de mic, preo ii i declarau c era pasibil de pedeapsa cu moartea pentru arogan a sa. Totu i, depindea de suveranul sacru al ora ului i al ntregii lumi dac aceast pedeaps urma s fie aplicat sau nu. 6. Dup care g rzile i doi preo i dintr-o clas inferioar l conduceau pe prizonier la rege, trecnd printr-un culoar subteran. Ajuns n fa a suveranului, de inutul trebuia s se culce cu fa a la p mnt, f r s rosteasc un cuvnt. 7. Desigur, regele tia ce avea de f cut n astfel de mprejur ri, c ci i nv ase demult rolul, pe care i-l juca n mod mecanic. El trebuia s se ridice de pe tron dup cteva clipe, s blesteme de trei ori s r cia, apoi s apese de trei ori cu piciorul s u stng pe capul nefericitului din fa a sa, fapt

48

care f cea de multe ori ca acestuia s -i dea sngele pe nas i pe gur . Acest act semnifica ns fericita gra iere a victimei de pedeapsa cu moartea. 8. Cel gra iat era condus apoi prin acela i culoar secret n fa a forumului preo ilor, cu fa a nsngerat . Preo ii ncepeau imediat s laude desigur, de form imensa bun tate a atotputernicului suveran al ntregii lumi, dup care i spuneau victimei: 9. Dat fiind c tu, animal mizerabil, ai ob inut o gra ie att de mare din partea suveranului acestui ora i al lumii ntregi, este de datoria ta s i ar i recuno tin a slujind ca vit de povar n acest ora sfnt timp de trei ani consecutivi! De aceea, vei fi vndut pentru aceast perioad de timp unui cump r tor de sclavi, iar salariul t u va fi confiscat, fiind considerat un semn de recuno tin din partea ta pentru imensa gra ie pe care i-a acordato regele t u! 10. Dup aceast consolare, preo ii trimiteau mesageri c tre marii burghezi care doreau s cumpere sclavi. Ace tia r spundeau imediat chem rii, iar noul venit era oferit celui care pl tea mai mult pentru el, dup care era instruit cum trebuie s se comporte n calitatea sa de vit de povar . 11. Aceste instruc iuni sus ineau c o vit de povar nu avea dreptul s rosteasc nici un cuvnt. n caz contrar, trebuia biciuit la snge. Ea nu avea dreptul s vorbeasc nici cu eminentul s u proprietar, nici cu ceilal i sclavi. Mai mult, nu avea dreptul s se mboln veasc , dar mai presus de toate nu avea dreptul s se plng . Vita de povar trebuia s se hr neasc cu l turile care i erau oferite i era nevoit s munceasc f r contenire. Dac era pedepsit de st pnul ei, nu trebuia s opun nici cea mai mic rezisten , nici m car s plng sau s geam . n plus, nu avea dreptul s poarte vreodat haine. 12. Dup ce asculta toate aceste instruc iuni, victima era condus de cump r torul ei la staulul sclavilor, care colc ia de regul de obolani, i se al tura celorlalte vite de povar . 13. Aceasta este de regul soarta s rmanilor care se apropiau de marele ora . Singurii care puteau intra f r restric ii erau boga ii, care i etalau imediat bog iile. Chiar i ei trebuiau s fie ns foarte precau i pentru ca ho ii s nu le fure comorile. 14. Dac vreun str in se ncumeta s vin i s trag cu ochiul la ce se ntmpla n ora , dintr-o simpl curiozitate, f r a poseda ns suficient de mul i bani sau alte comori, el era considerat un spion i condamnat la moarte. Dac era un b rbat viguros, era vndut direct ca vit de povar , f r a mai trece prin mascarada gra ierii. 15. Dac era vorba de o fat atr g toare, aceasta era vndut pe loc cump r torilor avizi de pl ceri carnale i era nevoit s accepte tot ce i f ceau ace tia. Dac se ap ra, era for at pe loc s asculte cu ajutorul nuielelor.

49

16. Cam a a se petreceau lucrurile la Hanoh, dar i n celelalte ora e aflate sub suzeranitatea acestuia. 17. Ve i afla n continuare i mai multe am nunte! Capitolul 34 Cercetarea raselor n Hanoh. Noe i caravana de tlhari. Ajutorul Domnului i anun area marii judec i (11 ianuarie 1844) 1. Preo ii din Hanoh au trimis noi caravane pentru a explora regiunile cele mai ndep rtate ale p mntului i pentru a descoperi dac nu existau popoare ale c ror bog ii s-ar fi potrivit foarte bine n trezoreriile lor. 2. n plus, ei au delegat o serie de investigatori care s cerceteze n toate ora ele cine erau descenden ii lui Cain i cine descenden ii lui Seth. 3. (C ci preo imea, nobilimea i regele erau cu to ii descenden i ai lui Seth concepu i cu femei de la es). 4. Aceste cercet ri au durat cinci ani i au condus la concluzia c descenden a lui Seth la cmpie o dep ea pe cea a lui Cain cu nou zecimi. Altfel spus, abia dac mai exista un cainit la zece sethi i puri. 5. Consecin ele acestei descoperiri au fost c to i caini ii au fost chema i s se adune n ghetouri i transforma i n sclavi pe ntreaga durat a vie ii lor, f r s in cineva cont de starea lor actual . n plus, preo ii le-au confiscat n totalitate averile. 6. B rba ii mai viguro i au fost transforma i n vite de povar , iar tinerele n prostituate adunate ntr-un imens serai public unde fiecare locuitor al ora ului putea s se foloseasc de ele n schimbul unei taxe pentru ntre inerea stabilimentului, dar i pentru fondurile destinate preo ilor. Ct despre b trni i neputincio i, ace tia au fost extermina i f r mil . 7. Rezultatele acestor cercet ri au fost foarte fecunde. Nu la fel de abundent s-a dovedit ns recolta ob inut de caravanele trimise n c utarea altor popula ii bogate n comori. 8. Acestea au reu it s -i g seasc inclusiv pe sihini i, pe meduhedi i, precum i numero ii descenden i ai consilierilor emigra i n Africa. Din p cate pentru membrii lor, ace tia au fost foarte prost primi i pretutindeni, fiind nevoi i fie s r mn i s execute muncile cele mai de jos, fie s aleag moartea. 9. Din nefericire, una din caravanele mai mici, alc tuit din circa o sut de oameni, a descoperit pe drumul ei de ntoarcere (care trecea prin mun i) i casa lui Noe. Memrii ei i-au cerut acestuia s le pl teasc un tribut consistent i i-au spus:

50

10. Tu locuie ti la doar o zi de mers de ora ul sfnt al lui Dumnezeu, deci e ti n mod evident supusul regelui nostru, iar pn acum nu ai pl tit nici cel mai mic tribut. De aceea, va trebui s pl te ti acum pentru cei o sut de ani care au trecut cte o livr de aur pe an, adic un total de o sut de livre! Dac nu vei pl ti, tu i to i cei din casa ta ve i fi vndu i ca sclavi! 11. Atunci, Noe a ridicat mna i a spus: O, Dumnezeul meu, mult iubitul meu P rinte preaplin de sfin enie! Iat , slujitorul T u credincios are nevoie acum de ajutorul T u! Salveaz -m din minile acestor bestii feroce! 12. De-abia a pronun at Noe aceste cuvinte c un tr snet puternic a lovit caravana chiar n mijlocul ei, omornd trei oameni. 13. Noe i-a ntrebat pe c l torii oarecum nsp imnta i: Continua i s v men ine i cererile injuste? 14. Ace tia i-au confirmat sco nd urlete furioase. 15. Atunci, Noe i-a ridicat din nou mna. n urma gestului s u, zece tr snete au lovit caravana, omornd 30 de oameni i tot attea c mile. 16. n continuare, Noe i-a ntrebat pe cei r ma i n via : V men ine i i acum revendic rile? 17. To i au r spuns afirmativ, cu excep ia a zece oameni. 18. Exasperat, Noe a lovit cu piciorul n p mnt, care s-a despicat, nghi ind complet restul caravanei, cu excep ia celor zece care au renun at la preten iile lor absurde. 19. Cuprin i de teroare, cei zece l-au implorat pe Noe s le cru e vie ile. 20. Noe le-a r spuns: Duce i-v i anun a i-le demonilor de la es evenimentul la care a i fost martori. Spune i-le de asemenea c m sura crimelor lor s-a umplut. Domnul a decis s coboare judecata Sa asupra ntregului p mnt. n scurt timp nu va mai r mne nimic din puternicul vostru regat i din poporul vostru, cel care v-a trimis la mine. Tributul pe care l voi pl ti va fi chiar judecata lui Dumnezeu! Amin. 21. Auzind aceste cuvinte, cei zece au luat-o la fug . Capitolul 35 ntoarcerea la Hanoh a celor zece mesageri i vicleana lor relatare (13 ianuarie 1844) 1. De-abia s-au apropiat cei zece de frontierele ora ului Hanoh c au i fost ntmpina i, conform obiceiului, de o trup de solda i narma i, care iau ntrebat de unde veneau, care erau inten iile lor i c i bani aveau.

51

2. Cei zece le-au r spuns: Suntem delega ii trimi i de acest ora i ne ntoarcem dintr-o c l torie de explorare n care am plecat acum cinci ani. Am f cut o descoperire extrem de important , pe care dorim s o anun m preo ilor no tri. De aceea, l sa i-ne s trecem f r t gad , dac nu dori i s fi i vndu i ca vite de povar ! 3. Dup cum pute i vedea, c milele noastre sunt nc rcate cu mari bog ii. De aceea, cel mai bine ar fi s ne escorta i pn la preo i! C ci tot ce poart n spinare aceste c mile le apar ine acestora. Oricum, avem i noi propriul nostru aur, n buzunarele ve mintelor noastre. A adar, proteja i-ne de ho i i de tlhari, iar noi v vom l uda n fa a puternicilor preo i. 4. Aceste cuvinte au avut darul de a-i mblnzi imediat pe solda i, care i-au nso it pe cei zece emisari pn la re edin a nal ilor demnitari. 5. De ndat ce au ajuns, ei au fost supu i unei perchezi ii meticuloase, care a constat n principal ntr-un inventar atent al comorilor aduse pe spatele c milelor. 6. Cnd bog iile au fost recunoscute ca fiind autentice, g rzile au inspectat con inutul buzunarelor emisarilor, pentru a afla dac ace tia aveau suficient de mul i bani pentru a nu fi vndu i ca sclavi. 7. Perchezi ia a demonstrat c fiecare dintre ei avea de trei ori suma necesar pentru a se proteja de statutul de sclav. Drept urmare, ei au fost nevoi i s cedeze dou treimi din sum , c ci n timpul absen ei lor se d duse o lege care i obliga pe to i mici burghezi s nu de in o sum de bani mai mare dect aceea care i poate proteja de statutul de sclavi. Dat fiind c ace ti c l tori apar ineau clasei sociale a micilor burghezi, ei c deau sub inciden a acestei legi. 8. Abia dup aceast perchezi ie au fost ntreba i ei ce descoperiri au f cut n timpul c l toriei lor. 9. Unul din cei zece, care era un bun orator i destul de versat n politic , a r spuns: 10. Puternici servitori ai tuturor zeilor i fideli gardieni ai c r ilor lui Kinkar! Am descoperit n drumul nostru ri ai c ror mun i erau plini de aur i n care nu locuia nimeni! Dar acesta este detaliul cel mai pu in semnificativ al relat rii noastre! 11. Am descoperit fluvii i lacuri n care n loc de ap curgea vin, lapte i miere, i p duri n care fructele cresc gata coapte! Dar asta nu e tot! 12. Am descoperit un drum care conduce pn la stele, iar la baza lui am v zut fecioare a c ror frumuse e te f cea s i pierzi min ile! i nc tot nu am terminat! 13. n apropierea drumului care conduce pn la stele am v zut ni te oameni uluitor de mari. Dac unul singur dintre ace tia ar veni aici, ar putea

52

strivi cu o singur lovitur de picior ntregul nostru ora , cu cea mai mare u urin ! i mai avem nc un lucru foarte important s vi-l povestim! 14. Asculta i: chiar n mprejurimile Hanohului tr ie te pe un munte, la numai o zi de mers de aici, un om foarte b trn. To i ceilal i locuitori ai zonei ne sunt supu i de mult vreme, dar nu i b trnul despre care vorbesc i membrii familiei sale. Ei bine, acest om nu ne-a pl tit niciodat nici cel mai mic tribut. 15. Atunci cnd l-am descoperit, l-am obligat s achite tributul pe care ni-l datoreaz de att de mult timp. 16. Dar vai, ce nenorocire! Acest om trebuie s fie un zeu! Cnd a v zut c ne men inem preten iile, el a ridicat mna i o mie de tr snete s-au ab tut asupra caravanei noastre, omornd o gr mad de oameni i de animale! n continuare, el a lovit p mntul cu piciorul, iar acesta s-a despicat, nghi ind restul caravanei, cu tot cu comorile de pe spatele c milelor, care aveau o valoare incalculabil ! 17. Noi am reu it s sc p m prin fug , dar acel om nsp imnt tor ne-a strigat din spate: Povesti i-le ce a i v zut demonilor de la es! 18. Mari i respectabili slujitori ai tuturor zeilor! A a s-a desf urat c l toria noastr , de la A la Z. Interpreta i-o cum dori i, dar l sa i-ne s ne ntoarcem la casele noastre! Capitolul 36 Continuarea discu iei dintre preo i i exploratori. n final, ace tia din urm sunt ridica i la rangul de preo i (15 ianuarie 1844) 1. Preo ii le-au spus mesagerilor: Dac lucrurile stau ntr-adev r a a cum ne-a i relatat, atunci a i f cut o descoperire de o importan capital , ndeosebi n ceea ce prive te mun ii plini de aur, cu condi ia ca ace tia s nu fie foarte departe, iar accesul la bog iile lor s fie suficient de u or. Crede i c uria ii controleaz ace ti mun i? 2. n ceea ce l prive te pe b trnul din mun i, cel mai bine este s l l s m n plata Domnului, de vreme ce voi nu a i reu it s l captura i. Nu este recomandabil s ai de-a face cu astfel de vr jitori, att timp ct nu dispui tu nsu i de o putere care s te protejeze mpotriva magiei lor! 3. Pe de alt parte, dac ve i reu i s l c tiga i de partea noastr pe acest magician prin intermediul vicleniei, jur m s v facem preo i, la fel ca noi. Cine tie, poate c ne putem folosi de puterea lui magic pentru a ne procura aurul din mun i, n m sura n care ar reu i s -i nfrng pe uria i cu ajutorul for ei elementelor, la fel cum i-a eliminat pe tovar ii vo tri asta dac spusele voastre au fost ntru totul adev rate!

53

4. C ci ne d m seama c voi sunte i ni te vulpoi iscusi i! Nu ar fi exclus ca tovar ii vo tri s fi fugit de fapt cu comorile pe care le transportau, fondnd cine tie ce regat n te miri ce parte a lumii, independent de al nostru! Vai vou dac vom descoperi c acest scenariu este adev rat! 5. Dar mesagerii le-au r spuns preo ilor: Dac dori i s v convinge i de adev rul spuselor noastre, nu ave i dect s trimite i al i mesageri, demni de toat ncrederea, n mun i. La fel de bine pute i s merge i voi n iv . Dac ve i descoperi c lucrurile nu s-au petrecut exact a a cum le-am relatat noi, ne pute i pedepsi cu vergile metalice incandescente! 6. Dac ve i descoperi ns c am spus adev rul n ceea ce l prive te pe acel b trn, pute i trage concluzia c i celelalte afirma ii ale noastre au fost la fel de adev rate! Noi nu mai avem nimic de ad ugat. Nu v r mne dect s examina i faptele i s v forma i singuri o opinie! 7. Convin i de acest r spuns categoric, preo ii le-au spus exploratorilor: Bine, ne-am convins c a i spus adev rul de la nceput i pn la sfr it. De aceea, v numim prin atotputerea noastr mesageri oficiali i v ridic m la rangul de burghezi medii, rang care v permite s purta i arme. n schimbul acestei favori, va trebui s v ocupa i de magicianul din mun i, atr gndu-l de partea noastr pentru a ne putea folosi de puterea lui! 8. Mesagerii le-au r spuns astfel preo ilor: Vom face tot ce ne va sta n puteri, dar nu putem garanta c vom reu i, c ci a a cum acel om ne-a nimicit tovar ii cu tr snetele lui i f cnd p mntul s se despice, la fel de bine ar putea proceda i cu noi, dac va avea cea mai mic b nuial c l min im! 9. Ne ntreb m ce se va ntmpla dac va bate din picior uitndu-se c tre ora ul Hanoh i dac p mntul va nghi i ntregul ora ntr-un abis f r fund? Ce am putea face noi? 10. De aceea, suntem de p rere c cel mai bine ar fi s l l s m n pace pe acest personaj periculos, c ci nu tim cum ar putea reac iona dac ne va citi inten iile! 11. Pe de alt parte, dac insista i, va trebui s ne supunem. Dar, a a cum spuneam, nu putem garanta reu ita demersului nostru! 12. Preo ii le-au r spuns: Foarte bine! Am n eles mesajul vostru. Ne place cum gndi i! n trei zile vom convoca marele consiliu i vom ac iona conform directivelor sale. Ve i participa i voi la acest eveniment, unde ve i mbr ca hainele sacerdotale, fiind integra i n clasa noastr ! 13. Pn atunci, ntoarce i-v la casele voastre. Pune i-v afacerile n ordine, apoi veni i cu so iile i cu copiii vo tri pentru a asista la adunarea marelui consiliu.

54

Capitolul 37 Cei zece se sf tuiesc n tain avantajul lor, prin n el torie (16 ianuarie 1844) 1. Dup ce au p r sit colegiul preo ilor, cei zece i-au exprimat uimirea n fa a celor ntmplate i au spus: 2. S-au cam l murit lucrurile n ceea ce prive te binecuvntatul nostru cler! Singurul cer pe care l cunoa te este aurul, i pentru a-l c tiga este n stare s se preteze la orice! 3. Cine i-ar fi putut imagina c ni te mic-burghezi pot fi admi i n nalta clas a preo ilor, care dispun de o putere absolut ? 4. Ce noroc incredibil pe noi! i totul numai pentru c i-am min it cu neru inare. Singurul adev r pe care li l-am spus a fost cel referitor la b trnul din mun i! 5. n ceea ce prive te ns mult venerata noastr preo ime, ne-am dat n sfr it seama ncotro bate vntul! O, a tepta i pu in, vulpoilor care nu ti i s adulmeca i dect aurul! Proiectele voastre de a v folosi de noi pentru a pune mna pe mun ii de aur v vor atrage pedeapsa binecuvenit . Demoni autentici ce sunte i, v asigur m c ve i fi nevoi i s v retrage i picioarele nc de la primii pa i pe care i ve i face! Dar va fi prea trziu, c ci noi vom arunca asupra voastr o mare de fl c ri, i vom vedea n ce m sur ve i mai reu i s ie i i din ea! 6. tim c nainte de a mbr ca hainele sacerdotale vom fi nevoi i s depunem cele mai ru inoase leg minte de fidelitate n fa a acestor demoni care tr iesc n iadul cel mai de jos, plin cu erpi i cu tot felul de creaturi veninoase, dar acest lucru nu ne va mpiedica s ne ducem la bun sfr it planul. Vom face jur mintele din vrful buzelor, dar le vom blestema n inimile noastre. n acest fel, atunci cnd ne vor primi n rndul lor, ace ti preo i i vor asuma o povar de care nici un zeu nu-i va mai putea sc pa! 7. Vom construi cu viclenie un drum care va duce c tre mun ii de aur, iar clericii vor trebui s -l urmeze, dar i vom lovi pe la spate cu uria ii mniei noastre furibunde! Cnd ilustrul grup se va apropia de acest loc incandescent, le vom face un semn discret uria ilor, iar ace tia vor strivi cu o for invincibil sub t lpile lor aceast pleav stricat ! 8. Dup ce vom sc pa poporul de ace ti mon tri, i vom ar ta drumul care duce c tre stele i l vom conduce c tre ara n care se g sesc preafrumoasele fecioare ale cunoa terii pure i n care n loc de ap curg vinul, laptele i mierea entuziasmului fa de tot ce este bun i adev rat. 9. Poporul va descoperi astfel fructele gata coapte ale Arborelui Vie ii i cunoa terea spiritual pe care o confer acestea! i decid s profite de situa ie n

55

10. Vom respecta acest plan, i vai celui care ar ndr zni s ne tr deze! C ci numai de planul nostru depinde eliberarea poporului i a noastr de la cea mai sigur pierzanie! De aceea, va trebui s fim uni i i s ac ion m ca unul, caz n care demersul nostru va avea cu siguran succes! 11. Dac am reu it s i impresion m pn i pe preo i, care ne-au primit n rndul lor numai ascultnd cuvintele noastre mincinoase, cu att mai u or ne va fi s i conducem la pieire pe ace ti mizerabili, astfel nct n urma lor s nu mai r mn dect numele lor nscrise n analele istoriei. 12. Acesta este planul nostru, pe care l vom aplica punct cu punct, pn la ultima consecin ! Amin! Ne spunem singuri: Amin! 13. Dup ce au pus la cale acest complot, cei zece s-au ntors la casele lor, unde i-au pus afacerile n ordine, dup care s-au ntors mpreun cu so iile i cu copiii lor la colegiul preo ilor, pentru a a tepta reunirea marelui consiliu. Capitolul 38 Cei zece exploratori n fa a consiliului celor 5000 de preo i. Ei sunt supu i probei focului (17 ianuarie 1844) 1. Circa 5000 de preo i de rang nalt s-au adunat n marea sal de consiliu, o sal sub cerul liber dintr-un fel de amfiteatru, i a teptau sosirea mesagerilor cu o ner bdare dep it doar de aviditatea lor. 2. Cnd cei zece au intrat n imensa sal , u or ngrijora i de ceea ce iar fi putut a tepta, ei au fost imediat nconjura i de preo i i condu i printrun pasaj subteran la extremitatea c ruia se vedea arznd un mare foc. 3. Dup ce s-au apropiat suficient de mult de foc, ei au v zut c n mijlocul fl c rilor enorme ale rugului se afla o mul ime de oameni, care scoteau urlete nfior toare. 4. n realitate, acest foc nu era dect o iluzie, asem n toare celor ob inute n teatrele moderne prin rotirea unei ro i n spatele unei cortine pe care au fost pictate fl c ri. n cazul de fa iluzia era ns mult mai perfect , astfel nct orict de mult te-ai fi apropiat nu vedeai dect un foc foarte intens, chiar dac acesta nu r spndea nici un pic de c ldur . 5. V znd acest spectacol ngrozitor, cei zece nu s-au sim it cu nimic mai lini ti i. Ar fi dorit s ntrebe: Ce nseamn toate acestea, i cine sunt cei care url acolo?, dar li se pusese foarte strict n vedere s nu scoat nici un cuvnt, orice ar fi v zut, c ci n caz contrar va fi vai de ei! 6. Dup episodul cu focul, ei au fost du i printr-un alt pasaj, care i-a condus c tre un imens orificiu, cu o circumferin de 90 de stnjeni (aproximativ 170 de metri) i cu o adncime de 40 de stnjeni, i care era nconjurat de o balustrad imens .
56

7. Preo ii au aprins jerbe de paie date prin smoal i le-au aruncat n abisul din fa a lor. La lumina fl c rilor, acesta a devenit perfect luminat, iar mesagerii au putut vedea pe fundul lui o mul ime de animale care viermuiau, dar i o sumedenie de cadavre, att de descompuse nct nu- i puteai da seama dac erau de oameni sau de animale. n realitate, era vorba de ni te schelete ale unor animale de talie foarte mare, c ci ar fi fost imposibil s distingi schelete de oameni de la o n l ime att de mare. 8. ntregul ritual de ini iere al preo ilor era bazat exclusiv pe n el torie i era menit s trezeasc frica. Chiar i trupurile care erpuiau erau artificiale, fiind puse n mi care ntr-o manier mecanic . Dac ar fi fost cu adev rat vii, ele nu ar fi putut fi v zute de la n l imea respectiv . De fapt, preo ii coborau ct se poate de confortabil pe o scar secret pe fundul a a-zisului abis i puneau n mi care mecanismul erpilor, al dragonilor i al crocodililor. 9. Imensa crevas era s pat sub o grot natural , a c rei m rime contribuia la crearea impresiei de mare adncime. 10. Dac inem seama de aceste apari ii n el toare i de ignoran a mesagerilor no tri, nu trebuie s ne mir m c ace tia au fost cuprin i de o team teribil atunci cnd au fost pu i s jure, pe marginea abisului, c se vor supune f r nici cea mai mic rezisten tuturor ordinelor marilor preo i, dac nu doreau s fie arunca i n focul infernului sau n aceast pr pastie. 11. Cuprin i de teroare, ei au depus jur mintele cerute din vrful buzelor, dar le-au blestemat cu att mai abitir n inimile lor, spunndu- i: A tepta i pu in s ajungem afar , i ve i gusta voi n iv din abisul i din infernul pe care vi le-am preg tit noi! 12. Dup ce au depus jur mntul, cei zece b rba i au fost condu i din nou n marea sal de consiliu, unde au fost mbr ca i cu haine sacerdotale. Abia atunci a nceput marea dezbatere. Capitolul 39 Dezbaterea cu preo ii plini de viclenie. Subtilitate contra iretenie (18 ianuarie 1844) 1. n centrul s lii se n l a o tribun impresionant , nalt de ase stnjeni, la care mesagerii no tri au fost nevoi i s urce, nso i i de cei zece mari preo i. Ceilal i reprezentan i ai clerului i nconjurau n cercuri strnse, formate mai nti din marii preo i, iar apoi din preo ii cu ranguri mai mici. 2. Unul din marii preo i care au urcat la tribun a ie it n fa ia spus: Nu mai are rost s v reamintesc ce ne-a i povestit. Sunte i acum voi n iv preo i i este n interesul vostru, la fel ca i n al nostru, s punem mna pe mun ii care ascund tot acel aur. n acest scop, dorim s construim un drum sigur care s duc la ei, orict de mult ne-ar costa acest lucru.

57

3. Voi sunte i singurii care cunoa te i amplasamentul acestor mun i. De aceea, depinde numai de voi ca aceast afacere de o importan capital pentru trezoreria noastr s fie dus la bun sfr it. 4. Dac ve i reu i s l c tiga i de partea noastr pe magicianul din mun i, cu ajutorul cuvintelor iscusite i al argin ilor, ar fi perfect! Dac nu ve i reu i ns , avem la dispozi ia noastr dou milioane de solda i, c rora li se pot ad uga n caz de urgen nc patru milioane de sclavi, pe care i putem transforma oricnd dorim n solda i. La fel ca i furnicile care i vin de hac unui leu, vom reu i astfel s i nvingem pe uria ii care p zesc acei mun i de aur, cu ajutorul nenum ra ilor no tri solda i! 5. Acesta este punctul nostru de vedere! Acum mp rt i i-ne punctul vostru de vedere! 6. Unul din cei zece preo i nou numi i a ie it la ramp vorbind inclusiv n numele tovar ilor s i: i a spus,

7. Planul, proiectele i inten iile voastre sunt demne de laud , dragii no tri noi colegi, iar noi le apreciem la maxim, n calitatea noastr de coparticipan i. Ne ndoim ns sincer c ele vor putea fi realizate cu atta u urin cum crede i voi! 8. Pe de alt parte, am stat ieri i ne-am gndit, i am f cut urm toarele deduc ii: s spunem c am reu i s punem mna pe ace ti zece mii de mun i plini cu aur care se g sesc pe un p mnt str in, n apropiere de marea cea mare. Dac tot acest metal pre ios va invada pia a n cantit i uria e, oare nu i va pierde el valoarea? Nu va ajunge el s valoreze tot att de pu in ct excrementele de pe str zile ora ului nostru? 9. A i putea s -mi r spunde i: Vom ti s mpiedic m acest lucru i vom veghea ca nimeni altcineva dect noi s nu cunoasc drumul care duce c tre mun ii de aur! 10. Cum ve i proceda ns ? Spune i-ne! Oare ne vom duce noi, preo ii, pentru a desprinde cu propriile noastre mini aurul din pere ii minelor, folosindu-ne de trn coape i de sape, pentru a-l transporta apoi aici n condi ii de mare dificultate, drumul durnd trei ani? 11. Chiar dac am face acest lucru, cum ne vom descurca dac ne vom ntlni din ntmplare cu un uria , care nu numai c ne va priva de aurul ob inut n condi ii att de dificile, dar s-ar putea chiar s ne striveasc ntre degetele sale ca i cum am fi ni te mu te? 12. Pe de alt parte, atunci cnd milioanele de solda i pe care i vom duce cu noi pentru a ne ap ra i pentru a-i pune la lucru vor vedea mun ii de aur, oare nu se vor repezi ei asupra noastr , omorndu-ne, astfel nct s devin ei n i i proprietarii acelor comori nem surate? 13. Oricum am ac iona, am c dea din lac n pu ! Dac vom ntreprinde aceast c l torie, vom fi nevoi i s ne golim trezoreria, cu riscul de a nu ob ine nimic n schimb. Dac totu i ne vom ntoarce cu cantit i

58

uria e de aur, acesta nu va mai valora nimic, a a cum spuneam mai devreme! 14. De aceea, p rerea noastr este c ar fi de preferat s renun m la aceast aventur i s ne ocup m de altceva, care s ne fie mai favorabil. Desigur, acesta nu este dect un sfat pe care vi-l d m. Voi pute i face oricum ve i dori, iar noi vom r mne slujitorii vo tri i v vom asculta ntotdeauna cu loialitate! Capitolul 40 Rezisten a exploratorilor n fa a preo ilor (19 ianuarie 1844) 1. Dar marii preo i le-au r spuns astfel mesagerilor: Urm rind discursul vostru, ne d m perfect seama c ave i inten ii bune n ceea ce prive te interesele noastre i c dispune i de cuno tin e serioase referitoare la lumea n care tr im. Ni se pare ns la fel de evident din cuvintele voastre c ncerca i s ne convinge i s renun m cu orice chip la aceast afacere, fie din team n fa a dificult ilor pe care le presupune ea, fie din cauza uria ilor pe care i-am putea ntlni n cale. 2. Noi suntem ns de o alt p rere. Vede i voi, dac uria ii ar fi att de redutabili pe ct spune i, cu siguran nu v-ar fi l sat s v ntoarce i, c ci dac voi i-a i v zut pe ei, f r doar i poate c i ei v-au v zut la rndul lor. De pild , nici una din celelalte caravane pe care le-am trimis n misiuni exploratorii nu s-a mai ntors, dovad c li s-a ntmplat ceva r u. 3. Voi ns v-a i ntors vii i nev t ma i, n pofida ngrozitorilor uria i, i ntreaga caravan ar fi ast zi teaf r n mijlocul nostru, dac a i fi avut inspira ia s v purta i ceva mai n elept cu magicianul din mun i! 4. Aceasta este opinia noastr ! Acum justifica i-o pe a voastr , dac pute i! 5. Purt torul de cuvnt al celor zece a spus: Puternici colegi i superiori ai s rmanelor noastre persoane! Sper m s ne ierta i anticipat, c ci dorim s r spundem la obiec iile voastre ar tndu-v c ne-a i n eles ct se poate de gre it. 6. Am afirmat noi c ne temem s nu c dem n minile uria ilor? Noi doar ne-am mul umit s afirm m c ace tia locuiesc chiar n spatele mun ilor de aur! Noi i-am putut z ri ascunzndu-ne, astfel nct ei nu ne-au remarcat. Ne-am nc rcat apoi c milele cu aurul pe care am putut pune mna i ne-am luat t lp i a la ad postul nop ii! 7. A a se face c am reu it s sc p m f r pierderi. De altfel, a fost probabil primul furt care s-a produs vreodat n acei mun i plini cu aur. Cu siguran , uria ii i-au dat ns ntre timp seama ce s-a ntmplat, a a c acum trebuie s fie cu mult mai vigilen i pentru ca furtul s nu se repete!

59

8. La urma urmelor, de unde putem ti noi c ace ti uria i nu ne-au descoperit deja urmele, apropiindu-se de noi? La fel de bine, s-ar putea s fi ridicat o barier n jurul mun ilor plini cu aur, pe deasupra c reia nici m car un vultur nu ar ndr zni s zboare. 9. Sau poate c au s pat ngusta f ie de p mnt care une te teritoriul nostru de al lor, inundnd-o, astfel nct nu ne-am mai putea apropia niciodat de ei 10. La toate aceste posibilit i f ceam noi aluzie atunci cnd vorbeam de lupta periculoas mpotriva acestor uria i. 11. Sper c de data aceasta ne-a i n eles mai bine! Noi nu spunem c suntem incapabili s g sim din nou ace ti mun i sau s ne apropiem de ei, dar dorim s v facem s n elege i c acest demers ar presupune cheltuieli uria e, iar c tigul este ct se poate de incert. Peste toate, am avea de nfruntat i un milion de pericole! 12. Merit oare s ne sacrific m dou milioane de solda i, privndune astfel de ntreaga noastr putere? Noi credem c ar fi o nebunie! 13. Dac dori i ntr-adev r s face i ceva concret, atunci trimite i ni te sclavi n acea regiune, punndu-i s respecte instruc iunile noastre! Dac vor pieri, nu vom avea nimic de pierdut; n schimb, dac vor avea succes, vom avea foarte mult de c tigat! Reflecta i la propunerea noastr ! Capitolul 41 Exploratorii sunt suspecta i de marii preo i. R spunsul abil al celor zece (20 ianuarie 1844) 1. Dar membrii naltului cler, care aveau un rang superior celui al marilor preo i, s-au urcat la rndul lor la tribun i s-au adresat astfel colegilor lor: 2. Asculta i-ne, c ci avem s v spunem lucruri de cea mai mare importan ! Ace ti zece b rba i pe care v-a i gr bit s i consacra i n rndul preo imii de rang inferior ni se par ct se poate de suspec i! 3. Ei comploteaz mpotriva noastr i trebuie s recunoa tem c se descurc de minune, dar uit c un mare preot tie tot i poate citi chiar i cele mai ascunse gnduri ale oamenilor! 4. Noi am privit n interiorul lor i am constatat imediat c inten iile lor n ceea ce ne prive te sunt rele! De aceea, sfatul nostru este s nu ave i ncredere n ei, c ci avem de-a face cu lupi mbr ca i n bl nuri de oi! 5. Nu este exclus ca ei s fi v zut tot ce au descris n decursul c l toriei lor, dar pn una-alta nu avem alte dovezi dect propriile lor

60

spuse, cu care ne pot p c li a a cum vor! De aceea, sfatul nostru este s v asigura i c m car un singur punct din relatarea lor este adev rat, nainte de a le acorda chiar i cea mai mic putere pe mn . n caz contrar, risc m s pierdem cu to ii! 6. Refuzul lor de a-i accepta pe credincio ii no tri solda i i propunerea lor de a trimite n acea ar ndep rtat sclavi, despre care tiu foarte bine c ne ur sc din toat inima, datorit relelor tratamente pe care li le-am aplicat, pare s aib un cu totul alt motiv dect cel pe care au ncercat ei s -l justifice. De aceea, p zi i-v ! A a v sf tuim noi, cei din naltul cler! 7. Aceast obiec ie i-a deconcertat puternic pe marii preo i, i nc mai mult pe cei zece, care s-au sim it prin i la col . i

8. Unul din marii preo i s-a adresat atunci purt torului de cuvnt al celor zece, spunndu-i: A i auzit acuza iile pe care vi le-a adus un preot omniscient. Cum v pute i justifica? 9. Purt torul de cuvnt, un om uns cu toate alifiile, i-a revenit ns rapid i a r spuns: Puternici tovar i! Chiar i omniscien a naltului cler i are limitele ei! Mai mult, dorim s v spunem c propria noastr omniscien o dep e te pe a lor! Politica nu este totuna cu cunoa terea universal ! Numai oamenii inferiori se las intimida i de astfel de artificii; n nici un caz un om cinstit! 10. Dac superiorii vo tri ar fi omniscien i, ei nu v-ar fi recomandat pruden , ci ne-ar fi condamnat de la bun nceput la focul infernului, c ci iar fi dat seama c suntem ni te tigri sc pa i n stn . De ce ne-au mai consacrat n acest caz preo i? 11. n plus, dac ar ti ntr-adev r totul, ei v-ar fi povestit ce s-a ntmplat n mun i cu acel magician. De vreme ce nu tiu ns nimic, v sf tuiesc s verifica i prin alte mijloace veridicitatea afirma iilor noastre. 12. Problema pe care ar trebui s v-o pune i voi, ceilal i mari preo i, este urm toarea: dac sunte i absolut siguri c ei sunt omniscien i, de ce nu-i ntreba i ce s-a ntmplat n mun i? De ce nu-i crede i direct pe cuvnt i nu ne arunca i chiar acum n focul infernului sau n abisul f r fund? 13. Pentru a-i pune la punct pe ace ti a a-zi i posesori ai cunoa terii universale, noi dorim s v declar m cu fermitate c nu vom mai face nici un pas mai departe nainte de a v convinge cel pu in de adev rul spuselor noastre n ceea ce l prive te pe magicianul din mun i! 14. Nici chiar dup aceast confirmare, nu vom fi dispu i s v ar t m drumul care duce c tre mun ii de aur dect dac o bun parte dintre voi ne ve i nso i i dac puternicele armate pe care le vom lua cu noi vor fi alc tuite pe jum tate din solda i i pe jum tate din sclavi! Dac acest lucru vi se pare n continuare suspect, atunci nu vom merge nic ieri i vom r mne aici!

61

15. Prin iretenia sa, acest om a reu it astfel s i pun la locul lor pe reprezentan ii naltului cler. Marii preo i au avansat imediat c tre el i i-au spus c au o ncredere deplin n spusele sale i c i dau seama c are dreptate. Mai mult, le-au spus superiorilor lor s nu se mai amestece n lucrurile care nu i priveau, c ci sarcina lor era de a se ocupa exclusiv de ceremoniile consacrate vener rii regelui. Capitolul 42 Marii preo i dau curs sfaturilor celor zece (22 ianuarie 1844) 1. n continuare, marii preo i au reflectat la posibilitatea de a trimite n condi ii de siguran un mesager la magicianul din mun i pentru a-l ntreba dac afirma iile celor zece erau adev rate sau nu. Dar nu au g sit pe nimeni care s fie dispus s i asume riscurile acestei misiuni periculoase. 2. Pe de o parte, nimeni nu avea curajul s fac acest lucru, iar pe de alt parte, cei c rora le era propus aceast misiune r spundeau: La ce ar folosi aceast expedi ie? Pute i trimite o mie sau chiar un milion de indivizi; dac ace tia vor fi lovi i de tr snete i nghi i i de abis, ce se va alege de ei? 3. Marii preo i i-au dat seama c aceste argumente sunt ntemeiate, a a c s-au adresat din nou celor zece, ntrebndu-i ce era de f cut. 4. Ace tia le-au r spuns prin purt torul lor de cuvnt: Cum ne pute i ntreba a a ceva, att timp ct continua i s ne privi i cu suspiciune? De vreme ce ne considera i ni te vulpoi vicleni, este evident c v-am putea da un sfat care s dea ap la moar afirma iilor noastre. Doar ti i c a i fost avertiza i c suntem ni te lupi n bl nuri de oi! 5. nal ii demnitari au preten ia c tiu totul! De ce nu-i ntreba i pe ei ce este de f cut? Cu siguran , vor ti s v dea r spunsul cel bun! 6. Dar marii preo i le-au r spuns: Haide i, nu mai fi i att de nc p na i! A i demonstrat perfect c omniscien a mae trilor de ceremonie ai regelui i are limitele ei, i chiar a a stau lucrurile! 7. Titlul pe care l poart nu nseamn nimic. Noi suntem adev ra ii st pni. Ei nu sunt dect ni te figuran i, la fel ca i regele, care poart titlul de n elepciunea divin cea mai nalt , dar este mai prost ca noaptea! 8. De aceea, nu v mai gndi i la ei, ci doar la ascultarea pe care ne-o datora i. Toate celelalte titluri sunt pur onorifice, fiind menite s satisfac setea de ceremonie a popula iei ndobitocite. Da i-ne a adar sfatul pe care vi-l cerem i nu v mai face i alte griji! 9. Dar cei zece le-au spus: Puternici slujitori ai zeilor! De vreme ce ne cere i sfatul i nu v teme i c am putea abuza de voi, spune i-ne: de ce nu ave i ncredere n prima propunere pe care v-am f cut-o, care era ct se poate de bine inten ionat i avea la baz cunoa terea profund a realit ii?
62

10. Marii preo i le-au replicat stnjeni i: Am face acest lucru, dar voi n iv a i spus c nu trebuie s avem o ncredere deplin n voi, atunci cnd v-a i nfuriat mpotriva preo ilor de rang nalt. n realitate, noi dorim s d m curs sfaturilor voastre, nu celor ale acelor figuran i! 11. Cei zece: Bine, de vreme ce sunte i dispu i s ave i ncredere n noi, accepta i prima noastr propunere, pe care figuran ii vo tri (dup cum i numi i voi n iv ) v-au determinat s o respinge i, afirmnd cu omniscien a lor nchipuit c noi nu suntem dect ni te lupi mbr ca i n bl nuri de oi! 12. Cei care doresc s mearg la magician s o fac ! Ct despre noi, nu vom mai face a doua oar aceast c l torie! C ci cel care a sim it o dat focul arzndu-i pielea nu va mai atinge a doua oar metalul incandescent! 13. Dac dori i s ave i ncredere n noi, face i-o pn la cap t. n caz contrar, este limpede c nu avem de ce s st m la masa voastr . 14. Aceste cuvinte au ob inut aprobarea necondi ionat a preo ilor, care au fost de acord s trimit sclavi narma i sub conducerea celor zece. Capitolul 43 Dificult ile preo ilor de a r scump ra sclavii. Reu ita planului viclenilor mesageri (23 ianuarie 1844) 1. n continuare, marii preo i s-au declarat n ntregime de acord s i elibereze i s i narmeze pe sclavi, pentru a putea ajunge cu ajutorul lor la mun ii de aur. n calea inten iilor lor a ap rut ns un obstacol fatal: aceast cast de neferici i numi i vite de povar se afla n ntregime n proprietatea marilor burghezi i le apar ineau de drept. Clerul nu i putea ob ine napoi dect prin r scump rare. Ar fi fost mult prea riscant s i ia cu for a, folosindu-se de un nou decret, c ci marii bog ta i erau foarte puternici i nu i considerau pe preo i cu mult deasupra lor ca rang social. n realitate, ei nu f ceau dect s i tolereze pe preo i, sus inndu-i dintr-un calcul pur politic. 2. Gra ie spionilor lor, preo ii tiau perfect acest lucru, a a c se g seau ntr-o situa ie ct se poate de nefericit , ne tiind cum s procedeze pentru a ie i din impas. Nici s le reveleze celor zece anvergura politicilor lor secrete nu li se p rea oportun, ca s nu mai vorbim de numirea lor direct n func ia de mari preo i, astfel nct s le poat mp rt i toate secretele lor. 3. De aceea, ei au trecut n revist de nenum rate ori solu iile pe care le aveau, dar f r s avanseze nici m car cu un singur pas. 4. For a nu este indicat , i spuneau ei, c ci cunoa tem foarte bine situa ia n care ne afl m. Ct despre r scump rare, numai gndul ni se pare inimaginabil, c ci este vorba de patru milioane de sclavi! Dac am avea n

63

vedere un pre de dou livre de aur per cap, asta ar face opt milioane de livre!! Ca s nu mai punem la socoteal i cump rarea armelor! 5. S le mai cerem o dat p rerea celor zece? n acest fel, nu ne-am dovedi dect propria neputin , dezv luindu-le cele mai ascunse secrete ale noastre! S i numim mari preo i? Din p cate, sunt mult prea cinsti i, i, ceea ce este mai prost, sup r tor de inteligen i! Cine tie la ce s-ar putea preta dac i-am ini ia n intrigile noastre politice 6. ntr-adev r, situa ia pare f r ie ire! Nu putem nici s ne lu m cuvntul napoi, a a c sclavii trebuie elibera i i narma i! Dar cum? Aceasta este ntrebarea, i nici m car Satan nu are vreun r spuns la ea! 7. Unul din cei zece avea auzul foarte fin, a a c a ascultat ce u oteau ntre ei marii preo i. El nu a ntrziat s le transmit colegilor s i cele aflate, spunndu-le n oapt : 8. Asculta i-m ! Marii preo i sunt deja la cheremul nostru! Situa ia ia exact ntors tura pe care o doream noi! Dac ne vom p stra fermitatea, victoria ne va fi asigurat ! 9. B trnul din mun i ne-a spus s relat m mesajul s u demonilor de la es. Am f cut-o i iat ce s-a ntmplat: confuzia este deplin n rndul preo ilor! tiam eu care este situa ia sclavilor; tocmai de aceea am cerut trimiterea lor. F r r scump rare, nici vorb nu poate fi s pun mna pe sclavi! n plus, le este imposibil s i ia cuvntul napoi. 10. Acest lucru le va goli trezoreriile i le va sl bi mult influen a, c ci nu vor putea ntre ine o armat alc tuit din patru milioane de oameni! Peste toate, noi vom ob ine ntreaga putere pe care ne-o vor conferi ace ti oameni plini de am r ciune, a a c vom putea stinge pentru totdeauna, cu ajutorul lor, setea de aur a acestor fiare rapace! 11. Cu siguran , ne vor mai cere o dat p rerea, i pot fi siguri dinainte c sfatul pe care li-l vom da va fi cel mai bun posibil! 12. O, mai a tepta i pu in, mon tri lacomi ce sunte i, i ve i ajunge s ne cunoa te i a a cum nici un diavol nu v-a nv at! 13. Dar s p str m t cerea, c ci v d c se apropie de noi! Capitolul 44 Perplexitatea marilor preo i. Sfatul celor zece exploratori (25 ianuarie 1844) 1. Nici nu a apucat bine oratorul nostru s rosteasc aceste cuvinte c marii preo i se i aflau lng el, arbornd o min ct se poate de ncurcat . Ei i-au pus imediat urm toarea ntrebare: 2. Asculta i ce avem s v spunem, c ci este vorba de chestiuni de cea mai mare importan .

64

3. A a cum spunea i, narmarea sclavilor ar fi un lucru bun, dar drama face ca ei s se afle n proprietatea mai marilor acestui ora i ai ntregului regat! La drept vorbind, le-am putea cere acestora s ni-i dea napoi, folosindu-ne de imensa noastr putere, i nimeni nu ar ndr zni s ni se mpotriveasc . Noi nu suntem ns doar atotputernici, ci i foarte drep i, a a c nu putem folosi for a n aceast chestiune. 4. Acum ti i cum se prezint lucrurile! Sunte i oameni inteligen i, a a c a tept m de la voi un proiect care s ne permit s ne ob inem scopul ct mai u or i ct mai rapid. Ne d m perfect seama c to i sclavii ar trebui narma i, dar nu tim cum s intr m n posesia lor. De aceea, a tept m de la voi un r spuns judicios n aceast privin ! 5. Purt torul de cuvnt al celor zece s-a ridicat n picioare i s-a adresat astfel preo ilor: Puternici slujitori ai zeilor! Am n eles perfect care este situa ia, dar nu putem dect s v repet m ce v-am spus de la bun nceput, i anume c acest demers va avea un cost uria , iar eventualele profituri sunt ct se poate de relative. Ne putem foarte bine ntreba dac vom ob ine vreodat aceste profituri. 6. Nu este deloc u or s prevezi dac victoria va fi sau nu de partea noastr , chiar i cu o armat de patru milioane de solda i, i asta cu att mai mult cu ct noi nu dispunem nc de tot acel aur. n consecin , nu avem dreptul s cerem nim nui s i dea obolul pentru a sus ine acest proiect m re . 7. C ci dac i vom spune cuiva: Renun la sclavii t i de dragul proiectului meu, i dac acesta va reu i, vei primi n schimbul lor cte patru livre de aur per cap, 8. Cel c ruia i-am promis aceste c tiguri ne va replica: Proiectul mi se pare interesant, dar foarte nesigur! De aceea, nu doresc s -mi asum acest risc. Tot ce pot face pentru a contribui la reu ita proiectului vostru este s v cedez sclavii mei contra unui pre de dou livre de aur sau de 25 de livre de argint per cap, pl tit pe loc. Dac sclavii se vor ntoarce napoi, i vom primi i v vom napoia banii. Dac nu se vor ntoarce ns , va trebui s i nlocui i cu al ii, n acela i num r, pentru a v primi banii napoi. n caz contrar, vom p stra ace ti bani! 9. Acesta este r spunsul probabil pe care vi-l vor da marii proprietari de sclavi. Face i o ncercare, i dac nu ve i primi acest r spuns, suntem dispu i s trecem noi n ine prin proba focului! 10. n consecin , nu exist dect dou posibilit i: fie s renun m la ntregul proiect, fie s trecem la executarea lui, n numele tuturor zeilor care domnesc asupra p mntului! 11. Marii preo i le-au r spuns celor zece: Foarte bine! Nici nu se pune problema s renun m la aceast expedi ie. Vom lua chiar mine leg tura cu marii proprietari de sclavi din acest ora , dar vai vou dac propunerile lor nu vor corespunde cu ceea ce ne-a i spus!

65

12. Oratorul le-a spus preo ilor: V pute i considera ferici i dac revendic rile lor nu vor fi mai mari dect cele prezumate de noi. Eu unul sunt de p rere c v vor face mari greut i. n ceea ce ne prive te, noi nu putem face nimic n plus, dar nu m-ar mira ca mine s v smulge i p rul din cap auzind exigen ele proprietarilor! Capitolul 45 Convocarea proprietarilor de sclavi i exigen ele lor exorbitante (26 ianuarie 1844) 1. Auzind aceste cuvinte, marii preo i s-au nfuriat i le-au spus celor zece: Ai zice c v bucura i anticipat de necazul nostru! Ave i ns grij s nu v bucura i prea devreme! 2. Oratorul celor zece le-a r spuns: Nu ne bucur m deloc! Voi a i fost cei care ne-a i spus: Vai vou !, de i noi nu am f cut dect s v d m sfatul cel bun. Ca r spuns la amenin rile voastre nejustificate, am preferat s exager m pu in lucrurile, astfel nct s le lua i n serios! 3. Dar nu are rost s mai discut m. De acum nainte vom p stra t cerea, a teptnd s vedem ce ne va aduce ziua de mine! 4. ntr-o stare de confuzie total , marii preo i au p r sit tribuna, iar cei zece s-au ndreptat c tre re edin ele care le erau rezervate. 5. Imediat, marii preo i au trimis o mie de heralzi pentru a-i informa pe mai marii din ora ul Hanoh c erau convoca i pentru a doua zi n marea sal de consiliu. 6. n diminea a zilei urm toare, imensa sal de consiliu s-a umplut pn la refuz cu marii bog ta i din Hanoh, curio i s afle motivul acestei convoc ri. 7. Unii dintre ei credeau c preo ii preg teau un mare trg de sclavi, n timp ce al ii se gndeau c le-au preg tit noi legi sau noi impozite. De aceea, toat lumea a tepta cu ner bdare s afle motivul acestei convoc ri, f r ca cineva s b nuiasc realitatea. 8. La un semn dinainte stabilit, cei zece au intrat n marea sal , mpreun cu ceilal i preo i de rang inferior. Dup cteva momente i-au f cut intrarea solemn i clericii de rang nalt, ar tnd impresionant n hainele lor brodate cu fire de aur i cu diamante. dac 9. n busculada care a urmat, marii burghezi i-au ntrebat pe cei zece tiau de ce fuseser convoca i.

10. Ace tia le-au r spuns: Nu este vorba dect de r scump rarea sclavilor. Cere i pre uri corecte, dac nu dori i s v l sa i pielea aici! 11. Aceast informa ie s-a r spndit ca fulgerul n rndul boga ilor, care s-au sim it n sfr it preg ti i s nfrunte evenimentele.

66

12. Cei zece au r mas n picioare pe treptele cele mai de jos ale tribunei, a teptnd venirea marilor preo i. Ace tia din urm au urcat sc rile ntr-o manier foarte ceremonial , nso i i de ova iile tuturor celor prezen i. 13. Dup ce aceast tumultuoas manifestare onorific calmat, un demnitar a luat cuvntul i a spus cu o voce puternic : s-a mai

14. Asculta i-m , mari seniori ai regatului! Exploratorii no tri au descoperit ntr-o ar ndep rtat mun i plini cu aurul cel mai pur, din care ne-au adus mostre bogate. 15. Din p cate, ace ti mun i sunt locui i de ni te uria i nsp imnt tori care au o for imens . Pentru a-i combate i pentru a ne asigura c vom pune mna pe tot acest aur, avem nevoie de o putere superioar , cu att mai mult cu ct nu cunoa tem exact puterea uria ilor. 16. Pentru a aduna o armat ct mai mare, avem nevoie de sclavi. Ceea ce dorim s afl m de la voi este n ce condi ii sunte i dispu i s renun a i la sclavii vo tri. Sunte i de acord s ni-i ceda i contra unei garan ii c ve i primi o parte din c tigurile noastre, sau prefera i o r scump rare la pre ul pie ei? A tept m un r spuns satisf c tor din partea voastr . A a s fie! 17. Auzind aceast propunere, marii burghezi le-au r spuns preo ilor: Asculta i-ne! Aceast descoperire merit ntreaga noastr considera ie, c ci acei mun i alc tui i aproape n ntregime din aur nu sunt deloc de dispre uit. Din p cate, ei se afl la o distan prea mare de ara noastr , a a c nu putem conta cu adev rat pe o participare la c tig! 18. Totu i, pentru a sus ine un proiect att de generos, v ced m sclavii no tri pentru pre ul modest de cinci livre de aur pentru fiecare sclav de sex masculin i trei livre de aur pentru fiecare sclav de sex feminin. 19. Dac sclavii no tri se vor ntoarce napoi, suntem de acord s i r scump r m la o treime din aceast valoare. Nu-i a a c aceste condi ii sunt ntru totul acceptabile? 20. n acel moment, cei zece au nceput s jubileze n sinea lor, f r s arate ns nimic pe fa . n schimb, marii preo i au ajuns la disperare, nemai tiind cum s reac ioneze n fa a unor preten ii att de absurde. De aceea, ei i-au chemat pe cei zece la tribun . Capitolul 46 Marii preo i i chestioneaz pe cei zece exploratori. Contractul cu negustorii de sclavi (27 ianuarie 1844) 1. Cnd cei zece s-au urcat la tribun , ei au fost imediat ncercui i de marii preo i, care le-au pus urm toarele ntreb ri:

67

2. Am constatat c viziunea voastr asupra lucrurilor s-a dovedit absolut exact . ntr-adev r, avertismentele voastre s-au adeverit pn la ultimul, suprapunndu-se ntru totul cu preten iile mai marilor acestui regat! 3. Vom accepta condi iile lor, c ci nu avem de ales, chit c acest lucru ne va costa dou treimi din averea noastr . De aceea, dorim s tim la cte livre de aur estima i acei mun i i ct aur pute i aduce aici n circa 4-5 ani, dac totul merge bine. 4. Gra ie perspicacit ii voastre, v bucura i la ora actual de ntreaga noastr ncredere, ceea ce nu nseamn deloc pu in lucru. Nu abuza i ns de ea i da i-ne un r spuns ct mai corect! 5. A teptndu-se la aceast ntrebare din partea marilor preo i, cei zece s-au gndit n sinea lor, jubilnd: Abia acum a i ajuns n ntregime la mna noastr ! De aceea, v vom da un r spuns la ntrebarea voastr stupid care s vi se potriveasc la fel de bine ca un turban uria pe un cap minuscul! Iar ceea ce se va ascunde n spatele r spunsului nostru v va aduce pierzania i moartea! Dar toate aceste lucruri trebuie s r mn secrete pn n momentul n care v vor fi aruncate n fe ele voastre satanice! 6. Dup aceste considera ii f cute n sinea lor, purt torul de cuvnt al celor zece a avansat i a spus: Hei, puternici slujitori ai tuturor zeilor! Ce nseamn aceast ntrebare? Doar sunte i mari preo i! Cum pute i s ne ntreba i cte livre de aur am putea ob ine din acei mun i alc tui i aproape n ntregime din acest metal? Dac a i ncerca s v imagina i doar o frac iune infim din acest aur, suntem convin i c nu a i avea niciodat r bdarea s calcula i toate aceste milioane de milioane de livre! Iar aceasta este doar greutatea unei coline mici, care nu se compar nici pe departe cu mun ii uria i din spatele ei! 7. Cum ne pute i cere s estim m o asemenea greutate? Pe de alt parte, noi v-am avertizat de la bun nceput c dac vom deveni st pnii acestor mun i de aur, valoarea acestui metal va sc dea mai jos dect cea a excrementelor de pe str zile noastre. Oare nu am fost suficient de elocven i? ntreaga lume de acolo pare alc tuit din aur pur, la fel cum ora ul nostru este plin de excremente. Credem c v-am r spuns la ntrebare! 8. Ct despre cantitatea de aur pe care sunt capabili s o transporte tovar ii no tri f r pierderi, credem c o cunoa te i la fel de bine ca i noi. n medie, cte 30 de livre de om. Dac am putea face rost de mai multe c mile, cantitatea s-ar putea chiar tripla. Ce altceva mai dori i s ti i? 9. Marii preo i le-au r spuns mesagerilor: O, nimic altceva, c ci noi suntem modera ia personificat ! Dac un singur transport ne va procura aceast cantitate de aur i dac vom ob ine controlul absolut asupra acestor mun i, ne vom declara ntru totul satisf cu i de rezultatele acestei c l torii. De altfel, am putea repeta expedi ia n fiecare an, n speran a c ne va aduce de fiecare dat tot att aur. Iar afacerea va merge ca uns , dac inem cont de

68

modestia preten iilor noastre! Mna i de aceast speran , ne vom ocupa n continuare de chestiunea ingrat a r scump r rii sclavilor! 10. Auzind aceste cuvinte, cei zece au jubilat iar i n sinea lor. 11. n continuare, marii preo i s-au ntors din nou c tre burghezi i le-au spus: Ne-am sf tuit i ne-am pus de acord: vom accepta condi iile voastre. De aceea, face i cunoscut peste tot voin a noastr ! Mine va ncepe r scump rarea, care va continua timp de 30 de zile. Cei care i vor aduce sclavii n intervalul de timp stabilit vor ob ine suma convenit . Cine va ntrzia ns , va trebui s pl teasc o amend de zece ori mai mare dect pre ul r scump r rii i i va pierde sclavii! A a s fie! 12. Aceste cuvinte au pus cap t adun rii i toat lumea a p r sit marea sal de consiliu. Capitolul 47 Livrarea sclavilor i ntre inerea lor (29 ianuarie 1844) 1. Chiar ncepnd de a doua zi au nceput s fie adu i un mare num r de sclavi de ambele sexe. n total, au fost adu i mai mult de 300.000 de capete numai n prima zi. 2. Nu-i de mirare c a rezultat o dezordine inimaginabil , marii preo i fiind incapabili s se descurce cu pl ile. 3. Atunci, cei zece le-au spus: Chema i fiecare proprietar i spune ii: D -ne lista cu num rul sclavilor pe care i-ai adus, marcheaz -i pe to i cu un semn pe frunte i vei fi pl tit conform indica iilor tale! Dac cifra men ionat corespunde cu num rul sclavilor prezen i, te po i ntoarce lini tit acas cu c tigul t u, dar dac ai ncercat s ne n eli, nu numai c i vei pierde sclavii, dar nu vei mai primi nici valoarea r scump r rii lor! 4. Dup cum vede i, lucrurile se pot rezolva foarte simplu! Haide, duce i-v la negustori i comunica i-le voin a voastr . n caz contrar, ne va lua un an ca s termin m cu aceast r scump rare! 5. Marii preo i le-au r spuns celor zece: V-a i gndit foarte bine! Sfatul vostru este perfect, dar unde i putem aduna pe to i ace ti sclavi de care va trebui s ne ocup m? Unde i putem caza, cum s -i hr nim i cum s -i mbr c m? 6. Cei zece le-au spus: La ce servesc miile de palate pe care le ave i n interiorul zidurilor de incint ale ora ului, fiecare avnd o capacitate de 10.000 de persoane? Acestea sunt goale i nu servesc dect pentru m rirea prestigiului vostru! Ocupa i-le cu sclavi! Chiar dac ace tia ar fi de trei ori mai numero i, vor nc pea cu siguran n ele!

69

7. Ct despre hr nirea lor, oare nu sunt aceste palate pline cu grne i cu fructe n magaziile lor? Ave i adunate attea provizii nct a i putea hr ni ntregul Hanoh timp de 20 de ani! 8. S ne gndim acum la felul n care i putem mbr ca Ce-a i zice s mai goli i pu in depozitele voastre de echipamente militare, astfel nct s face i loc pentru aurul care va veni n cursul anilor urm tori? 9. Marii preo i i-au dat seama de bunul sim al acestor propuneri, dar au calculat c , n acest fel, pre ul pl tit pentru fiecare sclav va fi nc i mai ridicat. 10. Cei zece i-au lini tit ns : Cine nu risc nu are dreptul s se a tepte la un c tig considerabil! P rerea noastr este c dac v a tepta i s c tiga i un munte de aur pur, nu ar trebui s v uita i la cheltuieli! 11. Expresia un munte de aur pur i-a sedus complet pe preo i, care au consim it cu toate propunerile celor zece f r s mai stea mult pe gnduri. De aceea, ei au trecut imediat la treab , cernd listele cu sclavi de la proprietari i marcarea sclavilor pe frunte. 12. Boga ii proprietari au completat cu con tiinciozitate listele cerute i i-au marcat sclavii pe frunte, fiecare n felul s u. i astfel, r scump rarea a decurs n condi ii ideale. 13. Sclavii r scump ra i au fost g zdui i n diferitele palate, apoi mbr ca i i hr ni i. Cei care mai tiau s vorbeasc au cerut permisiunea de a o face. Din p cate, cei mai mul i dintre ei au trebuit s nve e din nou s se exprime! 14. n decurs de numai o lun , ntregul proces de preg tire a armatei de sclavi s-a ncheiat f r nici o problem . Capitolul 48 narmarea, formarea i instruirea sclavilor (30 ianuarie 1844) 1. n ochii sclavilor, aceast agita ie era absolut inexplicabil unul dintre ei nu tia ce s cread despre ea. i nici

2. Marii preo i le-au spus celor zece: Am realizat astfel prima parte a proiectului nostru! Am r scump rat to i sclavii de sex masculin i feminin din regat. Marile noastre palate de-a lungul zidului de incint al ora ului sunt pline cu sclavi i le asigur m ntre inerea. Ce se va ntmpla n continuare? 3. Cei interpela i au r spuns: Da i-ne 4.000 de oameni pricepu i n mnuirea armelor! mpreun cu ace tia, ne vom duce la sclavi i le vom explica motivul r scump r rii lor. Vom numi n continuare cte patru instructori pentru fiecare palat, care s -i nve e pe sclavi s mnuiasc

70

armele ntr-un timp ct mai scurt. B rba ii vor nv a s mnuiasc armele grele, iar femeile pe cele u oare. F r aceast preg tire, tot ce am f cut pn acum r mne inutil. 4. Marii preo i le-au spus celor zece: Ave i ntru totul dreptate! Dar de unde s lu m attea arme uzate? Noi credem c ar fi o gre eal s i narm m pe sclavi cu armele noi din magaziile noastre, c ci aceast cast ne ur te de mult timp. Dac ar dispune de arme noi i bine ascu ite, pielea noastr ar fi n mare pericol! 5. De aceea, p rerea noastr este c ei ar trebui s exerseze mai nti cu arme uzate, sau confec ionate din lemn i din paie. Abia cnd vor nv a ce nseamn adev rata disciplin le vom nmna armele reale! Nu sunte i de aceea i opinie? 6. Cei zece au r spuns la unison: O pruden prea mare este la fel de rea ca i impruden a! Dac i-ar dori cu adev rat s se r zbune pe voi, o mas de patru milioane de sclavi nu ar avea deloc nevoie de arme pentru a o face! Dac s-ar ridica mpotriva noastr , ei ne-ar strivi pur i simplu prin num rul lor. De altfel, dac ar fi avut inten ia s o fac , ar fi f cut-o probabil pn acum! 7. L sa i ntreaga afacere pe mna noastr , i voi v garant m cu pre ul vie ii noastre c ntr-o singur lun to i sclavii vor pleca din acest ora perfect narma i i f r s fac r u nici m car unei mu te! 8. Auzind aceste cuvinte lini titoare, marii preo i au c zut de acord s i narmeze pe sclavi cu arme bine ascu ite i le-au dat celor zece cei 4.000 de instructori ceru i. 9. n ziua urm toare, cei zece, nso i i de instructori, s-au ndreptat c tre sclavii deveni i din ce n ce mai ner bd tori, c ci nc nu tiau de ce fuseser r scump ra i. 10. Cei zece i-au mp r it palatele, astfel nct fiecare s aib sub control cte o sut de loca ii, i au reu it s distribuie n aceea i zi ntregul armament. 11. De ndat ce ajungeau ntr-un nou palat, ei erau asalta i cu ntreb ri pline de anxietate din partea sclavilor n privin a sor ii care i a tepta. 12. Cei zece le-au r spuns sclavilor astfel: Ave i r bdare! Noi suntem eliberatorii i salvatorii vo tri din greaua sclavie care v apas ! 13. Timp de o lun , ve i fi instrui i s mnui i aceste arme. n tot acest timp, ve i fi hr ni i convenabil. n final, vom pleca s ne batem cu un popor mai r u dect diavolii, dar la , stupid i ndobitocit. n acest fel, vom deveni seniorii acestei lumi n care acum suntem ultimii pe scara social ! De ndat ce ve i fi suficient de bine antrena i n mnuirea armelor, ve i afla mai multe.

71

14. Vestea cea mare a fost primit de sclavi cu ova ii, iar cei zece au ajuns s fie privi i aproape ca ni te zei. Capitolul 49 Vicle ugul folosit de cei zece efi ai armatei pentru a se debarasa de spionii marilor preo i (1 februarie 1844) 1. Chiar de a doua zi, cei mai robu ti dintre sclavi au fost ale i i narma i, iar apoi ini ia i n mnuirea armelor. 2. Cei mai slabi dintre ei au fost mai nti hr ni i timp de cteva s pt mni, pentru a- i rec p ta for ele. Abia apoi au fost nv a i ei s mnuiasc armele. 3. Ct despre cei mai vrstnici, ace tia au primit arme u oare, dar nu au fost autoriza i s le utilizeze. Rolul lor era mai degrab s se ocupe de sarcinile domestice i de supravegherea copiilor. 4. n fiecare zi, trimi ii marilor preo i veneau s se intereseze cum evolueaz lucrurile, timp n care i exercitau ns i func iile de spioni, tr gnd cu urechea la discu iile oamenilor, n eventualitatea c ar putea descoperi semnele unei tr d ri. 5. n cea de-a treia zi, cei zece efi de armat au descoperit ipocrizia marilor preo i i i-au informat pe sclavi s aib grij i s nu le tr deze secretele de fa cu ace tia. 6. Cu ct sclavii deveneau mai abili, cu att mai mare devenea num rul spionilor trimi i de marii preo i. Ace tia i b gau nasul pretutindeni i doreau s fie informa i de tot ce se ntmpla. 7. Acest comportament a sfr it prin a-i irita pe cei zece, care s-au dus glon la marii preo i, unde au fost primi i cu mari onoruri. Cnd au fost ntreba i care era motivul venirii lor intempestive, ei au r spuns: 8. ti i la fel de bine ca i noi c inten iile noastre sunt ct se poate de cinstite i cunoa te i ct de mare este perspicacitatea i prezen a noastr de spirit! ti i de asemenea cum i-am pus pe cei boga i s danseze a a cum le-am cntat noi, c ci fiecare dintre ei este mai bogat la ora actual cu cteva livre de aur, dar trebuie s fac singur toate muncile casei, c tigndu- i pinea cu sudoarea frun ii sau angajnd muncitori contra unui salariu foarte mare! 9. For a pe care ne-a i dat-o pe mn este uria , i cu ajutorul ei am putea goli chiar ast zi trezoreriile acestor burghezi. Altfel spus, tot aurul lor se afl practic n minile noastre. 10. Desigur, noi am calculat dinainte toate aceste consecin e i neam gndit nc din timpul procesului de r scump rare a sclavilor: Sigur,

72

cere i-ne acum ct dori i! Ast zi v vom pl ti, dar mine v vom cere de patru ori pe att! 11. Nu a fost planul nostru n avantajul vostru deplin, chiar i f r a mai pune la socoteal marele proiect pe care urmeaz s l ntreprindem? i totu i, suntem nconjura i zilnic de mii de spioni pe care ni-i trimite i pe cap, care nu n eleg nimic din limbajul nostru plin de subtilitate i ar putea chiar s v raporteze din pur r utate cine tie ce informa ii def im toare la adresa noastr ! 12. Dup cum vede i, suntem la curent cu ceea ce face i. Acesta este motivul pentru care am venit acum la voi, pentru a depune aceast plngere, c ci este evident c nc nu ave i o ncredere deplin n noi. C ci o b nuial conduce inevitabil la alta. Dac voi ne privi i cu nencredere, la fel v vom privi i noi. Sinceri s fim, am prefera chiar s renun m la func iile noastre, pentru a pune astfel cap t suspiciunilor voastre! 13. Atunci, marii preo i i-au lini tit pe cei zece, f cndu-le nenum rate daruri i rugndu-i fierbinte s r mn n exerci iul func iunii. Le-au acordat chiar avantajul prelungirii perioadei de antrenament al sclavilor cu nc un trimestru. 14. Cei zece au plecat mul umi i, c ci au ob inut ce i doriser , dup care s-au ntors la marea lor armat . Capitolul 50 Instructorii sunt concedia i. Cearta dintre cei zece efi de armat i marii preo i. Exodul imensei armate pe 200.000 de c mile i 800.000 de m gari (3 februarie 1844) 1. i astfel, fo tii sclavi au fost antrena i timp de trei luni de zile, dobndind o mare abilitate n mnuirea armelor. 2. Cnd cei zece i-au dat seama c solda ii puteau mnui armele la fel de bine ca i instructorii lor, ei i-au concediat pe ace tia din urm i au ales din rndul sclavilor efi care s organizeze armata. 3. Acest lucru nu a fost ns pe placul marilor preo i, care i-au ntrebat pe cei zece de ce au ac ionat n acest fel. 4. Cei interpela i le-au r spuns: Pentru c nu dorim s plec m n acele locuri ndep rtate nso i i de ni te oameni de care ave i nevoie pentru propria voastr ap rare. Acest lucru nu face parte din planurile noastre. 5. De altfel, ace ti oameni nu au starea de spirit necesar acestui demers, ntruct sunt mult prea obi nui i cu confortul. De aceea, mai mult ne-ar incomoda dect ne-ar fi de folos!

73

6. Acesta este motivul pentru care i-am trimis napoi. P rerea noastr este c am ac ionat corect, la fel ca i pn acum, dar dac ave i ceva de obiectat, pute i proceda a a cum dori i! 7. Da i-ne un plan, iar noi l vom urma. Desigur, nu noi vom pl ti oalele sparte de al ii! ti i foarte bine cte caravane a i trimis acum cinci ani pentru a explora aceast lume. Cte dintre ele s-au mai ntors pentru a v aduce comorile promise, pe care vi le datorau de drept? Nici una, n afar de noi. Cu siguran , au preferat s p streze pentru ele comorile g site, dnd astfel dovad de lips de fidelitate fa de voi. 8. Noi suntem singurii care ne-am dovedit fidelitatea fa de voi, n pofida marilor pericole prin care am trecut. Dar ori de cte ori ndr znim s lu m o ini iativ , voi ne g si i de fiecare dat nod n papur ! Dac vom mai observa o singur dat un astfel de comportament din partea voastr , vom renun a pe loc la ntreaga afacere, i nu ave i dect s face i cum ve i dori! 9. Aceste cuvinte i-au lovit n amorul lor propriu pe marii preo i, care nu tiau ce s fac pentru a pedepsi aceast crim de lezmaiestate. Nici unul dintre ei nu a ndr znit ns s spun deschis ce gndea, de team s nu piard accesul la mun ii de aur. 10. Totu i, un r spuns att de arogant merita s fie pedepsit. De aceea, marii preo i au deliberat timp de trei zile, dar f r s ajung la nici o concluzie, c ci orice pedeaps le venea n minte ar fi putut conduce la destr marea visului lor de mbog ire. n cele din urm , au fost nevoi i s i nghit amarul i s renun e la orice idee de pedeaps . 11. Ei i-au spus ns n sinea lor: Vom avea r bdare pn cnd se vor ntoarce din expedi ie, dup care le vom ar ta noi ce nseamn infernul! 12. Cei zece au aflat ns de aceste gnduri de r zbunare prin intermediul unui preot din clerul inferior, de care i lega o prietenie solid . Ei s-au sf tuit imediat i i-au spus: Nu are rost s ne batem acum capul cu perfidia preo ilor. Chiar mine vom anun a plecarea marii noastre armate, i vom vedea pe urm cine va vedea pe pielea lui ce nseamn infernul! 13. n ziua urm toare, ei au f cut acest anun public, iar marii preo i i-au dat deplinul acord. Plecarea propriu-zis a nceput n cea de-a treia zi, la miezul nop ii, i a durat pn n seara zilei urm toare. C ci patru milioane de oameni alc tuiesc un convoi foarte mare, mai ales dac ad ug m i cele 200.000 de c mile i cei 800.000 de m gari folosi i pentru transportarea ustensilelor i a hranei. Capitolul 51 Camparea armatei la nord de Hanoh. Frumoasa vale ocupat de armat . Dezv luirea adev ratului proiect al celor zece (5 februarie 1844)

74

1. Dup dou zile de mers, cei zece le-au poruncit solda ilor s se opreasc i s i stabileasc o tab r . 2. Solda ii au ridicat 500.000 de corturi ntr-o vale superb cu o vegeta ie bogat , n care cre teau fructe de toate felurile. n pofida frumuse ii sale, locul era complet nelocuit, c ci era nconjurat din toate p r ile de mun i inaccesibili. Singura cale de acces era foarte dificil , ntruct trecea printr-o trec toare cu pere ii foarte ngu ti, cu stnci care se desprindeau cu u urin i cu praie care trebuiau traversate. 3. Cei zece cuno teau aceast vale, pe care o descoperiser n timpul primei lor c l torii, cnd le-a i trecut prin minte gndul s se refugieze n ea dac se va ivi vreodat ocazia. 4. i ntr-adev r, aceast ocazie venise. A a se face c superba vale, mpreun cu alte cteva nvecinate, avnd o suprafa total de circa 5000 de leghe p trate, a fost n ntregime ocupat de marea armat . 5. De ndat ce solda ii au fost repartiza i pe corturi, cei zece i-au chemat la ei pe efii armatei i le-au spus: 6. Iar acum, asculta i-ne cu cea mai mare aten ie, c ci v vom dezv lui adev ratul plan care st la baza demersului nostru! 7. Voi a i nv at s cunoa te i n cea mai inuman manier infama guvernare a preo ilor din Hanoh, nseta i de aur. A i fost trata i ca ni te vite de povar de c tre mai marii regatului, iar cicatricele de pe trupurile voastre sunt cea mai bun m rturie a cruzimii f r limite cu care v-au tratat ace ti fo ti locuitori veni i din mun i i emigra i la noi, s rmanii descenden i ai lui Cain. 8. Acum a sosit ns ziua regl rii conturilor! Gra ie perspicacit ii noastre, noi i-am eliberat pe to i sclavii din marele nostru regat i am reu it s triumf m asupra acestor veritabili demoni deghiza i sub aparen a marilor preo i, care au c zut n capcana pe care le-am ntins-o. 9. A sosit a adar ziua marii r zbun ri! ncrede i-v cu to ii n Dumnezeul str mo ilor no tri, precum i n noi, care suntem instrumentele Lui, i vom redeveni cu to ii seniorii Hanohului. Iar cei care v-au cump rat i v-au folosit ca vite de povar vor trebui s suporte aceea i soart pe care v-au rezervat-o vou pn acum! 10. Nu are ns nici un rost s atac m Hanohul pentru a duce o lupt sngeroas i cu rezultate incerte cu marea metropol . i vom extermina pe hanohieni chiar aici, n acest loc strategic, dup care vom arunca le urile lor ca hran pentru animalele s lbatice! Abia dup ce vor suferi o nfrngere umilitoare ne vom face intrarea triumfal n ora , dndu-ne nume dintre cele mai teribile, i i vom aservi pe to i cei care nu fac parte din rasa noastr . 11. Pn atunci, tot ce trebuie s facem este s ne construim case i gr dini, apoi s recolt m cu grij toate fructele, s c ut m r d cini comestibile i s le cultiv m. Va trebui s explor m de asemenea cu cea mai

75

mare aten ie mun ii din jur, pentru a ne asigura c nu mai exist i alte c i de acces n acest loc. Dac vom descoperi i alte intr ri, le vom zidi, astfel nct nici m car o pisic s nu poat trece de ele. 12. Dup ce vom termina tot ce avem de f cut, v vom comunica noile noastre directive. Iar acum duce i-v i trece i imediat la treab . Dar mai presus de orice, p zi i cu grij intrarea principal ! A a s fie! Capitolul 52 Descoperirea aurului i cre terea bun st rii coloniei. ndr zne ul plan al celor zece efi de armat mpotriva Hanohului (7 februarie 1844) 1. Comanda ii le-au repetat solda ilor instruc iunile celor zece i toat lumea a trecut la treab . 2. Circa 200.000 de oameni au plecat s exploreze eventualele c i de acces n vale, i ori de cte ori au descoperit o trec toare ct de ngust care conducea c tre mun ii nal i, au creat baricade, astfel nct drumul s devin impracticabil. 3. Solda ii au ridicat ziduri foarte nalte i au zidit toate deschiz turile care ar fi putut permite invadarea v ii din exterior, transformndu-le n veritabile fort re e. 4. Aceste lucr ri de fortificare au fost ncheiate ntr-o jum tate de an de c tre solda ii care au primit sarcina respectiv . 5. Un num r de dou ori mai mare de solda i au fost folosi i pentru a construi case, astfel nct n acela i interval de timp au fost ridicate circa 200.000 de case i de colibe gata s fie locuite. 6. n ceea ce prive te restul solda ilor (partea cea mai numeroas a armatei), ace tia au primit misiunea de a se ocupa de agricultur . n scurt timp, ei au amenajat sute de mii de gr dini i de cmpuri cultivate, astfel nct dup un an de zile, valea sem na deja cu gr dina Paradisului. 7. Dar partea cea mai surprinz toare a fost descoperirea unor z c minte foarte bogate de aur, care au fost imediat exploatate. A a se face c n scurt timp, solda ii au adunat mii i mii de chintale de aur din cel mai pur. De fapt, z c mintele s-au dovedit att de bogate nct cei zece le-au permis solda ilor s i confec ioneze ustensile din aur curat! Dup trei ani, to i locuitorii v ii avea ustensile din aur! 8. Pe scurt, ei au adunat att de mult aur din ace ti mun i, i nc de o calitate dintre cele mai pure, nct cei zece au dispus aurirea marilor pere i stnco i care d deau spre Hanoh, ceea ce i f cea s par c ace tia sunt n ntregime alc tui i din aur.

76

9. Ei cuno teau marea elasticitate a aurului, precum i maniera de folosire a diferitelor r ini. De aceea, placarea pere ilor stnco i cu aur nu a ridicat nici o problem pentru ei. 10. Mai mult, ei au ridicat pere i din pietre lefuite n forme p trate la intrarea n aceast vale minunat , crend astfel ziduri cu o n l ime de 40 de picioare i cu o lungime de 300 de stnjeni. Dup ce au nt rit zidurile, ei le-au placat n ntregime cu aur (privite din afar , d deau chiar impresia c sunt alc tuite n totalitate din aur!). 11. Dup cinci ani, imensa vale era att de bine cultivat c armat s-au dus la cei zece lideri i le-au spus: efii de

12. Asculta i-ne, prieteni dragi i plini de n elepciune! P rerea noastr este c nu ar mai trebui s ne batem capul cu Hanohul, c ci niciodat marele ora nu ne va putea oferi o bun stare att de mare ca cea actual ! 13. Avem aici fructe, cereale, oi, vaci, c mile, m gari, cerbi, iepuri, gazele, capre, g ini, porumbei i foarte mult aur. 14. Tr im cu to ii n pace i n bun n elegere. Suntem foarte bine mbr ca i i ne-am construit case frumoase i solide. Lumea exterioar nu ne intereseaz , i tr im ntr-o fort rea pe care numai bunul Dumnezeu ar putea-o cuceri! Nimeni altcineva nu ne poate descoperi i tr da! 15. De aceea, suntem de p rere c ar trebui s i l s m n pace pe cei din Hanoh i s tr im n lini te aici; c ci dac hanoheenii ar afla vreodat de marea noastr bun stare placat cu aur, nu am mai avea vreodat lini te! 16. Dar cei zece le-au r spuns: Nu ne-a i n eles. Nici noi nu suntem att de nebuni nct s asediem Hanohul. Inten ia noastr este s i atragem prin viclenie pe hanoheeni pn la intrarea n vale i s i l s m s guste dintr-o nfrngere pe care o vor pomeni chiar i peste cteva secole! 17. De aceea, vom trimite c iva delega i la Hanoh pentru a-i invita pe marii preo i s vin aici pentru a le putea livra aurul promis! Cnd i vom avea la ndemn , le vom da o lec ie care i va face s i piard pentru totdeauna graiul i auzul! A a trebuie s se petreac lucrurile! De ce spunem asta? Noi suntem singurii care cunoa tem motivul! Capitolul 53 Trimi ii lui Noe propov duiesc peniten a printre locuitorii inuturilor nalte i printre hanoheeni. Succesul i abilitatea lor (8 februarie 1844) 1. Tot ce se petrecea la Hanoh, dar i n noul inut din mun i, i era adus la cuno tin lui Noe. Domnul i-a dat acestuia ordinul de a trimite un mesager c tre locuitorii din valea aurit pentru a-i convinge s renun e la inten iile lor rele referitoare la hanoheeni i pentru a-i invita s se c iasc , s

77

tr iasc ntr-o smerenie autentic i s Dumnezeul cel viu i n iubirea Acestuia.

aib

o ncredere deplin

2. n acela i timp, Domnul i-a spus lui Noe s trimit un al doilea mesager la Hanoh pentru a le dezv lui marilor preo i cum i-au am git cei zece, convingndu-i ns s nu se r zbune pe tr d tori, c ci singur Dumnezeu avea dreptul de a-i pedepsi. De altfel, orice tentativ din partea oamenilor de a face acest lucru s-ar fi soldat cu un e ec, dat fiind c era imposibil s ajungi la ace ti oameni care se baricadaser att de bine. 3. De aceea, marii preo i aveau datoria s se reuneasc n numele unicului Dumnezeu autentic, s se c iasc la rndul lor, s i distrug idolii i s - i ntoarc fe ele c tre Dumnezeul cel unic. Numai n acest caz se va milostivi Acesta de ei, restabilind pacea ntre ei i locuitorii din mun i, care vor trebui s i pl teasc insubordonarea n aur, animale i fructe de toate felurile. n acest fel, Dumnezeu nu ar fi fost nevoit s pedepseasc pe nimeni i ar fi renun at la inten ia Sa de a pedepsi lumea cu judecata Sa, ci dimpotriv , ar fi binecuvntat-o i le-ar fi d ruit oamenilor comori nem surate. 4. Noe a c utat imediat doi mesageri potrivi i, le-a dat instruc iunile necesare, i-a binecuvntat i i-a trimis s ndeplineasc voin a lui Dumnezeu. 5. Mesagerul trimis la oamenii din mun i nu a ntmpinat mari greut i n a-i convinge pe ace tia. El a reu it s i atrag pe cei zece de partea p cii, c ci ace tia nu uitaser lec ia primit de la Noe! Totu i, ei au cerut dreptul de a se ap ra n caz de atac din partea hanoheenilor. 6. Mesagerul i-a asigurat cu toat fermitatea c i voi proteja Eu nsumi, att timp ct vor r mne credincio i iubirii fa de Mine. 7. Dar cei zece i-au replicat: Exact acest lucru aveam inten ia s l facem, cu condi ia s ne indici m sura iubirii pe care trebuie s i-o purt m lui Dumnezeu, pentru a ti dac aceasta este suficient sau nu. F r acest criteriu, dac suntem priva i de dreptul pe care l avem de a ne autoap ra, ne vom ntreba tot timpul dac am ajuns la m sura just a iubirii noastre fa de Dumnezeu astfel nct Acesta s ne asigure protec ia Lui! 8. Mesagerul le-a r spuns pe bun dreptate: Orice om are n inima lui o m sur care i spune cu exactitate pe cine iube te mai mult: pe Dumnezeu sau lumea exterioar , ori n cine are mai mult ncredere, n propriile sale for e sau n for a divin ! 9. Cei zece nu s-au l sat ns : Prietene, acest criteriu este extrem de subtil i de vag, i ne este greu s ne baz m numai pe el; c ci se ntmpl adeseori ca oamenii s cread c iubirea lor fa de Dumnezeu este suficient de puternic , n elndu-se din p cate dramatic! 10. C ci omul poart n el o greutate care l trage tot timpul n jos. A a se face c el se afund n materie f r s - i dea seama! Tocmai cnd i imagineaz c a atins cel mai nalt grad al iubirii sale fa de Dumnezeu,
78

atr gnd astfel cea mai nalt gra ie a Acestuia, el descoper c a cobort cu mii de stnjeni i c a ie it complet din sfera gra iei divine! 11. Dac este atacat de du mani i nu dispune de propriul s u drept de a se ap ra, el va pieri, c ci Dumnezeu nu va interveni n favoarea lui cu sfin enia Sa! 12. Mesagerul le-a dat replici dintre cele mai pertinente, dar nimic nu p rea s -i conving pe cei zece, c ci ei g seau noi i noi obiec ii. n cele din urm , mesagerul a fost nevoit s le acorde dreptul de autoap rare limitat , pentru anumite situa ii excep ionale. De altfel, le-a acordat aceast concesie tocmai pentru c a fost foarte bine tratat de ace tia i de ntregul popor. 13. n ceea ce l prive te ns pe mesagerul care a ajuns la Hanoh, acesta nu a fost primit la fel de favorabil. La nceput, a fost nevoit s suporte tot felul de nepl ceri, nainte de a fi primit de marii preo i. Cnd n sfr it a reu it s le vorbeasc acestora, el a fost imediat nchis ntr-o temni pn cnd demnitarii s-au putut convinge de veridicitatea spuselor lui legate de locuitorii din mun i, gra ie spionilor pe care i-au trimis s le verifice. 14. Abia dup ce preo ii s-au convins de adev rul spuselor sale a putut el ie i din nchisoarea sa, dar a fost for at s fie consacrat mare preot i s ia parte la consiliu. Dac ar fi refuzat, ar fi fost b tut cu nuielele i ar fi fost condamnat s petreac mai multe zile n infernul creat de preo i. 15. A a se face c misiunea mesagerului trimis la Hanoh a r mas f r nici un rezultat. Capitolul 54 Deliber rile lipsite de eficien locuitorilor din mun i (9 februarie 1844) 1. A trecut astfel un an ntreg, timp n care marii preo i nu au f cut altceva dect s se consulte ntre ei pentru a stabili cum i-ar putea ataca pe tr d torii din mun i. Toate propunerile lor se izbeau ns de dificult i att de insurmontabile nct sfr eau prin a fi considerate irealizabile. De altfel, opinia noului mare preot a jucat un rol decisiv n aceast direc ie. C ci de fiecare dat cnd cei mai nver una i dintre preo i propuneau un plan de atac, el reu ea s le demonstreze inutilitatea demersului lor. 2. n cele din urm , marii preo i l-au ncol it, silindu-l s le propun un plan realizabil, pentru a se putea r zbuna pe acele infame creaturi care sau f cut vinovate de nalt tr dare. 3. Noul mare preot le-a spus: V-am explicat nc de la bun nceput care este calea cea dreapt pe care ar trebui s o urma i. De altfel, aceasta este singura cale posibil . Dac o ve i alege, v ve i putea bucura de marile comori ale locuitorilor din mun i n virtutea prieteniei. Dac o ve i refuza ale marilor preo i pe tema atac rii

79

ns , nu v pute i a tepta de la ei s v ofere ceva, la fel cum nu sunt dispu i s v ofere luna de pe cer! 4. La ce v folosesc mnia i strig tele de r zbunare att timp ct vocea ra iunii v spune clar: Toate acestea sunt inutile i zadarnice! A a cum nu putem lua luna de pe cer, orict de mult ne-am nver una, la fel, nu-i putem ataca pe ace ti tr d tori! 5. Dac nu dori i s m crede i pe cuvnt, duce i-v la ei, iar lec ia sngeroas pe care o ve i primi v va convinge c am avut dreptate! Cnd ve i contempla miile de cadavre ale celor mai buni solda i pe care i ave i, ve i ajunge s examina i problema dintr-un cu totul alt unghi de vedere! 6. Nici de data aceasta, marii preo i nu au putut g si vreo solu ie. 7. De aceea, unul dintre ei, care avea un spirit pragmatic, a f cut urm toarea remarc : Mi-a venit o idee! Acei zece tic lo i ne-au p c lit gra ie vicleniei lor calculate! Ce-ar fi s le r spundem cu aceea i moned ? 8. Este imposibil s nu g sim n ntregul Hanoh cel pu in un individ care s -i dep easc n viclenie pe ace ti zece tlhari! 9. V propun a adar s i chem m aici pe cei mai vicleni dintre interlopi i l vom alege pe cel mai iret dintre ei! i vom promite mari avantaje dac ne va ajuta s i p c lim pe cei din mun i, iar balan a va nclina din nou n favoarea noastr ! 10. Dar noul mare preot i-a replicat: Da, da, a i g sit calea cea mai sigur care conduce la pierzania voastr definitiv ! Nu ezita i s v dezv lui i sl biciunea n fa a interlopilor din Hanoh i v asigur c ace tia nu vor avea scrupule n a profita pe loc de avantajele pe care li le ve i promite! 11. Chiar crede i c ace tia i vor risca via a pentru voi? Dimpotriv , nu vor face dect s profite de pe urma voastr ! Iar dac vreunul dintre ei i va g si pe cei zece, el nu va face gre eala s revin la voi, att timp ct muntenii l vor primi cu prietenie n rndul lor. i astfel, nu ve i avea parte dect de un tr d tor n plus! 12. Oricum, face i ce dori i! Eu unul v-am comunicat p rerea mea. De acum nainte, las experien a voastr s v sf tuiasc ! 13. Membrii clerului au r mas f r replic , a a c s-au desp r it, ntro stare de confuzie maxim , dar dup trei zile s-au reunit din nou n marele consiliu. Capitolul 55 Noua adunare a marelui consiliu al preo ilor de rang nalt i de rang inferior. Proiectele de r zbunare ale viclenilor preo i de rang inferior (10 februarie 1844)

80

1. n cea de-a treia zi, preo ii de rang nalt i cei de rang inferior s-au reunit din nou n marea sal de consiliu. Mai mul i dintre marii preo i s-au urcat la tribun . Unul dintre ei a luat cuvntul, spunnd: 2. Asculta i-m , slujitori ai zeilor! Cunoa te i la fel de bine ca i mine infamia celor zece tr d tori i este limpede pentru toat lumea c aceast crim trebuie pedepsit cu cea mai mare asprime, f r ca eu s mai fiu nevoit s repet motivele. 3. De vreme ce suntem cu to ii de acord n aceast privin , tot ce mai r mne de f cut este s g sim un mijloc prin care s i pedepsim pe ace ti zece mon tri i pe to i partizanii lor n maniera cea mai teribil cu putin , cea mai dureroas , cea mai nsp imnt toare, cea mai inimaginabil , cea mai diabolic i cea mai excep ional , orict de mult ne-ar costa acest lucru. C ci dac i vom l sa nepedepsi i pe ace ti nemernici, celelalte canalii din regat vor fi tentate s fac acela i lucru. 4. De aceea, toate preocup rile i gndurile noastre nu trebuie s aib dect un singur scop: pedepsirea acestor tic lo i din mun i n acest fel nct toat lumea s r mn mpietrit , iar mun ii n i i s plng pentru c le-au oferit ad post! Avem a adar datoria s punem la punct un plan de r zbunare pe ct de extraordinar, pe att de infailibil! Cel care va fi capabil s descopere un astfel de plan va primi n schimb coroana suveranit ii absolute asupra ntregii lumi! Am spus! Iar cel care cunoa te un astfel de mijloc s vorbeasc ! 5. Cnd marele preot a t cut, un preot din clerul de rang inferior vestit pentru iretenia lui s-a ridicat i a cerut permisiunea s vorbeasc . Aceasta i-a fost acordat pe loc. Plin de o team respectuoas pe care o mima perfect, el a urcat la tribun i a spus: 6. Asculta i-m , nal i i puternici slujitori ai p mntului, ai tuturor zeilor i stelelor de pe cer, voi, care sunte i unicii lideri ai soarelui i ai lunii! 7. Eu, cel din urm dintre slujitorii vo tri, cel mai murdar i cel mai penibil dintre to i, m g sesc n fa a voastr , cei atotputernici, pentru a v mp rt i c n imensa mea prostie, am descoperit totu i trei idei nensemnate, care merit ns dup umila mea p rere, care nu se poate compara cu a voastr , care str luci i ca ni te sori greutatea lor n aur! (sala de consiliu s-a cutremurat de aplauze pentru modestia vorbitorului). 8. n nimicnicia mea, care nu are sfr it n fa a voastr , cei atotputernici n toate privin ele, am ajuns s cred n imensa mea prostie, n raport cu nalta voastr n elepciune c dac aceste trei idei se vor realiza n privin a celor zece, al c ror nume resping tor limba mea nu poate s -l pronun e, mun ii lor nal i se vor aplatiza i nu le vor mai acorda nici o protec ie n fa a justi iei voastre sublime i att de echitabile! (din nou s-a auzit un ropot de aplauze!) 9. Dup cum ti i prea bine, noi cunoa tem principiile aerostaticii (naviga ia aerian ). De ce nu le-am pune n practic , pentru a cuceri acele

81

n l imi inaccesibile prin aceste mijloace? Nu vi se pare c acest proiect prezint avantaje incomparabile? 10. Pe de alt parte, noi suntem ni te mineri foarte experimenta i. Ce ne mpiedic n acest caz s str pungem mun ii n locurile cele mai potrivite, iar apoi s p trundem prin aceste galerii i s i lu m prin surprindere, n timpul nop ii, pe ace ti mon tri baricada i n mun i, pentru a-i gtui apoi pe to i? 11. n sfr it, oare nu suntem noi cei mai buni politicieni din c i exist ? Haide i s juc m cartea prieteniei i s i atragem astfel pe ace ti tic lo i n capcana pe care le-o vom ntinde. Cnd vor c dea n sfr it n ea, nici un diavol nu va mai reu i s -i elibereze de r zbunarea pe care le-am preg tit-o! 12. O, voi, fiin e atotputernice! Acestea au fost cele trei idei nensemnate pe care le-am descoperit eu, cel care nu nsemn nimic n fa a voastr , n duhoarea resping toare a creierului meu! Ce fericire ar fi pentru mine, biet animal nevrednic n fa a str lucirii voastre comparabile cu cea a o mie de sori, dac a i putea utiliza m car una dintre ele! 13. (Aplauzele au bubuit n marea sal de consiliu. Un mare preot ia rupt chiar ve mntul ecleziastic i l-a nf urat cu e arfa sa pe oratorul de dinainte, fapt care reprezenta un mare semn onorific). 14. Dup care, marele preot a luat cuvntul, spunnd: Aceste trei idei sunt excelente, dar cel mai bine ar fi s ncepem cu ultima dintre ele! Dac aceasta va da gre , fapt care nu pare deloc probabil, ne mai r mn celelalte dou , care sunt ceva mai costisitoare. 15. Noul mare preot a fost ntrebat ce p rere are despre aceast propunere. 16. Acesta a r spuns: Nu pot dect s v repet: face i cum dori i! Eu unul v urez noroc. Oricum, lucrurile vor lua cursul dorit de Divinitate! 17. Marii preo i i naltul cler au acceptat acest r spuns i au nceput pe loc s preg teasc trimiterea unei delega ii amicale. Capitolul 56 Primul demers politic i diplomatic n scopul cuceririi celor din mun i (12 februarie 1844) 1. n decursul convorbirilor referitoare la delega ia amical trimis la locuitorii din mun i s-a luat decizia ca vicleanul consilier al clerului s fie numit eful delega iei. Acesta urma s fie nso it de nc 30 de colegi ambasadori, dedica i trup i suflet cauzei marilor preo i, pentru ca nu cumva reprezentantul clerului de rang inferior s fie tentat s i tr deze la rndul lui, a a cum au procedat pe timpuri cei zece.
82

2. Aceast delega ie, alc tuit din 30 de preo i din casta inferioar plus eful lor, trebuia s transporte tot felul de daruri n semn de prietenie, alc tuite din aur, argint i pietre pre ioase, nc rcate pe 20 de c mile. 3. Singur eful delega iei privea cu mare satisfac ie toate aceste cadouri bogate destinate locuitorilor din mun i, c ci el inten iona n secret s le dea o cu totul alt destina ie. 4. n momentul plec rii, marii preo i i-au reamintit n mod insistent de jur mntul s u de fidelitate fa de ei. 5. El a repetat jur mntul, v rsnd lacrimi de crocodil, i chiar colegii s i, care se aliaser cu marii preo i, au depus m rturie pentru buna sa credin , spunnd: Jur m cu to ii pe via a noastr c eful nostru nu nutre te nici un gnd r u inten ionat n inima sa! Lacrimile sale sunt cea mai bun m rturie a fidelit ii sale! I-a i putea ncredin a f r probleme ntregul cer i ntregul p mnt! 6. Dup mai multe asigur ri de acest fel, delega ia s-a pus n mi care, f r ca marii preo i s mai aib vreo suspiciune n privin a ei. 7. n mintea iretului reprezentant al clerului de rang inferior lucrurile erau ns cu totul diferite de imaginea pe care a l sat-o n urm , c ci el gndea astfel: 8. Mai nti de toate, darurile n semn de prietenie trebuie nmnate celor zece, care vor r spunde cu aceea i moned , din motive pur politice. De ce? este u or de ghicit: pentru a le ntinde marilor preo i propria lor capcan ! 9. El i f cuse din timp toate aceste calcule, pe care nu s-a sfiit s le mp rt easc oamenilor s i. 10. n diminea a celei de-a treia zi, mica expedi ie a ajuns la marea poart aurit care str juia intrarea n minunata vale. Membrii ei au fost imediat imobiliza i, interoga i cu minu iozitate i perchezi iona i, nainte de a putea intra. Delega ia a fost apoi condus sub escort pn la cei zece lideri, care locuiau ntr-un castel cl dit pe o stnc nalt . 11. V znd toate aceste suprafe e imense acoperite cu aur, eful delega iei le-a spus tovar ilor s i: Prieteni, la ce folosesc toate darurile noastre, cnd mun ii care ne nconjoar din toate direc iile sunt n ntregime f cu i din aur curat, la fel ca i stnca pe care este construit castelul celor zece? Este ca i cum am duce o pic tur de ap pentru a i-o d rui m rii! M ntreb dac nu vom p rea ni te escroci care ofer daruri de care nu dispun! 12. Tovar ii s i i-au dat dreptate. Dar iretul lor lider se gndea astfel n sinea lui: Dac a a stau lucrurile, s-ar zice c acele canalii de mari preo i au c zut deja n capcana mea! Nu mai r mne dect s -i c tig de partea mea pe cei zece i lucrurile vor evolua de la sine n favoarea noastr !

83

Capitolul 57 Trimi ii Hanohului sunt primi i n audien de cei zece lideri din mun i. E ecul delega iei i ntoarcerea ei la Hanoh, f r liderul s u (13 februarie 1844) 1. Cnd ambasadorii Hanohului au fost n sfr it primi i de cei zece, ei au fost ntmpina i cu prietenie i ntreba i cu o polite e des vr it care este motivul venirii lor. 2. eful delega iei a ar tat pe fereastr c milele nc rcate cu daruri i a spus: 3. Dragii mei fra i! Am fost trimis la voi ca mesager al p cii de c tre marii preo i din Hanoh. Ace tia doresc s lege o rela ie de prietenie cu voi, n numele ntregului popor din Hanoh! 4. Acesta este motivul pentru care marii preo i v-au trimis aceste daruri, n semn de prietenie ntre popoarele noastre! 5. Ei doresc s uite pentru totdeauna c v-a i f cut vinova i de nalt tr dare fa de ei i doresc s redeveni i prieteni, ba chiar s merge i s -i vede i la Hanoh, unde v vor primi cu toate onorurile! 6. n timp ce inea acest discurs, el le f cea celor zece tot felul de semne discrete cu ochiul, indicndu-le astfel c este nevoit s vorbeasc a a n fa a tovar ilor s i, dar ar spune cu totul altceva dac ar fi singur cu ei. 7. Cei zece lideri au n eles perfect mimica preotului i au spus: Va i dat probabil seama c nu avem nevoie de cadourile marilor preo i din Hanoh, c ci proprietarii unor mun i burdu i i cu aur dispre uiesc metalul pre ios adunat de mini p tate cu snge i sustras celor nevoia i prin tot felul de constrngeri, de n el torii i de minciuni. 8. n consecin , nu vom accepta nici aurul, nici argintul, nici pietrele pre ioase trimise n dar de marii preo i. n al doilea rnd, n ceea ce prive te prietenia pe care ne-o ofer , spune i-le c suntem la fel de pu in dispu i s o accept m ca i n cazul cadourilor lor! C ci ar trebui s fim ni te vulpoi neexperimenta i ca s nu ne d m seama ce urm resc ace tia! De aceea, nu vom da curs invita iei lor. 9. Dac doresc s ne c tige cu adev rat prietenia, vor trebui s renun e la func iile lor de mari preo i, s l ung i s l ncoroneze pe cel pe care l-au trimis n mun i i care ar trebui s domneasc asupra lor i a tuturor popoarelor de la es n calitate de unic rege i mare preot! Att timp ct nu vor face acest lucru, nu vor putea conta pe prietenia noastr , c ci nu intr n obiceiul nostru s leg m prietenie cu ni te diavoli! 10. De asemenea, nu i sf tuim pe marii preo i s ncerce s se apropie de noi, indiferent n ce fel. Orice tentativ de acest gen din partea lor va fi aspru pedepsit .

84

11. Iar acum, ntoarce i-v imediat la Hanoh, cu tot cu comorile voastre, i anun a i-i pe preo ii din naltul cler, dar mai ales pe acei demoni care i spun mari preo i, tot ce a i auzit aici! 12. Ct despre tine, care ai mp rt it o vreme punctul nostru de vedere, tu vei r mne aici. Nu ai nici so ie, nici copii, i s-ar putea s avem nevoie de serviciile tale! A a s fie! 13. Preotul astfel interpelat s-a umplut de bucurie, dar ceilal i 30 de tovar i ai s i s-au ntristat sincer. Ei au fost nevoi i s se ntoarc la c milele lor i s ia calea ntoars . 14. Capitolul urm tor ne va ar ta reac ia marilor preo i, fapt care ne va permite s n elegem ct de apropiat era marea judecat a Domnului. Capitolul 58 Relatarea celor 30 de mesageri n fa a clerului din Hanoh (14 februarie 1844) 1. Dup plecarea colegilor s i, preotul r mas le-a povestit prietenilor s i tot ce doreau s ntreprind marii preo i mpotriva lor i ct de real era prietenia pe care doreau s o stabileasc ntre cele dou popoare. 2. Cei zece au apreciat aceste informa ii la justa lor valoare i i-au mul umit vechiului lor prieten. 3. n ceea ce i prive te, marii preo i r ma i la es i-au interogat imediat pe cei 30 de mesageri r ma i fideli i care s-au ntors cu c milele lor purtnd acelea i poveri cu care au plecat: Ei bine, s n elegem c ni s-au trimis cadouri? Ce s-a ntmplat cu Gurat ( eful delega iei)? Unde este el? 4. Mesagerii le-au r spuns: Asculta i-ne, puternici slujitori ai tuturor zeilor! Nici vorb s v fie trimise cadouri! Cei zece nici m car nu au privit aurul, argintul i pietrele voastre pre ioase, ci ne-au trimis imediat napoi, n maniera cea mai ru inoas ! C milele sunt nc rcate practic cu cadourile trimise de voi! 5. n ceea ce l prive te pe Gurat, nu am ntlnit n via a noastr un vulpoi mai iret dect el! La drept vorbind, n timp ce le mp rt ea cu fidelitate voin a voastr , el le f cea semne discrete cu ochii, ar tndu-le astfel c spusele sale ar trebui interpretate exact pe dos! 6. Dup discursul lui cu dou fe e, cei zece ne-au dat un r spuns absolut infam, spunndu-ne c refuz s ating acest aur blestemat, ob inut prin deposedarea celor s rmani prin tot felul de violen e, minciuni i n el torii. Ne-au mai spus c , oricum, ei sunt proprietarii unor mun i burdu i i cu aur (ceea ce este foarte adev rat) i c dispun astfel din abunden de acest metal pre ios, binecuvntat de Dumnezeu! Din acest motiv, au refuzat s accepte aurul p tat de snge uman pe care l-a i trimis voi!
85

7. n ceea ce prive te prietenia pe care le-a i propus-o, ei au refuzat-o de asemenea, cu excep ia cazului n care a i fi de acord s renun a i la func iile voastre de mari preo i. Dorin a lor este s l numi i pe mesagerul venit din mun i rege i unic mare preot asupra ntregului regat al Hanohului, iar voi s redeveni i ni te burghezi obi nui i i s accepta i ntru totul decizia noului vostru rege n ceea ce v prive te! 8. V mai sf tuiesc de asemenea s nu v apropia i niciodat de valea lor bogat , dac nu dori i s fi i aspru pedepsi i! 9. Asta este tot ce am avut de zis! V-am relatat cuvintele exacte care v-au fost transmise, spre mare noastr mnie! 10. Atunci, marii preo i au nceput s se loveasc cu pumnii n piept, jurnd pe to i zeii c vor face tot ce le va sta n puteri pentru a se r zbuna pe cei zece n maniera cea mai atroce cu putin . 11. Ei au blestemat p mntul timp de trei zile, pentru simplul motiv c purta pe suprafa a sa asemenea mon tri. Au blestemat apoi soarele timp de apte zile, i au continuat astfel cu apa, aerul i focul, pe ultimul pentru c nu distrugea pe loc acele de euri umane. Timp de o lun , ei nu au ncetat practic s profereze cele mai cumplite blesteme! 12. Mai mult, ei l-au dezbr cat pe mesagerul venit din mun i de hainele sale preo e ti, l-au b tut public cu vergile, l-au h ituit prin ora cu spatele nsngerat i n cele din urm l-au ucis, pentru simplul motiv c a continuat s sus in c marii preo i trebuiau s urmeze sfatul celor zece. 13. Marii preo i au mers pn acolo nct au decretat o lege care i obliga pe to i supu ii lor s i blesteme n fiecare zi pe cei zece timp de o or ntreag . 14. n acela i timp, ei au oferit o recompens enorm celui care ar fi capabil s inventeze un mijloc diabolic prin care s i pedepseasc pe cei zece lideri ai muntenilor n maniera cea mai abominabil cu putin . 15. n aceste condi ii, cred c nu v este deloc greu s n elege i c ora judec ii p mntului era foarte aproape. Urmarea v va revela i alte fapte, nc i mai diabolice. Capitolul 59 Dec derea provinciilor din Hanoh. Crearea unei armate alc tuite din cinci milioane de solda i. Trimiterea ei mpotriva muntenilor i nfrngerea ei (15 februarie 1844) 1. Nu peste mult timp, provinciile ndep rtate ale Hanohului au fost informate prin simplul anun al decretului care instituia obligativitatea blestemului c marilor preo i nu le mergea deloc bine, dat fiind c avuseser pierderi uria e din cauza r scump r rii sclavilor la pre uri foarte
86

mari. De aceea, nu le-a trebuit mult pentru a se revolta mpotriva dictaturii de la centru i pentru a se elibera. 2. Aceast veste a pus capac mniei marilor preo i, cu att mai mult cu ct spionii lor le-au spus c revoltele erau puse la cale de ma ina iunile celor din mun i. Furia preo ilor a devenit practic de necontrolat. 3. Timp de o zi ntreag , ei nu au f cut altceva dect s urle i s vocifereze pe toate str zile i str du ele ora ului, strignd practic la unison: Ridica i-v , locuitori ai Hanohului, pentru a m r lui mpreun mpotriva muntenilor i a tuturor provinciilor care s-au revoltat mpotriva noastr din cauza acestor tr d tori! Ridica i-v i nso i i-ne n marea r zbunare! 4. n ziua urm toare ei au f cut recrut ri, obligndu-i pe to i b rba ii care nu apar ineau marii nobilimi s ia arma n mn . Nici chiar femeile nu au fost scutite de aceast sarcin . 5. n cteva zile, preo ii au ridicat o armat de cinci milioane de solda i, narma i cu suli e, s bii, arcuri i tunuri asem n toare celor folosite de turci n r zboaiele lor de alt dat , care tr geau cu proiectile din piatr . Praful de pu c fusese deja inventat n timpul regelui Dronel, fiul lui Ohlad, i a fost perfec ionat mai trziu de Kinkar. Femeile nu au primit dect arme u oare, respectiv s bii i pumnale. 6. Cnd armata a fost preg tit pentru atac, marii preo i au sosit, nc furibunzi, i le-au dat trupelor ordinul urm tor: Jum tate din armat se va ndrepta c tre provinciile rebele, sub directa noastr conducere, pentru a le neca n snge! Nici o via de om nu va fi scutit ! Toat lumea va trebui s piar de foc sau de sabie! 7. Ascultnd de aceast porunc , formidabila armat s-a mp r it n dou , dou milioane i jum tate de solda i plecnd c tre provinciile rebele. Ceilal i solda i au primit ordinul s m r luiasc mpotriva muntenilor. Cum i-ar fi putut nvinge pe ace tia? Aceasta este o cu totul alt chestiune. 8. n cele din urm , marii preo i afla i la comand s-au decis s str pung mun ii pe dedesubt. n acest scop, 150.000 de oameni au primit instrumente de mineri i misiunea de a s pa culoare n interiorul mun ilor. Inginerii i-au pus n practic cuno tin ele i toat lumea a trecut la treab cu o grab febril . 9. Mun ii au fost str pun i n cinci locuri. Minerii au s pat culoare pe o distan de cteva mii de kilometri, dar nu au reu it s ajung la cel lalt cap t al mun ilor. 10. Atunci, inginerii s-au ntors la calculele lor i au constatat c au dispus s parea unor galerii la o adncime mult prea mare. Lucr rile au fost rencepute la adncimea corect , i de data aceasta minerii au reu it s str pung muntele i s ias n platoul pe care se aflau muntenii. 11. De bun seam , locuitorii din mun i fuseser ns de mult timp informa i de spionii lor de ceea ce se ntmpla, a a c au putut calcula cu

87

precizie locurile n care vor ie i ace tia din munte. De aceea, ei au acoperit aceste locuri cu lemne, c rora le-au dat foc de ndat ce hanoheenii au ie it la suprafa . 12. Fumul i fl c rile au invadat astfel culoarele s pate n munte, sufocnd mii de hanoheeni. Chiar i o bun parte din marii preo i i-au pierdut via a cu aceast ocazie. 13. Solda ii din Hanoh au ncercat s cucereasc de trei ori intrarea principal , dar de fiecare dat n zadar. Ce a mai r mas din armat a fost nevoit s se ntoarc n Hanoh, cu coada ntre picioare, dup o lupt care a durat doi ani. Capitolul 60 Relatarea nfrngerii marilor preo i. ntre ace tia apare o ruptur . Tr darea armatei trimise n provincii (16 februarie 1844) 1. Pu inii preo i ntor i din expedi ia de pedepsire a muntenilor le-au povestit colegilor lor r ma i la Hanoh (care nu erau nici ei cu mult mai numero i dect cei ntor i) deznod mntul teribil pe care l-a avut demersul lor. Ace tia aproape c i-au smuls p rul din cap la auzirea ve tilor i toat lumea s-a lansat n invective reciproce, acuzndu-se unii pe ceilal i fie c nu s-au priceput s conduc armata, fie c au r mas acas ca la ii. 2. Marii preo i care au condus armata le-au replicat dur colegilor lor, spunndu-le: Este mult mai u or s stai pe margine i s critici dect s te lup i! A mai r mas nc o treime din armat ; de ce nu pleca i voi la lupt n fruntea ei? Cnd v ve i ntoarce acas umili i, va veni rndul nostru s arunc m cu invective n voi, acuzndu-v cu dispre de nepricepere! 3. Este u or s vorbe ti, s blestemi i s faci planuri de r zbunare cnd stai n confortul tihnit de acas . Ia duce i-v ns voi la fa a locului, i ve i vedea pe pielea voastr cum decurg lucrurile! 4. Noi am s pat aproape cinci cute de culoare prin mun i, iar victoria ar fi trebuit s fie a noastr . De unde era s tim noi c tlharii de munteni ne spioneaz din avanposturile lor bine ap rate, calculnd cu precizie unde vom ie i la suprafa ? De unde era s tim c vor da foc ie irilor i c mii de solda i i vor pierde via a n aceste culoare lungi pline de fum, de fl c ri i de vapori? 5. Am ncercat de trei ori s str pungem intrarea principal , dar am fost primi i cu o ploaie de pietre aruncate de pe zidurile groase ale fort re ei, care au ucis alte mii de solda i. 6. n urma acestor lec ii dureroase, ne-am dat seama c ace ti munteni blestema i nu pot fi nvin i nici prin viclenie, nici prin alte mijloace.

88

7. Oh, ce bine ar fi fost dac am fi urmat sfatul celui pe care l-am b tut cu vergile i pe care l-am ucis la por ile ora ului nostru! Ct de lini ti i am fi fost acum! R mne de v zut ce soart a avut cealalt jum tate a armatei noastre! Dac a avut aceea i soart pe care am avut-o noi, att ne-a fost! 8. Auzind aceste afirma ii, preo ii r ma i acas au dat dovad de o ostilitate i mai mare fa de cei ntor i de la lupt , ajungnd chiar s -i amenin e. 9. Dar efii de armat i-au pus repede la respect: Ce tot spune i acolo? ntreaga putere militar se afl n mna noastr ! Dac nu ve i p stra o t cere de mormnt, ve i sim i pe fundurile voastre bine garnisite cu gr sime ct de bine tim s ne servim de armele noastre! 10. Spiritele s-au aprins att de tare nct cele dou partide s-au luat la b taie chiar n marea sal de consiliu, sf iindu-se reciproc precum cinii i pisicile. ncepnd din acel moment, clasa marilor preo i s-a divizat n clanuri rivale, iar popula ia din Hanoh nu i-a mai putut da seama cine de inea adev rata putere. 11. n aceast atmosfer conflictual , preo ii au a teptat nc trei ani pentru a afla ve ti de la cea de-a doua armat trimis n provinciile revoltate, dar n zadar. C ci armata fusese de mult timp nvins de for ele provinciale, dup care solda ii s-au revoltat mpotriva efilor lor i i-au stabilit noi efi. Capitolul 61 Consiliul de r zboi al efilor de armat ai muntenilor i propune s atace Hanohul. Excelentul discurs al trimisului Domnului. Hanohul trimite o mie de spioni n mun i (20 februarie 1844) 1. n tot acest timp, mesagerul trimis de Noe se afla nc pe platoul muntenilor i i exercita func ia de consilier. 2. De asemenea, Gurat, fostul preot din Hanoh, era chemat uneori s i dea p rerea n anumite situa ii. 3. La un moment dat, cei zece lideri ai muntenilor au reunit un consiliu de r zboi pentru a delibera ce trebuie s fac mpotriva Hanohului. 4. Trimisul lui Noe le-a dat urm torul sfat: L sa i Hanohul n pace, c ci de acum nainte nu ve i mai avea de ce s v teme i de el. Liderii ora ului i-au dat seama c nu v pot cuceri! Domnul Dumnezeu Savaot va ti s i pedepseasc pe hanoheeni i f r concursul vostru, f cndu-i s cad precum un copac putrezit n mijlocul p durii. 5. Dac ve i r mne a a cum sunte i acum, Domnul v va binecuvnta i va face ara voastr s creasc att de mult nct s poat hr ni din abunden o sut de milioane de locuitori! i chiar dac va dori s
89

i judece i s i condamne pe to i r uf c torii de pe acest p mnt, pe voi v va scuti, dac ve i r mne n ordinea lui i dac ve i asculta sfatul meu! 6. n schimb, dac ve i declan a r zboi mpotriva hanoheenilor i a altor popoare, ve i avea parte de aceea i soart mizerabil atunci cnd Domnul, n mnia Lui care aproape c a atins apogeul, va judeca aceast lume devenit att de rea! 7. Acesta este ultimul sfat pe care vi-l dau, c ci timpul meu se apropie de sfr it i trebuie s m ntorc n ara din care am venit. Nu uita i niciodat acest sfat i Dumnezeu v va r spl ti cu gra ia Lui. Dac ve i nc lca ns acest sfat, n ziua judec ii v ve i da seama c am fost un mesager autentic al lui Dumnezeu! 8. Nimeni nu dore te ns s v ncalce liberul arbitru, c ci nici un om nu are dreptul s limiteze voin a fratelui s u, indiferent n ce domeniu. Acesta este un drept suprem al tuturor oamenilor, d ruit lor de Dumnezeu. Cu ct l vom respecta mai mult, cu att mai bine ne va merge. A a cum v spuneam, indica iile mele nu au fost dect un simplu sfat, iar voi pute i proceda a a cum dori i. 9. Imediat dup ce i-a terminat discursul, mesagerul a fost luat de for a lui Dumnezeu i transportat instantaneu pe platoul montan pe care se afla Noe. 10. Dispari ia mesagerului a f cut o impresie profund asupra celor zece lideri i a tuturor muntenilor, care l-au recunoscut drept un mesager autentic al lui Dumnezeu. 11. De aceea, toate cuvintele rostite de el n decursul anilor petrecu i n valea lor au fost nscrise pe pl cu e de aur i au c p tat valoare de lege. 12. Au trecut astfel cinci ani, care s-au scurs ntr-o ordine perfect . Dup acest interval de timp, Domnul i-a propus ns s le nt reasc ncrederea n El printr-un mic test; din p cate, acesta i-a f cut s cad pe mul i dintre cei care i-au r mas credincio i atta vreme. 13. Testul a constat n faptul c muntenii au pus mna pe o mie de spioni trimi i de Hanoh, pe care i-au descoperit la intrarea principal n inutul lor. 14. Spionii aveau mandat s intre n contact cu cei zece, pentru a stabili rela ii de prietenie ntre Hanoh i cei din vale. Cel pu in, acesta era scopul lor oficial; scopul lor secret era de a spiona for ele de care dispuneau muntenii, pentru a stabili n ce m sur erau responsabile acestea de pierderea total a coloniilor lor i de nfrngerea armatei trimise mpotriva lor. 15. Cei zece lideri erau ni te vulpoi prea b trni pentru a nu- i da seama pe loc care era motivul real al venirii celor zece, iar asta n maniera cea mai simpl din lume.

90

16. Ei le-au spus spionilor: Noi tim perfect ceea ce dori i s afla i n realitate! De aceea, dac v vom prinde cu minciuna, ve i fi arunca i pe loc de la n l imea acestei stnci i v ve i g si mormntul n lacul extrem de adnc de la picioarele ei! 17. (C ci nalta stnc pe care era cl dit castelul celor zece avea la baz un lac foarte adnc, ce nu putea fi nconjurat dect dup trei ore de mers). 18. Cei zece lideri ai spionilor au declarat c au spus adev rul i numai adev rul, i c nu aveau nimic de ascuns. Li s-a pus de trei ori aceea i ntrebare, dup care, v znd c nu i schimb cu nimic declara ia, au fost condu i imediat n vrful stncii care domina lacul ntins de la baz . Aici, au fost interoga i nc o dat , n maniera cea mai serioas . 19. Convin i c au de-a face doar cu o tehnic foarte rafinat de interogare prin amenin ri, ei i-au p strat pozi ia ini ial . 20. Cnd unul dintre ei a fost aruncat ns de pe stnc , ceilal i nou au recunoscut imediat adev rul, cuprin i de o spaim de moarte. 21. Dup ce i-au terminat relatarea, ei au fost condu i din nou n mijlocul tovar ilor lor, i mpreun cu ace tia, i-au tr dat superiorii de la Hanoh, dezv luindu-le celor zece toate planurile acestora, pn la ultimele detalii. 22. Dac unul dintre spioni ezita s recunoasc tot adev rul, el era condus imediat n vrful stncii i aruncat n gol. Dup nc un exemplu de acest fel, ceilal i au recunoscut f r ezit ri adev rul. 23. n final, liderii muntenilor au dispus aruncarea de pe stnc a tuturor spionilor tr d tori, mai pu in zece, care au fost trimi i napoi la hanoheeni, pentru a le relata marilor preo i maniera n care erau trata i spionii n noul inut. Capitolul 62 Noile deliber ri i planuri de atac ale mai marilor din Hanoh. O nou delega ie este trimis pe platou. Libera supunere a hanoheenilor n fa a muntenilor (21 februarie 1844) 1. Cnd pu inii spioni r ma i n via s-au ntors la Hanoh i le-au mp rt it mai marilor ce s-a ntmplat n mun i i ce le-au declarat cei zece lieri, preo ii unuia din cele dou partide principale i-au ie it din min i de furie. 2. n schimb, o parte din preo ii din cel de-al doilea partid, care avuseser cu c iva ani n urm onoarea de a se confrunta cu arta strategic a muntenilor, s-au bucurat sincer de e ecul acestui complot. Con tien i c spionii lor i-au tr dat i c du manii lor de moarte au aflat de ura ce i
91

mp r ea pe marii preo i n dou tabere opuse, ei au reflectat la recomand rile trimisului lui Noe i s-au decis s urmeze sfaturile acestuia. 3. Ei au inut un sfat secret i au tras urm toarea concluzie: Ce se poate ntmpla n continuare? Noi tim foarte bine ce i-au propus du manii no tri s afle prin trimiterea delega iei de spioni: ei doreau s cunoasc adev rata for a locuitorilor din vale, chiar dac , oficial, doreau s se alieze cu ei mpotriva noastr ! 4. n acest fel, ei urm reau s prind doi iepuri dintr-o singur lovitur : pe de o parte, s ne determine s se unim din nou cu ei, i pe de alt parte s sl beasc rezisten a muntenilor. Se pare ns c cei zece au fost mai perfizi dect ace ti tic lo i i le-au dat peste cap toate planurile diabolice! 5. Acum a venit rndul nostru s facem ceva! Att ct va fi posibil, noi dorim s urm m sfaturile celor zece! De vreme ce nu l mai putem numi rege al Hanohului pe mesagerul din mun i pe care l-am ucis, nu ne r mne dect s ced m aceast putere suprem unuia din cei zece, sau oric rei alte persoane numite de ace tia. n ceea ce ne prive te, noi vom r mne efii armatei regatului, a a cum suntem n momentul de fa ! Iar comploti tii vor sfr i prin a- i smulge p rul din cap de furie! 6. Tot ce ne mai r mne de f cut n aceste condi ii este s alegem o delega ie care s nu aib soarta celei de dinainte! Ce-ar fi ca unul dintre noi s porneasc la drum, nso it de un num r de delega i, i s le predea celor zece marile chei din aur i cele o mie de coroane ale Hanohului, care se afl din fericire n posesia noastr ? (Aceste coroane proveneau din epoca celor o mie de consilieri). 7. Aceast propunere a fost unanim aprobat , iar un mare preot extrem de elocvent i-a asumat conducerea acestei misiuni. Delega ia includea nc o sut de mesageri ale i din rndul marilor preo i din acest partid, precum i o sut de c mile necesare pentru a transporta bijuteriile coroanei. 8. Cnd delega ia a ajuns la por ile v ii din mun i, ea a fost condus sub escort pn la castelul celor zece lideri. 9. V zndu-l pe unul din fo tii lor du mani de moarte (marele preot care conducea delega ia), mnia acestora s-a aprins, iar unul dintre ei a declarat cu voce tare: S ni se fi ndeplinit vechea dorin de r zbunare? Chiar l-am prins pe unul dintre acei tic lo i, astfel nct s se putem rev rsa asupra lui toat vechea frustrare? 10. Dar cel interpelat a r spuns: Nu este bine s gndi i astfel! V reamintesc c , la fel ca voi, i noi am primit un mesager trimis de Dumnezeu, care ne-a ndemnat c tre reconciliere! El ne-a dat un sfat, iar noi ne afl m aici pentru a-l pune n practic ! 11. Din nefericire, acest mesager a fost ucis de c tre o parte din marii preo i avizi de putere, chiar n perioada n care ne-a i cerut s l numim suveran al ntregului Hanoh!
92

12. ncepnd din acel moment, noi ne-am desp r it de partidul marilor preo i avizi de putere. Ne-am adunat toate for ele militare, dup care am trimis o parte din armat mpotriva provinciilor revoltate, n timp ce cu cealalt am fost nevoi i s ntreprindem mpotriva voastr un atac feroce, exclusiv pentru a satisface zelul marilor preo i din cel lalt partid, fapt care ne-a costat enorm. 13. Din fericire, n acest fel am putut prelua puterea n minile noastre. A a se face c noi suntem efii Hanohului de c iva ani ncoace. ntre timp, marii preo i au devenit cei mai mari du mani ai no tri i nu nceteaz s strng n secret solda i pentru a ne nvinge definitiv. 14. Dat fiind c suntem st pnii absolu i ai Hanohului, iar cheile i coroanele ora ului se afl n minile noastre, noi am preferat s urm m sfatul mesagerului trimis din mun i i vi le-am adus vou ! Nu depinde dect de voi s numi i un rege al Hanohului, care va guverna singur. Noi nu dorim dect s fim cei mai credincio i supu i ai lui! 15. Lng mine se afl o sut de delega i care v vor confirma ntregul adev r al spuselor mele. Pe spatele c milelor noastre ve i g si cele o mie de coroane pe care le cunoa te i foarte bine, precum i cheile de aur ale ora ului. Ne punem gaj via a pentru veridicitatea acestei propuneri! 16. Auzind acest discurs, cei zece i-au schimbat pe loc atitudinea i au dispus reunirea marelui consiliu. Capitolul 63 Locuitorii din vale in sfat. Gurat este numit rege al Hanohului. Dependen a Hanohului de munteni (22 februarie 1844) 1. Dup adunarea consiliului alc tuit din numero ii efi ai popula iei, cei zece au deliberat asupra posibilit ii ca unul dintre ei s i asume guvernarea Hanohului i a tuturor provinciilor regatului. Ei au luat decizia ca aceast sarcin s i fie ncredin at lui Gurat, urmnd ca valea din mun i s i p streze suveranitatea. 2. Dup ce propunerea a fost supus la vot, consiliul a decis ca cei zece prin i ai muntenilor s r mn pentru totdeauna inseparabili. Dac unul dintre ei urma s moar , coroana sa urma s fie mo tenit de fiul s u cel mare. n cazul n care el nu avea fii, locul s u trebuia mo tenit de fiul cel mare al altui prin . 3. De asemenea, regatul Hanohului trebuia s fie mo tenit ntotdeauna de familia lui Gurat. n cazul n care unul din descenden ii acestuia nu avea fii, suveranii platoului montan trebuiau informa i, pentru a numi un nou rege din rndul lor.

93

4. Regele de la es era n ntregime dependent de regatul din mun i, chiar dac nu era ales direct de prin ii acestuia, ci era mo tenitorul ultimului rege. C ci fiecare drept de succesiune trebuia s fie validat de prin ii munteni, ca i cum ar fi fost vorba de o nou nvestitur . 5. Recunoa terea suveranit ii absolute a inutului de la munte impunea regelui din Hanoh plata anual a unei dijme pe toate metalele pre ioase, cu excep ia aurului, precum i a unor impozite pl tite n oi, vite, m gari i capre. n plus, regele avea datoria s le cear sfatul suveranilor din mun i pentru orice decizie mai important a sa. 6. n semn de fidelitate fa de st pnii s i, regele avea datoria s accepte ca plata impozitelor s fie f cut n prezen a unor func ionari afla i n slujba prin ilor munteni. 7. Peste toate, regele trebuia s considere de datoria lui s le dea hanoheenilor i celorlalte provincii ale regatului exact aceea i constitu ie ca i cea valabil n mun i, astfel nct popoarele de la es s poat atinge o unitate bazat pe o prietenie real . 8. La rndul lor, prin ii munteni se angajau s l sus in cu for e pe regele din Hanoh pentru aplicarea acestor reguli i pentru men inerea puterii sale. A a s fie, pn la sfr itul timpurilor! 9. Dup luarea acestor decizii de c tre consiliu, Gurat a fost ntrebat dac era de acord cu ele. 10. Acesta a r spuns: Sunt ntru totul de acord cu toate deciziile consiliului! Cum a putea s nu fiu de acord? Dac nu a i fi luat voi n iv aceste decizii pline de n elepciune, a fi f cut-o eu nsumi i v-a fi rugat s le aproba i favorabil! 11. C ci ce poate face un biet rege al Hanohului f r sus inerea voastr ? El nu ar fi dect un titlu lipsit de semnifica ie, un de inut n raport cu restul lumii, la fel ca i actualul rege de fa ad al ora ului! 12. n schimb, un rege plasat sub tutela voastr n eleapt ar fi un senior liber i puternic, capabil s domneasc ntr-o stare de ncredere absolut , con tient c i guverneaz a a cum trebuie popoarele care i-au fost ncredin ate i c de ine o putere autentic asupra lor. 13. A a cum v pute i da seama, deciziile voastre mi provoac o mare satisfac ie. 14. Un singur lucru a dori s mai adaug, iar acesta se refer la dreptul de succesiune la tron: dac se va ntmpla vreodat ca un rege s aib un fiu nebun, lene , cheltuitor, tiranic i nsetat de snge, sau dimpotriv , cu mintea slab ori de-a dreptul cretin, acesta ar trebui s nu aib dreptul de succesiune la tron. Acest drept ar trebui s revin celui de-al doilea n scut al regelui, iar n cazul n care acesta nu exist sau este la fel de lipsit de aptitudini, celui pe care l-a i desemna voi!

94

15. Mai mult, fiecare mo tenitor al tronului ar trebui s urmeze mai nti de toate coala voastr , i abia apoi s primeasc dreptul de a fi ncoronat, n m sura n care l-a i considera capabil s devin rege al Hanohului. 16. Aceast ultim propunere a lui Gurat a fost primit cu aplauze la scen deschis . i astfel, Gurat a fost uns rege i a primit cheile de aur i cele o mie de coroane ale ora ului. Fiecare din aceste coroane avea o valoare echivalent cu un milion de florini n aceast epoc . Cheile de aur ale ora ului erau de asemenea foarte pre ioase. Capitolul 64 Semnarea Documentelor sacre. Obiec ia lui Gurat i refuzul s u. Raporturile politice i morale stabilite ntre Hanoh i inutul de sus. Plecarea regelui Gurat c tre Hanoh (23 februarie 1844) 1. Toate aceste condi ii au fost gravate pe foi de aur cu o grosime de circa doi milimetri fiecare i citite deputa ilor hanoheeni. 2. Dup ce ace tia i-au exprimat ntreaga satisfac ie, lor li s-a cerut s semneze foile contractului cu numele lor scurt, i nu cu cel lung de c iva stnjeni (nc mai exista obiceiul ca nobilii hanoheeni s i ia astfel de nume, din motive de vanitate). 3. Dup semnarea lor, documentele au fost inute sub paz de g rzile celor zece i au primit numele onorific de Documentele sacre. 4. Dup adoptarea acestor legi sacre, s-a trecut la stabilirea sanc iunilor menite s pedepseasc nc lcarea lor, considerate absolut echitabile pornind de la premisa c muntenii nu l-au ucis pe trimisul lui Noe, fapt care le d dea o anumit autoritate divin . 5. De vreme ce hanoheenii s-au f cut vinova i de aceast crim abominabil , se considera c ei merit s fie pedepsi i pentru nc lcarea legii lui Dumnezeu. 6. Gurat s-a adresat n tain unuia din celei zece i i-a spus: Prietene! Att timp ct ve i tr i voi, acest inut va r mne cu siguran infailibil! M ntreb ns ce se va ntmpla atunci cnd locul vostru va fi luat de al i oameni, complet diferi i de voi, care vor ajunge poate s calce n picioare propriile voastre legi! Va mai r mne oare acest inut infailibil? 7. Prin ul interpelat i-a r spuns astfel: tim cu to ii c un p rinte poate comite erori fa de copiii s i, dar r t cirea sa nu se va transmite genetic asupra acestora din urm . De aceea, copiii s i nu vor avea niciodat dreptul s i ntrebe p rintele: Tat , de ce ai f cut asta i de ce ne-ai tratat n acest fel? nc i mai pu in vor avea ei dreptul s i pedepseasc p rintele pentru gre eala comis .

95

8. Vezi tu, acela i raport ca ntre un p rinte i copiii s u va trebui s existe ntre ara ta i a noastr ! De acum nainte, noi vom fi pentru totdeauna p rin ii vo tri, iar voi ve i fi copiii no tri! Aceast rela ie permanent va fi cu att mai justificat cu ct este ntru totul asem n toare ordinii divine, c ci Dumnezeu este de-a pururi Tat l nostru, al tuturor, i domne te pentru totdeauna asupra noastr , care suntem copiii Lui. Aceast situa ie nu poate fi altfel dect just , c ci corespunde ordinii dorite de Dumnezeu pentru ntreaga eternitate. 9. De altfel, ar fi imposibil ca cei zece suverani, care mp rt esc n ntregime aceea i opinie, s dea gre , iar n cazul n care unul dintre ei moare, urma ul s u nu va putea dect s mearg pe urmele predecesorului s u. i s vrea, el nu va putea instaura o ordine nou , dac nu pentru un alt motiv, cel pu in pentru acela c va avea tot timpul al turi de el pe ceilal i nou regen i mai vechi, sau cel pu in c iva astfel de regen i (n cazul n care ceilal i ar fi murit ntre timp), care cu siguran nu i vor apleca urechea la propunerile unui tn r debutant ce va dori s instaureze legi noi. 10. De altfel, num rul zece este un num r divin, c ci toate legile lui Dumnezeu sunt n num r de zece, a a cum precizeaz n elepciunea din b trni. Rezult c num rul prin ilor no tri reprezint n sine o garan ie a infailibilit ii noastre des vr ite. Se poate ntmpla ca noi s comitem gre eli n calitate de indivizi izola i, dar niciodat atunci cnd vine vorba de deciziile noastre colective! 11. Gurat a fost nevoit s se mul umeasc cu aceast explica ie. El a luat n posesiune bijuteriile coroanei i s-a ndreptat c tre Hanoh n noua sa calitate de rege al tuturor inuturilor de la es, nso it de un mare preot i de o sut de delega i. Capitolul 65 Gurat este primit la Hanoh. Legile bune date de el. Partidul marilor preo i rebeli se potole te (26 februarie 1844) 1. Cnd delega ia a ajuns la Hanoh, marii preo i din clanul eroilor militari l-au ntmpinat cu mari onoruri pe noul suveran absolut i l-au prezentat tuturor mai marilor ora ului. Ei i-au adus toate omagiile pe care i le datorau n calitatea lor de supu i i l-au urcat pe tronul lui Lameh, care se afla n vechile palate ale acestuia, n timp ce regele de fa ad i avea nc re edin a n noul palat placat cu aur. 2. Gurat i-a chemat la el pe marii preo i care au luptat ca ni te eroi n fruntea armatei lor i a decretat imediat o serie de legi noi, extrem de oportune pentru burghezia monden .

96

3. De pild , dreptul la furt i la tlh rie a fost interzis. Fo tii proprietari de sclavi care nu i-au eliberat to i de inu ii au fost condamna i mai nti la o amend , iar dac recidivau, la nchisoare pe via . 4. Cum crede i c s-a comportat ns cel lalt clan al marilor preo i n fa a unui eveniment att de nea teptat? Ei bine, n fa a unei asemenea crime, ei au r mas nm rmuri i. De aceea, i-au adunat n grab trupele de rezerv , care num rau 30.000 de solda i, i au dorit s se arunce asupra scelera ilor (dup cum i numeau ei) din partidul opus. 5. Din fericire, un membru al clerului inferior, care avea capul pe umeri i tocmai era pe punctul de a fi numit mare preot, a avansat cu curaj n fa a adun rii alc tuite din viitorii s i colegi i li s-a adresat astfel: 6. Asculta i-m , puternici slujitori ai zeilor! nainte de a v l sa mna i de dorin a voastr de r zbunare, calcula i raportul care exist ntre cei 30.000 de solda i ai vo tri i cei peste un milion de solda i ai du manilor vo tri. Ar fi suficient ca ace tia s se uite la noi pentru a ne spulbera dintr-o singur privire! 7. Nu are rost s ne gndim la r zbunare atunci cnd aceasta nu este posibil . Singurele solu ii pertinente care ne stau la ndemn sunt exilul sau un aranjament amiabil. 8. C ci cel care de ine puterea n minile sale este ntotdeauna st pnul. Cei care se afl sub domina ia sa nu au de ales dect s se supun ascult tori sau s fug dac mai au timp! Personal, sunt de p rere c ar fi mai n elept s alegem prima solu ie, c ci din cte am fost informat, toate por ile ora ului sunt p zite cu grij i ar fi extrem de periculos s ncerc m s s rim zidurile de ap rare. 9. n schimb, ar fi infinit mai u or pentru noi s ne mprietenim cu noul rege! M voi ocupa personal de acest lucru, c ci Gurat a fost cndva prietenul meu cel mai bun. Cu siguran nu m-a uitat, i sunt convins c m va asculta, recunoscndu-v func iile i acordndu-v tot felul de avantaje. 10. Dac v ve i revolta acum mpotriva lui, cnd el s-a instalat deja pe tron i domne te ntr-o manier absolut , ne vom pierde cu to ii via a. De aceea, v ntreb: la ce ne-ar folosi n acest caz planurile noastre de r zbunare? 11. La ce i folose te omului s se nfurie mpotriva fluviului care se revars din matca sa, devastnd culturile sale? Cine este att de nebun nct s se arunce n furia sa dement mpotriva cursului atotputernic al fluviului, ncercnd s i blocheze cursul prin puterea mu chilor s i? 12. Situa ia n care ne afl m nu difer prea mult de cea metaforic pe care tocmai v-am prezentat-o! Cum ne-am putea opune noi marii puteri a lui Gurat? Dac am ncerca s o facem, regele i-ar dirija curentul impetuos al for ei sale mpotriva noastr , i noi am fi pierdu i!

97

13. Aceasta este opinia mea ferm voi pute i face a a cum dori i!

i sfatul pe care vi-l dau! Desigur,

14. Aceste cuvinte au avut efectul unui du rece asupra marilor preo i ce fierbeau de furie. Ei i-au reg sit pe loc calmul i, n loc s se mai r zbune, au preferat s se consulte pentru a stabili care ar fi maniera ideal de a- i prezenta omagiile lui Gurat. 15. Consilierul din clerul inferior le-a spus: L sa i-m pe mine s m ocup de aceast problem . Chiar mine, i voi cere lui Gurat o audien , i v asigur c voi avea grij ca el s nu modifice n nici un fel statutul de care v bucura i i demnitatea pe care o merita i! 16. Marii preo i s-au declarat satisf cu i, iar consilierul s-a ndreptat c tre palatul regal. Capitolul 66 Negocierea ncununat de succes a preotului din clerul inferior cu regele Gurat (27 februarie 1844) 1. Cnd preotul delegat a ajuns n fa a regelui, lucru care nu s-a dovedit foarte u or, el a fost primit cu amabilitate i ntrebat care este motivul venirii sale. 2. Preotul i-a r spuns astfel regelui: i mai aduci cu siguran aminte c n timpul tentativei lipsite de succes a hanoheenilor de a-i nvinge prin for armat pe cei din mun i, clerul s-a mp r it n dou clanuri rivale, din care unul te-a ales rege, n timp ce cel lalt fierbe de furie numai la gndul c te-ai urcat pe tron! 3. Reprezentan ii celui de-al doilea partid au dorit s adune o armat alc tuit din 30.000 de solda i bine antrena i, pentru a-i trimite mpotriva ta i a te omor. 4. Cnd am aflat de proiectul lor, m-am gndit n sinea mea: Vechiul meu prieten, care este ast zi seniorul i regele Hanohului, dispune de o armat de 50 de ori mai mare, dar aceasta este cazat la o zi de mers n marele ora i oricum nu s-ar putea desf ura pe str du ele nguste din jur, f cnd astfel fa unei for e concentrate alc tuit din 30.000 de solda i bine antrena i. 5. De ndat ce mi-am dat seama de pericolul care te amenin a, miam spus: Indiferent de pre ul pe care voi fi nevoit s -l pl tesc, mi propun s le ofer sfatul meu marilor preo i, mpiedicndu-i pe ct posibil s continue cu acest demers periculos! 6. Mi-am pus a adar proiectul n practic i le-am descris marilor preo i (ntr-un limbaj ct mai impresionant) toate pericolele la care se expun i e ecul lor previzibil. La nceput, ei m-au ascultat interzi i, dar apoi dorin a
98

lor de r zbunare s-a r cit vizibil i n scurt timp am reu it s i conving s negocieze cu tine prin intermediul meu, demonstrndu-le c sunt cel mai bine plasat n aceast func ie datorit fostei prietenii care ne-a legat pe timpuri. 7. Venirea mea are a adar un triplu scop: s i comunic ce s-a decis n privin a ta, s i ofer serviciile mele n cadrul procesului de negociere cu marii preo i du mani i s i declar c vechea mea prietenie n ceea ce te prive te nu s-a stins deloc! 8. n aceast calitate, te sf tuiesc s i p strezi pe marii preo i ca slujitori ai lui Dumnezeu n fa a poporului f r a le schimba prea mult statutul, dat fiind c se bucur nc de foarte mult considera ie din partea celor pe care mai reu esc nc s i impresioneze! Ct despre noi, ceilal i, noi vom ti ntotdeauna s distingem adev rul de minciun , recunoscndu-L pe adev ratul Dumnezeu. 9. Cred c n elegi ce vreau s spun cu aceste cuvinte! tii la fel de bine ca i mine c oamenii simpli i naivi trebuie f cu i s cread n mai multe zeit i supranaturale, pentru a ajunge astfel s se team de regele lor i s l asculte orbe te, pentru a nu fi pedepsi i de a a-zi ii lor zei. 10. Din acest punct de vedere, marii preo i sunt f cu i pentru aceast func ie i se pricep de minune s ntre in iluziile poporului! De aceea, nu ar trebui s -i nl turi din func iile lor! 11. Ct despre noi, cei ini ia i, noi nu avem nevoie de ei, c ci noi cunoa tem adev ratele for e ale naturii i legile care le guverneaz ! Acesta este sfatul pe care am dorit s i-l dau! Urmeaz -l i nu vei regreta! 12. Marii preo i din clerul regal, care asistau la aceast ntrunire, au nceput s murmure n semn de aprobare. 13. Atunci, regele a luat cuvntul: Frate, dragul i vechiul meu prieten, i voi r mne ndatorat pe vecie! i voi asculta ntru totul sfatul, i de vreme ce ai o minte att de subtil , i acord f r ntrziere dreptul de a stabili tu nsu i schimb rile pe care le consideri necesare n rndul castei marilor preo i. Cnd mi vei prezenta propunerile tale, eu nu voi mai avea altceva de f cut dect s rostesc cuvintele care exprim voin a regal : A a s fie! 14. Consilierul i-a r spuns: n acest caz, ng duie-mi s plec i s deliberez cu ei! R spund cu via a mea c m vor asculta f r s crcneasc ! Totu i, ar fi mai bine s i imagineze c au decis ei n i i aceste modific ri, astfel nct s devin ntr-adev r fideli noii constitu ii! 15. Gurat s-a declarat satisf cut cu acest r spuns, iar consilierul s-a ntors la ai lui. Capitolul 67

99

Am girea marilor preo i rebeli de c tre prietenul regelui (28 februarie 1844) 1. Cnd consilierul regelui s-a ntors n rndul marilor preo i, ace tia l-au asaltat cu o mie de ntreb ri. Din fericire, consilierului i mergea gura ca o mori c , a a c a putut r spunde la toate aceste ntreb ri cu o avalan de cuvinte. 2. Nimeni nu a n eles ns o singur silab din cele rostite de el, a a c marii preo i l-au rugat s vorbeasc mai distinct. 3. El le-a r spuns: n acest caz, l sa i-m s respir i nu-mi mai pune i o sut de ntreb ri dintr-o dat . Numai a a v voi putea mp rt i vestea cea bun pe care regele Gurat m-a ns rcinat s v-o transmit. Dac v arunca i to i asupra mea, sunt nevoit s v r spund tuturor n acela i timp, astfel nct toat lumea s fie satisf cut instantaneu. Nu mai conteaz dac ceilal i au n eles sau nu cuvintele mele! 4. Atunci, marii preo i s-au lini tit i l-au rugat calmi pe consilier s le comunice ct mai distinct posibil ve tile cu care s-a ntors de la curte. 5. n sfr it, consilierul s-a putut reculege, dup preo ilor: Asculta i-m , slujitori ai zeilor! care le-a spus

6. Propunerile mele de pace i de reconciliere au fost primite cu mult amabilitate de rege, care a recunoscut de ndat nalta voastr demnitate de mari preo i, exact a a cum i-am prezentat-o eu! Desigur, va trebui s renun a i n mod natural la puterea voastr absolut asupra tuturor teritoriilor regatului, c ci el este singurul suveran i rege al Hanohului i al ntregului regat. Aceasta este una din schimb rile pe care le-a decretat suveranul. 7. n plus, membrii naltului cler afla i n serviciul regelui de fa ad trebuie s fie numi i mari preo i sau s i nceteze activitatea, lucru valabil i pentru rege. C ci noul nostru rege nu i recunoa te dect pe marii preo i i pe preo ii din clerul inferior! 8. De asemenea, este voin a suveranului, i implicit o lege pentru noi, ca toate castele s fie abolite, c ci el este singurul care ocup la ora actual toate func iile, deopotriv cele temporale i cele spirituale. 9. Aurul i comorile din palatele noastre se afl n prezent n posesia sa, putnd fi folosite pentru sus inerea afacerilor de stat. n schimb, regele garanteaz fiec rui func ionar din regatul s u o sold conform cu rangul s u, indiferent dac serviciile sale sunt de ordin temporal sau spiritual. Toate aceste decizii sunt imuabile, a a c vom fi nevoi i s le d m ascultare. 10. De altfel, el tie la fel de bine ca i noi c toate aceste culte ale zeilor pe care le-am instaurat noi nu reprezint dect o iluzie menit s induc n eroare poporul. De aceea, el i rezerv dreptul de a conduce el nsu i acest cult, sau mai bine zis aceast himer dorit de popor, prin

100

instruc iunile sale pe care ni le va transmite n secret. Altfel spus, noi nu vom fi dect executan ii bine informa i ai voin ei sale. 11. n sfr it, regele va plasa deasupra noastr un ef suprem al marilor preo i, c ruia va trebui s ne supunem cu to ii. Aceasta este voin a de nezdruncinat a suveranului. Sunte i satisf cu i? 12. La nceput, marii preo i au r mas mu i de indignare n fa a acestor propuneri. Dup ce i-au mai revenit din uimire, ei au nceput s urle i s njure, dup care au fost cuprin i de o furie att de teribil nct aproape c au paralizat. 13. Dar interlocutorul lor le-a spus: Ce rost are s reac iona i n acest fel? Poate vreunul dintre noi s mai schimbe ceva din aceast stare de lucruri? Dac dori i s fi i tra i n eap i ar i de vii, nu ave i dect s v revolta i mpotriva celui atotputernic! C ci se pare c a a are de gnd s i trateze pe cei recalcitran i! 14. La auzul acestor cuvinte, marii preo i au capitulat i au acceptat s semneze un contract care cuprindea toate aceste puncte, ca i cum ar fi fost decise de ei personal. 15. Cnd documentul a fost redactat i semnat, preotul l-a luat i s-a dus s i-l prezinte regelui. Capitolul 68 Relatarea noului consilier regal i satisfac ia regelui Gurat, care l nume te rege (1 martie 1844) 1. Cnd preotul delegat a ajuns din nou n fa a regelui, acesta l-a ntrebat cum au decurs lucrurile cu marii preo i. 2. Cel interpelat i-a r spuns bucuros regelui: M ria ta, domnul i prietenul meu! i spun: lucrurile au decurs cum nu se poate mai bine! La ora actual tu e ti singurul st pn pe care l accept ace tia! Toate comorile lor i apar in. Dup cum tii, este vorba de o mie de palate care ascund fiecare cte 100.000 de livre de aur, o cantitate dubl de argint, pietre pre ioase i un num r inestimabil de alte comori i obiecte de valoare, la care se adaug numeroase arme i provizii. n aceste condi ii, te ntreb: e ti satisf cut? 3. Gurat i-a r spuns: Dac a a stau lucrurile i ai ob inut un astfel de rezultat numai gra ie elocin ei tale, te numesc pe loc prim consilier al cur ii regale! Dar spune-mi: n ce rela ii te afli cu marii preo i? 4. Noul consilier i-a r spuns regelui: M ria ta, domnul i prietenul meu! Nu are nici un rost s mi mai r cesc gura de poman ! 5. Iat , aici se afl contractul cu toate punctele pe care le-am negociat cu marii preo i, scris pe foi aurite i semnat de to i membrii castei

101

lor. Contractul con ine ntr-o form scris tot ceea ce i-a putea spune eu verbal. Ia acest document, care este de o importan vital , cite te-l i vei g si n el tot ce am negociat n numele t u! Cred c vei avea toate motivele s te sim i satisf cut! 6. Atunci, Gurat a luat documentul i l-a citit cu voce tare n fa a tuturor marilor preo i alia i. 7. Ace tia au izbucnit n urale i n aplauze, nevenindu-le s cread ct de multe concesii a reu it s ob in acest preot viclean din partea du manilor lor. 8. Gurat l-a ntrebat pe negociator: Dar, prietene, nu mai departe de ieri mi spuneai c ar trebui s -i l s m pe marii preo i s decid ei n i i condi iile, eu neavnd dect dreptul de veto, n cazul n care condi iile lor nu corespundeau proiectelor mele regale! i totu i, din lectura acestui document rezult clar c tu le-ai dictat toate aceste condi ii, iar ei nu au f cut altceva dect s accepte ce le-ai impus cu for a, mpotriva voin ei lor! De aceea, doresc s aflu de la tine care este starea lor real de spirit, dincolo de cele scrise n acest document! 9. Noul consilier i-a r spuns: Ascult ! Dac e ti sincer preocupat de starea de satisfac ie a marilor preo i, po i s abdici de pe acum, semnnd n acest fel i moartea prietenilor t i! Aceasta este singura manier de a-i satisface pe deplin, i nu exist o alta! 10. Prietene, nving torul nu trebuie s l ntrebe niciodat pe cel nvins: E ti satisf cut de victoria mea?, c ci nici un nvins nu poate fi fericit c a pierdut lupta! De aceea, nving torul trebuie s i dicteze ntotdeauna condi iile, spunndu-i celui nvins: A a trebuie s stea lucrurile i nicidecum altfel! Ct despre cel nvins, acestuia nu-i mai r mne dect puterea rug ciunii! 11. Acest discurs a declan at o veritabil furtun de aplauze din toate p r ile, iar Gurat l-a numit instantaneu pe prietenul s u ca ef al marilor preo i i prim consilier principal al cur ii i al consiliului secret. Capitolul 69 eful suprem al marilor preo i se ntoarce la colegii s i. Atacul ratat al rebelilor. Numirea tuturor preo ilor de rang inferior n func ia de mari preo i (2 martie 1844) 1. Regele a dispus pe loc confec ionarea unui ve mnt onorific pentru eful suprem al marilor preo i, dup care a confirmat n scris numirea acestuia ca ef suprem al tuturor marilor preo i. Documentul, redactat pe foi aurite, a fost contrasemnat de to i marii preo i alia i, deveni i ntre timp consilierii s i.

102

2. narmat cu acest document, fostul preot de rang inferior s-a ntors f r s mai ntrzie n tab ra marilor preo i. 3. V zndu-l mbr cat n noile sale ve minte bogat brodate, ace tia au izbucnit n urlete de furie, strignd: Aha, deci a a stau lucrurile! Te-ai folosit de noi! Indiferent de ce se va ntmpla n continuare cu noi, vei pl ti aceast crim cu moartea! Hei, voi, preo i de rang inferior, prinde i-l pe acest monstru i arunca i-l cu tot cu ve mntul lui aurit n focul autentic al Gheenei! 4. Ca r spuns la acest ndemn, noul ef al marilor preo i a strigat cu o voce de tunet: Opri i-v , demonilor, c ci acesta ar fi ultimul vostru gest nainte de condamnarea voastr definitiv ! 5. Iat : acesta este documentul scris de rege i semnat de to i du manii care v doresc pierzania! Potrivit acestui nscris, puterea mea asupra voastr , a tuturor, este deplin ! 6. Sub acest ve mnt se afl sabia regelui, care atest faptul c noul nostru suveran mi-a conferit drept de via i de moarte asupra vie ilor voastre mizerabile de fiin e diabolice, fapt confirmat de altfel de acest document! A i n eles ce v-am spus, demoni ce sunte i? 7. n fa a por ilor acestei s li sunt aduna i 4000 de solda i narma i pn -n din i! Este suficient s le fac un semn pentru a dispune t ierea voastr n buc i chiar n aceast sal n care a i comis attea crime i n care v-a i conceput toate planurile voastre diabolice! 8. n calitatea mea de membru al clerului inferior, am fost nevoit s asist mult vreme ca simplu spectator al ma ina iunilor voastre infernale, dar s-a terminat cu domina ia voastr . Pn acum, v-a i comportat cu to ii ca ni te veritabili diavoli, dar de acum nainte lucrurile se vor schimba! 9. Dup aceste cuvinte, generalul i-a scos arma de sub tunic , iar la semnul s u sala a fost invadat de un mare num r de solda i cu s biile scoase, care i-au mpresurat pe preo i din toate p r ile. 10. Atunci, generalul i-a ntrebat pe un ton ironic pe marii preo i mpietri i de team : Ei bine, unde se afl credincio ii vo tri slujitori ai lui Satan, pentru a m prinde i pentru a m arunca n focul Gheenei? 11. V ntreb: mai dori i acum s v r zbuna i pe acest tic los ascuns printre voi? Hm, s-ar p rea c a i nceput s ezita i! Cum se face? Doar m aflu n continuare n mijlocul vostru! 12. Marii preo i spumegau de furie, dar se temeau de moarte pentru vie ile lor, considerndu-se pierdu i. 13. Generalul le-a spus ns : ntr-adev r, nu ar fi fost deloc o idee proast s v tai n buc i, dar sunte i mult prea diabolici ca s v tai cu o sabie att de nobil ! De aceea, voi inversa rolurile i v voi transforma pe to i n preo i de rang inferior, n timp ce pe preo ii din clerul inferior i voi numi mari preo i! A a s fie!
103

14. Marii preo i au nceput s urle din nou de furie, n timp ce confra ii lor de rang mai mic (deveni i ntre timp superiorii lor) exultau i l nconjurau n urale pe generalul lor. Pe loc, marii preo i au fost nevoi i s fac schimb de haine cu fo tii lor subordona i, fiind trimi i apoi la noile lor apartamente, n timp ce superiorii lor se ndreptau c tre locuin ele lor. 15. i astfel s-a ncheiat acest episod. Capitolul 70 Generalul- ef intr n castelul regelui de fa ad . Supunerea sngeroas a marelui cler. Regele de fa ad este detronat 1. Dup aceast opera ie, generalul a luat cu el c iva solda i i s-a ndreptat c tre palatul regelui de fa ad , unde locuiau membrii omniscien i ai clerului de rang nalt. La fel ca i regele lor, ace tia se a teptau la tot ce putea fi mai r u. 2. De ndat ce a intrat n palat, generalul a cerut pe un ton imperios s fie condus la rege. 3. Marii preo i s-au opus ns acestei cereri, c ci nu cuno teau nc toate schimb rile produse ntr-un timp att de scurt la Hanoh. 4. Atunci, generalul le-a strigat cu dispre : Dac nu m ve i conduce pe loc la regele vostru, ve i fi t ia i n buc i de ace ti solda i! 5. Cnd membrii naltului cler ns rcina i cu paza regelui au auzit aceste amenin ri, ei s-au nfuriat i i-au scos pumnalele de sub robe, strignd: R zbunare! Moarte celui care atac divinitatea regelui!, dup care s-au preg tit s se arunce cu toate for ele asupra generalului. 6. Auzind aceste cuvinte, generalul a f cut un pas napoi i le-a ordonat imediat puternicilor purt tori de spade s taie n buc i g rzile regelui. 7. Solda ii s-au ndreptat c tre mica trup de reprezentan i ai clerului i i-au despicat pe trei dintre ei de sus n jos, iar pe al i apte i-au r nit grav cu s biile lor bine ascu ite. Cnd cei 30 de preo i r ma i n via au v zut de ce era capabil generalul, au c zut la p mnt i i-au implorat acestuia iertarea. 8. Generalul i-a chemat solda ii i le-a spus celor care l implorau: Arunca i mai nti armele, apoi deschide i-mi marea poart pentru a m duce la rege! Ve i afla n camera regelui ce se va ntmpla cu voi! 9. Auzind aceast porunc imperativ , membrii naltului cler i-au aruncat pumnalele i au deschis marea sal exact n momentul n care regele, mbr cat cu hainele sale aurite, se urca pe tron pentru a- i primi oaspe ii i a afla ce doresc.

104

10. Cnd generalul a urcat ap sat treptele tronului, regele l-a ntrebat, uluit de aceast ndr zneal : Tu, care nu e ti dect un om, un animal muritor, ce dore ti n insolen a ta de la mine, zeul t u, domnul t u etern, al c rui tron din aur nu va pieri niciodat ? 11. Generalul i-a r spuns pe un ton ct se poate de sarcastic: O, domnul i regele meu! Dorin a mea este, nici mai mult nici mai pu in, dect ca tu s renun i la eternitatea i la divinitatea ta, i s redevii un animal muritor la fel ca noi, ceilal i! n ceea ce prive te acest palat i tronul t u de aur etern, acestea apar in deja unui alt rege! Haide, coboar un pic din n l imile tale celeste! Schimb - i hainele aurite cu altele obi nuite i coboar printre ai t i, n aer liber, pentru a te ntre ine cu ei! 13. Fierbnd de mnie, zeul i-a spus scr nind din din i: Ie i afar ! n caz contrar, voi face s coboare asupra ta focul din cer! 14. Zmbind, generalul i-a r spuns: O, dac a fi n locul t u, nu ma gr bi s fac a a ceva! Nu de alta, dar s-ar putea ca marea i p mntul s ia foc, i asta ar fi ceva foarte r u! Iat , micu ule zeu n miniatur , ce ai putea face cu mnia ta! Haide, coboar repede de pe tronul t u, dac nu dore ti s dispun ca aceste duhuri rele s te ia pe sus! 15. Regele a b tut o dat din picior i ni te vr jitori ascun i n spatele tronului au manipulat un aparat care scotea fum i arunca t ciuni aprin i n aer. 16. Generalul a izbucnit ntr-un hohot homeric de rs i le-a spus solda ilor s l ia pe sus pe micu ul zeu mnios de pe tronul s u, porunc pe care ace tia au executat-o pe loc. V znd acest lucru, pirotehnicienii din spate i-au luat repede t lp i a, cu tot cu vasele lor cu t ciuni ncin i. 17. Aceast coborre de pe tron a f cut apoi obiectul unei ilarit i care a durat mult vreme, povestea r spndindu-se din gur n gur n ntregul ora . Capitolul 71 Interogarea celor 30 de preo i apar innd naltului cler de c tre general i gra ierea lor (5 martie 1844) 1. Dup ce l-a mbr cat pe rege n haine obi nuite, generalul s-a adresat celor 30 de preo i apar innd naltului cler i le-a spus: 2. Asculta i-m ! Zeul vostru s-a spart i regele vostru a fost ncoronat cu coroana burgheziei, care i va sta mult mai bine pe cap dect cea am gitoare care l f cea s cread sincer n propria lui importan , de i nu era dect un bufon. 3. Problema este ce s facem cu voi, b trni mincino i f r scrupule, care i-a i min it atta vreme pe oameni! Care s fie soarta voastr ? V voi
105

pune o ntrebare, i de r spunsul dat va depinde destinul vostru! De aceea, asculta i-m cu aten ie! 4. Iat n ce const ntrebarea mea: a i fost ni te mistificatori ai poporului ntr-o manier con tient , sau doar ntr-una incon tient , a a cum a fost cazul marionetei pe care a i pus-o s joace rolul regelui? Chiar a i crezut cu sinceritate c acest idiot este un zeu n via , a a cum i-a i for at pe oameni s cread ? A i crezut vreodat cu sinceritate n vreun zeu, sau nu a i f cut dect s modifica i vechile mituri din c r ile lui Kinkar, contrar propriilor voastre convingeri, pentru a-i am gi ntr-o manier ru inoas pe oameni, modificnd astfel adev rata lor semnifica ie? 5. R spunde i-mi ct mai onest la ntrebare! La cea mai mic ezitare sau disimulare din partea voastr , v voi face s sim i i t i ul sabiei mele. Pentru prima dat n via a voastr , ncepe i s spune i adev rul curat! A a s fie! 6. Auzind aceast ntrebare, cei 30 i-au schimbat culoarea fe ei. De vreme ns ce orice ezitare i-ar fi putut costa via a, unul dintre ei i-a dat generalului urm torul r spuns: 7. Puternice senior i general! Tu, care ai apar inut clerului inferior, tii la fel de bine ca i noi cine erau adev ra ii no tri st pni! tii foarte bine c am fost constrn i cu o mn de fier s sus inem aceast n el torie. Ce ans am fi avut s ascult m de con tiin a noastr ? 8. Exigen ele stomacului sunt mai presante dect cele ale inimii! O con tiin mizerabil i mai permite s tr ie ti, dar nu i un stomac gol! De aceea, am preferat cu to ii s reducem la t cere vocea con tiin ei noastre, pentru a avea cu ce s ne umplem stomacul! De altfel, n calitatea ta de membru al clerului inferior, la fel ai procedat i tu, c ci cu siguran stomacul t u cunoa te acelea i necesit i ca i stomacurile noastre! 9. La fel ca i noi, tiai i tu ce se ascunde n spatele nv turii despre zei! tiai foarte bine c aceast doctrin nu era altceva dect o n el torie grosolan la adresa poporului! De ce nu te-ai dus atunci, ca un mare filantrop ce te pretinzi, s le spui marilor preo i ct de revolt tor este comportamentul lor? 10. La fel ca i noi, i tu i-ai redus la t cere vocea con tiin ei pentru a- i salva pielea i pentru a- i umple stomacul! Eu i tovar ii mei ne-am spus adeseori n sinea noastr : Este o ru ine s vedem ct de am git este poporul cu concursul nostru!, dar la ce ar fi folosit s dezv luim adev rul? Crezi c am fi putut schimba ceva? 11. Chiar dac ai reu it s nfrngi puterea marilor preo i i s te ridici la statutul de senior, gnde te-te c i noi suntem fiin e umane i c am fost obliga i s ac ion m a a cum am f cut-o! 12. Generalul a fost satisf cut de acest r spuns i a spus: Perfect! A i rostit adev rul, a a c am s v cru ! Folosindu-m de puterea pe care mi-a acordat-o noul rege Gurat, i-am transformat pe marii preo i n membrii
106

ai clerului inferior, i invers. n calitatea mea de ef suprem al marilor preo i, v numesc acum membri de prim rang ai clerului inferior. A a s fie! 13. Satisf cu i, fo tii reprezentan i ai clerului superior (care se a teptau s fie executa i) s-au ndreptat c tre noile lor re edin e. Capitolul 72 Negocierile dintre general i regele detronat, care pronun un discurs ct se poate de stupid. Izgonirea for at a regelui de fa ad . Predarea palatului s u n minile regelui Gurat (6 martie 1844) 1. Dup ngenuncherea preo ilor din naltul cler, generalul s-a adresat din nou regelui de fa ad , c ruia i-a spus: 2. Ei bine, a a cum e ti mbr cat acum, nu mai e ti dect un burghez. Pentru prima dat n via a ta, ai devenit ceva real, c ci n calitatea ta de rege nu erai dect un biet om am git cu neru inare, un instrument fictiv n solda marilor preo i, neavnd nici m car dreptul s respiri o gur de aer curat! 3. De vreme ce ai devenit ns un om respectabil, un cet ean liber al regatului Hanoh, po i decide singur unde dore ti s i stabile ti locuin a, fie n ora , n interiorul zidurilor de incint , fie la periferia nverzit , pe una din str du ele att de frumoase din cartierele reziden iale. Unde preferi s i stabile ti casa? Haide, spune-ne! 4. nc mnios, falsul rege i-a r spuns: Ce ntrebare este aceasta, om care ai comis un sacrilegiu la adresa sfin eniei mele? Oare nu mi apar in n ntregime cerul i p mntul? Ce rost are s mi aleg o cas burghez nesemnificativ ? Pentru mine, chiar i acest palat de aur este o op iune dezonorant ! 5. Trebuie oare ca eu, care sunt creatorul cerului i al p mntului, care am locuit ntotdeauna n temple f cute din stele, s locuiesc ntr-o colib a unui burghez de rnd? Nu, nu i nu! Un zeu nu ar accepta niciodat asemenea condi ii! Mai degrab v va p r si pentru a locui n palatul s u solar i etern, trimi nd asupra voastr judecata lui teribil ! Abia atunci ve i nv a s recunoa te i c prima voastr impostur a fost de preferat celei dea doua! 6. De aceea, refuz orice cas burghez , precum i orice alt locuin , indiferent dac aceasta se g se te n interiorul zidurilor cet ii sau n exteriorul lor. V voi p r si pentru totdeauna i v voi l sa prad judec ii mele implacabile! 7. Crezi tu, s rman vierme care trebuie s te folose ti de o spad din o el pentru a- i pune n aplicare proiectele, c un zeu are nevoie de arme?

107

O, nu! Este suficient ca el s fac un semn pentru ca cerul i p mntul s dispar instantaneu! 8. Regele-zeu a ajuns astfel la apogeul discursului s u, pe care l nv ase cu greu pe de rost din c r ile lui Kinkar, al turi de alte cteva pasaje menite s -l ajute n diferite ocazii, dat fiind c un zeu trebuie s vorbeasc mai inteligent dect oamenii obi nui i. 9. De i recitarea din memorie a discursului i-a ie it de minune, de data aceasta ea nu i-a folosit din p cate la nimic. 10. Mai nti de toate, generalul i-a rs n nas, spunndu-i: Haide, nu mai fii att de r ut cios, c ci dac nu m vei asculta, voi fi obligat s te arunc n strad cu un ut n fund, lucru care ar fi mult mai dureros pentru tine! De aceea, arat - i bun voin a i urmeaz -m , c ci nimic nu mai poate schimba cursul lucrurilor! 11. Dup care generalul le-a ordonat solda ilor s l prind de bra e pe rege i s l trasc dup ei, n cazul n care acesta ar fi refuzat s l urmeze de bun voie. 12. Dar regele-zeu a refuzat categoric s i p r seasc palatul. Zadarnic ns ! 13. C ci solda ii l-au luat pe sus i l-au trt afar din palat, f r s -i mai a tepte pe marii preo i. 14. V znd ns c vocifer rile i ipetele sale nu mai conteneau, generalul i-a ridicat poalele hainei i i-a tras cteva lovituri bine intite la fund, fapt care a avut darul s l potoleasc pe loc pe regele-zeu, care s-a resemnat cu soarta sa. 15. Timp de din aur, dup care nmnndu-i totodat ct se poate de satisf Capitolul 73 Gurat inspecteaz noile re edin e ale preo ilor. ntlnirea regelui cu preo ii. Excelentul discurs de avertizare al fo tilor mari preo i (8 martie 1844) 1. n continuare, Gurat a stabilit o zi pentru inspectarea noilor re edin e ale clerului ordonate de general. A ales n acest scop ziua a patra. 2. n diminea a acestei zile, el i-a adunat ntreaga curte i s-a ndreptat nso it de acest alai i de generalul s u c tre imensul palat al preo imii, care avea att de multe camere nct ar fi putut g zdui confortabil 500.000 de persoane. trei zile, generalul a supravegheat cur area palatului s-a dus la Gurat i i-a povestit ntreaga t r enie, cheile palatului. Este lesne de n eles c Gurat a fost cut.

108

3. Cnd Gurat a p truns n interiorul imensului palat, care de altfel i era extrem de familiar, el s-a sim it cuprins de o imens fericire. Cnd a ajuns ns n fa a reprezentan ilor clerului inferior, nimeni nu a f cut nici o mi care i to i i-au ntors capetele. 4. Gurat i-a dat seama ce se ntmpl i i-a ntrebat cu toat seriozitatea pe preo ii recalcitran i de ce se comportau n acest fel, de i tiau c el era suveranul absolut al ora ului Hanoh, precum i al ntregului regat. 5. Preo ii i-au r spuns: Noi nu te recunoa tem ca suveran, ci ca rebel mpotriva suprema iei noastre legitime, care ne-a fost acordat de zei! Suntem nevoi i s te ascult m, c ci i-ai asigurat puterea necesar , dar nu te vom putea respecta niciodat , i cu att mai pu in s te ncoron m ca rege! 6. Vom face ce ne vei porunci, dar fe ele noastre se vor ntoarce ntotdeauna de la tine, iar inimile noastre vor fi de-a pururi pline de dispre n ceea ce te prive te! 7. Iar b trnul Dumnezeu, care domne te asupra ntregii realit i, i noii zei, care nu sunt altceva dect for ele Sale n ac iune, se vor comporta fa de tine exact la fel ca noi! 8. Noi dominam poporul respectnd ordinea Lui. Dac i-am luat aurul, a fost pentru c acesta reprezint o otrav pentru via a interioar . Lam umilit n orgoliul lui cu ajutorul lan urilor sclaviei i al interdic iei de a vorbi. Marea noastr gre eal a fost c am p strat acest metal perfid pentru noi! Aurul ne-a otr vit min ile i ne-a orbit, a a c nu am mai fost capabili s dejuc m planurile du manilor no tri. A a se face c am ajuns n aceast stare, c ci nu am tiut s ap r m interesele eterne ale b trnului Dumnezeu! 9. Ceea ce ni se ntmpl la ora actual este un simplu act de justi ie i suntem ferici i c Dumnezeu i-a rev rsat gra ia asupra noastr , ncercndu-ne astfel, dar mai ales pentru c suntem capabili s ne d m seama c acesta este doar un test pe care ni l-a trimis! n ceea ce te prive te, Dumnezeu te-a renegat complet, la fel ca i noi, i nu vei mai g si niciodat drumul care conduce c tre El! 10. Nu pierderea m re iei noastre de odinioar ne ntristeaz , ci faptul c am fost opri i la jum tatea drumului, tocmai cnd eram pe punctul de a conduce din nou poporul c tre ordinea stabilit din vechime! 11. Din p cate, catastrofa s-a produs! Tu ai ucis orice spirit care se mai afla n oameni. Nimic nu mai tr ie te n ei, cu excep ia for elor naturii pe care tu le consideri unica divinitate! 12. Recipientul de care Cain a auzit vorbindu-se i pe care Farak l-a prezis s-a umplut: judecata lui Dumnezeu bate la poarta noastr ! Acesta este motivul pentru care te blestem m, nu te binecuvnt m! Acestea sunt ultimele cuvinte pe care i le mai adres m!

109

13. Aceast primire i-a displ cut profund lui Gurat. Furibund, acesta a dispus biciuirea preo ilor i izgonirea lor pe malul unei m ri ndep rtate, dup care i-a nlocuit cu al i eclezia ti mai binevoitori la adresa lui. 14. Aceste evenimente au ters orice amintire referitoare la Mine, unicul i adev ratul Dumnezeu, din memoria oamenilor, iar p gnismul cel mai obscur a pus st pnire pe ntregul regat. 15. Cel pu in, b trnii preo i M-au recunoscut n ultima clip n inimile lor! La ora actual , nimeni nu M mai recuno tea ns , c ci marii preo i alia i ai regelui nu erau dect ni te neofi i neini ia i n n elepciunea celor din vechime, care nu tiau nimic n ceea ce M privea! Capitolul 74 Politica spiritual a efului suprem al marilor preo i i discursul adresat de el n fa a consiliului clerului (9 martie 1844) 1. Dup toate aceste evenimente i dup numirea noilor membri ai clerului inferior, Gurat a convocat un consiliu al preo ilor pentru a pune la punct o nou nv tur religioas . 2. Cnd consiliul s-a reunit n castelul regelui, eful suprem al marilor preo i s-a ridicat i a spus: Regele i domnul meu, ng duie-mi s iau cuvntul pentru a vorbi despre acest lucru att de important, de care depinde n ntregime bun starea ta i a noastr ! C ci dac vom prezenta nv tura divin ntr-o manier nendemnatic , f r a-i conferi pompa i fastul necesare, oamenii nu i vor atribui nici o valoare! 3. Acesta este motivul pentru care va trebui s i p str m pe zeii pe care oamenii i cunosc, ad ugnd ns mult mai mul i zei n acest panteon, cu singura modificare c le vom construi mari temple n locuri alese cu grij , c rora le vom da o aparen mistic i n interiorul c rora vom a eza statui de o dimensiune colosal . C ci tot ce are dimensiuni exagerate i impresioneaz teribil pe oameni, influen ndu-le sufletul. 4. Pentru fiecare zeitate vom educa preo i care vor trebui s fie un i cu toate alifiile politicii religioase i care vor fi capabili s genereze miracole specifice zeit ii n cauz , folosindu-se de tot felul de artificii naturale. n acest scop, preo ii vor trebui s st pneasc perfect principiile mecanicii i ale chimiei. Cu ct miracolele lor vor fi mai rafinate, cu att mai mare va fi prestigiul de care se vor bucura ei. 5. Nici nu se pune problema s i remuner m pe ace ti preo i din vistieria statului. Dimpotriv , le vom spune: Iat , templul t u este o min de aur! Dac dore ti s m nnci, procedeaz la fel ca o pisic : lingu e te-i pe oameni pentru a- i da de mncare! n acest fel, putem fi siguri c n c iva ani, regatul se va umple de tot felul de miracole, iar poporul ne va privi cu o venera ie att de mare nct vom putea face orice vom dori cu el!
110

6. Mai presus de orice, va trebui s avem grij ca preo ii care i vor exercita aceste func ii n templele lor s nu le vorbeasc oamenilor sub pedeapsa cu moartea dect cu cea mai mare re inere despre divinitatea pe care o slujesc, r mnnd ct mai inabordabili cu putin . Dac le vor vorbi totu i oamenilor, cuvintele lor vor trebui s fie ct mai ininteligibile posibil, c ci nici un om nzestrat cu o ra iune nu consider de sorginte divin ceea ce n elege! 7. Pe de alt parte, fiecare templu va trebui s aib un orator priceput, care s se adreseze poporului. Prin arta sa, el va ti s laude miracolele zeit ii pe care o sluje te. Toate colile necesare pentru formarea acestor preo i vor trebui s i aib sediul exclusiv aici, n Hanoh! 8. Eu cred c dac propunerea mea va fi pus n practic , vom putea domina de-a pururi poporul. Nici m car nu va mai fi necesar s i percepem impozite directe, c ci oamenii i vor d rui singur averile zeit ilor i preo ilor lor, n maniera cea mai inocent cu putin , iar guvernul va avea aparen a unei institu ii conduse de porumbei i de miei. Se tie ct de mult i doresc oamenii s se auto-am geasc ; ei bine, a a s fie! 9. i nc un lucru: de ce ar trebui, regele meu, ca tu s recuno ti suprema ia celor din mun i? Personal, nu v d nici un motiv! Noi suntem domnii inuturilor de la es i nimeni nu are dreptul s se bage n treburile noastre! 10. Putem foarte bine s t iem puntea de leg tur cu locuitorii de la munte, iar ace tia nu au dect s ncerce s coboare la noi. n acest scop, vom astupa toate ie irile care le-ar permite accesul c tre inuturile de la es, astfel nct celor din mun i ar trebui s le creasc aripi pentru a putea ajunge aici! 11. Deocamdat nu doresc s spun mai multe i i dau ie cuvntul, suveranul meu! 12. Regele i ntregul s u anturaj s-au declarat ntru totul satisf cu i de acest discurs, iar sfaturile efului marilor preo i au fost puse rapid n aplicare. Chiar ncepnd de a doua zi, la palat au fost convoca i arhitec i, creatori i mineri. Capitolul 75 Separarea de inutul muntos prin izolarea c r rilor. Construirea noilor temple p gne (11 martie 1844) 1. Minerii au luat cu ei 200.000 de oameni, care au fost pu i s care instrumentele necesare scopului propus. 2. Inginerii au inspectat toate c ile de acces posibile care asigurau leg tura dintre inutul muntos i cel de la es. Au g sit astfel circa 50 de

111

drumuri care ar fi putut deveni practicabile n caz de extrem necesitate. Dac un locuitor de la es ar fi dorit s urce pe platou, el s-ar fi izbit de obstacolul pere ilor stnco i verticali care l nconjurau i care jucau rolul natural al unor turnuri imposibil de dep it. n schimb, locuitorii platoului montan s-ar fi putut folosi de sc ri din coarde pentru a cobor aceste ziduri, ajungnd astfel cu u urin la cei de la cmpie. 3. Pe culmile mun ilor existau chiar mai mult de 50 de c r ri, dar pe m sur ce acestea coborau, pr p stiile deveneau din ce n ce mai ame itoare, nepermi nd n final dect un singur drum principal. Dac acesta ar fi devenit impracticabil, toate c r rile situate la mare n l ime ar fi devenit inutile. 4. n acest scop, cele 50 de c r ri au fost distruse ntr-un interval de timp de trei luni, pe o distan de 400 de metri i pe o l ime de 40-100 de stnjeni. n acest fel, locuitorii de pe platoul montan nu mai puteau ajunge n cmpiile Hanohului. Aceast activitate laborioas a fost ncheiat ntr-un interval de timp extrem de scurt, de i n epoca actual (n.n. n perioada n care a tr it Lorber 1844) ea ar fi necesitat mai mul i ani. 5. Aceste popoare preistorice tiau s calculeze foarte exact durata i maniera de execu ie a unei lucr ri nainte de a o ntreprinde, dup care treceau la treab cu un avnt att de mare nct reu eau de regul s o termine ntr-un timp foarte scurt. 6. C ci ele obi nuiau s spun : E acela i lucru dac angajezi un num r mic de oameni pentru a termina o lucrare ntr-o perioad ndelungat de timp sau un num r foarte mare de oameni pentru a o termina ntr-un timp foarte scurt. n cazul din urm c tig m ns timp, astfel nct putem utiliza mult mai devreme ceea ce am construit avantaj deloc neglijabil! 7. Dac privim aceste aprecieri din perspectiva lumeasc , ele erau ct se poate de juste. Chiar i din perspectiva spiritual ele erau corecte, c ci efortul focalizat valoreaz infinit mai mult dect indolen a c ldu ! 8. n mod similar, pentru construc ia templelor au fost angaja i circa dou milioane de lucr tori. A a se face c ntr-un singur an au fost construite o mie de astfel de edificii, dotate cu tot felul de dependin e i de anexe. 9. Vom discuta n continuare cum au fost repartizate zeit ile pe diferitele lor temple i cum le-au fost prezentate ele oamenilor, cu tot cu puterile lor miraculoase. Capitolul 76 Descrierea noilor temple consacrate idolilor. Templul boilor (12 martie 1844)

112

1. Pentru a v face o idee mai exact , iat cteva descrieri ale unor idoli ciuda i expu i n aceste temple: 2. De pild , un mare templu semicircular a fost construit pe fundul unei pr p stii adnci, chiar n fa a unei cascade tumultuoase. 3. Edificiul avea o form semicilindric , cu fa ada dreapt . n partea din spate se aflau re edin ele preo ilor care l deserveau. 4. n partea de sus a fa adei se aflau dou mari ferestre ovale, care aminteau de ochii unui bou. 5. Ceva mai jos, chiar n mijlocul spa iului dintre cele dou ferestre superioare, erau plasate dou deschiz turi apropiate i verticale (spre deosebire de ferestre, care erau orizontale). 6. n sfr it, n partea de jos era situat o poart cu o l ime de patru stnjeni i cu o n l ime de un stnjen i jum tate, sus inut de trei coloane negre, care sem na dac era privit de departe cu un bot de bou. 7. Dat fiind c peretele din jurul ferestrelor era vopsit astfel nct s evoce un cap de bou, iar n jurul ochilor zidul se prelungea lund forma celor dou coarne, la care se ad ugau i dou urechi mari de metal, special construite, din care ie ea n permanen un fum gros, ntreaga fa ad a templului avea ntr-adev r aspectul terifiant i impresionant al unui cap de bou! 8. Interiorul templului era zugr vit ntr-un ro u aprins, iar ntr-o ni din spate era ridicat statuia de dimensiuni colosale a unui bou din cupru laminat. Labele sale din fa erau att de groase nct n interiorul lor putea fi plasat o scar ce permitea accesul u or n pntecul imens al animalului, de unde preotul putea declan a tot felul de mecanisme de mistificare. 9. n timpul pelerinajelor f cute la acest templu miraculos, enormul cap de bou era f cut s se mi te de sus n jos cu ajutorul unor prghii interioare. n pntecul uria al animalului era instalat un cuptor care permitea ca prin gura acestuia s ias fum, iar uneori i fl c ri, fenomen care era urmat de un zgomot puternic, ca de tunet. 10. Dup ce acest zgomot nceta, un orator ascuns n pntecul boului le adresa cteva cuvinte lipsite de orice sens adoratorilor nsp imnta i cu ajutorul unei portavoci din metal. 11. n continuare, boul se calma, iar marele preot ap rea din spatele unei u i ascunse, aprindea un foc ce degaja un fum gros, dup care fixa ofranda pe care trebuia s o aduc popula ia i data urm toarei perioade de sacrificiu. 12. To i cei care aveau n posesiune vite trebuiau s dea un obol; n caz contrar, acestea riscau s se mboln veasc i s moar , lucru care chiar se ntmpla, cu ajutorul celor afla i n solda templului!

113

Capitolul 77 Templul soarelui (13 martie 1844) 1. Pe o stnc gola situat c tre miaz zi, la o zi de mers de Hanoh, se n l a un templu dintre cele mai ndoielnice nchinate soarelui. 2. De ce era att de suspect acest templu? Descrierea care urmeaz v va l muri. 3. Edificiul era n ntregime rotund. Una din jum t ile sale era nchis de un perete, n timp ce cealalt era deschis i era alc tuit din ase coloane ce sus ineau un acoperi de form conic . 4. n spatele peretelui era construit re edin a preo ilor, care putea ad posti o sut de persoane i avea aceea i n l ime ca i templul, respectiv de zece stnjeni, i un diametru egal. 5. Chiar n mijlocul peretelui desp r itor era plasat o oglind concav cu un diametru de doi stnjeni, confec ionat din metal aurit i foarte bine lefuit, care putea fi rotit de sus n jos i de la stnga la dreapta, n toate gradele unui semicerc, gra ie unui mecanism ingenios. 6. Exact la zece stnjeni de centrul oglinzii, ntre cele ase coloane, se aflau altarele de sacrificiu, care aveau o n l ime de cinci picioare i un diametru de patru picioare. 7. Un culoar subteran conducea din apartamentele preo ilor chiar sub altarul din mijloc, situat n mijlocul coloanelor. 8. Acest altar era gol n interior. Sub el se afla un dispozitiv alc tuit din prghii care permitea urcarea unui fel de piston din piatr , care umplea perfect cavitatea interioar a altarului. 9. Atunci cnd preotul mistificator dorea s apar mbr cat cu ve mintele sale aurite n templul plin cu oameni, el se a eza pe pistonul din piatr i era transportat n sus de c tre o ma in rie, dup care ridica cu capul capacul aurit al altarului i ap rea brusc deasupra acestuia, ca prin magie, innd n mn un ciocan din aur. 10. Dup ce poporul se asigura c altarul era confec ionat n ntregime din piatr , prin care nici un om obi nuit nu ar fi putut trece, el ajungea s l considere pe preot o fiin supranatural . Acesta acoperea din nou altarul i morm ia cteva cuvinte ininteligibile, dup care cioc nea de trei ori capacul, care se ridica din nou, i din el ap rea un al doilea preot, nconjurat de fum. 11. Procedeul era repetat de trei ori, dup care altarul din mijloc era ermetic nchis, iar celelalte patru erau descoperite. Cei patru preo i plasau un material ce trebuia s produc fum pe t bli ele din piatr alb .

114

12. n continuare, preo ii venerau oglinda aurit , care avea forma soarelui. Marele preot lovea cu ciocanul o alt t bli , care permitea descoperirea oglinzii (pn atunci ascunse) i pivotarea ei ntr-o alt direc ie prin intermediul unui mecanism sofisticat. 13. Oglinda era focalizat astfel asupra unuia din cele patru altare, aprinznd prin razele ei fierbin i materialul u or inflamabil depus pe el. 14. Dup ce opera ia era repetat i pe celelalte patru altare, un orator urca pe altarul din mijloc i inea un discurs nsp imnt tor adresat poporului adunat, afirmnd c soarele depindea ntru totul de puterea acestui templu. De aceea, dac doreau s se bucure de zile frumoase i nsorite, i s aib parte de un an prosper, oamenii trebuiau s fac sacrificii ct mai mari. 15. Nu cred c trebuie s mai insist asupra acestor artificii satanice. Orice om de bun sim i poate imagina cu u urin consecin ele malefice ale acestor mistific ri asupra unei popula ii c zute ntr-o asemenea orbire spiritual . Capitolul 78 Templul consacrat vntului (15 martie 1844) 1. La est de Hanoh, mai exact la o distan ntindea un mic lan muntos. de trei zile de mers, se

2. Culmea cea mai nalt a acestuia era alc tuit din patru coline de aceea i n l ime, avnd o form conic destul de regulat . Cele patru vrfuri nu erau aliniate n linie dreapt , ci formau mpreun un p trat u or inegal. 3. Pe platoul montan de dimensiuni considerabile situat ntre aceste patru culmi se ntindea un lac destul de vast, care nu putea fi nconjurat cu piciorul dect dup trei ore de mers. Lacul avea patru guri de scurgere, dnd astfel na tere la patru praie ce curgeau de-a lungul a patru v i situate ntre cele patru coline. 4. Pe fiecare din aceste coline era construit cte un templu cu coloane, deschis, iar ceva mai jos, n apropiere de malul lacului, se aflau re edin ele preo ilor. Acestea nu aveau o poart vizibil , dar pe partea opus a colinei era construit un tunel de acces care conducea direct la locuin ele lor. De asemenea, cte un pasaj subteran f cea leg tura ntre fiecare cas i templul plasat mai sus. 5. n centrul fiec rui templu se n l a o coloan groas , n zidurile c reia erau ncrustate capete metalice grosolan confec ionate i goale n interior, de dimensiuni colosale. Fiecare din aceste capete avea gura deschis , ca i cum ar fi suflat ntr-un foc pentru a-l a a. Deschiz tura acestor guri deschise avea un diametru de dou picioare!

115

6. Din gur pornea un tunel subteran cu un diametru de dou picioare i cu o lungime de dou sute de stnjeni, care conducea la o grot artificial n ntregime ascuns . n aceast grot , care avea m rimea unei biserici actuale, erau plasate ni te foale imense ac ionate printr-o roat hidraulic ce puteau trimite n fiecare secund circa 10.000 de picioare cubice n interiorul fiec rui templu, prin intermediul tunelului subteran de care am vorbit. Fiecare templu avea propriile sale foale. 7. De patru ori pe an, n acest loc miraculos avea loc o mare s rb toare de sacrificiu n onoarea celor patru vnturi. Fiecare om trebuia s aduc un sacrificiu substan ial pentru mbunarea acestor zeit i capricioase, dac nu dorea ca mnia lor s se abat asupra lui. n timpul zilelor de s rb toare, mii de pelerini invadau acest loc, aducnd cu ei daruri bogate. 8. Cnd templele se umpleau de credincio i, preotul ap rea subit, ca prin magie, din spatele unei u i ascunse ntr-una din coloane. La un semn discret al s u, mecanicii puneau n func iune foalele, care provocau un curent foarte puternic de aer ce trecea prin gurile capetelor descrise mai devreme, producnd un veritabil uragan n interiorul templului. 9. n acest fel, poporul i d dea seama de puterea zeit ilor vntului, c rora le aducea ofrande importante pentru a le potoli, de i nimeni nu putea conta prea mult pe fidelitatea lor, zeit ile vnturilor fiind mult prea capricioase! 10. Acela i curent de aer putea fi dirijat c tre suprafa a lacului prin intermediul altor tuneluri interioare, provocnd astfel valuri extrem de puternice, ndeosebi n jurul gurilor canalelor. 11. V pute i imagina cu u urin efectele generate de aceste n el torii grandioase asupra unei popula ii att de ndobitocite! Capitolul 79 Templul consacrat zeului apelor (16 martie 1844) 1. ntr-o alt regiune muntoas , situat la dou zile de mers de Hanoh, c tre nord-est, a fost construit un templu nchinat zeului apelor. Descrierea care urmeaz v va ar ta cum a fost conceput acest templu. 2. Respectiva regiune era nconjurat din toate p r ile de mun i i avea n centru un lac imens, cu o lungime de 30 de leghe. Lacul nu putea fi nconjurat dect dup 60 de ore de mers. 3. n centrul lacului se afla o insul cu o suprafa de cel pu in patru leghe p trate, acoperit cu mun i de dimensiuni mici, dar foarte boga i n izvoare, astfel nct partea orizontal a insulei era foarte bine irigat , i implicit foarte fertil .

116

4. Insula era considerat re edin a zeilor apei, care i-au construit n centrul ei un palat impozant, nconjurat de un platou stropit prin tot felul de jocuri de ap . 5. n mijlocul acestei cl diri de form p trat se n l a un templu maiestuos, deschis, n care se afla statuia colosal a unui dragon, plasat pe un soclu uria sculptat n piatr . Dragonul n sine nu era confec ionat din piatr , ci dintr-un aliaj de aur i cupru lucrat foarte artistic. 6. Pe spatele fiarei c l rea statuia unui om confec ionat din acela i material. Capul statuii se mi ca n permanen , iar mna ei dreapt se ridica spre cer, ac ionat de un mecanism ct se poate de simplu. 7. De fiecare dat cnd sculptura i ridica mna, dintr-o eav plasat n mijlocul cupolei templului nea n sus o coloan de ap , pn la o n l ime de 12 stnjeni, spectacol care i uluia de fiecare dat pe acei oameni stupizi. 8. Templul mai con inea i alte opere de art acvatic , i ntreaga insul era pres rat cu cele mai variate fntni arteziene, a c ror descriere ne-ar lua spa iul necesar unei c r i ntregi! De aceea, ne vom rezuma doar la descrierea esen ialului. 9. n decursul unui an, zeul apelor era celebrat prin 12 s rb tori. Dac un locuitor al ora ului Hanoh dorea s i sape un pu , el era nevoit mai nti de toate s aduc un mare sacrificiu zeului apelor. Ori de cte ori se sp lau, hanoheenii trebuiau s se gndeasc mai nti la zeul apelor, d ruindu-i s pt mnal cte un mic obol. Dac doreau s fac baie, sacrificiul trebuia s fie ceva mai substan ial i trebuia depus n minile unui gardian aflat n slujba templului; n caz contrar, folosirea apei nu le-ar fi adus dect nenorociri! 10. n aceste condi ii, to i sp l torii, pescarii i celelalte sociale care se foloseau de ap n activitatea lor curent trebuiau sacrificii semnificative acestei zeit i, pentru a evita astfel tot nenorociri, provocate de altfel chiar de preo i, ai c ror spioni pretutindeni. categorii s aduc felul de se aflau

11. Pentru ca popula ia din Hanoh s accepte de bun voie s fac toate aceste sacrificii, erau organizate 12 s rb tori anuale pe aceast insul . n timpul acestor festivit i, pe lac putea fi v zut un adev rat furnicar de b rci i de ambarca iuni, care colc iau de pelerini veni i la marele eveniment. 12. Pe insul exista un mare num r de hanuri, ai c ror hangii i escrocau n toate felurile cu putin clien ii. Pescarii i barcagii afla i n solda preo ilor i aveau i ei cota lor de profit. Transportul c tre insul era gratuit, dar cel de ntoarcere acas costa mai mult dect dublu. 13. Cred c nu mai este necesar s insist asupra acestor orori! De aceea, vom trece la descriere altor activit i, nc i mai l udabile!

117

Capitolul 80 Templul focului (18 martie 1844) 1. Un alt templu a fost construit ntr-o regiune situat ntre ni te mun i foarte boga i n i ei. 2. Edificiul nu avea ferestre, fiind n ntregime nchis. Nu puteai ajunge n interiorul lui dect printr-un culoar subteran care avea un traseu sinuos ce se termina cu o scar . 3. Templul era foarte vast i putea con ine 20.000 de persoane n galeriile sale i la parterul s u, f r ca acestea s fie nghesuite. 4. Acoperi ul s u era alc tuit din numeroase cupole, care se sprijineau pe piloni puternici; fiecare cupol avea o deschiz tur oblic , pentru a permite fumului din interior s ias afar . 5. n fundul unei ni e alungite se ridica statuia unui b rbat gol de o m rime colosal , plasat pe un soclu oval. B rbatul era a ezat pe un enorm cub de piatr , cu latura de patru stnjeni, i implicit cu o suprafa de 16 stnjeni p tra i i un volum de 64 de stnjeni cubi. Statuia era confec ionat n ntregime din cupru laminat i era goal n interior, unde se puteau ad posti 500 de persoane. n timpul s rb torilor religioase care aveau loc de dou ori pe an, acestea puteau efectua tot felul de trucuri. 6. n jurul imensului soclu al statuii erau plasate la o distan de trei stnjeni altare rotunde (dispuse ntr-un cerc oval), cu n l imea de un stnjen i diametrul de dou picioare, sub care se afla o surs abundent de i ei. 7. Altarele erau construite din cilindri de cupru umplu i cu piatr ponce lefuit . Petrolul urca n cilindri potrivit legii atrac iei corpurilor i impregna porii pietrelor ponce. Era suficient s luminezi u or cu o tor suprafa a unsuroas a altarelor pentru a da na tere unor fl c ri albe, asem n toare a a-numitelor focuri de Bengal. 8. Aceste altare aprinse luminau att de puternic interiorul templului nct str lucirea era chiar mai puternic dect n miezul zilei. Ele ardeau zi i noapte i nu se stingeau niciodat . 9. Coloanele erau str b tute de numeroase tuburi de cupru, care treceau prin toate galeriile. Din cnd n cnd, ele prezentau mici orificii, care permiteau aprinderea imediat a gazelor volatile ce impregnau p mntul. 10. Ori de cte ori avea loc o mare s rb toare consacrat zeului focului i slujitorilor s i, oamenii invadau templul cu sutele de mii, aducnd cu ei ofrande bogate pentru a- i mbuna idolii. 11. Preo ii acredita i n serviciul zeit ilor tiau s genereze tot felul de fenomene, iar focurile lor de artificii dep eau orice imagina ie n

118

grandoare i str lucire. n timpul nop ii, regiunea muntoas n care era construit templul era att de puternic luminat nct nu mai puteai face deosebirea ntre noapte i zi. 12. n interiorul templului, falsul zeu i l uda singur puterea pe o mie de voci, n timp ce preo ii l preasl veau n exterior. 13. Este inutil s v mai descriu efectul pe care acest spectacol l producea asupra oamenilor ignoran i ai epocii, amplificat i de faptul c marile personalit i ale ora ului asistau regulat la aceste show-uri. 14. Chiar regele Gurat era prezent de fiecare dat la aceste festivit i, nso it de generalul s u i de ntreaga sa suit . Nu cred c trebuie s v mai spun c idolatria atingea n cazul de fa apogeul ei absolut. Capitolul 81 Templul iubirii i gr dina sa (20 martie 1844) 1. Chiar n ora ul Hanoh a fost construit un templu uria , care era deschis zi i noapte. Desigur, fiecare vizitator trebuia s aduc o ofrand generoas pentru frumoasele preotese, pentru semi-zei e, dar mai ales pentru zei e. 2. Cum crede i c era construit acest templu? La ce folosea el i n ce consta adora ia a a-zis divin din interiorul lui? Scurta descriere care va urma v va l muri pe deplin n aceast privin : 3. Templul era construit chiar lng poarta care conducea c tre copiii lui Dumnezeu, dincolo de care ncepea drumul c tre mun i. 4. n c r ile lui Kinkar se g sea o descriere foarte poetic a Naamei, despre care se spunea c era att de frumoas nct pn i pietrele o urmau. 5. Pornind de la aceast descriere, a fost construit un templu grandios consacrat acestei Naama. Templul era rotund i deschis, avnd 30 de coloane exterioare i 10 piloni puternici n interior, ntr-o ordine des vr it , astfel nct n spatele fiec rui grup de trei coloane s se afle un pilon, la o distan de trei stnjeni, pentru a putea sus ine cupola acoperi ului. 6. n jurul templului erau construite trei palate. Unul era rezervat preoteselor, al doilea semi-zei elor, iar al treilea zei elor. 7. n mijlocul templului, pe un soclu auriu, se afla statuia colosal a Naamei, din marmur alb . Zei a era reprezentat n ntregime goal i ntr-o postur studiat . Pe piedestalele din jurul Naamei se aflau socluri pe care erau plasate statuile unor b rba i n erec ie i cu fe ele orientate c tre zei . 8. Templul i cele trei palate erau nconjurate de o gr din imens , de o splendoare inimaginabil .

119

9. Gr dina era mp r it n trei p r i. Cea mai remarcabil dintre ele ascundea un labirint ale c rui culoare nu erau alc tuite din ziduri, ci din voaluri fine, fiecare intersec ie putnd conduce la o sut de alte locuri. 10. Atunci cnd, din cnd n cnd, cte o zei magnific se ar ta mul imii ntr-un loc, admiratorii nu reu eau niciodat s o prind . Chiar dac i separa un singur v l de zei , ei ar fi trebuit s fac mari ocoluri pentru a ajunge la ea. 11. Diferen a dintre preotese, semi-zei e i zei e era urm toarea: 12. Preotesele erau mbr cate frumos, aveau fe e minunate i o mare prestan . 13. Semi-zei ele nu purtau dect o banderol aurit care le ascundea p r ile ru inoase, br ri din pietre pre ioase i sandale din aur; restul corpului era gol. 14. Zei ele erau n ntregime goale, cu excep ia sandalelor din aur pe care le purtau n picioare. Frumuse ea lor era des vr it . Toate aveau p rul de un blond auriu, iar corpul absolut perfect. Cu excep ia capului, toate celelalte p r i ale corpului nu prezentau nici un fel de pilozitate, fapt deloc dificil, c ci hanoheenii inventaser de mult timp tot felul de produse destinate epil rii. 15. Atunci cnd zei ele ie eau s se plimbe prin culoarele deschise ale labirintului, ele erau nso ite de o preoteas i de o semi-zei . Preoteasa trebuia s mearg naintea celorlalte dou femei, pentru a purifica astfel drumul, iar semi-zei a trebuia s alunge mu tele i n arii cu o coad de vulpe. 16. Celelalte dou p r i principale ale gr dinii erau alc tuite din alei pline de flori, pe marginea c rora se aflau pavilioane ale pl cerii, unde preotesele aveau ocazia perfect de a ncheia anumite afaceri. n interiorul labirintului, unde existau de asemenea numeroase temple de dimensiuni mici, singurele care aveau dreptul la ntlniri galante erau semi-zei ele i zei ele. 17. La drept vorbind, nu existau s rb tori speciale consacrate zeit ii frumuse ii, c ci templul era deschis zi i noapte. 18. La deschidere, n templu nu existau dect 3000 de reprezentante ale sexului feminin, dar dup numai trei ani, num rul preoteselor, al semizei elor i zei elor a trebuit nzecit, c ci templul atr gea un num r uria de admiratori ai acestor femei, aducndu-i lui Gurat venituri uria e. 19. Nu cred c trebuie s mai insist asupra acestui subiect, c ci fa a viciului este mai evident n acest caz ca n oricare altul! S trecem a adar la o alt descriere! Capitolul 82

120

Templul consacrat metalului (sau templul zeului bronzului) (21 martie 1844) 1. Nu departe de Hanoh se aflau ni te mine de cupru n care acest metal era exploatat nc din epoca lui Lameh, prin procedeele inventate de Tubal Cain. n acest loc a fost construit un alt templu. 2. Acesta era deschis, iar marea sa cupol era sus inut de o sut de coloane din bronz. Forma templului nu era rotund , ci oval . 3. n partea mai ngust situat n spatele edificiului era n l at un imens trepied. Picioarele acestuia erau alc tuite din ni te coloane cu o n l ime de doi stnjeni, iar greaua platform pe care o sus ineau avea un diametru de trei stnjeni. 4. Pe aceast platform era plasat statuia unui me ter pe jum tate gol, cu talia herculean , confec ionat din foi e de cupru artistic laminate. n fa a lui se afla o nicoval imens pe care se afla o mare bucat de metal. 5. Me terul uria inea n mna dreapt un ciocan gigantic, dar gol n interior (la fel cum era i statuia me terului). Cu mna stng inea metalul pe nicoval , folosindu-se de un cle te uria . 6. Pe aceea i platform pe care era plasat statuia me terului se mai aflau i alte statui mai mici, confec ionate tot din cupru laminat. Ace ti me teri metalurgi ineau n mini alte unelte specifice, diferite ntre ele, dar purtnd aceea i emblem a zeului bronzului i a primului me ter din acest domeniu, care era, desigur, Tubal Cain. 7. n spatele marelui templu, n apropiere de munte, era situat un mare castel rezervat clerului, n care locuiau circa o sut de preo i care tr iau din bogatele ofrande aduse acestui zeu. 8. n spatele castelului se afla mina sacr pe care a s pat-o n munte Tubal Cain nsu i. Oaspe ii aveau dreptul s o viziteze, desigur, n schimbul unui obol generos. 9. La o adncime de o sut de stnjeni se afla o grot imens , creat cu mult timp n urm de minerii lui Tubal Cain. Preo ii zeului bronzului le ar tau aici vizitatorilor diverse relicve sacre care i-au apar inut cndva fiului lui Lameh. De altfel, la fel ca n cazul tuturor celorlalte temple, i aceste relicve erau mincinoase, fiind confec ionate special pentru a strni curiozitatea vizitatorilor naivi. 10. Zeul bronzului avea parte de trei s rb tori religioase n fiecare an. n timpul lor, preo ii sacrificau un bou pe platforma cea mare, n fa a statuii zeit ii. 11. Dup ce animalul era ucis, preo ii coborau de pe platform , moment n care sub trepied era aprins un mare foc, care era a at din ce n ce mai puternic, pn cnd ntreaga platform devenea incandescent . Focul era men inut pn cnd boul sacrificat era pref cut n cenu .

121

12. n timpul acestei ceremonii, zeul se punea n mi care, b tnd cu ciocanul n bucata de metal, prin intermediul unui mecanism hidraulic ascuns, care punea n func iune i ni te foale puternice, ce a au focul de sub trepied. 13. n timpul acestor sacrificii, publicul asculta declamarea unor predici austere care ridicau n sl vi prelucrarea metalelor i binefacerile rev rsate de aceast zeitate asupra tuturor lucr torilor din acest domeniu. 14. Dup predic se trecea la colectarea darurilor, iar pelerinii puteau vizita marile mine regale din mprejurimi, unde mi unau o mul ime de amatori de bac i uri. 15. Nu mai este necesar s men ionez c acest templu era extrem de frecventat. Dar s trecem mai departe cu descrierea acestor orori! Capitolul 83 Alte temple din Hanoh i din mprejurimi. Scutirea popula iei hanoheene de impozite. Locuitorii de pe platoul montan caut o ie ire c tre inuturile de la es. Vestigiile activit ii lui Gurat din Tibet. Noe trimite un nou mesager la cei zece prin i (22 martie 1844) 1. Mai existau i al i zei, precum i o sumedenie de alte temple nchinate lor, toate construite dup acela i model. Exista de pild un mare templu consacrat naturii, chiar n ora ul Hanoh, precum i alte temple mai mici n celelalte ora e din jur. Norii aveau propriul lor templu. La fel i luna, stelele, anumite animale, copacii, izvoarele, fluviile, lacurile, m rile, mun ii i diferitele metale. Toate aceste elemente ale naturii i aveau propriile zeit i, i, desigur, propriii preo i care le deserveau. 2. Toate aceste edificii erau ns subordonate celor pe care le-am descris n detaliu mai sus. La Hanoh mai exista nc i templul lui Lameh, men inut datorit tradi iei ce onora c r ile lui Kinkar. n afar de rege, de eful suprem al clerului i de ceilal i mari preo i, nimeni nu avea ns dreptul s se apropie de acest templu consacrat b trnului Dumnezeu al tunetelor i fulgerelor, sub pedeapsa cu moartea. 3. Singurul templu care nu era consacrat era cel al n elepciunii de pe muntele erpilor. Numele s u era ns generic, c ci nimeni nu i mai putea g si aici n elepciunea. Preo ii de aici nu mai practicau de mult dect un fel de vr jitorie mistic . n mijlocul acestui str vechi edificiu se afla acum un oracol unde orice om se putea l sa am git orict de des dorea, n schimbul unei pl i corespunz toare. n mod evident, locuitorii Hanohului apreciau foarte mult acest oracol, fiind dispu i s pl teasc orict pentru a afla ce soart i a tepta. 4. n acest fel, guvernul condus de Gurat a atins o prosperitate att de mare nct i-a putut permite s scuteasc popula ia de orice fel de impozite.
122

C ci afacerile templelor aduceau venituri uria e la buget, ba au avut ca efect secundar i revenirea de bun voie a provinciilor rebele sub tutela Hanohului, pentru a se pune sub protec ia zeilor, fapt care a sporit i mai mult ncas rile metropolei. Existau chiar suflete zeloase care considerau un privilegiu construirea unui nou templu, pe care i-l f ceau apoi cadou regelui! 5. n numai zece ani, fiecare sat dispunea de tot attea temple cte hanuri. Casele oamenilor, satele i ora ele rivalizau ntre ele, ncercnd s -i ofere regelui cadourile cele mai bogate, ntruct l considerau reprezentantul pe p mnt al tuturor zeilor i principalul lor slujitor. 6. Cam a a se prezentau lucrurile n acea epoc , la Hanoh! 7. Ce s-a mai ntmplat ns cu popula ia de la munte, r mas complet izolat de es, a a cum aveau s descopere muntenii ct de curnd? Ei i-au dat seama ce a f cut Gurat, n loc s le recunoasc autoritatea absolut . 8. n aceste condi ii, cei zece prin i au dispus inspectarea cu cea mai mare aten ie a ntregii regiuni muntoase, n c utarea unei ie iri. 9. A trecut astfel un an, dar toate eforturile muntenilor s-au dovedit zadarnice, c ci Gurat ordonase ca o gard permanent s p zeasc ie irea din mun i i s distrug orice cale de acces c tre es, 24 de ore din 24. 10. Urmele acestor lucr ri ordonate de Gurat mai pot fi v zute i ast zi pe ici pe colo n Tibet. 11. Cei zece prin i s-au v zut nevoi i s in un nou consiliu, pentru a stabili ce era de f cut. Era oare posibil s se r zbune? 12. Marele consiliu s-a reunit de zece ori la rnd, dar nu a putut ajunge la nici o concluzie. 13. Atunci, cei zece au declarat: Va trebui s modific m legile noastre referitoare la procrea ie! n caz contrar, ara noastr , att de mare i de fertil , va deveni n curnd mult prea mic pentru a cuprinde ntreaga popula ie! 14. Tocmai cnd erau pe punctul de a promulga aceast lege i-a f cut ns apari ia un nou mesager trimis de Noe, care i-a mpiedicat s adopte aceast m sur . Capitolul 84 Mesajul trimisului lui Noe adresat muntenilor. Anun ul judec ii. Domnul i porunce te lui Noe s i construiasc o arc . R gazul de 20 de ani (23 martie 1844)

123

1. Mesagerul lui Noe a fost primit cu mari onoruri de c tre cei zece prin i, care l-au ntrebat ce trebuie s fac , respectiv dac trebuie s promulge noua lege sau nu. 2. Trimisul le-a r spuns: Nu adopta i noua lege, c ci nu toate ie irile din ara voastr au fost suprimate! Eu nsumi sunt alc tuit din carne i oase, i totu i am putut g si o cale de acces c tre voi! De ce nu a i g si voi n iv un astfel de drum, aflat ntr-o stare perfect , pentru a ie i din valea voastr , n cazul n care acest lucru se va dovedi necesar? 3. De altfel, aceast ar este att de mare nct ar putea s v hr neasc chiar dac a i fi de o sut de ori mai numero i! 4. Cine i cunoa te cap tul? Voi a i trimis din cnd n cnd exploratori, i fiecare din ace tia a v zut o anumit regiune, dar nimeni nu a v zut cu ochii s i ntreaga sa ntindere i nu a putut-o m sura! 5. Personal, am v zut ntreaga voastr ar ntr-o viziune i am constatat c ea are o lungime de 50 de zile de mers c tre est i o l ime de 10 zile de mers c tre nord. 6. Este foarte adev rat c Gurat a blocat aproape toate ie irile din aceast ar locuit de dou milioane de suflete, f cnd-o aproape inaccesibil , dar acest lucru i-a provocat mari cheltuieli timp de zece ani i va continua s i provoace n continuare. Oricum, ara voastr mai are o ie ire r mas liber , iar aceasta se afl la n l imea celei pe care tr ie te Noe, st pnul meu. 7. Dincolo de aceast culme se ntind c tre vest inuturi ntinse, care nu sunt aproape deloc locuite. De aceea, ve i g si destule posibilit i de a v extinde, n cazul n care v ve i nmul i f r m sur . 8. Oricum, misiunea mea nu este s mpiedic aceast m sur a voastr , ci s v anun iminenta judecat a lui Dumnezeu care i va afecta pe to i oamenii de pe acest p mnt care nu doresc s se ntoarc cu fa a spre El i s respecte poruncile pe care le-a dat El nc de la nceput patriarhilor umanit ii i regilor de la es. 9. Iat cuvintele pe care i le-a spus Domnul Dumnezeu st pnului meu, Noe, acum o sut de ani: Oamenii nu mai doresc s se lase condu i de Spiritul Meu; ei au devenit una cu trupul lor din carne. Totu i, le voi mai acorda un r gaz de 120 de ani! 10. Domnul s-a adresat apoi din nou st pnului meu i i-a spus: Noe, trimite mesageri n toate regiunile p mntului i anun creaturile Mele de iminenta Mea judecat ! 11. Asta a f cut st pnul meu n fiecare an, dar mul i dintre mesagerii trimi i de el s-au l sat sedu i de pl cerile c rnii i au uitat s le adreseze oamenilor mesajul pe care ar fi trebuit s li-l transmit .

124

12. Acum zece ani, un frate de-al meu a venit la voi, i un altul a fost trimis la Hanoh. Primul s-a ntors printre noi viu i nev t mat, dar cel de-al doilea a fost ucis n marele ora . 13. ncepnd din acel moment, Noe a trimis n secret cte un emisar la Hanoh n fiecare an, i al i 30 n diferite ora e ale regatului; din p cate, ace ti mesageri s-au l sat sedu i de idolii din Hanoh i au devenit una cu trupul lor. 14. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu i-a pierdut r bdarea. Acum trei zile, El i-a vorbit din nou lui Noe i i-a spus: Noe, du-te n p dure cu oamenii t i. T ia i mpreun o mie de brazi nal i i puternici, cur a i-i de crengi i l sa i-i s se usuce la sol timp de cinci ani! Dup ce se va scurge acest interval de timp, te voi nv a ce s faci n continuare! 15. Tmplarii s-au pus deja pe treab ! Au trecut o sut de ani de la primul avertisment i umanitatea nu s-a schimbat deloc n bine. Acum, nu au mai r mas dect 20 de ani! 16. De aceea, ntoarce i-v cu toat seriozitatea cu fa a c tre Domnul, dac nu dori i ca judecata Lui s se abat i asupra voastr ! C ci dup ce vor fi trecut ace ti 20 de ani, ncepnd din acest moment, Domnul va deschide marile ecluze i va neca ntregul p mnt, omornd toate creaturile vii printr-un mare potop! 17. Acesta a fost mesajul pe care am fost ns rcinat s vi-l transmit, iar fratele meu comunic acela i mesaj la Hanoh, chiar acum. Ferici i vor fi cei care vor ac iona n consecin ! Amin! Capitolul 85 Stupefac ia celor zece prin i. Mesagerul le ofer Concluzia nedemn a consiliului convocat de prin i (26 martie 1844) 1. Dup ce au ascultat mesajul lui Noe, cei zece prin i l-au ntrebat pe mesager, absolut stupefia i: 2. Prietene, cuvintele tale sunt nsp imnt toare! Practic, tu ne anun i sfr itul lumii! Ce putem face n aceste condi ii? Cum trebuie s proced m pentru a sc pa de aceast judecat ? Ce crezi c va face Noe cu cele 1000 de trunchiuri de brazi? 3. Mesagerul le-a r spuns: n ceea ce prive te prima voastr ntrebare, tiu foarte bine c voi l cunoa te i pe b trnul Dumnezeu care lea vorbit p rin ilor patriarhi i a ap rut adeseori la Hanoh, ungndu-i direct pe regi, fapt prezentat de Kinkar n c r ile sale! Aceste c r i v sunt cunoscute i tiu c le-a i citit pe cnd era i gardieni ai templului. 4. Pe de alt parte, a i auzit mii de m rturii orale ale sclavilor care au fost elibera i i care concordau ntru totul cu tot ce tia i despre Dumnezeul
125

o alternativ .

cel viu i autentic, Domnul cerului i al p mntului. A a se face c ti i la fel de bine ca i mine care este voin a lui Dumnezeu n ceea ce i prive te pe oameni, care ar trebui s fie modul nostru de via i ce datorii avem de ndeplinit! 5. De altfel, acum zece ani, predecesorul meu v-a informat i v-a spus tot ce ave i de f cut! De aceea, nu pot s v spun dect un singur lucru: ac iona i n consecin i ve i fi scuti i de judecat ! 6. Dac ve i refuza s respecta i ns poruncile divine, dnd legi inumane oamenilor, contrare iubirii lui Dumnezeu i ordinii Sale eterne, ve i fi primii care ve i c dea sub povara judec ii! 7. Acesta a fost r spunsul la prima voastr ntrebare. n ceea ce o prive te pe cea de-a doua, v-am spus deja c Dumnezeu nu i va indica lui Noe destina ia acestor copaci dect la momentul potrivit. Nu mai am nimic altceva de ad ugat. Acum ti i tot ce tiu i eu! 8. Cnd Noe va fi instruit de Dumnezeu ce trebuie s fac cu lemnul astfel adunat, voi reveni la voi i v voi informa. Pn atunci, trebuie ns s v p r sesc! Reflecta i la cuvintele mele i pune i-le n practic ! Amin. 9. Dup care mesagerul s-a ndep rtat att de repede nct nimeni nu i-a dat seama unde i cnd a disp rut. 10. Cei zece prin i s-au apucat a adar s reflecteze cu seriozitate la ce aveau de f cut. Neputndu-se pune de acord, ei au reunit marele consiliu i s-au sf tuit cu acesta n privin a mesajului primit. 11. Dar liderii diferitelor comunit i le-au spus: P rerea noastr este c b trnul Dumnezeu a fost inventat de la bun nceput, din motive politice! 12. B trnul vr jitor din mun i i-a pierdut demult poporul, a a c ar dori s devin din nou un domn puternic! Acesta este motivul pentru care se folose te de puterea lui magic pentru a ne speria. Din fericire, noi suntem mult prea aviza i pentru a ne l sa n ela i cu atta u urin ! 13. De aceea, r mnem la prima noastr decizie, aceea de a promulga legea, i vom face acest lucru f r Dumnezeu i f r Noe! n ceea ce prive te dispari ia subit a mesagerului, s nu uit m efectul ierbii rndunicii: se tie c cine consum o cantitate ct de mic din aceast plant devine invizibil! Dac am reu i s g sim i noi aceast plant , am putea face acela i lucru! 14. Aceste explica ii li s-au p rut rezonabile celor zece prin i, care au publicat noua lege i au dispus speciali tilor fitofagi s caute planta numit iarba rndunicii. Capitolul 86 Mesagerul lui Noe n fa a efului suprem al marilor preo i din Hanoh. Domnia ra iunii
126

(27 martie 1844) 1. La att s-a limitat efectul produs de mesagerul lui Noe n rndul muntenilor. S vedem acum ce rezultate a ob inut cel lalt mesager, trimis la Hanoh. 2. Mesagerul lui Noe a fost trimis imediat la eful suprem al marilor preo i, care l-a primit n calitatea sa de curier al celor din mun i. 3. Generalul l-a primit cu mult amabilitate i l-a ntrebat politicos care era motivul vizitei sale. 4. F r s ezite, mesagerul i-a transmis acela i mesaj pe care colegul s u l-a comunicat locuitorilor de pe platoul muntos. 5. Generalul i-a r spuns ns : Stimate prieten! Nu pari suficient de exersat n arta n elepciunii i nu pari deloc obi nuit s cau i cauza profund a lucrurilor! 6. Iat : tu vorbe ti despre Dumnezeu i despre o judecat , ba chiar de un veritabil sfr it al lumii, i pretinzi c Dumnezeu i-a vorbit lui Noe acum o sut de ani, iar apoi nc o dat ! Ce prostie f r margini s crezi a a ceva! Gnde te-te pu in! 7. Afirmi c e ti un fel de mesager care are misiunea de a anun a venirea judec ii lui Dumnezeu i sus ii c Dumnezeu nsu i i-a transmis acest lucru st pnului t u! Gnde te-te ns : dac ar fi existat ntr-adev r un Dumnezeu atotputernic i omniscient, cu siguran i-ar fi dat seama c un trimis de talia ta ne aminte te de o pic tur de ap n fa a unei m ri imense! 8. De altfel, Dumnezeu ar trebui s aib n elepciunea de a acorda o aten ie ceva mai mare unui popor att de puternic ca al nostru, i nu unui b trn izolat care tr ie te n mun i! Se pare c Dumnezeul t u nu este interesat dect de cei lipsi i de putere i de prestigiu! Tocmai de aceea, cuvintele Sale nu intereseaz nici ele pe nimeni! 9. Ce fel de Dumnezeu este acela care nu tie s apeleze direct la potenta ii vremii i nu vine El nsu i ca s i instruiasc direct, convingndui astfel s mearg ntr-o alt direc ie? 10. Adev r i spun, stimate prieten, b trnul t u Noe a v zut i a auzit un zeu tot att ct l-am v zut i l-am auzit eu. Cu siguran , el dore te s se foloseasc de vr jitoria pe care a nv at-o din str buni pentru a ob ine puterea asupra inuturilor de la es, scop n care a recurs la politic ! Aceast politic din b trni nu mai folose te ns la nimic ast zi, c ci ntre timp s-au inventat noi tactici, mult mai avansate, care au prins deja r d cini n con tiin a oamenilor. 11. L-ai auzit vreodat personal pe acest Dumnezeu? Sau, cel pu in, l-ai auzit vorbind cu Noe? Te-a nzestrat m car cu o for miraculoas ? V d c mi r spunzi negativ la toate aceste ntreb ri!

127

12. Cum po i s crezi c un Dumnezeu cu adev rat n elept s-ar folosi de un delegat att de nensemnat ca i tine pentru a anun a sfr itul lumii unui popor de talia celui din Hanoh? Nu crezi c , dac ar fi cu adev rat omniscient, El ar fi trebuit s tie anticipat c un astfel de trimis va strni rsul unui popor de cinci sute de milioane de oameni mult mai bine informa i? Nu tie Dumnezeul t u c o musc nu poate r sturna un munte?! i dai seama, drag prietene, ct de stupid este mesajul t u? 13. Dac ar exista ntr-adev r un Dumnezeu extrem de n elept, omniscient i omnipotent, El s-ar folosi cu siguran de alte mijloace pentru a ob ine convertirea noastr , de ni te mijloace mai eficiente i mai demne de un popor de talia noastr , i nu de str vechea politic ce nu mai este n vigoare n regatul nostru! 14. Iat : noi tr im aici ntr-o ordine perfect ! Nu ne r zboim cu nimeni i nu le cerem oamenilor impozite. n tot regatul nostru nu exist sclavi. Legile noastre sunt la fel de blnde ca i lna cea moale. Tr im cu to ii ferici i, ca i cum am fi o singur inim i un singur suflet! Iar motivul acestei vie i tihnite sunt chiar legile noastre. Spune-mi: ce Dumnezeu ar putea instaura o ordine att de perfect ? 15. Toate legile noastre au la baz tot ce este mai bun n fiin a uman , a a c toat lumea este de acord cu ele. To i oamenii li se supun de bun voie i nimeni nu sufer de s r cie! Spune-mi, stimatul meu prieten, crezi c poate exista o ordine mai bun dect aceasta i o guvernare mai remarcabil ? 16. Mesagerul a r mas complet interzis i nu a tiut ce s r spund . 17. Atunci, generalul i-a spus: Ascult , tu e ti un tn r curajos i nu mi pari deloc lipsit de talent! De aceea, i propun s r mi aici. M voi ocupa personal de educa ia ta i te voi ajuta s ob ii o situa ie respectabil . Po i conta pe mine. 18. Desigur, nu te pot obliga s faci acest lucru! Dac preferi s te ntorci n mun ii t i, e ti liber s o faci. Mai nti, ar trebui s te asiguri ns cu propriii t i ochi c guvernarea noastr func ioneaz ntr-adev r la perfec ie! Haide, nso e te-m la rege! Capitolul 87 Mesagerul lui Noe n fa a regelui Gurat. Regele reu e te s -l seduc s r mn n Hanoh. Dorin a mesagerului de a- i vedea sora (28 martie 1844) 1. Mesagerul i-a adunat tot curajul i l-a urmat pe general la rege. 2. Ajuns la curte, tn rul a fost primit cu aceea i considera ie de rege, care l-a ntrebat la fel de politicos care era motivul venirii sale.

128

3. Trimisul lui Noe s-a nclinat pn la p mnt n fa a lui Gurat i i-a spus: M rite rege! Am primit ordinul s nu m adresez dect generalului. Iam relatat acestuia scopul misiunii mele, iar el mi-a demonstrat cu atta n elepciune inutilitatea demersului meu nct nu mai ndr znesc s repet mesajul cu care am venit! 4. Regele a remarcat pe loc c mesagerul era un om inteligent, a a c i-a spus: Ascult , fiule! mi dau seama c e ti un tn r educat i nzestrat cu diferite talente. De aceea, te voi lua n casa mea, i voi da profesori care te vor nv a s cite ti, s scrii i s calculezi, i care i vor prezenta diferitele arte i tiin e. 5. Dup ce vei dobndi aceste cuno tin e, voi face din tine un mare senior al marelui meu regat. Te vei putea bucura astfel de o mare considera ie i de o via dintre cele mai agreabile. Vei avea ntreaga lume la picioarele tale, c ci vei putea fi util multor oameni n diferite privin e! E ti mul umit de propunerea mea? 6. Vizibil emo ionat, mesagerul i-a confirmat regelui satisfac ia sa, dup care l-a ntrebat: O, m rite rege, de vreme ce e ti att de bun, de n elept i de blnd, a dori s i adresez o rug minte! 7. Regele i-a dat pe loc consim mntul, iar tn rul i-a spus: O, m rite rege, ascult -m ! Iat , tat l meu se nume te Mahal i este un frate al lui Noe. El are aproape 500 de ani, dar este la fel de robust ca un b rbat de 50. Eu nsumi am 70 de ani, dar sunt cel mai tn r dintre fiii s i i am numero i fra i i numeroase surori. 8. Nu despre ei doresc s - i vorbesc ns , ci doar despre una dintre surorile mele care este cu un singur an mai n vrst dect mine i de care sunt extrem de ata at. Dac ar putea s locuiasc i ea n acest inut de vis, atunci a fi de o mie de ori mai fericit i a r mne de drag n regatul t u, dect dac a fi privat de prezen a unei surori de o frumuse e att de divin ! 9. Regele i-a r spuns zmbind tn rului: Cum? Ai deja 70 de ani, de i nu pari dect un adolescent? Spune-mi, la fel stau lucrurile i n cazul sorii tale? 10. Mesagerul i-a confirmat: O, m rite rege, frumuse ea ei este att de delicat nct cu greu i-ai putea da chiar i 16 ani! 11. Atunci, regele i-a spus generalului: Hm, povestea devine ntradev r interesant ! F n a a fel nct aceast femeie s vin aici, la fratele ei. Nu mai trebuie s - i precizez c po i oferi orice recompens celui care va reu i s o aduc aici! 12. Auzind aceste cuvinte, generalul l-a invitat pe mesager s l urmeze, dup care a stabilit mpreun cu el un plan ndr zne pentru a o aduce la Hanoh pe sora tn rului. Capitolul 88
129

Planul viclean al criminalului angajat s o captureze pe sora lui Waltar. Agla i caut fratele (29 martie 1844) 1. n ce a constat acest plan? Mesagerul, respectiv fratele femeii pe care dorea s o vad al turi de el, i-a mprumutat hainele sale unui criminal condamnat la moarte din cauza unei fapte foarte grave. Acesta din urm a primit asigurarea c va sc pa cu via dac va reu i s o aduc pe sora mesagerului din mun i n fa a regelui din Hanoh. 2. Acest criminal fusese condamnat la moarte tocmai pentru c dorise s fure din vistieria regelui, delict n cursul c ruia a fost prins. 3. Auzind nesperata propunere care i-ar fi permis s scape cu via , tlharul s-a bucurat peste m sur i a spus: A putea aduce nu o singur femeie, ci o mie! Dac nu este vorba dect de una singur , cu att mai bine! La ce distan se afl locuin a b trnului vr jitor din mun i? 4. I s-a r spuns: La dou zile de mers sus inut de aici! La ntoarcere, ai putea face chiar o zi i jum tate. 5. Ho ul a spus: Da i-mi unul sau doi oameni care cunosc bine drumul, pentru a evita orice ntrziere inutil , i m ve i vedea napoi peste trei zile, cu tot cu prad , dac nu cumva chiar mai devreme! 6. I s-a acordat pe loc tot ce i-a dorit, respectiv trei b rba i narma i care cuno teau bine traseul. nso it de ace tia, ho ul a pornit imediat la drum. 7. Pe drum, cei trei ghizi l-au ntrebat pe r uf c tor: Cum trebuie s ne comport m? Oare nu ne va z ri imediat b trnul magician i nu ne va distruge el, dac vom ncerca s ne apropiem de casa lui? 8. Ho ul le-a r spuns: Nu v face i probleme inutile! Dac va fi cazul, voi ti s l n el chiar i pe Satan n persoan ! Cnd vom ajunge la o distan suficient de mic pentru a ne fi auzite vocile, ncepe i s striga i cu putere: Waltar! Acesta este numele fratelui femeii pe care trebuie s o captur m! 9. Dat fiind c i iube te fratele, ea va fi cu siguran prima care va ie i n ntmpinarea acestuia! Eu m voi ndrepta ns n direc ia Hanohului, iar ea ne va urma, creznd c i-a recunoscut fratele, dat fiind c port ve mintele sale! 10. n acest fel, vom pune mna pe ea f r ca magicianul s ne poat face vreun r u, c ci fiica sa ne va urma de bun voie, din dorin a de a- i vedea fratele. tiu dintr-o surs absolut sigur c nici un vr jitor nu poate face nimic mpotriva liberului arbitru al celor de un snge cu el! 11. A a a fost conceput planul captur rii. De altfel, el nici m car nu a mai trebuit pus n aplicare, c ci Agla plecase deja n c utarea fratelui ei i s-a ntlnit cu cei patru b rba i la jum tatea drumului. Cei patru au identificat-o pe loc dup frumuse ea ei ie it din comun, dar i dup faptul

130

c l-a strigat pe nume pe cel pe care l considera fratele ei, de ndat ce i-a v zut hainele. 12. B rba ii i-au explicat c au venit n c utarea ei, pentru a o duce la fratele s u, iar tn ra i-a urmat bucuroas n marele ora . Capitolul 89 Gurat o cere n c s torie pe Agla. Aceasta sondeaz iubirea fratelui ei. Waltar este n elat (30 martie 1844) 1. Cnd Agla a ajuns n fa a regelui, acesta a contemplat-o din cap pn -n picioare, minunndu-se la culme de frumuse ea ei neasemuit . El l-a chemat imediat la el pe Waltar pentru a-i face cuno tin cu sora lui i pentru a se asigura c era ntr-adev r vorba de ea. 2. Cnd Waltar i-a z rit sora, ochii i s-au umplut cu lacrimi de bucurie. El s-a aruncat n bra ele ei, a mbr i at-o i a salutat-o ca pe o sor multiubit . 3. Dndu- i seama c tn ra era ntr-adev r sora lui Waltar, regele ia spus acestuia: 4. Ascult -m , dragul meu Waltar! Sora ta este o veritabil minune a lumii! Frumuse ea ei dep e te orice imagina ie, i cnd m gndesc c aceast tn r delicat are 70 de ani, nici m car nu pot s o consider o fiin uman , ci mai degrab o zei din ceruri care nu mb trne te niciodat i care se bucur de o tinere e etern ! 5. Ce crezi? Pn n prezent nu mi-am luat niciodat o so ie legitim i nu am pus coroana regal pe capul nici unei femei. Dup ce am v zut-o ns pe sora ta, am ajuns s -mi doresc s o iau imediat de so ie, s o mbrac cu haine regale i s i ncununez capul cu o coroan minunat ! 6. Spune-mi, Waltar, e ti satisf cut de aceast cerere n c s torie? i dai seama de marile avantaje de care te vei putea bucura dac sora ta ar deveni regina imensului regat al Hanohului? 7. Bietul Waltar a r mas interzis. El a reflectat mult vreme, dar nu a tiut ce s r spund . 8. Aglei i-a pl cut ns mult mai mult propunerea, a a c i-a spus pe un ton ferm fratelui s u: Cum po i s te compor i astfel n casa celui care le porunce te la milioane de fiin e umane? Binecuvnteaz -m imediat i nu- i t ia singur craca de sub picioare! 9. Auzind aceste cuvinte din gura multiubitei lui sori, Waltar s-a sim it mai degrab iritat, a a c i-a spus: Nu doresc s te binecuvntez, ci mai degrab s te blestem, v znd ct de repede s-a stins iubirea ta pentru mine, care a fi fost gata s -mi dau i via a pentru tine!

131

10. O, rege, nu ai dect s o iei de so ie pe aceast infidel ! O binecuvntez acum pentru tine i i-o cedez n ntregime; c ci n ochii mei, ea nu mai are o valoare mai mare dect cea a prafului de sub picioarele mele! 11. Dac ar fi inut sincer la mine i mi-ar fi ar tat ardoarea iubirii pe care mi-o poart , nu a fi mpiedicat-o niciodat s se m rite, ba chiar m-a fi bucurat enorm s pot face durerosul sacrificiu de a i-o oferi, numai de dragul ei! A a ns , m-a n elat pe tot frontul, a a c nu- i mai pot d rui dect ceea ce aceast infidel i-a oferit deja ea ns i! 12. Chiar dac o binecuvntez pentru tine, o blestem n inima mea! Iar acum ng duie-mi s m ntorc n mun ii mei, pentru a-mi plnge am r ciunea! 13. Dar regele i-a r spuns: Nici vorb , dragul meu Waltar! Lucrurile nu pot r mne astfel! A teapt pu in, i te voi mbr ca inclusiv pe tine n haine regale, dup care te voi conduce eu nsumi n templul zei elor mele. Dac vreuna dintre ele i va fi pe plac n noua ta calitate de vicerege, vei r mne aici. Desigur, dac nici una dintre ele nu i va fi pe plac, te vei putea ntoarce n mun ii t i arizi! 14. Waltar a acceptat pe loc propunerea regelui, lucru care a uimit-o la culme pe sora lui, a c rei iubire pentru el era nc foarte intens . De fapt, consim mntul lui precipitat era mai degrab o manevr pentru a afla ce simte ea, dect o aprobare ferm . 15. Propunerea regelui era cu att mai oportun n ochii lui Waltar cu ct n acest fel putea s se r zbune pe Agla. 16. Gurat a dispus imediat mbr carea celor doi cu haine regale. Capitolul 90 Gurat i Waltar n gr dina templului iubirii. Cele apte zei e ale frumuse ii devin so iile lui Waltar (15 aprilie 1844) 1. Gurat l-a chemat la el pe eful suprem al marilor preo i i s-a ndreptat mpreun cu noul s u cumnat mbr cat cu haine regale c tre templul iubirii, nso it de o ntreag escort regal , de reprezentan ii cur ii i de servitori. 2. Dat fiind c regele l-a avertizat pe general s trimit din timp un mesager la zei ele din templu, grupul a g sit totul preg tit n marele labirint din gr dina zei elor frumuse ii feminine. 3. Sute de zei e frem tau pe culoare, nso ite de semi-zei ele lor, conform descrierii pe care am f cut-o mai devreme. Unele dansau, altele st teau n posturi voluptoase, cntau sau se plimbau n lini te.

132

4. Cnd impetuosul Waltar s-a trezit n fa a acestui spectacol feeric, el a r mas complet debusolat, nemai tiind ce s spun sau ce s fac . 5. Gurat a remarcat cu satisfac ie acest lucru i i-a spus: Prietene, din cte mi dau seama, nu i vei regreta prea mult vreme minunata sor ! 6. Spune-mi, care dintre aceste zei e i place mai mult? Arat -mi una, iar eu i-o voi da imediat de so ie, cu toate semi-zei ele ei! Dac i plac mai multe, le po i lua pe toate de so ie. C ci n regatul meu, orice b rbat are dreptul s i ia oricte so ii dore te, de i p rerea mea este c o singur zei i semi-zei ele sale i-ar fi de ajuns! 7. Auzind aceste cuvinte, Waltar a nceput s priveasc mai atent tinerele femei din fa a lui. Avnd n vedere ns c toate i pl ceau, el i-a spus lui Gurat: 8. O, m rite rege! Dorin a mea nu este s mi-o dai pe una dintre ele, sau o sut , ci s mi le dai pe toate! C ci aceste femei sunt prea minunate pentru a m putea hot r pentru una singur dintre ele! De aceea, d ruie temi-le pe toate, astfel nct nici una s nu se simt ofensat pentru c nu am ales-o! 9. Auzind acest r spuns, regele a r spuns i i-a spus: Dragul meu prieten, ascult -m bine, c ci sunt convins c vei ine cont de r spunsul meu! 10. Deocamdat am s - i d ruiesc doar apte zei e! Po i tr i mpreun cu ele timp de un an, n palatul meu! Dac dup acest r gaz i vei mai dori i altele, vei putea alege oricte dintre ele! 11. Pe de alt parte, dac cele apte i vor fi de ajuns, vei putea r mne cu ele, fapt care mi-ar conveni mai mult. Oricum, n calitatea ta de vicerege, toate aceste semi-zei e i stau la dispozi ie oricnd dore ti, n schimbul unei ofrande moderate. 12. Waltar a fost imediat de acord cu propunerea regelui i s-a decis s le ia cu el pe cele apte zei e recomandate. Dup ce acestea au fost mbr cate, el s-a ntors la palat al turi de Gurat, nebun de fericire. Capitolul 91 Despotismul Aglei n calitatea ei de regin a Hanohului. R zbunarea ei mpotriva lui Waltar, care fuge, dar este ucis (16 aprilie 1844) 1. Cnd Agla, care r m sese la palat, a v zut ce a f cut fratele ei, ea s-a nfuriat foarte tare. Ea i-a cerut imediat regelui s o ia de so ie, ca s pun mna pe coroana regal i pentru a se putea astfel r zbuna pe fratele ei, dar mai ales pe zei ele frumuse ii, n noua ei calitate de regin i suveran a marelui regat.

133

2. Fascinat n continuare de frumuse ea Aglei, Gurat a fost imediat de acord, n speran a c se va putea bucura astfel mai curnd de fericirea care l a tepta. A a se face c Agla a devenit regina Hanohului la numai trei zile dup ce fratele ei le-a luat acas pe cele apte zei e. 3. Agla s-a dovedit teribil de despotic , i to i cei care i ie eau n cale trebuiau s se ncline pn la p mnt n fa a ei. 4. Aceast atitudine l-a contrariat n mare m sur pe Waltar, care a mers pn acolo nct i-a cerut regelui s i fie revocate toate func iile, pentru a se putea stabili pe un munte oarecare, unde s nu mai fie nevoit s aud de ngrozitoarea sa sor . 5. Dat fiind c Gurat era ns literalmente posedat de pasiunea sa arz toare pentru Agla, el nu mai f cea demult ceva f r consim mntul ei. De aceea, el a ntrebat-o ce p rere avea despre decizia fratelui ei. 6. La auzul acestei ntreb ri, Agla s-a nro it de furie, dup care a dispus desp r irea fratelui s u de cele apte zei e i aruncarea lui n nchisoare. Toate aceste evenimente se petreceau la doar un an de la numirea ei ca regin a Hanohului. Dup toate aparen ele, bietul ei frate nu a avut prea mult timp pentru a se bucura de fericirea conjugal . 7. La rndul s u, generalul i eful suprem al marilor preo i a fost foarte nemul umit de faptul c Agla i-a aruncat fratele n nchisoare f r nici un motiv, c ci el fusese ntotdeauna satisf cut de serviciile lui Waltar, al c rui spirit era foarte trezit. De aceea, el a ncercat s ob in clandestin eliberarea lui de c tre rege, sub leg mntul c nu-i va spune ns nimic so iei sale, pentru a se proteja astfel de mnia acesteia. 8. Regele i-a spus generalului: Propunerea ta mi se pare bun , dar cum s facem pentru a deschide por ile nchisorii, dat fiind c Agla de ine cheile acesteia i i-a plasat g rzile cele mai credincioase n fa a cl dirii? 9. Generalul i-a r spuns: Chestiunea nu este deloc u oar , dar las m pe mine s o rezolv. Sunt absolut convins c o s m descurc de minune! nso it de o mic trup de solda i, voi surprinde g rzile n timpul nop ii i voi deschide por ile nchisorii cu for a. n acest fel, gardienii vor trebui s se supun ! 10. Gurat i-a dat consim mntul s u, i chiar n acea noapte, Waltar a fost eliberat, dup dou luni de captivitate. 11. Marii preo i i-au propus s l ia sub protec ia lor, dar Waltar nu mai avea dect o singur dorin : s evadeze. De aceea, i s-a permis s fug . 12. Cnd Agla a aflat ce s-a ntmplat, ea i-a trimis zbirii cu misiunea de a-i g si fratele i de a-l ucide pe loc. 13. Spernd la o recompens bun n schimbul acestui act, zbirii au pornit n toate direc iile, l-au prins pe Waltar pe drum i l-au ucis pe loc.

134

14. Aceasta a fost r splata lui pentru faptul c s-a ndep rtat de Dumnezeu. n plus, Hanohul a c zut prad unui despotism de o cruzime f r precedent. Capitolul 92 Recompensa zbirilor. Asasinarea so iilor lui Waltar. Regelui i se face fric (18 aprilie 1844) 1. Pentru a fi siguri c i vor primi recompensa din partea reginei, zbirii i-au t iat capul lui Waltar, l-au b gat ntr-un sac i i l-au adus suveranei lor. 2. Aceasta s-a nsp imntat la nceput, dar apoi i-a revenit i le-a spus zbirilor: 3. Mi-a i dovedit fidelitatea voastr ! Mi-a i nimicit cel mai crunt du man! De aceea, v merita i recompensa! Iat o sut de livre de aur. Lua i-le, c ci le-a i meritat cu prisosin ! 4. Iar acum, lua i capul i ngropa i-l undeva n gr dina zei elor frumuse ii! n acest fel, fostul lui purt tor va putea s se delecteze la infinit cu cele pe care le-a preferat mai mult dect pe mine! 5. Dup ce ve i ngropa capul, merge i la cele apte femei care locuiesc nc ntr-una din laturile acestui palat i aduce i-le la mine, cu tot cu cele 14 semi-zei e ale lor! 6. V voi spune atunci ce ve i avea de f cut n continuare. Dac v ve i face bine treaba, ve i avea parte de o nou recompens ! 7. Zbirii au luat imediat capul i l-au ngropat potrivit instruc iunilor reginei. 8. Zei ele frumuse ii au asistat la ntregul spectacol i au r mas ngrozite, spunndu- i n sinea lor: Este un semn de r u augur, care ne prive te pe toate! Cel mai bine ar fi s fugim chiar acum, dac nu dorim s avem soarta acestui biet cap! 9. O parte dintre ele i-au propus s vorbeasc ns cu eful marilor preo i, dar acesta era prea ocupat cu proiectele sale de a o sabota pe Agla pentru a- i pleca urechea la spusele lor. C ci mnia sa mpotriva reginei atinsese paroxismul. De aceea, zei ele au fost nevoite s r mn n palat i s a tepte speriate mersul evenimentelor. 10. Chiar a doua zi, zbirii reginei le-au n f cat pe cele apte so ii ale lui Waltar, pe care i le-au dus suveranei, cu tot cu semi-zei ele lor. 11. Cnd acestea au ajuns n fa a reginei, Agla le-a ntrebat: Nu crede i c ar fi cazul s deplnge i moartea lui Waltar, care a fost ucis din ordinul meu?

135

12. Atunci, femeile au nceput s plng

i s se lamenteze.

13. Dar regina le-a spus: De vreme ce i deplnge i att de intens moartea, nseamn c i-a i purtat o mare iubire! De altfel, iubirea mea pentru el a fost la fel de intens , c ci numai din iubire am dispus uciderea lui, astfel nct s nu mai fie al vostru! 14. mi dau seama ct de mult suferi i din cauza pierderii lui. De aceea, mi propun s pun cap t acestei suferin e! G rzi! Dezbr ca i-le pe aceste femei i lega i-le goale de coloanele din sala regelui! 15. Solda ii i-au executat imediat ordinul. 16. Dup ce femeile au fost solid legate de coloane, Agla a luat un pumnal ascu it i l-a lipit de pieptul uneia dintre ele, spunndu-i: Deci aici bate inima care mi-a iubit fratele? 17. Dup care a nfipt adnc pumnalul n inima femeii, spunndu-i: Aceasta s - i fie r splata, mizerabilo! i a continuat astfel cu toate celelalte zei e. 18. i astfel, Agla le-a ucis cu propria ei mn pe toate so iile fratelui s u, pentru a se r zbuna pe el. 19. De i a auzit vestea chiar a doua zi, regele nu a ndr znit s -i spun : Femeie, ce ai f cut?, att de mult o iubea i se temea de ea. Capitolul 93 Cele 21 de femei njunghiate sunt expuse n templul iubirii. ocul g rzii efului marilor preo i n fa a cruzimii reginei (20 aprilie 1844) 1. n continuare, Agla le-a poruncit zbirilor s nf oare trupurile femeilor n lin olii negre i s le ngroape n aceea i gr din a zei elor frumuse ii. nainte de a le ngropa ns , ei trebuiau s le expun trupurile dezgolite n templu timp de o zi ntreag , pentru ca zei ele s se delecteze cu acest spectacol sinistru. 2. G rzile i-au r spuns reginei: Mare i puternic suveran ! Nu ndr znim s facem ce ne-ai cerut, c ci poporul este foarte ata at de aceste zei e, iar dac le vom speria i dac le vom ofensa, consecin ele ar putea fi nefaste pentru noi i pentru M ria ta! 3. Cine dore te s se foloseasc de cruzime trebuie s adopte o anumit politic , astfel nct nimeni s nu- i dea seama ce face. n caz contrar, el se expune unor mari pericole, iar posibilit ile sale de ac iune vor deveni n scurt timp extrem de limitate. De aceea, o implor m pe M rita ta s urmeze de aceast dat sfatul nostru i s dispun ngroparea n tain a cadavrelor. n acest fel, afacerea va fi lichidat f r ca poporul s afle!

136

4. Ca r spuns la discursul lor bine inten ionat, Agla a s rit n sus ca mu cat de arpe i i-a amenin at cu pumnalul pe to i cei care nu erau preg ti i s i asculte orbe te ordinele. 5. G rzile s-au v zut astfel nevoite s fac ce le-a poruncit regina lor. 6. Corpurile au fost desprinse de stlpi i nvelite n lin olii negre. Ele au fost transportate n plin zi pe 21 de c mile pn la templul Naamei, unde au fost expuse goale. 7. Dup ce au ndeplinit porunca reginei, zbirii i-au luat gr bi i t lp i a i au l sat totul balt , inclusiv c milele lor, spunndu- i n sinea lor: De data aceasta ne-am achitat de sarcin , dar data viitoare cnd va mai dori s omoare pe cineva, aceast scorpie de regin va trebui s - i caute al i oameni, c ci noi unii nu o vom mai sluji! De altfel, nici pe rege! 8. ntre timp, generalul i eful marilor preo i aflase deja ce s-a ntmplat, prin intermediul spionilor s i. De aceea, el a trimis o trup de solda i bine antrena i la templul zei elor. 9. Solda ii i-au prins pe zbirii reginei chiar n timpul fugii lor precipitate i i-au ncercuit pe loc. Ei i-au silit apoi s se ntoarc la locul faptei (la templu, acolo unde erau expuse cadavrele), n calitate de prizonieri. 10. Ajun i la templu nainte ca zei ele s poat vedea trupurile suratelor lor, eful trupei i-a ntrebat pe zbiri dac ei au fost cei care le-au njunghiat pe acele magnifice creaturi. 11. Cei interpela i le-au povestit ns tot ce s-a ntmplat. 12. eful trupei a strigat: Pe to i zeii, i chiar pe Dumnezeul primordial! Aceast regin este ns i Satana, cea pe care o descriu c r ile lui Kinkar, c ci o astfel de cruzime este nemaiauzit ! 13. Ce putem face pentru a ne debarasa de acest arpe veninos urcat pe tron i ale c rui porunci sunt ascultate de ntregul infern? Via a n acest ora va deveni n scurt timp insuportabil , c ci aceast femeie va nfrico a chiar i hienele i tigrii! 14. Dup care eful trupei s-a ntors c tre solda ii s i i i-a spus unuia dintre ei: Va trebui s protest m deschis mpotriva acestei pove ti! Chema i-i pe cei care se ocup de mb ls m ri, c ci doresc ca aceste cadavre s fie mb ls mate pentru a nu se descompune, iar apoi expuse chiar n acest loc, n v zul tuturor, n ni te sicrie de sticl pe care s scrie: Opera infernal a reginei! 15. Ct despre voi, ceilal i, dezgropa i imediat capul lui Waltar! Dup mb ls mare, va fi expus i acesta ntr-o urn de sticl a ezat ntre sicriele so iilor sale, purtnd aceea i inscrip ie! 16. Solda ii au ascultat pe loc ordinul ferm al superiorului lor.

137

Capitolul 94 mb ls marea corpurilor, care sunt expuse n sicrie de sticl . Proiectul reginei de a le asasina pe toate zei ele din templu, care reu esc s fug (22 aprilie 1844) 1. n numai opt zile, cadavrele i capul lui Waltar au fost mb ls mate, apoi plasate n templul Naamei, n sicrie de sticl , a a cum am precizat deja. n mijlocul sicrielor a fost a ezat urna cu capul lui Waltar, pe un soclu aurit. 2. Dup ndeplinirea acestei sarcini, eful trupei s-a ndreptat c tre marea cas a zei elor, care nu- i reveniser din primul oc. El le-a povestit ce s-a ntmplat i le-a invitat s vin i s contemple corpurile mb ls mate. 3. De data aceasta, zei ele au venit mbr cate n haine de doliu. Ele au r mas ngrozite v zndu- i fostele colege n acea stare. 4. Dup o t cere ndelungat , superioara lor a ntrebat cu o voce tremur toare: Dac aceasta este opera reginei, ce ne a teapt n viitorul apropiat? Ce va face cu noi aceast scorpie? 5. Unul dintre zbiri i-a r spuns f r s fi fost rugat: Permite i-mi s iau cuvntul, preafrumoase zei e! Soarta voastr nu poate fi diferit de cea a celor din aceste sicrie, c ci am auzit chiar din gura reginei ce inten ioneaz s fac n continuare. Numai fuga v mai poate salva de furia ei! 6. Nu v face i iluzia c generalul i eful marilor preo i i va putea mpiedica proiectele! C ci regina dispune de tot felul de mijloace pe care nimeni nu le cunoa te i i descoper pe to i cei care se opun inten iilor sale satanice. Ea tie deja de mai multe zile ce s-a ntmplat cu aceste corpuri, contrar ordinelor sale. De aceea, nu i sf tuiesc pe cei care in la via a lor s mai ntrzie mult timp prin aceste locuri! 7. Discursul zbirului a ob inut aprobarea efului trupei, care le-a spus la rndul lui zei elor: Comandantul zbirilor are dreptate. De aceea, preg ti i-v , astfel nct s v putem conduce sub escort ntr-un loc n care s fi i la ad postul furiei tigroaicei! n drumul nostru vom fi a tepta i de oameni care ne vor ajuta, c ci tocmai am primit ordinul de la general s ac ion m n acest fel! 8. Zei ele au acceptat pe loc aceast propunere. Ele i-au luat rapid comorile personale i au p r sit imediat locul, nso ite de trupa de solda i i de zbiri. 9. Nici nu s-a scurs bine o or de la fuga lor c locul a fost mpnzit de o trup de solda i bine narma i, nzestra i cu s bii i l nci. Ace tia aveau ordinul de a nimici escorta generalului, de a ucide cu baioneta toate zei ele i de a le ngropa mpreun cu so iile lui Waltar. 10. Dar de aceast dat , planul reginei a dat gre .

138

Capitolul 95 Furia reginei. Lini tirea ei de c tre iretul Drohuit (23 aprilie 1844) 1. Cnd fidelii slujitori ai reginei au p truns cu for a n apartamentele zei elor frumuse ii, ei au r mas uimi i s le g seasc goale. De aceea, ei s-au ntors pe loc pentru a-i povesti reginei ce s-a ntmplat. 2. Auzind aceast veste, Agla s-a dezl n uit ca o furie, f cnd spume la gur . Ea a jurat s se r zbune f r mil pe generalul i eful suprem al marilor preo i. 3. Atunci, c pitanul g rzii reginei, care era un b rbat foarte frumos, ce i pl cea n tain suveranei, i-a cerut acesteia gra ia de a schimba cteva cuvinte cu ea, n particular. 4. Agla i-a acordat din toat inima aceast favoare preferatului ei, c ruia i-a poruncit s o urmeze ntr-un mic cabinet din apropiere. 5. C pitanul a ascultat-o cu o mare satisfac ie interioar . Cnd cei doi au r mas singuri, regina l-a ntrebat care era motivul acestei ntrevederi. 6. n loc de alt r spuns, c pitanul s-a dezbr cat complet i abia apoi i-a spus: 7. Suprem suveran asupra vie ii i mor ii mele! Nu- i pot vorbi cu toat sinceritatea dect dac sunt n ntregime gol! C ci numai a a te vei putea convinge de adev rul gol-golu al spuselor mele! Ascult -m a adar, n numele iubirii infinite pe care i-o port, o, regin seduc toare mai presus de orice! 8. O, regin de o mie de ori victorioas asupra inimii mele! Ct de dulce trebuie s fie moartea dac este provocat de mna ta, o, regin care reprezin i totul pentru mine! n numele acestei iubiri supreme pe care i-o port, te implor, nu mai cultiva planuri de r zbunare mpotriva generalului i efului suprem al marilor preo i! C ci orice i-ai propune s faci, vei ajunge ntotdeauna prea trziu! 9. Chiar crezi, regina mea i via a mea, c regele este cel care de ine ntreaga putere n minile sale? Ar fi o gre eal fatal ! i spun: Gurat nu este dect purt torul unui titlu i i datoreaz ntreaga considera ie de care se bucur exclusiv faptului c este prietenul intim al generalului! Vai nou ns dac lucrurile vor lua o alt turnur i dac generalul va deveni du manul nostru! 10. A a cum eu m aflu gol n fa a ta, la fel de adev rat este i faptul c vom fi pierdu i cu to ii, inclusiv regele! C ci 500.000 de solda i a teapt deja ordinul de lupt n jurul marelui palat al generalului. La un singur semn al acestuia, ntr-o or am fi cu to ii termina i!

139

11. Sunt deja cteva zile de cnd generalul nu s-a mai prezentat n fa a regelui, de i Gurat a ncercat de mai multe ori s i rec tige favoarea. Da, chiar propriul t u so ar fi gata s te dea pe mna generalului n schimbul prieteniei acestuia! 12. Cred c n elegi acum, regina mea, ct de mare este puterea generalului i ct de periculoase sunt inten iile tale! 13. O, regina mea, ucide-m dac te-am ofensat prezentndu- i adev rul f r perdea, dar pasiunea iubirii pe care i-o port m-a silit s te pun n gard n privin a unui proiect care i-ar fi putut aduce pierzania! 14. Pentru prima dat , regina s-a sim it nsp imntat i a spus: Dragul meu c pitan, i mul umesc pentru c m-ai avertizat. i cer de asemenea s m sf tuie ti ce trebuie s fac pentru a nu c dea n minile generalului! 15. C pitanul i-a r spuns: O, regina mea, las -m acum s m ocup doar de tine, iar mine i voi indica o solu ie! 16. Dup care a prins-o n bra ele sale. n final, s-a mbr cat din nou i s-a ntors n marea sal . Ct despre Agla, aceasta a r mas n cabinet i i-a chemat cameristele. Capitolul 96 C pitanul Drohuit este primit de rege. Vicleanul sfat al lui Drohuit este acceptat de Gurat i de Agla (24 aprilie 1844) 1. n continuare, c pitanul fidelilor slujitori ai reginei s-a dus drept la rege, c ruia i-a relatat cu autoritate care erau planurile reginei i ce inten iona cu fermitate s ntreprind generalul Fungar-Hellan mpotriva cuplului regal. El i-a explicat c era absolut imposibil s i se opun generalului, dat fiind c acesta de inea ntreaga putere n minile sale. 2. Gurat i-a r spuns astfel c pitanului: Prietene, ai perfect dreptate! tiu foarte bine care este pozi ia mea n raport cu Fungar-Hellan, dar ce mai pot face? De zece zile acesta a devenit absolut inaccesibil, pentru simplul motiv c am refuzat s i-o predau pe Agla pentru a se r zbuna pe ea din cauza cruzimii de care a dat dovad mpotriva fratelui ei i a so iilor acestuia. 3. Ultimele cuvinte pe care mi le-a adresat au fost: Foarte bine! Ceea ce nu dore ti s -i dai de bun voie prietenului t u, du manul t u de moarte va ti s i ia singur cu for a! 4. Dup care m-a p r sit precipitat i pn n momentul de fa fost imposibil s aflu ce pune la cale! mi-a

140

5. Peste toate, nu exist nici un alt mijloc de mp care dect s i-o predau pe Agla, aceast femeie de o frumuse e ce dep e te orice imagina ie! Spune-mi, dragul meu Drohuit, ce altceva a putea face? 6. Drohuit i-a r spuns: O, regele meu, la drept vorbind, nu exist dect dou posibilit i: fie ca regina s fug sub protec ia mea, fie ca ea s i fie predat generalului! Ambele sunt ns la fel de periculoase! 7. Totu i, m-am gndit la un iretlic! Dac acesta va reu i, FungarHellan va redeveni prietenul t u, iar tu vei putea r mne rege, la fel ca i pn acum! n caz contrar, singura solu ie pentru a o salva pe Agla, dar i demnitatea ta regal , va fi fuga! 8. Iat n ce const acest iretlic: mbrac-o pe Agla ct mai seduc tor cu putin , iar eu m voi duce la Fungar-Hellan i i voi spune: 9. Preafrumoasa Agla, pe care ai privit-o de attea ori cu pl cere, a aflat c te-ai sup rat pe ea, de i ea te consider prietenul ei cel mai drag! De aceea, te implor s i mai apleci o dat urechea la spusele ei, c ci i poate oferi explica ii ct se poate de plauzibile, care te vor lini ti n privin a aparentei ei cruzimi att de greu de n eles. 10. Generalul va accepta cu siguran aceast invita ie i va veni la regin , desigur, sub o escort puternic . n ceea ce prive te propunerile pe care trebuie s i le fac Agla, o voi instrui personal pe regin . Este important ns s i permi i s mi dea un gaj al sincerit ii ei, astfel nct FungarHellan s ia misiunea mea n serios. i astfel, lucrurile se vor putea aranja, dup p rerea mea! 11. Sunt absolut convins c la vederea preafrumoasei i seduc toarei Agla, generalul va accepta s negocieze cu ea! 12. Dup ce Drohuit i-a expus astfel planul, Gurat i-a acordat ntreaga lui binecuvntare i puteri depline. C pitanul s-a ntors imediat la Agla, iar aceasta a acceptat toate propunerile sale. Capitolul 97 Intrigile infernale continu . Drohuit este primit de Fungar-Hellan. Generalul este prins n capcan (25 aprilie 1844) 1. Dup ce a pus-o pe Agla la curent cu ceea ce trebuia s -i spun lui Fungar-Hellan dac acesta se va prezenta n fa a ei, Drohuit s-a ndreptat c tre palatul generalului i i-a cerut o audien , pe care nu a primit-o dect cu mare dificultate. 2. Ajuns n sfr it n fa a generalului, acesta l-a ntrebat pe un ton imperios: De unde vii tu, punndu- i cu atta curaj via a n joc, i ce complotezi? Gr be te-te s vorbe ti, dac nu dore ti s - i g se ti moartea chiar nainte de a deschide gura!
141

3. La nceput, Drohuit s-a cam speriat de aceast primire nu tocmai c lduroas , c ci nu se a tepta s l g seasc pe general att de mnios. Dup cteva clipe el i-a reg sit ns sngele rece i i-a r spuns lui Fungar-Hellan pe acela i ton: 4. Ei bine, dac m prime ti n acest fel, de i tu nsu i m-ai angajat la curte, iar eu i-am fost ntotdeauna un prieten fidel, nu- i voi mai spune nici un cuvnt, n pofida imensei importan e a chestiunii pe care am venit s i-o prezint, de care depinde binele t u i al ntregii lumi, la fel cum via a depinde de bun starea inimii! Nu ai dect s i iei imediat sabia i s m ucizi f r a mai asculta marele meu secret, pe care nici un muritor nu-l cunoa te! 5. La auzul acestor cuvinte ndr zne e, generalul s-a mai mblnzit i a spus: Prietene, lini te te-te, c ci reac ia mea nu a fost dect un impuls necontrolat. tiu foarte bine c mi e ti prieten i c mi-ai f cut nenum rate servicii, i nu m ndoiesc c mi vei mai face n continuare. De aceea, te rog s mi spui ce ai pe inim , i te asigur c te voi asculta cu cea mai mare aten ie! 6. Atunci, Drohuit i-a revenit i i-a spus: Bine, n acest caz, ascult -m ! 7. tiu c acum e ti foarte mnios pe Gurat, cel dinti prieten al t u, i c dore ti via a reginei. Totu i, ascult cu aten ie la ce doresc s i spun: 8. De cnd este locuit acest p mnt de oameni i de animale, nimeni nu a mai dat dovad de atta ingratitudine fa de rege i de regin ca i tine! 9. Spune-mi: ce i datoreaz cel care a fost salvat salvatorului s u? Deocamdat nu doresc altceva dect s mi r spunzi la aceast ntrebare! 10. Generalul l-a privit cu uimire pe Drohuit i i-a r spuns cu greu: Ce tot spui acolo? Vorbe te mai clar! Explic -te, pentru ca s pot fugi apoi la binef c torul meu, pentru a-mi exprima ntreaga recuno tin ! 11. De-abia st pnindu- i satisfac ia interioar , Drohuit i-a spus generalului: Deocamdat , nu doresc s i spun dect un singur lucru: cea care i-a salvat via a a fost ns i regina, care te pre uie te mai presus de lumina ochilor i pe care tu te str duie ti s o ucizi! Ce-i drept, nimeni nu tie de ce a procedat ea a a cum a f cut-o! 12. Nu doresc s i spun deocamdat mai mult! Du-te la ea i vei afla singur ce a f cut aceasta pentru tine! Dac vei mai dori n continuare s o ucizi, o vei putea face lini tit! 13. Dac nu ai ncredere n cuvintele mele, ia cu tine o escort ct mai puternic ! Iat de asemenea gajul sincerit ii pe care regina m-a ns rcinat personal s i-l dau! i po i da astfel seama c nu sunt un tr d tor n ceea ce te prive te! 14. Auzind aceste cuvinte, generalul a nceput s strige ndurerat: Agla, cum m-am putut n ela att de tare n privin a ta? O, nobil regin a
142

tuturor gndurilor mele! Prin aparenta ta cruzime de nen eles, tu mi-ai salvat de fapt via a! Haide, s mergem imediat la ea! Doresc s aflu mai multe am nunte n aceast chestiune! 15. Dup care generalul a uitat de planurile sale i s-a gr bit c tre regin , nso it de garda sa de onoare. Capitolul 98 Primirea c lduroas pe care i-o face regele generalului. Gurat, Fungar-Hellan i Drohuit sunt primi i de regin . Declara ia de iubire a Aglei adresat generalului este ncununat de succes (26 aprilie 1844) 1. Privind pe ferestrele lor, regele i regina a teptau cu angoas venirea lui Fungar-Hellan. V pute i imagina ct de mare a fost bucuria lor v zndu-l pe general la dreapta lui Drohuit, apropiindu-se de palat nso it de garda lui de onoare! 2. Imediat, regina s-a ndreptat c tre marea sal care f cea parte integrant din apartamentele sale, n timp ce regele s-a ndreptat c tre propria sa sal de recep ie. Fiecare din cei doi suverani l-au a teptat separat pe omul de care depindea bun starea sau nenorocirea a jum tate din p mntul locuit de oameni! 3. Ajuns la por ile palatului, generalul i-a spus lui Drohuit: Am ajuns! Te avertizez ns : dac voi avea cea mai mic b nuial n ceea ce te prive te, soarta ta va fi un infern viu! 4. Drohuit i-a r spuns: Adev r i spun: voi interveni eu nsumi dac nu vei fi primit cu o iubire suprem i cu o sinceritate mai presus de orice b nuial de c tre cei doi suverani, precum i dac ceea ce i-am spus mai devreme nu se va confirma! 5. Fungar-Hellan i-a r spuns: Bine! n acest caz, nso e te-m la cei doi regi, pentru a m putea convinge personal c a a stau lucrurile! 6. Dup aceste cuvinte, generalul, nso it de Drohuit i de garda sa, a urcat la cel de-al doilea etaj al imensului palat regal, ndreptndu-se mai nti c tre rege. Acesta l-a primit cu bra ele deschise i a exclamat: Fratele meu, te salut cu drag! 7. Primirea care i s-a f cut a avut darul s l mblnzeasc la maxim pe general, care s-a bine-dispus sincer, fapt care l-a determinat s l ntrebe pe rege dac prietenia sa nu ar fi de preferat actualei sale ostilit i. 8. Gurat i-a r spuns: O, frate, dac tu mi e ti ostil, eu nu m mai pot numi rege! C ci ie i datorez tot ce am! Tu e ti cel care stabile te ordinea n propria mea cas , c ci tu o sus ii n ntregime! Cum a putea s nu mi doresc prietenia ta?

143

9. Atunci, Fungar-Hellan l-a strns n bra ele sale pe vechiul s u prieten, dup care i-a spus lui Drohuit: Apropie-te i tu, c ci v d c inten iile tale n ceea ce m prive te sunt sincere! De acum nainte, tu vei fi cel de-al treilea partener al noii noastre alian e! Iar acum, s mergem la Agla i s vedem n ce m sur dore te s ia i ea parte la aceast alian ! 10. Dup care, generalul s-a ndreptat c tre apartamentele Aglei, ncadrat de Gurat i de Drohuit, i nconjurat de ntreaga sa gard de onoare. Regina a alergat n ntmpinarea sa cu bra ele larg deschise i l-a strns la piept cu toat for a iubirii ei. 11. Aceast primire nea teptat a avut un efect att de cople itor asupra generalului nct acesta nu a mai putut scoate nici m car un singur cuvnt, att de mare era fericirea pe care o sim ea! 12. Dup cteva clipe, Agla a luat cuvntul, spunndu-i lui FungarHellan cu vocea tremur toare (de i nu din cauza iubirii): Generale, cum ai putut dori s -mi iei via a, cnd iubirea pe care i-o port i-a oferit un sacrificiu pe care nu a fi ndr znit s i-l ofer nici m car unui zeu? 13. tiu c am dat dovad de o cruzime inuman , c ci nimeni pn la mine nu a mai comis vreodat ceva att de odios! Dar p mntul nu a cunoscut nc o inim de femeie att de plin de iubire precum cea pe care i-o port, o, Fungar-Hellan! Niciodat nu a tr it vreodat pe p mnt o femeie care s aprecieze la justa ei valoare ntreaga m re ie a unui b rbat, a a cum s-a ntmplat n cazul meu, n ceea ce te prive te! Ei bine, ndr znesc s i spun c eu am fost o astfel de femeie! i toate actele pe care le-am comis, le-am comis numai din iubirea infinit pe care i-o port! 14. Aceast explica ie l-a emo ionat pn la lacrimi pe general, care i-a spus reginei: O, Agla, ce dore ti s - i ofer n schimbul acestei iubiri? 15. Agla i-a r spuns: Singura recompens pe care mi-o doresc sunt inima i iubirea ta! Dar mai nti de toate ascult -m , pentru a afla motivul care a stat n spatele ac iunilor mele! Abia atunci vei n elege c te iubesc mai presus dect propria mea via ! Capitolul 99 Gurat i Drohuit intr n jocul murdar al Aglei. Discursul ipocrit al reginei (27 aprilie 1844) 1. n forul s u interior, Gurat nu era prea satisf cut de declara ia de iubire a sublimei sale so ii adresat lui Fungar-Hellan. El i-a dat ns seama c nu este momentul cel mai potrivit pentru a- i da arama pe fa . 2. Ce altceva ar fi putut face dect s asculte toate aceste afirma ii amoroase cu o min ct mai fericit ? C ci situa ia era ct se poate de delicat : avea n fa dou fructe la fel de amare. Singura alternativ era s

144

mu te dintr-unul dintre ele, fiind mul umit c amndou !

nu trebuia s

guste din

3. Drohuit nu era nici el mai fericit s o aud pe regin vorbindu-i astfel generalului, c ci ar fi preferat s fie el beneficiarul acestor declara ii de amor. Nu avea ns de ales i trebuia s par ncntat n fa a acestui joc murdar, c ci o singur privire piezi l-ar fi putut costa via a. 4. De aceea, cei doi b rba i au reu it s - i compun o min ct mai bonom , f cndu-i pe Fungar-Hellan i pe Agla s cread c le doreau toat fericirea din lume. 5. n ceea ce o privea, regina a nceput s -i explice imediat generalului motivele comportamentului ei, pentru ca acesta s n eleag ct de drag i era. Astfel, ea i-a spus: 6. Multiubitul meu Fungar-Hellan! tii foarte bine c mi-am iubit fratele mai mult ca propria via ! De dragul lui, am p r sit mun ii sacri i mi-am pus via a n pericol, plecnd n c utarea lui ntr-un ora complet necunoscut pentru mine. 7. Din fericire, l-am g sit pe cel pe care l c utam mult mai repede i mai u or dect m-a fi a teptat. ti i cu to ii de ce. Am fost adus aici, iar regele mi-a cucerit imediat inima i l-a convins pe fratele meu s m cedeze lui. n schimbul acestei afaceri, regele i-a propus s le ia de so ii pe zei ele frumuse ii i s devin vicerege. 8. Cnd a auzit aceast propunere, mi-am dat seama c fratele meu ezit . Faptul c inima lui era capabil de ezit ri m-a r nit la culme, c ci eu mi riscasem via a de dragul lui! 9. Am reu it totu i s mi domin sentimentele, dup care m-am apropiat de el i l-am convins eu ns mi s accepte acest schimb, pentru a-i pune astfel la ncercare iubirea fa de mine. Aceast iubire nu s-a dovedit ns prea mare, c ci n loc s i pun via a n pericol pentru biata lui sor , ale c rei valori spirituale elevate le cuno tea prea bine, el m-a cedat pe loc regelui i a acceptat n schimbul celei care l iubea cu toat puritatea inimii ei cteva curtezane care se ofereau primului venit i care nu au dobndit vreodat acele calit i interioare care s le fac demne de statutul de fiin e umane. 10. Inima mea s-a strns de durere n fa a acestui act demn de dispre , dar nu mai puteam face nimic pentru a schimba ce s-a ntmplat. 11. Scufundat n triste ea mea, am nceput s te cunosc mai bine, o, Fungar-Hellan, i am descoperit rapid n tine un spirit elevat, care i permite s conduci cu n elepciune milioane de fiin e umane! Mi-am dat imediat seama c tu erai adev ratul suveran al Hanohului, i nu regele! 12. Atunci, m-am gndit n sinea mea: O, prietene, ce bine ar fi dac i-a putea revela adev rul etern al destinului rezervat de Dumnezeu fiin ei umane, adev r pe care l port n inima mea! Ct de mult bine ai putea face

145

dac i-a mp rt i acest adev r i ntreaga iubire pe care i-o poart inima mea! 13. O, Fungar-Hellan, tocmai cnd te consideram mai apropiat de inima mea i cnd am v zut c l apreciezi din ce n ce mai mult pe fratele meu, datorit mie, desigur, am descoperit subit c Waltar conspira mpotriva ta, punndu- i via a n pericol! De aceea, am dispus aruncarea lui n nchisoare, c ci ineam nc foarte mult la el i nu doream s i pun via a n pericol, dezv luindu- i tr darea lui! 14. L-am vizitat zilnic la nchisoare, ncercnd s l convertesc, dar nu am reu it s ob in rezultatul scontat. Tocmai cnd m apropiam, cu mari eforturi, de jum tatea drumului, tu ai aflat c Waltar lncezea n nchisoare i ai dispus eliberarea du manului t u cel mai crunt. Acesta a reu it s fug i i-a propus s caute ajutor la popula ia din mun i, c reia dorea s -i dezv luie un drum ascuns c tre inuturile de la es, pe care oamenii t i nu lau descoperit! 15. Conflictul meu interior s-a acutizat astfel, c ci aveam acum de-a face cu o chestiune de via i de moarte! De aceea, mi-am trimis zbirii n urm rirea fratelui meu, cu ordinul s -l omoare dac l vor ntlni. C ci dac ar fi r mas n via , l-ai fi numit cu siguran mare senior peste vreun inut oarecare, iar el i-ar fi continuat planurile infame, negociind n secret cu muntenii pentru a te tr da. Mai devreme sau mai trziu, ace tia i-ar fi s rit n spate ca ni te tigri i ar fi ucis milioane de hanoheeni! Pe de alt parte, dac i-a fi dezv luit tr darea lui, ce s-ar fi ales de el, dar i de mine? 16. Pentru a evita aceast nenorocire, am preferat s fac eu ns mi acest sacrificiu care mi-a mpov rat inima! Spune-mi acum: m mai consideri att de crud ca i nainte? Dar nc nu mi-am terminat relatarea. De aceea, ascult -m n continuare! Capitolul 100 Discursul magistral, dar mincinos, al Aglei, pentru a- i justifica ac iunile pline de cruzime (29 aprilie 1844) 1. Agla a continuat astfel: nainte de a fugi, fratele meu le-a poruncit n secret so iilor lui s i monteze colegele mpotriva ta, ba chiar s te suprime pe tine i pe regele Gurat, astfel nct, atunci cnd el urma s se ntoarc n Hanoh, n fruntea unei armate imense, s poat pune ct mai u or mna pe tron. 2. Dup cum tim cu to ii, aceast tentativ de sacrilegiu a dat gre ! i ce crezi c au f cut so iile lui cnd au aflat c Waltar fusese ucis din ordinul meu? Ei bine, ascult -m : ele au f cut jur mntul infam de a ne ucide pe to i, pe tine, pe rege i pe mine!

146

3. Cum i cnd? Urma i-m cu to ii n cabinetul secret care a fost locuit de cele apte so ii ale lui Waltar i v ve i convinge cu propriii vo tri ochi de adev rul spuselor mele! 4. Dup care Agla i-a condus pe to i cei de fa n vastul cabinet amintit mai sus, unde a deschis un sertar secret i le-a ar tat o cup de cristal, spunnd: 5. Privi i cu aten ie aceast oribil cup ! Ea este plin cu ace otr vite! Spune i-le servitorilor s aduc un animal i s i n epe u or pielea cu unul din aceste ace otr vite, inndu-le ns cu cea mai mare precau ie! Ve i vedea cum biata victim va muri n scurt timp n chinuri! 6. Servitorii au adus imediat un vi el pe care l-au n epat superficial n burt cu un astfel de ac, iar animalul a intrat imediat n convulsii i a murit aproape instantaneu. 7. Toat lumea a r mas ocat n fa a acestui efect cutremur tor. 8. Agla a continuat: Pute i ncerca otrava i pe alte animale; ve i constata c efectele ei sunt acelea i! La fel, dac exist vreun de inut vinovat de un delict foarte grav, dispune i aducerea lui aici i n epa i-l cu acul! Ve i constata c va muri rapid, ca i cum moartea sa s-ar datora unor cauze naturale! 9. Atunci, Fungar-Hellan i-a spus reginei: Agla, de unde tii toate aceste lucruri i cum i-ai putut da seama de complot? Cum ai reu it s descoperi efectul nsp imnt tor al acestei otr vi, de care personal nu am auzit vreodat ? 10. Agla i-a r spuns: Ei bine, cel care mi-a explicat toate aceste lucruri a fost marele meu prieten i salvator, Drohuit. El s-a apropiat de acele femei, c tigndu-le ncrederea i p rnd c este de acord cu complotul lor! 11. Dup ce mi-a mp rt it ce se ntmpla i dup ce m-am convins personal de r utatea acelor femei, inima mea a fost cuprins de o puternic dorin de r zbunare. Le-am obligat pe acele femei s vin aici, pretinznd c sunt prietena lor, dup care le-am for at cu ajutorul zbirilor mei s se dezbrace. Am dispus apoi legarea lor de aceste coloane i mi-am potolit setea arz toare de dreptate, folosindu-m n acest scop de calitatea mea de regin i de st pn asupra vie ii i mor ii supu ilor mei! 12. Ce termen crezi c au fixat aceste vipere pentru moartea ta? Ei bine, urm toarea ta vizit la ele te-ar fi costat via a, caz n care ai fi p it exact ce a p it acest animal! Dac te vei duce n apartamentele acestor zei e, vei g si acolo acelea i mici instrumente letale. i vei da astfel seama ct de avansat era complotul, dar i motivul care m-a determinat s le ucid pe aceste femei! 13. Dac dore ti s tii de unde provine aceast otrav , inspecteaz gr dina zei elor i vei descoperi ntr-un col al acesteia, acolo unde se afl o

147

c su destinat pl cerilor, un arbust al c rui trunchi este acoperit cu pic turi de sev , ca ni te perle. Ei bine, aceste pic turi reprezint chiar aceast otrav ! 14. Cred c nu mai trebuie s - i aduc i alte dovezi referitoare la motivele care m-au determinat s ac ionez a a cum am f cut-o, n calitate de cea mai bun prieten a ta, pentru a dejuca planul perfid al acestor hiene! 15. Att Fungar-Hellan ct i regele se aflau ntr-o stare de oc, nici unul nemai tiind ce s cread . Capitolul 101 Fungar-Hellan l chestioneaz c pitanului (30 aprilie 1844) 1. Dup ce i-a mai revenit din starea sa de uimire, Fungar-Hellan l-a privit cu ochii mari pe Drohuit i i-a spus: Drohuit, s-ar putea ca tu s fii un trimis al zeit ilor noastre protectoare, ba poate chiar al b trnului Dumnezeu al mniei, care nu d dovad de bun tate dect atunci cnd oamenii i ndeplinesc voin a, dar care la cel mai mic semn de nesupunere din partea acestora se nfurie i dore te s distrug ntregul p mnt! 2. Da, nu este exclus ca tu s fii trimisul Lui! La fel de posibil este ns s provii din infernul cel mai de jos, ca slujitor credincios al lui Satan! Mi se pare greu de crezut c ai fi putut descoperi altfel secrete att de bine ascunse, care mie mi-au sc pat! 3. n acest mare ora care num r mai mult de un milion de case nu se petrece nimic f r ca eu s fiu informat pe loc! n aceste condi ii, m ntreb ce diavol a putut pune la cale un asemenea complot f r ca eu s aflu ceva despre el pn cnd mi-a vorbit Agla? 4. i cum ai reu it s mpiedici aceast conspira ie nsp imnt toare i absolut satanic ? Explic -mi toate aceste lucruri i m voi lini ti. Dac nu vei fi capabil ns , leii, tigrii, hienele, ur ii i lupii i vor deveni singura companie! 5. Dar Drohuit i-a r spuns: Prietene, ce tot spui acolo? Cum po i pretinde c tii tot ce se ntmpl n acest mare ora , zi de zi? i spun: tu nu cuno ti dect aparen a lucrurilor, i nu semnifica ia lor profund ! 6. Cine i-ar putea revela ce gndesc eu? Ce m mpiedic pe mine s vorbesc i s ac ionez astfel nct s dau de b nuit, n timp ce m gndesc la cu totul altceva, n favoarea ta? 7. Sau invers, ce m mpiedic s vorbesc i s ac ionez ct se poate de corect n ochii t i, dar s m gndesc la tr dare, nc lcndu- i astfel ncrederea exagerat i a a-zisa omniscien ? pe Drohuit. R spunsul avizat al

148

8. De pild , tu nu ai aflat niciodat c zei ele frumuse ii cultiv pe ascuns arbu ti plini cu otrav ntr-un col retras al gr dinii lor, preg tind n tot acest timp instrumente letale aparent inofensive, dar cu att mai periculoase! 9. De ce au f cut acest lucru? Ei bine, gnde te-te la noul impozit pe care li l-ai cerut i la legea care le interzice s r mn ns rcinate, i vei n elege imediat motivele complotului lor! 10. La fel ca i Agla, i spun i eu: du-te i convinge-te singur, i abia apoi i vei da seama n ce m sur merit s fiu aruncat la fiarele tale feroce! 11. Auzind aceste cuvinte, Fungar-Hellan a r mas absolut descump nit. El a cerut ca ntregul grup s se ndrepte c tre gr dina zei elor pentru a se convinge personal de adev rul celor auzite pn n prezent. Drept urmare, grupul s-a pus n mi care, ndreptndu-se c tre templul iubirii. Capitolul 102 Fungar-Hellan n gr dina templului zei elor. Afirma iile Aglei i ale lui Drohuit sunt testate. Generalul o suspecteaz pe Agla. Frumuse ea Aglei are c tig de cauz (2 mai 1844) 1. Odat ajuns n gr din , Fungar-Hellan a examinat cu aten ie tot ce i s-a spus: marea cas goal , templul i gr dina propriu-zis , i a descoperit c afirma iile lui Drohuit se confirmau. ntr-adev r, el a g sit n locuin a zei elor o mare cantitate de ace otr vite, care au fost imediat confiscate de c tre func ionarii s i. A descoperit de asemenea luxuriantul arbust incredibil de veninos care se afla n mijlocul pavilionului de sticl . Planta avea exact aspectul descris de Agla, iar trunchiul ei era acoperit cu pic turi de sev otr vit . 2. Atunci, Fungar-Hellan le-a poruncit oamenilor s i s distrug arbustul, ba chiar ntregul pavilion! 3. Dar Agla l-a prins pe general de bra i i-a strigat: Prietene drag! n numele a tot ce i e mai drag pe lume, te implor: nu distruge pavilionul de sticl i nu l deschide cu nici un chip, c ci aceste plante au o asemenea natur nct ele reac ioneaz violent dac dau de aer curat, omornd orice form de via pe o distan de trei leghe mprejur! 4. Dac dore ti s distrugi ntr-adev r acest arbust, construie te n jurul lui un rug alc tuit din copaci plini cu r in i d -i foc! Numai n acest fel vei putea extermina aceast plant f r nici un risc!

149

5. Aceste explica ii referitoare la maniera corect de distrugere a arbustului veninos l-au nm rmurit pe Fungar-Hellan. El a fixat-o pe Agla cu cea mai mare aten ie i i-a spus: 6. Ce tot spui acolo, femeie? De unde cuno ti att de bine efectele acestui arbust, de parc l-ai fi creat tu ns i? 7. ntr-adev r, chiar dac ai avea cele mai bune inten ii la adresa mea, dac ceea ce spui despre natura acestei plante se adevere te, acest lucru te face s devii foarte suspect n ochii mei! Cine tie dac nu cumva tu ns i ai plantat acest arbust infernal? 8. i mai acord un scurt r gaz! ncearc s te disculpi de suspiciunea justificat ce apas asupra ta! n caz contrar, vei regreta amarnic! Haide, dezbrac -te, astfel nct s nu po i disimula n nici un fel adev rul! De acum nainte nu m vei mai putea n ela, c ci ndoielile mele n ceea ce te prive te nu au f cut dect s creasc ! Nu vei putea ob ine niciodat de la FungarHellan tot ce dore ti, ca i cum el ar fi lipsit de minte! 9. Aceast soma ie nu a f cut-o pe Agla s - i piard sngele rece. Ea s-a mul umit s i spun generalului: Bine, m voi dezbr ca, dar nu aici, n aceast cas pestilen ial , ci ntr-una din camerele fostelor zei e! 10. Drept urmare, ntregul grup s-a ndreptat c tre una din camerele casei locuite cndva de zei e. 11. Atunci, Agla s-a dezbr cat, precum i poruncise Fungar-Hellan. 12. Nimic nu l-ar fi putut orbi mai tare dect aceast scen pe general, care era foarte senzual. Abia n acel moment i s-au dezv luit n ntregime farmecele ie ite din comun ale acelei femei de o frumuse e extraordinar , care exercita o fascina ie att de mare asupra b rba ilor nct unii dintre cei de fa chiar i-au ie it din min i, iar cinci dintre ei au c zut la p mnt, mor i. 13. Ct despre Fungar-Hellan, acesta a uitat complet de suspiciunile sale. C ci, la fel cum r s ritul soarelui risipe te cea a din v i, frumuse ea excesiv a corpului gol al Aglei i-a risipit complet orice b nuial bietului general. 14. Drept urmare, el nu i-a mai cerut nimic altceva dect iubirea ei, promi ndu-i c va face tot ce-i va sta n puteri pentru a deveni demn de ea. 15. Agla a apreciat cu att mai mult aceast victorie cu ct se aflase pe marginea pr pastiei, sc pnd ca prin urechile acului. 16. Marii perdan i ai acestui deznod mnt erau Gurat i Drohuit, care au fost nevoi i s asiste neputincio i la derularea evenimentelor. Dar ce mai puteau face ei dect s -l felicite pe Fungar-Hellan? 17. Acest episod a pus cap t anchetei conduse de general. FungarHellan a condus-o pe Agla la palatul lui, lund-o de so ie, cu toate onorurile

150

care i erau datorate. Ct despre Drohuit i Gurat, ace tia s-au ntors i ei la casele lor, cu fe ele posomorte. Capitolul 103 Drohuit i Gurat le povestesc concubinelor lor ce s-a ntmplat. Fuga ratat . Reconcilierea (3 mai 1844) 1. Ajun i la palat, Drohuit i Gurat au fost primi i de concubinele lor, care i-au ntrebat cum au decurs lucrurile cu teribila Agla. 2. Drohuit le-a r spuns: Foarte r u, dragele mele, foarte r u! Agla a rupt leg tura marital care o lega de regele nostru plin de bun tate i i-a d ruit inima lui Fungar-Hellan, ca i cum ar fi fost celibatar ! Ct despre acel blasfemiator al drepturilor sacre ale regelui, acesta i-a v zut visul cu ochii! S sper m c privilegiul de care se bucur ast zi i va aduce tot attea avantaje cte i-a adus regelui nostru! Nu-i pot dori altceva! 3. n ceea ce m prive te, am fost un m gar cum nu mai exist altul pe p mnt, c ci mi-am riscat inutil via a pentru acest monstru infernal! Dac a fi denigrat-o n fa a lui Fungar-Hellan, cu siguran Agla nu ar mai fi ast zi n via ! Am fost ns suficient de stupid pentru a-i l uda calit ile, sp lndu-i toate p catele i prezentndu-i-o generalului ca i cum ar fi fost imaculat ! 4. Drept recompens , ne-a ntors amndurora spatele, mie i regelui, i nu ar fi exclus s trecem n scurt timp pe lumea cealalt , gra ie unei mici n ep turi de ac. La fel de bine, ne-ar putea cere amndurora s p r sim pentru totdeauna ora ul Hanoh i s ne c ut m s la printre tigri, hiene i ur i! Ce zici, Gurat, am dreptate sau nu? 5. Gurat i-a r spuns: Prietene, dac ar depinde numai de mine, a zice c cel mai bun lucru pe care l-am putea face ar fi s ne strngem toate comorile i s p r sim ora ul chiar n aceast noapte; c ci cred c mine va fi deja prea trziu! 6. De aceea, eu zic s i chemi pe to i servitorii mei i s le dai instruc iunile necesare, sub jur mntul secretului cel mai deplin! O sut de c mile ne vor transporta averea, alte o sut proviziile de care vom avea nevoie pentru drum, i o ultim sut ne va transporta pe noi n ine i pe oamenii no tri ntr-un col ct mai ndep rtat al p mntului. C ci de acum nainte nu vom mai avea zile n acest mare regat! 7. Poporul este ndobitocit la culme, iar cei care l conduc nu fac dect s mint , dnd dovad de viclenie, de iretenie, de ipocrizie i de egoism politic. Oricum, adev ratul suveran al Hanohului este du manul nostru i ne va du m ni cu att mai mult sub influen a ferocei Agla, care ne va ur de moarte dac va vedea c nu suferim din cauza pierderii ei!

151

8. n acest moment, Drohuit s-a uitat pe fereastr i, spre marea sa uimire, i-a v zut pe Agla i pe Fungar-Hellan apropiindu-se de palat. El i-a atras imediat aten ia regelui asupra acestui fapt. 9. V zndu-i pe cei doi apropiindu-se, regele a strigat disperat: Pe to i zeii! Suntem pierdu i! 10. Dar Drohuit, care le-a poruncit ntre timp femeilor s se retrag , i-a declarat lui Gurat: Prietene, de acum nainte cuvntul nostru de ordine va fi: viclenie contra cruzime! Haide s ne destr m m rapid hainele, s ne arunc m la p mnt i s ncepem s ne lament m din r sputeri i te asigur c totul se va sfr i cu bine! 11. Gurat nu a mai stat mult gnduri i cei doi au reu it s - i intre perfect n roluri. Nici nu au apucat s se zvrcoleasc de cteva ori pe jos c regina i generalul au intrat pe marea poart . Plin de blnde e, Agla s-a ndreptat mai nti c tre Gurat i l-a ntrebat ce s-a ntmplat. 12. Prinznd curaj, acesta i-a r spuns: O, Agla, Agla, creatur divin ! mi lipse ti att de mult nct m consum de durere! tiu c trebuia s te las s pleci, dar inima mea, ah, s rmana mea inim nu reu e te s se despart de tine! 13. Atunci, Agla l-a consolat pe Gurat spunndu-i: Nu mai plnge! Iat , sunt din nou al turi de tine! Voi r mne n compania ta i te voi iubi cu toat afec iunea de care sunt n stare. Ct despre Fungar-Hellan, acesta r mne prietenul nostru cel mai intim! 14. Auzind aceste cuvinte, Gurat s-a ridicat i s-a aruncat la gtul Aglei i al lui Fungar-Hellan, dup care l-a ajutat i pe Drohuit s se ridice de la sol. Capitolul 104 Discursul ipocrit al lui Drohuit. Satanica Agla cade n capcana ntins de acesta. Recompensa generalului i a lui Drohuit sunt cele dou surori ale Aglei (4 mai 1844) 1. Cnd Drohuit a p rut s - i mai revin din disperarea sa pref cut (demonstra ie care i-ar fi f cut cinste chiar i celui mai genial actor), el s-a ndreptat cu timiditate c tre Agla, i-a s rutat rochia, dup care l-a salutat pe Fungar-Hellan cu cel mai profund respect, spunndu-i: 2. V znd c Gurat s-a pr bu it ntr-o disperare f r margini, i-am spus pentru a-l lini ti: Prietene, las -m s te consolez! Ai ncredere n zei i n prietenul cel mai sincer i mai nobil pe care l ai! Bazeaz -te pe iubirea celestei Agla la fel cum te-ai baza pe un bloc de marmur i te vei convinge n curnd c lucrurile stau cu totul altfel dect i se pare ie, n imensa ta

152

durere! Dar cuvintele mele au r mas f r nici un efect, c ci el a continuat s se poarte ca un apucat. 3. Dup o vreme, i-am prins mna n mna mea i i-am spus: Prietene, rege al acestui m re regat, Gurat, ascult -m ! Te n eli n totalitate comparnd caracterul nobil al celestei Agla cu caracterele noastre! C ci ea este o fiic a unui locuitor al mun ilor sacri ce au fost popula i cndva cu primii oameni de pe acest p mnt, n timp ce noi nu suntem dect ni te oameni simpli, de fapt, ni te biete umbre ale umanit ii! 4. De aceea, trebuie s ne comport m exact ca ni te umbre n raport cu Agla, c ci numai ea are o natur cu adev rat uman . Noi suntem ni te s rmane umbre generate de soarele care apune i doar ne imagin m c avem un caracter m re , n timp ce prin compara ie cu cel al Aglei nu nsemn m nimic! 5. Dac dorim s aspir m m car c tre statutul de oameni adev ra i, tot ce trebuie s facem este s o urm m pe Agla ca ni te umbre, f r s ne gndim ns vreodat c ea s-ar putea cobor la nivelul nostru! 6. Dup ce a auzit aceste cuvinte, Gurat s-a mai calmat ntructva, dar suferea nc foarte intens, a a c a c zut n scurt timp ntr-o stare de triste e care nu p rea s aib limite. Din cnd n cnd striga: Agla este inima mea, iar Fungar-Hellan capul meu! Nu m pot lipsi de nici unul dintre ei f r a-mi pierde via a; i totu i, mi este limpede c nu i pot avea pe amndoi! Fie o primesc napoi pe Agla, fie pe Fungar-Hellan! 7. V znd ct de de arte au r mas eforturile mele de a-l consola, am c zut eu nsumi ntr-o stare de melancolie profund ! 8. Ca r spuns la acest discurs improvizat i sut la sut mincinos, Agla s-a apropiat emo ionat de oratorul nc aparent bulversat, i-a luat mna, i-a ap sat-o pe pieptul ei i i-a spus: 9. Te-ai dovedit un prieten credincios i te-ai bucurat ntotdeauna de indulgen a mea, dar niciodat nu am b nuit pn acum c ne po i purta o asemenea fidelitate, mie, regelui i lui Fungar-Hellan! De aceea, te voi recompensa a a cum nimeni nu a fost recompensat vreodat pn acum, n acest ora ! 10. Iat : eu mai am nc dou surori, a c ror frumuse e nu este cu nimic mai mic dect a mea! Le voi chema aici i i voi d rui una ie i pe cealalt lui Fungar-Hellan, astfel nct eu s pot r mne so ia lui Gurat. n acest fel, rela ia noastr de prietenie se va consolida i nimeni nu o va mai putea rupe vreodat ! 11. ntr-adev r, aceast propunere a avut darul s i satisfac pe to i, iar Agla a trimis de ndat mesageri n c utarea celor dou surori ale ei, care locuiau nc n mun ii sacri. Capitolul 105
153

ntlnirea caravanei trimis de Agla cu p storii lui Mahal, tat l reginei (6 mai 1844) 1. O caravan alc tuit din o mie de oameni a fost trimis imediat n mun i, cu misiunea de a le aduce pe cele dou surori ale Aglei, care se numeau Pira i Gella. 2. La jum tatea drumului, caravana a ajuns pe o paji te superb pe care c iva p stori i p teau oile i caprele, ap rndu-le de animalele s lbatice. P storii i construiser colibe i erau narma i cu s bii, pra tii i suli e. 3. eful caravanei l-a ntrebat pe unul din p stori dac le cuno tea pe cele dou fiice ale unui oarecare Mahal, respectiv pe Pira i pe Gella. 4. P storul i-a r spuns: De unde veni i voi i cum se face c le cunoa te i pe frumoasele fete ale st pnului nostru? De fapt, el a avut trei fiice i doi fii, dar a fost nevoit s l trimit pe unul din b ie i n inuturile de la es, pentru a propov dui acolo peniten a i pentru a ob ine iertarea p catelor oamenilor n fa a lui Dumnezeu, respectiv pentru a le anun a iminenta judecat a Domnului dac oamenii nu doreau s se c iasc . Acest fiu nu s-a mai ntors ns acas . 5. La fel ca i n cazul lui, una din frumoasele sale fiice a disp rut f r urm . Nimeni nu tie ce s-a ales de cei doi. Cine tie dac fata nu a c zut n minile vreunei caravane ca a voastr , c znd astfel victim celor de la es! De aceea, spune i-ne mai nti de unde veni i i cine v-a trimis aici; abia apoi v vom comunica unde se afl Pira i Gella! 6. eful caravanei i-a r spuns p storului: Asculta i-m , cinsti i p stori ai st pnului vostru! Cea care ne-a trimis la voi a fost Agla ns i, cu scopul de a le conduce la ea pe surorile sale! Agla a ajuns marea regin a inuturilor de la es i domne te cu o putere nelimitat asupra unei jum t i a acestei planete! Noi n ine suntem servitorii ei. Fratele ei Waltar a murit, dar nimeni nu tie cum. Cert este c i-am v zut capul mb ls mat ntr-o urn de cristal expus la templul marii zei e Naama. 7. Atunci, primul p stor a spus: Mi-am dat seama c ai spus adev rul! De aceea, pute i r mne aici pn mine, cnd Mahal va veni cu cele dou fiice ale sale i ve i putea discuta personal cu el. 8. Dac va afla din gura voastr c Agla a devenit o mare regin a unui ora de la es despre care noi nu tim nimic, va dori desigur s v nso easc pentru a- i vizita fiica pe care a deplns-o atta vreme, creznd-o pierdut pentru totdeauna! 9. Caravana a r mas a adar peste noapte al turi de p stori, a teptnd venirea lui Mahal i a celor dou fiice ale sale, n diminea a urm toare.

154

Capitolul 106 Ritualul devo ional matinal al p storilor. Cuvintele Celui Preanalt care le sunt adresate. Caravana se ntlne te cu Mahal i cu fiicele sale (7 mai 1844) 1. n timpul nop ii, p storii au fost nevoi i s se lupte, ca de obicei, cu animalele s lbatice care i-au atacat cu violen . Cnd soarele a nceput s r sar , ei au c zut ns n genunchi, sl vindu-L pe Dumnezeu i mul umindu-i c i-a ap rat i de aceast dat de ferocele fiare. n final, ei Lau rugat s le acorde i de acum nainte gra ia Lui. 2. Atunci, o voce s-a auzit din cer, la fel ca un tunet, spunnd: Conduce i aceast turm bogat acas i nchide i-o n staulul slujitorului Meu Noe! C ci fratele s u Mahal nu va mai avea nevoie de acum nainte de aceast turm ! El a luat ast zi decizia de a cobor mpreun cu fiicele sale n inuturile blestemate de la es, pentru a- i ncerca acolo norocul! 3. Noe v va da de munc , a a cum i voi indica Eu. Dac ve i executa voin a Mea, f cnd ceea ce v va cere Noe, nu ve i sim i mnia Mea n ziua judec ii. Dac ve i murmura ns executnd aceast sarcin , n momentele din urm mi ve i sim i mnia i v ve i blestema zilele! A a s fie! 4. Dup ce vocea a t cut, p storii au c zut cu fe ele la p mnt i s-au nchinat lui Dumnezeu. 5. Dup ce s-au ridicat de la sol, eful caravanei l-a ntrebat pe unul dintre ei ce a nsemnat acea voce ca un tunet i dac a n eles ce spunea ea, de vreme ce to i au ascultat-o cu atta aten ie. 6. P storul i-a r spuns: Zgomotul pe care l-a i auzit nu a fost un tunet obi nuit, c ci tunetele nu pot fi auzite atunci cnd cerul este perfect senin! Ceea ce a i auzit a fost vocea lui Dumnezeu, care ne-a vorbit i ne-a cerut s ndeplinim o anumit misiune. Ea ne-a avertizat c Mahal, cel care a fost st pnul nostru pn n prezent, va nceta s ne mai fie st pn de acum nainte, c ci se va stabili n inuturile blestemate de la es pentru a- i c uta acolo norocul. Dac mai r mne i aici, l ve i ntlni cu siguran , mpreun cu fiicele sale! 7. Dup care p storii au nceput s adune turma pentru a se ndrepta c tre Noe i au p r sit locul. Membrii caravanei au a teptat pn seara, dar Mahal nu a ap rut. 8. Atunci, eful caravanei a spus: De ce am fost att de pro ti s -i l s m s plece pe acei p stori? Cine tie dac nu cumva l-au atacat pe Mahal, dac s-au ntlnit ntr-adev r cu el? Cel mai bine este s o pornim la drum, pentru a-i ie i n cale. Poate c are nevoie de ajutorul nostru! 9. Dup aceste cuvinte, caravana s-a pus din nou n mi care, ndreptndu-se c tre culmile muntoase.

155

10. Dup trei ore de mers, ei au z rit un ntreg grup de oameni care se ndrepta c tre ei, n mijlocul c rora se afla Mahal, nconjurat de cele dou fiice ale sale i de fiul s u. Dup ce au aflat cu cine au de-a face, membrii caravanei i-au povestit lui Mahal tot ce trebuia s tie. 11. Aflnd motivul venirii caravanei, Mahal i-a concediat escorta i a cobort vesel la es, mpreun cu str inii. Capitolul 107 Mahal i caravana care l nso e te ajung la templul iubirii. Marea recep ie de la palatul regal (8 mai 1844) 1. Drumul care cobora din mun i, aflat n stare proast , c ci era foarte rar frecventat, conducea direct c tre gr dina zei elor frumuse ii i n apropiere de templul deschis. De aceea, c l torii no tri au trebuit s treac prin aceast gr din funest i n apropiere de edificiul cu pricina. 2. Dup aflarea evenimentelor care s-au petrecut n acest loc, vizitatorii templului erau mai numero i ca oricnd. Nu-i de mirare c membrii caravanei, mna i de curiozitate, i-au propus s urmeze i ei mul imea, pentru a vedea ce se ntmpl acolo. 3. Dar eful caravanei i-a spus lui Mahal: Onorate b trn i ilustru p rinte al marii noastre regine! Ne-ar lua o or ca s trecem prin toat aceast mul ime pentru a ne apropia astfel de templu! Deocamdat , nu dispunem de acest timp! 4. De aceea, mul ume te-te pentru moment s prive ti templul de departe. Dac vei dori s l vezi mai ndeaproape, o vei putea face f r probleme n compania regelui, c ci atunci cnd apare acesta, poporul se retrage imediat i i face cu respect loc! 5. Mahal s-a mul umit cu aceste explica ii i a continuat s urmeze caravana. 6. Ajuns n ora , uimirea sa nu a mai cunoscut limite. El s-a oprit n fa a fiec rui palat, scufundat ntr-o stare de minunare din care nu mai reu ea s ias . 7. Ct despre copiii s i, ace tia erau de-a dreptul extazia i. Fiul s u, pe nume Kisarell, ntreba f r ncetare dac toate acele opere erau f cute de oameni. 8. Cele dou fiice erau la fel de fascinate v znd toate m rfurile expuse pe tarabe i ntrebau la tot pasul cui apar ineau acele lucruri minunate i dac le puteau lua cu ele. 9. eful caravanei nu mai contenea cu explica iile i a oftat u urat atunci cnd, dup patru ore, a reu it s ajung la palatul regal.

156

10. Cnd caravana s-a oprit, regele, regina, Fungar-Hellan i Drohuit le-au ie it n ntmpinare oaspe ilor, primindu-i cu cea mai mare amabilitate i conducndu-i n interiorul re edin ei regale. 11. Mahal era att de fericit datorit faptului c i-a reg sit fiica preferat n circumstan e att de favorabile, dup ce o plnsese att de mul i ani, nct nu mai putea pronun a nici un singur cuvnt. 12. Ct despre Fungar-Hellan, acesta a nceput imediat s -i fac curte Pirei, pe care a pl cut-o din primul moment. El i-a pus numeroase ntreb ri, la care frumoasa Pira a r spuns cu toat naivitatea, fapt care l-a ncntat pe general. 13. La fel, Drohuit i-a g sit fericirea al turi de frumoasa Gella. 14. La rndul ei, Agla trecea cnd n bra ele p rintelui ei, cnd n cele ale fratelui s u, fiind incapabil s mai spun ceva, att de fericit era. 15. Gurat a poruncit pe loc un festin somptuos i i-a mbr cat pe loc pe noii veni i cu haine regale. 16. A a a fost primit aceast familie la Hanoh. Capitolul 108 Hainele indestructibile ale lui Mahal. nc p narea sa de a nu renun a la ele (9 mai 1844) 1. Dup ce me terii-croitori au adus hainele regale, Gurat l-a rugat pe Mahal s i schimbe ve mintele de muntean cu cele confec ionate dintr-o stof mai moale. 2. Mahal i-a amintit ns de Dumnezeu i a spus: Stimatul meu ginere! Eu am ajuns la o vrst naintat i am supravie uit multor regi ai inuturilor de la es! 3. Fratele meu Noe a cunoscut epoca lui Lameh, iar eu pe cea a lui Uraniel, care i-a succedat lui Tubal-Cain. Au urmat apoi consiliul celor o mie i Ohlad, care a f cut cndva parte din consiliu i care a redeschis templul lui Lameh. 4. Aceast hain care mi acoper nuditatea mi-a folosit secole la rnd i este practic indestructibil , c ci a fost esut din materialul pe care li l-a dat nsu i Iehova primilor oameni de pe p mnt! De ct ingratitudine a da dovad fa de Dumnezeu dac m-a desp r i de acest ve mnt care mi-a protejat corpul de c ldur i de frig timp de aproape cinci secole, pentru a mbr ca acest ve mnt regal att de moale! 5. Desigur, haina mea nu este somptuoas i nu are nici un fel de str lucire, dar este infinit mai pre ioas pentru mine dect toate ve mintele voastre esute din fir de aur i pline de pietre pre ioase! C ci ve mintele

157

voastre se murd resc i trebuie cur ate, n timp ce haina pe care o port de mai bine de 400 de ani nu se murd re te niciodat i mi p streaz intact puritatea corpului! 6. De aceea, nu voi mbr ca niciodat o hain care se murd re te i o voi p stra pe cea pe care o port, care nu numai c nu se murd re te, dar distruge chiar i impurit ile corporale, asigurndu-i trupului meu s n tatea de care are nevoie! 7. Gurat s-a minunat n fa a acestei nc p n ri i a ntrebat-o n tain pe Agla ce trebuie s fac . 8. Aceasta i-a r spuns: Las -l s fac ce vrea! Eu una l cunosc bine; dac refuz ast zi s fac ceva, a doua zi se r zgnde te i face ce i spui tu! Acum face caz de b trnul Dumnezeu, dar dup ce i trece aceast faz , p c tuie te la fel ca noi to i! 9. Pn una alta, nu mai pomeni nimic de acest subiect, dac nu dore ti s se nc p neze i mai tare! Disear , las -i ns ve mintele albe pe marginea patului, iar mine i le va pune din proprie ini iativ , dac nu direct pe piele, cel pu in deasupra hainei sale indestructibile! 10. Gurat a ntrebat-o de asemenea n secret dac tot ce i-a povestit tat l s u despre via a sa de dinainte i despre haina sa este adev rat. 11. Agla i-a r spuns: l po i crede ntru totul pe cuvnt; c ci avea deja 400 de ani cnd i-a luat pentru prima oar o so ie! De altfel, i po i da seama de acest lucru numai privindu-ne pe noi, copiii lui, care avem vrsta pe care o au b trnii vo tri, dar nu ne-am pierdut nf i area de adolescen i! 12. A a este, i-a spus Gurat. Acum l cred ntru totul! S n eleg c haina sa este responsabil pentru aceast longevitate? 13. Agla i-a r spuns: Nu, adev rata cauz este b trnul Dumnezeu, care este singurul Dumnezeu care exist i n afara c ruia nu mai exist nici un alt zeu! Gata ns cu acest subiect, c ci masa este deja servit ! Mine vei nv a s o cuno ti pe adev rata ta Agla! Pn atunci, s ne ndrept m c tre sala de mese! Capitolul 109 Mahal i familia lui la masa regal . Mahal ntreab unde este Waltar. R spunsul evaziv al Aglei. Mahal se mbrac cu hainele regale (10 mai 1844) 1. Dup aceste cuvinte, ntregul grup s-a a ezat la mas , n fa a unor bucate foarte sofisticate. Singur Mahal a mncat foarte pu in, c ci cerul gurii sale nu era obi nuit cu asemenea bucate, iar stomacul lui robust de muntean nc i mai pu in.

158

2. n schimb, Pira i Gella s-au desf tat pur curiozitatea le-a mnat s ncerce din fiecare fel cte pu in.

i simplu, c ci

3. Dup mas , oaspe ii s-au ntre inut cu gazdele lor i seara a trecut repede, ntr-o atmosfer de prietenie i bun dispozi ie. 4. Singur Mahal a pus o serie de ntreb ri legate de Waltar, la care Agla a r spuns foarte evaziv, astfel nct tat l ei nu a n eles nimic concret. 5. n tain , Agla a dispus trimiterea unor servitori n gr dina templului pentru a ascunde capul lui Waltar, mai precis pentru a-l cimenta ntr-o ni a zidului de incint al gr dinii ct mai ndep rtat posibil, sub leg mntul unei t ceri absolute, a c rei nc lcare era pasibil de pedeapsa cu moartea. 6. n diminea a zilei urm toare, ordinul reginei a fost executat pn la ultimul detaliu i n cel mai mare secret, c ci servitorii Aglei i-au spus: Trebuie s i ascult m cu stricte e ordinele! Dac nu l-a scutit nici m car pe propriul ei frate, nu ne va scuti nici pe noi de pedeaps ! De aceea, va trebui s p str m o t cere absolut ! 7. Dup ce s-au ntors la palat, servitorii i-au explicat n detaliu Aglei ce au f cut i cum i-au ascuns capul lui Waltar. 8. Agla i-a recompensat i le-a poruncit nc o dat s tac , inclusiv n fa a regelui, a lui Drohuit i a generalului. 9. Servitorii i-au jurat pe tot ce aveau mai sacru c vor p stra t cerea, dup care au plecat la treburile lor. 10. Cnd toat lumea s-a reunit din nou n marea sal , cu to ii au remarcat absen a lui Mahal. 11. Au plecat imediat s l caute. 12. Cnd au intrat n camera lui, l-au g sit ncercnd noile sale haine regale, pe deasupra ve mntului s u indestructibil. 13. Mahal a fost felicitat din toate p r ile i cu to ii s-au gr bit s l complimenteze n sala de mese, unde i a tepta deja un mic dejun excelent. 14. ncepnd din acea zi, ntreaga familie venit din mun ii sacri era mbr cat cu ve mintele regale, care le-au pl cut tuturor peste m sur . Capitolul 110 Fungar-Hellan le cere de so ii pe ambele surori. Generalul face un schimb cu Drohuit, care devine rege i o ob ine pe Agla drept so ie (11 mai 1844) 1. Dup masa de diminea , Fungar-Hellan s-a ridicat i i-a spus Aglei: Agla, reprezentant sublim a frumuse ii feminine ideale pe acest p mnt! n afar de tine, singurele care i egaleaz frumuse ea sunt surorile

159

tale! Gella mi place la fel de mult ca Pira i nu reu esc s fac o alegere ntre ele! 2. Ca s fiu absolut sincer cu tine, a prefera s le iau pe amndou de so ii, nu doar pe una singur ! Dac Drohuit mi-ar da aprobarea sa, ar g si n mine un prieten devotat pentru totdeauna. Oricum, aceast decizie i apar ine numai lui! 3. Auzind aceste cuvinte, Agla s-a ntors c tre Drohuit i i-a spus la ureche: Ai auzit ce dore te Fungar-Hellan, dragul meu Drohuit? Care este r spunsul t u? 4. Drohuit i-a r spuns: Am auzit, din p cate, dar ce pot face? Tot ce pot face este s renun la o mireas pe gustul meu din motive pur politice, mul umindu-m cu acest fruct amar i mimnd satisfac ia n fa a acestui joc murdar! Singurul lucru care m-ar putea consola n fa a acestei pierderi, o, divin Agla, ar fi certitudinea iubirii tale! n caz contrar, a fi absolut disperat! 5. Auzind aceste cuvinte din gura c pitanului ei preferat, care i s-au p rut balsam pe ran , Agla i-a spus acestuia: Da, Drohuit, i vei g si de o mie de ori consolarea n bra ele mele! Acum, du-te ns la Fungar-Hellan i acord -i ceea ce i dore te, i te asigur c totul se va termina cu bine! 6. Drohuit s-a ridicat de la mas , s-a dus la general i i-a spus: Prietene, sincer s fiu, a tep i foarte mult de la mine! mi propui s o sacrific pe aceea n schimbul c reia a fi dispus s renun la o lume ntreag ! Pentru a- i demonstra ns c tu reprezin i pentru mine mai mult dect ntreaga lume, sunt dispus s accept acest sacrificiu de dragul prietenului meu intim, mai mare i mai puternic dect mine! n consecin , i-o cedez pe aleasa inimii mele, mnat de un elan care provine din str fundurile acestei inimi, i te binecuvntez cu toat for a fericirii care credeam c mi apar ine deja! 7. Auzind aceste cuvinte, Fungar-Hellan l-a luat n bra e pe Drohuit i l-a s rutat, spunndu-i: Drohuit, adev r i spun: acest sacrificiu i va aduce avantaje la care nimeni nu a visat vreodat n ntreaga lume; acest lucru este la fel de adev rat cum este faptul c eu m numesc Fungar-Hellan i c de in ntreaga putere n minile mele! 8. Pn atunci, i spun un singur lucru: Drohuit, tu e ti adev ratul rege, iar Gurat nu este dect un simplu figurant! n consecin , Agla i apar ine de drept! Las -l pe Gurat, care a mb trnit i a devenit slab, s se bucure de luxul lui i s reprezinte puterea regal n fa a poporului. n ceea ce prive te ns adev rata putere, aceasta ne va apar ine nou , mie i ie! 9. Aceasta este r splata pentru datoria pe care o am fa de tine i pe care i-o acord n avans; viitorul i va ar ta ce i va aduce! 10. Dup aceste cuvinte, cei doi prieteni s-au mbr i at nc o dat . Drohuit a fost ct se poate de mul umit cu promisiunea primit n schimbul sacrificiului s u i a plecat imediat s o informeze pe Agla.
160

11. Atunci, Agla i-a luat mna lui Drohuit, a ap sat-o la pieptul ei i i-a spus: Acum, dorin a mea cea mai intim s-a ndeplinit! Tu mi apar ii! Capitolul 111 Mahal solicit s fie informat. R spunsul Aglei. Mahal este pus la curent cu situa ia infernal din Hanoh (13 mai 1844) 1. Se pare ns c la urechile lui Mahal au ajuns zvonuri legate de ceea ce se ntmpla i de faptul c ambele fiice ale sale erau promise unui singur b rbat. De aceea, el s-a ndreptat n grab c tre Agla i i-a cerut explica ii. 2. Agla i-a spus: Ascult -m , dragul meu p rinte! n mun ii no tri arizi era natural ca tu s decizi dac i cu cine se puteau m rita fiicele tale, dar aici exist o cu totul alt ordine a lucrurilor i va trebui s fii de acord cu ceea ce decid principalii trei potenta i ai acestui regat. 3. Unul din ace ti potenta i este exact cel care dore te s le ia de so ii pe fiicele tale, iar aceasta este o mare ans deopotriv pentru ele i pentru mine. Al doilea potentat sunt chiar eu, fiica ta Agla, care sunt regina acestui mare ora i a ntregului regat, iar cel de-al treilea este Drohuit, acest tn r nalt care vorbe te cu Fungar-Hellan, eful suprem al marilor preo i. 4. ncearc s ntre ii rela ii de prietenie constante cu ace ti potenta i dac dore ti s te bucuri de o via agreabil i f r griji. n caz contrar, s-ar putea s te confrun i cu mari dificult i, chiar dac e ti tat l meu! De aceea, p streaz t cerea i afi eaz o bucurie ct mai mare n fa a lui FungarHellan pentru faptul c le-a ales pe ambele tale fiice pentru a-i fi so ii, c ci prin aceast alegere, c tigi i tu ca importan n aceast ar ! 5. Dup ce a ascultat cuvintele Aglei, Mahal a nceput s - i cam dea seama ce se ntmpla n aceast cas . Gnditor, el s-a sc rpinat dup urechi i i-a optit cu voce joas Aglei: 6. n eleg ce vrei s spui i voi ncerca s m integrez n acest joc murdar, dar asta numai de dragul t u! Spune-mi ns : dac tu, Fungar-Hellan i Drohuit sunte i primii trei potenta i ai regatului, la ce mai folose te regele? i ce se va ntmpla cu fiul meu Kisarell? 7. Agla i-a r spuns: Prietenia care l leag pe regele Gurat de Fungar-Hellan nu este una foarte profund . Pe de alt parte, regele este foarte stupid! El poart hainele regale i mimeaz rolul de rege, dar nu dispune de nici o putere! Drohuit este adev ratul suveran, iar eu sunt so ia lui. n consecin , pe el va trebui s -l ascul i de acum nainte! 8. nc o dat , Mahal i-a ntrebat fiica: Dac a a stau lucrurile, la ce mai folose te puterea lui Dumnezeu? Nu i cere i niciodat sfatul?

161

9. Agla i-a indicat cu degetul propria frunte i i-a spus: Iat , aici se afl toate sfaturile lui Dumnezeu! Aceasta este partea pe care omul trebuie s i-o dezvolte i dup ea trebuie s se ia el, caz n care ac ioneaz cu siguran n conformitate cu sfaturile lui Dumnezeu, cel care l-a creat i care i-a d ruit pentru totdeauna acest cap! Cuno ti tu o cale mai bun ? 10. De data aceasta, Mahal a t cut, dndu- i n sfr it seama c n inuturile de jos domnea infernul cel mai deplin. 11. Ct despre Agla, aceasta s-a ndreptat glon c tre general i a nceput o conversa ie de tain cu el. Capitolul 112 Kisarell este numit ef al g rzilor pie ei palatului. Profe ia lui Mahal. Sup rarea lui Mahal cauzat de moartea lui Waltar (14 mai 1844) 1. Convorbirea secret dintre Agla i Fungar-Hellan avea drept scop numirea lui Kisarell ntr-o func ie public oarecare. Generalul i-a propus reginei s l numeasc pe fratele ei ef al g rzilor pie ei palatului, post care iar fi deschis o mul ime de posibilit i de avansare, care i-ar fi permis s avanseze n pozi ii din ce n ce mai nalte, n cazul n care ar fi f cut dovada unui talent real. 2. Auzind aceast propunere, Agla s-a gr bit c tre tat l ei pentru a-i mp rt i noua veste i i-a spus: M-ai ntrebat mai devreme ce se va ntmpla cu fiul t u. Ei bine, pot s - i spun c a fost numit deja ef al g rzilor pie ei palatului, un post ntru totul onorabil! Dac i va exercita aceast func ie ntr-o manier onorabil i dac va dobndi cuno tin e strategice profunde, va putea avansa treptat c tre pozi ii din ce n ce mai nalte! E ti mul umit de aceast numire att de avantajoas pentru Kisarell? 3. Mahal i-a r spuns: Ascult , fiica mea! Sunt ntru totul satisf cut, dar doresc s i spun ceva. Sunt convins c nu ai uitat complet de Dumnezeul lui Adam, al lui Seth i al lui Enoh. De aceea, doresc s - i transmit un lucru pe care to i locuitorii din mun i l cunosc. 4. Voi ace tia, marii potenta i ai regatului, nu ar trebui s v face i prea mari iluzii n ceea ce prive te proiectele voastre i avantajele de care v bucura i, c ci orice om cu bun sim care examineaz starea de lucruri din regatul vostru i d cu u urin seama c nu ve i mai putea exista mult timp, dat fiind c v-a i ntors cu totul fe ele de la Dumnezeu i c a i c zut ntr-o idolatrie total , care venereaz fiin a uman mai presus de orice i pune pe primul loc cultul cel mai obscur al lumii, care nu are nimic de-a face cu doctrina sfnt a Domnului. 5. Adev r i spun: peste numai 17 ani nu va mai exista nici o urm din grandoarea voastr i din m re ul vostru regat! De aceea, eu unul v voi

162

p r si i m voi ntoarce la fratele meu Noe, n mun ii sacri. Totu i, nainte de a pleca a dori s l rev d pe Waltar! 6. Agla s-a sim it impresionat f r s vrea, dar i-a revenit repede i i-a r spuns tat lui ei: F cum dore ti. Din partea noastr nu vei avea parte de dificult i! n ceea ce l prive te pe Waltar, va fi imposibil s l revezi, ntruct a plecat n lumea larg , dat fiind c fiindu-i sor nu i-am putut deveni so ie! 7. Mahal a intrat ntr-o stare de mare agita ie interioar , i-a mu cat buzele i dup cteva clipe i-a spus fiicei sale: n eleg c Waltar e mort! Agla, Agla, Domnul te va pedepsi cu severitate! 8. Dup care i-a acoperit fa a cu minile i a nceput s plng n hohote. Capitolul 113 Mahal i adreseaz generalului un discurs cu consecin e grele. Argumentele celui din urm sunt sinonime cu criteriile acestei lumi (15 mai 1844) 1. Fungar-Hellan a remarcat imediat c b trnul Mahal plngea. De aceea, el s-a ndreptat c tre el i l-a ntrebat care este motivul triste ii sale. 2. Mahal i-a r spuns: O, potentat al acestui regat, care te bucuri de atta timp de gra ia i de compasiunea lui Dumnezeu, Domnul nostru, dac ai ti ce tiu eu, i tu ai plnge, la fel ca mine, lamentndu-te teribil! 3. Vezi tu, Domnul mi-a d ruit adineauri o mare lumin interioar , iar n aceast lumin am v zut crimele pe care le-a i comis cu to ii mpotriva Lui, precum i pedeapsa care urmeaz i care va consta n distrugerea voastr complet ! Cum a putea s nu plng? 4. Voi a i ucis spiritul fiului meu Waltar, care a fost trimis la voi ca profet al lui Dumnezeu, i cine tie dac nu i-a i ucis i trupul 5. Oricum, chiar dac i-a i fi ucis de o mie de ori trupul, nu a plnge, ci a rde, c ci a ti c fiul meu a r mas viu din punct de vedere spiritual n fa a lui Dumnezeu. De vreme ns ce i-a i ucis spiritul, el a murit pentru totdeauna! 6. Aceasta va fi soarta tuturor copiilor mei care se afl aici! Agla este deja de trei ori moart , iar Kisarell, Pira i Gella vor muri n scurt timp dac i vor nsu i felul vostru de a fi, n cazul n care nu ve i lua decizia s p i i pe urmele marilor regi din trecutul acestui regat, respectiv Lameh, TubalCain, Uraniel i Ohlad, care i-au p strat cu to ii verticalitatea n fa a lui Dumnezeu! 7. Dup ce a ascultat cuvintele lui Mahal, care i-au fost inspirate acestuia de Dumnezeu nsu i, Fungar-Hellan a reflectat cteva momente,

163

dup care i-a spus pe o voce ct se poate de calm : Poate c ai dreptate, c ci tiu bine c primii locuitori din mun ii sacri dispun de o n elepciune primordial , pe care noi am pierdut-o, din p cate. Oricum, nici noi nu suntem att de limita i cum ai impresia tu! 8. Este foarte adev rat c n regatul nostru idolatria se amestec cu cunoa terea lui Dumnezeu. Totu i, nimeni nu poate spune c Fiin a Suprem nu este bine reprezentat n credin ele noastre. Prin arta noastr plastic , noi materializ m pentru popula ie exclusiv acele for e care provin de la Dumnezeul cel unic ce domne te asupra ntregii crea ii, i nu le vener m dect pentru c sunt divine. Nici m car Dumnezeu nu ar considera acest lucru un sacrilegiu! 9. Spune-mi: de ce i s-ar p rea abominabil lui Dumnezeu, care este n elepciunea etern , faptul c noi d m nume acestor for e, reprezentnduni-le ntr-o form tangibil ? 10. Spune-mi: atunci cnd admiri somptuozitatea unui edificiu i i lauzi frumuse ea, oare nu l lauzi implicit i pe cel care l-a creat? Ce elogiu reprezint acela n care lauzi persoana creatorului, dar i critici opera? Nici un constructor nu ar fi satisf cut de un astfel de elogiu! 11. Cuno tin ele noastre referitoare la Dumnezeu merg mn n mn cu maniera noastr de a ne guverna poporul. Te-a putea conduce oriunde n regatul nostru i nu vei auzi nici m car o singur plngere la adresa noastr , a conduc torilor lui! 12. Dup cum vezi, oamenii sunt ferici i! Nimeni nu cunoa te s r cia, iar artele i tiin ele sunt ct se poate de nfloritoare. Spune-mi: crezi c Dumnezeu i-ar dori mai mult de la noi? Dac dore te s ne ucid , nu are dect s o fac , c ci suntem cu to ii n puterea Lui! Ct despre justi ia unui asemenea act Mai bine s o l s m balt ! 13. Vino cu mine i i voi ar ta cine suntem noi cu adev rat i cu ce ne ocup m noi. Abia dup aceea mi vei spune dac i se pare ceva reprobabil n felul nostru de a fi! Capitolul 114 n eleptul r spuns al lui Mahal i criticarea politicii folosite n regatul Hanoh (17 mai 1844) 1. Dup ce Fungar-Hellan a t cut, Mahal i-a spus cu voce tare: Dumnezeul meu i unicul meu Domn! Doar nu vrei s - i abandonezi slujitorul, astfel nct s confunde noaptea cea mai adnc ce domne te n acest inut cu lumina?

164

2. Fungar-Hellan, tu crezi c ra iunea uman exterioar se poate m sura cu lumina interioar a spiritului? Crezi c ea poate lupta cu for a acestei lumini? 3. Din perspectiva exterioar a lumii, discursul t u a p rut rezonabil, dar n urechile spiritului el r mne o oroare! 4. Dac mi-ai fi vorbit n mod serios i dac ai fi exprimat adev rul cel mai pur, atunci cuvintele tale ar fi avut sens; dat fiind ns c starea voastr de spirit este complet diferit n esen a ei de cea care pretinde c i dore te exclusiv bun starea poporului, nici nu se pune problema unei justific ri n fa a judec ii spiritului! 5. Orice mi-ai ar ta din operele voastre, nimic nu va putea schimba adev rul din spiritul meu, c ci dincolo de frumoasa masc a concep iilor voastre despre lume, eu v d scheletul oribil care se ascunde n spatele ei. 6. Ce via just i ordonat dore ti s -mi ar i, cnd eu nu descop r la tot pasul dect cadavre i spurc ciuni? 7. Ca s - i demonstrez ct de clar mi este starea voastr de spirit, i voi spune c tu, Gurat i Drohuit, precum i mii de al i potenta i la fel ca voi, nu crede i n absolut nimic, nici n Dumnezeul str mo ilor no tri, nici ntrun Dumnezeu nou i nici n via a de dup moarte! Ct despre zeii vo tri, ace tia nu reprezint dect o am gire a poporului! 8. Dac i-a i vorbi poporului de ceea ce crede i cu adev rat, m car nu l-a i n ela pe fa , ci a i fi one ti n ceea ce l prive te, f cndu-v astfel mai pu in vinova i! 9. Dar singura voastr deviz este iluzia i politica! Voi spune i cu totul altceva dect gndi i, iar faptele voastre nu urm resc dect s ating scopuri ascunse, care nu au aproape nici o leg tur cu inten iile pe care le declara i! 10. De aceea, prietene, doresc s te ntreb: Crezi c o astfel de stare de spirit i se poate p rea just unui Dumnezeu att de n elept, El care reprezint iubirea i n elepciunea etern , i implicit ordinea i justi ia absolut ? 11. De aceea, nu doresc s v d nimic din ceea ce vrei s -mi ar i, c ci mi dau seama care este motivul real care st la baza inten iei tale! 12. Discursul lui Mahal l-a l sat complet deconcertat pe FungarHellan, ntruct punea degetul pe ran . De aceea, el s-a mul umit s i spun : La urma urmelor, s-ar putea s ai dreptate! Te rog ns s vii cu mine, i i vei schimba opinia! Capitolul 115 Mahal l conduce pe Fungar-Hellan n gr dina templului iubirii

165

(18 mai 1844) 1. Mahal i-a r spuns astfel generalului: Bine, prietene, te voi urma! Nu mi-e deloc team de tine, c ci Domnul m nso e te! Vai ie ns n cazul n care cultivi n inima ta gnduri rele, c ci i vei da rapid seama c Domnul cerului i al p mntului este de partea mea! Iar acum, s pornim la drum! 2. Fungar-Hellan i-a adunat numeroasa gard de onoare i s-a preg tit de plecare. n ultima clip , lui i-a venit ideea de a-i lua cu el pe cele dou fiice ale lui Mahal i pe Kisarell, gndindu-se c ace tia ar fi putut c dea cu u urin prad mniei colerice a Aglei. De acea, el i-a cerut sfatul lui Mahal. 3. Mahal a fost de acord cu aceast propunere, spunnd: Te-ai gndit bine, c ci nu este deloc prudent s i la i pe fra i n compania unei surori fratricide! 4. Aceste cuvinte l-au nsp imntat n cel mai nalt grad pe FungarHellan, care l-a ntrebat pe Mahal: Om misterios, de unde tii tu c Agla ia ucis fratele, pentru a se asigura astfel de binele suprem al acestui regat? Sunt extrem de pu ini cei care cunosc acest lucru! 5. Mahal i-a r spuns: Cunosc acest secret pentru c mi l-a dezv luit Domnul. Voi, oamenii lipsi i de credin , sunte i incapabili s cunoa te i realitatea, c ci v-a i adncit prea mult n tenebrele acestei lumi, astfel nct v afla i de fapt n infern, acolo unde nu str luce te nici cea mai mic raz de lumin , ci numai mnia lui Dumnezeu, noaptea spiritului i moartea! 6. Dar mai bine s plec m. Ne vom ndrepta mai nti de toate acolo unde m va conduce spiritul meu. n final, te voi urma la rndul meu acolo unde vei dori s m conduci! 7. Fungar-Hellan i-a spus: Bine, s pornim la drum! Sunt curios unde dore ti s m conduci, om plin de mister, tu, care nu cuno ti deloc ora ul nostru! 8. i astfel, Fungar-Hellan, Mahal, Kisarell, Pira i Gella au p r sit mpreun palatul. Mahal l-a condus pe general direct c tre gr dina fostelor zei e ale frumuse ii, fapt care l-a uimit n mare m sur pe acesta din urm , ntruct b trnul cobort din mun i nu cuno tea deloc imensa metropol , fapt care nu l-a mpiedicat s g seasc drumul cel mai scurt printre sute de str du e. 9. Cnd au ajuns n gr din , Mahal l-a condus n linie dreapt pe Fungar-Hellan c tre locul n care Agla a dispus zidirea urnei cu capul lui Waltar, cu o noapte mai nainte. 10. Cnd grupul a ajuns n fa a zidului, Fungar-Hellan l-a ntrebat pe Mahal: Ei bine, prietene, ce ar trebui s fac eu aici? 11. Mahal i-a r spuns: Dispune spargerea acestui zid, dar cu cea mai mare aten ie, pentru a te convinge astfel c lumina divin din interiorul

166

inimii poate vedea mai bine dect ntregul t u sistem de spionaj cu care controlezi acest ora i pe locuitorii s i! 12. Fungar-Hellan a f cut imediat ce i s-a spus. Cnd ni a ascuns n zid a fost debarasat de recentul strat de ciment, n ea a ap rut urna cu capul lui Waltar. 13. Generalul a r mas uluit i a strigat: Pe to i diavolii! De unde ai tiut unde se afl urna? 14. Mahal i-a r spuns: Tocmai tu mi pui o astfel de ntrebare? Nu ar fi trebuit tu s fii la curent cu toate secretele regatului t u? Nu tiai ce le-a poruncit ieri Agla servitorilor s i? 15. Fungar-Hellan a f cut ochii mari, dar Mahal l-a invitat s l urmeze ntr-un alt loc, n care urma s descopere noi secrete. Fungar-Hellan l-a urmat f r s mai scoat nici un cuvnt. Capitolul 116 Fungar-Hellan n templul iubirii, ghidat de Mahal. Sinistra descoperire a abisului disimulat (20 mai 1844) 1. n continuare, grupul s-a ndreptat c tre templu. Cnd au ajuns n interiorul acestuia, Mahal a ar tat cu degetul sicriele so iilor lui Waltar. 2. Iat , acesta este adev ratul motiv al mor ii fiului meu! Aceasta a fost cauzat de gelozia Aglei, fiica mea depravat , mpotriva acestor nefericite. Ea ns i l-a ucis cu mna ei, folosindu-se de un pumnal otr vit! 3. Auzind aceste cuvinte din gura lui Mahal, Fungar-Hellan a fost cuprins de fric , dar i de o mnie teribil . El i-a spus lui Mahal: Dac este adev rat c Agla a comis aceast crim din motivul invocat de tine, va muri chiar ast zi, ca o martir ! 4. Mahal i-a replicat ns cu vocea calm : O, prietene, nu te ambala nainte s cuno ti toate detaliile legate de comportamentul Aglei! Mai bine urmeaz -m n continuare! 5. Grupul a continuat s l urmeze pe Mahal de-a lungul unui coridor care ducea la etajul trei al templului. Ajuns la cap tul culoarului, Mahal i-a ar tat generalului o poart i l-a ntrebat pe eful suprem al marilor preo i, cu o privire scrut toare: tii tu ce se afl n spatele acestei por i aparent nevinovate? 6. Generalul a ridicat din umeri, spunnd: De unde s tiu? Nu am deschis aceast poart nici m car atunci cnd am dispus construirea acestei locuin e pentru cele mai frumoase femei din Hanoh. Spune-mi: ce se afl dincolo de ea?

167

7. Mahal i-a r spuns: Spune-le g rzilor tale s o deschid cu cea mai mare precau ie i prive te cu aten ie dincolo de ea! 8. Fungar-Hellan a dispus imediat deschiderea cu for a a u ii. La nceput, el nu a v zut dincolo de ea dect o c m ru ntunecat , cu o suprafa nu mai mare de un stnjen p trat. n interiorul c m ru ei se afla un divan confortabil. 9. Generalul: Ei bine? Nu v d nimic ie it din comun n aceast camer ! 10. Atunci, Mahal s-a folosit de o lance pentru a ap sa cu vrful acesteia un buton ascuns lng pat. Instantaneu, n podeaua camerei s-a deschis o trap , iar privitorii ului i au v zut o pr pastie f r fund aflat sub aceasta. 11. Ce nseamn toate acestea? a strigat generalul. 12. Mahal i-a r spuns: Aceasta ar fi trebuit s fie pierzania ta ultima oper a Aglei! Ea dorea s te atrag aici, iar n timpul zbenguielilor voastre amoroase ar fi ap sat pe acest buton, trimi ndu-te n abis! Cum i place aceast instala ie? 13. Furia oarb pe care o sim ea generalul l-a mpiedicat pe acesta s poat scoate m car un singur cuvnt. Capitolul 117 Mahal i Fungar-Hellan n pavilionul pl cerilor din gr dina templului. Perna i acele otr vite (21 mai 1844) 1. Dup ce a contemplat mult vreme pr pastia care ar fi trebuit s -i fie mormnt, Fungar-Hellan i-a reg sit darul vorbirii. ntr-o stare de agita ie indescriptibil , el i-a spus lui Mahal: 2. O, Mahal, prieten drag! Te mai rog un singur lucru: spune-mi, care crezi c este pedeapsa potrivit pentru crimele Aglei, aceast fiic a infernului? Nu crezi c ar merita moartea prin o mie de torturi? O, tiu ce am de f cut! O voi face s treac de o mie de ori prin spaima unei mor i teribile, i abia apoi o voi ucide, n maniera cea mai crud cu putin ! 3. Dar Mahal i-a spus: Prietene, adev r i spun, n numele Dumnezeului meu i al unicul meu Domn: fere te-te de mnie i nu o judeca pe Agla pn cnd nu vei afla toate faptele pe care le-a comis aceasta, sau cel pu in pe care le-a pus la cale! Cnd vei fi informat n ntregime, vom putea discuta despre pedeapsa pe care o merit cea vinovat ! 4. Iar acum, urmeaz -m din nou; c ci nc nu am descoperit tot ce a pus la cale Agla cu ajutorul c pitanului ei, pe care l-ai uns rege chiar ast zi! Haide a adar s mergem!

168

5. Dup aceste cuvinte, Fungar-Hellan l-a urmat din nou pe Mahal n gr dina templului, n interiorul unuia din numeroasele pavilioane ale pl cerii. Aici putea fi citit urm toarea inscrip ie: Acesta este locul pl cerilor regale i ale celor mai mari delicii ale regelui! Pavilionul dispunea de un tron confortabil, rezervat exclusiv regelui, lng care se afla un divan pentru noile sale cuceriri, desigur. 6. Fungar-Hellan l-a ntrebat pe Mahal despre ce oper diabolic era vorba de data aceasta. 7. Mahal l-a condus pe general n apropierea tronului i i-a spus: Vezi toate aceste mii de vrfuri de ace care ies din perna plasat pe tron? Ei bine, toate sunt otr vite i provoac moartea pe loc! 8. Efectul acestor ace i este bine cunoscut, aceasta fiind, desigur, tot opera Aglei! Scopul ei este de a trimite pe lumea cealalt toate persoanele care nu i convin, inclusiv pe tine, care o incomodezi cel mai tare! 9. Acest sistem de ace otr vite a fost inventat de Drohuit, cel care a plantat acel arbust pe care l-ai v zut n pavilionul de sticl . 10. De unde crezi c a f cut ns rost de semin ele acestei plante? 11. Ei bine, aceste semin e sunt un produs al infernului! Odat , pe cnd se afla pe drumul care duce c tre templul boului, construit pe fundul unei v i adnci pe care o cuno ti foarte bine, lui i-a ap rut n fa un necunoscut care i-a dat aceste semin e i i-a explicat cum trebuie plantate ele n p mnt, f r a uita s -i descrie efectele plantei ajunse la maturitate. 12. Drohuit a plantat semin ele i dup numai cteva zile a ap rut aceast plant sinistr , perfect dezvoltat ! El i-a explicat efectele plantei Aglei, care s-a umplut de bucurie. Acum cuno ti motivul consecin elor fulger toare ale acestor mici instrumente ale mor ii. 13. Ce p rere ai de toate acestea? Constat c e ti mpietrit de oroare i de mnie! Dar i mai spun ceva: las -te n continuare condus de mine i vei descoperi lucruri nc i mai rele! Capitolul 118 O nou descoperire: arma secret a lui Drohuit (22 mai 1844) 1. Fungar-Hellan: Ce rost mai are s continui s te urmez, numai ca s descop r noile inten ii criminale ale Aglei la adresa mea? Ceea ce am v zut mi se pare suficient i mi este de ajuns pentru a o executa, chiar dac i-ar fi de o mie de ori fiic ! Mai bine m-ai nso i pentru a- i ar ta operele mele!

169

2. Dar Mahal i-a spus: Este absolut necesar s m mai urmezi nc o singur dat , c ci ceea ce vei vedea este foarte important pentru a- i salva via a! 3. Ce ai v zut pn acum nu erau dect ni te tentative ratate pentru a- i lua via a; dar ceea ce vei vedea n continuare i-ar putea anihila pe loc ntreaga putere! 4. De aceea, gr be te-te s m urmezi, pentru ca s nu ajungem prea trziu. C ci ceea ce doresc s - i ar t nu se g se te n aceast gr din , ci ntrun alt loc din acest ora , ceva mai ndep rtat. Haide, s ne gr bim! 5. Fungar-Hellan i-a adunat din nou numeroasa suit , care l-a urmat pe Mahal. Acesta a luat-o pe diferite str du e, traversnd ntregul ora , i dup dou ore de mers, au ajuns cu to ii ntr-o mare pia deschis , nconjurat de marele zid de incint al ora ului, loc care i era complet necunoscut generalului. 6. Mahal l-a ntrebat imediat: Prietene, cuno ti acest loc? 7. Cople it, Fungar-Hellan i-a r spuns: Trebuie s recunosc c de i m-am n scut i am crescut n acest ora , nu am v zut niciodat acest loc i nu am auzit vorbindu-se vreodat de el! La ce ar putea folosi aceast pia uria , care ar putea g zdui cu u urin un milion de solda i? 8. Mahal: Mai ai pu in r bdare, prietene, i i vei da seama ce se ntmpl n acest loc! Prive te cu aten ie n punctul cel mai ndep rtat al pie ii, care se afl la o distan de circa o or de mers pe jos de aici, i vei z ri n curnd un mare num r de persoane aflate n mi care! 9. Fungar-Hellan a privit cu aten ie n locul indicat i a v zut o mare armat alc tuit din solda i ce se ndreptau n direc ia lor. 10. Atunci, Mahal l-a ntrebat pe general: Prietene, tu, care i l udai ceva mai devreme propria ra iune, fiind convins c tii tot ce se ntmpl n regatul t u, spune-mi: tiai c un milion de solda i sunt antrena i aici n vederea detron rii voastre, a regelui Gurat i a ta? 11. Fungar-Hellan a ro it, iar furia care l orbea l-a mpiedicat din nou s rosteasc vreun cuvnt. 12. Mahal a ad ugat: Nu trebuie s fim descoperi i; n caz contrar, vom fi pierdu i! De aceea, haide s ne ntoarcem n centrul ora ului, c ci mai am nc lucruri importante s i ar t! Vino, s ne gr bim, pentru a nu fi recunoscu i de Drohuit, c ci chiar el se afl n fruntea armatei sale! 13. Fungar-Hellan i-a izbit minile deasupra capului, dup care l-a urmat pe Mahal. Capitolul 119 Conspira ia secret a celor 70.000 de mari burghezi

170

(24 mai 1844) 1. nc o dat , Mahal l-a condus pe Fungar-Hellan de-a lungul a numeroase str du e izolate, oprindu-se n final n fa a unei cl diri vechi de mari dimensiuni. El l-a ntrebat pe general dac avea idee ce se ntmpla n interiorul acelui edificiu. 2. Fungar-Hellan i-a r spuns: Prietene, de unde a putea s tiu? De altfel, i m rturisesc c v d aceast cl dire pentru prima dat n via a mea! Cine ar putea s cunoasc toate construc iile dintr-un ora att de imens ca acesta? De aceea, te implor, tu, care tii totul n inima ta, spune-mi ce se ntmpl aici! 3. Mahal i-a spus: Ascult -m ! n acest loc se adun circa 200.000 de nemul umi i care doresc s se r scoale mpotriva ta i a regelui Gurat. Aceast cl dire imens a fost cndva unul din acele stupide centre de nfrumuse are a femeilor, iar ntre timp a devenit un centru al revolu iei! 4. Chiar n acest moment, 70.000 de mari burghezi din acest ora sunt aduna i n s lile acestui edificiu uria i in un consiliu sub conducerea celor 70 de delega i i deputa i trimi i de Drohuit i de Agla, cu scopul de a v debarca de la putere, pe tine i pe regele Gurat. 5. Cu siguran , ai dori s te convingi cu propriii t i ochi de adev rul spuselor mele, dar nu te sf tuiesc s o faci! 6. Cel mai bine ar fi s ne ascundem n aceast cas aflat n ruin , care are o vedere foarte bun asupra marelui castel din fa a noastr . Te asigur c nu va trebui s a tept m mai mult de o jum tate de or nainte ca ntreaga congrega ie s p r seasc palatul, astfel nct vei avea ocazia s vezi numeroase fe e familiare! 7. Dup aceste cuvinte, ntregul grup s-a ascuns n ruinele casei al turate, n a teptarea sfr itului ntrunirii. Dup nici o jum tate de or , marea poart a palatului s-a deschis i o mul ime de oameni au nceput s defileze prin fa a ochilor celor ascun i, timp de o or i jum tate. n rndul ei, Fungar-Hellan a recunoscut foarte multe fe e familiare, inclusiv mai mul i mari preo i! 8. Generalul a reu it chiar s asculte ce spuneau unii din cei care treceau prin fa a lor: Nu mai r mne dect un singur test de trecut: puterea de care dispune Fungar-Hellan trebuie s -i fie luat . Vicleanul vulpoi nu a c zut pn acum n nici una din capcanele pe care i le-am ntins pentru a- i pierde via a, dar acest lucru nu are nici o importan , c ci oricum se afl n minile noastre! n eleapta Agla a reu it s l conving s l numeasc rege pe cel mai crunt du man al lui. Acesta este pe punctul de a aduna o armat imens , a a c n numai zece zile ntreaga afacere va fi clasat ! 9. Auzind aceste cuvinte, Fungar-Hellan l-a luat pe Mahal n bra ele sale i i-a spus: Abia acum recunosc n tine cel mai bun prieten pe care l am. Acum tiu totul i nu mai doresc s i spun: Vino cu mine, ca s - i ar t

171

cum tiu eu s guvernez! Dimpotriv , nu mai doresc altceva dect s m sf tuie ti ce am de f cut n continuare! 10. Mahal i-a r spuns: Fii convins c i voi oferi sfatul meu, dar nainte doresc s - i mai ar t ceva! De aceea, gr be te-te s m urmezi, pentru a judeca tu nsu i situa ia n care te afli. 11. Dup care, Fungar-Hellan l-a urmat din nou pe Mahal. Capitolul 120 Grupul se ndreapt c tre castelul preo ilor i intr n apartamentul generalului (25 mai 1844) 1. ncotro crede i c s-a ndreptat grupul nostru i unde a fost nevoit Fungar-Hellan s l urmeze pe Mahal, nainte de a primi sfaturile acestuia? Nici mai mult nici mai pu in dect n castelul preo ilor i n marile apartamente ale generalului. 2. Dup ce au ajuns, Mahal l-a ntrebat pe Fungar-Hellan: Cred c cuno ti bine aceast cl dire, ale c rei dimensiuni se compar cu cele ale unui lan muntos. 3. Generalul i-a r spuns surznd: A a este! Aceast cl dire nu mi-e deloc necunoscut ! Dar ce avem de f cut n propria mea cas ? 4. Mahal: Haide s mergem mai nti n apartamentele preo ilor, mai precis ale celor din clerul de rang inferior, i vei n elege foarte rapid motivul prezen ei noastre aici! 5. Dup aceste cuvinte, grupul s-a ndreptat c tre re edin a comun a preo ilor de rang inferior, unde i-au g sit pe ace tia foarte ocupa i cu o activitate febril . 6. Cu ce se ocupau ei, mai exact? Cu ascu irea vrfurilor de lance, pe care le nc lzeau apoi n fl c rile unui foc, dup care le scufundau n otrava despre care am mai vorbit! 7. V zndu-l pe Fungar-Hellan, preo ii de rang inferior (cei care fuseser cndva marii preo i ai regatului) s-au speriat att de tare nct armele le-au c zut din mini. 8. Cnd generalul i-a ntrebat cu o voce de tunet: Ce se petrece aici? Cine v-a dat ordinul s face i acest lucru? nici m car un singur preot nu a reu it s scoat vreun cuvnt, c ci to i se considera i tr da i i iremediabil pierdu i. 9. Atunci, Mahal a spus: ncepe prin a- i face ordine n propriul c min! Cheam - i solda ii i pune-i s se ocupe de aceast band de tlhari, c ci ei sunt cei care i-au montat pe Agla i pe Drohuit mpotriva ta, f cnd

172

din ei cei mai mari du mani ai t i, numai din ur fa cuno ti att de bine!

de tine, ur pe care o

10. Ace ti preo i de rang inferior sunt cei care i-au corupt pe o parte din marii preo i i ei stau la baza marii revolte care se preg te te. Las -i s cunoasc ntreaga severitate a legii, dar fere te-te de aplicarea pedepsei cu moartea! 11. Generalul a chemat pe loc cteva mii de solda i, care i-au legat pe preo i, dup care i-au aruncat n temni ele umede i reci. 12. n continuare, Fungar-Hellan a dispus adunarea armelor otr vite, pe care le-a depozitat ntr-un loc sigur. 13. Mahal l-a condus apoi pe general n propriile sale apartamente, iar n fa a por ii care d dea n prima camer i-a spus: 14. Cheam - i servitorii i dispune cur area cu cea mai mare aten ie a podelelor; n caz contrar, risc m s ne l s m cu to ii via a aici! C ci o parte din marii preo i care au trecut de partea colegilor lor de rang inferior au pres rat solul cu tot felul de cioburi de sticl otr vite i cea mai mic zgrietur a picioarelor noastre ne-ar putea costa via a! 15. Fungar-Hellan a executat pe loc ordinul lui Mahal, poruncindu-le servitorilor s cure e locul. nc l a i cu sabo i cu talpa groas , ace tia au m turat cu cea mai mare aten ie ntregul apartament al generalului. 16. Generalul i-a ntrebat pe servitori: De ce a i venit nc l a i? nseamn c tia i de acest atentat la via a mea? 17. Auzind aceast ntrebare, servitorii au r mas mu i i au nceput s tremure n fa a generalului. 18. Mahal i-a spus lui Fungar-Hellan: Te asigur c au ac ionat sub constrngere! De aceea, trateaz -i cu indulgen ! 19. Fungar-Hellan s-a adresat atunci din nou servitorilor: Povesti imi cu fidelitate tot ce s-a ntmplat i nu v voi pedepsi! 20. Servitorii i-a povestit lui Fungar-Hellan ni te lucruri att de monstruoase nct bietului general i s-a f cut p rul m ciuc pe cap. Capitolul 121 Confesiunea servitorilor. Fntna, alimentele i ustensilele casnice otr vite 1. Servitorii erau mai nsp imnta i ca oricnd, c ci porunca generalului i plasa ntre ciocan i nicoval . 2. De aceea, cei doi efi ai echipei de cur are au avansat i au spus: Mare i puternice senior, domn al tuturor seniorilor! Dorim s i spunem tot ce tim, dar numai dac e ti capabil s ne aperi de mnia du manilor t i! Dac nu e ti capabil, atunci suntem pierdu i! C ci dac nu i vom spune
173

totul, ne vei ucide; iar dac i vom spune tot ce tim, vei asista la uciderea noastr de c tre du manii t i pe care i-am tr dat i care ne vor strnge de gt cu propriile lor mini! 3. Fungar-Hellan le-a r spuns: Nu v face i griji! A a-zi ii vo tri seniori, cei care v-au amenin at cu moartea dac i-a i tr da, zac deja n temni ele mele! De aceea, mi pute i spune f r team tot ce s-a ntmplat! 4. Dup ce au auzit aceste ve ti din gura generalului, cei doi i-au spus: O, dac a a stau lucrurile, i putem vorbi cu inima senin ! A adar, ascult -ne! 5. Membrii clerului inferior i sunt du mani nc din perioada n care i-ai redus la acest rang, sub pretextul c a a i-a poruncit regele. Ei au g sit n teribila noastr regin i n favoritul ei instrumentele perfecte ale r zbun rii lor. 6. Regina aspir la puterea absolut , iar Drohuit, acest veritabil taur n c lduri, nu i dore te altceva dect s o posede pe femeia cea mai seduc toare care exist i care, din cte se spune, nu poate fi alta dect regina noastr , de i noi nu putem garanta acest lucru, ntruct nu am v zut-o niciodat . Membrii clerului inferior le-au promis sub jur mnt celor doi c vor face tot ce le vor spune ace tia, cu condi ia ca regina s te ucid , iar apoi s i recunoasc pe ei ca fiind singurii mari preo i autentici ai regatului! Acestea sunt motivele care i mping pe cei numi i mai sus s i doreasc pierzania! 7. Dac dore ti s scapi de o moarte fulger toare, nu bea din apa fntnii aurite, c ci este otr vit . De asemenea, nu te atinge de nici un aliment din c mara ta, c ci toate au fost otr vite. Nu te culca pe propriul t u pat i nu te a eza pe nici unul din scaunele tale, c ci toate sunt pline cu ace otr vite, purt toare ale mor ii! Podelele apartamentului t u sunt curate acum, dar fere te-te de tot ce se afl n casa ta, c ci toate lucrurile tale ascund un pericol de moarte. Acum tii la fel de multe ca i noi! Ac ioneaz n consecin ! 8. Aceast relatare l-a f cut pe Fungar-Hellan s cad ntr-o furie f r margini. 9. Dar Mahal i-a spus: Prietene, calmeaz -te, c ci mnia nu face dect s l orbeasc pe om! Toate pericolele care te pasc i-au fost revelate, astfel nct po i ac iona cu discern mnt! 10. Invit - i to i du manii la un mare festin i serve te-i cu aceste alimente otr vite! Dup ce se vor a eza la mas , spune-le c tot ce se afl pe ea provine din c m rile tale! Dispune ncarcerarea tuturor celor care vor refuza s m nnce din alimente, dar mpiedic -i s o fac pe cei care vor dori s consume din ele! 11. La momentul potrivit, i voi spune ce va trebui s faci n continuare! A a s fie!

174

Capitolul 122 Revela iile buc tarilor, pe care Mahal i nva Recrutarea for at a invita ilor la banchet (29 mai 1844) 1. Drept urmare, Fungar-Hellan a dispus venirea imediat a buc tarilor s i i a tuturor efilor cu aprovizionarea, c rora le-a poruncit s preg teasc un mare festin pentru o mie de persoane. Apoi le-a spus servitorilor ns rcina i cu servirea mesei: Pune i farfuriile i tacmurile de aur pe marile mese pentru oaspe i din sala de mese, apoi apropia i scaunele i divanele de aceste mese! 2. Buc tarii, efii ns rcina i cu aprovizionarea i restul personalului s-au albit cu to ii la fa , crezndu-se pierdu i. 3. Fungar-Hellan a remarcat marea tulburare n care au c zut oamenii s i, altminteri foarte fideli, i i-a ntrebat cu o voce ferm : Ei bine, de ce ezita i? De ce v este att de team ? 4. Buc tarul- ef i-a r spuns: St pne, st pne, st pne! Nu este vina noastr ! Am fost for a i s i l s m pe cei din clerul inferior, sub conducerea mai multor mari preo i, s trateze toate alimentele tale, fntna ta aurit i tacmurile tale cu o otrav pe care le-a procurat-o c pitanul Drohuit. 5. Ei au hr nit cu aceste alimente otr vite ni te animale, care s-au pr bu it imediat n convulsii i au murit aproape pe loc. 6. Dac tu i invita ii t i ve i mnca din ele, ve i muri cu to ii! Noi nu ndr znim nici m car s atingem aceste alimente; cu att mai pu in s le preg tim! 7. Dar Fungar-Hellan i-a r spuns: tiam tot ce mi-ai spus! De aceea, doresc s le ofer aceast mas tuturor celor care s-au ocupat cu atta aten ie de mine! Singurul prieten devotat pe care l am, acest b trn care a cobort din mun i, v va nv a cum trebuie s atinge i aceste alimente f r ca ele s v fac vreun r u! 8. Atunci, ntregul personal s-a adresat lui Mahal, rugndu-l s i nve e cum s procedeze. 9. Mahal le-a spus oamenilor: Unge i-v ntregul corp cu ulei i o et nainte de a atinge alimentele otr vite! Voi, buc tarii, nf ura i-v fa a cu o pnz nmuiat n aceste dou alimente, dup care pute i preg ti f r grij masa! 10. To i cei de fa apucat imediat de lucru. au urmat cu stricte e sfaturile lui Mahal i s-au ce s fac .

11. n continuare, generalul i-a chemat heralzii i le-a poruncit s invite anumi i oaspe i la un mare festin.

175

12. Heralzii s-au gr bit s i invite pe preo ii indica i. 13. Fungar-Hellan i-a chemat de asemenea efii g rzii personale i le-a cerut s preg teasc ntreaga sa mare armat de lupt . 14. Ordinele sale au fost executate cu promptitudine. 15. Invita ii i-au dat ns seama ce se ntmpl spunnd c nu pot lua parte la festin. i s-au scuzat,

16. Atunci, Mahal i-a spus lui Fungar-Hellan: Trimite- i solda ii narma i s i cheme cu for a pe invita ii t i, s i lege i s i aduc aici! 17. Fungar-Hellan a urmat imediat sfatul lui Mahal, i n interval de numai o or , cei o mie de invita i, inclusiv Agla i Drohuit, erau adu i cu for a. Singur regele Gurat a venit de bun voie. Capitolul 123 Impertinenta ntrebare adresat de Agla generalului i r spunsul ct se poate de clar al acestuia. Subterfugiile de arte ale Aglei. Agla i Drohuit sunt ncarcera i (30 mai 1844) 1. Cnd a dat ochii cu Fungar-Hellan, Agla s-a ndreptat cu curaj c tre el, mimnd bravura, i i-a spus cu o voce ferm : Fungar-Hellan, ce inten ii ai n ceea ce m prive te, dat fiind c m-ai tratat ca pe o sclav de cea mai joas spe ? Exist cumva obiceiul n acest regat de a lega o regin pentru a o aduce n fa a tribunalului? 2. Generalul i-a r spuns ns foarte limpede i cu o aparent bun voin : Iubit i gra ioas regin ! tii foarte bine c le-am luat pe surorile tale drept so ii, a a c nu doresc altceva dect s mi s rb toresc nunta! Mi se pare ct se poate de normal s mi invit rudele i prietenii la propria nunt ! De aceea, mi-am trimis heralzii ca s i invit la nunt pe cei pe care i-am ales. Mi-a fost imposibil s n eleg cum se face c to i cei invita i au refuzat s -mi prezinte onorurile pe care le merit! 3. Atunci, mi-am spus: Ce ar putea s nsemne acest lucru? Mai c mi vine s cred c to i prietenii mei dragi au complotat mpotriva mea, de vreme ce refuz s mi recunoasc drepturile! 4. Iat , acesta este motivul care m-a determinat s ac ionez n aceast manier brutal , dup ce prima mea tentativ a r mas f r succes! Am convingerea absolut c n calitatea mea de ef suprem al marilor preo i, merit s m bucur de aceast onoare din partea voastr , dat fiind c bun starea voastr material depinde n cea mai mare m sur de mine! 5. Pe de alt parte, toat lumea tie c la masa mea se servesc cele bune bucate din ntregul regat, iar prietenii mei apropia i s-au dat

176

ntotdeauna n vnt dup ele! De aceea, mi vine cu att mai greu s n eleg de ce m-au refuzat tocmai acum! 6. Dac ai un motiv s o faci, preafrumoas regin , nu te sfii s mi-l spui, i te asigur c voi face tot ce mi va sta n puteri pentru a terge din frumo ii t i ochi orice urm de nencredere n mine! 7. Agla i Drohuit nu au gustat ns deloc acest discurs iscusit. Regina i-a r spuns cu tupeu generalului: Fungar-Hellan, dac ai avea m car o f rm de respect la adresa mea, nu m-ai fi adus niciodat aici cu for a, pentru a lua parte la aceste festin. Oricum, doresc s - i spun c nu m simt bine i c nu pot mnca nimic, chiar dac mi-ai oferi tot ce poate fi mai delicios pe lume! 8. Fungar-Hellan i-a spus reginei: O, te rog s m ier i! Dac a fi tiut acest lucru, nu i-a fi trimis i cea de-a doua invita ie! M ntreb ns de ce nu m-ai informat nc de la prima mea invita ie? 9. Cel pu in vino n sala de mese i odihne te-te pe unul din divanele mele att de confortabile. La ntoarcere, voi dispune s fii condus acas pe unul din scaunele mele nu mai pu in moi. 10. Tremurnd din toate ncheieturile, Agla i-a r spuns: FungarHellan, mi dore ti moartea? Nu pot nici m car s respir aerul din nc perile tale! Simt c m sufoc! 11. Generalul: S rman Agla, ce r u mi pare s te v d ntr-o asemenea stare! 12. Agla a p rut c le in , jucndu- i foarte bine rolul. 13. Fungar-Hellan le-a spus servitorilor s i: Aduce i repede ap din fntna mea aurit i stropi i-i fa a reginei! 14. Dar Agla s-a ridicat urgent n picioare i a strigat, nervoas : S nu aud de ap ! Apa m-ar ucide cu siguran ! 15. Atunci, Fungar-Hellan s-a adresat din nou servitorilor s i: L sa i-o! Dar aduce i-mi marea mea cu c aurit ! V asigur c aceasta i va reda reginei noastre starea de s n tate! Aduce i-mi i cu ca din o el, n care l vom introduce pe Drohuit, care nici el nu pare s se simt prea bine! 16. Cele dou cu ti au fost imediat aduse i deschise. 17. Generalul i-a spus Aglei: Intr de bun voie n aceast c su confortabil , dac nu dore ti s fii b gat cu for a! Iar tu, Drohuit, f acela i lucru! 18. Cei doi nu au dat ns semne de ascultare. De aceea, generalul a dispus ncarcerarea lor cu for a i transportarea celor dou cu ti n marea sal de mese, unde au fost plasate chiar pe masa din mijloc. Capitolul 124

177

Marii preo i sunt gra ia i. Teribila judecat inferior (31 mai 1844)

a preo ilor de rang

1. Dup ce Agla i Drohuit au fost astfel ncarcera i, Fungar-Hellan s-a adresat marilor preo i, spunndu-le: 2. Ei bine, prieteni, masa este servit ! Ne vom ndrepta a adar cu to ii c tre sala de mese, pentru ca adep ii vo tri s nu r mn f r companie! V invit s veni i de bun voie, dac nu dori i s folosesc for a i mpotriva voastr ! 3. Ca r spuns la aceast invita ie cu iz letal, unul din marii preo i i-a spus lui Fungar-Hellan: Prietene de cel mai nalt rang i frate! Ascult -m ! Dac omul se las angrenat prin tot felul de tertipuri i de amenin ri n capcana ntins de altcineva, gre eala sa este uman , dar dac se nc p neaz s doreasc s r mn n ea, comportamentul s u devine deja infernal! 4. A a s-a ntmplat i n cazul nostru! Viclenii preo i din clerul inferior ne-au silit s ne comport m n acest fel, cel mai adesea prin presiuni i amenin ri teribile. Ni s-a vorbit de o putere de zece ori superioar celei de care dispui tu i am fost asigura i c e ti deja prizonier i c du manii t i erau acum st pnii acestui ora i ai ntregului regat! 5. Dup ce am ascultat aceste afirma ii de mii de ori, am fost obliga i s deschidem apartamentele tale i s constat m cu ochii no tri c du manii t i au otr vit tot ce se afl n ele. n decursul acestei activit i de cercetare, o sut din oamenii no tri i-au pierdut via a i am fost nevoi i s i evacu m n sicrie nchise. 6. A a stau lucrurile n cazul nostru. Iart -ne pentru acest pas gre it i fii convins c de acum nainte dorim s - i fim cei mai buni prieteni! 7. Dup ce marele preot a t cut, Fungar-Hellan s-a ntors c tre Mahal i l-a ntrebat ce ar trebui s fac . 8. Mahal i-a r spuns: F -i prizonieri, dar nu ai temni elor tale, ci ai inimii tale! Iart -i i gre elile tale vor fi iertate la rndul lor! n ceea ce i prive te ns pe membrii clerului inferior afla i deja n temni e, dispune aducerea lor n sala de mese. Ei merit s fie a eza i cu for a la mas i s consume alimentele pe care le-au otr vit cu mna lor, c ci sacrilegiul lor este prea mare i i merit pe deplin moartea! Ct despre Agla i Drohuit, las -i s asiste la acest spectacol, pentru a- i da seama de consecin ele profan rii comise! 9. Fungar-Hellan a f cut tot ce l-a sf tuit Mahal. 10. i astfel, o mie de preo i de rang inferior au fost adu i cu for a n sala de mese i sili i s se a eze. Ei au ncercat s opun rezisten , dar f r nici un succes. Cei mai mul i dintre ei i-au pierdut via a doar a ezndu-se

178

pe scaune i au murit prad unor convulsii oribile. Ceilal i au murit din cauza alimentelor, pe care au fost for a i s le nghit . 11. Cei doi martori care asistau la acest spectacol ngrozitor din cu tile lor au c zut le ina i din cauza ororii. Ei au fost condu i afar i trezi i la via cu ajutorul o etului. Capitolul 125 Mahal porunce te evacuarea i incinerarea palatului (1 iunie 1844) 1. Dup ce acest spectacol sinistru s-a ncheiat, iar cei doi captivi iau revenit din le in, Fungar-Hellan l-a ntrebat pe Mahal ce s fac cu cadavrele celor care au pl tit cu via a sacrilegiul lor, precum i cu cei doi prizonieri afla i n cu ti. 2. Mahal i-a r spuns: Dispune imediat evacuarea comorilor din acest castel i incinerarea lui! Insist ns ca n trei ore palatul s fie golit. Tot ce nu va putea fi evacuat n acest interval de timp va c dea prad fl c rilor. n caz contrar, judecata lui Dumnezeu se va abate chiar mine asupra acestei case! De altfel, ceea ce nu va fi distrus de incendiu va putea fi folosit din nou dup zece zile. 3. n ceea ce i prive te pe cei doi captivi, dispune transportarea lor n palatul regelui! Pe ntreaga durat a incendiului, ei vor r mne prizonieri n aceste cu ti extrem de spa ioase, exersnd astfel virtutea r bd rii i cea a umilin ei! n final, i vom judeca n func ie de maniera n care vor ti s treac prin aceast prob a umilin ei, ntru mntuirea sufletelor lor! 4. i spun ns un lucru, Fungar-Hellan, i ie la fel, Gurat: vai vou dac o ve i repune vreodat pe Agla, aceast fiic denaturat a mea, pe tronul ei! n acest caz, ve i fi supu i amndoi unei judec i teribile! 5. Dup aceste cuvinte, Fungar-Hellan le-a poruncit tuturor servitorilor s i i marilor preo i care tocmai fuseser elibera i (n total, 10.000 de persoane de ambele sexe) s goleasc cu precau ie palatul de comorile sale timp de trei ore i s transporte obiectele pre ioase n palatul regelui. Dup scurgerea intervalului de trei ore, ei trebuiau s dea foc n toate col urile edificiului. 6. n acest scop, le-a recomandat s aprind prima tor chiar n sala de mese, unde se aflau cadavrele preo ilor. Ct despre apartamentele generalului, acestea nu trebuiau golite deloc, indiferent de comorile din ele. n final, el le-a poruncit ctorva servitori s transporte cele dou cu ti la palat. 7. Planul a fost executat cu o precizie minu ioas . n cele trei ore de dinaintea inciner rii au fost transportate mai multe mii de chintale de aur, argint i pietre pre ioase sub form de obiecte i bijuterii, c tre palatul regal.

179

8. Dup scurgerea celor trei ore, mii de oameni narma i cu tor e aprinse s-au gr bit s dea foc castelului preo ilor, i n numai o jum tate de or , aceast fort rea imens (care avea o circumferin de dou leghe i 30.000 de apartamente) a fost n ntregime acaparat de fl c ri. V znd teribilul spectacol, ntregul ora al Hanohului a fost cuprins de o spaim cum nu a mai tr it de pe vremea celor zece profe i ai focului cobor i din mun ii sacri. Capitolul 126 Opiniile populare sunt mp r ite n ceea ce prive te incendiul. Discursul generalului reu e te s calmeze revolta pe punctul de a se na te (3 iunie 1844) 1. Castelul a fost imediat ncercuit de g rzi, care nu au permis nim nui s ncerce s sting incendiul. Pompierii au ap rut la fa a locului, dar numai pentru a mpiedica extinderea focului la casele nvecinate, apar innd micilor i marilor burghezi. De i focul a fost bine izolat, el a provocat totu i numeroase scntei care au c zut pe casele din apropiere, expunndu-i pe locuitorii lor unui mare pericol. 2. Hanoheenii i sp rgeau capul s afle ce nsemna acest eveniment nemaiv zut. Unii erau de p rere c Fungar-Hellan a fost suprimat n acest fel de du manii s i, n timp ce al ii credeau c generalul a fost acela care i-a atras pe rivalii s i n palat, dup care i-a dat foc, pentru a-i transforma pe to i n cenu . C ci acest mod de a ac iona era ntru totul compatibil cu eful suprem al marilor preo i, vestit pentru iretenia sa. Mai erau i unii care i mai aduceau nc aminte de cei zece profe i care controlau focul, creznd c unul dintre ei a cobort din nou din mun i pentru a-i converti cu ajutorul puterilor sale miraculoase pe preo ii care au uitat de b trnul Dumnezeu s se ntoarc la Acesta. 3. Dat fiind c fiecare avea o cu totul alt opinie, foarte mul i curio i s-au adunat la fa a locului, ncercnd s afle motivele care au stat la baza sinistrului incendiu. Dar g rzile au r mas mute, a a c nimeni nu a putut ob ine vreo explica ie. 4. Atunci, Fungar-Hellan i-a f cut apari ia n fruntea marii sale armate i s-a adresat astfel unuia din marii burghezi: Ce dori i s ob ine i prin toat aceast agita ie? Restabili i ordinea, dac nu dori i s folosesc for a mpotriva voastr ! Nu sunt eu st pn n propria mea cas i nu pot face eu orice doresc cu ea? De ce sunte i att de curio i s afla i cum i de ce iam dat foc? Retrage i-v imediat, dac nu dori i s v g si i moartea n circumstan e asem n toare! 5. Aceste cteva cuvinte ale generalului au avut un efect decisiv. Agita ia popular s-a calmat pe loc i pu ini au fost cei r ma i s urm reasc spectacolul fl c rilor pn la stingerea lor complet .

180

Capitolul 127 Fungar-Hellan o tachineaz pe Agla, nc nchis n cu ca ei (4 iunie 1844) 1. n timpul celor zece zile ct a durat incendiul, Fungar-Hellan a r mas n palatul regelui i s-a ocupat de afacerile sale mpreun cu Gurat, chiar n apartamentul n care se aflau nchi i n cu ti cei doi captivi. Nu de pu ine ori, Agla l-a implorat s o elibereze din ru inoasa ei nchisoare sau s o ucid ; c ci i se p rea de neconceput s fie l sat s vegeteze ntr-o astfel de cu c , la fel ca un animal. 2. Generalul i r spundea de fiecare dat cu o voce ct se poate de blnd : Tu e ti o mic p s ric cu penele extraordinar de frumoase, ceea ce nu te mpiedic s fii de o r utate ie it din comun. Nu doresc s te ucid, c ci e ti prea frumoas , dar ntruct e ti att de pervers , prefer s te p strez n aceast colivie din aur curat, a a cum obi nuiesc oamenii s p streze p s rile frumoase care ar putea deveni periculoase dac i-ar rec tiga libertatea. Att timp ct r mn n colivia lor, ele devin blnde i ascult toare, i se las mngiate. Cine tie? Poate c aceast cu c aurit va avea acela i efect asupra ta! 3. Vezi tu, cnd erai liber i te bucurai de o bun stare des vr it , nu aveai alt preocupare dect s ncerci s -i suprimi pe to i cei care nu i erau pe plac! Dat fiind c eu nsumi intram n aceast categorie, ai f cut tot ce i-a stat n puteri pentru a m trimite pe lumea cealalt . Din fericire, adev ratul Dumnezeu nu a dorit ca vicle ugul t u s reu easc , frumoasa mea p s ric ! Dup cum vezi, eu am r mas la fel ca alt dat , n timp ce tu nu mai e ti ce erai, ci ai devenit micu a mea p s ric ! 4. Mi-ar fi extrem de u or s i rup capul att de frumos sau s i n ep trupul cu unul din acele otr vite pe care mi le-ai pus la dispozi ie, dar eu nu sunt la fel de r u ca i tine, a a c nu voi face niciodat a a ceva! Nu am de gnd ns nici s te eliberez pn cnd nu m voi convinge c am reu it s te mblnzesc ntru totul! 5. La urma urmelor, nu i lipse te nimic n acest superb pavilion al pl cerilor! i se d suficient de mncat i de b ut! Pentru nevoile tale naturale, ai chiar i un mic cabinet care este cur at de trei ori pe zi i care este nchis ermetic, pentru ca n rile tale delicate s nu fie ofuscate de mirosul nepl cut! n plus, te bucuri de un pat moale i confortabil. Dac dore ti, po i face chiar i o mic plimbare prin noua ta c su ! Ce altceva mai dore ti? R mi n cu ca ta, c ci nu ai nici un motiv s te plngi! 6. Ori de cte ori l ruga pe general s o elibereze, Agla ob inea acela i r spuns, fapt care o nfuria la culme. Ea i disimula ns sentimentele, pentru a-l am gi din nou pe Fungar-Hellan. Acesta devenise ns foarte prudent i asculta ntotdeauna de sfaturile lui Mahal.

181

Capitolul 128 Comorile r mase dup incendiu sunt adunate. Este hot rt reconstruirea palatului. Avertismentul misterios primit din cer (5 iunie 1844) 1. Cnd, dup zece zile, incendiul s-a stins n mod natural, Mahal i-a spus lui Fungar-Hellan: 2. Trimite- i zidarii i tmplarii la locul sinistrului i spune-le s caute eventualele obiecte pre ioase r mase, ndeosebi n apartamentele tale, dar i n restul palatului. 3. La drept vorbind, toate obiectele din aur i din argint vor fi topite, dar acest lucru nu are nici o importan . De asemenea, cuprul topit va trebui s fie adunat cu cea mai mare grij , nu din cauza valorii sale, ci din alte motive pe care nu i le pot dezv lui deocamdat ! Ascult sfaturile mele i totul se va termina cu bine! 4. Fungar-Hellan a ascultat imediat directivele lui Mahal i a trimis chiar n acea zi o mie de zidari i tot at ia tmplari pentru a aduna comorile r mase n ruinele palatului. Timp de zece zile la rnd, ace tia au adunat nu mai pu in de 10.000 de chintale de aur i de argint, precum i o cantitate inimaginabil de pietre pre ioase diamante, rubine i smaralde , pe care le-au adus n marele palat regal. 5. Generalul a r mas stupefiat de imensa cantitate de aur i argint adunat de la locul incendiului. El i-a spus n sinea sa: Pe Dumnezeul lui Mahal! Nu a fi crezut niciodat c n palat a r mas atta aur, argint i pietre pre ioase, de i n cele trei ore de dinaintea incendiului a fost salvat o alt cantitate incredibil de comori! 6. Atunci, Mahal i-a spus: Ascult -m bine: trimite- i din nou muncitorii, i dup ce vor ndep rta cenu a, vor mai descoperi nc pe attea comori! 7. Fungar-Hellan i-a trimis din nou muncitorii, care au nceput s lucreze la ndep rtarea r m i elor incendiului, descoperind n alte zece zile o cantitate nc i mai mare de aur, argint i pietre pre ioase, pe care le-au adus de asemenea la palatul regal, l sndu-l literalmente cu gura c scat pe general. 8. Atunci, Mahal i-a spus: Acum po i dispune reconstruirea palatului, c ci temelia lui este nc bun ! 9. Fungar-Hellan s-a gr bit s dea noi ordine, iar antreprenorii au nceput imediat reconstruc ia marelui palat. 10. n aceea i zi, s-au auzit ns o voce care a r sunat n ntregul ora , spunnd: Aceast activitate este inutil !

182

11. Nimeni nu a tiut de unde venea aceast voce. Chiar i Mahal a r mas nedumerit, ca s nu mai vorbim de Fungar-Hellan, care era de-a dreptul deconcertat. Capitolul 129 Mahal g se te explica ia vocii miraculoase. Mnia i acuza iile lui Fungar-Hellan la adresa lui Dumnezeu. Mahal nu tie ce s -i r spund (7 iunie 1844) 1. Fungar-Hellan s-a dus imediat s apar inea misterioasa voce. l ntrebe pe Mahal cui i

2. Mahal i-a r spuns: Fungar-Hellan, prietene! Crede-m , aceast voce nu a ie it din gura vreunui om, ci din cea invizibil a lui Dumnezeu! Semnifica ia sa este c Dumnezeu i va trimite n curnd judecata asupra acestei lumi, o judecat cum nu s-a v zut vreodat pe p mnt de cnd acesta este locuit de oameni! Acesta este motivul pentru care reconstruc ia palatului t u este inutil ! 3. Iritat la maxim, Fungar-Hellan l-a ntrebat pe Mahal: n acest caz, spune-mi ce dore te b trnul Dumnezeu, care este tot timpul mnios, de la noi! Dac i displ cem att de mult, de i El nsu i ne-a creat n acest fel, atunci s ne transforme, astfel nct s devenim a a cum dore te! 4. i spun cu toat seriozitatea c tot amenin ndu-ne cu judecata Lui teribil , Dumnezeul t u nu face dect s trezeasc n noi o sl biciune i mai mare, care va scoate la iveal ntreaga noastr imperfec iune! Dac tot ia creat pe oameni liberi, de ce a esut apoi n jurul lor o ntreag pnz de legi care sunt mpotriva naturii pe care le-a d ruit-o El nsu i, legi mai rele chiar dect moartea? 5. Dat fiind c ne este imposibil s respect m tot timpul aceste legi, adeseori din cauza circumstan elor exterioare, i ne facem reprezent ri ale Sale i ale for elor care deriv din Divinitatea Lui, punndu-i pe oameni s le venereze, ntruct oricum nu au nici o alt concep ie despre Dumnezeu tiut fiind c El nu li se arat niciodat , se apuc imediat s ne pedepseasc i ne amenin cu str vechea judecat , cu care l-a amenin at la vremea lui chiar pe Cain! Nu i se pare c un asemenea comportament este nedemn de un Dumnezeu? 6. Dac guvernarea mea i displace att de mult, s vin n persoan i s m nve e cum s procedez, i te asigur c m voi supune exigen elor Sale! El nu spune ns nici un cuvnt timp de un secol, timp n care se comport de parc nu ar exista deloc sau ca i cum ar dormi, fiind ntru totul satisf cut de noi to i! n tot acest timp, o mare parte din legile pe care le-a revelat cu mult timp n urm oamenilor au c zut n uitare, dup care vine i ne amenin din nou! Dar cui i apar ine de fapt vina, dac nu chiar Creatorului nsu i, care nu este deloc constant?

183

7. Dac se poate revela unui popor sub forma unui profet n elept, de ce nu o face mai des? De ce nu vine s ne transforme? Iar dac dore te s ne distrug , s o fac , dar instantaneu, f r s ne mai sperie cu toate aceste amenin ri cu judecata! Adev r i spun: eu unul m-am s turat! 8. S lu m exemplul lui Waltar! Cum i poate trimite un Dumnezeu plin de n elepciune un asemenea profet unui popor cum este cel al Hanohului, pentru a-l converti? Oare nu ne-a dep it el pe to i n sl biciune, de i se presupunea c era un trimis al lui Dumnezeu, nzestrat cu for a divin a Acestuia? 9. Spune-mi, cum se mpac toate aceste lucruri cu Dumnezeul t u atotputernic i plin de cea mai nalt n elepciune? 10. Mahal a r mas ns absolut deconcertat de aceast tirad tiut ce s -i r spund . i nu a

11. Dar Fungar-Hellan nu s-a l sat i a continuat s l h r uiasc , pentru a-l face s ia n sfr it o pozi ie clar . Capitolul 130 Rug ciunea lui Mahal este ndeplinit . Discursul s u ferm adresat generalului i anun ul iminentei judec i. Spaima lui Fungar-Hellan (8 iunie 1844) 1. V znd c Fungar-Hellan devine din ce n ce mai insistent, Mahal i-a ridicat n cele din urm mna c tre cer i a spus: M rite Doamne! Prive te-l pe vechiul i credinciosul t u slujitor, care se afl n pericol! De aceea, ai mil de el i salveaz -l i de aceast dat , n marea Ta gra ie i compasiune! O, Doamne, plaseaz n inima mea acele cuvinte potrivite care s ob in victoria n lupta cu acest rebel neputincios mpotriva imensei Tale puteri, o, Dumnezeu suprem i Domn al ntregii crea ii! 2. Atunci, o raz de for divin a p truns n inima lui Mahal, care i-a mul umit lui Dumnezeu i i-a adresat urm toarele cuvinte lui Fungar-Hellan: 3. O, fiin uman , vierme neputincios care te tr ti pe acest p mnt! Dore ti s te cer i cu Dumnezeu folosindu-te de acelea i motive mincinoase care au la baz ra iunea ta m runt ? Tu i atribui Celui Preanalt i Celui Atotputernic toate sl biciunile voastre umane! Cum crezi c te po i r zbuna pe n elepciunea divin folosindu-te de slaba ta inteligen terestr ? 4. Adev r i spun: mai bine ai tremura din cauza sacrilegiului t u mpotriva sfin eniei inaccesibile a lui Dumnezeu! C ci p mntul nu este suficient de solid pentru a te purta pe suprafa a lui i aerul pe care l respiri i care vine de la Dumnezeu va sfr i prin a te p r si, c ci tu ai adus atingere sfin eniei Celui Atotputernic n fa a mea! 5. Dac L-ai fi atacat pe Dumnezeu numai afirmnd c nu este suficient de plin de compasiune i c nu d dovad de suficient iubire
184

pentru creaturile Sale, i-ai fi dovedit natura uman i gre eala i-ar fi fost iertat ; dar tu ai atacat ns i n elepciunea divin i ordinea natural , i L-ai tratat pe Dumnezeu ca pe un idiot care nu profereaz dect inep ii i a c rui n elepciune poate fi dep it de inteligen a oric rui om! 6. Ai atacat astfel sfin enia divin i ai comis astfel un p cat de neiertat, care va atrage cu att mai rapid i mai sigur judecata lui Dumnezeu asupra voastr , a tuturor! 7. Dac ar exista n ntregul vostru regat o singur inim uman care s fie mai bun ca a ta, Dumnezeu v-ar acorda tuturor nc un r gaz de o sut de ani, n speran a c ceilal i vor face progrese sub influen a ei! 8. Pn acum, tu erai cel mai bun dintre to i, chit c nici unul din firele de p r de pe capul t u nu corespundea ordinii divine! Acum te-ai separat ns i tu de Dumnezeu prin afirma iile tale pline de ar ag, a a c judecata bate la u a voastr ! Adev r i spun: nu vor trece 20 de ani pn cnd aceast lume va nceta complet s mai existe! 9. Adam a p c tuit mpotriva lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a judecat ntreaga crea ie, trecnd-o prin foc! Rocile acestei planete reprezint cea mai bun dovad n acest sens! 10. n perioada lui Ohlad, cnd acest regat s-a ndep rtat n ntregime de El, Dumnezeu a trimis din nou o judecat prin foc pe p mnt, iar mun ii i v ile au fost spulberate de puterea ei! Marile pr p stii care s-au c scat n mun i reprezint o dovad n aceast direc ie! 11. n timpul acestor evenimente, Dumnezeu nu a distrus umanitatea i nu i-a propus dect s le arate oamenilor ct de m run i sunt ei prin compara ie cu atotputerea Lui! Dar acum, Dumnezeu va ataca ns i rasa uman i o va distruge inundnd-o sub potopul p catelor voastre! 12. Iat , acesta a fost r spunsul pe care i-l doreai! Nu- i pot da altul, c ci nsu i Dumnezeu a vorbit prin gura mea, adresndu- i-l astfel, ie i poporului t u! 13. Aceste cuvinte l-au cutremurat pe Fungar-Hellan, care a fost cuprins de o angoas teribil ; c ci inea foarte mult la Mahal, a a c a nceput s se gndeasc cum s se mpace cu el i cum s potoleasc mnia lui Dumnezeu. Capitolul 131 Puternicul apel al lui Dumnezeu la peniten din sala tronului. Binecuvntarea adev ratei c in e. Ororile din inuturile de la es. Ordinul divin adresat generalului de a distruge toate templele fal ilor zei (10 iunie 1844) 1. Dup ce Fungar-Hellan a reflectat ndelung asupra posibilit ilor pe care le avea pentru a-l potoli pe Dumnezeul lui Adam, al lui Seth i al lui
185

Enoh, precum i al b trnului s u prieten Mahal, n marea sal a tronului s-a auzit o voce puternic . Al turi de Fungar-Hellan, n sal se mai aflau Mahal, regele Gurat i tot felul de demnitari ai regatului. i vocea le-a spus: 2. Cel care simte n inima sa o c in just pentru p catele pe care le-a comis, c in n scut din iubirea sa fa de Dumnezeu, nu trebuie s - i piard curajul! C ci Dumnezeu nu este ireconciliabil, a a cum este omul, ci dimpotriv , nu a teapt altceva dect s se reconcilieze cu creaturile Sale! 3. Cine se apropie de Tat l cu iubire i c in n suflet nu trebuie s se team deloc, c ci va ob ine iertarea p catelor sale! 4. La drept vorbind, dac ntregul regat ar fi a a cum sunt c iva locuitori ai Hanohului att de pu ini, vai! , Dumnezeu i-ar mai acorda nc o mie de ani, n speran a c va continua s se amelioreze! Dac v ve i duce ns la vasalii vo tri i n celelalte ora e ale regatului, nu ve i ntlni dect orori peste orori, majoritatea nefiindu-v aduse niciodat la cuno tin ! 5. Este adev rat c voi i-a i scutit pe oameni de povara impozitelor, dar n schimb l-a i mpov rat cu alte taxe nedefinite prin lege i aparent facultative; tocmai acest sistem le-a dat vasalilor vo tri cea mai bun ocazie de a- i organiza impozitele astfel nct nimeni s nu poat sc pa de aceast povar devenit pe zi ce trece din ce n ce mai grea. Dac guvernan ii nu ob in de la oameni bunurile pe care le solicit , ei profereaz cele mai cumplite amenin ri la adresa lor, iar n final i blestem cumplit! 6. Nu trece apoi zi f r ca aceste blesteme s se ndeplineasc , cu ajutorul ascuns al unor vr jitori care folosesc tehnici de magie neagr , apelnd la for ele naturii sau la cele ale infernului! 7. n aceste condi ii, crede i c Dumnezeu mai poate avea mult timp r bdare, a teptnd ca oamenii s se ndrepte? 8. Adev r v spun: numai n infern mai pot fi g si i demoni de talia celor care domnesc la ora actual pe p mnt! 9. Chiar ast zi, Domnul i Dumnezeul cerului i al p mntului i-a poruncit lui Noe, slujitorul Lui drept care tr ie te n mun i, s i construiasc o arc dup planurile Sale, iar Noe a nceput deja lucrul la ea! 10. Aceia dintre voi care doresc sincer s fie mntui i vor trebui s fac peniten n fa a lui Dumnezeu, ncercnd s -i atrag i pe al ii pe aceast cale. n acest fel, la momentul potrivit Domnul i va conduce n afara acestei ri a pierzaniei, astfel nct s nu fie judeca i al turi de demoni! 11. Ct despre tine, Fungar-Hellan, dac dore ti ca sacrilegiul t u n fa a lui Dumnezeu s i fie iertat, porne te n fruntea armatei tale i distruge toate templele fal ilor zei! i fere te-te de cruzimea excesiv ! Amin! 12. Acest discurs, care p rea s provin din aerul care umplea marea sal , i-a aruncat pe to i cei de fa , inclusiv pe Mahal, ntr-o stare de uimire

186

f r limite, amestecat cu team . Fungar-Hellan le-a poruncit imediat efilor s i de armat s adune n trei zile to i solda ii afla i sub arme. 13. Ct despre Mahal, acesta l-a asigurat c l va urma pretutindeni, n numele Domnului. Capitolul 132 Mobilizarea armatei. Gurat i cere lui Fungar-Hellan ni te func ionari. Noi dispozi ii referitoare la cei doi prizonieri (11 iunie 1844) 1. Cnd efii de armat , care au fost ei n i i martorii extraordinarului mesaj primit n sala tronului, s-au gr bit s plece pentru a aduna plini de zel imensa armat , Gurat s-a apropiat de Fungar-Hellan i i-a spus: 2. Prietene i frate! De acum nainte, tu te vei ocupa de marea ta armat i ve i porni la drum, lipsind poate ani la rnd din Hanoh! Voi r mne a adar singur la putere! Aceast sarcin mi se pare foarte dificil ! Nu e ti de acord s mi la i c iva dintre cei mai buni func ionari pe care i ai, astfel nct s pot supraveghea i conduce poporul? C ci este imposibil ca un singur om s se poat ocupa de o astfel de misiune! 3. Generalul i-a r spuns uimit: Frate, ai n jurul t u circa 10.000 de func ionari de toate rangurile. Ace tia nu i sunt de ajuns? Sfatul meu este s nu i hr ne ti degeaba! Pune-i la treab i ei vor face ce le vei porunci! 4. Da, dac ar avea ceva n cap, i-a r spuns Gurat. Din p cate, exist o problem serioas . 5. Dup cum tii foarte bine, nc de la nceput am fost obliga i, pentru a ne asigura tronul, s i atragem de partea noastr pe to i mai-marii regatului, dndu-le un rang ct mai pompos! 6. Ace ti oameni erau destul de pro ti i nainte, dar prin politica pe care am dus-o, noi i-am ndobitocit i mai tare, de i am tiut s ne folosim de alte personaje lucide, pe care le-am apreciat la justa lor valoare! 7. Iar acum, vrei s m la i la guvernare cu ace ti idio i? O, prietene, acest regim ar sfr i prin a-l dezgusta pn i pe Satan! 8. Cred c e ti de acord acum c voi avea nevoie de c iva func ionari aviza i, pentru a putea guverna n absen a ta! 9. Mahal s-a adresat la rndul s u lui Fungar-Hellan: Haide, d -i o sut de func ionari bine antrena i la coala ta! n acest fel, va putea s se descurce att timp ct noi vom lipsi! 10. Generalul nu a mai obiectat i i-a dat regelui o sut de mari preo i forma i la coala sa, pentru a-l ajuta pe Gurat s poat guverna imensul stat.

187

11. Nu mai r mnea dect o singur problem de rezolvat, i anume cea a Aglei i a lui Drohuit. 12. Mahal a luat din nou cuvntul i a spus: Vor r mne n actualele condi ii pn cnd ne vom ntoarce noi! n caz de boal sau dac vor da semne sincere de c in , vor putea ie i din cu c , dar nici nu se pune problema s p r seasc aceast sal nainte de ntoarcerea noastr ! 13. Mai presus de orice, cei doi trebuie desp r i i, eventual chiar ntemni a i. Acest lucru trebuie s se petreac chiar ast zi, n prezen a noastr ! A a s fie! Capitolul 133 Confesiunea smerit a Aglei, care implor s fie eliberat sau ucis . Alegerea ntre pumnal i cu c . Agla este gra iat (12 iunie 1844) 1. Dup aceste cuvinte, Fungar-Hellan i Mahal s-au ndreptat, nso i i de restul grupului, c tre sala n care se aflau cei doi captivi, sub o paz stra nic . 2. Imediat ce i-a v zut, Agla a strigat: O, voi, primi demnitari ai regatului, i tu, p rinte Mahal! Sunt cea mai mare p c toas n fa a lui Dumnezeu i a voastr , c ci am nc lcat justi ia lui Dumnezeu i a voastr , i nu merit altceva dect moartea! mi dau acum seama c aceast cu c nu reprezint dect o pedeaps u oar pentru mine! O cu c incandescent ar fi fost mult mai potrivit pentru p catele mele! 3. Ce p c tos captiv nu tnje te ns dup libertate, orict de pu in atr g toare i s-ar p rea aceasta? La fel stau lucrurile i n cazul meu. mi recunosc ntreaga vin i crimele mele n fa a lui Dumnezeu i a voastr , cu o sinceritate de care pu ini p c to i sunt capabili! Cu toate acestea, simt o dorin puternic de libertate, iar aceast cu c binemeritat mi se pare un instrument de tortur insuportabil! 4. O, mai bine lua i un pumnal i nfige i-l n inima mea, i v asigur c atunci voi fi fericit ! Dar nu m mai l sa i mult timp n aceast captivitate umilitoare, care m mpinge la disperare i la nebunie! Face i cu mine orice ve i dori, dar nu m abandona i n aceast cu c , prad batjocurii i insultelor permanente ale g rzilor! 5. O, p rinte Mahal, i tu, frate Kisarell, precum i voi, dragele mele surori, ave i mil de mine i de nefericirea mea! Considera i-m o fost prizonier a for elor infernale, orbit , sedus i silit s comit tot felul de fapte rele, i ave i m car atta mil de mine nct s mi d rui i moartea c tre care aspir cu atta ardoare!

188

6. Nu trebuie s crede i nici o clip c a putea s redevin periculoas pentru voi, c ci cea care v implor acum s o ucide i nu v va cere niciodat s -i reda i tronul napoi! 7. O, Dumnezeule atotputernic, dac p catul meu nu ar fi att de cumplit, m-a ruga ie s m eliberezi! mi recunosc ns nevrednicia n fa a Ta i nu ndr znesc s fac apel la compasiunea Ta, o, P rinte preasfnt i preadrept! nmoaie ns inimile acestor mai mari ai p mntului i convinge-i s m ucid , astfel nct s nu mai fiu victima batjocurii acestor g rzi! 8. Dup care, Agla a c zut le inat la p mnt, sco nd un geam t prelung. 9. Fungar-Hellan a dispus imediat deschiderea cu tii, dup care a scos-o pe Agla din ea. Dup o mas consistent , aceasta i-a revenit n totalitate. 10. Dup ce Agla i-a venit n sim iri, generalul i-a spus: Agla, vorbeai serios atunci cnd spuneai c ai prefera mai degrab s mori dect s te ntorci n cu ca ta? Prive te: acesta este un pumnal foarte bine ascu it, iar acolo se afl nchisoarea ta! Ce anume preferi? 11. F r s ezite, Agla i-a descoperit pieptul i i-a r spuns cu o voce u or tremur toare: Iat , n acest piept bate acea inim am gitoare care a n elat att de mul i oameni, f cndu-i prizonierii ei! Fie ca mna ta puternic s m elibereze cu ajutorul acestei arme! 12. Atunci, Fungar-Hellan a aruncat pumnalul i i-a spus lui Mahal: Eu unul i-am iertat complet fiica! Nu mai depinde dect de Dumnezeu i de tine ce anume dori i s face i cu ea! 13. Mahal i-a r spuns: De vreme ce tu ai iertat-o, o voi ierta i eu. Dar nu trebuie n nici un caz s r mn aici. Drept urmare, ne va nso i! 14. Fungar-Hellan a fost ntru totul de acord cu aceast propunere. Agla a c zut n genunchi n fa a tat lui ei i a plns de recuno tin , pn cnd i-au sl bit din nou puterile. 15. i to i s-au bucurat s i vad c in a sincer . Capitolul 134 Generalul ia m surile necesare n ceea ce l prive te pe Drohuit. Excelentul discurs adresat de Agla tat lui ei (13 iunie 1844) 1. Dup ce Agla a fost eliberat , Gurat s-a apropiat de Fungar-Hellan i l-a ntrebat dac Drohuit trebuia eliberat la rndul lui n cazul n care se va c i la fel ca i complicea sa.

189

2. Dar Fungar-Hellan i-a r spuns pe o voce ferm : Nu! Drohuit trebuie s r mn n aceast cu c pn la ntoarcerea mea, sau pn la cea a succesorului meu, n cazul n care eu mi voi g si moartea n lupt ! 3. Nu trebuie s -i lipseasc ns nimic! D -i s m nnce i s bea tot ce va dori! 4. Dac i dore te una din femeile sale n aceast cu c , acord -i acest drept, dar sub obliga ia formal de a nu-i vorbi despre alte lucruri dect acelea pe care le spune un b rbat unei femei atunci cnd se afl n pat mpreun cu ea. Dac i dore te o conversa ie mai elevat , nu are dect s discute cu femeile sale mai cultivate despre Dumnezeul cel autentic, de care s-a ndep rtat dureros de mult, la fel cum am f cut-o i noi! 5. Ori de cte ori se afl n prezen a uneia dintre femeile sale, el trebuie supravegheat cu cea mai mare aten ie, inclusiv perchezi ionat. De vreme ce Agla se afl din nou n libertate, el poate s r mn n aceast sal . 6. Dar insist: noteaz tot ce face n cu ca sa, cu cea mai mare precizie, astfel nct la ntoarcerea mea s pot lua m surile necesare n favoarea sau n defavoarea sa. Dac dore te s citeasc o carte sau alta din marea noastr bibliotec , s i se acorde acest drept. 7. Acum tii exact cum trebuie s te compor i n privin a lui Drohuit! Dac vei urma ntru totul instruc iunile mele, vei ac iona ct se poate de corect, deopotriv fa de noi to i i de tine nsu i, ceea ce reprezint cu siguran voin a unicului i adev ratului Dumnezeu! 8. Mahal a ad ugat: Amin! Ai vorbit cum nu se poate mai bine! A a s fie! 9. Gurat a fost extrem de satisf cut de instruc iunile primite, c ci Drohuit era vestit pentru iretenia sa, dar i pentru dorin a sa arz toare de a pune mna pe coroana regatului. De aceea, el a jurat c va executa cu cea mai mare stricte e ordinele primite. 10. Pentru a o pune la ncercare, Mahal a ntrebat-o n tain pe Agla dac o mul umeau dispozi iile referitoare la Drohuit. 11. Agla i-a r spuns: O, tat , de ce continui s o pui la ncercare pe s rmana i nefericita ta fiic , ce a fost supus pn acum la att de multe tenta ii? Nu i se pare c sunt destul de trist ? Eu sunt femeia cea mai demn de dispre n ochii tuturor, de care toat lumea se teme mai mult dect de erpi! Sunt de asemenea sufletul cel mai abject n fa a lui Dumnezeu, c ci sngele fratelui meu strig f r ncetare, cernd r zbunare n inima mea! 12. O, te implor, nu m mai tenta niciodat , c ci nici un suflet de pe acest p mnt nu poate fi mai nefericit dect mine! Chiar dac voi m-a i iertat, fratele pe care l-am asasinat nu m va ierta niciodat , i nici Dumnezeu! De aceea, o, p rinte al meu, nu o mai tenta niciodat pe nefericita creatur din fa a ta!

190

13. Cuvintele Aglei au f cut senza ie, i nsu i Mahal a regretat sincer c i-a pus aceast ntrebare fiicei sale. Ct despre ceilal i, cu to ii s-au str duit s o consoleze i s o reconforteze att ct era posibil n situa ia dat . Capitolul 135 Discursul ipocrit al lui Drohuit i r spunsul lui Fungar-Hellan. Agla cere haine de doliu (5 iunie 1844) 1. Drohuit, care a auzit perfect m surile ce trebuiau luate n privin a lui, i-a propus s ias i el din cu ca lui, la fel ca i Agla, autoacuzndu-se singur n fa a lui Dumnezeu i a lui Fungar-Hellan de p catele pe care le-a comis i implorndu-i pe cei de fa cu lacrimi n ochi, pe care a ncercat s le fac s par ct mai autentice cu putin . 2. Dar generalul i-a spus: Acest cntec de pas re mi este bine cunoscut. El nu vine ns din inima ta, ci este un cntec nv at pe de rost! De vreme ce tim cu to ii ce p s ri sunt cu adev rat cnt toare, nu este greu s ne d m seama dac aceast melodie provine de la un graur, de la o mierl sau de la o privighetoare! 3. Ei bine, eu am recunoscut pe dat acest cntec, care nu provine nici de la un graur, nici de la o mierl i nici de la o privighetoare, ci de la cea mai teribil pas re de prad , care ncearc s imite p s relele cnt toare pentru a- i atrage prada n ghearele sale! Nici noi nu suntem ns complet lipsi i de minte! 4. De aceea, nu ai dect s plngi i s gemi orict de mult vei dori! Vei continua s r mi n c su a ta cu gratii, a a cum spuneam mai devreme! 5. mi dau perfect seama c aceast pedeaps este mult prea blnd pentru tot ce ai f cut i c ai fi meritat de o mie de ori moartea. Dac am dat dovad de atta clemen n ceea ce te prive te, acest lucru i se datoreaz n ntregime lui Mahal, acest mare i veritabil profet al lui Dumnezeu! 6. Dac nu ar depins dect de mine, i-a fi dat o cu totul alt pedeaps ! Dar noi ne propunem s respect m ntrutotul voin a lui Dumnezeu, lucru pe care am nceput i eu s l fac, i asta mai presus de orice. De aceea, am acceptat ca aceast pas re de prad s fie tratat cu atta blnde e, c ci cel care mi-a cerut acest lucru a fost chiar profetul lui Dumnezeu! Iar acum, s nu mai aud nici un cuvnt! 7. Auzind aceste cuvinte, Drohuit a t cut, a ncetat s mai geam i s mai plng i nu i-a mai m rturisit n gura mare p catele, n fa a ntregii societ i prezente, fapt care a strnit ilaritatea tuturor, c ci to i i d deau seama c Fungar-Hellan a nimerit-o la fix.

191

8. Dat fiind c Agla purta nc hainele sale regale, ea s-a dus la Fungar-Hellan i i-a spus: O, b rbat plin de noble e, pe care l-am judecat att de gre it pn acum! Iat , eu, care sunt cea mai mare p c toas din lume n fa a lui Dumnezeu, a ta i a regelui, a tat lui meu i a tuturor oamenilor, continui s fiu mbr cat n haine regale! De aceea, te implor s mi dai n schimbul lor ni te haine obi nuite de peniten , a a cum merit o femeie care a comis attea sacrilegii. C ci aceste haine str lucitoare mi ard sufletul ca un foc violent! 9. Atunci, Mahal i-a spus lui Fungar-Hellan: Frate, d -i ceea ce i-a cerut! 10. Generalul a acceptat pe loc sfatul lui Mahal. 11. nso it de tat l ei, Agla s-a ndreptat c tre o camer al turat , s-a dezbr cat de haine i a mbr cat n locul lor o rob cenu ie de doliu, dup care s-a ntors n mijlocul grupului. 12. V znd metamorfoza Aglei, Fungar-Hellan s-a bucurat sincer. La fel, to i ceilal i i-au l udat comportamentul. Capitolul 136 Mahal i ntreab fiica care din p catele sale i se pare cel mai mare. R spunsul corect al Aglei, c in a i lament rile sale. Mahal i mul ume te lui Dumnezeu. Agla este strns la piept de tat l ei (17 iunie 1844) 1. Aceast c in sincer a Aglei l-a determinat pe Mahal s o ntrebe care dintre p catele pe care le-a comis i se pare cel mai mare: moartea fratelui ei, pe care a ordonat-o, cea a so iilor acestuia, pe care a comis-o cu minile ei, sau participarea sa la conspira ia mpotriva generalului? 2. Agla i-a r spuns: O, tat , tu tii mai bine dect mine care din p catele pe care le-am comis n fa a lui Dumnezeu i a oamenilor este cel mai grav! Eu una, nu reu esc s -mi dau seama! tiu ns un singur lucru: c fiecare din aceste p cate mi-a ucis spiritul n fa a lui Dumnezeu! 3. O, ce bine ar fi fost dac nu m-a fi f cut vinovat de aceste p cate! Dac nu a fi cobort n aceste inuturi de la es, a fi fost i ast zi la fel de pur i de inocent cum eram n mun ii sacri! Ce s-a ntmplat ns nu mai poate fi schimbat, iar eu nu mai pot terge ce am f cut! De aceea, sunt de p rere c ar fi o nebunie din partea mea s stabilesc o ierarhie a p catelor mele! 4. Consider c fiecare p cat mpotriva sfin eniei lui Dumnezeu are aceea i greutate i c efectele sale sunt identice cu ale celorlalte, respectiv moartea etern a spiritului uman! De vreme ce acum sunt complet moart din punct de vedere spiritual, nu mai pot s -mi dau seama care din p catele

192

mele a contribuit cel mai mult la aceast moarte. De altfel, nu v d de ce ar conta ct de mort e ti, c ci odat ce ai murit, nu mai po i muri a doua oar ! 5. De pild , eu am ordonat uciderea fratelui meu, i procednd n acest fel, mi-am ucis n ntregime spiritul! ncepnd din acel moment, Agla nu a mai tr it; doar for ele sale vitale au continuat s ac ioneze prin intermediul spiritului ei mort, ceea ce explic de ce fiecare din actele sale a fost o oroare n fa a lui Dumnezeu, precum i n fa a oric rei fiin e vii din punct de vedere spiritual. Cum altfel s-ar fi putut comporta ea? C ci moartea nu poate da na tere dect mor ii! 6. Rezult c ac iunile care au urmat au fost mai pu in ap s toare pentru con tiin a mea, c ci ele nu erau dect consecin ele primului meu sacrilegiu! Dac nu a fi comis niciodat acest prim act mpotriva ordinii divine, celelalte nu ar fi avut loc! 7. Dup primul pas pe care l-am f cut c tre inuturile de jos, ar fi trebuit s fac imediat cale ntoars . Mi-a fi p strat atunci via a, iar cei pe care i-am ucis ar fi fost ast zi n via ! Acum este ns prea trziu, i nu-mi r mne altceva de f cut dect s m c iesc pentru acel prim pas gre it, ale c rui consecin e au fost att de ap s toare! 8. Dup aceste cuvinte, Agla a nceput s plng cu am r ciune. i s se lamenteze

9. Atunci, Mahal a spus: O, Dumnezeule mare, i mul umesc din toat inima pentru c mi-ai permis s mi reg sesc fiica pe care o consideram pierdut ! 10. Agla, vino la pieptul tat lui t u, c ci mi-am recunoscut din nou fiica n tine! ntoarce- i inima c tre Dumnezeu i vei reg si din nou gra ia Lui, a Tat lui nostru preaplin de sfin enie! 11. Agla s-a gr bit s se arunce n bra ele credinciosului Mahal, u urndu- i inima prin lacrimile grele pe care le-a l sat s curg pe pieptul lui. Capitolul 137 Discursul lui Fungar-Hellan referitor la nebunia str lucirii exterioare a lucrurilor. n elepciunea simplit ii. Mahal l laud pe general (18 iunie 1844) 1. n timp ce Agla nc mai plngea la pieptul tat lui ei, FungarHellan i-a spus: Agla, adev r i spun: a a cum e ti acum, mi placi mult mai mult dect pe vremea cnd erai mbr cat n hainele tale regale, care erau pe punctul de a te transforma ntr-o slujitoare perfect a infernului! R mi n aceast stare de spirit i vei fi mult mai mult pe placul lui Dumnezeu i al nostru dect n timpul perioadei tale de m re ie. i

193

m rturisesc cu sinceritate c am fost ntotdeauna adversarul cel mai nemp cat al oric rei splendori exterioare! 2. Cine dore te s -mi fie prieten trebuie s se debaraseze de tot ce str luce te i s se mbrace n haine simple. Numai atunci l voi considera un om pentru care bine poporului conteaz la fel de mult cum conteaz pentru mine! 3. Aurul i argintul ar trebui transformate n monede utile, avnd pe ele efigia regelui i a mea! n acest fel, ele vor sluji ntregului popor! Dac nu vom face dect s ne mpodobim cu ele, aceste metale pre ioase ne vor trage n jos sub greutatea lor, iar n acest fel nu vom avea nici un avantaj de pe urma lor, nici noi, nici poporul, i nu i vom aduce astfel nici un serviciu lui Dumnezeu, Domnul ntregii splendori! 4. ntr-adev r, att timp ct nu ne vom putea mbr ca cu o hain esut din stele veritabile i ct pieptul nostru nu va fi decorat cu soarele autentic, ntru slava Celui care ne-a creat, toate falsele ornamente ar trebui s dispar din inuta noastr vestimentar ! C ci ceea ce nu str luce te n sine, precum soarele i stelele, nu este dect un ho de lumin , care nu poate face parad de ea dect att timp ct sublima str lucire divin continu s i confere for a sa divin ; cnd aceasta dispare, ace ti ho i de lumin pe care noi i pre uim att de mult nu mai reu esc s se identifice dect cu murd ria dezgust toare i cu gunoaiele infecte, devenind mai ntuneca i chiar dect acestea! 5. Numai ceea ce este folosit ntr-o manier profitabil este pe placul lui Dumnezeu, c ci El a creat aceast lume pentru ca oamenii s se foloseasc de ea! Dac ne folosim ns de aceste lucruri ntr-o manier abuziv , ac iunile noastre devin inevitabil o oroare n fa a lui Dumnezeu, Cel care reprezint ns i ordinea etern i sfnt . De aceea, haide i s dispunem renun area la bijuterii i la nestemate n ntregul nostru regat! 6. Dup aceste cuvinte, Fungar-Hellan i-a smuls toate podoabele pe care le purta, fiind imitat imediat de rege i de ceilal i demnitari prezen i. Tot acest aur i tot acest argint a fost folosit pentru a bate moned . 7. Mahal l-a l udat ndelung pe Fungar-Hellan, dup care a ad ugat: Fungar-Hellan, am impresia c Spiritul lui Dumnezeu a cobort asupra ta! Adev r i spun: pentru o clip mi s-a p rut c l aud vorbind pe b trnul Enoh prin gura ta! Vezi tu, de obicei o asemenea n elepciune nu poate fi g sit n fiin a uman ! 8. Dup care Mahal i-a mul umit din nou lui Dumnezeu pentru toat gra ia pe care a rev rsat-o asupra acestui om, c ci to i cei de fa se minunau de n elepciunea sa! 9. La rndul lor, marii preo i i-au spus generalului: La ora actual , numai tu e ti demn s ne fii superior! 10. ntreaga adunare a pecetluit aceste cuvinte printr-un Amin colectiv.
194

Capitolul 138 Generalul le porunce te solda ilor s i s cuprului i pe slujitorii s i (19 iunie 1844) 1. Urm toarele trei zile s-au scurs n aceast stare de spirit. n tot acest timp, efii armatei i-au organizat pe solda i i i-au informat asupra campaniei pe care urmau s o duc . 2. n seara celei de-a treia zile, primii efi de trup au venit s l g seasc pe Fungar-Hellan n palatul regal. Ei i-au comunicat c o mare armat alc tuit din dou milioane de solda i era preg tit pe cmpul de manevr , perfect echipat i gata s ntreprind orice misiune ar fi primit. 3. Fungar-Hellan le-a spus ofi erilor s i: n acest caz, transmite i-le solda ilor urm toarele ordine: cu trei ore nainte de r s ritul soarelui, ntreaga armat trebuie s fie gata de plecare. Ea se va ndrepta mai nti c tre templul consacrat zeului metalelor i al me terilor fierari! Muncitorii care o nso esc au misiunea s distrug tot ce ine de idolatrie, ncepnd chiar cu templul principal! 4. Dac preo ii i muntenii se vor opune interven iei voastre, dorind s -i mpiedice pe muncitori, trimite i o for armat care s -i sileasc pe rebeli s se potoleasc , trecndu-i prin t i ul sabiei pe cei mai recalcitran i dintre ei. 5. Dac preo ii i muntenii accept distrugerea templului i a idolilor f r a opune rezisten , aduce i-i imediat n cortul meu, pentru a-i pune la curent cu noua nv tur pe care vor trebui s o predice oamenilor, inclusiv cu ce au de f cut pentru a- i acoperi nevoile personale. 6. Mai nti de toate, marea armat va trebui s ncercuiasc templul cu trei cercuri mari de solda i, astfel nct nimeni s nu poat sc pa din ea! 7. Aurul i argintul din templu vor trebui adunate i aduse la mine. Voi aduce personal o echip de muncitori care vor bate moned din aceste metale pre ioase, transformndu-le astfel n bani care vor sluji nainte de toate pentru plata soldei solda ilor, iar apoi pentru restul popula iei. 8. A a se va derula ntreaga noastr campanie! Eu, Fungar-Hellan, v ordon acest lucru, la fel ca i regele Gurat! 9. Dup ce au aflat ordinele generalului, comandan ii s-au retras i le-au mp rt it solda ilor voin a efului lor suprem i a regelui lor! 10. Gurat a dispus echiparea a o mie de c mile i le-a poruncit la o mie de me teri specializa i n b tutul monedelor s i ia uneltele i s se al ture marii armate. atace templul zeului

195

11. A doua zi diminea a, cu trei ore nainte de r s ritul soarelui, to i solda ii erau n picioare. C milele au fost echipate i uria a caravan a pornit la drum. Capitolul 139 Avangarda generalului n fa a templului. Respingerea ultimatului. Spectacolul demonstrativ al preo ilor i capacitatea lor de a manipula focul (21 iunie 1844) 1. nainte ca marea caravan s apuce s se al ture armatei, aceasta s-a pus deja n mi care, ndreptndu-se c tre templul consacrat zeului metalelor, construit dup cum a i aflat deja n onoarea lui Tubal-Cain, cel care a inventat procedeul de producere i de lefuire a bronzului. 2. Cnd avangarda armatei a ajuns n fa a solidului zid care proteja templul, ea s-a oprit i le-a cerut gardienilor s i permit intrarea. 3. Dar paznicii le-au r spuns solda ilor: La aceast or nimeni nu are dreptul s intre n templu! Numai ni te oameni r u inten iona i ar putea comite sacrilegiul de a cere a a ceva cu atta nver unare! Ce dori i s face i att de devreme n interiorul acestor ziduri sacre? 4. Unul dintre ofi eri le-a r spuns cu asprime paznicilor: Nu dorim altceva dect s distrugem n totalitate acest sanctuar i zidurile sale sacre, pentru totdeauna, conform ordinului pe care l-am primit de la FungarHellan, supunndu-i prin for pe recalcitran i i omorndu-i dac este cazul, dup cum prefer ! Nu v opune i, c ci o armat alc tuit din dou milioane de solda i se afl n drum c tre voi! 5. Auzind aceste cuvinte, gardienii le-au r spuns cu mult mai mult blnde e solda ilor: Dac a a stau lucrurile, avem datoria s l avertiz m pe marele preot al acestui templu, pentru ca acesta s v primeasc cu demnitatea cuvenit unor delega i ai marelui i puternicului Fungar-Hellan! 6. Dar ofi erul le-a spus paznicilor: Marele preot nu trebuie s afle nimic pn cnd nu vom apuca s distrugem n totalitate templul! De aceea, deschide i imediat por ile, dac nu dori i s p trundem cu for a! 7. Auzind aceste amenin ri, gardienii au strigat: O, tic lo i infami, veni i din infern! Deci asta unelti i? De fapt, nu dori i dect s pune i mna pe relicvele sacre ale templului, pe aurul i pe argintul din cuferele sale! O, a tepta i pu in i v ve i primi r splata cuvenit ! De ndat ce marele preot va afla ce pl nui i, va avea grij s primi i o serie de bastoane pe spinare a a cum nici m car un diavol nu a avut parte vreodat ! 8. Dup care, c iva gardieni au alergat i l-au informat pe marele preot de ceea ce se ntmpla.

196

9. Acesta a nceput s fac spume la gur , scr nindu- i din ii mai r u ca un tigru, dup care i-a adunat oamenii i mpreun cu ace tia, a nceput s pun n func iune mecanismele sale satanice. 10. Mun ii din jur au izbucnit imediat n fl c ri (aprinse n realitate de oamenii s i) i ntregul templu s-a transformat ntr-un imens cuptor. Fl c rile izbucneau unde te a teptai mai pu in, inclusiv din anumite locuri special preg tite n zidurile de ap rare ale templului. i tot acest spectacol a fost pus la cale n mai pu in de o or . 11. Cnd avangarda marii armate a v zut ce se ntmpl , solda ii s-au retras n direc ia marii armate, c ci nu ndr zneau s se aventureze mpotriva unei asemenea m ri de foc. 12. ntre timp, caravana se al turase marii armate, iar Fungar-Hellan s-a minunat teribil de spectacolul nfl c rat din jurul templului lui TubalCain. 13. Dar Mahal i-a spus: L sa i-i s i fac demonstra ia de for timp de o zi! Mine va veni rndul nostru s ne producem! 14. Fungar-Hellan a transmis aceste cuvinte ntregii armate, sub form de ordin, iar solda ii au r mas s contemple acest spectacol infernal timp de o zi ntreag . Capitolul 140 Fungar-Hellan este refuzat de gardienii templului. Distrugerea zidului de ap rare cu ajutorul explozivilor. Masacrarea celor 5000 de slujitori ai templului (22 iunie 1844) 1. n seara aceleia i zile, marea demonstra ie a preo ilor a ajuns la sfr it. n diminea a zilei urm toare, generalul s-a ndreptat c tre marea poart din cupru a templului, nso it de escorta sa, i a cerut s fie l sat s intre. 2. Fiind nc foarte devreme, paznicii au refuzat s l lase s intre, spunnd: Att timp ct afar este noapte, orice nebun poate sus ine c este eful suprem al marilor preo i, cernd s fie l sat s intre! Dac e ti ntradev r marele Fungar-Hellan, ntoarce-te n timpul zilei, iar noi i vom deschide poarta i te vom recunoa te ca atare! 3. Fungar-Hellan le-a r spuns: Foarte bine, dar v jur pe via a mea c atunci cnd voi intra n templul vostru, n timpul zilei, v voi ucide pe to i, inclusiv pe membrii clerului superior i pe cei de rang inferior! C ci voi m mpiedica i s fac ceea ce mi-a poruncit b trnul Dumnezeu al lui Adam, Al lui Seth i al lui Enoh! De aceea, v ve i g si cu to ii o moarte sigur ! 4. G rzile au nceput s urle: Aceste mijloace de intimidare ne sunt binecunoscute! Pleac de aici, c ci nu te vom l sa s intri nici m car n
197

timpul zilei, indiferent dac e ti sau nu Fungar-Hellan! Nu ai dect s a tep i ani de zile n fa a acestor ziduri! 5. Auzind acest r spuns, Fungar-Hellan a fost cuprins de un val uria de mnie. El s-a ntors c tre solda ii s i i le-a poruncit minerilor s sape ase culoare subterane, ncepnd de la o distan de zece pa i de la zidurile de ap rare, iar apoi s depoziteze sub acestea saci mari cu un explozibil foarte violent, apoi s pun fitiluri i s le dea foc. 6. Dnd curs poruncii sale, ase sute de mineri au trecut imediat la lucru. Ei au m surat cu mare precizie distan ele i au nceput s p turile. Cnd soarele a r s rit, ei au ajuns deja sub zidurile de ap rare ale templului. n continuare, au plasat sacii cu explozibil sub ziduri i au dat foc fitilurilor. Cteva minute mai trziu s-a auzit o explozie formidabil , n urma c reia cea mai mare parte a zidului de ap rare s-a pr bu it, transformndu-se n ruine. Solda ii au avut astfel cale liber , preg tindu-se s atace. 7. V znd pr bu irea zidurilor lor sacre, preo ii i numero ii lor slujitori au ncercat s fug n mun i, dar au c zut imediat n minile solda ilor lui Fungar-Hellan, care i-au adus n fa a efului lor. 8. Generalul l-a ntrebat n oapt pe Mahal ce trebuie s fac cu ace ti rebeli. 9. Mahal i-a r spuns: Ace ti oameni sunt att de infernali, nct cel mai bine ar fi s i pui amenin area n practic i s i omori pe to i! 10. Imediat, Fungar-Hellan a dispus executarea prizonierilor, afla i n num r de 5000. Nici m car unul dintre ei nu a fost gra iat. 11. Dup ncheierea acestei opera iuni, echipa de lucr tori a trecut la distrugerea templului, la adunarea aurului i argintului i la transformarea lor n monede. ntregul proces nu a durat mai mult de trei zile. Capitolul 141 Generalul i Mahal dau instruc iuni delega iei minerilor din minele de cupru. Propunerea lor ca oamenii s se ntoarc cu fe ele c tre Dumnezeu este respins (25 iunie 1844) 1. Cnd vestea masacrului a ajuns la urechile me terilor mineri care lucrau n minele din apropiere, ace tia s-au cutremurat i au trimis o delega ie n tab ra lui Fungar-Hellan pentru a-l ntreba cu cel mai mare respect care era semnifica ia acestor evenimente ngrozitoare. 2. Generalul le-a vorbit minerilor de adev ratul Dumnezeu i le-a explicat c to i ace ti idoli trebuiau distru i pentru a evita astfel judecata teribil cu care b trnul Dumnezeu i amenin a pe oameni nc de la nceputul timpurilor, tiut fiind c idolatria reprezint n fa a Lui o oroare absolut .
198

3. Dup ce Fungar-Hellan le-a prezentat faptele, Mahal le-a cerut oamenilor s revin la Dumnezeu. El le-a cerut s le povesteasc st pnilor lor tot ce au aflat, cerndu-le s se converteasc . n caz contrar, vor fi amenin a i cu o judecat inevitabil . Singura cale pentru a sc pa de aceast judecat era ntoarcerea la Dumnezeu prin c in i smerenie. 4. Minerii s-au ntors la st pnii lor, c rora le-au povestit tot ce au auzit. 5. Dar efii minerilor au nceput s blesteme i s vocifereze, spunnd: Iat unde ne conduc capriciile seniorilor! La fiecare cinci minute, ei i schimb legile i zeii! Nu a fost regele cel care a dispus construirea acestui templu, cheltuind sume uria e de bani n acest scop? Nu a fost el cel care a ordonat toate aceste ceremonii religioase, care ne-au adus ntr-adev r venituri uria e? 6. Dar toat povestea nu a durat mai mult de zece ani, i iat c s-a i terminat! Se pare c ea nu le-a adus mai marilor suficiente venituri i c ace tia nu se mai pot lipsi de tot aurul i de tot argintul adunat n temple n aceast scurt perioad de timp! 7. A a c ei s-au decis s ni-L bage din nou pe gt pe b trnul Dumnezeu care nu valoreaz nimic, dat fiind c nu cere nici temple, nici bani, pentru simplul motiv c nu exist ! El nu are nevoie nici m car de o imagine costisitoare care s l reprezinte, c ci el este vidul perfect, la fel de invizibil ca i aerul pe care l respir m! 8. Asculta i-ne cu aten ie: anul acesta templele sunt distruse, iar b trnul Dumnezeu care nu poate fi venerat dect n gnd este reinstaurat, dar anul viitor comisarii ns rcina i cu impozitele i vor face din nou apari ia i ne vor cere un impozit mai mare, n numele regelui! 9. O, aceast via terestr este ntr-adev r satanic ! De ce nu- i pot savura n lini te i n pace tihna i averile ace ti mai mari nes tuli? De ce trebuie s r spndeasc tot timpul tot acest haos? 10. De-abia avem timp s respir m c vntul i schimb direc ia! De unde nu te a tep i apare un nou impostor nfometat care se d drept profet, f cnd o demonstra ie a puterilor sale magice, nso it de tovar ii s i cu fa a supt , la fel de ire i ca i el! Este suficient apoi ca el s le spun acestor imbecili tot ce i trece prin minte pentru ca ei s danseze dup cum le cnt el! 11. De data aceasta ns , to i ace ti idio i nu au dect s ne pupe n f! Nu mai suntem dispu i s fim lua i drept pro ti! Ct despre amenin rile cu pedeapsa lui Dumnezeu, ne p pe ea! 12. De aceea, vom r mne aici! Iar cei care nu doresc s r mn mpreun cu noi, nu au dect s se duc acolo unde vor dori! Noi le l s m libertatea de a alege. Nu au dect s li se al ture celor care gndesc la fel ca ei!

199

13. Acest decizie a pus punct proclam rii adev ratului Dumnezeu n rndul me terilor mineri. Capitolul 142 Atacarea templului boilor i distrugerea lui (26 iunie 1844) 1. Dup ce Fungar-Hellan a vorbit cu delega ia me terilor mineri, care f ceau multe afaceri necurate, a a cum am men ionat deja, el a dispus imensei armate s se retrag n acel inut muntos n care era plasat templul boilor, cu misiunea de a proceda la fel ca n cazul celui al zeului metalelor. 2. Solda ii i-au ridicat imediat tab ra i au nceput s m r luiasc mp r i i n 200 de coloane de cte 10.000 de oameni fiecare, f r a mai num ra i numeroasa escort regal . n trei zile, ei au ajuns n regiunea n care se afla templul, a a c s-au oprit pentru a a tepta ordine mai precise. 3. De ndat ce Fungar-Hellan a ap rut mpreun cu suita lui, el a dispus construirea unui cort uria i i-a stabilit n el cartierul general. Cnd efii s i de armat s-au prezentat pentru a-i afla ordinele, el le-a spus: 4. Nu v-am ordonat deja s proceda i la fel ca n cazul templului metalelor? Ce alte ordine mai precise a tepta i de la mine? ti i foarte bine unde se g se te templul i cunoa te i perfect trec toarea destul de ngust care l nconjoar . 5. ncercui i templul cu trei rnduri de solda i, apoi dispune i distrugerea lui, adunarea aurului i argintului, capturarea preo ilor i a servitorilor lor i aducerea lor la mine! Aceasta este ntreaga opera ie. Iar acum, duce i-v s ndeplini i imediat ordinele! 6. Comandan ii au plecat i au transmis aceste ordine solda ilor, care au trecut imediat la executarea lor. 7. ntr-un interval de timp de numai zece ore, edificiul era ncercuit, a a c deta amentul distrug torilor s-a ndreptat c tre poart i a cerut deschiderea ei. 8. Noaptea fiind ns destul de avansat , gardienii templului au refuzat s i lase s intre. 9. Atunci, eful deta amentului le-a spus paznicilor: Dac nu ne ve i l sa s intr m pe loc, nici unul dintre voi nu va mai r mne viu! 10. n acea clip , la poart au sosit marii preo i, care i-au ntrebat pe noii veni i care era motivul unei vizite la o or att de insolit . 11. eful deta amentului i-a explicat pe loc motivul vizitei. 12. Att le-a trebuit ns celor o mie de oameni care locuiau n interiorul zidurilor de incint . Ace tia s-au repezit furio i pe metereze i au nceput s arunce cu pietre n solda i.
200

13. Deta amentul s-a retras, iar minerii au nceput s - i fac datoria. Peste cteva ore, to i explozibilii erau plasa i la locurile lor, a a c nainte de ivirea zorilor, zidul de ap rare al templului era n ntregime distrus. 14. Armata a p truns n curtea interioar , a distrus templul i i-a luat prizonieri pe to i preo ii, capturnd inclusiv comorile lor. Capitolul 143 Conversa ia dintre general i prizonieri, care sunt elibera i (27 iunie 1844) 1. Dup distrugerea total a templului, preo ii i servitorii lor au fost adu i n fa a cortului lui Fungar-Hellan i al escortei sale. Ct despre comorile din aur i argint adunate, acestea au fost transformate imediat n monede. Abia apoi a nceput generalul s i interogheze pe prizonieri, c rora le-a spus: 2. Cine a construit acest templu? Nu eu? De vreme ce eu l-am construit, nseamn c eu sunt proprietarul lui, a a c am dreptul de a-l distruge dup bunul meu plac! 3. Dat fiind c acest drept mi apar ine ntru totul, v ntreb: din ce motive v-a i opus ordinelor mele, aruncnd cu pietre asupra trimi ilor mei, din care a i ucis zece i a i r nit numero i al ii, mai mult sau mai pu in grav? 4. Prizonierii i-au r spuns: M rite domn, dac te-am fi putut vedea, am fi crezut c acest ordin a venit de la tine! Nev zndu-te ns n rndul solda ilor i neauzindu- i vocea pe care o cunoa tem att de bine, am crezut c folosirea numelui t u nu era dect o viclenie infam de care s-a folosit o putere cunoscut , dornic s pun mna pe aurul i pe argintul t u, pe care le-am adunat exclusiv pentru trezoreria ta. 5. De altfel, fiind ntuneric bezn , ne-a fost imposibil s distingem dac ve mintele i armele solda ilor proveneau ntr-adev r din Hanoh, sau din alt parte. De aceea, am apelat la pietre i am ncercat s i ap r m proprietatea ct de bine am putut! n aceste condi ii, nu n elegem cu ce am gre it n fa a ta, c ci un servitor fidel st pnului s u merit mai degrab o r splat dect o pedeaps ! 6. Auzind aceste argumente ct se poate de juste, Fungar-Hellan le-a spus prizonierilor s i: Bine, de vreme ce a i ac ionat astfel din fidelitate fa de mine, ave i ntr-adev r dreptul la o recompens , i nu la o pedeaps ! De aceea, sunte i liberi. Timp de trei zile, pute i face orice dori i, cu condi ia s p r si i aceste locuri. Dup trecerea celor trei zile, ntoarce i-v aici, pentru a v numi n noile voastre func ii!

201

7. Dup aceste cuvinte, to i prizonierii au fost elibera i, fiind l sa i s plece oriunde doresc. Ei au luat drumul c tre mun i, narma i cu un permis de liber trecere semnat de general. 8. Dar Fungar-Hellan a trimis spioni pe urmele lor, pentru a-i captura din nou, dac nu vor fi dispu i s se predea. Capitolul 144 Dispari ia celor elibera i ntr-o deschiz tur misterioas aflat n peretele stncos (28 iunie 1844) 1. ncotro s-au ndreptat prizonierii elibera i? Ei s-au dus direct c tre un fost amplasament al templului, unde se afla un perete stncos n interiorul c ruia exista o grot suficient de nalt pentru a permite trecerea unui b rbat u or ncovoiat. 2. To i cei elibera i au intrat n aceast grot , iar spionii au fost nevoi i s a tepte cu ner bdare noaptea, pentru a-i surprinde pe cei care ar fi ncercat s ias . Dar nimeni nu a mai ie it din pe ter , nici oameni, nici vreun animal. 3. Seara, ei au cerut ajutorul g rzilor, pentru a supraveghea cu aten ie deschiz tura din munte i a-i surprinde pe cei care ies din ea. Timp de trei zile, eforturile lor au r mas ns zadarnice, c ci nimeni nu a ie it din pe ter . 4. Dup acest interval de timp, o parte din spioni s-au ntors la cartierul general i i-au mp rt it lui Fungar-Hellan ce s-a ntmplat. Acesta a f cut ochii mari, ne tiind ce s cread despre toat aceast poveste. 5. i totu i, dup numai o or , fo tii prizonieri s-au ntors cu to ii, vii i nev t ma i. 6. A fost rndul spionilor s se minuneze la culme, furio i c slujitorii taurului i-au n elat n acest fel. 7. Fungar-Hellan le-a f cut un semn imperceptibil spionilor s i, pentru a-i chema napoi (cu ajutorul unor mesageri rapizi) pe cei care r m seser de gard la poalele peretelui stncos. 8. Ace tia i-au chemat pe cei mai rapizi alerg tori, pe care i-au trimis la spionii r ma i la posturile lor de observa ie pentru a-i chema napoi. 9. Dup numai apte ore, toat lumea era adunat n fa a cortului generalului, care a f cut un mas nainte i s-a adresat astfel celor elibera i: 10. Ce-i drept, v-a i ntors la momentul pe care l-am stabilit, dar acest lucru nu mi este de ajuns pentru a v ncredin a voile voastre func ii! nainte s fac acest lucru, va trebui s mi povesti i cu fidelitate tot ce a i f cut n aceste trei zile. Abia atunci m voi convinge dac jur mntul vostru de credin fa de mine este adev rat, fapt care v va scuti de pedeapsa

202

cuvenit pentru faptul c mi-a i atacat solda ii cu pietre n timpul asediului templului! De aceea, vorbi i, dar afla i c orice neadev r v va atrage moartea! 11. Cei interpela i i-au r spuns: Nu ne-ai ng duit tu trei zile de libertate absolut ? De ce ne ceri acum s i m rturisim ce am f cut? Nu neai spus c aveam dreptul s facem orice doream? 12. Dar generalul le-a spus: Prin aceast libertate pe care v-am acordat-o nu am dorit dect s v pun la ncercare. Era absolut necesar s ac ionez n acest fel pentru a ti n ce m sur v puteam ncredin a noile voastre func ii, care sunt foarte importante! To i cei forma i la coala mea trebuie s treac printr-un astfel de test decisiv al libert ii; cei care trec de acest examen c tig totul, dar cei care l pic pierd totul! De aceea, r spunde i-mi f r alte discu ii la ntrebarea pe care v-am pus-o! n caz contrar, ve i fi str pun i de 10.000 de s bii! 13. Auzind aceste cuvinte, preo ii au r mas interzi i. Apoi, unul dintre ei a luat cuvntul: Puternice domn, de vreme ce dore ti s tii totul, afl c n timpul celor trei zile am f cut peniten ! La drept vorbind, a fost o peniten destul de dur , pentru a ne putea reconcilia astfel cu propria noastr con tiin , v znd ct de ofensat ai fost de ignoran a noastr ! 14. Generalul nu s-a putut mpiedica s nu rd , dup care a spus: Hm, nu-i deloc r u! i unde se afl acest loc sacru de peniten ? Nu de alta, dar doresc s nal n el un mare monument nchinat fidelit ii voastre fa de mine! 15. Auzind aceste cuvinte, fal ii peniten i i-au mu cat buzele, iar unul dintre ei a spus: O, puternice senior, este vorba de o pe ter ngrozitoare aflat n interiorul muntelui. Plasarea unui monument n ea ar fi cu totul nelalocul ei! Te rug m, nu pune acest proiect n execu ie! 16. Dar Fungar-Hellan i-a r spuns: O, nu face nimic! Vom transforma aceast pe ter ngrozitoare ntr-un loc ct se poate de agreabil! 17. Peniten ii s-au albit la fa , dar au fost nevoi i s asculte i s porneasc la drum, ghidndu-i pe ceilal i c tre pe ter . Capitolul 145 Generalul cere deschiderea peretelui stncos. Mahal i fo tii preo i discut despre grot (1 iulie 1844) 1. Cnd cortegiul peniten ilor, grupul de spioni, g rzile i FungarHellan, mpreun cu escorta sa, au ajuns n fostul amplasament al templului, unde se afla orificiul ce d dea n interiorul muntelui, eful agen ilor secre i s-a ndreptat c tre general i i-a spus:

203

2. Iat , domnule, aceasta este deschiz tura n peretele stncos despre care i-au vorbit oamenii mei! Prin ea au intrat fo tii prizonieri, f r ca vreunul dintre ei s mai ias ! 3. Fungar-Hellan l-a ntrebat pe Mahal dac pe tera i maniera n care a fost construit . nu-i poate descrie

4. Mahal i-a r spuns: O, prietene, nimic mai u or! Iat , mai nti de toate nu este vorba de o pe ter natural , ci de una construit de oameni, c ci acest perete stncos este destul de moale i poate fi g urit cu dalta. De altfel, urmele acestei opera iuni mai pot fi nc v zute. 5. n al doilea rnd, dat fiind c este opera oamenilor, nu putem vorbi de o grot natural n munte, ci mai degrab de o trecere fie c tre o regiune muntoas nconjurat de stnci, fie c tre alte culoare subterane n care b nuiesc c fal ii no tri peniten i au ascuns o mare cantitate de aur i argint! 6. Nu exist nici o alt posibilitate. S-ar putea chiar ca amndou variantele s fie adev rate, dat fiind c ace ti oameni s-au ntors la tine pe un alt drum. 7. Ceea ce trebuie s faci este s dispui explorarea acestor locuri. Mai nti de toate interogheaz -i ns pe fal ii peniten i. Dac i vor m rturisi adev rul nainte de a-l descoperi tu nsu i, las -i n via . Dac vor continua s te mint ns , ucide-i, punnd s fie zidi i n interiorul acestei grote! 8. Dup ce Mahal a t cut, Fungar-Hellan s-a ntors imediat c tre prizonieri i i-a ntrebat ce se ascundea n aceast grot n care au disp rut cu trei zile n urm . 9. Oamenii i-au r spuns: O, m rite domn, acest orificiu nu reprezint dect deschiz tura care duce c tre acea sordid pe ter pentru peniten . Ea d n partea cealalt a muntelui ntr-o regiune extrem de arid , n care nu cresc dect cteva r d cini cu care se hr nesc cei care se retrag aici! 10. Din aceast regiune se poate ajunge inclusiv la cmpie, trecnd printr-un drum extrem de dificil, pe care ai de nfruntat o mie de pericole! Pe acest drum ne-am ntors noi ast zi, pentru ca peniten a noastr s devin des vr it ! 11. M rite doamne! Nu ai dect s examinezi tu nsu i aceast grot ! Dac vei g si altceva dect ceea ce i-am spus, po i face cu noi orice dore ti! 12. Atunci, generalul i-a chemat minerii i le-a spus: Aduce i 10.000 de tor e i vom p trunde cu to ii n interior pentru a explora aceast pe ter ! 13. Minerii au executat pe loc ordinul generalului.

204

Capitolul 146 Explorarea misterioasei grote. Descoperirea deschiz turii secrete (2 iulie 1844) 1. Dup ce au fost aduse tor ele, Fungar-Hellan a chemat circa o mie de mineri, alegndu-i dintre cei mai puternici i cei mai cinsti i; i-a dat fiec rui cte zece tor e i le-a spus: 2. Lega i-v cu o frnghie, apoi aprinde i una din tor e i intra i n pe ter , dar cu cea mai mare pruden ! 3. Examina i minu ios interiorul ei i nu l sa i nici un pasaj lateral neexplorat. Dac ve i g si urme ale unei eventual pasaj zidit lucru de care ar trebui s v da i cu u urin seama la lumina celor o mie de tor e , str punge i locul i nu l sa i nici un detaliu neverificat. 4. Dup ce a i examinat cu aten ie toate col urile pe terii, ntoarce iv aici i relata i-mi n detaliu tot ce a i descoperit. n final m voi asigura cu propriii mei ochi c lucrurile stau a a cum le-a i descris voi i v voi recompensa generos pentru munca voastr . n acest fel, i vom putea trata pe peniten ii no tri n maniera cea mai echitabil cu putin . Haide i, trece i la treab i executa i-mi ordinele! 5. Atunci, cei o mie de mineri s-au apucat de lucru i au f cut con tiincios tot ce li se poruncise. Ini ial, ei nu au descoperit dect ceea ce au descris peniten ii, respectiv un culoar ngust, cu o lungime de o sut de stnjeni i cu un traseu destul de contorsionat. La ie irea din acest pasaj se afla o pe ter mare, care ar fi putut g zdui 2000 de persoane. 6. Pere ii pe terii erau constitui i din pietre negre i dure. Grota nu avea dect o singur ie ire, n afar de intrarea propriu-zis . Ie irea d dea c tre o regiune arid , n care nu cre teau dect bace s lbatice. 7. Dup ce minerii au inspectat cu grij locurile, f r s fi f cut nici cea mai mic descoperire spectaculoas , ei s-au ntors pe unde au venit i lau informat pe general. 8. Dar acesta le-a spus: Nu, nu! Nu pot s cred c ace ti peniten i sunt oameni cinsti i! Da i-mi o tor i frnghia cu care a i marcat locurile, i m voi convinge cu propriii mei ochi dac a a stau lucrurile! 9. ntr-adev r, el a luat o tor i, nso it de mineri, a p truns n grot , apoi n pe tera cea mare, unde a examinat cu aten ie pere ii, neg sind altceva suspect dect culoarea acestora. 10. De aceea, el le-a spus oamenilor s i: Avem toate motivele s credem c aceast culoare neagr ascunde ceva! Pere ii sunt ntr-adev r solizi peste tot, dar tavanul mi se pare excesiv de nalt! S -mi aduc cineva o scar bun , pentru a examina cu aten ie i partea superioar a grotei! 11. Pe loc, un miner a adus o scar i oamenii au nceput s examineze tavanul grotei. Spre surpriza general , ei au descoperit aici un
205

mare orificiu care d dea ntr-un culoar cu o n l ime de trei stnjeni, n care se auzeau zgomote venite de departe, asem n toare cu un mare num r de voci umane. 12. Fungar-Hellan a spus: S p r sim acest loc, c ci ar putea deveni periculos pentru noi! Oricum, am g sit ce c utam, iar peniten ii vor avea ni te explica ii de dat. 13. Dup aceste cuvinte, toat lumea a p r sit n grab grota. 14. Dup ce s-a v zut afar , viu i nev t mat, generalul a dispus imediat chemarea peniten ilor, c rora le-a cerut explica ii referitoare la culoarul din tavanul pe terii. 15. Oamenii au sim it c i pierd complet curajul, iar unul dintre ei a strigat: Acum suntem ntr-adev r pierdu i! Capitolul 147 Peniten ii sunt demasca i. Sfatul lui Mahal, adresat mniosului Fungar-Hellan, care dispune aruncarea n aer a grotei. M rturisirea peniten ilor, care sunt gra ia i (3 iulie 1844) 1. V znd reac ia peniten ilor n fa a ntreb rii sale i auzind exclama ia involuntar a celui care se sim ea pierdut, Fungar-Hellan i-a spus lui Mahal: 2. Ascult , venerabile prieten i frate! Sunt de p rere c nu ar mai trebui s lungim aceast poveste legat de cei o mie de peniten i! La urma urmelor, sacrilegiul lor este aproape complet dovedit. Ce alte dovezi ne mai sunt necesare? 3. De aceea, i voi ucide f r s mai a tept, dup care voi plasa doi saci cu explozivi n interiorul acestei pe teri, care o vor arunca n aer. n acest fel, vom elucida foarte rapid misterul pe care ncearc s ni-l ascund ace ti tlhari! Ce zici, am dreptate sau nu? 4. Mahal i-a r spuns: Prietene, ai perfect dreptate, dar att timp ct putem rezolva problema f r v rsare de snge, cred c cel mai bine ar fi s l s m s biile n teci i s ac ion m f r ele! n schimb, ideea cu aruncarea n aer a pe terii mi se pare foarte bun . Vom descoperi astfel secrete care sunt probabil de cea mai mare importan . 5. Auzind acest sfat, Fungar-Hellan a dat el nsu i ordinul de aruncare n aer a pe terii. Minerii s i au adus imediat dou sute de saci cu un explozibil foarte violent, pe care i-au depozitat n pe tera cu pere ii negri. Au conectat apoi sacii la ni te fitiluri lungi, c rora le-au dat foc, i s-au gr bit s ias afar (nu cred c mai trebuie s explic de ce).

206

6. Peste numai o jum tate de or , focul a ajuns la sacii cu explozibil, producnd o detonare enorm , care a f cut f rme ntregul munte. 7. Dup explozie, s-a trecut la o nou explorare a locului, dar oamenii lui Fungar-Hellan nu au f cut nici o descoperire important , doar cteva monede de aur i ni te cadavre carbonizate. 8. Dup trei zile de cercet ri inutile, generalul i-a chemat la el pe peniten i, c rora le-a spus: Sunt dispus s v gra iez i s v redau libertatea, dac mi ve i spune de ce v-a i comportat att de necinstit fa de mine, de i eu am ac ionat ntotdeauna n interesul vostru! De ce a i f cut aceast pe ter i de ce a i ascuns acest aur n ea? 9. Unul dintre peniten i a ie it n fa i a spus: M rite doamne, am f cut acest lucru pentru c ne temeam de tine! Aveam de mult timp presentimentul c vei ac iona a a cum ai f cut acum. De aceea, doream s ne punem deoparte c iva b nu i, pentru zilele negre care vor urma atunci cnd ne vom pierde func iile i nu ne vom mai putea c tiga traiul. 10. Iat , acesta este unicul motiv care ne-a determinat s construim aceast pe ter ! Vocile pe care le-ai auzit prin deschiz tura culoarului din tavan apar ineau fra ilor no tri, afla i acum sub d rm turi. Personal, doresc s le mp rt esc soarta! Acum tii tot, dar nu uita c i noi suntem fiin e umane! 11. Dat fiind c generalul le promisese via a, el s-a inut de cuvnt i le-a acordat prizonierilor libertatea. Capitolul 148 Plecarea armatei n direc ia templului soarelui i d rmarea acestuia. Distrugerea templului focului i a templului consacrat vnturilor (4 iulie 1844) 1. Dup ce i-a integrat pe cei o mie de peniten i n armata sa, FungarHellan le-a ordonat solda ilor s se preg teasc pentru o nou expedi ie. 2. A fost nevoie de 24 de ore ncheiate pentru ca imensa armat s fie gata de plecare. n final, generalul a ordonat plecarea n direc ia templului soarelui, a c rui distrugere s-a petrecut f r incidente, dat fiind c preo ii s-au predat imediat i chiar au ajutat la distrugerea lui. Singura lor cerere a fost s le fie predat marea oglind concav , pe care au nv at s o utilizeze n timpul ceremoniilor lor i pe care doreau s o foloseasc n scopuri tiin ifice. Fungar-Hellan le-a ndeplinit cu drag inim cererea, c ci era el nsu i un pasionat al artelor i tiin elor. 3. Dup o pauz de trei zile, care le-a permis solda ilor s i redobndeasc for ele i muncitorilor s bat moned din aurul i argintul rechizi ionate, armata s-a pus din nou n mi care. La ordinul generalului, ea s-a ndreptat c tre templul consacrat zeului focului, a c rui cucerire i

207

distrugere s-a dovedit ceva mai dificil , c ci preo ii acestuia se nmul iser considerabil n ultima vreme, r spndindu-se n toate direc iile. Ei au construit temple similare la baza tuturor vulcanilor din jur, producnd n ele spectacole de magie cu ajutorul focului, n schimbul unor ofrande bogate. 4. De aceea, distrugerea templului principal i a tuturor anexelor sale a durat mult mai mult timp, prezentnd numeroase dificult i. n total, ea a necesitat 40 de zile, dar campania s-a derulat f r v rsare de snge, cu excep ia unui singur templu auxiliar, construit pe o stnc nalt i pe care preo ii au refuzat cu orice chip s l p r seasc . n final, stnca a trebuit minat i distrus , ceea ce i-a costat via a pe nc p na i. 5. Dup aceast opera ie i dup transformarea aurului i argintului n monede (era vorba de dou milioane de livre, al c ror transport a necesitat 200 de c mile), armata s-a ndreptat c tre templul zeului vntului, care i-a dat ceva b taie de cap lui Fungar-Hellan pn cnd s-a predat. Mai nti de toate, preo ii men ineau tot timpul nivelul lacului la o n l ime maxim , cu ajutorul unor puternice ecluze plasate la nivelul gurilor sale de scurgere. De ndat ce sesizau un pericol venind dintr-o parte sau alta, ei deschideau o ecluz i o cantitate imens de ap se rev rsa asupra du manului, necnd astfel toate c ile de acces c tre templu. n al doilea rnd, preo ii cuno teau perfect tehnica de manipulare a electricit ii, cu ajutorul c reia au f cut ca regiunea n care se aflau s fie practic inaccesibil . 6. De aceea, Fungar-Hellan a fost nevoit s asedieze regiunea timp de o jum tate de an nainte ca preo ii s cedeze. 7. Dup acest asediu de lung durat , armata a primit ordinul s se ndrepte c tre templul zeului apelor. Capitolul 149 Armata m r luie te mpotriva templului apelor (5 iulie 1844) 1. Dup mai multe zile de mers, enorma armat a ajuns n apropiere de marele lac n mijlocul c ruia se afla insula pe care era construit templul consacrat zeului apelor. Ea i-a stabilit tab ra pe malul lacului. 2. Dup trei zile de odihn , Fungar-Hellan a dat ordin s fie atacat edificiul, care era att de bine plasat nct se transformase ntr-o adev rat fort rea natural . 3. Ini ial, generalul i-a propus s ncercuiasc ntregul lac (care avea un diametru de mai multe leghe) cu un singur rnd de solda i, dar terenul dificil l-a determinat s renun e la acest plan. C ci lacul era m rginit din cnd n cnd de pere i stnco i abrup i, n timp ce n alte locuri era nconjurat de mla tini uria e, c rora nimeni nu le cuno tea cap tul.

208

4. Nevoit s renun e la acest plan, el a dispus construirea a 20.000 de plute cu cte o sut de locuri fiecare. Constructorii s i au reu it aceast performan n numai ase s pt mni, folosind n acest scop lemnul celor mai frumo i cedri din p durea nvecinat , cu o lungime de 12 stnjeni. Plutele aveau practic aceea i lungime i o l ime de 6 stnjeni. 5. Dup terminarea ambarca iilor, solda ii au nc rcat plutele cu provizii i armament, dup care s-au mbarcat ei n i i i au vslit c tre insul . Misiunea lor era s vegheze ca nimeni s nu se apropie sau s scape de pe ea. 6. Dac locuitorii insulei le-ar fi pus ntreb ri, ei trebuiau s le r spund c aceasta este voin a lui Fungar-Hellan i s le spun : Dac v ve i supune necondi ionat deciziilor generalului, acesta v va considera prietenii s i! n caz contrar, ve i fi considera i cei mai crun i du mani ai lui, pasibili de pedeapsa cu moartea! 7. narma i cu aceste instruc iuni, conduc torii plutelor s-au apropiat de insul , care erau situat destul de departe, i au asediat-o n ntregime, astfel nct nimeni nu mai putea sc pa de pe ea. 8. Dup prima zi de asediu, preo ii erau deja informa i de gravitatea situa iei, motiv pentru care au trimis o delega ie la solda i, informndu-i c doresc s ndeplineasc pe loc voin a marelui Fungar-Hellan. n caz contrar, nsu i zeul apelor s-ar fi sup rat teribil pe ei. 9. Auzind aceast veste, solda ii s-au bucurat peste m sur . FungarHellan a trimis f r s mai ntrzie 10.000 de oameni pe insul , dar cnd ace tia au ajuns la locul edificiului, ei nu au mai g sit nici o urm din templu, ci doar o serie de c su e locuite de oameni ct se poate de obi nui i. 10. Dup ce au vizitat ntreaga insul , f r s g seasc altceva, cei 10.000 de delega i i-au spus: Nu avem nimic de f cut aici, c ci nu este nimic de distrus! Mai bine s ne ntoarcem la general i s i spunem cum stau lucrurile! 11. Zis i f cut. Auzind povestea lor, Fungar-Hellan s-a minunat peste m sur , ne tiind cum s reac ioneze. Capitolul 150 Informa ia lui Mahal referitoare la templul disp rut. Viclenia preo ilor, care sunt nevoi i s se prezinte n fa a generalului (8 iulie 1844) 1. Dat fiind c Fungar-Hellan fusese pe insul cu numai doi ani n urm , nso it de regele Gurat, i c v zuse templul de pe ea, el nu putea s n eleag unde disp ruse acesta, f r s lase nici o urm . De aceea, el i-a cerut din nou opinia lui Mahal, care i-a spus:

209

2. Tu i imaginezi c ace ti preo i vicleni nu au auzit de distrugerea celorlalte temple ale idolilor? 3. Ei au tiut la ce trebuie s se a tepte nc de la distrugerea templului zeului metalelor, a a c s-au gr bit s duc de aici tot ce amintea de idolii lor, transformnd regiunea ntr-o insul locuit de oameni aparent nevinova i. De fapt, ace ti oameni sunt chiar ei. Avnd suficient timp la dispozi ie, ei i-au mp r it aurul i argintul din templu, precum i zei ele frumuse ii care se refugiaser la ei, i de atunci tr iesc ntr-o fericire perfect n acest mic paradis natural, dup criteriile acestei lumi. 4. Din punct de vedere spiritual, ei sunt ns n ntregime mor i, c ci L-au uitat de mult pe adev ratul Dumnezeu! De aceea, n acest caz nu mai trebuie s distrugem o idolatrie material , ci doar tenebrele spirituale care domnesc la ora actual pe aceast superb insul nzestrat cu attea bog ii. 5. Dat fiind c nu mai au dreptul s posede un templu, ace ti preo i ador la ora actual apa din lac. Ei se nchin izvoarelor n scute din acesta, prin intermediul unui limbaj sublim, dar mincinos. i predic mesajul n colile lor, unde vorbesc despre puterea apei i despre gloria ei etern , prezentnd-o ca pe Fiin a veritabil , vie i sfnt a lui Dumnezeu, Cel n care s l luie te ntreaga plenitudine a Vie ii! Pe scurt, ace ti preo i vorbesc despre divinitatea apei ntr-o manier att de inspirat nct te-ar putea emo iona i pe tine! 6. De aceea, trebuie s i aducem din nou pe calea cea dreapt ! n caz contrar, spiritul uman risc s cad n apa n el toare a acestor preo i! 7. Dup ce a ascultat aceste cuvinte, Fungar-Hellan i-a propus s mearg el nsu i pentru a le predica preo ilor de pe insul . 8. Dar Mahal i-a spus: Prietene, n acest fel nu vei ob ine mare lucru. Din fericire, avem printre noi o oratoare nzestrat cu o mare for , respectiv pe fiica mea Agla, i un orator la fel de inspirat, pe fiul meu Kisarell. Porunce te-le preo ilor s vin aici i vom vedea n continuare ce vom putea face n cazul lor! 9. F r s mai piard timpul, generalul a trimis o trup important pentru a-i aduce pe viclenii preo i, care s-au supus cu drag inim voin ei sale. Capitolul 151 Frumoasa Agla le predic preo ilor consacra i zeit ii apelor (9 iulie 1844) 1. Ajun i n fa a lui Fungar-Hellan, preo ii s-au nclinat pn la p mnt, dup care unul dintre ei a luat cuvntul i a spus: 2. O, tu, zeu al zeilor care nu ai sfr it, mai puternic dect tot ce exist , prin al tuturor prin ilor i domn al tuturor domnilor! O, tu, n fa a
210

c ruia mun ii tremur i pe care apele l ascult frem tnd, care ai fondat cerul i p mntul i care ai construit un imens ora pentru milioane de oameni, o, spune-ne nou , s rmani viermi care ne trm prin praful de la picioarele tale, ce anume dore ti de la noi? 3. Acest discurs stupid a fost ntmpinat de un hohot generalizat de rs care i-a zguduit pe to i cei prezen i n marele cort al lui Fungar-Hellan. Generalul i-a cerut Aglei s urmeze sfatul tat lui ei i s se adreseze acestor nebuni pentru a-i convinge de sminteala lor i pentru a ncerca s le schimbe nv tura cu una mai n eleapt . 4. Agla a avansat un pas nainte, n roba ei cenu ie, i-a dat p rul pe spate i i-a ar tat fa a superb , care le-a t iat literalmente respira ia preo ilor. Ace tia au r mas practic mpietri i, nendr znind s i mi te nici m car capul, pentru a nu pierde vreun cuvnt rostit de aceast fiin sublim . 5. Agla i-a privit cu aten ie timp de cteva clipe, dup care i-a ntrebat: Cum se face c p stra i aceast t cere stupid n fa a mea? Haide, spune i-mi dac ce i-a i relatat mai nainte generalului era adev rat, caz n care vom vorbi despre altceva! R spunde i-mi! V ordon acest lucru, n numele marelui Dumnezeu cel etern! 6. Dar, auzind vocea dulce a Aglei, preo ii au fost att de fermeca i nct nu au putut pronun a dect cteva sunete nearticulate, de genul: O! O! O! Ah! Ah! Ah! 7. Unul singur dintre ei a g sit suficient for interioar pentru a murmura o fraz absurd care suna cam a a: O, o, o! E ti neasemuit ! O, o, o, tu personifici ntreaga frumuse e feminin ! Cine te poate privi p strndui via a? Cine mai poate vorbi dup ce a auzit din gura ta sunetele i armoniile celeste? O, o, o! Tu, cea mai frumoas , cea mai frumoas , creatur divin , creatur divin . 8. Intrat ntr-o stare de trans , stngaciul orator a t cut, la fel ca i colegii s i. 9. Fungar-Hellan nu s-a putut mpiedica s nu se amuze, spunndu-i lui Mahal: Acum putem face orice dorim cu ace ti neto i, c ci vederea Aglei i-a vr jit complet! M tem c dac Agla nu se va retrage, ace ti indivizi ar putea c dea prad unei frenezii amoroase care ne va face o mie de necazuri! 10. Mahal mp rt ea ntru totul aceast opinie, a a c a chemat-o pe Agla la el i i-a spus: Draga mea fiic , nu cred c vei avea succes cu ace ti b rba i; de aceea, ascunde- i din nou fa a, pentru a nu fi nevoi i cu to ii s asist m la un spectacol dezgust tor! 11. Drept urmare, Agla s-a retras f r dreptate tat lui ei. alte comentarii, dndu-i

12. A urmat rndul lui Kisarell s fie chemat s vorbeasc . Cnd b iatul a ap rut, preo ii au crezut c o v d pe Agla deghizat , dat fiind c era

211

aproape identic cu ea. C zu i ntr-un extaz chiar mai puternic dect prima oar , ace tia au continuat s r mn mu i, a a c tn rul a trebuit s se retrag la rndul lui. Capitolul 152 Mahal i d anumite explica ii generalului. nv tura ratat a preo ilor ca imagine simbolic a e ecului iubirii divine n raport cu oamenii (10 iulie 1844) 1. Fungar-Hellan i-a dat seama c sfatul lui Mahal s-a dovedit gre it. Era pentru prima oar cnd se ntmpla a a ceva. De aceea, el l-a ntrebat pe loc: Frate ntru adev ratul Dumnezeu, cum se face c sfatul t u a r mas f r nici un efect, dnd gre de aceast dat ? 2. Mahal i-a r spuns: Frate, acum cteva clipe, acest lucru mi se p rea i mie ciudat, dat fiind c tot ce spun eu mi este transmis mai nti de Spiritul Domnului; acum mi dau ns seama de ce nu a dat rezultat acest sfat! 3. Vezi tu, ceea ce s-a ntmplat mai devreme ilustreaz perfect rela ia noastr cu Dumnezeu. 4. Ace ti preo i desfrna i i orienta i exclusiv c tre lumea exterioar i reprezint ntocmai pe oamenii acestei epoci. Noi am venit la ace ti slujitori d rui i n ntregime idolatriz rii apei nso i i de o mare armat de solda i. n mod similar, Dumnezeu a venit la nceput n calitatea Sa de Judec tor atotputernic n fa a primului cuplu de oameni. 5. Acest cuplu s-a c it ns pentru gre eala sa n fa a Creatorului; de aceea, Dumnezeu s-a ntors la el plin de clemen , d ruind din nou fiin ei umane pacea spiritual de care s-a bucurat atunci cnd a fost creat . Din p cate, omul a uitat foarte rapid mnia divin i s-a f cut din nou vinovat fa de bun tatea Creatorului s u. 6. Cu toate acestea, Dumnezeu nu i-a propus s schimbe imediat prietenia sa cu fiin a uman , transformnd-o din nou n mnie. Dimpotriv , El i-a propus s o ajute, amplificndu- i iubirea, gra ia i compasiunea fa de ea. Mai mult, i-a propus s recupereze n ntregime rasa uman corupt , exclusiv prin for a iubirii Sale. 7. La nceput, cnd oamenii au contemplat fa a iubirii lui Dumnezeu, auzind vocea Lui plin de blnde e, ei nu s-au putut mpiedica s nu-L iubeasc la rndul lor. Din p cate, tocmai din cauza acestei iubiri, ei i-au atribuit lui Dumnezeu o indulgen i o r bdare att de mari nct au ajuns la concluzia c El este incapabil s i mai judece pentru p catele lor! 8. Ini ial, oamenii L-au iubit pe Dumnezeu cu o for att de mare nct iubirea lor plin de puritate era capabil s n eleag tot ce a creat Acesta. n timp, ei i-au reorientat ns iubirea din ce n ce mai mult c tre

212

lumea vizibil , uitnd treptat de iubirea divin . De fapt, au mers att de departe nct au pus la cea mai grea ncercare r bdarea divin . Atunci, Dumnezeu a luat decizia s loveasc rasa uman n ntregime orientat c tre exterior cu o judecat colectiv , care s loveasc totalitatea fiin elor vii. Acest lucru trebuie s se ntmple la ora actual , c ci oamenii nu mai tiu nimic despre Dumnezeu, la fel ca ace ti preo i c rora le-ai dat puterea asupra acestei insule, a a cum Dumnezeu le-a dat cndva oamenilor puterea asupra acestui p mnt. 9. Preo ii au abuzat de aceast putere, a a c noi am venit s le-o lu m. Ei ne-au ghicit ns inten iile i au ac ionat n a a fel nct, atunci cnd am venit, nu am g sit nimic care s le repro m. 10. De aceea, ni s-a f cut mil de ei i i-am chemat aici cu inten ia de a le d rui din nou adev rata iubire i adev rata cunoa tere, prin intermediul Aglei i al lui Kisarell. 11. Ce efect a avut ns acest lucru asupra preo ilor? Ei au devenit nc i mai senzuali dect nainte, iar acest lucru s-a ntmplat chiar n fa a noastr ! 12. Ascult : exact la fel ne comport m noi n fa a lui Dumnezeu! Cu ct iubirea i r bdarea pe care ni le arat El sunt mai mari, cu att mai orienta i c tre lumea exterioar devenim noi, mpin i de senzualitatea noastr . Suntem cu to ii din ce n ce mai mndri de noi n ine, iar n cele din urm nici o alt creatur nu mai conteaz pentru noi dect propria noastr persoan . Ct despre Dumnezeu, acesta nici nu mai exist pentru noi! 13. De i buzele noastre vorbesc despre Dumnezeu, noi l neg m prin toate ac iunile noastre! i asta n condi iile n care Dumnezeu se neag n ntregime pe Sine, d ruindu-ne nou toate comorile Sale. Noi proced m exact invers: n cel mai bun caz, d ruim o parte infim din ceea ce posed m fra ilor no tri i p str m grosul pentru noi n ine! 14. Iat , acesta este motivul pentru care Domnul a generat aceste evenimente, pentru ca noi s ne d m seama c ne comport m fa de El exact a a cum se comport ace ti preo i fa de noi! 15. Pentru a ne mpiedica s c dem n ntregime prad egoismului nostru, Dumnezeu se vede nevoit s se retrag n iubirea Lui, refuzndu-neo de acum nainte, la fel cum Agla i Kisarell au fost nevoi i s se retrag din fa a acestor preo i! 16. Acum n elegi de ce a e uat acest sfat? n realitate, acest e ec simbolizeaz prin coresponden imaginea e ecului iubirii divine n raport cu noi, oamenii! Capitolul 153 Critica sincer a generalului la adresa lui Mahal. Triste ea lui Mahal, care preveste te invazia locuitorilor din mun i
213

(17 iulie 1844) 1. Dup ce a ascultat acest r spuns lung i deconcertant al lui Mahal, Fungar-Hellan i-a spus: 2. Dragul meu prieten, este posibil s ai dreptate; totu i, explica ia ta referitoare la insuccesul recentului t u sfat mi se pare mai degrab o ntors tur inteligent din condei pentru a ascunde un adev r mult mai simplu! 3. i eu sunt versat n arta analogiilor i mi dau perfect seama ce se ascunde n spatele aparen elor naturale. Totu i, cu toate cuno tin ele mele, nu mi-ar fi trecut niciodat prin minte s atribui acestor evenimente o interpretare de acest fel! 4. Dat fiind c te bucuri nc de toat ncrederea mea, a fi preferat de o mie de ori s mi m rturise ti deschis c te-ai n elat i tu o dat , la fel ca oricare alt om, n loc s mi debitezi toate aceste prostii mbr cate sub aparen a n elepciunii, pe care fiecare le poate interpreta a a cum dore te. Eu nsumi a putea s le cred, dar i s le resping, la fel de bine! 5. De aceea, am s - i spun eu care a fost adev ratul motiv al e ecului t u! 6. De altfel, este ceva ct se poate de natural: inten iile tale au fost bune i te-ai gndit c acest gen de preo i s-ar l sa mult mai u or converti i de afirma iile unei f pturi feminine de o frumuse e att de mare ca a Aglei! Acesta este adev ratul motiv pentru care mi-ai dat acel sfat. Din p cate, nu ai inut cont de lascivitatea acestor indivizi, fapt care explic e ecul t u. 7. Oricum, toate acestea nu au o importan prea mare! Tu e ti i r mi prietenul meu cel mai intim, dar a a cum i spuneam mai devreme, a fi preferat s mi spui adev rul curat, n loc s -mi serve ti aceast interpretare tras de p r! 8. Iar acum, te rog s -mi dai un sfat bun, ca s tiu cum trebuie s proced m cu ace ti tauri n c lduri. Trebuie s -i l s m n via , sau s -i trecem prin t i ul s biilor noastre? Dezv luie-mi voin a pur a lui Dumnezeu, iar eu m voi supune n ntregime ei! 9. Auzind aceste cuvinte ale lui Fungar-Hellan, Mahal s-a agitat pu in n sinea lui, dup care i-a r spuns: Prietene i frate, de ce mi-ai vorbit n acest fel, calificndu-L pe Dumnezeu, nu pe mine, drept mincinos? 10. Ascult -m : acest lucru te va costa o mare b t lie, c ci Domnul te va pedepsi cu severitate! Eu i-am vorbit cu blnde e, dar tu nu ai primit cuvintele mele cu credin . Poate c vei crede n acest caz ceea ce i voi spune n continuare: 11. Tu ai uitat complet de locuitorii din mun i i nu te gnde ti nici o clip c ace tia ar putea redeveni periculo i pentru tine. Cei zece prin i, care sunt nc n via , au inut n final cont de discursul unui trimis al n l imilor sacre, a a c au anulat legea referitoare la procrea ie (care nc lca sfatul
214

mesagerului) i au promis o mare r splat celui care va descoperi o cale de ie ire din mun i. 12. Ei bine, afl c exact n acest moment, un om le comunic celor zece prin i, n palatul lor aurit, un plan care i-a fost inspirat din cer i care le va permite muntenilor s ajung n inuturile de la es. i te asigur c ace tia vor ajunge! Chiar de mine, ei vor trece la treab ! Milioane de oameni i vor vedea lucrnd, dar nimeni nu i va putea mpiedica! 13. Aceasta va fi pentru tine cea mai bun dovad a adev rului spuselor mele de dinainte, adev r transmis mie chiar de Dumnezeu! 14. Ce trebuie s faci cu ace ti preo i? Iat ce i transmite Domnul: Las -i s se ntoarc de unde au venit, c ci spiritul lor nu mai poate fi schimbat, dat fiind c i-a g sit moartea n lux! Atunci cnd vor veni apele cele mari, ei vor fi primii care vor pieri n ele! 15. Dup ce a ascultat aceste cuvinte, Fungar-Hellan le-a dat drumul preo ilor i i-a adunat din nou armata, pentru a o conduce la locul indicat de Mahal, unde muntenii urmau s fac o str pungere. Capitolul 154 Tab ra generalului este instalat la poalele lan ului de mun i. Amenin rile lui Fungar-Hellan, care se ndoie te de Mahal. Teribila zguduitur a muntelui minat. Sfatul lui Mahal, de a ncheia pacea (12 iulie 1844) 1. Locul n care muntenii inten ionau s i croiasc drum c tre inuturile de la es se afla la o sut de leghe nord-est de Hanoh i la 30 de leghe de lacul n mijlocul c ruia era situat insula adoratorilor apei. Locul sa dovedit a fi un de ert imens, n care nu cre tea nici un fel de vegeta ie, cu excep ia ctorva tufi uri de bace s lbatice. Acesta este exact inutul pe care cei de la es l-au transformat cndva n simpli pere i verticali, distrugnd toate c r rile practicabile pe o distan de 20 de ore de mers i pe o n l ime de 30 de stnjeni, ceea ce f cea ca panta s fie imposibil de escaladat sau de cobort. 2. Fungar-Hellan a dispus n l area corturilor sale ro ii i galbene la circa 150 de stnjeni de munte. Dup ce marea armat a fost organizat de-a lungul muntelui, iar solda ii i-au instalat corturile, generalul i-a spus lui Mahal, care se preg tea de culcare: 3. Prietene, ne-am instalat aici tab ra la sfatul t u, dar nu z resc nici cel mai mic semn care s corespund cu predic ia ta! Nu cumva m-ai n elat atunci cnd mi-ai spus s vin aici? Adev r i spun: de i sunt prietenul t u cel mai bun, te avertizez c o asemenea n el torie te-ar putea costa foarte scump!

215

4. Mahal i-a r spuns: Ai grij ca Cel de sus s nu te fac s pl te ti tu nsu i foarte scump aceste b nuieli legate de mine! n ceea ce m prive te, nu am nimic s -mi repro ez! 5. De-abia a pronun at Mahal aceste cuvinte c muntele s-a zguduit n ntregime. 6. Toat lumea a ie it afar din corturi pentru a vedea ce se ntmpl . Partea de sus a muntelui era nv luit de fum, care amintea teribil de cel produs de aprinderea explozivilor. Cu un zgomot de tunet, mii de avalan e alc tuite din p mnt i pietre s-au pr bu it n v ile de dedesubt, nchiznd n ntregime spa iul dreptunghiular dintre peretele stncos vertical i inutul cu aspect de ertic de la baza lui. 7. Datorit for ei avalan elor, peretele vertical a fost el nsu i str puns n cteva locuri, croind o bre n acesta. Incapabil s mpiedice catastrofa, Fungar-Hellan a fost nevoit s asiste cu triste e la acest spectacol. C ci cine ar fi ndr znit s mpiedice avalan ele care se succedau ntr-un ritm din ce n ce mai precipitat? 8. Atunci, Mahal l-a ntrebat pe Fungar-Hellan dac consider explica iile sale o n el torie. nc mai

9. Generalul i-a r spuns: O, teribil profet cobort din cerul lui Dumnezeu! De ce trebuie s ne anun i toate aceste evenimente nsp imnt toare cu o exactitate att de exasperant ? De ce nu ne dai i ve ti bune, care s se dovedeasc la fel de exacte? Iar acum, spune-mi: ce putem face pentru a-i nvinge pe ace ti munteni avizi de r zbunare? 10. Mahal i-a r spuns: Cel mai bun lucru pe care l putem face este s r mnem pe loc, c ci simpla noastr prezen le va spune c o putere superioar ne-a ghidat exact c tre locul i n momentul n care urmau s i croiasc un drum c tre inuturile de la es! Acest lucru le va inspira un mare respect n ceea ce ne prive te, i n loc s intre n lupt , se vor ar ta dispu i s nceap cu noi tratative de pace! 11. Nu trebuie ns cu nici un chip s i ataci atunci cnd vor cobor la vale. n schimb, po i desf ura o gard puternic n fa a corturilor noastre, astfel nct s le inspiri respect n fa a for ei de care dispunem! 12. Fungar-Hellan a urmat cu stricte e sfaturile lui Mahal. n scurt timp, el a descoperit apari ia primilor spioni, care verificau dac pasajul croit printre stnci era suficient de lat. Capitolul 155 Generalul i porunce te armatei sale s intre ntr-un dispozitiv defensiv. Delega ia muntenilor n fa a lui Fungar-Hellan, care o masacreaz cu propriile sale mini. Mahal trece n tab ra opus . Cumplita b t lie. Exterminarea aproape complet a cinci milioane de solda i

216

(15 iulie 1844) 1. Dup ce s-a convins personal de prezen a spionilor cobor i din mun i, Fungar-Hellan a dat ordin armatei sale s se concentreze n mas asupra punctelor de trecere i s se preg teasc de atac pentru eventualitatea c du manul ar fi ncercat o ofensiv . Totu i, le-a poruncit solda ilor s nu ac ioneze ca o for de atac, ci numai ca o for de ap rare i protec ie. 2. A a a sunat ordinul dat ntregii armate, care a fost informat prin mesageri rapizi, ce i-au ndeplinit misiunea pe durata unei zile ntregi, ceea ce a fost o veritabil performan . 3. De-abia a reu it armata s se mobilizeze conform ordinelor primite c o mul ime de solda i perfect instrui i de pe platoul muntos i-au f cut apari ia, examinnd fermitatea deschiz turilor formate prin spulberarea stncilor. Dup ce s-au convins de soliditatea acestora, ei au avansat cu curaj c tre armata str in , ca i cum aceasta nu ar fi existat deloc. 4. Aceast apropiere ndr znea l-a impresionat pe Fungar-Hellan, care a dat ordin unui deta ament alc tuit din 100.000 de oameni s atace i s resping du manul dac acesta s-ar fi apropiat la mai mult de zece de pa i de el. 5. Nu s-a ntmplat ns a a ceva, c ci armata inamic s-a grupat n plcuri compacte, dup care a trimis trei soli c tre superbul cort al generalului pentru a-l ntreba ct a costat cu totul marea opera iune de transformare a muntelui n pere i verticali, realizat cu zece ani nainte. 6. Generalul ef al muntenilor dorea s tie acest lucru, pentru a- i putea regla aceast mare datorie fa de comandantul suprem al Hanohului. Pe scurt, innd cont de to i banii cheltui i i de cantitatea de munc investit pentru acest proiect, locuitorii din mun i nu doreau s r mn datori hanoheenilor! 7. Abia dup ce i vor fi reglat aceast datorie aveau s le perceap muntenii celor de la es impozitul stabilit cu zece ani n urm conform n elegerii dintre primii i regele Gurat, precum i cu fostul membru al clerului inferior, Fungar-Hellan. 8. La auzul acestor propuneri sarcastice, generalul s-a enervat i le-a r spuns solilor: Eu nsumi sunt Fungar-Hellan i m aflu aici n fruntea unei armate alc tuite din dou milioane de solda i foarte bine antrena i! Eu sunt adev ratul domn al Hanohului i al ntregului regat! 9. Sunte i dispu i s aduce i un sacrilegiu mpotriva celui c ruia Domnul cerului i al p mntului i-a dezv luit locul exact n care urma s str punge i o bre n peretele muntelui, devastndu-l i p r sindu-v astfel cuiburile de corbi? 10. Emisarii i-au r spuns astfel generalului: Afirma iile tale par juste, dar nu credem o boab din povestea ta legat de b trnul i autenticul

217

Dumnezeu! Iat ce ne-a spus acela i Dumnezeu prin gura unuia dintre profe ii S i: 11. Dup ce v ve i croi un drum c tre inuturile de la es, n locul indicat de Mine i procednd a a cum v-am nv at Eu, ve i ntlni acolo marea armat a Hanohului. O voi preda n minile voastre folosindu-m de fratele lui Noe, care Mi-a devenit ostil din cauza copiilor lui! Totu i, nu l pedepsi i nici pe el, nici pe copiii lui, c ci M voi ocupa personal de acest lucru! 12. Iat , a a a sunat profe ia primit ! Dac dore ti s evi i v rsarea inutil de snge, pred -te de bun voie. Dac nu o vei face, nici o fiin uman nu va p r si vie acest de ert, cu excep ia fratelui lui Noe i a copiilor s i! 13. Aceste cuvinte l-au enervat la culme pe Fungar-Hellan, care s-a aruncat asupra celor trei soli i i-a c s pit cu propriile lui mini! 14. Atunci, Mahal s-a ridicat, i-a luat copiii i a plecat, condus de o for superioar , ce l-a mnat irezistibil c tre du manii lui Fungar-Hellan, pentru a le povesti acestora crima celui din urm . 15. Acesta a fost semnalul unei b t lii care nu a avut egal n toat istoria umanit ii. C ci din ntreaga armat a Hanohului nu au mai r mas dect o mie de oameni, iar din cele trei milioane de solda i munteni doar 3007 oameni. Capitolul 156 Fuga lui Fungar-Hellan i relatarea marii b t lii n fa a regelui Gurat. Generalul pune pe picioare o nou armat , alc tuit din patru milioane de solda i (16 iulie 1844) 1. Printre supravie uitori se num ra i Fungar-Hellan, precum i doi efi ai armatei. Ace tia s-au retras mpreun cu pu inii solda i care le-au mai r mas, fiind urm ri i pe o por iune din drum de supravie uitorii munteni. 2. Ajuns la Hanoh, Fungar-Hellan s-a gr bit s l caute pe Gurat, care l-a primit cu bra ele deschise. El i-a povestit regelui deznod mntul catastrofal al b t liei, dup care i-a spus: 3. Frate! Am pierdut totul! Dispera i c nu au g sit nici o alt ie ire, locuitorii din mun i i-au croit o trecere c tre un loc de ertic situat la circa 60 de ore de mers de marele lac, un loc pe care mi l-a indicat tic losul de Mahal! Armata muntenilor era superioar celei de care dispuneam eu cu circa un milion de solda i. 4. Pe scurt, dup ce b trnul tic los s-a ndep rtat de mine cu clica lui, ntr-o manier pe care nu reu esc s o n eleg nici acum, ndreptndu-se c tre du manii no tri ca un veritabil tr d tor ce este, i dup ce i-am strns
218

de gt cu propriile mele mini pe cei trei soli impertinen i ai muntenilor, inamicul ne-a atacat n o mie de locuri! 5. A urmat o lupt feroce, care a durat trei zile i trei nop i. n cea dea patra zi eram deja nvins i nu mai dispuneam dect de 2000 de oameni, dintre care doar o mie erau solda i. Am fost nevoit s scap prin fug , pentru a nu-mi sacrifica i ultimii oameni. 6. Du manii no tri au pierdut mai bine de dou milioane de solda i! i spun: n cea de-a treia zi, ne b team deja pe mun i de cadavre! Cu siguran , solda ii mei s-au luptat cu mai mult curaj dect adversarii lor, c ci au ucis aproape trei milioane dintre ei, n timp ce noi nu am pierdut dect dou milioane! Superioritatea inamicului s-a dovedit ns prea mare pentru a-l putea nvinge complet! 7. Acum, va trebui s adun m o nou armat de patru milioane de oameni, pentru a ne r zbuna pe orgolio ii prin i ai muntenilor, ntr-o manier care nu a mai fost v zut vreodat pe p mnt! Mai mult, va trebui s ne gr bim, pentru ca du manii no tri s nu ne-o ia nainte! 8. O, nenorocire vou , uciga i ai poporului meu! Fungar-Hellan va deveni de ast zi regele tuturor diavolilor i v va trata cu o cruzime care l va nsp imnta chiar i pe prin ul lor! Te blestem de o mie de ori, p mntule, precum i toate creaturile care se g sesc pe suprafa a ta! Eu voi fi cel care i va da lovitura de gra ie! Iar acum, s ne apuc m s adun m noua armat , mai nsp imnt toare dect oricare alta! 9. Gurat a fost att de cople it de acest discurs nct nu a reu it s pronun e nici un cuvnt. 10. Fungar-Hellan l-a p r sit n grab unei mari recrut ri n rndul popula iei. i a dispus imediat organizarea

11. ntr-un interval de numai o lun , o mare armat alc tuit din patru milioane de oameni era pus deja pe picioare n mprejurimile Hanohului. Capitolul 157 Adunarea unei noi armate de dou milioane de solda i pe platoul muntos. Avertismentul ncununat de succes al lui Mahal (17 iulie 1844) 1. La rndul lor, locuitorii de pe platoul muntos au pus i ei n scurt timp pe picioare o armat alc tuit din dou milioane de solda i, dup care au deliberat, n frunte cu cei zece prin i ai lor, care este maniera cea mai bun de a-i pedepsi pe hanoheeni. 2. Atunci, Mahal, care fusese primit cu mult c ldur de cei zece prin i, mpreun cu familia sa, le-a spus:

219

3. Prieteni, efectivele voastre au sc zut cu trei milioane de oameni, potrivit propriilor voastre calcule, iar acum ave i suficient loc n acest mare inut muntos care v furnizeaz ntreaga hran de care ave i nevoie. 4. De aceea, sfatul meu este s renun a i s v mai ocupa i de Hanoh! Eu tiu c du manii vo tri adun acum o armat alc tuit din patru milioane de solda i, cu care i propune s v atace, dar nu este cazul s v face i griji! C ci dac voi nu ve i cobor c tre ei, nu vor ndr zni niciodat s urce pn la voi. Ei tiu foarte bine c o sut de lupt tori de la cmpie nu se pot m sura cu zece adversari ascun i printre stnci! 5. De aceea, ave i toate motivele s v sim i i n siguran aici. Pe de o parte, hanoheenii nu vor ndr zni niciodat s se aventureze pn aici, orict de mare ar fi armata lor, iar pe de alt parte ei nici nu ar putea s o fac , ntruct n afar de pasajele pe care le-a i deschis chiar voi, nu mai exist nici o alt trecere, cu excep ia trec torii care duce c tre mun ii sacri unde locuie te fratele meu Noe. Hanoheenii vor fi astfel nevoi i s abandoneze orice proiect de a urca pn la voi, cu att mai mult cu ct vor fi decima i n scurt timp de o epidemie de cium care le va lovi armata. n acest fel, acest loc va r mne inaccesibil pentru ei, iar voi nu ve i putea fi ataca i n urm torii 20 de ani. 6. n ceea ce prive te mun ii sacri n care locuie te fratele meu Noe, ace tia se afl sub nalta protec ie a lui Dumnezeu, a a c ar fi inutil s ncerce cineva s i cucereasc ! De aceea, urma i sfatul meu i nu ve i regreta! 7. Aceste cuvinte i-au pus pe gnduri pe cei zece prin i, care i-au r spuns astfel lui Mahal: Ai vorbit foarte bine, dar chiar crezi c mnia lui Fungar-Hellan ne va l sa vreodat n pace? Nu crezi c avem toate motivele s ne temem c , mnat de spiritul lui redutabil de ntreprinz tor, acesta va face tot ce-i va sta n puteri pentru a descoperi o mie de alte posibilit i de a ajunge la noi, din care poate c a descoperit deja o sut ? i dac va reu i s ajung n ara noastr , ce se va alege de noi? 8. Dar Mahal le-a r spuns: Nu v face i griji! V-am spus de la bun nceput cu ce se ocup la ora actual fratele meu Noe. Adev r v spun: nainte ca Fungar-Hellan s i termine de pus la punct cele o sut de planuri, Noe va termina de construit arca sa! Iar cnd acest proiect va fi ncheiat, toate inven iile din lume nu-i vor mai folosi lui Fungar-Hellan la nimic! C ci Domnul va porni personal la lupt mpotriva acestei lumi i nu va scuti nici o creatur , din cauza marii r ut i a oamenilor! 9. Acest discurs i-a l sat pe cei zece prin i foarte gnditori, i nici unul dintre ei nu a mai rostit vreun cuvnt timp de trei zile. Totu i, ei au urmat sfaturile lui Mahal. Capitolul 158

220

Triste ea lui Gurat din cauza plec rii lui Mahal i presentimentele sale pe care i le comunic lui Fungar-Hellan. R spunsul corect al generalului. Construirea turnurilor de atac (18 iulie 1844) 1. n tot acest timp, Fungar-Hellan i-a organizat noua armat i a trimis un mare num r de muncitori n fa a mun ilor transforma i n pere i verticali pentru a construi acolo turnuri nalte nzestrate cu sc ri. El s-a ntlnit apoi cu regele Gurat, pe care l-a g sit foarte trist, i l-a ntrebat care este motivul triste ii sale. 2. Regele i-a r spuns: O, prietene drag, cnd m gndesc c nu mai putem conta pe acel om al lui Dumnezeu, m simt cuprins de o mare triste e, iar primul strig t pe care l-am auzit de la tine atunci cnd te-ai ntors din acea campanie militar nefericit : Suntem pierdu i! i vorbe te de la sine sufletului meu! 3. Ascult -m : la ce ne-ar fi folosit toat pruden a noastr atunci cnd membrii clerului inferior din Hanoh conspirau mpotriva noastr dac am fi fost priva i de n elepciunea lui Mahal? 4. Din p cate, tu ai ac ionat cu cruzime, nc lcndu-i probabil sfaturile, iar el te-a abandonat i s-a dus la prin ii din mun i, pentru a le fi ghid spiritual! 5. Orice ai ntreprinde mpotriva acestor prin i, n elepciunea lui Mahal va ti s i anticipeze ntotdeauna inten iile. Ea va face mereu s e ueze planurile tale i ne va anihila pe to i, a a cum ai procedat chiar tu, al turi de el, atunci cnd ai distrus templele; c ci toat puterea ta nu i-ar fi folosit la nimic dac nu l-ai fi avut al turi de tine pe acest om al lui Dumnezeu! 6. De aceea, eu sunt convins c n l area acestor o sut de turnuri nui va folosi la nimic, la fel cum noua ta armat , care ne cost zilnic 25.000 de livre de aur, nu ne va aduce vreodat napoi nici m car o singur moned ! 7. O, ce bine ar fi dac Mahal s-ar ntoarce printre noi, mpreun cu copiii s i dragi; abia atunci ne-am sim i n siguran ntre aceste ziduri! F r el, nu vom mai putea nici m car s travers m propriile noastre str zi, c ci suntem complet orbi i nu distingem pericolele care ne amenin de pretutindeni! 8. Afirma iile lui Gurat l-au pus serios pe gnduri pe Fungar-Hellan, care nu a tiut la nceput ce s -i r spund . 9. Dup cteva momente, el i-a reg sit ns aplombul i i-a spus: Rege i prieten drag, ai cu siguran dreptate, i nu am ce obiec ii s aduc discursului t u, dar dac tot ne-am pus n mi care, cel mai bine este s facem ceva pentru securitatea noastr , nu s r mnem inactivi! 10. Este adev rat c am jurat r zbunare mpotriva prin ilor i a lui Mahal, dar mnia mea s-a mai potolit i nu mai doresc s -mi respect cu
221

stricte e jur mntul! Totu i, nu stric s fim narma i, c ci nu se tie cnd ne pot lovi muntenii! 11. Cu sau f r Mahal, va trebui s ne asigur m ct mai bine pozi ia, dac nu dorim s asist m neputincio i la propria noastr distrugere! 12. De altfel, dac Mahal s-ar ntoarce la noi, l-a primi eu nsumi cu toat amabilitatea, la fel ca n trecut. Mai mult dect att nu cred c ar putea face cineva ceva pentru el! 13. Dar cum s-ar putea ntoarce aici? Cu siguran , nu va dori niciodat s traverseze cmpul de lupt . De aceea, cred c turnurile mele ar trebui terminate ct mai rapid, pentru a-i putea trimite un mesager care s l cheme napoi la noi, dac mai este nc n via ! 14. Gurat a fost mul umit cu acest r spuns i i-a sugerat generalului s ridice doar un singur turn n fa a peretelui stncos vertical. 15. Fungar-Hellan s-a ocupat imediat de acest lucru, cu cel mai mare zel posibil, i dup numai 30 de zile, turnul era deja ridicat. Capitolul 159 Delega ia de pace n fa a celor zece prin i i a lui Mahal (19 iulie 1844) 1. Dup construirea turnului pe amplasamentul principal care conducea c tre platoul muntos, ntr-o manier att de ingenioas nct chiar i c milele i m garii puteau urca pe sc rile sale, Fungar-Hellan i Gurat au convocat o serie de oratori elocven i i i-au trimis ca soli pentru a-l convinge pe Mahal s se ntoarc n Hanoh. 2. n cteva zile, delega ia a fost preg tit , iar solii au mbr cat haine albe care simbolizau dorin a de pace, dup care au pornit c tre platoul muntos. 3. Dup o c l torie de cinci zile pe spatele c milelor (se tie c un astfel de animal parcurge cu u urin patru leghe pe zi), delega ia a ajuns pe platoul muntos, unde a fost oprit de g rzi i condus sub paz n fa a celor zece prin i. 4. Unul dintre prin i i-a ntrebat pe soli care era motivul care i-a mnat c tre propria lor pierzanie pe platoul muntos. 5. Principalul orator al delega iei a r spuns: Eminen i i n elep i lideri ai poporului vostru! Nu am ntreprins aceast c l torie costisitoare mna i de vreo inten ie rea; dimpotriv , am venit la voi cu inten ii de pace! 6. Voi a i nvins armata noastr i a i r mas nving tori pe cmpul de lupt . De aceea, potrivit tuturor legilor r zboiului din lume, sunte i ndrept i i s cere i un impozit de la cei nvin i!

222

7. Pe de alt parte, noi tim c a i suferit i voi o pierdere grea, astfel nct probabil c nu mai ave i curajul s v cere i drepturile, cu att mai mult cu ct n elepciunea voastr profund trebuie s v fi transmis deja c noi dispunem la ora actual de o armat de rezerv de aproape cinci milioane de solda i. 8. Regele nostru ne-a trimis pentru a v ntreba n numele lui ce fel de impozit al nving torului dori i, pentru ca el s vi-l ofere f r ntrziere. De asemenea, el v roag s -i acorda i pacea i prietenia voastr ! n acest scop, a construit o sut de turnuri de comunicare, pentru a v deschide astfel definitiv calea c tre Hanoh! 9. Acesta este scopul misiunii noastre, i tot ce v-am spus reprezint adev rul curat! La drept vorbind, mai avem un mesaj pe care dorim s i-l transmitem lui Mahal, n cazul n care acesta se mai afl nc n via i se g se te printre voi! 10. Dup ce au ascultat aceste afirma ii, prin ii i-au ntrebat pe soli cum pot s - i dovedeasc adev rul spuselor lor. 11. Cei interpela i i-au r spuns: Dac Mahal se mai afl nc printre voi, chema i-l, i el v va confirma onestitatea noastr ! 12. Atunci, cei zece prin i au trimis dup Mahal. Capitolul 160 Mahal le adreseaz solilor i celor zece prin i un discurs plin de n elepciune i ct se poate de grav (22 iulie 1844) 1. Cnd Mahal a intrat n sala de consiliu, solii s-au nsp imntat v zndu-i gravitatea fe ei i nici unul dintre ei nu a ndr znit s i spun ceva. 2. Dup o lung t cere, Mahal a luat el nsu i cuvntul: De ce m-a i chemat? M considera i un fel de animal ciudat pe care dresorii l trag de lan , ar tndu-l mul imii contra ctorva bani? R spunde i-mi: de ce m-a i chemat? 3. Unul dintre prin i i-a r spuns: Om al lui Dumnezeu! Ace ti mesageri ne-au fost trimi i din inuturile de la es i au f cut diferite afirma ii care justific prezen a lor aici! Te rug m, spune-ne dac este cazul s credem n afirma iile lor. 4. Mahal i-a spus: Da, ave i toate motivele s crede i c lucrurile stau chiar a a cum au fost precizate ele de ace ti oameni. Totu i, nu impozitul de r zboi este adev ratul motiv care i-a f cut s vin aici. Numai eu cunosc acest motiv!

223

5. Regele Gurat i generalul s u, Fungar-Hellan, doresc s m aib din nou la curte, iar ace ti trimi i au misiunea de a m convinge s m ntorc. Ce nu tiu ns ei i st pnii lor este c Mahal nu se las niciodat condus de oameni, ci numai de Dumnezeu! 6. De aceea, spune i-le superiorilor vo tri c nu m voi ntoarce la ei dect atunci cnd Dumnezeu mi va da aceast porunc ! Spune i-le de asemenea, n numele Domnului, c i voi observa cu cea mai mare aten ie, pentru a ti dac se conformeaz propunerilor pe care le-au f cut celor zece prin i. 7. Dup ce s-a exprimat astfel, Mahal s-a ntors c tre cei zece prin i i le-a spus: L sa i-i pe ace ti mesageri s se ntoarc n siguran n ara lor, c ci v-au f cut o ofert de pace. Veghea i ns s se in de cuvnt i acorda i-le un termen bine stabilit! 8. C ci atunci cnd cineva face o promisiune, el trebuie s se in de cuvnt ntr-un interval bine stabilit de timp; n caz contrar, nu este dect un ipocrit i un mincinos. El i ia, chipurile, un angajament, dar de vreme ce nu fixeaz nici un termen pentru a-l ndeplini, cuvintele sale nu sunt altceva dect ni te minciuni. El amn de-a pururi pentru mai trziu momentul trecerii la ac iune, speculnd faptul c nu a stabilit un termen precis. 9. Nu este suficient s spui: Voi face cutare lucru!, ci trebuie s adaugi: Voi face acest lucru ast zi sau mine, sau ntr-un an de zile, dac Domnul mi va permite s tr iesc suficient de mult pentru a-mi ndeplini promisiunea! 10. De aceea, cere i-le acestor mesageri un termen clar precizat, dup care, a a cum v-am mai spus, l sa i-i s plece n pace! 11. Cei zece prin i i-au dat seama de importan a acestor cuvinte i le-au acordat mesagerilor un r gaz de trei luni, dup care i-au l sat s plece f r probleme, nt rind totu i garda din fa a pasajului principal de intrare pe platoul muntos. Capitolul 161 Gurat i Fungar-Hellan se simt prin i n capcan . Trimiterea unei a doua delega ii i e ecul acesteia (23 iulie 1844) 1. Cnd delega ii s-au ntors la Hanoh i le-au mp rt it lui FungarHellan i lui Gurat rezultatele misiunii lor, cei doi seniori ai regatului s-au nnegrit de sup rare. 2. Totu i, Gurat i-a spus lui Fungar-Hellan: Ei bine, ce putem face? Suntem obliga i s ne ndeplinim propria promisiune, indiferent dac ne convine sau nu! Va trebui s adun m n trei luni 100.000 de m suri de gru

224

i de orz, 20.000 de c mile, 40.000 de boi i 200.000 de oi. n caz contrar, ne vom afla ntr-o postur stnjenitoare n raport cu muntenii! 3. Totu i, de unde putem procura toate aceste bunuri ntr-un interval de timp att de scurt? Da, de unde le-am putea lua f r a intra literalmente n r zboi cu propriul nostru popor, spoliindu-l n ntregime? 4. Fungar-Hellan s-a sc rpinat dup urechi, dup care a spus: Prietene i frate, oricum am da-o, ne afl m ntr-o pozi ie foarte nefericit ! P rerea mea este c ar fi cazul s uit m de Mahal i s nu mai pomenim nimic de acest impozit de r zboi! 5. Dac muntenii ne-ar fi cerut aur i argint, le-am fi putut livra o cantitate de zece ori mai mare, dat fiind c dispunem de comori att de mari nct am putea acoperi cu aceste metale pre ioase ntregul Hanoh! Dar s le d m din rezerva noastr de cereale ntr-un an deja secetos, ca s nu mai vorbim de boi, c mile i oi, n condi iile n care acestea abia ne ajung pentru propriile noastre nevoi, acest lucru nu mi se pare deloc posibil, i cu att mai pu in n trei luni! 6. Dac locuitorii din mun i ne-ar acorda un r gaz de zece ani, probabil c am mai putea face ceva, dar prietene, n numai trei luni acest lucru este de-a dreptul imposibil! 7. De aceea, i propun s le trimitem o nou delega ie, pentru a negocia un r gaz de zece ani pentru plata acestui impozit de r zboi. Dac prin ii vor accepta, ne vom ine de cuvnt, dar n caz contrar, nu au dect s fac ce vor dori! 8. Gurat a fost mul umit cu aceast propunere. O nou delega ie a fost trimis pe platoul montan, dar i aceasta s-a soldat cu un e ec, c ci prin ii au r mas pe pozi ia lor, de pe care nu s-au clintit nici m car cu un deget! Capitolul 162 E ecul celei de-a doua delega ii i nfurie pe Gurat i pe FungarHellan. Planul lor de r zbunare prevede minarea tuturor mun ilor din jurul platoului montan i aruncarea lor n aer (24 iulie 1844) 1. Cnd cea de-a doua delega ie s-a ntors la Hanoh i le-a descris lui Gurat i lui Fungar-Hellan e ecul ei, cei doi s-au nfuriat att de tare nct au luat hot rrea ferm de a nu mai pl ti nici un fel de impozit nving torilor lor. 2. Generalul a declarat: Nu au dect s vin s l perceap ei n i i! Dac o vor face, le vom rezerva soarta pe care o merit !

225

3. Noi tim c suntem descenden ii lui Seth, n timp ce ei sunt cu to ii urma ii lui Cain cel izgonit! Ce rost are s ne sl bim propria for de dragul acestor sclavi plini de orgoliu? 4. Desigur, nu vom fi att de nebuni nct s ne ducem dup ei n mun ii lor, dar vom ti s -i atragem la es, iar atunci cnd vor ajunge aici, vai lor, c ci se vor bucura din plin de mnia noastr ! 5. tii ce vom face n continuare, prietene Gurat? Le vom trimite o a treia delega ie, din considerente pur politice ns ! 6. Le vom preda n aparen ntregul regat al Hanohului, sub pretextul c nu l mai putem guverna din cauza preten iilor lor exagerate, care ne-au pus ntr-o postur imposibil ! 7. C ci f r a apela la violen ar fi imposibil s strngem ntr-un interval de timp att de scurt o cantitate att de exorbitant de cereale i de animale! Dac le-am impune concet enilor no tri o asemenea constrngere, ntregul regat s-ar ridica mpotriva noastr i ne-ar lin a. 8. Dat fiind c ne d m seama de neputin a noastr , le vom spune c suntem dispu i s le d ruim ntregul regat, n schimbul unei simple rente pe via . C ci, n asemenea condi ii, nu mai suntem dispu i s ne asum m guvernarea i prefer m s tr im n pace, n locul unei agita ii de nedescris! 9. Pentru a celor zece prin i invitndu-i totodat consideri c aceast da greutate spuselor lor, solii vor trebui s le nmneze cheile i cteva imita ii ale coroanelor Hanohului, s vin i s preia puterea n propriile lor mini! Nu idee este excelent ?

10. Gurat i-a r spuns: Prietene, nu uita c Mahal se mai afl nc al turi de cei zece prin i, astfel nct orice viclenie din partea noastr se va dovedi inutil ! 11. De aceea, p rerea mea este c nu ar trebui s recurgem la acest plan, ci ar trebui s a tept m pn cnd muntenii se vor hot r s negocieze cu noi. Abia atunci vom putea trece la ofensiv , distrugndu-i pe to i cei care se vor apropia de noi! 12. Pn atunci, n loc s construim cele o sut de turnuri, i propun s min m mun ii din jurul platoului, s pnd n ei culoare la o adncime de o mie de stnjeni i plasnd n fiecare dintre ele cte 10.000 de livre de explozivi, c rora le vom da foc. n acest fel, vom strni o mare confuzie n rndul orgolio ilor locuitori din mun i! 13. Viitorul ne va ar ta apoi cum s ac ion m n continuare. 14. Fungar-Hellan s-a declarat ntru totul de acord cu aceast propunere i a trecut imediat la lucru. Capitolul 163

226

Locuitorii de pe platoul montan delibereaz , dar nu ajung la nici un acord. Nencrederea lor fa de Mahal. Profe ia acestuia. Scepticismul prin ilor (26 iulie 1844) 1. Cei zece prin i de pe platoul montan au inut i ei sfat pentru a stabili ce au de f cut n cazul n care hanoheenii nu i vor ine cuvntul. Deliber rile lor au durat trei luni, dar ei nu s-au putut pune de acord. 2. Marea lor gre eal a fost de a nu-i cere p rerea lui Mahal, cu att mai mult cu ct l b nuiau c este de partea hanoheenilor i c abia a teapt s le comunice acestora deciziile lor, f cndu-i astfel s cad n minile du manilor. 3. Aceast nencredere n Mahal deriva din faptul c celor zece prin i li se p ruse c acesta i-a tratat pe delega i cu mult prea mult blnde e, n condi iile n care ei ar fi preferat s i condamne pe ace tia la moarte. 4. Mahal i-a dat seama ce se ntmpl i a fost foarte nemul umit. 5. Dup trei luni de deliber ri n timpul c rora nu au ajuns la nici o concluzie, prin ii l-au chemat pe Mahal i l-au ntrebat ce trebuiau s ntreprind mpotriva hanoheenilor, dat fiind c ace tia nu i-au inut cuvntul i nu le-au pl tit impozitul promis. Mahal le-a r spuns: 6. Dragii mei prieteni, inima mea sufer pentru c a i apelat att de trziu la serviciile mele, c ci sfaturile mele nu v vor mai fi acum de nici un folos! Ar fi fost de o mie de ori de preferat s mi cere i sfatul la nceputul deliber rilor voastre, care au durat trei luni i nu au condus nic ieri. n acel moment, v-a fi putut da un sfat bun, dar acum este prea trziu! 7. ntr-adev r, hanoheenii, care sunt un popor foarte activ, au profitat de acest r gaz pe a s pa nestingheri i o sut de tuneluri la o adncime de o mie de stnjeni, pe care le-au umplut cu cte 10.000 de livre de exploziv fiecare! Chiar ast zi vor face s sar n aer mun ii vo tri, provocnd pierderi grele rii voastre! 8. Auzind cuvintele lui Mahal, cei zece prin i au nceput s rd i iau r spuns cu sarcasm: Prietene, dac nu ai altceva s ne spui, putem s ne facem lini ti i siesta! C ci noi cunoa tem perfect efectul explozivilor i tim pn la ce adncime pot fi s pate tuneluri ntr-un interval de trei luni! 9. Dac au ajuns la o adncime de 40 de stnjeni n acest interval ar fi deja un miracol, c ci roca n care trebuie s sape este foarte dur . De aceea, n nici un caz nu putem vorbi de o adncime de o mie de stnjeni! n aceste condi ii, nu suntem deloc ngrijora i! 10. Dup care, cei zece prin i au continuat s rd cu incon tien l-au p r sit pe Mahal. Capitolul 164
227

Mahal i sf tuie te copiii s se bazeze numai pe Dumnezeu. Corup ia locuitorilor de la es. Mahal i familia sa p r sesc platoul muntos (27 iulie 1844) 1. Atunci, copiii lui Mahal l-au ntrebat pe tat l lor ce trebuie s fac n cazul n care hanoheenii le vor aplica muntenilor o asemenea lovitur . 2. B trnul Mahal le-a r spuns: Copiii mei! Pune i-v ntreaga credin numai n minile lui Dumnezeu i nu v face i griji! C ci att timp ct Domnul se afl al turi de noi, vom fi n siguran pretutindeni pe acest p mnt! 3. Invers, dac vom pierde gra ia, iubirea i compasiunea lui Dumnezeu din vina noastr , tot ce ne va nconjura oameni i obiecte deopotriv ne va fi ostil! Nu ne vom mai putea baza nici m car pe propria noastr umbr , care ne-ar putea tr da tuturor du manilor no tri! 4. De aceea, avem datoria s ne baz m ntru totul pe Dumnezeu, dac dorim s p im n siguran pe p mntul Lui! 5. De altfel, v mai spun un lucru, dragii mei copii, pe care mi-l reveleaz spiritul meu chiar n acest moment: situa ia prezent la ora actual pe p mnt nu mai poate dura mai mult de zece ani. 6. Oamenii i popoarele se ridic unii mpotriva altora, c ci fiecare dore te s domneasc singur i nu i mai respect nici pe regi, nici legile lor! 7. Rezult c n ntregul regat al Hanohului exist la ora actual un ntreg furnicar de seniori. Regele tremur n fa a burghezilor din ora ul s u. To i vasalii i guvernatorii marilor ora e din vecin tate se revolt i nu mai fac dect ce vor. Ei le cer supu ilor lor impozite exorbitante, f r ca regele sau generalul lui s tie ceva. 8. Vasalii str ini sunt la fel de independen i i se lupt tot timpul unii mpotriva celorlal i. Nu trece nici m car o singur zi f r v rsare de snge. 9. Din cnd n cnd, popoarele se r scoal mpotriva st pnitorilor lor, dedndu-se la furturi, tlh rii i omoruri. De fiecare dat , liderul unei astfel de benzi dore te nici mai mult nici mai pu in s devin un dictator. Dac reu e te, el se comport chiar mai r u dect tiranii care l-au precedat. 10. De foarte mul i ani, copiii din mun i care au emigrat la cmpie iau tratat foarte r u pe copiii de la es. Ace tia nu mai sunt considera i fiin e umane, ci animale nzestrate cu ra iune. Ct despre Spiritul lui Dumnezeu, nimeni nu mai dore te s se lase ghidat, c l uzit i corectat de acesta! 11. Inven ia diabolic a explozivilor a f cut ca nici un munte s nu mai fie la ad post de furia distructiv a oamenilor. 12. Spune i-mi: cum ar putea privi lini tit Dumnezeu felul n care ac ioneaz creaturile Sale, crimele, minciunile, distrugerile, ipocrizia, n el toriile, furturile, tlh riile i prostituarea lor?

228

13. Auzind aceste cuvinte, copiii lui Mahal s-au nsp imntat. 14. Dar tat l lor a ad ugat: Haide i s p r sim aceast ar la noapte i s ne ntoarcem la Noe. C ci de acum nainte nici un alt loc nu va mai fi sigur pentru noi! 15. Dup care Mahal i-a strns toate lucrurile i s-a ntors la Noe nso it de copiii s i. Capitolul 165 Mahal n fa a lui Noe. Relatarea sa referitoare la starea de lucruri n rndul popoarelor de la es. Triste ea celor doi fra i (29 iulie 1844) 1. Dup zece zile de mers, Mahal i copiii s i au ajuns pe n l imile nc sacre, unde l-au ntlnit pe Noe, care le-a ie it n ntmpinare o bun bucat de drum. 2. Cei doi fra i s-au mbr i at strns i s-au bucurat enorm de aceast revedere. 3. Noe a dorit imediat s tie care era situa ia n inuturile de la es, respectiv dac popula ia de aici era dispus s i ntoarc fa a c tre Domnul sau dac se orienta din ce n ce mai mult c tre lumea exterioar . 4. Mahal i-a r spuns: O, frate, principala cauz a ntoarcerii mele este tocmai absen a absolut a oric rei piet i n rndul acelui popor, pe care am avut ocazia s o cunosc bine n timpul lungilor mele c l torii! 5. Am sperat ntotdeauna c , prin gra ia lui Dumnezeu, voi reu i s i aduc napoi la El pe locuitorii de la es, prin intermediul regilor i prin ilor lor; totu i, acum zece zile, Domnul mi-a ar tat clar ce se ntmpl cu umanitatea de pe acest p mnt, a a c mi-am dat seama c nu mai este nimic de f cut, nici cu ajutorul miracolelor, nici prin alte mijloace. 6. C ci oamenii s-au ntors n ntregime c tre lumea exterioar , iar spiritul lor interior a murit! Iar atunci cnd spiritul nu mai poate ac iona n fiin a uman , cum ar putea aceasta s mai descopere ceea ce este spiritual i divin? 7. Poate c dac ar fi fost vorba doar de convertirea unui num r mic de oameni, acest lucru ar mai fi fost nc posibil; dar ce poate face un singur om n fa a tuturor acestor milioane de inimi mpietrite? 8. Oamenii ascult timp de cteva clipe ceea ce le spui, dup care i ntorc spatele cu indiferen . Dac ai noroc, i se rde n nas sau e ti considerat nebun. Dac nu ai noroc, e ti h ituit, nchis i ucis! Adev r i spun: via a unui om de la es nu are mai mult valoare dect cea a unui n ar!

229

9. O, frate, cnd mi aduc aminte prin ce am trecut n inuturile de la es, nc m mai trec frisoane! Cred c mai bine este n infern, i nu putem spune c nu tiam de mult vreme acest lucru! 10. Cnd Mahal a t cut, Noe a scos un suspin adnc i a spus: V d c lucrurile se petrec exact a a cum mi le-a ar tat Domnul n spirit! O, lume, lume, de ce nu dore ti s te la i corectat de blndul Spirit al lui Dumnezeu, prefernd judecata i pierzania etern ? 11. Dup care cei doi fra i s-au ndreptat n t cere c tre coliba n care locuia alt dat Adam i au deplns mpreun soarta acestui p mnt care fusese att de magnific atunci cnd a fost creat. 12. Atunci, Mahal a observat marea arc a lui Noe, care era aproape terminat , i s-a minunat c aceasta a putut fi construit ntr-un timp att de scurt. Capitolul 166 Mahal se informeaz n leg tur cu arca. Noe i poveste te istoria acesteia. Decaden a oamenilor i imensa r bdare a Domnului (30 iulie 1844) 1. Dup ce a examinat cu aten ie arca, nu numai din exterior, ci i n interiorul ei, Mahal i-a spus lui Noe: Frate, poveste te-mi cum te-a nv at Domnul s faci aceast construc ie extraordinar ! Desigur, am fost pus la curent cu ceea ce faci, dar nu cunosc detaliile, a a c lucrurile nu-mi sunt ntru totul clare. De aceea, d -mi cteva explica ii, ca s tiu ce am de f cut atunci cnd va veni momentul! 2. Noe i-a r spuns lui Mahal: Frate, i mai aminte ti de perioada n care oamenii au nceput s se nmul easc n num r mare, nc din epoca lui Lameh, dnd na tere unor fiice de o mare frumuse e. tii de asemenea c majoritatea copiilor lui Dumnezeu de pe n l imile sacre au fost atra i de aceste femei, prefernd s se instaleze la es, unde au procreat mpreun cu ele copii. 3. Cnd mun ii sacri, pe care Dumnezeu i-a binecuvntat ntr-o asemenea m sur pentru copiii S i, au r mas aproape complet depopula i, ntruct chiar i cei c s tori i au preferat s i abandoneze femeile i s coboare la es, n timp ce so iile lor au cobort la rndul lor i s-au m ritat cu copiii p mntului, ei bine, la scurt timp dup toate aceste evenimente, Domnul mi-a spus: 4. Noe, ascult -M ! Oamenii nu mai doresc s se lase corecta i de Spiritul Meu, c ci s-au identificat n ntregime cu trupul lor! Totu i, le voi mai acorda un r gaz de 120 de ani! 5. Cnd Domnul mi-a vorbit n acest fel, tu erai prezent lng mine. tii a adar foarte bine ce am f cut mpreun , conform voin ei lui Dumnezeu,

230

timp de o sut de ani, ncercnd s i convertim pe copiii lui Dumnezeu deveni i simpli oameni tere tri, i tii de asemenea c eforturile noastre nu au condus nic ieri! 6. C ci copiii lui Dumnezeu au conceput cu fiicele de la es oameni puternici i celebri, care s-au specializat n tot felul de lucruri rele n fa a lui Dumnezeu, dovedindu-se tirani ngrozitori cu bie ii copii ai p mntului. n plus, s-au r zboit tot timpul ntre ei, mpin i exclusiv de setea lor de domina ie. S-au scurs astfel mai bine de o sut de ani, f r ca aceast situa ie s se mbun t easc cu ceva! 7. V znd c oamenii nu numai c refuz s se converteasc , n pofida semnelor zilnice pe care li le trimitea El n toate domeniile vie ii, ba chiar devin din ce n ce mai r i, Domnul s-a c it profund c a populat acest p mnt cu oameni i s-a sim it ntristat n inima Lui! 8. Ei bine, acum 14 ani, Domnul mi-a vorbit din nou i mi-a spus: Noe, ascult -M ! Voin a Mea este s fac s dispar de pe acest p mnt toate creaturile pe care le-am plasat pe el, de la fiin a uman i pn la cei mai mici viermi i la p s rile de pe cer; c ci M c iesc sincer c le-am creat. 9. Mi-a spus totu i c eu, Noe, mi voi g si gra ia n fa a Lui, ntruct nu m num ram printre oamenii nr i i. Dumnezeu a privit chiar n acel moment c tre p mnt, dar nu a v zut dect fiin e corupte i sacrilegii. 10. Cu toate acestea, El le-a trimis oamenilor perverti i mesageri care s -i avertizeze, n speran a c ar mai putea salva pe cineva. Din p cate, acei mesageri le-au vorbit unor surzi i au fost considera i simpli oameni obi nui i, nu mesageri ai lui Dumnezeu. Oamenii i-au l sat s plece i nimeni nu le-a acordat vreo aten ie. 11. Dup un scurt r gaz, Dumnezeu a privit din nou c tre p mnt i mi-a spus: Ascult , Noe! Toate eforturile Mele i iubirea Mea sunt n zadar! De aceea, am hot rt s pun cap t oric rei vie i trupe ti; c ci ntregul p mnt s-a umplut de sacrilegiile comise de oameni! De aceea, i voi distruge pe to i, n acela i timp cu p mntul pe care locuiesc! 12. Dup cum tii, Domnul mi-a cerut apoi s dobor to i ace ti copaci i s preg tesc lemnul pentru construc ia unei arce, respectiv a celei pe care o vezi n fa , care este aproape gata, cu o singur excep ie minor . Dac dore ti s cuno ti mai exact planul acesteia, i-l pot relata citnd exact cuvintele Domnului. 13. Mahal l-a rugat pe Noe s o fac , a a c acesta i-a spus: Bine! Vino mai nti n casa mea i haide s lu m ceva n gur , ca s prindem ceva puteri. n final, i voi revela planul construirii arcei! 14. Mahal l-a urmat pe Noe. Capitolul 167
231

Noe i expune lui Mahal planul construirii arcei. Mahal se ntristeaz auzind c planul lui Dumnezeu nu l includea i pe el (1 august 1844) 1. Dup ce Noe, mpreun cu so ia i copiii s i, au mp r it o mas cu Mahal i cu familia acestuia, patriarhul i-a spus fratelui s u: 2. Ei bine, frate Mahal, de vreme ce dore ti s m ascul i, i voi repeta exact instruc iunile pe care mi le-a dat Dumnezeu pentru construirea acestei b rci uria e! 3. Mahal i-a r spuns: Da, iubitul meu frate, este pentru a doua oar cnd te rog s faci acest lucru, ca s tiu i eu ce am de f cut! 4. Atunci, Noe i-a spus lui Mahal: n acest caz, ascult -m ! Dar te rog s nu te superi, c ci ar fi o gre eal s te la i consumat de mnie! 5. Mahal l-a asigurat pe Noe c nu se va sup ra deloc, chiar dac Domnul l-ar fi biciuit pe spatele gol cu un m nunchi de spini n fl c ri. 6. Atunci, Noe i-a spus: Ei bine, ascult -m cu aten ie, c ci a a mi-a vorbit Domnul nostru Savaot, dup ce am dobort aproape ntreaga p dure de brazi: 7. Noe! Construie te din acest lemn un fel de colib mare, i amenajeaz n interiorul ei numeroase nc peri, izolnd pere ii interiori i exteriori cu smoal . Iat care trebuie s fie m surile colibei: 240 de metri n lungime, 60 n l ime i 36 n n l ime 2. 8. Nu trebuie s faci dect o singur fereastr n partea de sus a acoperi ului; aceasta va avea o lungime egal cu l imea, de 1,20 m, i va fi nchis cu o u i din scnduri, care va trebui s se nchid ermetic. 9. Construie te poarta de la intrare chiar n mijlocul edificiului. mparte ntreaga construc ie n trei etaje sus inute de podele. Cel de-al treilea va fi rezervat oamenilor i nevoilor lor naturale. 10. Am ncercat atunci s sondez voin a lui Dumnezeu, pentru a afla la ce poate servi aceast locuin pe care mi-a poruncit s o construiesc. 11. Atunci, Dumnezeu mi-a vorbit din nou: Noe, ascult -M ! Voi inunda acest p mnt sub un potop de ape care va ucide orice trup r mas viu sub cer! i tot ce exist pe p mnt trebuie s piar ! 12. Doresc s fac ns o alian cu tine! Tu vei intra n aceast arc mpreun cu so ia ta, cu fiii t i i cu so iile lor. 13. De asemenea, va trebui s introduci n arc tot felul de animale, cte o pereche din fiecare specie, respectiv cte un mascul i o femel !

N. Tr. Dimensiunile n textul original sunt date n unit i vechi de m sur , pe care le-am convertit n metri pentru a u ura lectura cititorului. 232

14. Ia a adar cte o pereche din fiecare specie de p s ri, de animale i de insecte n arca ta, astfel nct acestea s poat procrea n continuare. 15. Ia de asemenea tot felul de alimente, pe care va trebui s le aduni din timp n cantit i suficiente, pentru a v hr ni pe voi i toate aceste animale. 16. Atunci, am c zut cu fa a la p mnt n fa a Domnului, am plns i L-am implorat, dup care i-am spus: Doamne, cum a putea s fac singur toate acestea, eu, o creatur att de slab ? Unde voi g si toate aceste animale pentru a le captura i hrana de care au nevoie ele? De unde voi lua carne pentru animalele carnivore i iarb pentru cele ierbivore, ca s nu mai vorbim de cele m runte, care nici m car nu tiu cu ce se hr nesc? i cnd, Doamne, voi termina aceast construc ie? 17. Atunci, Domnul mi-a r spuns: Noe, nu- i face probleme! ncepe pur i simplu lucrarea i te voi ajuta Eu nsumi, astfel nct aceast sarcin s nu i se par prea grea! 18. Ei bine, frate, mi-am nceput lucrul, iar lucrurile s-au aranjat de la sine, ntr-o manier ct se poate de miraculoas , astfel nct, n pofida num rului redus de ajutoare de care am beneficiat, munca s-a dovedit mai degrab u oar . Enorma arc a crescut repede, iar acum este practic terminat , cu excep ia micii por i pe care trebuie s o instalez la fereastra de pe acoperi ! 19. Acesta a fost planul construc iei care mi-a fost comunicat, iar acum ntreaga oper este ncheiat ! 20. Auzind aceast relatare, Mahal a fost cuprins de o triste e profund , c ci Noe nu a men ionat nimic despre el i despre familia lui Capitolul 168 Noe i pune fratele n gard . Orbirea lui Mahal i cearta lui cu Domnul (2 august 1844) 1. Noe a remarcat imediat marea triste e care i-a cuprins pe Mahal i pe copiii acestuia; c ci to i erau foarte tulbura i s afle c numai Noe i familia sa i g siser gra ia n fa a lui Dumnezeu. 2. Atunci, Noe i-a spus lui Mahal: Frate, de ce e ti att de trist? Nu mi-ai dat tu cuvntul, spunndu-mi c nu te vei mnia nici m car dac Domnul te-ar biciui pe spatele gol cu un m nunchi de spini n fl c ri? 3. O, frate, a a te ii tu de cuvntul pe care mi l-ai dat? Nu tii tu ct de bun este Domnul, ct de infinit este r bdarea Lui i ct de nelimitat este compasiunea Lui?

233

4. Spune-mi: cnd nu l-a iertat Domnul pe cel care s-a c it sincer n fa a lui, cu inima plin de iubire i de smerenie, a a cum procedeaz un copila n fa a tat lui s u? F i tu la fel, i cu siguran nu vei avea motive s r mi att de trist. 5. Atunci, Mahal i-a mai revenit i i-a spus lui Noe: Frate, spunemi un singur p cat pe care l-am comis eu n fa a Domnului Dumnezeu, i voi plnge tot restul vie ii care mi-a mai r mas rugndu-L s m ierte! 6. Nu sunt eu la fel de pur ca i tine? Atunci de ce dore te Domnul s m judece? Ce r u am f cut eu n fa a ochilor Lui, pentru a-mi interzice s intru n aceast arc ? 7. O, frate, oare a fost o gre eal faptul c am dorit s -mi g sesc copiii r t ci i n inuturile de la es, de i Domnul nsu i l-a trimis acolo pe Waltar, pe care l-a l sat apoi s cad n p cat i s fie ucis? Cnd am p c tuit eu, pentru ca Domnul s m pedepseasc n acest fel? 8. Tocmai mi-ai spus c Domnul s-a c it c i-a creat pe oameni! n acest caz, cum trebuie s -i privim noi? Ei bine, i r spund eu: trebuie s i consider m un p cat al lui Dumnezeu! Iar eu credeam c Dumnezeu nu poate gre i! 9. De vreme ce El a ac ionat n acest fel, p c tuind ru inos fa de mine i dnd dovad de lips de loialitate, mi dau seama c i Dumnezeu poate p c tui, la fel ca noi! C ci nu poate fi vorba de c in f r p cat; i oricine zice: M c iesc, nseamn c a p c tuit! 10. De aceea, eu nu cred c Dumnezeu m poate acuza pe mine de vreun p cat; n schimb, eu i pot demonstra cu u urin c a gre it fa de mine, care am fost ntotdeauna drept! 11. Auzind aceste cuvinte, Noe s-a cutremurat. 12. Cuprins de mnie, Mahal s-a ridicat i a plecat c tre culmea muntelui, nso it de copiii s i. Capitolul 169 Mahal i copiii lui pe culmea muntelui. Kisarell i chestioneaz p rintele. Mahal i face repro uri lui Dumnezeu (3 august 1844) 1. Cnd Mahal a ajuns pe culme, nso it de cei patru copii ai lui, nc plin de mnie mpotriva lui Dumnezeu, Kisarell i-a spus: 2. Tat , spune-ne nou , copiilor t i, dac ceea ce i-ai spus lui Noe era ntr-adev r ceva serios! 3. Eu unul nu pot s n eleg cum l po i acuza pe Dumnezeu c ar fi comis un p cat fa de tine! Cum este posibil ca Dumnezeu s fie un p c tos? Cum ar putea p c tui El, i fa de cine? Fa de noi, creaturile

234

Sale, sau fa de El nsu i? i cum poate fi imaginat un astfel de lucru, n condi iile n care Dumnezeu este ns i legea fundamental a ntregii crea ii, precum i originea ei? 4. O, tat , gnde te-te: Dumnezeu este atotputernic n eternitate, n timp ce noi nu suntem prin compara ie cu El dect ni te viermi neputincio i care ne trm prin praf! Nu crezi c ne-ar putea distruge pe loc dac ne vom mpotrivi ordinii Lui? 5. Mahal i-a r spuns astfel fiului s u: Tu vorbe ti a a cum n elegi tu lucrurile! Nu tii ce inten ie are Dumnezeu? 6. Iat , n decurs de cinci sau ase ani, El va acoperi ntregul p mnt cu ap , f cnd s coboare asupra lui un potop din cer! Toate fiin ele vii i vor g si moartea n acest potop. Singurii care vor supravie ui vor fi Noe i ai lui, precum i animalele pe care le vor lua cu ei n arc ! 7. Spune-mi, nu ar fi de preferat ca Dumnezeu s trezeasc n rndul popoarelor n elep i nzestra i cu o for miraculoas care s le predice i care s conduc rasa uman napoi la El, n loc s ucid milioane de fiin e dintr-o singur lovitur ? 8. Cui i poate fi imputat gre eala faptului c oamenii au uitat de Dumnezeu dac nu Lui nsu i? 9. El prefer s se manifeste n fa a unui num r restrns de oameni doar la o mie de ani, dar de ceilal i nu se ocup deloc. n schimb, dac ace tia nu sunt pe gustul Lui, El i judec pe to i ca i cum ar fi unul, pe ini ia i i pe neini ia i deopotriv , pe cei care sunt instrui i ca i pe cei care nu sunt! 10. Rezult c peste numai ase ani, cei orbi se vor neca la fel ca i cei clarv z tori! i de ce? Pentru c nu cunosc nimic despre Dumnezeu, dat fiind c nu au avut vreodat ansa s asculte un mesaj referitor la Acesta! Noi n ine ne vom neca, de i l cunoa tem dintotdeauna pe Dumnezeu, i totul numai pentru c a a dore te Acesta! 11. Dac am fi pietre, nu ar avea dect s fac ce dore te cu noi, dar El nsu i ne-a creat ca fiin e libere! Iar acum dore te s ne distrug , de i ne bucur m de libertatea pe care ne-a acordat-o chiar El! Iat , acesta este p catul pe care l comite Dumnezeu mpotriva noastr ! Sau poate c suntem noi n ine o gre eal , deci un p cat comis de n elepciunea i de puterea Lui! n elegi acum n ce const p catul lui Dumnezeu mpotriva noastr ? Capitolul 170 Noe i deschide ochii fratelui s u. Suficien a auto-justificatoare reprezint primul pas c tre orgoliu (5 august 1844)

235

1. La scurt timp, Noe a ajuns i el pe culmea muntelui i i-a g sit aici pe fratele s u i pe nepo ii s i ntr-o stare de confuzie total . El s-a ndreptat direct c tre Mahal, c ruia i-a spus: 2. Frate, ascult -m ! Tu L-ai acuzat pe Dumnezeu c a comis un p cat mpotriva ta deoarece te consideri omul cel mai drept de pe acest p mnt! Con tiin a ta i spune c nu ai p c tuit niciodat mpotriva lui Dumnezeu, dat fiind c i-ai respectat ntotdeauna poruncile, i asta n modul cel mai con tiincios cu putin ! 3. Vezi tu, tocmai din aceast mare puritate a con tiin ei tale s-a n scut o anumit senza ie de triumf, o mul umire de sine care te-a f cut s te ntrebi adeseori: Poate oare Dumnezeu s tr iasc mai pur i mai just n ordinea Lui stabilit de la nceputul eternit ii dect o fac eu nsumi n intervalul de timp care mi-a fost acordat? 4. Aceea i con tiin triumf toare i pur i-a r spuns ntotdeauna: Nu, nici chiar n starea Sa divin , Dumnezeu nu poate s fie mai pur dect sunt eu n rela iile mele cu ceilal i oameni sau n cea cu El nsu i. 5. Ei bine, dragul meu frate, acest triumf auto-justificator i este la fel de dezagreabil lui Dumnezeu ca i orice ac iune care se opune legii Sale. C ci acesta este orgoliul n forma lui cea mai pur , care trebuie s dispar din fiin a uman pentru ca Dumnezeu s se uite la ea! 6. Pe de alt parte, nu doar acest orgoliu n scut din nevoia ta de justi ie L-a f cut pe Domnul s te resping , ct mai ales n elepciunea pe care ai derivat-o din el i care spune: 7. De vreme ce eu sunt la fel de pur i de drept ca i Dumnezeu nsu i, dar nu mi este permis s fiu la fel de sfnt ca i El, c ci sfin enia Lui este inviolabil , doresc s ac ionez mai perfect dect El n limitele puterii care mi este acordat n calitatea mea de fiin uman ! 8. Dup ce i-am observat toate operele, mi-am dat seama c Dumnezeu ac ioneaz ntotdeauna la nceput ntr-o manier imperfect ; abia dup mai multe e ecuri reu e te El s ajung la o perfec iune oarecare. 9. C ci pe ntregul p mnt nu exist nimic care s fie perfect i ncheiat! Nu exist nici un singur lucru absolut impecabil. Nici chiar soarele nu este perfect pur. Ct despre aspectul lunii, acesta este neregulat, iar lumina stelelor pare s oscileze. 10. De aceea, n sfera mea de fiin uman , eu pot s l dep esc pe Dumnezeu prin fiecare din ac iunile mele, c ci mi propun ca fiecare din acestea s fie absolut irepro abile, astfel nct s nu poat fi corectate de nimeni! 11. Chiar dac materia a fost creat imperfect de c tre Dumnezeu i nu permite realizarea perfect a unei opere, ea exist totu i ntr-o manier perfect n gndurile i n voin a mea; iar dac operele mele prezint

236

imperfec iuni din cauza materiei imperfecte care st la baza lor, vina i apar ine Creatorului acestei materii, i nu mie! 12. Iat , frate, gndind n acest fel, tu l consideri de mult timp pe Domnul un p c tos n raport cu tine. Aceasta a fost s mn a rea care a ncol it n tine, dnd na tere unui fruct foarte amar! Iar n prezent ai ajuns s l acuzi pe Dumnezeu cu voce tare c a gre it n ceea ce te prive te! 13. Chiar crezi c aceast acuza ie nu reprezint un p cat n fa a lui Dumnezeu? Crezi c El are nevoie de nv tura ta pentru a deveni un Dumnezeu perfect? 14. O, frate, realizeaz - i marea gre eal , recunoa te-o ca pe un p cat grav i c ie te-te, iar atunci Domnul nu i va refuza accesul n arc n timpul judec ii i a suferin ei generalizate! 15. Mahal i-a r spuns: Frate, nu am nici un motiv s m cert cu tine i nu exist nici un conflict ntre noi pe care ar trebui s -l aplanez! Am tr it ntotdeauna al turi de tine ca un frate sincer i nu i-am pus la ndoial autoritatea de frate mai mare nici m car o singur dat ! 16. Conflictul n care sunt implicat l prive te exclusiv pe Dumnezeu! El este Cel c ruia i arunc m nu a, n pofida sfin eniei Sale, pentru a discuta direct cu El despre actele mele! Nu are dect s -mi arate personal unde am gre it n fa a Lui! 17. n acest moment s-a pornit o furtun cumplit , iar Domnul a ap rut n fa a ochilor lui Noe i ai lui Mahal, pe culmea muntelui. Capitolul 171 Domnul i vorbe te lui Mahal. ntreb rile provocatoare ale patriarhului. Despre natura c in ei lui Dumnezeu. Cauzele naturale ale potopului (6 august 1844) 1. Cu to ii s-au nsp imntat cnd L-au recunoscut pe Domnul n mijlocul lor, dup ce furtuna s-a mai calmat. Chiar i Noe a fost cuprins de team . 2. Dar Domnul i s-a adresat astfel: Noe, nu trebuie s - i fie team de Mine, c ci nu am venit pentru a te judeca, nici pentru a judeca pe altcineva! Dat fiind c fratele t u Mahal M-a somat s apar n fa a tribunalului n elepciunii sale pentru a M judeca pentru lipsa de dreptate de care am dat dovad n cazul lui, nu am avut ce face dect s M prezint, pentru a-Mi salva onoarea n fa a ta i a copiilor t i, precum i n cea a lui Mahal! Ei bine, s ne ocup m a adar de el! 3. Dup care Domnul s-a ntors c tre Mahal i i-a spus: Mahal, fiul Meu! n eleg c am p c tuit n fa a justi iei tale! De aceea, te rog s -Mi ar i n ce const gre eala pe care am comis-o n raport cu rasa uman ! Te asigur
237

c sunt gata s mi repar de o mie de ori toate p catele pe care le-am comis fa de voi! Haide, vorbe te, fiul Meu Mahal! 4. Dup aceste cuvinte, Mahal s-a ridicat i i-a spus Domnului, n modul cel mai serios cu putin : Doamne, r spunde-mi! De ce Te c ie ti pentru c ai creat fiin a uman ? Doar trebuie s fi v zut nc de la nceputul eternit ii ce se va ntmpla cu omul! Cine Te-a for at s i asumi acest p cat asupra Ta atunci cnd l-ai creat? 5. Nu ar fi fost infinit mai bine pentru noi, oamenii care am ie it din minile Tale, dac nu ne-ai fi acordat aceast independen care ne situeaz n afara sferei Tale de influen ? Nu ar fi fost acest lucru preferabil inclusiv pentru Tine, care nu ai mai fi fost nevoit s spui: M c iesc? 6. De ce anume Te-ai putea c i dac nu de un p cat comis mpotriva propriei Tale fiin e atunci cnd ai creat fiin a uman ntr-o manier imperfect , ceea ce reprezint inclusiv un p cat fa de noi, i ndeosebi fa de mine nsumi, c ci eu pot s stau oricnd drept n fa a Ta, spunndu- i: 7. Doamne, arat -mi n ce moment din existen a mea con tient , ncepnd din copil rie i pn n prezent, am p c tuit eu mpotriva ordinii Tale! Dac vei g si un astfel de p cat, sunt dispus s m las blestemat, la fel cum l-ai blestemat cndva pe arpe! Dac nu vei g si ns nici un p cat, atunci spune-mi motivul pentru care dore ti s m judeci pe mine, dar nu i pe fratele meu! 8. Domnul i-a r spuns astfel: O, Mahal, ce tenebre ntunecate trebuie s existe n sufletul t u dac mi vorbe ti a a cum nici o alt fiin creat de Mine nu a ndr znit vreodat ! 9. Spune-Mi: cum ar fi putut fi creat fiin a uman ntr-o manier mai perfect dect aceasta, n condi iile n care i-am d ruit ntreaga libertate de voin n afara atotputerii Mele, astfel nct s poat ap rea n fa a Mea ca un al doilea Dumnezeu, ca un Creator atotputernic, st pn al eternit ii i capabil s pun n discu ie pn i ordinea dup care a fost creat? Nu este oare omul propriul lui judec tor, care poate p c tui mpotriva acestei ordini, n timp ce tot restul crea iei infinite ar fi judecat dac ar ac iona la fel ca el? 10. Auzind aceste cuvinte, Mahal a p strat t cerea; c ci a n eles dintr-o dat perfec iunea absolut a fiin ei umane care se poate bucura de o libertate att de perfect . 11. Dar Domnul a continuat: Chiar crezi c atunci cnd afirm c M c iesc, eu M refer la acel tip de c in specific omului care a p c tuit? O, te afli ntr-o eroare cumplit ! C in a Mea nu reprezint dect o durere pe care o resimte iubirea Mea, care este nevoit s priveasc cum creaturile pe care le-am conceput ntr-o manier att de perfect se expun singure judec ii i distrugerii! 12. Tu crezi c Eu am conceput planul Judec ii oamenilor n scopul de a-i distruge? Dimpotriv !
238

13. Tocmai pentru a evita judecarea umanit ii de c tre atotputerea Mea, M v d din nefericire nevoit s accept deschiderea violent a ecluzelor p mntului, care vor da drumul marilor noiane de ap care vor neca totul n calea lor n cea mai mare ar locuit de pe aceast planet ! Iar aceast deschidere a marilor ecluze o vor realiza chiar oamenii, cu propriile lor mini! 14. Eu am prev zut ce se va ntmpla cu mult timp nainte, motiv pentru care i-am avertizat n permanen pe oameni, dar acum ace tia au nceput s se lupte chiar mpotriva Mea, propunndu- i s distrug ntregul p mnt cu explozivii lor, cu care doresc s arunce n aer mun ii! Iar ac iunile lor se vor transforma n propria lor judecat ! 15. Ascult -M : sub ace ti mun i se afl mari rezervoare care con in mai bine de trei milioane de leghe cubice de ap . Toat aceast ap va ie i subit la suprafa , urcnd chiar mai sus de cele mai nalte culmi ale acestui inut locuit. Ele vor da na tere unei mari cantit i de vapori, care vor nv lui ntregul p mnt, dnd na tere unor ploi diluviene! 16. Spune-Mi, Mahal, nu am avut dreptate s i spun lui Noe, singurul fiu ascult tor care Mi-a mai r mas, s construiasc aceast arc pentru a salva cel pu in via a lui, de vreme ce nimeni altcineva nu mai dore te s M asculte? 17. Iar acum, spune-Mi n ce moment i-am interzis Eu s te folose ti de aceast arc ! Dup ce mi vei r spunde la aceast ntrebare, voi vorbi din nou! 18. Dar Mahal a r mas mut, a a c Domnul a luat din nou cuvntul. Capitolul 172 Domnul l invit pe Mahal s i asume o pozi ie. ntreb rile lipsite de noim ale patriarhului. Mahal dore te s cunoasc originea lui Satan i a r ut ii sale. R spunsul clar al Tat lui preasfnt (7 august 1844) 1. Domnul i-a vorbit astfel lui Mahal: Iat , fiul Meu Mahal, de i Mai provocat cu atta vehemen , acum v d c taci i nu mai dore ti s te cer i cu Mine din cauza p catului pe care Mi-l impu i n ceea ce te prive te pe tine i restul umanit ii! Pe de alt parte, dac nu ai nimic de contestat, cum te-a putea desp gubi pentru gre eala Mea? 2. Dar Eu i spun: nume te un singur lucru pe care l consideri imperfect n crea ia Mea, iar Eu l voi schimba instantaneu! Desigur, mai nti va trebui s mi demonstrezi cu argumente bine fondate c ceva din crea ia mea este r u, i deci condamnabil! Haide, vorbe te, i te asigur c voi ac iona imediat n consecin !

239

3. Mahal a reflectat cteva clipe, dup care i-a spus Domnului: Doamne, Tu l consideri un n elept pe acela care creeaz o oper perfect , dup care o stric i o arunc la groapa de gunoi, unde putreze te i se autodistruge? 4. Domnul i-a r spuns: Dac cel care a conceput o oper magistral ar ac iona astfel f r nici un motiv serios, el ar fi un nebun i ar merita s fie condamnat. Dac ns se comport n acest fel avnd n vedere un scop elevat i sacru, dar care nu poate fi atins dect printr-un procedeu care pare la prima vedere o nebunie i o lips total de n elepciune, atunci a putea spune c el a ac ionat foarte inteligent aruncndu- i opera la gunoi pentru a o distruge, c ci n acest fel el i atinge chiar scopul sublim pe care i l-a propus! 5. De pild , o s mn este cu siguran o oper perfect , att n structura sa ct i n p r ile substan iale din care este alc tuit ! Ce anume i se pare de condamnat la faptul c ea trebuie s putrezeasc mai nti n p mnt, pentru a se putea nmul i apoi de o sut de ori, dup aceast descompunere? 6. Dac Maestrul n elept al ntregii crea ii a prev zut un asemenea proces pentru o simpl s mn , cum crezi c El nu s-a folosit de o perfec iune la fel de mare atunci cnd a creat fiin a uman , dorind s - i arunce opera cea mai perfect la groapa de gunoi, pentru a- i satisface un simplu capriciu? 7. O, Mahal, ct de orb po i fi pentru a crede c Eu sunt un me ter att de nepriceput! Oare nu i spune propriul t u instinct c i-ai dori s tr ie ti de-a pururi, pentru a sonda n profunzime toate operele Mele, att de variate i de numeroase? Adev r i spun, Eu, Creatorul t u: dac nu ai sim i acest impuls, te-ai mul umi cu aceast via temporal i nu i-ai mai dori eternitatea! 8. Dat fiind ns c sim i impulsul de a tr i o via etern , aruncndui privirea n infinitul crea iei Mele, tu por i deja n tine dovada vie c nu vei putrezi niciodat la groapa de gunoi a crea iei, pentru a fi distrus n calitatea ta de oper perfect ie it din minile Mele. Dimpotriv , gra ie acestui instrument care i se pare att de nerezonabil, vei atinge ns i plenitudinea i realizarea absolut , pe care o intuie ti deja n tine n cadrul acestei existen e preliminare i pe care i-o dore ti cu toat ardoarea. 9. Vezi tu, p mntul este el nsu i un corp, din care s-au n scut multe lucruri, f r ca tu s - i dai seama cum se ntmpl a a ceva; de aceea, este necesar ca trupul t u terestru s fie depozitat din nou n p mnt pentru ca trupul t u spiritual indestructibil s poat nvia liber n toat plenitudinea Vie ii eterne! 10. Ai avut deja de mai multe ori dovada faptului c a a se petrec lucrurile, c ci ai putut vorbi cu un mare num r de disp ru i al c ror corp a fost napoiat p mntului.

240

11. De aceea, cred c repro ul pe care Mi-l faci nu este deloc fondat. n aceste condi ii, te invit s cau i un altul, c ci cu acest motiv nu M vei putea constrnge vreodat s i ofer repara ii! 12. Dup ce a auzit acest discurs al Domnului, Mahal s-a convins definitiv c Acesta ac ioneaz ntr-o manier perfect n acest domeniu. i-a amintit ns instantaneu de Satan, a a c i-a spus Domnului: 13. Doamne, mi dau acum seama, innd cont de cuvintele Tale care r mn adev rate pentru totdeauna, c maniera n care procedezi cu opera Ta este corect , dat fiind c numai n acest fel i po i atinge scopul mai elevat pe care i l-ai propus. Pe de alt parte, dac tot ce provine de la Tine este bun i perfect, a a cum e ti Tu nsu i, i dac n ntreaga infinitate nu exist nimic care s existe n afara Ta, iar tot ce se afl n crea ie este bun i perfect, dup chipul i asem narea Ta, spune-mi, care este originea lui Satan i a r ut ii sale nelimitate? Cum reu e te el s i nt rte pe oameni mpotriva Ta, astfel nct ace tia ajung s Te dispre uiasc i i propun s Te anihileze complet, mpreun cu operele Tale, lucru pe care l-ar i face, dac le-ar sta n puteri? O, spune-mi: cine l-a creat pe Satan? Cine a fost me terul care l-a creat pe el? 14. Domnul i-a r spuns: O, ap r tor orb al drepturilor la fel de oarbe ale egoismului t u, ce spui tu acolo? Ai i uitat ct de perfect am creat Eu fiin a uman , mergnd pn acolo nct i-am dat dreptul s fac ce vrea, mai presus chiar de atotputerea Mea, la fel ca un zeu, conform ordinii pe care i-o creeaz ea ns i? Tu crezi c Satan, n calitatea lui de fiin liber , este mai imperfect dect tine? Dac tu po i face orice dore ti, f r s te preocupi deloc de ordinea Mea, de ce nu ar fi acela i lucru posibil i pentru acest spirit liber? 15. Oare nu sunt nevoit Eu s v las s ac iona i a a cum dori i, dac nu doresc s v judec pe to i prin atotputerea Mea? De vreme ce a a stau lucrurile, spune-Mi, cum ar fi trebuit s -l creez pe primul spirit, astfel nct el s poat ac iona n interiorul ordinii Mele, p strndu- i ns o libertate perfect a voin ei? Oare nu const aceast perfec iune a creaturilor tocmai n capacitatea lor de a gndi i de a ac iona liber, indiferent dac respect ordinea Mea sau se opun ei? 16. r spund . i de aceast dat , Mahal a p strat t cerea, ne tiind ce s

17. Dar Domnul a continuat s -i vorbeasc . Capitolul 173 Domnul continu s se adreseze lui Mahal cu toat iubirea. Repro urile lui Mahal referitoare la comportamentul s u irepro abil. Triste ea Tat lui. Apari ia ngerilor i a lui Waltar. Domnul dispare (8 august 1844)

241

1. Domnul a continuat astfel: Mahal, dac mai ai vreun repro s mi faci, spune-Mi-l, iar Eu i voi r spunde cu toat iubirea, dreptatea i echitatea Mea! Constat c nc mai exist o anumit mnie n inima ta. Dac acest sentiment nu va disp rea, nu i vei putea g si mntuirea n fa a Mea; c ci un spirit a at mpotriva Dumnezeului i Creatorului lui nu se va putea uni niciodat cu Acesta! De aceea, vorbe te! 2. Mahal i-a r spuns: Doamne, am comis eu vreodat un p cat mpotriva ordinii Tale? M rturise te Tu nsu i, precum i cerul i p mntul T u, c de-a lungul celor 490 de ani pe care i-am tr it nu am p c tuit niciodat , nici mpotriva Ta sau a vreunui nger, nici mpotriva vreunei fiin e umane, a vreunui animal, sau m car a vreunei pietre! 3. Am fost nevoit s cobor n inuturile de la es din cauza copiilor mei, iar acest lucru inea de datoria mea cea mai strict ; c ci am v zut n spirit ce s-a ntmplat cu fiul meu Waltar, apoi cu fiica mea Agla, care s-a dus s i reg seasc fratele. 4. Tu ai fost Acela care l-a trimis pe Waltar la es, iar fiul meu te-a ascultat; dar cnd a ajuns la Hanoh, l-ai l sat s cad ! Ct despre sora lui, care l-ar fi urmat oricum, f r s in seama de sfatul meu sau de al T u, pe ea ai l sat-o s cad n infernul cel mai profund. Toate aceste evenimente nu Te-au preocupat deloc, dup cte mi-am dat seama n spiritul meu. n consecin , era de datoria mea cea mai strict s ntreprind aceast lung c l torie la Hanoh, n pofida vrstei mele naintate, pentru a-mi salva copiii, att ct mai era posibil! 5. i totu i, Te-am rugat de attea ori s mi protejezi copiii! Tu nu mi-ai ndeplinit ns rug ciunile i m-ai for at astfel s cobor la rndul meu la es! M-am dus acolo i de i mi-am g sit copiii complet abandona i i priva i de protec ia Ta (Waltar era deja mort, iar Agla se afla n infernul cel mai deplin), nu m-am revoltat mpotriva Ta! Dimpotriv , i-am sl vit prin cuvintele i prin ac iunile mele numele sfnt! 6. Iar acum, c fratele meu a construit aceast arc potrivit sfaturilor Tale, cu scopul de a salva ct mai multe vie i umane, n timp ce eu m aflam nc la es, prad celor mai mari chinuri suflete ti, Tu m-ai l sat s cad i s pier ca i cum a fi fost cel mai mare p c tos i cel mai mizerabil vierme de pe p mnt! Ei bine, doresc s Te ntreb: cu ce drept procedezi astfel i n virtutea c rei ordini? Orice obiec ie mi-ai aduce n acest caz, lucrurile stau exact a a cum i le-am prezentat eu, i nu altfel! 7. Dac mi vei r spunde: Cnd i-am spus Eu c nu te po i folosi de arc n marele moment al distrugerii, chiar dac l-am ns rcinat pe Noe s o construiasc ?, ei bine, eu nu voi putea accepta o asemenea scuz , c ci Tu m-ai judecat deja, neinvitndu-m s urc n arc , a a cum ai f cut cu Noe! Aceast t cere a Ta referitoare la mine m face s cred c nu am dreptul s utilizez arca, fiind astfel echivalent cu o judecat i cu o condamnare la moarte a mea!

242

8. Iat , Doamne, acesta este adev ratul p cat pe care l-ai comis fa de mine, ca recompens pentru faptul c eu nu am p c tuit niciodat mpotriva Ta! De aceea, i spun f r nici un regret: de acum nainte voi p c tui cu adev rat mpotriva Ta, pentru ca Tu s ai astfel un motiv real s mi interzici s intru n arca lui Noe, distrugndu-m astfel pe mine i pe copiii mei! C ci de acum nainte nu voi mai striga: Doamne, salveaz -m !, ci Doamne, distruge-m ! 9. De data aceasta, fa a Domnului s-a ntristat, iar El i-a r spuns lui Mahal: O, fiul Meu, dat fiind c Mi-ai fost ntotdeauna att de drag, am dorit s te educ nc din timpul existen ei tale terestre, pentru a face astfel din tine un prin al cerurilor! Dar tu nu ai v zut n iubirea Mea dect o neglijen a Mea fa de tine! O, ct de orb te-a f cut propria ta justi ie! 10. Ca s n elegi c am dispus preg tirea acestei arce nu doar pentru Noe, ci pentru to i ceilal i oameni, afl c n momentul marii ncerc ri ngerii vor cobor pe p mnt, lund aspectul unor fiin e umane, i i vor avertiza pe to ii oamenii de p catele pe care le comit, invitndu-i s intre n marea barc ! 11. Mai mult, l vei putea vedea chiar acum pe fiul t u Waltar i i vei putea vorbi. El va depune n fa a ta m rturie pentru Mine i i va spune dac l-am abandonat cu adev rat, a a cum M-ai acuzat tu ceva mai devreme! 12. Dup care Domnul i-a ridicat ochii spre cer i, instantaneu, mii de ngeri au ap rut pe firmament. Printre ei se afla i Waltar, nconjurat de un nimb de lumin . El s-a ndreptat c tre Mahal, l-a consolat i i-a m rturisit imensa bun tate, iubire, blnde e, r bdare i compasiune a Domnului. 13. Mahal i-a ntrebat fiul dac era ntr-adev r Waltar i dac i p strase ntr-adev r via a. 14. Waltar i-a confirmat pe loc autenticitatea existen ei sale. 15. Abia acum a nceput Mahal s aib mustr ri de con tiin , n elegndu- i gre eala. n acest moment, Domnul a disp rut din fa a lui, pentru ca Mahal s nu fie judecat. Dar ngerii i Waltar au r mas n stare vizibil . Capitolul 174 Mahal se ntre ine cu Waltar, discutnd despre dispari ia Domnului. Mahal i d seama de gre eala pe care a f cut-o i se c ie te. Cuvintele de iertare ale Domnului ie ite din norul luminos (9 august 1844) 1. Cnd Mahal i-a dat seama c Domnul nu se mai afla printre numero ii mesageri ai cerurilor, el l-a ntrebat pe Waltar ce s-a ntmplat.

243

2. Waltar i-a r spuns: O, Mahal, Domnul s-a ascuns de tine, exclusiv din cauza imensei Lui bun t i i a iubirii Sale infinite! C ci dac sar fi aflat nc ntr-o form vizibil n fa a ta, tu ai fi fost judecat de atotputerea prezen ei Sale, care te-ar fi atras c tre El cu o for indescriptibil ! n acest fel, ai fi fost privat de ntreaga libertate de care te bucuri la ora actual , iar spiritul t u ar fi murit! 3. tiind toate acestea, Domnul a preferat s dispar din fa a ochilor t i! C ci exist o diferen infinit ntre Creatorul tuturor lucrurilor i creaturile Sale, iar aceast diferen este comparabil cu cea dintre zi i noapte, sau dintre via i moarte! 4. Soarele d via ntregului p mnt cu razele sale, c ci spiritele vie ii care i au sorgintea n el p trund cu u urin n domeniul organic de pe acest p mnt, stimulnd toate spiritele moarte s i amplifice activitatea liber a organelor lor. n acest fel, solul nverze te i nflore te, lund tot felul de forme pl cute vederii, care sunt n totalitate opera spiritelor proasp t trezite la via din interiorul p mntului! 5. Pe de alt parte, dac soarele ar lumina continuu cerul i ziua nu ar fi nlocuit din cnd n cnd de noaptea absolut necesar odihnei care trebuie s urmeze dup orice activitate, ce s-ar ntmpla cu fiin ele de pe suprafa a p mntului? Ele s-ar deshidrata i ar muri! 6. Iat : n mod similar, prezen a vizibil constant a Domnului ar avea efecte asem n toare, dar infinit mai puternice, i nici o fiin vie nu iar mai putea p stra via a! 7. Noi n ine, care tr im n spirit n regatul luminii eterne a lui Dumnezeu, suntem n cea mai mare parte a timpului priva i de prezen a Lui vizibil ! De i percepem n permanen lumina vie n care tr ie te, nu l putem percepe i pe El, la fel cum tu nu po i percepe dect lumina emanat de soare, nu i soarele propriu-zis, care este nv luit n aceast lumin . 8. Acest lucru nu demonstreaz altceva dect bun tatea i iubirea infinit a Domnului, care se str duie te constant, prin intermediul n elepciunii i a atotputerii Sale, s i educe constant copiii, nt rindu-i astfel n libertatea lor, pentru ca ntr-o bun zi s poat suporta n ntregime prezen a Sa vizibil , f r ca astfel s le fie alterat n vreun fel independen a. O, Spune-mi, nu i se par juste aceste dispozi ii ale Domnului n ceea ce ne prive te? 9. Auzind aceste cuvinte, ochii lui Mahal s-au umplut cu lacrimi, c ci el i-a dat n sfr it seama de imensa injusti ie de care s-a f cut vinovat n fa a Domnului. El a nceput s plng n hohote, strignd: O, P rinte de o bun tate etern , oare mi vei putea ierta vreodat arogan a colosal cu care m-am comportat n fa a Ta? 10. Atunci, o voce s-a auzit dintr-un nor luminos: Fiul Meu, Eu team iertat chiar nainte s fi p c tuit! De aceea, lini te te-te i iube te-M pe Mine, P rintele t u preaplin de sfin enie!

244

11. Dup care norul luminos s-a ndep rtat c tre r s rit i a devenit invizibil. i to i ngerii, la fel ca i oamenii prezen i pe culmea muntelui, au sl vit m re ia inefabil a lui Dumnezeu! Capitolul 175 Discursul lui Waltar referitor la ultimele tentative ale lui Dumnezeu de a salva umanitatea de potop. Misiunea lui Mahal. Plecarea ngerilor c tre inuturile de la es (10 august 1844) 1. Dup acest gest sublim de adorare a Celui Preanalt, ngerul Waltar i-a spus lui Mahal: Iar acum, Mahal, tu, care ai fost cel care mi-a procreat trupul pe vremea cnd am tr it pe acest p mnt, a sosit din nou vremea s punem n aplicare cuvintele: Duce i-v i ndeplini i voia Mea! Nu cred c trebuie s i mai dau explica ii suplimentare despre ceea ce avem de f cut, c ci Domnul nsu i i le-a oferit mai devreme, spunndu- i de ce a trebuit s coborm din cerurile noastre! 2. Aceasta este ultima tentativ extraordinar de salvare a locuitorilor acestui p mnt! Dac i ea va da gre , Domnul va permite ca oamenii s i g seasc judecata i pierzania din cauza propriei lor r ut i. Acest proces se va dovedi o nv tur spiritual pentru spiritele afundate n materie, c rora le va demonstra c spiritele nzestrate cu o libertate att de mare de c tre Dumnezeu nu trebuie s intervin niciodat ntr-o manier att de insensibil , de incon tient i de distructiv n marea ordine divin ! 3. C ci Dumnezeu nsu i a plasat ace ti mun i pe p mnt, n beneficiul umanit ii; sub ei, El a plasat bazine extrem de profunde, care con in de o sut de ori mai mult ap dect cea a m rilor de la suprafa . Dintr-un anumit punct de vedere, aceste ape subterane reprezint nsu i sngele p mntului, care trebuie s circule prin canalele sale uria e, contribuind astfel la asigurarea mi c rii p mntului, potrivit ordinii divine, i asigurnd astfel via a organic interioar a acestei planete. C ci inclusiv planetele au o via proprie, pe care trebuie s i-o p streze pentru a putea sus ine via a de la suprafa a lor. 4. Pe de alt parte, dac oamenii distrug mun ii, s pnd la r d cina lor ca ni te viermi canale de mii de stnjeni lungime, dup care deschid venele p mntului, spune-mi, cui i apar ine vina pentru judecata care va urma i care va provoca distrugerea acestor nebuni lovi i de orbire? 5. Dac ai plasa tu nsu i un rezervor cu ap n p mnt, iar viermii lar distruge, oare nu va ie i aceast ap la suprafa , necnd viermii care au ros nveli ul ei? 6. Exact a a se vor petrece lucrurile cu oamenii, iar din cauza lor, i cu celelalte animale de pe acest p mnt! Acesta este recipientul men ionat de vechea profe ie, care va deveni o judecat pentru toate creaturile atunci

245

cnd i va rev rsa asupra lor con inutul, sp lnd astfel nenum ratele lor crime! 7. Rolul t u este de a r mne aici i de a-i instrui pe aceia care i vor cere ajutorul, n cazul n care se vor g si astfel de oameni. Totu i, pedepse te sacrilegiile folosindu-te de fulgere i de grindin ! 8. Acum tii cum stau lucrurile! De aceea, nu te mai certa cu Domnul! Tr ie te din nou a a cum ai f cut-o dintotdeauna i vei fi salvat mpreun cu fratele t u, n acord cu planurile n elepte ale Tat lui ceresc! 9. Dup acest discurs, ngerii au ad ugat: Amin, dup care au p r sit culmea muntelui i s-au ndreptat c tre inuturile de la es. 10. n capitolele urm toare, v voi descrie am nun it ce au f cut ei n cei cinci ani care au precedat potopul i cum au adus ei animalele i hrana necesar lor pe arca lui Noe. Capitolul 176 Activitatea celor 12.000 de ngeri n inuturile de la es. Waltar i instruie te pe regele Gurat i pe Drohuit (12 august 1844) 1. Care crede i c au fost rezultatele interven iei acestor mesageri extraordinari n inuturile de la es? 2. Cei 12.000 de ngeri s-au ndreptat mai nti c tre Hanoh, unde iau ntlnit pe regele Gurat i pe c pitanul Drohuit, care fusese eliberat de ceva vreme. Cei doi b rba i tocmai citeau rapoartele lui Fungar-Hellan, care relatau demersurile f cute de acesta mpotriva ordinii lui Dumnezeu. 3. Mesagerii cele ti s-au r spndit n ntregul ora , i doar o sut dintre ei s-au ndreptat c tre palatul regelui. Gurat a l sat deoparte raportul referitor la starea de r zboi i i-a primit pe delega i cu curtoazia sa obi nuit , ntrebndu-i c rui motiv le datoreaz aceast vizit . 4. ngerul Waltar a avansat c tre el i i-a spus: Gurat, nu l recuno ti n mine pe viceregele t u asasinat, pe Waltar, fratele Aglei? 5. Auzind aceste cuvinte, regele s-a nsp imntat, iar Drohuit s-a speriat chiar mai tare. C ci cei doi l-au recunoscut imediat pe Waltar, dar nu tiau cum s interpreteze aceast apari ie. 6. Dup cteva momente, regele l-a ntrebat pe Waltar: Ce tot spui? O, Waltar, oare nu ai fost asasinat de zbirii surorii tale? Cum este posibil s mai fii n via ? Doar asasinii ne-au adus capul t u, pe care sora ta Agla l-a mb ls mat! 7. Waltar i-a r spuns: Da, Gurat, eu sunt ntr-adev r Waltar, dar acum tr iesc n eternitate ntr-un corp spiritual nou i indestructibil, care este spirit pur i cu care sunt una! M-am prezentat n fa a ta ca mesager al lui

246

Dumnezeu i vin direct din ceruri, la fel ca i to i cei care m nso esc, precum i numero i al ii, care s-au dispersat prin ora pentru a predica poporului i a-i anun a iminenta judecat a lui Dumnezeu, pe care v-o anun m la rndul nostru. V afla i cu to ii doar la un singur pas de pierzanie! 8. C ci r zboaiele voastre mpotriva muntenilor v-au preg tit inevitabil propria pierzanie. Cercet rile voastre v-au permis s descoperi i o arm care poate distruge mun ii, ca i cum ar fi vorba de ni te simple mu uroaie de crti . Dar voi nu ti i ce se afl sub ace ti mun i! 9. Ascult -m : mun ii nu sunt dect ni te capace a ezate pe ni te imense rezervoare de ap subteran . Conform ordinii lui Dumnezeu, ei sunt alc tui i din roci dure, tocmai cu rolul de a nu permite acestor ape subterane s ias la suprafa i s nece p mntul! 10. Acum, voi distruge i ns aceste baraje naturale care v protejeaz de apele subterane, astfel nct acestea vor ie i la suprafa i v vor neca pe to i, c ci vor acoperi pn i culmile mun ilor! 11. La 25 de leghe de aici, circa 20 de fluvii recent ap rute au nceput deja s transforme cmpia ntr-un lac, i chiar ast zi li se vor mai ad uga alte cinci fluvii! Iar aceast propor ie va continua s creasc n fiecare s pt mn ! Spune-mi, care crezi c va fi soarta voastr ? 12. Auzind aceste cuvinte, Gurat a c scat ochii mari i s-a nsp imntat foarte tare. Atunci, Waltar l-a sf tuit s fug imediat pe n l imile sacre i s cear acolo azil, n cazul n care va dori s -i urmeze sfatul. Capitolul 177 R spunsul lui Gurat. Incredulitatea acestuia. Ultimul avertisment al lui Waltar. Sfaturile ngerilor r mn zadarnice (13 august 1844) 1. Dup ce a ascultat recomandarea ngerului Waltar, regele Gurat ia spus acestuia: Prietene venit din cer, sau cine tie, poate din vreun loc ascuns al p mntului! Sfaturile tale amicale sunt probabil bine inten ionate, dar se ntmpl ca afirma iile pe care le-ai f cut s fie extrem de naive, p rnd mai degrab un complot pus la cale de munteni mpotriva noastr ! Voi v da i drept mesageri cele ti, incitndu-m s fug, fapt care v-ar permite cu cea mai mare u urin s pune i mna pe puterea din Hanoh! 2. Vezi tu, dragul meu Waltar num rul doi, noi hanoheenii nu suntem att de pro ti nct s credem de la prima strigare tot ce ar dori s ne fac s credem ni te vagabonzi cobor i din mun i! La prima vedere, a fost ntr-adev r o surpriz s constat m asem narea ta cu Waltar, dar ascultndui avertismentele, mi-am dat seama c l uzit de un spirit bun c pe p mnt mai exist i gemeni, ca s nu mai vorbim de unele asem n ri ie ite
247

din comun! Cu siguran , acesta este i cazul t u, care pretinzi c e ti un fel de Waltar mistic. Probabil c ai auzit vorbindu-se ce s-a ntmplat cu el, iar acum ncerci s m convingi c e ti spiritul lui. De altfel, spiritele nici nu au un corp, a a cum ai tu! 3. La drept vorbind, v-a putea arunca pe to i n nchisoare, datorit ipocriziei voastre, dar cruzimea nu a fost niciodat punctul meu forte. De aceea, v voi l sa s pleca i a a cum a i venit, c ci avertismentele voastre p reau cel pu in s fie prietenoase. Nu voi crede ns n ele dect atunci cnd va trebui s traversez superba cmpie a Hanohului cu barca! Abia atunci voi urma instruc iunile voastre! Iar acum, pleca i n pace! 4. Waltar i-a r spuns: Gurat! tii tu ce doresc s - i mai spun? Un singur lucru: atunci cnd se va circula prin Hanoh i prin mprejurimile sale cu barca, i cnd ne vei vedea transportnd un mare num r de animale pe care le vom duce pe arca lui Noe pentru a putea tr i mai trziu pe un p mnt nou, ei bine, atunci va fi prea trziu pentru tine! 5. C ci atunci cnd vaporii din interiorul p mntului vor ncepe s ias la suprafa i s se concentreze n atmosfer , transformndu-se n ploi puternice, Noe i familia lui se vor afla deja n marea lor arc i nimeni nu va mai fi primit n ea. Orice suflet de om care va ndr zni s se apropie de ea va fi ucis cu ajutorul tr snetelor i al grindinii! 6. Acum tii tot ce aveam s - i spun, a a c misiunea mea extraordinar n ceea ce te prive te s-a ncheiat. F ceea ce dore ti i crede ce vrei, c ci este voin a Domnului ca nimeni s nu fie constrns n nici un fel! 7. Dup aceste cuvinte, ngerii au plecat i s-au ndreptat f r z bav c tre regiunea n care opera Fungar-Hellan, pe care l-au pus de asemenea n gard . 8. Dar generalul i-a amenin at, spunndu-le: Noe locuie te ntr-un inut prea nalt pentru gustul meu. De aceea, chiar anul viitor voi dinamita i mun ii lui, coborndu-le astfel n l imea i aruncnd o privire de jos asupra arcei sale. 9. Atunci, ngerii nu i-au mai adresat nici un cuvnt; c ci era evident c inima lui Fungar-Hellan se mpietrise complet, orientndu-se n ntregime mpotriva lui Dumnezeu. 10. De acolo, ngerii au plecat s predice n regiunile de la ar , dar n pofida miracolelor pe care le-au f cut, nimeni nu i-a ascultat i nu i-a crezut. De aceea, ei au renun at la aceste activit i i au nceput s adune animalele. Capitolul 178

248

Explica ii referitoare la adunarea i ntre inerea animalelor destinate s urce n arc . Avertismentele extraordinare de dinainte de producerea marilor catastrofe (14 august 1844) 1. Se n elege de la sine c cei 12.000 de mesageri cele ti au adunat f r probleme animalele necesare, inclusiv hrana lor. 2. Voi descrie mai detaliat acest eveniment, pentru ca spiritele critice s nu se mai ntrebe cum a reu it Noe s adune toate aceste animale i s le hr neasc pe toate. 3. De vreme ce Eu, Domnul, pot ntre ine n fiecare zi imensa menajerie a acestei lumi, cu siguran nu aveam de ce s nu o pot ntre ine pe cea a lui Noe timp de o jum tate de an! 4. Faptul c ngerii Mei s-au ocupat de ntre inerea piosului Noe i a tuturor animalelor, avnd grij s nu le lipseasc nimic, nu trebuie s v mire, c ci exact aceasta este ocupa ia lor de baz , c reia i sunt devota i zi i noapte, indiferent dac sunt vizibili sau nu pentru voi. 5. Dac oamenii care tr iesc la ora actual ar fi la fel de pio i ca i Noe, ei ar putea vedea cu ochii deschi i multitudinea de ngeri care lucreaz n permanen pentru a ntre ine imensa Mea menajerie terestr . Din p cate, datorit sim urilor lor grosiere i orientate exclusiv c tre lumea exterioar , oamenii de ast zi au ajuns chiar mai r i dect cei din vremea lui Noe, a a c nu au cum s -i vad pe ngeri! 6. Dac cineva va obiecta: Cum se face c acei oameni r i din vremea lui Noe i-au putut vedea pe ngeri conducnd animalele i transportnd hrana necesar lor, n cantit i foarte mari?, 7. i voi r spunde: Acesta a fost rezultatul compasiunii Mele, care ac ioneaz ntotdeauna n acest fel naintea unei mari catastrofe care implic ntreaga lume, generat de prostia oamenilor! naintea i n timpul oric rei calamit i de acest fel, oamenii sunt avertiza i prin intermediul unor semne precursoare extraordinare s p r seasc locul respectiv i s i plaseze cu ncredere soarta n minile Mele, care i vor c l uzi n siguran la ad post de orice nenorocire. Din p cate, n calitatea lor de ferici i proprietari ai diferitor bunuri materiale, oamenii r mn de regul orbi i surzi n fa a acestor avertismente, dovedindu-se de cele mai multe ori chiar mai pro ti dect animalele. Ei prefer s cad prad marelui cataclism, n loc s i canalizeze aten ia asupra semnelor care le sunt ar tate, ncredin ndu-se pe loc voin ei Mele protectoare! 8. Dac permit apari ia unor asemenea semne precursoare chiar i n timpul micilor catastrofe locale, v pute i imagina ct de mari trebuie s fie semnele pe care le trimit naintea unui cataclism cu efecte la nivel mondial, a a cum s-a ntmplat n timpul lui Noe! A a se face c ngerii cerului au devenit n acea epoc vizibili pentru oameni!

249

9. La drept vorbind, un astfel de eveniment ie it din comun, care i anun dinainte la ce trebuie s se a tepte, reprezint inclusiv o judecat pentru oameni, dar atunci cnd ai de ales ntre dou dezastre, este normal s l alegi pe cel mai mic, spernd c l vei evita astfel pe cel mai mare, la fel cum o ran minor se vindec mult mai u or dect una major ! Pe de alt parte, dac r ul mai mic nu se dovede te eficient, e ti nevoit s l ng dui pe cel mai mare, pentru a pune astfel cap t dezordinii! 10. Cred c v-am explicat n termeni suficient de clari motivul activit ii vizibile a ngerilor pe p mnt, fapt care mi permite s revin la istoria noastr . 11. n capitolul urm tor, vom vorbi de efectele provocate de ngerii care au traversat ora ul Hanoh cu animalele adunate! Capitolul 179 Cortegiul ngerilor conduce animalele pe str zile ora ului Hanoh. Ultimul avertisment adresat hanoheenilor i regelui lor. ntoarcerea mesagerilor cele ti n mun ii sacri (16 august 1844) 1. Cnd, dup patru ani, mesagerii extraordinari s-au sosit la Hanoh cu animalele pe care le-au adunat, sosirea lor a f cut literalmente senza ie, c ci fiarele s lbatice se aflau n libertate i nu erau inute n cu ti, a a cum se obi nuia n acele vremuri. Dar faptul care le-a atras n cea mai mare m sur aten ia hanoheenilor a fost acela c toate aceste animale, de o varietate incredibil de mare, mergeau ntr-o ordine perfect , la fel de docile ca i mieii. 2. Mesagerii divini au parcurs astfel toate str zile ora ului Hanoh, strignd c tre spectatori: V mai este acordat doar un r gaz foarte scurt! Converti i-v la credin a n adev ratul Dumnezeu, Domnul vostru, i nso i i-ne cu ncredere n mun ii lui Noe! To i cei care vor veni cu noi vor fi salva i, indiferent ct de mare va fi num rul lor! 3. C ci noi nu suntem oameni la fel ca i voi, fapt care ar trebui s v fie evident v znd comportamentul acestor animale att de diferite ntre ele, care ne urmeaz la fel ca i mieii, de i printre ele se num r fiarele cele mai feroce, al turi de elefan i i de viermi! 4. Dup cum pute i vedea, ni s-a acordat o mare putere! Nu conteaz c Noe, folosindu-se de legile naturale, a construit o singur arc , ce nu poate salva dect cteva mii de oameni! Chiar dac a i veni cu milioanele, noi suntem capabili s construim ntr-o singur clip 100.000 de arce identice pentru a v salva, iar acestea v vor putea transporta ntr-o siguran deplin c tre noul p mnt regenerat! 5. Asculta i-ne, c ci acesta este ultimul apel pe care vi-l facem! P r si i tot ce ave i i urma i-ne, c ci peste exact un an de azi nainte, toate
250

casele voastre i toate propriet ile voastre rurale vor fi acoperite de 300 de stnjeni de ap i de noroi! 6. Dar nici acest apel nu a fost ascultat de nimeni. Hanoheenii s-au amuzat copios pe seama acestor magicieni i dresori de animale, l sndu-i s i continue drumul. 7. Drept urmare, ngerii s-au mai dus o dat la rege, invitndu-l s i urmeze. 8. Dar Gurat nu i-a dat nici m car osteneala s le mai r spund , f cndu-i s plece a a cum au venit. 9. ntrista i, mesagerii cerului au p r sit ora ul Hanoh i s-au ntors n mun ii sacri cu animalele lor. Capitolul 180 Sosirea mesagerilor i a turmei de animale n fa a lui Noe. Instruc iunile ngerilor referitoare la maniera n care trebuie g zduite animalele. Termenul final acordat oamenilor care vor c uta protec ie (17 august 1844) 1. Dup ce ace ti trimi i extraordinari au sosit pe n l imile sacre mpreun cu animalele capturate, Noe i fratele s u Mahal le-au ie it n ntmpinare, r mnnd ului i n fa a variet ii incredibile a animalelor, care aveau comportamente la fel de variate ca i formele lor. 2. Atunci, ngerii i-au spus lui Noe: Deschide poarta arcei, pentru ca noi s plas m fiecare pereche de animale n nc perea care i corespunde. Vom depozita de asemenea acolo i hrana de care au nevoie, astfel nct s o poat consuma dup nevoile lor! 3. Singurul lucru pe care va mai trebui s -l faci va fi s te ocupi de aprovizionarea lor cu ap , lucru care nu va fi deloc greu. Dat fiind c arca va fi scufundat pe jum tate n ap , tot ce va trebui s faci va fi s str pungi o gaur la etajul din mijloc, pe care s o conectezi la un robinet precum cele folosite la butoaiele voastre! Ori de cte ori vei deschide acest robinet, vei avea la dispozi ie toat apa de care vei avea nevoie. 4. Att timp ct Domnul nu va da drumul marilor ploi, las marea poart deschis , astfel nct animalele s poat ie i i intra singure, astfel nct s i poat c uta hrana de care au nevoie. Totu i, marcheaz cu aten ie celulele fiec ruia, c ci este foarte important s nu le repartizezi altfel dect am f cut-o noi acum! 5. Ct despre actuala reparti ie, nu- i face probleme, c ci noi am depozitat hrana necesar fiec rei specii n fiecare celul , ceea ce le va permite animalelor s o recunoasc instantaneu.

251

6. Nu trebuie s te preocupi nici de cur area celulelor, c ci vom avea noi grij de ea! 7. De acum nainte, las fereastra din acoperi ul arcei n permanen deschis , astfel nct p s rile s poat intra libere n arc . De hrana lor ne vom ocupa tot noi. Tot ce va trebui s faci tu va fi s le dai de b ut. 8. Domnul te va anun a personal cnd va trebui s nchizi arca, sigilnd poarta cu smoal ! 9. Dac oamenii vor dori s se ad posteasc n arca ta nainte de nceperea ploilor, las -i s intre! Dup ce va ncepe ns s plou , nimeni nu va mai putea fi admis n arc ! 10. Acum tii tot ce trebuie s ta! Amin. tii! Fie ca Domnul s vegheze asupra

11. Dup care ngerii au disp rut, iar Noe s-a ndreptat c tre familia sa, sl vindu-L pe Dumnezeu. 12. Fiind un naturalist nn scut, Mahal a continuat s observe curios comportamentul animalelor, la fel ca i familia sa, iar vederea acestei imense menajerii i-a provocat o mare bucurie. Capitolul 181 Mahal murmur i se revolt mpotriva ngerilor i a lui Dumnezeu. Agla l consoleaz i este r pit subit de ngerul Waltar (19 august 1844) 1. Dup ce L-a sl vit pe Dumnezeu, Noe s-a ntors n arc pentru a vedea cum erau repartizate animalele. n final, el a c utat un loc potrivit, la etajul din mijloc, pentru a face cepul necesar i a plasa robinetul pentru ap . 2. Dup ce a terminat, el s-a urcat la etajul al treilea i l-a g sit aici pe fratele s u Mahal, care tocmai se plngea copiilor lui de faptul c ngerii nu i-au adresat nici m car un singur cuvnt, nevorbind dect cu Noe. Mahal era extrem de mnios din cauza acestei omisiuni, dar i de faptul c Noe a primit numeroase indica ii referitoare la ntre inerea animalelor, dar nici una referitoare la el nsu i i la familia sa. 3. Ascuns dup peretele unei celule, Noe l-a auzit spunndu-le copiilor lui: nsemn eu oare mai pu in n ochii Domnului dect toate aceste animale? Toate speciile au cte o celul i hran din abunden , dar ce putem spune despre noi n ine? 4. De altfel, ngerii au vorbit f r ncetare de tot ce va fi necesar pentru satisfacerea nevoilor lui Noe i a familiei lui, dar nu au pomenit nimic despre noi! Ce altceva ar fi dorit s ne fac s n elegem dect c arca nu a fost construit i pentru noi, ci numai pentru Noe, pentru familia lui i pentru animale!

252

5. Dar eu tiu ce am de f cut! Au mai r mas nc destule lemne afar , a a c m voi adresa lui Noe i servitorilor lui, rugndu-i s mi construiasc i mie o arc , n care s avem suficient loc, astfel nct Noe s poat locui singur pe marea lui barc ! 6. Dac Domnul va dori s ne p streze n via , totul va fi perfect. Dac nu va dori ns , eu unul nu l voi ruga s o fac , c ci o via tr it n asemenea condi ii m dezgust de-a dreptul! 7. Atunci, Agla i-a strigat: O, tat , mi se pare c vorbe ti mult prea mult! i reamintesc s de i l-am v zut i eu pe Waltar, acesta nu te-a consolat dect pe tine, fapt care nu m-a f cut ns s m revolt mpotriva Domnului! De ce te compor i n acest fel, de i Domnul nsu i te-a consolat personal, n maniera cea mai sublim cu putin ? 8. Eu una mi spun n forul meu interior: O, Doamne, ac ioneaz n ceea ce m prive te a a cum consider necesar imensa Ta compasiune, c ci eu sunt cea mai mare p c toas n fa a ta! i chiar dac voi c dea prad mor ii, Domnul fie l udat! 9. Mahal s-a minunat auzind-o vorbind astfel pe Agla, ai c rei ochi notau n lacrimi. n acel moment, Noe s-a apropiat de micul grup i a l udat-o pe Agla pentru faptul c a pronun at cuvinte att de drepte n fa a lui Dumnezeu. 10. Tot atunci, un nger de lumin a ap rut n fa a Aglei, c reia i-a spus: Agla, ascult -m ! Tu nu vei c dea niciodat prad mor ii, ci doar Vie ii eterne! Ia-m de mn i urmeaz -m , c ci eu sunt fratele t u Waltar! 11. Agla l-a luat de mn pe nger i a disp rut instantaneu. n urma ei nu au mai r mas dect hainele sale i pu in cenu n interiorul acestora. 12. Aceast dispari ie i-a l sat stupefia i pe cei prezen i, care nu au n eles ce s-a ntmplat. 13. Numai Noe a n eles adev rul, a a c a c zut cu fa a la p mnt, sl vindu-L pe Dumnezeu din toat inima. Capitolul 182 Cuvintele de avertizare adresate de Noe lui Mahal. Construirea unei mici arce pentru fratele s u i pentru familia lui (20 august 1844) 1. Dup ce Noe L-a sl vit pe Domnul timp de o or pentru gra ia pe care a rev rsat-o asupra fiicei pierdute a fratelui s u, pe care a primit-o n mp r ia Vie ii eterne a spiritelor, el s-a ridicat i s-a adresat fratelui s u, c ruia i-a spus:

253

2. Frate, nu sim i din nou nevoia s te cer i cu Domnul pentru c a dat dovad de atta gra ie fa de tine? Din cte mi dau seama, ntreaga ta fiin este alc tuit exclusiv din orgoliu mascat! 3. Ascult ! Ceea ce te sup r pe tine n secret este faptul c Domnul m-a ales pe mine pentru construc ia arcei, i nu pe tine, inclusiv faptul c nu te prefer pe tine de fiecare dat ! 4. Mai bine te-ai ntreba n ce m sur este just comportamentul t u fa de Acela care te-a numit acum patru ani fiul S u! Chiar crezi c Domnul se va l sa provocat de tine? 5. Satan l sfideaz pe Domnul din timpuri imemoriale, i ce a avut de c tigat pn acum? Domnul nu ac ioneaz niciodat a a cum vrea acest spirit! Rezult c Cel R u va r mne de-a pururi sclavul propriei sale nc p n ri, care este rezultatul nebuniei sale, n timp ce Domnul va r mne n eternitate Domnul i va face numai ce va dori, f r s se preocupe de strig tele lipsite de bun sim ale celor orienta i c tre lumea exterioar ! 6. Frate, i-e chiar att de greu s te umile ti n fa a Tat lui preasfnt i preaplin de iubire, respectnd ordinea Lui sacr ? 7. Pn acum, Domnul i-a ar tat n mod explicit c nu a nchis niciodat pentru tine arca iubirii, gra iei i compasiunii Sale! A adar, tii foarte bine c aceasta i este deschis ! 8. Dac dore ti s te excluzi singur din ea, mnat de o furie secret , chiar crezi c Domnul te va trage de p r pentru a te salva cu for a? O, renun la aceast nebunie i nu mai pune r bdarea divin la o ncercare att de grea! n acest fel, se va g si i pentru tine un loc pe aceast arc . 9. Acest sfat bine inten ionat nu l-a impresionat deloc pe Mahal, care a continuat s reclame o arc numai pentru el singur. 10. Atunci, Noe a acceptat dorin a fratelui s u i a dispus construirea unei mici arce cu o lungime de patru stnjeni i o n l ime de doi. n interiorul acesteia nu se afla nici o celul . Capitolul 183 Noe i d micu a arc lui Mahal. Revendicarea nc p nat a fratelui s u n fa a Domnului. R pirea celor trei copii ai lui Mahal de focul mniei lui Dumnezeu (21 august 1844) 1. Cnd Noe a terminat micu a arc destinat lui Mahal, el i-a spus fratelui s u: Ei bine, arca nc p n rii tale este gata! Ai grij ns ca Domnul s o binecuvnteze pentru tine i pentru cei trei copii ai t i, c ci n caz contrar nu i va oferi prea mult securitate!

254

2. Eu unul am binecuvntat-o cnd am construit-o, dar aceast binecuvntare a mea va r mne f r efect n lipsa binecuvnt rii Domnului! De aceea, roag -te lui Dumnezeu, acordndu-i omagiul pe care i-l datorezi, s binecuvnteze arca ta pentru a te purta n siguran . 3. Dar Mahal i-a r spuns: Vorbe ti f r tii ce spui, c ci nu cuno ti agita ia interioar n care m aflu! Oare nu sunt i eu un om la fel ca tine, i nu avem noi aceia i p rin i? Domnul i-a poruncit s construie ti aceast arc dup ni te m suri precise, ca s te poat salva, n timp ce tu nici m car nu i-ai cerut acest lucru! n schimb, pe mine m-a l sat s r t cesc pe p mnt ca o fiar s lbatic , din cauza copiilor mei, i nu mi-a spus s construiesc nimic pentru a-mi salva via a! 4. Desigur, mi-a vorbit prin intermediul sentimentelor mele i mi-a ar tat ce trebuie s fac n inuturile de la es, iar eu am ac ionat ntotdeauna n func ie de sfaturile Sale; dar nu mi-a vorbit niciodat de o ac iune de salvare, de i eram la fel de pur ca i tine! 5. Aceasta este cauza triste ii i confuziei care domnesc n inima mea! De aceea, nu mai doresc s fac nimic pn cnd nu va lua o pozi ie clar fa de mine. Dac va dori s -mi vorbeasc , voi ac iona respectndu-i ntocmai cuvintele! Dar nu doresc s -L for ez pe Domnul n nici un fel, nici rugndu-m Lui, nici oferindu-i un sacrificiu! Prefer mai degrab s pier dect s aduc atingere libert ii Sale n ceea ce m prive te! 6. Dac dore te s binecuvnteze aceast arc pentru mine, o va face i f r s -L rog eu, la fel cum ie i-a poruncit s construie ti aceast arc f r s -L fi rugat nainte. Dac va refuza s o fac , nu voi utiliza deloc aceast arc i voi nfrunta cu curaj trista soart a milioane de oameni! n acest fel, voi fi martorul manierei n care cei r i i pl tesc crimele! Amin. 7. Dup care Mahal s-a ridicat i a plecat nso it de cei trei copii ai lui. Micul grup s-a oprit ntr-o p dure, unde Mahal a a teptat cu ner bdare ca Domnul s se manifeste. 8. Timp de trei zile, Domnul nu a dat nici un semn, dar n cea de-a patra, cerul a nceput s se acopere de nori. 9. Atunci, Mahal s-a mniat mpotriva Domnului, certndu-se violent cu El, pe un ton pe care nimeni nu ar fi ndr znit vreodat s i se adreseze lui Dumnezeu! 10. Cnd Mahal i-a pierdut complet min ile i a ajuns s profereze tot felul de calomnii la adresa Domnului, din norii afla i deasupra capului s u au cobort fl c ri, care s-au oprit chiar deasupra lui, i din acest foc s-a auzit o voce spunnd: 11. Mahal, fiu r t cit! M-am s turat de calomniile tale! De vreme ce nu consideri c sunt demn de a fi sl vit, Eu, Domnul i St pnul t u, nu te mai consider nici Eu demn de a fi salvat!

255

12. De aceea, nu ai dect s r mi aici i s fii martorul mniei Mele, care se va abate n curnd asupra ntregului p mnt i a ta! n ceea ce i prive te ns pe copiii t i, dat fiind c ace tia nu i mp rt esc opinia, i-i voi r pi, astfel nct s nve i s M cuno ti n mnia Mea, de vreme ce nu ai dorit s o faci n iubirea Mea! A a s fie! 13. Instantaneu, focul a cobort asupra celor trei copii ai lui Mahal i i-a consumat n ntregime. Mahal a r mas singur, mpietrit de spaim . Capitolul 184 Fuga lui Mahal i monologul lui. Cuvintele de gra ie ale Domnului. nceputul dezastrului. Mahal r t ce te pe cmpuri (22 august 1844) 1. n tot acest timp, Noe l-a c utat pe Mahal, dar Domnul nu a dorit ca el s l mai g seasc pe acest p mnt. 2. Mahal s-a c rat pe o stnc mare, dup ce s-a aprovizionat cu cteva r d cini comestibile, precum i cu pine i vin pentru 20 de zile. Dat fiind c pe stnc se afla un izvor, el avea la dispozi ie suficient hran i b utur pentru a putea rezista o vreme. 3. El a petrecut apte zile pe aceast stnc . V znd ns c cerul se ntunec din ce n ce mai mult, a p r sit locul i s-a ndreptat c tre celebra grot a lui Adam. 4. A reu it s ajung cu greu la ea i i-a spus n sinea lui: Am devenit b trn i obosit, iar Domnul mi-a r pit orice sprijin! Oare chiar merit s -i mul umesc pentru asta, ba s -L mai i sl vesc? 5. Da, Doamne, acum c n urma presiunilor pe care le-ai exercitat asupra mea am devenit un p c tos n fa a Ta, doresc s Te sl vesc! C ci Tu m-ai ngenuncheat, iar durerea mea a fost profund , a a c m-am zvrcolit ca un vierme n fa a Ta! Dar acum, marea mea suferin m-a f cut insensibil! Nu mai simt nici durere, nici triste e, i nici m car mnie. De aceea, pot s Te sl vesc din nou, o, Doamne! 6. Fii a adar venerat, sl vit i glorificat, Tu, Domnul i Dumnezeul meu, Creatorul i P rintele atotputernic i sfnt! M-am certat cu Tine pentru c sufeream, dar acum nu mai am inten ia s m cert cu Tine, c ci nu mai suf r! 7. Ct timp m-am aflat n fa a Ta sub cerul lui Noe, nu am suferit i am putut s r mn drept naintea Ta, o, Doamne! Nu am avut atunci niciodat dificult i n a Te sl vi! Dar dup ce m-ai f cut s cobor n infern, am devenit plin de mnie, am nceput s suf r i s m cert cu Tine! Acum ns nu mai suf r deloc, motiv pentru care Te pot sl vi din nou! 8. O, nu m mai l sa s cobor niciodat n infern, c ci nimeni nu Te poate sl vi acolo, unde nu exist dect foc, blesteme i chinuri!
256

9. Acum, c am nceput din nou s Te sl vesc i s Te laud, Doamne, Te implor, ia-m i pe mine din aceast lume i nu m l sa s fiu martorul potopului justificat al mniei Tale care se va abate asupra tuturor creaturilor Tale! Fac -se voia Ta, acum i de-a pururi! Amin. 10. Ca r spuns la acest apel, o voce s-a auzit ca un ecou n interiorul grotei: Mahal, mnia Mea mpotriva ta s-a atenuat, c ci te-ai mblnzit dup ce te-am lovit violent, din cauza mpietririi tale! Totu i, va trebui s i isp e ti pe p mnt ntreaga nebunie de care ai dat dovad , nainte ca Eu s te iau de acolo, c ci sacrilegiul t u la adresa Mea a fost foarte mare! 11. D dovad de r bdare fa de tot ce i se va ntmpla i a teapt M cu ncredere! Dac vei proceda astfel, nu voi permite s te neci din cauza potopului! Totu i, t lpile picioarelor tale vor trebui s fie atinse de primele ape ale potopului nainte ca Eu s te eliberez de trupul t u! A a s fie! 12. Mahal a recunoscut n acest ecou vocea Domnului i s-a supus voin ei Acestuia. 13. Dup ce a petrecut ns apte zile n grota care alt dat era luminat , a fost nevoit s accepte faptul c afar nu mai exista nici un pic de lumin ; c ci cerul era deja acoperit cu nori gro i i negri, precum c rbunele, care nu mai l sau s treac deloc lumina soarelui. 14. De aceea, Mahal a ie it din grot , c utnd o oaz de lumin , dar a r t cit n zadar ici i colo, c ci nu- i putea g si drumul din cauza ntunericului. Totu i, el nu a mai crtit, ci a a teptat cu r bdare s vad ce se va ntmpla pe p mnt. 15. Exact n acel moment, Domnul i-a spus lui Noe s intre n arc , mpreun cu familia sa. 16. Momentul este descris destul de detaliat n prima carte a lui Moise, capitolul 7, dar l pute i reciti cu mai multe detalii n continuare. Capitolul 185 Domnul l consoleaz pe Noe. Profunda triste e a patriarhului din cauza oamenilor. Ultimele tentative ale Domnului de a-i salva pe locuitorii de la es (23 august 1844) 1. Iat cum s-au petrecut lucrurile dup ce Domnul i-a spus lui Noe s intre n arc . 2. Cnd cerul a nceput s se ntunece din ce n ce mai puternic, iar norii au nv luit culmile mun ilor cu o bezn impenetrabil , n timp ce inuturile de la es au nceput s fumege la fel ca un ora n fl c ri, Domnul a venit la Noe, care era plin de triste e i de compasiune, i i-a spus:

257

3. Noe, nu te teme, c ci Eu, Domnul tuturor creaturilor, voi fi al turi de tine pentru a te proteja i pentru a te feri de nenorocirea pe care o voi l sa s cad asupra oamenilor deveni i foarte r i, conform propriei lor voin e! 4. Iat , prive te spectacolul dezolant pe care ni-l ofer acest p mnt b trn! tiin a oamenilor a eliberat nainte de vreme spiritele primordiale malefice, f r ca ei s tie ce fac! F r o judecat colectiv a p mntului, ntregul cer ar fi n pericol, c ci tot spa iul dintre cer i lun s-a umplut la ora actual cu aceste spirite malefice. Dac pe p mnt nu ar mai ajunge pu in lumin datorit tr snetelor dezl n uite din norii n care aceste spirite eliberate i fac de cap, manifestndu- i furia, pe p mnt ar domni o noapte att de deplin nct orice form de via ar fi nimicit pe loc! C ci lumina soarelui nu mai poate traversa aceast mas de nori i de vapori! 5. i totu i, locuitorii de la es nu sunt deloc nsp imnta i! Ei i ilumineaz ora ul cu tor e i cu mari l mpi cu petrol, ba se i amuz de acest spectacol feeric. Continu s se c s toreasc ntre ei, s ia parte la festinuri, la distrac ii i la dansuri, n timp ce Eu, Creatorul lor, M consum de triste e din cauza lor i nu le pot veni n ajutor, pentru a nu le distruge definitiv spiritele! 6. O, Noe al Meu! Ce situa ie mai teribil poate exista pentru un P rinte care i vede copiii pe marginea pr pastiei i nu i poate ajuta altfel dect supunndu-i unei judec i devenit nu doar iminent , ci i inevitabil ? Ce i-a putea spune mai mult? 7. Ascult , pe acest p mnt mai exist i descenden ii lui Cain, care tr iesc ntr-o regiune foarte ndep rtat . A fost suficient o profe ie vag , care nici m car nu provenea direct de la Mine, pentru ca ace tia s tr iasc la unison cu ordinea Mea, inclusiv la ora actual . Chiar i pu inii dintre ei care mai gre esc din cnd n cnd, comi nd un act reprobabil, i ntind minile n noaptea care anun judecata i mi implor compasiunea! 8. i spun: pe aceia doresc s i scutesc de dezastru, mngindu-i n necazul lor. n schimb, aceste mari regiuni n care locuiesc copiii Mei amesteca i cu copiii lumii vor trebui s suporte judecata Mea, care este inexorabil ! 9. Dar nainte de a desc tu a apele din nori asupra p mntului, voi ncerca din nou s i scutur pe locuitorii de la es prin tot felul de fenomene, for ndu-i, dac va fi posibil, s vin aici! 10. De aceea, vom mai a tepta nc apte zile n acest ntuneric, iar Eu voi face s coboare o raz slab de lumin care s uneasc acest loc cu Hanohul, ba chiar i mai departe de el, pentru ca to i cei care vor dori s g seasc drumul c tre tine pentru a fi salva i s o poat face. De aceea, dac cineva va veni aici, chiar dac ar fi vorba de Fungar-Hellan n persoan , va trebui s l prime ti n arca ta!

258

11. Dup acest discurs, o raz slab s-a ntins ca o punte ntre mun ii sacri i ora ul Hanoh, ba chiar i dincolo de acesta. n continuare, Domnul ia deschis lui Noe vederea interioar , pentru ca acesta s poat contempla mpreun cu El inuturile de la es. Dar nici m car un singur locuitor de la cmpie nu i-a p r sit ora ul. 12. S-au auzit atunci apeluri puternice, nso ite de un zgomot de tunet, dar nimeni nu le-a acordat aten ie. n Hanoh au izbucnit focuri, sem nnd teroare, dar nici un locuitor nu s-a ar tat dispus s plece. Apele subterane au nit la suprafa i au acoperit pie ele i str zile din ora pn la n l imea unui om. Abia atunci, s racii au fugit, dar nu mai departe de dealurile nvecinate, n timp ce boga ii s-au mbarcat n b rcile lor, c l torind cu ele pe str du ele Hanohului i continund s se amuze la culme, dar nimeni nu s-a ndreptat c tre mun ii sacri. 13. Toate aceste calamit i au durat exact apte zile. Nici un om nu a fost dispus ns s se converteasc la adev rata credin . 14. Atunci, Domnul i-a pierdut r bdarea i l-a condus personal pe Noe pn la arc . Capitolul 186 Noe i familia sa intr n arc . Instruc iunile Domnului, care nchide El nsu i poarta arcei. nceperea catastrofei (24 august 1844) Cnd Noe a ajuns n apropierea arcei, n compania Domnului, Acesta i-a spus: Noe, a sosit timpul s intri n arc , mpreun cu familia ta; c ci n tot acest timp, numai pe tine te-am g sit just n fa a Mea! 2. Continu s alegi cte apte perechi de animale pure pentru fiecare specie, plus nc o pereche pentru speciile impure; ai ns grij s fie vorba de un mascul i de o femel pentru fiecare specie. Procedeaz la fel i cu p s rile cerului, respectiv, alege cte apte perechi pentru fiecare specie pur i o pereche pentru fiecare specie impur , astfel nct s mn a lor s r mn vie pe ntregul p mnt. 3. C ci dup apte zile ncepnd din acest moment voi face s plou pe p mnt timp de 40 de zile i 40 de nop i, i voi extermina astfel toate fiin ele vii pe care le-am creat pe acest p mnt! 4. Auzind aceste cuvinte, Noe a c zut la picioarele Domnului i i s-a nchinat cu credin mare pentru gra ia pe care i-a acordat-o. 5. Dar Domnul l-a ridicat pe Noe de la sol i i-a spus: Noe, v d c te ntrebi de ce i-am poruncit mai demult s iei doar cte o singur pereche de animale din fiecare specie, n timp ce acum i spun s iei cte apte perechi pentru fiecare specie pur plus una pentru fiecare specie impur , inclusiv din rndul p s rilor, f r nici o excep ie.

259

6. Iat care este motivul: n acel moment M gndeam n inima Mea, f r a face apel la vederea Mea omniscient , c vor veni cu siguran oameni din inuturile de la es pentru a se salva. 7. Dup cum vezi, nu am dorit cu adev rat s M folosesc de vederea Mea perfect pentru a afla dac oamenii pe care i-am chemat de attea ori vor veni sau nu! Dar acum c le-am observat direct comportamentul, am constatat c ace tia nu au nici o dorin de a se salva, c ci spiritul le-a fost complet distrus de trupul lor i de lumea exterioar ! Mi-am dat astfel seama c nici unul dintre ei nu va veni aici! 8. A a se explic de ce va trebui s iei mai multe animale pure i p s ri ale cerului cu tine, n locul oamenilor impuri, c zu i mai jos dect animalele! De altfel, aceste animale i vor fi foarte utile pe noul p mnt! 9. Acum, c ai aflat tot ce trebuia s tii, du-te i ac ioneaz n consecin ! i nu lua nici o m sur pentru a lumina artificial arca, ntruct o voi lumina Eu nsumi! Amin. 10. Dup care Noe a plecat s fac tot ce i-a poruncit Domnul. Iar Domnul a r mas cu el i l-a ajutat n toate. 11. Dup ce Noe i-a ndeplinit sarcinile cu ajutorul Domnului i toate lucrurile se g seau ntr-o ordine perfect , a urcat el nsu i n arc . Era cea de-a 17-a zi din cea de-a doua lun a anului, adic , potrivit calculelor voastre actuale, 17 februarie. 12. Dup ce Noe s-a urcat n arc cu ntreaga sa familie i cu toate animalele pe care Domnul i-a poruncit s le adune, Acesta a nchis El nsu i marea poart , cu propriile Sale mini, binecuvntnd astfel construc ia. Acum Noe se afla ntr-o securitate perfect , c ci Domnul nsu i veghea asupra noii sale locuin e. 13. V znd c Noe se afl la ad post, Domnul i-a ridicat mna atotputernic i le-a poruncit norilor s desc tu eze potopul asupra p mntului sub forma ploii, iar marilor rezervoare subterane s i reverse apele la suprafa . Atunci, imensele cisterne naturale s-au golit aproape n ntregime, iar ecluzele cerului s-au deschis. 14. Nenum rate izvoare noi au nit din p mnt, aruncnd jeturi de ap pn la nori. Ct despre apa din cer, aceasta c dea n rafale att de mari, nct le-am putea compara cu marile torente care se formeaz n mun i atunci cnd se topesc z pezile, astfel nct oamenii nu mai au timp s se refugieze pe coline. ntr-adev r, nivelul apelor pe p mnt a crescut att de rapid nct aproape nimeni nu a reu it s fug n mun i, iar cei care au f cut totu i acest lucru au fost mpin i napoi de torentele care c deau de pe stnci. 15. Doar foarte pu ini oameni au reu it s ajung pe muntele lui Noe, mpin i de for a disper rii. V znd la lumina fulgerelor aceast imens construc ie care i-ar fi putut ad posti, ei au strigat dup ajutor i au cerut s fie salva i. Dar puterea Domnului i-a respins. Atunci, ei s-au repezit pe
260

culmile cele mai nalte ale mun ilor i s-au urcat pe ele cu minile nsngerate, dar tr snetele i-au smuls de pe stncile seme e i i-au aruncat direct n vltoarea de sub ei. Capitolul 187 Mahal n grota lui asist uimit la teribilele evenimente. Monologul lui disperat. Sosirea celor trei fugari. Apari ia Domnului (26 august 1844) 1. Imensele torente de ap care s-au ab tut asupra lui l-au silit pe Mahal s se ntoarc n grot , pe care a parcurs-o n lung i-n lat, ca un leu n cu c , scufundat ntr-o stare de uimire f r margini, iar uneori de disperare, atunci cnd privea ce se ntmpl afar i cnd vedea valurile spumegnde care se aruncau asupra stncilor, antrennd dup ele imense mase de p mnt, dezr d cinnd chiar i cei mai gro i arbori i aruncndu-i apoi cu o for nimicitoare n h ul de sub ele. Din cnd n cnd, ele ridicau stnci ntregi, aruncndu-le apoi n abisul de dedesubt, ntr-un vacarm de nedescris! 2. La drept vorbind, Mahal era mare amator de spectacole naturale, dar cel la care asista acum era cam prea violent pentru gustul lui, permi ndu-i s asiste practic la naufragiul absolut al lumii n care tr ia, i implicit al s u, el, care fusese cndva un erou att de dinamic. De aceea, el tremura de fric , spunndu- i n sinea lui: 3. O, Doamne, ntr-adev r, nimeni nu i poate cunoa te puterea dect atunci cnd i dezl n ui mnia just ! Atunci cnd Te dovede ti m re , sublim i sfnt n pacea Ta, oamenii mole i i de obi nuin ele lor nu mai sunt aten i la atotputerea Ta, uitnd adeseori complet de ea! Aceast desc tu are a puterii Tale ne arat nou , viermilor care ne trm pe p mnt i care suntem att de mndri de propria noastr prostie, c Tu, Doamne, e ti infinit mai puternic dect fiin a uman , cu toate preten iile ei! 4. Dac nu m-a sim i att de singur aici, acest spectacol mi s-ar p rea chiar fascinant. Cnd e ti privat ns de orice companie vie, devine dea dreptul ngrozitor s a tep i sfr itul sigur al ntregii lumi, inclusiv al t u! 5. O, Doamne, ia-m din aceast lume i nu m l sa mult timp s fiu martorul teribilei Tale judec i! Fac -se ns voia Ta sfnt ! 6. De-abia i-a terminat monologul Mahal c la gura grotei au ap rut trei refugia i care i c utau un ad post. Mahal s-a bucurat sincer, c ci avea n sfr it pe cineva al turi de el cu care s - i mp rt easc propria angoas . 7. El le-a ie it pe dat n ntmpinare celor trei oameni, le-a urat bun venit i i-a ntrebat cine erau. 8. Ace tia i-au r spuns: Suntem cei mai mari trei nebuni din ntregul inut de la es! Acum cteva zile nc mai credeam c suntem

261

seniorii Hanohului i ai lumii ntregi! Dar acum, b trnul Dumnezeu ne-a dovedit c numai El este unicul St pn! De aceea, ne-am refugiat aici, pentru a sc pa de teribilul potop, i suntem probabil singurii supravie uitori din Hanoh! C ci ntregul ora se afl deja sub mul i stnjeni de noroi i de ap ! Numele noastre sunt: Gurat, Fungar-Hellan i Drohuit! 9. Auzind aceste cuvinte, Mahal a strigat: O, Doamne, ce hazard miraculos i providen ial! Tu i-ai condus pe cei mai mari du mani ai T i pn aici i i-ai ncredin at n minile mele! 10. ti i voi cine sunt eu? Iat , eu sunt Mahal, cel care v-a vorbit att de des de aceast judecat ! Dar urechile voastre erau surde! Acum l ave i n fa a ochilor i el este fructul propriilor voastre opere! Aceasta este teribila judecat a lui Dumnezeu! Ce ave i de spus? Unde mai sunt acum m re ia i puterea voastr ? 11. Auzind aceste cuvinte, cei trei s-au speriat de moarte i au dorit s fug din pe ter . Chiar n acea clip , i-a f cut apari ia Domnul. Capitolul 188 Mahal i recunoa te cu smerenie p catele n fa a Domnului. Potopul crea ia direct a oamenilor. Domnul l cheam pe Satan. Gurat, Fungar-Hellan i Drohuit n infern. Domnul l duce pe Mahal la arca lui Noe (27 august 1844) 1. Dup ce L-a recunoscut pe Domnul, Mahal i-a ie it n ntmpinare. El a c zut cu fa a la p mnt naintea Lui, la fel ca un penitent care se c ie te, i a spus: 2. O, Doamne al cerului i al p mntului, Dumnezeu atotputernic, P rinte preasfnt i preaplin de iubire! P catele mele mpotriva inimii Tale au fost mari n ultimele zile! Da, am p c tuit din greu mpotriva acestei inimi pline de sfin enie, dar i de o iubire de P rinte, infinit i indestructibil ! O, P rinte preasfnt, Iubire etern , oare mi voi mai putea g si vreodat gra ia n fa a inimii Tale sfinte, eu, un vierme mizerabil care se tr te n praful nimicniciei sale? 3. Domnul i-a r spuns: Mahal, fiul Meu pierdut care s-a l sat reg sit i salvat de Mine, ridic -te! C ci Eu, Tat l t u etern i preasfnt, i spun: n fa a iubirii Mele infinite nimeni nu a c zut vreodat att de jos nct s nu doresc s l primesc din nou la Mine, dac se prezint n fa a Mea c indu-se pentru p catele sale! 4. n schimb, cel care nu ac ioneaz n acest fel devine propriul s u judec tor! C ci Eu nu mpiedic pe nimeni s se foloseasc de liberul s u arbitru, pe care i l-am insuflat Eu nsumi, i nu atrag pe nimeni c tre Mine dac el nu dore te acest lucru!

262

5. Tot ce fac Eu, Cel atotputernic, este s i chem pe copiii Mei pentru ca ei s vin la Mine, n calitatea Mea de P rinte unic, autentic i etern! Preaferici i sunt cei care aud chemarea Mea i o urmeaz ! 6. Timp de aproape 2000 de ani, pn n prezent, Eu i-am chemat la Mine pe copiii Mei, i-am nv at adeseori i i-am avertizat atunci cnd a fost cazul. Dar ei nu au dorit s in niciodat cont de avertismentele Mele pline de iubire, deschizndu- i urechile i inimile numai n fa a afirma iilor mincinoase ale b trnului Satan, care i-a condus pe drumurile pierzaniei. Din p cate, ei au urmat infailibil aceste drumuri pn cnd au ajuns s recolteze ceea ce s-a ab tut asupra acestui p mnt i asupra lor! 7. Nu Eu sunt Cel care a chemat aceast judecat asupra p mntului, i nici autorul ei! Cei responsabili de ea sunt cei trei aici de fa ! Ei au dorit s distrug planeta, iar acum i contempl propria oper ! 8. Din mnie fa de Mine, Creatorul lor, ei au deschis arterele p mntului, iar Satan i-a ghidat drept c tre acele puncte n care bate pulsul planetei. Folosindu-se de explozivii lor ie i i din infern, ei au distrus solidul nveli care ascundea una din venele p mntului, iar de sub scoar a terestr au nceput s ias imediat la suprafa puternici vapori de ap i torente impetuoase. Acest potop devastator i uciga care s-a ab tut asupra planetei este n ntregime opera dorin ei lor pline de zel de a sluji infernului! 9. La auzul acestor cuvinte, cei trei oameni au nceput s tremure din toate ncheieturile; c ci erau perfect con tien i de faptul c sacrilegiul lor a cauzat moartea a milioane de fiin e umane i c ei erau practic singurii responsabili de aceast judecat . 10. Atunci, Domnul l-a chemat pe Satan. Acesta a ap rut instantaneu, mnios la culme, dar Domnul i-a spus: O, spirit mizerabil care mi pui la grea ncercare r bdarea i iubirea! Iat , aici se afl cei mai devota i slujitori ai t i, care i-au executat planul ntr-o manier magistral ! Ce recompens inten ionezi s le oferi? 11. Satan i-a r spuns Domnului: Nu au avut pe p mnt tot ce i-au dorit vreodat ? Ce recompens mai pot a tepta de la mine? Soarta pe care o merit este moartea! 12. Domnul s-a adresat atunci celor trei, spunndu-le: A i auzit cum i recompenseaz st pnul vostru slujitorii cei mai credincio i? Sunte i mul umi i? 13. Atunci, cei trei au nceput s urle de spaim Domnul s le vin n ajutor. i L-au rugat pe

14. Dar Domnul le-a r spuns: Aceste urlete nu sunt dect rezultatul fricii voastre, c ci voi nu sim i i nici un fel de c in ! De aceea, ndep rta iv de Mine, slujitori ai lui Satan, i isp i i-v pedeapsa mpreun cu el, n focul lui!

263

15. n acea clip , un tr snet puternic a zguduit ntreaga grot i i-a ucis pe cei trei b rba i. n continuare, atotputerea lui Dumnezeu a alungat cele trei spirite n infern. 16. n ceea ce l prive te, Mahal s-a prins de Domnul, care l-a condus n siguran pn la arca lui Noe. Capitolul 189 Discursul salutar al Domnului adresat lui Mahal i vindecarea acestuia. Eliberarea lui Mahal, care devine un nger de lumin (28 august 1844) 1. Dup ce au ajuns n fa a arcei, Mahal L-a rugat pe Domnul s i acorde moartea corporal , c ci nu mai dorea ca aceste ploi violente s curg pe corpul s u sl bit, mboln vindu-l apoi de frig i de febr . 2. Dar Domnul i-a spus: Mahal, cum po i s te plngi de ploaie i de frig, de i e ti att de aproape de Mine? Oare nu Eu i-am nzestrat pe heruvimi cu focul lor i pe serafimi cu str lucirea lor, ca s nu mai vorbim de focul, lumina i c ldura tuturor sorilor? 3. Chiar crezi c aceast ploaie i-ar nmuia i i-ar nghe a membrele dac ai fi ntr-adev r aproape de Mine n inima ta? 4. O, nici vorb ! Adev r i spun: fiecare pic tur de ploaie care cade acum pe capul t u ar fi un balsam pentru tine, a a cum se ntmpl n cazul acestui p mnt vl guit i pe jum tate mort asupra c ruia potopul trebuia s vin pentru a-l mpiedica s moar i s fie distrus din cauza sacrilegiilor oamenilor! 5. Aceste puhoaie de ap vor vindeca inuturile de la es i le vor cicatriza. n acest fel, p mntul se va restabili i se va regenera, dup care va putea servi din nou ca ad post pentru oameni i animale! 6. Exact la fel se petrec lucrurile i n cazul t u! i tu ai nevoie de un potop care s se abat mai nti asupra ta, prin intermediul marii activit i a iubirii tale i a c in ei care va rezulta din ea; acest potop te va vindeca ns , nc lzindu- i spiritul pentru Via a etern care i are sursa n Mine! 7. Spiritul t u este identic cu iubirea ta! Dac iubirea ta pentru Mine este vie, spiritul t u va fi nviat de Mine! Aceasta este adev rata c ldur , care nu se poate r ci niciodat sub efectul frigului pe care moartea l-a r spndit n ntreaga lume prin puterea minciunii sale! 8. Auzind aceste cuvinte, Mahal a sim it c se nc lze te i a spus, n noua ardoare a inimii sale: O, P rinte suprem, preasfnt i preaplin de cea mai profund iubire! Ct de bun trebuie s fii Tu n fiin a Ta pentru a Te putea ocupa de mine, biet p c tos, cu atta iubire, ca i cum nu ar exista nici o alt creatur n afar de mine n ntreaga infinitate!

264

9. O, ct de mult regret acum c Te-am judecat att de gre it, certndu-m cu Tine ca un tic los cu semenii s i, dnd astfel dovad de o ingratitudine infinit , o, Iubire etern i sfnt ! O, Tat , Iubire sacr i nepieritoare, oare mai este posibil s mi fie iertat sacrilegiul? 10. n acest moment, Domnul l-a atins pe Mahal cu degetul S u, iar corpul acestuia a c zut la p mnt, transformat instantaneu n cenu i n praf; dar spiritul transfigurat al patriarhului a r mas n picioare, str lucind la fel de puternic ca un serafim al turi de Domnul, sl vind i l udnd cu buzele sale nepieritoare iubirea indestructibil a Tat lui, care nu i pierde niciodat plenitudinea infinit , nici n momentul judec ii, i nici n pacea ordinii Sale eterne. Capitolul 190 ngerul Mahal protejeaz arca. Urcarea apelor. Asia central , locul principal al potopului. Lacul Aral i Marea Caspic , vestigii ale potopului i morminte ale ora ului Hanoh (29 august 1844) 1. Atunci cnd Domnul l-a eliberat pe Mahal de nveli ul s u p mntesc, potopul dura deja de apte zile. Apele continuau s urce cu o rapiditate att de mare nct au atins ntr-o singur s pt mn locul n care sa aflat Mahal mpreun cu Domnul n fa a arcei. i astfel, s-a mplinit predic ia divin , potrivit c reia Mahal nu avea s fie eliberat de corpul s u nainte ca apele s -i fi udat t lpile picioarelor. 2. Dup ce Mahal, astfel eliberat, s-a nchinat cu devo iune n fa a Domnului, adorndu-L, Acesta i-a spus: Acum, c te-am eliberat, prima ta misiune n calitate de nger va fi s conduci aceast lume n miniatur care se afl n arc n condi ii de deplin siguran , i s nu o p r se ti pn cnd apele nu se vor retrage complet i pn cnd Eu nu voi n l a deasupra noului p mnt curcubeul p cii! Abia atunci vei primi o alt sarcin ! Fie ca voin a Mea s fie de-a pururi for a ta! 3. Dup care Domnul a disp rut, i la fel ca toate spiritele angelice, Mahal nu a mai v zut dect soarele spiritual n care locuie te de-a pururi Domnul, n lumina Sa inaccesibil . 4. Ascultnd de voin a Domnului, Mahal a c l uzit cu cea mai mare aten ie arca lui Noe. 5. Apele au continuat s urce att de mult pe p mnt nct n cea de-a aptea zi de dup eliberarea lui Mahal, arca a fost ridicat de la sol i a nceput s pluteasc . Atunci, Mahal a condus-o personal, veghind ca ea s nu se r stoarne sub puterea valurilor, ci s c l toreasc la fel de lini tit ca o leb d pe oglinda unui lac.

265

6. apte zile mai trziu, apele acopereau deja mun ii cei mai nal i din aceast regiune a p mntului, inclusiv imensul lan muntos al Himalayei, care separa ara sihini ilor (chinezilor) de restul Asiei. 7. Acest lan muntos a reu it s dep easc cu 15 stnjeni nivelul cel mai nalt al apelor, n timp ce toate celelalte culmi erau scufundate sub ape. n mod evident, mun ii cu o n l ime mai joas se aflau la sute de stnjeni sub ap . 8. Dar cum i unde s-au scurs apele potopului? Cea mai mare parte a acestora s-a r spndit n Asia central , unde continu s existe i ast zi vestigii ale lor, sub forma lacului Aral i a M rii Caspice. C ci acolo unde se ntinde ast zi aceast mare se afla odinioar orgoliosul ora al Hanohului. La drept vorbind, ruinele ora ului ar putea fi descoperite nc sub ea, dac oamenii ar reu i s coboare la o adncime de mai bine de o mie de stnjeni (n.n. pu in peste un kilometru). 9. n locul actual al lacului Aral se g sea cndva lacul cu insula consacrat zeului apelor, despre care am vorbit. De asemenea, lacurile Baikal i ani depun m rturie pentru sacrilegiile acelor timpuri antediluviene. 10. Din aceste locuri, apele s-au scurs din abunden c tre Siberia i c tre Europa, care n acele timpuri nu era nc locuit . O parte din ele s-a scurs c tre sud, respectiv c tre India oriental actual , dar cea mai puternic atins a fost Arabia. Chiar i Africa de nord a fost scufundat sub ape pn la mun ii nal i, dar nu a suferit alte stric ciuni dincolo de aceast limit . America nu a fost afectat dect n partea de nord, n timp ce sudul ei a r mas neatins, la fel ca i majoritatea insulelor oceanului. Capitolul 191 Alte detalii referitoare la potop. Cteva explica ii pentru mai buna n elegere a acestui text (30 august 1844) 1. De ce am afirmat mai devreme c apele potopului s-au scurs dintrun loc n altul? Oare nu a plouat pe ntreaga suprafa a p mntului? i nu a avut potopul aceea i for pretutindeni n lume? 2. Iat r spunsul Meu: apele s-au scurs dintr-o parte n alta deoarece nu a plouat asupra ntregului p mnt, astfel nct ele nu au avut pretutindeni aceea i intensitate. Motivul este simplu: potopul nu a fost necesar pentru ntreaga suprafa a p mntului. 3. Cum ar fi putut ploua de pild n regiunile polare, unde pn i aerul nghea ? i la ce ar fi folosit ploile care au durat 40 de zile n regiunile nelocuite de oameni, n care nu tr iau dect un num r restrns de animale? Sau care ar fi putut fi efectul acestor ploi asupra oceanelor? S nece pe tii?! i ca un ultim argument, dac ntreaga suprafa a p mntului
266

ar fi fost acoperit pn la o n l ime de 3000 de stnjeni, unde s-ar fi putut scurge toat aceast ap ? 4. Unii ar putea r spunde: o parte din ap s-ar fi evaporat, iar cealalt ar fi fost absorbit de p mnt! 5. Dac acest lucru ar fi fost posibil n scurtul interval de un an de zile, atunci oceanele ar fi disp rut de mult timp de pe suprafa a p mntului, pn la ultima pic tur ! C ci chiar dac nivelul tuturor apelor de pe p mnt s-ar fi ridicat cu 4000 de stnjeni, toat aceast mas de ap nu ar fi reprezentat dect a zecea milioana parte din apa potopului! 6. Pe de alt parte, apa nu se poate pierde prin evaporare, c ci vaporii de ap din nori se condenseaz apoi i cad din nou pe p mnt n aceea i cantitate. La fel se petrec lucrurile i cu apa aspirat prin porii p mntului, care se adun n anumite rezervoare, de unde se ntoarce apoi la suprafa sub forma ce ii sau a izvoarelor i a gheizerelor. 7. Dac apa potopului ar fi acoperit ntregul p mnt, acesta ar continua s fie inclusiv la ora actual acoperit de ea, la fel cum toate m rile de ast zi sunt practic identice cu cele din epoca lui Adam, cu cteva schimb ri minore. 8. n realitate, potopul i-a f cut apari ia devastatoare numai n acele locuri care erau locuite de oameni r i. A a se face c apele sale au acoperit n principal Asia central , pn la o n l ime de 4000 de stnjeni peste nivelul m rii, de la care s-au rev rsat apoi n toate direc iile i pe mari suprafe e de p mnt. 9. Chiar dac n Scripturi se spune c : Potopul a acoperit pn i culmile mun ilor, i n afar de arca lui Noe nu a mai r mas nici un suflet viu pe ntreaga suprafa a p mntului, acest text nu trebuie luat literal, c ci mun ii simbolizeaz n acest caz orgoliul i setea de domina ie a oamenilor. Ct despre singura via r mas pe p mnt, cea din arca lui Noe, acest lucru se refer simbolic la faptul c Noe era n acele timpuri singura fiin de pe p mnt care i-a p strat via a spiritual tr it ntru Dumnezeu. 10. Cine va examina aceste fapte cu cea mai mare aten ie i va da cu u urin seama c potopul din vremea lui Noe a fost limitat la o serie de mari regiuni i nu a afectat ntregul glob p mntesc. Motivul a fost unul ct se poate de simplu: cauza principal a catastrofei au fost oamenii din Asia central , celelalte p r i ale lumii nefiind practic deloc implicate. Capitolul 192 Alte indica ii referitoare la potop (31 august 1844)

267

1. Cuvntul potop (diluviu) indic o scurgere de ape care s-a produs pe p mnt avnd drept focar ora ul Hanoh i nu se refer la o stagnare general a apelor care a afectat ntregul p mnt. 2. Ora ul Hanoh acoperea o regiune foarte vast , cu o suprafa locuit de aproximativ 8000 de leghe p trate (n.n. o leghe are 7,532 kilometri), echivalent cu o ar sau un regat important din zilele noastre. De altfel, metropola guverna aproape ntreaga Asie, r spndindu- i astfel ororile pe o suprafa destul de ntins . 3. Dac vom l sa s se scurg pe aceast suprafa imens o mas de ap cu o n l ime de 3000 de stnjeni, putem calcula cu u urin pn la ce limite s-a ntins potopul, innd cont i de faptul c Asia central era n acea vreme ( i a r mas pn ast zi) regiunea cea mai nalt de pe ntregul p mnt datorit mun ilor din sud-est. 4. La drept vorbind, cineva ar putea obiecta, spunnd: Bun, dac potopul din vremea lui Noe nu a fost dect o imens inunda ie localizat , cum a fost posibil ca apele s ating o n l ime att de mare f r a se r spndi mai nti n fluvii cu o l ime de o sut de leghe? 5. Putem r spunde simplu la aceast obiec ie: mai nti de toate, ploaia a c zut asupra ntregii Asii, asupra unei p r i din Europa i asupra nordului Africii timp de 40 de zile, provocnd grave inunda ii n v i. Cu excep ia regiunii Hanohului, n celelalte p r i ale lumii apele subterane nu au venit ns n ajutorul ploilor, astfel nct masa de ap nu a putut atinge aceea i n l ime ca i n Asia, unde aportul adus de apele subterane a fost determinant. 6. n al doilea rnd, dac pornim de la premisa c n Asia ploilor violente li s-au ad ugat i apele subterane ie ite la suprafa sub forma a sute de mii de izvoare, din care cel mai mic avea un debit de zece milioane de picioare cubice de ap pe minut, putem n elege cu u urin cum s-a putut ridica nivelul potopului pn la o asemenea n l ime, n pofida scurgerii considerabile a apelor ntr-o parte i n alta. 7. ncepnd din acel focar, apele s-au r spndit cu o mare violen n toate regiunile p mntului, dnd na tere unor forma iuni specifice perioadei diluviene care mai pot fi v zute i ast zi, dar care nu trebuie confundate cu schimb rile periodice ale m rilor, care se petrec pe p mnt3. 8. Principalele vestigii ale potopului sunt numeroasele albii de ruri care pot fi v zute la n l imi considerabile, fosilele animalelor care tr iau nainte de epoca lui Noe, precum i z c mintele de c rbune brun, care sunt foarte frecvente, f r a uita nici nivelarea vizibil a mun ilor despuia i de orice forme de vegeta ie. Toate celelalte forma iuni naturale sunt rezultatul deplas rii m rilor sau al marilor erup ii vulcanice localizate.

Vezi n aceast direc ie Casa Domnului vol. 2, cap. 7 i Marea Evanghelie a lui Ioan vol. 5, cap. 198, vol. 7, cap. 45 i vol. 8, cap. 72, precum i lucrarea P mntul i luna. 268

9. Dup aceast descriere a aspectului natural al potopului, putem trece la relatarea duratei i a sfr itului acestuia. Capitolul 193 Durata i derularea potopului. Arca ajunge pe muntele Ararat. Deschiderea acoperi ului arcei n prima zi a noului an. Noe p r se te arca (2 septembrie 1844) 1. Ct timp i-au p strat apele potopului acest nivel foarte nalt? 2. Nivelul lor a stagnat la n l imea maxim timp de 150 de zile. 3. Cum a fost posibil acest lucru, tiut fiind c nu a plouat dect timp de 40 de zile? 4. Marile trombe de ap au ncetat s cad asupra p mntului dup 40 de zile, dar apele subterane au continuat s ias la suprafa timp de nc 110 zile, men innd la aceast n l ime nivelul apelor. 5. Abia dup 150 de zile i-a ntors din nou fa a asupra p mntului Domnul. Orificiile rezervoarelor subterane au fost astupate, iar ecluzele cerului au fost nchise. Pn n cea de-a 150-a zi a continuat s plou izolat, n anumite locuri. 6. Abia dup ce s-a scurs acest interval de timp au nceput apele s scad . n cea de-a 17-a zi a celei de-a aptea luni (17 iulie), arca a atins solul i s-a fixat pe marea culme a muntelui Ararat, condus de spiritul lui Mahal, ghidat la rndul lui de voin a Domnului. 7. ncepnd din acest moment, nivelul apelor a nceput s scad n mod vizibil pn n cea de-a zecea lun (octombrie), iar mun ii au ie it din nou la suprafa , inclusiv cei cu n l imi mici. Apa nu mai acoperea acum dect v ile i colinele cele mai joase. 8. Patruzeci de zile mai trziu, pe data de 10 noiembrie, Noe a deschis pentru prima dat fereastra din acoperi ul arcei i a dat drumul s zboare unui corb. Acesta a g sit p mnt ferm, a a c a zburat dintr-un loc n altul i nu s-a mai ntors. 9. V znd c pas rea nu s-a mai ntors, Noe a dat drumul unui porumbel, pentru a- i da seama dac apele s-au retras de pe p mnt. 10. V znd ns c p mntul era rece i umed, c ci uvoaiele impetuoase nc mai spumegau n v i, i neg sind un loc sigur pe care s se a eze, pas rea s-a ntors pe mna pe care o scosese Noe pe fereastr . Atunci, Noe a introdus din nou pas rea n interiorul arcei. 11. ncepnd din acel moment, Noe a a teptat nc apte zile, iar n cea de-a opta a dat din nou drumul porumbelului. Acesta nu s-a mai ntors dect seara i a adus n cioc o r muric proasp t de m slin. Acesta a fost semnul care i-a dezv luit lui Noe c apele se retr seser de pe p mnt.

269

12. C ci Domnul l avertizase n inima lui c acesta va fi semnul care i va permite s tie ce se ntmpl afar . 13. apte zile mai trziu, Noe a dat din nou drumul unui porumbel, dar acesta nu s-a mai ntors, c ci i g sise deja hran pe solul uscat i acoperit din nou cu vegeta ie. 14. Dar Noe a continuat s a tepte pn n prima lun a noului an. La acea dat mplinise 600 de ani. 15. n acel moment, apele coborser la nivelul lor normal pe ntregul p mnt i se scurseser n majoritatea lor n marile oceane. P mntul era din nou uscat, gra ie vnturile calde venite din sud. 16. Pe data de 1 ianuarie, Noe i fiii s i s-au decis s ac ioneze, a a c au deschis acoperi ul arcei i au contemplat pentru prima dat noul p mnt, de pe n l imea muntelui Ararat. Ei nu au mai v zut nici o urm de ap , ci numai p mnt uscat. 17. Dar Noe a continuat s a tepte ca Domnul s se manifeste, lucru care nu s-a ntmplat dect pe data de 27 februarie. 18. Atunci, Domnul a ap rut n fa a patriarhului i l-a invitat s ias din arc , a a cum se poveste te n capitolul 8 din prima carte a lui Moise. 19. Noe a deschis imediat marea poart i toate animalele au ie it afar , care zburnd, care mergnd, care trndu-se pe noul p mnt, iar Domnul a vegheat ca toate s i g seasc f r ntrziere hrana necesar . 20. Noe a petrecut a adar un an i 10 zile n arca sa, mpreun cu familia sa. Capitolul 194 Ofranda i mul umirile lui Noe. Binecuvntarea Domnului (3 septembrie 1844) 1. Dup ce oamenii i animalele au ie it din arc , Noe a ridicat mpreun cu fiii s i un altar din pietre netede, pe care a depus lemnul luat din acoperi ul arcei, a ucis cte un mascul din fiecare specie de animale pure i a aprins focul pentru a aduce un mare sacrificiu destinat Domnului. Apoi, mpreun cu toat familia sa, L-a sl vit pe Dumnezeu cu inima plin de recuno tin . 2. Domnul a sim it mirosul sublim al sacrificiului, c ci acesta era dublat de iubirea sincer din inima lui Noe i a familiei sale. De aceea, El i-a spus n inima lui: De acum nainte, nu voi mai blestema niciodat p mntul din cauza oamenilor, c ci gndurile i inten iile inimii umane sunt rele nc din copil ria acestora! De aceea, nu doresc s mai lovesc tot ce tr ie te pe p mnt, a a cum am procedat acum! Att timp ct p mntul va r mne

270

p mnt, sem n turile i ploile, frigul i c ldura, vara i iarna, precum i ziua i noaptea vor continua s se succead ritmic! 3. Dup care Domnul i-a pus mna dreapt pe capul lui Noe i l-a binecuvntat, pe el i ntreaga sa familie. 4. Dup ce l-a binecuvntat pe Noe, Domnul a ad ugat: Fi i fecunzi, nmul i i-v i lua i n posesiune p mntul, deopotriv cu rasa voastr i cu spiritul vostru! 5. Fie ca toate animalele de pe p mnt, p s rile cerului i cele care se tr sc la sol s se team de voi; i fie ca to i pe tii din ape s fie plasa i sub domina ia voastr ! 6. Fie ca tot ce se mi c i tr ie te pe p mnt s v serveasc drept hran ! Vi le d ruiesc pe toate, mpreun cu plantele care cresc pe p mnt. Totu i, nu mnca i niciodat carnea murd rit de snge, c ci sngele este purt torul mniei Mele i al r zbun rii Mele, indiferent dac este vorba de oameni sau de animale. De aceea, doresc s r zbun sngele tuturor oamenilor i al tuturor animalelor! (C ci n acest snge se g se te moartea!) 7. Doresc de asemenea s r zbun moartea tuturor celor care au fost uci i trupe te din cauza oamenilor! C ci numai Eu singur sunt Domnul i nimeni nu are dreptul s fac s curg sngele fiin ei umane! Cine l va face s curg i va vedea curgnd propriul snge! 8. Eu l-am creat pe om dup chipul i asem narea Mea. Dar p catul a venit din sngele s u; acesta este motivul pentru care moartea i are s la ul n snge. Mnia i r zbunarea Mea au venit odat cu sngele; de aceea, sngele trebuie r zbunat continuu, prin moartea corpului! 9. Eu i-am ncredin at ie animalele, pentru ca sufletul uman s fie perfect; dar oamenii trebuie s r mn ai Mei, dac doresc ca spiritul lor s nu piar ! De aceea, fi i fecunzi i nmul i i-v pe acest p mnt! 10. Am stabilit acum o alian cu voi i cu to i descenden ii vo tri! Procedez la fel cu toate animalele, cu p s rile i cu toate creaturile care au ie it din arca ta, care vor fi martorele acestei alian e, pentru ca sufletul vostru s fie perfect! De aceea, nu voi mai provoca niciodat un asemenea potop pe p mnt, c ci acum acesta este purificat i carnea p c toas a fost distrus ! 11. De aceea, nmul i i-v din nou pe p mnt. V-am d ruit totul, pentru ca sufletul vostru s r mn perfect, iar spiritul vostru s nu se mai lase niciodat corupt, sub influen a voin ei Mele. Capitolul 195 Semnul vizibil al alian ei. inutul Erevan. Noua, i totu i vechea porunc a iubirii. Domnul sub forma lui Melchisedec. Canaanul i Salemul (4 septembrie 1844)
271

1. Domnul a continuat astfel: Asculta i-M : am ncheiat acum o alian cu voi, potrivit c reia pe p mnt nu va mai exista vreodat un potop care s distrug ntreaga via trupeasc . 2. i voi da de asemenea un semn vizibil n amintirea perpetu a alian ei pe care am stabilit-o ntre Mine i voi, precum i ntre Mine i acelelalte animale de pe acest p mnt, pentru eternitate! Iat n ce const acest semn: 3. Am plasat arca Mea ntre nori; ea va fi semnul alian ei instaurate ntre Mine i acest p mnt; ori de cte ori voi conduce norii pe deasupra p mntului, oamenii vor putea vedea acest arc (n.n. al curcubeului) pe cer! 4. n acest fel, Eu M voi gndi tot timpul la aceast alian ntre Mine i voi, precum i ntre Mine toate animalele care tr iesc n corpuri diferite, astfel nct niciodat un potop s nu mai distrug vreodat ntreaga via trupeasc de pe p mnt! 5. Arcul Meu va trebui s apar ntotdeauna dintre nori, pentru ca s l pot privi, amintindu-Mi astfel de alian a pe care am ncheiat-o cu ntreaga via terestr ! 7. Dup acest discurs, Domnul l-a condus pe Noe ntr-un inut foarte fertil, mai exact n regiunea numit ast zi Erevan. 8. Ajuns aici, Noe a r mas surprins s descopere un veritabil Eden plin cu toate fructele p mntului, perfect coapte, de i era abia a treia lun a anului (martie). 9. Domnul a binecuvntat de trei ori acest inut minunat i i l-a d ruit lui Noe i copiilor lui. 10. Atunci, Noe L-a sl vit pe Domnul din toat inima i i-a spus: O, Doamne, ce serviciu i-a putea oferi eu, pentru ca acesta s r mn de-a pururi ntip rit n memoria descenden ilor mei? 11. Domnul i-a r spuns: i mai aminte ti ce i-am spus lui Enoh! Doresc s p strezi de-a pururi aceast porunc i s nu te ndep rtezi niciodat de ea! C ci Eu nu le cer altceva oamenilor dect s M iubeasc mai presus de orice, n calitatea Mea de Dumnezeu, Domn i P rinte al lor! Asta i-am cerut lui Enoh i acela i lucru l cer acum de la tine i de la to i descenden ii t i! 12. Doresc s - i mai dezv lui ceva. La ora actual mi face pl cere s M aflu pe acest p mnt, n calitatea Mea de Prin al prin ilor, de Domn al domnilor i de Rege al regilor! De aceea, mi voi construi un s la nu departe de aici. mi voi construi un ora i voi locui n el pn la Marele Moment cnd voi p i Eu nsumi n trup de carne printre copiii Mei autentici! 13. Acest p mnt va fi de acum nainte locul pe care se vor odihni i pe care vor p i picioarele Mele!

272

14. Mai demult, pe cnd M ndep rtam de p rin ii t i, M transformam ntr-un nor invizibil, dar acum M vei vedea plecnd pe picioarele Mele, care vor atinge solul, ca i cum a fi o fiin uman . M voi ndrepta astfel c tre apus i M voi stabili ntr-o ar numit Canaan (p mnt binecuvntat). 15. Tu vei putea ajunge acolo n 17 zile de mers. Acolo, mi voi construi un ora pe care tu i descenden ii t i l ve i numi Salem! Iar numele Meu, n calitate de Prin al prin ilor, de Domn al domnilor i de Rege al regilor, va fi Melchisedec, un B trn (preot) care exist nc de la nceputurile eternit ii! 16. Tu e ti perfect liber, dar descenden ii t i vor trebui s mi dea o zeciuial din tot ce vor c tiga! To i cei care vor refuza s fac acest lucru vor fi pedepsi i de Prezen a Mea! Amin. 17. Dup care Domnul s-a ndep rtat de micul grup ntr-o manier vizibil , ndreptndu-se c tre apus. Iar Noe a r mas al turi de El prin rug ciunile sale pn la sfr itul zilelor sale. Capitolul 196 Coliba lui Noe. Instruc iuni pentru cultivarea cmpurilor i a viilor. Be ia lui Noe, datorat necunoa terii noii plante. Blestemarea lui Canaan i expulzarea lui Cham i a familiei sale (5 septembrie 1844) 1. Dup o vreme, Noe a nceput s caute lemn potrivit pentru a- i construi o colib . Nu a g sit ns dect foarte pu in, c ci potopul a acoperit cu nisip toate p durile pe o n l ime de mai mul i stnjeni sau le-a dezr d cinat copacii, pe care i-a trt n v i, unde i-a acoperit cu ml i cu noroi. 2. De aceea, Noe L-a rugat pe Domnul s -i indice un lemn din care s i poat construi o colib . 3. n acel moment a sosit un mesager din regiunea n care s-a stabilit Domnul. El l-a condus pe Noe ntr-un loc n care se g sea o p dure frumoas i i-a spus: Iat , Noe, Domnul a p strat aceast p dure pentru tine, de i i ea s-a aflat sub ape! De aceea, cel mai bine ar fi s te instalezi lng ea i s i construie ti aici s la ul. Va trebui de asemenea s preg te ti cmpurile i s ns mn ezi pe ele tot felul de cereale, pe care le-ai adus pe arca ta. 4. Prive te acum aceast plant care se tr te la sol la picioarele tale! Numele ei este vi a de vie. Planteaz l starii ei ntr-o manier ordonat , fertilizeaz p mntul cu ngr minte i vei recolta la final ni te fructe numite struguri, care sunt foarte dulci i au un suc delicios!

273

5. Preseaz ace ti struguri i introdu sucul astfel recoltat ntr-un recipient care trebuie s poat fi nchis ermetic. Las apoi s fermenteze acest suc. Cnd va fi pur, bea lichidul rezultat, dar cu modera ie. n acest fel, te vei sim i nt rit, vesel i mul umit! Aceasta este voin a Domnului; ac ioneaz n consecin i i vei p stra buna dispozi ie de-a lungul ntregii vie i care i-a mai r mas! 6. Dup aceste cuvinte, mesagerul l-a p r sit pe Noe, iar acesta a trecut la treab , mpreun cu fiii s i Sem, Cham i Iafet. La apte ani dup potop, Noe se afla deja n posesia unei locuin e solide, a numeroase cmpuri i preerii fertile, precum i a unei vii superbe, care nu a nceput s produc ns struguri dect dup zece ani, potrivit voin ei Domnului. 7. Cnd au dat primii struguri, Noe i-a cules, i-a presat i a introdus sucul rezultat ntr-un recipient solid din lemn de cedru, dup care l-a l sat la fermentat. Cnd vinul a devenit pur, el l-a gustat. Vinul i s-a p rut att de delicios nct a b ut pu in cam mult din el. 8. Necunoscnd efectele acestui suc, el s-a mb tat complet, dup care a c zut ntr-un somn profund. Dat fiind c vinul l nc lzise, el s-a dezvelit i s-a culcat complet gol pe iarba p mntului, la umbra unui smochin la umbra c ruia era construit coliba sa lipsit de acoperi . 9. Cnd Cham, tat l lui Canaan, care s-a n scut la doi ani dup potop, a intrat n coliba deschis , condus de fiul s u, i a v zut nuditatea lui Noe, el s-a dus s i caute fra ii i le-a mp rt it ce a v zut. 10. Atunci, Sem i Iafet au luat o mantie, i-au pus-o pe umeri, dup care au intrat cu spatele n coliba tat lui lor i au acoperit nuditatea acestuia f r s o priveasc . Altfel spus, ei i-au ferit privirile, astfel nct s nu priveasc direct nuditatea lui Noe. 11. Cnd Noe s-a trezit din be ia lui i a aflat ce i-a f cut fiul s u cel tn r, Cham, el i-a spus: Fie ca fiul t u Canaan s fie blestemat pentru asta! Fie ca el s r mn de-a pururi servitorul tuturor servitorilor i s fie ultimul dintre fra ii s i, c ci el a fost primul care i-a ar tat nuditatea mea! 12. Dup care s-a ntors c tre ceilal i doi fii ai s i i le-a spus: Fie ca Dumnezeu s fie sl vit i s nmul easc s mn a lui Sem (linia lui genealogic )! Dar Canaan s r mn servitorul lui! Fie ca Dumnezeu s nmul easc de asemenea linia genealogic a lui Iafet, l snd-o s locuiasc n colibele lui Sem! Dar Canaan s fie i servitorul acestuia! 13. Dup care i-a binecuvntat pe Sem i pe Iafet. Ct despre Cham, pe acesta l-a alungat din coliba lui, mpreun cu so ia acestuia i cu copiii s i. Capitolul 197

274

Cuvintele lui Noe referitoare la falsa c in a lui Cham. Discu ia dintre cei trei fii ai lui Noe. Nobila r zbunare a lui Cham. Mesagerul Domnului venit din Salem (6 septembrie 1844) 1. Cham i-a dat seama c a gre it i c a ac ionat lipsit de iubire fa de tat l s u. De aceea, el s-a c it cu putere. 2. Cei doi fra i binecuvnta i ai s i i-au povestit lui Noe c acesta i regreta p catul comis fa de tat l s u. 3. Dar Noe le-a r spuns: Asculta i-m , dragii mei copii! V d i eu c fiul meu Cham plnge. Totu i, el nu plnge pentru c mi-a r nit inima de p rinte, ci din cauza servitu ii n care a ajuns! ntr-adev r, se c ie te pentru sacrilegiul comis, dar numai din cauz c datorit acestuia i-a pierdut rangul! Deci nu se c ie te pentru c i-a f cut r u inimii mele de p rinte! De aceea, el va r mne la statutul de servitor, c ci nu n elege c inima vie a tat lui s u trebuie s aib ntietate! Duce i-v i comunica i-i ce v-am spus! 4. Atunci, Sem i Iafet i-au povestit lui Cham ce le-a spus Noe. 5. Cham le-a r spuns: Adev r v spun, fra ilor, dac Noe ar avea o inim cu adev rat vie, el nu m-ar fi condamnat niciodat la o servitute etern ! El a ac ionat n acest fel numai pentru c n pieptul lui nu bate o astfel de inim ! 6. Sem a obiectat: Cham, e ti nedrept fa de tat l nostru! Numai egoismul t u te face s vorbe ti astfel! Inima nu se las g sit dect de c tre o alt inim , desigur, numai dac o ai! 7. Dac ai fi avut o inim n raport cu tat l t u, ai fi g sit drumul care duce c tre inima lui. Avnd ns n vedere c nu ai o astfel de inim , nu ai acces nici la inima lui! Abia acum n eleg de ce tata nu g se te nimic n fiin a ta care s corespund inimii sale! 8. Acest discurs cu un scop educativ a avut drept unic efect contrarierea lui Cham, care i-a adunat so ia i copiii, precum i cele cteva vaci, boi i oi pe care le avea, i a plecat n actuala regiune a Tirului i a Sidonului. El a dat acestei regiuni numele copiilor s i i a spus: 9. Ei bine, n numele Domnului care m-a binecuvntat inclusiv pe mine, vom mai vedea noi n ce condi ii voi deveni eu servitorul celor doi fra i ai mei! 10. ntr-adev r, blestemul tat lui meu Noe m-a r nit, de i trebuie s recunosc c l-am meritat! De aceea, m voi r zbuna pe tata i pe fra ii mei, dar nu f cndu-le vreun r u, o, departe de mine aceast idee! Dimpotriv , m voi r zbuna pe ei prin binecuvntarea mea! 11. Doresc s i binecuvntez pe cei care m-au blestemat, iar aceast binecuvntare a mea va deveni ca ni te c rbuni aprin i sub capetele lor,

275

inflamndu-le inimile! n acest fel, ara fiului meu nu va fi niciodat o ar a blestemului i a servitu ii, ci una a m re iei i binecuvnt rii! 12. n acest fel, descenden ii mei nu vor fi nevoi i s i caute niciodat de lucru n colibele descenden ilor fra ilor mei. Dimpotriv , cei din urm vor veni s i caute ad post n acest inut binecuvntat i n ora ele mele! Amin. 13. Atunci, un mesager din Salem a venit i i-a spus lui Cham: Acest inut i apar ine Salemului. Oricine dore te s locuiasc n el trebuie s i dea o zeciuial din tot ce c tig Regelui regilor! 14. Cham i-a r spuns: Doamne, iat tot ce am eu! Ia tot ce am, c ci totul i apar ine ie, pentru eternitate! 15. Mesagerul i-a r spuns: Dac aceasta este voin a ta, fie ca acest inut s fie binecuvntat pentru copiii Domnului, iar tu s fii slujitorul lor fidel! 16. Aceste cuvinte au fost pe placul lui Cham, care a dat pe loc 10% din tot ce poseda. Dar el nu a n eles de ce mesagerul a indicat c tre descenden ii lui Iafet atunci cnd a vorbit despre copiii Domnului. 17. A a se face c chami ii i canani ii au tr it n pace n aceast ar pn n epoca lui Avraam, c ci Cham i-a binecuvntat pe cei care l-au blestemat. Capitolul 198 ncheiere Scurt istorie a familiei lui Noe pn n epoca lui Avraam. Sfaturi legate de scopul principal al acestei lucr ri (7 septembrie 1844) 1. Copiii lui Cham s-au nmul it considerabil pn la moartea lui Noe. Dup potop, Noe a mai tr it nc 350 de ani, atingnd astfel vrsta de 950 de ani. 2. Cham a avut un fiu pe nume Cu , care l-a conceput pe puternicul Nimrod, cel care a fondat ora ul Babilon. Nimrod era un uria cu o n l ime de 12 picioare. Era cel mai mare dintre copiii lui Cu , care erau cu to ii foarte nal i. 3. De i era foarte puternic n fa a oamenilor, Nimrod era foarte pios, fiind numit de semenii s i viteazul vn tor n fa a lui Dumnezeu. Atunci, Cham, care a tr it destul de mult, n condi ii excelente, s-a gndit n sinea lui: Cine al ii dect descenden ii lui Cu ar putea fi copiii lui Dumnezeu? i ai lui Canaan. 4. Atunci, a sosit un mesager venit din Salem care i-a spus lui Cham: De ce te mndre ti att de tare cu fiul t u Nimrod? Ascult : Domnul nu

276

dore te s i conceap copiii cu ajutorul t u, ci numai cu cel al lui Sem i al lui Iafet, c ci copiii lui Dumnezeu trebuie s provin din linia genealogic a lui Sem i din fiicele lui Iafet! Acesta este motivul pentru care copiii lui Dumnezeu vor fi din Sem i vor veni din Iafet! 5. Auzind aceste cuvinte, Cham s-a ntristat, c ci asista practic la efectul blestemului lui Noe. 6. Dar mesagerul i-a spus: Domnul din Salem nu se comport la fel ca oamenii, care i blestem din nimic semenii! De aceea, nu din cauza acelui blestem nu pot proveni din tine copiii lui Dumnezeu, ci exclusiv din cauza ordinii divine. 7. Chiar dac nu ai fi fost blestemat de Noe, nu prin intermediul t u ar fi venit pe aceast lume copiii lui Dumnezeu. Motivul este unul singur: tu nu e ti primul n scut al lui Noe! Sem este primul lui n scut, iar Iafet este ultimul lui n scut nainte de potop. De aceea, dreptul de a domni i revine lui Sem, iar dreptul de a- i d rui fiicele i revine ultimului n scut, adic lui Iafet. 8. n ceea ce te prive te pe tine, potrivit ordinii lui Dumnezeu, tu e ti i r mi un servitor, dar tocmai de aceea e ti mai aproape de Domnul dect fra ii t i! Tot acesta este i motivul care face ca Domnul s disting linia ta genealogic prin for , num r, n elepciune i calit ile specific masculine. Pe de alt parte, El te las s locuie ti n calitatea ta de prim venit pe p mntul care va fi locuit mai trziu de copiii Lui! 9. De altfel, nu trebuie s crezi c to i descenden ii lui Sem i ai lui Iafet vor fi numi i copiii lui Dumnezeu! Iat , am aici registrul cu linia genealogic a lui Sem. i voi revela con inutul s u i vei n elege cum i prin cine vor veni pe lume minuna ii copii ai lui Dumnezeu! Ascult -m , a adar! 10. La doi ani dup potop, Sem l-a conceput pe Arpac ad, exact n acela i timp cnd tu l-ai conceput pe Canaan. Cu un an nainte, tu i-ai conceput deja cei doi gemeni, pe Cu i pe Mitsraim, iar un an mai trziu iai conceput pe Puth i pe Canaan. Atunci, ai dorit s pari interesant n fa a fra ilor t i, din cauza acestor na teri. 11. Acest lucru nu a fost tocmai pe placul Domnului! De aceea, El sa ntors c tre Sem i c tre Iafet, pentru c ei erau ultimii. El i l-a d ruit lui Sem pe fiul s u Arpac ad abia cnd cel de-al patrulea fiu al t u a venit pe lume i l-a binecuvntat pe acel copil nc din pntecul mamei sale. 12. Apoi i l-a d ruit pe elah lui Arpac ad, pe Heber lui elah, pe Pelec lui Heber, pe Regu lui Pelec, iar aceast ultim na tere a avut loc chiar ast zi. Lui Regu, Domnul i-l va d rui pe Serug, care va avea un fiu pe nume Nabor, care l va concepe pe Tarah, din care se vor na te Avraam i cei doi fra i ai s i, Nahor i Haran. 13. Abia din acel moment, Avraam va deveni adev ratul p rinte al copiilor lui Dumnezeu!
277

14. La fel ca i Noe, l vei cunoa te n persoan pe Avraam! i toate rasele care vor tr i n acea epoc pe p mnt l vor binecuvnta, i la fel vei face i tu! 15. Pn n prezent s-au scurs 131 de ani de la marele potop, iar Avraam se va na te n cursul celui de-al 229-lea an de dup potop4. Tu i cu Noe, care va mai tr i nc 219 ani (adic un total de 350 de ani dup potop) l ve i cunoa te foarte bine pe Avraam, p rintele copiilor lui Dumnezeu, dat fiind c i tu vei mai tr i nc 300 de ani de acum nainte. 16. Iat , a a a decis Domnul i totul este foarte bine a a! Accept realitatea a a cum este i te vei bucura ntotdeauna de partea ta al turi de Dumnezeu! Amin. 17. Dup care mesagerul s-a desp r it de Cham, care a continuat s tr iasc n Sidon. Cham a fost satisf cut de aceste informa ii i a renun at complet la egoismul s u legate de puterea posterit ii sale. 18. Aceasta a fost voin a Mea pn n perioada lui Avraam, pe care a i putut-o cunoa te de-a lungul acestei lucr ri. 19. La drept vorbind, ar fi nc foarte multe lucruri de povestit, care s acopere perioada dintre Noe i Avraam, dar dat fiind c Moise vorbe te destul de detaliat despre aceast epoc , iar cel priceput n tiin a analogiilor poate afla din Biblie numeroase lucruri legate de ea, voi considera aceast lucrare i a a foarte extins drept ncheiat . 20. Fericit va fi cel care va face din legea iubirii, descris pe larg n aceast carte, legea de baz a vie ii sale, c ci el va g si n aceast lucrare cheia Vie ii eterne i autentice! 21. n schimb, cel care o va citi ca pe o simpl carte de basme nu va aduna dect o recolt foarte slab pentru spiritul s u! 22. Ct despre cei care i vor bate joc de aceast lucrare, privind-o cu dispre , aceia nu vor putea sc pa mor ii temporale i eterne, care va fi absolut sigur n cazul lor! C ci Eu i voi lua din aceast lume cnd se vor a tepta mai pu in! 23. n ceea ce prive te publicarea acestei lucr ri, voi avea grij personal s le transmit instruc iunile Mele celor care se vor interesa de la bun nceput de ea pentru nt rirea spiritului lor. 24. Ct despre voi, dragii Mei copii i prieteni, v acord tuturor binecuvntarea Mea plenar , iubirea Mea patern i gra ia Mea. Urma i cu credin i f r team aceste drumuri ale vie ii i Eu, Domnul i P rintele vostru, v voi conduce de mn c tre casa Mea! i nimeni nu se va putea atinge de un fir de p r de pe capul vostru!

n Biblie, acest num r este de 292 de ani, ceea ce ne face s credem c undeva s-a produs o inversare a cifrelor, fie n Biblie, fie n textul lui Lorber. 278

Anex Forma p mntului nainte de potop (text primit de Jakob Lorber la data de 30 martie 1864) Pentru a putea n elege mai u or forma i consisten a p mntului, va trebui s v imagina i mai nti de toate principalele lan uri muntoase care existau nainte de potop n Asia, n Europa i n Africa. C ci n zilele noastre multe din aceste lan uri muntoase au disp rut complet. Ele au fost erodate par ial de retragerea apelor, n timp ce mun ii mai mici, care f ceau leg tura ntre cei mari, au fost m cina i i depozita i n v ile cele mai adnci, sub albiile rurilor. Fluviile care exist la ora actual sunt nevoite astfel s str bat din cnd n cnd defileuri nguste, prin care i croiesc cu greu drum i care alt dat nu existau. n ceea ce prive te mun ii nal i, forma lor s-a modificat att de mult (cu pu ine excep ii) din cauza intemperiilor, nct un om care ar fi tr it acum o mie de ani nu i-ar mai recunoa te dac s-ar trezi n fa a lor, p strndu- i integral amintirile. Este suficient s observ m pietrele dintr-o veche albie a unui fluviu oarecare care a dat ntre timp na tere unei v i adnci, cu o l ime de dou ore de mers, i s examin m masa constituit de aceste de euri care s-au desprins din cauza apelor din mun ii nal i i s-au depus pe fundul v ii pn la o n l ime de 400 de stnjeni i asta de la izvorul fluviului i pn la v rsarea lui n mare , pentru a n elege cu u urin c ace ti mun i aveau o cu totul alt form acum dou sau trei mii de ani. Este important s facem aceste observa ii preliminare pentru a putea n elege mai u or care era situa ia mun ilor nainte de potop. Vom ncepe mai nti cu nordul Europei, avansnd n continuare c tre o parte din Asia, pentru a trece apoi prin sudul Europei i a ajunge n final n Africa. Lan ul muntos care trece prin mijlocul Suediei i al Norvegiei continua c tre nordul extrem pn la mun ii Ural, cu care era practic unit. L imea acestui lan muntos era de o sut i pe alocuri chiar de dou sute de leghe germane (n.n. o leghe german are 7,532 kilometri). Acest lan era de asemenea unit cu mun ii din actuala Danemarc , de unde se prelungeau, unindu-se cu lan ul muntos care separ i ast zi regiunile plate ale Europei de vest, de la regiunea muntoas a Germaniei i pn n Elve ia. Altfel spus, mun ii elve ieni erau conecta i cu Uralul, i n continuare cu Tibetul din Asia central , alc tuind mpreun o coroan nentrerupt de mun i, ale c ror p r i mai joase aveau o n l ime de 5-6000 de picioare deasupra nivelului m rii. Totu i, mun ii nu aveau pretutindeni aceea i consisten , motiv pentru care au putut fi rup i de potop i dispersa i de marile ape n toate direc iile, la fel cum s-a ntmplat cu m rile interioare despre care vom vorbi mai trziu i care n acea vreme nu comunicau nc cu oceanele. n acea epoc existau dou m ri interioare principale. Cea din nord ocupa marele bazin care pornea din actuala Mare Neagr i str b tea

279

ntreaga Rusie european i rile baltice, iar n partea opus cmpiile actualei Turcii europene, pn la a a-numita Poart de fier. n timpul marilor furtuni, aceast mare ridica valuri la fel de nalte ca i mun ii, care au croit trec torile strmte care conduc c tre Belgrad i Semlin. Aceasta a fost marea interioar din nord. A doua mare interioar , care nu avea nici o leg tur cu prima i care mai exist i ast zi sub numele de Mediterana, nu avea nici ea comunicare cu vreun ocean. Totu i, suprafa a ei nu era mai mic dect cea a M rii Negre (sau a m rii din nord, c ci la acea vreme nu purta acest nume). n regiunea actualului ora Fiume din Croa ia se afl o vale lung i lat , ale c rei ramifica ii se ntind c tre albia Savei i pn la Kraina, i mai departe pn n regiunile unde ncep mun ii nal i. (Nota editorului francez: probabil aici lipse te o fraz ! Probabil c autorul dorea s spun c aceast vale lung i lat era acoperit n acele timpuri de aceast a doua mare interioar !) n partea opus , marea acoperea ntregul regat vene ian actual, precum i Lombardia i cteva regiuni din estul Fran ei, ntinzndu-se pn n Africa, de-a lungul v ii Nilului, c tre cascade, i acoperea ntregul de ert nisipos actual. Din Asia pleca un lan nalt de mun i din care mai pot fi recunoscute nc vestigii importante inclusiv n zilele noastre. Acest lan muntos se prelungea din partea de nord-est a Africii pn n regiunea cascadelor nalte, care sunt i ast zi legate de mun ii nal i de pe acest continent. Regiunea actualei strmtori Gibraltar era legat de Spania printr-un lan de mun i destul de nal i, care au permis na terea acestei a doua m ri interioare, ce rivaliza ca m rime cu cea din nord, cu singura diferen c era situat la un nivel mai jos cu mul i stnjeni. Mai exista ns i o a treia mare interioar . Pentru a descoperi unde se afla aceasta, este suficient s arunca i o privire asupra cmpiilor i v ilor stropite ast zi de Dun re, de Drava, de Mur i de afluen ii acestora. La drept vorbind, aceast mare interioar mai mic nu era cunoscut de oameni, c ci la acea vreme Europa nu era deloc locuit , cu excep ia animalelor, care erau foarte numeroase i aveau dimensiuni gigantice. Fosilele lor mai pot fi g site nc n anumite caverne sau n mun ii de nisip. Totu i, nu trebuie s v gndi i c aceast mic mare interioar era complet izolat , c ci n afar de ea mai existau i un num r de lacuri foarte mari, mai ales n Europa, care erau legate de aceast mare prin mai multe fluvii. Kraina, sau mai bine zis cmpia prin care curge acest ru pn n v ile Oberkrainei, era un lac nchis, ale c rui mla tini, numite n zilele noastre Laibacher Sumpf, reprezint un vestigiu. Acest lac era conectat prin rurile sale cu cea de-a doua mare interioar , care acoperea vastele cmpii ale Croa iei, pn n regiunea numit ast zi Rann. Un fluviu important care era conectat la cea de-a treia mare interioar curgea prin actuala vale a Dravei pn n regiunea cascadelor (Herrschatt Fall). n locul n care Drava i croie te un defileu prin lungul

280

lan de mun i pn n regiunea actualei Eis, ncepea un al doilea lac de o m rime considerabil , al c rui vestigiu modern este Worther-See. O parte din acest lac se ntindea c tre actuala vale a Dravei, mult dincolo de Villach, i era conectat cu multe alte lacuri mai mici. De asemenea, actuala vale Ennstal era un lac izolat care i croia drum prin regiunea cunoscut n zilele noastre sub numele de Gseus, i mai departe, pn cnd f cea leg tura cu un alt mare lac, care acoperea toate regiunile Bavariei actuale, de-a lungul v ii Dun rii, precum i o bun parte din marea vale a Inn-ului, n Tirol. La fel ca i Dun rea de ast zi, fluviul Mur comunica cu a treia mare interioar , croindu- i drum prin cmpie. Actuala regiune Wildon, pn la Gosting, era acoperit de un lac ceva mai mic, iar dincolo de Gosting ncepea un alt lac, care se ntindea de-a lungul cmpiei Mur-ului i al v ilor laterale ale acestuia, n spatele c rora se g sea o salb de mici lacuri conectate cu marele lac prin ruri. Actuala Elve ie era i ea pres rat cu lacuri de o importan mai mic , din care mai exist vestigii i la ora actual . Aceste descrieri v pot oferi o reprezentare suficient de clar a st rii mun ilor i apelor din aceast micu parte a p mntului n epoca de dinainte de potop. n continuare, vom arunca o privire asupra centrului Asiei i asupra nal ilor mun i care l separ pe acesta de Asia de sud i care reprezint adev ratul leag n n care s-a n scut rasa uman adamic ! A a cum spuneam mai devreme, un lan de mun i se ntindea de la Ural i pn n Tibet, care era pres rat n acele vremuri cu numeroase v i fertile prin care curgeau fluvii izvorte din mun i, cele mai multe ndreptndu-se c tre nord. Mai trziu, ace ti mun i au devenit locui i, ndeosebi de c tre descenden ii lui Seth, n perioada n care hanoheenii s-au r spndit ocupnd cmpiile i ndep rtndu-se de ace ti mun i. V znd c locuitorii din mun i erau mai bine plasa i dect ei pe marile i fertilele lor platouri, ei au nceput s i persecute din ce n ce mai mult. n pofida tuturor avertismentelor, ei au refuzat s i schimbe atitudinea. Dimpotriv , s-au folosit de explozivii lor, care au stat la baza descoperirii prafului de pu c de c tre chinezi, pentru a s pa g uri adnci n ace ti mun i, pe care le-au minat. Ei au f cut s sar n aer mun ii, distrugndu-i pur i simplu. n orbirea lor total , ei au provocat nu doar ie irea la suprafa a marilor ape care se aflau n bazinele subterane de sub ace ti mun i, dar i a celor aflate mult mai departe, n Tibet i n masivul Taurus, iar mai la nord n vastele lan uri ale mun ilor Ural. Aceasta a fost cauza marelui potop care a f cut ravagii ndeosebi n regiunea actualei M ri Caspice, care corespunde str vechiului amplasament al Hanohului. Ie irea la suprafa a apelor a fost att de violent nct puhoaiele au atins o n l ime de 7-8000 de picioare deasupra nivelului m rii, nivel care s-a ridicat i mai mult din cauza ploilor de lung durat care au c zut asupra ntregii Asii centrale. Aceste ape extraordinar de nalte care au acoperit ntreaga Asie central i-au croit o cale de scurgere prin valea actualului fluviu Volga i au ridicat nivelul acestei m ri interioare cu mai mul i stnjeni. Puhoaiele nu au
281

ntlnit n cale dect o rezisten foarte mic n regiunea Constantinopolelui (Istambulului modern), care nu era dect o f ie de p mnt nu foarte solid , dat fiind c n momentul catastrofei s-au produs incredibile erup ii vulcanice care au devastat literalmente mprejurimile. Faptul c Noe a g sit cu arca sa solul ferm de pe naltul platou al muntelui Ararat dovede te ct de nalt a fost nivelul apelor din Asia central . La drept vorbind, cea mai mare parte a acestor ape s-au scurs c tre nord i c tre est, de i o anumit parte, deloc de neglijat, s-a scurs i c tre vest i c tre sud. n acest fel, cea de-a doua mare interioar a fost att de cople it de greutatea apelor primite nct sub efectul lor, dar i al erup iilor vulcanice (n cea mai mare parte), i-a ie it violent din matc , croindu- i un pasaj de leg tur cu Oceanul Atlantic. Ea a continuat s se scurg timp de cteva sute de ani cu o asemenea for nct toate cmpiile fertilizate de ea s-au uscat n mare parte, ceea ce a permis popularea gradat a inuturilor de coast ale Asiei. Majoritatea oamenilor care tr iau n mun ii nal i ai Asiei au r mas n via , la fel ca i cei din Ural, care la acea vreme reprezenta un inut fertil ce se ntindea pn la Marea Nordic . Ei au migrat i au populat partea nordic a Europei, ndeosebi regiunile muntoase. Din aceste popoare au descins tauri tii, care s-au stabilit n mun ii Siriei i n numeroase alte inuturi, tr ind mult vreme n pace, pn cnd au fost descoperi i de romani i de greci (popoare foarte predispuse c tre expansiune, datorit cupidit ii lor). Istmul care unea Europa cu Asia n perioada diluviului hanoheean a luat numele unui patriarh care tr ia n acea epoc , un locuitor al mun ilor i un fel de profet cunoscut n Asia occidental . El se numea Deucalion, nume care nseamn Trimisul lui Dumnezeu, sau Eu vin de la Dumnezeu. De aceea, popoarele care tr iau n regiunile din sudul Asiei au dat acestui istm numele de Deucalion. El au dat chiar i potopului acela i nume, pn cnd, secole mai trziu, descenden ii lui Noe le-au explicat originea i derularea catastrofei i a tuturor circumstan elor care au nso it-o. Timp de foarte mul i ani, marile lacuri nu au fost altceva dect ni te vestigii, iar Asia central a devenit un inut de ertic i de nelocuit, r mnnd astfel pn ast zi, din p cate. P mntul nu este fertil i locuibil dect n China i n partea de nord a nal ilor mun i tibetani. Din aceste regiuni au provenit mongolii, hunii, t tarii i turcii, popula ii for ate s migreze din cauza nmul irii lor excesive. n final, ele sau stabilit n est sau n vest, provocndu-le mari probleme popula iilor indigene. La est sihini ii, iar n Japonia meduhedi ii au fost nevoi i s suporte jugul mongolilor. La vest, hunii, alia i cu t tarii, iar mai trziu turcii, i-au f cut sim it influen a, fiind cauza marilor invazii care v sunt bine cunoscute din istorie. n epoca actual se fac numeroase ncerc ri de a fertiliza rile de ertice din Asia central , pentru a le transforma n oaze. Din p cate,
282

n elegerea necesar acestui gen de opera iuni este nc mult prea nv luit de ntunericul supersti iilor p gne. A a se explic de ce aceste mari regiuni vor mai avea nc mult de a teptat pn cnd i vor putea reg si fertilitatea pe care au avut-o n perioada de dinainte de Noe. Cea mai bun dovad c aceste inuturi erau cndva fertile, inclusiv o mare parte din Siberia, o reprezint mamu ii, care mai pot fi g si i nc n zilele noastre odihnindu-se sub ghe urile eterne i care, la fel ca attea alte animale ierbivore, nu i-au mai putut g si hrana dup marele cataclism i au disp rut complet ca specie. n afar de mamu i, n aceast regiune mai tr iau cerbi, oi, licorni toate de dimensiuni gigantice , precum i alte animale, ale c ror fosile pot fi g site n mun ii Ural, dar mai ales n cavernele din Tibet, precum i sub ghe urile Siberiei. Unii s-ar putea ntreba de ce nu se g sesc i resturi ale corpurilor umane, ndeosebi n Siberia. R spunsul este c trupul uman este mult mai eteric n structura sa, putrezind astfel mult mai u or. Acest lucru este cu att mai valabil n ceea ce i prive te pe descenden ii lui Adam! Ct despre popula iile pre-adamite, numite i cefonasimi (observatorii firmamentului), fosilele lor mai pot fi descoperite ici i colo. Exist chiar i descenden i n via ai acestor oameni-animale, care ocup un loc intermediar ntre descenden ii lui Cain i maimu ele contemporane precum cimpanzeii i urangutanii. ntre toate speciile de animale, ei au fost cei care posedau cea mai nalt inteligen instinctiv . tiau s i construiasc locuin e relativ uniforme, precum i poduri din pietre peste rurile n valnice. Cnd apa trecea peste podurile lor, lucru care se ntmpla frecvent, ei i construiau altele, n aval, ajungnd astfel pn la zece astfel de construc ii care se succedau ntr-un aliniament de terase stngaci construite. De altfel, aceste poduri nu le foloseau la nimic, c ci apa care se acumula n spatele lor se scufunda pe toate. Aceste fiin e umane erau nzestrate cu o coad scurt , acoperit cu p r. Ele au construit ziduri ale c ror vestigii mai pot fi v zute i ast zi i c rora li se atribuie o mare vechime. Pe bun dreptate de altfel, c ci aceste ziduri (n special cele din regiunile muntoase) au o vechime care o dep e te cu mult pe cea a lui Adam. Ele nu reprezint ns opera unei inteligen e umane libere, putnd fi comparate cu construc iile de o mare utilitate ale castorilor, care le permit acestor animale s i g seasc din abunden hrana. De altfel, mai exist i alte animale pe p mnt care i construiesc locuin e, ntr-o manier care le provoac uimire oamenilor. Ace tia i dau ns cu u urin seama c ele nu reprezint opera unor fiin e inteligente libere, pentru c sunt toate de acela i fel i au aceea i form . Materia din care sunt construite poate fi analizat de orice chimist experimentat, dar nu poate fi reprodus prin combinarea substan elor oferite de natur , la fel cum nu poate fi creat materia din care i ese pnza p ianjenul, din care i
283

construie te albina alveola, iar melcul cochilia. Cam la fel s-au petrecut lucrurile i cu fiin ele pre-adamice (vezi n aceast direc ie i Marea Evanghelie a lui Ioan vol. 8, cap. 72), care mai pot fi ntlnite nc n p durile din Africa i n cele din America de Sud. Cred c am reu it s v prezint pe scurt, ct de clar am putut, forma p mntului din perioada lui Adam, astfel nct s nu mi mai pune i ntreb ri pe marginea acestui subiect. Nu mai doresc s adaug dect dou observa ii: prima se refer la faptul c Dun rea nu i-a croit actuala albie prin Por ile de Fier dect multe sute de ani mai trziu. Acest pasaj necesit o munc artificial pentru a regulariza fundul albiei fluviului, astfel nct s poat permite naviga ia marilor vapoare. Celor care doresc s tie ce s-a ntmplat cu obstacolele care nconjurau lacurile Mur-ului le recomand s contemple colinele care nconjoar solul acestei regiuni, precum i solul propriu-zis. Ei vor putea n elege astfel cu u urin cum s-au format aceste coline i albia Mur-ului (care este a treia albie a acestui ru). De asemenea, vor putea g si i albiile precedente ale rului, care au fost erodate treptat. Pe solul din mprejurimile Graz-ului (n.n. ora ul lui Lorber) ve i descoperi cu u urin , la o adncime nu prea mare, pietre grele de 50 de kilograme, majoritatea avnd o consisten foarte dur . Dup regiunea Wildon, aceste pietre mari tind s fie nlocuite din ce n ce mai mult de pietre mici, iar dincolo de Radkersburg, pn la v rsarea n Drava, de nisip. Explica ia este simpl : Mur-ul avea deja n acest loc o albie foarte larg , iar presiunea foarte mare se datora cascadelor sale. Dac ve i merge n Egipt, n regiunea cascadelor, ve i constata c n apropierea acestora albia este acoperit de asemenea cu un nisip de culoare ro iatic , iar uneori albicioas . Motivul este c Nilul coboar ntr-o pant regulat i f r obstacole pn n Mediterana, n timp ce celelalte fluvii coboar n pante abrupte, cu excep ia Dun rii, care se vars n Marea Neagr , a Volg i, care se vars n Marea Caspic , i a Amazonului, din America, ce se vars n Oceanul Atlantic. A doua observa ie se refer la inundarea final a continentului american, care este prevestit n anumite legende obscure ale primilor locuitori ai regiunii. Aceste prevestiri nu se bazeaz pe nimic real. n perioada lui Noe, zonele joase ale acestui vast continent erau deja scufundate n ap . n timp, inutul solid s-a ridicat din ce n ce mai mult deasupra apei, dinspre nord c tre sud, n mare parte datorit erup iilor vulcanice care au for at marea s se retrag . n plus, a mai existat un eveniment natural grandios pe aceast planet . n acele timpuri primitive, cea mai mare parte a m rilor se g seau n partea de nord a planetei. O suit nentrerupt de insule ncepea de la extremitatea coastei vestice a Africii i se ntindea pn n regiunea numit ast zi Brazilia, desp r ind astfel nordul Oceanului Atlantic de sudul s u.

284

Aceste dou m ri uria e erau legate ntre ele prin tot felul de strmtori, cea mai mare avnd dimensiunile M rii Ro ii. n perioada n care continentele s-au ridicat la suprafa i fundul oceanelor a suferit mari transform ri din cauza activit ii vulcanice, majoritatea acestor insule au disp rut sub ape. Astfel, Marea Nordului s-a putut rev rsa f r opreli ti n Marea Sudului prin acest mare pasaj. n emisfera nordic a planetei au ap rut astfel noi insule i p mnturi locuibile, inclusiv p mntul Americii. n schimb, sudul Africii, care cobora cndva mult mai mult c tre pol, a ajuns s fie scufundat sub ape. ntr-adev r, relieful submarin ncepe s se nal e cu mult naintea masivului Cap al Bunei Speran e, provocnd mari dificult i navelor care doresc s treac prin aceast regiune pe vreme rea i care sunt nevoite s fac un ocol considerabil pentru a ajunge n partea plat a oceanului de la est. Aici, naviga ia devine mult mai u oar . Acesta a fost potopul Americii i al insulelor din Ocean. Nu are sens s mpingem i mai departe n timp cercet rile noastre, c ci am fi nevoi i s ajungem n perioada crea iei primordiale i s analiz m teoria migra iei m rilor. Tot ce v mai pot spune este c : Domnul Dumnezeu a organizat astfel lucrurile nct timpurile s se schimbe, iar noi, oamenii, s ne schimb m odat cu ele! De aceea, l sa i p mntul n pace, c ci peste o mie de ani el va fi oricum foarte mult schimbat! Aici se ncheie aceste explica ii suplimentare, menite s v ajute s n elege i mai bine lectura Evangheliilor i a c r ilor lui Moise! Amin.

285