Sei sulla pagina 1di 6

Naraku no Hana

Higurashi no Naku Koro ni Kai Tomoyuki Nakazawa

 4    
 4

  4
Piano
   
4
 4      
 4      
            
        
8vb

  4                          
Piano

4          
 4
8vb

Voice  4    

    
 
5

 
Pno.
   

 
       
       
 

 
    


                           
Pno.

  
    
Vo.  
    
 
9

 
Pno.
   

    
                    
           
                                 
Pno.


    
Vo.  

    
 
13

 
Pno.
   

 
    
 
                
    
      

                         
Pno.
       
      
    
Vo.  

2
      
     
17

  
 
Pno.
   

  
         
   
 

           
   
 
  
       
Pno.
               
                
    
Vo.  

   
     
21

    
  
 
Pno.
   

            
         

 
          
 
            
Pno.
    
                
    
Vo.  

3
    
       
25

  
 
Pno.
   

          
  
                         
  
                 
Pno.

               
    
Vo.  

    
 
29

 
Pno.
   

 
                     
             
            
                 
Pno.

                
    
Vo.  

4
    
 
33

  
Pno.
  

      
                  
      
      
Pno.

                    

        
    
Vo.  

    
 
37

 
Pno.
   

     
      
                   
   

 
Pno.

            


               

     
Vo.  

5
   
 
41

 
Pno.
  

    
                   
   
 
Pno.

          
       

    
Vo.  

Potrebbero piacerti anche