Sei sulla pagina 1di 4

Assalamu’alaikum Wr.

Wb

Poro alim, poro ulama’ ingkang kito dereaken sedoyo fatwahipun, poro
ibu-ibu jama’ah ingkang kawulo hormati lan sederek sedoyo adek-adek ingkang
kito tresnani, mboten kesupen ibu ingkang kagungan dalem ibu ……………..
ingkang kito hormati.

Langkung rumiyen monggolah kito panjataken raos puji syukur wonten


ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi dumateng kito pinten-pinten
kenikmatan taufiq hidayah serto inayahipun sehinggo kito ing wekdal dalu
puniko takseh saget makempal ing meniko majlis kanti keadaaan sehat wal
afiat Amin Yarobbal Alamin.

Sholawat dala salam mugi konjok dateng junjungan kito Kanjeng Nabi
Muhammad SAW ingkang mbeto ummatipun saking zaman jahiliyah tumuju
zaman islamiyah ingkang kito raosaken sakmeniko, soho ingkang kito antu-
antu syafa’atipun mbenjang ing yaumul kiyamah amin
Wonten mriki kulo mingkani pranoto adicoro Jum’at wagenan wonten
siang puniko bade maosaken adicoro wonten dalu puniko

1. Sepindah pembukaan
2. Adicoro kaping kaleh yasin lan tahlil
3. Adicoro kaping tigo Asmaul Khusna
4. Adicoro kaping sekawan Penutup

Dumawah adicoro kaping setunggal inggih puniko pembukaan,


monggolah adicoro wonten wekdal siang puniko kito bikak kanti waosan
ummul kitab, alahadihinniyatis sholihah alfatihah

Dumawah adicoro kaping kaling inggih puniko yasin lan Tahlil ingkang
bade dipun pimpin ibu ….. dumateng panjenenganipun kulo aturaken
sumonggo

Adicoro ingkang kaping tigo inggih puniko waosan Asmaul Khusna, dipun
pimpin ibu ….. dumateng panjenenganipun kulo aturaken sumonggo

Adicoro ingkang kaping sekawan inggih puniko penutup, monggo kito


tutup acara siang puniko kalayan hamdalah, Alhamdulillahirobbil Alamin

Saking kawulo pribadi mbok bilih wonten kirang langkungipun anggen


kawulo matur, kulo nyuwun agunging pangapunten sak katah-katahipun

Akhiripun

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum Wr.Wb


DAFTAR ARWAH
BAPAK JAMAWI – IBU SRIAH
1. PAK KROMO WAGIYO
2. DASNO skalian
3. IBU TAWI TRUNO RAKIMAN
4. PAK JAMAEN skalian
5. PAK WARSO
6. KANG KASTO KASI skalian
7. HARSONO
8. NAK MUHAMMAD ZAKIYAL FAHMI
9. ADEK AWI
10. RUMISIH
11. MBAH KAMARI
12. MBAH TOWI SONO GEMBENG
13. RTUNO RAKIMAN
14. PAK TROYADI skalian
15. MBAH BINAH skalian
16. YU RUSMI
17. YU JAMARI
18. ADEK LEGI
19. PAK SARWI
20. PAK NOTO SARJO
21. DE LASMI
22. PAK MODI KROMO PARMEN
23. PAK WARSIDEN
24. MBAH KARTI
25. PAK KAMSI

Potrebbero piacerti anche