Sei sulla pagina 1di 4

OSNOVE FORMIRANJA REČENICE

 Uobičajeni redoslijed u rečenici je subjekat + predikat + objekat .

 Upitna rečenica se formira:

-DA/NE pitanje – intonacijom

-Upitne riječi

 Odrična rečenica dodavanjem rječce NON ispred glagola (Iva canta  Iva NON canta)

LIČNE ZAMJENICE
U italijanskom jeziku ne postoji srednji rod.

Ne razlikuju se rodovi u trećem licu množine (Nema kao kod nas “oni”, “one”, već je sve “loro”)
jednina

Io Ja
Tu Ti
Lui On
Lei Ona
množina

Noi Mi
Voi Vi
Loro Oni/one
VERBI AUSILIARI

Io sono Iva e ho l’amica buona. Ja sam Iva i imam dobru prijateljicu

Tu sei Milica e hai gli occhi neri. Ti si milica i imaš crne oči

Lui è Veselin e ha le figlie belle. On je veselin i ima lijepe kćerke.

Lei è Nataša e ha lo zaino azzuro. Ona je nataša i ima plavi ruksak.

Noi siamo Brana e Ceca e abbiamo il cane grande. Mi smo Brana i Ceca i imamo velikog psa

Voi siete Petar e Luka e avete l’amico buono. Vi ste Petar i Luka i imate dobrog prijatelja.

Loro sono Aleksa e Marina e hanno i cavali neri. Oni su Aleksa i Marina i imaju crne konje.
POMOĆNI GLAGOLI
Pmoćni glagoli u italijanskom jeziku su ESSERE (biti) i AVERE (imati).

Mogu da se koriste i samostalno, kao u gornjim primjerima kao i u srpskom jeziku, ali i za građenje nekih
složenih vremena (o tome još ne treba da brineš, za sad ih učimo samo u samostalnoj upotrebi, polako )

ZAMJENICA ESSERE AVERE


IO SONO HO
TU SEI HAI
LUI/LEI È HA
NOI SIAMO ABBIAMO
VOI SIETE AVETE
LORO SONO HANNO

PERSIRANJE U TRECEM LICU JEDNINE

Tu sei Milica. Tu sei Milica? – No, io non sono Milica.

Lei è Natasa. Lei è Natasa? – No, lei è Brana.

Io ho casa – Ja imam kuću

Tu hai casa? Sì, io ho casa.


Mela – jabuka

Pane – hljeb

Prugna – sljiva

Libro – knjiga

Lettera – slovo/pismo

Latte – mlijeko

Molto  mnogo

Potrebbero piacerti anche