Sei sulla pagina 1di 4

Numele…………………… Data……………..

FIŞĂ DE EVALUARE - ADJECTIVUL

1. Ce este adjectivul ?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Scrieţi câte trei adjective pentru fiecare substantiv:

elev ………………………………………………………………………………..
cameră……………………………………………………………………………..
rochie……………………………………………………………………………..
3. Scrieţi adjectivul în faţa substantivului :

elev silitor………………………...... elevă tăcută……………………….

spice aurii…………………………….. stropi argintii………………………

brazii înalţi…………………………… holde bogate………………………

4. Treceţi adjectivele la plural, dup model:

Model : La Zoo este un urs cafeniu.


La Zoo sunt urşi cafenii.
Cafeniii urşi sunt la Zoo.

a) În poieniţă zboară un fluture străveziu.


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
b) Clopoţelul argintiu anunţă serbarea.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
a) Fetiţa este harnică.

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

5. Transcrieţi textul, realizând corect acordul dintre adjective şi substantive:

a) ( Jucăuşi ) copii au ieşit cu rolele pe strada ( nou ). Galsurile lor ( vesel ) răsună cu putere.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) Ochii ( blând ) ai mamei preiveau jocul ( veselă ) al copiilor , iar gândul ( rătăcitoare ) o purta
spre zilele ( senin ) ale copilăriei sale.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Alcătuiţi propoziţii cu urmatoarele cuvintele : limpede, aurii şi cenuşiii

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

7. Formaţi adjective din cuvintele date:


aur……………………. gând……………………
cald……………………. frunte………………………
vişină………………….. lumină……………………….
8. Alcătuiţi propoziţii după schemele:
a) S + A + V + S + A

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) A + S + V + S+ A+ A

……………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………….

9. Alcătuiţi o compunere de 6 – 10 rânduri, cu titlul “Camera mea” în care să folosiţi cuvintele


: biblioteca, primitoare, liniştea, amintiri, caldă, prietenoasă, frumoasă.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Potrebbero piacerti anche