Sei sulla pagina 1di 1

PK01 – Pengurusan Panitia

SEKOLAH

PK 01/1

SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA :

BIL

Nama fail

Kandungan Fail

Catatan

 

1 Fail Induk

a. Surat menyurat

Fail rasmi di pejabat (putih)

b. Minit mesyuarat panitia

 

2 Sukatan

a. Sukatan Pelajaran

Fail Kulit

Pelajaran

b. Huraian Sukatan Pelajaran

Keras

c. Rancangan Pelajaran Tahunan

d. Senarai buku rujukan guru/murid

e. Plan akademik Negeri Semasa

 

3 Program

a. Perancangan program

Fail Kulit

Kecemerlangan

b. Pelaksanaan dan Perancangan Program

Keras

 

4 Pentaksiran

a. Analisis keputusan peperiksaan awam dan peringkat sekolah.

Fail Kulit

dan Penilaian

Keras

b. Analisis pencapaian mata pelajaran dalam peperiksaan awam dan peringkat sekolah

c. Headcount

d. Postmortem / Audit Akademik

 

5 Penyeliaan

a. Jadual penyeliaan

Fail Kulit

b. Laporan penyeliaan P&P oleh pemerhati

Keras

c. Tindak ikut pencerapan

 

6 Pemeriksaan

a. Jadual Pemeriksaan buku rampaian

Fail Kulit

Buku

b. Laporan pemeriksaan buku rampaian/buku kerja/buku nota

Keras

Rampaian

 

7 Maklumat Guru

a. Maklumat peribadi guru

Fail Kulit

Mata Pelajaran

b. Jadual waktu mengajar guru

Keras

c. Carta organisasi panitia

Fail kulit keras tidak perlu didaftarkan dan tiada nombor rujukan.

Muka depan fail keras dilabelkan : Nama Panitia dan Nama Fail

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

Pindaan 00

| 1 Mac 2011

-

Keluaran 02

|