Sei sulla pagina 1di 3

Numele…………………… Data……………..

FIŞĂ DE EVALUARE - ADJECTIVUL

1. Ce este adjectivul ?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Scrieţi câte trei adjective pentru fiecare substantiv:

elev ………………………………………………………………………………..
cameră……………………………………………………………………………..
rochie……………………………………………………………………………..
3. Scrieţi adjectivul în faţa substantivului :

elev silitor………………………...... elevă tăcută……………………….

spice aurii…………………………….. stropi argintii………………………

brazii înalţi…………………………… holde bogate………………………

4. Treceţi adjectivele la plural, dup model:

Model : La Zoo este un urs cafeniu.


La Zoo sunt urşi cafenii.
Cafeniii urşi sunt la Zoo.

a) În poieniţă zboară un fluture străveziu.


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
b) Clopoţelul argintiu anunţă serbarea.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
5. Analizaţi adjectivele,precizând şi funcţia lor sintactică:

a) În nopţile scurte şi calde de vară vântul adie plăcut prin pădurea deasă. Stelele sclipitoare
veghează frunzele verzi şi apele limpezi.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
b) Fetiţa este harnică.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Transcrieţi textul, realizând corect acordul dintre adjective şi substantive:

a) ( Jucăuşi ) copii au ieşit cu rolele pe strada ( nou ). Galsurile lor ( vesel ) răsună cu putere.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) Ochii ( blând ) ai mamei preiveau jocul ( veselă ) al copiilor , iar gândul ( rătăcitoare ) o purta
spre zilele ( senin ) ale copilăriei sale.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele : limpede, aurii şi cenuşiii să fie părţi secundare de
propoziţie care să determine un substantiv.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
8. Alcătuiţi propoziţii în care adjectivul “groasă” să fie atribut şi nume predicativ.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
9. Formaţi adjective din cuvintele date:
aur……………………. gând……………………
cald……………………. frunte………………………
vişină………………….. lumină……………………….
10. Alcătuiţi propoziţii după schemele:
a) S + A + P + C + A
s.c. adj. vb. s.c. adj.

………………………………………………………………………………………………………

b) A + S + P + C+ A+ A
adj. s.c. vb. s.c. adj. adj.

………………………………………………………………………………………………………
11. Alcătuiţi o compunere de 6 – 10 rânduri, cu titlul “Camera mea” în care să folosiţi cuvintele
: biblioteca, primitoare, liniştea, amintiri, caldă, prietenoasă, frumoasă.

Potrebbero piacerti anche