Sei sulla pagina 1di 21

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Adobe Illustrator CS/CS PL.


Oficjalny podrcznik
Autorzy: The official training workbook
from Adobe Systems, Inc.
Tumaczenie: Sawomir Dzieniszewski, Jacek Smycz
ISBN: 83-7361-522-9
Tytu oryginau: Adobe Illustrator CS Classroom in a Book
Format: B5, stron: 464 + 4 strony kolorowej wkadki

Polecane przez firm Adobe rdo wiedzy o programie Illustrator CS


Wykorzystaj narzdzia rysunkowe
Zmodyfikuj atrybuty obiektw
Zastosuj wypenienia i kontury
Przygotuj prac do druku
Adobe Illustrator to jedna z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych aplikacji
do tworzenia rysunkw wektorowych. Wykonane w niej projekty mona wykorzysta
w publikacjach drukowanych, prezentacjach multimedialnych i na stronach WWW.
Rozbudowane narzdzia rysunkowe, liczne efekty specjalne, mechanizmy warstw
i masek, precyzyjny system zarzdzania kolorami i moliwo eksportu gotowej ilustracji
do plikw w rnych formatach powoduj, e Illustrator jest doskonaym narzdziem dla
kadego projektanta i grafika, gwarantujcym osignicie doskonaych rezultatw.
Adobe Illustrator CS. Oficjalny podrcznik to przygotowany i zatwierdzony przez
producenta programu firm Adobe zbir wicze uatwiajcych poznanie
moliwoci Illustratora. Dowiesz si, jak konfigurowa obszar roboczy, stosowa
narzdzia rysunkowe, przypisywa atrybuty obiektom, korzysta z efektw specjalnych
i przygotowywa prac pod ktem publikacji w rnych formatach. Moesz by pewny,
e wiedza zawarta w podrczniku pochodzi z najlepszego rda tajniki Illustratora
zdradz Ci certyfikowani przez Adobe nauczyciele i eksperci.
Interfejs uytkownika i obszar roboczy
Sposoby zaznaczania elementw obrazu
Tworzenie obiektw
Stosowanie kolorw
Maski, warstwy i tryby przenikania
Modyfikowanie atrybutw i ukadu obiektw
Narzdzia tekstowe
Symbole i pdzle
Efekty specjalne
Przygotowanie pracy do druku
Tworzenie publikacji WWW
Poznaj moliwoci programu Illustrator CS, korzystajc z oficjalnych materiaw
szkoleniowych firmy Adobe.

Spis treci
Zaczynamy..........................................................................................................................11
Seria Oficjalny podrcznik ..................................................................................................... 11
Niezbdna wiedza ................................................................................................................ 11
Instalowanie programu.........................................................................................................12
Instalowanie czcionek wykorzystywanych w ksikach z serii Oficjalny podrcznik................12
Kopiowanie plikw z pyty CD doczonej do ksiki..............................................................12
Przywracanie ustawie domylnych ......................................................................................12
Inne rda informacji ...........................................................................................................14
Szybki kurs zapoznawczy z programem Adobe Illustrator............................................. 15
Zaczynamy ...........................................................................................................................16
Tworzenie prostego ta z uyciem metamorfozy cieki......................................................... 17
Tworzenie symbolu.............................................................................................................. 18
Tworzenie maski odcinania ..................................................................................................20
Korzystanie z narzdzia wyrwnywania............................................................................... 22
Korzystanie z funkcji Pathfinder (Filtry cieek).................................................................... 23
Tworzenie maski odcinania .................................................................................................. 23
Korzystanie z nowego efektu 3-D........................................................................................24
Klonowanie kredki ............................................................................................................... 26
Zmienianie koloru kredki ...................................................................................................... 27
Stosowanie efektu przezroczystoci..................................................................................... 27
Tworzenie ksztatu pksiyca ............................................................................................28
Dodawanie innych efektw .................................................................................................30
Rozdzia 1.

Zapoznajemy si z obszarem roboczym ..........................................................................33


Zaczynamy ..........................................................................................................................34
Ogldanie ilustracji...............................................................................................................35
Zmienianie widoku ilustracji .................................................................................................40
Korzystanie z usug online firmy Adobe................................................................................48
Pytania kontrolne.................................................................................................................48
Odpowiedzi na pytania ........................................................................................................49

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik

Rozdzia 2.

Zaznaczanie elementw obrazu ...................................................................................... 51


Zaczynamy .......................................................................................................................... 52
Korzystanie z narzdzia wyboru Selection (Zaznaczanie) ..................................................... 52
Narzdzie Direct Selection (zaznaczanie bezporednie)........................................................53
Eksperymentowanie na wasn rk ....................................................................................60
Pytania kontrolne..................................................................................................................61
Odpowiedzi na pytania .........................................................................................................61

Rozdzia 3.

Tworzenie prostych ksztatw.........................................................................................63


Zaczynamy ..........................................................................................................................64
Ustawianie parametrw dokumentu....................................................................................64
Korzystanie z narzdzi ksztatw podstawowych.................................................................66
Rysowanie owka...............................................................................................................66
Rysowanie papeterii.............................................................................................................. 71
Rysowanie siatek przy wykorzystaniu narzdzia Rectangular Grid (Siatka prostoktna)........ 72
Dekorowanie marginesu papeterii........................................................................................ 75
Rady odnonie rysowania wielobokw, spiral i gwiazdek.......................................................77
Wypenianie gotowego logo ................................................................................................ 78
Kopiowanie i skalowanie ksztatw ......................................................................................80
Pytania kontrolne.................................................................................................................82
Odpowiedzi na pytania ........................................................................................................82

Rozdzia 4.

Rysowanie za pomoc narzdzia Pen (Piro)..................................................................85


Zaczynamy ..........................................................................................................................86
Tworzenie idealnie zorientowanych linii prostych .................................................................88
Tworzenie krzywych ............................................................................................................89
Krelenie krzywej .................................................................................................................90
Krzywe i narone punkty zakotwiczenia...............................................................................94
Tworzenie rysunku gruszki...................................................................................................96
Edytowanie krzywych .........................................................................................................105
Koczymy rysowanie gruszki ..............................................................................................107
Eksperymentowanie na wasn rk .................................................................................. 109
Pytania kontrolne................................................................................................................ 110
Odpowiedzi na pytania ....................................................................................................... 110

Rozdzia 5.

Malowanie........................................................................................................................113
Zaczynamy ......................................................................................................................... 114
Wypenianie kolorem .......................................................................................................... 115

SPIS TRECI

Kolor obrysu ........................................................................................................................117


Tworzenie wasnych prbek kolorw .................................................................................. 119
Kopiowanie atrybutw malowania......................................................................................124
Kopiowanie atrybutw wygldu .........................................................................................124
Zwikszanie nasycenia koloru .............................................................................................126
Wypenianie gradientem i wzorkiem ................................................................................... 127
Pdzel malujcy wzorkami ..................................................................................................128
Pytania kontrolne................................................................................................................130
Odpowiedzi na pytania .......................................................................................................130
Rozdzia 6.

Przezroczysto i tryby przenikania............................................................................... 133


Zaczynamy .........................................................................................................................134
Zmienianie stopnia krycia w obiekcie...................................................................................134
Zmienianie trybw przenikania ...........................................................................................135
Opcja Oddziel mieszanie .....................................................................................................136
Korzystanie z maski kryjcej................................................................................................138
Edytowanie maski kryjcej .................................................................................................. 141
Eksperymentowanie na wasn rk ...................................................................................143
Pytania kontrolne............................................................................................................... 144
Odpowiedzi na pytania ...................................................................................................... 144

Rozdzia 7.

Praca z warstwami.......................................................................................................... 145


Zaczynamy ........................................................................................................................ 146
Tworzenie warstw ............................................................................................................. 148
Blokowanie warstw ............................................................................................................ 151
Ogldanie warstw...............................................................................................................152
Wklejanie warstw ...............................................................................................................154
Tworzenie masek odcinania ................................................................................................156
czenie warstw ................................................................................................................ 158
Stosowanie na warstwach atrybutw wygldu ...................................................................159
Eksperymentowanie na wasn rk ...................................................................................162
Pytania kontrolne................................................................................................................163
Odpowiedzi na pytania ...................................................................................................... 164

Rozdzia 8.

Transformacja obiektw................................................................................................. 165


Zaczynamy .........................................................................................................................166
Skalowanie obiektw..........................................................................................................167
Obracanie obiektw ...........................................................................................................170
Znieksztacanie obiektw.....................................................................................................171

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik

Pochylanie obiektw...........................................................................................................174
Precyzyjne pozycjonowanie obiektw .................................................................................176
Odbijanie obiektw............................................................................................................. 177
Zmiana perspektywy...........................................................................................................178
Korzystanie z narzdzia Free Transform ..............................................................................179
Dokonywanie wielu transformacji jednoczenie .................................................................. 181
Eksperymentowanie na wasn rk ...................................................................................183
Pytania kontrolne................................................................................................................187
Odpowiedzi na pytania ...................................................................................................... 188
Rozdzia 9.

Praca nad rozmieszczeniem i porzdkiem obiektw .....................................................191


Zaczynamy .........................................................................................................................192
Tworzenie wasnych linii pomocniczych.............................................................................. 194
Tworzenie logo wektorowego............................................................................................ 198
Wykorzystanie opcji przeksztacania i odnajdywania cieek ...............................................199
Rozmieszczenie i kolejno obiektw ..................................................................................201
Skadanie elementw logo .................................................................................................205
Eksperymentowanie na wasn rk ..................................................................................205
Pytania kontrolne...............................................................................................................206
Odpowiedzi na pytania ......................................................................................................206

Rozdzia 10.

Zastosowanie atrybutw wygldu, stylw i efektw ..................................................207


Zaczynamy ........................................................................................................................208
Zastosowanie atrybutw wygldu .....................................................................................208
Kopiowanie, stosowanie i usuwanie stylw i wygldu .........................................................219
Zapisywanie i drukowanie plikw zawierajcych efekty przezroczystoci............................. 221
Eksport i import ustawie spaszczania............................................................................... 229
Eksperymentowanie na wasn rk .................................................................................. 229
Pytania kontrolne................................................................................................................231
Odpowiedzi na pytania .......................................................................................................231

Rozdzia 11.

Praca z tekstem ...............................................................................................................233


Zaczynamy ........................................................................................................................ 234
Dodawanie do dokumentu tekstu...................................................................................... 236
Prbkowanie tekstu ........................................................................................................... 237
Zmiana rozmiaru znakw .................................................................................................. 237
Zmiana ksztatu tekstu przy uyciu formy ..........................................................................238
Tworzenie kolumn tekstu....................................................................................................241
Zmiana atrybutw znakowych tekstu ................................................................................ 243

SPIS TRECI

Zmiana atrybutw akapitu.................................................................................................244


Zapisywanie i wykorzystanie stylw ...................................................................................245
Zawijanie tekstu wok elementw graficznych ................................................................. 247
Pisanie wzdu cieki.........................................................................................................248
Zamiana tekstu na krzywe .................................................................................................249
Tworzenie masek tekstowych .............................................................................................251
Zapisywanie pliku przeznaczonego do dystrybucji elektronicznej........................................ 252
Pytania kontrolne...............................................................................................................254
Odpowiedzi na pytania ......................................................................................................254
Rozdzia 12.

Ewolucja ksztatw i kolorw ........................................................................................ 257


Zaczynamy ........................................................................................................................258
Tworzenie wypenienia gradientowego .............................................................................. 259
Dostosowanie kierunku przejcia gradientowego ............................................................... 262
Dodawanie kolorw do wypenienia gradientowego .......................................................... 263
Tworzenie gadkich przej kolorystycznych ....................................................................... 265
Ewolucja z krokami porednimi .......................................................................................... 267
Modyfikacja ewolucji ......................................................................................................... 267
czenie ewolucji i wypenie gradientowych.....................................................................269
Eksperymentowanie na wasn rk ................................................................................... 271
Pytania kontrolne................................................................................................................ 271
Odpowiedzi na pytania .......................................................................................................272

Rozdzia 13.

Praca z symbolami........................................................................................................... 273


Zaczynamy ........................................................................................................................ 274
Tworzenie symbolu............................................................................................................ 275
Korzystanie z narzdzi Symbolism.......................................................................................277
Edycja symboli ................................................................................................................... 278
Aktualizacja symbolu .........................................................................................................280
Wykorzystanie palety Symbols (Symbole) jako bazy danych................................................281
Odwzorowanie symbolu w ilustracji 3D.............................................................................. 282
Eksperymentowanie na wasn rk ..................................................................................286
Pytania kontrolne...............................................................................................................286
Odpowiedzi na pytania ...................................................................................................... 287

Rozdzia 14.

Praca z pdzlami i grplowanie .....................................................................................289


Zastosowanie pdzli w ciekach .......................................................................................290
Zaczynamy ........................................................................................................................290
Wykorzystanie pdzli artystycznych Art..........................................................................291

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik

Wykorzystanie pdzli punktowych Scatter.....................................................................296


Dodawanie do cieek pdzla punktowego........................................................................ 297
Zmiana atrybutw koloru pdzla........................................................................................298
Wykorzystanie koloru wypenienia ..................................................................................... 302
Wykorzystanie pdzli kaligraficznych Calligraphic ..........................................................304
Wykorzystanie pdzli wzorka Pattern ............................................................................305
Tworzenie pdzli................................................................................................................ 307
Zastosowanie efektu Scribble (Grplowanie) ......................................................................312
Eksperymentowanie na wasn rk ...................................................................................315
Wykorzystanie biblioteki pdzli ...........................................................................................316
Pytania kontrolne................................................................................................................ 317
Odpowiedzi na pytania ....................................................................................................... 317
Rozdzia 15.

Tworzenie efektw uycia aerografu............................................................................ 319


Zaczynamy ........................................................................................................................ 320
Ustawienia inteligentnych linii pomocniczych Smart Guides.................................................321
Nadawanie koloru za pomoc narzdzia Mesh (Siatka) ......................................................321
Dodawanie kolorw do siatki ............................................................................................. 323
Wyrnianie obiektu siatki ................................................................................................. 325
Edycja punktw siatki ........................................................................................................ 326
Odbijanie obiektw siatki ................................................................................................... 329
Modyfikacja linii siatki........................................................................................................330
Przeksztacanie siatki ......................................................................................................... 332
Dodawanie przezroczystoci do siatki ................................................................................334
Pytania kontrolne............................................................................................................... 337
Odpowiedzi na pytania ......................................................................................................338

Rozdzia 16.

Wykorzystanie efektu 3D ...............................................................................................339


Zaczynamy ........................................................................................................................340
Tworzenie logo banera za pomoc efektu Warp .................................................................341
Wykorzystanie pdzli w celach dekoracyjnych....................................................................343
Zamiana ilustracji w symbole..............................................................................................345
Tworzenie trjwymiarowego walca....................................................................................346
Wykorzystanie efektu 3D Extrude (Wycignicie) .............................................................. 347
Wykorzystanie efektu 3D Rotate (Obrt)........................................................................... 357
Eksperymentowanie na wasn rk ..................................................................................358
Pytania kontrolne...............................................................................................................359
Odpowiedzi na pytania ......................................................................................................359

SPIS TRECI

Rozdzia 17.

Drukowanie ilustracji i tworzenie rozbarwie kolorw ............................................... 361


Druk podstawy.............................................................................................................. 362
Urzdzenia drukujce informacje ..................................................................................363
Kolor .................................................................................................................................364
Zaczynamy ........................................................................................................................366
Zarzdzanie kolorami.........................................................................................................366
Drukowanie czarno-biaych prbek.................................................................................... 367
Tworzenie wstpnych prb kolorw .................................................................................. 367
Wykorzystanie polecenia Document Info (Info o dokumencie) ..........................................368
Tworzenie rozbarwie kolorw..........................................................................................369
Praca z ilustracjami dwubarwnymi ..................................................................................... 376
Tworzenie zalewek ............................................................................................................ 379
Tworzenie zalewek za pomoc nadruku..............................................................................381
Pytania kontrolne...............................................................................................................384
Odpowiedzi na pytania ......................................................................................................384

Rozdzia 18.

czenie grafiki Illustratora i obrazkw Photoshopa ...................................................385


czenie ilustracji ...............................................................................................................386
Wektory a grafika rastrowa ...............................................................................................386
Zaczynamy ........................................................................................................................ 387
Umieszczanie pliku Adobe Photoshop w dokumencie Illustratora .......................................388
Duplikacja umieszczonego obrazka....................................................................................390
Dostosowanie koloru w umieszczonym obrazku ................................................................ 392
Tworzenie masek w obrazkach ..........................................................................................393
Prbkowanie kolorw w umieszczonych obrazkach ...........................................................396
Zamiana umieszczonego obrazka ...................................................................................... 397
Eksport pliku warstwowego do Photoshopa.......................................................................398
Eksperymentowanie na wasn rk ..................................................................................400
Pytania kontrolne...............................................................................................................400
Odpowiedzi na pytania ......................................................................................................400

Rozdzia 19.

Tworzenie publikacji WWW ...........................................................................................403


Format WWW i opcje kompresji.........................................................................................404
Zaczynamy ........................................................................................................................406
Tworzenie odci ilustracji dla stron WWW ....................................................................... 408
Eksport ilustracji o kolorach jednolitych ...............................................................................412
Eksport ilustracji zawierajcych kolory cige i gradienty ..................................................... 419

10

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik

czenie odci z adresami URL ......................................................................................... 422


Zapisywanie strony WWW z obrazkami w formie pliku HTML............................................426
Tworzenie animacji Flasha z symboli................................................................................... 427
Eksperymentowanie na wasn rk w Adobe Photoshop ...................................................431
Pytania kontrolne............................................................................................................... 437
Odpowiedzi na pytania ...................................................................................................... 437
Dodatek A

Praca z Version Cue.........................................................................................................439


Skorowidz....................................................................................................................... 445

Przezroczysto
i tryby przenikania

Funkcja przezroczystoci dostpna w programie


Adobe Illustrator daje nam moliwo tworzenia
obrazw przekraczajcych nasze najmielsze
oczekiwania. Korzystajc z polece dostpnych
w palecie Transparency (Przezroczysto),
moemy tworzy specjalne efekty, takie jak
wydobywanie kolorw lecych pod spodem,
czy tworzenie rozbudowanych efektw
przezroczystoci i wypenienia gradientowego.

134

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik
W tym rozdziale nauczymy si:
Korzysta z palety przezroczystoci Transparency.
Zmienia stopie krycia kolorem w obiektach przezroczystych.
Korzysta z trybw przenikania.
Uywa opcji grupowania w efektach przezroczystoci.
Stosowa maski kryjce.

Zaczynamy
W programie Adobe Illustrator przezroczysto mona dodawa na wiele rnych sposobw. Moemy zmienia stopie przezroczystoci wypenienia lub obrysu (lub obu elementw) obiektu, grupy
obiektw, jak rwnie warstwy rysunku, regulujc j od 100% krycia (cakowita nieprzezroczysto)
do 0% krycia (cakowita przezroczysto). Gdy zmniejszamy stopie krycia obiektu, fragment ilustracji lecy pod nim zaczyna przewitywa przez obiekt.
Korzystajc z moliwoci oferowanych przez palet przezroczystoci, Transparency, moemy
rwnie tworzy specjalne efekty, takie jak wydobywanie kolorw lecych pod spodem lub tworzenie bardziej wyszukanych efektw przezroczystoci albo wypenienia gradientowego. Przezroczysto mona stosowa na wielu obiektach rwnoczenie, na grupach obiektw, a nawet na caych
warstwach rysunku. W tym rozdziale skoncentrujemy si na moliwociach palety Transparency
(Przezroczysto). Informacje o tym, jak korzysta z przezroczystoci w warstwach ilustracji, mona znale w rozdziale 7., powiconym pracy z warstwami, a informacje o sposobach korzystania
z palety wygldu, Appearance, w rozdziale 10., omawiajcym korzystanie z atrybutw wygldu,
stylw i efektw.

Zmienianie stopnia krycia w obiekcie


Przezroczysto uzyskuje si, definiujc za pomoc wartoci procentowych z przedziau od 0% do
100% stopie zakrywania lub odsaniania obiektw lecych pod spodem. Paleta przezroczystoci
w swojej najprostszej formie oferuje nam moliwo dopasowywania w wybranym obiekcie stopnia krycia obiektw znajdujcych si pod nim. Dodatkowe, ukryte opcje pozwalaj na zmienianie
trybw przenikania i maskowanie efektw tworzonych za pomoc palety przezroczystoci.
1. Upewnij si, e narzdzia i palety dziaa bd dokadnie tak, jak zostao to opisane w tym
rozdziale. W tym celu usu lub zdezaktywuj (przez zmian nazwy) plik ustawie programu
Adobe Illustrator CS. Patrz Przywracanie ustawie domylnych w Szybkim kursie... na
pocztku ksiki.
2. Uruchom program Adobe Illustrator.
3. Wybierz polecenie File/Open (Plik/Otwrz) i otwrz plik 06_end.ai znajdujcy si w folderze
Rozdzia06 wewntrz folderu Rozdziay zlokalizowanego w skopiowanym przez nas na dysk
twardy folderze AICIB.
4. Jeli chcesz, pomniejsz gotow ilustracj za pomoc polecenia View/Zoom Out (Widok/
Zmniejsz), dopasuj rozmiar okna i pozostaw je gdzie z boku na ekranie, by mc spoglda
na nie w czasie dalszej pracy (uyj narzdzia Hand ( ), by przesun finaln ilustracj
w odpowiednie miejsce okna). Jeli nie chcesz porwnywa go ze swoj prac, zamknij je
poleceniem File/Close (Plik/Zamknij).

ROZDZIA 6.
Przezroczysto i tryby przenikania
Gotow ilustracj, ktr przygotujemy w tym rozdziale, mona obejrze te na obrazku
z kolorowej wkadki.
Teraz otworzymy plik, od ktrego rozpoczniemy nasze wiczenia.
5. Otwrz dokument o nazwie 06_start.ai znajdujcy si w folderze Rozdzia06. Jeli paleta
Transparency (Przezroczysto) nie pojawia si na ekranie, przywoaj j poleceniem
Window/Transparency (Okno/Przezroczysto).
6. Wybierz polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako), by zachowa plik pod now nazw.
Nazwij plik radio.ai i z menu Save In (Zapisz w) wybierz folder Rozdzia06. W polu Type
of File Format (Zapisz jako typ) pozostaw domylny typ pliku Adobe Illustrator Document
i kliknij Save (Zapisz). W oknie opcji formatu pliku (Illustrator Options lub Illustrator
Native Format Options) pozostaw ustawienia domylne i kliknij OK.
7. Korzystajc z narzdzia zaznaczania, Selection ( ), zaznacz pierwsz fal po lewej i w polu
tekstowym Opacity (Krycie) w palecie przezroczystoci wpisz 90%.

Pole tekstowe Opacity (Krycie)


pozwoli nam na zmian
stopnia przezroczystoci fal

8. Zaznacz drug (rodkow) fal i w polu tekstowym wpisz warto 80%.


9. Zaznacz trzeci (praw) fal i w polu tekstowym wpisz warto 70%.

Trzem falom zostay przypisane wartoci krycia 90%, 80% i 70%

Jak atwo zauway, im bardziej zostanie zmniejszony wspczynnik krycia obiektu,


tym lepiej widoczny bdzie lecy pod nim tekst.
10. Zachowaj ilustracj poleceniem File/Save (Plik/Zapisz). Jeli zamierzasz od razu przystpi
do nastpnego wiczenia, pozostaw plik otwarty.

Zmienianie trybw przenikania


Menu rozwijane po lewej stronie okna palety przezroczystoci oferuje nam kilka rnych trybw
przenikania. Zastosujemy trzy z nich: tryb Multiply (Mnoenie), tryb Difference (Rnica) i tryb
Screen (Mnoenie odwrotnoci). Peny opis wszystkich trybw przenikania mona znale w pomocy
online programu.

135

136

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik
1. Zaznacz pierwsz fal. Korzystajc z menu trybw przenikania, zmie tryb z Normal
(Zwyky) na Multiply (Mnoenie).

Tryb przenikania Multiply (Mnoenie) czyni obiekty lece pod spodem ciemniejszymi

Tryb Multiply (Mnoenie) mnoy kolor obiektu lecego pod spodem przez kolor obiektu
nad nim. Otrzymany kolor jest zawsze ciemniejszy ni wyjciowy. Pomnoenie jakiegokolwiek
koloru przez kolor czarny da kolor czarny. Pomnoenie koloru przez kolor biay nie zmieni
go. Efekt przypomina troch rysowanie z wykorzystaniem kilku fluorescencyjnych
markerw. Ten tryb przenikania kolorw jest czsto wykorzystany w rzucanych cieniach.
2. Zaznacz drug fal i zmie tryb przenikania na Difference (Rnica).
Tryb Difference (Rnica) daje efekt zbliony do sytuacji, gdyby obiekty lece pod spodem
byy zarejestrowane na negatywie kolorowego filmu. Filtr ten odejmuje albo kolor znajdujcy
si na wierzchu od koloru pod spodem, albo kolor pod pooony spodem od koloru na wierzchu;
w zalenoci od tego, ktry ma wiksz jasno. Jeli zastosujemy ten efekt, uywajc koloru
biaego, odwrcimy kolory pod spodem. Jeli uyjemy koloru czarnego, kolory si nie zmieni.
3. Na koniec wybierz trzeci fal i zmie jej tryb przenikania na Screen (Mnoenie odwrotnoci).
Tryb Screen (Mnoenie odwrotnoci) mnoy odwrotnoci kolorw na wierzchu i kolorw
pod spodem. Uzyskany kolor jest zawsze janiejszy ni przedtem. Tryb ten przy zastosowaniu
koloru czarnego nie zmienia koloru, a z uyciem koloru biaego daje kolor biay. Efekt jest
podobny jak podczas rzutowania kilku naoonych na siebie slajdw.
4. Zachowaj ilustracj poleceniem File/Save (Plik/Zapisz).

Opcja Oddziel mieszanie


Izolowanie efektw przenikania (oddzielanie mieszania) to w sumie do prosty pomys uatwiajcy
zarzdzanie i organizowanie trybw przenikania w rnych grupach obiektw i warstwach ilustracji.
Suca do tego opcja Isolate Blending (Oddziel mieszanie) ukryta jest w gbi palety Transparency
(Przezroczysto). Aby wywietli opcje palety przezroczystoci Transparency, kliknij strzak u gry
palety Transparency (Przezroczysto), by przywoa menu palety, i wybierz w nim polecenie Show
Options (Poka opcje).

Rozwijanie opcji palety Transparency (Przezroczysto)


przy wykorzystaniu menu palety

ROZDZIA 6.
Przezroczysto i tryby przenikania

Co daje opcja Knockout Group (Grupa odcinania)?


Opcja Knockout Group (Grupa odcinania) moe by przeczana na trzy sposoby i wystpowa
jako: aktywna (w polu bdzie znak zaznaczenia), wyczona (pole puste) lub neutralna (w polu
bdzie obrys).
Z ustawienia neutralnego naley korzysta w sytuacji, gdy chcemy tak zgrupowa obiekty
ilustracji, by nie wchodziy w konflikt z zasanianiem narzucanym przez obejmujc je warstw
lub grup.
Z ustawienia aktywujcego opcj naley korzysta, gdy nie chcemy, aby przezroczysto
ujawniaa obiekty grupy lece niej.
Z ustawienia wyczajcego opcj naley korzysta, gdy chcemy, aby obiekty z warstwy lub
grupy obiektw przezroczystych nie zasaniay si nawzajem.

Ustawienie neutralne
opcji Knockout Group
(Grupa odcinania)

Opcja Knockout Group


(Grupa odcinania) aktywna.
Fale nie przewituj
przez siebie

Opcja Knockout Group


(Grupa odcinania) wyczona.
Fale przewituj przez siebie

Gdy zastosujemy na obiekcie ktry z trybw mieszania, jego efekt bdzie widoczny na wszystkich
obiektach lecych pod warstw obiektu lub pod grup obiektw.
Skorzystanie z opcji Isolate Blending (Oddzielne mieszanie na stronie) zmienia dziaanie trybu
mieszania w ten sposb, e objte nim zostan tylko elementy lece w okrelonej warstwie lub
grupie obiektw, natomiast obiekty lece pod nimi nie zostan ju objte efektem dziaania trybu
mieszania.

Opcja izolowania przenikania Isolate Blending (Oddzielne mieszanie na stronie) ma zastosowanie tylko wtedy, gdy stosowana jest na grupach lub warstwach zawierajcych przynajmniej jeden obiekt z przypisanym mu trybem mieszania innym ni zwyky (Normal). Opcja
ta bdzie rwnie dziaa w przypadku pojedynczych obiektw, w ktrych tryby mieszania
inne ni zwyky zostay zastosowane na nakadajcych si obrysach lub wypenieniach.
1. Wybierz polecenie Select/waves (Zaznacz/waves). Specjalne zaznaczenie waves (fale) zostao
zachowane przez nas wraz z t ilustracj, aby uatwi jednoczesne wybieranie trzech fal.
Wicej informacji na temat zachowywania zaznacze mona znale w rozdziale 2.
2. Wybierz tryb przenikania Multiply (Mnoenie). Jak atwo zauway, tryb Multiply
(Mnoenie) sprawi, e nakadajce si na siebie fragmenty fal pociemniay.
3. Wybierz polecenie Object/Group (Obiekt/Grupuj), by zgrupowa ksztaty fal.

137

138

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik
4. W palecie Transparency (Przezroczysto) zaznacz pole wyboru Isolate Blending
(Oddzielne mieszanie na stronie) suce do izolowania przenikania. Jak atwo zauway,
w tym momencie zastosowany efekt przenikania wpywa tylko na fale, natomiast nie ma
wpywu na litery pod spodem. Usu zaznaczenie z pola Isolate Blending (Oddzielne mieszanie),
eby jeszcze raz porwna oba warianty.
5. Nie usuwajc zaznaczenia z fal, zmie tryb mieszania grupy na Multiply (Mnoenie).

Dziki opcji Isolate Blending (Oddzielne mieszanie na stronie)


mona ograniczy dziaanie efektw przenikania
do okrelonej warstwy ilustracji lub grupy obiektw

6. Zapisz plik poleceniem File/Save (Plik/Zapisz).

Korzystanie z maski kryjcej


Teraz wzbogacimy troch efekt przezroczystoci, korzystajc z maski kryjcej. Maska kryjca (ang.
Opacity mask) umoliwia nam ustawianie rnych poziomw przezroczystoci dla obiektu, wykorzystujc w charakterze maski inny element graficzny. W charakterze tym mona wykorzysta
praktycznie wszystko, co zostao stworzone lub zaprojektowane w Illustratorze; a nawet inne pliki,
takie jak obrazy z programu Photoshop.
Funkcja ta na pierwszy rzut oka wydaje si do zoona, niemniej, gdy raz zrozumiemy ide jej
dziaania, pozwoli nam ona znacznie wzbogaca nasze ilustracje. Mask kryjc mona tworzy,
wybierajc odpowiednie elementy lub rcznie edytujc mask ju po tym, gdy zostanie stworzona.
W niniejszym rozdziale przygotujemy mask przezroczystoci, korzystajc z doczonego obrazu
programu Photoshop. Nastpnie wprowadzimy w niej kilka poprawek.

Umieszczanie w ilustracji pliku z programu Photoshop


W tej czci rozdziau umiecimy w ilustracji dokument Photoshopa, ktry wykorzystamy w charakterze maski przezroczystoci. Moliwo korzystania z plikw programu Photoshop lub innych
obrazw umieszczanych w ilustracji otwiera przed nami zupenie nowe moliwoci w projektowaniu
grafiki za pomoc Illustratora. Jest to idealny sposb czenia dwch aplikacji pozwalajcy uzyska
naprawd niesamowite efekty.
1. Nie zamykaj pliku radio.ai i wybierz polecenie File/Place (Plik/Umie). Polecenie Place
(Umie) suy do umieszczania w ilustracjach programu Adobe Illustrator zewntrznych
obiektw, takich jak na przykad obrazy programu Photoshop czy tekst.
2. Znajd w folderze Rozdzia06 plik o nazwie numbers.psd. Nie klikaj jeszcze przycisku Place
(Umie).

ROZDZIA 6.
Przezroczysto i tryby przenikania
3. W lewym dolnym rogu okna dialogowego zaznacz pole Link (Pocz), o ile ju nie jest ju
zaznaczone, i kliknij przycisk Place (Umie).
Wybralimy opcj poczenia obrazu z ilustracj, zamiast osadzania go w ilustracji,
eby zachowa moliwo pniejszego edytowania obrazu. Jeli zdecydujemy si
aktualizowa w Photoshopie cyfry widoczne na obrazie w pliku numbers.psd, to obraz
umieszczony w ilustracji z pliku radio.ai rwnie zostanie zaktualizowany.

Umieszczanie w ilustracji pliku programu Photoshop w trybie poczenia

Poczenie a osadzanie
Polecenie Place (Umie) pozwala nam importowa pliki do dokumentu Illustratora na jeden
z dwu moliwych sposobw: tworzc poczenie z plikiem zewntrznym (przy wczonej opcji
Link (Pocz)) lub osadzajc kopi pliku w dokumencie Illustratora (przy wyczonej opcji Link
(Pocz)). Wybr waciwej opcji zaley od tego, w jaki sposb zamierzamy edytowa umieszczany w dokumencie obraz:
Obraz umieszczony w trybie poczenia pozostanie niezaleny od reszty dokumentu
Illustratora i w efekcie otrzymamy mniejszy plik Illustratora. Doczony obraz mona
modyfikowa za pomoc narzdzi przeksztacania i efektw, niemniej nie bdzie mona
wtedy modyfikowa i edytowa jego poszczeglnych komponentw. Odpowiednie ustawienia
pozwalaj decydowa, czy doczony do dokumentu Illustratora obraz bdzie si zmienia
czy te nie, gdy wprowadzone zostan zmiany w pliku poczonym poza Illustratorem.
Osadzony obraz jest z kolei kopiowany do dokumentu Illustratora, dajc w efekcie
znacznie wikszy plik. Jeli osadzony obraz zawiera wiele komponentw, to bdzie
mona edytowa kady z osobna. Na przykad, jeli osadzony obraz zawiera obiekty
w postaci wektorowej, Illustrator przekonwertuje je na cieki, ktre bdzie mona
nastpnie modyfikowa, korzystajc z narzdzi i polece Illustratora. Illustrator zachowa
rwnie hierarchi obiektw (tak jak grupy i warstwy) z osadzonego obrazu, oczywicie
tylko dla pewnych okrelonych formatw plikw.
Paleta Links (Poczenia) pozwala na odnajdywanie, wybieranie, kontrolowanie i aktualizowanie
obiektw w dokumencie Illustratora, ktre powizane s z plikami zewntrznymi.
rdo: pomoc online firmy Adobe, rozdzia Placing artwork

139

140

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik
4. Jeli opcje palety przezroczystoci Transparency nie s widoczne, przywoaj palet poleceniem
Window/Transparency (Okno/Przezroczysto). Nastpnie wcinij i przytrzymaj przycisk
myszy na maym trjkcie w prawym grnym rogu okienka palety, by rozwin jej menu,
i z menu wybierz polecenie Show Options (Wywietl opcje).
5. Z menu Select (Zaznacz) wybierz opcj waves, by aktywowa zachowane przez nas
zaznaczenie trzech fal. Po lewej stronie palety Transparency (Przezroczysto) widoczna
bdzie miniaturka trzech zaznaczonych obiektw.

Miniaturka obiektw, ktre utworz mask kryjc

6. Wcinij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij na umieszczonym w ilustracji obrazie. Aby


utworzy mask kryjc, naley zaznaczy przynajmniej dwa obiekty lub grupy. Ten obiekt
(lub grupa), ktry bdzie si znajdowa na wierzchu, zostanie uyty w charakterze maski.
7. W palecie przezroczystoci Transparency zajrzyj do menu palety i wybierz opcj Make Opacity
Mask (Utwrz mask kryjc). Obraz z programu Photoshop umieszczony w naszej ilustracji
stanie si teraz mask kryjc i pojawi si jako miniaturka w okienku palety przezroczystoci.
Teraz, gdy obraz wykorzystywany jest jako maska, fale znajdujce si pod nim stan si widoczne.

Po zaznaczeniu fal i umieszczonego w ilustracji obrazu wybieramy opcj Make Opacity Mask
(Utwrz mask kryjc)

Ostateczny efekt

8. Zachowaj ilustracj poleceniem File/Save (Plik/Zapisz).

ROZDZIA 6.
Przezroczysto i tryby przenikania

Przycinanie i inwersja maski kryjcej


W menu palety przezroczystoci Transparency mona znale kilka dodatkowych opcji.
W trakcie wasnej pracy z maskami kryjcymi naley pamita, e zaznaczona w menu palety
Transparency (Przezroczysto) opcja New Opacity Masks are Clipping (Nowe maski kryjce
s odcinajce) ustawia czarne to maski. Dlatego te czarne obiekty, takie jak czarny tekst,
wykorzystane do tworzenia maski krycia nie bd widoczne, gdy zostanie wybrana opcja przycinania. Aby obiekty takie byy widoczne, naley zmieni ich kolor lub usun zaznaczenie
z opcji New Opacity Masks are Clipping (Nowe maski krycia s odcinajce) w menu palety
Transparency (Przezroczysto).

Definiowanie ksztatu zasaniajcego


Skorzystanie z opcji Opacity & Mask Define Knockout Shape (Ksztat odcinania definiuje mask
kryjc) pozwala zachowa efekt zasaniania proporcjonalny do stopnia krycia obiektu w tych
obszarach maski, ktre maj prawie stuprocentowy wspczynnik krycia, efekt zasaniania bdzie
silny, a na obszarach o mniejszym wspczynniku krycia sabszy.

Edytowanie maski kryjcej


Maska kryjca dziaa mniej wicej tak jak maska w programie Adobe Photoshop. Zasada jest do
prosta. Maska naoona zostaje na wybrany fragment ilustracji, zakrywajc j cakowicie tam, gdzie
maska jest nieprzezroczysta, lub pozwalajc na wiksze albo mniejsze przewitywanie ilustracji
w zalenoci od koloru maski. Kolor biay kryje w 100%, czarny jest cakowicie przezroczysty, rne
odcienie szaroci daj rozmaity stopie krycia. (Wszystkie kolory konwertowane s w masce na
skal szaroci).
Aby lepiej zrozumie, jak dziaa omawiany mechanizm, sprbujemy wyedytowa utworzon przez
nas mask.
1. Wybierz miniaturk maski w okienku palety przezroczystoci Transparency (t po prawej).
Jak atwo zauway, po klikniciu miniaturki maski pojawi si jej obramowanie sygnalizujce,
e maska jest aktywna. Kady obiekt, ktry zostanie utworzony w czasie, gdy zaznaczona
jest miniaturka maski, stanie si czci maski.
2. Usu zaznaczenie poleceniem Select/Deselect (Zaznacz/Usu zaznaczenie), by nie zmieni
przypadkiem atrybutw obiektw.
3. Korzystajc z p wypenienia Fill i obrysu Stroke dostpnych na pasku narzdzi, zmie kolor
wypenienia na czarny, a kolor obrysu na None (Brak).

Zmieniamy wypenienie na czarne,


a obrys zostawiamy bez koloru (None)

141

142

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik
4. Wybierz narzdzie Rectangle ( ) i narysuj prostokt, przecigajc kursor narzdzia
poczwszy od lewego grnego rogu logo w kierunku jego prawego dolnego rogu, tak by obj
nim cay przygotowywany obrazek.
Jak atwo si przekona, spogldajc na miniaturk maski kryjcej w okienku palety,
utworzenie czarnego prostokta uczyni fale cakowicie przezroczystymi.

Dodanie do maski kryjcej czarnego prostokta sprawi, e fale stan si idealnie przezroczyste

5. Nie usuwajc zaznaczenia z prostokta doczonego do maski kryjcej, sprawd, czy pole
wypenienia Fill znajduje si na wierzchu i, klikajc, sprbuj wybiera rne prbki kolorw
z palety Swatches (Prbki), by si przekona, w jaki sposb bd one wpywa na mask.
Ciemniejsze kolory sprawi, e fale bd bardziej przezroczyste i mniej widoczne, a kolory
janiejsze uczyni fale mniej przezroczystymi i bardziej widocznymi. Gdy ju znudzisz si
eksperymentowaniem, wybierz z palety Swatches prbk Capri Stripes jako ostateczne
wypenienie prostokta.

Wybieramy prbk Capri Stripes

Zmiana bdzie widoczna w miniaturce maski i na obrazie

6. Upewnij si, e prostokt maski kryjcej jest nadal zaznaczony i, korzystajc z palety
przezroczystoci Transparency, zmie wspczynnik krycia w polu Opacity na 50%. W ten
sposb uyty wzorek da nam w poczeniu z obrazem liczb bardziej subteln mask kryjc,
odsaniajc fale w 50 procentach.
Teraz zmienimy kt, pod jakim dese uoony jest wewntrz prostokta.
7. Pamitajc o tym, aby prostokt z miniaturki maski by nadal zaznaczony, kliknij dwukrotnie
narzdzie obracania Rotate ( ). Bdziesz obraca wzorek, a nie cay prostokt. Dlatego
zaznacz opcj Preview wczajc podgld i w polu kta Angle wpisz warto 45 stopni.
U dou okna dialogowego obracania Rotate usu zaznaczenie z opcji Objects (Obiekty),
a zaznacz Patterns (Wzorki). Kliknij OK (patrz pierwszy rysunek na nastpnej stronie).
8. Powr do oryginalnej ilustracji, klikajc lew miniaturk w okienku palety Transparency
(patrz drugi rysunek na nastpnej stronie).

ROZDZIA 6.
Przezroczysto i tryby przenikania

Zmieniamy kt nachylenia wzorku, a nie obiektu

By powrci od oryginalnej ilustracji, kliknij lew miniaturk

9. Zachowaj ilustracj poleceniem File/Save (Plik/Zapisz).


Na tym zakoczylimy nasze wiczenie. Czytelnik moe w tym momencie zamkn plik lub pracowa
z nim dalej na wasn rk.
Korzystajc z menu palety przezroczystoci Transparency, mona wyczy (opcja Disable
Opacity Mask (Wycz mask kryjc)) lub cakowicie usun mask kryjc (opcja Release
Opacity Mask (Usu mask kryjc)).

Eksperymentowanie na wasn rk
Zrozumienie dostpnej w Illustratorze funkcji przezroczystoci otwiera przed nami cakiem nowe
moliwoci i oferuje zupenie nowe sposoby tworzenia grafik. Warto na przykad przeprowadzi
pewien eksperyment: tworzymy barwny obiekt taki jak prostokt i umieszczamy na nim obraz;
zaznaczamy oba elementy i, korzystajc z opcji menu palety Transparency (Przezroczysto), tworzymy mask kryjc poleceniem Create Opacity Mask (Utwrz mask kryjc).
Warto rwnie pobawi si rnymi trybami mieszania, tworzc za ich pomoc iluzje nowych
ksztatw i kolorw dodawanych do ilustracji.

Tworzenie w Illustratorze obrazu z kolorem dodatkowym


1. Utwrz ksztat wystarczajco duy, by zmieci wybrany obraz z programu Photoshop.
2. Wypenij ksztat dowolnym wybranym kolorem. Szczeglnie polecamy tutaj kolory Pantone.
Wybierz polecenie Window/Swatch Libraries/Pantone Solid Coated (Okno/Biblioteki
prbek/PANTONE kryte powlekane), by wywietli palet prbek kolorw Pantone
Pantone Swatches.

143

144

ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL


Oficjalny podrcznik
3. Korzystajc z polecenia File/Place (Plik/Umie), wybierz dowolny obraz i umie na ksztacie.
4. Z menu palety Transparency (Przezroczysto) wybierz polecenie Make Opacity Mask
(Utwrz mask kryjc), by utworzy mask kryjc.
W efekcie, korzystajc z wybranego koloru dodatkowego, otrzymalimy obraz wygldajcy
tak, jakbymy ogldali go przez przyciemnione szko.

Pytania kontrolne
1. Co to takiego tryb mieszania i w jaki sposb si go stosuje?
2. Czy obiekt umieszczony w ilustracji moe by modyfikowany za pomoc palety
przezroczystoci?
3. Czy mona usun z ilustracji mask kryjc?
4. W jaki sposb sprawi, by grupa obiektw nie oddziaywaa na elementy ilustracji pod nimi?

Odpowiedzi na pytania
1. Tryby mieszania umoliwiaj zmienianie sposobu, w jaki kolory w obiektach oddziauj
na lub przenikaj si z kolorami obiektw lecych pod nimi. Tryby mieszania mona
wybiera z menu rozwijanego w lewym grnym rogu palety Transparency (Przezroczysto).
2. Tak. Umieszczony w ilustracji obiekt mona modyfikowa za pomoc palety Transparency
(Przezroczysto) tak samo jak obiekty utworzone w programie Adobe Illustrator.
3. Tak. Mask kryjc mona usun z ilustracji, korzystajc z opcji Relase Opacity Mask
(Usu mask kryjc) z menu palety Transparency (Przezroczysto).
4. Jeli obiekty s zgrupowane, mona je odizolowa od reszty ilustracji, zaznaczajc opcj
Isolate Blending (Oddziel mieszanie) w palecie przezroczystoci Transparency.