Sei sulla pagina 1di 2

Planul de citire a Bibliei

2023
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit
1 Geneza 1-3 1 Levitic 1 Deuteronom 1-2 1 1 Samuel 1-3 1 2 Regi 1-3 1 Ezra 1-2
1-3
2 Geneza 4-6 2 2 Deuteronom 3-4 2 1 Samuel 4-7 2 2 Regi 4-5 2 Ezra 3-5
Levitic 4-6
3 Geneza 7-9 3 Deuteronom 5-7 3 1 Samuel 8-11 3 2 Regi 6-8 3 Ezra 6-7
3 Levitic 7-8
4 Geneza 10-12 4 Deuteronom 8-10 4 1 Samuel 12-14:23 4 2 Regi 9-10 4 Ezra 8-9
4 Levitic 9-10
5 Geneza 13-15 5 Deuteronom 11-13 5 1 Samuel 14:24-16 5 2 Regi 11-13 5 Ezra 10
Geneza 16-18
5 Levitic 11-13 Deuteronom 14-16
6 6 6 1 Samuel 17-18 6 2 Regi 14-15 6 Neemia 1-3
7 Geneza 19-21 6 Levitic 14-15 7 Deuteronom 17-20 7 2 Regi 16-17
7 1 Samuel 19-21 7 Neemia 4-6
8 Geneza 22-24 7 Levitic 16-18 8 Deuteronom 21-23 8 2 Regi 18-20
8 1 Samuel 22-24 8 Neemia 7-8
9 Geneza 25-27 8 Levitic 19-21 9 Deuteronom 24-27 9 2 Regi 21-23:20
9 1 Samuel 25-27 9 Neemia 9-10
10 Geneza 28-30 9 Levitic 22-23 10 Deuteronom 28
10 1 Samuel 28-31 10 2 Regi 23:21-25
10 Neemia 11-12
11 Geneza 31-33 10 Levitic 24-25 11 Deuteronom 29-31 11 1 Cronici 1-2
11 2 Samuel 1-2 11 Neemia 13
12 Geneza 34-36 11 Levitic 12 Deuteronom 32-34 12 1 Cronici 3-5
26-27 12 2 Samuel 3-5 12 Estera 1-3
13 Geneza 37-39 12 13 Iosua 1-3 13 1 Cronici 6-7
Numeri 1-2 13 2 Samuel 6-9 13 Estera 4-7
14 Geneza 40-42 14 Iosua 4-6 14 1 Cronici 8-10
13 Numeri 3-4 14 2 Samuel 10-12 14 Estera 8-10
15 Geneza 43-45 15 Iosua 7-8 15 1 Cronici 11-13
14 Numeri 5-6 15 2 Samuel 13-14 15 Iov 1-4
16 Geneza 46-48 16 Iosua 9-10 16 1 Cronici 14-16
Geneza 49-Ex. 1
15 Numeri 7 Iosua 11-13
16 2 Samuel 15-16 16 Iov 5-8
17 17 17 1 Cronici 17-20
16 Numeri 8-9 17 2 Samuel 17-18 17 Iov 9-12
18 Exodul 2-4 18 Iosua 14-16 18 1 Cronici 21-23
17 Numeri 18 2 Samuel 19-20 18 Iov 13-16
19 Exodul 5-7 10-11 19 Iosua 17-19 19 1 Cronici 24-26
18 Numeri 19 2 Samuel 21-22 19 Iov 17-20
20 Exodul 8-10 12-13 20 Iosua 20-21 20 1 Cronici 27-29
Exodul 11-13 19 20 2 Samuel 23-24 20 Iov 21-24
21 Numeri 14-15 21 Iosua 22-24 21 2 Cronici 1-3
22 Exodul 14-16 22 Judecatorii 1-2 21 1 Regi 1-2:25 21 Iov 25-29
20 Numeri 16-18 22 2 Cronici 4-6
23 Exodul 17-19 23 Judecatorii 3-5 22 1 Regi 2:26-4 23 2 Cronici 7-9 22 Iov 30-33
21 Numeri 19-20
24 Exodul 20-22 24 Judecatorii 6-7 23 1 Regi 5-7 24 2 Cronici 10-13 23 Iov 34-37
22 Numeri 21-22
25 Exodul 23-25 25 Judecatorii 8-9 24 1 Regi 8 25 2 Cronici 14-17 24 Iov 38-40
23 Numeri 23-25
26 Exodul 26-28 26 Judecatorii 10-11 25 1 Regi 9-11 26 2 Cronici 18-20 25 Iov 41-42
24 Numeri 26-27 26 1 Regi 12-13
27 Exodul 29-31 27 Judecatorii 12-14 27 2 Cronici 21-24 26 Psalmi 1-9
Exodul 32-34
25 Numeri 28-29 Judecatorii 15-17 27 1 Regi 14-15 27 Psalmi 10-17
28 28 28 2 Cronici 25-27
29 Exodul 35-37 26 Numeri 30-31 29 Judecatorii 18-19 28 1 Regi 16-18 29 2 Cronici 28-30 28 Psalmi 18-22
30 Exodul 38-39 27 Numeri 32-33 30 Judecatorii 20-21 29 1 Regi 19-20 30 2 Cronici 31-33 29 Psalmi 23-30
31 Exodul 40 28 Numeri 34-36 31 Rut 1-4 30 1 Regi 21-22 31 2 Cronici 34-36 30 Psalmi 31-35
Planul de citire a Bibliei
2023
Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit Cartea Cap. Citit
1 Psalmi 36-39 1 Isaia 1-4 1 Ezechiel 1-4 1 Matei 1-4 1 Ioan 1-3 1 Galateni 1-3
2 Psalmi 40-45 2 Isaia 5-9 2 Ezechiel 5-9 2 Matei 5-6 2 Ioan 4-5 2 Galateni 4-6
3 Psalmi 46-51 3 Isaia 10-14 3 Ezechiel 10-13 3 Matei 7-9 3 Ioan 6-8 3 Efeseni 1-3
4 Psalmi 52-59 4 Isaia 15-21 4 Ezechiel 14-16 4 Matei 10-11 4 Ioan 9-10 4 Efeseni 4-6
5 Psalmi 60-66 5 Isaia 22-26 5 Ezechiel 17-19 5 Matei 12 5 Ioan 11-12 5 Filipeni 1-4
6 Psalmi 67-71 6 Isaia 27-31 6 Ezechiel 20-21 6 Matei 13-14 6 Ioan 13-16 6 Coloseni 1-4
7 Psalmi 72-77 7 Isaia 32-37 7 Ezechiel 22-24 7 Matei 15-17 7 Ioan 17-18 7 1 Tesaloniceni 1-5
8 Psalmi 78-80 8 Isaia 38-42 8 Ezechiel 25-28 8 Matei 18-20 8 Ioan 19-21 8 2 Tesaloniceni 1-3
9 Psalmi 81-87 9 Isaia 43-46 Ezechiel 29-32 9 Matei 21-22 Faptele 1-3 9 1 Timotei 1-6
9 9
10 Psalmi 88-91 10 Isaia 47-51 10 Matei 23-24 10 2 Timotei 1-4
10 Ezechiel 33-36 10 Faptele 4-6
11 Psalmi 92-100 11 Isaia 52-57 11 Matei 25-26 11 Tit, Filimon 1-3 : 1
11 Ezechiel 37-39 11 Faptele 7-8
12 Psalmi 101-105 12 Isaia 58-63 12 Matei 27-28 12 Evrei 1-4
12 Ezechiel 40-42 12 Faptele 9-10
13 Psalmi 106-108 13 Isaia 64-66 13 Marcu 1-3 13 Evrei 5-7
13 Ezechiel 43-45 13 Faptele 11-13
14 Psalmi 109-118 14 Ieremia 1-3 14 Marcu 4-5 14 Evrei 8-10
14 Ezechiel 46-48 14 Faptele 14-16
15 Psalmi 119 15 Ieremia 4-6 15 Marcu 6-7 15 Evrei 11-13
15 Daniel 1-3 15 Faptele 17-19
16 Psalmi 120-131 16 Ieremia 7-10 16 Marcu 8-9 16 Iacov 1-5
16 Daniel 4-6 16 Faptele 20-22
17 Psalmi 132-138 17 Ieremia 11-14 17 Marcu 10-11 17 1 Petru 1-2
17 Daniel 7-9 17 Faptele 23-25
18 Psalmi 139-143 18 Ieremia 15-18 18 Marcu 12-13 18 1 Petru 3-5
18 Daniel 10-12 18 Faptele 26-28
19 Psalmi 144-150 19 Ieremia 19-22 19 Marcu 14-16 19 2 Petru 1-3
Proverbe 1-3 19 Osea 1-6 19 Romani 1-3 1 Ioan 1-3
20 20 Ieremia 23-25 20 Luca 1 20
21 Proverbe 4-7 20 Osea 7-14 Luca 2-3 20 Romani 4-7 21 1 Ioan 4-5
21 Ieremia 26-28 21
22 Proverbe 8-11 21 Ioel 1-3 22 Luca 4-5 21 Romani 8-10 22 2,3 Ioan , Iuda 1 : 1 : 1
22 Ieremia 29-31
23 Proverbe 12-15 Ieremia 32-33 22 Amos 1-5 23 Luca 6-7 22 Romani 11-13 23 Apocalipsa 1-2
23
24 Proverbe 16-19 24 Ieremia 34-36 23 Amos, Obadia 6-9 : 1 24 Luca 8-9 23 Romani 14-16 24 Apocalipsa 3-5
25 Proverbe 20-22 25 Ieremia 37-40 24 Iona 1-4 25 Luca 10-11 24 1 Corinteni 1-4 25 Apocalipsa 6-8
26 Proverbe 23-26 26 Ieremia 41-44 25 Mica 1-7 26 Luca 12-13 25 1 Corinteni 5-9 26 Apocalipsa 9-11
27 Proverbe 27-31 27 Ieremia 45-48 26 Naum, Habacuc 1-3 : 1-3 27 Luca 14-16 26 1 Corinteni 10-13 27 Apocalipsa 12-13
28 Eclesiastul 1-4 28 Ieremia 49-50 27 Tefania, Hagai 1-3 : 1-2 28 Luca 17-18 27 1 Corinteni 14-16 28 Apocalipsa 14-16
29 Eclesiastul 5-8 29 Ieremia 51-52 28 Zaharia 1-7 29 Luca 19-20 28 2 Corinteni 1-4 29 Apocalipsa 17-18
30 Eclesiastul 9-12 30 Plangeri 1-2 29 Zaharia 8-14 30 Luca 21-22 29 2 Corinteni 5-8 30 Apocalipsa 19-20
31 Cantarea 1-8 31 Plangeri 3-5 30 Maleahi 1-4 31 Luca 23-24 30 2 Corinteni 9-13 31 Apocalipsa 21-22

Potrebbero piacerti anche