Sei sulla pagina 1di 36

ROBERTO C ORfl

Tl"evig! i@ (8G)",
POFi"1fIeRE. PR IMQ

m ~.'91, l\ii ss, CR:~ ,~Ch)tQi In.e;lla 'Ii'n~vJ91'i t',s!t'. .c;oni.:al 1 'pm.senza liil'l Na~iiOnfJJh:~:' e,.
-

2I,·to.~ 952

,Ii.m."Ij)

5jJ~

~Rli! IP1!:ElS,

F.irn

catelo 1,898

'~971·,n fJ!!!EV,~GtI ESE "iIm2~7J f;;I~V,~GlI ESE '~m,,74 $)c)~~EN;[o

ID

a
G
G

7
2Q

';9i1'4·7:5
m

11 97,!!j.,'[6 '1~l!'EI:..':n GAGl!AIIU

OOJliRENlo S,Q'RRENf:IQ

c
8

1!l2
'~

1:9'i7 78,

'197,B~"9

GA"GlI,AIFU
e.j!j,GLI,AR~i

a
Eli
,;Ai
:Ii;

C.AGLlAR~, '~OOl·a CAOi.tAIiIII'

1'ii'19i.®O' 1'9B.Q~,1

CA,Gi..I,~!R~

It I ,ao A, ,00

'ru9 115 , 97
I

21 Z1
~ 2.'6
2l

21 '16 12 :21

:a:

'~~.~ UDiN~~iE
I

'iil~."

AS/COLI

::U A I :~

:z;2:

'181

rtJiZ,~NO. iITf1,
la~i~.

,rrl8!5le.alti

PAOLO POCHESCII
'1,,00. kg, 73, 'L:rE:5CiutlJ! ~JE

(!Ro:!i'®il). 2G~s..1'9:6~
neUIi

'

~S~l!L REJI

1::917'9·100 1i91kUi1 "ii9l1.i!2 1i~·13 't983i-8¢

lAi2in

LAZI a I.JiiZIO LAZIO

A51CIOU

,It; 18 IB IB

J 31 2'~ -:liS

'TERZ i'NO. ~
'lIl97l-,74
'~§14i·15;

m 11e2" k-:g 6.9. ~ V'~fi, Nova GIUSiSaiilo. :1

Ghll5~I'I;Q'

F~L PPO C IlfER I0 ~ UJ!U. til'-U·1'gQ$


:5t.lill!DAA
I

Cl:1e$e Illft:e
SERIf:

I1sU.2i RETI

~
:36 1 '31 :n' 2S

1191~·76i M~ILAN ~t!" 7:5 PALlERMC ~9i7S=n' [I1IAibE~MIDI ~ Sii.7 ·'7,1t:. PAl.lElFtMOI 1:;ilii'a~1!i! PALlERM'O
1'9tl9~8iD

,$ef.i,E~NO ri"UUlN

'C,
j.,

'ill

Ai.

18
:13:

'':10='

~!SOO.:B1 ~2mO
1~1·b

LAI I o

:8, A
B:

lSi,

;i!, t'

es
~
118

$01 ~.ill

11~';B3:

'~9il·M ASCO,IL~I

lNiApQll.m

NJliflfiOu

A ,iii.
A

"',

C.{Ii]1~ oi!Ii;!!~ ir,!T,Qil1tu ('A, P.l" ~s..1~9.~ ~[[) lA-NO" 'I,611. ~el zs. G'n:!~i;l_lurto' fle~~a Ssmli)e;J'ledene::;c',.,
I

IITALO SCHIAVI

;!a»N)

W~

sE"iI.If ~PFlffi.1 !I!f:n iii:

S.AlMBI!!NEDEBlT, Hi '1$S.1l',,8t SAMBEJi,fiEDET 1_ IC:11 '~981-·82iSiAMBENJmm'., BJ 1~,.33 UMBBillEDE'11T~ Ii: (lin. ~ ,AYEUf,~Oi A, 1~'·84 AVEI!"U "0, A

1:!r.it.E.7.fj ,SiAM BENWEli1L,

t'MMO

'~I

ICARi..O PERRONE
F!:Q~.
UBHlO. ~.JliJJle,
,m

"II...ao, kg

~'~~1~1960 '72. Cf'E!8.(:il!;lto il!ien~

'I ffin'~~

tM·J'9 LU:~IO HII79.;91ili:lA2I'Q ~ 91:o-Ei,11 IJU: 1:0 1~1.m: R~JMA.


1'~.~

LA.2i10

,A

A
A

1:
11 Ijj:

1i~·U

,lAliO . ASCOU'

!e
~

: :'
-l'1jl (VRl" 'UD-1~1l9i$-1
n@Uli31 7:~.. CrtEt:sciutl!l!

34, :!!!'

ANTONIO BaGON~
!'il '~08;~" ,Sa~nll;'tr.£)ttE:SiB .

STOP,P,E;i1t,

MiCiiIli'ter(irtE;

d"Ajll,Mii!C

~97lI" ..78' '11973-,791 1m'·M 't~811 lI!I!Rt,at2: 1~,.&i!i

~~~'ff

:$'Jt__M~mEDEiIiT. SAMBOU:9Err. ~SJl'IiI:B_ENEDaT.


,SA,MBENEDm. ,~AMJaE"~D'm., S4~lBa,lEDm'"

18 lB er

is

:M

:2101

J,

,:-:

I
I

_.
1 ,~

lEI:

1~;'u

CAGU',MU A:OOOU

A 28 A;2S

73, 29'

~'

lEN R ICO N 'C,OU 'NII


i!!I6IHl!n, 16,,~-'1\~ ALA Di;STRA. lin 1. :lI:g ~, i"flll~ $ S'oltnnpglOlft!l 1~

' G.

C~1'iJih.!

1:913;14 ,5;AM:p.nO~tA 1l914~'lS SAMJ~~ORI,A,

It

'~9'15-nl, S~jlj,HIIP'~OfUlA,
CA:mANZARO ~1918·,79 eAliANZARO 11~ GA:mANZABO lII~·a'i I NAPOLI 1 ~1.,;j~12 ~COU 1S32~ AS:COU

A
A

s
'iII~ 13 33 26

~~''l'l' ~sn-78,

(;A:1iA~HO,

.It

IB A

:2

A. A
AI.

2!i

7;l'

1I51;11:J-M ASCObi

A A

:29 29

(AIliJ. 116'~12·'~~, CEWfTRQCAMP'~:8'T Pt. ~ ",.71.. ~il 76. QrC' Mi!l_~~~idJ'~


~&j,l!Ii:cJi

ALBERTO
nella
I

MARCHE i II
Co:t!it~ ~'

JbJiIj'i!l:IiI'h.i:S.
~r

P-1i'8':~

in NazlrlmsJlie

S£!IUEI PRil
I

II!IJ1

..

1'tn:"74,1 KftEZZO 1:91:!!I,.¥8 ,JUiVEIiTJlJS eft., 'r.; NOlil"A.iJtA. '1~s;...n' JU~1f~tiS ',gn'-78: CAGll'AlFI:I '1M:e:,,~1 CA.GU'UI 1i9l~lo_:8Q1 CAGU,AJiU it:A,Q.lI.U! '1~81
1,5lI1..;82

II ,4 :B 14: IS IB
,A,

1'7 32 'l7 37

_,

1.
,=,

'~
-

,.

~
'~

'1~:
1'~,i3)I

iCAGlLilA'R I
UroUliESE

C:A.GUAfl:1

A
It

2t 21' :iS1
,~

:3
'~

'I

_ M~n-Q ~UDJ'. :_1_. C;E~TF1AVAN'f I. ill! 1,IV!. 1(0 II., C:jfi!i:a~"nc M I Torillllllll. ~t. t lj;!.:rill!~.(!iI'IlIll!!!l Ilfli Nil: ieInlaiht Q lUll! n UIIIi, .

11"~'

'TEAl SiDm~diQf
I

_h;;Flldlai I[ GO), ;!M!~'1141i1 NO" rn l,7a. ikD ';~, 'CrQ$chnO


,CDI'!'t1i 4 !P'

GTUSiEPP!E ,~~BlI

I - A,:5r - In B " S, n
.M1'!m1

. Uni(l I ifIi ' . _j! 10Fol'


JlI

_ !l1!!,1;~",

S.MPDORil li.. ~I~-U'R


191!1le-67 SA MPDOftJl'A, 196.1·Y ,S.o.Mp!!JUJRI Ii. 1m·. :S~MPDORIA

.s(J~

{:HDV

Ie.

. S.~RI~ ~lI.ilrs·

'8

~F!TI

it

u•.~·'o

I~.;,·n CA lr.ANURO·
\'t,~al
I

1r~aJ,T'1 :8AMPDOIUA ~U'LAM . 1I".· n 1':i!',~•.,~ MUAN ~9~~.~:~iM~LAN 1f9:r,~·'1! !MILAN 197!1.711, MILAN ;m·71 MILAN 1m·7,! MiLAW _ 11t.1I!." 9.1 OAli.AN!ARD ~9"1-9.. 8(11 ICA iJiAN(lAiRO t 980· IU ICAiiiAN\zAiRO
CAf,ANURa
1'!iM.B4I

:SAMlP"DDFUA

A
At

....,
·M '30
'HI

"
It

,_
'~

'~9

A
A

2!
II!I, :29, 1,a

"~

Ai, A,

A
A

11

Ii, A A,

A.

CA1'JHtUA

n·RZINO. If!'I1Jil.

M~ 110M'. tS·I·1\gu 1.7~,. 1(9 7;', Cr;e clulto . I!i'~


. MJIll~' ~E:i:

OJ D~L_'OCU

"

1'9 3i\l· 1'0 11


11B

::21

1.5

._
,_
.,...;

l2 t ~

'.
3

:I

.... ,

~CIU. lN~ 1a1·iI2~ 'PIA'VIII '11~·a!, IPAlIl'l.l o !iii!. !II TifilENT-(!I1 1_!i~'841 A&COU

1m so
ICI

Ilfmll

e.t

A - ts

'~l!

,_

.
tNtiL

C.ElNl'AVANTIi.
" 'LlllifriJ_ .;U,j~O

IlIftolQ M ,Illil

CESGO VI C
m

{lIS]. aa~I,U9 1,7'<4. It: 70. Cre:!lciutO


SERlE IPitts. ArTl

Zf

~Q!»cDlt. .

1e"~,'9
tlM.q

1979·80 MOt4lA "UQ··I~ MllilAN 19.B1·~ lBfl'mcmA U~&3·8.4 ROM'

'~174).",5 MDJ'NzA !~19r'1~4G MII~AN 11!i!1f~7 Mllb.ANI 't917l·,'" l,llII. V III 'ENJZA C 'BOLOGNA

~;91'1$.,'74 MilAN

,A,

C
A

15

A. B B

Ul

24

tG

_ ,_
~

I '1

:u
2"05

lP'ISTO~IES~

II A.

IS
!S ~

7
,

~I

__ " , P~IMQ

lEa ~In NlII~iilIl'Uih~il3.

i!!~hn(! n~·IIQ ·O.pU'~i!i!te:,o.

iIl,:UifilUil (,\I'A~!; 31·,'~1'W: ~RflE;RE·., m tJla. ~ M. Cl"~"'


Ctlllt,lI, ~

IOiFl'O niNO pro

n II

r!ir!t~i!!:nl"

Cgfrit,~iiilll'!eS!!. C'll!f!it-lli Uj pr~~hl:j fl!l:t'1i! 1111 N'D!:[l;niill~!ll G i:i),'li;l'ri1 l'Ie,


I ~"Ia'
-

\hfn.kli I[WJ, :ZI"1-.·~~ '1iIE~ZINO'. ~ ~,'n" kg 7l.' ICt-QSCi~W !iI-'~H~ \I'~~liCl


'ill!

IC:AlR LO

osn

~i!I~:

SEI!iIE: Pf1l~. 'REmi

'19Ja·~., OONiE_,GUAJHJEl5EI
'~9V~,fI OOt4I:G:[IIIA,N.BE' 1'iTlhtG 'eO'Nt'l!..UlND-

"9115,,"
tn:r·lli

1:97'8:.,li9
11:p'8·etII

iQfl.:U

Uat,lot, 1!9:81'oG 1!9a2IoQ 1'~:.M

1t!!IDmNiESE' A'fAIU-N 1·A. UDml'4iESlE,

UiD'~t/.I~E9<'E '

J~:lF\tEt,t'f;iIlJlG' .j~VEN1:iU S J~rveN1iUJ:S


AVElLllNiD
,I. VEUlIit40

-,
-:

-I

.... i il

CA R M'~~ E GrE1N1'llE
'S'fOPF!'EiR, IAl" Saleml~l!in~.

:sIi~'1Hii! ~,
'u ~~',

5 .c*, 1'9S!!: '~riII ,82', 'r;r!l!5i-~h.n.i!:I; 'nJIHI!I -

urBE:~,O , ft!iwnlitlil" ~'S8Q~a1

Y,I!d.jjj,iUi
ijfJi

ROS ER1"O SO lilA

,.'r.r • lwI

rVI~. lZm&ltm"

73_. O!"tJ~C:! IJJlfJ I'ud

;m..u 'COMO B 'h; ~1~~'~~~,,~A~"TA~"~L~_A~~WT~A~ ~,~~'~I~I


,_ CM.~iU l~fG),! 11·4:..11,$1' MEC! llANO, 1ilJ1 t .''rEi:;. Itg 7~. '~'S't!~Y'tb

,.,.-

fCUU:.1~

tCU!~O

-tal':19 Ii;.- 11:

-......

31

GJ;OKGI'O MAG NOCA VALlO


l!'iE!l~m

II'tflliti!iW.

!C
IS

'[1

8
C1 C1 II

IB

'2;2:
~1

~i

:I

C1 34

e,

t9

-I

~'

:Br.I,1T:It!"f'llI~·~l.1:'I1 (S¥Ii>i I II). is·'!II. 1'96(ji OESTlRA_. m '1.9!1. ql ,SS. Cre:tt;iUitril! 11'1",,1 ;~~k'~ ~!F (~~.!;f'-a), Otm'tla! '~'6: Iticrn'S~!!!I· I:~ lilli III J rilitJ!: ft~!U>D! 1'1~:t,~t)rt.a:11I S'if,ed'i!l~mI, I~ - SQw~' ALA,

GILl: N N ~ETEJf,I S~ Ilj,M:18 G EA

·~_:Nm
i!l

'11979

19!~ IrK Oa-n;IOFtCi 1m~ lin:: G~TtBOf,Ul itiri. ~ , BE_NF.~iC~


1m'lIII

'~:m IFK 'G<!fftOORO


IENF.I:tA

iA(, GO'ftB·ORG

i.
..

:2.

iI\, :2:~ • ~ Ai"

:u
tg

'1
I ~

" rs

II

ENRICO VlElLA
'CeWTllOCAMPH)]",A.;
,...;';N1::i

G~nf~iil,iI. 111it-'9,;1UI~'

~t::~lUtil!! rUli~ GttlXHli ,. ~Ri.

m '~, 6, 7 ~

hi;
~"

f,~,

ere·,
F.lE'Til

LEv, '197i'J~n' ~~ 1:51"','T8: :S'AJNREMIESE

',•. '~9'1:9·ao ~A~J~IIlM~E:

lr3' ~lMRIMe!;@:

DI D
8 18 A,
18

30
,~

ez
Ell

~6

i=io

ott:. 83

11.·.

't9JO·11 ,~MJi\OOR~A 't.1·12 CjI;',T:,INI'A '~--Q LAZliO,


LAiflQI

C1 9C
t9

4
'If,!!II

IS

ATA:U:N'"A

31 I

31 I !l

s
!ii

4,

IBono d I Gr-.lPPI (TV), OEJN1M,\I'/!i.N I. m - 1 .'1'1'; k1

R ,~O ' GRr'

n:.e lliiiI

C~~On:13!ltL

n.
D

13>·9-1'9'.S9 Cr.~sc; 'uta'


FlEfII

~"""rO
I

~1'!lA'

SEA!E ~" t

19!Jl.76 i!ASS;Q.NO V IIRT.


19~&-n t :rif'r71 1S,lB',19. 1'91., Sl'8I:!!.·
J

1i~1 1B8'~~

BASSANO iV-liAr _ IDU" RitS5#iolNO \f,IIRT: IDIU MijiNTlElElLl!!!]t4A D I 2·iJ! MO. ',NTiEIE.lUlliNAI DI lM
ATAl.o.INfA.

,:I,

MANTOVA

1982).fi ATALAlPilTA 1'983.&1l A,':If~jUi.NrTA

C1
g,

C1

,14

:121'

11tll
5 13

,4,
1

8,:31

:33,

AND!, EA ArGOSnNElU
A1iiI~:fii • 2O·4-19!i,7 CEMTFflOCAMfi'-STA, In ",1'" k{i 11. ON'" ;!ill; i I,J tQ IneJ li!lI !..lith:L Co,ntB 12 pr~:!Iant(l1 in
N,BlZ~ilirlC~EI MlNIJ (; i or.oiBil"l i ~.i,[I-

SOO-,l:~

SERlE FlRt';&

iRS~ 1

19~5r7G lAZJI:O 191Q.,n LAZnJ 1'Bq..1:9


19(1O.:!I"1 rOt! I u~n'·'H

,Ai A A

19~91rW NAPOLII

U\ZIIIO

LAZ~:O

:2 :2$ 1:9
,9
1

1 ,_ ~
~,

. :e:~, A'T'AII.AJNTA ,S!i-*4j


"Ailee

1881·~ MODEN4 1182,13 MOiDElNA

11i"1:Sm I,ESE

/Ii. 10'1l
B

27'

0,11 Ell

21

2'

I I

~,

1/3,

A_lAll A NTA

:17

p ilAlroilt. 2:7.. :r~ 1'9Sl1: ALA S,iiNllS,uI.A, m n.Q:.2, kg 74.


ifIell'Atal!8nt!!!Mi!~O S£iJ!i'l'DAA

PACIONE
CII"'~S¢illl~1)

SEAlE: 'iRes ~

19i.2,'n AiIl' ;l!i,lA,-MT,A ;913·141 A iii ALA NtrA

e,
~

2C'

lij,

1i

ra

N EiLliO MA LIZI A SE:CONCO iPO,RnlE~E. ~ 'U!2,


sCi\rrro
Ill!;! I' lMl~iIi~E1(!irD dli

Poti£!!iIlitlafleell
8DLOOiIiIA

1iI1' •• ~c~~ (CD,) i $Q·'''~1'e!51Di k'Ql 'Cr'6'

eo.

I.

MOO tlm·'i1' t97t~'H! 'i'JI'Z.'7~ 1173·'1'4


I

Sl'1l:le' ~S

AEi~ 1 2:

MKEIiIAT;lESE: MlA.rCERATiEB:E
MACEAAnSE IMA}C£HA.TlESE MAOERA'Tt:S IPERUGIA P.ERUGiIIA PEIUJGIIIA PERilJGU\ PEtUJG~iA PEIUJG~IA f.EIUJi3~!A CAGLl.AFIlI'
PADO¥A PADOVA

t:
C D

C A
A
~,

on,.

197' ·n
1

[Ii

'~9fI.'" '~iim-'¥:i ~,~1 ~:9&11..t2


'~lll'~'

1m·'7 6

1'~,

34 :5
uJi

'3&

ss
,a
,4 1:~

60

:z
,

'~9flWa

peR:u.G~A

A
".

,6: te,
22

iii

.a

~RJ.U 1913·14
1r98lQ4!ii

,e,
,Eli

21
2fi 3IiI

%0
20

[2,5
..:~. _'
,

1:5

J7

'..

', •- -

r+. ... ... ~ ..... :. '.:

-~:'-~?;~~-'~i
.-.',,' ,.... :"

lEi

17
;3

.v

--,(..

-."'._

. ,=-

GIAMIPAOlO ROSS~
1IiEfi2:H4Q" Vl dlnil,
~-

Vi"dln, 1[1MN'~" :g·ii-19'S:5


',88,!i:g 71'.

ICre:!lcn,itg

nei

~1!J~ ~M'~I~n IUi.V~t,"N'A

~I '~U;FlEiiI I
0
II;
1

~9.n." Fi'olftNi'mN:A
f19W?4 ;fr911""5

FH)RENTI~N:A FIIO,REH1'~N A '~isn,.~ RIMI~AI 'dl§8;..'t'7 FlII\UNI ~ls'rr~'18 RlIMIINj 't,g,:rs'=71 RUdIN!' li)tt~ 'm CHIIIErI ~SIte'-80 RIMIIP!U t"mJ4t RIMIINII .'ga,1,4J I,'F,AUi,NiIf,A, 1_~ A,1Ir,A,i..ANmA Ai,r,AIAN'iIi A 1'~

,A

~ ~ :li!~ 12' 19.' J~

7'

,_

A.

e H,

I,

I,
C,'j]

Cl1 ii,

1:2' -:tl'
,J

~ ~ ~ ~ ~

0'1' ~l
B,

:in
~

31

1
~

RO B. Ell 0 IDQNAI) ON I
,Kir!.!te. "ell'Atal
~!;ll

Ctl_1i) B~rlliimQ~g (flOJ!, '!3-9·'~963 CENf:ROCAMPII A, m 'K9 ~. Crr.-

sr

nt'll.

'~:n.
S

,StlW~

SEAlE" Mrs,

rtm

'1~~,

i_·n

A;TAl.ANTA

A'T,lLAN'iF,A

18
,2$

::2: I
~ I.-"-"~---,:-.,,,,
",

_":

_"_;::-:-~~-~,
-;'.

SAURO F,,A TTOAI


FlnllmIi" 21· t2,·1!i6't CEmRAVAN11·ALA, m 1'.70. kg 6~- Cl!"oei" I.e! um:o. ,M;I Catted i~ V' ~l,!fS.
lNN 0 SO lilJIiFi,J!.

~:

.-

":

'~i:'fIi-f.9 F~tn!l:EN,l~NlA 'S:m~ ORENJTllNil

1_:41
t'.~'a

t .t~it. ~ P,AIJElRMO 1'1U-84i FIClliiEN 'iii I NA lOft. in ..TrALAN1fA

m~

VeRONA ,A,VEU-I NO.

F"')Rre-"jl~NlA

;1\, I _ A ,A 21 B 28 A 1 i8 'fJi
,iQ,

4 ..... ~ ,&.1

,~

iIi'li'itllllbO:I'Q I[lw zia'l, '16~Jo1 ~ C!NlMVANr1i I ,- m 1.80. lkQ 17. Cr.'e.:jc.ilUliO' I!i iii 'I f,K Tr Ir !b(lr'g [S'llil!i'zia) , C~liiita 2' pe·, aoMll!I' IMI ~ilJ ''''li!l1(1~~h!1 $ve~e!9~, AA1m 5:iiItl~R 'SiFt!!
)fi1l;!lS,

LARS LAIRS,SON

fiI1l, 6 UI

19BG. ,~FKT,F.lIELJI.,E80RJO 191'. ~Iftl:,TiiilEI.Ul~ORG t,!!!", MALM~O, 1'~ MALMO

t~",IfK !~I§!-,lEiBQRI(i
1.' MiALJMC!!,

,e
I~

'141 '~O

A A

10

~~

12,

~e.;

n~
'9 L

-------,
,

--

".

-',

','

.. '..

'l:lin .. 1 7 1'919b'OO
1'~1

1'S:"'.79

FICaENfINA fl'O,RENilTl NA EMPC:i.1


1

EMPGU,

1981 ~~

se.dm:' Parco Capozzi 4" 831100 AveUino ~ tel, 0825/32.235 _, 31.,5,84 pres.,: ,Anton ~'O Peeorl e.1~0' • diir" Ig~eJl!.:: lPi,e. I 0 IM,ari n 0. +, dl.I.:: S,. D i somm a rpao :segretario:, Ante n io to sen iave + ;all e-n nOire: Ante n io 'Va~en1h, A'rrTI,ge,i:i':~,llo carupol di Ig'hlCOI: Stadia ,« P~arlfenio» ('ml '105,X 671 :3.6.000 spettaterl) col'nri' SD'ci,sH: rnaglia verde-blanca, calzonclnl blanchl
r

1 ~' fl fli"E:N"lltr.!J,Q. 1'B8!J~&41 C'AT': JNIZ'RO

F'OftENTIINA AVELLilll';;!iC

on.

B3

AllMANDO
I"OM I Flil:im§"

FERRO,:, I

UU

,IiIOlliiii. :]..4-1961

lE_Fi!!Z1N()" m ~:71, ,kg '12. Cr'f:~Cfl,jfton ,.

1l1"17~18 F;UlRENTIIN'

1S7,a"79, FIIO,f,IEHlIi'I NA 197:8'·10' FII~lldlleNi1Il Nil '1~·31' FI(aJiIENmllilA ~.1'"82: 'FIO:RENrliNA 1~3 i f,UOR!E:-mi~NA, '~98l.~ F,IO~ENn~A

A A

3,

A A A

~1'

::i!1
~

A.

'1:3

1'7

Fna.r. (AG,],~:lO""1Q~'f9Q TERZ:I No." 1m, 'i ;.. r;:.g 76'. 'C,e!l!lciyto Flllb!!F,i!II" ContJa! '1 pr~ef1~~ 1!!1iiNl!z.lonlll,6.'
I
;I;J,I~

rsA~ VATO,RE ~.
IP'ALERMD

VUllO
.e.."
·;1

"!EFliE PfiIt~., FlEiT~

11913·7' IPALEMMO '~974·7' IPALEAMD O~~nA 119'1$."'6


~'m·i,lI; "MEIUvtg 11!97B.!jl'91 If,ORIINO , 1I1\0,.IIHO 'f,~M

t91'6-n

'B 'I, C: g, B A,

13 3'1
~ ~

ial

_, ,1
~,

19Q:"g] , :SA:MP,DOFtI'·. ,

i1l.1~a

1:~";1'

S-'MPiDOIUA,

I01ilOGNA

A
;&

29 13
28.

~.

1;~

N'lfEU~ NO,

e,

2 _,

"

.-,

,to
~

~ 1

:3,

jFEAN _- DO DE NkPOU
ChiUPIit~, d ~ ,5;. Oom :!lIli;O (AV),; '~$-:3·,11~ "-tED IANO, iifi L?8. !kgJ '7;5. ICIl't:S!t:I,i!flfi mel ..

~'AveH! n(l" Conte '~

n~ GiCivall'1li

j).rtis.l!li

1&.

liz8 in Nii2ionEi...

,RO BEiRTO AMODIO


CI:t1eUItrI'!lrM~- d~ :Sitlb~. (NA). ;23 ]).·t96t . ... ST:.oP'-JiifR. m 1..82', k _. O!'le-;s:!:!!.!'i:g ,nel NajXlll.

GJIUSlfEP IE ZAN IflONA fIr~p.o'ni i(;1!.I bb).!, ..... ,~,


U Ii1lEfilO.
M1Jn!:§,. l11li

1 ;~. &:I~

~'

7:6.

Cr~~IIi!Jf.tI
~Il:

iii'~

~"tJ1 '1974~'1S

I.IfIE;, ll!lE1l

MONZA 197&-791 !MaNU, ott. 78 ,SAlER N~rnAN'A


'~980·&'11 A!unCI '~98t·12 A.RUZO 11912·13.: AREZZO '1,9113.·64 AItEZZOI

',97JS.n

191,5·,16

'1m,,711:

IB~IEUliS:E:

B~iEUCEsE

MDNU

It

e
B Ii

33
9J

'~m·~ SAtERNiT ANA

C:m !o ,C~ :w
Cl1 S' B

,. ,.
.......
11
~'

0,1 31
;M

=3.7

Um [.Penn. :N·9·"'~, ,AILA OES:TRA; m '1,,00. kg n!. Cre3CSllIt,!!,) fN~110 ,fh~Q.!Tt lkiy., ,dl! 1:1rnt!! ~,pefl!n. C:Q.!il1a 24! pfe:senle . :8 !'Ieft'l !'tell!a N~~gfil =!I:s
~ruY.fi8J·liDI.

GER(UUMO

BARBADJLlO

A.
A-

il A A
AI, I

It. A

sa:
U
3S:
:Rjl

12 1i
'10

'12 't2 18
6

A A

Ai
A

38 :3tl1 ~'

GIAN P~IETAO TAGUAIFERlFU


U¥Omo~ 22-'r~'1~ CENHtOC-A!M.PU;;·fA,. !'Ill '1.76. ~~IIure nel liIvo.li'!ilO.
_I_

ik!1iIJ

7dl

,Cr,-.
FiEif;!

;IXIOO•

SOW£iFli.

s~Ale: PlU.

191!-76i

~m,·,'nl DtU,/OSNA, 1!_;9WI.'f9 BOlOGtfM,

tl7'G"i7

BQLC~JIIlA,

LlVCRN,(il1

C
A
A,

f97t·80 SPA!!!., ,r9®IJ.9~ ,SPAt


1'9S1-8.2' '19M!'4tI '1~~

"
'R'
II,

'13.,

:2
.

10

AVELLINO A;'rlinLJIIN:O AVELUNO

Ai,

n
~

34 33

2 Z

..

,
I

RAMON ANGEL DIAZ'

__..-_

}J]a

,-

',M" .."'"

neli

~EN'!l'ftA,VANi i. m 1, 71 ~ kg iG7. C,ei:l~II1I~1;JI


1rtI1'!~~J ,PliDtt'e Mrne!IJI:[:Illi!!}, CQFl1i31 , 11 ret~ ,~!![I'~~a 'NM:itJ.na!lii!I

!l.!I, Riol'a ~,go:m,t!fN)~, ~~",19fi'

i3

pi\"-i!'i!!II!i_Il:~ ,8

g:ei n I~ ne:.,

,If~

'i:!}j8,

1:lilI'i! R~VEA;'P,LA&
~~IVEf!I, '''LAtE

IAI~VEH; P,IATE,

1.'53 1e344

118,;' ~~VE":P,IAIE' '1982 R~IVER 1P'1E.Alf


,NAP-OIJ AVEIJ.I NO

1~1

FRANCO COU1MBA
G~D.IliIHhtQ.

ICe,rfl',R·~CAUPliS'TA., i!e~uoo, ne! tlkI,! Llgi!"Je.


L~NO

N· 16$ '11,7,8:. ~
,:S~RIe:
;1\

'f'~,

Cf~.·

:SCI UA!!l i!IA

:pRes~ R!'fI

1I173i·;jf'(l:

~ln-'D~'NA,

ott. 75 MO~El~A, "1976,71' OOD.>O G:N 4 I~tt- ~~ 6AMSENlEI!:nmJi.


1m"l,e;
'tf1l.'791

:'t97li·J,S

'$974'.'J,5

WJ!.OGINA, Si@ILIOG:r;,A

11ll; ,;1\ ,A, ,_,

'1

'1
,=

,A,
,A,

II;

:2;8,

1
~I

aO:~OOtNA

'a-;
'"j!l,

197j·1it'! Ij)LQGNA ".e;f, ~Oa..06NA


'19i81,·ai'

&O\~OmtA,

A,

,tw·S!: eOlLCU.liNA ,.4114 ,AVElLINO

IGLOGNA

,A, A 8 Ai,

j,

~ 21'

_, ::JC
:M,

'1 t

:3tl1

:2

!S,

'~q~G
1~,

'~9f9'.{1W MiO;MZA, '11m:81 I M'cmA

'~!rti«J MOmA

M_:erN1_A
MQ;NlZ..I,

Ct·ft
16

a:
I

11'~ GI

\1

28

'.....
11

,~~

MAR~ANO

COCCIA

:!Jpln.lt!ir.1 I['AP,), ,SEOON~O IPORfI18lRE. m ~~e2" k.g i~JIU'to nl!l:Pil" :SIII-mb'Iil!1J(hltiiBiS'I'.

,84.~_
BHiel
I

72', Crl!!l.

~:::: ;::::::,::,m:
SCAN 0 MARCO
iii!!l2JtIIO,

M~

~D.FU!.~

""I$.. ,1m!!

'I' I

AVELLINO

'ECORAROI

~'Av.i!liJ n~,n0'.

blilrn!:!'. Ji'4-U!'.i1.' m '~.,74, tkg ,p, CT1e~ 1 u,t'O nel,5E!!i!!f.'l!iE!. Rtfl:

t:ii8Z'·§ lFIIl~MlI I N 11iM·M ",iAlRN ITAJNA

,0-1 .3~'

0'1

.291

,3 t,

Pi!l"ta~.I!!, 14·a..t H$ TElRZIN(h:M e'i:) i tlf!4C. In 'I. ?'~, iI!~,1 urtc!! 1l1!~ II, Ph!!,to!I!!iia;!!!'.

DA\I·IDE ,lUCAR;Ebl'l
~{j)

It..

'Ore;

IltJlIJEI :PREr. 1!;E11

I,
B B,

33

tl'

.....

:M

.... ,t

MARIANO COCCIA

SCANIO MARCO PECORARO

PA"S l'lIJA'LE GASA'lE


ClN"TlROCAMP I sni',Q;. In 1:75. Ill; 72. Cree. , !lcJ ",rto Jilol ~!IP'QIII. iComt - 3: pf\iII~l.m'f'!:' II 'I
reL't! I r1I !-411lZ I,~ II r'j'

N!!lPQllr,14·'mUl
~1(lv,lIi!nll'm'.

~NO

IS Q I;I.U! PJ.

~~~8:JIIIIls,.1 !UiTl] Ai;

117.;5·11 NAIjj!OLl 1:;111·,", UiICCIH£8E 1111,·71 IN'-POLl

e
A, 01, II,
It
I

1m·'n

'toat.!!i!: 'ffi~ '11_·U

181'9·80 CAI,mANiA 1taO·e~: itA,'A~'IA


PI~8A

AVEil!.lltNO

,~ ~ ~II t'

fii

tD

ai

.....
t 1:5 .5
2 ~

Pi'lA

Ii

aa

1fI,
;001

NjAPOU

A,

fi:

PAOll.Q ALB E'Fim' F·ACC IN1


~EN'FlAVANT~, m 'I,P, ~:; V,S, Cfli:i~!'JI IJ· ~)!l Pil:i I ,SI;n 2!!!'n~' !jJ,G'r<l1II1. -

y,.J1CI n !!II. ,11011.1 hi

QU~UANO G,I~~jJA.NII
Pft~ ifI,~Q PQ~':r ! Efl E:.
S~I~1)O
fl~

U '~t{ii:ll'.

80mBI :m·i~195e1 Ul t .oo~ htg' 75 Cite·,


.

s6FII-E 1i'ifIJ:~ Flt'iI'I

I 1 '~'!mli. 'AlRiEll,Q 79 '~:S!;g.8Q .UiEZ20, '~98(i.I~ COMO'


-..I ~ SEhid:'I; ,', ~', VUI~e G-' 'S""'~'" ~", ,,,.~n~gag~~a

~97I!ii,71 I AJlfn~ZlO ~;97~'-78 .i\1!iU}~lQ !

11 C :8: C C1, 1-!!'

'ill '.

III ~
,','

_:2_:,c" IiiU:

~2' !i\!l11 no""

s». , ',', l!..Jom,o - 'iI! 'I" I~e'.


'!!:'!liIIndi'UD" 1~~Ulltlll~.!Ii
'0"

U~I

i"n1;;)1"- iI!:.t::' 9"

I, ,JiY!••• ;:;,.'" :
V,: :'lli~l~ i ,.,I'g~,ll

n '6:::0~'

55.,10.,24

'H!=~'M: OOU@I' '1'5i:a3,i!~, ',COMO'

l~1';S2:

COM;{iII

'::1 :3!l1' ,iIjj It


A, I:
~~'

'n

:2 '7

'~:S 4 ':2.. 2Ji

D,

ss

liS,

l"Jilm'" runn '. 'i!iilllti!!iii'l';"iiiln_~ ,lUl.l til ~!l;jiI!lra!l!Ylllii' ~, -, ',' ...~ i ~ ;' !S,<iIJII:"!iI'·llfIIl:::lI nll:;:~; m 'N: liL 6:',5 t-l.5" [J- ,ill n 'JIp oft'_g!!i"" I~ \I~15' r..*r iI"11" mampo !!'d gIICO.. S'~MldiOu «' G~' "ld ' II'!'~' IlJ IU ciliri 'SDcialli: rnag I ta azzurra (]I 1l,!:Gin.ca calla non i bill 0 IDi:anC!~i~1
-,-,- iii¥i·t,:-Hn" s,egl!lll.;dflnuiii""io.o::!jll;"-I'ni Vf;ll!l~1.!!J!
"I' CI. I :

!~I~!i~IHljU~IJllL&!il

iHil'li!!ilo~~alf!ii~a~

Ill) On lUj~,U ,6:_:<J!·:Ij"t&o; U ~n, CI!Ul~ ,,_(i1:~,~,Y~

'd-IIIl'iai"'O't"ei Ir~[Lll ... IJ-~

L.,I ~!!.;;II

A'"1 ~'~i!ii1lail,I,.· '[Il u . ii':li,C'e'~,n d ii"fii ·fHi;"Ji'!i"·11I"ri chi ,l~!U 1M' U S·"I'a- n~ ". \.,ii
'!I)

A NT'D til MJ '1 EMJI EST11: LlUI


C!!!fnplll (TEl", 1·1 ~'1'9ssr 'IERZ!1 NQ. m 1,,15. fo!g '~,~'. IC"esclu(!1 IBil!'ll'iC'il ,eJ~ !Rom _ n~:1

Ii~Ii."N!)In,filliCIi ,,~,IIbD,.yIlIJlI""

I!J~ WU:;:j'~
i

.I~!!<i"

I~' ~,

~I

''V'

A:.:_~,

L,:.:_, ~ ::_

If'

,cc ~

I..

~I
'1'9~'l91 'BjjNCiO, ,HaMA, 1'9~i rBAJNCO''~OM4 '~_!oIl ,jlt:tllifli

(;21
,A,
~ I ,I:

~,::U

118,"

'19E1;~.!~' ICOM,Q! !CQIAO, 1~ ~DUa, 1~

"', I-s

'11' 3J,
~

--

'lreR:Z~ NO" m 1 ~e5, kg,


feiffi&MIi •

eLA IJ m e anON I Alb'6ruo nitONJ. :Za"~..960 t

w:e - Ct'e:s;ehno "i::~tl!'


Sfi!lJE.~. Rm ,t
~

,II,NN(j1

~,

~u., 00'
',iel1:-I2: '1~,
'1~"

t~t

1'!H!~'lQ1

If.if:ftUG,BA iPcEFtUGi8A

FOOiQ !A iPiEAU~IA

K:aUG]A

!SA t'4mOLC,R;O
1

ct
,A,

,I

33,

,B iii;

B K

'til ~ 3J

29
'ijIj

I~Q!:"'lit.o~,;ifUII~:Ai:rUi~~,1 •

M E!C!f~AJX!O. m , .1(11., ~g '?'G,. C~e~!!:~l!Il~1 ~,,-

'Ill IA N OA Rl.O C ENl'l l ',Aqui~I!, 1~;.)!5i.. m~

D'

tl'
13
'nl .~

ill

C'~ ::n 18 '~


A,
j\
JQ

fij,

M,

J.

II

,a ,~

ClUJ V A N N I GU E'n;R INI


reffll~gVj" B;~~~n7:lii £A-Rll, :~"'1M, l!:'-w,nl!Jin.:i"'A-'," ,--. '. 00, i t.... D,':' ~, u~ 'II' ~', ''\;!'r.''lI!'-,c; IiIj1 ~,.....,. "'"111 'Iii>iI. ~P!:o:;C4!!,;!;~JiI' II!I~L." Fi~fenti!ll!"- Qg.n~jI .a IP'F~(inHi' '~I 'I ff.liIl~ ilfll Nu~oo:ale, G~>I;Ioll;ani,!!Il!'.

'~979'1J;O 1~,

'~_..s1 F.~ORE'N1iU4A

FMIOREt'nl M\A

,A,
A, Iii;

'~SB1 ~12 SANlmORI A

t9IJ~" !,lMlPOOJUA

SAMP,f:UJR~A

A,

~: :~,

11!1,

'1 '2

if
11'

:s
1

1MAS SI MO AIl.II EfUJ


1',Mif111, Giiilii;,!\i!inibrJi,

l!iBEf\'O.

"(hfa fRO). "'~1'96Q ~ .M" qi 'lS. Of!lf:5iIl;:I"tQ n~I" 'Ctl"tlUl 1 T" t-i!i!iziltlnl.i<&
iftlJ

rn~n '

. ,

..

••

'I

.
".
-

-'

. -:

EN'R~ICO 'TO~lES CO
A!LA l!le~mA.~IfII t .'lSi, ik'lll 73. 'Cftil:5lch~!t'Q 1!'
nil'1 QU~1!1ilQ M:Uol!tilil!;!l,

Nlji~"_I!1!g" ~'-';-191SO

g IAN F RAN CO 1M!. TlEIDl'I


!'4.1.U:i!t!I; t1,+t'!lISI :

OEINTROCA!MP~Sl'A. ~(;iutr;li fl~1 CI{!IJI.iOI.

"~, 1l.'12. k~1 IB"

,en·,

t~m'S1Ull~ tliJ76.,17 ,SJUiD6IJ1T


~'

ltn-'. SJUlIG.UIT

5TUiJ1"GMQ'

~.mr
~ih"

IMlrERi

~1IfI'm

-,

G'A; RrOl DEI]. _ COR _


1Iifong, [U II.~ n:'74~ ..

:$ErOONOO PORlIiitJtE.
~ mDl iiI!:!LIII Pm, Vi'
I~

1m ~ JiD~ ~ 75i. ,~
-,

RU "
~11l.!1,Q

"rERZiNO.
Lm!l:iE~

S-I Daf'YfD

_'~~ ~

[J:.El~'lIM---il!!II!Z

n.

nel

1Dc!ma;,. 22- ',or '19i1W: C£NTROCWP.I~AL. 1111 ~ .~'. :sctut~ lnet ~.

n. ere-

~I~ '¥meta 'I:t-'t", tOEHl1IlOCA-l~I-i.A. m' III15.. iIt-t '13. , :SCiuto Mil Mooietieltu - • ICGmi - 'I
:~ - - Nazi'ooahll' GiQ,.vamil~_

m~.

em.
(lim.

E
~!.

1lI,RBIrlllltl~C
3Qk,o.f~l -AlA,.. m, ~iOi. lit', '6a!. ,~
0

ce~V:AN1f

~~nel.~,

PFtU~O
I~

·POF.I'ir11 EFllE" :l!(:hJ'tO Iii"n IBiroi;j'lilanZiQ.

'.~tli1illc.vru)!,

f,AUBl~ Il[)RIN
'1lI1'iI ~

'1't.2oI_
,,67. lkg .

fa..

CH!~

iSOllWiliU,

~F!li~. !fftfS,j RWI1!


Ii)

tm.
'~982,~

1'~Bl! IIJDI!NEie. 1U~I42' ~D~NESE

1r978--'QI OONECLIANOI t,~.:so UD INEBEl UDHtlESE

CDHEGI._IANOi

A=
,il

eI':3:4

~l'
~

31

A A

'1

'sIde: v~,a,Pe rsice '19 26100 Crem!Qllma - 'tat 0312/43.40.116


1

'ji98j.!Ul

u~n\iiE§;

A'

2;2,

.,i

01

2S

l5

..

Dom e n~:co l uzza rn '. lI1elilem~ Manager: Erlml~;niiio Fava II j sigretaria: La I'I!a Bacch etta '. allleFlI~Onl: Elmi~ (]I M o:n:don ~co lan campi IIi gioGo: S1adlol «Giovanni Zinl~' (rn 112 x,67, 30,000 spl®ttatori} I~ celzonelnl v"",, · . ss~ mo 1on ,SDClild; IIm~nli'~a rllli';rn~'o rossa ,,~'U~i~ . 1n•.. ':.'~' 'a~u~': presidents:
m."

MAR
srOP'J;lEft.
I ;IJiINQ 11977,.78

~a WQrie'5~a

'Br.~il!. '1..,5·,11961 lifl' 1.. . f(~ '79- Cre:~ctil,i1:O lii!iI;d~


fai-rtll9(;l,a.

ro

MONlrCFfF,A NO

SOWADM .ICREMONI!i~E ,CREMONlES!: ICaEUO.Itj'~S:E,

"'ERIE

i'i'RttB,

REn

~'II~~~.I-v.-

.1:",

II

111978079 ICR~MONii£;~ ~Im·u ICREMONlEl'E'

~98C.,~ n
':Ii9l1..
'ffi...

'I!1983·M

'CRfiMQMiflSI;

leREMONIEl'~

MiI_l'!«nblel' (g,o ~.:9.:1002' MIEO~ANrO. m 1..7,9" kG In. ClI'l[!;j~if(;U:(!,' Ii"!i!iiil ... Iii ~I!lonl!l:i!l~ r(iI~~,Si.

rU:)M,i!\N0 (iAl ~,ANI

m:iI'.. n~ IIDBA.], '~"~IJM!i 'UA'll NO, 1m, 1,'73'. Ik:g '7,~" Cr,t~c:llJt(!! M!I~I'!i.

fEUCre: G'~R~11UI

[ttl!! I

SE Ilema, PAQ LIN eL11..1


Lil S!ERO,
1110191.

rm

JiI.,li [ANll. mM"1m 1.ao., ktil '7.4" C!ni!lte~li.!·tQ 11011,,,-

,IAlNOIDVANN. ~"e"·'~,aTEifIl~M'Qi i 1i71"";' P#i;L:EJtiM>O!


'1811\8-'71'
I

t9711·.f4 I-E81 1'M'4~iiI'5 fI~'A~, 1i~v.,e, S!fi'iU

DI

I,

23

e ,C
I
I, I,

II:

1 :U'
~

I~':='
I ,

,el~,·:12' CRI!MO(N,l5lSE l1'i9i~U i;:IiIEMONI!!SE


1'Iil sa.. ,. "

C'RI!iMO~EjE

CAIflMCU~'mE G REMON,E_II:

Ct 3D D,

C1~ 34,

.'
t D 3e

t 1

.....

I '1 I

O~III!ti!!fn!',ll ~BS) i ~4~t 1,,1", TEFIll NO, 1m 1,,'7~, ~ T6. O~e!!l!;hJ!~D nii IIII 'C~'f'i~'OflliJIil, 1

G1ANLUJ GI GrA.t8AGUU

wo

_1mI~

I.·

~ I

PRI$J PlEil',l

1'EiU!lI~I·:lJa CFIIIEMJCJNEB! 1'iB2~U CHiEM Q:NESE t'il!i3!'lBili c~:eM:CiNel9~

n
114

_,

,~

:1

ALA CE6,Tf!lA, n:C! il'lllIliClr,


~j'O
1

FtQ_e~

WrA.llllBR V1OA N Q'


I'iI!JI!

NIY'r:gl~~ ,(M I] I' 1 ~:''1''''''1i5l1

rn

'I ,63. ~r.I

'74, e:rt!Rhjt~

JQ~J~

'.9H.,78

1'ItJ¥H ,11"'fIR Qtt_,_ ,'AMlIENEDm'"


'til~il2 P~lilA
1iAlibit t ~lI!it).l1ill I C~!iMONI811

;:i,,~7:i '1o_L!JfiN IT'ANA,

r .!BmA'fEaFi~A8;,

seRfE PMS,

ea ,ail
C1

'"

A
i-

_
~

Am
,
'

pmBA

Ii,

....
.....

,;
~
'

111. I 30 lBl

1'MJ.-.iU

CRI;MONII!I,

II

3!j

u;
y

.....

:;

!.

I'~I.~I ~I·J,..t'iY (.il(~ CENiil'ROOAMPlsrAI ,i't'Il 'I!74~ kg 1i!i1l", tn., .~i~to . Iflo!11 A~!lI.ntl. Ct!;ntl ~ p\l"!llilli1i11il1 "
In NII;I,O!"!JIII'1!i O! D!i! !'!! 1- .

fUL 10 (!HJNO I

_ _AlA I:(1 NruCOlE.1l'I1


C!N1[R~\J,AN!1' I, !1!1 '1,,11'. kG 1ii, Cll'.,,.glut~ IRol 'SIiiIIIIII_n:g,. ICQ"lt. 4: IPft Amll 1!lII IN!!!,·
I

v.~ . "",·1:..'111
BiiI!JitJJU

Ih~lI'!i!liI' Q;I'D!III1!i!l!l~~" ANr.I~

"iii!..: J'1!:!1\
A

t'.rj,;10 ICOMO 11UI1~ II:UlMO 1'Hi~I~U'!CDMO leDMO' 'QI.!M, leAIMONlllSI

1';It.'ir;1

1'I'T~:r,., GOMO
leOMO

,.·n

,n
II
II

e1 I

II

'.
II 3rT

,~,n if
111111

IIJII

:1 ,I

'.,
I;i

It

'.'

C LAUDlO
Rhi!~~,!l1;Ci,1TQ'~ 1M:!o.

,BEN'el NA

Tir'i.I~'·i:"~1Z.19r58 ct_.nfltOCA_MP,!SfA" 11!'! 1;,",. ~~ rr, 'CJf!·


~!iD

isERif ~=et. IRfU


G

'I~'n
I'i~

'lIm·'18

'lI_" •
ott.

'tM1!.'H

ort, '18 'ViAONlA

UDINE.: UDINEiE. i(lDINER,

UI)INESI,

PAJ!.IE·RMO ~9I1a ICREMONESiE 1_,83 ICREMCU~DE; ICftWONIS£ i!~M .... ee ••.,..,,, -----

UI_INESE,

,A, B It
;g,

C II

'B, I;

Ii,

.'
3tT :l5,
,5, 31

t~,

~.

~,

I
"

-32'

136,

ie:z
;tM :2'1

22

!,

i!:
,5·

1!:

A"N10NIO
e..Jillt,

SliOOfllJOO PDRTllEiFilE nil ·1.B!j., ~I 'l.~. Ci'ti:!!ichjt(); iiie~ ~ ~~,i)fisn~~ ViBil'iedo, Nei tl!ll :!!it~JQ,f!l1 '~~"'i14 e 1'91:5·76 ~Ii!! :5e~:fI:aio 3
i.

JIr.1ljnU iffiM~l" ~.,,·1~'

RI GAMO N7~1

!'~~!' .!!I!i1!nnPJ'lI!.'!' :!!!U

~_59
1I9i7'"~

'~·Qo'e. -

~l969-'~~ A!;'ltALA Nl'A ~I~'U A'liALAN1Ii.'

I.S. V,"REiOO

IL.rs. YARE{)O

I),

ID

'13'
3

~M't~~ ATALLAN'A
'm97>4!.'J,!j, ~i91'~':iI',~

'iilm.']'.3; CREMON~S!! 'l1\!9'r.~·']\'., COMO

,8· ,iii; A,

Ie
B AI.

"1':1
~ :~

aOMfI MILAN

~~'1I

QOMO
v.~Ri!llSE·

~'m"D· MILAN
1'9Bo.a1
itf981~

~'mt.-79 MI,LAN ~:~, MILAN

Ai A A


00
"

:n
~,

1!1 22'

:l!;

21.

'\1iUI_~~QilA 1911Z·d MEU~NlA 1:~"34i GJ1!1lM\()'J!!IESE

18 II",t. B

'"

10 'mQ
$J

..

t
'1~,

~I
~

n,
12'

"

,~, 1~f!S]I. ~'&;.i-1!!!I·clm, mOP-PEA. m 1,,8'3. ~.g ~5.. Cje~el~I)!J r.rel FSiIiQ ,A.I fmll!l Ji;JIi'en~~~,.
.-

G~OVANNI MEl

RtPJ!1;J'

:S!a:\t,lltlifWj

,t~1':ii 'tf9'ii .'72 '1m···'h

'FANO' Ai. .. .t! UVE fA;NO A. .!I1!j'ii,E

1973-·741 'BOlQG"IA '1i7,.,·'f!5 IU)L.OGNA ~tt. '74 IPR! Nm)~'SI '1t7~·76 '~ODiN!A 'l~nr AW,ALANiliA ',9n·11 A"FALANilI.A ,t 978· '19 ,A:1IiALA K1If,A, 1:919'410 A:i1I:AU.tli' Ai. C(S~NA '1~1 t.,1.a2 CESjEtI,I~
1!~:.a

IQL,OGN~

SlJUli 'PRE:S, ~, 1)1 D' 31

LI!;UI

.A.

A A.

~,

l2
~

8, I, H,
!:Ii,

;26,

.,
.~
-

34,
2!!

,ill
'. ~,

:Ai

U
~ ~
I

1_.84 C(E_$:E~\A

C![SjNlA,

'8 A ,i 'ilt

3'l 24
27

IFRA.N(:,Q PA.Ne H'ER]


.,·Tt:15R:Z~Na. :m ·i1'·r.:av.;!lIgil liJ.to.
~ I ~1I,"fIiill!U;uo I.,),.

~ .1'4" .kil '1(1.

~·f .. Qll 1
Cj'\I!I:!!Q~l11tO

'niB'l

1915·:t8 I ~ElA 197i··n iNUlfl lItrn~~,1!i ICOMO 1i!)1&.J_e COMO 1m'80 INliER 11911hfli1I I NiIi,EF.I ~i~ ..~ [~D'IINESE ~)~ IUDII,NESE 1_··a U~U~~SlE.

C;
A,

AI A
A

-I

It
A

o fIlAZIA N,Q M AZZON m


Pr,ato.
MIEDIANO. ~r~, (IIi'WJ~. ~1r,'ll·1,Y.1 'm '1.7-S. ,kg 73. CIi'ie'.sa::1Ju't6
firi!i~

'1!gn'~78 Pll~i,m,

1 ell7ti1:..'?',5 ~~l1S, 1

PR,A m

~n

PRAifCi PIiI;A'firJI

[),

'<~79' ftu~niU ~ 1 SI~ A,VJ;;L1MiNO t~1 RIMINII '1:EI€i·1'·~ !fUM'1 N~I 1m~aC REMCNEB:E: 1W:-U CREMONElF,;

.D C

D~
e,
'8

4i
1

.A

1'~ 21 32

i8

'1 .29 Eli :~ B I ::21

.4

arJl

1 1

A L.V~lE.RO C l-manH I
4~.

,m ~ ,00. k~ 1:5. CI'.'C:!:iil:::iuw, ll1e,lma :Poo

fiI:tim.iII, 2.3;"1:9S9I

~!J.ffH!i.

'1fis,,-n

'1GQ;s-80 '1_:.61 't9i8l~ ~~~


j!l~

·1m'··78 ~A1MPOOfnA, '1918··'/9 IS AlM PD 0 FU.A, BOLOGNA

5.AJMPDOFlll.A,

:S'AMp,DORI~A. SolMP:DORII·A;. StA'~PDORlllII,

-_._-

.
• I."

..

••

:;

-I

.....

S_~k1.F,ooJ!IIA

. ......
,."

'.
.:

._:...
~::

::

.i._,........... ...i.

GUliYA' NI GALL)
PRIMO lPOmlmfJ;,
~,iin(l!

,PlAt, ..

@J

I~", N~jQfl!i!iI~ N#IIO

a'JII{I! IP ~rent~rnI!" ~Ia A •..S ~,:I' S· c "


,~

1.1111, q I~", Gre.,

tB

Ri_ ~
'AI Ai Ai
A

~'i!J GiQV:~1d~e,.

'1 ~seme

,~

'tm.. _

'1~P7J...H ifU'UN1iUti,
;""'.' f~OI'DflUt', ".... 1 ffOfWff~NA,

F~O~INA,

Ai.
A

21,
3Q

21

1_·&1

fUIi8~,iU

ff.OHNf!JHA

Ai,"

1;91 rJ Z

sette: vial,e' dlB'i MUI'B 66,~ ,50 1'31, Fin!J,nze '111., 055/5:]'.2IEL2:5, :praJt!lJ],f« Ran'jler! PonteUo '. dlre"ore genarale: T~ft1 ICorsl leQJBlari'oc, R~lffa;tHle, Ughetti .' :allenItDre-: Gl~ancado IDe S~stij F
1

1U.'4'

FIOMIUtU

F,IOJl£H.11iNA

30

1~'
Zi!

~'

lltfU ..

~":!Ii,m'1fnl rtJ!

00lDri sociali: 'magna y1o~a;, cal~zOrn1IC~m1I~ vwolla

d:~ g~~ft~ IU-l!i·u_


~!_

s- ..,t-'~(!I;~IOaU. .

le-:,nm" u nl~alE~ (, m-I . .u . ~ ~IEiI!!I! . _

1_''_"u"v lel~_ oe' u =-

~I

161~, 'S}' 0,1 U~ U.. _"


,_,"

l~

C',p.,,~l~Ul~jlii'"j,)-' ""iiMt'I'~flO' .. r=
~I ~I
.

,eLA UD I [)I C !;;NJI1E 'Iil!'l'I'VUIL!lblll]l; 21+11_ TEIlZU,NO. m ~:1&" II;g 71, Cr--eil!el_ ~I V'iUe:Je'. C!!;.miI!i) 71 ~~"_~ i!;!l! t 'elS' iJ] NB.(t~olg' A; ;t' :2 prr'~8J]i'tg; '" g" ~,
n~11 ..tt

~
A:ji;t)HA

i 9l1t1f.i~,
I lU, A.
Q 341

~J

i191~'18 .I:uvDlfOB 1-..11 ltf1t'40

't~7:5'

~m'n '''IAIlE'£

JUWH1'Ui

i
11 ::a: ,2
-

'Jf1I."1ji' J~1!J:@ '1m'r71 .lWlNfU8

cA

11,.,
A

tl:

,,~
10.... ~~

11981'·8'1. J!UlJ"IDiftIS
,

'JUvan.,
JUYElDUS
Jll1¥ENfU$

J~HlU. JDVUfIlfi

,A 3(i1 ,A:2I ,oil 2]" ~ '1!1'

21:

':I

A,.

":2:

A~,

~,
iI1~ f,~y

~
IMiUfTOYA lfilSA FU)JU1PI'N'A If-;JO;R~N1i1 NA Fr~ORDlJUiA. i!tmORDmINA

51.
C

P8f.5.

I a'iii
om

1J!W1,,'1:1 Ai.iiSSANDSU, 1'918-" .ALES:SLIN'DiUA

\'!l~""
1i~~.

,Oil' 32' B - 11

00'

11

1N2AD

1)e31~

A~' A ZI
,II,

,4

2!1 2!l!1

"'~

"

-,_;-

. ·-~_I

:,~
-

:~

1197;,·1:2 l:tOg ~9'no':1S: i,nm


'~~'7lli

~91ll-'n

I:m~

iSlmE· mm! :ml1 ------, ,,il ij" ~ ,


,4 12!!'
,,4

Ai

1~1!
~; ~;

1im..:r" 'Ji~4-H

'~lm·'18
'f,9f$.i'19

11~~"INJIJ.i: UA'iEl.F.I:
[NOR' '.;ElA;

INJElfI, UBElA,

,4
,.l

~INlfEiI:

A A

t!~i ,~ 1f7' i ~ :2 13
1

~ '2

_~"'M '1.;42'

~~ao

1'1if1liI

A
A

liNTER ~~'.i:n , ~1N1f£j:i: '1_~84 IfllOMN'TllU,

A,

A, AI, A

'1:1;

~: :u;

--1:

,,

:i$ ,i2e

:28

:5,

, ,
,2
"

II
I

'" -

:san.

STOPKR.,
I~H~l
,~I'

MMh;jC! Co~I.: U'~


lfiifi!

CE!ESJE PIN

"

~c.tn.~D '718.
~

Gj O¥..a JJ i:lJe',

!~lil1lii

1~' pi-\e:.~n::re

ilf¥)., ~ OJl'lI'HiiIn'O Mil 1Pe,


~J'!i

N~iGM~e

tl'n'jl.·:1I)i fE_BUG~A ~!l;8'Ol;l!il I KEUGllA


1i~, '~~ I

A ,_,
c;l,

~'

"I

~9I1,.:a KIUIGllA

,FIO,ArE.~~
f,l~OIUJPjT\lM

Ii •
~

cA,

ZI

,~!Ibuso ItAr~.:mlJ, :25-.H5i53: UIiE~FlO, m 1,11. '9 7'" C:r,"~k~ M~!..


tal 6'SI Pffl!l!iCiilm ,ill'Ill j:.wC ~rra_

DAN!E.l ALBERTO ~A'SSAflEIJA,

'·Arptioos ~.x~
!tf.

:27'

IjrllMlli

~ii1'inB)., C<!fi. niBl nil!! 'N:az,hl(!i~li!;,

't97-t
l,!m;.sz

~~:

1tmt83
'fr~,

m ~:fl. ~ nl. CrM~liUl(ll n.e~ Mo-mD. Co_ot\a i!!I, :~jf:MtJl~!Dim INtiJ!OfI1i"" le A. 1';3 ~1!:~U')e.; lit. -1 IjI\M'e ~~, lEi! ie' .4 pm. :5M~1t in GiOy,mli fie

M~ ALA. IIDlES;f:F.!A,

IDANIEL!E M'AJ;SAIFID
(MIJ. ,~~198~1

I,~
'1iSlO-!tl f~

=-o ,~,

•• '.... i

1~e.o

B AI,
A;,

1~~'13

~'~..a!

OJ

24

~,

;lO

A,

:m

Al!lNj]I

:~

~.~

~i,

~'

jlf974;,'.

~m;.~

.'(to"unH~4'~s! c4,

BOJ'AfOOO ~JP~ ,A

<~li1!li!e',

C'H1eIHVCi' He' Monti IIDAE);, ,27· tJi 9B3, ICEmRA'liAN1~,. liif'jl 'L_&l. 'ke '7:5_ C~UiWlO _~ID'SG1indjM(!'~~ta, ; ,4 pn:!i~~1 illl Nilc' :zii.1iIilI!l~'1!t. a, iI!I' ,t.!i! liI'IIi~1ID!l 11;1: .ill 'rsU 'in GiiO-'
-

PAOII;O _,(~NaU

~~T9
-

~m.;Ri 'MOfiQ

: MON2A

rS NA I A A A
IS

.3
'2!i

,t
!i!

.
.. .

--

.
'

<1'Sf1~! : 1~IO~E,n1'l

191D,Bj

MONiZA

~ ~ ~
1Il~

.. ...

- -.

'1982'~33 U~I 1~ : f110REH1i1 N'A

~~

'2

COOROCAMP~SlA.. JI'I' '11 :~'. t:g 'l@'. Cr~· pel BoIQlllniai. Oo.n111 6· I1irue~' Iii! NHt{jri!JI~-. A. 9 fife~ e 1 l'iit!te In B· iii ~' plf.§£'tiI~· in, G'i O1i.t:li,1 .
iKllft!!*

s, Gl~nl

ERAWiDl 'P
Mari~

1R):l~1~,,"'1_

oe"

11[11

BDLOGHIA

~OiJ.lGNA

maiND

1 1
:2

TOfiiiiNO

lORINO! TO IUN'ij)i TORINO! TOnIMO'

IF-iIOflBnlNA

IFtOItENn __Ii fllORDn'1 NA

ALA .$iN~SliRA.
!;iI~·1GllJ'llulIno'!;ll81•
.~. "f!i"~),'J4; .~

,Siml:~

AS U

'. I Ii:HlNI
IqJ
7{.

rrEl., . &;195.5

nil 1:79.

IC_tesc:luro

·t9J2.", mUUANOVA.
iIl~B.i

~9.7'"75,

GIIIUA'NQ·'!I.A GruI.!IILnlNO'WIA
OOMO

IUlR:!Ei MII;s.1 Flm t "1 3; G :IS 3, G 3iI!

e
A

'il!9.77;'D: '1:87&'lSI1 1!~1


~~I

~(~n'

COMO
COMO
BR~SC"A


Ii Ii

2.11

21
:2)11,

2: :2: 4.

B:HBCIIA

BAlES(:: A

GENOA '1~~ .19i:t:M~3 IGEflOA


t:983-14

IS A
.A

33.:
3Z ~ _ :iii ~

3,
;5,

fl,OMllmIIrllA,

-4,
'1

Ai.

I
Isd-iJI.!lQ .!:leUa

pOiltlilmEHi. I'irnJ 1.~, It!:g 1M:, Jere·· FI~" R.iQI;;;~·~., Ogntllil l' pm.~ I~ N,plon:ide A .. 7 in e. ill! , ill! G,i~ vail'i!lle. I

S{(:;0Ii400

RI~j~

- Q CO _ t [roll i114.illOOO'

IN:Mtll

SER1I!'
I •

.~
"

.MiTJJ I I 20
3Q

iIi~1

-m~ii!lI,

'iIl!ml-71' '!Cm~1l:

9~CCI_E 9~~CIOlU
tMIDEN:A

~9n.13, 1t~1 ROMA 1~'14 197"'~' RQMIt .;9'fS. '1'& RDMA

- OllENA

I!li! ~ B B 1!5

3:1
3:11 21: :2B ~
~;

c1978-n'

'19T1~7i ROMA '19'lB-79' ROMA RaMAl, 1~ 1~' - _ VP:ONA l!98'i142 ·5A!YPOOR~A


" "

RDMA


Ii,

1'91 301 291 3D1


30 '1~

23

n
30 M 1,Sl

ii,
A

.24

~5

Ji: '1:;"

A .1, A-

,S"~MPooa~A 1!IJI3aU liMn _


iI~

I:

.~

31

:211

1:1: :at

16

'1:2

:au

''IIitUGii'i(l "it·neto,

TER2IND.

Rni'M' ~

llJCA

Iml 1I.'r$. Iml ••

1[1'10,

D:Z
~1i~

lCre:u:hJtJ!)

lI!el

IlEO . ARDO Clt:CHIP Nin


nil '1,'7.$,.

M~lii." ·11·.j..Hlim ~ !S8\-. CrHdi!.l!'tO


~

in

'I~

--~

Gf'.ANC·AliU,o. ANrr€JGNO .1
c:ENfmOOAMpISTA, m" 1,79., kg 13.. ere.sclum !1!eUIJJ~e;Mli'l:8 dl ~I!:~j~" .." ~~I'L<ta
!U~~ l00,l~ ·1 1~, ....

n II)fes.enu:·
ill! (\ ;m 2'

In iliOftii!il·.

II!!: .,

'Ii\MiJ ~IfiI NlI:1! I!iliMi iii;"

.iI"!I..

ALA.

:Z~_l!!:. OCllfill!!1 ~,~ preSlllllDli !!!Ii .5, Irlhti in Naziil;!lt'Qime, A. 91 ~tli Ii s f!titi hi 18. Ui VJ"e S~j'it' it; S, LI'lMi i iI'IJ ,til til1i mrvi ~JiIi. C:
---

m 1,'77" ~

Rg,---:.'U'tI;

p- HUNG

a. Cl!"!cI$'Cihilt-o

IPU\UCr: L_ll. :U....:t91SO

nell. M

:..

_A

,A.

.4.

., 11 31 S

'1.4

Ifii

A. A
It

'23 :16 t9

a
::2:8:
30
~;

1'j'

t.

11
'11

,A_.

29
.23 "
2QI

16

.A ,A

1i

,A,

A A

.H :"

:iilI!II

PFMMO lPORTliElR~,

M U:ilii!I!C\~ U:41'9D(II IOO!Flrttil i


J1ij '~~~"

$>thrto Ifle~ U "Ime~.


Nadoo!i!'I,e
UlNOI ~,

1!;:g 74.

QRehI

18; e '; II n G~ij)~an;e, t

,Pf!eM:lTiZ:;!

1978,·79 'SA!I!.EHNlfANA 1!9:7i:!~ SA'VO\MA 15Eil1>S1 ,!jjAMBlEMEIl)t;,h,.: '1.,1-~ ~JltM~~,mm,.


'1982-~

~f!!E'~'1 ,aE'J~ le1 3I lS Ilit-2 23 I '1:!lI

I~-m
,~ A

sede:: Fa Ire IBuC n ap a rt€ '70 ~ 20~' 21 Milan 0 - tel. 02/8,0.90.511-2,-3-,4-5 pres.,:, Ern esto P'eII e9 ri n i .' diilf,. gelft: Fran'co I[)al Gin • d .S.':, G ianca rl Q Beltram i segiF'., ID:rlg.: Be'nato c~p(Jmn~.' segr~:: Ille:8.na Almontl '. ail,':: Illl,ariD !(;astag!ner oampilll d i gbl CiO:: Stad~o ~<G lusap p 13' M eazza », (Ifill 1111ux 6,8 83."'14 '1 s p ettato ri ') oolori' SJD eial i: malg i~a, a s,tri see: vertl ca Ii nlero-azzu rna ~ ca Ilz'On c.~ i ne ro-azz u rri ~
j'

1:98a"h

i"1rr,~R

,B

3:li

34

~:
~

1'9'

~IN"EA

:lO

G~U59- PE B'EJIGO'
Sr;::ttC::!i~. 18 prE'S;
~ I ,~~;

LI Bri F!{),

M!~,!U1!O. :~).1~·;t9utJ
WI

'LS<:!,

~~I

i Iii N~t. Po

1'4.

CI'I!:"SC

IiJlh.i! :nltl i131 e: ., 'i n (] i,D''', ;5iFiiE: ,ffl'ES, FlEliI·

19.B1·~

1;~1'

l~mER

11~1B$ I HTiJR '1981·8-4 n~if:E1R

!N,1II'ErR

IA

~~ ~; 25
:ii!l\'I,

A
A,

:2

lr;ifj!i,i\lgl ~IitO (158]1, 1'..z·~'9~ llEiR'Z I,N 0" 1'fI1 -t, 71; k!l!i 74_ C['Ej~(:il!l:t1) iIlien 1'ra,;!3~1131~'. Oontiill 9' ·P.FI;ISE!>riZe fnl iI'.I B~~Qn:f!I!'C ,f!; 18' 1.5. pr~:5. e i Ir~te _!'! G,rO~:jIl'!~r.e. __ 0' ,~M(~ ~·~fle: ffiEt.. AETi
t'i!!77~7-t1i t 9;ri-1.S

6J U'S EPiPE BAR ESI ~ 1

~m~Fi: ,DI~FI: 1!9"7,9""W ~IN:rEfiI:

1Ig~·e~1. I NftElFt

'~~1·8:2

19$O~1

liINIl'~ii1:

I NiIi,E:iiI

A A A
A

~ ~ ,~

J ,t
1

1'983-SII, I Nr,E:R

:~,

A ,:29'

21'

A,ND
MIIiOMNO.
rra'il·tl{fiI1i~1o.

IlfII 'I: .. 62, :kllli 74_ CteSChJI'(!, nl§~ CiPn!a '~ pre'sefl:;l:a. !'Ii} N~z, ili~",

Ilhlwoona, 17,"7'.,'1~

nlEA

MAN DOlI LI NJ

I MtID
1

$DWiDAA

~1'rAE:i
A
A :B Ii. 22 ~,

, ifIi'1l~ -

~I~·el!il TOR I.NO l'sm.i81 AT,l!;UNlA, 19E1~-ml' ABOOLI


I

1,978.79 1i'O~lNO

;:t: :~&~It!:
I
WAlTER
GIUSEPPE
FU LVIO

:,~
e

2'

'few [1.11:)):. :51·$·~ST S sr(I'~PEF.!, m " ~$1, !k~ 11$. C~:5JO~lLitOi :f!~~ Cu:::! eno M II !)jlll~no, Cllrltiil! ~iI'i, p~e.i$, e :J rE!t~ ill!'! Nial, A. 'I ~FQ Si. i fI' ,8 ~, in CHiOloliliFille ,

co ILILDV Alli

ZENGA

ANNO

:~~,

;sErlfE PRES"

~tTl '1
~,

BERGOMJ

~9'J\13·," M'IILAlNl '~m:f8 M"iILAINI 11973-791 I'jiUIJ:.A~ 1Im-00 MII~/Nl 1l~.8i~ MIIt.AlNI 1981,.92: r~UILAN

A A

Ai.

~U

j,

ss
7;'l

_
"

;m
~I

1'982;.~a3: INTmR

18

IJI!
I

~ :I 1
_,

~!983·e.a, I NU;ii1

Ai A

is ~

Qh~mifli ~CR]I. 2O.:11i:dl963 'TER'Z 1'1'11'0, nil 1~B ~{I 72. Cj'/e5;cl'u~:o nel .. ~" I' i n~iI;:f. ~ IPr~!il, in f.4 ;:!ili:' Ell !';:' 9, i,n G,~OY'..
ANNO
.sjJ~ :51l81[

R ICC.lUUl 0 FE RiAr

nn
!',W,

Flm

~9Bl·!2 ItfiiER 19a~.:83' I,NTli:llR ,1'S83-~, INir~

,1\ It

,'~
2
~

!d!!t!G8. 'iII-:2.:~I4'E! [,)IES,TftA;, m 1.72:. kg f>!3_ '~Kililit(!; [fIel B.,GCCI;II. C!)fI~~ !&S P!I'eisellU'C ~, G F'~~ in N$z. to. , :2 ~res , ~In B (!l 11 Iin ij,hn'_

FRAN CO CAlLI $J n

AU

.mP1!CI

,SIIIilJ~,

:.sEtUE: ;l'i;I!:Eit IFIEII

lEC"CE ~~.~ S:l\MltnEN~~m'.. 1$6&161


1KIl'a

,t~-~

J U \I' EN II' US:

'1~·69

JUVENWUiSi

C C It
Ai,

1]3

::Ii

_,

'~~·1Q '1'1lQ.'M '!IL91t·\i',]

'~~-n;
'19;i11S·77 t'9:77-7,o

197;,1!·'r5

'~gn·v'

~91,5·m ,UlVlltlNlflIJH,i::
'~91.e,19 ,.III!JIVi:NrUSi

Fi E;aG~iNJ\' Ij!IAE"F;F1lMQ J Il.MiH1l~T1Ut$ JItii 'iliEJlNrTlLlI S JIU V,F1:t¥U!lS ~ IiJIVIin'rnilJ is J~ViENii'uf; Jl~V~NTIlJl5;

I A A

~
3~ 22

__

~,

,S
;1,

A
A

20 00

16:
la,

"
A A :A A A A
A Ai A
.

18 23

DI
2:9 I

2'7-'
,!!j,

MANDORUNI

ANDREA

,J1UlIi'ENIlfUS

30

1,7;9·. c~UVENTUS; ~StiJ·e,i'ii .!I UJIV~NTl(RS


19~n~:E12' II!J[aU1~ES!El 1982-:8.3 1!I1l) ~N IE'S E UI)'lI~EiSE 1'!i!a~~
J . _ " __ '

Ii;

00 ~ , ~, 2:S

'S
3;

26

4: it

27'

3rO

9:

Iri~\1i1!;r{l! i S~'QHir,1 {MEll. ~e~'1·1'S9 d CE"MirROCAMPI s·rA; m 1 ;,7,~"" ~~ 66. c.pe,. $C I L!"tO rneW in tli:"lr. e.g I'It~" ~ IPre~en:i5~· ill! N;ru~lMille s; 1 ; in :11 ~ 'U :i rt. GiO'i,l',01lii1i i e.

AN TO,N 1'0 SABA'fO

t9a1..:82

UfIQ·a11

~$7:9·00 SAM~J!lNlf;Hi't

\~97.J;!i-79 f{'!q:tU'

1'976.'" INTeR ~'9n·78 I NifE:Ft ott:. 7'1 IFORilJl'i'

JlJmo

sm.!Q~

I ~Ei

P'Illn,

1U,2·U 1'9D,~BIG,

CA''!''AJf',IZ'AFilO ItA 1Ii A NtzAIRO imiR

ir,

c;
Ai.

A A

IN'lii5R

A It A

'm6 ~ ~ ~

l~

'J!1

_, '1 =
'j'

I:~~

:2'

,:!!'

$0

,4

= !ill J

Sann'l ro;c' u,T]., 28·tll't·~ 9~ CEMfFiAVAN'1l"I" !-m 'I ,19:1. k'iJ 164. Cn!~C~rutD ne I S!J;nnl ne, C!liltiill 28 Pr.'B$ii~' 1;11 )l' !'ie'ttl I nJ Ni!lz~anal~ fA, 2, pr8'~~fI~~ e' 2: lI'et r h'~ ~, Eli 5, PI"!il'Si1!'fI:z:ee ;(I ~et I I n (j,lov.aiil~lie.
---

A'L£SSANDRO

Al,liOBEUJ

~lm·'14 1EI'lAl-7l5< 1!llll"&. 1,6 1:~;71 t 9Q·79 ~91l9=~i!II ~:Sfj;O·a;t 198.11.' 11~'·83
1

1SI77-~ I nfiiEII,

BIRt;)SCI A IB~ESC;I;It BlJiliESCIi. I I Nli'E&!I I N'iliEIi!I INiEf.!! ilNTilR ~Nl'f"ER IINlT~F!i

LA:fII~A,

c ~i
B '5 AI ,A

I, A

'16·I ~

14

'I 2: ~'1

FRANCO CAUSlO

I 1~a~~

p. A A A.

2.3 29 29:
Z9

ta:
U
15
nl'

1111

~,

9:Q

~ i '10

'1~

OENI'ROCAMPI15T1A.
-

"~Igg, .... (bt

WILL.I1.M BRADY
m '1.14. ~~ 7:Ii:,. O:re.~
~II,

'1~.·iIi~

SChillO 'M'! St. ~el,l'i!n .Bi):.'s M rlsmB)_ ~'" hi! 4'9' ·~jj\e:s. 6; 1f\e1U !'I'f!I:!;E!! Nu_ lirla*I!B!'. e MHO'
!~,

P1i!~,

1!W!i! 3
9 '1 !l

II 15Ti.. '15 1!iIr.! ..76 1'-"''-77

1~74

19\'17rV'8, .Jflfl.Sm.Ail, "'i'JiJ. '11 .USENA.L


t:9880
1~-'i

AftE'NAl AiF.IsmAl A1F,ie:~Jl. ,'-HSENAl

.A
4
.A

.It

;D:

1:3:

.u
39 :D'

J8

AlnSEiNM

.A

13,
'$'

'198.t-12
1Il~

t~·M

JlUVElMIUS Sj:I;MPDQRI4 :SA,"iUPOO;JilWA

,iUVENlUS:

,A .A
.14

It It

:M :26 :2S1
~ ~

:e,
:2!

I,

..
'

KAfi L-H EIINZ RU M M EN IGGE


(lv,",Jill). :~!!i,4j_'1I_ ~IJ l:~, Cr-e~h,:JtQ! iii i!i: II l!!ill!rU~Hsiilll UiP~~:tKlt l'lilel'lf!fl'li!!~ie O¥~::itl. 1~ pFtEiS.- !, ,Ill, feh 'ne:lla NiBl:l;, ited':e.;S~8 • -sQ,~ Niltill ttfrII I ~

ALA ,~3'~NI,Slirlrl~, I!'f! 'I.~.

l.J~tlClI;

(OI!!(l"i~l:!Iil!

~.~

'B:A'ViElBH M,. ·1I.J~77 UY,f:iiN M. '19n'~'18, B,A'yE;f,lN M"

·1914·~ " :!J:l.!i.,V6

.BAVlElBN M.

A A A

21
$2

,8

5;
I

31
'~

'191,9"10
"~\!8J,

'1'9Q..~

1:~1 ;'91I,i!4l!

BA'f,ERN N, 'M'y,ER'" M' --_. M

'11~,

UVEFiN M''. BA V ERIN M. a',YEIU~tI MI.


BA¥EH;~

A A
A A A

34
~ ~ ~ a4! 2.'9

nil' ~, ,8:

n
~

~14

:2Wi

~\,a,

ANGEllO
:S_5;(j~.RIl'~,l!ihl!'

:scil!J!to nEd I,EIi iFe,'Iler-e RlOmii.


~~

SECONIOO IPORTliErRE"

(.!\IN)",

FrI ECCIH II

1.00. Ikg 79.


$EIllEI
~$>

21'-3:"'1:951'

C~Et-

~u
mvEBlE ROMA

i!tm
,

"i_,;~

'MAnOVA 1~':rn 19"l1·~n MlANlO'iiA, '1m·/l3 MANjlQ'V,;l


1973-7tii!i '19'7'4.,'7$ M'A_OW.A.

19!i9·'~ -MANJO'!lA

'D'

e,

B
.~,
,

1975,76 1~J7 ott. '718; t9n·18 1978..·79

,ASCOLI __
~$COL! IRIM~NI, ~IMINI~

MANilOllA.

I C

11
14, 38

El~
:3;6;
:2~
=

:2

,_

Iil~

a
6

,A, ~

~l1
'37
--

'fI§

I 't§l·a,

197~N!O IC ESE N'<A, 19Q:m4M 'CE~ 118142 IC~S!N\A 'iIl~IJ3, ~~ElNA.

PE'SCARA,

B B B

t~~ ',1
38 201 38
:2;!,

I:

3$

B
A
A A

38, :SCI 1:

1$ 3'1 i

40

INTEf!!;

,_

;29

---

..
.. •

."

: '. _. 7.' ~::;~


.. ;.~.

. (: ..' .........-..:·...i;\';!j-.r:. .,"! .," I .:." ::i ~ i,::


I:~
," •

. ~_~. ,~_: ~ 1 ~ '.


I
I

e~
I

Siin Danicll IPG (,COOl, ':i"oI'J~f,~ U BEROl, m 1 ~B7.Ikg 78. 'CrBs~iuw fiEl·1 an S p,~U!l3'!l!lI'iIl'lD'~ Cc1il~i;I, !iii 1P::~$l~Z,~ Ii I'll Nat! I)n~!e: IBi ~I ~, in. N~iQfiale G!C1'i.i'~lIi.l e.

Milia
'1~I-n ·1Hl.:7'4

.~.

1~1iUt1~ , i!Bro
AI ,4 '1!
~< -

'1:g~;.f3

liNTER

WNTEA

'1~\4.'~
'1:91i ...& i
'19l8e-"m

liNHR IltI1fER: '197&,77 IN'mR, '19Tl,,7B IN,gH: '1~ '1~


!ltirEHI liNDA:

~iNifER:

,4
,4 ,A,

Ai.

18: 5, 115

A,

,A, ~

19 19
:n' .2'5

~
:~

'1~ 1I~,

-rum~

lINTER liNTER

nfr'iiER:

A,.2I
It
,4

~iNTER

~ 111 1,1):.

:2 ,t~

scir'Uto nel
I
~I

lmi [NO. ~fo'l8St Ce~T1R~Mp;DSIA,mil '1,"7'6i,


F3IIFl.i!

G~AMPI ERt!! _ AA1 NI,

in ]).;!Dlh~!'ll!ale.· A -

Ii! '~

n8i.

In B.

'Conti

kgl 14., C'te,. :2Oi ID!feSiM~e

!RIm I

''i!J91Q.'Trn

VA RES E -ro911 ..'U IHi:QGn~A. 'nD'ia'I'., l'f ''irRIWlrNA '1'~'JJ: V;A;Fii~E ''iII~~:4 VA 11m E
'iii 97£:75

1_-19 iFAMfUW, ~969-'7(11 VA;RES~

IS, A
18,

._.
,_,

b is,
~ ,A,

-.25
-

1kI

27

VA illES E ~m.;7:S IHmHI,


'ill 97&.'77

1im~H INli'flR 1l~791 1N1lJR


'm9lO4ini '1'.111-82' 'l_fBl,
1~484,

I tiTtER:

A Ai. A

.21
.:21 ~ 29

i.W

_
-

:j,

-m~

n",ER~ IIfliER,

:2iI;I: :28 :U
2Q1

~
i

'II~~ 'II~

1[~8

,A
A A-

AA

ss
tl'

"

'1 '1-

~. ~

GfANCARlUl PAS~NAT'O
CENMOCA.M PISTA
!S:i:~O'
li'tll

N8ZiClf'.i~!~

(Pill., ,~"956 m 1,,83. ~QI :BOl, 'li:te;. ,1'Iii!'11 'CIItad'.e l.IiBi •• 'cents :2 1J)t'e!s'i!i~1
j

IC~rulliil

E_

.MMJI

i!91iC·,T!ji JTot~ISl1 i1i9f:5-n mEV1So

mil

1il~·n
~~M
~l~

1II977~',NI:
'ID9'78-il9i

ifREV"I$O

~'SOOlm
I~

C C
'8 .A.

~:
~

11~

:;J!j,

''t981..m: 1~
'm~~

IM1i1IlitI INliiDI

,A,

:ze!;
2l' :2J '2;3

& is

:l

~nANI
UflTUi
~

liNlB-l

.A Ai
A;

:2
11

18,
33,

[B,

'f ~I

CA.R L.O M U Fh\ RO


_
AU;;"
,~

we ,~,

1111

''lin la, COrU!a 2'~.


,
,~

'~I.1.i6~,b]

,~P;n.),
14,

Of,e'~!!il'ijm,t! 1i'WI~i'lE(iliIlil-

1,.,1955,

in Nl3!Zi!l;llli8JI'e lB.

Iwge'
AI. II It

I '1~7A, '197""'75 '191$.-,76

'~~'n'

'V,_~ESe, U~fmR;

~Nft~

IIN'iI1i:R:

1ffiiS, l!Iall ~. '1j) ::H, :lot,


2,A,

,5

'tIEl,

~,

1~ l~ 1911-82
fl9U.m:
'Im-M

'!~11 ''Im:.~

A_OOOU INlO

um;lN ESE:

liNfmRi !INHH; ~NiI1EH: I:NTm;

. .A,
A, Ai

._,

lA,

,iI,

21' M,

21,
~'

It.

iI~,
7'

_, _.
~,

:!ii' '111 is i!t

STEFANO IAC~ONI
~~'i'I..! ti'1l nel! ~

~tt.!lMO POrillil EffE."


i;!i

lPell'u:gT:I" '1,~1:SS7 1m t ,,ee,, :kg


·$pt1;Je;iQ,. . SO!l!.i!DFIA

,00. O'iI;iI"

~lfillE F.ilis. R'~

. 191'1'4I.:i.!SP;O:~ETO

football cl'ulb 1.897


·p~fts.: Giam p;~eo Bon ip e rti .• g,en. mart: Pi,stro IG:ll~dJ:iia • dJ;;,.: F. Mlo ri n i r no :seg're:t8 ri'o Sergio Secco .' alllfrna1tlRi! Si'OVaJlni Trapattonl camp 01 Id i Ig·jD till:: Stad i0 Gom unal e (m 105 X 6,9':r. '11..160 spettato r'~ ) col'Oiri so cj'aU:' mag Iia a strlses va rti c,al~ b ia'[lJ o- n a re calza n ci nib ~an ch i e
I l:'
~I

191!"'16 iiNrelR '1UG-7:ir SPCU.J~]i\O

sede:: G,allerl'a san Federico ,54~ 'HJ121 Torino .~.tel. 111'1/511..62.22

1~1a;,·7'~ IIVO:E!lNiQ, '~979~W SA MBENIEC,m. '1~·1!l1 AVlELti.H!t/J}O, t!ln·,~ .A.lIiEUJ NO 1$8'-83 .AV~1.1tJNO
193~h .jUVENT1!J1S,

19l1'~'$e fRO. Pi 1Iil!i'lA

,A,:Itii

C, " 'G,~ 33 g: $9r


",;lQ

A D'

= ~

~.

.A,

3tiI
2)

:as,
.~
,~,

:~~I

:2'0

.ill

,1

,2i:

~s.Ml(Ilrll! , flEiFtZ I~ o. m
1l.a'e!!il6. o!:.niili!l
,

lUCIANO

·dI~S!l!~'1 ('VEl,. '~;'jl ..1IQ~.'tPt '~.l'i',. .it:1:!l }'·I. iCrE! ~I;;'i,!lti:') n:11i I I
$1jU!UJRA

FA,VERO

$EI!lI~
II!)

~,n;[S,

FlE'l!'! ~

'~:9'7lM!'9 S'~R~~Il!I\8A 1J97i·iQ S ~f!l:A'CiUtSA 'R A'C us A, t900·t1 iIlit~. :eo· ~'~MUU 11911·12 RUliljNm ol't" M A.VELJtJ~C '1:9E1i'ii\'~ A:V'~lIb~ ~IN,O

l' 9r7'@··71 I ~niLAN:~S;E ~197i6·t7 ~I~s~u~k 'iii977.7~ :SAJ,E~NIIIi!i,;!tt\l:A;

37 10 't7 ,C~ ~
'C
IO~'

il,1

_
-

.s.~

,n~' ~~
.8· B ,A S11 7: 3,0

2:

_ ~

l'

1e~,a~,
-

.A.llEIJ.UNO

A A

'tl
~;Q

_,
--

_,

A 1li41'ON10 CABIR I N I
"ii'ER;!.1 INO'. m il.Wi3;" kl; "r.~" Cr'6MiUiIlQ n E! I i$
Cr~ml)nJg::l e, COf1lt!ll1 !S.j; 'pr D:B;eii~e e :r!I r.et~ _. .... i,n NM - , A ! ~ iP~cS ., iill - i1!i e '1'3 illl G,!o'o!' Gir{l~Q_!'\iIi,

:a.~~1:5in

.RtmO

~~b

~liU~:

;_PFl~.
~

11m
~.
::1Il

.
I

1S~3i-7~ ICRiEMQNIESfE 19~'~,.·~~ICR[MON~S1E 1975,76 .A;iFAl.A~ni,1!!. 1'm·or7 JI IjIV,EINlJ1Lll'ii ~9fi··~,a,JIUJ,V,I5NiUlIS I 19r7i·\i'sl Jill V,ENJ1U:S
I
I

iC

c
A
A
,A A A

,8

tf5 7
~ ~ ~

1
-

11~

1
:2 1

1:i381.82i ,lJI!JIVFilNTUS· I 1:9a~",~, I JU'VIEN1'US 1;W·M J !;'!!\f' !5:j'ffIU ~

1'm·SQ .!I ~iill:mlU(~ 1!!!tOO·S~ .!IUVEN11l1S

~1
2:9 t9

A A

':r

.is 1

1B,~d'.l.8i'i~. C(j!l1J~ ~ 9 ~rll:g;.

ME~:ll.~I'NO·"
~~

R~p~b!:!,Ueil ,c!:!' SilliI'II iM:lii'inD.


!TI

'M ASS IM 0 80 N ~ NI
'11.78, k!i:i
jig

sa, CI"E)l:i.c,i uti!! :D


A A
lEI!
--

LUCIANO

1SIJI;LI!.mRA

IireII NiQ'z., lQ.iQ~iPfll ie" ~~FlI~ m$. ~~I

'113·1(1)·1"9

FAvERO

ClE51ENA ~SI1·a~ J'l:JIVEINlTI!.!!s 1'ge;i!~!?3 JIJ'ViEN"HJS . 1Se,~, Jtl!IJIENTllS


1!.!I~t;ti"

1.91'[8· 'irE' 1sr:ra.Silll 1'SOO-S:1i

~m·7!

BiEU.Aft'I!A ffiIFtLl' 'O~S~~A

3i' IC~ m i8i :~


,i,W

:2

~
1

::l:B :2t3i

:a
t

A.

:n'

SERO~rQ BRIO
SrOPlPER:, Lcca~ GM
A.-¥J!.IClI
I

m 'I.~Q:. Kg :a ill.,. CJ1e:s;ehJto nel


tiBl '~ !PTti!i:!l8~2'1;I i I!'I ~allIOillli!i
-

, 9..!lM 9S$

I,!!!·

B,

$0 IYi.D J!lA

$"~~E

Pfln. mID

191'5i-'18,

~H74d7!!!1 ~EC-OE n~:,. 1.i!11 JUVl:tII1fIUS

t9$" ..e~' JUI'V1EN:TUS 1'991.:8:' .JUVENWUS:


,

·~'m·7I1: PISM,I ESE. ~9r7iQ:·t91 J.~ V1E~rnls 191f9<,._B (II JUVieN,llJ:S

1'!il76~,n Ifii,~S1Q~SE E

,Fi'! lS'TO ~IES,t

s:eo.e~

J~V\ENTU:S

1S~;.:~;.1

JlII\lIENTU$

C A '6 ,0 Ii A A A A A A

1
24'

3<7 ;
.~

:J.!!

_
-

,_,

:2' .~

_,

:214; ;~t6

4 2'9

.]

(1:6f:1l'1'!,!1t1iCO IU~ Nav,~'i:fUIi:!I(Mil:), 25·!"'1~: L ! EIRO, m '1' ,"~,E!, k.g- 7~·, Ci"·~'9l!;: IilbU nallil A~~I~fljt~, Conta 67 - ~!'I'1~\Si~Hiz~ il!i '~. rot! r:1'II N 3ZIOI'!!i!i l!l:j! .A Ii .~pr.m:!ief:lZifl' ~n IB,_

GAEifA~O

SCU!:tEA

A,'tj)

,8 ,A ,A, ,A. ,Il

~ ~ 00 ::to

~ ~
;ii!

A
A

It

,2!31

29 ;3.0

·41.
,G ;:;.
:~

A A

SA)
3(11

00

i!

..JUVENTUS

AlA DESTIHA, m 1J!'3. kg ij9.. C!fres(:lu~1;JI lIIel LR:.. Vicf;! nzs. Ct>nita 3 pre"~e n:;!:e !FIi N!!I~2: {lfillll~ B >e ;6 .I n GI!ll'!!,!'!ii1l~ I,~·. i

MA56-~MO BR~AS~H,~ 1[11) _ _ !I.i~~g _ViCBi'I!HiItIJ. (\I' ~_], t2-"'~ 9!5S

i~ry:§·76

'~·i:lIT1'lS L, \Ii veE NZti.. 1978-79 L.,fil. 'V ~CENz'A, ·CAG liLA R i

'~976·n L.H4I. V~CE'N_2'A,

L,.frI. V ~CENZ'A,

16 A
,A
,;it

;2:
!Hi

a,

IIlI!

:2
'~8 Si4, 6;
'1

'~s"l.ao
19~·a:1!
~'9:r!i....a~ Ci'~t. S"I

L.R. \!' tClliNll:.A,


b;.F.!, V ~GE'Nlil:·A. iU:rn;!l!UiA

·1~~·t~ GE~O"A" 1:9:!3;'1il~ 'O:ENiO·,A


Co.,~ru\:~1

101 A ~ I! za;
,A ~

:8

11
:9' 1:2

·e·

di~ (t;!IIfei;i!!I ~nii!1,[ ~Y:~';_4·9-1 2 CE:N"TAOCAIM P~:Sf A, r,n i ,.fle" !<g 70. Ol'\e... sc i!Ji~o fIIal :S, Mi!:!,ft Ino d~ P'h:m.. C-tlJ1t~ 14 pre::!:I,_ IB' is r.iSil' in MM, /J;, !Iji 2i pn!U., Ylii Ell ,
1;.NWj .SlllI!J,i,'D'~.

[MARCO TA.RDELLI

s.~

se~ ~
10!ll::2
:EIi

itn-r
;[6

'tl::7,2'··7.3 PIII:stA 1~:iI'l~14 IP,~$A I HI'74:.·~~ I~OMQ'

e~
A'Hi:2 A A A

tSTS,·w6

JlI!JIV:EI'fnlIJS JltJlVElN!T1l!IS· '~g&O.~;~ JlIlJI\tEN.T1!JS 11'9~,~.-'82: Jtirvl:mt!lJ; '1'98.~ •. :2~1lJ JYViENTUS


I 1'~a;rt.Ba I Jl!i!jJI~Nll!lS

1 19tV9.sa

19~6,·('J ,U.JVE~'i!i'U:S 1~n'.;1;S JUVt1N';liUS

JlIi.lIi\fIS!NI1US

:2 :I oll 4

m·ts,

A .~:$i A.21)
;illiI;

'21lI' ~8

A
AiilS!5
Ai..:2;$

:~:

~; ~, 7'

~.

IPmIn ImFU. Dge,iil9§6, ~ElNTAAV:'ANn. m ~',;,7041.qJl ~, C~8S~ii.iUil i ~I ICiilrUQnC:;!I 'iJinu!S,. Cilrrni!!l ~ pr'-e~enz~'
ill!

PA,Q,lO ROSS;I

'111 !'eli ! i!IJ ~~I!(I'_f'!ale' ,A. 'j pre:;:e!ll8 ~I'!I B -e 11 I.'!re:se!1~Je. e 6: re~1 ~I'll G !I}'!,i':gnl Be~

1'tn,Jtj; i!'¥!l1:. '~~

JiIllIlVfM'WiS

L, Rr. vmiCm~. t981·g Jt!lWN'iU8 '1982-;83, JUv.:ENlIIUS '1~'64, JUVEM'm'US

1~9n:·,78 1i.,IR" V~liC~, 1'!i!7~Vm II..:F.I. U!C~, y 1:sm~H 1~l;f!:lJG'!A

19;.ts"n

ClOMO

A
j;,

'r='

,l.:R" vruc£:N'ZA,

Ai
"
c~

~,

IS

a:o
2;8

,a'i :I'M
~15 1liJi

~soo.-si

1'1 . 31 A
:AI ~
~I

21,

1I1il;li1 JO:Eicf (Fr.{)iiC'lli ~D ,. Coon'ta 5~, wre· :selfli!rE!i E!' 37 lf1stline~alai !N8ll~QiIaliB f.rIH1!IU::S:E¥,
~oiilLnD

,Jaoe:uf [FRniOH'l]., ~t-6·~~ CENrF!lOCAM;Fi'~8TA, Ifni t.rs, 'k~

MJ CH El ~ LA'inN ~

n,

Cf1~'

~I
'i(:~':il';~

'~9n1',~ Nl;Q,N:CV'

N_ANity

~i97.¢..n, NAN:O,¥' 1Il~.';S, NAN~,V


iU~n'

s
8
I

,~

113I .~ A ,~
Ii;.

~:
25

17'

,~

'1HW&,.':il':!i!' NANC', ~srr'9\,$i!l1 ',SA;iIJrt.lrr.DI ElNr4!E: '1'~_'81 "SA~IN'I'-IFB11ElNN E: I 1:se,~142 'SAI~N1.I~1 E;NNE: I

'ill.M7dl,e1, N.AIN:C'f

NANce¥'

ill
A A

A. A

36: .Jl!i
:~
'00

s
,

~iB

t~h 1~B<II,

JU\iiENiliUS
JUVENi'fUS

:m:

H
D
1'S;
~l

14t~. ~6i

-,

Ai'21

B,~~~ imPcn\~l~~" ~·S;.1~ A !..A, ,$1 N i$11R;~. m 1~B~. kJll C\res~~~'tCi ~~ Zaw,!'5l~:;I1 ~y(lgiD$-Z·t2 ff\Oii~[1)i:lil. C~"tl;i

ZBIGNIEW

BONIa<

rs.

lJ;treiS,

lia! '~2' rel'h

!"le i la

NElz.

pol "CoCO.

~i9f1~~~~,

Z)l',WffiSZti. BVDI",
~U)'2ElW

8
#!"

lI~'f'~i

·;:9r76·'f]"

'19'f1~1,e; W'.!I[):ZEW lO'D:Z '1913-7:9, W:IID.'2EW UJI([),Z '1~!l!, W]~EW L.O~: '1~1!i~ ~U~ L.!QilllZ:

w ~1Il)l:E:W l/O:nl2,

iIl'ODZ

·t982~e!: ,JUVEN1US
~9IrJ'.:B<a,

'1S81i",~2' w,mli>ZEW LIQ11l~:

,Ai,

A .A ,~ ,A

A,

116,

~e:,
21,

JlijliiiEJinUS

,A, A

l UCttlLN'O BO D~N I
WJ!!J!lJO (B.S,).,

5000'14100, POoi=lllfH!R'E.. seil.llw JlIe' v' At;J!ll,enl',EI.


MfNOI
'$I!!UI.'(lI1UI

'12--:~1:9~, Iitr'i 1,,18. ikQi 'ii'2. !C~!IlI SI£~ III

PRe:s ~
'M

·1914.''ffl

.,ffi!'8 -"1$ 19'1~ ~i982~ 1~~,

19m·'n ICREMONIESiE 1!9n"''1\!:I: AT'A ILlIiINl'A


JU\r~M'fO!l; JUVEN1FUS J~V~NiTUS

191~.'li 10REM 0'1'4 IES!E: ATjJ.A:NfA

ICREMONESE

A A
A A

10

'TI

J7 I ::!~I

11

~ I '1:2. 'zJt I 22,


~.

rs

'7

l'

:SfEFANO' ,P'IOLI
mO},/lEFi., ,m " ;es"
Pti1ma"
~iJft~;,

1~~11~1'~
~Qi

'l"2.

~~ijiJti;;!l

f1ell

t!m2--33 '1~~,

P,;i\RIU,A f'A~lMlA

C1

Cl ~

~:O
'1

N I COL_A r:AR'~'COLA I[ II D ,~c~ulo JlIel


N:Mioo3l!c

l !1£jiEIRO-SliOI?,PJE;ft

1m 1. ,8[1'" ~g 72. ;Cr~IB-!;:!r~, C'tIfijt~, 'i I) p~e-!;ieme ~In GSov,:;jnll

~d.

~IW~'Ili63

e.

~'9:eI~G' UFUI
1'~-8J
1

1U~~,

B:AR~,

Jl.n'J;;"lUSi

4,

~ B

3ti ,:1W

.i'l:O

:~:

ICL.AU D I0 PiR AIN DE loU


.6o-::rntiiire
.iWNO 1:Ii C;;rem!)AeSOe,

M-,E[J'.ANO,

Oi\ii!!h~IiI~_'lf~ I~). JTIi " .716.. ~g

Conm

_'J~., Cre:5icd Ulto nel~ liil'e~e~e ~!Fl, N!;'!:SERI~'

·'$.i1;l.·~~1

G~OV'rl~; ~. I

~M --

1:9:'1'-78 1:979,.'{9
19~'

1'91,'4-75 : QAIEMONlmE 1\!l7.s.'7S C~EMONES:c: 19:7~77 C!REMON~Se::: _"',iITALA NTA,


j ... VE;fitI:1[JlS,

e
C ~ .A

I\II!~S I :Fm'~ :3 '~:ii! ,37

GlF.tE:MONJE;,:5lE

e
A A lit

as
:27

~:

~
'1

1m..

'1g!M-12

l:9iO'-8'i

1983-M

~UV~l.JS ·J.;rullViENiTUS .Jlnf.ENilfUS JlllliiUNiuS

11~ ~

.A

iJ;,

ts

=.

"1'

~'

.2 reti in l"\I;azi}!flII1!ti!e f!!!!!'il in Gic\I',i!Ini I's:_

'V'!t't.'ona, iII;Z-iH~ C£t'I.I'TEloc.AMlP',IST A. m 11.'';1':2'; ~;g &4_ :5(i:iuto IIIItI \l"eil"Oin{l., CooIlts S pr~·e~.e

BENIAMI~:O VIGNO'LA,
a,

c~
C
I~~

6 prte~enile

;3:

-:iI~1
"3

':I~'791

~1~'1
'1:~"~

aa,~.

~;~

VER~_A" VER,ONlA Alrl~ll.JNO ,A,VELLI NO, .A~ELlIiNO J1fY~:S

IB Ai
oil A Ai.

;1\

6 ~ ,is
,~ ,~ :25

::Ii!

,~
3
']I'

••..

••

.:!i

':.
I '.. ._ I ......

.
_ _. _ -

IFE!RNANDO ORSI
~1C~..i!tO

IPiIl ~MO P,O'AT~ERE,; m 1 ,e. ~g '18,. CIlIf:lto


ne'I'U, R!jma. -

iROI:lll!ll,

'12~e-'t~,

1'9;j'~ 1UC!·lt

BIENiA LA'l~0

t'ge~'·b

1:Sei~

P,#UlMA. P:A!RMA

I'~

le~1

1~'wJiIQ

'C~I B ,A,

'18
33 ~
'17

:D:
:~I

n'

:3,1

::i~,

nIl Id'ii lana 8 'O':'O'~'15" R-·li"'!ilm"·8: ,_ 11 O'~/"3',"Q5···1 ,~j_'II1 9' .. II· V .0.. IP:ms j,h30te: Gior~io Chinagli,a ... dlilf. !Q:e,n.:: lFe~ice!p'ulr~c~., dl.,'!S.:: N:elilo Governato SIBllretariia: IG'ab r:il8 111,a G rassJ '. a~lelilll'Drre:' IJuan Ca,r~os !lo'rel" ZOI .' . ,- ·t····,·,~ ICi8lmIPO ..lI; g~II"'.' ",:~ '8"*~auQi 0"'--,1':,I,m' IP 'ICO {.. 'iii 1i"!I~ X:_. "~ V~.: UV s pe··tt,~· FI ,1 ~~ - Del'lL _ -,A'. ,I ., "" .. II m II U U .. 7~-O' p·ln '. Ian
vii'a·· . ~.
Ie···JI;,!. .
_.1

",iU, '" SJ!i,i!iIe~


J

~.g,.

I.

--',

....

'..

_.!I",;I

'*0 ~Q~,.

M ASSilIMO

S~ORGATO

~'~~.-'~ S"-~J~U:m-;i';~il~:;I',a blanco-celeste I!I,iiOJD~~ EtJCJl__ ~!~_,


"iI,!!;~ __ .__ iI<i!;.'V ~_

I~,

calzonclnt~ __~ ,_, u

oeo . .'
ncl ~i
g __ ~[""!

fQrilllli!!i,!, 3~~1t6~' TEFiiZIINO. 1m 1.92:" kg 75. CJ8:!1(;:luw' F!tillilll JUYIl'l!nJt1l:!l; OtiJf!ti:! 1 IP e!!!~rnz;1!! 1111 N~~l!:Ifiili! I'i!jl G!,Q'Y!jiii'lli;e.

k~a, L!!~!

iii
~ A

'~II '~I

A A

Ui

,M

$;

3:

D',ANIElf: PILIS!Q1lI
s:TOFliFiER,
I I

N!!iii'i!!~rlii'(B'G)!
lIJj

1"Ati5!!i!:!nti!i.
;!i.N1im

2t"9,;-;1'~ t .. k'lli 75. Crl!l~C I'i1tG iiiii3:Ie~'!,

I
191

'~919.6Q ,AfALANfA., ';;~·a,11 A'1!'AtANTA .1'2 A,iliALANli'A 1'!a;'U·S3: A'TALANTA 1'9I'3·e.a, ,l'f ALA,N'fA 1IiI:tt. ~, LA.!!:mo

',:oo~

C,1 ~

,:2'l' ,3-8:
:3,4,

:3§,

"

I A

2ail'

7'


.. I
,

ARTURO
IUIBcJ'!i!O; 1·:ln~li!lt.
~I

VmANElLlO

V'.n~ii!!l" t~·'iII·'1'ase: rn 11 tan;, 12" C;1'1~§iC~:ytl;!! l1!i!!1r-

." lj;
.=-.....~;.~.;:
:'::"
••

r :-.~- .... -..;: '., ~


~I."-:: ~:. ,"',.•..
', '- ...

:".:,~.
• -

.
:.1
I

.,. I_

. I::J. "J.!...\;.:-

:.., ... ".

- ..

{'

, {'
r' ••

_ .. 0'..:-.

..:..:2..:::.=... e~

t:;'

n81,~ ,o.ra;s:M

Ponti! A,h~i!iJel (:ftr.,u,l!Im ~ 8·~:..'1'9~: MElD IANiCI'. l1li 1 .15, ~g 12. Or~i&i:'1 urtt;li ~~I·· I Irnh:fi'llI!fj~~of'ili)~ d,1 IP'OI'IIiO ,A;legrl[!: I(Sr,s::i,i1,], .. C!)i'iit:::Ji ,4:1il: pJiiji:!ienztl 1i'1I' 4, rtlti nel! a ~~zl:l;!'"
!

mATISTA JlGio BatilS"'1a D8 ,Sill~

ian,.

,A

It

I,

2.5

GABRIElE. POml.AVrNl
'TiERZ INO;, m '1,'73,. k-g 72', C1'e$el UN
I1llriBsit:ilai_
,iQlNOI

G~"l"dg

(BSj:. :2.5·1'1,,~t~

f1~~

,S!JU~ ,Eu,(ZA,NO

$EFIIE, ~\RE:S, filii I

1I!91Z·a~, I[.AZ!iij! ~i9Il.g ,!.JlZI!Q

1I977~1,~ 1i !91t·'151 11~8W! ~98Q·B,~ ~lOOt'.f!l2'


1

~97G.77 18Ff~CKA,
IBRESO,EA

19'1,5.76

IBR:ESC~A 18R:tSO'i:A IBFi:ESC~A

IFi1ESC~A

18
lEI!

16

A"

'8
B

~ ~ ~ 3:5.
29

:3

27
3'4 21

4
"

IB Ai.

00

:I

VIN,CENZO IJ~AMICO
lill;l'M • A hfll'li;!l $ R(!ml;il.

~~ill1! •• ,~11.,'1~ Al.A, OlES1rfl!A, In 1.12. kg 7ln. Cm:!lt:iliUl

il'el1e ~ln N,niiDr'HiIIEl' e e 1 pr,$.;en(l~ iln


, Jd,frAi;I

C!ll!ntil

'1' p'r;B;$I3l(;tz,@.~'

'G I'~

l'

,s0!ll~ ILAZIO

,sERle iR~'.I~

Am

'~\9i7~ ~':t,~, ilAZIQ ~,9n,'7431 lAZUl' ~'~'7:4, 1t.AZIOI ·~'9114).'75 lAZIO ~'9Im.'l? ID-MIO' f'S77,,'if'El, 11l.~'O
1'!l!'7S-7,6,

19t7:o;::!'~'

,=

UZ~O

A At A.

'ill

,_ ,_

-.
:2
=

:2'7
;:is :22'

A
A A A

A
It II

'~9~J,G1'

'Hi~BOI

~'9r13,'lS' lA;t.IO

'!ill ;25:

11'

!4i
:2

:2 :2
4

f9'S1~..!~' nls;z.:~'

1In0!RINO
UZIO

1~j!i;ZIO'

ft,,
2i;l:

ll983,a4,

IUllO

3m1

IlAZIt@1

B A

:;.t, :2.5,

'mo

~
'J

LI ON EIl.ILO M A ~ F REDON lA,


(,iErii.iTfliOCAlMPh3i1' A! 'i'!i!1 'I .ti. !kg "rS. ,ere· t;i~~ukil 1Tti;l'i 1.3 ILa:zlilii. ,iCor!tI " ~res!9l'iz~ in ~3Z'!'l;lina!e' A.; J.'Ii. Till 13, 'Ill' 1 'I pf~~n\le ~ 'i
I_

RD'm:a, 2'1~U.!89SG

~ei:~ ~n Gio'll,!!ini:r'i3

t9~'n
19.1~

1'[;)1'5'-'11G

'1'Sfl!;.n lAllIO
:~._~~':~;: .... -; '::_ .. •• ~ ~. -,' I

11~n~7;at;i\_Z~O
ILj\Z~O

tA2mO, lAZIOI

A
Iii, A

,5;

A
A I
B 8

:291 .'
:2:EI


1 •

..,".

: • __• :_10.;:_:

:
_


,

~.......!':"_~

~~~~',."'"

I,

1.,,"-:'

_..

"'........

I'.

t'9iJll]~ln' LAZlIO' '1:s!i;liiI,-:B2 ~~Ol '1ft2'ftm ~j~O


I

:2,1

t~'~

l4~IO

Ai.

:l&

4
.41

BRUNO CIC RDANe


CENTFlA'V'AN'T I,
lRol!M. ~Ill,a LM 1,!:jI.C'Onl)£!!1101 pli'ii~e~", !e_ 1: !''Ei~' h'll ~i!lZ:I~Ii'Uj,1 tI: ,A. ~i'pri!i~.sefl~!I!i II!'! I!!l 'E! 1111, I;Ir~D'elill'e ,~ e, r'ot I I~ GI!l)v~nll,e"
~(!I ,~&!I,

'1.'11'5,. kg iEt C.:ne:ll~luto

t3·&-I'5'.

'tm~'ill,l",Z 10 '1~'19, LA2Ul


'~91~1

'~9inl-7G '916-11' ItAZUJ

wmo

SBue
A
A

A
Z

P"f:I~~ ft'PI

'1~
26

~";.!2' ltAZlC

1f:"'~,
,~~,

1I~,1

~IC

W'IQ

An A . 3Q
';1\ ~

~ ;;0
~~

~12
i9

Il:AZIOI ID.4ZIO

,g 'B,
j"

Ill,

'18

38

18
;I)

le,'>-'~'
..... 'I ~ .. '
'"

,:.

..... :

/."

MIUt~ ,!ill lPorli:l! :Slilv,o UIICJ. :~t!C'.!l:W; AIl.A :s I f!iJ ~ST1Fl:.". m ~,8-3. kg 79. Crl9"c IlJtg !fIol B.'O't9![1;la M;usta. '1~·'l4 , :s ~~A~!JSA

FORJU'N AIO

0 RR~SI

'1974·,715 ' ,S ~lfiJli!CllJ:SA 19l1',5,,'It;: COMo . 1!9n;.'il9 P,ISTOUES/E,

C
C

H
~,
IS

1j7,5~77 ,SUl'ACUJS'A, 1Ift.'78 G~UITI

A
~ A

:2
:3 6, 1: ,4,

e ,as
C
A
A

l'giI9~1C AS OOJ!. I[ 1)m:.tt kSOOU t'!YJ,1:«Ili A;SCIIOU


t~'.a ~~"'~

'35 :~ :~

:m
30 H

,:

'ro~n~o
~,m,~riil!A

,~,

21

~"

~I

MASSIMO CACC~A'ORI
Alcoli'
~~CQN DO K);f!ifl [FilE, IF!'Ii ~. ~a;!, [kg 7~. era", :9;[1;illloo nfl'l! t'l6~ Illi.lea A seo I I', 01] '1 pre-

:PiceJilO", 4·~"1'9:S~1

~Si8n!l!liIn N,iU:io!i'i~ I (:1

e;.

nt~

"'

1~,
'~_.'~'

iJ~
CAGLI'AIR I

'197Q·'~

'~ml,:n: S.MP;DDFtIA '1m;"74 SIL\MPI)OFl;U\

'1917'in·'~, IINliEIA

INllElA

A, ,A, A A"

A
A
A A lIS A. A,

2:6

191~·I,S ,SAMPDORI A,
197$-'~G; SAMP\ODFil:I,A,

~,

UI

';m.i"9
'1~1
'1~,

19'1i-n' ;971·7;1, 1~'

SAM PClD'O,~ lAo


SAtd{filiO"Q1f.:UA,
LAl:IIIQ

Ai.

il9 :~,
,!JI!j;

3Q

:31

LAZIO

a,
31

LAlI~O
!..AZma

,~

lA,

31' 4'G

'1~

'193~,S!l

1~1

uumo

8;

lAZ~!O U2~o

A,

Ii; B

1,It,

23

EFt ~ ESliO CAJJSll


ft!lJIT:!lII. iijiollaftli i!ij1 ,

8.:.;1005

'VEtn!~NlO'" i"ii'iI t,Tl. ~ ''iN:L (;:r~a¢iu~{). n~:~II;(!I ",.!lJl(!,.. Ccmt;aJ ~ ~r>!3~EI rf!z~! riil f'/J~lg;Fh!!!I;jJI

11SQ:-8AI
D~'.. ~

L'llTO CA.~E;

GIANCARUJ MARINI
,tCi'llitjJi

IRQ !i'niiI_", '1"""'9i,;'! 964 CENJlFUJlC"APi.UlI HSi.A, m '1 ,"il'''';, kg ~_ O!ll~


lriQ~li~

. 'I

'\

I!.aq:iio.

'.L

~
-

CACCIATORI
CLAIJllll

MASSIMO

(MS)., '~~.,il9M, CENn~CA~~'~STA. m l' ,77'" ~~ 74., (~... :te:~Y~i(!i If'tcJln M;::U;:S'E:~!!l'_
I 10:
111 ,.,.",.,

~r"

V~rw AZZA I\l m

C
C iC ,.1\

I!)

:M

ail

,n
D
25 illS,

3, 1
"

.A

2
"=,

,#II. .' AI. A 2B ,A. ~,

"

,A.
A

lOll UlERO 'GA RU NI


ALA.. ~N-O '1975-'m; 1~7i
Ill!

t,n. ,Ioiig 711. 'Cm-e!!!(;il!.ltQ' ne!~ CQ~.


~mA

Sinzmo UtGl. ,iI!I4·'~ 9$r7

'~m..t2' 'crES£N'A 'tm~ 'CeSfSt4;A


'~~

'1i~;1

,'~
,t~~

1~~~

EMPDU

OOMill

t4o.-cml~f!,I41, i r;,AN:Q1 ~~NA 'ceSENA

~OC()~IU'!~IA

,A, I

MBS
118 ~

e
to·
lEI!

,29

!et IS

~
,~

1';(1

';r ~

,is

It

:27
~
~I

'1Q

9'
3

Hi

PR IMO PO~~n ER E, m 'I ,:902. kfl :00., ere,.


!SC~ut\1l

GIULt ._ Q TERRAHEO BiI'i~ ,tMU, 1i-,t!).·1.gsa,


~'I S~n:gn.o"

~o
11973.,'4

.SOOOM .MONZA MONZA .MONZA 1'Oftitiio

.$~IilJe

'1197.5·16
197-0,77 197'1.'78

'1974·75

MOMIA,

I;€,de: via Turati 3! ,201'2.1 Mnano _, tel. ij2lS5.59JJl6 PIi!S.,: G'iuseppe Fa(na +. gmn~ man.,: Antonio Cardma .• d.'s~: S.. Ram,ac:cioni $le.gre,ta:~ia:: Rina Ba rba ra E rc 0. Ii. a~~[enat'ol1e,:Niis Li e d h 01m Ic:a:mpo Eli! lit1lE.lil: S tad lo «G iu sep IPe 'M eazza- r( m 11 Dx 68 83.141 S piettat 0 ri } c!D!I~lni ocian: m!agli:a a. strsce verti,Gali rosso-rere, ca.. s lzonclnl bianchl
I

11M'8.·.:;ral TOiiCRN)O ~~8m1 liO~INo.

C 8, ,A A,

e e
,

PAe:s. ~ :2
21

,R'5Q

.~
.~'

38
'16

t9S8·e,·~ ]O~II~o.
l~·a3; t98.l·!9i4
TOFl:INO

t·9a;~.$2 ro,R~Ni() 10filliNlO

A. A At. A

29

ao
.28
,!1Q1

It.

00

SO


1:$.

23.

f'O

30

21
JO

If AAN'C 0 BA,RES~ UU
LI BEAO
i

I'USOI rI!'Ei:V,I;i!illI! :;;l'tO. ~TtltiIfI !!! pr-~:!rIt..n(!e If' ~~~!i!!l'I!I;!lle ,A", ';!l). I i"II 8; Ii!! 18 p['1a$em~al e :2 r'r;lt~ IIlI GIO'!!',I'l!!'Ii!'I·fl·. . 19$'77 MIlAN 1e<71~'7,8 M.II.JiiN
19,1.8.'19

'f,r'<I y'@~j i :C!fto, (N). !B-<5 ··1M !1H 1-;7,5, k:Jg 1(1" C.r~:9chjl(l,

noe-

1:91l'g'4:!),

M:I LA

1'~1

1~;..:e!

1'SS1"~ 1~-;1!i4

M I LAN MU.AN MilAN

M I n.J!.IN! MilAN

Ni

F~,l".PPO GALLJ
M UeM, 19'$-·1~: h '11, ere·scluto Mi j fi1'I, CQiriltllli 8. (lre~oe!n~'B!. In N,azio.i"i!a!(i iIlI .~ i rli G j,o!o!:!!In!'le..

STOPPER, If! 'U'?

nel

Ell

SER'GIOBAnlSINI
tE,R2]NO.
M l;I~e!i!e. CoMa 4 pitl(l::!i(i!M\iI e '; rete !11 N~a~loQi!:!i9: A. 11 p.~S!i!liii:mal e 1 !l'et(;l in lB. I i4. pl"e;S:6'n::il1l !!:J '1 r,ste I n O·~O·!o!.I;IInlie,
NINO [1917&'791 1'SlI'lNOI

rn 1 Jie" k'1iJ7:2, Crr~t;~hrl:o n~lI.a

!MUliiil. 'l'...:s; .. t969

.sa~
IM~ UN

SE:!E~.i
A
B; lB: ,3;7'

r:=
=.

·1'9a~..:e2' M~ LAN ·t,~ IM:ILA!'4

1'soo-:ei'

Mil LAN M~ LAN

Ii A,

1S1D:-:84 !MIlLAN

30 S :ll ,1 19 5,

.AGO'STmN.o D BAfliOLOME~
lR!):m • 84 .. 955 1 1MED JIANO, m 1,,00. k'g 73. ICrra:!iC~1!,It(ill'ie~. ,Ia ftll):iTliii. Conte 5 pre:s: De 111 N~~Q1i!~le B. '11 g>I'1eSiiI;rjii1:1!1i Cl :9 r'tI1tl lin iNii!~h:!I~!i!! Gio.· e
'l,!',E!!:'IIj!e' liJ.lNO ~AD:IIlII
r

se81[ MES,

~ -

-~

HEl!

1912..'11 FtOMA 19f.3.·7' FtlOMA '11974·1S' FIlOfMA.


'19.!.!5~76

IA

1'~~,-'rtROM/i; I 11'71·,·71
I

L.~. V'IC[N,ZA,

R!OMA R.~MA
10M.

,A Ai, B.

A
A

13 D
29 26 28

,III
,Ei,

~I

18'13·79 :.. 1979 00 i91O i1 t·~1..e2:


"_"

_"

1W3>.14

1~,

,IiiOMA IROMA

ROMA,

IROMA

A It Ii A

A A

'23:~

1·a ! ! ~. .5

ZI:

H: II

'n

6· 3'

M A,U IR01 f,AS SOTTI


,itOmIJ. 1'!l)I.'t ·'lfr960 TER:ZI NO." rn '~,.71, ~om 71. Crecschjk!, i'Ie~lal lM~O_ Cotnits, 1 f-IreselU"~ in N02fiOl'ila h:~~ e 13 pl"esel1ile e l' lI'.:i:t" j ifii GiiQ.v8I'11i,I,I;t, • .!ilmn

~~ LA2~o MillA1N

1SI!~11:~lt'_BS,
A.
~ A
B

RET!

SERG BATllSTINI

·1:U'9>.1O 1~11
'198>1'-82

'191:J1,.·"

LA'Zm
NtllAiN

19U·83 MU!.&iN UilAlN '1~~

:2:1" 33 i~
32! 3Q1

~14,

A,

"lIN ICIIO VERZA


bI:rIr Piunl'

Afi.A O'EsmA.
;d!l;lI1l!l!I!'e I vardl'fIl.

I(pm.ll. iII.. 11,·195'1

F!i'II

!lei I,e J.Ui'l/efl~u:s., COntt8

l .'11'.,. k!iil

e !ii

~rl:i:sen:l'Q' ln !Jl;~;SlStJZEli !B 'I r\~te

:2

rs

Cr.Ii1iS~i i)J~g N§'· ,131e-

'n

~=:: I ~u~~:~~:u s : s
/14,

B;

2Z

'lIl973-79

ll97S..QO .,lUJ''Im.NTl1!JlS ,9!IliQ..3~ .I;ll)Vant!lS

.!I,tJ~m1US

ot

2: '
11

.1\.
A.

'11
'1

'11

lIioot·a
~W·b
1.~,

'C=E~~\A MU,.ANI I iM~I.AN

A I' J.

24 31
il1

t·D:
·4
I

,lIl

HmllogtlQiill rtGI'UI l!iro_gul" 1,>1...9-11~ 'CEN·1'ROCAMftS'fA" m ,~:~. :kg 72" C'f1e.· :GlQ~~ n$i Clh~m,s.'~!i:I (!,nghU~err;BJ). CQn'L.a ~ iPfl!s. ell 3 retl nen.· lIi.IazrGrta e iingl(§~,
iUOfD.

R:AYMONDr

WILK N .

~~AA

~E'

p,'JI.!!,1 RH~ 1:11 4QI 42'

ii~,n

191'''~'T5 Cfl~ 19l'S~,'16 ,CHE!..SEA


1I!918~79

19'13~74

I O:H~lSl~.AI
I CHE"'LSlA

A It
.ft A IU A
,j,

IS

11

:2

1917·7'8 I ~~~K4

_j

MANCHESTER u' A 1~1..-12: M,ANCK.EmR OI.A 19824.1; MANe .".RItER U.A


191O-!e:t
1~ MANCH£Sl'EiR~. ,.

t~

Ie: .~EA.

,IMAINGHHII!;S·Tm

35· 3f 13

33,

42: 3S
,0'

,~

'1~I
:2

I~rb-,

M A Pi K HA'TELEV' tGi'lmI B;i!1it.,~fiI\]. r..1·,001' t

CrnrM\(AI'¥!I' j, III 1.66, kg $11_ Crli!i$ch.dQ fie! CI)'ii'I!!i'ltc':r.· CHy ~lln~'h IltlBif~~~, Oc!rnt!:l 6 ~rl!l:!ei"lZ!!l' ~ .3 ife~!1 l!'!el !I!!!,fl\!M~Ofli8~,e 11!i~11!:i~'Iili. ~ ~iin..fi ~,~
l!!!&:(J':Bl
I

:SOUAaM

~fEJII!E ~~!, RET]


'1

COV~Nl.'R:V ,CI~mll A

~:m-.:!!l

~sU.;9;2

C-OVENlFiiiV Cilln.lt OOIVENilifi.Y C ti1li~ A OOiVENWR:Y

:_

Clgr!J~~~~;V 0 I~~

~~.a.t.

~OR;-fs!MOllf.H

c ~nA
I

jilf!1

ss

1:!r
:Z1!'

3,

ill

,ALlERIGO eVANI
:lJl:ih,Uti Il'Iem .AlgUli j'ottl M u,,~, Hill . 'j;lIl'E! ~eilil:tii!' Ii! t rit!)1; 'j il. I'll lII:dQfijfl I!!l!

M•• SI" '1··~..!1m, CENi1iROCAMfir I,!UA, rn 1 ;741, ·~iII 73<. Cr·EI~ G ~Q,","r1l~e. l
00
Milli

IS

~Sr7S~M MUlliN 1'!I~1 MILAN 1iim11,;,H MI !,.AN ~~. MILAN 11~"M' Mil LAN

11511j'~71!ilM I LAN

It

It 9:

A A
B

11 11D1

:2E1,

35r

'Isao

A.'bA S:IIN,jSiTM m '~,~. ik!i!l '7,~, ,Cft!:!Iil:i!iulo Iiltlll Ii, VI gill lJlIi1:ial'll~ dlr iC!I!tlJ1 ~!l!irll, COntB 8 pl'eseme lEi' 'i lI'ellB' ~if! N',a~'OIllI!!IIIE! Q ~(!!'!!a!iUilll.
i

S""J!lti~1 fi,G--t:9U

PAOILO VIRDrS

i!j,!NC! ~,ril,4~·7:5 1'1;f?,5.,7ij

,~IU.

$:rllll~ PFlESi. lII!JI


~,

11~''l'~"

eAGLI,~1Iii,11 ~AGIIl.JAA:1 1m·'il',a, JllI'\l'iEi_N'TiUS '1IM·'79 J~ ViElNJ'iI!.JS, ~97'9.eili J lUI~Elr;n:1!J 1:1 ~_';El,1. ICA}~!I!.~IAI!u ,t !INn ~'!I2 .iiUfv-;eJrlru-9;
1

'~~"

C:.AGLlA~'11

I~UO;flES;E

A .A B A

10
22 30 29

~ '~9J ~ ~

16,

11

lt1t2·8!3 UDn~:ESlE 1aa3',84 O~U!iiE$E

"" A
Ai
A
.A

~ '1~ '116

U~ l' IS,
,!!l,

~
;;Il:

:9
tiD

lP.~tIWelilO R~Ilt!i"('111]1, '~·1,~ S~CONiOO pOF.l:'liI EfiE. m 1, 'Ie, q f,e, C'r~~


i!!iiii,l l!it.O ~l!!l !I,~T'e.'rFl-anll. ~

LlW,I.lO

N UCI A RI

~EllS.

1'M'O·~U '~!:oAiNlANA
1en.az ~9a~:.n
1_.~ M Il.AN

MON'Ii"E'iCII;iiil NI

'i'U!iIN!ANlA MILAN

~ C1

01
!8 A

iJlJ! ~,
~,

~fl'
!:j

'U3

~ ~6 ~

12

sroP~E,A
iI'~nniBIi"l8.

l.UUJ~ IR USSQ Su'~ (SA;~~ !~·~1!~, ..


i

i'Jii1

'~,8:2. ~K;J,BEl:. Ci'IIl!t.(!h.!to

11118.

I !lj,

1!M,~IC 1~J3j 1

~*

llEJRfiJANA 'V\EeftNANA M I'~.AINI

c·~
Ci~ A

,4

:9 :~,

,AIN D,RE A IreAR 1111


''f:ERZl NCh ME[) ~Af;!I,IO, 'm " ,11. k11 72. Qr,Q~ a~:ll,¥~(1 f1_e~ M Ill!IiiI" Citliftl!li 9 PM~.sf:'n:::e
N!!!~i!!7!n~! e: (H@'o!SI'lIf.'j'l1I.
--

Mill IiinD" ·1irMj:.';003

~"i
NUCIARI

;i!N~

II

SO~M

SflJi!E P'REs,

AETi

1'9-U" Ue.2~
1-

~~1

MILAN
MIlAN

g,
,A.

t:~

MILAN

MIlAN

,5 20' ~ ~

......
:2
.

Gtuuo

'1

IIn N a,do!'lla'I'ii!

C'ENIlfRAV,;ltNn~,AU, 1m. ~ ::ii'~" kg 74_ Cr~' !S'!:!luw mel Pa.!'6 ~tr~n;;l, Co-ni!l!l '1.' pveeen.:i!iB
10 !'~'Y,il:milie. -

GLeliSEPPE,~NCOCC~An iFhmgl U~Pi.ll, 1,a,..'1 ,96;3 H

MI LA N

'~~19Q1

'~9iIO.Ei~

11H1..a2
~~ If~.

AlB

A
B

It

~iSi :8,~!

18;,

15

R ORlERIfO SeA RN EC'Cf'l11A


ALA..
A'ofilUl.
IIfI

iiilOml" ~t:!JQI! t .. .3" k.oQ' 8..i3, CW6:!1duiO .utll" AJffilifI;5 8

,Alii.MU IFiOMA RIO.MA, '~9r7'El·,79 FiiOMA '~S!j'9'.to R;OMA. '1l~1<8t RliilMA.


1lSln'.;78

1l~Tl

,j,

ID It A

,Ar
,A ,A,

111~

~' ,_.

,i;

,t
2

11_·-00: ROMlA ,ott. a2' NAoMii


1
QU.

1lBa;m:·s;z ROMlA

A A A

~'I

NAPt1I.J~ IfI,~SA

1 NCOCCJAn

GIUSEPPE

UJ tlll,NO
,PF! IMe)
,e~uto

C ASifiElJ:.lLI I N

flIEl!1 i\i!iI;In~E!'" Coma NG IiJ'1'!.a!le A lei' .ii, ~" B.

Mi IMQ~, tZ·1II~'l~: POF.!T~ EI#IE';, IT! 1 ,00. ~, ,000 Or-§~

'~ preSiBfI!il:ii!!

trli

~~Bi

1__ 8'1 M~;N_ZA, 1:.7-'66: M(lN,ZA,


~'~fi9'

MCl\N_ZA
~~,PQA

~,9'69!-_,.'tll

slade: ~iia Viclna~~ P'arald~so 70~ 180126 Nla~p()U - tel, ~lB1'11'2,~B4,!,OOO


Ip,feSjdslI1Ite: !COrraoo ,F'arla;~no '. direttlr8 lenera~e:Anto n Io J u Iian e consillente Drgalllh~l3ti'O: Enr'i(:o Zuppard,~ '. aUenatlre': Rino Marchesi

-1:91.:4·75 'TORI N'O


1'9if!1i,,'jJlij

1'9ffO.'~t W\AlnNO 191ii~·'l2 ro:A~NCI 1sti'i",j'j rofli~IN'CiI1 1'~).,;7A t(iiamNQ'

Mom:~,

eomori sooiali: mag ~'i1aazz,U!rra ~

IcamlPO d~ gIOCD: Stad'kl Sa~ PiM).~O(,ml 11O)(70,~ 8S,.Ol~2, sp1ettart:orji')


ICa.~ZOl~!C:! f]1:i'

1:e~~" 'toRi NO'


tgn~7' 1'9~79 197!l1~'
1'!WWn

rOtR~IN~1

b~ianllic,h~

TORi O' N N'A:POU N'APOli'

191_2.8$ '1~·U

1'9~,1'.:B::l!

N'APOJ!.II N'Afl'QULI, tI:AlmlJ tt~JPOU

GUJ.SEIP'PE' ;BR U SC'Q LOTI~


is••
tilllO

TE'RlINO,
P'olllle:se ~"'CI' 1'frn~n '1972.,73

llifl

1.s,o. sC!~

(SA), ,Ja--:5·'1l9;5i1 ~.gl 7!9. Cre~e~U!1lJ l!'!e.1 ill


!SE!,;!E

PJ\f_;. ~I
,lliG
]Iii' _.1

1'SIJW1.71

SOIRFi:E1NTO' SORRE!NTO

C A Ai. A A A A
18

,t
=

'1:97~~!f4i '~1'4'MU 1'91.,475- t'!APOQ.1 ~ 1:Sl7:5r."18 NAPO~I

N'A.~iLi

~:
'~l

:ZiI" ~,

71'
,;291

1s!;!I'G·n
19n'·lll

1:n!ihOO
1~a.(h81

l'9jl'EI~~

NA~U

~A.'IrOU

NA'WU NAPOU

/Ii;

'_
,t
"

1
:2:

19$,1·~ NA'POU 1 •. 1.1 NAIP.OLl NAI1IOU

NA~li

A
AI.

Ai;

~A, 2:2
M 2ti

~,

1:m·u

,Ai.

17
25

2 ~
:2

SIMONE BOUlIN'1
TEHZI,NO. m 1"~.

Milan,

~l'Ledl (M}II' 23"~~1~ ~g 1,5:, iCr.e~c! ute

'_

l'1ei
,F;~

NoINOI '1~il'il:"74

:~~ SP;E.ZIA

~FlI~

'~m", ...

OOMO Hi14~75 OOIMO 1915~~ OOMO

~' 0 ~
iii

-"

I
,~

'1

1'91;6.·11' MILA:N
1'Sin~7.e MILAJ,. '1'a'f9~I;j. tS u.fi l'
1'9(~r8--1'9

,;1\

MdLA~

,Ii.

1'9S,i'I1..a.2 A;SCOU '1~~;'p A,SCOLI

A;SCOlt! HOOU

cA Ai Ai
,/Jo

30 28 I IS
14

,~'

.lit


H
:29 ~ liS
,
I

l' 1:
11 :~

1SSll·j4

NAPOU

j,

CQS"ANZI[)

'Glm!i~iil!lI'IIlle!.

~ri (NA), 114\.5-'1961' MEO ~ANiO, m U'O. !leg '6a. tQr.E!!IC~Y'!~ M!'I lN~plJ<!:~. Cl[!!l'Vta 4 ~fe!:!,oel!ir-e ~n fi..!ru:!onai(l!

ICIE E.'STI N I L

'1981·12 ~~·13

1'~:il'!lIb80 N',APO'B. 1~B{Mn tl!A!;pe(!;'1 NAljjlOLI

1911·&'!,

CATAirf,l.L\f,lO N.AlPOL.l

Ai Ai

-4 20

A A .A

:9

n
28

~'
~I

MORENO

Lalfililtii ~Mn. 2O-3·HIM

FEHRARI:O

SrOPI"ElRl! m ~ kl;J 7.5, Cf,Mel:futl!' ifj,1!:~ V;'i!ii"e~!e, Ci:!f.ltO'! 116 'PIi~:SO_ ~ill N~.z. GiiOil,i'i:!ll1li It::.
o!\N ND

,:ro.

SO!M!.m M

1'i1!f:r!i\..'j~, VA:IitIESlE 1'IliTS,::n V J\'RIEH:

19"·~

1~:1,a-?9 N~POUI
1'9;il'9~' 1~~1

~l~PO'J.lll
NlAPOU NlA P,O]' Iii

I, B;
A ,A
Ai.

'to
28 28 :lID

3lj

1$B,1'·82, N'AP.Qi~)~ '1~'.lI'3 NAJi(JI!.~, 1983·~ NAPO'!lJ

,A,

Ai,

a
25 :00

~D

Wi LlE'" I),E 'V EC1CH I

U BERO.
Mil
alii,

m '; ,)t1l2, Ikg 'f,iIl, tCIi'eSCIllII!O, ne'! C~J1!f!~ Im~~erua Ill! ~airl'on'llie !B. 1

MUmfto.

118-:2'·1'195.5

1:~14~'1~ \!\~IF,1ESlE, 1:91,S~H, MilLAN d. 7S MONU '1~n'~78 M)O'~,


1!!lI:Js-n

1:!;lJ~;""4

Mil !..AN

.!Do,

/Jj,

A
~

:8
2Eii
$!I

"

MiomA,

e
It A, A,
Ai

16
~

'19'lB:..719' MU.AiN '1:~1'9"_~([J MIlAN 100i;l"ill MllAJN


1911'·12 ~9t2.S3

B
B-

:$l

a:
~

'1983·84' A_SeOL.!

ASlCOL;l ;i!!.SCOlm

~:
~

J is ¢

::W,
I~

1 "I
J

DA~'I,IEL 'n:~CARID,a BranTON I'


JU.Jl ,IJi~STI"I'Jt

1't;~'1 Cllu~! me.~ ~A~e!1it'1 f'i!Il). CMtal <43 !piC· :s.en?:!!l' c 116 Irret~ li'I~~'1a Naziion.aNiI!: !li ~C:lili'll,",il> ~ SO~M
1'97'1

u~nli IBhl_n~ 'mf9e'm~M);~1~.3.'1~' IT! '11 .. 00, [kg 15.. Cresclut'o


:SERlE ~,
A

,RE'TI I

1:9:71:-',8:
'1'9,7~'
'1'~~

1!l!::TI-oU'

QU.liI\,MiES IINDiEPENDI'~N'fIIl:
SEV'lilhLA

til9iZ·g

1911-112

se;~'IIUA IF,~ORENl11 NA FIO:RIEH,:umNJii~,

A;IS,
j.,~: A,

'
, ~~

'11

18
~

FIORiElN'TiNA

A:$i)!

lI9R3-BtIJ f.1'O'FI~Nf!iNA

A 'i"S, A,s'

,9'
4
1ill

..
SALlrA10RE BAGNl
Carregg!~i!!I 'iIR1Q. 3..... 'iI1!1!S6 C!NirAiiJtCAMP:ISTA,. !Ill '; "1 6,, I!;i 74_ C~~ :Ire IUk! li"Ilil:lilll I-Ce_l'ii'riedly d I Cam I,. 'COf!it~ '! S' t ~Bfim !!:2 r-eti 11i'ii·NilZhlinifll,e A, 11 f,life· sellLf>l1i e !5 I'@'!:ii i'n B II 1J p~!SiMMe I~: 5
1

'et~ in Gim.r,l3l'11i I e.,··0'


;I,JtIIO

N A P

:sil !.WIiIA

$EFlJ~, ritES. Rrn [ill

t91'.s~7S, I!!'RPI t '~1IS~:r.i' CARPI. 1'1Tl,-78, , tp.ERiUG~!A


1'!Wi·:nI1

D A A A ,A, 1Ji,

1~-OO 1~a9i:l1 'Urr1~


~~",$J

IPER:U.(i~:' fEfU!G~IA IIM'ER


~1t!J1'ER
~Nl'Ef.I

30 ~.'iI1 :21'

~ '1,~

o
L I

:D
,2$

fCA;LJG:~A

as
n
:lEI, 21'.

:8

16
,5

s
.5 :2

mm44

DOMENICO PE~ZO
Chf65li51h (YEll, 17-1'C",1~ O~NTFi'4VANi1' I" fI1i 1,90, 1Itl{il 1.t!._ CriS:5.r;iuto ~:J!::I 'Va res 8:.

,iI,P,IJ.!O

S!jl,!NlM

)SEfll~: mE$. illelii

1912-73 ~BOR!GQiESI'A, 1973-7ii1: R6MULIEA 117.a1-'rS IUJMA 1~7S,76 ,PIAC1EN~ ott" li',S ~!!;~nle.NTO 1976·71 B'A'1ll1 1'9:11·,78 Bj~1 1'91,a·79 MONu t'~'".81 UU·a;z

A
~

Iii)

,m
-m9
2 ,33
~

,13,
1':Z;

1.
==

NAPOLI

111''9-00

l§2·H 19B1·!IM,

R!FtfJStl,A, VERON'A ViElRONA J Uf\l'lENlllll is

BIFtE$CI,A

C 81 B A
Eli 8

1.~

,J'l J7 ~

A ,A

~~ ~ ~

Hl' ,4

1'15, '1

~'!5, S

14

Dn;,GO A RMANDa MARAI!lON A


Latt1ii_~ (A rg o;n 1Y:Mi') , 3301 !:!"'1:9fID kg '~_ ere' SCliU!Il6 f1!ell".A~g£!f1!Uno:s; JU'Fi!·6r.:J; ~'AJ~en:tl· i"Ia). iC!I)"re ,~Ol j)re~e"l![j' e 1,5 lieU m;~:Ha Ni3ll;j)ii~! e ;}r!ii~n.t,in a.

CENTA!OCAMP.I ST A. m 1,,9.

.!!!N.~

MiJijDAA J,
j.

~E A.

fiFI:E:i Iil1:Tl U ,lie


,

'1910

'~9I7:lii A~GENm NOS, '11Mi' ,AiRGEN1Ii1 NOS, '~m AIRG~Nw,1NOS, A'FU~EI'4'i111 ~QS, 'Ii~

.!l.
,[I.

A,

:i!:
19

1'!M;l..;84

tm.a3,

'1982

'~gj1

I UR;CELOHA

1!;'p.u~el'4i1i~NOS <lI,. BOCA. JIJNJI'O~S BOC._~ JuN~OilS ~ARC=lOfUi,

It A

A Ai.

Ii;. A

It

,fro ~:6

,_ ,~!i:
~ ~

'~6

as

2G

28,

11 11

P'A010 IDAl, FlUME:


Qnil~(:Ji!lnJ1ii 00f1I IBaT\u:!ha1:la Ul!:(.fj. :26;.'1',1:~ ALA :S 1N ~SiIRA,. in 1,:B::J. k; 1'6. Cr'C:5c~lito MI Ci3:(;ci ~~1tJ1,

DOMENICO PENZQ

~:~~~ I '1'973".'7,<1 OO~EGUANIf1SfE 1M'iI~'7'51 V,iI\RE~E

~~!I~g
VA!.RmE

:~l~ 3!l
;1\,

:3 ;2

U!'lr5-'16 VARESE
19'i's;.i7'

:9

NAPOLI

1m·~71 pE i1UJG IA 1978--'1151 P[RijJI'G:IA, 1M~~,' P,ERUGt~

1~81 PUUQI A, 1~~~",1t pnlll!l'GIA 19a2:'U ~J!; IifOIi 1m!.M NAfiO:lLi

A
A .i!i.
A 8,

iU 24 :i!1li ~

:2
2: 3 11

25
32

~ ~

~ 2'1
[)I

J 3

'nA FFA.EIl.E D I
~ia~
i

F U fie

(CEl; iG,~o.1'OO1I :seCQND") p()Rr~ ERiE m 1oE!il. ~gl 1'~,_ CC'iSiiSE:~urto nG~ I"!J~!D.~ Ii RET!
_I

NA:P\O;(;.. !<itt" 00 I ,l.'Ft, VI ClENZA 100t~ I 1...1=1:, V ICENZ'A '1~:.u LA:. 'It ICEJI'iIZ'A 1~;.;B4l J NAP\O,i!.~,
19:11$.811

A B; '(;11

e'm

11

:s
~
:I

7 '11

Ii,

~ 1

RAIM,Dr.\'IlilD

MAWlINO

MO!S:I;i0.1:, 11' ·~·19iSi1 U SE.J~O. m ; ~" :kg '16, Cre5iC~Ii.Itt!! ne~ N\[kp!i).~I., CQ~tli!! .2 ipr~:s'ell!~e I!Fi, t\Ji8!1:1ona! e
G~!j)"'.'!Ii'!!lc,

1i:9!lM1
't§.4.2
,t~~1j

'Il9!7'9i-M

NAP:DtJ~ NlAPOL ~ N'APOU I C:'l'A t4ZAR,Q,


N~:I\POI,I~

'_, A,

Iii.
it
Ill,

'7' '1S il"

PAOLO DAL FlUME

RAFFAELE 01 FUSCO

RAIMONDO MARINO

tel'

tse1j·:u

:M,

:i!

S,

F~,l!IttI!Imi!l.Glgioril;ll (~iA). ~-1l~1'ii53 VErall i'I!.i~-Srof~ER, m 1.1,8", Kiig n. C'tC" ~hdt! ifIil1ill a 'Fri'Wte:iil!!il.

NAPOLI

1i9~!1((J f.FlJA "ESE t~t1 FAA n.IISE


'mSS14.ii!i, ~W~83

CAGUAR

t~:'8S1

~:9a3~M CAG'UAR I I

CAlG:I!JIAJrill

Cl'i(;iUA~'

ANTONIO
~rJQ~

CAn'AN~ANTre
E (N A), 23·&--1_;
!'fiiI 1,W$.

!iC"irwto ne1 'Vllftlf,~ Bai;a

TER:tZINO·M EO~At.JO.

kg 7.5. CE'8'·

1:~~"~1 ~A:ro~1 ~SB243, NA~OLl


~'sm-M I NAj~OU

~iSJHt11

"A!Jo!OU

;It

A, A

'_

LU I(II Cit Ff,A R'E1-11


:!ici ut!l nell MiiI\p<!ii1 _ i ~~-f!3

~p;oiU. 'f~7'·t9i2 CENI!ROCAMP!,S,ir A" m 1.'6'9, 'kg ~.

Cree·

~W·M

(iAW5(l'

iNAPOU

MARCO DE SIMONE

CARANNANTE
-I

ANTONIO

CAFFAFlELLI

LUIGI

FA' 00 'liANcn:ED
Ghd~ !.m" 1(j!.·'iI.<t_ Pf.IllMOI PORr,IERE. m 1;76 .. ~g 12,
::;(:jptQ
hill

IG'hJIIhan~. Ooifrta :i!! pe N:a:z;]~le' A e 1,1) in, lEt


fJ!B

ewe..
.rme

rI!!!l assoeiaz onle Spo-.JIVa 1927


Ii • l

1,2 c nl 2l]
Ie: I
A, A IS
I

sette: via, deJ Giroo Massimo I'll (J0'153 Ro[ma, ,~,'tle'l ~ 1061.5;7 "S 1~.51 1reL~: tDino 'Vi:olla • COIS,. 'Ieon~:S'ven Go"an Eriksson + d["s,.:: Nard,ino segrelario: GUbert.o vnm '. ,allm allre~ R:obel1:o C~aJghiina campo' di ,giomo: Stad~o 01~mlpmco " m '.OS x 70,;, se.n 0 Or sp IHatClri' ) col'ori s clan~ mag :i'a rosso-gi'all'B]j calzo'nci'ni rOissil
1

28

16

PreViidi

A ,4
A

A ,A
A

30

18

3D

30.

SEBASTIANO
GCli'iiiOia. ClaIn.t~ 1i (Ire!gelU',fj1 iD il1l IB I!I' !S ~':I'II Clo¥aQi~'e.

NElA
Inl

,~._.:lo '~g)" 1!J..3-19.6tl WE5~;Z]NO~ ml .7,8~!kg 7:3. Cli\e.cSrlJllll1.o, 00"


N'mitlliiIiil"'E!: ,A.

~ ,2

:2 4· 2
;o'i,

Smn ZefKli 'tI~lf~itllJiClI (RJ., ,~19Ei1' ST(}PfE:R. im 1.8'2~ leg 1i4. Cre~ mCI '~;!:$i$a Brre"$e~.al"Contal 1j!):~re.Sell l'\I'm:i.Q!lk"~'e. B iil t3 ~n IG 0'VDfdi1(t: •.

D A RIO lEtON1E1T1 (IJ

0011
in

.;

UBAlDQ RIGHml
1";]"1~: 'UIEPilC!I. !I1l 1.183. k~ C.f'i~I!:Ty1tl 1i!~1 Fi!,Jitigqf'lCD\!, CorIttiLII 1i3[' pr~~: Inl N'~Ie-n:a:~e A. =, an i8 " ,;G[ in GiOvanll:e.
kmPTii:itjlCtil

un,

n.

IC.1l

,J.. A A

12
21

"AULD
:X~IJ"I!!
~~~1iI~!lIfIilla!t~Oni!lJ

RO[BERTO . ALCAO
IiBrasi I)" ~6-1iD-'1:m:
C1r'E!S~~I!IIO'

MED!'IAfI40. m 11~. ~;g 7'~.


C~n~B 22: (lJe~eJl._m !)aie b.1I',IWIIII:ma ..

d~1IPtirto Ale~rC!' ~Bras!

nill~

e is

mti

:nt:Ha ,I'\II!n'JI)-

tn.).

fJ." ,It Ai.


.A,

Z
~ ~
2'l

-3:
6;

'1

51

AW"D M A LDERA (In) 0


TEfI(Z~NQ.
Cll$.~1

M1ii~if!(\I NatT:tmilie' ,A. 9' ~1i!I! iI;l 1 ~n Gi~~~ le,

1m

MII.!lI!.

11 ~111,1.

"4:-,1:0.1553 74. C.~c·~Ul.o. nel ... COfl!t· Hi pm!l~I1Ze' IIi"!!


~g e' ~ 1f,liIite Iii!'

e.

11971":~!

[1'9\'fS..W,

18'f.2,,~ II,"~

n.

MilLAN MJUN

l'9'if~'h,

t~~'J\S 1'9I'fG.,.-'T:l' '1s:r.T~'rI,

!BOLOGNA, iMllLAN M~LAN MnAN MULAN


.'IILA"I

~ ~·I~'
A A
Ai.

18 ;~
~I

;)

tS

1i

1m<-'l9 MIII.ANI 1~1 MilLAN' ~~1 MilLAN' 111001--8:11: • M:ILAlH ;~ IilQt~A ~~u. _l!OMA
I

A A

A, II!,

2B
:30 •

.A

A. A

IS

'Zl :2?
:B
3 ,5,

DRUND CONTI
ALA 'DESlI'M,. m, 1.69" kg, ~. Crg~dutQ IneH·AAz.o. COn'~a ~ pr!BI-SiI!i~ e 4 reU lI"il N!ii~!oo3!~C A [iii ;2 plf~~.iQlli1l'E! III:1l8~
AN~

iNettwfio

(FtQJJI'ra). 13-,l-,,1~

~~~I

f"B!ZS

I~

I 1.973-'7'41' 11$~7i6;

19(74-7.5

:n:o _. ,
IOMlA GENO',A

I!tOMA

,t'Sft..W '1~'7'.91

GENOA

~
A ,ill

'tSn·'jl'j IOMA

~1!Zm-1I3eMili,
~l~

tf19.,110 IlQMA, ';9B.O:.8.1 ROM'': ':11981,~ '~OMA Fl'OMA,

At

117 ~ it 26 2"

,:m
2'1
28

B8

3.,

:3 :2

A It A

:3

~ 11
lj;

,5,

,At,

a 1

lEiialQi H'ari'~1 (Rrulllel~ 2'I...."'95:!l' CENrF,rOCt!;MP~ :$,1'11;., m ~.8.1,", :~g 'fl. JCre~ $t:ilLlto ,ne-U·,At] e1~oe!(), M Inelro (8 .. sHe]. CQ~ 66 ~!'e~erme '116 reI:! 1'1011' Nazi!ilFl:ili'e' brasil _ iii. I ,Afihj) :5Q~ 'SfF!ut ;li'BE:S.Ml lm~74 \1~5 1~ '1~ ,ARHN:~OM~INI. A NlACI1O:NAl M. A, AILSI,CO M~Nl. A, !!laMA, A

ANTONIO

CA:fI ~O'S CE'REZO

.ilQ

16;

.] ~ .. ~ .& ,,,,.;Jii!i A. 15,IPf'tlR=m!Bi e :2 reitl'

~i'~I' CGIl',," t*f~ CfJiHiAA,\!'AMi. ~ UtO,. Jigl n- C~,~~igl:g

IBllRER'ir@ lP Ji~D

m~

nil ...

'h1!1

~i""

GJl1JSV"E
CEmR('iCAM;PI'STA.,
~iute noln\lmaf
~gJ.j

G'~_ N- ~-

IRli:Ima. ~~~.

to

Nazi~r.

!Ill L~. 69. ,Crelo RiMliUi. CorU:111 P1eH~'" ~~~~ ht.

I~,

FriA ~CE!SC'D GRAZltiN ~


IUbI3co Ul~'t 1il1~t~ _4I~, fUNi$f,FilJi\", li1ifj! "1.60. kill '1ijo~ Cr,,~~Hrto JRljl Bettini ~,i!I'll!' til ~'Qm!9" ICgnt~ i4 I~HJWiI ,Ii :n ili'\!BU h. N'!iU:t!)f;I~le' A. IJi ,IiI'It:lC!~ In IB ,e :2~~III Gh!iwlIlne .•

B
A
A

:J4
~' iO

t~

2
9

:22
:M

A
Ai

1~
2"J1

'12

e,
:8

A
A

Ai

:29 ~
,ad 29

'1.1'

.29

~ff U

,4
Ai

:24

91
,5,

.~

Piil~,~_, SECOJ'.oO POFi1' UJ1E,. m .1C:AIIfOO I~~ I ill! CrellnOncft!!,

ASTU1.IILLQ MAUll OGU


'j ••

e
c-e-

i-i;g '75.
.

'~I

.~

EM iIl~O 0 Il'lil i
.. _ J'l!01

lE~ZIL""O. 1m 1.,77.
I"AI~,JI"
~N(!

(A'PII'•:2i~7..~:_

~gi '1;2. C'e:!!(i:hliit~

ne:1i!itU I
,

1'~ 1'~1

tf7&;,'79 I AN:60N'IJAm
'VEl!ifliNA, VEIOO:NA;, ~iEAlOHA.

~m~

:5OUWIt'A

sEi'!!E PiIIi!lc ,02

'~RM.ANA

Il' I,
~

;13:

,_ _,
'~

1A1.
;;;U-~

1:_84

'~RON!A

R~MA---

B; ,A.
Ai,

21' 3i! M .... 1ii!!'

• _.

2' l'

~:

CENl'ROCAMP IISlA,. m 1,19. 1~1 1t. .C:l~" IRlt~ I 010,,, C'O!ilh 8 pl1\t.~eJfi;;!::e·e II t~tll" Rn r1;;13%~~jl'jia~'e' A. '7 ~~:!;IlIi~@ 'e '1 1i1\I~i!j! ~"' GI(!v~' !~e" [sa~ gEJm: F'IlIii$ RETI ~~
:5i;;~ilitO nel

CAIRILO ANCr:ILCnl n.gl!a~~ I~HE)., '1e,,{lk"9!!i~

i:e7,e;.,n

P:A!FiMA fi'J8-- 'Al PAlRM.A


U)",,,lg

P:AIfIMlA ROM'A ROM'l1,

e
IC,

197,lH!O

,1.1,1 Ai;

RlO!MA 'U1'J3"~1 ~~MA


1f982..ali

",e.t:4l

10&-81

ROMA

A A. A

2?' ,29
I

21 3'J.
15,
-

8
~

~I
:!Ii i,l'!'

.2 2

,AJ!..A..,

SteIer

!AiClm!lil'" :m4't:HSi m .~,:m'. Ik~ 'i:iil. C~~.:!l~'h,ltlO 'V!i!;I:~~!iJ'


Rams.

on
a

QA.CFI E

elMIEFuca

,C01'lllia '~ [p:fil!i$!1ifi,Z1i!I

1'11,,-

,ii:~@nl!l~ej

't9n:.H

1m·", 1:!J1t,-:OO
11~J83
~~~

1_~1IPISA

IPI5t4i

I~ElR IN'flm

~981~8;2' ROMA.
ROMA

~(nii!A

~UliImO\, s..!i'-19S 9 rn 11.TO" k,~, ,91i', Cf,t;i~OIljlO· "e~~:~ ,H@lenie HIII:rf:'l!!!trl'l lr~,eiS11 aa. iCoftHtfil 14 iI',e,en1le! '!!i' ~ r~U ~n Nili~icilil.$,i 16 -e' 1 ~ PM!<enZiil! I i1 (H D'I;'!il> fi IIe,
1

MAU~UlIO IOAIO

CElN1LRAVA~':lin.

'1~B(1!.~.1 ~n;~iEV:jINOi

'BA'JI I BA'1ll1 ,11982·83: [ROMAL '1~, VERD\N.


I ·1a.1'.•~

'1:~11,&'·7'l FOO'G:IA 1t9T1''''7iI!i f".@;G-Gh\ '19JiB;;·79 WFU ~'O '1t7.t~OO Aooo:W!


'1 81

vla XX San,e.imlbte 33 16121 G:en.o1v,a ,_ tel... 01111/59 ..87,.27 presldentll: Pao~la, 1Manto'van i' + di'retkne .DdJiIDl: P,alD1'0 B,urea segr~ gen,,: Mla:no ,Rebuffa '. slgr~:torenze Tra'verSOI + :alt: lEugen~o IBe,rse~l~ni I campo di 1[00-0: Stadio ,~luilgiF~rraris,», (m 1'1Ox7'O~,5S.J73 spe,ttatori) 'r'" I' 001€In s.oCI~I:: m,B;Qta azzurro-: b'anco-rosao-nera, ca Iznnenu biane hl •• ~ -'I
led'S:
1
L m '" L.

Ml[),R E5 O M A~,N INil N


lEFtZn~o.
~"lirMtli
UI'IICI11J

'~0'19, ~;i ':l3'" CrilHi!t::hn'Qr


Il,
,I,

(BrG,1,

'1+'_

l!lIe.·

191!104,1' t:.,t.u: ,,__ -13:


t~,

25 3.8,

G~ 1IQ '8, ;n'

t, I:
11
,I,

FtO JE RlO GA
'r.EUINO.
~"

GiQv:.anlt~.

CaitI:1

''II'~.! 1'~1~ m 1",11. ~!iii 'l'tI", C'r.ftil~t:I.ft'~ ,litO!1


11 pll'~i5:.~i(!!

u Po

~BI NM loo.~!b

IhUva'a,(fO). t~t982 ME[1i IAtI4Ci, m 1,70. kg 12. OIN~I~!l:J:!Jito.'n_1 BeM rij.. , Con_a 2; 'Pf!!!SImZ!!ii ~f'il Ny~OIiI' ~iPl1 !G.&Cv,lIIni 1;&,
,4

IF~IUS'Q PARI

'I ,32 '&2

:~

,I ,I

I'

PIIEl'RO \HERCHQWOD
CIIlclfii.t~ [B"G).,'64~1U9I
STOPPER"
IA·o!ffnnUl;:Sti_

m 11.:eO, 'li:g '12.. Cn!I~;'JIto MI,1iI . 'Co.n:ll '1:4 Jr'l!:~tt~9 [Ifl, I'I4Il;jil)nale Ii. ~ 1:ll In B..

DI g, Cit II,

"1,
34,
:'S5

-=

3
t
~

A
A

A ALESSANDIFID

3Q :18 :30
3Q.

it

REN1CA

APMr"Ynle, (f,r.I__"itllll'i' 'Ui.9-1'E UIB.E.f!:Q,;. 1m ,t .,1!I2" kg li5i, ICre!s!l:ih.!I~D ~e!1 LFt_ V'[.l;;e~, Cg;!'It(l1 'Ei pre5!!l:1tZ)8 In N\.•
::ri,I;Ui:.(!lI;l1j

GliOVBn& I'e.

I 01
i Ai;
/14.

,t 1115 ~II :3' 29 1

A LESS,AIN
.ALA f'i;Ei i Meda,.,
I!NII!O I

DR

;J·!i!:irtllQ! Br~.nn, (Mill. :~~-3,t~ DE STR'A, nil '1,18, Rg 72_ Gr,~$~i!itD

SIC'AIf\12.1AN I

SOUiUlM

S~J!lIE~.

'Rim

ltm-i3:

n01i!'. ~, ,

1'9.'n-'14,

~'974-"l!i' 1.91'ffi.'Q'

1~rrS-'i-6

11!.1'\fOR~O 10.01.10

'MEtb'~ ICOMO

C.

D. B

i5. :~
3.,6;'

......
7&;

100M 0 U".. HilliER 1'8i te"~'~911 INliER


1'9~
'1'~~'11

<=OMO

19S1~

A.'Sool ASOOU'

,,A

IA B Ai, A

:21'
:;3..4

,
1$

9'

23,
:17'

D, '
28 38, 29,
3!lIi

G :I
'I

SAlMP,I)Ofl:l A,

t8a~4

982'~83,

S:AMPOO8~!A:
SAM f,ilI!)OJ!lIA

I It

~O
2

51

I,

[CRAEME, S,OI NESS,


E!:!Hm'burgQ ['(;~~n ,B~~9Ml; CENf~o.-CAIM PI:$tAl 1m
Ir-lii!iil:

~~'1_, k{I 1llI_ lere, $'Chlt~~ lYIel 'irorte nh~m t'iO:i;:;!ioor (:I'nl3'hlltel'·' II"<P)_ OoTltl!l, 43 Ipre!9>e~ rei :3: reli nel'l a

1.00.

Q~a~e :s~~ge,s;e.
:S(!~IU -

.I.RI0!!I

~Rle

PRi$.

,;.11.

19'1~~n1Ii\omN~HAM l:m'~73 TIO,rTlHiHAM


7,],

i9n~18 MIDDlESBn. li'i!i'i. 7;[!l IIIVER,Oill.,


'197:8",79

tt.J4~'75 MI gOLESBl!I'. 1:!I!l'S2~' Mil DDtESQR. '191s.-n MI D:DlESBft


LlViEiRPOO'I!., LJVlElAPOOI.

1~7~-,74 MIPD~e5B".

'MIIIlDlJ!BR:o

Iii,

j,

0; I A

_, -9,
,~,

Rm

A A

,I.;

Hi 3.5 38 U~,
'15

3S

2 ~ :2

7 3

'1

1:s.raJlQ

"

-.
. :.

~ ':

'..

.
'

'1MO~~U Ul,fiElFtPOOl 1M1~82 U'ViElRPOO'1!.

4 A.,
Ii;

'.iii, "
4t

I..

..

.
:...._

..

.....

19t3·.p

_~o"aa

LlVERPOO,t,

lIWRPOOl

It

'f'

3.S

Ii

31

,9 l'

I 51

no,l ~$ PS"IfiJ'iO\!!t!li ,Sd1!i101 (11i'l-lllh~I~BIi1i'l!iJ, CQ rn~ >II 44 ~!IIli., f4: ret! J1eHii\l1 N!u:, Iln~,l'e!5e.

Jl EVOfi fR.A CIS (GNi'i Bt.... ~', 1'~'1:aM: CENiAAVANTI, m 1.71. ,kg 7~" C~~I!!I~h,no
I

[li'hl'~1

EVAlR ts 0 BE· ,~. ' GSS'

• __ ,r-'I, 1;;.JI...mPl:

C£NT~OCAM IlI'UiiAI.; m

serytiili
1
Ir\CI~iIIl

iffiB1 B~I!.cl" 1111 NulOnl~iiii

GiOV!l!i1i~ . t:-

11 ~7J. kgi "il"~'. Cr,:.. O(ii1tl '7' iJr'I!!lIil!m'l!!!_'

AI.A 9,1 ~'I1'M,. m '1,18j kg 72:. Cf'ii:1c:'IIlII~1


n,II[I' bRlN J'II. CC!ntl'l IP'~', _ IlWI In Nqli;tn,I'_ A, '~ In B", ~ !:In!!. i'1~',_: LI' J
IIiI! QIJ)i;!i

ROB&lR;ifO ~ ANCINI ~,_ 'I EAJNJ, 27·1'1..ttM


:nlli.

ff1ANC'ESCO CAS

1-

IFAUSTO SA.lSANO'

cal:cio '1906
lede: co,rs 0 Vitroo ri0 E'manuele n' 11012.8 'To ri n 0 tle!1~ 01'1'115'1 ,.39.·4" presrd1ente: 5erlg io Rossi .' d~reUlre ,eurale: luci,l'nrD til olg g i
1 ...

seg,elaio:: Fede.r'ico Bonetto .' allenamre': LJlJmgi RacHel


-,Q -- U

caml!i""~ dj liIiDcn~ St~di~ Cn,mlJI:n--I'ie.-: , m- l' O~ IB~-igl l' ,1,~'O. s- -t"~ud.-lD,~,;r'iil~\J 001 - :II - ,- ~n ,u_ - 1il'~-i'5!'f. ICOf,Dilii s __iall: ,maglia Ulranata, cB]zonciniii b~afu::hi
_IV - --- - ~ ''iii''
-!Ii
Hi

1--

GIIA,COMQ f'EflRI [I}


TlER2 ~1'ItO. lil!ldfti!t.
'CHfNj i[CRi,~.:&"'~o1im

,m ~.11" k;! 'm. ~:s;c;juto

IM!'i

,
1

I,
t, 5
"

,t
1

.....

WALlER
,rniBiU :Satl Mt:dilae~'
~ftZ~
I

[Anmi.~,1l-2'4~' ICENlllA.'VA'NTI a. 1m '~Iel'l: kgl '15. C~e!W!UlQ ,


!B

~'_I
~.

SCHAC'IiiNEiR
48 ~~'"
_. lAm

26 rt'lti nil:·.n,a. N.eiooale ,aU:l;tlI"~!i!.


M.!PIINEl'oo;N~ :8
B
IBj

[AtU~l)j'~'iIIJ" Cor-til!

~I

.~g~7G -~gtl1.'/8
'1B4,~ '118i1 S:Z
w

'~9Ij!fi;o,n

,AiliFINi·Hfi!I •.

\119.7&-79 ·1m..:SU

WI EN' AO~~A AUSTIUA 'WUW

'=J~~!~lt4~-A .. ,nUA, W,IIEN


,~

:3"
Hi
,~

::~tr:
~!

,A

191 :2f I
;]A:

~9I2G; CESENA, '19U~1!4! WRi't40

cesa!A,

A,

:JO

A A

28:
3D

1A, 9' :eli


ill,

:leN:e ~if!1 GiliQ'lli~l'fnNh,L

Ui~.mtiiI. :~_; CEMl'ilCJCA;MJFI'!S1'A. m 1.''l9, ~ 1ll lere,. 19(:ilitQ ~H 'Agd(lH MiU.ano. CORra 25 prn~, ~~.:rI!~e"ill ~ ~le hi Mallt,Di'taIi!:· A ,8 '. prill •.
.iiItHm
:~

OJ U SEPf'E. I7J 0 SS ENA

SBJtiEl ~~

'1~'17 TORlltrtO' ·19n·71 PI:HOIUE ,t~1.


1l~;

A, I

'1'9"f9'4IU

1M;..m

'1981-..a

'19i!l3"*4

iFQh:INO TORII~_!O'

OOtoo~_A, 00 LcOONlA. TOiUNO

C£S<tNlA

A A

A.

IB

:1 ~j
29 00 iW

~
"

,4)

2 ~

,il
,~

lA,

,3Q

AU) 01 SI! HEN IJ.


IMutllUellUNiI i'R'),. ~11iil!, ALA. :Sl~tUSM.. m '1.83, 1IIi.!;II 72. C~c:'i1.ithl! !lfiul M.gf!i~ebeJI,IiJ!n:BI. C@.n'~..!!i 7' ~~~e:i'ill~ !Ell .~: ~ti ij,f'j, Na2h:J.ftI 8Iii!:' B. ~
, \~m·'lSI

~.9n~13; M~N1iiEl8E'UJU"~
I Him

~~

I~ D

REEII ~
r

'~~.~ HlITiiEH,

'iIi_~Rl NlniLAN

'tS81~

't~1

'~m.ao tOO~1(!II
IIN.n,
8A!RI

A-

is is

1$,

/14.

;28;

ss :m
:2;itJ

1hl

2:

10
I

2:

'1

:I

IR:ENA. TO C OPPA'R ON I ,san ('i."v"•• , (CAl., ~:··1!IO-1~: SECONDO P-OR1]~iiillE. m '~l~", q &1. I[;re·
~iy~
li'i;e~ fiJ(ltU'Q:j11Ql

,di' $', 'G:a!o!il':na" Ai


Ii

CAiGiUAFU ts!if.~7!ii I ~~GIU~R:I I~1'S!I'~~iG ClMllAJfU 1J9t'l&.n C"GlI ~Ifli tg~


!l'10Ri'N~'
1iOR~f!r~i

·'~1.,
~~~l

'1~.'n I lt~~U_A,~!1

11]

'ill

'"

,(9rn~'78, G:lG~1 Ai'H t'SH--'1'9 1\011 N,OI


'19;8:1,-12
101:1 NO

is
lEi,

2ti)
,~

~9

=
'1'1
~,

'1

',8

A
A A A

~
11
2~

~~~

'1~~

TOllUNiO

,R ,4

'1

'f1QJUINQ

fJIANCAn,~o Co.RRA!DINI
fERZI ~O'.
,SIEl~$l!i!)i~,

~ID

'~,.8(lI,

(Nm"

k'1:ii '7<fl

2~4-1i001
Cj;iM~[!:lml

n~!

'i9t18-n , 1'!i!l'9\.80

';'51",':11
1'~1 ,~~, 'ltilli 1'8fltili ;e;1i2'

10
~

C1

~, lEI,
g,

~1 El',
'-I

H'i
l

31]1'

t~

"sa ..

,A

36i
~',

;2,

IS,

,~,

D,lt NIlO

, ILEOS]

N,rCUtllO I[CZJ", li1 lI·'tm .. COO~CCAMp,~SlA. m 1.'~, ql ~, !Cn,·, s;~1l1.J.t.o '.A.t~s;aW~!Bi. ~It:l ne·n - iii gre:s:en, zl!!! in tt.I':n~ilf:'!a~g (i:I'ovl_'j':J lie. ~N'!II
SQ~

~R!E-

'1'15~N ,MESSAN:DIUA, 197&n :U:ESSANDIUA

'1",71 dGOL!
'1~1 1~'

15lY,,18

fi(i:linND

e e
A A
A A,

, I

~,I
32

I!!!IT], ,
'~

1m~

w'~UNO

A, ,lA,

~ '1' ., . 25,
,~

t!lS:m42
'1~~

BOtliDG'~A
I01l.'Q(i;'Nli;, BiGtOOiNA,

go

't:;!!,

gn. n

Cl,GUAftl 'ffi111~NlOl

ii,

;i!I;,

23 El Ie ,26

,_

:2

'ill

:2
,~

DOM ENICO CASO


~1'Uto lfiIe!!IIBJ ~i(lf'el!ltiIOiij'. Ol;!inttJi ,s-el!\.ZtIi I!.!'II ~;az:iQ'ni!ile: A. 'I!!: S Vn 1Bi.
'1i!ift~71 fl'(jRiEN,lUN'A

,ceNi;,FlOOAMPI~TA. m, 1. ro, k~ 54, Q~i"


~I 'j)ll\e"

IBn

,fSN'. 9·S-1'eg

1i9'~,\ll,~ ~F.IG:REN'!Ii" NA 'Fl1Q!8ftUiI NA t91&," FIO:REN1i1 NA 1917'·" IF,IOaEN.'~1 NA '1!!JillF78 H~!.!I

t,n:'·7~ f,1~REN'iII'1

NA

'Uru··"
'1~ '~981..:a '~_":

1m. urnm

',m,...
,~, m

~A}UGIIA. PfRUOIIA

I'Nf:iER

TORINO

ANTONIO
SO"I:!!-O ~I~,

kliI

l;:!l, Ciiri;i!~t~itg 1!i!!i!!!I fgrUlrili;i!'

[un.

COMI:
~,"·1!OOI

,A

11

is: I

';

F ,B19 AI I
P,CiIl'fO' Smt'Elphfi)Q

1[A.P,JI, ~r&ft§7

sci~~,O nEt111 'A~@!!.

PR~ MO PO;R'illSRe;,

[Ffil

i.as, kg B1. Ore'"

'iIJ!mJ.8i!II ,t'~S~1

"9:81·12 '1~8.3
119113.-8.4

IC:~lI'liiTAtfC"IESE IC~I'II~ ANOVESE T , 'SCOU UD'iNESiE

AiOOLI

'Ol2 A

1C:21

A
A

:30
:2'7' 25,

'29

:25 t2 21

H
~

s)Bdle~:\I ra Cow ~I'ilflrco 94, 3a,100 Ud ~ne ~ tel. 0143,,2'141,.7 t. 41 l lpresulenie: tambeno 'Mazza + dlire:hortB :spoll1fvlDI: Arie'do Braids. segnUano:: salvatore Fieue .. alienO'_Of[B: luis Vinicio campI di g'hlCDI:: Stadlo ~~ riuli» (Iml 1051)C68~ 48.,000 speftatorl) F CD~lri :sDchlli: rnaglla blanco-nera, calzoncini blanchl

DI '0 G lP Am ~ 1iili"lckte (VAJ.+1m


S1l'ClPPlEIA, m '~,;,7:ii. kgl 7'1 ~ Cr~:!!ieiuKi' .ne!-, I,ml :Re~g~ 00.

11'~~S
I

U[IIli--T1 IREGi(UAN'A '1tf1..itl IREG'OU~;NA 7 '1'9{.fi'-7l5I IRE(iiG UlNA ,~It.., fI BAESCi,A 19'f~' B.ROC~A B:ItIES~1 11\, UDfN~$~ 1'!m2,-1l, UD'liNlm.E
1:9!,'lf.a IilIH. 81 '~ UDIN~

~EGG.IA,NA

1§{iJ'41 IlAESCI,!\,

,7, 2.,'

,sal
,iKJ11

'1 1

~. ERICO
:SamjlllOO-i"~iIIl.

SSI

frldenm [P[Ell .. '12·~19S1 TERZ iN'O. m ~JU. ~,g 78. Cr,§ci y;t~ nelil,1lI

JJ_

,0: I
~n Nif!lZ~'~

DINO GA PAROLI

:M8itrA,

['If1£).. 9-2:..198,1 1~ gllrll:sen:fili

C(;lJ!leiill~I!,!ll"o. CQIl~,& IH!!iil!!' (;j ~1!f.I:lle,


IiBN:!:.1
I

MED~ANO, m t,74.. kg '16,., Cre~~ILfto n;e!

:301.IMI&I!

, WIle! !'fI~ I~
~.

1""1~1 'tNf42 19~b UOilNI1;5E 'l9D~M UiOlNlESE

1i1~~1

1'9~1'a

~ONEGUA!NO CONEClUAlNO 'UD liNE8~ IJID~N.~1i

IQi 29
A A
,1\,

.2


'116
~ 2:1

li'
3: 11

A,

FfI' 0' iL'i DiEiRO.

' J r*M 1mB, II'.D. 1_ '"...


Ill'!
i

'ii .1'~ kg 1;8", 10,V'8, ,c;:luto lI1lel fh;lmij FIe,. e (81'lllllle). Ci:I'I'!1l!1 46 IPfCi!S"'~ ill II ,,..,,,'1;11 neHa N:az:IO!'1!I,,' brama!'!.

l 101 1:
Ilhlilfl(!l$~. .

co.m-m
1'!81~

U~IDI!. '7'4-'H1 1iE~ZJNO. rn '1.74. h 'roo er-ei!iile~!i.lt,Q

EDINO NAZARETH RLHO

EDNHO

"11971 e- '19

litH. lin 'T,iiMEN10 1j~, CA,iIIA~AR\D 11!983~N UDINeS~

'~~~.
~
I

~1)I.Ii_D.,"

SiA~

UDINE5!E:

UD!"!;;S~ ~!9ai).6.~ UDINIE5UE:


~!!!.I1-" UDIMEII,

~'.

FlIT!
_,

11
1

e~
A
A

A A

,_,

,~

~
~,

_,

:fi

2..

3 ~
'1

'~5

DE$iT'IFI'A" m t ,79.1, ~1iI1 'ffl. CIl'~~~,[1.iU!i ~tI!Ui!lBm'" CIilir.!t81 17 pr!B' E!1'!llllli re '~ 1!'1!:1te HI!,! INIiI~i'rc"ili!Vi!i!i Glg'l>l:lIillM',!:!;.
I ;Id'If,IO I

ALA niSli

l'9.ilHQ[

1_""
19'82,·0

,.n:~
1'~IU

CATANZARO UtUNE5E

CAt,ANZARO

CAl',ANZkfR;O' UDI NESE

ANI
.~!L!to nal

FfISetM N I
il [Rom!!! , -

Im:nt. 10-1~·t'BS1 [CENTilOOAMPI S.fA , m '1,17. Ikl:ll 7!" 'Cre~

; 8i'fG.W VAHEBE 19rn"'~8, V'AFlUE


1'!i!,'rs.::ill!1

,'gifla 1~1
tSM~' '1982~

[GENOiA

SPAt A'~[mUIF,;tO
N#LPOL!! N,APOL

'1983aM

pni'

[MU. ~~S·;19S3: CiENTFIAVAMTI. m '~,,71., r.::g 6~'., Cre$~ii!.IitD ~lIiDI TCli'i"I8f'1a. ICoflita :3 p~egef'i~e.I I III NIP2:JO'· 1Ii!liII A, 2: p~e:!l;(j:Me e ;;r flEftl 1."1 '0. h:lIl,;1;aI'1iU.l'e~. s'
Pcil"l\ll~C:JJ ';II!INC
I

RAIN~a

a£l.. el

1'913·7:;0, ·IAOMA 19:,>4·'7S, IEIiiNlANA


1975-'1\6,

l'E}RNANA '~~n·,'~;

~D~

S'8P;lE, F'MlS,

IiIEliI
'~ =

I
I

A A

ott'. 74 'fAAA"'O
iII',ARAlliTQ

A,

112 :2

.,

8;

t9'lf,,7,S, 1~'~9.1 "Il~, CAGLlA~1 '~SlN1 CAGLIARI 1iMt.~ CAG1UAJli

19R-n

TARANi10 iIi,ARAIDO i1I',ii\RANTO

B-

3.0

,Pt
,A
A

B 8 B

1.S ;W

3:

i: Ii 4 U:

33
,2,7

S5

A,
I

aU

, '1913·14

1~·es

:28;
IS;

I I

l'ORINO
TORINO

301

s ,a,
l'

iii:

1e, -

f!I ~Q. ~ J.itniliih'o 1(,Blr"'S II, J, 3.~3-19"A G)EN1iFtaC.A,MPU~r A." rrn. ;~,,"f2, li!g 10. ClI'e·, $.!f::IJU'~:C'niBl F~;(j;ffjillll1l~' ~'Eh'iI!.9iII,el'" CO'nta 1,9, IP-f-eS,. (! 59 I'!!!ilii li'Iul faJ N3rl ertale ibn~I9H ~iE!!fj.i!I.

h ur

'nlU]]!8

~ml!u'

M!,I

A~,I:!;, S IN~ frrltl~.


FlQlTldi,

M!:!in'te hn

B I:~i'~ (:tf) ,tl-~' ·,196.t


I'

e.o. RWE,VA
'l ;~'!

L E (111

ii'iI'iI

~!i!1 1;8.. Cre:se1l.1to


SE~E, PAE5.. R£iil

NINO

,~R!\

'~911·'79 LATIINA 11979-60 LAT;INA, utt, 79 AViEl.LlNO ~i_~8,1" AVEUU40 i!ii981~e~: RJEGGIANA
'~:S82;-<Bl,'
~i~e.t,

01

I
I

C2
A

:tI, 1
';13, I '33'
;23,

a
,
,~

(In.

II EGG lANA 'CAJlUARl,


C~iifANiA

fIj

HI' I 'f

"

'1

:11!3.

is B

1i~ 1

is

P' "U~
sciut,o nei Niilj:i'Ol'L

B FI
m

Niilf;I!IliU. 9~t2,\.'tl.53

SEC-ONDO POFl11'IERE.

'11~es, kog 3:3. C~e",


-

t'I71.,78 ,#i;VELlU4CJ Il:Itt. 17' ,COMO

1916·'17 P'AGANlESE

19i,!j;·7e

NA:POiIUI

10
IS

1! 3,1'

:2 '18

19.1".791 N~J~U
1119·80 1982·93 19n·U

'1~·61 ".1·182

NA'POill.~

NA'PO

NAlpa I. '

~m

NAJPO:r:.. NAPOlLil

--,

Y'lIr.ang BTI~ ImM~I)., '1Q·I!b·'tI51 ,S1rOPlPlEfI1. m 'I ,i!i:1. k~ '~'.. Cr,s:s.c lu!to FiEi~ oM !'Ian. 00 rnt8i 1 PIl'~I;!,' ilil N,Slt. GilC'II,aIl'iI~~,a',
lN~

IDES 'R

D~

'~E

:&iJLl~

SfR:l.~ PfI~S, jlllSl

'I196.9-~~J M~LAN 1i9170.':il'1 lM~ILAN


I

.A
AI

11
1

1'9In~1.2' MlLAN II'IQ"'. 71 TAJIi1AJNTO ICOMO

',m·,n
'1976·71' Q,tt. 'iie

A B,
g, 9., 8.,

21,

"91-3·74- ,COMO 1914·'75, ''IIefilOi~A, '1915·11: iiiERNlANA,

33

'1 '1

B:

37

31

'V'ERl~I'IIA NO\l'AlRA 1917,·78: II.V,EtU!N;O 191'S ..79 A V,ElI!.U IN 0 A'VEIl.UINlD 1980·81 ,AV EllLl 0

,A,
A A, A
B

I,

1m·eo
1S00r-tW

lfl93~4d'

1'.·13 UDINESE
U:DI,NeSe

iiJifl~NE.8E

,4

27' 3.4 ~ II U '2:1' 21' :29


1

21,,
2

i2
'1 J

A A,

:ze 28,
~

Caliti'ooil 'Z'op,iJiIl!1a IIDPrN~I~ MED.!IA!NO. m ~115. Ikij 1,0, CrtlK'lilJtO :OontBg~li'iUiO.

Ol01FUilO PAPAI~

~,.'1.'

:f'liil::1

1'9'7!HlO i '1981·32! "fi2'·83, o.tt. 12


1~~f!:11

1_~U.

-~.

~.

;sciuto, Inelll'Udin$~eo.

Sa~ ,Pl['IIfCJ"(!I' i!lil NI!i~i:5'~e (UD'j. 2O-1-1.MiIl OENIliROCAM~i Sf rn 1:i6" kIQ "lO. CI"e:-

PAC ~rQ M IAN a

--

-------

s:

1918~ 79 '1913·aQ! ott. 19 '19U...e;~

l'~c" '102-83 LID IIN~E; Ul.Bl~M, UDiNESiE;,

[GENOA IGENOA C'A,lJ\lESi£, U1P IINfESE UOI NESE

e,
C1 A ill A
A

6 -

'8

'n
"' :27
'29
J 26, '1

G LA
rese,
A ILA," rn1

Al:lln~a (MIl!. S4-1,m!: ~1S, k11l 70(. 'CrescV!IIro

JOILa MOl TE,SAN'J

nel

V'

'~9l6.·'7t M ILAJNESI: '~9Tl,.'i8, \!",A IR:ES~ 1'51$19 1Il,'Rm~ PiA ILERMO

lID.!

is.
IB

1m.-ao
~\9SiJ'41

'P,ALlERMO

1'~,11~

19U~:
1~,,~,

,PALERMQ

P,ALIE~MO PALI~Mo.

IB IB B

,a2 ,6 1 IS:

;B

I B

,:;mJ 37'

:Wi

s
J

31' 3S

~ J

ClAUDIO GAR 'IJLA


!Sell.lIl,jJo
PFtI

MO :pQjM! E:RE, rn 1,!iIOiI,. kg 81lli,


!'I,e ,I

TQ!'lno'i

1.~;'1:95.!

'Ti!:!i'~ne.

I ']912·73 fO~UNO

assoctezlone

ealelo 1903

:s.ed:e: pi anal e' lim p la, 37'138 ve ro na _, tel. 045/56 .. 0 ~6\3 ... 5:61, 7~5'251 4 . plreli'd'B,nle: C'a 1'9Sti no Gu idotti .' leneral manager: Em iiian 0 M ascem se.g~etado: Enz:o BertoHn~ + arenatmre: Osva,~do Ba,gnlo.h cam;po Id~IQ_tlca: Stadia «(Marc'A!ntoni'o EhJntegod~)~' (m '110x7'O, 4,2,.500 spettatorf lollon sImi ali: m,ag~~:a gla[l[o=:gJ:~ calzoncl ni Ibll~~
p

H!tf3...7., 1!l\7'~::I'!j, 11975~76 'jl916·1'i 1191? .. 78 't918·79


11979. MIl

~'st1,~82~ VEFMJ)'MA.

1 soo~e,t SLAM 11111)01 IA.

JtlI,N~IORCASAJ!!.E JIJN[OAlCAJSAIIl,E NOV-,ARA ,nAZl,O [LAlIO' ~8AlMP.,I)OI:UA, SAMP,[JIOFI:IA,

A'

IB ~i A At, :29' B 38 B:lS e; 3'7 It A

,34

11

11 27
~

36 39 ~11 2'4 I
27

1'9S.2:.:n:

1983-.:!W, VE~OiNlA

VERONA

II:

:3:0,:,',1

301 '

J:IlI

:is

~(lim~. 1I(;11.'12·'iI1_ TEFl2] NO, rn 'I J'O. klg i6S. C!i'fi;~CIilJl:o liIe,!*

MAURO

FERRONI {II]

.~OM I R!Dma.

III

19li·74I OM[II ~.o,MA


,t9'1,~·'7g tu cCiFIlE'$e

~.=-.-:. ~.'.' _ _.' .

I'

.:

.~ •• "

:-.:',

• I'

_-

.-.

:._.

1 •. ;.

;;.:. .

i,...

;:. . .

1-

1975- 7:6 :SA MPI10RI tI" 1m· 7'1 SAIMPDORI A 1971·71 : SAIMlPDOIUA -:!1918·7~1 SAiMPDOIHA. ~ 9.fI9.a£l1 SAM PI[)OR I,Ai, ~!!9'80.I!I,~: SAIMPlDOI!I:tA 1'9&t 'B~ SAMP!:JO~I,A 1'9132·83 $.4~IPOOfUA 1983·14 VEfliOiNA,

D C A
A

'i~,

~,

B: !J B!

:3,
3'1

l' US'

B A

B:

37 •
3.S

A,

n
2~

._,
'=i

l U'CI,A~0 MA RANIGON [1.]1


TERZINO, rn 1.74. !(,g (j'L C~SCiUitOl n:elisl JUf!.j!en,tu~ Co~t'a 1 P!',s{j{f:j ilZS .,.n Naz' - A, -

QlI!Jil,!,,!~Q iT"'),; 21·'~'o.1'95S:


&lU:WAA

~I\IO

SEFiIE ~E,$.

1P.i11
=

191;':77
1'971'-'1<11

1:91$~'1lEl'

t'e'B~'79 L-ft. VUCENZA 1'9l9i.!80 l,..R. 'VHJENZA 1'~eo 81 N'APClH!.I: 1911·8;2 AlOMA, ~!ll~I3:3, 'ERONA 1933.84 'VtE'!1IONA

L.R. ''fI'CENZA L.R. VICENZA, L.R. 'II,I!'ICE"ZA

B ,A
,11\

B 24,

30 I '~2

_
=

8, ,A

sa
2& ~ 26

1 ~ ~

A; I A-

ROSE RIO
ICemUli:;:;:g,

RJCELLA,

~Ii~ t.;IiI¥ngU,o. ['M~IJ.; "i'!'-''11959 1!..II'BE:RO. an 'I: .,93" 1::"'9 'f5, Cre:llCiuk!, r.tI!Il· 1"lnaler C!l]r1Jt.(!l '7 Il:!pe®~!:z!!; In N~illij(in~le lB . •~ I SlllJliDM 19n,,18 i Un'ER

I.~

'~9N·1BO ~ElRONA c193!l1·I'1 ~ElRONA


1981·82

1191,8..79. rNiliER

A,.,
IB

J.

fuBi..
I ~

IiIIcrI

~'Ii'i~fUJNA

IB].;III: B 31'

1'9.8214)3 VEPo.'NIA 1~e.4, V"eRONA

A it

:36: :30' I

~
'1

Ja'

STOPPER. Co.lilO,

GIi~ilIn~

srLVANO

MU,I'IClS.CI ~MU" 24·21-1955 !'I'll t .8S, Ikg] SIl. C.. :!ie~lIit.l! rlS I · ~ ~ii'Ji I~.

FONIOLAN

M1fo

iP1'i,~
I
31 3Ui

F.lETI

19:1,IM~':5i COMO 197,S"iG COMO, ~976·11 ·COMO, 1971'·H CONICI ~97I·T9i j'NiliEfiI ~919·~O COMO' 'fJ_-8,'~ COMO 11001·82 COMO 1i!9r12.83.: COPltUJ 1911l..Q4! '!IERONA

B Ai. B A, Oi A A,

:31 til 13

2: .~ ;2',

a
3il ~ 29

,_
'=
,

~ ~

Ell

36

11
1
,

Ar'Qdenhac.h Ule.rrnl'!!!ll IOIi1'ilS'~'J., U-1.Il-'19SS ME'CUAHO. m "I.I~17.kg .9:2. QroM:UIi,rl:Pl;i! n~~ RodQlilbaoh UJ;e~m~llIla Q\!Ie.'s:M, C-1J'fIt~ S4 prE!&~iiZi!ll e ;3 lret. tH:liHa !'IIa~'_ t~e~:Cill.,
'ilJtlf.(li ~'"'

HA'rliJS·PETlER

fU1t~EG'El

suue . '.

S_, flETi1I I

'197,5·7&

~i~n

I(A~SEJaS'l!.AII!llir.

19'11.18. '19.11·19 t919·!m

1_·i~

IKAUiERSLAUiIi. t(~I:S EIIlEfll..Atilf"L, r~t4.~: ,RS;UllLirr.. SE I1fAi!Il!J.lSUtll'T.. KAII~aEB5!lLtlJI!"" IKAISEf.tSlAU1

1('~sm&U_IL!WlrT'~ A
0,

'~981·82

'~'m~83

~_.&4 UJSisftsunn:.
Moim~oo

A A

:33,

'7' G, "3

" '. 41

33

PI[ElRO FANNA

AlJ\ OES'rFI'.A. nil 1,78: 'I<g '12. Cr8:§~EUk!, r.reI'rU~h"iEl:!;le. C!glr.l~ ,8, Iii esef:1lZe h~ N';uf,I;I1ii'iiallfl' fA. 12 p;re.seiflzc 'c; :2 fsti; hl! iL2'1 ,p.r'I!I·!iEtI'l'Z~ e €i' Ir.e'tJ ,:il'iI rGHovi!iJili f.J!;!I.
MNO SO~SfRle:~.
Im1

unn.,

B-:S-19S1

'~97:S"'J61 ATALAN!A 11916·11 ATALANf.A f,9.11,·lii: J~rv.iNiTUs '~i9.'lB-m JIJ!iVIE'.N!l]J'S 19.'19411iJ1 ,jU\I!:NilUS "OOO"l!Itll ·JU~N!lUS 198t·,.'82' .mICV'EN'JUS 1:!l8~'.a3 V,EAONA ie' 84 VERONA

B ~I I 35: A ta A '16: "D A,:z9.i5 ,A 2t A 211: '. " il'8,

, 2 ,2
J '7 ,!j,
'm

:2

. '~_.'7t:1i

'1tr;O\"~1 19f1l1~7Z

1"11-'13

10 ...7;5 'tl'~:5-'76 '1911'-78 '1978-79

11J.l1:~7A

't9l:S~n

181S.~.
'Ua.fJ.;CI"'I1
'~911:1'-82

'~9a..a

'~m~8.i!il

1GlUBPI
OENTAAV.AJNTI. 1m .~•• Ie. CRisch.lk!; I'll!) I1 ,.hj~li1rua_ Cotita til .~ p.~:!i~nila ilI'l, N'~ dOriiBilii Eli" " 11 1P~:&im~1'J.i 'e' 1 r.~' lin (j'ilili-

SIll 'mo. i2.a.1 !3iS3


1

G lJD R'IS.

~"e~.

't,':pil'e.

14.

A A A

1 '.11;' '7

G
T

29

ANTONIO
fB

n
H.

'Ce:~fROCAMp-'isrA. m 1.17. k~ '7.2:. err! se Ii!.!to nel I~ 'F[Q.f\Sntirl~IL C(liita '~ pr~~el'lla
n N'·!!i~i(ll~'!'e.: A, t ilf'i B
~i'iO I stliMi£IiU
0.

IGEN.NARO ~·'tQ·19S9,

2: 11'1 'G r.trJ.~n! Ie.


SERlE

~~,4 '8, :21'

R[I!l

'1!9f6-7T t918.,79

te;rr·,71 FIOA'EmINA
1IJ5I8.t,.Q2 11_~, 'IjfEADNA VEflIONJ\ 191n·8A 'YlERONA
1919~ 1MtI'-I 1

fi OR~ijFriA

FI'OR'EN!l1~NlA FIOffl.E.N!l'INA.

PE·AUGIA.

,A, ,A, ,A. I, A ,A

A .A ,

-",_.

'2., :33
28, ~

3 :2 3

:~

n;eI'l Vll!if!! O!iiliB ,(.Ol!i,nlr:r.)!1!n;a). CI!)n'tt. 4G PfllI! ~ze till 21 r!9i~:~ l1IemI EI Nulorrlil!l! ill! ,dlgnEliSe.
ItNNO

A'1..A S'I N'1:errRA.;

- REBEN LAlRSEN 'C~~.~.n n:l.f:J.t~fCi;I). 't;·!MsS·'l


[!'iii, 1

je~. ~
-

14.

Crt.$!:i

[uta

1
I

:Sll~iDM

I·~
A,
A
A, IJ;.

I'PR~_

.f!aI
,

~9..,&.n

KO!..N ~liIn~1a,KOUI f'ii1i:1., ':r8 U)~!liU:N 19,78l-7'S U')KEH~N "918-1m I!:.0 KERIENl Il!.o.KE:I~!ENI 1'im,~.a II!.OKERIE.Ni 1~1)ZllL83. lOKJEREN

1fii:' V'ANU)S~

t_.a.

1'~:.aA.

tOIU:;JNiENI

.14.

" •
A
& /Ii,

-. ~ 33
3c3, 31 .i'9.
~.

1-S i

T '1


2:11

13

·t'
U'

;32 I

'~'1

.F.b1l'i!lilfi~ [tAN l'. l!.fi·'~I_ .SECONIOOI P-ORfn!E1R~; M l,fS.. kg B$. 5C~~t!l rtl3! I!' AnOOfll ~~nJi;! -

SERG~O SP.UFlI

Cr'I!i;o-

DARIO 'DONA' 'Vi unA, ·'7:·9l-t·at CE:NTlRQCAMPI SiA, m " ,.8.0" kg 7~~L -ere· ~eu.:l~O!'U!l'1'T,..\tl·~o.

lUI G~ SA.e[CH rm 'lhllg~D OIli1lb:l'h!l! g.,.,·ttse;


CE:NiiiHJCAMP'ISfA. se l'iJtQ. FIJIII ~_ MfiMOltl

CQF.l'u. 11 D!:'65:er.!I:UIi In lNulrO'l'!'mo s.ef!!l6. ifIi ~1 fflit.O [In· (H!:!o'!ll.:n lie,

rtll:

1.,".

Aegl~iQ' 'C'i1a'b"rUil.

~>~I

79.

era'

a., "
!ii.

p'r'te! •.

1!91'I·tl· fIQ,IilENill'INA '19n'·1$J FIGRIENT~filA. 'E97'&o'W1l! 'FIQ:A~Nill'1 HA. '~979.. FIO'BIEN1U4A 1"'8~ FIO'IiIEHlU4A ~t~iu:a , IFmORENlINA. ·t9O.83 I VER,ON'A 19a3.M I VEAO~A

1'&-7'5·"' GIO,IiEsn ott. '1,11 A;STI

01

tJ.

eo

,/4;,

A A

-.0, ·S :0

it ~

-I

~ ~.
2:

A.

25 22

a a

It

Ui;]

:1

L U C.IANO

II IUJ NI

C EN''liFtOCAMP~·51r A; rn 1.il'QI;, Ii:;g 615-' Or.~· schn,o, M'I UrJorn(l,.. C~I"I't1J 'I P~'5:iJ!'I~!I hT!
NiilZl'D njJ~" G;h?'tf~n i'~!fl!.

U'M'Oi'ftli!'. '24~'~l-~ 9QI

~!!l"~:Il'71 1F.~:o.f.I'm1t~ A. 1917-nIi I FI ORIEIII11 t\I,A, 19n1: 'H ft OIU~N;,nNA

A
A A I

U!7t.10 'lOR!NnNA 1'~jl FI'ORENl'U4A na,t.~ FI'Oifll~t41iU4A ot'l:., 11 1P~:Si~'OI ESE 1'9U~ ftEGGUJNA
1 1

It :A

114 1J4
'1l

1:!lBJ~

'ilElRQNA

IB

:2811

17'
2
:I

FRANCO lURCHrnA
ALA.
If1il'S.

Floro .

m 1.Ta. Ic:rg 13:. Oresehj~(j; MlrAII·


-

uftin:t.." ,i.'~'1961

FRANCO RCHETTA

Campionato Serie A
16-9-1984 1" GIORNATA 20-1-1985 23-9-1984 2" GIORNATA 27-1-1985 30-9-1984

1984-85
3" GIORNATA 10-2-1985

1-1 Atalanta -Inter 0-1 0-0 Avellino -ROlla 0-1 0-0 Como-Juventus 0-2 0-1 Lazio- Fiorentina 0-3 2-2 Milan- Udinese 1-1 1-0 Sampdoria-Cremonese 1-1 1-0 Torino-Ascoli 2-2 --------------------------~ 3-1' Verona-Napoli 0-0
7-10-1984 4" GtORNATA 17-2-1985

1-3 Ascoli-Verona 0-2 2-1 Cremonese-Torino 0-1 0-0 Fiorentina -Milan 1-1 2-1 Inter- Avellino 0-0 5-1 Juventus-Atalanta 1-1 1-1 Napoli-Sampdoria 0-0 1-1 Roma-Como 0-0 ---------------------~---5-0 Udinese-Lazio 4-1
14-10-1984 5a GIORNATA 24-2-1985

0-0 Atalanta-Roma 1-1 0-0 A vellino - J uven tus 1-2 0-0 Como -Fiorentina 1-2 1-1 Lazio-Lnter 0-1 2-1 Milan -Cremonese 1-0 2-0 Sampdoria-Ascoli 0-2 3-0 Torino-Napoli 1-2 ----------------~--------1-0 Verona- Udinese 5-3
21-10-1984 6" GIORNATA 3-3-1985

0-0 0-0 5-0 0-0 1-1 3-0 1-1 0-1

Ascoli -Lazio Cremonese -A vellino Fiorentina - Atalanta Inter -Veron a Juventus- Milan Napoli -Como Roma - Sampdoria Udinese-Torino
7" GIORNATA

0-0 0-2 2-2 1-1 2-3 1-1 0-3 0-1

1-0 2-0 2-0 1-1 2-1 2-0 1-1 2-0

Atalanta-Cremonese Avellino-Ascoli Como- Udinese Lazio-Napoli Milan -Roma Sampdoria-Fiorentina Torino-Inter Verona-Juventus
8" GlORNATA

_ 0-0 2-2 1-4 0-4 1-0 3-0 1-1 1-1


24-3-1985

0-0 1-3 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0

Ascoli-Atalanta Cremonese- Juventus Fiorentina - Avellino Inter- Como Napoli-Milan Roma -Verona Torino-Lazio Udinese-Sampdoria
9" GIORNATA

0-0 1-5 0-0 0-0 1-2 0-1 0-0 0-1


31-3-1985

28-10-1984

17-3-1985

11-11-1984

18-11-1984

1-0 Atalanta-Napoli 0-1 0- 2 Cremonese -Verona 0-3 4-1 Avellino- Udinese 0-2 1-1 Fiorentina-Ascoli 1-2 --------------------------- 4-0 -~----~-----------------1-0 Corno-Ascoli 0-1 Inter-Juventus "" 1-3 ------~~----------------1-1 Juventus-Rorna 1-10-0 Napoli-Avellino 1-0 2-1 Lazio-Cremonese 1-1 0-0 Roma-Lazio 1-1 ~~--------------------~~ 2-1 Milan-Inter 2-2 1-0 Sarnpdoria-Como 0-0 --------------------------2-2 Sampdoria-Torino 1-1 Torino-Milan 1-0 ------~~~~~--~------- 2-0 2-1 Verona-Fiorentina 3-1 2-0 Udinese-Atalanta 1-0

--------------------------25-11-1984 10· GIORNATA

1-1 Ascoli-Napoli 1-1 1-0 Atalanta-Lazio 1-1 ~----------------------~0-0 Avellino-Milan 0-2 --------------------------1-0 Como-Cremonese 0-2 --------------------------1-0 Inter-Udinese 1-2 -------~-----------------1-2 Juventus-Torino 2-0 --------------------------2-1 Roma-Fiorentina 0-1 ~~--~~-----------------0-0' Verona-Sampdoria 1-1

---------------~---------16-12-1984 12" GIORNATA 28-4-1985

14-4-1985

2-12-1984

11" GIORNATA

21-4-1985

0-0 3-3 1-1 3-2 0-1 1-0 1-2 0-3

Ascoli-Roma Atalanta-Avellino Fiorentina -Inter Lazio-Como Milan-Sampdoria Napoli-Cremonese Torino -Verona Udinese- Juventus
13" GIORNATA

1-3 1-1 0-1 0-1 1-2 1-1 2-1 2-3


5-5-1985

1-3 0-0 1-1 2-1 2-2 2-1 2-2 0-0

Avellino-Torino Como-Atalanta Crem onese -Fioren tina Inter-Napoli Juventus-Ascoli Roma- Udinese Sampdoria-Lazio Verona-Milan
14" GIORNATA

0-2 0-1 1-1 1-3 1-1 2-0 3-0 0-0

1-2 0-0 0-1 2-2 1-2 1-0 3-1 1-1

Cremonese - Inter Fiorentina - Juventus Lazio -Verona Milan -A talan ta Napoli-Rorna Sarnpdoria -Avellino Torino-Como Udin ese - Ascoli
15" GIORNATA

0-2 2-1 0-1 0-1 1-1 1-2 0-0 1-0


19-5-1985

23-12-1984

6-1-1985

12-5-1985

13-1-1985

0-1 0-0 1-0 0-0 2-0 2-0 3-2 2-2

Ascoli-Milan Atalanta -Torino A vellino -Lazio Como -Verona Inter-Sampdoria Juventus-Napoli Roma-Cremonese Udinese-Fiorentina

1-2 0-0 1-0


0-0

·2-1 0-0 5-0 1-3

2-1 Como-Avellino 2-0 Cremonese- As coli 0-0 Inter-Roma 0-1 (*) Lazio -Milan 4-3 Napoli- Udinese 1-1 Sampdoria - Juven tus 2-2 Torino-Fiorentina Verona-Atalanta 1-1
(.) Dtsputate il 7-I-J98S

1-1 2-3 3-4 0-2 2-2 1-1 0-0 1-1

1-1 Ascoli - Inter 0-0 Atalanta -Sampdoria 2-1 Avellino -Verona 0-1 Fiorentina -Napoli 1-0 (*) Inventus- Lazio 0-2 Milan-Como 1-0 Roma-Torino 2-0 U dinese -Crernonese
r) Djsputeta II 3.0-1-198:5

1-5
0-3

2-4 0-1 3-3 0-0 0-1 0-2

CLASSIFICA
In casa Incontri 1. Torino Internazionale Sampdoria Milan. Juventus 7. Roma. 8. Napoli 9. Fiorentina 10. Atalanta 11. Como. 12. Udinese 13_ Avellino 14. Ascoli V. 9 11 9
oS

In trasferta P. V. N. 7 P. 1 V.

Totale N. 13 11 P.

Reti A. P. 19

Punti

M_l. 2 6 7 8
-

N.

2. 3. 4. 5. 6.

VERONA

15. Lazio 16. Cremonese

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 480

8 7 8
6

5 4 4 5 4
5

1 2


1 3 2 1 1 3 0 4 2 3 6
5

6 5

8 8 8 8

5 5 7
6

9 10

7 6 6 4 7 8 7
6

3 4 3 3 2 2 0
1

9 7 7 7 9

3 5 4 3 3 5
6 6

15 14 13 12
12 11 10

12
13

4 2 4
108

3 1. 0 0 0 35

6
11 11 10 11 14

10 8
5

12 14 14
13

2 5 5 5 6 5
6

4 6 4 1
97

6 10 7 4 2 4

13 18 13 5 14
11 11

7 9 7 11 15 12 12 17 19

42 36 42 36 31 48 33 34 33 20 17 43 27 24 16 22

22 28 21 25 33 25 29 31 32 27 46 33 40 45 48

43 39 38 37 36 36 34 33 29 28 25 25 25 22 15 15 480

9 -11 -12 -16

-17
-20 -20 -20 -23 -30 -30

97

35

108

143 194 143

504 504

MARCATORI
18 reti:
Plalini (Juventus)

4 reti: Colornba (Avellino), Caffarelli (Napoli), Giannini (Rorna), Scanziani (Sarnpdoria), Di Gennaro (Verona).

RIGORI
5 rigori: Maradona
4 rigori: (Como), (Inter), Cerezo, R_, Vi~IJi Nicolini (Napoli)

17 reti;
Altobelli 14 reti: (Inter)

3 retl:
Vincenzi F. (Ascoli), Morbiducci Bonomi (Crernonese}, Marini Rossi P. (Ju ven t us), Ancelotti, Di Carlo (Rom a) , Mancini ,(Sampdoria), Zico (Udinese).

se),
no),

(Ascoli), Finardi (CremonePlatini (Juvenrus), Junior (ToriGalderisi (Verona).

Maradona 12 reti:
Briaschi

(Napoli)

3 rigori:
Colornba (Avellino), Altobelli (Inter), Di Bartolomei (Milan), Pruzzo (Romal, Francis (Sampdoria).

1 (Juventus)

2 ret]:
Hernandez, Iachini G_ (Ascoli), Magnocavalle, Stromberg, Vella (Atalanta), Faccini, Vullo (Avellino), Corneliusson, Matteol i (Como), J u ary (Crernon ese), Cecconi, Massaro, Pulici P. (Fiorenrina), Bergomi, Brady, Collovati (Inter), Scirea, Tardelli (Juventus), D'Amico (Lazio), Incocciati (Milan), Penzo (Napoli), Graziani F. (Rorna), Renica, Vierchowod (Sarnpdoria), Corradini, Francini (Torino), De Agostini, Galparoli, Miano, Tesser (Udinese), Farina, Marangon I (Verona).

11reti:
Bertoni D_R_ (Napoli), Galderisi (Verona).

2 rigori:
Giordano

(Lazio)

9 reti:
Virdis (Milan), (Verona). Serena (Torino), Briegel

1 rigore: Magrin (Atalanta), Muller (COIllO), Bonomi, Chiorri (Crcmonesc], Passarella, Socrates (Fiorentina], Brady (Inter), Iorio (Rorna), Souness (Sarnpdoria), Edinho (Udincsc).

8 reti:
Rumrnenigge sen-Elkjaer (Inrer), (Verona). Pruzzo (Rorna), Lar-

7 reti: Finardi (Cremoncsc},


Monelli

1 rete:
(FioreruiAlesi (Ascoli), Gentile Carmine, Osti, Perico, Solda (Atalanta), Amodio, Barbadil10, De Napoli, Lucarelli (Avellino), AIbiero, Bruno P., Centi, Fusi, Guerrini, Muller, Tedesco (Como), Chiorri, MeJuso, Torresani L., Vigano, Zmuda (Cremonese), lachini P., Oriali, Pellegrini 1lI (Fioreruina); Baresi I, Ferri 11, Muraro C, Pasinaro G., Sabato (Inter), Bonini, Brio, Koetting, Vignola (Juventus), Batista, <::,1listi, Fonte, Garlini, Laudrup, Podavini, Vianello A. (Lazio), Tassotti, Verza (Milan), Dal Fiume (Napoli), Antonelli, Chicrico, Conti B., Falcao, Iorio, Nela, Righetti U (Roma), Galla (Sarnpdoria); Caso, Galbiari R_, Sclosa, Zaccarelli (Torino), Billia, Rossi Federico (Udinese}, Bruni, Fontolan, Sacchetti (Verona).

na), Hatcley (Milan), Junior, Schachner (Torino), Carnevale I (Udinese).

l'Unid
D i rettorc: W.a.Iter Velrron i
Condi rerro re: Pierc Sansoneui Vicedirenore vicario. GilL~eppe Caldnrola Vicedircnori. Gjal\~'.Io Boscni. Antonio Zullo Rcda rmre capo centrale: M:1.-co Demarco

6 reti:
Colombo A. (Avellino), Pecci, Socrates (Fiorentina), Boniek (Juventus), Di Bartolomei (Milan), Francis, Salsano (Sampdoria).

L 'Area Ldiuicc Prcsidenre. Antonio Amminisrnnore Od~(O:

.:11) .~I_
lie-mardi Amaro Mania

5 ret]:
Cantarutti, Dirceu, Nicolini (Ascoli), Magrin, Pacione (A talanta), Diaz (Avellino), Nicoletti (Cre 11)0 nese), Passa re lla (Fiorentina), Giordano (Lazio), Battistmi (Milan): Souness (Sarnpdoria), Dossena (Torino), Edii1ho, Geroli n , Mauro 11, Selvaggi

Consiglio d'amministrazjone: N edo Anoonieni, A n LUI] io Bernardi. AJ~;}nd rc Dalai


Elisabetra Di Prisco, Simonetta Marchini!

Ammo Mattia, Enea Mazzoli, Genrl~LI'"Q Mola, Claudio Moncaldo, Jgoazio R.::r,,"L~i,Gianluigi Serafioi
Supplernenro al numero odierno dcll'Unici Ediaioue fiJ (I ri commcrcio riservara ai lenon c abbonari dell'Unira Smrnpa; AGR Pcrnezin © FRANCO <:QSJMO PANJNI WITOI1.E MODENA

(Udinese),

Nasce
-

'1a,rlsposta ai vostri bisognt


I

e al vosrri

desideri. 1,an uova Fiat Pun to.


,

Dtseg -nata,- cor]-. C'iuuiaro, -~ m,"a proget--' .-0·- '- . - b' tara ins Ierne a voi r '~aFtat Punto

ha s u p,e'ra to 4 0 tipi diversi


1

~1!!Iii~~~~~~~~~~p_

di 'prove d'urto grazte a,: scocca rinforzata, cellula indeformabjle

s
, ,

attorn

0'

a Il'a bttacolo 'barre di rin fa rzo latera li.

D'i serie ha le cinture prete nsionate, volante

EAS ad elevate assorbimento d'energia e', unica in Europa, U sistema a,nti.ncend~,o ,-/ _', F:PS (Fire P1r,evention Systern) che, in caso d'urto, blocca ~riniezione' di' carburante if' il deflusso dal serbatoio. ,,_;.; '~~~~g~
-==-___t..i..-_.,...&._,

lnoltre, prima neUa categoria,

offre su tutti gli

aJlesu men ti, '1atrbag anche 'per iI passeggero ~ r A. richiesta A'BS a qua ttro sensori,

60

~, "'I,.-"u"i."", i' ~!VV1!..'1;

,"_"n

V'Y'·

'e·-'If

'1L~

'omN _ ~ __

HSD

CT
90
ill £"",f1i~ III

1400-0:. B6 CV nmN

rioVV1L!C

::;;00
I'll -

~-, I~V

''D··•.. . ~

~N'

CabriQ 60 !600'((;

TD

so CV

ornN

Con 24 versieni, a :31

0,

5' 'porte, 5 rnotori a.

benztna e un rurbodiesel, :3 ]-iveni d:i aUestim,ento (5, SX, Ell) e· 1 3, nuovl co1ori c'e una ·f'ia.t Punto
per ogni esigenza, a. voi 'la scelea,