Sei sulla pagina 1di 2

Part Gloria a Deus nas alturas

arr. Jeff Slade arr. McDonald/Wilberg27
Calmly = 110
4        
28 30 32

 4 
              
Soprano/Alto

27
Aah
         
Glo

 4      
Tenor/Bass 4

   
          
34 36 38 40


S/A                    
  ri a
   
ri a Aah Glo

    
               
T/B

 11
    
42 44 56 58 60

S/A                       11 
           
in ex cel sis De o. Aah Aah
 
T/B
     

 
      
a tempo, poco marcato
      
62 64 66

S/A        

        
Vão sea le gres os pas to res

T/B
      
Ver oin fan te

  
            
68 70

     

S/A

   lou vo

                      

Ea cres cen tam seus res ao
lou vor an

   

T/B 
ce les tial
  
                  
a tempo
  
72 74

        
S/A
   
ge li cal. cla man do Deus lou vor
        
Sur gem an jos
 
pro
      
paz na ter raea
   
   

   
T/B 

  
    
         
76 78

       
 
S/A

co an re dor


   
Vão seus hi nos
e   
do
 
nas mon
 
ta

nhas
 
em
 
     
T/B 


                         

   
80 82 84

S/A             

            
Glo ri a, in ex cel sis

          

T/B

 
           
86 88

S/A                
 
 De

o,
 
Glo
      
ri a,


           
 
T/B

       3       
90 92 96 98

S/A                

 Glo ri a,
 3           
in ex cel sis De o. Glo ri a!

         
T/B  
Glo ri a,

Potrebbero piacerti anche