Sei sulla pagina 1di 2

KEW.

PA-7

SENARAI ASET ALIH KERAJAAN


BAHAGIAN : SMK BUKIT LIMA, SIBU
LOKASI : BILIK GURU
BIL. HARTA BILANGAN NOMBOR SIRI
1 KIPAS SILING 13
2 LAMPU SILING 40
FLUORESEN
3 AIR- COND 4 1.Kpm/Smkbl/53/H/07/93
( ROSAK ) 2.Kpm/Smkbl/53/H/07/94
3.Kpm/Smkbl/53/H/07/95
4.Kpm/Smkbl/53/H/07/96
4 CPU KOMPUTER 2 1.YEA3101/DHM/282/PS/2005
BILIK GURU 2.KPM/SMKBL/53/I/07/(2)
5 LCD PROJEKTOR 2 1. KPM/SMKBL/53/I/07(18)
(ROSAK) 2.KPM/SMKBL/53/I/07/(21)
BIL. MEJA GURU LACI GURU KERUSI GURU CATATAN
1 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) ABDUL HADI
2 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) ALAMA
3 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) AYUB B SABI
4 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) BAZLIAH
5 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) CHAM
CHIONG
LEONG
6 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) CHAN MUN
CHEE
7 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) CHENG SEE
CHIEW
8 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) CHUNG PEI
LING
9 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) DAISY LIM
10 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) WONG
KIONG PING
11 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) FEDRICK AK
JOHN JAWAN
12 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) HABSHAH
13 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) HAIRUDIN B
JALIL
14 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) IVY TING
15 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) JENNIE
16 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) LOUIS AK
GARA
17 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) MOH HIONG
CHAI
18 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) NGUANG SL
19 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) NORAZZAH
21 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) RAMOUS
22 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) SABARINA
23 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) SOLAWATI
24 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) SU SIEW
TING
25 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) TEA HAP
KHO
26 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) TING CHUNG
CHIN
27 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) TIONG SC
28 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) WEE BL
29 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( ) YII MH
30 YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/58/7( ) YEA3101/DI/104/3( )

Disediakan oleh : b) Disahkan oleh :

_______________ _____________
Tandatangan Tandatangan
Nama : LU TING HIEN Nama:
Jawatan : GURU PPKI Jawatan :
Tarikh : Tarikh :

Potrebbero piacerti anche