Sei sulla pagina 1di 1

Numele și prenumele…………………………………………………Data……………………

Clasa……………………….

FIȘA DE EVALUARE
Curriculum adaptat
Noțiuni de limba română - sensurile cuvintelor

1. Găsește sinonimele următoarelor verbe:


a da-…………………………………..
a bate-…………………………………
a veni-………………………………..
a lua-………………………………….
a pune-………………………………..

2. Scrie antonimele cuvintelor:


eșec-………………………………….
avere-…………………………………
decis-………………………………….
bătrân-…………………………………
vessel-………………………………..

3. Ilustrează prin enunțuri potrivite sensul cuvintelor omografe date:


veselă-………………………………………………………………………………………
veselă-………………………………………………………………………………………
acele-………………………………………………………………………………………..
acele-……………………………………………………………………………………….

4. Construiește enunțuri cu perechile de paronime:


amabil – amiabil
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
lacună – lagună
.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
5. Corectează pleonasmele:
a îngheța de frig-………………………………………………………………………………
a reveni din nou-……………………………………………………………………………….
a urca sus-………………………………………………………………………………….
a rescrie iar-……………………………………………………………………………………
a prefera mai bine-……………………………………………………………………………..

Potrebbero piacerti anche