Sei sulla pagina 1di 2

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea de Matematică şi Informatică


Specializarea: Informatică ID, anul I, an univ. 2021-2022

TEMA DE CONTROL 2
ANALIZĂ MATEMATICĂ
CALCUL DIFERENŢIAL ÎN R2

1. Fie g : R → R o funcţie derivabilă. Să se arate că funcţia f : (0, ∞)2 → R, definită
prin
√ y
f (x, y) = g(xy) + xy · g , ∀ x, y > 0,
x
verifică relaţia:
∂ 2f 2
2∂ f
x2 2
(x, y) − y 2
(x, y) = 0, ∀ (x, y) ∈ (0, ∞)2 .
∂x ∂y

2. Să se determine punctele de extrem şi valorile extreme ale funcţiilor f : R2 → R:


a) f (x, y) = x4 + y 4 − 2x2 + 4xy − 2y 2 , ; b) f (x, y) = e2x+3y x2 + y 2 ;


c) f (x, y) = −2x2 + 2xy − 5y 2 + 6x + 6y; d) f (x, y) = xy 2 ex−y .

3. Să se determine punctele de extrem şi valorile extreme ale funcţiei f : R2 → R,


f (x, y) = x2 + y 2 , cu legătura x2 + y3 = 1.

CALCUL INTEGRAL ÎN R2

1. Să se calculeze integralele cu parametru


Z a Z π
ln(1 + ax) 2
2 2 2

a) I(a) = dx, a > 0; b) I(m) = ln cos x + m sin x dx, m > 0.
0 1 + x2 0

2. Să se calculeze integralele curbilinii de speţa I


Z  Z
x = t − sin t
a) (x + y) dl, C : , t ∈ [0, 2π]; b) xy dl, C : x2 + y 2 = 4.
C y = 1 − cos t C

3. Să se calculeze integralele curbilinii de speţa a II-a


Z Z
2 2
a) ydx + xdy, C : x + y = 9; b) 2xydx − x2 dy, C : y = 2x2 , x ∈ [0, 1].
C C

4. Să se verifice că următoarele integrale curbilinii de speţa a doua sunt independente
de drum şi să se calculeze
Z (2,3) Z (3,4) Z (1,1)
a) ydx + xdy. b) xdx + ydy. c) (x + y)dx + (x + y)dy.
(−1,2) (0,1) (0,0)

1
5. Să se calculeze următoarele integrale duble definite pe domenii simple
ZZ
a) xy 2 dx dy, D : x3 ≤ y ≤ x, x ∈ [0, 1].
D

y
ZZ
b) √ dx dy, D : x ∈ [1, 3], y ∈ [0, 1].
D x(1 + xy)
6. Să se calculeze prin schimbare de variabilă următoarele integrale duble
ZZ
a) (x + y) dx dy, D : x2 + y 2 ≤ 4;
D
ZZ p
b) x2 + y 2 dx dy, D : x2 + y 2 ≤ 2x.
D

Notă. Rezolvările subiectelor vor fi ı̂cărcate pe platforma elearning până ı̂n


data de 15 ianuarie 2022.

Potrebbero piacerti anche