Sei sulla pagina 1di 2

Lahmkruam Polka

 
B♭ F7 F7
 = 120
 2       
                    B♭
  

 4     
    
          
   
   42             
               

9 B♭ F7 F7
   B♭  
  
      
                     
    
               
                           
      

Gm D Gm D Gm F C F
   

 
 
                                 

                 
                     
                

25 F B♭ F B♭
                           
    

                       
           
  

F
33
       B♭ E♭ F7
        
B♭
   
    
 
       
     
 
              
                   
      
            
E♭ E♭
                     
         
3  In da Lahm kruam steed a Paam, te is an
In da Frua, z'Mit tog aft Nocht, Hob i in
In da Lahm kruam steed a Haas, te is in
       
         
          
      
47 B♭7 E♭ B♭7 B♭7
    
        
     
oa wats lau sa Paam. Tea wau kha Oa wat hot ta haam,
gaun z'n Tog nix k'mocht. A Pa kl Khoa tn in de Haund,
Hoi paa sean Wiats haas; Tea wau kha Oa wat hot zu Haas,
             
     
     


      
54 B♭7 E♭
    
           
tea kehd in Lahm kruam
 um tein Paam. (Wenn der
tas kehd ja koar kan Meinsch nix an!
tea kehd in Hoi paa sean Wiats haas.
      
  
          

59 B♭7 E♭
    
             


  
    
neu e Tag er wacht, wenn die Son ne wie der lacht, ist so
               
                        
          
67 B♭7 E♭ A♭ B♭7 E♭
       
                    
schön auf die ser Welt, denn die mir, denn die mir ge fällt.)

            
      
      

   
   

Potrebbero piacerti anche