Sei sulla pagina 1di 9

/

FSIAT I CA trLS:róo ,

E,J ERC iC t05 , Rr S'ULL IoJ GR-uPc r1D\\

r fzot{
O Ona o,fo* ü,, ¡oo'tu" 6a, su.h'cr^t vnoÁra,ntp uni', cúida
M 'qlr 'picrrond- vna,VwAt v'ar,hC lisa A:n,. ,S'i'd - -n V ál t,
tt
A_ntrA la O,¡Crtoa la ¡atzJ , f,i{arw'yar ',1^ Ircisi&r^ an b,. anr ü.
t'y:Ia faacc,é^ da Lo, pa rrÁ *oLr Ia
^fu*
,.W [roi-
*1 = co5 {
C,rS (o,o''-_l) = p*q

R.A

Zf ,aI = o -7 -[ s*u'(rc,"*r{) - Lu =o
YT
t CoJD{ [i)=O '|.. ,-)

&a*q¿n.ra¡t , etn @
RA,= il $jiLd
LoJól

Una o[,.lr.^- so tbf , A|rrsawcr-


?",(¿
pascr. s,]rrü
,
\)nta.
luJtA ;LtSa , vna,nfii,
htór.losu ¿yr c,!t ptrUór l¿ tt
ucdiaÑ un plarro lrso
?e l*ro \tY1 Ct'nqvLa
t a

Jo (,d cor, [CI- \rortzorrtce( , CaJ.rulnr la wacul,t et V, yturiA q vl olano


ll
suh ¿ \a et{ora

FIS - 1"00 EIERCICIOS RESUELTOS UNIV, DELIA ALEIANDRA HUANCA WTORTA


:.

....'.''...
"--/

il,
=En
4t X _ \J
I
I Rn - RUasSc"= O
Ra
Ra = R6Co: 3oc
@
rüu
ñ ()
Zt-q=u ^
.:) KBScilJO -(,U -
-T-
l1
(-' -=) Ro=
',
Sc¡3on # ='zw
Rts= 2x so lbf .:) RB = JoO tO$
:l

Raorrfla.o,raclo a\\ (8 RA = Ioo \bi v ü0s 30


ó .F:
= !2-1x+oo rbf
R¡= :so nF ,lb-f- + g6 ,60'25 tt+

@ C" asfcrzl iqua[al sc a\,1ruan{-r¿r}4 evj a,\url,b, ,,o clyyra,lrcl'rr,.


[a fi1r*, fta[tcrr io, rü4(ctoy1ú\ an .l¡.los los pun.{os clq ¿onJo.{o onf,.
I,o, U{artr Coyr lns sgar{-rrrCs , r-1 anlrt ar,tbru atlrzr as .

/
--\
c I

R,
4.50

FIS - 7AA EIERCTCIOS ¡{ESUELTOS UN[v.DrLl4 AL|IAND/D-A HU4iVC4 Wl ORLA


ZF¡=,O:=) RproJ'ZAu - Rc¿or4f o: O

R. e¡4i*
, EO\ ZÚ

Re sovl Zo" + Rc sO,n 4f,0- Lti :-a


RcLrrwt¡ta ruwdo RD= Rc eqt4\;" .:
, ¿oS >ú

Rc co:5" ¡ sovr zo'f scrrazft"^t *


tL CcL Zo" J
I tL)

t/.J
Rc- Co:+S,lonl¿rl.1 Zo' '1Srr'v 4S3

Br, '- 1,0,J 6A4 4 uJ


Rrrwrpl rrr*^ü c¿vl
@
Ro= tlru,, s4 r (! x :fi4!" :7 Ro=0,760'2oLxttj
(oS il 2E

E,t 14, as{o'zt Q.


2fr-O=): Rn = R9 eos ZA" :

. : '. 'R4 = 0,7gozo6¡ rd x c}\za,'


RA = O/ 73 1¡53 B; t,r.J

Ztrq:O: RB *,Ro sq,.zou=Ld


-) -- e
Rb = ,[0.;76 azotpr. kJ x Jr¿¡ Z0*,f r-i,r)

Ro = f t2b6b4t, x uU

FIS .1OO ETERCICIOS RE-CUEITOS UNIV. DELIA ALEIAND K4 HUANCA WTORIA


il
il
il
il @;, ilai.t*, l*
,ñdúr.iwrr1
t+t h pur\tD> J, o,pyD "¡ ar cl gu,rlo di
il.
it
il
, ctn:laclu' (uM lril, tnfa'rur,,clolidu d
I 1
lroo d tnd6 ¡l,a lta urfun ]S Jcil c \ s-,
il::

ii
üfrf, quü on tn cr{u,u r - ' I

g &r1n¡-- K
lv ='-,5J.
At
t3- l_
co¡ (ó

d,= J \ ,4;tlz2orb3o
'7A' 52biÉ?¿¡3?ü
En la E
{urc, @

zuj \ Ro
-. :t

CbS bo'
= RS.
lo
Ro
coj 49,41l2zoo3D

2'Fu1=Q :; ,QC S* ('l+:0") + Rp &.u.. bon * Zu.l =O


:

nuoUgk.ar..& '" RL
R¿" l
Qo'#ffi* * $uvr Ft,Altzo t R¡sovlbo'' = zw)
RD = k,, Qor,L1rz"¡sui (ra,)
"eil/@bo'. I

I rl,a - itlft Ei;iiciaios R ES ij;ilos ü¡ní1-. DFI i,\ iLi-j4,vDrt4 hL;, iir,, i i ;ii )iii.t
La, barra tq. la $ryvat
d¡¡{, b,.li,Jo,rvri$rvr,'c.wuo{b
f . N bo.rrn s f 00 k-d
Lbnno : -Lü v',r

t pruona . 8cl l¿?:


--w7-/

?m ü, c Ptotv^ = l*qg3i
1 batra J 0 vrl
4,rr*
¿HrU" J"{r,Ytc,tá 'rv\\
d
? bu* u = rc ii/nr
¡uAdf-
do go
S¿
Utt¡vttruw{ uv\a
4 s¡a quq. lq bcarra
vott¿c¿ ?'
?@rsovt4
tr
L- b *r*u ,sü vol&a"ri ri r'¡rta otrr d¿rlo-v Ja I
sucadtr'
f,"'i"L A , pawu T* (lto r.La

ZMa=¡
D.C. t-
==#
¡¡l
vuptrsoitrl
h,= gboo^, L,
h,. tot3lry'uÍrd
tr¡. +c¡-4*i-_
arr't
RA frz= {uor..^* Lr- {o-L* 3r
z
-=J.5rn
9¡r
ti'z . ¡C Éi f.-
z E-S', = ¡ -¡ Rn - LU,+ tti¿ + [t{,r,so' ra
(=*o= ü kn rso tG
flry,s'r,r r {-) * tlrj (r,s*) * Uj*{e,s*)- ü
8ü Y"+ 30 v [,5 ?0*3,5-ü J X =. z4S * 45
m
80

q
,4so XSf oz4 I

Ruov,g\azaulJo cr1, O,
Rc,= ,I Qa&4qafl_ly rd + P g: L
= t¡1babGjt;TZ itü

Rc-= -tr060 {r,60t+Z. x Ir)

9,1 l;a . CI¡{¿; @ I

trot* C
-:=-l--

-,-JÑ .

ZFi=6 =) ,Ra
óf *
úciJ Rg ro,5lo oo: Rr co: (.rtac) := |
'RA
= ,Rgroürao.
-.- J,0 bO b ¡o 0t-12 eui* etl
t4q ,nd)
RA - Re ¿d üoo - a tb1o,2qg?s6,¡ tl

ZFq=O:) Rnv"booi hsn, bo" *Q. v^[v tao') -t¡--c


fUrrUplaaaML\ RR:

(Rg cul boo- 0 / bB


qz+tTotu *) 6 oyr 3Do t Rg 5tr,, bo n * r, o(oo to(, 0 i tz elr r 41,

R6 eo.bOovS{¿r:30o - 0,u$tz4$#8 o uJ¡,ra30o,f Rg scvrboo- r.t} | ür00 bWbzt\W


Rg (rur ooofJo¿oo'*srr,tooo) = ltbziB* d + o,a+a b?<\¡e 4 w)
't'fio6
R(lJoiu¡p,'do : Rn = 1,92+205+4fu UJ QÁ = l: ítatsÁrbgx u0
¡ laj\\ J\. t(/D t\r ¡u t t,I \ /.j Lr:i\li f . i'LLi!\ -\Ll I111\I )t\11 n u lal¡J\.n vI Il)llt'I
I

@.'eoh, dc,i pw ¿aJ I tssi x nL"o¡un 3 cif,nJ,.i J" raJ,¡ R pü]o


1
, tt3 P ¿rráo t,no, Ll úor,rrc V mua.ho uy, [¿r {t"ro , llatlar l¿¿¡ Ye(tcuovr(r
cLnh¿ c\ Pr\YnaY 1 sücluvrdo citirrdro 1 crvrhr¿ a t saq"d
1 krro ¡ llr'yrúro.
La d,sh'n Lr ¿r q nl'rú ix rc ,{a oJ ; aR..

rs@
::\ /

EnrFa [,uc.{r,*. @,f€

----* h
cül d = *.'Ll
,J= orc.rs ]
i

i
I
lr^ri
Fntn.ar Frú {4 0)tGV' Q) .pw t¿ore¡wr.¿i Jr *-q,t-t

tdi .
L
l-
_n:/
Ks _sI Kr
Sanol, Se.ct(J So.vl ¿1o" Fg¡d Son rl0 o

-c,
R€= UJ * SOY?lo it t
i

sovl 60 -wrr!
t ¡/z
-
Rtr= {-I . rui] P
*ru lp¿yD

Ri= $rÉ-u,i = z-P


RE - 'z'P
/ñ RF
t\¿ Rr enb - 3f
'.a'.e

Scvr4oo, Su"p
,+'
Süvtats'
= ZP,^ s{.il Rp;=,P

FIS - 1-OO ETERC]CIOS RESUELTOS UNTV. DELIA ALEIANDRA HU ANC A WTORU


@,ilulla' lru
Itt bor,rr,

tr
UT_ j
I

T,=d
Vu, I
I

= 4,0 ür

t¡: 40,"0-l = +oS


rl

| =¡ F.c^ao'.- T¿ cos)o"=¡ .:)


z-Fv-=
2\,=.0 :> .f,..so,¿o'' + Tz Srctlrc'..- Tr: O
l.-
\ [, \i-¿,30'' I T2.itrr r-o"
= 1l .--l

n 401<,,'
L lr\oyllO * T,+ *,Tz=
ZSc¡-v¡5ar"
+-Y
l--C = 17 :) Fi = 4o8i

@, tln¿. ban-r,.
ir ?c.o honro in* --l

1 d,,k,tr*,b c¿¡{a aporlc,tc{r,. Cn Wto

vn4
|ür5ovrri du 00k1 guaJr ttVarlzqy Solrp¿ r¿l l^Jo l,b'c srlr ,\ln I
ra
harrn S( voltte

t!-\ - tuu EIERCICiOS RESUELTOS UfuTI', PftiA AiJ I ANDRA HU ANC A W TORIA
iir.i

Er\ro €, vr O

lal

-I'
\l

Z\ - O =) Rc uan 6o0- Re. ,ol3oo- LU = o t 17

Qc: ip cos¡o"+_t, =
ée. E + Be
z
*ü5\,Ap +vEp zdp
Rc= 4P

lla;4pl
ii
,'' a' : :' . ': ":
f /-\
r.
r- l'l lh
e/
I. - --------- ii
¡i

Ro.*n.rp= J4pte=Jp -JlÍ R"-=3¡l


t Lf-t,
El4 kr 0"1¿* (} uy)a"
,'.^o
ZF¡ :e -a RA - R c sayld O" -- O
ii

RArlYsl
.f R;=+p,+= *
lt

1lj ü*
I
ii

',:' y/w llR^ = "p ll


K¡=Zp
=ZP
ll_________T- ll i il
I

, I

FIS - rcC, EIERCTCIOS RESUELTAS t lMrv. DELIA ALEíANDLA H¿t AN CA WTORIA

Potrebbero piacerti anche