Sei sulla pagina 1di 2

Unitatea……………………………………………………….

DISPOZITIE DE * )…PLATA………………………..CATRE CASIERIE


nr…………….din…………………
Numele si prenumele………………………………………………………….
Functia (calitatea)……………………………………………………………..
Suma……………………lei…………………………………………………..
(in cifre) (in litere)
Scopul incasarii-platii…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Viza de control Compartiment


Conducatorul unitatii
Semnatura

financiar-preventiv financiar-contabil

*) Se va scrie “ INCASARE” sau “PLATA” dupa caz

Unitatea……………………………………………………….
DISPOZITIE DE * )… PLATA ……………………..CATRE CASIERIE
nr…………….din…………………
Numele si prenumele………………………………………………………….
Functia (calitatea)……………………………………………………………..
Suma……………………lei…………………………………………………..
(in cifre) (in litere)
Scopul incasarii-platii…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Viza de control Compartiment


Conducatorul unitatii
Semnatura

financiar-preventiv financiar-contabil

*) Se va scrie “ INCASARE” sau “PLATA” dupa caz


DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Se completeaza numai
Actul de identitate…………Seria………….nr…………………….

pentru plati
Am primit suma de………………………………………………lei
(in cifre)
Data………………………………………………
Semnatura………………………………………..
CASIER,
Platit / incasat suma de…………………………………………….lei
(in cifre)
Data……………………………….
Semnatura…………………………

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:


Se completeaza numai

Actul de identitate…………Seria………….nr…………………….
pentru plati

Am primit suma de………………………………………………lei


(in cifre)
Data………………………………………………
Semnatura………………………………………..
CASIER,
Platit / incasat suma de…………………………………………….lei
(in cifre)
Data……………………………….
Semnatura…………………………

Potrebbero piacerti anche