Sei sulla pagina 1di 2

Attende Domine

arrangiamento di: O.Guidotti

Soprano & 44 ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
At - ten - de Do - mi - ne et mi - se - re - re qui - a pec - ca - vi - mus ti -

Alto & 44 ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
At - ten - de Do - mi - ne et mi - se - re - re qui - a pec - ca - vi - mus ti -

Tenore V 44 ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
At - ten - de Do - mi - ne et mi - se - re - re qui - a pec - ca - vi - mus ti -

? 44 ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Basso ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
At - ten - de Do - mi - ne et mi - se - re - re qui - a pec - ca - vi - mus ti -

& 44 ä Ï Ï Ï úú ä Ï Ï Ï Ï
Ï Ï ÏÏ Ï Ï
Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Pianoforte

? 44 úú ú úú Ï Ï ÏÏ
ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ä ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï
4

S. & Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
bi. Ad te Rex sum - me om - ni - um re - dem - ptor o - cu - los
Dex - te - ra Pa - tris la - pis sin - gu - la - ris vi - a sa -

& Ï. ä ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï
A.
Ï Ï Ï Ï
bi. Ad te Rex sum - me om - ni - um re - dem - ptor o - cu - los
Dex - te - ra Pa - tris la - pis sin - gu - la - ris vi - a sa -

T. V Ï. ä ä Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï
bi. Ad te Rex sum - - - me o - cu - los

Ï
Dex - te - ra Pa - - - tris vi - a sa -

B.
? Ï. ä ä Ï. Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï
bi. Ad te Rex sum - - - me o - cu - los
Dex - te - ra Pa - - - tris vi - a sa -

ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï
4

&ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ÏÏ ÏÏ Ï
Pf.

? úú úú ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ úú

©
Attende Domine
2
j ä Ï Ï Ï ú
Ï Ï Ï Ï
7

S. & Ï Ï. Ï Ï Ï ú
nos - tros sub - le - va - mos flen - tes ex - a - di Chris - te

j
lu - tis ia - nu - a coe - les - tis a - blu - e nos - tri

A. & Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
nos - tros sub - le - va - mos flen - tes ex - a - di Chris - te sup - pli - can - tum
lu - tis ia - nu - a coe - les - tis a - blu - e nos - tri ma - cu - las de -

T. V Ïj Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î Î ä Ï Ï Ï Ï Ï
nos - tros sub - le - va - mos flen - tes ex - a - di Chris - te

? Ïj Ï . Ï
ä Ï Ï
lu - tis ia - nu - a coe - les - tis a - blu - e nos - tri

B. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï î ä ä Î
nos - tros sub - le - va - mos flen - tes ex - a - di
lu - tis ia - nu - a coe - les - tis a - blu - e

j ä Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï
7

& Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï
ä Ï Ï
Pf.

? úú Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï î
Ï Ï Ï Ï

î ..
10

S. &Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú
sup - pli - can - tum pre - - - ces.
ma - cu - las de - li - - - cti

&Ï î ..
Ï Ï Ï ú
A.

pre - - - - - - ces.
li - - - - - - - cti

V Ï Ï Ï Ï ú î ..
T.
Ï
sup - pli - can - tum pre - ces.

?Ï Ï Ï
ma - cu - las de - li - cti

B. Ï ú î ..
Chris - te sup - pre - ces.
nos - tri de - li - cti

î ..
10

&Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú
Ï ÏÏ ÏÏ úú
?Ï ÏÏÏ
Pf.

Ï ú î ..

Potrebbero piacerti anche