Sei sulla pagina 1di 2

Unitatea……………………………….

DISPOZITIE DE * )……INCASARE………………..CATRE CASIERIE


nr.……. din………………
Numele si prenumele………………………….
Functia (calitatea)……………………………….…………………………
Suma lei (in cifre)
() (in litere)

Scopul incasarii-platii……………………………………………………
…………………………….………………………………………………
Viza de control Compartiment
Conducatorul unitatii
Semnatura

financiar-preventiv financiar-contabil

*) Se va scrie “ INCASARE” sau “PLATA” dupa caz

Unitatea………………………………….
DISPOZITIE DE * )……INCASARE………………..CATRE CASIERIE
nr.……. din………………
Numele si prenumele………………………….
Functia (calitatea)……………………………….…………………………
Suma lei (in cifre)
() (in litere)

Scopul incasarii-platii……………………………………………………
…………………………….………………………………………………
Viza de control Compartiment
Conducatorul unitatii
Semnatura

financiar-preventiv financiar-contabil

*) Se va scrie “ INCASARE” sau “PLATA” dupa caz


DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Se completeaza numai
Actul de identitate….……Seria…………..…..nr……….
pentru plati Am primit suma de …………..…..lei
(in cifre)
Data……………………………….…
Semnatura………………………………………..
CASIER,
Platit / incasat suma de….…………………lei
(in cifre)
Data……………………………….…
Semnatura………………………………………..

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:


Se completeaza numai

Actul de identitate….……Seria…………..…..nr……….
pentru plati

Am primit suma de …………..…..lei


(in cifre)
Data……………………………….…
Semnatura………………………………………..
CASIER,
Platit / incasat suma de….…………………lei
(in cifre)
Data……………………………….…
Semnatura………………………………………..

Potrebbero piacerti anche