Sei sulla pagina 1di 3

Nume şi prenume……………………………………………………….

Data………………………………

FIŞĂ DE LUCRU

În atelierul lui Constantin Brâncuşi, Cella Delavrancea

1. Răspundeţi la următoarele întrebări.


a. Ce a fost Constantin Brâncuşi?
……………………………………………………………………………………………………..
b. Unde s-a născut el?
………………………………………………………………………………………………………
c. Unde a făcut şcoala primară? Unde a continuat să studieze?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
d. Unde se stabileşte Constantin Brâncuşi?
……………………………………………………………………………………………………………
e. Cu cine se întâlneşte? Spuneţi locul ţi timpul întâlnirii.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
f. Enumeraţi câteva dintre operele lui Constantin Brâncuşi între care şi
pe cele aflate la Tg-Jiu.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
g. Realizaţi în trei-patru rânduri portretul lui Constantin Brâncuşi aşa
cum reiese din lecţie.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi:
mi-a, li-o, vi-l, cel, ce-l, m-a, vi-o
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Completaţi spaţiul cu ,,cel” sau ,,ce-l” după care analizaţi părţile de
vorbire învăţate.
,,Exerciţiul ………….. rezolvă acum a fost dat la olimpiadă şi i-a luat doar
două minute.”
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Scrieţi după dictare.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................
Dictare
Alexandru cel Bun a fost domnitorul Moldovei.
Ce-l mai certam când venea la noi!
V-am spus că cel mai bun lucru este să citiţi.
Am sunat pe cel mai bun prieten şi l-am chemat la ziua mea.
Cel mai bun prieten a trădat-o.
Radu cel Frumos fost urmaşul lui Vlad Ţepeş.

Potrebbero piacerti anche