Sei sulla pagina 1di 7

B2

Verbi con doppio ausiliare ‫در خیابان از کنار من آخر هفته را صرف درس‬
‫حدود سه کیلومتر دویدم‬ ‫به خانه دویدم‬ ‫خواندن کردم‬ ‫گذشت‬
Ho corso circa tre Sono corso/a Ho passato il Mi è passato
chilometri a casa weekend a studiare accanto per strada
@roshanak_chiara

@roshanak_chiara
Ausiliare al passato prossimo (o Chi Ciò che
trapassato prossimo o futuro ‫کسی که میتونه حالت رو‬ ‫آنچه که مدیر یک‬
anteriore) ‫خوب کنه فقط خودتی‬ ‫مدرسه باید بداند‬
Avere Essere Chi può farti stare Ciò che il preside
avere ‫با‬ essere ‫با‬ meglio sei soltanto tu di una scuola deve
Oggi non ho Siamo stati molto sapere
avuto un attimo ‫چه کسانی ویدیو‬
felici di vederti
di pausa ‫اینستاگرام ما را دیده اند‬ ‫چیزی که پیدا کردیم‬
‫با افعال انعکاسی‬
camminare, ‫با‬ Chi ha visto il nostro Ciò che abbiamo
Si sono svegliati a
viaggiare video su Instagram trovato
mezzogiorno!
Ha viaggiato ‫با افعال غیر شخصی‬
molto negli ultimi
Si è detto che quel
anni Indefiniti
quadro in realtà non
Quanto abbiamo fosse opera di Van Nessuno ha chiamato ‫هیچکس زنگ نزد‬
camminato Gogh
questo Ho passato tutto il ‫من تمام روز را صرف‬
‫با بیشتر افعال حرکت‬
pomeriggio? giorno a pulire ‫نظافت کردم‬
Sei andato a far la
‫با افعالی که به‬ spesa? Con ogni acquisto ‫شما با هر خرید یک‬
‫ایتالیایی‬ ‫با بیشتر افعالی که یه‬
ricevete una penna in ‫خودکار رایگان‬
‫متعدی است‬ ‫تبدیل حالت نشان‬
omaggio ‫می‌گیرید‬
Hanno ordinato ‫میدهد‬
cinque panini e E' nato nel 2002 ed
Ciascun appartamento ‫هر آپارتمان بالکن‬
tre hamburger è cresciuto tra
ha il proprio balcone ‫خودش را دارد‬
Francia e Italia
@roshanak_chiara

Passato prossimo Imperfetto Passato remoto


‫ می‌خواست‬،‫وقتی که کوچک بود‬ ‫فروغ فرخزاد در محلٔه امیریه تهران به دنیا‬
،‫ساعت هفت بیدار شدم‬
‫ از موسیقی‬.‫رقاص باله بشود‬ .‫ با پرویز شاپور ازدواج کرد‬۱۳۳۰ ‌‫ در سال‬.‫آمد‬
‫ چند تا جلسه‬،‫رفتم سر کار‬
‫کالسیک خیلی خوشش می‌آمد و‬ ‫ در این‬.‫پس از جدایی از شاپور به سفر رفت‬
‫داشتم و ساعت شش‬
‫اصال از رقصیدن جلوی دیگران‬ ‫ فرانسه و آلمانی را‬،‫دوره زبان ایتالیایی‬
‫برگشتم خانه‬
‫خجالت نمی‌کشید‬ ‫آموخت‬
Mi sono alzato/a alle
Quando era piccola voleva Forugh Farrokhzad nacque nel
sette, sono andato/a al
fare la ballerina. Le piaceva quartiere Amiriye di Teheran. Nel
lavoro, ho fatto qualche
molto la musica classica e 1330 si sposò con Parviz Shapour.
riunione e sono
non si vergognava a Dopo il divorzio, intraprese un
tornato/a a casa alle sei
ballare in pubblico viaggio. In questo periodo apprese
l'italiano, il francese e il tedesco
‫‪Chiunque, dovunque,‬‬ ‫‪Futuro anteriore‬‬
‫در جمالت فرعی ‪+ congiuntivo‬‬ ‫(اغلب)‬
‫‪comunque, qualunque‬‬ ‫‪Futuro semplice‬‬
‫هر چه می‌گویم به نظر می‌رسد که همیشه اشتباه می‌کنم‬ ‫‪(essere/avere) +‬‬
‫‪Qualunque cosa (io) dica sembra che mi sbagli‬‬ ‫‪participio passato‬‬
‫می‌توانید هر جا که دوست دارید بنشینید‬ ‫تا بیایی من رفته‌ام‬
‫‪Può sedersi dovunque preferisca‬‬ ‫‪Quando arriverai io sarò‬‬
‫هر طور شما دوست دارید (‪)...‬‬ ‫‪(già) andato/a‬‬
‫)‪Comunque voi vogliate (...‬‬ ‫تا آن موقع ما رفته‌ایم‬
‫هر کسی از این ناراحت است‪ ،‬برود‬ ‫‪Allora saremo già‬‬
‫‪Chiunque si sia offeso se ne vada‬‬ ‫‪andati via‬‬

‫سال دیگر این موقع پول‬

‫‪@roshanak_chiara‬‬
‫‪Passivo - 3 "Si" passivante‬‬ ‫کافی برای خرید ماشین‬
‫‪Le notizie‬‬ ‫‪In Turchia il tè‬‬ ‫‪In Turchia il tè si‬‬ ‫پس‌انداز کرده‌ام‬
‫‪sono/vengono‬‬ ‫‪viene/è coltivato coltiva perlopiù‬‬ ‫‪L'anno prossimo in questo‬‬
‫‪verificate‬‬ ‫‪perlopiù nella‬‬ ‫‪nella regione‬‬ ‫‪periodo avrò risparmiato‬‬
‫خبرها مورد تایید‬ ‫‪regione del Mar‬‬ ‫‪del Mar Nero‬‬
‫=‬ ‫‪abbastanza per comprare‬‬
‫قرار می‌گیرد‬ ‫‪Nero‬‬ ‫=‬ ‫‪una macchina‬‬
‫‪Si verificano le‬‬ ‫در ترکیه چای عمدتا در منطقه دریای سیاه‬
‫‪notizie‬‬ ‫کشت می شود‬ ‫‪ -‬احتماال ‪ +‬زمان گذشته‬
‫‪Probabilmente avrà notato‬‬
‫‪@roshanak_chiara‬‬
‫‪che la sua bici è rotta‬‬
‫بخش سوم ‪Discorso indiretto‬‬ ‫او احتماال متوجه شده است‬
‫> "‪"Arriverò alle 8‬‬ ‫گفت ساعت هشت اینجا خواهد آمد‬ ‫که دوچرخه‌اش خراب شده‬
‫‪Ha detto che sarebbe arrivato alle 8‬‬
‫است‬
‫> "‪"Ci sono andata‬‬ ‫گفت که به آنجا رفته است‬
‫‪Ha detto che ci è andata/di esserci andata‬‬
‫از من خواست که پرسپولیس را ترک کنم > "‪"Lascia il Persepolis‬‬ ‫‪Interrogative‬‬
‫‪Mi ha detto di lasciare il Persepolis‬‬ ‫‪indirette‬‬
‫‪"Viene anche tuo‬‬
‫‪fratello?" > Mi ha chiesto‬‬
‫‪Dislocazione a sinistra‬‬ ‫‪se viene anche mio‬‬
‫خیلی دوست داریم با جمله‌بندی بازی کنیم و اگه اینو خوب یاد بگیرین‬ ‫‪fratello‬‬
‫ایتالیایی‌تون بسیار بسیار طبیعی به گوشمون می‌خوره اما به طور عجیبی‬ ‫از من پرسید که برادر من‬
‫اسم مفعول مستقیم وقتی که اسمه نمی‌تونه قبل از فعل باشه‬ ‫هم میاد یا نه‬
‫انگار‪ ،‬اما اگه ضمیر باشه چرا‪ .‬به این دلیل با این ساختار اسم مفعول‬ ‫انتخاب التزامی یا اخباری در‬
‫مستقیم قبل از فعل است و باید یه بار دیگه از طریق یه ضمیر بهش‬ ‫گذشته انتخاب شخصی کسی‬
‫اشاره کنیم و ضمیر البته باید بر اساس جنس و شماره‌ی اسم عوض بشه‪.‬‬ ‫که حرف می‌زند است‪ ،‬معموال‬
‫احتماال اینجوری اتفاق میفته چون در زبان "مادر" ایتالیایی‪ ،‬یعنی التین‪،‬‬ ‫التزامی رسمی‌تر است‬
‫جمله‌بندی به جمله‌بندی کنونی فارسی نزدیکتر بود و کامال رایج بود که فعل‬ ‫‪"Come sei andato a‬‬
‫آخر جمله است‪ .‬به عالوه‪ ،‬این ساختار خاص زبان گفتاریه‪ ،‬انگار ما جمله رو‬ ‫> "?‪scuola oggi‬‬
‫بدون توجه به جمله‌سازی درست شروع می‌کنیم و در حال صحبت‬ ‫‪Mi ha chiesto come‬‬
‫متوجه میشیم که خوب نیست و جورایی باید تعمیر کنیم‬ ‫‪ero/fossi andato a scuola‬‬
‫‪@roshanak_chiara‬‬

‫‪oggi‬‬
‫?‪Lo scoiattolo l'hai visto‬‬ ‫?‪I peperoni li avete comprati‬‬
‫از من پرسید که امروز‬
‫‪Le decorazioni che‬‬ ‫‪La collezione orientale del‬‬
‫چطوری به مدرسه رفتم‬
‫?‪abbiamo scelto le ha viste‬‬ ‫?‪museo l'hanno vista‬‬
Condizionale per esprimere incertezza
Oggi dovrebbe piovere ‫ظاهرا امروز قرار است باران ببارد‬
Non perché + cong.

@roshanak_chiara
‫ نه به خاطر‬،‫دیگران را ببخش‬
Il terremoto non avrebbe ‫زلزله ظاهرا تلفات و خسارتی‬
provocato vittime o danni rilevanti ‫مهمی به بار نیاورد‬ ‫ به‬،‫اینکه الیق بخششند‬
‫خاطر اینکه تو الیق آرامشی‬
La velocità di trasmissione della variante ‫سرعت سرایت امیکرون‬
Perdona gli altri, non
Omicron sarebbe il doppio della Delta ‫ظاهرا دو برابر دلتا است‬
perché lo meritino, ma
perché tu meriti di essere
Frasi relative + congiuntivo
in pace
Cerchiamo qualcuno che
‫ما دنبال کسی هستیم که ما رو بفهمه‬
ci capisca
Alla fine
Qualcuno che possa aiutarvi ‫کسی که بتواند به شما کمک کند‬
‫ سرانجام‬،‫در پایان در نهایت‬
Avete bisogno di qualcuno ‫ آن حتی مهم هم‬،‫در پایان‬
‫شما به کسی نیاز دارید که بتواند به طور‬
che sappia guidare gli altri in .‫نیست‬
‫موثری افراد را هدایت کند‬
modo efficace Alla fine non importa
neanche

Superlativo relativo + congiuntivo


La peggiore gaffe che tu Finalmente ‫باالخره‬
‫بدترین سوتی که تا حاال داده‌ای؟‬ ‫و باالخره آن نامه از راه رسید‬
abbia mai fatto?
E finalmente arrivò la
Le più belle poesie che io
‫زیباترین شعرهایی که تا به حال خونده‌ام‬ lettera
abbia mai letto
Qual è la richiesta più strana ‫عجيب‌ترين درخواستي كه تا حاال‬
Infine
che vi sia mai stata fatta? ‫ازتون شده چی بوده؟‬
‫در پایان (اما وقتی که قبال‬
)"...‫بعدا‬...‫ ثانیا‬،‫گفتیم "اوال‬
Gerundio causale e ipotetico ‫ می‌خواهم از‬،‫در پایان‬
‫آشپزخونه مهم نیست چون بیرون بیشتر غذا میخورید‬

@roshanak_chiara
‫والدینم به‌خاطر تمام‬
‫ از بقیه‌ی حرف‌ها باید‬،‫اما در جمله‌ی اول معلوم نیست کی بیرون می‌خوره‬ ‫کمک‌هایشان تشکر کنم‬
‫ مثال بقیه‌ی گفتگو‬،‫معلوم باشه‬ Infine, vorrei ringraziare i
Mangiando soprattutto fuori, la cucina non è importante miei genitori per tutto il
= loro aiuto
La cucina non è importante, perché mangiate soprattutto
fuori
Condizionale presente
‫ این را به تو نمیگفتم‬، ‫اگر به تو اعتماد نداشتم‬
(desiderare, volere,
Non fidandomi di te non te l'avrei mai detto
= preferire) +
Se non mi fidassi di te non te l'avrei mai detto congiuntivo imperfetto

@roshanak_chiara
‫من ترجیح می‌دهم که تو به اسم‬
Modi diversi di esprimere il "se" nel periodo ipotetico .‫من اشاره‌ای نکنی‬
‫ همیشه می‌توانید به دفتر من زنگ بزنید‬،‫اگر به کمک نیاز داشتید‬ Preferirei che non
menzionassi il mio nome
Nel caso in cui / Qualora avessi bisogno di aiuto puoi sempre
chiamarmi in ufficio ‫احتمال کم‌تر‬
‫می خواهم فردا به شنا برویم‬
Nel caso in cui / Qualora abbia bisogno di aiuto puoi sempre Vorrei che andassimo a
chiamarmi in ufficio ‫احتمال بیشتر‬ nuotare domani
@roshanak_chiara
Dis- S- A- ‫ نا‬،‫غیر‬ Aggettivo possessivo posposto
Discontinuo Sconosciuto Asociale
A casa mia Colpa tua Merito suo
‫ناپیوسته‬ ‫ناآشنا‬ ‫ گوشه‌گیر‬،‫غیراجتماعی‬
Da parte nostra Affari vostri

Proprio
Periodo ipotetico dell'irrealtà - 2
Mina ha portato il
‫مينا كتاِب خودش را آورد‬ Se + congiuntivo trapassato
suo proprio libro
+ ...condizionale passato
‫اما به عنوان یک ایتالیایی میگم که این کاربرد دیگر‬
‫ دومین چرا‬،‫اینقدر رایج نیست‬ ‫اگر او را دیده بودی می‌توانستی با او صحبت کنی‬
(‫تو او را ندیدی در نتیجه نتوانستی با او صحبت‬
‫هر کس باید به زندگی خویش معنا ببخشد‬ ‫)کنی‬
Ognuno deve dare un senso alla propria
Se lo avessi visto avresti potuto parlargli
vita
‫تمام دانش‌آموزان واژه‌نامه خود را دارند‬
Tutti gli studenti hanno i propri dizionari Se + congiuntivo trapassato
+ ...condizionale presente
‫اگر به توصیه‌های متخصصین در این سال‌ها توجه‬
@roshanak_chiara

Come se + congiuntivo ‫می‌شد االن شاهد بحران اجتماعی کنونی بودیم؟‬


‫ گوئى هيچ‬،‫بعد از جنگ همه چيز را از نو ساختند‬ Se più attenzione fosse stata prestata ai
.‫اّتفاقى نيفتاده است‬ consigli degli specialisti in questi anni, ora
Dopo la guerra hanno ricostruito tutto, saremmo testimoni della crisi attuale?
come se non fosse successo nulla

.‫طورى با من حرف مى زنى انگار من احمقم‬ Senza che + congiuntivo


Mi parli come se fossi stupido ‫کمال‌طلب‌ها بدون اینکه بدانند افسرده می‌شوند‬
‫آنقدر الغر شد هاى كه انگار يك هفته است غذا‬ I perfezionisti si deprimono senza che
.‫نخورده اى‬ se ne accorgano
Sei talmente dimagrito che sembra
come se non mangiassi da una ‫آیین نامه پولشویی ابالغ شده بدون اینکه تصویب شود‬
settimana Il regolamento sull'antiriciclaggio è
@roshanak_chiara stato annunciato senza che sia
(ancora) approvato
Posizione dell'aggettivo - 1
‫وقتی که اسم فاعل هر دو فعل همون است از‬
‫چند تا صفت می‌تونه هم قبل هم بعد از اسم باشه‬
‫مصدر استفاده می کنیم‬
‫و معنیش یا بار خاصی میگیره یا تقریبا کامال عوض‬
‫چطور بدون اینکه برنامه نویسی کنیم بازی بسازیم؟‬
‫ بر اساس صفت‬،‫میشه‬ Come fare un videogioco senza
Un bel film Un film bello programmare?
‫یه بار "عاطفی" داره‬ ‫اینجا "سردتره" و تقریبا‬
‫که باعث میشه که‬ ‫احساسو بیان می‌کنم که‬
.‫اتفاقی نیست که در شعر اغلب صفت قبل از اسمه‬
‫به نظر میرسه واقعا‬ ‫میگم که خوب بود اما‬ :‫این صفت‌ها فقط بعد از اسمه‬
‫فک می کنم که فیلم‬ ،‫اونقدر متعقد نیستم‬ -ale; -are; -istico; -ista; -ano; -oso; -ario;
‫عالی بود‬ ‫البته صدا و بقیه‌ی حرفام‬ -ico; -ato; -ivo // - aggettivi alterati //
‫تاثیر داره‬ participi presenti o passati
@roshanak_chiara

Posizione dell'aggettivo - 2 Congiuntivo in frase negativa


Una buona persona Una persona buona ‫من اصال نمی‌توانم درک کنم او برای چه پول را‬
‫ خوب‬،‫آدم ساده‌دل‬ ‫ پاکدامن‬،‫آدم شریف‬ ‫برداشت‬
‫یا آرام‬ Non riesco affatto a capire perché abbia
preso i soldi
La canzone nuova ‫آهنگ جدید‬
La nuova canzone ‫آهنگ تازه‬ ‫من فکر نمی‌کنم او متوجه نکته داستان شده‬
Non penso che abbia capito il punto del
.‫باشد‬
Diversi film ‫فیلم‌های متعددی‬
Film diversi ‫فیلم‌های مختلف‬ racconto
.‫من معتقد نیستم که آنها پولدار بودند‬
Un alto dirigente Un dirigente alto Non direi che fossero ricchi
‫ مهم‬،‫مدیر بلندپایه‬ ‫مدیری که قدش بلنده‬
.‫منظور من این نیست که فیلم بدی بود‬
Non intendo dire che fosse un brutto
Ammesso che... + congiuntivo film
‫ به شرطی که درست‬،‫این خانه متعلق به او خواهد بود‬
‫رفتار کند‬
Fare + infinito - 2
Questa casa apparterrà a lui, ammesso che
‫هیچ چیز باعث نمی‌شود نظرم را تغییر دهم‬
si comporti bene
Niente mi farà cambiare idea
‫چه چیزی باعث می‌شود آن حرف را بزنی‬
Nell'eventualità che... + congiuntivo
‫در صورتی که باشگاه تصمیم بگیرد به صورت یک‬ Cosa te lo fa dire?
...‫طرفه قرارداد را فسخ کند‬ ‫سایر عناصری که باعث عصبانیت ما میشود‬
‫چیست؟‬
@roshanak_chiara

Nell'eventualità che la palestra decida di


recedere unilateralmente dal contratto... Quali sono gli altri fattori che fanno sì
@roshanak_it
che ci arrabbiamo?
Far sì che + congiuntivo
A + città A + nord, sud, est,
A Kerman; a Milano ovest
Il Gilan si trova a Concordanza dei tempi
In + regione (con o
nord di Teheran
senza articolo) ‫فکر می‌کردم که قبل از رسید به مقصد بنزین تمام‬
In Veneto; nelle La Lombardia si ‫بشود‬
Pensavo che la benzina finisse prima di
Marche (plurale) trova a sud della
arrivare a destinazione
Svizzera
Le regioni straniere maschili spesso ‫فکر می‌کنم که قبل از رسید به مقصد بنزین تمام‬
hanno l'articolo anche al singolare ‫بشود‬
Nel Baden-Württemberg; nel Gilan; Penso che la benzina finisca prima di
nel Fujian (in Vallonia > femminile) arrivare a destinazione

L'articolo c'è quando ci sono dettagli ‫می‌دانستم شام حاضر خواهد کرد‬
in più, perché diventa definito/preciso Sapevo che avrebbe preparato la cena
In Iran > nell'Iran orientale ‫می‌دانم شام حاضر خواهد کرد‬
In Europa > nell'Europa del Medioevo So che preparerà la cena
Infinito )‫به عنوان اسم (مذکر‬ ‫گمان می‌کنم که اسباب کشی کرده باشند‬
Come rendere il fare ‫چگونه خوردن صبحانه‬ Credo che si siano trasferiti
colazione un'abitudine ‫را به یک عادت روزانه‬ ‫گمان می کردم که اسباب کشی کرده باشند‬
quotidiana? ‫تبدیل کنیم؟‬ Credevo che si fossero trasferiti
@roshanak_chiara
Che - cui - quale
Posizione dei pronomi - riassunto
‫ درباره‬،‫بهترین فیلم او که چندین جایزه برنده شد‬
‫تاکیدی‬ Posizione
‫زندگی گاندی بود‬
A me, a te, a lui...
Il suo miglior film, che ha vinto diversi Variabile
Me, te, lui, ...
premi, era sulla vita di Gandhi
Il suo miglior film, il quale ha vinto Hai capito male, quel film piace a me!
diversi premi, era sulla vita di Gandhi Hai capito male, quel film a me piace!
Hai capito male, a me quel film piace!
‫اولین چیزی که در مورد آن صحبت شد‬
Sto guardando te
La prima cosa di cui si è parlato E' te che sto guardando
La prima cosa della quale si è parlato
Lo sto spiegando a lei
‫این فلسفه در ایران به اوج ترقی رسیده و این هم باز‬ E' a lei che lo sto spiegando
‫دلیلی است که تمام نور و تمدن فرنگستان از مشرق‬
‫غیر تاکیدی‬ Posizione
‫زمین آمده است‬
Questa filosofia ha trovato il culmine del Mi, ti, gli... Sempre
suo sviluppo in Iran, il che è un altro Mi, ti, lo... prima del
motivo per cui tutto lo splendore della Me lo, te lo, glielo... verbo
civiltà europea ha avuto origine in Medio Hai capito male, quel film mi piace!
Oriente Ti sto guardando
Glielo sto spiegando
‫آتش‌نشانان یک مهدکودک را تخلیه کردند که باد شدید‬
‫سقف آن را از جا درآورده بود‬ ‫چسبیده به فعل‬
I pompieri hanno evacuato un asilo il cui diretti, indiretti, riflessivi
tetto era stato divelto dal forte vento Gerundio
I pompieri hanno evacuato un asilo il tetto Guardandolo // Essendomi alzato
del quale era stato divelto dal forte vento Avendoglielo detto

Infinito
Posizione dell'avverbio Guardarlo // Essermi alzato
Avverbio che modifica un verbo > DOPO Averglielo detto
Quando corro ascolto sempre la musica
Participio
Avverbio che modifica un aggettivo > PRIMA
Guardatolo // Alzatomi
Questo khoresht bademjun è veramente
Dettogli
delizioso

Avverbio che modifica una frase >VARIABILE Imperativo informale (tu / voi)
Periodicamente faccio gli esami del sangue Guardalo // Alzatevi
Faccio gli esami del sangue periodicamente Diglielo
@roshanak_chiara
Gerundio - riassunto
Futuro - riassunto
- temporale
- eventi futuri
Andando al supermercato ho incontrato
L'anno prossimo andrò all'università
Giulia
- dubbi = mentre andavo al supermercato ho
Andrò mai all'università? incontrato Giulia
= non so se riuscirò ad andarci
- supposizione - causale
Essendo andata al supermercato,
Sarà andato all'università
sono tornata con due borse piene di
= penso che ci sia andato, ma non ne sono
roba
certo
= dato che sono andata al supermercato
- concessione sono tornata con due borse piene di roba
Sarà andato all'università, ma il suo
lavoro non lo sa fare comunque - ipotetica
= nonostante sia andato all'università non Andando al supermercato l'avresti
sa fare il suo lavoro potuto trovare facilmente all'ingresso
= se fossi andato al supermercato
@roshanak_chiara
l'avresti potuto trovare facilmente
Frasi comparative all'ingresso
‫ساده‌تر است از آنی که فکر می‌کردم‬
- concessione
E' più facile di quanto pensassi
Pur andando al supermercato non
E' più facile di quello che pensavo
risparmio molto rispetto ad andare negli
di quanto + congiuntivo altri negozi
di quello che + indicativo = anche se vado al supermercato non
risparmio molto rispetto ad andare negli
altri negozi
Consecutive
Ero così stanco che mi ‫اینقدر خسته بودم‬ - modale
sono addormentato ‫که فوری خوابم برد‬ Andando al supermercato cerco di
subito fare la spesa solo una volta a settimana
= attraverso la scelta di andare al
Consecutiva - finale supermercato, cerco di fare la spesa solo
Perché non inizi presto ‫چرا زود شروع‬ una volta a settimana
cosicché tu non ‫نمی‌کنی تا مجبور‬
debba essere di ‫نشوی عجله کنی؟‬
fretta?

Potrebbero piacerti anche