Sei sulla pagina 1di 1

İNFORMAL / KARA KUTU YAYINLARI

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR EĞİTİM BİLİMLERİ


SAYISAL BÖLÜM SÖZEL BÖLÜM ÖABT
1 A B C D E 1 A B C D E 1 A B C D E 61 A B C D E
2 A B C D E 2 A B C D E 2 A B C D E 62 A B C D E
3 A B C D E 3 A B C D E 3 A B C D E 63 A B C D E
4 A B C D E 4 A B C D E 4 A B C D E 64 A B C D E
Adı: 5 A B C D E 5 A B C D E 5 A B C D E 65 A B C D E
Soyadı: 6 A B C D E 6 A B C D E 6 A B C D E 66 A B C D E
Baba Adı: 7 A B C D E 7 A B C D E 7 A B C D E 67 A B C D E
8 A B C D E 8 A B C D E 8 A B C D E 68 A B C D E
Doğum T
9 A B C D E 9 A B C D E 9 A B C D E 69 A B C D E
İmza:
10 A B C D E 10 A B C D E 10 A B C D E 70 A B C D E
11 A B C D E 11 A B C D E 11 A B C D E 71 A B C D E
12 A B C D E 12 A B C D E 12 A B C D E 72 A B C D E
13 A B C D E 13 A B C D E 13 A B C D E 73 A B C D E
14 A B C D E 14 A B C D E 14 A B C D E 74 A B C D E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.C. KİMLİK NUMARASI veya TELEFON

15 A B C D E 15 A B C D E 15 A B C D E 75 A B C D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 A B C D E 16 A B C D E 16 A B C D E 76 A B C D E
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 A B C D E 17 A B C D E 17 A B C D E 77 A B C D E
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 A B C D E 18 A B C D E 18 A B C D E 78 A B C D E
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 A B C D E 19 A B C D E 19 A B C D E 79 A B C D E
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 A B C D E 20 A B C D E 20 A B C D E 80 A B C D E
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
21 A B C D E 21 A B C D E 21 A B C D E 81 A B C D E
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
22 A B C D E 22 A B C D E 22 A B C D E 82 A B C D E
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
23 A B C D E 23 A B C D E 23 A B C D E 83 A B C D E
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
24 A B C D E 24 A B C D E 24 A B C D E 84 A B C D E
25 A B C D E 25 A B C D E 25 A B C D E 85 A B C D E
26 A B C D E 26 A B C D E 26 A B C D E 86 A B C D E
27 A B C D E 27 A B C D E 27 A B C D E 87 A B C D E
28 A B C D E 28 A B C D E 28 A B C D E 88 A B C D E
0 0 0 0 0 0 0 0 29 A B C D E 29 A B C D E 29 A B C D E 89 A B C D E
SORU KİTAPÇIK NUMARASI

1 1 1 1 1 1 1 1 30 A B C D E 30 A B C D E 30 A B C D E 90 A B C D E
2 2 2 2 2 2 2 2 31 A B C D E 31 A B C D E 31 A B C D E 91 A B C D E
3 3 3 3 3 3 3 3 32 A B C D E 32 A B C D E 32 A B C D E 92 A B C D E
kodlayınız.

4 4 4 4 4 4 4 4 33 A B C D E 33 A B C D E 33 A B C D E 93 A B C D E
5 5 5 5 5 5 5 5 34 A B C D E 34 A B C D E 34 A B C D E 94 A B C D E
6 6 6 6 6 6 6 6 35 A B C D E 35 A B C D E 35 A B C D E 95 A B C D E
7 7 7 7 7 7 7 7 36 A B C D E 36 A B C D E 36 A B C D E 96 A B C D E
8 8 8 8 8 8 8 8 37 A B C D E 37 A B C D E 37 A B C D E 97 A B C D E
Y

9 9 9 9 9 9 9 9 38 A B C D E 38 A B C D E 38 A B C D E 98 A B C D E
39 A B C D E 39 A B C D E 39 A B C D E 99 A B C D E
40 A B C D E 40 A B C D E 40 A B C D E 100 A B C D E
41 A B C D E 41 A B C D E 41 A B C D E 101 A B C D E
42 A B C D E 42 A B C D E 42 A B C D E 102 A B C D E
43 A B C D E 43 A B C D E 43 A B C D E 103 A B C D E
Doğru: 44 A B C D E 44 A B C D E 44 A B C D E 104 A B C D E
45 A B C D E 45 A B C D E 45 A B C D E 105 A B C D E
Yanlış: 46 A B C D E 46 A B C D E 46 A B C D E 106 A B C D E
47 A B C D E 47 A B C D E 47 A B C D E 107 A B C D E
Net: 48 A B C D E 48 A B C D E 48 A B C D E 108 A B C D E
49 A B C D E 49 A B C D E 49 A B C D E 109 A B C D E
50 A B C D E 50 A B C D E 50 A B C D E 110 A B C D E
Doğru Yanlış 51 A B C D E 51 A B C D E 51 A B C D E 111 A B C D E
52 A B C D E 52 A B C D E 52 A B C D E 112 A B C D E
Deneme T 53 A B C D E 53 A B C D E 53 A B C D E 113 A B C D E
54 A B C D E 54 A B C D E 54 A B C D E 114 A B C D E
Deneme Adı: 55 A B C D E 55 A B C D E 55 A B C D E 115 A B C D E
56 A B C D E 56 A B C D E 56 A B C D E 116 A B C D E
57 A B C D E 57 A B C D E 57 A B C D E 117 A B C D E
58 A B C D E 58 A B C D E 58 A B C D E 118 A B C D E
59 A B C D E 59 A B C D E 59 A B C D E 119 A B C D E
60 A B C D E 60 A B C D E 60 A B C D E 120 A B C D E

Potrebbero piacerti anche