Sei sulla pagina 1di 1

Fişǎ de lucru - clasa pregǎtitoare

Scriem corect!
Aşazǎ cuvintele în ordine şi scrie propoziţiile obţinute.
1. sâmbǎtǎ Este .

………………………………………………………………………………………………….
2. dimineaţa Bunǎ !

………………………………………………………………………………………………….
3. este
1. elevǎ Raluca .

………………………………………………………………………………………………….
4. Aura eşti Tu ?

………………………………………………………………………………………………….
5. venit vacanţa A !

………………………………………………………………………………………………….
6. a sosit Cine ?

………………………………………………………………………………………………….
7. rǎsǎrit
1. Soarele a .

………………………………………………………………………………………………….
8. citesc şi Florin Bogdan .

………………………………………………………………………………………………….
9. mere mâncǎm galbene Noi .

………………………………………………………………………………………………….
10. pian la David cântǎ ?

………………………………………………………………………………………………….

Potrebbero piacerti anche