Sei sulla pagina 1di 1

Declarație pe propria răspundere: "Pierdere retur"

Număr client: …………………………………………..………….

Număr comandă: …………………………………………..………….

Date client

Prenume: …………………………………………..……. Nume: ……………………………………..…………

Strada: ………………………………………………………… Număr:.………………..……………..

Cod poștal/localitate: ……………………………………….…….

Declarație
Subsemnatul declară, pe propria răspundere, că următoarele articole au fost returnate.

Număr articol: Denumire articol: Valoare marfă:


………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….
………………………………… ………………………………………. ………………………….

Semnătura: ……………………………………… Data: ……………………………………

Potrebbero piacerti anche