Sei sulla pagina 1di 12

Con

te partirò
Francesco Sartori

Lucio Quarantotto

     
 
LENTO

Soprano

     
Contralto  
     
Tenor  

Baixo
       

  G  C      
               
G D Em C D Em G C 3 D3

              
      
 
 
3

 
3 3
Piano


    
A


6

S.

  
           
      
C.

 
   
Quan do so no so lo so gno al l'o riz zon te e man can le pa ro le

T.

B.
    


       
C /D D Em/D D C /G G

  

    

Pno.


Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020



2

  
8

S.


C.                  

                
 
Sì lo so che non c'è lu ce in u na stan za quan do man ca il

T.

   
Sì lo so che non c'è lu ce in u na stan za quan do man ca il

B.


     
C D C /E D /F♯

 
  
Pno.


   

     
B

     
9

S.

  
         
se no ci sei tu con me, con me Ah

C.

              
 
so le se no ci sei tu con me, con me Ah

T.

      
   
so le se no ci sei tu con me, con me su le fi ne stre mos tra a

B.

se no ci sei tu con me, con me Ah

    
         
C /G G Dsus D C /E Em C D G D /F♯

  

       
 
Pno.


 

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


 
3

       

12


S.


 
3

      
che hai ac ce so Ah

   

3

C.

  3   3      3     

3

 
che hai ac ce so la lu che

T.  3

        
tut ti il mio cuo re che hai


ac ce so chiu di den tro me la lu che


B.

3
che hai ac ce so Ah

   
     
Em C D G D /F♯

   
   
Pno.

  

   3         
 
C

 
3


14

S.


hai in

  
con tra to per stra da

            
Con te par ti


3 3

C.

 
       
hai in

     
que con tra to per stra da

  
Con te par ti
3 3
T.

   3              
que hai in con tra to per stra da Con te par ti
3

B.

hai in con tra to per stra da Con te par ti


          
Em C D G D

    
 
 3
     
           
Pno.

      
3

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


3
 
4

         
17

S.

 
pa e si 3
che non ho

          

3
C.

           
pa e si che non ho

 

T.

      
  
3

    
rò, par ti rò pa e si che non ho

B.

 
rò, par ti rò pa e si che non ho

 
       
Em C G D

 
3

  

          
Pno.

                
3
3 3 3

   3   3  
   
19

S.

 
      
du to e vis su

        
mai Ve to con te


3 3 3

C.

        
  
du to e vis su 3 so sì


mai Ve to con te a des li vi
3 3

T.

               3 
mai Ve du to e vis su to con te


3 3
3
B.

 C 3
mai Ve du to e vis su to con te a des so sì li vi

      
          
3


Em G /B C D


3 3



   
      
Pno.

       
3
3

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


   
5

       
21

S.

 
     
  
Con te par ti rò su

C.

  
          
vrò Con te par ti rò su

T.
 

    
        
Con te par ti rò, par ti rò su

B.

 
vrò Con te par ti rò, par ti rò su


      
G D Em C

    
  

        
Pno.


              
3
3 3 3

         3   3
      
23

S.

 
     
3 3

       
na vi per ma ri che io lo so No, no, non es is to no

   
3 3 3 3

C.

      
      
 3   
na vi per ma ri che io lo so No, no, non es is to no


3 3

T.

                 
3
na vi per ma ri che io lo so No, no, non es is to no


3
3 3
B.

 C 3
na vi per ma ri 3
che io lo so No, no, non es is to no

       
     
3

 
G D Em

 
3

 
 
 
           
Pno.


         
3
3 3

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


5
 
6

         
25 3

S.


       
piu con 3te io li vi vrò

   
3

C.

 
      
3te

 
piu con io li vi vrò


3

T.


         
piu con 3te io li vi vrò

B.
3 3
piu con te io li vi vrò

 
           
G C 3 D 3

 
     
     
Pno.


 
3

 
    
27
D

S.


                    

C.

                 
  
so gno al l'o riz zon te e man can

 
Quan do sei lon ta na le pa ro le

T.

                   
  
Quan do sei lon ta na so gno al l'o riz zon te e man can le pa ro le

B.

Quan do sei lon ta na so gno al l'o riz zon te e man can le pa ro le


        
C /D Em D /F♯ C /G G

 
     

Pno.


  

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


6

7

                     
29

S.


             
E io sì lo so che sei con me, con me Tu mia lu na, tu sei qui con me

        
C.

                     
 
E io sì lo so che sei con me, con me Tu mia lu na, tu sei qui con me

T.

         
E io sì lo so che sei con me, con me Tu mia lu na, tu sei qui con me

B.

  
Che sei, con me Tu, con me

     
     
C D Am/C Bm/D C D Em

   

      
Pno.


  

           
 
E

 
    
31

S.


      
Mi o so le tu sei qui con me, con me, con me con me Con te par ti

C. 
           

                 
   
Mi o so le tu sei qui con me, con me, con me con me Con te par ti

T.

              
Mi o so le tu sei qui con me, con me, con me con me Con te par ti

B.

Tu con me, con me, con me con me Con te par ti

    
      
D /F♯

  
C D Am/C Bm/D C /E G D

      

 3

           
Pno.


        
3

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


7
  
8

        
34

S.

 

3

 
rò pa e si che non ho

       
3
C.

 
           
rò pa e si che non ho

T.

      
  
3

    
rò, par ti rò pa e si che non ho

B.

 
rò, par ti rò pa e si che non ho

 
       
Em C G D

 
3

  

          
Pno.

                
3
3 3 3

   3   3  
   
36

S.

 
      
du to e vis su

        
mai Ve to con te


3 3 3

C.

          
du to e vis su 3 so sì

 
mai Ve to con te a des li vi
3 3

T.

               3 
mai Ve du to e vis su to con te


3 3
3
B.

 C 3
mai Ve du to e vis su to con te a des so sì li vi

      
          
3


Em G C D


3 3



  
       
Pno.

       
3
3

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


8
      
9

   

38

S.

 
        
Con te par ti rò su

C.


            
vrò Con te par ti rò su

T.
 

    
        
Con te par ti rò, par ti rò su

B.

 
vrò Con te par ti rò, par ti rò su


      
G D Em C

    
  

        
Pno.


              
3
3 3 3

         3   3
      
40

S.

 
     
3 3

       
na vi per ma ri che io lo so No, no, non es is to no

   
3 3 3 3

C.

      
      
 3   
na vi per ma ri che io lo so No, no, non es is to no


3 3

T.

                 
3
na vi per ma ri che io lo so No, no, non es is to no


3
3 3
B.

 C 3
na vi per ma ri 3
che io lo so No, no, non es is to no

       
     
3

 
G D Em

 
3

 
 
 
           
Pno.


         
3
3 3

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


9
       
10


F

 
42

S.

   
         
piu Con te par ti

 
3

C.

       
  
piu con 3te io li ri vi vrò Con te par ti


T.

             
piu


Con te par ti

B.
3 3
piu con te io li ri vi vrò Con te par ti

  
           
G /B C D A E


3


3

  

   
               
Pno.

   
3


3
3

             

44


S.

        
3


3

   
rò su na vi per ma ri che io lo


3 3

C.

    
           
rò su na vi per ma ri che io lo
3
T.

           
3

    
rò, par ti rò su na vi per ma ri che io lo


3

B.
3

 
rò, par ti rò su na vi per ma ri che io lo


  
    
F♯ m D A E

 
3

  
 
          
Pno.

               
3


3 3
3

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


10
   3   3 
11

    
46

S.

 
              
so No, no, non es is to no piu

 
3 3 3

C.

        3 

con 3te io


so No, no, non es is to no piu li ri vi

 
3

T.

      3           
so No, no, non es is to no piu


3

B.
3 3

 D 3
so No, no, non es is to no piu con te io li ri vi

      
          
3


F♯ m A D E


3 3



    
      
Pno.

      
3


3

        
 
48


S.


       
Con te par ti rò AhC.

   
         
vrò Con te par ti rò Ah


T.

             
Con te par ti rò, par ti rò Ah


B.

 
vrò Con te par ti rò, par ti rò Ah


     
A E F♯ m D

   
  

  
        
Pno.

              
3


3 3
3

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020


 
12

    
G

  
50

S.


       
ah lo con

C.

   
ah lo con

  
T.   

        
ah lo con

B.


      
lo con

         
D 3

  
3

   
A E F♯ m A D E


3

 
     
           
Pno.

              
3 3


3 3


   
      
53


S.

 
      
te

C.


   
te

      

T.

      

te

B. 
    
          
te Em/G


Dm/F C D A

   

         

     
Pno.

  

Arranjo por Marcelo Rabello dos Santos - 2020

Potrebbero piacerti anche