Sei sulla pagina 1di 193

UNIVERZITET U SARAJEVU

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima,


magistrantima i doktorantima Univerziteta u Sarajevu
Sarajevo, 09. 11. 2013. godine

PROMOVIRANI DIPLOMANTI, MAGISTRANTI I DOKTORANTI

Sarajevo, 2013.
DOBITNICI ZLATNE I SREBRENE ZNAČKE I POVELJE

UNIVERZITETA U SARAJEVU

PROMOVIRANI 09. 11. 2013. GODINE


DOBITNICI ZLATNE ZNAČKE UNIVERZITETA U SARAJEVU 1

I ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Fakultet/akademija Prosjek


broj
1. Bevrnja (Tarik) Alija Mašinski fakultet 10,00
2. Habibović (Metko) Dino Prirodno-matematički fakultet 9,98
3. Turković (Irfan) Belma Elektrotehnički fakultet 9,94
4. Sulejmanagić (Amer) Esma Muzička akademija 9,92
5. Mešanović (Taib) Amer Elektrotehnički fakultet 9,91
6. Đozić (Alaudin) Naida Elektrotehnički fakultet 9,88
7. Vila (Haris) Alija Mašinski fakultet 9,86
8. Umihanić (Bahrija) Umihana Ekonomski fakultet 9,81
9. Beba (Salko) Selena Pravni fakultet 9,80
10. Buturović (Ermin) Nadina Ekonomski fakultet 9,74
11. Ademović (Muamer) Adnan Elektrotehnički fakultet 9,70
12. Paljević (Dario) Dea Filozofski fakultet 9,70
13. Islamagić (Ismet) Erna Prirodno-matematički fakultet 9,69
14. Dizdar (Ismet) Muamer Prirodno-matematički fakultet 9,68
15. Alić (Davor) Zlatko Ekonomski fakultet 9,67
16. Hasagić (Hazudin) Armina Filozofski fakultet 9,67
17. Branković (Sakib) Džana Filozofski fakultet 9,63
18. Sitnić (Zijad) Admira Pravni fakultet 9,63
19. Halilović (Osman) Nerma Fakultet za kriminalistiku, 9,59
kriminologiju i sigurnosne studije
20. Muftić (Azmir) Mubina Filozofski fakultet 9,59
21. Bukva (Ševkija) Selma Mašinski fakultet 9,57
22. Hrustić (Bedrudin) Amina Filozofski fakultet 9,55
23. Ganović (Suvad) Selma Fakultet za javnu upravu 9,53
24. Hodžić (Fadil) Asima Fakultet za javnu upravu 9,53
25. Kadrić (Dževad) Merima Fakultet za javnu upravu 9,53
26. Karailo (Senad) Adi Akademija likovnih umjetnosti 9,53
27. Hidić (Samir) Adnan Elektrotehnički fakultet 9,52

II ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Fakultet/akademija Prosjek


broj
1. Zahirović (Meho) Adnan Prirodno-matematički fakultet 10,00

1
Spiskovi diplomanata, magistranata i doktoranata Univerziteta u Sarajevu su objavljeni u izvornom obliku, tj. kako
su dostavljeni Univerzitetu.
2. Fatkić (Huse) Hana Elektrotehnički fakultet 9,98
3. Smajkić (Husein) Amer Elektrotehnički fakultet 9,87
4. Karahodžić (Ibrahim) Vedran Elektrotehnički fakultet 9,87
5. Grcić (Mufid) Erna Filozofski fakultet 9,83
6. Ćirić (Murat) Alen Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,82
7. Arsovski (Ronaldo) Matea Muzička akademija 9,80
8. Jukić (Niko) Marko Katolički bogoslovni fakultet 9,80
9. Jurić (Slavko) Branko Katolički bogoslovni fakultet 9,78
10. Bešlija (Ismet) Dejan Elektrotehnički fakultet 9,77
11. Gotovuša (Enes) Ena Pravni fakultet 9,76
12. Mioković (Dragan) Tea Ekonomski fakultet 9,76
13. Perenda (Lutvo) Erma Elektrotehnički fakultet 9,75
14. Hodžić (Zijad) Lamija Fakultet političkih nauka 9,73
15. Mezetović (Rizo) Selma Pravni fakultet 9,71
16. Soldat (Dragoslav) Darko Pravni fakultet 9,70
17. Čolak (Anđelko) Marija Muzička akademija 9,66
18. Husejnagić (Nermin) Amna Muzička akademija 9,66
19. Smailagić (Abdusalem) Nedžad Pravni fakultet 9,66
20. Kurspahić (Muharem) Dženita Pedagoški fakultet 9,62
21. Stambolić (Alija) Delila Pravni fakultet 9,60
22. Džanić (Abaz) Denis Filozofski fakultet 9,59
23. Fočak (Adnan) Muhamed Prirodno-matematički fakultet 9,59
24. Mujčinović (Šećan) Alen Poljoprivredno-prehrambeni 9,59
fakultet
25. Hasanbegović (Haso) Mirela Ekonomski fakultet 9,58
26. Vatreš (Halil) Alen Ekonomski fakultet 9,55
27. Curović (Jovan) Bosiljka Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,54
28. Glođo (Neđad) Lejla Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,54
29. Dragičević (Drago) Franjo Pravni fakultet 9,53
30. Smajić (Ekrem) Damir Pravni fakultet 9,53
31. Bulbulušić (Mustafa) Amela Poljoprivredno-prehrambeni 9,52
fakultet
DOBITNICI SREBRENE ZNAČKE UNIVERZITETA U SARAJEVU

I ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Fakultet/akademija Prosjek


broj
1. Asotić (Hasim) Selma Filozofski fakultet 9,49
2. Kadić (Mustafa) Anesa Akademija likovnih umjetnosti 9,48
3. Tadić (Slavko) Tomislav Filozofski fakultet 9,46
4. Huseinović (Mirsad) Aida Akademija scenskih umjetnosti 9,45
5. Krdžić (Zekir) Almira Elektrotehnički fakultet 9,45
6. Polić (Fuad) Dijana Pravni fakultet 9,41
7. Kreho (Emir) Amra Ekonomski fakultet 9,40
8. Alagić (Jusuf) Ines Prirodno-matematički fakultet 9,38
9. Grbo (Hašim) Lejla Poljoprivredno-prehrambeni 9,38
fakultet
10. Mulavdić (Esad) Ena Akademija likovnih umjetnosti 9,38
11. Zahirović (Zahid) Semir Elektrotehnički fakultet 9,36
12. Vilašević (Mahmut) Mujo Pravni fakultet 9,35
13. Ahmić (Sulejman) Ajdina Fakultet za kriminalistiku, 9,34
kriminologiju i sigurnosne studije
14. Bošnjak (Goran) Matija Filozofski fakultet 9,34
15. Elezagić (Skender) Džemal Fakultet zdravstvenih studija 9,33
16. Kobajica (Ekrem) Sandra Fakultet za kriminalistiku, 9,32
kriminologiju i sigurnosne studije
17. Kolovrat (Jakica) Vedran Filozofski fakultet 9,31
18. Čolo (Sejdalija) Nermin Elektrotehnički fakultet 9,30
19. Ćatović (Elmedin) Sabina Ekonomski fakultet 9,29
20. Kurevija (Dražen) Maja Muzička akademija 9,29
21. Radušić (Nasuf) Minela Filozofski fakultet 9,29
22. Panić (Toma) Branislav Mašinski fakultet 9,29
23. Sinanović (Faruk) Emir Pravni fakultet 9,29
24. Barić (Vjekoslav) Ina Filozofski fakultet 9,27
25. Begić (Adem) Armina Fakultet za kriminalistiku, 9,27
kriminologiju i sigurnosne studije
26. Čeligija (Abdulah) Mirza Ekonomski fakultet 9,27
27. Selimović (Mihret) Mirnesa Fakultet za saobraćaj i 9,27
komunikacije
28. Ploskić (Zaim) Nermin Muzička akademija 9,26
29. Terzić (Fahrudin) Samra Filozofski fakultet 9,26
30. Krajnović (Irfan) Edvin Fakultet za javnu upravu 9,25
31. Lepić (Fuad) Anel Akademija likovnih umjetnosti 9,23
32. Zubčević (Nedžad) Ilvana Akademija likovnih umjetnosti 9,23
33. Sukanović (Zijad) Elmir Prirodno-matematički fakultet 9,21
34. Tatarovac (Suljo) Samir Fakultet zdravstvenih studija 9,21
35. Zolota (Fahrudin) Emina Fakultet za javnu upravu 9,20
36. Ćurevac (Emir) Semra Elektrotehnički fakultet 9,18
37. Feto (Ibrahim) Berina Pravni fakultet 9,18
38. Koturić (Marko) Vedran Pravni fakultet 9,18
39. Vukalović (Zoran) Davor Fakultet zdravstvenih studija 9,16
40. Đumrukčić (Dag) Nina Filozofski fakultet 9,14
41. Glišić (Vlastimir) Vlasta Prirodno-matematički fakultet 9,14
42. Kapor (Milan) Mladen Građevinski fakultet 9,14
43. Kremić (Mehmedalija) Azra Fakultet zdravstvenih studija 9,14
44. Granić (Tahir) Ena Pravni fakultet 9,12
45. Kovačević (Đemal) Sutka Pravni fakultet 9,12
46. Mustafić (Džemo) Arnela Ekonomski fakultet 9,11
47. Ćutahija (Enver) Mirela Filozofski fakultet 9,10
48. Hasanović (Ibrahim) Sead Fakultet zdravstvenih studija 9,10
49. Jelić (Goran) Ognjen Fakultet zdravstvenih studija 9,10
50. Bosović (Hajrudin) Belma Mašinski fakultet 9,09
51. Hadžić (Sead) Helena Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,06
52. Mašić (Adnan) Dijana Pravni fakultet 9,06
53. Merdan (Esnaf) Edin Elektrotehnički fakultet 9,06
54. Smajić (Hajrudin) Dženan Filozofski fakultet 9,06
55. Osmić (Edin) Anes Filozofski fakultet 9,06
56. Kapetanović (Ismet) Jasenka Filozofski fakultet 9,05
57. Pervan (Đemo) Naida Filozofski fakultet 9,05
58. Lakota (Hamid) Semir Filozofski fakultet 9,05
59. Jovović (Radivoje) Ivana Filozofski fakultet 9,05
60. Križanović (Željko) Tijana Filozofski fakultet 9,05
61. Nikšić (Mithad) Azra Pedagoški fakultet 9,04
62. Ibrović (Ismet) Irfan Ekonomski fakultet 9,03
63. Karabajić (Šahbaz) Alma Fakultet zdravstvenih studija 9,02
64. Kurtović (Zlatan) Denisa Pravni fakultet 9,02
65. Mehmedović (Enver) Tijana Pravni fakultet 9,02
66. Musić (Seid) Zlatan Fakultet za javnu upravu 9,02
67. Kurtalić (Mustafa) Ena Akademija scenskih umjetnosti 9,01

VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Fakultet/akademija Prosjek


broj
1. Bašić (Nihad) Ammar Fakultet islamskih nauka 9,50
2. Veladžić (Nijaz) Haris Fakultet islamskih nauka 9,30
3. Delić (Amir) Edina Stomatološki fakultet sa 9,27
klinikama
4. Bojić ( Rasim) Almedina Fakultet islamskih nauka 9,21
5. Mustedanagić (Edin) Nađa Stomatološki fakultet sa 9,16
klinikama
6. Nalbani (Nevzat) Sabina Stomatološki fakultet sa 9,09
klinikama
7. Ćatović (Sulejman) Irma Stomatološki fakultet sa 9,04
klinikama

II ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) me Fakultet/akademija Prosjek


broj
1. Muharemović ( Safet) Armina Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,48
2. Bečirović (Besim) Hana Muzička akademija 9,44
3. Handžić (Abdulah) Naida Pravni fakultet 9,44
4. Muminović (Edin) Damir Pravni fakultet 9,44
5. Berbić (Bećir) Nadira Poljoprivredno-prehrambeni 9,43
fakultet
6. Marić (Spomenko) Anamarija Muzička akademija 9,43
7. Cero (Šaban) Enida Elektrotehnički fakultet 9,40
8. Mešković (Hidajet) Admir Ekonomski fakultet 9,40
9. Sijerčić (Avdo) Haris Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,39
10. Ramić (Mehmedalija) Emina Prirodno-matematički fakultet 9,38
11. Džeferagić (Abid) Merim Elektrotehnički fakultet 9,37
12. Migić (Mehmedalija) Tea Ekonomski fakultet 9,35
13. Vejzović (Adil) Enisa Pravni fakultet 9,35
14. Pašić (Jusuf) Mirzeta Pravni fakultet 9,30
15. Mešić (Salih) Ahmed Pravni fakultet 9,29
16. Hajradinović (Iso) Džanko Mašinski fakultet 9,26
17. Dautbašić (Jakub) Nedis Elektrotehnički fakultet 9,25
18. Šahman (Ibrahim) Jasmina Pravni fakultet 9,25
19. Topalović (Mićo) Jelena Šumarski fakultet 9,25
20. Hercegovac (Salkan) Selma Pedagoški fakultet 9,19
21. Cogo (Nermin) Emir Elektrotehnički fakultet 9,17
22. Dedović (Ešef) Ermin Elektrotehnički fakultet 9,17
23. Avdić (Ramo) Dženis Arhitektonski fakultet 9,16
24. Merkez (Hasan) Andrea Pravni fakultet 9,16
25. Bajrami (Ferit) Emran Elektrotehnički fakultet 9,15
26. Zukić (Zijad) Selma Ekonomski fakultet 9,15
27. Čolaković (Emir) Dunja Pravni fakultet 9,14
28. Hadžiabdić (Šaban) Aida Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,12
29. Hadžiefendić (Enes) Amila Ekonomski fakultet 9,12
30. Šljivo (Ismet) Eldin Mašinski fakultet 9,11
31. Čelik (Hazir) Merima Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,10
32. Fajković (Senad) Aida Prirodno-matematički fakultet 9,10
33. Bekto (Muhamed) Azra Ekonomski fakultet 9,08
34. Bilalović (Faruk) Omar Elektrotehnički fakultet 9,08
35. Duraković (Smajo) Sanita Prirodno-matematički fakultet 9,08
36. Bujak (Mustafa) Edin Filozofski fakultet 9,07
37. Haznadar (Reuf) Lejla Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,07
38. Jaganjac (Damir) Haris Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,07
39. Smajić (Mevludin) Mediha Prirodno-matematički fakultet 9,07
40. Limo (Muhamed) Alma Pravni fakultet 9,06
41. Aganović (Sead) Amar Mašinski fakultet 9,05
42. Čivić (Nusret) Adnan Mašinski fakultet 9,05
43. Gondžić (Ramo) Enil Mašinski fakultet 9,05
44. Hasanbegović (Salih) Lejla Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,05
45. Misirlić (Fuad) Jasmina Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 9,05
DOBITNICI POVELJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

I ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Fakultet/akademija Prosjek


broj
1. Musić (Samir) Jasmin Fakultet političkih nauka 8,93
2. Hadžić (Senad) Amer Akademija likovnih umjetnosti 8,89
3. Čengić (Edib) Ines Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 8,86
4. Selimović (Faik) Adil Arhitektonski fakultet 8,80

VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Fakultet/akademija Prosjek


broj
1. Trifković (Srđan) Julijana Veterinarski fakultet 8,90
2. Perković (Zoran) Iva Farmaceutski fakultet 8,72

II ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Fakultet/akademija Prosjek


broj
1. Suljović (Uzeir) Kenan Fakultet za kriminalistiku, 8,83
kriminologiju i sigurnosne studije
2. Šarić (Mustafa) Ammar Građevinski fakultet 8,80
3. Omerović (Atif) Edita Fakultet za saobraćaj i 8,78
komunikacije
4. Maleškić (Zehrudin) Sanita Medicinski fakultet 8,77
DIPLOMANTI, MAGISTRANTI I DOKTORANTI

- ČLANICE UNIVERZITETA U SARAJEVU I

PRIDRUŽENA ČLANICA
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Mehić (Zijad) Azra 21.09.2012. 1221
2. Spužević (Boro) Slobodan 09.10.2012. 1222
3. Ninčević (Roko ) Nives 07.11.2012. 1223
4. Hamza (Ahmed) Almedina 13.12.2012. 1224
5. Borišić (Husein) Nejra 13.12.2012. 1225
6. Buljubašić (Sead) Elma 18.12.2012. 1226
7. Mržljak (Emin) Amer 20.12.2012. 1227
8. Tolić (Tihomil) Bernarda 21.12.2012. 1228
9. Herceg (/Bećir) Aida 08.01.2013. 1229
10. Vekić (Živojin) Dejan 18.02.2013. 1230
11. Stroil (Bilal) Timur 19.03.2013. 1231
12. Graho (Ekrem) Lejla 24.05.2013. 1232
13. Blaće /Ante/ Željko 11.06.2013. 1233
14. Sadović (Damir) Adila 18.06.2013. 1234
15. Čišić (Raif) Enis 28.06.2013. 1235
16. Emrić (Šefik) Suzana 28.06.2013. 1236

Prvi ciklus studija

Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
diplome
1. Šošić (Senad) Adi 05.10.2012. 72/2012
2. Burazerović (Samir) Alen 08.10.2012. 73/2012
3. Gačanin (Fuad) Alma 09.10.2012. 74/2012
4. Sokoljak (Sead) Ida 10.10.2012. 75/2012
5. Džafić (Izet) Ilma 11.10.2012. 76/2012
6. Musić (Mehmed) Melisa 11.10.2012. 77/2012
7. Frljak (Sead) Nadža 15.10.2012 78/2012
8. Hodžić (Dževdet) Adela 15.10.2012. 79/2012
9. Krivanek (Otmar) Andrea 16.10.2012. 80/2012
10. Hurem (Smjao) Edin 29.10.2012 81/2012
11. Bušić (Zvonko) Marina 05.11.2012 82/2012
12. Džumhur (Sulejman) Dino 28.11.2012. 83/2012
13. Karačić (Tomislav) Anita 10.12.2012. 84/2012
14. Hadžihasanović (Nedžad) Dženan 27.12.2012. 85/2012
15. Vitković (Zoran) Zlatko 28.12.2012. 86/2012
16. Vuković (Zlatan) Ivana 04.01.2013. 87/2013
17. Mirvić (Hajro) Irma 28.01.2013. 88/2013
18. Gavrankapetanović (Faris) Iman 19.03.2013. 89/2013
19. Abazović (Esad) Eldin 23.05.2013. 90/2013
20. Muratović (Miraldo) Ines 30.05.2013. 91/2013
21. Kadić (Mustafa) Anesa 25.06.2013. 92/2013
22. Mulavdić (Esad) Ena 11.07.2013. 93/2013
23. Karailo (Senad) Adi 11.07.2013. 94/2013
24. Ibrahimović (Hafiz) Sajma 11.07.2013. 95/2013
25. Zubčević (Nedžad) Ilvana 11.07.2013. 96/2013
26. Lepić (Fuad) Anel 12.07.2013. 97/2013
27. Terzimehić (Nermin) Bakir 12.07.2013. 98/2013
28. Zajimović (Emir) Aida 12.07.2013. 99/2013
29. Serdarević (Enes) Elma 17.07.2013. 100/2013
30. Begičević (Mensur) Ena 17.09.2013. 101/2013
31. Dreković (Hazbija) Ćazim 18.09.2013. 102/2013
32. Bešić (Nedžad) Edina 19.09.2013. 103/2013
33. Tomaš (Nikša) Vinkica 19.09.2013. 104/2013
34. Babić (Sead) Jasmina 19.09.2013. 105/2013
35. Karić (Halid) Enis 19.09.2013. 106/2013
36. Resić (Sulejman) Ermina 19.09.2013. 107/2013
37. Sulejmani (Talat) Emina 20.09.2013. 108/2013
38. Ilić (Jovica) Teofan 26.09.2013. 109/2013
39. Rifatbegović (Aid) Omar 04.10.2013. 110/2013
40. Planinić (Marinko) Sanja 07.10.2013. 111/2013
41. Kabaš (Vahid) Mirza 07.10.2011. 49/2011

Drugi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Vilić (Fahrudin) Nermin 22.11.2012 5-II/2012
2. Hadžić (Senad) Amer 05.12.2012. 6-II/2012
3. Jurešić (Branislav) Nina 18.12.2012. 7-II/2012
4. Sulejmanpašić (Goran) Roman 15.01.2013. 8-II/2013
5. Idrizović (Musah) Snježana 31.01.2013. 9-II/2013
6. Kapo (Midhat) Anida 17.04.2013. 10-II/2013
7. Hadžiomerspahić (Enver) Anur 09.05.2013. 11-II/2013
8. Alić (Enes) Aida 26.06.2013. 12-II/2013

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Kafedžić (Šefik) Muhamed 27.11.2012. 102
2. Ivković (Husein) Merima 03.12.2012. 103
3. Konjušak (Stjepan) Igor 21.12.2012. 104
4. Lukač (Adil) Adis 21.01.2013. 105
5. Ajanović-Selesković (Ismail) Dajana 25.01.2013. 106
6. Guzin (Sead) Tajma 21.06.3013. 107
7. Kreševljaković (Šefkija) Lejla 13.06.2013. 108
8. Perković (Mladen) Nataša 19.06.2013. 109
9. Hamzagić (Saladin) Azra 25.09.2013. 110
DIPLOMANTI AKADEMIJE SCENSKIH UMJETNOSTI

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Josimović (Borivoje) Nađa 16.10.2012. 198/13
2. Medanović (Hasan) Dženan 29.10.2012. 199/13
3. Hamzagić (Firdus) Nermin 29.10.2012. 200/13
4. Bajramović (Mensur) Benjamin 15.11.2012. 201/13
5. Salkunić (Kemal) Belma 28.12.2012. 202/13
6. Avdagić (Ahmed) Edin 10.05.2013. 203/13
7. Minić (Dragoljub) Helena 12.06.2013. 204/13
8. Tucić (Selam) Aldin 17.06.2013. 205/13
9. Kapetanović (Mirsad) Emir 12.07.2013. 206/13

Prvi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Hamzić (Elvedin) Ajla 28.12.2012. 1/13
2. Dukić (Siniša) Staša 10.04.2013. 2/13
3. Vojinović (Zoran) Ivana 10.04.2013. 3/13
4. Huseinović (Mirsad) Aida 26.09.2013. 4/13
5. Hadžić (Dževad) Armin 26.09.2013. 5/13
6. Mojaš (Ivica) Nedjeljka 26.09.2013. 6/13
7. Kurtalić (Mustafa) Ena 30.09.2013. 7/13
8. Sabo (Ivan) Davor 30.09.2013. 8/13
DIPLOMANTI, MAGISTRANTI I DOKTORANTI ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Ćuskić (Fikret) Irman 11.12.2012 4374/2012-628
2. Razić (Mirsad) Edin 11.12.2012 4373/2012-627
3. Salkić (Šerif) Smail 03.07.2013 4375/2013-629
4. Šušić (Branko) Saša 11.12.2012 4372/2012-626

Prvi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Ajanović (Izet) Azra 22.10.2012 475/2012
2. Alešević (Isak) Aid 10.07.2013 490/2013
3. Alibegović (Asko) Alma 10.07.2013 484/2013
4. Alihodžić (Sakib) Edina 19.09.2013 512/2013
5. Bajramović (Elmedin) Ermina 10.07.2013 499/2013
6. Balić (Mustafa) Muhamed 10.07.2013 483/2013
7. Begić (Refik) Edin 25.09.2013 539/2013
8. Borić (Jusuf) Nejla 05.10.2012 471/2012
9. Bukvica (Rizah) Farah 19.09.2013 504/2013
10. Cindrić (Branko) Toni 25.09.2013 535/2013
11. Ćatović (Irfan) Nina 25.09.2013 534/2013
12. Ćosić (Ahmet) Zilka 25.09.2013 536/2013
13. Dautbegović (Darko) Srđan 25.09.2013 533/2013
14. Delić (Tarik) Faruk 25.09.2013 540/2013
15. Delić (Esad) Haris 19.09.2013 518/2013
16. Derviši (Džemal) Edin 05.10.2012 472/2012
17. Dizdar (Ermin) Sanela 25.09.2013 541/2013
18. Dobrinjić (Mihret) Ilda 19.09.2013 528/2013
19. Duraković (Edin) Hasan 19.09.2013 509/2013
20. Durmišević (Hazim) Nejra 25.09.2013 530/2013
21. Durmo (Mustafa) Azra 19.09.2013 511/2013
22. Džakulić (Dževad) Admir 10.07.2013 498/2013
23. Fejzagić (Enes) Dalila 25.09.2013 542/2013
24. Fejzić (Nijaz) Adin 19.09.2013 517/2013
25. Gadžo (Hajrudin) Nihada 19.09.2013 519/2013
26. Hadžić (Izet) Nejra 10.07.2013 482/2013
27. Hodović (Aćif) Sabina 10.07.2013 497/2013
28. Hodžić (Mevludin) Maida 19.09.2013 513/2013
29. Hrelja (Rašid) Amela 10.07.2013 491/2013
30. Hren (Arnold) Mia-Martina 26.06.2013 478/2013
31. Hrnjica (Maho) Vanja 19.09.2013 507/2013
32. Ibrahimpašić (Danko) Maja 10.07.2013 502/2013
33. Ikanović (Muhamed) Nedim 25.09.2013 538/2013
34. Imamović (Nedžib) Ajla 10.07.2013 486/2013
35. Inajetović (Redžo) Sabina 04.10.2012 470/2012
36. Ivanović (Marijan) Ivan 05.10.2012 473/2012
37. Jamaković (Mithad) Esma 19.09.2013 523/2013
38. Jandri (Ivan) Ivana 19.09.2013 529/2013
39. Jelašković (Enver) Irma 10.07.2013 485/2013
40. Jusufbašić (Sead) Irma 25.09.2013 543/2013
41. Kaknjo (Suad) Asim 19.09.2013 516/2013
42. Kamarić (Tajib) Amar 25.09.2013 544/2013
43. Kapetanović (Midhat) Dino 19.09.2013 521/2013
44. Karahmet (Samil) Saliha 10.07.2013 492/2013
45. Kešo (Safet) Armin 10.07.2013 496/2013
46. Kobić (Šahsudin) Arnesa 10.07.2013 500/2013
47. Kordić (Davor) Dario 10.07.2013 487/2013
48. Kovačević (Kemo) Amina 19.09.2013 520/2013
49. Kurić (Redžo) Ahmed 19.09.2013 506/2013
50. Latić (Nijaz) Malik 19.09.2013 510/2013
51. Lućić (Grujo) Ivana 25.09.2013 545/2013
52. Malanović (Zijad) Berina 19.09.2013 522/2013
53. Malkić (Adnan) Adis 19.09.2013 514/2013
54. Mioč (Frano) Ljubomir 19.09.2013 526/2013
55. Mišerić (Suad) Dževahire 04.10.2012 467/2012
56. Mujovi (Mehmedalija) Samir 25.09.2013 532/2013
57. Muminović (Hasan) Amra 10.07.2013 481/2013
58. Mužinić (Ivan) Stipe 25.09.2013 546/2013
59. Omanović (Mirzet) Edna 04.10.2012 469/2012
60. Operta (Sead) Aida 10.07.2013 488/2013
61. Osmić (Šerif) Anela 19.09.2013 505/2013
62. Petričević (Zoran) Mia 10.07.2013 495/2013
63. Romano (Giovanni) Jasmina 25.09.2013 537/2013
64. Rozić (Tihomir) Rea 19.09.2013 515/2013
65. Ružnić (Fadil) Jasmin 05.10.2012 474/2012
66. Saračević (Ismet) Irma 24.10.2012 476/2012
67. Sarajlić (Mirsad) Nihad 04.10.2012 468/2012
68. Seferagić (Zijad) Sandra 19.09.2013 508/2013
69. Selimović (Faik) Adil 10.07.2013 480/2013
70. Sinan (Emir) Ajla 26.06.2013 477/2013
71. Smajić (Alija) Senad 19.09.2013 524/2013
72. Smajlović (Himzo) Arnel 25.09.2013 547/2013
73. Sofić (Senad) Dino 25.09.2013 548/2013
74. Softić (Salko) Irma 10.07.2013 503/2013
75. Spužić (Muhamed) Mirza 25.09.2013 531/2013
76. Šarac (Zaim) Adna 10.07.2013 501/2013
77. Šego (Zlatan) Ana 10.07.2013 479/2013
78. Tabaković (Ibro) Mersiha 19.09.2013 525/2013
79. Terzić (Mirdal) Rejda 10.07.2013 493/2013
80. Todorić (Darko) Nikolina 19.09.2013 527/2013
81. Voljevica (Salko) Asmir 10.07.2013 494/2013
82. Zajkić (Muho) Ines 10.07.2013 489/2013
83. Zvizdić (Goran) Belma 25.09.2013 549/2013

Drugi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Agić (Kerim) Hana 10.10.2012 238/2012
2. Arnautović (Zvonimir) Anita 03.07.2013 276/2013
3. Avdić (Ramo) Dženis 12.07.2013 284/2013
4. Barčić (Reuf) Edvin 28.01.2013 273/2013
5. Begović (Nermin) Ida 25.12.2012 269/2012
6. Bošnjak (Željko) Ivan 11.07.2013 278/2013
7. Buljugić (Edhem) Amra 09.10.2012 234/2012
8. Čehaja (Bedrudin) Maja 11.10.2012 240/2012
9. Čehajić (Mensur) Sabina 12.07.2013 281/2013
10. Čikotić (Derviš) Leila 12.07.2013 285/2013
11. Ćejvan(Halil) Aida 11.10.2012 242/2012
12. Derviši (Džemal) Besnik 15.10.2012 247/2012
13. Duraković (Esad) Seada 11.07.2013 279/2013
14. Džanko (Nusret) Alma 26.09.2013 288/2013
15. Fazlović (Zijad) Semir 18.12.2012 262/2012
16. Hodo (Nedim) Armin 03.07.2013 275/2013
17. Hodžić (Nazif) Haris 25.12.2012 270/2012
18. Huskanović (Derviš) Aldin 09.10.2012 235/2012
19. Husremović (Muhamed) Mia 16.10.2012 250/2012
20. Iskrić (Suad) Amela 14.12.2012 255/2012
21. Jerlagić (Jasmin) Maša 12.12.2012 253/2012
22. Jusubašić (Ramiz) Selma 11.10.2012 243/2012
23. Kajević (Ćamil) Dževad 17.12.2012 258/2012
24. Kavazović (Bahrija) Amir 15.10.2012 245/2012
25. Koluh (Zakir) Mirza 25.12.2012 271/2012
26. Kozić (Mujo) Amela 24.12.2012 267/2012
27. Kozličić (Denijal) Irma 18.12.2012 261/2012
28. Kujović (Iso) Maida 09.10.2012 236/2012
29. Kuršumlija (Emir) Anela 16.10.2012 249/2012
30. Lazarević (Albin) Tamara 11.12.2012 252/2012
31. Mahmutović (Osman) Alma 12.12.2012 254/2012
32. Mrkonjić (Željko) Đana 15.10.2012 246/2012
33. Mušić (Sead) Edita 12.07.2013 286/2013
34. Nurković (Mirsad) Arnela 16.10.2012 248/2012
35. Omerbegović (Midhat) Adna 12.07.2013 282/2013
36. Opačin (Jusuf) Maja 14.12.2012 256/2012
37. Pašić (Šemsudin) Ena 14.12.2012 257/2012
38. Pekmez (Fuad) Alen 19.12.2012 265/2012
39. Pjanić (Zahid) Albin 25.12.2012 272/2012
40. Podgorić (Haris) Amela 09.10.2012 237/2012
41. Polić (Alija) Ajdin 16.10.2012 251/2012
42. Preljević (Redžep) Jasmin 17.12.2012 259/2012
43. Sirčo (Zijad) Nejra 11.07.2013 280/2013
44. Smajić (Alija) Senka 11.10.2012 244/2012
45. Smječanin (Osman) Azra 12.07.2013 287/2013
46. Sokolović (Enes) Emica 19.12.2012 266/2012
47. Spahić (Sakib) Abdulah 17.12.2012 260/2012
48. Spahić (Munir) Edin 18.12.2012 263/2012
49. Šahinović (Salih) Berina 12.07.2013 283/2013
50. Trtovac (Huzeir) Almas 03.07.2013 277/2013
51. Velagić (Ferid) Alminela 10.10.2012 239/2012
52. Veljković (Zoran) Tijana 24.12.2012 268/2012
53. Vidović (Vladimir) Zoran 18.12.2012 264/2012
54. Zatrić (Šefćet) Zulejha 11.10.2012 241/2012
55. Zirdum (Petar) Jan 28.01.2013 274/2013

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Hadžić (Munever) Azra 16.11.2012 48/2012
2. Kapidžić (Refik) Bedrija 04.07.2013 50/2013
3. Tvrtković (Ismet) Tarik 10.01.2013 49/2013

Doktori nauka

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Bajçinovci (Qazim) Bujar 24. 12. 2012. 1/2012
2. Kudumović (Džafer) Lana 24. 12. 2012. 2/2012
3. Imširija (Nurudin) Mirela 28. 02. 2013. 3/2013
4. Pozder (Esad) Nasiha 25. 04. 2013. 4/2013
5. Zoranić (Hakija) Adnan 25. 04. 2013. 5/2013
DIPLOMANTI, MAGISTRANTI I DOKTORANTI EKONOMSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Mlinarić (Abdulah) Ismir 17.09.2012. 15659
2. Čelik (Fazil) Hasiba 18.10.2012. 15660
3. Jakupović (Nurija) Aida 18.10.2012. 15661
4. Avdibegović (Sulejman) Sanela 05.11.2012 15662
5. Patković (Izudin) Arna 05.11.2012. 15663
6. Gačanin (Hajrudin) Belma 07.11.2012. 15664
7. Smajić (Hamid) Alen 14.11.2012. 15665
8. Seferović (Feho) Lejlija 22.11.2012. 15666
9. Šujanović (Sulejman) Indira 07.12.2012. 15667
10. Alić (Zaim) Amir 18.12.2012. 15668
11. Čengić (Ibrahim) Nermina 26.12.2012. 15669
12. Hadžiahmetović (Adnan) Nereida 26.12.2012. 15670
13. Jakić (Emir) Nives 26.12.2012. 15671
14. Alić (Ramo) Maid 27.12.2012. 15672
15. Godinjak (Alija) Lejla 27.12.2012. 15673
16. Smajlagić (Mehmed) Tarik 27.12.2012. 15674
17. Šabanović (Safet) Irnis 14.01.2013. 15675
18. Nurikić (Muhibija) Lejla 18.01.2013. 15676
19. Franjić (Miro) Boris 30.01.2013. 15677
20. Krzić (Mehmed) Dino 11.02.2013. 15678
21. Kaltak (Mehemed) Selma 18.02.2013. 15679
22. Žolkević (Evgenije) Igor 05.03.2013. 15680
23. Brljak (Džemil) Alisa 21.03.2013. 15681
24. Hasanagić (Zijah) Said 25.03.2013. 15682
25. Šišić (Ilija) Dragana 25.03.2013. 15683
26. Leko (Enes) Amra 28.03.2013. 15684
27. Bučo (Husejin) Belma 01.04.2013 15685
28. Musić (Zahid) Selma 01.04.2013. 15686
29. Fejzić (Salem) Nedim 15.04.2013. 15687
30. Habibović (Muhamed) Senad 22.04.2013. 15688
31. Šabanija (Nermin) Mela 26.04.2013. 15689
32. Nesimović (Muhamed) Irfana 06.05.2013. 15690
33. Sadović (Nusret) Minela 08.05.2013. 15691
34. Alibegović (Nasih) Lejla 27.05.2013. 15692
35. Bezdrob (Šaćir) Nejra 27.05.2013. 15693
36. Hodžić (Suvad) Melisa 27.05.2013. 15694
37. Đafić (Fahrudin) Nina 28.05.2013. 15695
38. Selimović (Azem) Merima 29.05.2013. 15696
39. Serdarević (Munir) Larisa 10.06.2013. 15697
40. Alić (Nmensur) Edina 19.06.2013. 15698
41. Durmić (Nijaz) Sanela 28.06.2013. 15699
42. Suljagić (Salko) Sadika 03.07.2013. 15700
43. Imamović (Mustafa) Aida 03.07.2013. 15701
44. Korić (Fadil) Amila 22.07.2013. 15702
45. Avdić (Smajo) Enis 30.09.2013. 15703
46. Delić (Asim) Almira 25.07.2013. 15704
47. Zorlak (Fadil) Samra 29.07.2013. 15705
48. Rajić (Jovan) Mladen 03.09.2013. 15706
49. Šehić (Seid) Elma 03.09.2013. 15707
50. Kelava (Ivica) Ivona 05.09.2013. 15708
51. Muslić (Omer) Nisvet 10.09.2013. 15709
52. Zametica (Hasan) Edina 10.09.2013. 15710
53. Abaz (Remzija) Bakir 13.09.2013. 15711
54. Rizvić (Murat) Ermina 18.09.2013. 15712
55. Adžović (Miralem) Nermana 20.09.2013. 15713
56. Čormehmedović (Edhem) Alma 30.09.2013. 15714
57. Hadžihasanović (Enver) Adnan 30.09.2013. 15715
58. Katović (Mehmed) Dženana 30.09.2013. 15716
59. Serhatlić (Halid) Nađa 02.08.2013. 15717

Diplomanti VI stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Pramenković (Smail) Sabira 18.10.2012. 2510
2. Delalić (Atif) Azra 18.10.2012. 2511
3. Mirčić (Mijo) Hrvoje 05.11.2012. 2512
4. Spahić (Suad) Mahir 05.11.2012. 2513
5. Pekušić (Esad) Ismar 14.11.2012. 2514
6. Božić (Božidar) Suzana 19.11.2012. 2515
7. Jahić (Omer) Sabin 27.11.2012. 2516
8. Delibašić (Remzija) Amer 07.12.2012. 2517
9. Šišić (Refik) Sanela 10.12.2012. 2518
10. Muratović (Rasim) Belma 19.12.2012. 2519
11. Torlak (Ilijas) Kenan 19.12.2012. 2520
12. Halilović (Kerim) Amela 20.12.2012. 2521
13. Hodžić (Mustafa) Mirela 24.12.2012. 2522
14. Ivančević (Ivo) Davor 27.12.2012. 2523
15. Šabić (Hasaga) Sanela 28.12.2012. 2524
16. Hodžić (Sejfo) Edina 21.01.2013. 2525
17. Galović (Slavko) Marijana 14.02.2013. 2526
18. Čengić (Miro) Lemana 18.02.2013. 2527
19. Sikira (Husein) Aida 26.02.2013. 2528
20. Hadžalić (Kemal) Alma 04.03.2013. 2529
21. Hadžiahmić (Faruk) Haris 20.03.2013. 2530
22. Silajdžija (Nesib) Emir 20.03.2013. 2531
23. Ibrahimkadić (Senad) Senad 20.05.2013. 2532
24. Radanović (Borislav) Nataša 05.06.2013. 2533
25. Kopić (Derviš) Sedina 17.06.2013. 2534
26. Franjić (Vladimir) Nina 20.06.2013. 2535
27. Hrenovica (Muhamed) Edin 24.06.2013. 2536
28. Cvitanović (juro) Dragana 25.06.2013. 2537
29. Đonlagić (Derviš) Adelina 01.07.2013. 2538
30. Telalović (Jusuf) Jasmin 01.07.2013. 2539
31. Šemić (Salko) Almedina 19.07.2013. 2540
32. Metiljević (Salem) Amira 24.07.2013. 2541
33. Biberović (Hazir) Senad 29.07.2013. 2542
34. Maros (Drago) Zoran 09.09.2013. 2543
35. Tešić (Slobodan) Violeta 19.09.2013. 2544
36. Durmić (Šaćir) Muhamed 15.07.2013. 2545
37. Peljto (Mujo) Meliha 30.09.2013. 2546
58. Velić (Hasib) Bahra 30.09.2013. 2547
39. Lelo (Mujo) Mevludin 01.10.2013. 2548
40. Ferhatbegović (Dževad ) Alma 04.10.2013. 2549
41. Tukulj (Hajrudin) Natisa 04.10.2013. 2550
42. Škarja (Stanislav) Mitja 07.10.2013. 2551

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Kurtović (Abdulah) Mirza 28.09.2012 2700
2. Mulaosmanović (Nijazim) Sabina 30.09.2012 2701
3. Čengić (Mesud) Mubera 01.11.2012 2702
4. Hasanović (Senad) Mirza 05.11.2012 2703
5. Muminović (Sulejman) Amir 06.11.2012 2704
6. Halvadžić (Halid) Veldina 07.11.2012 2705
7. Hurić (Muhamed) Nejla 07.11.2012 2706
8. Kaim (Edhem) Aida 07.11.2012 2707
9. Perić (Tihomir) Goran 09.11.2012 2708
10. Zukić (Memiš) Ćamil 09.11.2012 2709
11. Beširević (Sejad) Enis 14.11.2012 2710
12. Komar (Zaim) Arnela 17.11.2012 2711
13. Muhić (Adil) Adela 19.11.2012 2712
14. Brkan (Adem) Anela 20.11.2012 2713
15. Šahinpašić (Mehmed) Emina 21.11.2012 2714
16. Čamo (Šefik) Alma 27.11.2012 2715
17. Strujić (Nusret) Vedad 27.11.2012 2716
18. Karahmetović (Ahmet) Sanela 28.11.2012 2717
19. Korkutović (Nesib) Šemsa 28.11.2012 2718
20. Prevljak (Mirsad) Zerina 03.12.2012 2719
21. Čavčić (Enes) Adnan 04.12.2012 2720
22. Arnautović (Erol) Adnan 19.12.2012 2721
23. Softić (Sead) Edina 21.12.2012 2722
24. Alijagić (Izet) Berina 24.12.2012 2723
25. Koldžić (Esad) Edin 24.12.2012 2724
26. Gušo (Šaćir) Asim 26.12.2012 2725
27. Omerhodžić (Halim) Vildana 27.12.2012 2726
28. Rakovac (Kadro) Jasmina 27.12.2012 2727
29. Šabić (Zijad) Amanda 27.12.2012 2728
30. Šarić (Mušan) Armina 27.12.2012 2729
31. Vukićević (Zlatan) Damir 27.12.2012 2730
32. Leka (Dževad) Amila 28.12.2012 2731
33. Stanić (Vlatko) Andrea 28.12.2012 2732
34. Pahor (Viktor) Damir 29.12.2012 2733
35. Belkić (Beriz) Admir 03.01.2013 2734
36. Trakić (Ahmet) Selma 04.01.2013 2735
37. Hajdarević (Amer) Denis 16.10.2012 2736
38. Markota (Franjo) Filip 16.10.2012 2737
39. Miodrag (Ivica) Luka 16.10.2012 2738
40. Panjeta (Nedžad) Nedim 16.10.2012 2739
41. Šoše (Zlatko) Adnan 06.11.2012 2740
42. Ćatović (Sulejman) Kerim 04.12.2012 2741
43. Arapović (Mensud) Sanja 18.01.2013 2742
44. Gluščić (Zuhdo) Nihad 29.01.2013 2743
45. Smajić (Samir) Melisa 08.02.2013 2744
46. Đikić (Fahrudin) Tarik 11.02.2013 2745
47. Hadžiomerović (Omer) Nina 11.02.2013 2746
48. Čolaković (Safet) Senad 19.02.2013 2747
49. Kazaferović (Nijaz) Arman 26.02.2013 2748
50. Pilav (Džemal) Admir 26.02.2013 2749
51. Bajrović (Šaćir) Elma 05.03.2013 2750
52. Trešnjo (Ramiz) Haris 06.03.2013 2751
53. Selimović (Bakir) Azra 11.03.2013 2752
54. Nekić (Dževad) Tarik 12.03.2013 2753
55. Šačić (Husnija) Emir 13.03.2013 2754
56. Selman (Fikret) Aida 20.03.2013 2755
57. Subašić (Fuad) Maida 20.03.2013 2756
58. Hadžimusić (Kemal) Azra 18.03.2013 2757
59. Tipura (Alija) Nađa 19.03.2013 2758
60. Zulović (Emir) Azra 22.03.2013 2759
61. Puljić (Branko) Valerija 25.03.2013 2760
62. Spahić (Mehmed) Emina 25.03.2013 2761
63. Šetić (Ćamil) Dika 25.03.2013 2762
64. Bibić (Šefket) Dženana 26.03.2013 2763
65. Hasanspahić (Kazafer) Amela 26.03.2013 2764
66. Lavić (Asim) Armin 26.03.2013 2765
67. Salkanović (Šefik) Emir 27.03.2013 2766
68. Sičanica (Zoran) Vesna 27.03.2013 2767
69. Kljajić (Fehim) Alma 02.04.2013 2768
70. Novalija (Mehmed) Nejra 03.04.2013 2769
71. Rasavac (Salih) Asja 03.04.2013 2770
72. Imamović (Avdulah) Adnan 04.04.2013 2771
73. Žiga (Jusuf) Nedim 08.04.2013 2772
74. Hrvat (Đevad) Amar 08.04.2013 2773
75. Rebronja (Daut) Anela 09.04.2013 2774
76. Sarajkić (Husejin) Emina 09.04.2013 2775
77. Džebo (Senad) Mirza 10.04.2013 2776
78. Đulić (Mirsad) Adnan 11.04.2013 2777
79. Katana (Hasan) Irma 15.04.2013 2778
80. Hadžialić (Salih) Nedim 16.04.2013 2779
81. Kamarić (Sejfudin) Erna 16.04.2013 2780
82. Bešić (Mensur) Kenan 22.04.2013 2781
83. Borovac (Kemo) Nevres 22.04.2013 2782
84. Perić (Pavo) Maja 22.04.2013 2783
85. Delalić (Nusret) Kanita 23.04.2013 2784
86. Ćorić (Ibrahim) Haris 25.04.2013 2785
87. Ajdinović (Halim) Harisa 07.05.2013 2786
88. Hamzić (Muharem) Amir 07.05.2013 2787
89. Šahić (Hurem) Aldijana 07.05.2013 2788
90. Brajlović (Tajib) Merima 08.05.2013 2789
91. Dragolj (Huso) Muamer 08.05.2013 2790
92. Kamenjašević (Emin) Emina 08.05.2013 2791
93. Kečić (Miralem) Dženana 08.05.2013 2792
94. Muhović (Hamid) Alma 08.05.2013 2793
95. Muminović (Šefket) Amra 08.05.2013 2794
96. Pita (Sead) Nerina 08.05.2013 2795
97. Mirojević (Esad) Ismar 10.05.2013 2796
98. Otajagić (Merdan) Damira 13.05.2013 2797
99. Tanković (Meho) Aldijana 13.05.2013 2798
100. Habibović (Mehmed) Sabina 14.05.2013 2799
101. Merdić (Rahman) Ehlimana 14.05.2013 2800
102. Sandžaktarević (Nerkez) Amra 14.05.2013 2801
103. Zerdo (Mehmed) Selma 15.05.2013 2802
104. Čekrić (Mustafa) Hana 16.05.2013 2803
105. Kukuljac (Ibrahim) Jasmin 16.05.2013 2804
106. Biletić (Nikica) Ivica 20.05.2013 2805
107. Franca (Ševćet) Šejla 20.05.2013 2806
108. Čaušević (Šefik) Džana 21.05.2013 2807
109. Karup (Hasan) Bakir 21.05.2013 2808
110. Lutvić (Nail) Halisa 21.05.2013 2809
111. Salihović (Ibro) Šeherzada 21.05.2013 2810
112. Bjelonja (Selver) Sunita 22.05.2013 2811
113. Murtić (Esad) Alnesa 24.05.2013 2812
114. Sarvan (Miralem) Haris 24.05.2013 2813
115. Pehilj (Omer) Naida 29.05.2013 2814
116. Sućeska (Esad) Sanela 29.05.2013 2815
117. Peka (Vlado) Vedrana 27.05.2013 2816
118. Arnautović (Jasmin) Alen 31.05.2013 2817
119. Babić (Sead) Azra 31.05.2013 2818
120. Ćerimagić (Enes) Denis 03.06.2013 2819
121. Ustavdić (Nedžad) Emir 04.06.2013 2820
122. Karkelja (Senad) Dženita 05.06.2013 2821
123. Sušić (Hamdo) Mensur 05.06.2013 2822
124. Gušić (Halil) Samra 07.06.2013 2823
125. Miftari (Šefit) Adija 07.06.2013 2824
126. Košpo (Abaz) Anel 10.06.2013 2825
127. Sadiković (Mehemed) Elzana 10.06.2013 2826
128. Ajrušev (Zekir) Emina 12.06.2013 2827
129. Efendić (Armin) Adi 12.06.2013 2828
130. Saračević (Haso) Amar 12.06.2013 2829
131. Hadrović (Alija) Merdžana 12.06.2013 2830
132. Prevljak (Hidajet) Amar 12.06.2013 2831
133. Trožić (Šefik) Adna 12.06.2013 2832
134. Simić (Dražen) Aleksandar 13.06.2013 2833
135. Čomaga (Almir) Ilda 17.06.2013 2834
136. Pita (Izudin) Eldin 18.06.2013 2835
137. Plančić (Muharem) Adel 18.06.2013 2836
138. Tahirović (Suad) Alma 18.06.2013 2837
139. Frlj (Adnan) Lejla 20.06.2013 2838
140. Bešić (Fikret) Nejra 24.06.2013 2839
141. Đurić (Dragan) Damir 24.06.2013 2840
142. Muratović (Jusuf) Nermin 24.06.2013 2841
143. Tvico (Salih) Amila 24.06.2013 2842
144. Kahrović (Muriz) Delila 25.06.2013 2843
145. Muzur (Kenan) Selma 25.06.2013 2844
146. Arnaut (Izet) Admir 26.06.2013 2845
147. Buhić (Mustafa) Emina 26.06.2013 2846
148. Hodžić (Emir) Nežla 26.06.2013 2847
149. Hadžiefendić (Esad) Enis 27.06.2013 2848
150. Nišić (Rejhan) Amra 27.06.2013 2849
151. Novokmet (Mirsad) Emir 28.06.2013 2850
152. Kreho (Emir) Amra 28.06.2013 2851
153. Abaz (Sabrija) Armin 01.07.2013 2852
154. Borovina (Nasuf) Emina 03.07.2013 2853
155. Eminović (Edhem) Edi 03.07.2013 2854
156. Ibranović (Suvad) Nirmela 03.07.2013 2855
157. Osmanagić (Mehmedalija) Edin 03.07.2013 2856
158. Bibić (Fikret) Arnela 04.07.2013 2857
159. Neimarlija (Adi) Alen 04.07.2013 2858
160. Rahimić (Senad) Kenan 05.07.2013 2859
161. Buljubašić (Ifet) Semina 05.07.2013 2860
162. Ćatović (Elmedin) Sabina 05.07.2013 2861
163. Gibović (Smail) Faruk 05.07.2013 2862
164. Haznadar (Džemal) Enisa 05.07.2013 2863
165. Karkelja (Ibro) Sead 05.07.2013 2864
166. Harbinja (Ćamil) Jasmina 08.07.2013 2865
167. Karahasanović (Nedim) Nina 08.07.2013 2866
168. Kapo (Amir) Amer 08.07.2013 2867
169. Ključanin (Zilhad) Zlata 08.07.2013 2868
170. Kožljak (Safet) Irna 08.07.2013 2869
171. Kvesić (Marko) Mia 08.07.2013 2870
172. Lutvić (Nail) Ehlimana 08.07.2013 2871
173. Glibić (Niko) Nikolina 10.07.2013 2872
174. Mahmutović (Bajram) Elmedin 10.07.2013 2873
175. Pandžić (Enver) Arnela 10.07.2013 2874
176. Salkanović (Nijaz) Mirela 10.07.2013 2875
177. Skalonjić (Fuad) Lejla 10.07.2013 2876
178. Softić (Senad) Nejira 10.07.2013 2877
179. Šerifović (Nakib) Ajla 10.07.2013 2878
180. Zeljković (Mirsad) Dalila 10.07.2013 2879
181. Koro (Mirsad) Nina 11.07.2013 2880
182. Mušmulja (Hasan) Edina 12.07.2013 2881
183. Agović (Samid) Neira 15.07.2013 2882
184. Arnaut (Džemal) Naida 15.07.2013 2883
185. Bašić (Sabit) Azra 15.07.2013 2884
186. Kovačević (Munib) Ena 05.07.2013 2885
187. Čavak (Asim) Azra 15.07.2013 2886
188. Čolak (Sead) Nirmela 15.07.2013 2887
189. Karajčić (Salim) Himzo 15.07.2013 2888
190. Lagumdžić (Senahid) Amela 15.07.2013 2889
191. Mioković (Nebojša) Ismar 15.07.2013 2890
192. Nefić (Zahid) Nudžejma 15.07.2013 2891
193. Nezirović (Sakib) Mirela 15.07.2013 2892
194. Ramić (Ševal) Azra 15.07.2013 2893
195. Softić (Ibrahim) Ediba 15.07.2013 2894
196. Šukilović (Muhamed) Zlata 15.07.2013 2895
197. Balić (Nejin) Sadžida 16.07.2013 2896
198. Bečić (Esad) Emina 16.07.2013 2897
199. Begić (Nihad) Ajla 16.07.2013 2898
200. Begović (Ekrem) Adita 16.07.2013 2899
201. Radonja (Fahrudin) Amina 16.07.2013 2900
202. Alić (Davor) Zlatko 26.07.2013 2901
203. Umihanić (Bahrija) Umihana 27.08.2013 2902
204. Pekmez (Senad) Adi 29.08.2013 2903
205. Novalić (Zijo) Lejla 16.07.2013 2904
206. Begić (Enver) Azra 17.07.2013 2905
207. Bešlija (Samir) Amina 17.07.2013 2906
208. Bungur (Jasmin) Jasmina 17.07.2013 2907
209. Čuturić (Miralem) Fatima 17.07.2013 2908
210. Habibović (Nedim) Adla 17.07.2013 2909
211. Pondro (Zahid) Azra 17.07.2013 2910
212. Ridžalović (Admir) Armin 17.07.2013 2911
213. Babić (Himzo) Sanida 22.07.2013 2912
214. Fejzović (Jakub) Ena 22.07.2013 2913
215. Hamzić (Nijaz) Elma 22.07.2013 2914
216. Kozić (Muharem) Amra 22.07.2013 2915
217. Migić (Suvad) Semka 22.07.2013 2916
218. Habul (Emir) Majda 23.07.2013 2917
219. Mašić (Munib) Senita 23.07.2013 2918
220. Avdibegović (Himzo) Fata 24.07.2013 2919
221. Karić (Simbad) Almira 24.07.2013 2920
222. Halilović (Nezim) Sadžida 24.07.2013 2921
223. Gagula (Senad) Sedin 24.07.2013 2922
224. Fazlić (Meho) Aida 24.07.2013 2923
225. Čapljić (Bekir) Sabina 24.07.2013 2924
226. Hodžić (Mustafa) Irma 24.07.2013 2925
227. Kurtanović (Kasum) Enisa 24.07.2013 2926
228. Memić (Zijad) Selma 24.07.2013 2927
229. Poljo (Meho) Emina 24.07.2013 2928
230. Salihagić (Mithat) Jasmin 24.07.2013 2929
231. Starčević (Enes) Ermina 24.07.2013 2930
232. Šahman (Mesur) Sead 24.07.2013 2931
233. Buturović (Ermin) Nadina 03.09.2013 2932
234. Alibegović (Fuad) Maida 25.07.2013 2933
235. Bajić (Rasim) Minela 25.07.2013 2934
236. Bubalo (Ibro) Alisa 25.07.2013 2935
237. Džambas (Zijad) Arnela 25.07.2013 2936
238. Ibrović (Ismet) Irfan 25.07.2013 2937
239. Kadić (Izo) Anela 25.07.2013 2938
240. Korman (Sabahudin) Medina 25.07.2013 2939
241. Lelo (Zijad) Amina 25.07.2013 2940
242. Lepara (Mirsad) Saida 25.07.2013 2941
243. Lulić (Mirsad) Ajla 25.07.2013 2942
244. Filipović (Ekrem) Damir 10.09.2013 2943
245. Mahović (Elvid) Ensar 25.07.2013 2944
246. Musić (Muhamed) Selma 25.07.2013 2945
247. Murtić (Mujo) Đenina 25.07.2013 2946
248. Mustafić (Džemo) Arnela 25.07.2013 2947
249. Prelo (Fadil) Zerina 25.07.2013 2948
250. Smailbegović (Sead) Adha 25.07.2013 2949
251. Suljević (Nuško) Adna 25.07.2013 2950
252. Turić (Zijad) Lejla 25.07.2013 2951
253. Veseli (Ajdin) Ines 25.07.2013 2952
254. Bajrić (Hamdija) Lejla 26.07.2013 2953
255. Jusupović (Mevludin) Elena 26.07.2013 2954
256. Skaka (Kenan) Nađa 26.07.2013 2955
257. Vujičić (Radivoje) Tanja 26.07.2013 2956
258. Bečić (Hajrudin) Ahmed 29.07.2013 2957
259. Branković (Nedžad) Omer 29.07.2013 2958
260. Bukva (Sejdalija) Adela 29.07.2013 2959
261. Ćato (Ahmo) Aldin 29.07.2013 2960
262. Hadžić (Ševko) Kanita 29.07.2013 2961
263. Karamović (Jusuf) Sanda 29.07.2013 2962
264. Kunovac (Smajl) Admir 29.07.2013 2963
265. Mahovac (Nusret) Lejla 29.07.2013 2964
266. Nikšić (Nedžad) Lejla 29.07.2013 2965
267. Paldum (Vehid) Minela 29.07.2013 2966
268. Pašović (Rasim) Edin 29.07.2013 2967
269. Smajić (Salko) Velija 29.07.2013 2968
270. Sokoljak (Sead) Ida 29.07.2013 2969
271. Turković (Džafer) Ermesa 29.07.2013 2970
272. Udovčić (Nusret) Mirnes 29.07.2013 2971
273. Ždrale (Nenad) Daria 29.07.2013 2972
274. Adžem (Zulfo) Amela 30.07.2013 2973
275. Alić (Senad) Melisa 30.07.2013 2974
276. Matović (Vide) Bojan 30.07.2013 2975
277. Šabaredžović (Sait) Mirnes 30.07.2013 2976
278. Bešlija (Sakib) Salko 31.07.2013 2977
279. Gušić (Selim) Amer 31.07.2013 2978
280. Fatić (Mirsad) Amar 31.07.2013 2979
281. Sulejmanović (Halid) Armina 31.07.2013 2980
282. Terzić (Hamza-Alija) Lejla 31.07.2013 2981
283. Baltić (Tahir) Ilvana 01.08.2013 2982
284. Čaušević (Mufid) Melisa 01.08.2013 2983
285. Dibrani (Muris) Kenan 02.08.2013 2984
286. Šahić (Samir) Samira 02.08.2013 2985
287. Fazlić (Ismet) Adna 02.09.2013 2986
288. Herco (Reuf) Merisa 02.09.2013 2987
289. Ibrahimović (Hajrudin) Dino 02.09.2013 2988
290. Oglečevac (Bego) Mirza 02.09.2013 2989
291. Zečović (Safet) Emina 02.09.2013 2990
292. Karšić (Mušan) Mina 03.09.2013 2991
293. Kastrati (Abedin) Amela 03.09.2013 2992
294. Očuz (Omer) Selma 03.09.2013 2993
295. Biber (Refik) Minela 04.09.2013 2994
296. Džananović (Kasim) Elvira 04.09.2013 2995
297. Popović (Davorin) Dario 04.09.2013 2996
298. Šutković (Mustafa) Namka 04.09.2013 2997
299. Jašarević (Azem) Emina 05.09.2013 2998
300. Spahić (Nijaz) Fatima 06.09.2013 2999
301. Adžem (Senad) Irma 09.09.2013 3000
302. Ajanović (Ervin) Edvin 09.09.2013 3001
303. Arnautović (Edin) Hilmija 09.09.2013 3002
304. Belko (Sakib) Mubera 09.09.2013 3003
305. Bušatlić (Jusuf) Senaid 09.09.2013 3004
306. Skenderović (Midhat) Velid 11.09.2013 3005
307. Hodović (Senad) Vedad 02.09.2013 3006
308. Čusto (Ifet) Irma 09.09.2013 3007
309. Demić (Selim) Armin 09.09.2013 3008
310. Džakmić (Seid) Adnan 09.09.2013 3009
311. Genjac (Edhem) Ilda 09.09.2013 3010
312. Halilović (Vahid) Aida 09.09.2013 3011
313. Hodović (Senad) Lejla 09.09.2013 3012
314. Holjan (Alija) Ajdin 09.09.2013 3013
315. Huseinović (Jašar) Ajla 09.09.2013 3014
316. Kamber (Nedžad) Ismet 09.09.2013 3015
317. Karalić (Džafer) Vildana 09.09.2013 3016
318. Kozić (Senad) Amar 09.09.2013 3017
319. Lokvančić (Dževad) Naida 09.09.2013 3018
320. Markešić (Miško) Vedran 09.09.2013 3019
321. Mićević (Dragan) Ines 09.09.2013 3020
322. Muhić (Suad) Lejla 09.09.2013 3021
323. Salihagić (Ismet) Asmir 09.09.2013 3022
324. Sirotanović (Jusuf) Ilda 09.09.2013 3023
325. Turajlić (Mustafa) Ibrahim 09.09.2013 3024
326. Bekto (Ekrem) Merima 10.09.2013 3025
327. Džomba (Ekrem) Mirela 10.09.2013 3026
328. Đozo (Ševko) Senajid 10.09.2013 3027
329. Hastor (Ekrem) Lejla 10.09.2013 3028
330. Hodžić (Merzuk) Edin 10.09.2013 3029
331. Muharemović (Miralem) Medina 10.09.2013 3030
332. Sabljica (Vejsil) Alma 10.09.2013 3031
333. Selaković (Borislav) Goran 10.09.2013 3032
334. Šabanović (Hilmo) Jasmina 10.09.2013 3033
335. Alibalić (Ramo) Edin 11.09.2013 3034
336. Mustafić (Zijad) Alda 11.09.2013 3035
337. Mujagić (Nedim) Nadža 11.09.2013 3036
338. Selimović (Nedžad) Aner 11.09.2013 3037
339. Prašović (Naser) Elma 12.09.2013 3038
340. Bjelić (Hasan) Mirela 13.09.2013 3039
341. Kapo (Muhamed) Adnan 13.09.2013 3040
342. Sinanija (Fuad) Rania 13.09.2013 3041
343. Šakić (Davor) Vedran 13.09.2013 3042
344. Varka (Hilmo) Jasmina 13.09.2013 3043
345. Aganović (Vehid) Nihad 16.09.2013 3044
346. Cigelj (Drago) Nenad 16.09.2013 3045
347. Curović (Slavko) Tanja 16.09.2013 3046
348. Haljiti (Arif) Sanel 16.09.2013 3047
349. Hodžić (Refik) Lejla 16.09.2013 3048
350. Muharemović (Asim) Zerina 16.09.2013 3049
351. Redžepagić (Šabo) Haris 16.09.2013 3050
352. Sadiković (Meho) Sabina 16.09.2013 3051
353. Subašić (Adem) Jasmina 16.09.2013 3052
354. Suljagić (Asim) Amar 16.09.2013 3053
355. Bašić (Sedik) Dženana 17.09.2013 3054
356. Sijamić (Fahrudin) Edin 17.09.2013 3055
357. Bandić (Dragomir) Damjan 18.09.2013 3056
358. Bukva (Šefik) Azra 18.09.2013 3057
359. Čehajić (Vehbija) Amina 18.09.2013 3058
360. Pleh (Ismet) Adisa 18.09.2013 3059
361. Serdarević (Akif) Dina 18.09.2013 3060
362. Kovačević (Branislav) Vedran 19.09.2013 3061
363. Memišević (Adil) Ajdin 10.09.2013 3062
364. Ademović (Mirsad) Emir 20.09.2013 3063
365. Bodnaruk (Krešimir) Matej 20.09.2013 3064
366. Kahrović (Refik) Aida 20.09.2013 3065
367. Uzunović (Zaim) Sanel 20.09.2013 3066
368. Halilović (Adil) Hanifa 20.09.2013 3067
369. Alibegović (Enver) Haris 23.09.2013 3068
370. Erović (Jasmin) Hana 26.09.2013 3069
371. Katica (Ahmed) Nermana 26.09.2013 3070
372. Ademović (Ibrahim) Fatima 20.09.2013 3071
373. Aganović (Fako) Almedina 23.09.2013 3072
374. Babić (Dževad) Kadefa 23.09.2013 3073
375. Bajrović (Hajrudin) Amira 23.09.2013 3074
376. Baraković (Mirsad) Amela 23.09.2013 3075
377. Bašić (Fehim) Nejla 23.09.2013 3076
378. Bašić (Edib) Zlatan 23.09.2013 3077
379. Bijedić (Ćamil) Amina 23.09.2013 3078
380. Čolaković (Nusret) Amela 23.09.2013 3079
381. Čubro (Mirzet) Nermana 23.09.2013 3080
382. Backović (Enver) Adna 30.09.2013 3081
383. Mihailo (Mirko) Nastasja 30.09.2013 3082
384. Čiča (Dražen) Ivona 23.09.2013 3083
385. Filipović (Ivica) Sanda 23.09.2013 3084
386. Goranci Brkić (Fatmir) Ljuljjeta 23.09.2013 3085
387. Grbo (Dino) Irema 23.09.2013 3086
388. Halvadžija (Kemal) Aida 23.09.2013 3087
389. Hamza (Vahid) Aida 23.09.2013 3088
390. Heganović (Jakub) Amila 23.09.2013 3089
391. Hasanović (Mehmedalija) Amra 23.09.2013 3090
392. Isaković (Adil) Emina 23.09.2013 3091
393. Jažić (Erduan) Amna 23.09.2013 3092
394. Jažić (Nihad) Anesa 23.09.2013 3093
395. Kadrić (Sejdo) Semira 23.09.2013 3094
396. Karić (Vahid) Lejla 23.09.2013 3095
397. Kečo (Hasan) Melvin 23.09.2013 3096
398. Košuta (Mladen) Maja 23.09.2013 3097
399. Lihić (Ifet) Lejla 23.09.2013 3098
400. Markešić (Miško) Vedrana 23.09.2013 3099
401. Mešanović (Fuad) Sadmir 23.09.2013 3100
402. Mujagić (Ferid) Mirza 23.09.2013 3101
403. Osmanović (Zijad) Nela 23.09.2013 3102
404. Ramović (Nafija) Džemal 23.09.2013 3103
405. Salihagić (Senaid) Tarik 23.09.2013 3104
406. Selimović (Murat) Amina 23.09.2013 3105
407. Sporišević (Suad) Amina 23.09.2013 3106
408. Šahbaz (Fadil) Naida 23.09.2013 3107
409. Trnka (Adem) Anes 23.09.2013 3108
410. Tukulija (Faruk) Sanela 23.09.2013 3109
411. Zlović (Zdenko) Zvonko 23.09.2013 3110
412. Briga (Redžo) Amina 24.09.2013 3111
413. Popović (Ibrahim) Emir 24.09.2013 3112
414. Rizvić (Husein) Naida 24.09.2013 3113
415. Turković (Meho) Meris 24.09.2013 3114
416. Žilić (Mirsad) Haris 24.09.2013 3115
417. Čeligija (Abdulah) Mirza 25.09.2013 3116
418. Drljević (Enes) Zlatan 25.09.2013 3117
419. Hasanbegović (Nijaz) Mejrema 25.09.2013 3118
420. Kadić (Izet) Ado 25.09.2013 3119
421. Kožljak (Meho) Tija 25.09.2013 3120
422. Mizdrak (Nermin) Belma 25.09.2013 3121
423. Musić (Salem) Semir 25.09.2013 3122
424. Palić (Suno) Amina 25.09.2013 3123
425. Ramović (Huso) Edina 25.09.2013 3124
426. Suša (Ramiz) Emina 25.09.2013 3125
427. Žigović (Hamed) Kenan 25.09.2013 3126
428. Đogić (Huso) Samra 26.09.2013 3127
429. Avdić (Dursum) Delila 26.09.2013 3128
430. Hodžić (Mehmed) Adna 26.09.2013 3129
431. Jusufović (Ramiz) Anida 26.09.2013 3130
432. Kadrić (Osman) Asmira 26.09.2013 3131
433. Polimac (Asim) Ajdin 26.09.2013 3132
434. Pranjić (Franjo) Ivan 26.09.2013 3133
435. Serdarević (Avdija) Adi 26.09.2013 3134
436. Sirćo (Nusret) Edin 26.09.2013 3135
437. Skaka (Uzeir) Halid 26.09.2013 3136
438. Šemić (Hasan) Nađa 26.09.2013 3137
439. Tiro (Selim) Lejla 26.09.2013 3138
440. Udovčić (Ibrahim) Amir 26.09.2013 3139
441. Viteškić (Hazim) Merisa 26.09.2013 3140
442. Žigović (Hamed) Kemal 26.09.2013 3141
443. Katalinić (Luka) Boris 26.09.2013 3142
444. Vrhovčić (Stjepan) Haris 26.09.2013 3143
445. Zuhrić (Hajro) Selma 23.09.2013 3144
446. Alihodžić (Miralem) Azra 27.09.2013 3145
447. Alimanović (Sead) Alen 27.09.2013 3146
448. Begluk (Derviš) Ajdin 27.09.2013 3147
449. Briga (Hamed) Ajla 27.09.2013 3148
450. Dedović (Fahrudin) Almira 27.09.2013 3149
451. Drljević (Džemal) Omar 27.09.2013 3150
452. Đulić (Hasan) Nedim 27.09.2013 3151
453. Hanić (Enver) Emir 27.09.2013 3152
454. Hasanović (Adem) Mirela 27.09.2013 3153
455. Hasanović (Zlatko) Nadira 27.09.2013 3154
456. Karačić (Dario) Željko 27.09.2013 3155
457. Karavdić (Derviš) Danira 27.09.2013 3156
458. Kobiljak (Sead) Jasmin 27.09.2013 3157
459. Kriještorac (Ismet) Džejlana 27.09.2013 3158
460. Lilić (Behadil) Jasmina 27.09.2013 3159
461. Marić (Ivica) Boris 27.09.2013 3160
462. Mulahasanović (Ekrem) Erol 27.09.2013 3161
463. Omić (Omer) Eda 27.09.2013 3162
464. Pidro (Naim) Adnan 27.09.2013 3163
465. Ramić (Jasmin) Amina 27.09.2013 3164
466. Smajlović (Nermin) Haris 27.09.2013 3165
467. Soldo (Vlado) Antonio 27.09.2013 3166
468. Šabanović (Redžo) Aida 27.09.2013 3167
469. Šaćiri (Sadem) Almedina 27.09.2013 3168
470. Tiro (Adem) Amela 27.09.2013 3169
471. Veladžić (Uzeid) Amina 27.09.2013 3170
472. Vreto (Sulejman) Haris 27.09.2013 3171
473. Ahmić (Jasmin) Ema 30.09.2013 3172
474. Bakarević (Ferid) Berina 30.09.2013 3173
475. Botonjić (Elkaz) Ajla 30.09.2013 3174
476. Branković (Said) Haris 30.09.2013 3175
477. Čaušević (Adil) Muamer 30.09.2013 3176
478. Čerimagić (Omer) Amra 30.09.2013 3177
479. Čondrić (Mirko) Filip 30.09.2013 3178
480. Dobrača (Sead) Aida 30.09.2013 3179
481. Dubravić (Zijah) Jasenko 30.09.2013 3180
482. Duraković (Hazim) Delila 30.09.2013 3181
483. Džananović (Rasim) Bakir 30.09.2013 3182
484. El Tahhan (Ahmed) Šadi 30.09.2013 3183
485. Hajdarović (Mirsad) Sonja 30.09.2013 3184
486. Halilović (Sulejman) Amina 30.09.2013 3185
487. Halkić (Zijad) Muris 30.09.2013 3186
488. Hasić (Midhat) Amir 30.09.2013 3187
489. Hećo (Muhamed) Kemal 30.09.2013 3188
490. Imamović (Jasmin) Ena 30.09.2013 3189
491. Jelko (Muamer) Ensar 30.09.2013 3190
492. Kadić (Uzeir) Naida 30.09.2013 3191
493. Kamenica (Nurko) Amela 30.09.2013 3192
494. Mustabašić (Ševko) Adis 30.09.2013 3193
495. Novaković (Dragan) Bojan 30.09.2013 3194
496. Pirija (Đemal) Vildana 30.09.2013 3195
497. Prelo (Hilmo) Medina 30.09.2013 3196
498. Ražanica (Midhat) Belma 30.09.2013 3197
499. Suljović (Edin) Nejra 30.09.2013 3198
500. Šepić (Šefik) Anela 30.09.2013 3199
501. Šurković (Nijaz) Vildana 30.09.2013 3200
502. Turić (Josip) Ivana 30.09.2013 3201
503. Zahirović (Vahidin) Edna 30.09.2013 3202
504. Zulić (Zekerijah) Ulfeta 30.09.2013 3203
505. Crnčalo (Sabahudin) Nihad 01.10.2013 3204
506. Ćatović (Nihad) Mersad 01.10.2013 3205
507. Drugović (Hajrudin) Emina 01.10.2013 3206
508. Husejnović (Hasib) Aida 01.10.2013 3207
509. Jusić (Mustafa) Vedad 01.10.2013 3208
510. Korjenić (Mehmedin) Ines 01.10.2013 3209
511. Kreso (Muharem) Ervin 01.10.2013 3210
512. Pašukanović (Muhamed) Bakir 01.10.2013 3211
513. Barak (Edhem) Edisa 02.10.2013 3212
514. Karasalihović (Nazif) Nedim 02.10.2013 3213
515. Popović (Salko) Vildana 02.10.2013 3214
516. Todorović (Nenad) Alen 02.10.2013 3215
517. Kapo (Emin) Nedim 03.10.2013 3216
518. Milišić (Bego) Jasmin 03.10.2013 3217
519. Pintol (Zijo) Adnan 03.10.2013 3218
520. Bektić (Reuf) Edita 04.10.2013 3219
521. Bešić (Selim) Selena 04.10.2013 3220
522. Džidić (Ćamil) Jasmina 04.10.2013 3221
523. Kozica (Salih) Adisa 04.10.2013 3222
524. Kurtović (Sabrija) Amila 04.10.2013 3223
525. Mandić (Goran) Maja 04.10.2013 3224
526. Prnjavorac (Ibrahim) Adem 04.10.2013 3225
527. Ramusović (Ervin) Damir 04.10.2013 3226
528. Sadžak (Vahid) Amina 04.10.2013 3227
529. Smajović (Alija) Ramiza 04.10.2013 3228
530. Trebo (Fahrudin) Emir 02.10.2013 3229
531. Kreso (Sead) Elma 03.10.2013 3230
532. Sarić (Mithat) Mija 01.10.2013 3231
Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Herenda (Ejub) Nadža 09.10.2012 220
2. Najetović (Džemal) Aida 10.10.2012 221
3. Trnka (Hasan) Edina 17.10.2012 222
4. Sadiković (Kasim) Erna 23.10.2012 223
5. Skopljak (Enes) Emir 29.10.2012 224
6. Agić (Fuad) Samra 30.10.2012 225
7. Čabaravdić - Krivdić (Jakub) Amina 30.10.2012 226
8. Dedić (Musadik) Šejla 31.10.2012 227
9. Kadić (Izet) Aldijana 31.10.2012 228
10. Omerspahić (Mesud) Samra 09.11.2012 229
11. Džaferović (Teufik) Jasmina 09.11.2012 230
12. Šendro (Meho) Adin 09.11.2012 231
13. Čulov (Salko) Amer 09.11.2012 232
14. Bekto (Muhamed) Azra 13.11.2012 233
15. Ibrahimpašić (Adem) Edin 14.11.2012 234
16. Mioković (Dragan) Tea 14.11.2012 235
17. Nukić (Jusuf) Lejla 14.11.2012 236
18. Cerić (Mufid) Anesa 16.11.2012 237
19. Bešlija (Izet) Adela 19.11.2012 238
20. Galijašević (Miralem) Mirza 19.11.2012 239
21. Zaimović (Munib) Dženana 19.11.2012 240
22. Čolić (Spaho) Sead 19.11.2012 241
23. Fišo (Mujo) Minela 19.11.2012 242
24. Honđo (Nijaz) Arnela 20.11.2012 243
25. Mehović (Sejfo) Mehmed 21.11.2012 244
26. Pilavac (Zlatko) Meliha 21.11.2012 245
27. Neimarlija (Mirsad) Ermin 22.11.2012 246
28. Šalo (Asim) Lejla 22.11.2012 247
29. Mitrović (Stojan) Tanja 28.11.2012 248
30. Podžić (Edhem) Irma 28.11.2012 249
31. Isović (Safet) Adi 28.11.2012 250
32. Đulbić (Rusmir) Tatjana 28.11.2012 251
33. Alagić (Mustafa) Amra 29.11.2012 252
34. Šorlija (Rasim) Armina 29.11.2012 253
35. Sućeska (Munib) Aida 30.11.2012 254
36. Sarvan (Išam) Edin 30.11.2012 255
37. Hasanbegović (ISmet) Admir 30.11.2012 256
38. Kehić (Mirsad) Maja 05.12.2012 257
39. Agić (Bakija) Belmir 12.12.2012 258
40. Hadžić (Salih) Armin 13.12.2012 259
41. Šaljić (Mušan) Sabina 13.12.2012 260
42. Rožajac (Hajro) Irma 14.12.2012 261
43. Redžić (Nijaz) Sanela 17.12.2012 262
44. Omić (Ekrem) Selma 17.12.2012 263
45. Mešković (Hidajet) Admir 19.12.2012 264
46. Hasanović (Safet) Muhamed 19.12.2012 265
47. Hurtić (Esed) Jasmina 20.12.2012 266
48. Lekić (Ešref) Merima 20.12.2012 267
49. Vatreš (Halil) Alen 20.12.2012 268
50. Muharemović (Muhamed) Azur 20.12.2012 269
51. Subašić (Kemal) Mirela 22.12.2012 270
52. Šljivo (Mirsad) Nejra 24.12.2012 271
53. Škamo (Suljo) Sejla 26.12.2012 272
54. Ramić (Esad) Edita 26.12.2012 273
55. Omerbašić (Omer) Amra 28.12.2012 274
56. Mehinović (Ibrahim) Hiba 16.01.2013 275
57. Škapur (Šekib) Kerim 18.01.2013 276
58. Šitum (Ivica) Nela 22.01.2013 277
59. Vilašević (Berzad) Elma 22.01.2013 278
60. Glušac (Ramo) Mirela 23.01.2013 279
61. Mujagić (Ismet) Alma 24.01.2013 280
62. Čaluk (Nijaz) Neira 29.01.2013 281
63. Hadžiosmanović (Fuad) Almir 29.01.2013 282
64. Beganović (Arhimed) Sanja 29.01.2013 283
65. Makota (Mensur) Sabina 01.02.2013 284
66. Zukić (Zijad) Selma 01.02.2013 285
67. Hadžić (Muhamed) Aida 01.02.2013 286
68. Eminović (Mehmedalija) Enis 06.02.2013 287
69. Šišić (Mehmedalija) Emina 09.10.2012 288
70. Škaljić (Selim) Selma 09.10.2012 289
71. Čengić (Adnan) Senad 24.12.2012 290
72. Dizdarević (Senad) Melisa 24.12.2012 291
73. Devedžić (Amir) Nedžad 24.12.2012 292
74. Hamzić (Muhamed) Lejla 24.12.2012 293
75. Hodžić (Mithat) Adnan 24.12.2012 294
76. Marušić (Najim) Haris 24.12.2012 295
77. Tufo (Abdulah) Nedim 24.12.2012 296
78. Bandić (Muhamed) Anel 12.02.2013 297
79. Mujagić (Sead) Alma 12.02.2013 298
80. Bunjo (Hilmo) Haris 14.02.2013 299
81. Batlak (Ibrahim) Azra 02.02.2013 300
82. Sefo (Ćamil) Nevzet 04.03.2013 301
83. Čondrić (Mirko) Andrea 20.02.2013 302
84. Hajdarević (Omer) Adnan 20.02.2013 303
85. Miličević (Čedomir) Arijana 24.12.2012 304
86. Dupovac (Avdija) Amna 22.02.2013 305
87. Kanlić (Hilmo) Anesa 22.02.2013 306
88. Lekić (Ešref) Amila 22.02.2013 307
89. Halidović (Nijaz) Lejla 25.02.2013 308
90. Gradaščević (Adnan) Nedim 25.02.2013 309
91. Drkenda (Esed) Selma 25.02.2013 310
92. Buturović (Mahmud) Esma 05.03.2013 311
93. Muhović (Hamid) Azra 06.03.2013 312
94. Halilović (Kasim) Amer 07.03.2013 313
95. Šeranić (Bakir) Elma 08.03.2013 314
96. Gušić (Mirza) Nedžad 04.03.2013 315
97. Mašić (Haris) Velida 18.03.2013 316
98. Salihović (Refik) Nađa 25.03.2013 317
99. Zukić (Sead) Lejla 25.03.2013 318
100. Dizdarević (Damir) Korana 25.03.2013 319
101. Račić (Kemal) Amela 27.03.2013 320
102. Grabus (Mufid) Lejla 27.03.2013 321
103. Babić (Sead) Aida 27.03.2013 322
104. Šimunović (Pero) Ana 28.03.2013 323
105. Helać (Alija) Mersida 28.03.2013 324
106. Kerla (Mehmed) Ibrahim 03.04.2013 325
107. Kozlica (Hamdo) Admir 05.04.2013 326
108. Šapina (Hrvoje) Marina 11.04.2013 327
109. Kaltak (Meho) Vildana 23.04.2013 328
110. Dubreta (Miroslav) Meri 08.04.2013 329
111. Arnautović (Refik) Arijana 23.04.2013 330
112. Burić (Senad) Berina 24.04.2013 331
113. Bajramović (Rasim) Elma 24.04.2013 332
114. Hamzić (Safet) Nizama 25.04.2013 333
115. Ljubić (Božidar) Zoran 25.04.2013 334
116. Perc (Marijo) Andrea 25.04.2013 335
117. Halilović (Šefik) Almin 25.04.2013 336
118. Škandro (Meho) Mirsad 25.04.2013 337
119. Mitić (Miroslav) Duško 26.04.2013 338
120. Blažević (Nikola) Ana 20.04.2013 339
121. Hasanović (Rasim) Adnan 08.05.2013 340
122. Đelmo (Avdo) Mirza 15.05.2013 341
123. Ćeman (Mirsad) Merima 21.05.2013 342
124. Ćosović (Sulejman) Munisa 24.05.2013 343
125. Čelik (Muhamed) Sabina 28.05.2013 344
126. Hindija (Osman) Vedad 28.05.2013 345
127. Jusić (Abdulah) Dino 29.05.2013 346
128. Karahasanović (Ibro) Šejla 29.05.2013 347
129. Heto (Rasim) Elvir 31.05.2013 348
130. Pehlivanović (Nijaz) Amina 03.06.2013 349
131. Korać (Iso) Alen 03.06.2013 350
132. Hodžić (Ešref) Edin 03.06.2013 351
133. Bungur (Hasan) Alma 07.06.2013 352
134. Spiljak (Munib) Dženita 07.06.2013 353
135. Ašlama (Muhamed) Azra 10.06.2013 354
136. Lazar (Aleksandar) Srđan 10.06.2013 355
137. Zuko (Sulejman) Elma 10.06.2013 356
138. Omanović (Nedžib) Anesa 10.06.2013 357
139. Šačić (Šefkija) Temin 10.06.2013 358
140. Ibišević (Selmo) Selma 12.06.2013 359
141. Hadžić (Nedim) Azra 19.06.2013 360
142. Camović (Hido) Ismira 20.06.2013 361
143. Rizvan (Muhamed) Admir 21.06.2013 362
144. Migić (Mehmedalija) Tea 24.06.2013 363
145. Softić (Ismet) Muamer 24.06.2013 364
146. Hasić (Ćamil) Adnan 24.06.2013 365
147. Smailbegović (Seid) Emira 24.06.2013 366
148. Pašalić (Adnan) Alma 24.06.2013 367
149. Selimović (Seid) Minela 24.06.2013 368
150. Pašić (Safet) Adis 24.06.2013 369
151. Mulahusić (Osman) Lejla 24.06.2013 370
152. Bašić (Zejnil) Admir 24.06.2013 371
153. Sitnić (Alija) Semir 24.06.2013 372
154. Omanović (Kasim) Maida 25.06.2013 373
155. Ćutuk (Mihrad) Arnela 25.06.2013 374
156. Melunović (Muhidin) Amela 25.06.2013 375
157. Avdagić (Ahmed) Lejla 26.06.2013 376
158. Hadžiefendić (Enes) Amila 26.06.2013 377
159. Tatar (Ćamil) Edina 26.06.2013 378
160. Bajramović (Nermina) Amir 01.07.2013 379
161. Hadžalić (Mehrudin) Merima 02.07.2013 380
162. Džudža (Enver) Adisa 02.07.2013 381
163. Džananović (Safet) Enisa 08.07.2013 382
164. Dudić (Sead) Almedina 15.07.2013 383
165. Kulaglić (Edin) Nermin 15.07.2013 384
166. Hasanbegović (Haso) Mirela 15.07.2013 385
167. Habeš (Zufer) Melisa 15.07.2013 386
168. Ahmić (Ejub) Amela 17.07.2013 387
169. Krnjić (Omer) Zijad 18.07.2013 388
170. Ribić (Mirko) Mirjana 18.07.2013 389
171. Šuvalija (Ahmed) Raisa 18.07.2013 390
172. Delimustafić (Zijad) Ajla 22.07.2013 391
173. Šahbaz (Fadil) Enida 22.07.2013 392
174. Huskić (Teufik) Zlatan 22.07.2013 393
175. Bećirbašić (Enes) Azra 22.07.2013 394
176. Smječanin (Miralem) Mirza 22.07.2013 395
177. Subašić (Osmo) Dalila 22.07.2013 396
178. Sadiković (Mevludin) Alma 24.07.2013 397
179. Tuz (Adnan) Nadina 24.07.2013 398
180. Alagić (Enver) Selma 24.07.2013 399
181. Lilić (Vehbija) Veldina 25.07.2013 400
182. Crnčalo (Mirsad) Lejla 30.07.2013 401
183. Šehović (Mirsad) Edina 31.07.2013 402
184. Iširlija (Džemal) Lejla 02.08.2013 403
185. Šabanović (Suljo) Aldijana 05.08.2013 404
186. Tarić (Enver) Selma 05.08.2013 405
187. Selimović (Sulejman) Lejla 03.09.2013 406
188. Pašić (Hamdija) Vahidin 03.09.2013 407
189. Kapidžić (Omer) Adnan 03.09.2013 408
190. Đapo (Mahmut) Alica 30.08.2013 409
191. Alić (Hidajet) Anida 10.09.2013 410
192. Ibišević (Husein) Almira 10.09.2013 411
193. Kumbara (Zahid) Ema 11.09.2013 412
194. Mašić (Avdulah) Amra 13.09.2013 413
195. Mešanović (Edin) Azra 16.09.2013 414
196. Kurtović (Emir) Amila 17.09.2013 415
197. Bučo (Salko) Sevda 17.09.2013 416
198. Pajević (Salko) Aida 19.09.2013 417
199. Akagić (Mirsad) Adnan 19.09.2013 418
200. Kreho Somun (Šaban) Aida 19.09.2013 419
201. Kezo (Đemal) Mirnel 23.09.2013 420
202. Buko (Mensud) Malik 23.09.2013 421
203. Hodžić (Salih) Aida 24.09.2013 422
204. Ćuprija (Mustafa) Amina 24.09.2013 423
205. Dželilović (Asim) Dženita 24.09.2013 424
206. Omerović (Fadil) Jasmina 24.09.2013 425
207. Helić (Nusret) Alma 24.09.2013 426
208. Rahman (Derviš) Indira 24.09.2013 427
209. Bejdić (Muhamed) Irma 24.09.2013 428
210. Ugarak (Šerif) Admir 24.09.2013 429
211. Emšo (Ejub) Muhamed 25.09.2013 430
212. Dikonja (Avdija) Selma 25.09.2013 431
213. Brkić (Senad) Enida 25.09.2013 432
214. Hota (Muhamed) Minela 26.09.2013 433
215. Alajbegović (Besim) Lamija 28.09.2013 434
216. Balvanović (Midhat) Adnan 01.10.2013 435
217. Džiho (Emir) Amel 27.09.2013 436
218. Alagić (Nedžad) Vedrana 07.10.2013 437

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Bosnić (Petar) Maja 19. 10. 2012 705
2. Tokić (Šaban) Edin 22. 10. 2012 706
3. Kovačević (Adem) Haris 24. 10. 2012 707
4. Hadžimehić (Fadil) Muris 14. 11. 2012 708
5. Mandić (Nedeljko) Srđan 14. 11. 2012 709
6. Halilović (Mirsad) Denis 15. 11. 2012 710
7. Dervišić (Rašid) Rešid 01. 12. 2012 711
8. Helić (Nedžad) Lejla 08. 12. 2012 712
9. Baščelija (Ferid) Azra 07. 12. 2012 713
10. Smailović (Hamid) Lamija 12. 12. 2012 714
11. Avdić (Sadik) Enver 10. 01. 2013 715
12. Hadžikadić (Šefkija) Ninela 01. 02. 2013 716
13. Kožo (Ešef) Amra 18. 02. 2013 717
14. Slipičević (Ramo) Mersiha 14. 03. 2013 718
15. Zuko (Zajko) Vahidin 19. 03.2103 719
16. Japalak (Sabit) Elvira 01. 04. 2013 720
17. Franca (Ćazim) Aldina 03. 04. 2013 721
18. Vuković (Mirko) Silvijo 04. 04. 2013 722
19. Hasanović (Vahid) Emina 22. 04. 2013 723
20. Abdić (Husein) Ademir 22. 04. 2013 724
21. Mujkić (Rasim) Ermin 05. 06. 2013 725
22. Avdagić (Sefer) Kemal 16. 06. 2013 726
23. Džananović (Suljo) Senad 24. 06. 2013 727
24. Galić (Jure) Marijana 26. 06. 2013 728
25. Randall (Mujo) Indira 02. 07. 2013 729
26. Vukotić-Terek (Izet) Adela 08. 07. 2013 730
27. Pita (Zahid) Senad 16. 07. 2013 731
28. Jahić (Hilmo) Armin 22. 07. 2013 732
29. Hodžić (Amir) Nadina 03, 09. 2013 733
30. Viteškić (Suljo) Sanjin 03. 09. 2013 734
31. Hadžić (Adem) Faruk 06. 09. 2013 735
32. Miropija (Fuad) Selma 07. 10. 2013 736

Doktori nauka

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Bezdrob (Ibrahim) Muamer 18. 01. 2013. 1
2. Memić (Nedim) Deni 21. 02. 2013. 2
3. Bošnjović (Muharem) Jasna 14. 10. 2013. 3
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Fazlić (Hamid) Merima 08.10.2012. 5159
2. Omerović (Mirsad) Mirela 10.10.2012. 5160
3. Zijadić (Šukrija) Adnan 02.11.2012. 5161
4. Čavčić (Kasim) Kenan 02.11.2012. 5162
5. Begić (Muhamed) Mirza 02.11.2012. 5163
6. Bašić (Boris) Jelena 06.11.2012. 5164
7. Haljevac (Šefkija) Edim 16.11.2012. 5165
8. Šoto (Numan) Ediba 20.11.2012. 5166
9. Pejović (Nenad) Mario 06.12.2012. 5167
10. Ključo (Nezir) Dino 07.12.2012. 5168
11. Sićanica (Ljubo) Damir 18.12.2012. 5169
12. Dupanović (Sead) Ajdin 24.12.2012. 5170
13. Granić (Tahir) Deniz 27.12.2012. 5171
14. Ajanović (Suad) Senad 14.01.2013. 5172
15. Terzo (Husein) Sanela 14.01.2013. 5173
16. Lerić (Šerif) Sanel 14.01.2013. 5174
17. Mehmedić (Salem) Mustafa 07.02.2013. 5175
18. Muratović (Azem) Alma 21.02.2013. 5176
19. Hasanović (Sabit) Admir 15.03.2013. 5177
20. Jašarević (Senad) Feđa 18.03.2013. 5178
21. Ibragić (Ahmo) Amir 20.03.2013. 5179
22. Bukvić (Midhat) Dino 28.03.2013. 5180
23. Marjanović Vanja 28.03.2013. 5181
24. Šaćirović (Alija) Paša 28.03.2013. 5182
25. Ćurić (Husein) Zlatan 03.04.2013. 5183
26. Rahić (Mustafa) Elvedin 03.04.2013. 5184
27. Zeljković (Bakir) Mesud 03.04.2013. 5185
28. Dautbegović (Dževad) Vedad 19.04.2013. 5186
29. Hodžić (Naim) Admir 19.04.2013. 5187
30. Zečević (Berko) Zvjezdana 16.05.2013. 5188
31. Bellina (Dubravka) Bruno 22.05.2013. 5189
32. Zeherović (Ibrahim) Ines 22.05.2013. 5190
33. Kokorović (Mustafa) Lejla 22.05.2013. 5191
34. Šakić (Safet) Mensur 22.05.2013. 5192
35. Bureković (Mensur) Dženan 06.06.2013. 5193
36. Lemeš (Ekrem) Azra 06.06.2013. 5194
37. Jupić (Osman) Senada 12.06.2013. 5195
38. Borovac (Bego) Edin 12.06.2013. 5196
39. Bezdrov (Velid) Denijal 13.06.2013. 5197
40. Zametica (Dževad) Faruk 04.07.2013. 5198
41. Abaza (Ramiz) Denis 04.07.2013. 5199
42. Marjanović (Franjo) Damir 04.07.2013. 5200
43. Pipić (Šaćir) Veldin 08.07.2013. 5201
44. Redžepagić (Bećir) Haris 10.07.2013. 5202
45. Čaušević (Abdulah) Aida 12.07.2013. 5203
46. Gržić (Zvonko) Dinka 12.07.2013. 5204
47. Karalić (Ibrahim) Haris 18.07.2013. 5205
48. Muftić (Midhat) Nihad 18.07.2013. 5206
49. Kišić (Mirsad) Nihad 18.07.2013. 5207
50. Ferušić (Muhamed) Malik 12.09.2013. 5208
51. Džuzdanović (Zaim) Samir 30.09.2013. 5209

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Popović (Neđo) Andrea 12.09.2012. 606/2012
2. Velić (Nijaz) Nejra 21.02.2013. 680/2013
3. Čiva (Ahmed) Almin 25.02.2013. 681/2013
4. Skopljak (Dževad) Rusmir 07.03.2013. 682/2013
5. Kočan (Jonuz) Emir 18.03.2013. 683/2013
6. Klinac (Salem) Dino 22.03.2013. 684/2013
7. Mandžo (Senad) Azra 15.04.2013. 685/2013
8. Bećirović (Sahim) Rusmir 03.06.2013. 686/2013
9. Karahasanović (Nedim) Adi 07.06.2013. 687/2013
10. Salkić (Safet) Armin 27.06.2013. 688/2013
11. Mešanović (Taib) Amer 27.06.2013. 689/2013
12. Hasić (Asim) Emina 27.06.2013. 690/2013
13. Mulaosmanović (Senad) Ajdin 28.06.2013. 691/2013
14. Solak (Salih) Adis 28.06.2013. 692/2013
15. Hajrulahović (Fuad) Haris 01.07.2013. 693/2013
16. Klepo (Suad) Dženan 04.07.2013. 694/2013
17. Hubana (Mehmed) Tarik 04.07.2013. 695/2013
18. Čučuković (Mirzet) Jasmina 04.07.2013. 696/2013
19. Ribić (Munib) Faruk 04.07.2013. 697/2013
20. Turković (Irfan) Nedim 05.07.2013. 698/2013
21. Turković (Irfan) Belma 05.07.2013. 699/2013
22. Agić (Dževad) Nedžad 05.07.2013. 700/2013
23. Maksumić (Medaris) Amna 08.07.2013. 701/2013
24. Mušija (Sadudin) Emir 08.07.2013. 702/2013
25. Ždralović (Jakub) Ajla 08.07.2013. 703/2013
26. Haseljić (Agan) Hana 08.07.2013. 704/2013
27. Kovačević (Ismet) Samir 09.07.2013. 705/2013
28. Hidić (Samir) Adnan 09.07.2013. 706/2013
29. Vištica (Bruno) Martina 09.07.2013. 707/2013
30. Dervišević (Fikret) Haris 09.07.2013. 708/2013
31. Jašarević (Samir) Amar 09.07.2013. 709/2013
32. Karačić (Ibrahim) Edin 10.07.2013. 710/2013
33. Hamzić (Amir) Tarik 10.07.2013. 711/2013
34. Livnjak (Nedžra) Edina 10.07.2013. 712/2013
35. Bašić (Edhem) Tarik 10.07.2013. 713/2013
36. Muhedinović (Muharem) Haris 10.07.2013. 714/2013
37. Vuković (Sakib) Menil 12.07.2013. 715/2013
38. Hadžiselimović (Edhem) Maja 12.07.2013. 716/2013
39. Macić (Šećo) Dženid 12.07.2013. 717/2013
40. Hušić (Samed) Admir 12.07.2013. 718/2013
41. Kobilica (Salih) Mirzet 12.07.2013. 719/2013
42. Vatrić (Adil) Haris 13.07.2013. 720/2013
43. Hadžiahmetović (Elmedin) Adnan 15.07.2013. 721/2013
44. Antunović (Zoran) Toni 15.07.2013. 722/2013
45. Zubanović (Mirsad) Damir 15.07.2013. 723/2013
46. Ahmetović (Edhem) Emir 15.07.2013. 724/2013
47. Bijedić (Amir) Almir 16.07.2013. 725/2013
48. Kovač (Zuko) Edin 30.08.2013. 726/2013
49. Zahirović (Zahid) Semir 06.09.2013. 727/2013
50. Klisura (Suad) Kenan 06.09.2013. 728/2013
51. Šarić (Kimeta) Sanjin 06.09.2013. 729/2013
52. Džino (Fuad) Elma 10.09.2013. 730/2013
53. Đozić (Alaudin) Naida 11.09.2013. 731/2013
54. Bilal (Asim) Ermina 11.09.2013. 732/2013
55. Miličević (Marko) Marina 12.09.2013. 733/2013
56. Prazina (Muamer) Irfan 12.09.2013. 734/2013
57. Sinanović (Nusret) Nusreta 12.09.2013. 735/2013
58. Elezović (Remzo) Almin 12.09.2013. 736/2013
59. Ligata (Mustafa) Edin 12.09.2013. 737/2013
60. Kadić (Rešad) Amra 12.09.2013. 738/2013
61. Merdan (Esnaf) Edin 12.09.2013. 739/2013
62. Krivokapa (Fikret) Tarik 13.09.2013. 740/2013
63. Hodžić (Senahid) Sidik 13.09.2013. 741/2013
64. Kajević (Husein) Dalila 13.09.2013. 742/2013
65. Ramusović (Faruk) Elma 16.09.2013. 743/2013
66. Halvadžija (Enver) Lamija 16.09.2013. 744/2013
67. Hadžović (Muradif) Kenan 16.09.2013 745/2013
68. Čengić (Goran) Srđan 16.09.2013. 746/2013
69. Peco (Šaban) Bećir 16.09.2013. 747/2013
70. Husić (Dževad) Dženisa 16.09.2013. 748/2013
71. Garazlić (Izet) Elid 17.09.2013. 749/2013
72. Selmanović (Midhat) Amel 17.09.2013. 750/2013
73. Đilović (Berhem) Amel 17.09.2013. 751/2013
74. Jovović (Dragan) Marko 17.09.2013. 752/2013
75. Isanović (Omer) Elvir 17.09.2013. 753/2013
76. Galić (Josip) Krešimir 17.09.2013. 754/2013
77. Baručija (Nijaz) Nermin 17.09.2013. 755/2013
78. Kotolenko (Roman) Denis 17.09.2013. 756/2013
79. Kaldžija (Mensur) Tarik 17.09.2013. 757/2013
80. Herenda (Šemsudin) Adna 17.09.2013. 758/2013
81. Bečiragić (Dževad) Berina 17.09.2013. 759/2013
82. Hajdarević (Husein) Adnan 17.09.2013. 760/2013
83. Hasanbašić (Ismet) Denis 18.09.2013. 761/2013
84. Vardo (Mensur) Almir 18.09.2013. 762/2013
85. Ćatibušić (Sulejman) Namik 18.09.2013. 763/2013
86. Karalić (Faruk) Nedžla 19.09.2013. 764/2013
87. Dević (Sedin) Sanela 19.09.2013. 765/2013
88. Bašić (Enver) Nedim 19.09.2013. 766/2013
89. Karaman (Ramiz) Ilma 19.09.2013. 767/2013
90. Delija (Kasim) Ariana 19.09.2013. 768/2013
91. Durmo (Safet) Naida 19.09.2013. 769/2013
92. Kapić (Muhamed) Maida 19.09.2013. 770/2013
93. Petrovski (Zdravko) Boris 19.09.2013. 771/2013
94. Ahmić (Mustafa) Dino 19.09.2013. 772/2013
95. Pančić (Davor) Vanja 19.09.2013. 773/2013
96. Karahodža (Zijad) Haris 19.09.2013. 774/2013
97. Ekmeščić (Semin) Elma 19.09.2013. 775/2013
98. Delalić (Salko) Haris 20.09.2013. 776/2013
99. Kevelj (Ismet) Amar 20.09.2013. 777/2013
100. Delić (Džemajil) Adnan 20.09.2013. 778/2013
101. Mujanović (Zijad) Salem 20.09.2013. 779/2013
102. Šabanović (Sabahudin) Azra 20.09.2013. 780/2013
103. Gotovac (Zvonimir) Dejan 20.09.2013. 781/2013
104. Filandra (Omer) Irem 20.09.2013. 782/2013
105. Huseinović (Sulejman) Amel 20.09.2013. 783/2013
106. Zaimović (Remzija) Faruk 20.09.2013. 784/2013
107. Krdžić (Zekir) Almira 20.09.2013. 785/2013
108. Ćosić (Numan) Sedada 20.09.2013. 786/2013
109. Hatibović (Hamdo) Indira 20.09.2013. 787/2013
110. Alihodžić (Bego) Emir 20.09.2013. 788/2013
111. Ćurevac (Emir) Semra 20.09.2013. 789/2013
112. Hasanspahić (Edin) Edina 20.09.2013. 790/2013
113. Mulić (Jadranko) Vedran 20.09.2013. 791/2013
114. Alispahić (Mustafa) Armin 20.09.2013. 792/2013
115. Aliman (Mirsad) Lejla 20.09.2013. 793/2013
116. Čustović (Adnan) Nedim 23.09.2013. 794/2013
117. Begić (Osman) Amra 23.09.2013. 795/2013
118. Krneta (Branislav) Nikola 23.09.2013. 796/2013
119. Čolo (Sejdalija) Nermin 23.09.2013. 797/2013
120. Ademović (Muamer) Adnan 23.09.2013. 798/2013
121. Mulaosmanović (Aziz) Ajdin 23.09.2013. 799/2013
122. Trogrlić (Vlado) Darko 23.09.2013. 800/2013
123. Spahić (Miralem) Semir 23.09.2013. 801/2013
124. Bašić (Faik) Armin 23.09.2013. 802/2013
125. Čaušević (Ramiz) Haris 23.09.2013. 803/2013
126. Halilović (Ismet) Muamera 23.09.2013. 804/2013
127. Mašin (Nihad) Armin 23.09.2013. 805/2013
128. Gurbeta (Muhamed) Lejla 23.09.2013. 806/2013
129. Muminović (Ahman) Zerina 23.09.2013. 807/2013
130. Hadžić (Dževdet) Kenan 23.09.2013. 808/2013
131. Čajdin (Aziz) Armin 24.09.2013. 809/2013
132. Bečić (Fahrudin) Kerim 24.09.2013. 810/2013
133. Dajić (Džemal) Armin 24.09.2013. 811/2013
134. Hajrulahović (Muhamed) Mersad 24.09.2013. 812/2013
135. Jusić (Vahid) Emir 24.09.2013. 813/2013
136. Hadžić (Zuhdija) Alen 24.09.2013. 814/2013
137. Kapetanović (Salih) Irma 24.09.2013. 815/2013
138. Begović (Emir) Amila 25.09.2013. 816/2013
139. Crvenjak (Ilijas) Admir 25.09.2013. 817/2013
140. Karadža (Adem) Mehmed 25.09.2013. 818/2013
141. Suljić (Mujo) Amina 26.09.2013. 819/2013
142. Halilović (Sakib) Ahmet 26.09.2013. 820/2013
143. Hafizović (Sakib) Seid 27.09.2013. 821/2013
144. Hajro (Amir) Lana 27.09.2013. 822/2013

Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Balić (Fadil) Dinko 01.10.2012. 303/2012
2. Pajić (Mirsad) Armin 01.10.2012. 304/2012
3. Rahimić (Salko) Nihad 01.10.2012. 305/2012
4. Čalija (Asim) Amil 01.10.2012. 306/2012
5. Mahmutović (Rešad) Amra 03.10.2012. 307/2012
6. Hadžić (Besim) Armina 03.10.2012. 308/2012
7. Sinanović (Mirsad) Adisa 03.10.2012. 309/2012
8. Kos (Dževad) Haris 04.10.2012. 310/2012
9. Brajlović (Suad) Alma 05.10.2012. 311/2012
10. Alispahić (Amir) Naida 28.03.2013. 312/2013
11. Fetić (Husein) Azra 03.04.2013. 313/2013
12. Zildžić (Zijah) Amer 15.04.2013. 314/2013
13. Omerbegović (Hajrudin) Asad 15.04.2013. 315/2013
14. Jokić (Borislav) Tanja 15.04.2013. 316/2013
15. Kurudžija (Asim) Adin 15.04.2013. 317/2013
16. Velagić (Enes) Amra 15.04.2013. 318/2013
17. Kljako (Ibro) Amir 18.04.2013. 319/2013
18. Šurković (Esad) Naida 23.04.2013. 320/2013
19. Avdić (Azrudin) Azra 21.05.2013. 321/2013
20. Ašić (Kerim) Maida 10.07.2013. 322/2013
21. Durgut (Samid) Alen 10.07.2013. 323/2013
22. Ahmetović (Taib) Amir 10.07.2013. 324/2013
23. Krčalo (Dervo) Jasmin 10.07.2013. 325/2013
24. Smajkić (Husein) Amer 10.07.2013. 326/2013
25. Trnka (Nijaz) Dino 10.07.2013. 327/2013
26. Bajrami (Ferit) Emran 10.07.2013. 328/2013
27. Bešlija (Ismet) Dejan 10.07.2013. 329/2013
28. Hajdarović (Nezir) Armin 10.07.2013. 330/2013
29. Ostojić (Lucija) Dario 10.07.2013. 331/2013
30. Matoruga (Halid) Mirza 10.07.2013. 332/2013
31. Bilalović (Faruk) Omar 10.07.2013. 333/2013
32. Sinanović (Rešo) Almir 11.07.2013. 334/2013
33. Ajkunić (Enes) Ensar 11.07.2013. 335/2013
34. Čolaković (Ćazim) Faruk 11.07.2013. 336/2013
35. Cogo (Nermin) Emir 11.07.2013. 337/2013
36. Davidović (Vladimir) Boris 11.07.2013. 338/2013
37. Čelik (Jusuf) Alen 11.07.2013. 339/2013
38. Vrca (Hajrudin) Sedin 11.07.2013. 340/2013
39. Mujčinović (Amir) Albin 11.07.2013. 341/2013
40. Lemo (Hasan) Suad 11.07.2013. 342/2013
41. Hrustanbegović (Ćerim) Muaz 11.07.2013. 343/2013
42. Bonić (Mario) Maja 12.07.2013. 344/2013
43. Herić (Esad) Ajdin 12.07.2013. 345/2013
44. Cero (Šaban) Enida 12.07.2013. 346/2013
45. Milanović (Ferhat) Lejla 12.07.2013. 347/2013
46. Marić (Sead) Almir 12.07.2013. 348/2013
47. Tipura (Meho) Adem 12.07.2013. 349/2013
48. Ganić (Edim) Alisa 15.07.2013. 350/2013
49. Dautbašić (Jakub) Nedis 15.07.2013. 351/2013
50. Perenda (Lutvo) Erma 15.07.2013. 352/2013
51. Smriko (Ševal) Edin 15.07.2013. 353/2013
52. Prašović (Safet) Indira 16.07.2013. 354/2013
53. Fatkić (Huse) Hana 16.07.2013. 355/2013
54. Sinanović (Huso) Mehmed 16.07.2013. 356/2013
55. Duran (Senad) Amir 16.07.2013. 357/2013
56. Kapić (Sead) Admir 19.07.2013. 358/2013
57. Gafić (Zlatan) Anel 19.07.2013. 359/2013
58. Čišija (Nesib) Nejra 19.07.2013. 360/2013
59. Gadžo (Sinan) Haris 19.07.2013. 361/2013
60. Heljo (Muharem) Šejla 19.07.2013. 362/2013
61. Banda (Esad) Haris 19.07.2013. 363/2013
62. Bulbulušić (Sulejmen) Mirsad 03.09.2013. 364/2013
63. Puška (Sabrija) Amina 03.09.2013. 365/2013
64. Bečirović (Sejdalija) Alma 11.09.2013. 366/2013
65. Šehić (Fahrudin) Enisa 11.09.2013. 367/2013
66. Kasumagić (Melika) Lamija 12.09.2013. 368/2013
67. Džaferagić (Abid) Merim 13.09.2013. 369/2013
68. Bajraktarević (Senahid) Aldina 17.09.2013. 370/2013
69. Dulić (Šefik) Meliha 19.09.2013. 371/2013
70. Petrović (Enes) Moamer 19.09.2013. 372/2013
71. Zeljković (Senad) Ensar 19.09.2013. 373/2013
72. Hrustanović (Hariz) Alma 23.09.2013. 374/2013
73. Vatrić (Sejo) Inda 23.09.2013. 375/2013
74. Kovač (Zijad) Alma 23.09.2013. 376/2013
75. Kuluglija (Ermin) Emir 24.09.2013. 377/2013
76. Hukić (Ibrahim) Emin 24.09.2013. 378/2013
77. Bilobrk (Marko) Marija 24.09.2013. 379/2013
78. Šabić (Šemso) Belmin 24.09.2013. 380/2013
79. Fetić Muratović (Hidajet) Mersudin 24.09.2013. 381/2013
80. Čolak (Eniz) Elbisa 24.09.2013. 382/2013
81. Efendić (Asim) Armin 24.09.2013. 383/2013
82. Hasanbegović (Ejub) Eldin 24.09.2013. 384/2013
83. Huskić (Ognjen) Goran 24.09.2013. 385/2013
84. Bašić (Husein) Enis 24.09.2013. 386/2013
85. Čolaković (Šaban) Suad 24.09.2013. 387/2013
86. Sačić (Suvad) Merima 24.09.2013. 388/2013
87. Zagorac (Alija) Jasmin 24.09.2013. 389/2013
88. Suljagić (Smail) Kemal 24.09.2013. 390/2013
89. Dedović (Ešef) Ermin 24.09.2013. 391/2013
90. Šatara (Ibro) Amra 24.09.2013. 392/2013
91. Kadić (Neven) Vedrana 25.09.2013. 393/2013
92. Dlakić (Hajrudin) Amra 26.09.2013. 394/2013
93. Filipović (Nedžad) Irma 26.09.2013. 395/2013
94. Zukić (Muharem) Mirela 26.09.2013. 396/2013
95. Krupalija (Hazim) Fatima 26.09.2013. 397/2013
96. Drinjak (Akif) Arnes 26.09.2013. 398/2013
97. Trako (Samir) Zenur 26.09.2013. 399/2013
98. Baručija (Adil) Ajla 26.09.2013. 400/2013
99. Delić (Asim) Amra 26.09.2013. 401/2013
100. Hebibović (Osman) Alisa 26.09.2013. 402/2013
101. Hidić (Ekrem) Alisa 26.09.2013. 403/2013
102. Balagija (Muhamed) Jasmina 26.09.2013. 404/2013
103. Moćević (Idriz) Emir 26.09.2013. 405/2013
104. Talić (Stijepo) Kristina 26.09.2013. 406/2013
105. Čavrk (Đevad) Nina 26.09.2013. 407/2013
106. Kurtović (Zijo) Ilvana 26.09.2013. 408/2013
107. Eminović (Nermin) Naida 27.09.2013. 409/2013
108. Ždralović (Suad) Amer 27.09.2013. 410/2013
109. Došenović (Dragomir) Branko 27.09.2013. 411/2013
110. Polutan (Ramiz) Amel 27.09.2013. 412/2013
111. Meholjić (Sanjin) Emir 27.09.2013. 413/2013
112. Kurtanović (Rizo) Ersin 27.09.2013. 414/2013
113. Hujdur (Zulfo) Lejla 27.09.2013. 415/2013
114. Karahodžić (Ibrahim) Vedran 30.09.2013. 416/2013
115. Škaljić (Safet) Naida 30.09.2013. 417/2013
116. Mašin (Nusret) Admir 30.09.2013. 418/2013
117. Radl (Željko) Ivana 30.09.2013. 419/2013
118. Hamzić (Kemal) Dženana 01.10.2013. 420/2013

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Tanković (Hidajet) Tarik 16.10.2012. 432
2. Lučkin (Omer) Jasmin 23.10.2012. 433
3. Petrović (Konstantin) Siniša 15.11.2012. 434
4. Cernica (Mujo) Elvedin 18.12.2012. 435
5. Adžemović (Hamid) Mike Meša 20.12.2012. 436
6. Sokolović (Mustafa) Irma 28.12.2012. 437
7. Džemidžić (Hidajet) Edin 23.01.2013. 438
8. Bečić (Šemsudin) Emir 24.01.2013. 439
9. Ćerimagić (Edah) Ajla 25.03.2013. 440
10. Mrgud (Sretko) Alen 26.03.2013. 441
11. Sokolović (Fuad) Edina 27.03.2013. 442
12. Džizić (Omer) Merim 28.03.2013. 443
13. Nurboja (Enver) Sanjin 01.04.2013. 444
14. Brković (Ismet) Samir 01.04.2013. 445
15. Hadžimuratović (Emir) Semir 29.04.2013. 446
16. Selimović - Beridan (Tahir) Aminela 06.05.2013. 447
17. Oručević (Ramiz) Anesa 21.05.2013. 448
18. Rovčanin - Ostrogonac (Alija) Elma 28.05.2013. 449
19. Osmić (Enver) Lejla 08.07.2013. 450
20. Gološ (Ismet) Sanela 08.07.2013. 451
21. Škaljo (Muhamed) Namir 02.09.2013. 452
22. Šurković (Esad) Nejra 03.09.2013. 453
23. Salkanović (Dževad) Naidin 05.09.2013. 454
24. Salihbegović (Mehmedalija) Almir 06.09.2013. 455
25. Islamović (Bajram) Erkan 11.09.2013. 456
26. Nović (Asim) Darija 12.09.2013. 457
27. Đukić-Hadžović (Muhamed) Majda 20.09.2013. 458
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Bekrić (Muharem) Lejla 07.09.2012 03-5-771/12
2. Alibegović (Avdija) Ekrem 25.09.2012. 03-5-772/12
3. Čolić (Azir) Samra 28.09.2012. 03-5-773/12
4. Ćelam (Ibrahim) Dženana 28.09.2012. 03-5-774/12
5. Bojić (Rasim) Almedina 29.09.2012 03-5-775/12
6. Mujić (Mujo) Šejla 29.09.2012. 03-5-776/12
7. Šabanović (Redžep) Amra 29.09.2012. 03-5-777/12
8. Bašić (Nihad) Ammar 25.12.2012. 03-5-778/12
9. Džanko (Ferhat) Hikmet 14.01.2013. 03-5-779/13
10. Hrustić (Mehmed) Ahmed 22.01.2013. 03-5-779/13
11. Seferović ( Husein) Semha 29.01.2013. 03-5-780/13
12. Alajbegović (Salem) Samir 01.02.2013. 03-5-781/13
13. Agić (Bego) Faruk 08.02.2013. 03-5-782/13
14. Husić (Jusuf) Muhidin 08.02.2013. 03-5-783/13
15. Veladžić (Nijaz) Haris 08.02.2013. 03-5-784/13
16. Beganović (Agan) Enver 11.02.2013. 03-5-785/13
17. Đulović (Omer) Merim 11.02.2013. 03-5-786/13
18. Hasanović (Refik) Emir 19.03.2013. 03-5-787/13
19. Smajlović (Nurudin) Mevludin 19.03.2013 03-5-788/13
20. Šadić (Rasim) Džemal 01.04.2013. 03-5-789/13
21. Čolaković (Sidik) Emin 02.04.2013. 03-5-790/13
22. Alić (Omer) Resul 03.04.2013. 03-5-791/13
23. Šehović (Adem) Alma 03.04.2013. 03-5-792/13
24. Musa (Đulaga) Muhidin 12.04.2013. 03-5-793/13
25. Arnaut (Ekrem) Vedad 18.04.2013. 03-5-794/13
26. Rahmanović ( Muharem) Ahmed 26.04.2013. 03-5-795/13
27. Hadžihasanović (Esad) Ibrahim 07.05.2013. 03-5-796/13
28. Kaknjo (Spaho ) Amir 08.05.2013. 03-5-797/13
29. Isaković (Dževad) Senaid 13.05.2013. 03-5-798/13
30. Kolić (Sevad) Muhamed 13.05.2013. 03-5-799/13
31. Glamočić (Munib) Nedim 21.06.2013. 03-5-800/13
32. Smajić (Mirsad) Fuad 21.06.2013 03-5-801/13
33. Kurtović ( Nuho) Dženan 26.06.2013. 03-5-802/13
34. Mrahorović (Halid) Ilham 26.06.2013. 03-5-803/13
35. Mujagić ( Adil) Jasmin 26.06.2013. 03-5-804/13
36. Okanović (Omer) Abdullah 26.06.2013. 03-5-805/13
37. Šeperović (Agan) Muharem 26.06.2013. 03-5-806/13
38. Delić (Muhamed) Ilma 27.06.2013. 03-5-807/13
39. Hidić (Suad) Mahir 27.06.2013. 03-5-808/13
40. Mehić (Arif) Edin 27.06.2013. 03-5-809/13
41. Seferović ( Husein) Semha 27.06.2013. 03-5-810/13
42. Bušatlić (Salim) Idriz 29.06.2013. 03-5-811/13
43. Rojo (Hasan) Edin 29.06.2013. 03-5-812/13
44. Fišek (Ragib) Amina 01.07.2013. 03-5-813/13
45. Hebibović (Emin) Adis 01.07.2013. 03-5-814/13
46. Karmustafić (Nasir) Nermana 01.07.2013. 03-5-815/13
47. Mejrić (Ismet) Armin 01.07.2013. 03-5-816/13
48. Memić (Amir) Amsal 01.07.2013. 03-5-817/13
49. Srebrenica (Muris) Samir 01.07.2013. 03-5-818/13
50. Šehić (Nevres) Nevresa 01.07.2013. 03-5-819/13
51. Aliefendić (Rešad) Kenan 03.07.2013. 03-5-820/13
52. Salihović (Mehmed) Asmir 05.07.2013. 03-5-821/13
53. Budimilić (Smajo) Idriz 05.09.2013 03-5-822/13
54. Mehić ( Šećo) Samir 10.09.2013. 03-5-823/13
55. Brkić (Omer) Emir 11.09.2013 03-5-824/13
56. Makić (Irfan) Sabahudin 13.09.2013. 03-5-825/13
57. Suljkanović (Meho) Jasmin 13.09.2013. 03-5-826/13
58. Trako ( Šefket) Sedin 13.09.2013. 03-5-827/13
59. Bekrić (Muharem) Lejla 17.09.2013. 03-5-828/13
60. Fazlić (Rašid) Fikret 17.09.2013. 03-5-829/13
61. Hasić (Sabrija) Nihad 28.09.2013. 03-5-830/13
62. Fazlović (Etem ) Hariz 30.09.2013. 03-5-831/13
63. Mašić (Nezir) Nedžma 30.09.2013. 03-5-832/13
64. Meštrić (Osman) Mihreta 30.09.2013. 03-5-833/13
65. Mušić (Husein) Mustafa 01.10.2013. 03-5-834/13
66. Fale (Hašim) Mirsad 03.10.2013. 03-5-835/13
67. Smajlović (Junuz) Nermina 07.10.2013. 03-5-836/13

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Arnautalić (Ekrem) Mirsad 19.12.2012. 03-6-53/12
2. Išerić (Ragib) Amira 14.02.2013. 03-6-54/13
3. Malkić (Munir) Safija 14.03.2013. 03-6-55/13
4. Alili (Bajram) Aziz 17.06.2013. 03-6-56/13
5. Hadžić ( Halid) Almir 19.06.2013. 03-6-57/13
6. Meheljić ( Nurudin) Amir 26.06.2013. 03-6-58/13
7. Lavić (Mustafa) Osman 05.07.2013. 03-6-59/13
8. Mehmedović-Mulalić (Ibrahim) Medina 08.07.2013. 03-6-60/13
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Bektešević (Murat) Zarifa 02/10/2012 594/PN
2. Nadarević (Halid) Nermin 02/10/2012 595/PN
3. Čaušević (Muhamed) Almir 05/10/2012 596/PN
4. Vrabac (Galib) Edis 28/12/2012 597/PN
5. Alibegić (Alija) Amina 04/01/2013 598/PN
6. Huremović (Fikret) Adisa 28/02/2013 599/PN
7. Čović (Ibrahim) Melisa 28/02/2013 600/PN
8. Žerić (Muhamed) Midhat 27/02/2013 601/PN
9. Terović (Dedo) Edin 29/04/2013 602/PN
10. Karić (Ibrišim) Emira 29/04/2013 603/PN
11. Semić (Kasim) Namik 14/06/2013 604/PN
12. Čolić (Azem) Adnan 02/07/2013 605/PN
13. Imamović (Osman) Edib 02/07/2013 606/PN
14. Kunić (Ahmed) Kenan 02/07/2013 607/PN
15. Bjelica (Izet) Vildan 23/09/2013 608/PN
16. Spahić (Sidik) Kanita 19/11/2012 607/S
17. Rovčanin (Nedžib) Saudin 19/11/2012 608/S
18. Živojević (Omer) Adisa 19/11/2012 609/S
19. Hodžić (Ramiz) Elvira 30/11/2012 610/S
20. Ćorović (Mustafa) Abida 22/09/2012 611/S
21. Durak (Sulejman) Mersiha 25/02/2013 612/S
22. Hadrović (Mehmed) Senada 25/02/2013 613/S
23. Palavrić (Mirsad) Amela 15/04/2013 614/S
24. Šehović (Hajrudin) Ermin 15/04/2013 615/S
25. Čović (Zijad) Amila 22/04/2013 616/S
26. Polutak (Taib) Elzana 01.10.2012 1129/Ž
27. Hadžimuratović (Avdo) Amina 01.10.2012 1130/Ž
28. Pilindavić (Veljko) Damir 12.11.2012 1131/Ž
29. Aganović (Ibro) Nejra 06.11.2012 1132/Ž
30. Alić (Zijad) Aida-Mia 06.11.2012. 1133/Ž
31. Džino (Sulejman) Đina 31.01.2013. 1134/Ž
32. Topalović (Feriz) Almica 16.04.2013. 1135/Ž
33. Vrpčić (Ruždija) Lejla 16.04.2013. 1136/Ž
34. Hadžalić (Besalet) Sabina 17.05.2013. 1137/Ž
35. Omerbašić (Mirsad) Amila 17.05.2013. 1138/Ž
36. Redžepović (Dževad) Emir 31.05.2013. 1139/Ž
37. Omerhodžić (Muris) Asja 07.06.2013. 1140/Ž
38. Olovčić (Mustafa) Velida 25.06.2013. 1141/Ž
39. Tadić (Miroslav) Neda 25.06.2013. 1142/Ž
40. Cerovina (Novak) Mirjana 25.06.2013. 1143/Ž
41. Prasko (Fikret) Edisa 02.09.2013. 1144/Ž
42. Grebo (Adnan) Lamija 30.09.2013. 1145/Ž
43. Mirvić (Suad) Senida 30.09.2013. 1146/Ž
44. Josipović (Pero) Denis 18.07.2012. 1183/SR
45. Zhubi (Enver) Merita 16.10.2012. 1184/SR
46. Očanović (Faruk) Aida 16.10.2012. 1185/SR
47. Mehmedagić (Sead) Hana 16.10.2012. 1186/SR
48. Čalija (Milorad) Predrag 05.11.2012. 1187/SR
49. Kadić (Zijo) Aida 06.11.2012. 1188/SR
50. Lepenica (Aziz) Lejla 06.11.2012. 1189/SR
51. Duraković (Remzija) Dženita 06.11.2012. 1190/SR
52. Franca (Faruk) Elma 13.11.2012. 1191/SR
53. Čolić (Enes) Elma 04.12.2012. 1192/SR
54. Kršo (Suvad) Inda 11.12.2012. 1193/SR
55. Kumro (Suljo) Kenan 28.12.2012. 1194/SR
56. Cviko (Aziz) Adis 08.01.2013. 1195/SR
57. Ignjić (Zlatan) Renata 08.01.2013. 1196/SR
58. Ambešković (Mujo) Ajša 07.03.2013. 1197/SR
59. Šehić (Hajrudin) Lejla 15.05.2013. 1198/SR
60. Džanić (Mevludin) Amer 15.05.2013. 1199/SR
61. Ilijašević (Marinko) Ivan 03.06.2013. 1200/SR
62. Omerović (Jusuf) Samra 08.07.2013. 1201/SR
63. Ljuboja (Karlo) Karolina 08.07.2013. 1202/SR
64. Brkić (Đevad) Enver 08.07.2013. 1203/SR
65. Djana (Salko) Muamera 08.07.2013. 1204/SR
66. Dobrača (Enver) Almedina 23.09.2013. 1205/SR
67. Josipović (Pero) Denis 18.07.2012. 1183/SR
68. Velić (Ahmed) Ruzmin 23.10.2012 1719/OS
69. Tabaković (Sulejman) Minela 23.10.2012 1720/OS
70. Avdibegović (Sadik) Kemal 08.11.2012 1721/OS
71. Bajrić (Numan) Rukib 23.10.2012 1722/OS
72. Merdanović (Mehmed) Adis 06.12.2012 1723/OS
73. Brković (Dragan) Goran 06.12.2012 1724/OS
74. Velić (Nusret) Adis 06.12.2012 1725/OS
75. Prić (Husein) Esad 06.12.2012 1726/OS
76. Dervišević (Murat) Mirnes 29.03.2013 1727/OS
77. Hasanović (Vahid) Mersada 17.04.2013 1728/OS
78. Smajić (Muhamed) Lejla 18.07.2013 1729/OS
79. Grgić (Anto) Nino 03.07.2013 1730/OS
80. Ljutović (Munib) Dino 26.09.2013 1731/OS
81. Kubur (Arif) Sadžida 26.09.2013 1732/OS
82. Velić (Ahmed) Ruzmin 23.10.2012 1719/OS
Prvi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Puran (Hadžo) Nirvana 18/09/2012 2019/P
2. Balić (Mustafa) Sabina 14/09/2012 1885/P
3. Telalović (Nijaz) Amra 18/092012 2058/P
4. Sabljaković (Zlatko) Dženana 18/09/2012 2080/P
5. Bagarić (Goran) Maja 18/09/2012 2044/P
6. Delija (Sabrija) Melisa 08/09/2012 2179/P
7. Halilović (Aziz) Amra 23/09/2012 2205/P
8. Jugo (Adnan) Anel 22/09/2012 2112/P
9. Turkušić (Nusret) Kenan 22/09/2012 2192/PN
10. Barimac (Meho) Dženita 18/09/2012 217/P
11. Kapičija (Muhamed) Maid 22/09/2012 1925/P
12. Hasagić (Fetah) Amir 08/09/2012 2180/P
13. Tinjak (Salko) Vahidin 08/09/2012 2181/P
14. Pehilj (Ćazim) Emina 23/09/2012 2182/P
15. Mešić (Bajro) Amela 03/07/2012 1814/P
16. Zametica (Husein) Maida 12/09/2012 2202/P
17. Bilalagić (Muris) Amina 18/09/2012 2047/P
18. Hrelja (Enver) Amir 08/09/2012 216/P
19. Arđelan (Slavko) Žarko 23/09/2012 1703/P
20. Džigal (Muharem) Jasmina 18/09/2012 1652/P
21. Muratović-Ovčina (Mehmed) Anisa 18/09/2012 2203/P
22. Šadić (Nazif) Kenan 08/09/2012 1232/P
23. Jahić (Ramo) Ibrahim 08/09/2012 1731/P
24. Hodžić (Elmedin) Naida 22/09/2012 2063/P
25. Dedić (Rašid) Dalida 08/06/2012 2187/P
26. Zolota (Kemal) Elmedina 10/12/2012 1963/P
27. Paldum (Hasan) Nedim 26/01/2013 1145/P
28. Ibrahimović (Amir) Lejla 25/02/2013 2190/P
29. Pandžić (Atif) Inel 13/05/2013 1836/PN
30. Budić (Matko) Ivan 18/06/2013 2135/P
31. Musić (Samir) Jasmin 01/07/2013 2245/P
32. Džaferović (Safet) Belma 25/06/2013 1467/P
33. Grbavac (Ivan) Mate 10/07/2013 2371/PN
34. Hamzić (Nusret) Damira 09/07/2013 2274/PN
35. Jaganjac (Lidumil) Omar 10/06/2013 1554/P
36. Halilović (Halid) Ismail 09/07/2013 2066/P
37. Polimac (Predrag) Daniel 09/07/2013 2220/P
38. Bećirević (Mirsad) Lejla 06/092013 2065/P
39. Orhan (Hasan) Edin 09/072013 2255/P
40. Tanović (Mirza) Omar 09/07/2013 2151/P
41. Subašić (Rasim) Hajrudin 09/07/2013 2354/P
42. Medošević (Murat) Ćamil 15/07/2013 2356/P
43. Čaušević (Salih) Mehmed 05/09/2013 1811/P
44. Kazić (Ekrem) Adi 05/09/2013 2218/P
45. Čolaković (Alija) Sevla 10/09/2013 2251/P
46. Imamović (Sead) Đenan 10/09/2013 2092/P
47. Žutić (Stipo) Anđelina 10/09/2013 2366/P
48. Golub (Nijaz) Adna 04/09/2013 2145/P
49. Gračanin (Mirko) Zoran 10/09/2013 2194/P
50. Mandal (Haso) Anela 10/09/2013 2291/P
51. Vejzović (Mehmed) Mirza 10/09/2013 2256/P
52. Dževaharić (Nihad) Arnesa 10/09/2013 2247/P
53. Hegić (Amer) Osman 10/09/2013 2261/P
54. Bostandžić (Nusret) Admir 10/09/2013 1910/P
55. Turkić (Mustafa) Alma 09/07/2013 2132/PN
56. Hatibović (Edib) Timur 10/09/2013 2234/P
57. Kapetanović (Halid)Amsal 10/09/2013 2233/P
58. Čajić (Esmir) Majda 10/09/2013 1890/P
59. Masal (Mira) Srđan 21/07/2013 2101/P
60. Sujoldžić (Ferid) Elis 07/09/2013 2400/P
61. Skočibušić (Stipo) Oliver 09/09/2013 1251/P
62. Kulovac (Enver) Ermin 10/09/2013 1866/P
63. Lubura (Blaško) Jelica 10/09/2013 2031/P
64. Rovčanin (Alija) Aldina 10/09/2013 1793/P
65. Smajlović (Edhem)Azira 11/09/2012 1775/S
66. Kasper (Husein) Nermin 17/09/2012 1589/S
67. Fazlić (Vahida) Ehlimana 19/09/2012 1666/S
68. Radeljaš (Asim) Adita 26/09/2012 1711/S
69. Maličević (Midhat) Muharem 05/10/2012 1470/S
70. Abazović (Zahid) Edin 28/09/2012 1582/S
71. Hadžibegić (Abdulah) Faruk 26/09/2012 1414/S
72. Crnčalo (Rifat) Dalila 26/09/2012 1447/S
73. Alijašević (Hasib) Anel 28/09/2012 1792/S
74. Drino (Sejo) Ibrahim 02/10/2012 1487/S
75. Dudo (Abid)Amra 01/10/2012 1320/S
76. Šahović (Hamid) Dženan 17/09/2012 1507/S
77. Sulejmanović (Muhamed) Alma 16/10/2012 1374/S
78. Glumac (Dragomir) Dragana 26/09/2012 1793/S
79. Šišić (Dževad) Devleta 09/10/2012 1541/S
80. Đugum (Sulejman) Alen 28/01/2013 1587/S
81. Tabaković (Hajrudin) Mirnesa 28/01/2013 1718/S
82. Avdić (Mujo) Merima 13/02/2/13 1499/S
83. Veiz (Habib) Mirela 04/03/2013 1580/S
84. Čehić (Mirsad) Mirza 06/05/2013 1216/S
85. Saračević (Nedžad) Jasna 28/01/2013 1407/S
86. Delić (Adil) Indira 08/07/2013 1827/S
87. Popara (Vojislav) Vita 01/07/2012 1757/S
88. Halilbašić (Nusret) Alma 18/07/2013 1921/S
89. Ramić (Muhidin) Erna 25/06/2013 1731/S
90. Sinanović (Rešo) Anesa 22/07/2013 1846/S
91. Mlinarević (Arif) Aida 16/07/2013 1853/S
92. Ždero (Salko) Selma 11/09/2013 1436/S
93. Bašić (Munevera) Ehlimana 09/09/2013 1657/S
94. Muratović (Husein) Fata 24/09/2013 1826/S
95. Velagić (Nail) Naila 20/09/2013 1833/S
96. Lalić (Fazlija) Merima 18/09/2013 1851/S
97. Ahmetović (Ramiz)Anita 24/09/2013 1836/S
98. Čikušić (Salih) Berisa 11/09/2013 1751/S
99. Hasečić (Ramiz) Amina 20/09/2013 1744/S
100. Alibegić (Velaga) Armin 11/09/2013 1786/S
101. Krdžić (Fikret) Haris 24/09/2013 1782/S
102. Memović (Rešo) Melisa 26/09/2013 1632/S
103. Duranović (Ćazim) Azemina 11/09/2013 1605/S
104. Piknjač (Enver) Enisa 27/09/2013 1848/S
105. Bahtić (Zijad) Nina 11/09/2013 1578/S
106. Šahinbegović (Senad) Ilma 26/09/2013 1494/S
107. Hrustempašić (Šerif) Feđa 18/09/2013 1442/S
108. Šolkić (Šerif) Azra 30/09/2013 1844/S
109. Čomić (Meho) Medina 30/09/2013 1290/S
110. Karić (Rasim) Rasema 30/09/2013 1852/S
111. Tucak (Mustafa) Merima 30/09/2013 1528/S
112. Smajlović (Edhem)Azira 11/09/2012 1775/S
113. Mehić (Kasim) Alma 20.09.2012 640/Ž
114. Omerović (Sejad) Adnana 11.09.2012 641/Ž
115. Mušinović (Besir) Ervin 21.09.2012 642/Ž
116. Kustura (Mevludin) Amar-Bahtijar 14/09/2012 643/Ž
117. Saljević (Ramadan) Erna 17/09/2012 644/Ž
118. Kvrgić (Said) Emila 24/09/2012 645/Ž
119. Čavčić (Fahrudin) Ibro 24.09.2012 646/Ž
120. Nuhanović (Zlatko) Vildana 17.09.2012 647/Ž
121. Kamenčić (Senad) Haris 21.03.2012 648/Ž
122. Borovina (Elvedin) Lida 24.09.2012 649/Ž
123. Kadrić (Suvad) Aldina 25.09.2012 650/Ž
124. Pezerović (Senahid) Maida 25.09.2012 651/Ž
125. Šodilo (Sead) Amar 24.09.2012 652/Ž
126. Hodžić (Mevsud) Mirela 24.09.2012 653/Ž
127. Druškić (Fuad) Merima 25.09.2012 654/Ž
128. Kukavica (Šefik) Dalila 24.09.2012 655/Ž
129. Muhić (Šemso) Anela 24.09.2012 656/Ž
130. Džidić (Suad) Dina 24.09.2012 657/Ž
131. Begović (Avdija) Izeta 25.09.2012 658/Ž
132. Rizvanović (Ejub) Azra 25.09.2012 659/Ž
133. Misimović (Armin) Arijana 25.09.2012 660/Ž
134. Serdarević (Filduz) Enida 24.09.2012 661/Ž
135. Memišević (Dženan) Dženana 18.09.2012 662/Ž
136. Vilić (Ismet) Jasmina 25.09.2012 663/Ž
137. Gugić (Anto) Jelena 25.09.2012 664/Ž
138. Mašić (Miralem) Almina 18.09.2012 665/Ž
139. Smajlović (Nedžad) Amina 17.09.2012 666/Ž
140. Beklija (Enver) Emina 28.09.2012 667/Ž
141. Mijatović (Ilija) Bojan 25.09.2012 668/Ž
142. Kalajdžisalihović (Nijaz) Nejla 25.09.2012 669/Ž
143. Haskić (Rasim) Sedina 27.09.2012 670/Ž
144. Jažić (Enes) Ena 28.09.2012 671/Ž
145. Hećo (Faid) Amila 02.10.2012 672/ž
146. Knežević (Slobodan) Arijana 01.10.2012 673/Ž
147. Smailbegović (Salko) Anida 01.10.2012 674/Ž
148. Bilan (Goran) Ana 01.10.2012 675/Ž
149. Suljević (Munib) Emir 01.10.2012 676/Ž
150. Borčak (Salko) Melina 30.09.2012 677/Ž
151. Šikalo (Refik) Jusuf 28.09.2012 678/Ž
152. Džaferović (Ramiz) Adem 01.10.2012 679/Ž
153. Mujkić (Ohran) Elma 26.09.2012 680/Ž
154. Popara (Zijad) Mirela 27.09.2012 681/Ž
155. Šahinović (Suad) Nina 25.09.2012 682/Ž
156. Kureljušić (Milorad) Srđan 30.09.2012 683/Ž
157. Halillović (Osman) Rašid 27.09.2012 684/Ž
158. Šimunić (Viktor) Ivana 27.09.2012 685/Ž
159. Karahodža (Husein) Emir 27.09.2012 686/Ž
160. Agović (Azem) Anesa 22.09.2012 687/Ž
161. Halilović (Edin) Edita 28.09.2012 688/Ž
162. Neimarlija (Nagib) Edin 28.09.2012 689/Ž
163. Leptirica (Ahmet) Muhamed 28.09.2012 690/Ž
164. Radovac (Samir) Irma 28.09.2012 691/Ž
165. Hodžić (Mustafa) Saudina 30.09.2012 692/Ž
166. Laković (Zoran) Nela 25.09.2012 693/Ž
167. Pašić (Mirza) Dunja 09.10.2012 694/Ž
168. Konjalić (Fuad) Muharem 01.10.2012 695/Ž
169. Sloboda (Suvad) Aida 28.09.2012 696/Ž
170. Huskić (Damirko) Vanesa 12.09.2012 697/Ž
171. Valjević (Besim) Denis 28.09.2012 698/Ž
172. Kazaferović (Nihad) Adnan 28.09.2012 699/Ž
173. Poljac (Jasmin) Aida 22.10.2012 700/Ž
174. Hasanspahić (Sifet) Arma 25.09.2012 701/Ž
175. Hadžibajrić (Sulejman) Ajša 05.11.2012 702/Ž
176. Azinović (Božo) Marko 12.02.2013 703/Ž
177. Rašidagić (Edib) Kenan 11.03.2013 704/Ž
178. Alibegović (Adnan) Ajla 26.03.2013 705/Ž
179. Beširević (Asim) Nasiha 28.03.2013 706/Ž
180. Čakić (Salko) Nejra 04.04.2013 707/Ž
181. Merajić (Mulo) Muamera 28.03.2013 708/Ž
182. Delić (Šefik) Enisa 07.05.2013 709/Ž
183. Kahvddžić (Mustafa) Amra 29.05.2013 710/Ž
184. Agović (Azem) Vildana 05.06.2013 711/Ž
185. Čerim (Fahrudin) Lamija 26.06.2013 712/Ž
186. Alihodžić (Jasmin) Amila 22.06.2013 713/Ž
187. Bezdrob (Esad) Dino 20.06.2013 714/Ž
188. Salihović (Adil) Adela 22.06.2013 715/Ž
189. Tuka (Ivan) Marija 25.06.2013 716/Ž
190. Saračević (Sead) Nadža 02.07.2013 717/Ž
191. Džaferović (Fehim) Mirela 22.06.2013 718/Ž
192. Spahić (Adnan) Hana 02.07.2013 719/Ž
193. Jabučar (Džemo) Nadina 11.06.2013 720/Ž
194. Naprta (Petar) Saša 13.07.2013 721/Ž
195. Žiga (Muhamed) Alisa 13.07.2013 722/Ž
196. Čolić (Fikret) Lejla 15.07.2013 723/Ž
197. Aganović (Hilmija) Elvira 28.06.2013 724/Ž
198. Komljenović (Nikola) Stefan 13.07.2013 725/Ž
199. Mulić (Safet) Arijana 16.07.2013 726/Ž
200. Ćosović (Munever) Anela 18.07.2013 727/Ž
201. Berbić (Jasmin) Armin 22.06.2013 728/Ž
202. Hasanbegović (Armin) Armin 22.06.2013 729/Ž
203. Bećar (Šefkija) Ismet 10.07.2013 730/Ž
204. Aščić (Nihad) Azra 17.06.2013 731/Ž
205. Rakanović (Željko) Denis 22.06.2013 732/Ž
206. Kundo (Atif) Emina 22.06.2013 733/Ž
207. Baždar (Alija) Alisa 22.06.2013 734/Ž
208. Čaušević (Esad) Minela 22.06.2013 735/Ž
209. Avdukić (Izet) Nermina 01.07.2013 736/Ž
210. Dervišević (Ibrahim) Tina 08.07.2013 737/Ž
211. Tavra (Radenko) Nina 13.07.2013 738/Ž
212. Lutvić (Adem) Haris 19.07.2013 739/Ž
213. Milišić (Omer) Ajla 13.07.2013 740/Ž
214. Unkić (Emir) Jilma 13.07.2013 741/Ž
215. Dudo (Hamid) Elma 19.07.2013 742/Ž
216. Husaković (Nahid) Anel 03.09.2013 743/Ž
217. Pavlić (Marin) Nikolina 03.09.2013 744/Ž
218. Žuljević (Miro) Nela 03.09.2013 745/Ž
219. Hadžipašić (Hamdija) Emina 20.06.2013 746/Ž
220. Žgalj (Samir) Sumeja 10.07.2013 747/Ž
221. Tabak (Rašid) Almedina 01.07.2013 748/Ž
222. Karić (Mirsad) Selma 11.07.2013 749/Ž
223. Paparević (Husein) Anela 11.09.2013 750/Ž
224. Crnovršanin (Jusuf) Melisa 13.09.2013 751/Ž
225. Šehić (Hasan) Eda 17.09.2013 752/Ž
226. Čomor (Meho) Amina 13.09.2013 753/Ž
227. Kubat (Ferid) Semira 25.06.2013 754/Ž
228. Karaahmetović (Hašim) Hašim 18.09.2013 755/Ž
229. Ahmetović (Ramiz) Semina 10.07.2013 756/Ž
230. Fadilpašić (Asim) Elvedina 17.09.2013 757/Ž
231. Selimović (Mesud) Edibna 17.09.2013 758/Ž
232. Sadiković (Kasim) Nejra 05.06.2013 759/Ž
233. Đuderija (Hasan) Sanida 22.06.2013 760/Ž
234. Turkušević (Nihad) Medina 10.09.2013 761/Ž
235. Kurić (Osman) Arduana 10.09.2013 762/Ž
236. Poljo (Jusuf) Emra 10.09.2013 763/Ž
237. Babić (Džemal) Omer-Jasmin 10.09.2013 764/Ž
238. Tvrtković (Samir) Selma 10.09.2013 765/Ž
239. Kaiser (Sreten) Natalija 10.09.2013 766/Ž
240. Hodo (Almin) Selma 17.09.2013 767/Ž
241. Karić (Suad) Saud 23.09.2013 768/Ž
242. Avdagić (Meho) Amira 08.07.2013 769/Ž
243. Imamović (Senad) Senka 10.09.2013 770/Ž
244. Bakula (Marinko) Danica 20.09.2013 771/Ž
245. Kurić (Almir) Edin 13.07.2013 772/Ž
246. Zavitan (Hariz) Merima 26.06.2013 773/Ž
247. Boloban (Ismet) Anel 10.09.2013 774/Ž
248. Kukić (Ibrahim) Muamer 10.09.2013 775/Ž
249. Čalija (Vahid) Eldin 24.09.2013 776/Ž
250. Ajanović (Refik) Maida 24.09.2013 777/Ž
251. Čalkić (Selmir) Đenita 26.09.2013 778/Ž
252. Bučan (Mersat) Zana 10.09.2013 779/Ž
253. Pantelić (Mladen) Ivana 18.09.2013 780/Ž
254. Bučan (Ćemal) Elvis 17.09.2013 781/Ž
255. Kasupović (Šemsudin) Almir 17.09.2013 782/Ž
256. Biberović (Ismet) Nejla 07.09.2013 783/Ž
257. Čomor (Vejsil) Adnan 247.09.2013 784/Ž
258. Dupovac (Hurem) Mađida 24.09.201,3 785/Ž
259. Aljović (Alija) Amar 21.06.2013 786/Ž
260. Demić (Zvonko) Amina 13.07.2013 787/Ž
261. Pilav (Remzija) Nermina 22.04.2013 788/Ž
262. Jusufbašić (Senad) Emina 17.09.2013 789/Ž
263. Bijelonja (Amir) Amina 17.09.2013 790/Ž
264. Melkić (Idriz) Selma 17.09.2013 791/Ž
265. Veljković (Sulejman) Enela 17.09.2013 792/Ž
266. Šimić (Antun) Marijana 17.09.2013 793/Ž
267. Pranjković (Ivo) Marinka 17.09.2013 794/Ž
268. Hrnjičić (Enes) Jasna 17.09.2013 795/Ž
269. Bjelak (Edib) Dženita 17.09.2013 796/Ž
270. Perenda (Azam) Sabina 17.09.2013 797/Ž
271. Salihović (Smajo) Nadžida 17.09.2013 798/Ž
272. Đurić (Milan) Nina 17.09.2013 799/Ž
273. Softić (Ismet) Dina 17.09.2013 800/Ž
274. Hasanbegović (Midhat) Elma 17.09.2013 801/Ž
275. Čajić (Salim) Sead 25.09.2013 802/Ž
276. Vego (Miro) Maša 26.09.2013 803/Ž
277. Omerović (Alija) Admira 17.09.2013 804/Ž
278. Jašarević (Hilmo) Munevera 17.09.2013 805/Ž
279. Dučić (Mujo) Ehlimana 17.09.2013 806/ž
280. Kruško (Izudin) Naida 18.09.2013 807/Ž
281. Škoro (Magbul) Amra 17.09.2013 808/Ž
282. Ćemo (Ramiz) Edna 30.09.2013 809/Ž
283. Berberović (Zoran) Mia 11.09.2013 810/Ž
284. Sandžaktarević (Jasenko) Ines 28.09.2013 811/Ž
285. Mehić (Kasim) Alma 20.09.2012 640/Ž
286. Hodžurda (Bajazid) Melina 19.09.2012. 577/SR
287. Iščerić (Nusret) Nejra 13.09.2012. 578/SR
288. Bešlija (Ernad) Arman 19.09.2012. 579/SR
289. Klačar (Dejan) Ivana 19.09.2012. 580/SR
290. Bahtić (Fikret) Muhamed 19.09.2012. 581/SR
291. Mustafić (Asim) Asja 19.09.2012. 582/SR
292. Lendo (Hilmija) Sanela 26.09.2012. 583/SR
293. Halač (Mujo) Anel 07.09.2012. 584/SR
294. Silajdžić (Sadik) Merima 24.09.2012. 585/SR
295. Šetkić (Vahid) Almira 26.09.2012. 586/SR
296. Oputar (Osman) Esad 12.09.2012. 587/SR
297. Ibrahimović (Šehap) Suada 11.07.2012. 588/SR
298. Nurković (Rustem) Sibela 19.09.2012. 589/SR
299. Memić (Dževad) Merisa 06.09.2012. 590/SR
300. Sušić-Zlojo (Mirsad) Sanita 19.10.2012. 591/SR
301. Ćano (Ismet) Melita 12.09.2012. 592/SR
302. Kesić (Senad) Belma 19.09.2012. 593/SR
303. Tabaković (Adil) Adnan 19.09.2012. 594/SR
304. Tabaković (Ibro) Edina 12.09.2012. 595/SR
305. Peštek (Aziz) Lejla 17.09.2012. 596/SR
306. Tahirović (Jašar) Lejla 19.09.2012. 597/SR
307. Šabić (Atif) Abaz 24.09.2012. 598/SR
308. Bašić (Sulejman) Amila 12.03.2012. 599/SR
309. Piknjač (Sinan) Aiša 17.09.2012. 600/SR
310. Džinić (Dženan) Dženana 24.09.2012 601/SR
311. Halilović (Alija) Azra 12.09.2012 602/SR
312. Hadžić (Ahmed) Amra 27.09.2012. 603/SR
313. Bešlija (Akif) Nedina 19.09.2012. 604/SR
314. Sardžić (Marko) Iva 19.09.2012. 605/SR
315. Rajić (Zvonko) Marjan 10.09.2012. 606/SR
316. Petrović (Josip) Tonči 30.10.2012. 607/SR
317. Kulović (Fuad) Adnan 23.10.2012. 608/SR
318. Tinjak (Ismet) Rusmira 19.09.2012. 609/SR
319. Hudić (Huse) Indira 27.09.2012. 610/SR
320. Lačević (Hasan) Valida 08.10.2012. 611/SR
321. Muharemović (Edib) Halida 01.10.2012. 612/SR
322. Smajić (Murat) Zilha 07.11.2012. 613/SR
323. Berkovac (Sefedin) Leijla 12.09.2012. 614/SR
324. Zeković (Dragan) Ivana 06.09.2012. 615/SR
325. Drinjaković (Mirsad) Jasmina 13.02.2013. 616/SR
326. Pljevljak (Nazif) Adis 20.02.2013. 617/SR
327. Suljić (Zijad) Nudžejma 07.02.2013. 618/SR
328. Turković (Ismet) Arnesa 13.02.2013. 619/SR
329. Tahmaz (Muhamed) Lejla 21.02.2013. 620/SR
330. Karahodžić (Ahmet) Mersiha 20.02.2013. 621/SR
331. Kulender (Namik) Amra 30.01.2013. 622/SR
332. Avdić (Huso) Sanela 07.03.2013. 623/SR
333. Husejnović (Enes) Alen 13.02.2013. 624/SR
334. Kovačević (Mehmed) Belma 13.02.2013 625/SR
335. Ždralović (Muhamed) Amela 07.02.2013. 626/SR
336. Šejto (Sead) Elma 30.01.2013. 627/SR
337. Mujakić (Amir) Arnela 13.02.2013. 628/SR
338. Petrović (Rešad) Elvira 12.09.2012. 629/SR
339. Terzić (Zoran) Ela 19.02.2013. 630/SR
340. Bogućanin-Sarvan (Nusret) Jasmina 21.06.2013. 631/SR
341. Josipović (Borislav) Tanja 13.02.2013. 632/SR
342. Aldžić (Hasan) Naida 29.06.2013. 633/SR
343. Hadžić (Salih) Aida 13.07.2013. 634/SR
344. Šubo (Salko) Amela 21.06.2013. 635/SR
345. Mustedanagić (Mirsad) Mirsudina 05.07.2013. 636/SR
346. Memić (Zijad) Ermin 04.07.2013. 637/SR
347. Rizvić (Suad) Sabira 29.06.2013. 638/SR
348. Hebilović (Alija) Amra 29.06.2013. 639/SR
349. Džinić (Omer) Amela 12.07.2013. 640/SR
350. Košuta (Munir) Fatmir 29.06.2013. 641/SR
351. Duranović (Hazim) Emina 29.06.2013. 642/SR
352. Merdžanić (Salem) Jasmina 04.07.2013. 643/SR
353. Sužanj (Hamid) Aldina 29.06.2013. 644/SR
354. Bosno (Ismet) Jasmina 20.06.2013. 645/SR
355. Tendžo (Omer) Senija 29.06.2013. 646/SE
356. Kurtović (Hamdo) Minela 04.07.2013. 647/SR
357. Čolaković (Mahir) Sabina 04.07.2013. 648/SR
358. Jarović (Huso) Amila 10.07.2013. 649/SR
359. Kahvić (Muamer) Merima 29.06.2013. 650/SR
360. Čavčić (Hasan) Mujesira 20.06.2013. 651/SR
361. Mušanović (Naser) Selma 05.07.2013. 652/SR
362. Jašarspahić (Mirsad) Sedžad 21.06.2013. 653/SR
363. Pržulj (Goran) Violeta 29.06.2013. 654/SR
364. Mujić (Mehmed) Azra 06.07.2013. 655/SR
365. Resić (Enes) Senad 01.07.2013. 656/SR
366. Bakaran (Aziz) Aldina 01.07.2013. 657/SR
367. Agović (Kenan) Ilma 01.07.2013. 658/SR
368. Muhović (Munever) Minela 13.07.2013. 659/SR
369. Halebić (Fadil) Amra 21.06.2013. 660/SR
370. Čelik (Hidajet) Saima 12.07.2013. 661/SR
371. Gračanin (Nikola) Dunja 12.07.2013. 662/SR
372. Gačević (Ismet) Nada 04.07.2013. 663/SR
373. Ožegović (Ševko) Amela 21.06.2013. 664/SR
374. Šišić (Safet) Nermina 01.07.2013. 665/SR
375. Drakovac (Ševko) Arnela 05.07.2013. 666/SR
376. Ramović (Mirsad) Amila 04.07.2013. 667/SR
377. Gilić (Ganija) Lejla 30.01.2013. 668/SR
378. Džemidžić (Emir) Ernis 01.07.2013. 669/SR
379. Bajramović (Zorislav) Sandra 22.01.2013. 670/SR
380. Horozović (Ismet) Maida 02.07.2012. 671/SR
381. Bešlaga (Ramo) Elma 29.06.2013. 672/SR
382. Jusić (Esad) Lejla 29.06.2013. 673/SR
383. Softić (Enes) Jasmin 29.06.2013. 674/SR
384. Mehić (Muhamed) Mirnesa 04.07.2013. 675/SR
385. Zećo (Mujo) Irma 06.07.2013. 676/SR
386. Hadžalić (Šukrija) Nermina 06.09.2013. 677/SR
387. Efendić (Fehim) Nermina 29.06.2013. 678/SR
388. Hadžimurati (Esad) Eldina 06.09.2013. 679/SR
389. Berbić (Muhamed) Nermina 13.07.2013. 680/SR
390. Velić (Ismet) Amina 06.09.2013. 681/SR
391. Muhić (Enver) Bernisa 14.09.2013. 682/SR
392. Džerizović (Sead) Amila 06.09.2013. 683/SR
393. Džerizović (Sead) Amna 06.09.2013. 684/SR
394. Zukanović (Zahid) Edin 02.09.2013. 685/SR
395. Kraković (Esed) Emina 13.09.2013. 686/SR
396. Huskić (Mirsad) Dženeta 19.09.2013. 687/SR
397. Džaferović (Alija) Irnesa 19.09.2013 688/SR
398. Ibišević (Lutvija) Meliha 19.09.2013. 689/SR
399. Ibrahimović (Suljo) Subhija 19.09.2013. 690/SR
400. Rovčanin (Nehad) Dženita 25.09.2013. 691/SR
401. Sokolović (Mevludin) Šemsa 19.09.2013. 692/SR
402. Baotić (Ivo) Marija 06.09.2013. 693/SR
403. Lihovac (Šaban) Almedina 05.09.2013. 694/SR
404. Porović (Mersid) Lahira 25.09.2013. 695/SR
405. Efendić (Muhamed) Aiša 13.09.2013. 696/SR
406. Osmanović (Ramo) Admira 13.09.2013. 697/SR
407. Štrkalj (Franci) Sanela 23.09.2013. 698/SR
408. Imamović (Refik) Dženita 19.09.2013. 699/SR
409. Pehlivan (Alija) Aida 23.09.2013. 700/SR
410. Termiz (Halil) Sadeta 06.09.2013. 701/SE
411. Sirćo (Muhamed) Mevlida 23.09.2013. 702/SR
412. Piknjač (Mirsad) Amina 23.09.2013. 703/SR
413. Krpo (Sabahudin) Elma 23.09.2013. 704/SR
414. Jusufović (Fehim) Amela 23.09.2013. 705/SR
415. Rizo (Husnija) Enisa 23.09.2013. 706/SR
416. Hodžić (Mustafa) Edita 12.09.2013. 707/SR
417. Ibrišimović (Zijad) Džanela 13.09.2013. 708/SR
418. Glavočević (Mato) Kristina 14.09.2013. 709/SR
419. Spahić (Nijaz) Fatima 10.09.2013. 710/SR
420. Šerbo (Muhamed) Irnesa 13.09.2013. 711/SR
421. Albinović (Senad) Amanda 26.09.2013. 712/SR
422. Ramić (Zijad) Nermina 10.09.2013. 713/SR
423. Lovrinović (Živko) Matea 25.09.2013. 714/SR
424. Hodo (Alija) Tatjana 14.09.2013. 715/SR
425. Čardaković (Mehmedalija) Almira 25.09.2013. 716/SR
426. Mujezin (Rasim) Vildana 25.09.2013. 717/SR
427. Heljo (Muamer) Lejla 23.09.2013. 718/SR
428. Hodžić (Đulaga) Emir 13.09.2012. 340/SMS
429. Bikić (Velija) Elvis 13.09.2012. 341/SMS
430. Čirak (Mujčo) Melisa 05.07.2012 342/SMS
431. Mujević (Harbo) Haris 13.09.2012 343/SMS
432. Hidić (Safet) Samir 13.09.2012 344/SMS
433. Hodžić (Muhamed) Nedim 13.09.2012 345/SMS
434. Ibrišimović (Nedžad) Zlatan 13.09.2012 346/SMS
435. Gec (Asim) Indira 13.09.2012 347/SMS
436. Kobilić (Aljo) Samir 13.09.2012 348/SMS
437. Sirovina (Murat) Besim 18.09.2012 349/SMS
438. Čelik (Hamid) Dženeta 04.09.2012 350/SMS
439. Hadžović (Sead) Admir 13.09.2012 351/SMS
440. Puščul (Fahrudin) Elmir 18.09.2012 352/SMS
441. Terović (Fahrudin) Berin 19.09.2012 353/SMS
442. Šepić (Fikret) Aladin 13.09.2012 354/SMS
443. Bešar (Nasuf) Zikret 21.01.2012 355/SMS
444. Tanović (Muharem) Alen 13.09.2012 356/SMS
445. Pandur (Muradif) Amar 04.09.2012 357/SMS
446. Kerić (Ismet) Ismar 13.09.2012 358/SMS
447. Bašić (Midhat) Jasmina 13.09.2012 359/SMS
448. Mujanović (Muhamed) Alisa 04.09.2012 360/SMS
449. Kubat (Smajil) Armela 04.09.2012 361/SMS
450. Gojak (Mustafa) Mirsada 04.09.2012 362/SMS
451. Ibrak (Fehret) Elma 04.09.2012 363/SMS
452. Dacić (Rahman) Ernad 13.09.2012 364/SMS
453. Briga (Mustafa) Nejla 18.09.2012 365/SMS
454. Karamustafić (Kasim) Saudin 10.07.2012 366/SMS
455. Šahić (Osman) Kenan 28.09.2012 367/SMS
456. H. Mehmedović (Muhamed) Emir 12.06.2012 368/SMS
457. Menzilović (Sabit) Senadin 14.09.2012 369/SMS
458. Zulović (Šaćir) Elvis 29.10.2012 370/SMS
459. Hrvat-Kadić (Salko) Izabela 19.02.2012 371/SMS
460. Kurbagić (Mustafa) Ahmet 31.01.2013 372/SMS
461. Kavazović (Kenan) Almir 02.02.2013 373/SMS
462. Anabusi (Asad) Inan 31.01.2013 374/SMS
463. Malohodžić (Omer) Samir 24.02.2013 375/SMS
464. Dučić (Miralem) Haris 21.02.2013 376/SMS
465. Bušatlija (Goran) Dino 23.02.2013 377/SMS
466. Bekan (Hamdija) Ahmo 19.02.2013 378/SMS
467. Alijagić (Kadrija) Senad 21.02.2013 379/SMS
468. Silajdžija (Murat) Zejd 24.01.2013 380/SMS
469. Efendić (Mirsad) Elma 10.09.2012 381/SMS
470. Kopić (Rusmir) Zlatan 23.02.2013 382/SMS
471. Dževlan (Galib) Adnan 22.04.2013 383/SMS
472. Kukić (Haraga) Rusmir 22.04.2013 384/SMS
473. Hajlovac (Ejub) Adis 06.05.2013 385/SMS
474. Omerović (Amir) Delila 27.02.2013 386/SMS
475. Nukić (Emin) Enver 09.07.2013 387/SMS
476. Bičević (Izet) Emir 20.06.2013 388/SMS
477. Bukvić (Eniz) Adnan 20.06.2013 389/SMS
478. Raketa (Toško) Srđan 01.07.2013 390/SMS
479. Rajić (Mijo) Ivica 05.07.2013 391/SMS
480. Softa (Josip) Vanja 09.07.2013 392/SMS
481. Ćelović (Ekrem) Halil 09.07.2013 393/SMS
482. Fejzić (Hazim) Ammar 09.07.2013 394/SMS
483. Tučić (Ibrahim) Husein 20.06.2013 395/SMS
484. Hasić (Ćazim) Mirsad 28.06.2013 396/SMS
485. Harba (Razim) Dževad 28.06.2013 397/SMS
486. Palić (Muharem) Mirsad 09.07.2013 398/SMS
487. Demić (Zvonko) Amar 02.07.2013 399/SMS
488. Soldar (Mirko) Suzana 09.07.2013 400/SMS
489. Stjepanović (Željko) Nina 02.07.2013 401/SMS
490. Nišić (Zoran) Goran 02.07.2013 402/SMS
491. Alispahić (Taib) Aldin 02.07.2013 403/SMS
492. Alić (Dževad) Suad 20.06.2013 404/SMS
493. Mahmutagić (Šefket) Midhat 28.06.2013 405/SMS
494. Golijanin (Radovan) Mladenka 09.07.2013 406/SMS
495. Forcan (Ranko) Đorđe 09.07.2013 407/SMS
496. Prašo (Muhamed) Mirza 12.07.2013 408/SMS
497. Baban (Marko) Nevena 12.07.2013 409/SMS
498. Pandur (Meho) Fadil 09.07.2013 410/SMS
499. Ljaljić (Muhamed) Mustafa 09.07.2013 411/SMS
500. Hondo (Mehmed) Sedin 05.09.2013 412/SMS
501. Kovač (Šefik) Elvir 15.07.2013 413/SMS
502. Došlo (Milan) Nikolina 05.09.2013 414/SMS
503. Šabeta (Ferid) Ferid 05.09.2013 415/SMS
504. Čizmić (Muhamed) Mahir 05.09.2013 416/SMS
505. Lepić (Nagib) Harun 05.09.2013 417/SMS
506. Kovač (Senad) Mirdan 05.09.2013 418/SMS
507. Khattab (Ismail) Ahmed 26.06.2013 419/SMS
508. Ćosić (Sajid) Anesa 05.09.2013 420/SMS
509. Turčalo (Kasim) Armin 28.06.2013 421/SMS
510. Jašarević (Senad) Alisa 28.06.2013 422/SMS
511. Radan (Milan) Vladan 15.07.2013 423/SMS
512. Hafizović (Aziz) Amel 19.06.2013 424/SMS
513. Kolar (Rasim) Mirzeta 15.07.2013 425/SMS
514. Agetović (Senid) Amar 05.09.2013 426/SMS
515. Štrbo (Nijaz) Adisa 05.09.2013 427/SMS
516. Arnautović (Rizah) Samir 09.09.2013 428/SMS
517. Miletić (Izet) Fatima 05.07.2013 429/SMS
518. Nefić (Jasmin) Emir 05.09.2013 430/SMS
519. Hajdarpašić (Sabahet) Edin 09.09.2013 431/SMS
520. Maslo (Ibrahim) Semir 09.09.2013 432/SMS
521. Pepić (Fadil) Džemil 13.09.2013 433/SMS
522. Hasanović (Ibrahim) Denis 13.09.2013 434/SMS
523. Šahinpašić (Muhamed) Edin 06.09.2013 435/SMS
524. Širić (Anto) Dajana 05.09.2013 436/SMS
525. Grbešić (Božo) Ivica 22.06.2013 437/SMS
526. Blaž (Mijo) Mario 05.09.2013 438/SMS
527. Hadžić (Kemal) Šeherzada 09.09.2013 439/SMS
528. Dedić (Esad) Edin 08.07.2013 440/SMS
529. Hajdarovac (Nafil) Ermin 05.09.2013 441/SMS
530. Omerović (Harudin) Sedin 20.06.2013 442/SMS
531. Marković (Stipo) Gordana 09.07.2013 443/SMS
532. Jeličić (Mirko) Draženko 02.07.2013 444/SMS
533. Kristić (Josip) Martina 13.09.2013 445/SMS
534. Fuka (Abdulah) Azra 12.09.2013 446/SMS
535. Mušikić (Edhem) Tarik 05.09.2013 447/SMS
536. Ivazović (Hajrudin) Almin 09.09.2013 448/SMS
537. Mustajbašić (Sabit) Malik 15.09.2013 449/SMS
538. Belko (Esad) Sedina 05.09.2013 450/SMS
539. Đuderija (Murat) Jasmin 09.09.2013 451/SMS
540. Serdarević (Fuad) Elvedina 05.07.2013 452/SMS
541. Mirčić (Želimir) Igor 07.09.2013 453/SMS
542. Huskić (Hamdo) Eniz 09.09.2013 454/SMS
543. Papić (Suad) Arijana 05.09.2013 455/SMS
544. Kolčaković (Ibrahim) Halid 13.09.2013 456/SMS
545. Huseinović (Nusret) Samir 07.09.2013 457/SMS
546. Tabak (Suad) Ahmed 09.09.2013 458/SMS
547. Polimac (Mirzet) Mirela 02.07.2013 459/SMS
548. Kalabić (Hilmo) Edna 01.07.2013 460/SMS
549. Hodžić (Đulaga) Emir 13.09.2012. 340/SMS

Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Đogić (Ševala) Denis 01/11/2012 67/II-PIR
2. Bajramović (Ismet) Melina 08/11/2012 68/II-PIR
3. Elezović (Rusmin) Jasmina 13/11/2012 69/II-PIR
4. Vladović (Safet) Amira 14/11/2012 70/II-PLG
5. Han (Adolf) Jelena 15/11/2012 71/II-DHR
6. Lalović (Miroslav) Minja 15/11/2012 72/II-PIR
7. Gavrić (Zdravko) Saša 16/11/2012 73/II-PIR
8. Tahmiščija (Edhem) Mejra 28/11/2012 74/II-PLG
9. Lutvić (Nail) Fadil 12/12/2012 75/II-PLG
10. Haščić (Hasan) Jasmin 11/12/2012 76/II-PIR
11. Čamdžić (Izet) Denis 03/12/2012 77/II-PIR
12. Dervić (Salko) Melisa 12/12/2012 78/II-PLG
13. Biogradlija (Nazif) Arnes 25/01/2013 79/II-PIR
14. Muharemović (Ibrahim) Ensar 25/01/2013 80/II-PIR
15. Krajina (Senad) Saša 29/01/2013 81/II-PLG
16. Gološ (Šefko) Elvis 29/01/2013 82/II-PLG
17. Habul (Vehbija) Adnan 30/01/2013 83/II-PIR
18. Merdanović (Senad) Anela 13/03/2013 84/II-PLG
19. Dervišević (Munir) Admir 13/03/2013 85/II-PIR
20. Vlajčić (Sulejmen) Haris 13/03/2013 86/II-PIR
21. Fazlić (Enver) Alma 19/03/2013 87/II-DHR
22. Barišić (Vlado) Zlatko 20/03/2013 88/II-PLG
23. Jeleč (Sulejman) Nermina 20/03/2013 89/II-PIR
24. Sulejmanović (Omer) Sedina 15/05/2013 90/II-PLG
25. Karaahmetović (Rešad) Senad 20/05/2013 91/II-PIR
26. Begić (Asim) Eniz 20/05/2013 92/II-PIR
27. Kereš (Edhem) Irhad 20/05/2013 93/II-PLG
28. Muhović (Sulejman) Dženeta 22/05/2013 94/II-PIR
29. Efendić (Izet) Ahmed 22/05/2013 95/II-PIR
30. Todorović (Drago) Daliborka 22/05/2013 96/II-PIR
31. Duhović (Omer) Samira 22/05/2013 97/II-PLG
32. Mehremić (Ismet) Faris 17/06/2013 98/II-PIR
33. Ahmetović (Ramiz) Amina 28/05/2013 99/II-PIR
34. Hadžić (Alija) Mirsada 26/06/2013 100/II-PLG
35. Tutić (Džemal) Amra 26/06/2013 101/II-PLG
36. Huseinović (Nasuf) Arijana 18/09/2013 102/II-PLG
37. Avdagić (Midhat) Evelina 18/09/2013 103/II-PLG
38. Vatrić (Midhat) Midhata 18/09/2013 104/II-PLG
39. Velić (Zihnija) Dženan 19/09/2013 105/II-PLG
40. Ajanović (Esad) Alen 19/09/2013 106/II-PLG
41. Hrelja (Meho) Irnes 19/09/2013 107/II-PLG
42. Muratović (Edib) Enes 19/09/2013 108/II-PLG
43. Kovač (Damir)Vanja 19/09/2013 109/II-PIR
44. Hadžić (Amira) Arijel 20/09/2013 110/II-PLG
45. Lakočević (Abdulah) Zana 07/12/2012 32/II-SOC
46. Bajrektarević (Nasko) Ziza 16/01/2013 33/II-SOC
47. Ibišević (Izet) Enesa 16/01/2013 34/II-SOC
48. Ljubčić (Ibro) Merima 24/01/2013 35/II-SOC
49. Gušić (Saudin) Admir 24/01/2013 36/II-SOC
50. Hasanović (Ibro) Vedad 14/03/2013 37/II-SOC
51. Kevilj (Ibrahim) Erna 14/03/2013 38/II-SOC
52. Hamzić (Ramiz) Amela 14/03/2013 39/II-SOC
53. Velić (Kemal) Amela 12/03/2013 40/II-SOC
54. Bosankić (Meho) Elma 12/03/2013 41/II-SOC
55. Šimić (Ilija) Neven 19/03/2013 42/II-SOC
56. Redžepagić (Ismet) Fikreta 15/05/2013 43/II-SOC
57. Šećerbajtarević (Rasim) Samid 15/05/2013 44/II-SOC
58. Polimac (Huso) Amina 20/09/2013 45/II-SOC
59. Sarajlić (Adem) Nejra 20/09/2013 46/II-SOC
60. Banović (Slavko) Vesna 20/09/2013 47/II-SOC
61. Curanović (Sead) Edita 23/09/2013 48/II-SOC
62. Lakočević (Abdulah) Zana 07/12/2012 32/II-SOC
63. Brkić (Aziz) Minela 29.10.2012 93/II-PR
64. Hafizadić (Refik) Faris 08.11.2012 94/II-PR
65. Džanković (Hasan) Anel 08.11.2012 95/II-KN
66. Husejnović (Šukrija) Almira 15.11.2012 96/II-KN
67. Muminović (Hajrudin) Emra 19.11.2012 97/II-PR
68. Alibašić (Šerif) Jasminka 20.11.2012 98/II-PR
69. Ahmetagić (Medo) Merdisa 22.11,.2012 99/II-KN
70. Džuho (Izudin) Minela 29.11.2012 100/II-PR
71. Omerbašić (Salko) Ajla 06.12.2012 101/II-PR
72. Srebrović (Esad) Melisa 06.12.2012 102/II-PR
73. Skeleđija (Ismet) Aida 06.12.2012 103/II-PR
74. Lisak (Nedim) Sanita 10.12.2012 104/II-PR
75. Živković (Rajko) Zvjezdan 11.12.2012 105/II-KN
76. Rajić (Anto) Marijana 18.12.2012 106/II-PR
77. Ribić (Esad) Emina 15.01.2013 107/II-PR
78. Kapo (Hajrudin) Lejla 24.01.2013 108/II-KN
79. Šlakić (Besim) Bernisa 24.01.2013 109/II-KN
80. Kazić (Mehmed) Emira 24.01.2013 110/II-KN
81. Selimović (Muharem) Selma 05.02.2013 111/II-PR
82. Bulbul (Mirsad) Mirela 05.02.2013 112/II-PR
83. Devlić (Fikret) Safija 05.02.2013 113/II-PR
84. Klisura (Slavko) Anja 05.02.2013 114/II-PR
85. Gojak (Mule) Adisa 23.04.2013 115/II-PR
86. Okanović (Mirhad) Hazim 16.04.2013 116/II-PR
87. Vučetić (Božo) Vuk 15.05.2013 117/II-KN
88. Šteko (Marko) Jelena 15.05.2013 118/II-PR
89. Hrustemović (Azem) Edita 21.05.2013 119/II-PR
90. Agović (Rizo) Fatima 21.05.2013 120/II-PR
91. Selimović (Ramo) Admira 21.05.2013 121/II-PR
92. Zukanović (Hazim) Adna 22.05.2013 122/II-PR
93. Dervišević (Fadil) Aldina 28.05.2013 123/II-PR
94. Šabanović (Sulejman) Emil 28.05.2013 124/II-PR
95. Bezdrov (Velid) Dunja 28.05.2013 125/II-PR
96. Selmanović (Suvad) Lejla 20.06.2013 126/II-KN
97. Jusić (Halil) Majda 24.06.2013 127/II-PR
98. Vukadin (Josip) Višnja 24.06.2013 128/II-PR
99. Čabak (Rade) Nikolina 24.06.2013 129/II-PR
100. Hasanspahić (Mehmed) Aldijana 24.06.2013 130/II-PR
101. Imamović (Dervo) Amra 24.06.2013 131/II-PR
102. Halilović (Ševko) Selma 25.-06.2013 132/II-PR
103. Harbinja (Ismet) Ines 25.06.2013 133/II-PR
104. Džeko (Mehnmed) Elvledina 26.06.2013 134/II-PR
105. Gudelj (Zvonko) Marija 02.07.2013 135/II-PR
106. Pačariz (Enver) Emina 02.07.2013 136/II-KN
107. Klačar (Mujo) Hamdo 02.07.2013 137/II-KN
108. Filišpović (Edhem) Devleta 08.07.2013 138/II-PR
109. Kasapvoić (Refik) Nermana 08.07.2013 139/II-KN
110. Hodžić (Zijad) Lamija 09.09.2013 140/II-KN
111. Hajdar (Rušid) Sejad 09.09.2013 141/II-PR
112. Spahić (Mehmed) Enida 09.09.20123 142/II-PR
113. Tinjak (Mustafa) Selma 09.09.2013 143/II-PR
114. Hajdarević (Ćamil) Mersiha 25.09.2013 144/II-PR
115. Miljević-Jovanović (Borislav) Nataša 25.09.2013 145/II-PR
116. Polunić (Željko) Anita 125.09.2013 146/II-KN
117. Brkić (Aziz) Minela 29.10.2012 93/II-PR
118. Gajić (Đorđo) Snježana 08.11.2012 15/II-SMS
119. Duraković (Hajrudin) Mirza 07.12.2012 16/II-SMS
120. Grabus (Nesib) Nesib 07.12.2012 17/II-SMS
121. Heljić (Munib) Eldin 08.01.2013 18/II-SMS
122. Gljiva (Kadir) Akif 12.03.2013 19/II-SMS
123. Hršumović (Asim) Ademir 12.03.2013 20/II-SMS
124. Šegrt (Ivan) Jedinko 22.05.2013 21/II-SMS
125. Halimić (Sead) Erdin 22.05.2013 22/II-SMS
126. Alispahić (Nezir) Nermin 20.06.2013 23/II-SMS
127. Lučkin (Omo) Safet 22.05.2013 24/II-SMS
128. Durić (Rasim) Ademir 19.07.2013 25/II-SMS
129. Brčić (Miloš) Željko 19.07.2013 26/II-SMS
130. Merzić (Mustafa) Fuad 19.07.2013 27/II-SMS
131. Karamustafić (Šaban) Edin 11.10.2013 28/II-SMS
132. Gajić (Đorđo) Snježana 08.11.2012 15/II-SMS
133. Grcić (Vahid) Selma 29.10.2012. 33/II-SW
134. Bugari (Vehap) Sulejman 06.11.2012. 34/II-SW
135. Halilović (Hazim) Hedija 12.11.2012. 35/II-SW
136. Šaljić (Enver) Ilda 03.12.2012. 36/II-SW
137. Šljivo (Vehbija) Emira 03.12.2012. 37/II-SW
138. Tatarin (Zijad) Kenan 12.12.2012. 38/II-SW
139. Aljićević (Anid) Anida 12.12.2012. 39/II-SW
140. Šahinović (Enver) Nadina 12.12.2012. 40/II-SW
141. Hafizović (Husein) Irma 27.12.2012. 41/II-SW
142. Zvizdić (Šaćir) Menuna 08.01.2013. 42/II-SW
143. Kruško (Izudin) Lejla 19.03.2013. 43/II-SW
144. Karović (Admir) Samra 19.03.2013. 44/II-SW
145. Hadžihalilović (Midhat) Sabina 07.05.2013. 45/II-SW
146. Trnčić (Šefko) Samira 07.05.2013. 46/II-SW
147. Mešić (Šerif) Sadina 07.05.2013. 47/II-SW
148. Begić (Sead) Aldina 07.05.2013. 48/II-SW
149. Čolić (Miroslav) Jelena 13.05.2013. 49/II-SW
150. Selimović (Aziz) Jasmina 13.05.2013. 50/II-SW
151. Islamčević (Suad) Amela 13.05.2013. 51/II-SW
152. Bajrović (Bajram) Denis 15.05.2013. 52/II-SW
153. Krajina (Sabit) Nermina 15.05.2013. 53/II-SW
154. Nenadić (Milan) Ivana 05.06.2013. 54/II-SW
155. Musić (Ismet) Amra 05.06.2013. 55/II-SW
156. Klačar (Ismet) Mirveta 06.06.2013. 56/II-SW
157. Fejzić (Kadir) Amel 26.06.2013. 57/II-SW
158. Rakaj (Alija) Amela 26.06.2013. 58/II-SW
159. Subašić (Vejsil) Suad 26.06.2013. 59/II-SW
160. Amid (Safet) Saida 26.06.2013. 60/II-SW
161. Katović (Muhad) Senada 04.07.2013. 61/II-SW
162. Aleksić (Petar) Sanja 04.07.2013. 62/II-SW
163. Trako (Fadil) Adaleta 04.07.2013. 63/II-SW
164. Sidran (Mirsad) Alma 23.09.2013. 64/II-SW
165. Sidran (Mirsad) Azra 23.09.2013. 65/II-SW
166. Grcić (Vahid) Selma 29.10.2012. 33/II-SW
167. Kara (Hasan) Jasmin 22.10.2012. 138/ZIS
168. Halilović (Muhamed) Esad 22.10.2012. 139/NS
169. Stabančić (Eniz) Mirsad 22.10.2012. 140/ZIS
170. Tajić (Haso) Lea 09.11.2012. 141/K
171. Kozo (Sabit) Alma 03.12.2012. 142/PID
172. Belkić (Ismet) Hajrudin 11.12.2012. 143/NS
173. Bunić (Salko) Maja 14.12.2012. 144/K
174. Šarac (Besim) Amila 14.12.2012. 145/K
175. Šehić (Ramiz) Mahira 14.12.2012. 146/K
176. Škoro (Stanislav) Stipan 18.12.2012. 147/MOED
177. Lepenica (Halil) Nermin 24.12.2012. 148/MJU
178. Fatić (Adžul) Anel 24.12.2012. 149/EI
179. Kaltak (Ante) Božena 04.03.2013. 150/EI
180. Vrućinić (Boško) Dušan 07.03.2013. 151/MOED
181. Sarajkić (Salih) Mirsad 11.03.2013. 152/ZIS
182. Nukica (Hikmet) Belma 11.03.2013. 153/NS
183. Pljevljak (Rešad) Admir 19.03.2013. 154/EI
184. Riđić (Veselinko) Marina 19.03.2013. 155/K
185. Tarahija (Hašim) Mersiha 21.03.2013. 156/DMSZ
186. Alibegović (Mesud) Abdel 21.03.2013. 157/PID
187. Imamović (Emir) Eldin 26.03.2013. 158/MJU
188. Kurahović (Kemal) Senad 26.03.2013. 159/EI
189. Frankić (Ranko) Antonio 27.03.2013. 160/MJU
190. Biber (Osman) Ismail 03.04.2013. 161/MJU
191. Beridan (Izet) Almir 29.04.2013. 162/ZIS
192. Purković (Milovan) Božo 29.04.2013. 163/NS
193. Karić (Eniz) Emin 29.04.2013. 164/ZIS
194. Nuhanović (Emil) Ajna 09.05.2013. 165/MOED
195. Ostojić (Velimir) Velimir 13.05.2013. 166/NS
196. Vrdoljak (Zdravko) Renata 14.05.2013. 167/DMSZ
197. Humo (Omer) Zumreta 14.05.2013. 168/DMSZ
198. Pajić (Ahmet) Šaćir 16.05.2013. 169/EI
199. Suljić (Fikret) Zlatan 20.05.2013. 170/NS
200. Kukan Lagumdžija (Eniz) Elma 28.05.2013. 171/PSIS
201. Soldo (Jure) Mirela 14.06.2013. 172/NS
202. Babić (Mate) Vladimir 14.06.2013. 173/ZIS
203. Fazlić (Omer) Refik 14.06.2013. 174/ZIS
204. Redžo (Sedik) Selma 17.06.2013. 175/PID
205. Čilić (Ibrahim) Una 20.06.2013. 176/EI
206. Pozder (Meho) Mubera 20.06.2013. 177/DMSZ
207. Toromanović (Tale) Amela 20.06.2013. 178/DMSZ
208. Brotlija (Aziz) Ermin 25.06.2013. 179/MOED
209. Čelebić (Nedim) Jasna 28.06.2013. 180/PSIS
210. Bukvić (Ibrahim) Amina 01.07.2013. 181/K
211. Abaza (Imad) Maja 16.07.2013. 182/MOED
212. Sirčo (Ahmed) Armin 16.07.2013. 183/PSIS
213. Bejić (Aljilj) Ramiz 19.07.2013. 184/ZIS
214. Tahmaz-Jamak (Muhamed) Ilhana 27.09.2013. 185/MOED
215. Bešlić (Ferid) Belma 07.10.2013. 186/PID
216. Kara (Hasan) Jasmin 22.10.2012. 138/ZIS
217. Halilović (Muhamed) Esad 22.10.2012. 139/NS

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Piotrovski (Anto) Dubravka 28.11.2012. 405/12
2. Hasanović (Ešref) Melisa 29.11.2012. 406/12
3. Hodžić (Zaim) Hazim 03.12.2012. 407/12
4. Mulagić (Ibro) Elvedin 09.01.2013. 410/13
5. Ibrišimović (Jakub) Omer 09.01.2013. 411/13
6. Kurbegović-Čampara (Mehmed) Nihada 10.01.2013. 412/13
7. Špago (Kasim) Saliha 12.01.2013. 413/13
8. Bekić (Mirsad) Aida 21.01.2013. 414/13
9. Lavić (Adem) Rijad 14.02.2013. 415/13
10. Zeković (Murat) Selma 25.03.2013. 416/13
11. Badurina (Begajeta) Mirela 28.03.2013. 417/13
12. Alibašić (Džemal) Damir 02.04.2013. 418/13
13. Osmić (Hazim) Amer 20.05.2013. 419/13
14. Hodžić (Mujo) Muamer 27.05.2013. 420/13
15. Ramić-Mesihović (Omer) Lejla 29.05.2013. 421/13
16. Zahiragić (Benjamin) Adisa 04.06.2013. 423/13
17. Vučetić (Momčilo) Milica 17.06.2013. 424/13
18. Ćosić (Alija) Alen 09.09.2013. 425/13
19. Injac (Milutin) Danijela 24.12.2012. 28/12
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome

1. Alijagić (Muhamed) Adnan 22.10.2012. 3027/12


2. Kadić (Bahid) Melisa 22.10.2012. 3031/12
3. Vidak (Anto) Anto 19.11.2012. 3032/12
4. Brajanac (Safet) Saudin 19.11.2012. 3033/12
5. Kovačević (Fikret) Mirza 17.12.2012. 3034/12
6. Gaković (Ago) Munir 17.12.2012. 3035/12
7. Mešić (Hilmija) Sanjin 17.12.2012. 3036/12
8. Nuhbegović (Mehmed) Adnan 17.12.2012. 3037/12
9. Mehmedika (Osman) Sead 17.12.2012. 3038/12
10. Sirar (Sakib) Mirza 17.12.2012. 3039/12
11. Sadiković (Selim) Elvis 18.02.2013. 3040/13
12. Herenda (Izudin) Nerim 18.02.2013. 3041/13
13. Jurić (Nikica) Ivan 15.04.2013. 3042/13
14. Muslić (Rasim) Almir 17.06.2013. 3043/13
15. Dizdar (Hasan) Ahmid 17.06.2013. 3044/13
16. Duraković (Muhamed) Anis 17.06.2013. 3045/13
17. Husanović (Fikret) Adem 17.06.2013. 3046/13
18. Omeragić (Muradif) Dino 27.06.2013. 3047/13
19. Muhić (Rusmir) Amir 12.07.2013. 3048/13
20. Azirović (Munib) Edina 15.07.2013. 3049/13
21. Hasković (Hamid) Haris 09.09.2013. 3050/13
22. Šehovac (Dragan) Dejan 30.09.2013. 3051/13

Diplomanti VI stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Ivetić (Velimir) Marija 20.05.2013. 655/13
2. Karić (Vehbija) Senka 12.07.2013. 656/13
3. Kahriman (Mehmed) Edin 27.06.2013. 657/13
Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome diplome
1. Alijagić (Halida) Alma 04.09.2013 359/13
2. Arapović (Zijo) Kemal 04.09.2013 373/13
3. Arnautović (Zajim) Asim 04.09.2013 353/13
4. Avdić (Senahid) Amar 09.09.2013 730/13
5. Babić (Adil) Edin 10.09.2013 726/13
6. Bahuna (Vahid) Enes 10.06.2013 717/13
7. Bajrić (Nermin) Dino 14.06.2013 348/13
8. Bećirović (Nezir) Haris 04.09.2013 345/13
9. Bektaš (Almir) Ajdin 14.06.2013 333/13
10. Belamarić (Josip) Milenko 10.06.2013 713/13
11. Bešlija (Dževad) Dženan 05.09.2013 374/13
12. Bičević (Dževad) Emir 24.06.2013 712/13
13. Bihorac (Ferid) Anel 04.09.2013 357/13
14. Bojić (Ibrahim) Alisa 04.09.2013 362/13
15. Branković (Senad) Edin 14.06.2013 327/13
16. Bravo (Kemal) Eldin 14.04.2008 74/08
17. Briga (Ferid) Sanjin 04.09.2013 735/13
18. Brničanin (Redžep) Enes 10.06.2013 707/13
19. Bujak (Mahir) Ismir 27.08.2013 372/13
20. Curić (Asim) Dženan 04.06.2013 324/13
21. Čampara (Ekrem) Amina 04.09.2012 326/13
22. Čeljo (Nusret) Damir 26.06.2013 330/13
23. Čengić (Edib) Ines 12.06.2013 337/13
24. Čengić (Zulfo) Sabahudin 10.06.2013 719/13
25. Čota (Šekib) Semir 04.09.2013 727/13
26. Ćosić (Mirsad) Anel 02.07.2013 722/13
27. Ćosić (Sakib) Jasmin 09.09.2013 733/13
28. Delibašić (Nezir) Mirza 10.06.2013 720/13
29. Delić (Sadik) Emir 11.06.2013 724/13
30. Dolić (Draško) Kristijan 14.02.2013 321/13
31. Duvnjak (Safet) Danina 25.06.2013 343/13
32. Džanko (Sead) Enes 24.06.2013 716/13
33. Džinić (Zijad) Alen 04.06.2013 338/13
34. Džudžević (Fadil) Adis 01.07.2013 339/13
35. Đozo (Zijad) Nijaz 09.09.2013 728/13
36. Ejubović (Osman) Ahmed 04.09.2013 352/13
37. Fejzović (Elvedin) Adnan 26.06.2013 329/13
38. Fetahović (Mehmed) Lejla 26.06.2013 715/13
39. Filipović (Viktor) Goran 27.08.2013 349/13
40. Hadžić (Sead) Helena 10.06.2013 711/13
41. Hadžić (Sead) Ismar 26.06.2013 706/13
42. Hadžimusić (Edhem) Tarik 04.06.2013 342/13
43. Hamzić (Mirsad) Dino 02.07.2013 336/13
44. Hasanović (Ramo) Avdulah 26.08.2013 729/13
45. Haskić (Nihad) Selma 14.06.2013 331/13
46. Helja (Faruk) Amer 10.09.2013 356/13
47. Hrabač (Boriša) Tomislav 26.08.2013 732/13
48. Husak (Ibrahim) Enes 10.06.2013 700/13
49. Islam (Ibro) Kemal 10.06.2013 704/13
50. Jahić (Sakib) Senad 01.07.2013 341/13
51. Kahriman (Semir) Azur 26.06.2013 361/13
52. Kajmović (Ismet) Almir 04.09.2013 346/13
53. Kamenica (Sakib) Edhem 04.09.2013 360/13
54. Karavdić (Ferid) Melvin 23.01.2013 334/13
55. Klarić (Dragan) Božo 28.01.2013 323/13
56. Korić (Sejad) Senad 04.09.2013 351/13
57. Lužić (Nijaz) Elvedin 04.06.2013 332/13
58. Mahić (Rifet) Jasmin 01.07.2013 328/13
59. Mašić (Esad) Semir 04.09.2013 358/13
60. Mehić (Zakir) Almedin 04.06.2013 703/13
61. Mehmedović (Edvard) Dario 04.09.2013 363/13
62. Milišić (Dževad) Dženan 04.09.2013 368/13
63. Milošević (Slobodan) Semjon 24.06.2013 718/13
64. Mirojević (Mirsad) Armin 04.09.2013 725/13
65. Mujčić (Kasim) Adis 02.07.2013 354/13
66. Mujčić (Kasim) Atif 04.09.2013 355/13
67. Numanović (Osman) Enver 24.06.2013 708/13
68. Omerhodžić (Muhamed) Šejla 04.09.2013 371/13
69. Pašić (Mujo) Mesud 04.09.2013 736/13
70. Pavlakić (Nijaz) Zijada 10.06.2013 723/13
71. Petrović (Goran) Darko 30.08/2013 731/13
72. Piknjač (Himzo) Almir 05.06.2013 697/13
73. Polovina (Abaz) Aner 09.01.2013 322/13
74. Poturak (Raif) Dževad 10.06.2013 721/13
75. Ramić (Šefket) Amir 10.06.2013 698/13
76. Raonić (Nermin) Asmira 04.09.2013 375/13
77. Rastoder (Sadik) Aldin 14.06.2013 335/13
78. Smajlović (Edin) Vedad 02.07.2013 364/13
79. Svraka (Hamdija) Nihad 24.06.2013 709/13
80. Šabanović (Šefik) Amra 04.09.2013 366/13
81. Šabeta (Munib) Arnes 14.06.2013 370/13
82. Šarić (Fajik) Mirza 14.06.2013 325/13
83. Šehagić (Rešad) Nejra 12.06.2013 340/13
84. Šilić (Zdravko) Denis 09.09.2013 737/13
85. Šljivo (Mirsad) Ahmed 05.09.2013 347/13
86. Teskeredžić (Muhidin) Anel 04.06.2013 705/13
87. Torlak (Fuad) Anel 04.09.2013 344/13
88. Tucaković (Dragan) Mario 04.09.2013 350/13
89. Turčinović (Miroslav) Zlatan 02.09.2013 734/13
90. Ustamujić (Esed) Nedžmin 10.06.2013 702/13
91. Velić (Samir) Zrinka 10.06.2013 710/13
92. Vinković (Ivan) Tomica 04.09.2013 367/13
93. Zahiragić (Edin) Faris 26.06.2013 714/13
94. Zekić (Muhamed) Semir 10.06.2013 699/13
95. Zorlak (Vedad) Alan 10.06.2013 701/13
96. Zulčić (Senad) Adnan 04.09.2013 369/13
97. Žigić (Ahmo) Jasmin 30.08.2013 365/13

Drugi ciklus studija

Redni Broj
Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja
broj diplome
diplome
1. Ademović (Jusuf) Ernes 18.03.2013 112/13
2. Ahmet Naci (Mehmet Raci) Dilek 17.12.2012 105/12
3. Alibašić (Derviš) Safet 17.12.2012 107/12
4. Alihodžić (Mehmed) Samir 17.12.2012 104/12
5. Amitović (Vehid) Mirzad 26.06.2013 127/13
6. Arnautović (Hikmet) Ismar 09.07.2013 129/13
7. Avdić (Mujo) Aldin 18.03.2013 113/13
8. Bahtanović (Huso) Hazim 30.09.2013 180/13
9. Bajrović (Mešan) Samedin 19.11.2012 99/12
10. Bakija (Ramiz) Sabrina 19.07.2013 147/13
11. Bašalić (Mujo) Adnan 09.07.2013 133/13
12. Bašić (Refik) Amel 10.07.2013 137/13
13. Bešlija (Dževad) Admir 30.09.2013 157/13
14. Bubalo (Mahmut) Salih 22.10.2012 91/12
15. Buljubašić (Muhidin) Dino 13.09.2013 175/13
16. Curović (Vesna) Bosiljka 26.06.2013 128/13
17. Čamdžić (Ifet) Ismir 19.07.2013 149/13
18. Čaušević (Osman) Denis 30.09.2013 163/13
19. Čelik (Hazir) Merima 10.09.2013 172/13
20. Čizmić (Enes) Dino 17.12.2012 109/12
21. Čorbo (Azem) Adem 19.11.2012 96/12
22. Čuljević (Omer) Adelina 10.07.2013 134/13
23. Čuturić (Hilmo) Damir 19.07.2013 145/13
24. Ćirić (Murat) Alen 10.07.2013 138/13
25. Dervišagić (Mujo) Nejra 19.11.2012 102/12
26. Doder (Predrag) Ivor 16.09.2013 170/13
27. Dupovac (Muhamed) Nedim 19.07.2013 151/13
28. Duran (Beksud) Sven 30.09.2013 168/13
29. Durgut (Murat) Nermin 17.06.2013 123/13
30. Džindo-Džafić (Muhamed) Rusmira 30.09.2013 159/13
31. Fazlagić (Šemsudin) Haris 19.07.2013 153/13
32. Fejzić (Mustafa) Emir 18.07.2013 144/13
33. Fetahović (Mehmed) Džemal 30.09.2013 169/13
34. Gerina (Ermedin) Jasenka 18.03.2013 114/13
35. Glođo (Neđad) Lejla 30.09.2013 167/13
36. Hadžiabdić (Mejra) Aida 18.07.2013 141/13
37. Hadžović (Sejdalija) Adnan 13.09.2013 174/13
38. Halilović (Vahid) Vehid 19.11.2012 100/12
39. Hamamdžić (Asim) Arman 30.09.2013 156/13
40. Hamidović (Ahmet) Semir 22.10.2012 92/12
41. Hasanbegović (Safet) Lejla 18.07.2013 140/13
42. Haznadar (Reuf) Lejla 17.06.2013 120/13
43. Hodžić (Hasan) Ersin 15.04.2012 115/13
44. Hrapović (Mehmed) Edin 19.11.2012 95/12
45. Huseinović (Avdo) Minja 30.09.2013 164/13
46. Huseinović (Nedim) Amir 09.07.2013 130/13
47. Ibraković (Hasan) Abdulah 30.09.2013 181/13
48. Jaganjac (Damir) Haris 18.07.2013 142/13
49. Jahić (Nijaz) Jadranko 30.09.2013 177/13
50. Jusko (Bego) Ismir 09.07.2013 131/13
51. Kadić (Idriz) Dario 17.06.2013 121/13
52. Kahriman (Senad) Semir 30.09.2013 160/13
53. Kahvedžić (Salem) Eman 12.07.2013 155/13
54. Kaljanac (Ekrem) Haris 19.07.2013 146/13
55. Kapetanović (Radoslav) Monika 17.12.2012 108/12
56. Kupus (Omer) Omar 10.09.2013 173/13
57. Kurić (Ibrahim) Semir 30.09.2013 184/13
58. Kurtović (Kerim) Ernad 09.07.2013 132/13
59. Mekić (Munib) Nihad 10.07.2013 136/13
60. Merdan ( Memso) Merima 10.07.2013 135/13
61. Merdžanić (Nermin) Sanela 19.11.2012 101/12
62. Misirlić (Fuad) Jasmina 18.07.2013 143/13
63. Morić (Huso) Jasmin 26.06.2013 126/13
64. Muharemović (Munir) Dino 19.11.2012 97/12
65. Muharemović (Safet) Armina 30.09.2013 158/13
66. Muratagić (Jasmin) Šenol 19.07.2013 148/13
67. Musić (Rajif) Dino 30.09.2013 176/13
68. Mušić (Muhamed) Samir 22.10.2012 93/12
69. Muzurović (Muzafer) Sanel 19.07.2013 150/13
70. Obuća (Ćamil) Džanan 30.09.2013 182/13
71. Omeragić (Osman) Munir 17.06.2013 118/13
72. Omerović (Abid) Asad 17.06.2013 124/13
73. Osmanović (Ibrišim) Omer 17.06.2013 119/13
74. Palata (Nurija) Damir 19.11.2012 98/12
75. Pašagić (Sejad) Sana 30.09.2013 161/13
76. Pešto (Vehid) Adnan 30.09.2013 166/13
77. Pločkinjić (Žarko) Ana 30.09.2013 178/13
78. Salčin (Mirsad) Irma 10.07.2013 139/13
79. Sejdić (Medo) Admir 17.06.2013 117/13
80. Selimović (Ibro) Tarik 30.09.2013 183/13
81. Sijerčić (Avdo) Haris 30.09.2013 179/13
82. Simonović (Svetomir) Srđan 30.09.2013 165/13
83. Smajić (Jakub) Muhamed 17.06.2013 122/13
84. Smajlović (Zakir) Sanela 18.02.2013 110/13
85. Svraka (Sulejmen) Ema 18.02.2013 111/13
86. Šečić (Midhat) Dino 19.07.2013 152/13
87. Šehić (Samer) Ines 30.09.2013 162/13
88. Šehović (Edib) Irma 17.12.2012 106/12
89. Šimunović (Stipo) Ružica 15.04.2013 116/13
90. Talović (Nail) Elmedina 12.07.2013 154/13
91. Tomašević (Sreto) Sanjin 19.11.2012 94/12
92. Vasić (Predrag) Ivana 19.11.2012 103/12
93. Zornić (Rasim) Muhamed 26.06.2013 125/13
94. Žigović (Bejto) Mirzet 10.09.2013 171/13

Magistri nauka

Red. Datum stjecanja Broj


Prezime (Ime oca) Ime
br. diplome diplome
1. Skalonjić (Rasim) Šukrija 29.11.2012. 133/12
2. Kapur (Munib) Adis 14.01.2013. 134/13
3. Pavlović (Milan) Srđan 11.03.2013. 135/13
4. Taslaman (Alija) Elma 25.03.2013. 136/13
5. Jažić (Hikmet) Kenan 24.04.2013. 137/13
6. Čović (Munib) Muhamed 26.06.2013. 138/13
7. Sadžak (Branko) Dejana 02.09.2013. 139/13
8. Aldobašić (Izudin) Sanjin 10.09.2013. 140/13
9. Kadrić (Emir) Zlatan 30.09.2013. 141/13
10. Kalabušić (Hadžo) Almir 10.10.2013. 142/13
11. Jusić (Said) Suad 11.10.2013. 143/13
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I
SIGURNOSNE STUDIJE

Diplomanti VII stepen

Broj
Redni Datum stjecanja
Prezime (Ime oca) Ime diplome
broj diplome
1. Alajmović (Hamdija) Nedin 07.03.2013. 2040
2. Alikavazović (Senad) Almira 17.07.2013. 2071
3. Baručija (Sulejman) Enes 01.07.2013. 2064
4. Bejiqi (Abaz) Mustafë 05.10.2012. 2005
5. Bibuljica (Abaz) Senad 03.10.2013. 2080
6. Biloš (Ivo) Mato 19.12.2012. 2018
7. Bohutinski (Mladen) Adi 09.01.2013. 2025
8. Boja (Enver) Adnan 15.01.2013. 2029
9. Bošnjak (Meho) Asim 14.02.2013. 2038
10. Bošnjak (Veseljko) Mladen 06.02.2013. 2035
11. Brdar (Mersad) Adis 27.03.2013. 2049
12. Bunijevac (Nenad) Dejana 15.01.2013. 2028
13. Bužo (Šerif) Mersiha 13.02.2013. 2037
14. Čeliković (Dževad) Fatima 10.01.2013. 2027
15. Čengić (Enver) Amra 14.06.2013. 2057
16. Ćutuk (Rifet) Emir 12.10.2012. 2006
17. Dedović (Asim) Samra 21.11.2012. 2015
18. Didić (Nusret) Eldin 01.11.2012. 2011
19. Duraković (Hajrudin) Đemal 28.12.2012. 2023
20. Džomba (Džemko) Vildana 29.04.2013. 2055
21. Fadžan (Mujo) Zajko 25.06.2013. 2060
22. Fazlić (Ramiz) Mirsad 05.02.2013. 2031
23. Fazlija (Nebi) Senad 21.06.2013. 2059
24. Filipović (Zoran) Dragana 14.03.2013. 2044
25. Golijanin (Risto) Verica 24.07.2013. 2075
26. Goretić (Asim) Amir 20.09.2013. 2077
27. Gugić (Ibrahim) Senada 19.06.2013. 2058
28. Gurić (Esad) Tahir 28.12.2012. 2022
29. Hiroš (Ekrem) Denis 10.01.2013. 2026
30. Hodžić (Izet) Izudin 07.03.2013. 2041
31. Hodžić (Mehmedalija) Azmira 21.03.2013. 2045
32. Horozović (Ibrahim) Semir 01.07.2013. 2066
33. Hrustić (Nail) Darije 14.03.2013. 2043
34. Iković (Nusret) Nermin 22.07.2013. 2073
35. Jahić (Omer) Dževad 21.11.2012. 2014
36. Jarrar (Ziyad) Samy 10.04.2013. 2052
37. Jusić (Esad) Anis 13.12.2012. 2017
38. Kadić (Sadik) Almir 25.06.2013. 2061
39. Kadrović (Bahrudin) Alma 15.07.2013. 2069
40. Kapetanović (Petar) Vladimir 03.07.2013. 2067
41. Klubička (Branimir) Tanja 30.01.2013. 2030
42. Kurić (Suad) Elvir 28.12.2012. 2024
43. Lečić (Miloje) Emilija 12.07.2013. 2068
44. Madeško (Selim) Denis 03.12.2012. 2016
45. Mahmutović (Fadil) Nermin 07.02.2013. 2036
46. Mašić (Ramiz) Arabella 29.10.2012. 2010
47. Mehić (Alija) Adisa 27.06.2013. 2063
48. Memagić (Ibrahim) Mahir 27.03.2013. 2050
49. Merdić (Dževad) Adnel 15.04.2013. 2053
50. Milutinović (Cvijetin) Nataša 28.03.2013. 2051
51. Moratić (Zoran) Zlatko 17.07.2013. 2072
52. Muderizović (Rizo) Rina 26.06.2013. 2062
53. Mujezinović (Goran) Zana 06.02.2013. 2034
54. Muslija (Suad) Ines 26.12.2012. 2020
55. Neretljak (Sakib) Hamdo 03.10.2013. 2079
56. Okerić (Hašim) Elvedin 28.12.2012. 2021
57. Omanović (Džemko) Tarik 22.03.2013. 2048
58. Peharda (Marijan) Marina 16.07.2013. 2070
59. Plavčić (Mehmed) Emira 24.10.2012. 2009
60. Plavša (Nikola) Ilija 05.02.2013. 2033
61. Ramić (Đevad) Jasmin 27.03.2013. 2047
62. Ramić (Safet) Samir 21.11.2012. 2013
63. Ramljak (Emir) Mirza 01.07.2013. 2065
64. Rebronja (Binjaka) Jasmin 19.11.2012. 2012
65. Repovac (Emin) Alija 25.02.2013. 2039
66. Slišković (Zvonko) Mila 02.10.2012. 2004
67. Stojaković (Ivo) Dinjko 24.09.2013. 2078
68. Šabović (Rifat) Ramo 24.07.2013. 2074
69. Šahman (Rušo) Denis 19.12.2012. 2019
70. Šehić (Meho) Sead 14.03.2013. 2042
71. Šehu (Enver) Burhan 19.10.2012. 2008
72. Trajković (Siniša) Darko 21.03.2013. 2046
73. Vatreš (Dragan) Predrag 05.02.2013. 2032
74. Vehabović (Hasib) Kenita 15.04.2013. 2054
75. Vujičić (Milovan) Branislav 12.10.2012. 2007
76. Zagorica (Mujo) Adis 23.05.2013. 2056
77. Zović (Juro) Marina 30.07.2013. 2076

Diplomanti VI stepen

Broj
Redni Datum stjecanja
Prezime (Ime oca) Ime diplome
broj diplome
1. Begić (Bajro) Faruk 07.12.2012. 856
2. Hrapović (Enver) Esma 23.05.2013. 857
3. Halilović (Nazif) Nihad 24.09.2013. 858

Prvi ciklus studija

Broj
Red. Datum stjecanja
Prezime (Ime oca) Ime diplome
br. diplome
1. Ahmetašević (Husein) Husmir 25.06.2013. 449
2. Ahmić (Hazba) Sandra 10.07.2013. 473
3. Ahmić (Sulejman) Ajdina 12.07.2013. 479
4. Alajbegović (Jasmin) Senka 30.09.2013. 542
5. Alić (Bajazit) Semir 14.02.2013. 403
6. Alić (Dževad) Semir 07.10.2013. 550
7. Alić (Muhamed) Amir 27.02.2013. 409
8. Alihodžić (Fadil) Anita 17.09.2013. 499
9. Asani (Adnan) Jeton 15.02.2013. 405
10. Babić (Luka) Dejan 04.10.2012. 356
11. Bahtić (Fahrudin) Edin 07.02.2013. 401
12. Bakula (Ivica) Irena 30.05.2013. 439
13. Baranac (Vukadin) Dragana 05.06.2013. 440
14. Baričanin (Miloš) Vladanka 30.05.2013. 436
15. Barić (Slavko) Jelena 17.09.2013. 500
16. Bašić (Esed) Nejra 27.09.2013. 537
17. Bečić (Emsud) Ermin 02.07.2013. 466
18. Bečić (Muhamed) Esad 23.11.2012. 381
19. Begić (Adem) Armina 27.06.2013. 458
20. Bekrić (Zoran) Tamara 09.10.2012. 359
21. Belan (Avdo) Jasmin 19.10.2012. 366
22. Bevrnja (Šefik) Sanida 23.07.2013. 493
23. Bjelopoljak (Haris) Harisa 15.07.2013. 483
24. Blažević (Miroslav) Martina 26.06.2013. 456
25. Bojanić (Bjelan) Milica 21.06.2013. 447
26. Borčilo (Atif) Belma 03.12.2012. 384
27. Bošnjak (Nijaz) Ervin 30.09.2013. 545
28. Brdarić (Selver) Amir 25.09.2013. 524
29. Cocalić (Himzo) Nermin 25.09.2013. 517
30. Curović (Nenad) Svjetlana 18.03.2013. 421
31. Cvjetković (Mirko) Danijel 14.06.2013. 443
32. Čakal (Rasim) Zlatan 27.06.2013. 459
33. Čardaklija (Muhamed) Kemal 24.10.2012. 368
34. Čartolovni (Franjo) Nikola 26.04.2013. 427
35. Čečar (Nedeljko) Ognjenka 09.01.2013. 397
36. Čelik (Dragomir) Đorđe 24.09.2013. 513
37. Čeremidžić (Radmilo) Bojan 18.03.2013. 420
38. Čičak (Kadir) Edin 26.06.2013. 457
39. Čobo (Abdulah) Eni 12.07.2013. 482
40. Čopra (Meho) Armina 25.06.2013. 453
41. Ćatić (Vahid) Mirza 14.03.2013. 415
42. Ćato (Šaban) Ermin 19.11.2012. 380
43. Ćetković (Vidoje) Verica 21.12.2012. 393
44. Ćevriz (Slobodan) Tijana 15.05.2013. 433
45. Ćirković (Slavko) Dragan 21.06.2013. 446
46. Ćosić (Josip) Rinaldo 10.09.2013. 495
47. Ćosić (pejo) Ivan 04.10.2012. 355
48. Dedić (Alija) Kenan 25.09.2013. 518
49. Delić (Idriz) Semir 23.09.2013. 509
50. Dervišić (Halid) Adis 09.11.2012. 379
51. Dizdarević (Emir) Emira 02.07.2013. 463
52. Drakovac (Zijad) Nihad 28.12.2012. 396
53. Drmač (Vladimir) Darko 27.09.2013. 539
54. Duraković (Nusret) Armin 24.04.2013. 426
55. Duspara (Davor) Alen 25.09.2013. 525
56. Dževlan (Galib) Adela 23.09.2013. 508
57. Đokić (Srđan) Branko 18.03.2013. 419
58. Đokić (Srđan) Miloš 14.05.2013. 431
59. Elez (Tomislav) Dušan 25.09.2013. 522
60. Fejzić (Mirsad) Admir 26.09.2013. 530
61. Gabrić (Jadranko) Vedran 04.07.2013. 471
62. Gačanin (Svetko) Miljana 12.07.2013. 478
63. Galić (Nikola) Petar 17.12.2012. 387
64. Gazić (Mirsad) Armin 26.09.2013. 529
65. Gežo (Halil) Mirsad 25.06.2013. 452
66. Gigović (Božo) Miroslav 28.02.2013. 410
67. Glamočić (Senad) Mubera 18.09.2013. 503
68. Golijanin (Slavko) Ivana 06.03.2013. 413
69. Golubović (Drago) Slobodan 17.07.2013. 489
70. Govedarica (Momčilo) Miroslav 18.10.2012. 364
71. Grgić (Ivan) Ivona 25.09.2013. 523
72. Habibić (Ramo) Amer 18.09.2013. 502
73. Hadžimusić (Alija) Amina 18.07.2013. 490
74. Halilkanović (Muhidin) Amel 18.12.2012. 389
75. Halilović (Amir) Rusmir 27.06.2013. 460
76. Halilović (Muradif) Amir 01.11.2012. 372
77. Halilović (Osman) Nerma 13.06.2013. 441
78. Hindić (Dževad) Ehlimana 17.09.2013. 501
79. Hodžić (Muradif) Amel 16.07.2013. 488
80. Hoodžić (Mustafa) Indira 02.07.2013. 465
81. Horozović (Ekrem) Mirad 25.02.2013. 407
82. Hrnjić (Safet) Sanel 14.03.2013. 414
83. Hrustanović (Irhad) Alisa 18.03.2013. 418
84. Hubanić (Muharem) Muhamed 16.07.2013. 485
85. Husetović (Enes) Elvedin 26.09.2013. 532
86. Huskić (Hasan) Emir 15.05.2013. 434
87. Imamović (Kazafer) Elmin 24.04.2013. 425
88. Islamović (Angijan) Rusmir 10.07.2013. 475
89. Jakić (Marko) Jurica 10.07.2013. 474
90. Jakišić (Veselin) Darko 10.09.2013. 496
91. Jašarević (Sejad) Elvira 24.09.2013. 514
92. Jurić (Miroslav) Goran 12.07.2013. 480
93. Kadić (Fadil) Alen 24.06.2013. 448
94. Kajmak (Husein) Enida 19.09.2013. 504
95. Kaniža (Hidžad) Samir 25.09.2013. 527
96. Kaniža (Hidžad) Vedad 13.06.2013. 442
97. Kapidžić (Nijaz) Adnan 31.10.2012. 371
98. Kapo (Seid) Sedin 01.02.2013. 398
99. Karić (Alija) Zaim 12.07.2013. 477
100. Karović (Fehim) Semir 25.09.2013. 519
101. Kenjić (Vasika) Željka 16.07.2013. 487
102. Kobajica (Ekrem) Sandra 08.07.2013. 472
103. Kolobarić (Drago) Ivan 01.02.2013. 399
104. Komarica (Edhem) Azra 14.05.2013. 429
105. Kostreš (Milorad) Igor 05.02.2013. 400
106. Kreštalica (Mirko) Andrea 27.09.2013. 536
107. Kreštalica (Ranko) Ivana 30.05.2013. 438
108. Kriještorac (Hamed) Elvis 24.10.2012. 369
109. Krnjić (Behaija) Jasmin 10.10.2012. 360
110. Krsmanović (Nenad) Strahinja 19.12.2012. 391
111. Krstić (Bogoljub) Pero 18.12.2012. 388
112. Krunić (Nenad) Slobodan 02.11.2012. 374
113. Krvavac (Šefkija) Asmir 04.10.2012. 357
114. Kulenović (Dijana) Šejla 25.09.2013. 526
115. Kurtagić (Hajrulah) Kenan 18.12.2012. 390
116. Landži (Fadil) Enis 03.07.2013. 469
117. Lizdek (Miladin) Vladimir 15.10.2012. 362
118. Mahovkić (Mujo) Alija 09.10.2012. 358
119. Majstorović (Husejin) Minela 26.09.2013. 533
120. Makić (Sakib) Salih 18.10.2012. 363
121. Mandić (Jovica) Ljubiša 07.10.2013. 549
122. Mašić (Ramiz) Anel 21.03.2013. 422
123. Mejrić (Evahid) Elda 23.11.2012. 382
124. Merdan (Ismet) Mahir 30.09.2013. 544
125. Miftari (Esma) Edita 07.11.2012. 376
126. Mihajlović (Aleksandar) Dejan 26.09.2013. 528
127. Miladinović (Rade) Anja 28.06.2013. 462
128. Milanović (Milan) Goran 14.05.2013. 430
129. Miličić (Goran) Svijetlana 06.03.2013. 412
130. Mioč (Sevludin) Anisa 27.09.2013. 538
131. Motika (Momir) Saša 20.09.2013. 506
132. Mujić (Meho) Zamfira 07.11.2012. 377
133. Mujkić (Hasib) Haris 18.07.2013. 492
134. Mustafić (Izet) Nermin 14.02.2013. 404
135. Nalbantić (Mehmed) Adi 11.07.2013. 476
136. Nuhanović (Amir) Faruk 18.04.2013. 424
137. Nukić (Huso) Hasan 18.07.2013. 491
138. Omerčić (Mevludin) Ilda 16.07.2013. 486
139. Omerović (Izet) Merima 30.09.2013. 546
140. Pamuk (Zemir) Aldijana 26.09.2013. 534
141. Parganlija (Mirsad) Belmin 29.10.2012. 370
142. Penava (Petar) Lea 02.07.2013. 464
143. Perić (Ivo) Jasna 17.04.2013. 423
144. Petrić (Mladen) Mladenka 18.03.2013. 417
145. Pivić (Tufik) Naim 15.10.2012. 361
146. Poljanica (Željko) Vedran 17.09.2013. 498
147. Prkačin (Ivan) Andrej 19.10.2012. 365
148. Puljić (Slavko) Aljoša 03.07.2013. 467
149. Pušić (Dragan) Bojan 14.03.2013. 416
150. Rabihić (Nezir) Aldijana 27.09.2013. 540
151. Radoš (Hrvoje) Antonela 28.12.2012. 395
152. Ramadanović (Mehmed) Mersima 27.09.2013. 535
153. Ramić (Enes) Džanana 30.05.2013. 437
154. Ramić (Muharem) Neđad 23.05.2013. 435
155. Ramović (Edip) Selvija 01.11.2012. 373
156. Ramović (Sabahudin) Haris 07.10.2013. 548
157. Rodić (Željko) Sanja 05.03.2013. 411
158. Rožajac (Pašo) Nermin 24.09.2013. 512
159. Sadović (Sado) Ines 11.02.2013. 402
160. Sajević (Leon) Davor 26.06.2013. 455
161. Salihović (Avdo) Mirnela 24.12.2012. 394
162. Samardžija (Vaso) Miljan 03.10.2013. 547
163. Savić (Branislav) Stana 19.06.2013. 445
164. Selimović (Amir) Šeila 24.10.2012. 367
165. Skakavac (Risto) Rajko 21.12.2012. 392
166. Skakavac (Živko) Aleksandar 27.02.2013. 408
167. Smailović (Enver) Mirzet 08.11.2012. 378
168. Prazan broj 521
169. Smriko (Vejsil) Elma 12.07.2013. 481
170. Stanišić (Momo) Stefan 17.09.2013. 497
171. Subašić (Zaim) Mersiha 26.09.2013. 531
172. Suljić (Rifat) Sabahudin 13.12.2012. 383
173. Svoboda (Oskar) Alen 16.07.2013. 484
174. Šarenac (Milenko) Veselin 25.09.2013. 520
175. Šator (Atif) Armin 23.09.2013. 507
176. Šehić (Ibrahim) Nedžad 25.02.2013. 406
177. Šender (Danilo) Nikola 28.06.2013. 461
178. Škoro (Ćamil) Arnela 03.07.2013. 468
179. Šljivić (Milovan) Goran 07.11.2012. 375
180. Tabak (Muhamed) Tarik 25.06.2013. 451
181. Topalović (Hasib) Admir 13.12.2012. 385
182. Trapara (Slobodan) Jelena 18.06.2013. 444
183. Trišić (Borivoje) Maja 07.10.2013. 552
184. Trle (Šefik) Amel 17.12.2012. 386
185. Tupajić (Radoje) Tamara 04.07.2013. 470
186. Tursić (Azem) Amir 25.09.2013. 516
187. Ujić (Dragan) Bojana 25.09.2013. 515
188. Ušanović (Vehid) Lejla 14.05.2013. 432
189. Vasić (Momir) Njegoš 23.09.2013. 510
190. Vasić (Nenad) Gordana 27.09.2013. 541
191. Vasković (Ranko) Nikolina 10.05.2013. 428
192. Vladović (Mithad) Anela 25.07.2013. 494
193. Vojnović (Vladimir) Bojan 30.09.2013. 543
194. Vrcić (Zlatan) Nino 01.10.2012. 354
195. Weiss-Mekić (Vilko) Branka 07.10.2013. 551
196. Zadić (Ibrahim) Anida 19.09.2013. 505
197. Zahirović (Fikret) Muharem 25.06.2013. 450
198. Zrno (Muhamed) Edisa 23.09.2013. 511
199. Ždralović (Osman) Aid 26.06.2013. 454

Drugi ciklus studija

Broj
Redni Datum stjecanja
Prezime (Ime oca) Ime diplome
broj diplome
1. Adrović (Aćif) Narcisa 19.12.2012. 19
2. Avdušinović (Kazafer) Amerisa 20.06.2013. 43
3. Ahmagić (Fikret) Belma 09.07.2013. 46
4. Amidžić (Selver) Minela 10.07.2013. 50
5. Badžak (Ramiz) Maja 20.06.2013. 41
6. Berisha (Xhafer) Fidair 28.09.2013. 65
7. Bošković (Zdenko) Valentina 21.05.2013. 37
8. Čičkušić (Muhamed) Emsad 10.07.2013. 48
9. Ćehović (Ćamil) Edin 26.06.2013. 45
10. Dautović (Senad) Adnan 23.09.2013. 59
11. Elezović (Ratko) Vanja 09.01.2013. 22
12. Gabela (Alija) Omer 20.12.2012. 20
13. Hrković (Kemo) Sajra 18.06.2013. 40
14. Jekalović (Ramiz) Evelina 03.04.2013 33
15. Kapetanović (Enes) Amel 11.03.2013. 27
16. Knežević (Mišo) Nevena 26.09.2013. 64
17. Kovačević (Azem) Edina 20.12.2012. 21
18. Kovač (Fadil) Adina 19.12.2012. 17
19. Kujović (Zuhdija) Haris 25.09.2013. 62
20. Lakača (Nihad) Sedin 09.01.2013. 24
21. Lushaj (Lush) Hazir 28.09.2013. 67
22. Mehić (Fadil) Adisa 22.05.2013. 38
23. Mehmedspahić (Izet) Mahir 11.03.2013. 28
24. Muminović (Selim) Nihad 17.07.2013. 54
25. Mustedanagić (Hasan) Ale 27.03.2013. 29
26. Novokmet - Halilović (Enver) Delila 20.06.2013 44
27. Nuhić (Omer) Sanel 20.06.2013 42
28. Omerašević (Ismet) Senad 08.05.2013. 35
29. Omerbegović (Safet) Đemil 03.04.2013. 32
30. Omerović (Mensur) Merisa 19.09.2013. 57
31. Pavlović (Niko) Draženko 23.09.2013. 58
32. Peco (Hazim) Lejla 19.12.2012. 18
33. Pekić (Zijo) Jasna 11.10.2012. 16
34. Popović (Predrag) Dragana 04.10.2013. 69
35. Radojčić (Uroš) Predrag 17.07.2013. 53
36. Samouk (Hazim) Aldina 23.07.2013. 56
37. Softić (Sakib) Melisa 10.07.2013. 49
38. Softić (Hajrudin) Damir 07.05.2013. 34
39. Solić (Himzo) Jasmina 02.04.2013. 31
40. Spahić (Mustafa) Naim 11.07.2013. 52
41. Srdanović (Mladen) Marko 30.05.2013. 39
42. Suljović (Uzeir) Kenan 01.10.2013. 68
43. Šakić (Ahmed) Nermin 11.07.2013. 51
44. Šikalo (Bakir) Selma 25.09.2013. 60
45. Topčagić (Hasib) Husein 06.03.2013. 26
46. Topalović (Muhamed) Vahidin 17.07.2013 55
47. Tucaković (Osman) Emir 09.01.2013. 23
48. Vrabac (Suljo) Damir 28.03.2013. 30
49. Veledar (Enver) Adnan 26.09.2013. 63
50. Vučković (Velimir) Vladimir 08.05.2013. 36
51. Vujović (Goran) Srđan 05.03.2013. 25
52. Zenunović (Sabahudin) Semir 25.09.2013. 61
53. Zika (Shaqir) Liridon 28.09.2013. 66
54. Žigo (Minib) Dijana 09.07.2013. 47

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja Broj


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome diplome
1. Bunjavac (Rosa) Maja 22.04.2013. 81
2. Džepina (Anto) Ivan 08.02.2013. 78
3. Hasković (Sabro) Edita 19.02.2013. 80
4. Hamidić (Salko) Mirsad 15.07.2013. 82
5. Hodžić (Hajrudin) Hasan 30.10.2012. 75
6. Javdan (Saeed) Amjad 19.02.2013. 79
7. Korjenić (Esad) Kemal 19.10.2012. 74
8. Mehmeti (Ramush) Mehmet 11.11.2012. 76
9. Mihailović (Zoran) Lidija 15.01.2013. 77
10. Ožegović (Muhamed) Refik 10.09.2013. 84
11. Pustahija (Safet) Almir 19.10.2013. 73
12. Topuz (Munib) Muris 15.07.2013. 83

Specijalisti

Redni Datum stjecanja Broj


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome diplome
1. Haliti (Halit) Fidan 11.11.2012. 032
2. Isaku (Ramush) Zijadin 11.11.2012. 033
3. Krasniqi (Zeqir) Haxhi 11.11.2012. 031
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Hurtić (Feriz) Velida 04.10.2012 1003
2. Čivić (Šaban) Eldin 16.10.2012 1004
3. Ismičić (Muharem) Edin 29.10.2012 1005
4. Šabotić (Hajriz) Amela 29.10.2012 1006
5. Alihodžić (Zijad) Edin 27.11.2012 1007
6. Čakal (Ramiz) Ermin 28.02.2013 1008
7. Izetbegović (Midhat) Adil 06.03.2013 1009
8. Pašalić (Edin) Aldin 15.03.2013 1010
9. Imamović (Ferid) Riad 18.03.2013 1011
10. Bulbulušić (Mustafa) Alma 20.03.2013 1012
11. Islamović (Fuad) Ernad 29.03.2013 1013
12. Kozarević (Mujo) Ahmedin 01.04.2013 1014
13. Gadžo (Memsudin) Mirza 23.04.2013 1015
14. Kulin (Ismet) Erol 12.07.2013 1016
15. Muratović (Rešid) Ismir 15.07.2013 1017
16. Pašić (Daut) Almir 18.09.2013 1018

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Gabeljić (Rasim) Samir 24.09.2012. 290/2012
2. Čakalović (Midhat) Amina 24.09.2012. 291/2012
3. Talović (Munib) Damir 24.09.2012. 292/2012
4. Brkić (Kemal) Kenan 24.09.2012. 293/2012
5. Hrvić (Adil) Semir 24.09.2012. 294/2012
6. Fazlić (Asim) Amela 24.09.2012. 295/2012
7. Selimović (Džemal) Adisa 24.09.2012. 296/2012
8. Jamaković (Avdo) Amira 25.09.2012. 297/2012
9. Žilić (Salih) Mirela 25.09.2012. 298/2012
10. Divjan (Refik) Indira 25.09.2012. 299/2012
11. Aličić (Adil) Aldin 25.09.2012. 300/2012
12. Merdanović (Abid) Armina 27.09.2012. 301/2012
13. Polić (Mirsad) Zerina 27.09.2012. 302/2012
14. Dedović (Faruk) Azra 28.09.2012. 303/2012
15. Islamović (Dževad) Amina 28.09.2012. 304/2012
16. Mahmutović(Samir) Selma 28.09.2012. 305/2012
17. Bojić (Hamid) Džena 28.09.2012. 306/2012
18. Odžak (Hasan) Amina 28.09.2012. 307/2012
19. Banjić (Džemal) Alem 28.09.2012. 308/2012
20. Zenunović (Hasib) Aid 28.09.2012. 309/2012
21. Hadžić (Mirzet) Emina 28.09.2012. 310/2012
22. Sojkić (Safet) Emir 28.09.2012. 311/2012
23. Zubić (Alija) Jasmin 28.09.2012. 312/2012
24. Palalić (Ibro) Aldin 28.09.2012. 313/2012
25. Muminović (Rašid) Nusmira 28.09.2012. 314/2012
26. Šuvalija (Sead) Emina 02.10.2012. 315/2012
27. Čišija (Nihad) Ajla 02.10.2012. 316/2012
28. Mustafić (Ejub) Jasmin 02.10.2012. 317/2012
29. Hamza (Omer) Semir 03.10.2012. 318/2012
30. Čizmić (Zahid) Jasna 03.10.2012. 319/2012
31. Hafizović (Ševket) Mahira 04.10.2012. 320/2012
32. Mujić (Arslan) Nejra 04.10.2012. 321/2012
33. Zolota (Hajrudin) Remhad 04.10.2012. 322/2012
34. Đanan (Ahmet) Sladija 05.10.2012. 323/2012
35. Omerović (Atif) Edita 05.10.2012. 324/2012
36. Žunić (Suvad) Aladin 05.10.2012. 325/2012
37. Aliefendić (Suad) Amir 08.10.2012. 326/2012
38. Karičić (Adil) Amer 08.10.2012. 327/2012
39. Muratović (Sadik)Semir 08.10.2012. 328/2012
40. Osmanović (Zijad) Amra 08.10.2012. 329/2012
41. Lačić (Avdo) Senid 09.10.2012. 330/2012
42. Karagić (Mirsad) Enes 09.10.2012. 331/2012
43. Ohran (Aziz) Amina 09.10.2012. 332/2012
44. Sloboda (Hasan) Moamer 09.10.2012. 333/2012
45. Arnautović (Zehrid) Adin 09.10.2012. 334/2012
46. Šišić (Enver) Almedina 09.10.2012. 335/2012
47. Lindov (Derviš) Melisa 09.10.2012. 336/2012
48. Hadžić (Ramo) Hanin 09.10.2012. 337/2012
49. Mahmutović (Rešad) Mersiha 10.10.2012. 338/2012
50. Batilović (Harun) Lejla 10.10.2012. 339/2012
51. Mujezin (Omer) Edita 10.10.2012. 340/2012
52. Fatić (Ševko) Anela 10.10.2012. 341/2012
53. Ćuhara (Mujo) Haris 10.10.2012. 342/2012
54. Ahmedspahić (Halil) Mirnesa 10.10.2012. 343/2012
55. Dinar (Amir) Damir 10.10.2012. 344/2012
56. Hasagić (Nijaz) Tarik 10.10.2012. 345/2012
57. Kardašević (Muharem) Armin 12.10.2012. 346/2012
58. Bašić (Mirzet) Minela 12.10.2012. 347/2012
59. Zloušić (Franjo) Margarita 12.10.2012. 348/2012
60. Hasanspahić (Enes) Jasna 12.10.2012. 349/2012
61. Bešlija (Ramiz) Edin 12.10.2012. 350/2012
62. Šahman (Asim) Asmir 12.10.2012. 351/2012
63. Dumanjić (Ibro) Melća 15.10.2012. 352/2012
64. Šeljpić (Ramo) Mersiha 15.10.2012. 353/2012
65. Hrustanović (Nermin) Suanita 15.10.2012. 354/2012
66. Gojak (Munir) Samra 15.10.2012. 355/2012
67. Jocović (Dragan) Denis 15.10.2012. 356/2012
68. Moco (Izudin) Minela 16.10.2012. 357/2012
69. Bogdanić (Mirsad) Minela 16.10.2012. 358/2012
70. Vojniković (Sejad) Ervin 16.10.2012. 359/2012
71. Šakić (Frano) Mario 16.10.2012. 360/2012
72. Vehabović (Latif) Senad 17.10.2012. 361/2012
73. Mujan (Miralem) Ermina 22.10.2012. 362/2012
74. Selman (Senad) Edin 24.10.2012. 363/2012
75. Šišić (Atif) Nusmir 24.10.2012. 364/2012
76. Hodžić (Asim) Sanela 24.10.2012. 365/2012
77. Bičo (Ibro) Ema 24.10.2012. 366/2012
78. Bećirović (Elmedin) Fahreta 24.10.2012. 367/2012
79. Cvitanović (Miroslav) Olja 24.10.2012. 368/2012
80. Kruho (Ibro) Almir 24.10.2012. 369/2012
81. Saničić (Ibrahim) Amer 24.10.2012. 370/2012
82. Kvesić (Dragan) Irena 24.10.2012. 371/2012
83. Omić (Mesud) Amir 24.10.2012. 372/2012
84. Pučić (Izet) Vahid 25.10.2012. 373/2012
85. Plećan (Vahid) Kemal 25.10.2012. 374/2012
86. Helja (Šefik) Arnela 29.10.2012. 375/2012
87. Fako (Vehbija) Emir 30.10.2012. 376/2012
88. Tatar (Sead) Edin 31.10.2012. 377/2012
89. Zekotić (Fajko) Elmin 01.11.2012. 378/2012
90. Imamović (Adnan) Minja 02.11.2012. 379/2012
91. Čolak (Sejad) Minela 06.11.2012. 380/2012
92. Jašaragić (Zlatan) Mirela 06.11.2012. 381/2012
93. Beglerović (Jasmin) Omar 06.11.2012. 382/2012
94. Pleh (Sinan) Ermin 07.11.2012. 383/2012
95. Abu Laban (Mustafa) Luay 07.11.2012. 384/2012
96. Sarvan (Adnan) Emir 09.11.2012. 385/2012
97. Jukić (Huse) Dino 09.11.2012. 386/2012
98. Bečiragić (Hajrudin) Đemal 09.11.2012. 387/2012
99. Suljović (Sabit) Haris 14.11.2012. 388/2012
100. Bašović (Ruždija) Tarik 08.02.2013. 389/2013
101. Baljeta (Rasim) Azemina 11.02.2013. 390/2013
102. Mazalović (Fadil) Armin 01.04.2013. 391/2013
103. Ismić (Alija) Samra 09.04.2013. 392/2013
104. Barešić (Anto) Marija 12.04.2013. 393/2013
105. Mešić (Nedžad) Jasmin 07.06.2013 394/2013
106. Begić (Salko) Dalminio 28.06.2013. 395/2013
107. Zahirović (Kemal) Jasmin 18.09.2013. 396/2013
108. Redžić (Sulejman) Tarik 18.09.2013. 397/2013
109. Garača (Sead) Emin 18.09.2013. 398/2013
110. Omanović (Hasan) Elmin 18.09.2013. 399/2013
111. Hercegovac (Fuad) Amina 18.09.2013. 400/2013
112. Šehić (Bahrudin) Mirnesa 18.09.2013. 401/2013
113. Selimović (Mihret) Mirnesa 20.09.2013. 402/2013
114. Mušinović (Sabit) Ajla 20.09.2013. 403/2013
115. Ahmetović (Alija) Dalila 20.09.2013. 404/2013
116. Čaušević (Zaim) Ajdin 20.09.2013. 405/2013
117. Kiselica (Asim) Elmar 20.09.2013. 406/2013
118. Glavić (Husejn) Dalila 20.09.2013. 407/2013
119. Šimić (Zlatan) Edvin 20.09.2013. 408/2013
120. Lemeš (Nijaz) Senad 20.09.2013. 409/2013
121. Hrelja (Edib) Edis 24.09.2013 410/2013
122. Alihodžić (Fahrudin) Abdul Kerim 25.09.2013. 411/2013
123. Sultanić (Bejrudin) Ajla 25.09.2013. 412/2013
124. Sultanić (Bejrudin) Silma 25.09.2013. 413/2013
125. Šehovac (Bogdan) Milan 25.09.2013. 414/2013
126. Savić (Milenko) Dejan 25.09.2013. 415/2013
127. Skulić (Fahir) Selma 25.09.2013. 416/2013
128. Karasalihović (Osman) Jasmina 25.09.2013. 417/2013
129. Seferagić (Muhamed) Muris 25.09.2013. 418/2013
130. Halkić (Husein) Dino 25.09.2013. 419/2012
131. Mujaković (Zijad) Damir 25.09.2013. 420/2013
132. Kašić (Salem) Benjamin 26.09.2013. 421/2013
133. Tufo (Ifet) Amar 27.09.2013. 422/2013
134. Salčinović (Muris) Adina 27.09.2013. 423/2013
135. Ahmetović (Senad) Emina 27.09.2013. 424/2013
136. Sinanović (Senad) Maida 27.09.2013. 425/2013
137. Beglerović (Samir) Adnan 27.09.2013. 426/2013
138. Brčić (Adil) Arnela 27.09.2013. 427/2013
139. Mušanović (Zijad) Muhamed 27.09.2013. 428/2013
140. Veispahić (Armin) Aida 27.09.2013. 429/2013
141. Šeremet (Bruno) Irena 27.09.2013. 430/2013
142. Sirćo (Mehmedalija) Jasna 27.09.2013. 431/2013
143. Baručija (Fikret) Emina 27.09.2013. 432/2013
144. Ćemal (Asmir) Jasmina 27.09.2013. 433/2013
145. Pajazetović (Senad) Amela 27.09.2013. 434/2013
146. Mališević (Mustafa) Mujo 27.09.2013. 435/2013
147. Aganović (Fadil) Đejlana 27.09.2013. 436/2013

Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Kadrić (Huso) Melisa 19.09.2012. 101/II
2. Šeper (Esmir) Minela 27.09.2012. 102/II
3. Memić (Alija) Belmira 27.09.2012. 103/II
4. Ribić (Adil) Merima 27.09.2012. 104/II
5. Imširović (Mirsad) Dila 01.10.2012. 105/II
6. Begić (Fikret) Elvedin 03.10.2012. 106/II
7. Silnović (Mehmed) Mirela 12.10.2012. 107/II
8. Fočo (Ahmet) Samir 17.10.2012. 108/II
9. Mekić (Nusret) Mirza 29.10.2012 109/II
10. Hercegovac (Džefer) Emina 08.11.2012. 110/II
11. Spahić (Asim) Dženana 08.11.2012. 111/II
12. Huseinović (Ibrahim) Izabela 08.11.2012. 112/II
13. Muslić (Mirsad) Selma 08.11.2012. 113/II
14. Zijadić (Muhamed) Nermin 12.12.2012. 114/II
15. Beširević (Mesud) Amir 12.12.2012. 115/II
16. Plasto (Sabahudin) Elma 12.12.2012. 116/II
17. Dedić (Izet) Semir 13.12.2012. 117/II
18. Kreso (Ćamil) Denis 13.12.2012. 118/II
19. Ostojić (Željko) Andrija 14.12.2012. 119/II
20. Husaković (Džemal) Fatima 14.12.2012. 120/II
21. Bešić (Bajro) Eldar 17.12.2012. 121/II
22. Miso (Muhamed) Mirsad 17.12.2012. 122/II
23. Mušić (Vahid) Emin 17.12.2012. 123/II
24. Turanović (Zahid) Admir 17.12.2012. 124/II
25. Telalović (Zlatko) Denis 17.12.2012. 125/II
26. Mutapčić (Muhamed) Rijad 17.12.2012. 126/II
27. Šehović (Ibrahim) Mirzeta 18.12.2012. 127/II
28. Kovač (Mehmed) Elmedin 18.12.2012. 128/II
29. Trumić (Midhat) Edin 18.12.2012. 129/II
30. Zukanović (Hakija) Vahidin 18.12.2012. 130/II
31. Ćehović (Adil) Enisa 18.12.2012. 131/II
32. Mandić (Radoja) Valentina 18.12.2012. 132/II
33. Efendić (Idriz) Naida 18.12.2012. 133/II
34. Čolaković (Ekrem) Nermina 19.12.2012. 134/II
35. Alić (Ferid) Aida 20.12.2012. 135/II
36. Čustović (Velija) Azra 20.12.2012. 136/II
37. Šabić (Akif) Admir 20.12.2012. 137/II
38. Alijagić (Enver) Muamera 20.12.2012. 138/II
39. Kahvedžić (Sead) Sabahudin 21.12.2012. 139/II
40. Ruščukić (Sabrudin) Edis 21.12.2012. 140/II
41. Šuta (Hasan) Jasmin 21.12.2012. 141/II
42. Kurtanović (Dželil) Dževad 21.12.2012. 142/II
43. Muratović (Sakib) Mirela 28.12.2012. 143/II
44. Čavkić (Mirsad) Ernesa 03.01.2013 144/II
45. Lavić (Avdo) Benin 09.01.2013. 145/II
46. Kaliman (Vahid) Alisa 11.01.2013. 146/II
47. Sefer (Alija) Alisa 14.01.2013. 147/II
48. Pelto Dedić (Džemal) Minela 15.01.2013. 148/II
49. Bukalo (Esad) Edin 17.01.2013. 149/II
50. Delić (Nusret) Edin 17.01.2013. 150/II
51. Krdžalić (Zijad) Jasmina 22.01.2013. 151/II
52. Čišija (Kasim) Bečir 05.02.2013. 152/II
53. Padalović (Mujaga) Nermina 05.02.2013. 153/II
54. Sulejmanović (Ismet) Edita 18.02.2013. 154/II
55. Cinac (Bajro) Džemal 18.02.2013. 155/II
56. Vrabac (Himzo) Adi 26.02.2013. 156/II
57. Bibuljica /Husnija) Haris 04.03.2013. 157/II
58. Kovač (Šerif) Sabina 05.03.2013. 158/II
59. Muharemović (Fahrija) Ermin 05.03.2013. 159/II
60. Kržalić (Rasim) Nermin 06.03.2013. 160/II
61. Arapović (Jago) Daniela 06.03.2013. 161/II
62. Hodžić (Hamdo) Amira 14.03.2013. 162/II
63. Mešić (Faik) Mihret 18.03.2013. 163/II
64. Bišić (Suvad) Adnan 29.03.2013. 164/II
65. Dizdarević (Faruk) Maja 11.04.2013. 165/II
66. Macić (Hasan) Elmir 17.04.2013. 166/II
67. Anđelić (Mato) Ante 19.04.2013. 167/II
68. Rizvić (Enver) Dajana 22.04.2013. 168/II
69. Kujović (Džafer) Aldin 24.04.2013. 169/II
70. Kukuljac (Mehudin) Emina 26.04.2013. 170/II
71. Simić (Predrag) Borjan 29.05.2013. 171/II
72. Kobiljak (Refik) Lejla 31.05.2013. 172/II
73. Brdarić (Mušan) Jasmin 31.05.2013. 173/II
74. Avdukić (Medžid) Amila 04.06.2013. 174/II
75. Eminić (Omer) Haris 06.06.2013. 1757II
76. Čišija (Nihad) Ajla 25.06.2013. 176/II
77. Hakanović (Dževad) Asmir 01.07.2013. 177/II
78. Rezaković (Seid) Selma 04.07.2013. 178/II
79. Omerović (Atif) Edita 08.07.2013. 179/II
80. Mujić (Arslan) Nejra 10.07.2013. 180/II
81. Halilović (Enver) Zlatan 10.07.2013. 181/II
82. Ramljak (Ivan) Ivana 24.09.2013. 182/II

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Mandić (Jovan) Veselin 19.11.2012. 02-25/2012
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Vrbić (Tado) Zdena 17.10.2012. 4421/12
2. Suljanović (Faruk) Melina 31.10.2012. 4422/12
3. Šimunović (Faruk) Marina 07.11.2012. 4423/12
4. Vidović (Darko) Irena 09.11.2012. 4424/12
5. Jozić (Ivan) Vesna 23.11.2012. 4425/12
6. Bajrami (Sedat) Sehad 12.12.2012. 4426/12
7. Lisjak (Slavko) Nikola 24.12.2012. 4427/12
8. Brodarec (Josip) Marija 29.01.2013. 4428/13
9. Andrić (Tomislav) Luka 25.09.2012. 4429/12
10. Zahiragić (Edhem) Mersida 25.09.2012. 4430/12
11. Bešlija (Hamzalija) Melisa 26.09.2012. 4431/12
12. Kurtović (Smail) Amela 28.09.2012. 4432/12
13. Sirćo (Zakir) Samir 02.10.2012. 4433/12
14. Špiodić (Bego) Hasib 08.10.2012. 4434/12
15. Alibegović (Mehmed) Lutvija 10.10.2012. 4435/12
16. Mujkić (Esad) Aldina 10.10.2012. 4436/12
17. Pezo (Fadil) Adnan 10.10.2012. 4437/12
18. Salispahić (Muhamed) Aldijana 10.10.2012. 4438/12
19. Hondo (Edin) Medina 15.10.2012. 4439/12
20. Jaganjac (Dževad) Damir 15.10.2012. 4440/12
21. Vučetić (Samir) Neda 16.10.2012. 4441/12
22. Galić (Marko) Dragana 17.10.2012. 4442/12
23. Šatara (Rašid) Elzana 17.10.2012. 4443/12
24. Duro (Feriz) Elvisa 19.10.2012. 4444/12
25. Markičević (Jozo) Monika 19.10.2012. 4445/12
26. Ćulesker (Alija) Dženana 24.10.2012. 4446/12
27. Beširević (Sijan) Anila 31.10.2012. 4447/12
28. Imširević (Mustafa) Jasminka 07.11.2012. 4448/12
29. Ćemić (Ibrahim) Dino 08.11.2012. 4449/12
30. Mujkić (Vahid) Amel 08.11.2012. 4450/12
31. Babić (Ahmet) Mirela 09.11.2012. 4451/12
32. Letić (Semin) Azra 09.11.2012. 4452712
33. Krečinić (Senad) Jasna 09.11.2012. 4453/12
34. Močević (Muzafer) Dina 09.11.2012. 4454/12
35. Sarajlić (Muhemed) Elvir 09.11.2012. 4455/12
36. Tutić (Muharem) Amra 09.11.2012. 4456/12
37. Jusupović (Salko) Aida 14.11.2012. 4457/12
38. Akšamović (Vejsil) Almina 15.11.2012. 4458/12
39. Dervišević (Vehbija) Elvedin 15.11.2012. 4459/12
40. Babić (Nasuf) Irfad 16.11.2012. 4460/12
41. Baščelija (Midhat) Emir 16.11.2012. 4461/12
42. Merdan (Mizad) Selma 16.11.2012. 4462/12
43. Duraković (Asim) Asima 19.11.2012. 4463/12
44. Glavočević (Pero) Ljuban 19.11.2012. 4464/12
45. Karačić (Fuad) Belma 23.11.2012. 4465/12
46. Avdagić (Kadir) Edina 28.11.2012. 4466/12
47. Čustović (Izet) Vernes 28.11.2012. 4467/12
48. Hodžić (Ilijas) Medina 28.11.2012. 4468/12
49. Karagić (Ahmet) Belma 28.11.2012. 4469/12
50. Ratkušić (Murat) Jasminko 28.11.2012. 4470/12
51. Vuković (Hamdija) Adisa 28.11.2012. 4471/12
52. Halilović (Avdo) Belma 29.11.2012. 4472/12
53. Jašarević (Asim) Amila 29.11.2012. 4473/12
54. Porović (Besim) Sanija 29.11.2012. 4474/12
55. Dujić (Anto) Davor 30.11.2012. 4475/12
56. Halilović (Mirsad) Anel 05.12.2012. 4476/12
57. Liđan (Zuhdija) Indira 05.12.2012. 4477/12
58. Jahić (Rizah) Sabahudin 05.12.2012. 4478/12
59. Čandić (Sunudin) Selma 07.12.2012. 4479/12
60. Jozić (Milenko) Ružica 07.12.2012. 4480/12
61. Hasanović (Alija) Amira 11.12.2012. 4481/12
62. Redžepović (Dževad) Amela 11.12.2012. 4482/12
63. Jaganjac (Mehmedalija) Jadranka 13.12.2012. 4483/12
64. Šupuković (Jozo) Mario 13.12.2012. 4484/12
65. Begović (Ahmed) Amel 14.12.2012. 4485/12
66. Suković (Džemal) Adelaida 14.12.2012. 4486/12
67. Turkić (Alija) Elvera 17.12.2012. 4487/12
68. Beganović (Safet) Mirza 18.12.2012. 4488/12
69. Kočan (Taip) Minela 19.12.2012. 4489/12
70. Paradžik (Sulejman) Samra 19.12.2012. 4490/12
71. Zubović (Hasib) Amra 19.12.2012. 4491/12
72. Bećković (Izet) Almir 20.12.2012. 4492/12
73. Hasanbegović (Safet) Adna 20.12.2012. 4493/12
74. Hasanović (Hasan) Emina 20.12.2012. 4494/12
75. Hodžić (Izet) Nermin 20.12.2012. 4495/12
76. Lucić (Marko) Jelena 20.12.2012. 4496/12
77. Čaušević (Mustafa) Dželila 21.12.2012. 4497/12
78. Kulo (Zijad) Semir 21.12.2012. 4498/12
79. Skaka (Nihad) Elma 21.12.2012. 4499/12
80. Smajić (Džemal) Elvedina 21.12.2012. 4500/12
81. Zaimović (Čamil) Dino 21.12.2012. 4501/12
82. Kukić (Himzo) Armin 24.12.2012. 4502/12
83. Đurović (Momir) Denis 25.12.2012. 4503/12
84. Memić (Mahmut) Emina 25.12.2012. 4504712
85. Šabić (Murat) Alma 25.12.2012. 4505/12
86. Turković (Mehmed) Mediha 25.12.2012. 4506/12
87. Biber (Najil) Edina 26.12.2012. 4507/12
88. Čengić (Muzafer) Elvira 26.12.2012. 4508/12
89. Džanko (Ismet) Fuada 26.12.2012. 4509/12
90. Hodžić (Kerim) Arnisa 26.12.2012. 4510/12
91. Beganović (Živan) Nataša 27.12.2012. 4511/12
92. Cikotić (Safet) Amela 27.12.2012. 4512/12
93. Đelić (Mugdim) Admir 27.12.2012. 4513/12
94. Emšo (Azem) Almina 27.12.2012. 4514/12
95. Karalić (Senad) Dženana 27.12.2012. 4515/12
96. Katanić (Ramiz) Maid 27.12.2012. 4516/12
97. Kušljugić (Rifat) Azra 27.12.2012. 4517/12
98. Oruč (Ismet) Muamer 27.12.2012. 4518/12
99. Bajrović (Fahrudin) Admira 07.01.2013. 4519/13
100. Latifović (Mirsad) Elma 10.01.2013. 4520/13
101. Mešić (Edin) Sabrina 10.01.2013. 4521/13
102. Mujezinović (Nurija) Nermin 10.01.2013. 4522/13
103. Ćosić (Džemal) Esma 11.01.2013. 4523/13
104. Hotić (Safet) Amina 11.01.2013. 4524/13
105. Istrefi (Šerif) Adisa 11.01.2013. 4525/13
106. Orman (Dževad) Semra 11.01.2013. 4526/13
107. Titorić (Ejub) Hankija 11.01.2013. 4527/13
108. Kutinčić (Feriz) Semir 14.01.2013. 4528/13
109. Alić (Meho) Ajla 15.01.2013. 4529/13
110. Ališah (Dževad) Emina 15.01.2013. 4530/13
111. Borčilo (Ismet) Almera 16.01.2013. 4531/13
112. Čavčić (Halil) Amela 16.01.2013. 4532/13
113. Malić (Viktor) Igor 16.01.2013. 4533/13
114. Čelik (Muradif) Sunita 17.01.2013. 4534/13
115. Kolaković (Irfan) Semir 17.01.2013. 4535/13
116. Kordić (Željko) Monika 17.01.2013. 4536/13
117. Mutapčić (Nusret) Elma 17.01.2013. 4537/13
118. Hodžić (Kasim) Suvada 18.01.2013. 4538/13
119. Kurić (Mehmed) Evel 18.01.2013. 4539/13
120. Suljić (Mehmed) Indira 18.01.2013. 4540/13
121. Minić (Mirko) Igor 21.01.2013. 4541/13
122. Hodžić (Halil) Dženita 22.01.2013. 4542/13
123. Kapo (Meho) Dženana 22.01.2013. 4543/13
124. Muharemović (Safet) Belma 23.01.2013. 4545/13
125. Bajrić (Mahmut) Mahir 29.01.2013. 4546/13
126. Botonjić (Ekrem) Jasmina 29.01.2013. 4547/13
127. Hadžović (Jusuf) Nejma 29.01.2013. 4548/13
128. Silajdžić (Redžep) Mirnesa 29.01.2013. 4549/13
129. Dervišević (Salko) Nusreta 30.01.2013. 4550/13
130. Kadrić (Ibrahim) Eldina 30.01.2013. 4551/13
131. Gašanin (Mujo) Semiha 31.01.2013. 4552/13
132. Jelić-Balta (Branko) Nevenka 31.01.2013. 4553/13
133. Zukić (Azur) Anes 31.01.2013. 4554/13
134. Pervan (Vatroslav) Ognjen 21.02.2013. 4555/13
135. Isanović (Mujo) Amela 26.02.2013. 4556/13
136. Nazić (Hamid) Nermina 26.02.2013. 4557/13
137. Ramić (Edhem) Adela 26.02.2013. 4558/13
138. Ramović (Abid) Senad 26.02.2013. 4559/13
139. Šabeta (Ramiz) Semra 26.02.2013. 4560/13
140. Šuko (Jusuf) Merima 26.02.2013. 4561/13
141. Ibrahimi (Imer) Mustafa 27.02.2013. 4562/13
142. Žiko (Ibrahim) Almedina 27.02.2013. 4563/13
143. Efović (Fatmir) Amira 05.03.2013. 4564/13
144. Joldić (Muhamed) Merzudin 05.03.2013. 4565/13
145. Alić (Munib) Nermina 06.03.2013. 4566/13
146. Drugovac (Husnija) Aldijana 06.03.2013. 4567/13
147. Hodžić (Avdija) Elvedina 06.03.2013. 4568/13
148. Alihodžić (Šaban) Amra 07.03.2013. 4569/13
149. Duškaj (Bajro) Selvedina 07.03.2013. 4570/13
150. Salković (Bešir) Zineta 07.03.2013. 4571/13
151. Hodžić (Selim) Selma 08.03.2013. 4572/13
152. Zuko (Ekrem) Dženana 08.03.2013. 4573/13
153. Dervišević (Mustafa) Amra 13.03.2013. 4574/13
154. Džaferović (Hamdija) Alem 13.03.2013. 4575/13
155. Makić (Husejin) Emir 13.03.2013. 4576/13
156. Osmić (Rahman) Rahima 13.03.2013. 4577/13
157. Pajić (Zulfo) Faim 13.03.2013. 4578/13
158. Čengić (Hikmet) Azra 15.03.2013. 4579/13
159. Imamović (Nusret) Irdina 15.03.2013. 4580/13
160. Alomerović (Zahir) Arnel 20.03.2013. 4581/13
161. Baltić (Tahit) Esad 20.03.2013. 4582/13
162. Čengić (Samir) Emir 20.03.2013. 4583/13
163. Subašić (Meho) Azra 20.03.2013. 4584/13
164. Berket (Marko) Marijana 21.03.2013. 4585/13
165. Krišto (Branimir) Kristina 21.03.2013. 4586/13
166. Čolić (Naser) Sabrina 22.03.2013. 4587/13
167. Dervišević (Emir) Mirela 22.03.2013. 4588/13
168. Lekić (Džiat) Enis 22.03.2013. 4589/13
169. Čomaga (Avdija) Mersiha 25.03.2013. 4590/13
170. Dizdarević (Murat) Altijana 25.03.2013. 4591/13
171. Sadibašić (Alija) Sanela 25.03.2013. 4592/13
172. Kovačević (Muhamed) Hana 26.03.2013. 4593/13
173. Kunić (Meho) Mirsada 28.03.2013. 4594/13
174. Muminović (Abas) Fildesa 28.03.2013. 4595/13
175. Murtić (Hasan) Aldin 28.03.2013. 4596/13
176. Vlahovljak (Samir) Samra 01.04.2013. 4597/13
177. Đurić (Slavko) Bojana 04.04.2013. 4598/13
178. Lapo (Esad) Kenan 04.04.2013. 4599/13
179. Šubarić (Ivo) Josip 04.04.2013. 4600/13
180. Šabotić (Hasko) Enes 09.04.2013. 4601/13
181. Velić (Ibrahim) Sabina 09.04.2013. 4602/13
182. Jakupović (Aca) Emina 10.04.2013. 4603/13
183. Martinović (Petar) Ivana 10.04.2013. 4604/13
184. Šabeta (Gani) Amila 10.04.2013. 4605/13
185. Tajić (Edib) Nermina 10.04.2013. 4606/13
186. Babić (Huso) Amina 11.04.2013. 4607/13
187. Jusufović (Mirsad) Saša 11.04.2013. 4608/13
188. Mašić (Mustafa) Ermina 11.04.2013. 4609/13
189. Babić (Željko) Iva 12.04.2013. 4610/13
190. Barlov (Nazif) Fatima 12.04.2013. 4611/13
191. Oblak (Goran) Davor 12.04.2013. 4612/13
192. Makvić (Nikola) Natalija 12.04.2013. 4613713
193. Čoloman (Besim) Senad 16.04.2013. 4614/13
194. Mezit (Mehmed) Saida 16.04.2013. 4615/13
195. Gerić (Radovan) Trpimir 18.04.2013. 4616/13
196. Tomić (Marko) Stanislava 18.04.2013. 4617/13
197. Muharemović (Kasim) Ilda 19.04.2013. 4618/13
198. Palalić (Ehrem) Jasmina 19.04.2013. 4619/13
199. Zukić (Mustafa) Ernad 19.04.2013. 4620/13
200. Čizmić-Jačević (Jusuf) Melisa 23.04.2013. 4621/13
201. Kolar (Rašid) Aida 23.04.2013. 4622/13
202. Osmić (Mustafa) Medina 25.04.2013. 4623/13
203. Lindov (Ćamil) Emina 25.04.2013. 4624/13
204. Šuman (Salim) Elzana 25.04.2013. 4625/13
205. Čamdžić (Fahrudin) Azra 26.04.2013. 4626/13
206. Madacki-Todorović (Josip) Kamelija 26.04.2013 4627/13
207. Miketek (Krunoslav) Vedran 26.04.2013. 4628/13
208. Mušić (Mirsad) Fata 26.04.2013. 4629/13
209. Omerbašić (Nusret) Mirza 26.04.2013. 4630/13
210. Selimović (Merzad) Lejla 26.04.2013. 4631/13
211. Drinjak (Suljo) Lejla 29.04.2013. 4632/13
212. Hoši (Jusuf) Berina 29.04.2013. 4633/13
213. Salčinović (Enes) Mirza 29.04.2013. 4634/13
214. Šabanović (Sead) Semina 06.05.2013. 4635/13
215. Aruković (Fadil) Amira 14.05.2013. 4636/13
216. Babojelić (Vlado) Ana Marija 14.05.2013. 4637/13
217. Bliznović (Nusret) Nihad 16.05.2013. 4639/13
218. Grčo (Zakir) Edin 16.05.2013. 4640/13
219. Gutić (Muradif) Denisa 16.05.2013. 4641/13
220. Selimović (Muharem) Selma 16.05.2013. 4642/13
221. Šahić (Ibro) Nusreta 17.05.2013. 4643/13
222. Omerović (Munir) Sanela 28.05.2013. 4644/13
223. Ahmetović (Idriz) Samir 30.05.2013. 4645/13
224. Beba (Ferzo) Mirnesa 03.06.2013. 4646/13
225. Bukvić (Fadil) Mersad 03.06.2013. 4647/13
226. Babić (Željko) Maja 04.06.2013. 4648/13
227. Begić (Hazim) Ajla 04.06.2013. 4649/13
228. Šišić (Bahrudin) Sedina 04.06.2013. 4650/13
229. Frljak (Muhamed) Neđib 05.06.2013. 4651/13
230. Glogić (Elez) Alisa 05.06.2013. 4652/13
231. Klimenta (Besim) Jasmin 05.06.2013. 4653/13
232. Salkić (Fuad) Amel 05.06.2013. 4654/13
233. Pugonja (Mehmed) Šefika 06.06.2013. 4655/13
234. Bucalović (Senad) Harun 06.06.2013. 4656/13
235. Vlaški (Žarko) Vlatka 06.06.2013. 4657/13
236. Barešić (Zdravko) Marijana 07.06.2013. 4658/13
237. Redžić (Safet) Melika 07.06.2013. 4659/13
238. Ahmed (Remzija) Aida 10.06.2013. 4660/13
239. Bojanović (Mehmedalija) Aida 10.06.2013. 4661/13
240. Perković (Josip) Željka 11.06.2013. 4662/13
241. Bilić (Josip) Ivan 12.06.2013. 4663/13
242. Hodžić (Ahmed) Merima 12.06.2013. 4664/13
243. Mutapčić (Dževad) Haris 12.06.2013. 4665/13
244. Aradinaj (Zahid) Damir 13.06.2013. 4666/13
245. Bošnjaković (Mirsad) Mirza 13.06.2013. 4667/13
246. Pintarić (Branko) Nevena 13.06.2013. 4668/13
247. Bičević (Mustafa) Elvedin 14.06.2013. 4669/13
248. Bagarić (Jozo) Antonija 19.06.2013. 4670/13
249. Brkić (Božo) Draženka 19.06.2013. 4671/13
250. Bajić (Mujo) Naida 20.06.2013. 4672/13
251. Huskić (Mirhet) Aldijana 20.06.2013. 4673/13
252. Mujačić (Ahmet) Alma 20.06.2013. 4674/13
253. Mulahmetović (Izet) Berina 26.06.2013. 4676/13
254. Agić (Hasan) Denis 27.06.2013. 4677/13
255. Zukan (Šaban) Emina 27.06.2013. 4678/13
256. Alispahić (Nijaz) Minka 02.07.2013. 4679/13
257. Blažević (Ivan) Andrea 02.07.2013. 4680/13
258. Hajrović (Hajris) Dženeta 02.07.2013. 4681/13
259. Martinović (Nikica) Jasna 02.07.2013. 4682/13
260. Baručija (Ramiz) Adnan 04.07.2013. 4683713
261. Gredić (Džafer) Servete 04.07.2013. 4684/13
262. Trako (Hajrudin) Mersad 04.07.2013. 4685/13
263. Polimac-Trtak (Rasim) Elvira 05.07.2013. 4686/13
264. Gazić (Nahid) Nihada 09.07.2013. 4687/13
265. Goruždić (Nezir) Suad 09.07.2013. 4688/13
266. Podgorica (Asim) Aldin 09.07.2013. 4689/13
267. Šego-Grabovac (Marinko) Iris 09.07.2013. 4690/13
268. Alimanović (Sadik) Sedina 10.07.2013. 4691/13
269. Kurspahić (Berin) Beris 10.07.2013. 4692/13
270. Bešo (Anis) Nermin 12.07.2013. 4694/13
271. Karahodža (Senad) Dženeta 12.07.2013. 4695/13
272. Majkić (Edhem) Jasmina 12.07.2013. 4696/13
273. Muminović (Pero) Dijana 12.07.2013. 4697/13
274. Hajrić (Namik) Selma 15.07.2013. 4698/13
275. Komarica (Ibrahim) Elizana 15.07.2013. 4699/13
276. Musić (Amir) Raisa 15.07.2013. 4700/13
277. Plavšić (Aleksa) Dragoslava 15.07.2013. 4701/13
278. Fejzić (Ahmed) Sanida 16.07.2013. 4702/13
279. Kunić (Šefko) Mersida 17.07.2013. 4703/13
280. Isić (Zahir) Elvira 17.07.2013. 4704/13
281. Munivrana (Frano) Marina 17.07.2013. 4705/13
282. Šabotić (Sadik) Mervan 17.07.2013. 4706/13
283. Dučaj-Ćatić (Mustafa) Vedad 18.07.2013. 4707/13
284. Jusufbegović (Fikret) Adnan 18.07.2013. 4708/13
285. Mulić (Zajim) Selma 18.07.2013. 4709/13
286. Milanović (Marinko) Josip 18.07.2013. 4710/13
287. Lerić (Smajo) Mehmed 19.07.2013. 4711/13
288. Osmanović (Izet) Aida 19.07.2013. 4712/13
289. Cvikić (Enes) Ines 12.09.2013. 4713/13
290. Gorčević (Kemal) Nevzet 12.09.2013. 4714/13
291. Karavdić (Hasib) Elvira 12.09.2013. 4715/13
292. Morina (Aziz) Đenita 17.09.2013. 4716/13
293. Pecikoza (Bahrudin) Amar 17.09.2013. 4717/13
294. Hajrić (Dževad) Amela 18.09.2013. 4718/13
295. Salihović (Ramo) Almedina 18.09.2013. 4719/13
296. Bravo (Salih) Džanela 19.09.2013. 4720/13
297. Halilović (Nail) Alma 19.09.2013. 4721/13
298. Halilagić (Ćamil) Dženita 19.09.2013. 4722/13
299. Kučinar (Ramiz) Elvira 19.09.2013. 4723/13

Diplomanti VI stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Crljenica (Duško) Goran 23.01.2013. 4544/13
2. Aruković (Mirsad) Samir 15.05.2013. 4638/13
3. Ajdinović (Nuradin) Medina 26.06.2013. 4675/13
4. Peštović (Muhamed) Denis 10.07.2013. 4693/13

Prvi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Elezagić (Skender) Džemal 02.07.2013. 1
2. Čamić (Sead) Jasmina 21.06.2013 2
3. Delić (Sead) Velida 21.06.2013 3
4. Duganhodžić (Mehmed) Faruk 21.06.2013 4
5. Habibović (Jasmin) Nadina 21.06.2013 5
6. Klovo (Mehmed) Amela 21.06.2013 6
7. Krajišnik (Salih) Amela 21.06.2013 7
8. Mujan (Bajro) Azra 21.06.2013 8
9. Mujić (Sead) Semir 21.06.2013 9
10. Mušura (Igor) Andrea 21.06.2013 10
11. Osmanović (Fahrudin) Aldin 21.06.2013 11
12. Papraćanin (Mesud) Armin 21.06.2013 12
13. Petričević (Ilija) Anto 21.06.2013 13
14. Avdić (Fikret) Dženita 01.07.2013 14
15. Briga (Munib) Ajla 01.07.2013 15
16. Didik (Asim) Amir 01.07.2013 16
17. Hadžiefendić (Muriz) Aida 01.07.2013 17
18. Hamidović (Hamid) Maida 01.07.2013 18
19. Kahvedžić (Ređib) Ilhana 01.07.2013 19
20. Kulaš (Nadir) Tahira 01.07.2013 20
21. Majstorović (Suad) Merima 01.07.2013 21
22. Malkoč (Šemso) Azra 01.07.2013 22
23. Merdžanić (Ramo) Mahira 01.07.2013 23
24. Mulavdić (Vahidin) Melina 01.07.2013 24
25. Nezić (Midho) Amra 01.07.2013 25
26. Oruč (Fadil) Amela 01.07.2013 26
27. Salčinović (Muhamed) Almina 01.07.2013 27
28. Spahić (Ibrahim) Emina 01.07.2013 28
29. Talić (Džabir) Azra 01.07.2013 29
30. Bošnjak (Mato)Tanja 01.07.2013 30
31. Bukva (Halil) Nedim 01.07.2013 31
32. Bureković (Šaban) Miralem 01.07.2013 32
33. Hasić (Mehmed) Mirza 01.07.2013 33
34. Kaplan (Asim) Ajla 01.07.2013 34
35. Pamić (Ahmed) Safija 01.07.2013 35
36. Trožić (Emir) Irhad 01.07.2013 36
37. Udovičić (Anto) Emilija 01.07.2013 37
38. Biletić (Branko)Nikolina 02.07.2013 38
39. Boloban (Hamid) Merima 02.07.2013 39
40. Duraković (Miralem) Mirela 02.07.2013 40
41. Jelić (Goran) Ognjen 02.07.2013 41
42. Limo (Farzk) Jasmina 02.07.2013 42
43. Pršić (Ismet) Anida 02.07.2013 43
44. Šido (Mirsad) Harisa 02.07.2013 44
45. Dževlan (Salko) Sanela 02.07.2013 45
46. Repeša (Ejub) Merisa 02.07.2013 46
47. Selimbegović (Amir) Samira 02.07.2013 47
48. Zenović (Nevsud) Elma 02.07.2013 48
49. Ahmedović (Amir) Aida 03.07.2013 49
50. Alibašić (Azim) Dijana 03.07.2013 50
51. Alihodžić (Ibro) Alma 03.07.2013 51
52. Bičo (Aziz) Edita 03.07.2013 52
53. Bubalo (Esad) Ajla 03.07.2013 53
54. Dedić (Esad) Sadžida 03.07.2013 54
55. Herak (Mevludin) Mirela 03.07.2013 55
56. Hodžić (Abdulah) Amila 03.07.2013 56
57. Ibrišagić (Smail) Amar 03.07.2013 57
58. Karajbić (Šahbaz) Alma 03.07.2013 58
59. Kelić (Safet) Berina 03.07.2013 59
60. Kevrić (Mehmed) Mersida 03.07.2013 60
61. Kremić (Mehmedalija) Azra 03.07.2013 61
62. Ligata (Jusuf) Elma 03.07.2013 62
63. Mujkić (Ohran) Mediha 03.07.2013 63
64. Murtić (Sakib) Lejla 03.07.2013 64
65. Mustafić (Adem) Adela 03.07.2013 65
66. Mutap (Salem) Naira 03.07.2013 66
67. Omanović (Hasan ) Sened 03.07.2013 67
68. Planić (Hajrudin) Aldijana 03.07.2013 68
69. Trubljanin (Mirsad) Mirela 03.07.2013 69
70. Tufo (Senad) Amra 03.07.2013 70
71. Bajramović (Šahbaz) Elvir 03.07.2013 71
72. Šćeta (Ćamil) Mirza 03.07.2013. 72
73. Dinar (Nedžad) Ilda 04.07.2013 73
74. Frljak (Hamdo) Aida 04.07.2013 74
75. Botić (Zijad) Mervana 04.07.2013 75
76. Čolo (Vjeko) Mario 04.07.2013 76
77. Fitozović (Aladin) Naida 04.07.2013 77
78. Halać (Munib) Šejla 04.07.2013 78
79. Hasković (Islam) Samira 04.07.2013 79
80. Husić (Suad) Belkisa 04.07.2013 80
81. Kršo (Ibrahim) Amra 04.07.2013 81
82. Ljevo (Hasan) Belma 04.07.2013 82
83. Maliki (Servet) Emina 04.07.2013 83
84. Mešić (Mirsad) Mirha 04.07.2013 84
85. Mujezinović (Aladin) Lejla 04.07.2013 85
86. Sandžić (Mevludin) Midheta 04.07.2013 86
87. Vranjkovina (Fahrudin) Kenan 04.07.2013 87
88. Čehić (Mustafa) Aida 04.07.2013 88
89. Hadžić (Halid) Šejla 04.07.2013 89
90. Hasanović (Ibrahim) Sead 04.07.2013 90
91. Čorbić (Munib) Selma 12.07.2013 91
92. Doglod (Mirsad) Mirela 12.07.2013 92
93. Hadžić (Ševko) Rasim 12.07.2013 93
94. Halilović (Remzo) Nedis 12.07.2013 94
95. Hmjelovjec (Ivan) Jan 12.07.2013 95
96. Holjan (Enes) Elvedin 12.07.2013 96
97. Jusufbegović (Kemal) Merim 12.07.2013 97
98. Bejtović (Redžo) Raisa 12.07.2013 98
99. Lopo (Hilmo) Edin 12.07.2013 99
100. Parla (Ekrem) Edin 12.07.2013 100
101. Poplata (Enes) Adi 12.07.2013 101
102. Rahman (Izet) Amar 12.07.2013 102
103. Skender (Ešref) Nermin 12.07.2013 103
104. Spahić (Azem) Adnan 12.07.2013 104
105. Šarić (Fehim) Vernesa 12.07.2013 105
106. Šehović (Sabahudin) Indira 12.07.2013 106
107. Tatarovac (Suljo) Samir 12.07.2013 107
108. Vukalović (Zoran) Davor 12.07.2013 108
109. Zirojević (Vladimir) Tea 12.07.2013 109
110. Duraković (Ermin) Arnad 12.07.2013 110
111. Jandrić (Ljuban) Luka 12.07.2013 111
112. Libić (Sead) Armin 15.07.2013 112
113. Kanjić (Nevresa) Ajla 15.07.2013 113
114. Čajić (Enez) Dženisa 16.07.2013 114
115. Dahić (Zijad) Zijada 16.07.2013 115
116. Duraković (Uzeir) Irma 16.07.2013 116
117. Đozić (Mesud) Selvedin 16.07.2013 117
118. Fetahović (Adil) Meliha 16.07.2013 118
119. Hasanović (Sead) Amra 16.07.2013 119
120. Herić (Esad) Kenan 16.07.2013 120
121. Jusubašić (Sabit) Narcis 16.07.2013 121
122. Korić (Enez) Nejra 16.07.2013 122
123. Mlkić (Adnan) Ena 16.07.2013 123
124. Omerović (Redžo) Meliha 16.07.2013 124
125. Šehić (Esad) Belkisa 16.07.2013 125
126. Abazović (Sulčo) Sadija 16.07.2013 126
127. Bičakčić (Anis) Kerim 16.07.2013 127
128. Hasagić (Halim) Kemal 16.07.2013 128
129. Hurić (Lutvo) Armela 16.07.2013 129
130. Husić (Naser) Mirha 16.07.2013 130
131. Limo (Zahid) Haris 16.07.2013 131
132. Nuhbegović (Sajid) Anes 16.07.2013 132
133. Čordalija (Fadil) Edin 17.07.2013 133
134. Šabotić (Sadik) Mejrema 17.07.2013 134
135. Ahimiš (Sulejman) Sulejmana 18.07.2013 135
136. Beširević (Avdo) Sabina 18.07.2013 136
137. Gusinac (Zaim) Mersada 18.07.2013 137
138. Kundo (Salkan) Elvira 18.07.2013 138
139. Miličević (Sreto) Dragana 18.07.2013 139
140. Puran (Vejsil ) Amela 18.07.2013 140
141. Selmanović (Zlatko) Sandra 18.07.2013 141
142. Šabeta (Suljo) Nermin 18.07.2013 142
143. Šuman (Hamo) Sanela 18.07.2013 143
144. Ušanović (Mustafa ) Lejla 18.07.2013 144
145. Amidžić (Mehmedalija) Semka 10.09.2013 145
146. Botić (Hasib) Sanja 10.09.2013 146
147. Mešić (Enez) Emina 10.09.2013 147
148. Nuhanović (Ejub) Anesa 10.09.2013 148
149. Ribić (Nermin) Sinan 10.09.2013 149
150. Fazlinović (Mustafa) Dino 10.09.2013 150
151. Kovačević (Mihailo) Bojana 10.09.2013 151
152. Bisić (Ramiz) Dženita 10.09.2013 152
153. Fejzić (Arif) Dženeta 10.09.2013 153
154. Gadžo (Derviš) Emina 10.09.2013 154
155. Sultanović (Ferid) Hamira 10.09.2013 155
156. Jusić (Husejn) Emina 11.09.2013 156
157. Turčalo (Ferid) Minela 11.09.2013 157
158. Bečirčić (Edin) Mirza 11.09.2013 158
159. Begić (Ibrahim) Ermina 11.09.2013 159
160. Begović (Adem) Amra 11.09.2013 160
161. Čolić (Nedžad) Nejla 11.09.2013 161
162. Gačanović (Ferid) Sandra 11.09.2013 162
163. Hrnjić (Sejo) Haris 11.09.2013 163
164. Kadić (Asim ) Azema 11.09.2013 164
165. Karović (Abid) Almir 11.09.2013 165
166. Mešić (Emir) Nedim 11.09.2013 166
167. Musić (Hajro) Amra 11.09.2013 167
168. Pojskić (Fahrudin) Amer 11.09.2013 168
169. Vinčević (Salih) Efendira 11.09.2013 169
170. Potura (Osman) Amina 25.09.2013 170

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Šljivo (Tomislav) Nedeljka 14.12.2012. 24/12
2. Hasanbegović (Jusuf) Lejla 21.12.2012. 25/12
3. Julardžija (Ramo) Fuad 22.04.2013. 26/13
4 Omerović (Smail) Meliha 20.05.2013. 27/13
5. Ovčina (Omer) Amer 20.05.2013. 28/13
6. Šljivo (Esad) Enisa 22.05.2013. 29/13
7. Halilović (Ismet) Lejla 11.09.2013. 30/13
8. Džinić (Nihad) Lejla 11.09.2013. 31/13
9. Karić (Zijah) Irmelina 23.09.2013. 32/13
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI FARMACEUTSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen – Integrirani studij

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Adilović ( Medžid ) Edin 19.02.2013 2369/2013
2. Adžemi ( Miftar ) Amir 27.09.2013. 2427/2013
3. Ajdin ( Fevzija ) Ismar 02.11.2012. 2334/2012
4. Alilović ( Faik ) Irma 25.04.2013. 2396/2013
5. Babić ( Milan ) Jasna 28.12.2012. 2353/2012
6. Badnjević ( Bakir ) Almira 13.03.2013. 2375/2013
7. Bajramović ( Šener ) Ena 14.01.2013. 2355/2013
8. Bakal ( Dinko ) Selma 02.11.2012. 2335/2012
9. Bašić ( Nermin ) Jasmina 21.06.2013. 2410/2013
10. Bašić ( Asim ) Sabina 11.02.2013. 2365/2013
11. Bečić ( Hakija ) Alma 30.11.2012. 2345/2012
12. Bećirović ( Ibrahim ) Mirza 06.03.2013. 2371/2013
13. Bećirović ( Ismet ) Selma 11.07.2013. 2417/2013
14. Beširović ( Nusret ) Mirza 15.07.2013. 2418/2013
15. Bjelica (Obrad ) Vesna 14.06.2013. 2406/2013
16. Burnić ( Zijad ) Selma 19.10.2012. 2323/2012
17. Burnjaković ( Nenad ) Blaženka 14.02.2013. 2366/2013
18. Camović ( Hasret ) Aida 01.02.2013. 2362/2013
19. Čivić ( Šaban ) Eldina 21.05.2013. 2399/2013
20. Čustović ( Salem ) Aida 03.07.2013 2413/2013
21. Ćorović ( Ismet ) Amela 06.12.2012. 2348/2012
22. Dedić ( Mirsad ) Adna 29.10.2012. 2329/2012
23. Delić ( Suljo ) Hana 16.05.2013. 2397/2013
24. Delalić ( Sead ) Samra 20.06.2013. 2409/2013
25. Despotović ( Živan ) Biljana 24.04.2013. 2394/2013
26. Dražić ( Mirko ) Mirela 11.10.2012. 2312/2012
27. Duljković ( Ismet ) Ismeta 21.12.2012. 2351/2012
28. Džeko ( Enver ) Maida 30.11.2012. 2344/2012
29. Đerzić ( Esad ) Aida 24.12.2012. 2352/2012
30. Đogo ( Suljo ) Džermina 22.03.2013. 2381/2013
31. Fatur ( Borislav ) Vera 29.05.2013 2400/2013
32. Fejzović ( Sabdudin ) Selma 31.10.2012 2333/2012
33. Golić ( Muhamed ) Admir 20.03.2013 2378/2013
34. Grebenar ( Dragan ) Darko 12.11.2012 2340/2012
35. Gudija ( Hamdija ) Elida 26.03.2013. 2383/2013
36. Hafizović ( Muhidin ) Amra 05.06.2013. 2402/2013
37. Hajradinović ( Fadil ) Amira 18.04.2013. 2392/2013
38. Halugić ( Hajrudin ) Lejla 19.02.2013. 2368/2013
39. Haračić ( Lutvo ) Meliha 25.01.2013. 2361/2013
40. Hasić ( Šemsudin ) Aida 24.04.2013. 2395/2013
41. Hodžić ( Refik ) Selma 04.04.2013 2386/2013
42. Huskić ( Muharem ) Ema 01.02.2013 2363/2013
43. Ibračević ( Sakib ) Emina 11.10.2012. 2322/2012
44. Jahić ( Sejdo ) Jasna 11.10.2012. 2316/2012
45. Jusović ( Mirsad ) Anela 20.09.2013. 2425/2013
46. Jusović ( Mugdin ) Džemal 26.03.2013. 2385/2013
47. Kajević ( Medo ) Samra 10.07.2013. 2416/2013
48. Kajtazović ( Nenad ) Dajana 10.6.2013. 2404/2013
49. Kasumović ( Adnan- Zlatan ) Dajana 23.11.2012 2343/2012
50. Kesedžić ( Ekrem ) Elma 14.12.2012. 2352/2012
51. Kikić ( Ibrahim ) Nerma 11.04.2013. 2390/2013
52. Klasan ( Branislav ) Dejan 18.07.2013. 2421/2013
53. Kokanović ( Derviš ) Daud 31.05.2013. 2401/2013
54. Koldžić ( Esad ) Lejla 27.06.2013. 2411/2013
55. Kolašinac ( Nezir ) Denisa 12.04.2013. 2391/2013
56. Kolašinac ( Brahim ) Vanesa 05.12.2012. 2347/2012
57. Korjenić ( Ekrem ) Sabina 10.04.2013. 2388/2013
58. Kovačević ( Avdo ) Ida 16.05.2013 2398/2013
59. Krišto ( Jure ) Anita 18.07.2013. 2422/2013
60. Krzić ( Nedim ) Samra 30.10.2012. 2332/2012
61. Kuduzović ( Sakib ) Azra 30.10.2012. 2331/2012
62. Kulić ( Muhamed ) Vedad 29.10.2012. 2330/2012
63. Kurtović ( Fuad ) Irma 03.01.2013 2354/2013
64. Lokmić ( Muharem ) Irma 15.02.2013. 2367/2013
65. Logo ( Nijaz ) Višnja 19.07.2013. 2424/2013
66. Lozo ( Obren ) Sunčica 19.03.2013. 2377/2013
67. Lujinović ( Mehmed ) Senka 11.10.2012. 2313/2012
68. Mahan ( Rezo ) Jasmina 24.01.2013 2359/2013
69. Mahmutović ( Rušid ) Emina 15.07.2013. 2420/2013
70. Mahmutović ( Hidajet ) Seida 22.02.2013. 2370/2013
71. Marić ( Ljubomir ) Bojana 11.10.2012. 2317/2012
72. Marić ( Slavko ) Maja 01.07.2013. 2412/2013
73. Masal ( Miroslav ) Irma 21.03.2013. 2378/2013
74. Mehmedović ( Mevludin ) Venesa 11.04.2013. 2389/2013
75. Mijić ( Anđelko ) Tea 08.11.2012. 2336/2012
76. Mujčinović ( Hasib ) Maida 07.06.2013. 2403/2013
77. Mujić ( Adem ) Fuada 12.10.2012. 2321/2012
78. Mujezinović ( Enes ) Ilda 01.02.2013. 2364/2013
79. Muminović ( Rašid ) Merjema 20.06.2013. 2407/2013
80. Muratbegović ( Đevad ) Nađa 22.11.2012. 2342/2012
81. Muradbegović ( Esad ) Meliha 18.07.2013. 2423/2013
82. Muratović ( Halil ) Amina 24.10.2012. 2327/2012
83. Nizam ( Zijad ) Majda 24.10.2012. 2328/2012
84. Omerdi ( Džemaljije ) Mejdin 25.03.2013. 2382/2013
85. Omerović ( Ibro ) Jasna 09.04.2013. 2387/2013
86. Omerspahić ( Idriz ) Belma 21.03.2013. 2380/2013
87. Paloš ( Ismet ) Ena 09.11.2012. 2337/2012
88. Perković ( Zoran ) Iva 11.10.2012. 2315/2012
89. Petrović ( Miodrag ) Marija 12.10.2012. 2320/2012
90. Pilipović ( Ivan ) ivana 13.06.2013. 2405/2013
91. Ramić ( Fahrudin ) Šejla 12.10.2012. 2318/2012
92. Ramović ( Sead ) Azra 12.03.2013. 2374/2013
93. Redžepović ( Orhan ) Nedžla 17.01.2013. 2357/2013
94. Rizvanbegović ( Zulfikar ) Amna 12.10.2012. 2319/2012
95. Sakić ( Mevludin ) Nihad 17.01.2013 2356/2013
96. Sali ( Deniz ) Enida 11.10.2012. 2314/2012
97. Sarić ( Huso ) Đana 22.10.2012. 2325/2012
98. Sejfić ( Šaban ) Mirela 22.04.2013. 2393/2013
99. Selimhodžić ( Amir ) Denisa 15.07.2013. 2419/2013
100. Selimagić ( Hilmija ) Majda 09.11.2012. 2338/2012
101. Sikirić ( Alija ) Emina 18.01.2013. 2358/2013
102. Skopljak ( Sabit ) Ilma 05.07.2013. 2415/2013.
103. Sokolović ( Nihad ) Ena 20.06.2013 2408/2013
104. Striković ( Mevludin ) Armen 14.12.2012. 2349/2012
105. Stojanović ( Milovan ) Dragana 24.01.2013. 2360/2013
106. Šabanović ( Aćif ) Erna 11.03.2013. 2372/2013
107. Šahinović ( Izet ) Emina 14.03.2013. 2376/2013
108. Šahmanović ( Amir ) Merima 23.09.2013 2426/2013
109. Šeta ( Jusuf ) Amela 19.10.2012 2324/2012
110. Tabaković ( Ale ) Azra 30.11.2012. 2346/2012
111. Tojaga ( Munir ) Aida 26.03.2013 2384/2013
112. Talić ( Fahrudin ) Nermin 05.07.2013. 2414/2013
113. Turković ( Šefket ) Selma 09.11.2012. 2339/2012
114. Turbo ( Nadžib ) Velida 06.03.2013. 2372/2013
115. Veledar ( Mirsad ) Anisa 22.10.2012. 2326/2012
116. Zenelaj ( Isuf ) Nezir 19.11.2012. 2341/2012

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj


broj diplome diplome
1. Dabanović (Momčilo) Vera 15.07.2013. 65/13
2. Dedić (Sabir) Mirza 15.07.2013. 64/13
3. Demirović (Ahmed) Amra 31.05.2013. 59/13
4. Gradaščević-Gubaljević (Adnan) Jasmina 14.12.2012. 56/12
5. Ibrulj (Ramiz) Azijada 17.06.2013. 60/13
6. Iglica ( Hajrudin ) Amra 08.07.2013. 62/13
7. Omeragić (Jasemin) Elma 25.06.2013. 61/13
8. Saračević (Hazim) Amela 29.05.2013. 58/13
9. Veljović (Murčo) Elma 04.03.2013. 57/13
10. Žiga ( Jusuf) Nermina 15.07.2013. 63/13
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI FILOZOFSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum sticanja Broj diplome


broj diplome
1. Gutić (Hakija) Redžep 20.6.2012. 12442/2012
2. Fabrij (Marko) Davorka 14.9.2012. 12443/2012
3. Mulaomerović (Mirsad) Ena 14.9.2012. 12444/2012
4. Kalamujić (Mensur) Lejla 10.10.2011. 12445/2001
5. Mujičić (Kasim) Lejla 17.9.2012. 12446/2012
6. Lagumdžija (Salko) Rusmila 15.10.2012. 12447/2012
7. Kožljak (Meho) Adna 22.3.2012. 12448/2012
8. Delić (Branka) Vanja 3.10.2012. 12449/2012
9. Čelik (Ahmo) Armin 30.5.2011. 12450/2011
10. Subašić (Ramiz) Amina 22.11.2010. 12451/2010
11. Midanović (Stajo) Zoran 27.11.1991. 12452/1991
12. Kahrimanović (Džemal) Ferseda 28.11.2012. 12453/2012
13. Alispahić (Hajrudin) Sanja 3.10.2011. 12454/2011
14. Sofradžija (Husein) Alma 12.10.2012. 12455/2012
15. Mulasmajić (Kasim) Mersiha 14.12.2012. 12456/2012
16. Kajimović (Senad) Samira 19.12.2012. 12457/2012
17. Bajrović - Vejzagić (Safet) Amela 4.12.2012. 12458/2012
18. Ćatović (Almazaga) Amra 27.11.2012. 12459/2012
19. Delić (Mirza) Anja 18.10.2011. 12460/2011
20. Kuldija (Avdo) Nermina 24.12.2012. 12461/2012
21. Mujić (Sakib) Sandra 8.1.2013. 12462/2013
22. Imširpašić (Tahir) Đenana 17.12.2012. 12463/2012
23. Ćatić (Sulejman) Aida 27.12.2012. 12464/2012
24. Ligata (Bego) Edis 2.10.2012. 12465/2012
25. Musić (Skender) Majda 8.10.2012. 12466/2012
26. Gagula (Đemaludin) Selma 4.2.2013. 12467/2013
27. Ajanović (Zumra) Dženan 13.11.2012. 12468/2012
28. Alić (Safet) Amina 4.2.2013. 12469/2013
29. Isić (Ramiz) Izudin 7.2.2013. 12470/2013
30. Rizvanović (Fadil) Mirela 11.2.2013. 12471/2013
31. Omerspahić (Ibro) Amina 28.2.2013. 12472/2013
32. Muslija (Asim) Amela 12.7.2012. 12473/2012
33. Janjatović (Nikola) Anita 4.3.2013. 12474/2013
34. Balijagić (Daut) Senada 25.3.2013. 12475/2013
35. Deljo (Nurko) Elma 25.3.2013. 12476/2013
36. Kukić (Ibrahim) Selma 18.12.2012. 12477/2012
37. Grujo (Ratka) Tatjana 10.4.2013. 12478/2013
38. Hajrić (Abdulah) Nermina 19.2.2013. 12479/2013
39. Biletić (Branko) Sandra 30.11.2012. 12480/2012
40. Bajrić (Esad) Fahira 29.4.2013. 12481/2013
41. Pirija (Izet) Nerma 28.3.2013. 12482/2013
42. Ahmethodžić (Ismet) Lejla 6.5.2013. 12483/2013
43. Klarić (Božidar) Nataša 21.3.2013. 12484/2013
44. Hadžić (Nijaz) Lejla 25.4.2013. 12485/2013
45. Babić (Fevzija) Anida 21.6.2012. 12486/2012
46. Smajić (Hasan) Samra 28.5.2013. 12487/2013
47. Vatrić (Ramiz) Emina 20.5.2013. 12488/2013
48. Latić (Đemal) Nafisa 6.9.2011. 12489/2011
49. Ivanković (Slavko) Tamara 28.10.2011. 12490/2011
50. Goletić (Božidar) Zorana 14.3.2013. 12491/2013
51. Šundov (Slavko) Ivana 24.1.2013. 12492/2013
52. Tuhčić (Husejn) Anisa 25.6.2013. 12493/2013
53. Ademović (Ramiz) Amela 15.5.2013. 12494/2013
54. Belegić (Neđad) Selma 13.6.2013. 12496/2013
55. Puškar (Zikrija) Amra 20.6.2013. 12497/2013
56. Marevac (Hamed) Saud 5.7.2013. 12498/2013
57. Kifić (Ferid) Arijana 3.4.2013. 12499/2013
58. Miletović (Mihovil) Brankica 4.7.2013. 12500/2013

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Zerdo (Nedžad) Nedžada 6.9.2012. 1295/2012
2. Nuhanović (Nusret) Lejla 12.9.2012. 1340/2012
3. Gondžetović (Asim) Selma 13.9.2012. 1341/2012
4. Slijepčević (Rizah) Emina 13.9.2012. 1342/2012
5. Pašović (Sehid) Irma 10.9.2012. 1343/2012
6. Žigonja (Fehim) Vildana 13.9.2012. 1344/2012
7. Mehić (Asim) Emina 10.9.2012 1345/2012
8. Ahmetagić (Enver) Merjem 14.9.2012. 1346/2012
9. Beganović (Muhamed) Adna 14.9.2012. 1347/2012
10. Kanevčev (Vladimir) Marina 12.9.2012. 1348/2012
11. Bratić (Senad) Senada 14.9.2012. 1349/2012
12. Hodžić (Mustafa) Emina 14.9.2012. 1350/2012
13. Isaković (Sabina) Najra 12.9.2012. 1351/2012
14. Alispahić (Tarik) Edin 14.9.2012. 1352/2012
15. Čikmiš (Hasib) Almir 14.9.2012. 1353/2012
16. Jušić (Besim) Samir 10.9.2012. 1354/2012
17. Haskić (Ređo) Tarik 7.9.2012. 1355/2012
18. Rajkić (Mehmed) Dijanela 14.9.2012. 1356/2012
19. Kozarić (Muradif) Amir 9.7.2012. 1357/2012
20. Tirović (Mirsad) Lejla 6.9.2012. 1358/2012
21. Veispahić (Nihad) Emir 5.9.2012. 1359/2012
22. Sirćo (Miro) Sabina 6.9.2012. 1360/2012
23. Šutalo (Vjekoslav) Andrijana 12.9.2012. 1361/2012
24. Malkić (Abdurahman) Aida 12.9.2012. 1362/2012
25. Turčinović (Nihad) Arnela 10.9.2012. 1363/2012
26. Okanović (Ramo) Bahrija 7.9.2012. 1364/2012
27. Alić (Muhamed) Minela 21.9.2012. 1365/2012
28. Lepić (Hamza) Adisa 27.8.2012. 1366/2012
29. Zahirović (Mujo) Zerina 14.9.2012. 1367/2012
30. Tutkur (Sejfudin) Amila 14.9.2012. 1368/2012
31. Šiljegović (Vaso) Ivana 13.9.2012 1369/2012
32. Šahović (Dževad) Irna 14.9.2012. 1370/2012
33. Hubijar (Velija) Aida 21.9.2012. 1371/2012
34. Rustempašić (Nerman) Lejla 13.9.2012. 1372/2012
35. Abazović (Abdurahim) Jasmina 14.9.2012. 1373/2012
36. Mustafić (Džemal) Amira 14.9.2012. 1374/2012
37. Delimustafić (Alija) Anela 10.9.2012. 1375/2012
38. Marić (Goran) Lana 14.9.2012. 1376/2012
39. Milanović (Bego) Edina 14.9.2012. 1377/2012
40. Dragunić (Nihad) Edna 10.9.2012. 1378/2012
41. Tadić (Slavko) Tomislav 6.7.2012. 1379/2012
42. Lakota (Hamid) Semir 12.9.2012. 1380/2012
43. Selimović (Munib) Almedina 14.9.2012. 1381/2012
44. Solak (Sabid) Amir 13.9.2012. 1382/2012
45. Mulić (Senadin) Amra 13.9.2012. 1383/2012
46. Nurkić (Fahrudin) Medina 12.9.2012. 1384/2012
47. Beširević (Midhat) Ena 14.9.2012. 1385/2012
48. Miralem (Mirza) Ena 13.9.2012. 1386/2012
49. Stapić (Niko) Maja 10.9.2012. 1387/2012
50. Gašević (Slobodan) Vedran 7.9.2012. 1388/2012
51. Hadžiselimović (Ademir) Lejla 14.9.2012. 1389/2012
52. Nezić (Sead) Lana 13.9.2012. 1390/2012
53. Hodžić (Nihad) Hana 3.7.2012. 1391/2012
54. Karavdić (Hikmet) Elsa 12.9.2012. 1392/2012
55. Mlinarević (Hamdija) Aida 14.9.2012. 1393/2012
56. Cviko (Hajrudin) Dajana 14.9.2012. 1394/2012
57. Gedik (Mahmut) Mihreta 14.9.2012. 1395/2012
58. Kurtović (Abdulah) Rijana 17.3.2012. 1396/2012
59. Dervišbegović (Ekrem) Vildana 14.9.2012. 1397/2012
60. Ćosić (Sejad) Anela 14.9.2012. 1398/2012
61. Ismailovski (Enver) Asija 14.9.2012. 1399/2012
62. Adžamija (Fadil) Mirnesa 14.9.2012. 1400/2012
63. Mujakić (Sead) Jasmin 13.9.2012. 1401/2012
64. Spahović (Senad) Selma 14.9.2012. 1402/2012
65. Kapo (Nurko) Azra 13.9.2012. 1403/2012
66. Ćutahija (Enver) Mirela 14.9.2012. 1404/2012
67. Fazlagić (Hasan) Amina 14.9.2012. 1405/2012
68. Hodžić (Midhat) Nerima 14.9.2012. 1406/2012
69. Redžić (Smail) Elma 14.9.2012. 1407/2012
70. Bašić (Nihad) Sumeja 14.9.2012. 1408/2012
71. Kadić (Ilhan) Adha 14.9.2012. 1409/2012
72. Jahić (Fadil) Meliha 14.9.2012. 1410/2012
73. Kruja (Šefćet) Ajla 14.9.2012. 1411/2012
74. Smajić (Alija) Alma 14.9.2012. 1412/2012.
75. Ćorić (Damir) Alena 14.9.2012. 1413/2012
76. Husović (Nusret) Marizela 14.9.2012. 1414/2012
77. Šuman (Vejsil) Šemso 5.9.2012. 1415/2012
78. Pidro (Ibrahim) Mersed 14.9.2012. 1416/2012
79. Mujić (Smajl) Berina 21.9.2012. 1417/2012
80. Mekić (Nedžad) Andrea 14.9.2012. 1418/2012
81. Kazić (Sead) Alma 13.9.2012. 1419/2012
82. Smajić (Mithat) Minela 14.9.2012. 1420/2012
83. Sultanović (Hajrudin) Hajra 14.9.2012. 1421/2012
84. Šistek ( Husein) Eldina 14.9.2012. 1422/2012
85. Jordamović (Mirsad) Emina 14.9.2012. 1423/2012
86. Đuderija (Ibro) Mirsad 13.9.2012. 1424/2012
87. Rustempašić (Edin) Erma 14.9.2012. 1425/2012
88. Šabić (Hamed) Medina 10.9.2012. 1426/2012
89. Suljić (Vehid) Vehida 10.9.2012. 1427/2012
90. Ademović (Bajro) Hafiza 14.9.2012. 1428/2012
91. Balić (Mustafa) Melika 14.9.2012. 1429/2012
92. Crnovršanin (Smail) Mirela 27.8.2012. 1430/2012
93. Beširević (Mustafa) Belma 14.9.2012. 1431/2012
94. Grebović (Fazlo) Irma 14.9.2012. 1432/2012
95. Pustahija (Dragan) Luka 14.9.2012. 1433/2012
96. Vejzagić (Hidajet) Sabina 9.7.2012. 1434/2012
97. Kijamet (Mehmed) Amra 14.9.2012. 1435/2012
98. Koljić (Muharem) Dijana 14.9.2012. 1436/2012
99. Mešanović (Sabit) Samra 14.9.2012. 1437/2012
100. Hadžić (Dževad) Snježana 7.9.2012. 1438/2012
101. Bašić (Ibrahim) Dina 14.9.2012. 1439/2012
102. Čubela (Emel) Dino 14.9.2012. 1440/2012
103. Berbić (Haris) Nejra 13.9.2012. 1441/2012
104. Crnovršanin (Smail) Sanela 14.9.2012. 1442/2012
105. Omerbegović (Muhamed) Amila 14.9.2012. 1443/2012
106. Memić (Avdo) Amela 13.9.2012. 1444/2012
107. Hrnjić (Eldar) Mahir 13.9.2012. 1445/2012
108. Bečar (Amer) Lejla 14.9.2012. 1446/2012
109. Šetkić (Rasim) Muris 14.9.2012. 1447/2012
110. Cincović (Dragan) Nina 13.9.2012. 1448/2012
111. Šapčanin (Tarik) Ena 14.9.2012. 1449/2012
112. Šahinović (Suvad) Amin 14.9.2012. 1450/2012
113. Todorović (Novak) Minja 14.9.2012. 1451/2012
114. Borovina (Murat) Merisa 13.9.2012. 1452/2012
115. Ismić (Nail) Narcisa 14.9.2012. 1453/2012
116. Popović (Milko) Maja 14.9.2012. 1454/2012
117. Hodžić (Avdija) Nermina 14.9.2012. 1455/2012
118. Ibišević (Almir) Emina 14.9.2012. 1456/2012
119. Jarmanović (Marko) Sanja 21.9.2012. 1457/2012
120. Memić (Džemil) Merisa 12.9.2012. 1458/2012
121. Mujkanović (Ekrem) Midhet 13.9.2012. 1459/2012
122. Burek (Sead) Jasna 14.9.2012. 1460/2012
123. Lagumdžija (Haris) Jasmina 14.9.2012. 1461/2012
124. Đipa (Ahmet) Aziz 14.9.2012. 1462/2012
125. Aždahić (Enver) Samra 14.9.2012. 1463/2012
126. Muratović (Himzo) Azra 21.9.2012. 1464/2012
127. Mezit (Miralem) Esma 14.9.2012. 1465/2012
128. Kopić (Hasan) Dina 12.9.2012. 1466/2012
129. Hadžieminagić (Muhidin) Amila 21.9.2012. 1467/2012
130. Dinar (Smajo) Fatima 14.9.2012. 1468/2012
131. Šečić (Islam) Jasmina 13.9.2012. 1469/2012
132. Hadžiosmanović (Đemal) Sabrina 27.8.2012 1470/2012
133. Vatreš (Selim) Merima 14.9.2012. 1471/2012
134. Čaušević (Vahid) Anela 14.9.2012. 1472/2012
135. Kumić (Milan) Sanja 13.9.2012. 1473/2012
136. Đelilović (Uzeir) Melisa 14.9.2012. 1474/2012
137. Prkić (Hrvoje) Tiana 14.9.2012. 1475/2012
138. Kapo (Hakija) Lejla 14.9.2012. 1476/2012
139. Selamović (Nusmir) Dinela 13.9.2012. 1477/2012
140. Bender (Kemal) Vildana 14.9.2012. 1478/2012
141. Huseinović (Rasim) Mersija 14.9.2012. 1479/2012
142. Dizdarević (Sulejman) Anida 10.9.2012. 1480/2012
143. Šehrić (Dževad) Emina 11.9.2012. 1481/2012
144. Smajić (Hajrudin) Dženan 13.9.2012. 1482/2012
145. Taso (Ertural) Dina 14.9.2012. 1483/2012
146. Nevaljalović (Remzija) Mirha 13.9.2012. 1484/2012
147. Uzunalić (Fuad) Amina 21.9.2012. 1485/2012
148. Hodžić (Sakib) Velida 21.9.2012. 1486/2012
149. Cetin (Nesim) Nadis 14.9.2012. 1487/2012
150. Brkić (Miroslav) Dejan 14.9.2012. 1488/2012
151. Omerović (Faruk) Mahir 14.9.2012. 1489/2012
152. Kurtešović (Omer) Lejla 12.9.2012. 1490/2012
153. Musić (Ismet) Kenan 14.9.2012. 1491/2012
154. Kapetanović (Đevad) Anita 14.9.2012. 1492/2012
155. Zekić (Nusret) Adela 14.9.2012. 1493/2012
156. Perak (Franjo) Antonija 30.6.2012. 1494/2012
157. Silajdžić (Jakub) Tarik 14.9.2012. 1495/2012
158. Abadžija (Suljo) Maja 14.9.2012. 1496/2012
159. Bilić (Irfan) Amela 14.9.2012. 1497/2012
160. Skorupan (Zaruk) Senida 7.9.2012. 1498/2012
161. Pajić (Alija) Mirsada 21.9.2012. 1499/2012
162. Malanović (Besim) Šeherzada 12.9.2012. 1500/2012
163. Musić (Ismet) Minela 12.9.2012. 1501/2012
164. Sarajkić (Midhat) Melina 13.7.2012. 1502/2012
165. Grčo (Zakir) Medina 12.9.2912. 1503/2012
166. Hafizović (Mesud) Jusuf 6.9.2012. 1504/2012
167. Imamović (Šefket) Haris 21.9.2012. 1505/2012
168. Kadić (Jusuf) Edina 14.9.2012. 1506/2012
169. Čimpo (Sakib) Naida 14.9.2012. 1507/2012
170. Zubčević (Sulejman) Alisa 14.9.2012. 1508/2012
171. Spahić (Ramo) Amera 21.9.2012. 1509/2012
172. Delić (Ferid) Mustafa 14.9.2012. 1510/2012
173. Višća (Hilmija) Nisada 14.9.2012. 1511/2012
174. Šarac (Ibro) Aida 13.9.2012. 1512/2012
175. Topčagić (Hasan) Lamija 14.9.2012. 1513/2012
176. Bećirović (Ibrahim) Hidajeta 13.9.2012. 1514/2012
177. Martić (Željko) Marijana 14.9.2012. 1515/2012
178. Hutinović (Sead) Alisa 12.9.2012. 1516/2012
179. Murselović (Adil) Emina 14.9.2012. 1517/2012
180. Sivro (Muris) Alisa 21.9.2012. 1518/2012
181. Čano (Vahid) Adisa 14.9.2012. 1519/2012
182. Sumbić (Husejn) Ernesa 21.9.2012. 1520/2012
183. Prošić (Ibrahim) Irma 11.9.2012. 1521/2012
184. Salčinović (Semin) Sanela 21.9.2012. 1522/2012
185. Burić (Jusuf) Fahrudin 14.9.2012. 1523/2012
186. Karić (Ekrem) Enela 14.9.2012. 1524/2012
187. Kunić (Ševko) Amra 21.9.2012. 1525/2012
188. Grahić (Hajrudin) Selma 12.9.2012. 1526/2012
189. Kozić (Džemal) Mirela 21.9.2012. 1527/2012
190. Pavica (Kasim) Jasmin 14.9.2012. 1528/2012
191. Agić (Mensur) Aida 14.9.2012. 1529/2012
192. Bečić (Zaim) Selma 12.9.2012. 1530/2012
193. Mrguda (Suada) Adna 14.9.2012. 1531/2012
194. Vojinović (Zoran) Vedran 14.9.2012. 1532/2012
195. Dinarević (Mustafa) Harun 14.9.2012. 1533/2012
196. Mujanović (Fikret) Eldina 3.7.2012. 1534/2012
197. Babić (Ismet) Sanela 14.9.2012. 1535/2012
198. Veletovac (Asim) Emina 14.9.2012. 1536/2012
199. Durmo (Zaim) Samir 13.9.2012. 1537/2012
200. Orozović (Ratko) Irena 12.9.2012. 1538/2012
201. Rebihić (Suad) Esad 14.9.2012. 1539/2012
202. Haćimić (Ferid) Melisa 14.9.2012. 1540/2012
203. Muratović (Edin) Edina 21.9.2012. 1541/2012
204. Nalo (Muhamed) Nina 14.9.2012. 1542/2012
205. Tataragić (Sulejman) Dalila 12.9.2012. 1543/2012
206. Kadrić (Ismet) Senad 13.9.2012. 1544/2012
207. Malić (Josip) Rade 12.9.2012. 1545/2012
208. Bašić (Hajrudin) Đeneta 14.9.2011. 1546/2011
209. Memić (Edin) Eldina 13.9.2012. 1547/2012
210. Habibović (Esmir) Ermin 11.9.2012. 1548/2012
211. Leko (Emsada) Alen 10.9.2012. 1549/2012
212. Kopčić (Ramiz) Adisa 5.10.2012. 1550/2012
213. Frljak (Omer) Lejla 8.3.2012. 1551/2012
214. Mukić (Bećir) Sedin 24.12.2012. 1552/2012
215. Bukvić (Ismet) Hasiba 29.1.2013. 1553/2013
216. Hasagić (Hazudin) Armina 12.7.2012. 1554/2012
217. Šarić (Senad) Ena 29.3.2013. 1556/2013
218. Cogo (Osman) Ikbal 8.5.2013. 1557/2013
219. Kovačević (Zijad) Naida 16.5.2013. 1558/2013
220. Repuh (Ismet) Delila 18.9.2008. 1555/2008
221. Terza (Mustafa) Mirsada 14.9.2012. 1559/2012
222. Ibrulj (Jasmin) Azra 13.9.2012. 1560/2012
223. Kapusta (Dragutin) Ljiljana 12.6.2013. 1561/2013
224. Ristović (Risto) Biljana 5.7.2012. 1562/2012
225. Šabanović (Hilmo) Amela 12.6.2013. 1563/2013
226. Adilagić (Darko) Ira 18.6.2013. 1564/2013
227. Mirvić (Rizah) Nadžija 12.6.2013. 1565/2013
228. Bahtijaragić (Muharem) Ajli 15.9.2012. 1566/2012
229. Hujić (Sakib) Semina 26.2.2013. 1567/2013
230. Paljević (Dario) Dea 24.6.2013. 1568/2013
231. Vuletić (Miroslav) Marija 8.7.2013. 1569/2013
232. Muftić (Azmir) Mubina 27.6.2013. 1570/2013
233. Anušić (Bruno) Viktorija 10.7.2013. 1571/2013
234. Ćatović (Džemal) Rasema 13.9.2012. 1572/2012
235. Šahbegović (Mirzad) Amra 8.7.2013. 1573/2013
236. Hadžović (Šefćet) Sibela 28.6.2013. 1574/2013
237. Redžić (Rifet) Emina 13.6.2013. 1575/2013
238. Rekanović (Mehmedalija) Emina 11.7.2013. 1576/2013
239. Šaljić (Mirsad) Midhat 11.7.2013. 1577/2013
240. Erlbek (Petar) Ema 10.7.2013. 1578/2013
241. Handžić (Adem) Merima 8.7.2013. 1579/2013
242. Kapetanović (Ismet) Jasenka 10.7.2013. 1580/2013
243. Hodžić (Bajazit) Arnel 4.7.2013. 1581/2013
244. Kukavica (Mirsad) Naida 12.7.2013. 1582/2013
245. Vejselović (Alija) Edin 4.6.2013. 1583/2013
246. Kreševljaković (Hikmet) Melisa 2.7.2013. 1584/2013
247. Mišetić (Ranko) Katarina 28.6.2013. 1585/2013
248. Zukan (Hamza) Selma 11.7.2013. 1586/2013
249. Zilić (Ahmed) Amina 10.7.2013. 1587/2013
250. Mutapčić (Asim) Vildana 5.7.2013. 1588/2013
251. Murić (Muhamed) Emina 5.7.2013. 1589/2013
252. Muhović (Fikret) Ejla 5.7.2013. 1590/2013
253. Mašić (Đemil) Emina 3.7.2013. 1591/2013
254. Šišić (Salem) Amina 28.6.2013. 1592/2013
255. Hamulić (Sejad) Azra 3.7.2013. 1593/2013
256. Husejnović (Šaćir) Nina 8.7.2013. 1594/2013
257. Husam (Zakir) Edin 4.7.2013. 1595/2013
258. Špijodić (Fehim) Edin 2.9.2013. 1596/2013
259. Bašić (Muharem) Merima 12.7.2013. 1597/2013
260. Muftić (Nail) Almira 2.9.2013. 1598/2013
261. Kokić (Mujo) Jasmina 8.7.2013. 1599/2013
262. Ružnić (Sulejman) Elmira 8.7.2013. 1600/2013
263. Pervan (Đemo) Naida 3.7.2013. 1601/2013
264. Veladžić (Asim) Anela 8.7.2013. 1602/2013
265. Pamuk (Fadil) Irma 4.7.2013. 1603/2013
266. Delibašić (Husein) Semir 9.9.2013. 1604/2013
267. Terko (Esad) Adnan 10.9.2013. 1605/2013
268. Ajkić (Mulo) Naza 4.9.2013. 1606/2013
269. Vojniković (Asim) Merisa 8.7.2013. 1607/2013
270. Karović (Ferid) Lejla 11.7.2013. 1608/2013
271. Kišić (Željko) Darjan 10.7.2013. 1609/2013
272. Abazović (Hidajet) Amel 5.7.2013. 1610/2013
273. Čolo (Ejub) Enida 26.6.2013. 1611/2013
274. Zekotić (Naser) Nasiha 10.7.2013. 1612/2013
275. Krzić (Šefik) Elma 10.7.2013. 1613/2013
276. Šušnjara (Viktor) Marlena 14.6.2013. 1614/2013
277. Mujić (Ibrahim) Sead 14.9.2012. 1615/2012
278. Arnautović (Aid) Emir 13.9.2013. 1616/2013
279. Đulović (Sabrudin) Amar 14.9.2013. 1617/2013
280. Kundak (Sarija) Edin 12.9.2013. 1618/2013
281. Jurić (Ivica) Ria 10.9.2013. 1619/2013
282. Lisica (Muhamed) Anela 9.9.2013. 1620/2013
283. Kolovrat (Jakica) Vedran 10.7.2013. 1621/2013
284. Mehmedović (Edvard) Dijana 10.7.2013. 1622/2013
285. Marić (Čedo) Nikola 9.9.2013. 1623/2013
286. Porić (Osman) Hidajet 27.6.2013. 1624/2013
287. Mustafić (Ismet) Mubina 11.7.2013. 1625/2013
288. Kustura (Vejsil) Emina 6.9.2013. 1626/2013
289. Fejzović (Zikret) Elma 10.7.2013. 1627/2013
290. Tarakčija (Ramo) Amila 9.7.2013. 1628/2013
291. Bešić (Sadik) Minela 9.7.2013. 1629/2013
292. Porić (Hasan) Mevluda 12.9.2013. 1630/2013
293. Čajo (Salko) Elma 9.7.2013. 1631/2013
294. Skenderović (Kasim) Nevzeta 11.7.2013. 1632/2013
295. Mulaosmanović (Osman) Senida 12.7.2013. 1633/2013
296. Smajić (Ramiz) Belma 11.7.2013. 1634/2013
297. Stanišić (Rajko) Svjetlana 13.9.2013. 1635/2013
298. Granilo (Mustafa) Madžida 11.9.2013. 1636/2013
299. Perković (Vinko) Lidija 6.9.2013. 1637/2013
300. Asotić (Hasim) Selma 12.7.2013. 1638/2013
301. Šatara (Ahmed) Azra 19.9.2013. 1639/2013
302. Zahirović (Fahrija) Merima 19.9.2013. 1640/2013
303. Sarač (Mehmed) Dževad 11.9.2013. 1641/2013
304. Bilić (Ivica) Ivana 2.9.2013. 1642/2013
305. Biščević (Edin) Enida 5.7.2013. 1643/2013
306. Redžić (Smail) Amel 12.9.2013. 1644/2013
307. Čolić (Zijo) Jasmin 10.7.2013. 1645/2013
308. Mustedanagić (Mirsad) Midjana 13.9.2013. 1646/2013
309. Bošnjak (Goran) Matija 25.9.2013. 1647/2013
310. Šošić (Nesib) Tarik 26.9.2013. 1648/2013
311. Suljić (Sead) Indira 23.9.2013. 1649/2013
312. Tursanović (Ređo) Sedina 23.9.2013. 1650/2013
313. Dupanović (Zlatan) Dino 12.9.2013. 1651/2013
314. Radušić (Nasuf) Minela 23.9.2013. 1652/2013
315. Barić (Vjekoslav) Ina 14.9.2013. 1653/2013
316. Ćatović (Fuad) Damir 19.9.2013. 1654/2013
317. Kadrić (Azem) Abdurrahman 17.9.2013. 1655/2013
318. Olovčić (Asim) Maja 11.9.2013. 1656/2013
319. Pašić (Fuad) Faris 20.9.2013. 1657/2013
320. Katavić (Davorin) Adriana 5.9.2013. 1658/2013
321. Trtak (Sead) Senad 20.9.2013. 1659/2013
322. Agić (Dževad) Dženan 13.9.2013. 1660/2013
323. Husejinović (Asim) Emina 19.9.2013. 1661/2013
324. Begović (Džemal) Haris 18.9.2013. 1662/2013
325. Alihodžić (Mirsad) Maša 14.9.2013. 1663/2013
326. Vatreš (Kasim) Almina 16.9.2013. 1664/2013
327. Osmić (Edin) Anes 24.9.2013. 1665/2013
328. Karčić (Dževad) Elma 11.7.2013. 1666/2013
329. Džafić (Mirsad) Đana 25.9.2013. 1667/2013
330. Hadžić (Enes) Kenan 6.9.2013. 1668/2013
331. Uštović (Faruk) Merima 17.9.2013. 1669/2013
332. Bubalo (Emir) Nives 3.9.2013. 1670/2013
333. Mehanović (Ahmo) Alma 13.9.2013. 1671/2013
334. Hafizović (Husein) Anita 13.9.2013. 1672/2013
335. Silajdžić (Vahid) Indira 13.9.2013. 1673/2013
336. Branković (Sakib) Džana 10.7.2013. 1674/2013
337. Vidoni (Štefan) Ana 17.9.2013. 1675/2013
338. Huković (Nasir) Amina 23.9.2013. 1676/2013
339. Mihaljević (Mufid) Evelina 24.9.2013. 1677/2013
340. Pobrić (Ervin) Ajla 20.9.2013. 1678/2013
341. Skopak (Senad) Vahidijana 24.9.2013. 1679/2013
342. Čečura (Boris) Ivona 10.9.2013. 1681/2013
343. Nezir (Hasan) Sanela 18.9.2013. 1682/2013
344. Liska (Ibro) Dženita 4.9.2013. 1680/2010
345. Hasanović (Šefik) Muhamed 27.9.2013. 1683/2013
346. Karajić (Hasib) Alma 23.9.2013. 1684/2013
347. Livajušić (Karlo) Vendelin 24.9.2013. 1685/2013
348. Muminović (Dževdet) Irsa 15.9.2013. 1686/2013
349. Hajdarević (Safet) Arnela 19.9.2013. 1687/2013
350. Jovović (Radivoje) Ivana 19.9.2013. 1688/2013
351. Slavik (Leo) Mia 19.9.2013. 1689/2013
352. Đumrukčić (Dag) Nina 8.7.2013. 1690/2013
353. Kovač (Nijaz) Sabina 23.9.2013. 1691/2013
354. Mahić (Dudo) Ines 24.9.2013. 1692/2013
355. Kulin (Izet) Adis 24.9.2013. 1693/2013
356. Džakmić (Muradif) Ernedina 24.9.2013. 1694/2013
357. Hrustić (Bedrudin) Amina 25.9.2013. 1695/2013
358. Nikšić (Rusmir) Vildana 13.9.2013. 1696/2013
359. Terzić (Fahrudin) Samra 4.7.2013. 1697/2013
360. Mehanović (Ahmo) Anela 25.9.2013. 1698/2013
361. Siručić (Samir) Dženana 30.9.2013. 1699/2013
362. Mešković (Nihad) Emina 30.9.2013. 1700/2013
363. Jejna (Ismet) Saud 30.9.2013. 1701/2013
364. Čakalović (Tadžudin) Ena 23.9.2013. 1702/2013
365. Komljen (Ivica) Ena 25.9.2013. 1703/2013
366. Džambegović (Kemal) Elzana 19.9.2013. 1704/2013
367. Bekto (Mehmed) Amina 28.6.2013. 1705/2013
368. Kurtović (Esmin) Ermina 20.9.2013. 1706/2013
369. Bilić (Ivica) Ivana 27.9.2013. 1707/2013
370. Čustović (Zlatko) Ema 24.9.2013. 1708/2013
371. Kasapović (Asim) Merdžana 12.7.2013. 1709/2013
372. Kavazović (Šemsudin) Hasena 12.9.2013. 1710/2013
373. Kočan (Esad) Hana 18.9.2013. 1711/2013
374. Šašić (Zdenko) Boris 23.9.2013. 1712/2013
375. Aliefendić (Sead) Senada 19.9.2013. 1713/2013
376. Cibra (Izet) Arnela 25.9.2013. 1714/2013
377. Balić (Adem) Mirsada 1.10.2013. 1715/2013
378. Muminović (Hamza) Fahrudin 30.9.2013. 1716/2013
379. Lišić (Salim) Enida 24.9.2013. 1717/2013
380. Ćosović (Husnija) Amila 30.9.2013. 1718/2013
381. Marijanović (Andrija) Nevenka 15.9.2013. 1719/2013
382. Tešić (Milenko) Dejan 26.9.2013. 1720/2013
383. Križanac (Tomo) Anđela 25.9.2013. 1721/2013
384. Mustafić (Džemail) Enis 20.9.2013- 1722/2013
385. Čalija (Ramiz) Emina 6.9.2013.. 1723/2013
386. Križanović (Željko) Tijana 30.8.2013. 1724/2013
387. Karamujić (Muzafir) Mustafa 11.7.2013. 1725/2013
Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Zvirkić (Ifet) Almira 14.9.2012. 331/2012
2. Šadić (Fuad) Rusmir 12.9.2012. 332/2012
3. Karabašić (Mirsad) Azra 12.9.2012. 333/2012
4. Omerhodžić (Adil) Adnan 18.9.2012. 334/2012
5. Duraković (Sabina) Ilvana 29.8.2012. 335/2012
6. Softić (Sulejman) Belma 10.7.2012. 336/2012
7. Mustačević (Enver) Mirela 28.12.2011. 337/2011
8. Čaušević (Esad) Senada 19.9.2012. 338/2012
9. Zahirović (Salih) Ajla 01.10.2012. 339/2012
10. Handrka (Enver) Amira 20.6.2012. 340/2012
11. Imamović (Midhat) Jelena 8.10.2012. 341/2012
12. Čavkić (Mirsad) Lejla 08.10.2012. 342/2012
13. Fočo (Ahmet) Samra 03.10.2012. 343/2012
14. Špijodić ( Džemil) Maisa 04.10.2012. 344/2012
15. Hujić (Nermin) Semra 08.10.2012. 345/2012
16. Strika (Redžib) Kenan 05.10.2012. 346/2012
17. Riđić (Jozo) Danira 04.10.2012. 347/2012
18. Prugo-Babić (Frane) Linda 14.9.2012. 348/2012
19. Sulejmanagić (Refik) Tea 29.8.2012. 349/2012
20. Salkić (Mehmed) Alen 19.9.2012. 350/2012
21. Čilić (Sulejman) Nađa 05.10.2012. 351/2012
22. Bukva (Suad) Melisa 05.10.2012. 352/2012
23. Alaim (Hamed) Amila 05.10.2012. 353/2012
24. Šehagić (Midhat) Samra 10.10.2012. 354/2012
25. Dubarić (Fetih) Nađa 08.10.2012. 355/2012
26. Buturović (Behđet) Amra 01.10.2012. 356/2012
27. Kulenović (Alen) Leila 10.10.2012. 357/2012
28. Kovač (Kemal) Azra 22.11.2012. 358/2012
29. Muharemović (Rifet) Damir 22.11.2012. 359/2012
30. Mioč (Tadija) Lidija 21.11.2012. 360/2012
31. Salčinović (Nihad) Lejla 19.11.2012. 361/2012
32. Đokić (Đorđo) Ratko 21.11.2012. 362/2012
33. Bolić (Munir) Senaid 20.11.2012. 363/2012
34. Ramić (Edin) Irma 03.10.2012. 364/2012
35. Škarica (Stipo) Vjekoslav 27.11.2012. 365/2012
36. Kurtović (Hajrudin) Đuldina 04.12.2012. 366/2012
37. Alić (Sead) Nedim 22.11.2012. 367/2012
38. Filipović (Anto) Dragana 23.11.2012. 368/2012
39. Delić (Dženad) Sanin 21.11.2012. 369/2012
40. Aljović (Hajriz) Senada 28.11.2012. 370/2012
41. Smajić (Mehmed) Azra 21.11.2012. 371/2012
42. Šabović (Salih) Merima 19.11.2012. 372/2012
43. Mukača (Mujo) Amina 21.11.2012. 373/2012
44. Džananović (Bahtija) Mirza 21.11.2012. 374/2012
45. Kurtović (Rifat) Amra 27.11.2012. 375/2012
46. Hodžić (Besim) Zurijeta 21.11.2012. 376/2012
47. Merdžanić (Safet) Mirsada 28.11.2012. 377/2012
48. Vuković (Mirsad) Aida 27.11.2012. 378/2012
49. Kruščica(Ramiz) Rasema 27.11.2012. 379/2012
50. Botalić (Mirsad) Melinda 21.11.2012. 380/2012
51. Muhić (Hašim) Emira 21.11.2012. 381/2012
52. Bajo (Ratko) Jelena 28.11.2012. 382/2012
53. Muratović (Rasim) Mubera 30.11.2012. 383/2012
54. Slatina (Midhat) Emir 27.11.2012. 384/2012
55. Tubić (Hasan) Maida 28.11.2012. 385/2012
56. Kočić (Hasaga) Tea 19.11.2012. 386/2012
57. Ljubović (Rešad) Nejra 21.11.2012. 387/2012
58. Gajić (Veljko) Martina 20.11.2012. 388/2012
59 Čoban (Semir) Ida 04.4.2012. 389/2012
60. Husika (Zijad) Esma 28.12.2012. 390/2012
61. Đurković (Drago) Rada 09.1.2013. 391/2013
62. Kalajdžija (Karim) Sanita 27.11.2012 392/2012
63. Lukić (Dragan) Mia 04.1.2013. 393/2013
64. Hodžić (Munever) Eldina 08.1.2013. 394/2013
65. Jahić (Zuhdija) Vildana 17.10.2012. 395/2012
66. Redžić (Salih) Elvira 04.12.2012. 396/2012
67. Brulić (Besim) Mirela 09.1.2013. 397/2013
68. Sedić (Teufik)Lejla 27.10.2011. 398/2011
69. Mutap (Idriz) Lejla 08.1.2013. 399/2013
70. Obradović (Radisav) Maša 20.11.2012. 400/2012
71. Rahmanović (Agan) Ilda 22.11.2012. 401/2012
72. Semić (Adnan) Narcisa 21.11.2012. 402/2012
73. Bašić (Ejub) Adisa 27.11.2012. 403/2012
74. Šatara (Milan) Dijana 20.11.2012. 404/2012
75. Isaković (Isak) Sejfudin 01.12.2012. 405/2012
76. Drmač (Ivo) Marjan 01.12.2012. 406/2012
77. Hadžibulić (Rasim) Samra 27.11.2012. 407/2012
78. Turković (Senad) Dženana 04.10.2012. 408/2012
79. Smajić (Redžo) Nermina 26.12.2012. 409/2012
80. Ušto (Ibro) Muamer 07.2.2013. 410/2013
81. Abdibegović (Nusret) Esma 20.2.2013. 411/2013
82. Džakmić (Seid) Dženita 08.1.2013. 412/2013
83. Šehić (Ahmed) Enisa 07.2.2013. 413/2013
84. Hodžić (Juso)Aida 27.11.2012. 414/2012
85. Vuković (Džemil) Maida 12.2.2013. 415/2013
86. Krajnc (Dejan) Andrej 26.12.2012. 416/2012
87. Mujanović (Zlatan) Aida 09.1.2013. 417/2013
88. Ramulj (Vahid) Mensur 20.2.2013. 418/2013
89. Imamović (Ibrahim) Feđa 20.11.2012. 419/2012
90. Čusto (Nahid) Smail 07.3.2013. 420/2013
91. Krivanek (Otmar) Matea 09.1.2013. 421/2013
92. Hebilović (Alija) Alma 11.2.2013. 422/2013
93. Duraković (Halid) Aida 14.3.2013. 423/2013
94. Čardaklija (Ešef) Selma 06.3.2013. 424/2013
95. Šehić (Ahmed) Merisa 07.2.2013. 425/2013
96. Dunđer (Ivo) Ivan 02.4.2013. 426/2013
97. Zaimović-Džafić (Esad) Velida 07.2.2013. 427/2013
98. Omanović (Enver) Emina 22.10.2012. 428/2012
99. Oručević (Jasmin) Ines 04.4.2013. 429/2013
100. Bjelopoljak (Džemal) Hasnija 21.11.2012. 430/2012
101. Baljević (Rasim) Eldin 22.2.2013. 431/2013
102. Ćatović (Zijad) Erna 07.2.2013. 432/2013
103. Eranović (Bogoljub) Jovan 20.11.2012. 433/2012
104. Keranović (Šefik) Šefika 16.5.2013. 434/2013
105. Mijatović (Juro) Julijana 04.4.2013. 435/2013
106. Habib (Fikret) Diana 04.4.2013. 436/2013
107. Ibrahimbegović (Hušid) Aida 05.10.2012. 437/2012
108. Bulić (Suvad) Tea 20.11.2012. 438/2012
109. Ćosović (Ramiz) Senada 21.5.2013. 439/2013
110. Omanović (Senad) Melisa 20.11.2012. 440/2012
111. Brkić (Miroslav) Dejan 12.4.2013. 441/2013
112. Somun (Vahdet) Edisa 21.5.2013. 442/2013
113. Sultić (Sulejman) Irma 16.5.2013. 443/2013
114. Balić (Ahmet) Emra 17.5.2013. 444/2013
115. Muheljić (Muharem) Aida 22.5.2013. 445/2013
116. Hadžajlić (Hasan) Amela 16.5.2013. 446/2013
117. Efendić (Edin)Emir 21.5.2013. 447/2013
118. Kamenjaš (Šaban) Minela 21.5.2013. 448/2013
119. Omanović (Senad) Lejla 20.5.2013. 449/2013
120. Halilović (Hajro) Alema 05.3.2013. 450/2013
121. Džanić (Abaz) Denis 23.5.2013. 451/2013
122. Subašić (Džemal) Džemaida 28.3.2013. 452/2013
123. Arnaut (Fadil) Sumedin 07.2.2013. 453/2013
124. Ahmić (Redžo) Enisa 05.12.2012. 454/2012
125. Grabčanović (Esed)Merima 20.5.2013. 455/2013
126. Halilović (Fadil)Sanida 27.5.2013. 456/2013
127. Komšić (Josip) Marko 27.5.2013. 457/2013
128. Kadić (Rasim) Dženeta 17.5.2013. 458/2013
129. Bujak (Mustafa) Edin 03.7.2013. 459/2013
130. Šarić (Marko) Ivana 01.7.2013. 460/2013
131. Huseinović (Husein) Nihada 04.7.2013. 461/2013
132. Kuliš (Kazimir) Jurica 24.5.2013. 462/2013
133. Nikulić (Feriz) Enisa 01.7.2013. 463/2013
134. Sofović (Ibro) Bisera 17.5.2013. 464/2013
136. Kordić (Stanko) Matea 22.11.2012. 466/2012
137. Mehadžić (Munib) Semir 27.6.2013. 467/2013
138. Bajrić (Osmo) Amela 01.7.2013. 468/2013
139. Bačanović (Branko)Marko 03.7.2013. 469/2013
140. Kisić (Obrenko) Vedrana 01.7.2013. 470/2013
141. Ustavdić (Muhamed) Edina 16.5.2013. 471/2013
142. Čajić (Aziz) Azra 16.7.2013. 472/2013
143. Šarenkapa (Muhidin)Jasmina 23.11.2012. 473/2012
144. Tirić (Damir) Nina 15.7.2013. 474/2013
145. Barina(Abdurahman) Erol 05.9.2013. 475/2013
146. Lagumdžić (Esed) Elsada 01.7.2013. 476/2013
147. Neuman (Srećko) Dunja 01.7.2013. 477/2013
148. Komšić (Ivo) Julijan 15.7.2013. 478/2013
149. Gakić-Kulenović (Džafer) Ermina 15.7.2013. 479/2013
150. Grcić (Mufid) Erna 10.9.2013. 480/2013
151. Barić Sumpor (Ivica) Arijana 04.07.2013. 481/2013
152. Čolpa (Refik) Almira 17.10.2013. 486/2013
153. Logo (Enis) Hana 19.10.2013. 485/2013
154. Vlaisavljević (Rešad) Sanja 9.10.2013. 483/2013
155. Vugdelija (Ivan) Nikola 15.7.2013. 487/2013
Magistri nauka

Redni Datum stjecanja


Prezime Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Lisičić-Hedžić (Šefkija) Almina 20.9.2012. 526/2012
2. Nametak (Fehim) Muhamed 18.10.2012. 527/2012
3. Kapidžija (Edhem) Elmedina 8.10.2012. 528/2012
4. Duranović (Ibrahim) Amir 17.12.2012. 529/2012
5. Osmanspahić (Zajko) Fazila 12.9.2012. 530/2012
6. Begić (Adem) Maša 29.10.2012. 531/2012
7. Omerović (Omer) Enes 18.12.2012. 532/2012
8. Gladanac (Miroslav) Sanja 20.12.2012. 533/2012
9. Hodžić (Hasan) Muamer 23.1.2013. 534/2013
10. Mehinagić (Rasim) Irma 20.12.2012. 535/2012
11. Dedić (Ismet) Admira 21.1.2013. 536/2013
12. Ličina (Amir) Aida 4.2.2013. 537/2013
13. Bajović (Borislav) Aleksandra 5.12.2011. 538/2011
14. Banović (Petar) Maja 27.3.2013. 539/2013
15. Dautović (Medžid) Emira 5.4.2013 540/2013
16. Saračević (Mustafa) Narcis 3.4.2013. 541/2013
17. Karović (Avdo) Merisa 15.5.2013. 542/2013
18. Grebović (Fazlo) Nadina 29.10.2012. 543/2012
19. Čeliković (Ismet) Senad 6.3.2013. 544/2013
20. Poturović (Alija) Džemaludin 24.9.2012. 546/2012
21. Gušić (Ismet) Sejdalija 22.7.2013. 547/2013
22. Hadžić (Behzad) Elma 3.6.2013. 548/2013
23. Hasibović (Emir) Adela 5.9.2013. 549/2013
24. Isaković (Hasan) Arifa 22.7.2013. 550/2013
DIPLOMANTI, MAGISTRANTI I DOKTORANTI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Hadžić (Sead) Edin 10.10.2012. 3081/2012
2. Hutinović (Haso) Hazem 30.11.2012. 3082/2012
3. Bešić (Feriz) Mirnes 21.12.2012. 3083/2012
4. Turković (Hadžo) Jasmina 16.11.2012. 3084/2012
5. Kamarašević (Sead) Una 11.01.2013. 3085/2013
6. Durmišević (Rasim) Mersad 25.01.2013. 3086/2013
7. Brković (Šefket) Senad 19.10.2012. 3087/2012
8. Karajić (Rasim) Eldina 17.12.2012. 3088/2012
9. Brčić (Muhamed) Adis 15.02.2013. 3089/2013
10. Mušimbegović (Mustafa) Selma 15.02.2013. 3090/2013
11. Sušić (Džemal) Mersiha 15.03.2013. 3091/2013
12. Pranjko (Ivo) Ivan 15.03.2013. 3092/2013
13. Muratović (Bešir) Edina 28.03.2013. 3093/2013
14. Hadžić (Mugdim) Emir 01.04.2013. 3094/2013
15. Hajdarević (Ekrem) Iris 28.03.2013. 3095/2013
16. Muminović (Faik) Altan 22.04.2013. 3096/2013
17. Ligata (Hamid) Edin 14.05.2013. 3097/2013
18. Kaba (Ibrahim) Selma 14.05.2013. 3098/2013
19. Nedić (Rade) Bojana 17.05.2013. 3099/2013
20. Mališević (Omer) Mejra 21.05.2013. 3100/2013
21. Džajić (Kemal) Senida 24.05.2013. 3101/2013
22. Karadarević (Sabrija) Hajrija 03.06.2013. 3102/2013
23. Rožajac (Zlatan) Nazif 04.06.2013. 3103/2013
24. Salijević (Slobodan) Mladen 04.06.2013. 3104/2013
25. Prljača (Ibrahim) Admir 24.05.2013. 3105/2013
26. Hasanbegović (Safet) Samra 05.06.2013. 3106/2013
27. Radović (Borisav) Sanja 25.06.2013. 3107/2013
28. Nalić (Ferid) Vanisa 04.07.2013. 3108/2013
29. Džananović (Asim) Adis 10.07.2013. 3109/2013
30. Džiko (Abdulah) Nedim 10.07.2013. 3110/2013
31. Gaco (Edin) Adela 16.07.2013. 3111/2013
32. Bašić (Zejnil) Adnan 16.07.2013. 3112/2013
33. Habibović (Jasmin) Faris 24.10.2012. 404/2012
34. Jukan (Dženan) Haris 24.10.2012. 405/2012
35. Mitrović (Zdravko) 13.12.2012. 406/2012
36. Hadžiosmanović (Halim) Edin 27.12.2012. 407/2012
37. Trogrlić (Mirko) Goran 24.01.2013. 408/2013
38. Bradara (Franjo) Darko 09.04.2013. 409/2013
39. Bešić (Ibrahim) Eldar 15.05.2013. 410/2013
40. Bajrić (Midhet) Armin 22.05.2013. 411/2013
41. Boro (Vlado) Boris 07.06.2013. 412/2013

Diplomanti VI stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Redžepagić (Avdo) Senka 17.10.2012. 1246/2012
2. Čurt (Ibrahim) Alma 17.10.2012. 1247/2012
3. Čelik (Ifet) Nazim 28.01.2013. 1248/2013
4. Rizvo (Enez) Elvir 25.01.2013. 1249/2013
5. Beširović (Šemsudin) Sabina 15.04.2013. 1250/2013
6. Papić (Sabro) Muradin 22.04.2013. 1251/2013
7. Manso (Sefer) Kenan 13.02.2013. 1252/2013
8. Kukolj (Muhamed) Mensud 01.07.2013. 1253/2013
9. Kaldžija (Salih) Nermin 01.07.2013. 1254/2013
10. Žužić (Sulejman) Ademir 02.07.2013. 1255/2013
11. Bisić (Nijaz) Edin 01.07.2013. 1256/2013
12. Selak (Josip) Goran 27.06.2013. 1257/2013
13. Mustabašić (Rasim) Ermina 03.10.2013. 1258/2013
14. Jusić (Derviš) Damir 16.09.2013. 1259/2013
15. Jahić (Midhat) Ezana 16.09.2013. 1260/2013
16. Softić (Šućrija) Velida 11.07.2013. 1261/2013

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Šarić (Avdo) Zlatko 14.09.2012. 200/2012
2. Čaušević (Amir) Kerim 12.09.2012. 201/2012
3. Bričić (Bahrija) Amir 14.01.2013. 202/2013
4. Korman (Almir) Sanjin 12.09.2012. 203/2012
5. Kapetanović (Seid) Esad 10.07.2013. 204/2013
6. Cvijan (Borislav) Sanja 14.06.2013. 205/2013
7. Nastić (Radivoje) Nikolina 10.07.2013. 206/2013
8. Jahić (Hakija) Enes 19.06.2013. 207/2013
9. Grgurić (Čedomir) Katarina 08.07.2013. 208/2013
10. Hadžiahmetović (Adnan) Nirman 05.07.2013. 209/2013
11. Talić (Sabahudin) Adnan 10.07.2013. 210/2013
12. Fehrić (Musto) Merima 10.07.2013. 211/2013
13. Hindija (Nihad) Aid 05.07.2013. 212/2013
14. Ibrahimpašić (Hamdija) Armin 10.07.2013. 213/2013
15. Halilović (Nijaz) Medina 17.06.2013. 214/2013
16. Isanović (Edhem) Merima 13.09.2013. 215/2013
17. Velić (Kasim) Dženana 13.09.2013. 216/2013
18. Bektašević (Emir) Adin 10.07.2013. 217/2013
19. Zećirević (Hasan) Alen 13.09.2013. 218/2013
20. Abaz (Sadik) Mirsad 13.09.2013. 219/2013
21. Pleh (Dževad) Bakir 12.07.2013. 220/2013
22. Družić (Zijad) Dijana 17.09.2013. 221/2013
23. Madžarević (Muhamed) Nadir 06.09.2012. 222/2012
24. Suljagić (Asim) Amila 10.07.2013. 223/2013
25. Jugović (Arsen) Gojko 13.09.2013. 224/2013
26. Husnjak (Marijo) Janko 13.09.2013. 225/2013
27. Bogojević (Neven) Marin 05.07.2013. 226/2013
28. Mijić (Nenad) Vladimir 13.09.2013. 227/2013
29. Abaspahić (Rasim) Azalea 10.07.2013. 228/2013
30. Lucić (Velimir) Marija 08.07.2013. 229/2013
31. Začek (Željko) Tomislav 13.09.2013. 230/2013
32. Škulj (Nusret) Elmin 10.07.2013. 231/2013
33. Natraš (Suada) Randa 10.07.2013. 232/2013
34. Sedmak (Mladen) Dora 13.09.2013. 233/2013
35. Grubišić (Zdravko) Josip 13.09.2013. 234/2013
36. Hećimović (Husein) Elmedina 19.06.2013. 235/2013
37. Omerčević (Fikret) Maja 13.09.2013. 236/2013
38. Jamaković (Mithad) Emina 13.09.2013. 237/2013
39. Topčagić (Armin) Arnela 13.09.2013. 238/2013
40. Vučkić (Hamzo) Mirza 14.06.2013. 239/2013
41. Porčić (Zahid) Indira 08.07.2013. 240/2013
42. Sarajlić (Mustafa) Dženis 05.07.2013. 241/2013
43. Džaferagić (Mensur) Rifet 17.09.2013. 242/2013
44. Pozderac (Senad) Selma 10.07.2013. 243/2013
45. Runjevac (Nedeljko) Kristina 14.06.2013. 244/2013
46. Ajdinović (Husein) Kenan 13.09.2013. 245/2013
47. Šimunić (Mladen) Kristina 17.09.2013. 246/2013
48. Elezović (Nermin) Emina 17.09.2013. 247/2013
49. Posavec (Damir) Vedran 17.09.2013. 248/2013
50. Burkić (Ermin) Irma 13.09.2013. 249/2013
51. Komšić (Vinko) Damir 17.09.2013. 250/2013
52. Fejzić (Namir) Haris 12.07.2013. 251/2013
53. Abdić (Ahmet) Adnan 13.09.2013. 252/2013
54. Toromanović (Fikret) Emina 13.09.2013. 253/2013
55. Musić (Faruk) Azra 16.09.2013. 254/2013
56. Ramić (Šinaz) Alma 16.09.2013. 255/2013
57. Konak (Muhamed) Arnela 13.09.2013. 256/2013
58. Neimarlija (Muzafer) Rusmir 13.09.2013. 257/2013
59. Kujović (Džibo) Elvis 16.09.2013. 258/2013
60. Grabus (Ekrem) Enes 13.09.2013. 259/2013
61. Ekmeščić (Semin) Samir 11.09.2013. 260/2013
62. Iskrić (Suad) Elma 12.07.2013. 261/2013
63. Iskrić (Suad) Lejla 16.09.2013. 262/2013
64. Kapor (Milan) Mladen 13.09.2013. 263/2013
65. Maličević (Sabahudin) Zahid 11.09.2013. 264/2013
66. Mujčić (Hazim) Mirza 16.09.2013. 265/2013
67. Borovina (Muharem) Edina 17.09.2013. 266/2013
68. Hadžić (Abudin) Merima 17.09.2013. 267/2013
69. Hasanović (Feko) Almira 16.09.2013. 268/2013
70. Rovčanin (Behudin) Amila 16.09.2013. 269/2013
71. Muharemović (Sefir) Adis 13.09.2013. 270/2013
72. Hadžić (Ahmet) Haris 17.09.2013. 271/2013
73. Topalović (Fuad) Haris 16.09.2013. 272/2013
74. Grbo (Senajed) Jasmin 17.09.2013. 273/2013
75. Maglajlija (Mustafa) Adem 13.09.2013. 274/2013
76. Repuh (Kasim) Emir 16.09.2013. 275/2013
77. Kajović (Džanko) Esmir 13.09.2013. 276/2013
78. Pašalić (Hamed) Halida 16.09.2013. 277/2013
79. Softić (Mustafa) Haris 13.09.2013. 278/2013
80. Trako (Džemal) Dženan 13.09.2013. 279/2013
81. Džoja (Rudolf) Jelena 17.09.2013. 280/2013
82. Pačariz (Faik) Emil 13.09.2013. 281/2013
83. Balaš (Mustafa) Aida 13.09.2013. 282/2013
84. Jureta (Anto) Andreo 16.09.2013. 283/2013
85. Čutura (Ibrahim) Eldin 13.09.2013. 284/2013
86. Delić (Ekrem) Mirza 13.09.2013. 285/2013
87. Herco (Faruk) Lidija 13.09.2013. 286/2013
88. Duraković (Eldar) Emina 13.09.2013. 287/2013
89. Čaušević (Jedin) Jasmina 16.09.2013. 288/2013
90. Salković (Zaim) Emina 13.09.2013. 289/2013
91. Čakrama (Ahmet) Senid 11.09.2013. 290/2013
92. Čaluk (Hajrudin) Jasmin 13.09.2013. 291/2013
93. Islambašić (Hajrudin) Adna 16.09.2013. 292/2013
94. Joldžo (Mustafa) Kemal 13.09.2013. 293/2013
95. Kadić (Halil) Asad 13.09.2013. 294/2013
96. Hadžiahmetović (Alija) Amar 13.09.2013. 295/2013
97. Bašić (Uzeir) Mirza 11.09.2013. 296/2013
98. Spahić (Nermin) Admir 13.09.2013. 297/2013
99. Šehović (Muhidin) Faris 13.09.2013. 298/2013
100. Kurtagić (Jasmin) Armin 13.09.2013. 299/2013
101. Ljubičić (Petar) Ante 17.09.2013. 300/2013
102. Kostić (Nenad) Tino 16.09.2013. 301/2013
103. Kršić (Našid) Faruk 16.09.2013. 302/2013
104. Polić (Fuad) Jasmin 13.09.2013. 303/2013
105. Omerhodžić (Sabid) Amina 14.06.2013. 304/2013
106. Čeljo (Hasan) Amir 13.09.2013. 305/2013
107. Velispahić (Nevzet) Dženan 04.09.2013. 306/2013
108. Salihović (Fikret) Elvin 16.09.2013. 307/2013
109. Džinić (Himzo) Armin 08.07.2013. 308/2013

Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Krivan (Nedžad) Aida 24.10.2012. 16/2012
2. Višnjić (Safet) Ilda 24.10.2012. 17/2012
3. Suljić (Sead) Adisa 18.10.2012. 18/2012
4. Nefić (Amir) Nađa 23.10.2012. 19/2012
5. Marić (Ahmet) Đana 23.10.2012. 20/2012
6. Šolbić (Faruk) Amina 19.10.2012. 21/2012
7. Heganović (Sulejman) Aida 21.11.2012. 22/2012
8. Murtić (Ramiz) Indira 20.11.2012. 23/2012
9. Bihorac (Bećo) Fahrudin 28.11.2012. 24/2012
10. Kadrić (Redžep) Admir 28.11.2012. 25/2012
11. Vujčić (Mile) Mila 20.11.2012. 26/2012
12. Dragaš (Miran) Marko 21.11.2012. 27/2012
13. Baltić (Jusuf) Edin 27.11.2012. 28/2012
14. Orman (Zahid) Ajdin 18.10.2012. 29/2012
15. Ekmeščić (Senad) Zlatan 16.11.2012. 30/2012
16. Dizdarević (Mirsad) Nejra 12.06.2013. 31/2013
17. Šarić (Mustafa) Ammar 03.07.2013. 32/2013
18. Kopić (Hariz) Anel 03.07.2013. 33/2013
19. Trifković (Đorđo) Jasna 11.07.2013. 34/2013
20. Fazlović (Esad) Adnana 11.07.2013. 35/2013
21. Lujinović (Mehmed) Vanja 15.07.2013. 36/2013
22. Grabovica (Suad) Grabovica 23.07.2013. 37/2013
23. Čizmić (Nedim) Dino 23.07.2013. 38/2013
24. Ohranović (Mehmed) Hanka 19.09.2013. 39/2013
25. Derviši (Džemal) Kenan 20.09.2013. 40/2013
26. Cerić (Izet) Senad 30.09.2013. 41/2013
27. Pašalić (Nazmija) Edin 30.09.2013. 42/2013
28. Dizdarević (Ismet) Ervina 07.10.2013. 43/2013
29. Durić (Osman) Semir 07.10.2013. 44/2013
30. Jozipović (Stipo) Nikolina 07.10.2013. 45/2013
31. Saračević (Nedžad) Merima 07.10.2013. 46/2013
32. Šimunović (Ante) Marinko 07.10.2013. 47/2013
33. Hadžović (Ferid) Ena 07.10.2013. 48/2013
34. Miljković (Ibrahim) Emil 07.10.2013. 49/2013
35. Čičak (Refik) Siradž 07.10.2013. 50/2013
36. Kaldžija (Eniz) Dženan 18.10.2012. 13/2012
37. Latić (Senad) Belkisa 18.10.2012. 14/2012
38. Bleković (Nihad) Sanel 18.10.2012. 15/2012
39. Medinić (Muhamed) Ismar 04.12.2012. 16/2012
40. Letić (Nazif) Dženana 04.12.2012. 17/2012
41. Hrbat (Rasim) Haris 18.10.2012. 18/2012
42. Ružnić (Ale) Haris 04.12.2012. 19/2012
43. Huskić (Šemso) Šemsudin 04.12.2012. 20/2012
44. Hadžiosmanović (Muhidin) Kenan 04.12.2012. 21/2012
45. Hadžajlić (Refik) Alen 18.10.2012. 22/2012
46. Selmić (Aziz) Adnana 21.06.2013. 23/2013
47. Žilić (Sado) Amel 10.07.2013. 24/2013
48. Paldum (Jazid) Semir 07.10.2013. 25/2013
49. Talić (Hamza) Amer 07.10.2013. 26/2013
50. Pešto (Nermin) Nedim 07.10.2013. 27/2013
51. Čavkić (Edin) Haris 07.10.2013. 28/2013
52. Pašalić (Amir) Sanja 07.10.2013. 29/2013

Doktori nauka

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Pozder (Džemal) Mirza 16. 09. 2013. 1/2013
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA

Integrirani studij prvog i drugog ciklusa studija

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Marić ( Ivan) Marin 18. 10. 2013. 1-26/1-193/2013
2. Livajušić (Anto) Dražen 18. 10. 2013. 2-26/1-194/2013
3. Šošić (Mirko) Boris 18. 10. 2013. 3-26/1-195/2013
4. Karača (Domin) Ivan 18. 10. 2013. 4-26/1-196/2013
5. Paponja (Jozo) Ivan 18. 10. 2013. 5-26/1-197/2013
6. Matić (Jozo) Zlatko 18. 10. 2013. 6-26/1-198/2013
7. Kustura (Božo) Ivica 18. 10. 2013. 7-26/1-199/2013
8. Jukić (Niko) Marko 18. 10. 2013. 8-26/1-200/2013
9. Jurić (Slavko) Branko 18. 10. 2013. 9-26/1-201/2013
10. Butum (Ivica) Ivan 18. 10. 2013. 10-26/1-202/2013
11. Majstorović (Zdenko) Miroslav 18. 10. 2013. 11-26/1-203/2013
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI MAŠINSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Datum stjecanja
Redni broj Prezime (ime oca) ime Broj diplome
diplome
1. Beganović (Smajo) Nermin 11.10.2012. 5344-II/12.
2. Agić (Nurko) Hilmo 19.10.2012. 5345-II/12.
3. Kruškić (Đulejman) Esma 18.01.2013. 5346-II/13.
4. Žigović (Bejto) Eldan 07.03.2013. 5347-II/13.
5. Mujanović (Avdo) Abdulah 21.03.2013. 5348-II/13.
6. Mahmutović (Ismet) Edin 16.04.2013. 5349-II/13.
7. Delić (Asaf) Benjamin 18.04.2013. 5350-II/13.
8. Dedović-Ćerimović (Fikret) Aldin 04.07.2013. 5351-II/13.
9. Kurtić (Muhamed) Adnan 08.07.2013. 5352-II/13.
10. Husetović (Esad) Almedin 08.07.2013. 5353-II/13.
11. Salčin (Smajo) Alen 18.07.2013. 5354-II/13.
12. Matičević (Ljubomir) Kornelije 23.07.2013. 5355-II/13.

Diplomanti VI stepen

Datum stjecanja
Redni broj Prezime (ime oca) ime Broj diplome
diplome
1. Šabanović (Rusmir) Atif 07.11.2012. 45/I
2. Šeho (Alija) Baisa 25.03.2013 46/I

Prvi ciklus studija

Datum stjecanja
Redni broj Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
diplome
1. Udovčić (Nusret) Anes 14.01.2013. 331/2013
2. Herić (Suad) Samir 08.01.2013. 332/2013
3. Lisica (Hamdija) Safet 21.01.2013. 333/2013
4. Karić (Sead) Asim 12.06.2013. 334/2013
5. Mlaćo (Mehmed) Tarik 20.06.2013. 335/2013
6. Zeljković (Bakir) Haris 21.06.2013. 336/2013
7. Damjanović (Sadrija) Amil 21.06.2013. 337/2013
8. Bejdić (Mersad) Irma 26.06.2013. 338/2013
9. Zornić (Hasim) Juso 26.06.2013. 339/2013
10. Akvić (Emir) Almir 01.07.2013. 340/2013
11. Šahović (Enes) Edin 21.06.2013. 341/2013
12. Borovina (Refik) Inas 28.06.2013. 342/2013
13. Salihbašić (Mirsad) Mahir 28.06.2013. 343/2013
14. Delić (Edhem) Muamer 21.06.2013. 344/2013
15. Šuvalija (Atif) Haris 03.07.2013. 345/2013
16. Panić (Toma) Branislav 28.06.2013. 346/2013
17. Kotorić (Fuad) Haris 03.07.2013. 347/2013
18. Muratović (Ibro) Edib 05.07.2013. 348/2013
19. Ljukovac (Bajro) Nedim 21.06.2013. 349/2013
20. Bevrnja (Tarik) Alija 26.06.2013. 350/2013
21. Tiro (Kemal) Adnan 05.07.2013. 351/2013
22. Delić (Adem) Alma 05.07.2013. 352/2013
23. Aličković (Avdo) Almir 27.06.2013. 353/2013
24. Dedić (Salih) Saudin 03.07.2013. 354/2013
25. Sarajlić (Mirsad) Mirel 28.06.2013. 355/2013
26. Memidžan (Dino) Aldin 18.06.2013. 356/2013
27. Trebinjac (Sifet) Anel 26.06.2013. 357/2013
28. Čovčić (Ferid) Anes 27.06.2013. 358/2013
29. Kupus (Jusuf) Ajdin 15.07.2013. 359/2013
30. Kršo (Asim) Anan 01.07.2013. 360/2013
31. Kovačević (Mesud) Semir 05.07.2013. 361/2013
32. Mrkonja (Husejin) Nerdin 10.06.2013. 362/2013
33. Sikira (Rušid) Dino 26.06.2013. 363/2013
34. Begić (Nihad) Tarik 28.06.2013. 364/2013
35. Ferhatović (Rifet) Mirela 03.07.2013. 365/2013
36. Jahić (Azem) Samra 03.07.2013. 366/2013
37. Đikić (Đenan) Faruk 21.06.2013. 367/2013
38. Škulj (Sead) Adnan 28.06.2013. 368/2013
39. Hodžić (Šećan) Jusuf 21.06.2013. 369/2013
40. Mandžo (Ferid) Kerim 26.06.2013. 370/2013
41. Brgulja (Fadil) Haris 02.09.2013. 371/2013
42. Zornić (Hasim) Faruk 28.06.2013. 372/2013
43. Medić (Sefer) Mirsad 02.09.2013. 373/2013
44. Bukva (Bakir) Meša 19.06.2013. 374/2013
45. Malokos (Zijo) Amera 11.09.2013. 375/2013
46. Klipo (Omer) Nedim 13.09.2013. 376/2013
47. Salkić (Mustafa) Selma 11.09.2013. 377/2013
48. Macić (Murat) Elvis 13.09.2013. 378/2013
49. Lepić (Beadin) Haris 16.09.2013. 379/2013
50. Durmo (Zijad) Alma 18.09.2013. 380/2013
51. Kučinar (Enes) Kemal 02.09.2013. 381/2013
52. Karkelja (Aladin) Sanjin 13.09.2013. 382/2013
53. Gušić (Alija) Alen 18.09.2013. 383/2013
54. Đulić (Avdo) Haris 09.09.2013. 384/2013
55. Senić (Mladen) Mladen 18.09.2013. 385/2013
56. Kahvedžić (Nedžad) Naida 16.09.2013. 386/2013
57. Medija (Zijad) Nermana 13.09.2013. 387/2013
58. Ajdinović (Zakir) Amila 13.09.2013. 388/2013
59. Alešević (Husein) Merdžana 13.09.2013. 389/2013
60. Tomić (Radomir) Tijana 05.09.2013. 390/2013
61. Bukva (Ševkija) Selma 09.09.2013. 391/2013
62. Begić (Nezir) Dino 19.06.2013. 392/2013
63. Cigura (Ibrahim) Azra 10.09.2013. 393/2013
64. Talić (Hajrudin) Aida 11.09.2013. 394/2013
65. Čakrama (Osman) Damir 11.09.2013. 395/2013
66. Kokošija (Asim) Dževad 13.09.2013. 396/2013
67. Terzić (Nazif) Amar 13.09.2013. 397/2013
68. Alečković (Senad) Ammar 13.09.2013. 398/2013
69. Subašić (Salko) Samir 13.09.2013. 399/2013
70. Višnjić (Safet) Eldar 13.09.2013. 400/2013
71. Ćerimović (Nusret) Mujo 11.09.2013. 401/2013
72. Šehić (Kasim) Kenan 05.07.2013. 402/2013
73. Vila (Haris) Alija 21.06.2013. 403/2013
74. Mehinagić (Dževad) Nermin 09.09.2013. 404/2013
75. Borovina (Zahid) Jasmin 05.09.2013. 405/2013
76. Šoljić (Šemso) Amir 13.09.2013. 406/2013
77. Sokolović (Rizah) Kerim 12.09.2013. 407/2013
78. Smajić (Nezir) Amila 12.09.2013. 408/2013
79. Ibrahimović (Sadik) Mediha 05.09.2013. 409/2013
80. Mehović (Šeko) Dino 05.09.2013. 410/2013
81. Ramić (Nijaz) Mersad 05.09.2013. 411/2013
82. Ćukle (Ismet) Semir 13.09.2013. 412/2013
83. Šukalo (Selim) Selmin 13.09.2013. 413/2013
84. Skopljak (Mugdim) Safija 13.09.2013. 414/2013
85. Mujić (Husejin) Edin 13.09.2013. 415/2013
86. Žilić (Fehret) Amir 07.09.2013. 416/2013
87. Smajić (Mustafa) Neid 13.09.2013. 417/2013
88. Smajić (Besim) Arnes 13.09.2013. 418/2013
89. Čebirić (Nijaz) Amer 13.09.2013. 419/2013
90. Ohran (Adil) Samir 13.09.2013. 420/2013
91. Šeta (Abdulkerim) Berin 13.09.2013. 421/2013
92. Lapo (Vehid) Nedim 17.09.2013. 422/2013
93. Kovačević (Zijad) Ermin 10.09.2013. 423/2013
94. Bosović (Hajrudin) Belma 12.09.2013. 424/2013
95. Hrusto (Refik) Izudin 16.09.2013. 425/2013
96. Fetahović (Safet) Mirza 05.09.2013. 426/2013

Drugi ciklus studija

Datum stjecanja
Redni broj Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
diplome
1. Agić (Fetah) Merima 08.10.2012. 81
2. Pandžić (Meho) Kenan 09.10.2012. 82
3. Omerspahić (Fadil) Dino 09.10.2012. 83
4. Dusper (Miro) Dragan 09.10.2012. 84
5. Alispahić (Bakir) Haris 05.10.2012. 85
6. Garibija (Amir) Azra 13.10.2012. 86
7. Đedović (Alija) Adis 15.10.2012. 87
8. Delibašić (Nevsudin) Faruk 15.10.2012. 88
9. Gradišić (Fehim) Emir 11.10.2012. 89
10. Muratović (Idriz) Senad 30.10.2012. 90
11. Fatić (Salih) Esmer 30.10.2012. 91
12. Tiro (Elvedin) Elmir 08.01.2013. 92
13. Fidahić (Enver) Elvira 16.01.2013. 93
14. Varupa (Mesud) Nejr 17.01.2013. 94
15. Homović (Kadrija) Emina 04.02.2013. 95
16. Karović (Ramiz) Fahrudin 15.02.2013. 96
17. Grbo (Mustafa) Nihad 25.02.2013. 97
18. Džanko (Hamid) Ermin 25.02.2013. 98
19. Zahiragić (Edin) Adi 14.06.2013. 99
20. Selimović (Esed) Semir 14.06.2013. 100
21. Čivić (Nusret) Adnan 14.06.2013. 101
22. Pivić (Sulejman) Mustafa 14.06.2013. 102
23. Gagula (Sakib) Nadina 14.06.2013. 103
24. Delić (Ferid) Emir 19.06.2013. 104
25. Alispahić (Enes) Nermina 24.06.2013. 105
26. Bećirović (Refik) Admir 24.06.2013. 106
27. Čengić (Nizam) Irhad 26.06.2013. 107
28. Kukolj (Šemso) Mujo 25.06.2013. 108
29. Arslan (Faruk) Kenan 02.07.2013. 109
30. Antunović (Marinko) Marin 08.07.2013. 110
31. Šego (Zvonko) Viktor 11.07.2013. 111
32. Vila (Suljo) Lejla 11.07.2013. 112
33. Crnkić (Ešef) Selma 11.07.2013. 113
34. Višća (Ibrahim) Armina 11.07.2013. 114
35. Đonlagić (Midhad) Adisa 11.07.2013. 115
36. Manso (Džemal) Edib 12.07.2013. 116
37. Gondžić (Ramo) Enil 12.07.2013. 117
38. Omerhodžić (Omer) Armin 12.07.2013. 118
39. Botić (Muharem) Mejrema 12.07.2013. 119
40. Likić (Emsudin) Ermin 12.07.2013. 120
41. Alihodžić (Nail) Samra 12.07.2013. 121
42. Čengić (Nedim) Imran 12.07.2013. 122
43. Alić (Ćamil) Adi 15.07.2013. 123
44. Ćatić (Ekrem) Enis 12.07.2013. 124
45. Mujabašić (Fehim) Mirsad 12.07.2013. 125
46. Smajlović (Mirsad) Fatima 16.07.2013. 126
47. Čobo (Sakib) Elvir 16.07.2013. 127
48. Trakić (Jakub) Almin 16.07.2013. 128
49. Gutiq (Atnan) Kastriote 16.07.2013. 129
50. Čelebić (Esad) Emina 16.07.2013. 130
51. Muhamedagić (Nijaz) Nihad 16.07.2013. 131
52. Ahmić (Sulejmen) Minela 18.07.2013. 132
53. Gorčević (Salko) Đulesmina 18.07.2013. 133
54. Drpljanin (Aziz) Zekija 18.07.2013. 134
55. Hakalović (Muharem) Aldina 19.07.2013. 135
56. Mehić (Rajif) Nermina 26.09.2013. 136
57. Piknjač (Begzad) Senid 27.09.2013. 137
58. Prelčec (Nenad) Boris 27.09.2013. 138
59. Muslić (Midhat) Merfid 27.09.2013. 139
60. Šljivo (Ismet) Eldin 26.09.2013. 140
61. Benić (Božo) Ivo 26.09.2013. 141
62. Halilović (Zijad) Edin 27.09.2013. 142
63. Zirak (Nihad) Kenan 27.09.2013. 143
64. Smajović (Akif) Amira 27.09.2013. 144
65. Šutković (Husein) Alisa 27.09.2013. 145
66. Delibašić (Faik) Admir 27.09.2013. 146
67. Šukalo (Edhem) Kenan 26.09.2013. 147
68. Kraljević (Krešo) Danijel 27.09.2013. 148
69. Aganović (Sead) Amar 30.09.2013. 149
70. Milišić (Edhem) Edina 30.09.2013. 150
71. Sušić (Fehim) Sabina 30.09.2013. 151
72. Voloder (Esad) Dželila 30.09.2013. 152
73. Hodžić (Zijad) Muris 16.07.2013. 153
74. Hajradinović (Iso) Džanko 01.10.2013 154
75. Mašić (Miralem) Anes 02.10.2013. 155
76. Šišman (Muhamed) Elmedin 04.10.2013. 156

Magistri nauka

Datum stjecanja
Redni broj Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
diplome
1. Milošević (Mijodrag) Sanja 19.11.2012. 200-III/12.
2. Kupusović (Ismail) Nizama 10.12.2012. 201-III/12.
3. Husika (Šefik) Armin 15.01.2013. 202-III/13.
4. Omanović (Jusuf) Nermin 01.02.2013. 203-III/13.
5. Musić (Husein) Semir 05.03.2013. 204-III/13.
6. Veljović (Murat) Ibrahim 05.03.2013. 205-III/13.
7. Baralić (Enes) Emir 07.03.2013. 206-III/13.
8. Omerbegović (Salih) Adna 14.06.2013. 207-III/13.
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI MEDICINSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Haskić (Rifet) Zumreta 02. 10. 2012. 8215/2012
2. Pajić (Esad) Aida 02. 10. 2012. 8216/2012
3. Marušić (Arif) Zinaida 02. 10. 2012. 8217/2012
4. Agić (Mesud) Subha 02. 10. 2012. 8218/2012
5. Alić (Safet) Jasmin 02. 10. 2012. 8219/2012
6. Oborina (Milovan) Danijela 02. 10. 2012. 8220/2012
7. Ganić (Dževad) Selma 12. 10. 2012. 8221/2012
8. Mešić (Nusret) Mirela 12. 10. 2012. 8222/2012
9. Oprašić (Ismet) Belma 12. 10. 2012. 8223/2012
10. Ćorović (Jonuz) Jasmina 12. 10. 2012. 8224/2012
11. Spahić (Hamzalija) Džana 12. 10. 2012. 8225/2012
12. Terzić (Zijad) Amina 12. 10. 2012. 8226/2012
13. Kikanović (Mirsad) Emina 22. 10. 2012. 8227/2012
14. Kasumagić (Nedim) Aida 22. 10. 2012. 8228/2012
15. Bumbulović (Zijad) Anel 22. 10. 2012. 8229/2012
16. Bećirević (Mevljudin) Benjamin 22. 10. 2012. 8230/2012
17. Kapetanović (Husein) Elmasa 22. 10. 2012. 8231/2012
18. Džanić (Hajrudin) Nermin 22. 10. 2012. 8232/2012
19. Husejnagić (Ermin) Samra 22. 10. 2012. 8233/2012
20. Kukuljac (Husein) Adis 22. 10. 2012. 8234/2012
21. Hasečić (Suad) Faris 22. 10. 2012. 8235/2012
22. Đelmio (Avdo) Tajma 22. 10. 2012. 8236/2012
23. Hošić (Aziz) Mirsad 22. 10. 2012. 8237/2012
24. Pašagić (Salko) Selma 22. 10. 2012. 8238/2012
25. Rošić (Šefik) Muhamed 22. 10. 2012. 8239/2012
26. Hodžić (Omer) Sadel 02. 11. 2012. 8240/2012
27. Kočo (Fazlija) Belma 02. 11. 2012. 8241/2012
28. Puzić (Jadran) Irena 02. 11. 2012. 8242/2012
29. Ramović (Nafija) Tahani 02. 11. 2012. 8243/2012
30. Pašić (Halid) Emira 02. 11. 2012. 8244/2012
31. Redžepović (Džemal) Amir 02. 11. 2012. 8245/2012
32. Malović (Pavao) Dario 05. 11. 2012. 8246/2012
33. Dervišević (Vehab) Vedina 05. 11. 2012. 8247/2012
34. Strukar (Mustafa) Nedim 05. 11. 2012. 8248/2012
35. Ajdinović – Porović (Fikret) Elma 05. 11. 2012. 8249/2012
36. Sivac (Nihad) Nadža 05. 11. 2012. 8250/2012
37. Vujići (Elmaz) Enver 05. 11. 2012. 8251/2012
38. Babajić (Nurija) Emina 12. 11. 2012. 8252/2012
39. Ćoralić (Arif) Sajda 12. 11. 2012. 8253/2012
40. Šabić (Husein) Mirha 12. 11. 2012. 8254/2012
41. Bečirović (Besim) Emina 12. 11. 2012. 8255/2012
42. Ćeman (Izet) Aldina 12. 11. 2012. 8256/2012
43. Bičakčić (Fuad) Emina 12. 11. 2012. 8257/2012
44. Bašić (Hajro) Neira 19. 11. 2012. 8258/2012
45. Kapetančić (Ahmet) Elma 19. 11. 2012. 8259/2012
46. Hodža (Sefer) Amela 19. 11. 2012. 8260/2012
47. Krpo (Husref) Selma 19. 11. 2012. 8261/2012
48. Medarić (Ernadin) Šejla 19. 11. 2012. 8262/2012
49. Purić (Miralem) Zulfo 19. 11. 2012. 8263/2012
50. Mekić – Čamdžić (Midhat) Sabina 27. 11. 2012. 8264/2012
51. Gežo (Alija) Anid 27. 11. 2012. 8265/2012
52. Brković (Esad) Šejla 27. 11. 2012. 8266/2012
53. Lepara (Omer) Mirza 27. 11. 2012. 8267/2012
54. Fazlibegović (Harun) Haris 27. 11. 2012. 8268/2012
55. Rizvanović (Hajdin) Edin 27. 11. 2012. 8269/2012
56. Muratović (Nerfid) Sanela 03. 12. 2012. 8270/2012
57. Metđonaj (Ramadan) Emir 03. 12. 2012. 8271/2012
58. Jusović (Alija) Amira 03. 12. 2012. 8272/2012
59. Drkić (Bajro) Mirela 03. 12. 2012. 8273/2012
60. Hadžibulić (Adil) Dženana 03. 12. 2012. 8274/2012
61. Havić (Zijad) Jasmin 03. 12. 2012. 8275/2012
62. Velagić (Hamdija) Muharema 13. 12. 2012. 8276/2012
63. Lotinac (Izet) Damir 13. 12. 2012. 8277/2012
64. Čelebić (Sead) Amina 13. 12. 2012. 8278/2012
65. Demir (Mustafa) Maša 24. 12. 2012. 8279/2012
66. Kržalić (Zuhdija) Fadila 24. 12. 2012. 8280/2012
67. Delić (Ismet) Samra 24. 12. 2012. 8281/2012
68. Tuhčić (Ahmet) Amra 25. 01. 2013. 8282/2012
69. Baščaušević (Ismet) Nađa 25. 01. 2013. 8283/2013
70. Kišija (Hasan) Mirza 25. 01. 2013. 8284/2013
71. Mustafić (Ibrahim) Elida 25. 01. 2013. 8285/2013
72. Cerić (Eniz) Ajša 22. 02. 2013. 8286/2012
73. Gruda (Šućo) Selma 22. 02. 2013. 8287/2013
74. Rovčanin (Hilmija) Emina 22. 02. 2013. 8288/2013
75. Ćerimagić (Mufid) Amira 28. 02. 2013. 8289/2013
76. Šabić-Milanović (Hikmet) Amra 28. 02. 2013. 8290/2013
77. Kadrić (Ejub) Almedina 28. 02. 2013. 8291/2013
78. Ferizović – Karađole (Amir) Lana 28. 02. 2013. 8292/2012
79. Zametica (Alija) Mirela 28. 02. 2013. 8293/2013
80. Hadžić (Zurap) Ema 28. 02. 2013. 8294/2013
81. Kapisazović (Sadik) Elma 15. 03. 2013. 8295/2013
82. Alić (Ferid) Damir 15. 03. 2013. 8296/2013
83. Nikšić (Ekrem) Adela 15. 03. 2013. 8297/2013
84. Karađole (Ladislav) Šime 04. 06. 2013. 8298/2012
85. Bogićević (Nebojša) Dražen 04. 06. 2013 8299/2013
86. Bačić (Smajil) Aida 11. 07. 2013. 8300/2013
87. Smajlović (Fahrudin) Ajdin 11. 07. 2013. 8301/2013
88. Bešlija (Nezir) Azra 11. 07. 2013. 8302/2013
89. Kruša (Nehat) Enes 12. 07. 2013. 8303/2013
90. Makera (Milan) Milana 12. 07. 2013. 8304/2013
91. Berberović (Adnan) Jasmin 12. 07. 2013. 8305/2013
92. Adrović (Ibrahim) Arnela 12. 07. 2013. 8306/2013
93. Gashi (Faik) Aldina 12. 07. 2013. 8307/2013
94. Direk (Husejin) Amra 12. 07. 2013. 8308/2013
95. Čelebić (Senad) Aida 17. 07. 2013. 8309/2013
96. Eškić (Hamdija) Ajiša 17. 07. 2013. 8310/2013
97. Sejdić (Halil) Enida 17. 07. 2013. 8311/2013
98. Ibrahimović (Muhamed) Amina 19. 07. 2013. 8312/2013
99. Leto (Mustafa) Vedad 19. 07. 2013. 8313/2013
100. Salić (Mehmed) Jasmina 19. 07. 2013. 8314/2013
101. Spahić (Ismet) Eldina 19. 07. 2013. 8315/2013
102. Zagić (Edib) Edina 17. 09. 2013. 8316/2013
103. Osmanović (Omer) Jasna 17. 09. 2013. 8317/13
104. Gorčević (Avdo) Semir 17. 09. 2013. 8318/13
105. Hrnjić (Kemal) Amela 18. 09. 2013. 8319/13
106. Memović (Džibo) Enka 18. 09. 2013. 8320/13
107. Milinović (Vjekoslav) Katarina 18. 09. 2013. 8321/13
108. Rustempašić (Safet) Amela 23. 09. 2013. 8322/13
109. Alić (Mehmed) Mahir 23. 09. 2013. 8323/13
110. Obeji (Muhamed) Ahmed 23. 09. 2013. 8324/13
111. Kamiš (Sead) Mirela 30. 09. 2013. 8325/13
112. Duvnjak (Goran) Dejan 30. 09. 2013. 8326/13
113. Sofić (Mustafa) Merima 30. 09. 2013. 8327/13

Integrirani studij prvog i drugog ciklusa studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Alajbegović (Jasmin) Jasmin 01.07.2013. 7
2. Bečirčić (Senadin) Muris 20.06.2013. 2
3. Brkić (Ismir) Arina 17.07.2013. 19
4. Čengić (Arslan) Enra 10.07.2013. 14
5. Dedić (Fadil) Damir 18.07.2013. 21
6. Delić (Eset) Alma 16.07.2013. 17
7. Dervišević (Omer) Muamer 24.06.2013 4
8. Divanović (Bahri) Berina 23.07.2013. 33
9. Durmić (Rizah) Ajla 17.07.2013. 18
10. Džananović (Zikret) Mantisa 10.07.2013. 13
11. Fazlović (Sead) Magbula 03.07.2013. 11
12. Hiroš (Mustafa) Nađa 23.07.2013. 34
13. Hodžić (Adnan) Tarik 26.06.2013. 5
14. Karalić (Adin) Lamija 16.07.2013. 15
15. Kerleta (Miloš) Aleksandra 18.07.2013. 24
16. Ključić (Nijaz) Amila 16.09.2013. 36
17. Koro (Husein) Amra 05.09.2013. 35
18. Krupalija (Džemal) Amina 19.07.2013. 25
19. Kuduzović (Senad) Safet 16.07.2013. 16
20. Kujundžić (Muris) Emina 23.07.2013. 32
21. Kurić (Salih) Haris 22.07.2013. 31
22. Kurtović (Dževad) Anida 19.07.2013. 28
23. Ljubunčić (Hazim) Đenisa 18.07.2013. 23
24. Maglajlija (Mustafa) Kerima 19.07.2013. 26
25. Maleškić (Zehrudin) Sanita 28.06.2013. 6
26. Mamagić (Ahmet) Džemila 18.07.2013. 22
27. Milak (Ismet) Saliha 22.07.2013. 29
28. Muhibić (Husein) Nermina 05.07.2013. 12
29. Mutevelić (Nusret) Alma 01.07.2013. 8
30. Okanović (Ramiz) Imelda 19.07.2013. 27
31. Perenda (Lutvo) Abida 21.06.2013. 3
32. Selimović (Sadik) Alida 19.06.2013. 1
33. Sivro (Šačir) Dženeta 02.07.2013. 10
34. Šehić (Izet) Anela 02.07.2013. 9
35. Šito (Džano) Jasenko 22.07.2013. 30
36. Tatar (Mustafa) Hana 17.07.2013. 20

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Halilović-Šuškić (Ahmo) Sanela 19.10.2012. 885/2012
2. Balić (Nedžad) Šefkija 23.10.2012. 886/2012
3. Đurđević-Đulepa (Kemal) Aida 22.11.2012. 887/2012
4. Dedović (Omer) Zenaida 23.11.2012. 888/2012
5. Dizdarević (Ali – Rizah) Aida 04.12.2012. 889/2012
6. Burazerović (Dževdet) Eldin 07.12.2012. 890/2012
7. Kazić (Salim) Samir 14.12.2012. 891/2012
8. Kristić (Anto) Spomenka 28.01.2013. 892/2013
9. Sadović (Ekrem) Sabina 29.01.2013. 893/2013
10. Aganović (Izet) Kenana 22.02.2013. 894/2013
11. Okić (Mustafa) Anel 26.02.2013. 895/2013
12. Omerika (Osman) Lejla 27.02.2013. 896/2013
13. Sefić Pašić (Sead) Irmina 25.02.2013. 897/2013
14. Iglica (Džemail) Amer 28.02.2013. 898/2013
15. Spahović (Šefkija) Hajrudin 05.03.2013. 899/2013
16. Ćaleta (Tomislav) Drago 14.03.2013 900/2013
17. Cerić (Zihnija) Šejla 29.03.2013. 901/2013
18. Hadžiosmanović (Mehmed) Osman 29.03.2013. 902/2013
19. Milišić (Edhem) Emir 05.04.2013. 903/2013
20. Tafro (Halil) Lejla 08.04.2013. 904/2013
21. Hodžić (Mevludin) Jasmin 19.04.2013. 905/2013
22. Mehmedagić (Sulejman) Belma 07.05.2013. 906/2013
23. Fajkić (Sultan) Almir 08.05.2013. 907/2013
24. Čelik (Nail) Damir 10.05.2013. 908/2013
25. Begić (Sabit) Alden 07.06.2013. 909/2013
26. Musa (Stjepan) Sanjin 12-06.2013. 910/2013
27. Muhamedagić (Sulejman)Lejla 14.06.2013. 911/2013
28. Rašić (Ismet) Ismar 17.06.2013. 912/2013
29. Gutošić (Halil) Maho 20.06.2013. 913/2013
30. Halimić (Omer) Mirza 24.06.2013. 914/2013
31. Polimac Gorana (Ibrahim) Gorana 01.07.2013. 915/2013
32. Gazibera (Halim) Belma 08.07.2013. 916/2013
33. Udovičić-Gagula (Alija) Dalma 25.07.2013. 917/2013
34. Pušina (Husejin) Sadat 25.07.2013. 918/2013
35. Ademović (Enes) Enisa 25.07.2013. 919/2013
36. Hadžigrahić (Islam) Emina 25.07.2013. 920/2013
37. Begić (Senahid) Almir 24.07.2013. 921/2013
38. Džananović (Hajrudin) Lejla 24.07.2013. 922/2013
39. Ćubro (Hajro) Hajrunisa 24.07.2013. 923/2013
40. Firdus (Mirsad) Alena 25.07.2013. 924/2013
41. Šabanović Bajramović (Huso) Nirvana 25.07.2013. 925/2013
42. Imamović (Murat) Dženita 26.07.2013. 926/2013
43. Mišeljić (Đorđe) Sanja 26.07.2013. 927/2013
44. Dervišević (Raif) Edita 26.07.2013. 928/2013
45. Bašić-Muharemović (Džemal) Mersiha 03.09.2013. 929/2013
46. Muharemović (Ibrahim) Tarik 03.09.2013. 930/2013
47. Arnautović-Torlak (Edib) Vildana 04.07.2013. 931/2013
48. Prohić (Rešad) Nejra 06.09.2013. 932/2013
49. Solaković (Emir) Sid 04.09.2013. 933/2013
50. Nekić (Edina) Vanesa 16.09.2013. 934/2013
51. Šarić (Lutvo) Vasvija 18.09.2013. 935/2013
52. Hajrulahović (Šaćir) Feđa 19.09.2013. 936/2013
53. Ler (Željko) Darko 23.09.2013. 937/2013
54. Hasanović (Mujo) Enis 30.09.2013. 938/2013
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI MUZIČKE AKADEMIJE

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Alma (Sadik) Karišik 27.02.2013. 405

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Pliska (Haris) Dijana 07.03.2013. 144/2013
2. Šadić (Mujaga) Tarik 20.03.2013. 145/2013
3. Dedić (Islam) Adam 16.04.2013. 146/2013
4. Džafić (Asim) Melda 23.05.2013. 147/2013
5. Ivančević (Vinko) Marija 23.05.2013. 148/2013
6. Šehić (Ferhat) Aldin 23.05.2013. 149/2013
7. Tikvicki (Hrvoje) Luka 05.07.2013. 150/2013
8. Zubčević (Adnan) Emil 05.07.2013. 151/2013
9. Sulejmanagić (Amer) Esma 05.07.2013. 154/2013
10. Beus (Zdenko) Darko 08.07.2013. 152/2013
11. Šime (Ante) Glavina 08.07.2013. 153/2013
12. Šušak (Branko) Antonija 09.07.2013. 155/2013
13. Poturak (Rašid) Anela 09.07.2013. 156/2013
14. Kahrović (Irfet) Belma 09.07.2013. 157/2013
15. Andrijašević (Marko) Ivan 09.07.2013. 158/2013
16. Pecirep (Jadranko) Zlatan 09.07.2013. 159/2013
17. Golubić (Stjepan) Edo 10.07.2013. 160/2013
18. Pišković (Ante) Matea 10.07.2013. 161/2013
19. Bašić (Neđib) Nedim 11.07.2013. 162/2013
20. Pucar (Jusuf) Amir 11.07.2013. 163/2013
21. Ajkunić (Abid) Sinan 11.07.2013. 164/2013
22. Hasić (Fikret) Jasmin 09.07.2013. 165/2013
23. Tešić (Milan) Nenad 12.07.2013. 166/2013
24. Prutina (Džemal) Ena 14.09.2013. 167/2013
25. Ostojić (Zoran) Nataša 19.09.2013. 168/2013
26. Semić (Adnan) Lamia 19.09.2013. 169/2013
27. Ploskić (Zaim) Nermin 20.09.2013. 170/2013
28. Haračić (Bedim) Belma 20.09.2013. 171/2013
29. Kurevija (Dražen) Maja 20.09.2013. 172/2013
30. Alagić (Mehmed) Adnan 30.09.2013. 173/2013
Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Smajiš (Sead) Emir 03.04.2013. 36/II-2013
2. Bečirović (Besim) Hana 11.04.2013. 37/II-2013
3. Čolak (Anđelko) Marija 16.04.2013. 38/II-2013
4. Jašarbegović (Mustafa) Mia 25.04.2013. 39/II-2013
5. Mandušić (Zlatko) Boris 30.05.2013. 40/II-2013
6. Drmić (Jozo) Marina 31.05.2013. 41/II-2013
7. Šiširak (Đanis) Mirna 24.06.2013. 42/II-2013
8. Omeragić (Emir) Una 03.07.2013. 43/II-2013
9. Fejzić (Izet) Dina 04.07.2013. 44/II-2013
10. Husejnagić (Nermin) Amna 08.07.2013. 45/II-2013
11. Marić (Spomenko) Anamarija 09.07.2013. 46/II-2013
12. Begić (Marko) Slobodan 09.07.2013. 47/II-2013
13. Arsovski (Ronaldo) Matea 23.09.2013. 48/II-2013

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Milićević-Šečić (Novica) Mirela 14.02.2013. 44
2. Hrgić (Anto) Darko 06.09.2013. 55
3. Bajrambašić (Esad) Mela 01.07.2013. 61
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI PEDAGOŠKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Andelić (Salih) Sabina 3.12.2012. 468
2. Atlić (Muhamed) Ensar 19.6.2013. 484
3. Bičević (Enver) Amila 6.3.2013. 476
4. Čolan (Alija) Ameldina 18.3.2013. 485
5. Dlouhi (Janko) Ranka 16.4.2013. 480
6. Đokić (Ešref) Hana 12.9.2013. 486
7. Frašto (Šućro) Ismeta 24.4.2013. 482
8. Hadžagić (Rešo) Sanela 5.3.2013. 477
9. Hasanagić (Redžo) Senada 3.12.2012. 471
10. Herenda (Nusret) Sabina 12.9.2013. 489
11. Hodžić (Jusuf) Amira 3.12.2012. 472
12. Hubijar (Fehim) Lejla 17.4.2013. 481
13. Mašala (Midhat) Alma 20.3.2013. 478
14. Omerović (Omer) Sanela 6.3.2013. 475
15. Redžepagić (Muhamed) Jasna 19.6.2013. 483
16. Redžović (Murat) Alma 11.1.2013. 474
17. Rizvanović (Nijaz) Mersiha 4.10.2013. 488
18. Šabaredžović (Hanefija) Senada 7.12.2012. 473
19. Šerak (Šaban) Jasmina 16.4.2013. 479
20. Tatlić (Alija) Minela 19.3.2013. 326
21. Vejzović (Hazim) Adisa 3.12.2012. 469
22. Zimić (Ibiš) Sadeta 3.12.2012. 470
23. Zukanović (Neđo) Žana 12.9.2013. 487

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Abadžija (Džemal) Arnela 21.6.2013. 409
2. Agović (Esad) Jasminka 10.9.2013. 487
3. Ahmedspahić (Hamdo) Medina 3.7.2013. 380
4. Alibegić (Salih) Nermina 15.7.2013. 412
5. Alić (Neđad) Alisa 10.9.2013. 488
6. Alić (Dževad) Almira 21.6.2013. 391
7. Aliustić (Zaim) Lejla 4.7.2013. 445
8. Avdibegović (Hajrudin) Sejla 10.9.2013. 470
9. Avdić (Pašaga) Alma 3.7.2013. 381
10. Bašić (Abid) Namir 5.9.2013. 461
11. Bavčić (Murat) Irfan 4.7.2013. 472
12. Beširević (Zakir) Sanela 3.7.2013. 438
13. Bibić (Namir) Amra 9.9.2013. 448
14. Bikić (Jusuf) Senada 15.7.2013. 435
15. Brkičević (Jasmin) Aldijana 19.6.2013. 378
16. Brkić (Mladen) Marlena 19.6.2013. 382
17. Bulut (Muhamed) Amina 10.9.2013. 466
18. Čakalović (Midhat) Nedžma 3.7.2013. 388
19. Čolan (Vahid) Murisa 10.9.2013. 459
20. Ćatić (Šemso) Šemsa 10.9.2013. 495
21. Ćimić (Goran) Irena 15.7.2013. 419
22. Ćosović (Ahmet) Ajla 12.9.2013. 473
23. Daglar (Šaćir) Naida 3.7.2013. 442
24. Derendelić (Bajram) Melisa 3.7.2013. 440
25. Digalo (Josip) Vedrana 27.6.2012. 365
26. Dragunić (Huso) Meho 3.7.2013. 398
27. Drina (Smajo) Adela 12.9.2013. 458
28. Džafić (Mufid) Ilhana 10.9.2013. 465
29. Đapo (Sead) Selma 12.9.2013. 491
30. Đozo (Esad) Berina 19.6.2013. 379
31. Efendić (Šukrija) Mirsada 12.6.2012. 367
32. Fazlić (Nijaz) Naida 15.7.2013. 430
33. Forto (Asif) Mediha 15.7.2013. 425
34. Gabeljić (Amir) Amera 10.9.2013. 476
35. Ganić (Mujo) Enisa 15.7.2013. 486
36. Habibović (Dževad) Elma 12.9.2013. 483
37. Halač (Sinan) Nerma 10.9.2013. 457
38. Haračić (Kemal) Ema 12.9.2013. 451
39. Hasanbegović (Ešref) Amira 15.7.2013. 433
40. Hasanović (Sakib) Aida 3.7.2013. 401
41. Hasanović (Sabahudin) Eldina 21.6.2013. 431
42. Hašarić (Hazim) Edina 26.6.2013. 375
43. Helać (Fadil) Elmina 21.6.2013. 407
44. Hodžić (Nijaz) Admir 19.6.2013. 404
45. Hodžić (Kasim) Senada 15.7.2013. 429
46. Huseljić (Ahmed) Velida 3.7.2013. 396
47. Jahić (Muharem) Emira 10.9.2013. 492
48. Jahić (Hariz) Jasna 3.7.2013. 453
49. Jamak (Sead) Senida 15.7.2013. 413
50. Janjac (Islam) Emina 10.9.2013. 447
51. Kadić (Hasib) Zahida 21.6.2013. 397
52. Kajević (Bilal) Indira 27.6.2013. 394
53. Kapičić (Fehim) Suvada 15.7.2013. 418
54. Kapić (Jasmin) Ilma 3.7.2013. 389
55. Kapidžija (Suljo) Emina 12.9.2013. 477
56. Karahasanović (Mahmut) Fatima 15.7.2013. 439
57. Karahodžić (Mehmed) Hatidža 27.6.2013. 432
58. Kešo (Hasan) Samira 15.7.2013. 421
59. Kolar (Fuad) Minela 19.9.2012. 372
60. Koldžić (Fehim) Jasmina 15.7.2013. 478
61. Kostić (Miladin) Nataša 14.1.2013. 371
62. Kremić (Mehmedalija) Hasima 21.6.2013. 399
63. Kudin (Safet) Naida 12.9.2013. 463
64. Kurtanović (Kurtan) Hadžera 3.7.2013. 452
65. Kustura (Hadžan) Senada 15.7.2013. 422
66. Lapo (Vehid) Melisa 10.9.2013. 493
67. Lovrić (Željko) Lidija 19.6.2013. 428
68. Lučkin (Mustafa) Amina 9.7.2013. 405
69. Lukovac (Ismet) Mevlida 15.7.2013. 417
70. Majstorić (Ševal) Alma 19.6.2013. 410
71. Marjanović (Niko) Vedrana 10.9.2013. 482
72. Memić (Munib) Amina 19.6.2013. 437
73. Memić (Midhat) Jasmina 10.9.2013. 462
74. Milak (Abid) Adamira 15.7.2013. 441
75. Muhić (Suno) Rifet 12.9.2013. 460
76. Mujčić (Ramiz) Halima 27.6.2013. 408
77. Mujezinović (Ferid) Arnesa 12.9.2013. 446
78. Mujkanović (Rašid) Sadeta 15.7.2013. 427
79. Muslić (Nusret) Eldina 19.6.2013. 384
80. Nikolić (Aleksandar) Vesna 15.7.2013. 420
81. Nikšić (Mithad) Azra 19.6.2013. 374
82. Numanović (Ismet) Fatima 12.9.2013. 471
83. Omerović (Sabit) Minela 19.6.2013. 385
84. Omić (Izet) Misela 27.6.2013. 402
85. Osmanović (Mihajlo) Vera 15.7.2013. 416
86. Pamuk (Ešref) Sanela 15.7.2013. 485
87. Pašić (Ajdin) Ada 12.9.2013. 484
88. Pindžo (Lutvo) Irma 12.9.2013. 455
89. Planjanin (Šućro) Stela 15.7.2013. 479
90. Plasto (Samir) Amila 19.6.2013. 383
91. Pljevljak (Kasim) Mersiha 15.7.2013. 424
92. Podrug (Fadil) Admira 12.9.2013. 467
93. Popovac (Fikret) Nerina 12.9.2013. 481
94. Provalić (Azem) Amina 12.9.2013. 480
95. Radovović (Husnija) Emina 10.9.2013. 475
96. Rahmanović (Agan) Adna 21.6.2013. 395
97. Ramić (Galib) Alma 21.6.2013. 393
98. Ramić (Meho) Amela 19.6.2013. 411
99. Rožajac (Sabahudin) Minela 3.7.2013. 444
100. Rupić (Hajrudin) Amela 19.6.2013. 376
101. Selimović (Haso) Dženeta 13.9.2013. 469
102. Selimović (Elizabet) Izabela 3.7.2013. 400
103. Skalonjić (Almas) Jasminka 15.7.2013. 426
104. Skenderović (Refik) Emina 3.7.2013. 434
105. Srna (Mevsudin) Selma 19.6.2013. 456
106. Stojaković (Marijan) Ivanka 15.7.2013. 423
107. Strujić (Sead) Azra 12.9.2013. 474
108. Subotić (Vojin) Dragana 3.7.2013. 454
109. Suljkanović (Haso) Enida 12.9.2013. 468
110. Sumbulović (Ćazim) Aldina 19.6.2013. 386
111. Šaćirović (Salih) Samira 19.6.2013. 387
112. Šarac (Tarik) Sanja 15.7.2013. 414
113. Šerifović (Zuhdija) Medina 24.9.2012. 370
114. Šeta (Abdulkerim) Kanita 12.9.2013. 464
115. Šetkić (Hakija) Lejla 16.9.2013. 489
116. Širić (Mirza) Samna 12.9.2013. 443
117. Šišić (Muzafer) Lamija 3.7.2013. 392
118. Tekešinović (Mirsad) Vildana 12.9.2013. 490
119. Topalić (Rasim) Elvedina 21.6.2013. 406
120. Topalović (Sabrija) Almina 9.1.2013. 368
121. Trgo (Jakub) Selma 25.6.2013. 436
122. Tuka (Zdenko) Dajana 16.1.2013. 369
123. Varka (Meho) Alema 19.6.2013. 449
124. Vejsilović (Fikret) Edita 3.7.2013. 450
125. Velić (Mirza) Amina 10.9.2013. 494
126. Velić (Mirsad) Anesa 19.6.2013. 373
127. Vrbić (Nijaz) Mirela 25.6.2013. 377
128. Vrca (Rešad) Amna 3.7.2013. 390
129. Zenuni (Hadži) Špresa 15.7.2013. 415
130. Zilić (Mehmedalija) Adina 3.7.2013. 403
131. Zukan (Miralem) Sanela 20.9.2012. 366

Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Ajrulahi (Selver) Vildana 8.1.2013. 110
2. Babić (Petar) Tatjana 28.2.2013. 133
3. Bajramović (Hajrudin) Irma 4.12.2012. 94
4. Bajrić (Enes) Aida 23.9.2013. 130
5. Balićevac (Šemsudin) Alma 26.3.2013. 107
6. Begović (Ibro) Adisa 9.9.2013. 128
7. Bešlija (Rešad) Selvedina 22.5.2013. 118
8. Bolić (Seid) Nirmela 22.5.2013. 119
9. Brica (Sejfulah) Aldijana 23.5.2013. 117
10. Čekrlija (Mirsad) Vernesa 22.5.2013. 120
11. Čutura (Dževad) Dženana 8.1.2013. 106
12. Ćališ (Ivan) Ivana 4.10.2013. 135
13. Damjanović (Sadrija) Semina 10.1.2013. 96
14. Draganić (Tomo) Mladenka 5.3.2013. 113
15. Draganić (Branko) Milomir 5.3.2013. 114
16. Dučić (Ahmo) Aida 5.7.2013. 125
17. Džanko (Muhamed) Edita 5.7.2013. 122
18. Đelilović (Alija) Mehmed 3.10.2013. 134
19. Gušo (Neđib) Indira 23.9.2013. 129
20. Hafizović (Fuad) Nihada 3.12.2012. 132
21. Hafizović (Husein) Ena 27.2.2013. 102
22. Hercegovac (Salkan) Selma 7.10.2013. 136
23. Hindija (Halim) Delila 10.1.2013. 99
24. Hodžić (Enver) Hana 21.5.2013. 126
25. Jačević (Miron) Maja 8.1.2013. 101
26. Kapur (Mehmed) Edina 26.2.2013. 139
27. Kerla (Sead) Nejra 17.4.2012. 127
28. Kurspahić (Muharem) Dženita 30.10.2012. 92
29. Latić (Ibrahim) Amela 22.3.2013. 105
30. Makaš (Bećir) Merima 4.12.2012. 98
31. Marjanović (Anto) Ivana 10.1.2013. 100
32. Meštrovac (Omer) Nihada 24.5.2013. 112
33. Mušanović (Esad) Dženana 21.5.2013 138
34. Pekić (Mato) Vikica 3.4.2013. 108
35. Petrić (Milan) Bojana Maja 22.5.2013. 111
36. Robović (Smajo) Merisa 1.11.2012. 91
37. Salibašić (Zehrid) Zehra 8.1.2013. 121
38. Salić (Ramiz) Hasena 24.5.2013. 115
39. Selimović (Izet) Samra 26.3.2013. 109
40. Sinan (Avdija) Aida 4.3.2013. 103
41. Spahić (Jasmin) Sedina 5.3.2013. 104
42. Suljić (Ismet) Lejla 10.9.2013. 131
43. Šahinpašić (Fadulah) Melisa 9.11.2012. 93
44. Tisovina (Sead) Almina 7.10.2013. 137
45. Trubljanin (Vehbil) Selma 9.1.2013. 95
46. Turudija (Samir) Adnan 5.7.2013. 123
47. Uzeirbegović (Miralem) Ermin 5.7.2013. 124
48. Uzunović (Sejdalija) Nadža 20.5.2013. 116
49. Zagorac (Osman) Merima 7.11.2012. 97

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Dizdar (Adem) Ediba 22.11.2012. 23
2. Dizdarević (Ramiz) Lejla 9.7.2013. 26
3. Djana (Ferid) Jasmina 16.7.2013. 27
4. Dorfer-Galijašević (Nikola) Dijana 16.7.2013. 28
5. Džindo (Muhidin) Hatidža 6.3.2013. 25
6. Husić (Omer) Fikreta 8.7.2013. 30
7. Muratović (Mustafa) Elmedina 21.12.2012. 24
8. Ramić (Jusuf) Delila 22.11.2012. 22
9. Vuković Antolović (Alojz) Edita 18.10.2012. 21
10. Zlotrg (Besim) Murisa 8.7.2013. 29
11. Weber (Milenko) Daniela 6.3.2013. 31
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Aliefendić( Mustafa) Šejla 22.05.2013. S-II-1092/13
2. Bojičić(Osman) Alema 24.09.2013. S-II-1100/13
3. Džananović(Zahid) Merima 24.09.2013. S-II-1099/13
4. Džiko(Mehmed) Enisa 25.09.2013. S-II-1101/13
5. Hadžić( Idriz) Amela 02.07.2013. S-II-1096/13
6. Hadžović (Hajro) Vezira 19.06.2013. S-II-1094/13
7. Kapetanović(Muhamed) Dženana 18.03.2013. S-II-1089/13
8. Karga (Sabrija) Hamid 13.11.2012. S-II-1087/12
9. Markanović(Rudolf) Gabrijela 05.07.2013. S-II-1097/13
10. Omerhodžić(Esad) Sanin 07.06.2013. S-II-1093/13
11. Peštek(Vehbija) Adisa 19.06.2013. S-II-1095/13
12. Sahačić (Hasan) Mahir 19.02.2013. S-II-1088/13
13. Salihbašić(Fadil) Damir 09.04.2013. S-II-1091/13
14. Sloboda (Ramo) Irnes 12.07.2013. S-II-1098/13
15. Totić (Šefket) Elvir 08.04.2013. S-II-1090/13

Prvi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Agić(Muhamed) Fatima 23/09/2013 B-I-424/13
2. Ahmić(Velija) Minela 05/10/2012 B-I-379/12
3. Ajanović( Abas)Haris 24/09/2013 B-I-421/13
4. Ajanović(Nermin) Jasmina 05/10/2012 B-I-381/12
5. Aziraj( Skender) Mirsad 18/09/2013 B-I-418/13
6. Bahor (Murat) Mensur 03/10/2013 B-I-463/13
7. Bajramović(Sakip) Jasmin 09/10/2012 B-I-390/12
8. Bajrić(Šemsudin) Mensudin 09/05/2013 B-I-403/13
9. Baljak (Senad) Amila 30/09/2013 B-I-449/13
10. Bašalija(Muharem) Emina 08/10/2012 B-I-387/12
11. Bašić(Ibrahim)Dženana 03/10/2013 B-I-455/13
12. Bećirbegović (Daut) Haris 03/10/2013 B-I-462/13
13. Beganović(Jusuf) Dino 04/10/2013 B-I-472/13
14. Begović(Irhad) Vernes 28/03/2013 B-I-400/13
15. Begović(Omer) Mahira 12/10/2012 B-I-392/12
16. Bešić(Adil) Armina 30/09/2013 B-I-450/13
17. Bičo(Salih) Sanela 28/09/2012 B-I-377/12
18. Bošnjak (Nikola) Milana 28/02/2013 B-I-397/13
19. Buza(Alija) Evelin 30/09/2013 B-I-447/13
20. Cetin (Fuad) Inda 02/10/2013 B-I-448/13
21. Čauš(Ramiz) Edin 27/09/2012 B-I-369/12
22. Čizmić(Emir) Benjamin 27/09/2012 B-I-357/12
23. Ćatić(Ferid) Amir 05/10/2012 B-I-386/12
24. Ćosić( Enes) Samra 30/09/2013 B-I-439/13
25. Ćurić(Hazim) Emina 04/10/2012 B-I-384/12
26. Dervišić (Hasan) Tea 17/09/2013 B-I-412/13
27. Dizdarević(Atif) Emina 30/09/2013 B-I-441/13
28. Druškić (Fuad) Džejna 30/09/2013 B-I-453/13
29. Džaferović(Sulejman) Elma 04/10/2013 B-I-464/13
30. Fako(Mirsad) Lejla 05/10/2012 B-I-383/12
31. Frkatović(Hasan) Aida 30/09/2013 B-I-444/13
32. Golić(Senahid)Ahmed 26/09/2012 B-I-359/12
33. Grbo(Hašim) Lejla 07/10/2013 B-I-473/13
34. Hadžiahmetović(Vahid)Dženita 28/09/2012 B-I-374/12
35. Hajdarević(Sefir) Dženana 12/10/2012 B-I-394/12
36. Hajić(Neđad) Edin 12/10/2012 B-I-395/12
37. Halilović(Muhamed) Emir 04/10/2013 B-I-471/13
38. Hamzić(Mehmed) Amna 24/09/2013 B-I-431/13
39. Handžić(Mehmedalija) Fahreta 24/09/2012 B-I-362/12
40. Handžić(Mehmedalija)Mirheta 24/09/2012 B-I-361/12
41. Hasanspahić (Fadil) Emina 08/07/2013 B-I-408/13
42. Haznadarević(Ahmet) Sanita 05/10/2012 B-I-380/12
43. Helić (Jasmin) Benida 12/07/2013 B-I-409/13
44. Hodžić (Našid) Admir 08/07/2013 B-I-407/13
45. Hodžić( Derviš) Meliha 30/09/2013 B-I-440/13
46. Hodžić(Besim) Merjema 27/09/2012 B-I-371/12
47. Hodžić(Senajid) Selma 03/10/2013 B-I-460/13
48. Husić(Đemal) Vernesa 28/09/2012 B-I-358/12
49. Husić(Hajris) Ena 16/09/2013 B-I-413/13
50. Ibranović(Ahmet) Alija 24/09/2013 B-I-420/13
51. Isić(Meho) Selma 28/09/2012 B-I-378/12
52. Jamaković( Nisvet) Nudžejma 30/09/2013 B-I-443/13
53. Jašarević(Rešad) Emina 28/09/2012 B-I-375/12
54. Kadrić(Mevludin)Mirela 26/09/2012 B-I-367/12
55. Kapo(Fikreta) Irma 27/09/2012 B-I-368/12
56. Karahusić (Vedad) Dino 24/09/2013 B-I-430/13
57. Karić(Miralem) Mirela 16/09/2013 B-I-415/13
58. Knežević(Anto) Marnela 28/09/2012 B-I-364/12
59. Kobiljak(Sabit) Amra 28/09/2012 B-I-376/12
60. Kraković (Esad) Fatima 26/09/2012 B-I-372/12
61. Kurić(Nihad) Emina 02/10/2013 B-I-454/13
62. Lepara(Dževad) Dino 25/09/2012 B-I-373/12
63. Maksumić (Nedžad) Semir 24/09/2013 B-I-432/13
64. Marušić( Nermin) Dalila 13/09/2013 B-I-416/13
65. Matoruga(Ćazim) Nejra 04/10/2013 B-I-466/13
66. Mehinović(Abdulaziz) Nahid 27/03/2013 B-I-401/13
67. Mešanović(Edin) Lejla 05/10/2012 B-I-382/12
68. Mešković(Omer) Selma 12/10/2012 B-I-393/12
69. Mezić(Goran) Mirela 30/09/2013 B-I-442/13
70. Milišić (Ejub) Adela 04/10/2013 B-I-470/13
71. Mlaćo(Dževad) Merjem 26/09/2012 B-I-365/12
72. Muharemović (Halil) Selma 04/10/2013 B-I-469/13
73. Muhović(Edib) Eldin 20/09/2013 B-I-417/13
74. Muminović(Hamdija)Elma 24/09/2012 B-I-356/12
75. Muratović(Muhamed) Sanela 30/09/2013 B-I-446/13
76. Musabegović(Mensudin) Dženana 07/06/2013 B-I-405/13
77. Mustajbegović(Vahid) Amila 01/10/2013 B-I-452/13
78. Mušić (Semir) Omar 24/09/2013 B-I-428/13
79. Nukić(Seid) Sabina 30/08/2013 B-I-410/13
80. Nurić (Ibrahim) Omer 03/10/2013 B-I-459/13
81. Nurikić(Ibrahim) Hanifa 08/07/2013 B-I-406/13
82. Obralija (Asim) Adis 25/09/2013 B-I-433/13
83. Odobašić(Sulejman) Midhat 04/10/2013 B-I-468/13
84. Ohran(Meho) Enisa 04/10/2012 B-I-385/12
85. Omerović(Miro) Tamara 03/10/2013 B-I-458/13
86. Osmanhodžić(Hasan) Admir 25/09/2013 B-I-427/13
87. Pašalić (Ismet) Haris 17/09/2013 B-I-414/13
88. Pepić(Džemail) Amel 03/10/2013 B-I-465/13
89. Pivić (Sulejman) Hamza 30/09/2013 B-I-438/13
90. Ramić(Adil) Dženana 27/09/2012 B-I-370/12
91. Raščić(Rifet) Irma 27/09/2012 B-I-366/12
92. Salihić(Osman) Edin 04/10/2013 B-I-467/13
93. Selimović (Nijaz) Hajra 07/03/2013 B-I-398/13
94. Sirbubalo(Izet) Elvedina 07/03/2013 B-I-399/13
95. Smajlović(Nazif) Hašim 30/09/2013 B-I-434/13
96. Sokolović(Nijaz) Dina 25/09/2013 B-I-435/13
97. Suljić (Mirsad) Nurija 08/05/2013 B-I-402/13
98. Šabanović(Hasan) Naida 11/10/2012 B-I-389/12
99. Šahman(Fuad) Enver 24/09/2013 B-I-425/13
100. Šahović (Nihad) Lejla 27/09/2013 B-I-437/13
101. Šarenac (Aco) Žarko 23/09/2013 B-I-422/13
102. Šarić (Fuad) Nedžija 23/09/2013 B-I-429/13
103. Šekić(Ibrahim) Melisa 30/09/2013 B-I-436/13
104. Šmit(Zvonko) Dario 10/10/2012 B-I-388/12
105. Tanjo (Sinan) Eldina 16/09/2013 B-I-411/13
106. Terzić(Mehmedalija) Armin 20/09/2013 B-I-419/13
107. Tomić(Gordan) Ivan 24/09/2013 B-I-423/13
108. Topalović(Seno) Melina 02/10/2013 B-I-451/13
109. Valjevac (Kemal) Melisa 20/09/2013 B-I-426/13
110. Varupa( Esad) Emir 07/06/2013 B-I-404/13
111. Vehabović(Mustafa) Merima 30/09/2013 B-I-445/13
112. Zilkić (Husein) Velid 02/10/2013 B-I-461/13
113. Zlatić( Jasmin) Armin 27/09/2012 B-I-363/12
114. Zorlak(Mustafa) Alma 11/10/2012 B-I-391/12
115. Zukić(Hajrudin) Admir 04/10/2013 B-I-456/13
116. Živojević (Šemso) Azra 03/10/2013 B-I-457/13
117. Redžanović(Dževad)Emir 25/09/2012 B-I-360/12
118. Hurić(Jusuf) Semir 15/10/2012 B-I-396/12

Drugi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Ahmetović(Omer) Almedin 22/02/2013 B-II-153/13
2. Alekić(Mehmed) Asmira 12/07/2013 B-II-184/13
3. Alić(Sadik) Elvedin 28/12/2012 B-II-130/12
4. Bahtanović(Jakub) Alma 21/02/2013 B-II-151/13
5. Bajrami(Nusret) Lejla 16/01/2013 B-II-141/13
6. Bajrić(Muharem) Maida 07/10/2013 B-II-196/13
7. Barjektarević(Mahmut) Mirnes 24/09/2012 B-II-114/12
8. Begović(Enes) Anes 07/01/2013 B-II-136/13
9. Berbić(Bećir) Nadira 16/07/2013 B-II-187/13
10. Budimir(Anto)Katarina 04/09/2013 B-II-188/13
11. Bulbulušić(Mustafa)Amela 15/07/2013 B-II-185/13
12. Čepalo(Fikret) Mirzet 25/02/2013 B-II-156/13
13. Čizmić (Ismet) Mirela 27/09/2012 B-II-116/12
14. Ćališ(Danko) Marija 07/01/2013 B-II-140/13
15. Ćulah(Ahmed) Asmira 27/11/2012 B-II-127/12
16. Dedić(Ševal) Dženan 30/10/2012 B-II-122/12
17. Delibašić(Senad) Amra 19/02/2013 B-II-150/13
18. Dizdarević(Hidajet) Adnan 29/11/2012 B-II-128/12
19. Dolovac(Suvad) Salmir 13/02/2013 B-II-147/13
20. Džafo(Senahid) Dženan 25/09/2012 B-II-115/12
21. Faletar(Milenko) Josip 18/02/2013 B-II-164/13
22. Hamidović(Jakub) Ilvana 22/02/2013 B-II-165/13
23. Hasanović(Mehmedalija) Ajka 25/02/2013 B-II-162/13
24. Hemreković-Bibić(Bajazit) Anela 25/02/2013 B-II-168/13
25. Hodžić(Ahmet) Zlate 15/07/2013 B-II-186/13
26. Honić(Sakib) Hanka 08/01/2013 B-II-135/13
27. Hubanić( Adem) Naida 21/02/2013 B-II-166/13
28. Ibrović(Alija) Adisa 26/02/2013 B-II-169/13
29. Imširović(Hamdija) Almers 13/11/2012 B-II-125/12
30. Jašarević(Fehim)Alma 26/02/2013 B-II-170/13
31. Karadža(Mithat) Lejla 14/11/2012 B-II-123/12
32. Karić(Sead) Said 12/02/2013 B-II-145/13
33. Kokorović(Mehmed) Emir 10/05/2013 B-II-175/13
34. Koljenović(Midhat) Amina 19/02/2013 B-II-160/13
35. Kovač(Huso) Salko 22/02/2013 B-II-155/13
36. Kubat(Hasib)Ajla 28/02/2013 B-II-171/13
37. Kući(Nedžo) Amela 08/10/2012 B-II-118/12
38. Kukavica(Hikmet) Narcisa 28/12/2012 B-II-133/12
39. Kurbegović(Esad)Armin 29/11/2012 B-II-129/12
40. Livančić (Zdravko) Boris 14/11/2012 B-II-126/12
41. Mahmutović(Halid)Azira 12/07/2013 B-II-183/13
42. Marić( Gavro) Branka 15/02/2013 B-II-157/13
43. Maslić(Zaim) Emir 12/11/2012 B-II-124/12
44. Mašala(Elfad) Nermin 18/02/2013 B-II-143/13
45. Matijević(Pero) Katica- Ana 18/02/2013 B-II-163/13
46. Memić(Nezir)Anela 02/10/2013 B-II-194/13
47. Menzil(Kasim) Tiđa 28/09/2012 B-II-117/12
48. Mešinović(Muhedin) Adnan 15/10/2012 B-II-120/12
49. Milanović( Nihad)Amra 10/07/2013 B-II-181/13
50. Mujčinović(Šećan) Alen 02/10/2013 B-II-195/13
51. Mujkanović( Omer) Erna 22/02/2013 B-II-158/13
52. Muminović(Zehrudin)Elmedina 25/09/2013 B-II-191/13
53. Nogo(Sreten) Biljana 18/04/2013 B-II-174/13
54. Okić(Šemsudin) Arnela 28/12/2012 B-II-132/12
55. Omerčević(Zijad) Nusreta 18/02/2013 B-II-142/13
56. Omerhodžić(Hilmija) Nermin 24/06/2013 B-II-179/13
57. Operta(Džemal) Almin 10/10/2012 B-II-119/12
58. Ostojić(Marko) Neda 28/12/2012 B-II-131/12
59. Pajić(Midhat) Amela 22/02/2013 B-II-149/13
60. Podrug ( Velija) Sedina 07/10/2013 B-II-197/13
61. Rašidović(Džemal) Edina 20/02/2013 B-II-161/13
62. Salihović(Kenan) Adel 18/02/2013 B-II-152/13
63. Savić(Momčilo) Duško 16/04/2013 B-II-173/13
64. Sejdić(Mevludin) Emir 18/02/2013 B-II-154/13
65. Sijamija( Senad) Senada 08/01/2013 B-II-137/13
66. Sijerčić (Muharem) Meliha 19/02/2013 B-II-159/13
67. Sinančević(Mizo) Azemina 11/01/2013 B-II-139/13
68. Sinanović(Naim)Fikret 27/06/2013 B-II-180/13
69. Slagalo(Ranko)Tijana 16/09/2013 B-II-189/13
70. Spahić(Mugdim) Ajla 14/02/2013 B-II-144/13
71. Spahić(Senad) Sumedina 26/09/2013 B-II-190/13
72. Šadić(Zijad) Lamija 23/05/2013 B-II-176/13
73. Šeta(Hamed) Elmedina 22/02/2013 B-II-167/13
74. Šišić(Nizam) Adnan 09/04/2013 B-II-172/13
75. Šito (Šukrija) Azra 28/05/2013 B-II-177/13
76. Šuman(Alija) Amel 20/02/2013 B-II-148/13
77. Talić(Sead) Nedim 22/10/2012 B-II-121/12
78. Tiro(Neđad) Mihret 24/06/2013 B-II-178/13
79. Tole(Nezir) Adis 12/07/2013 B-II-182/13
80. Valjevac(Kemal) Mersiha 11/01/2013 B-II-138/13
81. Ždralović(Ehrem) Kadira 08/01/2013 B-II-134/13
82. Živojević(Nijaz) Dženana 14/02/2013 B-II-146/13
83. Žuga(Ešef) Aldin 30/09/2013 B-II-193/13

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Čaušević(Vahid) Amra 05.09.2013. S-III-234/13
2. Fajić(Hakija) Santa 15.03.2013. S-III-229/13
3. Hadžiabulić( Osman) Alisa 10.12.2012. S-III-227/12
4. Hodžić(Ismet) Adnan 08.07.2013. S-III-231/13
5. Klepo(Kasim) Bernisa 11.10.2013. S-III-238/13
6. Kraljević (Vlado) Mario 12.07.2013. S-III-232/13
7. Lugonić(Avdija) Habiba 10.09.2013. S-III-236/13
8. Maličević (Enver) Adnan 14.12.2012. S-III-228/12
9. Milas(Krešo) Zdenko 08.10.2012. S-III-226/12
10. Papoči(Zvonimir)Sergej 04.10.2013. S-III-237/13
11. Sakić(Marinko) Svijetlana 07.06.2013. S-III-230/13
12. Šahinović(Ahmet) Rasim 05.09.2013. S-III-235/13
13. Trako(Salih) Ejub 15.07.2013. S-III-233/13
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI PRAVNOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime(Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Isić (Šućurija) Dalila 28.09.2012. 13883
2. Nalbantić (Edhem) Elma 14.09.2012. 13884
3. Kadrić (Selim) Erna 14.09.2012. 13885
4. Mesihović (Sabit) Aida 14.09.2012. 13886
5. Zorlak (Džemal) Aida 14.09.2012. 13887
6. Ašćerić (Slavko) Miljan 14.09.2012. 13888
7. Bolić (Mirsad) Meliha 14.09.2012. 13889
8. Kabilović (Rešid) Eldin 14.09.2012. 13890
9. Sentić (Antun) Marijana 28.09.2012. 13891
10. Čolpa (Džemal) Kemal 28.09.2012. 13892
11. Ašanin (Marko) Nikola 28.09.2012. 13893
12. Karadžić (Brane) Bojana 28.09.2012. 13894
13. Kurtović (Uzeir) Aida 05.10.2012. 13895
14. Bavčić (Edhem) Amel 05.10.2012. 13896
15. Mrkonja (Nisvet) Aida 28.09.2012. 13897
16. Mašić (Šemsudin) Lejla 13.09.2012. 13898
17. Beširević (Zakira) Minela 28.09.2012. 13899
18. Mušija (Behaija) Amra 28.09.2012. 13900
19. Haračić (Azrudin) Edin 28.09.2012. 13901
20. Jašarević (Midhat) Amela 18.11.2011. 13902
21. Bibić (Fehim) Amir 28.09.2012. 13903
22. Čingel (Miroslav) Sanja 28.09.2012. 13904
23. Banjac (Sead) Ajla 05.11.2012. 13905
24. Hadžić (Suad) Mirela 28.09.2012. 13906
25. Temin (Šemso) Lejla 28.09.2012. 13907
26. Hasanović (Dževad) Albina 28.09.2012. 13908
27. Džolan (Luka) Vedran 05.11.2012. 13909
28. Redža (Muhamet) Dijana 05.11.2012. 13910
29. Ademović (Alaga) Anel 05.11.2012. 13911
30. Ribić (Emir) Najda 28.09.2012. 13912
31. Lapo (Alija) Lejla 22.11.2012. 13913
32. Tahmaz (Fadil) Emina 05.11.2012. 13914
33. Šapčanin (Adil) Amela 05.11.2012. 13915
34. Šaran (Šućrija) Anel 22.11.2012. 13916
35. Mehić (Ismet) Zanja 22.11.2012. 13917
36. Čolan (Hakija) Amir 22.11.2012. 13918
37. Mulalić (Alija) Alma 22.11.2012. 13919
38. Šehović (Seno) Nađa 22.11.2012. 13920
39. Karahodža (Elvedin) Mirza 22.11.2012. 13921
40. Alomerović (Zićro) Selma 22.11.2012. 13922
41. Pita (Sead) Nerma 22.11.2012. 13923
42. Mehinović (Muharem) Faris 22.11.2012. 13924
43. Puhalo (Ševal) Armina 05.11.2012. 13925
44. Šabanović (Suljo) Samira 22.11.2012. 13926
45. Muslimović (Bogdan) Larisa 22.11.2012. 13927
46. Brkan (Stipe) Mario 22.11.2012. 13928
47. Piralija (Mirsad) Aldina 22.11.2012. 13929
48. Jažić (Enes) Elma 12.12.2012. 13930
49. Šnajder (Miroslav) Jasminka 22.11.2012. 13931
50. Idrizbegović (Nihad) Ale 06.12.2012. 13932
51. Tuđin(Bajro)Enisa 06.12.2012. 13933
52. Rakonjac(Martin) Oliver 17.12.2012. 13934
53. Hasanović(Sakib) Rusmir 17.12.2012 13935
54. Osmanagić(Esed)Admira 18.12.2012. 13936
55. Šćuk(Ismet)Nera 21.12.2012. 13937
56. Lendo(Elmedin)Ilda 27.12.2012. 13938
57. Ribica(Nail)Edita 27.12.2012. 13939
58. Drpljanin(Ramiz)Jasmin 26.12.2012. 13940
59. Tešić(Andrija)Željka 27.12.2012. 13941
60. Ćeško(Murisa)Ines 27.12.2012. 13942
61. Hrustemović(Adil)Alma 28.12.2012. 13943
62. Čolo(Abdulah)Amela 28.12.2012. 13944
63. Hodžić(Sulejmen)Enida 17.01.2013. 13945
64. Veličan(Ivan)Ivana 05.01.2013. 13946
65. Ćato(Ibrahim)Irma 24.01.2013. 13947
66. Avdagić(Zuhdija)Azra 23.01.2013. 13948
67. Dupovac(Sead)Selma 24.01.2013. 13949
68. Perenda(Ismet)Nihada 28.12.2012. 13950
69. Malohodžić (Huso) Azra 24.01.2013. 13951
70. Masnopita (Mirsad) Elma 15.01.2013. 13952
71. Omerhodžić (Osman) Azra 31.01.2013. 13953
72. Talović (Vejsil) Edis 31.01.2013. 13954
73. Đelilović (Ahmed) Šejla 31.01.2013. 13955
74. Kasum (Mirsad) Lejla 31.01.2013. 13956
75. Delić (Munever) Mirza 24.01.2013. 13957
76. Begić (Asim) Elma 21.02.2013. 13958
77. Borovina (Ferid) Samra 21.02.2013. 13959
78. Bumbul (Smajil) Alma 21.02.2013. 13960
79. Alajbegović (Fuad) Dženita 21.02.2013. 13961
80. Makić (Halil) Vernesa 21.02.2013. 13962
81. Uglješa (Hasib) Mediha 21.02.2013. 13963
82. Pešto (Himzo) Nisveta 27.02.2013. 13964
83. Omić (Abdulah) Adis 28.02.2013. 13965
84. Mujkić (Fikret) Mirela 28.02.2013. 13966
85. Hadžiahmetović (Husein) Ajla 04.03.2013. 13967
86. Hadžalić (Senad) Semir 04.03.2013. 13968
87. Selimović (Šefik) Enver 28.02.2013. 13969
88. Selimović (Sead) Merima 28.02.2013. 13970
89. Kočo (Midhat) Damir 06.03.2013. 13971
90. Rustemović (Fuad) Adnan 28.02.2013. 13972
91. Pašić (Kenan) Selma 05.03.2013. 13973
92. Delić (Đevad) Admir 14.03.2013. 13974
93. Odžak (Zulfo) Sadeta 21.02.2013. 13975
94. Rakić (Nedim) Džana 14.03.2013. 13976
95. Karalić (Azedin) Lejla 14.03.2013. 13977
96. Osmanović (Muhamed) Zuhra 15.03.2013. 13978
97. Medvedec (Milenko) Tijana 15.03.2013. 13979
98. Tičić (Miralem) Adnan 14.03.2013. 13980
99. Hadžihasanović (Džemal) Admina 28.03.2013. 13981
100. Iseni (Esed) Adisa 28.03.2013. 13982
101. Uglješa (Hasib) Meliha 26.03.2013. 13983
102. Boloban (Ejub) Rijad 15.04.2013. 13984
103. Muidža (Asim) Sunita 15.04.2013. 13985
104. Korać (Ahmed) Dženita 15.04.2013. 13986
105. Hozić (Ibrahim) Arnela 15.04.2013. 13987
106. Smajić (Džemal) Emina 25.04.2013. 13988
107. Mulić (Ćazim) Vernes 29.04.2013. 13989
108. Lepara (Fadil) Sedin 19.04.2013. 13990
109. Bakić (Ibrahim) Ermina 24.04.2013. 13991
110. Radoš (Srečko) Ena 15.04.2013. 13992
111. Karić (Mujo) Aida 29.04.2013. 13993
112. Ristić (Dane) Manja 29.04.2013. 13994
113. Kovač- Prutina (Muharem) Amela 29.04.2013. 13995
114. Nuhić (Midhat) Edina 29.04.2013. 13996
115. Alihodžić (Mehmed) Anel 08.05.2013. 13997
116. Čimpo (Sulejman) Aldina 08.05.2013. 13998
117. Imamović (Tahir) Jasmin 19.04.2013. 13999
118. Soldin (Salko) Munib 08.05.2013. 14000
119. Katava (Vjekoslav) Jelena 08.05.2013. 14001
120. Sinanović (Muharem) Rajfa 30.05.2013. 14002
121. Gogić (Sead) Mejra 08.05.2013. 14003
122. Goralija (Nusret) Lejla 08.05.2013. 14004
123. Krajina (Hamdo) Nermina 30.05.2013. 14005
124. Kaljanac (Midhat) Nerman 01.06.2013. 14006
125. Mujak (Omer) Zijad 18.05.2013. 14007
126. Rotić (Džafer) Arnela 20.06.2013. 14008
127. Asotić (Muharem) Medina 20.06.2013. 14009
128. Botulja (Fahrudin) Edis 20.06.2013. 14010
129. Nišić (Ahmed) Adnan 30.05.2013. 14011
130. Karahasanović (Muhidin) Mirela 20.06.2013. 14012
131. Špuren (Bajro) Selma 20.06.2013. 14013
132. Milić (Muharem) Muhamed 21.06.2013. 14014
133. Ibišević (Hamed) Ervin 30.05.2013. 14015
134. Drina (Enes) Arijana 30.05.2013. 14016
135. Petković (Srećko) Goran 30.05.2013. 14017
136. Teskeredžić (Selver) Aida 30.05.2013. 14018
137. Mehić (Senad) Amina 30.05.2013. 14019
138. Bajrić (Adem) Jasminka 20.06.2013. 14020
139. Husić (Enver) Edina 21.02.2013. 14021
140. Čolpa (Fuad) Ermin 29.06.2013. 14022
141. Dizdar (Senad) Elma 04.07.2013. 14023
142. Husić (Fikret) Dženana 04.07.2013. 14024
143. Isić (Besim) Amra 04.07.2013. 14025
144. Sijarić Koo (Young Chul) Heuan- 04.07.2013. 14026
Fahra
145. Čomor (Omer) Mithat 04.07.2013. 14027
146. Spržo (Ibrahim) Amra 04.07.2013. 14028
147. Mahmudirović (Esad) Jasmin 05.07.2013. 14029
148. Mahmić (Sabahudin) Adnan 05.07.2013. 14030
149. Husić (Salem) Salema 04.07.2013. 14031
150. Ramezić (Kemal) Amajla 04.07.2013. 14032
151. Brulić (Hamdija) Anela 04.07.2013. 14033
152. Džomba (Ibrahim) Amra 26.09.2013. 14034
153. Hodžić (Ismet) Dijana 19.09.2013. 14035
154. Džinić (Mustafa) Amir 19.09.2013. 14036
155. Atović (Ramiz) Mehmed 27.09.2013. 14037
156. Čolić (Vladimir) Vedrana 27.09.2013. 14038
157. Rahić (Senad)Adi 02.10.2013. 14039
158. Mutapčić(Ahmet)Sabina 11.09.2012. 640/T
159. Avdić(Bahrudin)Amela 13.09.2012. 641/T
160. Salkanović(Hajrudin) Mujo 13.09.2012. 642/T
161. Halilović(Salih)Mevludin 25.09.2012. 643/T
162. Vejzović(Fadil)Fadila 27.09.2012. 644/T
163. Omerović(Rasim)Selvira 15.11.2012. 645/T
164. Savić(Vasilije)Aleksandar 20.12.2012. 646/T
165. Ganić(Mirsad)Saud 21.01.2013. 647/T
166. Pamuković(Nazif)Nadira 09.02.2013. 648/T
167. Zejnilović(Ešefa)Edvina 21.02.2013. 649/T
168. Dajdžić(Enesa)Dino 21.02.2013. 650/T
169. Zukić(Ismet)Jasmin 21.03.2013. 651/T
170. Muminhodžić(Enver)Selim 16.04.2013. 652/T
171. Hrnjić(Kemal)Aida 22.04.2013. 653/T
172. Huseljić(Mirsad)Merisa 22.04.2013. 654/T
173. Šaldić(Mirsad)Kemal 25.04.2013. 655/T
174. Mustafić(Sabar)Fikret 29.06.2013. 656/T
175. Junuzović (Ahmet)Ahmudin 03.10.2013. 657/T
176. Čandić(Sabrija)Sead 03.10.2013. 658/T
Prvi ciklus studija

Redni Prezime(Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Bosto (Ibrahim) Jasmina 10.09.2012 591
2. Đemiđžić (Samir ) Goran 31.08.2012 592
3. Kajmović (Meho) Nihad 05.09.2012 593
4. Hadžiomerović (Mujo) Nermina 09.09.2012 594
5. Kovačević (Đemal) Sutka 09.09.2012 595
6. Hasanović (Ahmet) Anida 09.09.2012 596
7. Dautović (Adnan ) Amila 09.09.2012 597
8. Kaba (Ibrahim) Elma 30.08.2012 598
9. Nalo (Muhamed) Mia 30.08.2012 599
10. Hadžić (Zahid) Almina 09.09.2012 600
11. Šuvalija (Muhidin) Asmira 12.09.2012 601
12. Bolić (Senahid) Jasmin 14.09.2012 602
13. Hajro (Erdin) Nadir 26.06.2012 603
14. Kramar (Dragan) Dragana 06.07.2012 604
15. Merkez (Ibro) Lejla 30.08.2012 605
16. Softić (Mustafa) Selma 08.09.2012 606
17. Hrgić (Sedad) Adnan 08.09.2012 607
18. Hurić (Edin) Nermina 08.09.2012 608
19. Tahmaz (Zijad) Elma 09.09.2012 609
20. Riđešić (Emir) Amra 10.09.2012 610
21. Beća (Esad) Nedžad 12.09.2012 611
22. Mandić (Goran) Boris 14.09.2012 612
23. Tukar (Senad) Amila 14.09.2012 613
24. Papić (Muhamed) Selma 14.09.2012 614
25. Tirić (Almir) Damir 14.09.2012 615
26. Šehić (Ahmed) Jasmina 30.08.2012 616
27. Feto (Ibrahim) Berina 14.09.2012 617
28. Imamović (Enes) Dino 22.09.2012 618
29. Prasko (Mujo) Semir 23.09.2012 619
30. Malić (Sadik) Sanela 23.09.2012 620
31. Krndžija (Asim) Samir 28.09.2012 621
32. Fetibegović (Alija) Sijana 29.09.2012 622
33. Spahić (Nedim) Sanjin 29.09.2012 623
34. Muminović (Emir) Mirza 29.09.2012 624
35. Nikačević (Ratko) Željka 22.09.2012 625
36. Porča (Vejsil) Lejla 22.09.2012 626
37. Mušanović (Nezir) Emina 23.09.2012 627
38. Omanović (Nijaz) Emina 28.09.2012 628
39. Stanić (Miro) Vedrana 28.09.2012 629
40. Uzunalić (Sidik) Medina 29.09.2012 630
41. Hasanbegović (Mehmed) Elvira 29.09.2012 631
42. Skoko (Milorad) Dunja 29.09.2012 632
43. Mehić (Ferid) Jasmin 29.09.2012 633
44. Tvrtković (Ibrahim) Eldar 05.10.2012 634
45. Softić (Salko) Damira 27.09.2012 635
46. Muftić (Kemal) Lamija 29.09.2012 636
47. Džambić (Nehrudin) Azra 22.09.2012 637
48. Kolar (Bajro) Alena 20.09.2012 638
49. Mrkonjić (Antun) Petar 20.09.2012 639
50. Šabanović (Selver) Jasmina 28.09.2012 640
51. Bekrić (Sejad) Kemal 05.10.2012 641
52. Serhatlić (Hajrudin) Nermina 29.09.2012 642
53. Bećirović (Enes) Nedimka 20.09.2012 643
54. Šahinpašić (Senad) Lejla 28.09.2012 644
55. Hošo (Edin) Elma 22.09.2012 645
56. Osmanović (Nazif) Emina 05.11.2012 646
57. Šehić (Himzija) Elvira 05.11.2012 647
58. Malagić (Faik) Elma 05.11.2012 648
59. Mukanović (Fadil) Kanita 08.11.2012 649
60. Vidović (Adi) Mirza 08.11.2012 650
61. Gurda (Osman) Nihad 06.11.2012 651
62. Bakalović (Alija) Jasmina 16.11.2012 652
63. Skorupan (Izet) Almedina 05.11.2012 653
64. Ćapin (Dino) Nina 19.11.2012 654
65. Agić (Hasib) Behira 19.11.2012 655
66. Grbo (Edhem) Adisa 19.11.2012 656
67. Gabeljić (Šaban) Šejla 16.11.2012 657
68. Ćupurdija (Aleksandar) Aleksandra 16.11.2012 658
69. Janjić (Marijan) Sanja 19.11.2012 659
70. Džafić (Sabit) Muamera 19.11.2012 660
71. Šabić (Emir) Amin 19.11.2012 661
72. Duvnjak (Abduselam) Amela 28.11.2012 662
73. Ključo (Sead) Sandro 19.11.2012 663
74. Selimović (Hilmija) Senad 06.11.2012 664
75. Burić (Hilmija) Seid 16.11.2012 665
76. Ibranović (Suvad) Nedim 19.11.2012 666
77. Mujezin (Kasim) Ajla 19.11.2012 667
78. Bećirević (Safet) Armin 16.11.2012 668
79. Tirović (Jusuf) Belma 19.11.2012 669
80. Klančević (Fuad) Anel 19.11.2012 670
81. Šabić (Husein) Amel 19.11.2012 671
82. Sultanić (Đemal) Umihana 19.11.2012 672
83. Kajan (Amir) Mirza 29.11.2012 673
84. Viteškić (Fahro) Samra 29.11.2012 674
85. Kurspahić (Midhat) Arijana 28.11.2012 675
86. Marjanović (Anto) Frano 19.11.2012 676
87. Hadžifejzović (Faruh) Mirsen 19.11.2012 677
88. Šehić (Vehbija) Ensad 28.11.2012 678
89. Imamović (Mustafa) Admir 19.11.2012 679
90. Rešidbegović (Nihad) Delila 04.12.2012 680
91. Buzuk (Marko) Ana 21.12.2012 681
92. Buljubašić (Adin) Kenan 17.12.2012 682
93. Mulić (Enver) Merima 20.12.2012 683
94. Karavdić (Gemal) Nasiha 20.12.2012 684
95. Briga (Zijad) Azra 21.12.2012 685
96. Muminović (Husein) Meliha 27.12.2012 686
97. Mehić (Nedret) Admir 21.12.2012 687
98. Ušanović (Mirsad) Inga 21.12.2012 688
99. Sijamić (Murat) Belma 21.12.2012 689
100. Selaković (Borislav) Igor 21.12.2012 690
101. Frljak (Dževad) Alma 26.12.2012 691
102. Baberović (Behad) Irma 26.12.2012 692
103. Avdić (Muhamed) Zejna 11.01.2013 693
104. Hajradinović (Ismet) Belma 15.01.2013 694
105. Tefterdarija (Fahrudin) Tarik 24.01.2013 695
106. Glušac (Ševko) Berina 11.01.2013 696
107. Mrkonjić (Predrag) Vedran 11.01.2013 697
108. Devedžija (Zakir) Belma 11.01.2013 698
109. Sinanović (Zihnija) Sanela 11.01.2013 699
110. Beganović (Amir) Alma 14.01.2013 700
111. Sijamhodžić (Edin) Azra 24.01.2013 701
112. Ljevaković (Irfan) Amina 24.01.2013 702
113. Pašić (Midhat) Enisa 24.01.2013 703
114. Mamić (Muharem) Kenan 11.01.2013 704
115. Nanić (Arif) Anes 25.01.2013 705
116. Dragović (Zoran) Goran 25.01.2013 706
117. Kukić (Irsan) Hana 28.12.2012 707
118. Kurtović (Halko) Emir 25.01.2013 708
119. Brković (Idriz) Naida 24.01.2013 709
120. Ljuboje (Rade) Tijana 25.01.2013 710
121. Borovina (Zulfo) Semir 22.01.2013 711
122. Parić (Ramiz) Mensud 30.01.2013 712
123. Selimović (Pašaga) Armina 22.01.2013 713
124. Drobo (Haris) Šemsa 22.01.2013 714
125. Cecunjanin (Hakija) Mirza 29.01.2013 715
126. Tahirović (Miralem) Minela 15.01.2013 716
127. Hodović (Sead) Semir 22.01.2013 717
128. Šabić (Semin) Nerina 20.02.2013 718
129. Alajbegović (Amir) Šejla 20.02.2013 719
130. Hadžiabdić (Hamdija) Alma 20.02.2013 720
131. Skrobo (Jakub) Amela 20.02.2013 721
132. Bradarić (Kasim) Amna 20.02.2013 722
133. Huskić (Nusret) Nihada 20.02.2013 723
134. Zahić (Abdulah) Nijaz 20.02.2013 724
135. Mahmutović (Mirsad) Ajla 20.02.2013 725
136. Fatić (Hamdija) Sead 05.03.2013 726
137. Hrustemović (Zajim) Damir 05.03.2013 727
138. Karamustafić (Džemal) Amira 20.02.2013 728
139. Borić (Ibro) Lamija 20.02.2013 729
140. Gostevčić (Hamdo) Nerma 05.03.2013 730
141. Muratović (Ramo) Nerma 05.03.2013 731
142. Sućeska (Nesib) Aida 15.03.2013 732
143. Bašić (Ferid) Nermina 05.03.2013 733
144. Delimustafić (Avdo) Dino 15.03.2013 734
145. Kadrić (Sinan) Selma 18.03.2013 735
146. Nešić (Ratko) Branko 28.03.2013 736
147. Rizvan (Elvidin) Mirza 28.03.2013 737
148. Lalović (Dragan) Vanja 28.03.2013 738
149. Šabanović (Zuhdo) Adel 28.03.2013 739
150. Ćerimi (Ramadan) Nadira 05.04.2013 740
151. Šahinagić (Emir) Alma 05.04.2013 741
152. Smječanin (Safet) Mevlida 05.04.2013 742
153. Lovrić (Vladimir) Kristina 05.04.2013 743
154. Drugović (Muris) Aida 08.04.2013 744
155. Uk (Izudin) Nihad 19.04.2013 745
156. Zeljković (Fahrudin) Ajla 02.04.2013 746
157. Avdibašić (Salem) Nedim 19.04.2013 747
158. Katica (Agan) Amra 16.04.2013 748
159. Kavazić (Asim) Meliha 02.04.2013 749
160. Karačić (Smajo) Nina 05.04.2013 750
161. Vasić (Mladen) Vladana 19.04.2013 751
162. Lović (Alija) Alma 16.04.2013 752
163. Jakubović (Mensur) Nermin 10.04.2013 753
164. Galić (Željko) Anja 29.04.2013 754
165. Bajramović (Zijad) Sead 30.04.2013 755
166. Pintol (Esad) Anela 30.04.2013 756
167. Marinković (Nada) Igor 30.04.2013 757
168. Kesedžić (Hamzo) Jasna 17.05.2013 758
169. Kreštalica (Sead) Delila 17.05.2013 759
170. Miljuš (Adem) Adil 17.05.2013 760
171. Delić (Mustafa) Kadrija 17.05.2013 761
172. Šipka (Branislav) Mirjana 17.05.2013 762
173. Karavdić (Adil) Enesa 17.05.2013 763
174. Huskić (Adnan) Ada 26.04.2013 764
175. Rahmanović (Miralem) Amila 23.05.2013 765
176. Ćesko (Dževad) Amira 21.05.2013 766
177. Omeragić (Zuhdija) Amra 21.05.2013 767
178. Bajraktarević (Ibrahim) Feriz 21.05.2013 768
179. Žutić (Hasan) Berina 21.05.2013 769
180. Vreto (Fahrudin) Jasmina 21.05.2013 770
181. Balta (Asim) Mervana 21.05.2013 771
182. Osmanspahić (Nedžad) Adnan 01.06.2013 772
183. Đogić (Bajro) Amela 17.05.2013 773
184. Ahmetović (Abdulah) Merisa 01.06.2013 774
185. Selimović (Hamid) Jasmin 23.05.2013 775
186. Kerenović (Enver) Sead 23.05.2013 776
187. Kanlić (Salim) Ahmed 21.05.2013 777
188. Bajrić (Nijaz) Hana 04.06.2013 778
189. Zahiragić (Jusuf) Nedim 23.05.2013 779
190. Sitnić (Zijad) Admira 14.06.2013 780
191. Abaz (Fadil) Vildana 01.06.2013 781
192. Durmišević (Enes) Tarik 14.06.2013 782
193. Ćemalović (Omer) Amer 06.06.2013 783
194. Vučinić (Vitomir) Branislav 13.06.2013 784
195. Šahman (Mirsad) Lana 13.06.2013 785
196. Tica (Hikmet) Mirela 14.06.2013 786
197. Mujezinović (Sead) Anita 14.06.2013 787
198. Hadžić (Miralem) Azra 14.06.2013 788
199. Selimbegović (Muamer) Aida 14.06.2013 789
200. Đugum (Sulejman) Faik 21.06.2013 790
201. Đapo (Emir) Neža 21.06.2013 791
202. Sirbubalo (Alija) Munira 21.06.2013 792
203. Dervišbegović (Enver) Aida 06.06.2013 793
204. Kurtović (Zlatan) Denisa 13.06.2013 794
205. Vilašević (Mahmut) Mujo 29.06.2013 795
206. Gengo (Ratko) Anja 27.06.2013 796
207. Turohan (Salko) Jasmina 27.06.2013 797
208. Štrbo (Amir) Aida 27.06.2013 798
209. Briga (Mirsad) Amila 27.06.2013 799
210. Genjac (Sabrija) Sumeja 29.06.2013 800
211. Džananović (Redžo) Minela 13.06.2013 801
212. Londrc (Hasan) Benjamina 29.06.2013 802
213. Koturić (Marko) Vedran 29.06.2013 803
214. Behlulović (Ahmet) Admira 29.06.2013 804
215. Keškić (Jasmin) Selma 29.06.2013 805
216. Granić (Tahir) Ena 29.06.2013 806
217. Mašić (Adnan) Dijana 29.06.2013 807
218. Muslić (Hasan) Adna 29.06.2013 808
219. Hadžiabdić (Nedim) Naida 01.06.2013 809
220. Herić (Vehbija ) Mediha 29.06.2013 810
221. Karačić (Selmir) Nedim 27.06.2013 811
222. Kulenović (Sulejman) Damira 13.06.2013 812
223. Vranešić (Hilmija) Aldina 08.07.2013 813
224. Čilaš (Miralem) Jasmin 27.06.2013 814
225. Alimanović (Jusuf) Samra 27.06.2013 815
226. Polić (Fuad) Dijana 08.07.2013 816
227. Beba (Salko) Selena 08.07.2013 817
228. Rovčanin (Bido) Berina 29.06.2013 818
229. Šahman (Refik) Irma 08.07.2013 819
230. Mehmedović (Enver) Tijana 01.07.2013 820
231. Pandžić (Enver) Adnan 08.07.2013 821
232. Šunjić (Tomislav) Tina 29.06.2013 822
233. Hašarić (Zejnil) Jasmin 03.07.2013 823
234. Bektić (Sadik) Ajla 08.07.2013 824
235. Duvnjak (Osman) Amer 08.07.2013 825
236. Muhić (Amir) Amina 08.07.2013 826
237. Huskić (Esed) Hazim 08.07.2013 827
238. Vejnović (Dragan) Aleksandra 29.06.2013 828
239. Sinanović (Faruk) Emir 08.07.2013 829
240. Đulović (Rešad) Habib 08.07.2013 830
241. Krupalija (Zejnil) Emsel 27.06.2013 831
242. Salčin (Nazif) Umihana 08.07.2013 832
243. Karup (Ermin) Dino 29.06.2013 833
244. Harčin (Velid) Una 02.07.2013 834
245. Lamadžema (Mustafa) Edin 02.07.2013 835
246. Hodžić (Asef) Vedad 02.07.2013 836
247. Arnautović (Refik) Dea 27.06.2013 837
248. Zekić (Šućro) Zana 02.07.2013 838
249. Totić (Ismet) Adela 27.05.2013 839
250. Katana (Džemo) Emina 02.07.2013 840
251. Pršeš (Suad) Hana 31.08.2013 841
252. Arnautović (Asim) Elma 10.09.2013 842
253. Buća (Rašid) Alen 31.08.2013 843
254. Poljčić (Savo) Vanesa 31.08.2013 844
255. Zijadić (Šefik) Ajla 10.09.2013 845
256. Kapidžić (Emir) Naida 28.06.2013 846
257. Aganović (Zlatko) Eldar 02.07.2013 847
258. Marić (Cvijetin) Jelena 12.09.2013 848
259. Konjhodžić (Omer) Maid 13.09.2013 849
260. Guhdija (Edin) Selma 12.09.2013 850
261. Bukvić (Sejad) Eda 13.09.2013 851
262. Kukavica (Munib) Alma 10.09.2013 852
263. Piragić (Šerif) Nermina 14.09.2013 853
264. Čehić (Saud) Erina 14.09.2013 854
265. Mačkić (Nihad) Nejra 06.06.2013 855
266. Mišura (Nikica) Marin 12.09.2013 856
267. Hamzić (Bahrudin) Elma 31.08.2013 857
268. Mujić (Ramo) Ramija 10.09.2013 858
269. Bibić (Zekrija) Semir 10.09.2013 859
270. Mujčin (Sejfudin) Aida 12.09.2013 860
271. Salman (Mirsad) Ajla 13.09.2013 861
272. Bijedić (Vildan) Ajla 13.09.2013 862
273. Đogić (Bajro) Amel 10.09.2013 863
274. Kapidžić (Kadrija) Ferid 10.09.2013 864
275. Karišik (Azmir) Amela 31.08.2013 865
276. Redžović (Munir) Belma 10.09.2013 866
277. Zejćirović (Meho) Maida 13.09.2013 867
278. Saler (Adlej) Zlatan 13.09.2013 868
279. Balta (Enes) Edin 10.09.2013 869
280. Ćatić (Midho) Ernad 27.09.2013 870
281. Šehović (Sead) Sanjin 24.09.2013 871
282. Efendić (Muris) Irma 13.09.2013 872
283. Kolić (Ibrahim) Amra 26.09.2013 873
284. Alibegović (Fuad) Dino 14.09.2013 874
285. Djana (Vehid) Dženana 12.09.2013 875
286. Kovačević (Avdija) Džemila 14.09.2013 876
287. Mušanović (Naser) Medina 13.09.2013 877
288. Glavić (Asim) Amela 11.09.2012. 45/T
289. Ahmetović(Mustafa)Mersija 13.09.2012. 46/T
290. Đuzić(Amira)Armin 13.09.2012. 47/T
291. Nuhbegović(Muhamed)Edin 02.10.2012. 48/T
292. Kadrić (Abdulah)Midheta 02.10.2012. 49/T
293. Delić(Džemail)Amela 13.12.2013. 50/T
294. Hadžić(Mirza) Larisa 13.12.2012. 51/T
295. Grbić(Fahrudin)Kanita 20.12.2012. 52/T
296. Sejdinović(Mehmedalija)Denijal 24.12.2012. 53/T
297. Zukić(Sead)Minela 25.02.2013. 54/T
298. Čanić(Sead)Lejla 25.02.2013. 55/T
299. Duraković(Alija)Elma 25.02.2013. 56/T
300. Čolaković(Zijad)Aida 22.04.2013. 57/T
301. Vujović(Žarko)Pavlina 01.07.2013. 58/T
302. Obuća (Senadin) Amra 08.11.2012 19/G
303. Hodžić (Midhat) Tihana 26.12.2012 20/G
304. Bekrija (Mujo) Almina 26.12.2012 21/G
305. Hodžić (Avdo) Ermin 25.03.2013 22/G
306. Rajak (Slavoljub) Srđan 19.04.2013 23/G
307. Čavrk (Enver ) Ajla 26.06.2013 24/G
308. Hasić (Bekir) Jasmin 10.07.2012 39/S
309. Karić (Kemal) Lejla 31.05.2012 40/S
310. Smajlović (Amir) Amra 27.09.2012 41/S
311. Mehmedović (Adil) Dževad 25.02.2013 42/S
312. Janković (Vlajko) Miroslav 19.03.2013 43/S
313. Ademović (Bešir) Šefika 25.04.2013 44/S
314. Vujadinović (Boško) Ivana 01.07.2013 45/S
315. Rončević (Radomir) Dragana 25.06.2013 46/S
316. Halilović (Senahid) Begzada 25.06.2013 47/S
Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Aljić (Sakib) Selma 25.09.2013. 111
2. Bahtić (Aladin) Adnan 28.11.2012. 45
3. Bandić (Miro) Mateja 05.07.2013. 92
4. Bašić (Siniša) Jasna 30.10.2012. 28
5. Bešlija (Alija) Aida 21.12.2012. 57
6. Bijedić (Šerif) Azra 21.09.2013. 96
7. Bijedić (Zlatan) Vedrana 01.10.2013. 113
8. Bilić (Fadil) Emina 13.05.2013. 72
9. Botonjić (Feho) Emina 29.05.2013. 81
10. Brajlović (Sead) Jasmina 21.09.2013. 98
11. Brekalo (Vlado) Danijel 28.12.2012. 59
12. Čengić (Smajo) Nađa 01.11.2012. 33
13. Čizmić (Osman) Mirsad 15.04.2013. 66
14. Čolak (Eniz) Elvir 26.06.2013. 88
15. Čolaković (Emir) Dunja 01.07.2013. 90
16. Čustović (Meho) Sanela 16.06.2013. 84
17. Dragičević (Drago) Franjo 31.10.2012. 31
18. Dumanjić (Kemal) Nejra 21.09.2013. 93
19. Duran (Senad) Adi 16.10.2012. 25
20. Džankić (Adis) Ajla 27.11.2012. 44
21. Đurđrević (Muhidin) Sanda 24.09.2013. 104
22. Ganić (Fikret) Berina 05.06.2013. 83
23. Gotovuša (Enes) Ena 29.10.2012. 27
24. Grabovica (Abid) Selma 09.04.2013. 63
25. Gržić (Nikica) Ivan 01.07.2013. 89
26. Hadžimehmedović (Fuad) Amra 16.10.2012. 26
27. Hadžimuhović (Ćazim) Kenan 19.12.2012. 48
28. Hajder (Ferik) Mirela 25.09.2013. 109
29. Halilović (Nurko) Aida 25.09.2013. 107
30. Handžić (Abdulah) Naida 14.03.2013. 62
31. Hasić (Zlatan) Jasmin 23.04.2013. 68
32. Hasović (Menfus) Amin 24.09.2013. 100
33. Hećo (Faid) Haris 30.10.2012. 29
34. Hodžić (Dževad) Dželaludin 24.09.2013. 105
35. Hodžić (Vahid) Armina 05.03.2013. 60
36. Idriz (Sead) Soroja 23.11.2012. 39
37. Jamaković (Mensur) Haris 13.06.2013. 87
38. Kadrić (Ifet) Elma 14.11.2012. 35
39. Kahriman (Dževad) Ahmet 24.04.2013. 69
40. Kalabušić (Mirsad) Amra 20.12.2012. 53
41. Karamehić (Fuad) Elma 01.10.2013. 112
42. Karčić (Fikret) Hikmet 23.11.2012. 41
43. Karović (Midhat) Zlatan 25.09.2013. 108
44. Keranović (Senad) Nermin 28.05.2013. 78
45. Kešmer (Husein) Zakira 21.09.2013. 99
46. Klančević (Senad) Nermina 09.04.2013. 64
47. Knežević (Josip) Bojan 29.05.2013. 80
48. Kovač (Mustafa) Ajfa 16.06.2013. 85
49. Kreho (Senad) Adi 28.05.2013. 79
50. Kršo (Izet) Emir 27.05.2013. 77
51. Kurtović (Latif) Anel 22.04.2013. 67
52. Lačević (Alija) Lejla 20.12.2012. 54
53. Limo (Muhamed) Alma 22.11.2012 36
54. Lučić (Drago) Irena 27.11.2012. 43
55. Mehić (Nusret) Emina 16.10.2012. 22
56. Merkez (Hasan) Andrea 30.10.2012. 30
57. Mešić (Salih) Ahmed 16.10.2012. 24
58. Mezetović (Rizo) Selma 21.12.2012. 56
59. Miočević (Adolf) Ljiljana 24.09.2013. 103
60. Mirojević (Mensur) Lejla 13.05.2013. 73
61. Muhić (Haso) Amina 31.10.2012. 32
62. Muminović (Edin) Damir 14.03.2013. 61
63. Musić (Rasim) Nijaz 28.12.2012. 58
64. Mustafić (Nesib) Alma 16.06.2013. 86
65. Ohranović (Azem) Amina 22.11.2012. 38
66. Omanović (Zahid) Mirela 23.05.2013. 75
67. Omerović (Senad) Muris 25.09.2013. 110
68. Palavrić (Zijad) Đana 25.04.2013. 70
69. Pašić (Jusuf) Mirzeta 20.12.2012. 50
70. Petrović (Borislav) Mia 14.11.2012. 34
71. Plakalo (Uzeir) Adela 23.11.2012. 40
72. Prnjavorac (Selim) Amra 04.12.2012. 47
73. Raguž (Željko) Andrea 24.09.2013. 101
74. Ramić (Nedim) Adis 15.04.2013. 65
75. Rizvo (Sulejman) Nadira 21.09.2013. 94
76. Saračević (Izudin) Zlatan 24.09.2013. 102
77. Sefer (Derviš) Elvira 22.11.2012. 37
78. Smailagić (Abdusalem) Nedžad 20.12.2012. 51
79. Smajić (Ahmed) Nejra 27.11.2012. 42
80. Smajić (Ekrem) Damir 28.09.2012. 20
81. Smajić (Senahid) Najda 08.05.2013. 71
82. Smajlović (Edin) Jasmina 29.05.2013. 82
83. Softić (Ekrem) Mia 04.07.2013. 91
84. Soldat (Dragoslav) Darko 04.12.2012. 46
85. Stambolić (Alija) Delila 28.09.2012. 19
86. Suljanović (Idriz) Kadira 19.12.2012. 49
87. Šahman (Ibrahim) Jasmina 24.09.2013. 106
88. Šorlija (Ibrišim) Šeherzada 21.09.2013. 95
89. Tahirović (Ramo) Lejla 16.10.2012. 23
90. Totić (Pero) Ivana 20.12.2012. 52
91. Tuzlak (Fikret) Anela 27.05.2013. 76
92. Vejzović (Adil) Enisa 28.09.2012. 21
93. Vrdoljak (Mladen) Sandra 21.09.2013. 97
94. Vukajlović (Čedo) Dragan 21.12.2012. 55
95. Zećo (Zijo) Nerina 21.05.2013. 74

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Babić (Stipo) Vladica 16.05.2013. 184
2. Bećić (Fikret) Mehmed 24.04.2013. 183
3. Brković-Mujagić (Šimun) Silvana 25.09.2012. 174
4. Davidović (Jovo) Dejan 24.09.2013. 192
5. Hadžiavdić (Hamzalija) Izmir 30.05.2013. 187
6. Hrvić (Goran) Gordana 03.07.2013. 191
7. Hukić (Nusret) Sabina 25.09.2012. 175
8. Jakupović (Safet) Neven 29.10.2012. 176
9. Jusufbašić (Mehmed) Haris 27.11.2012. 178
10. Klovo Kajić (Esad) Delila 02.07.2013. 190
11. Maslo (Abdurahman)Sead 19.12.2012. 181
12. Miraščija (Rašid) Mervan 10.12.2012. 180
13. Primorac (Milovan) Bojana 10.12.2012. 179
14. Redžić (Kemal) Sead 16.05.2013. 185
15. Savić (Petar) Milena 30.05.2013. 188
16. Sedlarević (Mustafa) Edin 21.11.2012. 177
17. Tandara (Džemal) Amela 01.07.2013. 189
18. Velispahić (Enver) Rusmin 25.03.2013. 182
19. Zatagić (Hazim) Senada 21.05.2013. 186

Specijalisti

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Ćatić (Salko) Dženis 12.03.2013. 35/S
2. Drinovac (Vinko) Branko 13.06.2013. 37/S
3. Dudo (Munib) Emir 19.12.2012. 33/S
4. Glibanović (Ismet) Edis 13.06.2013. 38/S
5. Kovač (Izet) Edin 12.03.2013. 34/S
6. Kulaš (Bećir) Ismet 02.07.2013. 39/S
7. Marić (Drago) Igor 13.06.2013. 36/S
8. Nezirević (Adem) Admir 22.11.2012. 32/S
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Arifagić (Mustafa) Sanela 27.11.2012. 6197/12
2. Bajrović (Fikret) Almedina 01.10.2012. 6189/12
3. Begić (Hašim) Indira 06.02.2013. 6203/13
4. Begović (Sead) Sandra 02.04.2013. 6206/13
5. Bilajac (Suad) Emina 11.09.2013. 6228/13
6. Buhić (Šerif) Zehra 24.05.2013. 6212/13
7. Čaluk (Džemal) Džumhur 23.10.2012. 6194/12
8. Čančar (Arif) Ahmed 04.10.2012. 6192/12
9. Čaušević (Hajro) Almira 26.09.2013. 6234/13
10. Čerkez (Fahro) Enida 12.12.2012. 6200/12
11. Čizmo (Senad) Admir 12.07.2013. 6225/13
12. Dacić (Šefko) Sabina 19.06.2013. 6218/13
13. Dender (Baldo) Dubravko 10.06.2013. 6213/13
14. Halimić (Ifet) Belma 23.09.2013. 6229/13
15. Hanić (Ramo) Belkisa 12.07.2013. 6224/13
16. Hatibović (Mehmed) Selma 27.09.2013. 6232/13
17. Hodžić (Ibro) Samira 05.09.2013. 6227/13
18. Hodžić (Sabahudin) Olana 26.12.2012. 6201/12
19. Hodžić (Sidik) Ermin 12.04.2013. 6209/13
20. Horman (Salem) Alma 21.01.2013. 6202/13
21. Horo (Murto) Anel 12.06.2013. 6215/13
22. Jusić (Safet) Dženan 28.02.2013. 6204/13
23. Karajko (Rasim) Melisa 16.04.2013. 6208/13
24. Klačar (Tahir) Jasmina 14.11.2012. 6196/12
25. Knežević (Mijo) Anđelina 26.09.2013. 6231/13
26. Kraišnik (Miloš) Vedrana 13.06.2013. 6217/13
27. Malić (Šahbaz) Šemsija 14.05.2013. 6211/13
28. Mehinović (Muharem) Lejla 01.10.2012. 6190/12
29. Murtić (Osman) Harisa 16.07.2013. 6223/13
30. Nišić (Hašim) Meliha 15.04.2013. 6210/13
31. Okić (Suad) Elvedina 05.12.2012. 6199/12
32. Omerović (Vejsil) Anela 25.09.2013. 6230/13
33. Popara (Haso) Merjem 04.07.2013. 6221/13
34. Redžić (Ale) Almedina 03.07.2013. 6219/13
35. Saka (Mehmed) Amra 30.11.2012. 6198/12
36. Skopak (Munib) Mithada 10.07.2013. 6222/13
37. Smajić (Redžo) Esmira 09.11.2012. 6195/12
38. Spahić (Meho) Mensud 19.10.2012. 6193/12
39. Srebro (Božidar) Miroslav 18.03.2013. 6205/13
40. Sućeska-Džindo (Nesib) Azra 02.04.2013. 6207/13
41. Šabić (Muhamed) Samira 12.06.2013. 6214/13
42. Šeper (Avdo) Alma 13.06.2013. 6216/13
43. Šmalcelj (Robert) Nina 01.07.2013. 6220/13
44. Štaub (Petar) Katarina 27.09.2013. 6233/13
45. Vatić (Harun) Mirsada 20.01.1995. 6226/95
46. Žiko (Ibrahim) Latifa 10.10.2012. 6191/12

Diplomanti VI stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Bajrović (Remzija) Edin 11.07.2013. 1077/13
2. Banušić (Marko) Kristina 25.07.2013. 1078/13
3. Dedić (Salih) Delila 12.02.2013. 1074/13
4. Grubačić (Jovan) Mika 08.07.2013. 1076/13
5. Karahasanović (Kadir) Mirela 27.11.2012. 1073/12
6. Ramljak (Sulejman) Asida 25.04.2013. 1075/13
7. Umihanić (Ismet) Mersudin 03.10.2012. 1072/12

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Adilović (Avdo) Armen 01.10.2013. 787/2013.
2. Agić (Mustafa) Samra 02.10.2012. 608/2012.
3. Ajanović (Edib) Edin 03.10.2013. 790/2013.
4. Al Momani (Hesham) Edita 23.09.2013. 747/2013.
5. Alagić (Jusuf) Ines 25.09.2013. 789/2013.
6. Alagić (Senad) Jasmina 27.09.2013. 785/2013.
7. Alukić (Mirsad) Sanda 24.06.2013. 667/2013.
8. Arifović (Orhan) Lejla 25.09.2013. 763/2013.
9. Avdić (Enver) Semir 23.10.2012. 632/2012.
10. Babić (Husnija) Elma 03.10.2012. 604/2012.
11. Babić (Slavko) Ivana 31.10.2012. 641/2012.
12. Bačinović (Nijazet) Vildana 25.09.2013. 762/2013.
13. Badić (Senad) Selma 09.09.2013. 708/2013.
14. Ban (Jozo) Krešo 27.08.2013. 735/2013.
15. Bašić (Hilmija) Armin 16.07.2013. 694/2013.
16. Bečirhodžić (Seid) Nerma 02.10.2013. 792/2013.
17. Bećirović (Ragib) Šejla 10.07.2013. 675/2013.
18. Begić (Miralem) Belmar 18.09.2013. 716/2013.
19. Beribaka (Brane) Mirjana 25.09.2013. 764/2013.
20. Bešić (Muhamed) Naida 23.09.2013. 743/2013.
21. Bešlija (Sulejman) Vildana 19.10.2012. 629/2012.
22. Budim (Omer) Nina 26.09.2013. 772/2013.
23. Bukalo (Ajdin) Aida 22.11.2012. 648/2012.
24. Buljina (Suljo) Lamija 18.09.2013. 719/2013.
25. Buza (Fuad) Nermin 18.09.2013. 723/2013.
26. Cokoja (Almir) Lejla 25.09.2013. 756/2013.
27. Crnkić (Alija) Almina 20.09.2013. 738/2013.
28. Cvrk (Sabit) Sanela 09.11.2012. 643/2012.
29. Čahut (Ćazim) Admir 15.10.2012. 612/2012.
30. Čaušević (Rašid) Naida 03.07.2013. 678/2013.
31. Čehić (Šefik) Amel 16.11.2012. 646/2012.
32. Čengić (Edin) Edina 02.11.2012. 642/2012.
33. Čengić (Izet) Mirza 03.10.2013. 794/2013.
34. Čičak (Emanulah) Eldar 12.07.2013. 685/2013.
35. Čišija (Senad) Vedad 24.09.2013. 752/2013.
36. Čolak (Fuad) Irma 25.09.2013. 757/2013.
37. Čorbo (Zahid) Adis 16.09.2013. 711/2013.
38. Čučuković (Esed) Adnan 20.09.2013. 733/2013.
39. Čulum (Miloš) Dušan 23.09.2013. 739/2013.
40. Ćelam (Ibrahim) Bahira 03.09.2013. 702/2013.
41. Ćerimović (Halid) Halida 06.02.2013. 660/2013.
42. Dautbegović (Armin) Adisa 17.10.2012. 625/2012.
43. Delić (Fuad) Ena 12.07.2013. 686/2013.
44. Delić (Safet) Nurija 22.11.2012. 647/2012.
45. Delić (Zijad) Said 09.09.2013. 709/2013.
46. Delić (Zijad) Selma 27.09.2013. 779/2013.
47. Dervišević (Suad) Melita 25.09.2013. 755/2013.
48. Dević (Sedin) Minela 22.12.2012. 652/2012.
49. Dizdar (Ismet) Muamer 10.07.2013. 679/2013.
50. Dorić (Vahid) Semir 08.07.2013. 670/2013.
51. Duraković (Razim) Merisa 08.07.2013. 671/2013.
52. Duvnjak (Aziz) Indira 23.09.2013. 745/2013.
53. Džananović (Šemsudin) Šejla 04.10.2013. 791/2013.
54. Džanković (Asim) Lejla 28.08.2013. 699/2013.
55. Đelmo (Enes) Amira 24.09.2013. 750/2013.
56. Đogić (Mahmut) Sanjin 09.09.2013. 783/2013.
57. Đonlagić (Ibrahim) Adisa 10.09.2013. 724/2013.
58. Đonlagić (Ibrahim) Nermin 10.09.2013. 725/2013.
59. Elez (Sreto) Jelena 01.10.2012. 603/2012.
60. Fejzić (Esad( Amina 05.07.2013. 669/2013.
61. Gazibegović (Vedad) Saša 24.09.2013. 760/2013.
62. Glamočić (Munib) Adnan 07.10.2013. 795/2013.
63. Glišić (Vlastimir) Vlasta 04.07.2013. 668/2013.
64. Graca (Husein) Ilda 25.09.2013. 753/2013.
65. Habibija (Abdulah) Azra 11.07.2013. 682/2013.
66. Habibović (Metko) Dino 08.07.2013. 672/2013.
67. Habul (Sead) Ema 26.09.2013. 768/2013.
68. Hadžiabdić (Fahrudin) Akif 10.09.2013. 766/2013.
69. Hadžić (Fuad) Rijad 13.09.2013. 782/2013.
70. Hadžić (Zijad) Merhila 11.07.2013. 680/2013.
71. Hafizović (Fuad) Selma 25.09.2013. 765/2013.
72. Halilović (Emsad) Amel 16.07.2013. 754/2013.
73. Hamzić (Abid) Mirnela 16.05.2013. 664/2013.
74. Haračić (Dževad) Arijana 15.10.2012. 621/2012.
75. Hasanović (Bećir) Elvira 22.02.2013. 659/2013.
76. Hasanović (Mehmedalija) Medina 17.12.2012. 651/2012.
77. Hasanspahić (Teufik) Mirha 20.06.2013. 666/2013.
78. Hasić (Husein) Sabina 17.10.2012. 623/2012.
79. Herdić (Nedžad) Eldar 27.09.2013. 780/2013.
80. Hodžić (Ševko) Haris 31.10.2012. 638/2012.
81. Hurtić (Izet) Emina 12.07.2013. 683/2013.
82. Husanović (Nesib) Erna 19.09.2013. 730/2013,
83. Huseljić (Enver) Ajla 12.10.2012. 611/2012.
84. Ibrić (Mustafa) Amerisa 10.07.2013. 676/2013.
85. Isajbegović (Darmin) Adnan 13.09.2013. 777/2013.
86. Islamagić (Ismet) Erna 17.10.2012. 626/2012.
87. Jahjefendić (Ahmo) Nurija 12.07.2013. 689/2013.
88. Jakovljević (Darko) Ivana 16.09.2013. 713/2013.
89. Jakupović (Ismet) Dino 04.10.2012. 605/2012.
90. Japić (Fikret) Elma 24.12.2012. 653/2012.
91. Javornicki (Inoslav) Ines 26.09.2013. 767/2013.
92. Juković (Medo) Maida 19.10.2012. 631/2012.
93. Jusić (Hamdo) Mehmed 01.07.2013. 707/2013.
94. Kadirić (Midhet) Sedina 19.09.2013. 731/2013.
95. Kadrić (Ševćet) Senada 11.09.2013. 788/2013.
96. Kahrimanović (Ćamil) Mirela 17.12.2012. 650/2012.
97. Kaliman (Nedim) Hana 18.10.2012. 627/2012.
98. Kapidžić (Eniz) Anela 24.12.2012. 654/2012.
99. Karačić (Sabahudin) Selma 10.09.2013. 734/2013.
100. Karamović (Jusuf) Azra 26.09.2013. 771/2013.
101. Karamujić (Sead) Vejsil 16.11.2012. 645/2012.
102. Kargić (Mensur) Dženana 17.09.2013. 718/2013.
103. Karić (Omer) Emina 12.07.2013. 691/2013.
104. Kasapović (Omer) Inela 23.09.2013. 744/2013.
105. Kenjić (Rade) Jovana 27.09.2013. 784/2013.
106. Keskin (Ibrahim) Indina 24.09.2013. 740/2013.
107. Keško (Sead) Nejra 25.09.2013. 758/2013.
108. Kikić (Feriz) Ajna 07.02.2013. 658/2013.
109. Kovač (Mehmedalija) Ishak 17.07.2013. 696/2013.
110. Kršić (Halid) Ajdin 12.07.2013. 688/2013.
111. Kučora (Robert) Elma 19.10.2012. 630/2012.
112. Kunić (Salem) Fatima 19.09.2013. 729/2013.
113. Kupusović (Alija) Nahida 29.08.2013. 737/2013.
114. Kurić (Mesud) Lejla 15.10.2012. 619/2012.
115. Kurti (Šerif) Šeherzada 25.09.2013. 761/2013.
116. Kurtić (Džemaludin) Edna 19.09.2013. 726/2013.
117. Kurtović (Safet) Irma 19.10.2012. 628/2012.
118. Laco (Edvard) Maja 03.10.2013. 793/2013.
119. Lejlić (Sead) Ajla 05.07.2013. 673/2013.
120. Ličina (Rahman) Alma 12.10.2012. 610/2012.
121. Loncić (Aco) Mirjana 13.05.2013. 663/2013.
122. Lukođa (Fehim) Jasmina 07.10.2013. 796/2013.
123. Lutvić (Senad) Ajla 24.09.2013. 748/2013.
124. Majstorović (Ivo) Anja 28.08.2013. 700/2013.
125. Mandžuka (Refik) Merima 15.10.2012. 618/2012.
126. Manjušak (Nehru) Sanja 25.09.2013. 759/2013.
127. Marković (Niko) Goran 19.09.2013. 728/2013.
128. Martinović (Mesud) Adelaida 12.07.2013. 684/2013.
129. Mehmedagić (Sulejman) Almedin 11.07.2013. 681/2013.
130. Mirvić (Hamdo) Jasmina 31.10.2012. 640/2012.
131. Mujak-Kovač (Ferid) Zineta 01.07.2013. 697/2013.
132. Mujezinović (Zećir) Haris 14.06.2013. 703/2013.
133. Muraspahić (Dževad) Ena 27.09.2013. 778/2013.
134. Muratović (Samir) Nedim 31.10.2012. 637/2012.
135. Musa (Esed) Arijana 24.09.2013. 736/2013.
136. Muslimović (Eniz) Medina 16.09.2013. 712/2013.
137. Mutap (Adem) Amira 10.10.2012. 609/2012.
138. Nuhanović (Mehmedalija) Elhida 03.07.2013. 677/2013.
139. Omerbašić (Mehmedalija) Šefika 23.09.2013. 742/2013.
140. Omerović (Sifet) Selma 14.01.2013. 656/2013.
141. Oruč (Mujo) Enisa 16.07.2013. 692/2013.
142. Peljto (Hajrudin) Adela 18.09.2013. 720/2013.
143. Petrović (Ivica) Martina 30.10.2012. 634/2012.
144. Pirkić (Fuad) Malik 15.07.2013. 690/2013.
145. Pokvić (Reuf) Aldin 31.10.2012. 636/2012.
146. Poljaković (Zulfo) Mirnes 10.09.2012. 624/2012.
147. Poško (Fadil( Aldin 18.09.2013. 717/2013.
148. Pušina (Izet) Dženita 15.10.2012. 614/2012.
149. Puškar (Zikrija) Amir 12.12.2012. 649/2012.
150. Radl (Željko) Irena 09.09.2013. 781/2013.
151. Rašidkadić-Hodžić (Akif) Begzada 11.07.2013. 701/2013.
152. Relota (Pero) Marijana 17.09.2013. 714/2013.
153. Resić (Midhat) Amra 15.10.2012. 615/2012.
154. Rujanac (Mustafa) Selma 15.10.2012. 620/2012.
155. Sabljica (Mensur) Lejla 04.10.2012. 607/2012.
156. Salihefendić (Raib) Lana 17.09.2013. 715/2013.
157. Salkić (Arif) Amra 18.09.2013. 721/2013.
158. Sinanović (Sead) Nezir 31.10.2012. 635/2012.
159. Sinanović (Zijad) Muhamed 19.09.2013. 727/2013.
160. Softić (Feko) Fatima 15.10.2012. 622/2012.
161. Solaković (Sabahudin) Samira 20.09.2013. 732/2013.
162. Spahić (Edib) Amila 19.03.2013. 661/2013.
163. Spahić (Idriz) Maida 17.01.2013. 655/2013.
164. Stjepanović (Matija) Boris 15.10.2012. 617/2012.
165. Stroil (Mersudin) Dženita 05.06.2013. 665/2013.
166. Subašić (Mehmed) Medina 18.09.2013. 722/2013.
167. Sukanović (Zijad) Elmir 13.09.2013. 776/2013.
168. Suljić (Sabit) Danira 12.09.2013. 710/2013.
169. Svraka (Ibro) Irnesa 06.09.2013. 705/2013.
170. Šabanović (Muharem) Aida 26.09.2013. 773/2013.
171. Šabanović (Selim) Elma 06.09.2013. 706/2013.
172. Šabić (Hajro) Emina 18.07.2013. 698/2013.
173. Šabić (Mustafa) Edina 31.01.2013. 657/2013.
174. Šehić (Narudin) Amela 15.10.2012. 613/2012.
175. Šehovac (Nenad) Sanja 05.09.2013. 704/2013.
176. Šenderović (Vahid) Vahidin 29.10.2012. 633/2012.
177. Šetkić (Hakija) Amela 23.09.2013. 751/2013.
178. Štrbo (Mevludin) Fatima 04.10.2012. 606/2012.
179. Šubara (Ahmet) Jasmina 23.09.2013. 741/2013.
180. Tarić (Zilko) Elvira 17.07.2013. 695/2013.
181. Tatar (Munir) Mela 19.09.2012. 644/2012.
182. Tica (Mirzet) Mirela 24.09.2013. 749/2013.
183. Torlak (Munib) Ademir 26.09.2013. 770/2013.
184. Trešnjo (Hamed) Edis 27.09.2013. 786/2013.
185. Turković (Emir) Kenan 31.10.2012. 639/2012.
186. Vehab (Zejd) Tarik 10.07.2013. 674/2013.
187. Vejzović (Nusret) Amra 15.10.2012. 616/2012.
188. Velispahić (Kemal) Edina 12.07.2013. 687/2013.
189. Vrcić (Sulejman) Amira 23.09.2013. 746/2013.
190. Zahirović (Safet) Armin 26.09.2013. 774/2013.
191. Zajimović (Muhamed) Nadin 13.09.2013. 775/2013.
192. Zulum (Ibrahim) Almir 10.07.2013, 693/2013.
193. Žiga (Fadil) Armin 26.09.2013. 769/2013.
194. Žiko (Hamdo) Ibrahim 16.04.2013. 662/2013.

Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Alađuz (Enver) Enis 30.09.2013. 229/2013.
2. Avdić (Nedim) Boris 29.10.2012. 126/2012
3. Avram (Krsto) Vanja 12.07.2013. 209/2013.
4. Bašić (Ahmo) Belma 28.11.2012. 146/2012
5. Begeta (Ilijas) Lejla 01.10.2013. 228/2013.
6. Bektić (Salko) Samira 19.09.2013. 222/2013.
7. Bencun (Željko) Željka 03.10.2012. 120/2012
8. Bisić (Meho) Behija 28.05.2013. 189/2013
9. Bukvić (Enes) Enisa 27.11.2012. 142/2012.
10. Burak (Mesud) Aida 26.03.2013. 177/2013
11. Curkić (Šefik) Refija 28.05.2013. 188/2013
12. Čalija (Murto) Adisa 03.01.2013. 164/2013
13. Čavčić (Hamdija) Nina 29.10.2012. 128/2012
14. Ćatović (Esad) Amra 12.07.2013. 204/2013.
15. Dizdarević (Faruk) Aljoša 01.02.2013. 169/2013
16. Dogan (Hamza) Mustafa 04.06.2013. 191/2013
17. Duraković (Smajo) Sanita 05.10.2012. 122/2012
18. Džaferović (Jusuf) Emina 27.06.2013. 195/2013
19. Džananović (Malik) Nadir 12.07.2013. 208/2013.
20. Džanić (Arif) Aida 07.05.2013. 186/2013
21. Dželović (Muriz) Senada 04.01.2013. 165/2013
22. Fajković (Senad) Aida 03.09.2013. 221/2013.
23. Fatić (Izet) Amira 24.12.2012. 157/2012
24. Ferizbegović (Midhat) Enida 04.07.2013. 198/2013
25. Fišić (Husein) Merima 22.07.2013. 213/2013.
26. Fočak (Adnan) Muhamed 29.10.2012. 134/2012
27. Gluhačević (Zaim) Alma 05.03.2013. 173/2013
28. Goga (Memnun) Amila 03.07.2013. 197/2013
29. Grubor (Branko) Jelena 11.10.2012. 124/2012
30. Hadžić (Edin) Vildana 03.09.2013. 220/2013.
31. Hajro (Huzeir) Sanela 24.07.2013. 215/2013.
32. Halilović (Senad) Amira 28.08.2013. 218/2013.
33. Hamzić (Hamza) Alen 27.11.2012. 143/2012.
34. Hasanagić (Ramiz) Nermina 30.04.2013. 183/2013
35. Hasanagić (Šaćir) Lejla 29.04.2013. 180/2013
36. Hasić (Mehmed) Šemsija 30.04.2013. 184/2013
37. Hasković (Edhem) Denis 29.10.2012. 133/2012
38. Hećo (Fehim) Dževad 30.11.2012. 147/2012
39. Hero (Muharem) Nermin 27.09.2013. 226/2013.
40. Isaković (Šaćir) Sanela 29.10.2012. 127/2012
41. Ivazović (Zahir) Amna 25.01.2013. 166/2013
42. Jašarević (Nijaz) Senada 29.10.2012. 129/2012
43. Jukanović (Franjo) Zrinka 24.12.2012. 155/2012
44. Kadić (Husein) Sanela 04.06.2013. 190/2013
45. Kajević (Besim) Amela 03.12.2012. 150/2012
46. Kajević (Nedžib) Aida 04.07.2013. 200/2013
47. Karačić (Neđa) Jesenko 03.12.2012. 151/2012
48. Karaturk (Mustafa) Ahmet 11.07.2013. 203/2013.
49. Karić (Selman) Mediha 07.12.2012. 153/2012
50. Kazić (Naser) Merima 30.10.2012. 137/2012.
51. Keskin-Šašić (Ibrahim) Irmina 06.06.2013. 192/2013
52. Keško (Sulejman) Lejla 01.02.2013. 170/2013
53. Kirlić (Ibrahim) Ajla 29.07.2013. 216/2013.
54. Klisura (Mahmut) Dženana 01.07.2013. 196/2013
55. Kobić (Semir) Aida 04.07.2013. 199/2013
56. Koštroman (Slavko) Lucija 12.07.2013. 207/2013.
57. Kovač (Fahrudin) Amna 30.10.2012. 135/2012.
58. Kovačević (Ferid) Elma 30.10.2012. 139/2012.
59. Kožljak (Rasim) Mirnesa 10.05.2013. 187/2013
60. Krlić-Avdibegović (Safet) Senada 28.12.2012 161/2012
61. Lagumdžija (Šemso) Armin 04.10.2012. 121/2012
62. Ljajić (Muamer) Mersiha 30.04.2013. 181/2013
63. Macanović (Elmedin) Armin 18.06.2013. 193/2013
64. Macić (Sead) Elma 26.12.2012. 163/2012
65. Mašnić (Ismet) Enis 24.12.2012. 154/2012
66. Mehinović (Muharem) Lejla 30.09.2013. 227/2013.
67. Migalo (Hamid) Selma 27.11.2012. 141/2012.
68. Mirojević (Faruk) Adi 05.03.2013. 175/2013
69. Mrehić (Suad) Elma 05.03.2013. 174/2013
70. Mujić (Ibrahim) Aldin 29.04.2013. 179/2013
71. Muminović (Suvad) Sabina 10.07.2013. 202/2013.
72. Murati (Vlaho) Marin 27.06.2013. 194/2013
73. Muratović (Senajid) Dinka 29.10.2012. 132/2012
74. Muslimović (Zijah) Senida 02.10.2013. 230/2013.
75. Mušanović (Faruk) Aida 28.01.2013. 167/2013
76. Neimarlija (Jasna) Dolores 27.11.2012. 145/2012.
77. Nikulić (Sefer) Memnun 28.01.2013. 168/2013
78. Nurković (Rustem) Selma 16.07.2013. 212/2013.
79. Omanović (Fikret) Mersed 15.07.2013. 211/2013.
80. Otajagić (Sarija) Senada 30.10.2012. 136/2012.
81. Pajazetović (Irfan) Nađa 24.07.2013. 214/2013.
82. Pašić (Aleksandar) Aleksandra 03.09.2013. 219/2013.
83. Pecikoza (Nijaz) Selma 31.10.2012. 140/2012.
84. Popara (Mirsad) Enes 27.12.2012 157/2012
85. Puljić (Nenad) Tanja 02.10.2012. 119/2012
86. Radenković (Nikola) Jelena 11.10.2012. 125/2012
87. Ramić (Mehmedalija) Emina 25.09.2013. 225/2013.
88. Ražanica (Nusret) Amer 28.12.2013. 162/2012
89. Rifai (Ahmad) Aminah 11.10.2012. 123/2012
90. Rizvanović (Fahrudin) Ajla 03.12.2012. 149/2012
91. Salihović (Nurko) Meliha 30.11.2012. 148/2012
92. Smailagić (Hamdo) Samir 15.07.2013. 210/2013.
93. Smajić (Azur) Dijana 24.09.2013. 223/2013.
94. Smajić (Mevludin) Mediha 24.09.2013. 224/2013.
95. Smaka (Kemal) Nermana 29.10.2012. 131/2012
96. Subašić (Hasib) Adela 10.07.2013. 201/2013.
97. Subašić (Jakub) Dženana 27.11.2012. 144/2012.
98. Sućeska (Đulbo) Sabina 03.12.2012. 152/2012
99. Šabić (Mustafa) Amera 06.05.2013. 185/2013
100. Šanjta (Senad) Arijana 28.12.2012 160/2012
101. Taslidžić - Šaćiragić (Jasmin) Maja 26.04.2013. 178/2013
102. Tatlić (Salem) Irma 30.04.2013. 182/2013
103. Tomić (Stjepan) Sanja 29.10.2012. 130/2012
104. Topčagić (Suvada) Jasmina 01.02.2013. 171/2013
105. Turajlić (Safet) Nizama 22.03.2013. 176/2013
106. Vasilić (Predrag) Sanja 29.07.2013. 217/2013.
107. Velispahić (Zihnija) Elmir 31.01.2013. 172/2013
108. Vladušić (Risto) Marija 24.12.2012. 156/2012
109. Vražalica (Rasim) Dalila 24.12.2012. 158/2012
110. Zahirović (Meho) Adnan 12.07.2013. 206/2013.
111. Zahirović (Rifet) Mirela 30.10.2012. 138/2012.
112. Zukić (Izet) Ilda 12.07.2013. 205/2013.

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (ime oca) i ime
broj diplome
1. Buntić (Miro) Nikolina 15.10.2012. 440/12
2. Čengić (Fadil) Lejla 31.05.2013. 448/13
3. Dervović (Junuz) Edina 20.05.2013. 447/13
4. Fejzić (Abaz) Elma 19.07.2013. 450/13
5. Kadrić (Halid) Samira 18.09.2013. 454/13
6. Klarić Došlić (Božo) Ivana 17.01.2013. 445/13
7. Macić (Drago) Draženka 29.10.2012. 444/12
8. Mešić (Džafo) Aner 03.10.2012. 439/12
9. Ostojić (Darko) Jelena 29.03.2013. 446/13
10. Penjić (Senad) Safet 17.09.2013. 453/13
11. Radić (Drago) Ksenija 22.11.2012 443/12
12. Salkić (Galib) Merima 04.09.2013. 452/13
13. Stomornjak (Avdo) Meliha 03.12.2012. 441/12
14. Šabanović (Salem) Elvedin 04.09.2013. 451/13
15. Šahović (Elvedin) Amela 19.06.2013. 449/13
16. Vulić (Nedeljko) Irina 17.12.2012. 442/12
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja


Prezime (Ime oca) Ime Broj diplome
broj diplome
1. Kalajlić (Alija) Mirsad 27.09.2012 2944
2. Karić (Advan) Sanjin 3.10.2012 2945
3. Ćemalović (Mensur) Nejra 3.10.2012 2946
4. Šabić (Idriz) Edin 18.10.2012 2947
5. Mustedanagić (Edin) Nađa 18.10.2012 2948
6. Imamović (Muzafer) Nejra 22.10.2012 2949
7. Bukvić (Sakib) Nejra 7.11.2012 2950
8. Milić (Bećir) Mirnesa 1.11.2012 2951
9. Ćatović (Sulejman) Irma 13.11.2012 2952
10. Rahić (Senad) Berin 29.11.2012 2953
11. Prohić (Nasih) Sadik 29.11.2012 2954
12. Mulalić (Nurija) Lejla 1.02.2013 2955
13. Imamović (Mirsad) Azra 4.02.2013 2956
14. Badić (Alija) Ilvana 29.01.2012 2957
15. Đenđo (Hazim) Alida 14.02.2013 2958
16. Memić (Šefko) Adnan 21.02.2013 2959
17. Omeragić (Fajko) Selma 22.02.2013 2960
18. Altumbabić (Ismet) Emina 20.02.2013 2961
19. Tafi (Mohamed-Suhiela) Ahmed 21.02.2013 2962
20. Delić (Amir) Emina 27.02.2013 2963
21. Nalbani (Nevzat) Sabina 27.02.2013 2964
22. Sadagić (Besim) Amer 27.02.2013 2965
23. Bićo (Alija) Aldijana 28.02.2013 2966
24. Beganović (Šemso) Jasmina 28.02.2013 2967
25. Beganović (Šemso) Anisa 28.02.2013 2968
26. Pjano (Suad) Adnan 7.03.2013 2969
27. Jašić (Ibro) Mirza 20.03.2013 2970
28. Bajrić (Nijaz) Amela 20.03.2013 2971
29. Hejub (Jusuf) Amra 22.03.2013 2972
30. Okić (Rifat) Emir 27.03.2013 2973
31. Mehić (Samija) Seid 28.03.2013 2974
32. Šahović (Enver) Armin 1.04.2013 2975
33. Mizić (Fikret) Mustafa 1.04.2013 2976
34. Pehilj(Mirsad) Mirza 4.04.2013 2977
35. Eminović ( Muho) Mirad 4.04.2013 2978
36. Halilčević (Fehre) Damir 15.04.2013 2979
37. Mašić (Midhat) Emina 18.04.2013 2980
38. Ćehić (Sead) Armin 24.04.2013 2981
39. Radulović (Petronije) Bojan 26.04.2013 2982
40. Abdagić (Sidik) Emina 26.04.2013 2983
41. Husejnović (Muhamedalija) Ajla 25.04.2013 2984
42. Adžem (Enver) Larisa 29.04.2013 2985
43. Đelilović (Enver) Aldijana 29.04.2013 2986
44. Čolak (Kemal) Šejla 29.04.2013 2987
45. Imširović (Seno) Amra 29.04.2013 2988
46. Cogo (Izudin) Ermin 29.04.2013 2989
47. Imberg (Edi) Alan 29.04.2013 2990
48. Bleković (Osman) Irma 8.05.2013 2991
49. Habibivić (Nusret) Sabina 22.05.2013 2992
50. Baručija (Rasim) Mirnesa 30.05.2013 2993
51. Jakupović (Faruk) Nadir 30.05.2013 2994
52. Husić (Munib) Berina 30.05.2013 2995
53. Hadžić (Kemal) Bariz 31.05.2013 2996
54. Dražić (Dane) Danijel 31.05.2013 2997
55. Halkić (Hasan) Adnan 30.05.2013 2998
56. Bego (Ruždi) Sibel 30.05.2013 2999
57. Hasanović (Himzo) Lejla 30.05.2013 3000
58. Obeji (Muhamed) Rijad 30.05.2013 3001
59. Brkić (Hasan) Ervin 3.06.2013 3002
60. Ćatić (Mihret) Melisa 3.06.2013 3003
61. Ćatić (Arif) Aida 7.06.2013 3004
62. Skarep (Safet) Admir 12.06.2013 3005
63. Salihagić (Adem) Adi 28.06.2013 3006
64. Kartal (Armin) Melina 2.07.2013 3007
65. Porobić (Mirsad) Safija 2.07.2013 3008
66. Delalić (Kasim) Lea 11.07.2013 3009
67. Begić (Amir) Neven 9.07.2013 3010
68. Katica (Juka ) Admir 11.07.2013 3011
69. Kirlić (Muharem) Adnana 16.09.2013 3012
70. Muhić (Enes) Mirza 25.09.2013 3013
71. Kapetančić (Zijad) Selma 27.09.2013 3014
72. Alić (Nedim) Jasmin 27.09.2013 3015
73. Turčinović (Avdo) Senad 27.09.2013 3016
74. Pirić (Đemal) Aida 27.09.2013 3017
75. Hafiskadić (Hasan) Nerma 27.09.2013 3018
76. Tarčuković (Soko) Sandra 27.09.2013 3019
77. Salkić (Salih) Ehlimana 27.09.2013 3020
78. Novokmet (Enver) Emira 29.10.2013 3021
79. Kamerić (Ismet) Dženana 29.10.2013 3022
Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja


broj diplome
1 Ihtijarević-Trtak (Kemal) Samra 29.01.2013.
2 Duratbegović (Irfan) Damir 05.03.2013.
3 Berisalić (Sead) Aida 07.03.2013.
4 Čatić (Ahmed) Zinaida 10.06.2013.
5 Cilović (Lutvo) Šeila 18.07.2013.
6 Hamzić (Selim) Adis 02.09.2013.
7 Selmanagić (Nedžad) Aida 02.11.2012.
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI ŠUMARSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Krišto (Ivica) Robert 15.10.2012 2175
2. Smajić (Jusuf) Mahir 15.10.2012 2176
3. Mahić (Mehmed) Ahmet 15.10.2012 2177
4. Džolan (Franjo) Mato 18.10.2012 2178
5. Terzić (Avdo) Deni 01.11.2012 2179
6. Mudželet (Izet) Edin 27.11.2012 2180
7. Krivokapa (Mehmedalija) Adnan 10.12.2012 2181
8. Smajić (Fadil) Adis 13.12.2012 2182
9. Skopljak (Nikola) Nikolina 04.02.2013 2183
10. Galić (Miroslav) Danijel 05.03.2013 2184
11. Koprdža (Nail) Amel 22.03.2013 2185
12. Čehajić (Enez) Benaris 25.04.2013 2186
13. Bagarić (Zoran) Dražen 18.06.2013 2187
14. Durić (Esad) Suad 20.06.2013 2188
15. Mahmutović (Fehim) Mirnes 04.07.2013 2189
16. Šehić (Ramiz) Adnan 10.07.2013 2190
17. Hadžihajdarević (Adem) Isak 11.07.2013 2191
18. Smailhodžić (Edhem) Muhamed 15.07.2013 2192

Prvi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Omerović (Ramiz) Senad 23.10.2012 217/2012-Š
2. Šiljak (Hamid) Sedina 01.11.2012 218/2012-Š
3. Kusić (Šaban) Mehmed 02.11.2012 219/2012-H
4. Čavara (Stanko) Boris 02.11.2012 220/2012-Š
5. Karzić (Jakub) Elmin 02.11.2012 221/2012-H
6. Hakalović-Čelebić Nedžida 02.11.2012 222/2012-H
7. Sadiković (Avdo) Sanel 02.11.2012 223/2012-Š
8. Krsmanović (Ilija) Katarina 02.11.2012 224/2012-Š
9. Sarač (Izet) Sedin 09.11.2012 225/2012-Š
10. Rustemović (Nijaz) Ema 24.12.2012 226/2012-H
11. Osmić (Emin) Deniz 27.12.2012 227/2012-Š
12. Pilavić (Zifat) Belma 28.12.2012 228/2012-Š
13. Čaušević (Dževad) Irma 09.05.2013 229/2013-H
14. Sinanbegović (Senad) Mehrudina 12.06.2013 230/2013-Š
15. Nišić (Bećir) Jasmin 26.06.2013 231/2013-H
16. Duraković (Fikret) Rasim 27.06.2013 232/2013-H
17. Suljić (Bego) Mubera 28.06.2013 233/2013-Š
18. Mioč (Elvedin) Edvina 01.07.2013 234/2013-H
19. Doljančić (Kemo) Kemala 01.07.2013 235/2013-H
20. Lepirica (Salih) Adnan 02.07.2013 236/2013-H
21. Ohran (Selim) Azra 03.07.2013 237/2013-H
22. Konjo (Šefik) Sabina 03.07.2013 238/2013-H
23. Handžić (Ferid) Emir 03.07.2013 239/2013-Š
24. Fojnica (Pašaga) Mahir 04.07.2013 240/2013-Š
25. Hadžić (Ibrahim) Anes 04.07.2013 241/2013-Š
26. Mehić (Sejad) Šefka 04.07.2013 242/2013-Š
27. Durmišević-Šeremet Dalida 04.07.2013 243/2013-H
28. Mujčinović (Hamdija) Ahmed 05.07.2013 244/2013-Š
29. Nurkić (Zajim) Suljo 12.09.2013 245/2013-H
30. Nurković (Emin) Edis 12.09.2013 246/2013-Š
31. Hodžić (Ismet) Edis 12.09.2013 247/2013-Š
32. Viteškić (Salih) Dženita 13.09.2013 248/2013-Š
33. Zilkić (Husein) Zikret 13.09.2013 249/2013-Š
34. Muminović (Šefik) Muamer 13.09.2013 250/2013-Š
35. Đambo (Zajim) Selima 17.09.2013 251/2013-Š
36. Ferhatović (Avdo) Alem 17.09.2013 252/2013-Š
37. Džida (Drago) Pavica 23.09.2013 253/2013-Š
38. Halilović (Kasim) Samir 23.09.2013 254/2013-Š
39. Ganibegović (Ćamil) Merim 23.09.2013 255/2013-Š
40. Jašarević (Kadir) Aldin 23.09.2013 256/2013-Š
41. Hadžić (Edin) Veldin 23.09.2013 257/2013-Š
42. Hrustanović (Semir) Salem 25.09.2013 258/2013-Š
43. Kahrić (Nijaz) Mirzet 25.09.2013 259/2013-H
44. Biber (Nusret) Almir 25.09.2013 260/2013-Š
45. Smailhodžić (Emin) Armin 25.09.2013 261/2013-H
46. Misaljević (Husein) Imelda 25.09.2013 262/2013-Š
47. Ljubuškić (Benjamin) Hana 25.09.2013 263/2013-Š
48. Omeragić (Redžep) Amela 26.09.2013 264/2013-Š
49. Hidić (Ferid) Faris 26.09.2013 265/2013-Š
50. Arnaut (Šaban) Jakub 26.09.2013 266/2013-Š
51. Skrobo (Sabahudin) Amer 26.09.2013 267/2013-H
52. Bešlić (Muamer) Emina 26.09.2013 268/2013-Š
53. Muminović (Nail) Anela 26.09.2013 269/2013-H
54. Tutušić (Besim) Adis 27.09.2013 270/2013-H
55. Opardija (Suvad) Selmir 27.09.2013 271/2013-Š
56. Nešust (Enver) Amir 27.09.2013 272/2013-Š
57. Sušić (Zihnija) Mustafa 27.09.2013 273/2013-H
58. Sekić (Dragan) Ivo 27.09.2013 274/2013-Š
59. Gljiva (Mehmedalija) Džemal 27.09.2013 275/2013-Š
60. Džakmić (Mirsad) Dženan 27.09.2013 276/2013-Š
61. Handžić (Taib) Senaid 30.09.2013 277/2013-Š
Drugi ciklus studija

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj


broj diplome diplome
1. Kadrić (Kadrija) Nijaz 08.10.2012 31/2012-Š
2. Aganović (Refik) Adnan 23.11.2012 32/2012-H
3. Jurić (Ivica) Vedrana 29.11.2012 33/2012-Š
4. Muratagić (Ismet) Ismir 29.11.2012 34/2012-Š
5. Zahirović (Hikmet) Kenan 27.12.2012 35/2012-Š
6. Ćatović (Faruk) Ena 28.12.2012 36/2012-H
7. Muftić (Munever) Anel 28.12.2012 37/2012-Š
8. Hadžić (Ramiz) Subhija 28.12.2012 38/2012-H
9. Brčaninović (Fahir) Edin 28.12.2012 39/2012-Š
10. Koljić (Malik) Haris 28.12.2012 40/2012-Š
11. Žigo (Asim) Amer 12.02.2013 41/2013-Š
12. Hošić (Halil) Ermin 12.02.2013 42/2013-Š
13. Topalović (Mićo) Jelena 06.03.2013 43/2013-Š
14. Džambo (Ilija) Mirko 28.03.2013 44/2013-Š
15. Jakovljević (Anto) Danica 28.03.2013 45/2013-Š
16. Halimić (Redžo) Nail 28.03.2013 46/2013-Š
17. Bezdrob (Abid) Minela 05.04.2013 47/2013-H
18. Hadžiaganović (Zijad) Ramzija 18.04.2013 48/2013-Š
19. Šoto (Derviš) Dženan 23.04.2013 49/2013-Š
20. Biogradlija (Besim) Muamer 23.04.2013 50/2013-Š
21. Hajdarović (Sulejman) Anel 03.06.2013 51/2013-Š
22. Ćosović (Almas) Azra 03.06.2013 52/2013-Š
23. Antunović (Ivo) Ivan 03.06.2013 53/2013-Š
24. Čaušević (Ramiz) Nezir 03.06.2013 54/2013-Š
25. Žuljko (Bećir) Emina 03.06.2013 55/2013-Š
26. Pezić (Adem) Nevzet 03.07.2013 56/2013-Š
27. Blažević (Omer) Irmela 16.07.2013 57/2013-Š
28. Duvnjak (Mehmed) Adnan 05.09.2013 58/2013-Š
29. Osmić (Asim) Senada 23.09.2013 59/2013-Š
30. Mehmedović (Tarik) Ajla 23.10.2013 8/2012-F
31. Bajkuša (Miroslav) Tamara 23.10.2013 9/2012-F
32. Hasanović (Mirsad) Adnana 03.06.2013 10/2013-F
33. Polić (Alija) Alisa 05.06.2013 11/2013-F
34. Mutabdžija (Muharem) Senka 12.06.2013 12/2013-F

Magistri nauka

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Mahmutović (Omer) Galib 29.03.2013 70
DIPLOMANTI I MAGISTRANTI VETERINARSKOG FAKULTETA

Diplomanti VII stepen

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Aličehajić(Goran)Jasmin 04.06.2013. 2647/13
2. Alić (Ismet)Almir 02.10.2012. 2615/12
3. Antukić(Josip)Dragan 15.01.2013. 2630/13
4. Bajić(Milorad)Vladimir 26.06.2013. 2648/13
5. Begić(Hajrudin)Nedim 26.03.2013. 2639/13
6. Bektaš(Kenan)Edvin 24.01.2013. 2633/13
7. Bičakčić(Salih)Belma 25.09.2013. 2668/13
8. Botić(Sead)Adin 23.07.2013. 2663/13
9. Damjanac(Obrad)Miljan 02.10.2012. 2616/12
10. Dobrijević(Drago)Miljan 26.12.2012. 2629/12
11. Dropulja(Dragan)Ivan 03.10.2012. 2617/12
12. Džemić(Nail)Zilha 04.10.2013. 2679/13
13. Egić(Zlatan)Boris 26.06.2013. 2649/13
14. Fazlić(Mujo)Mirza 19.03.2013. 2638/13
15. Grabovica(Seid)Edin 30.09.2013. 2671/13
16. Guberinić(Čedomir)Slobodan 19.07.2013. 2660/13
17. Hajdo(Ibrahim)Mirnesa 20.09.2013. 2667/13
18. Halilbašić(Fadil)Amela 25.09.2013. 2669/13
19. Halilčević(Senaid)Maid 28.02.2013. 2636/13
20. Handžić(Jasmin)Irmina 02.10.2013. 2673/13
21. Hendo(Safet)Nermina 26.09.2013. 2670/13
22. Hodžić(Izet)Semir 17.07.2013. 2656/13
23. Hrustan(Rasim)Azra 03.10.2013. 2678/13
24. Hrustemović(Hamdija)Elma 23.04.2013. 2643/13
25. Jašarević(Osman)Ammar 20.11.2012. 2623/12
26. Jedvaj(Branko)Igor 26.03.2013. 2640/13
27. Jusić(Smail)Faris 11.04.2013. 2641/13
28. Karačić(Mujo)Eldin 21.02.2013. 2635/13
29. Karać(Đorđo)Dejan 13.12.2012. 2627/12
30. Knežević(Momčilo)Dalibor 23.10.2012. 2619/12
31. Krzić(Midhat)Emir 22.01.2013. 2632/13
32. Kurbašić(Hasan)Samra 17.07.2013. 2654/13
33. Lakić(Grozdomir)Nenad 04.10.2013. 2680/13
34. Lević(Ramiz)Elvis 18.07.2013. 2657/13
35. Majdandžić(Milenko)Darko 02.10.2013. 2676/13
36. Marjanović(Grujo)Ljiljana 31.07.2013. 2664/13
37. Menzilović(Sejad)Anela 18.09.2013. 2665/13
38. Mujagić(Irfan)Sabina 15.11.2012. 2620/12
39. Mujkić(Sulejman)Sabahudin 16.11.2012. 2622/12
40. Njoum(Thher Mousa)Mahmoud 02.10.2013 2674/13
41. Obhođaš(Mustafa)Muamer 19.07.2013. 2661/13
42. Ohran(Selim)Husein 01.10.2013. 2672/13
43. Pašić(Fadil)Ajla 15.11.2012. 2621/12
44. Pezo(Ibro)Edin 14.03.2013. 2637/13
45. Pivić(Hajrudin)Admir 16.07.2013. 2652/13
46. Plevljak(Mugdim)Sabina 28.05.2013. 2646/13
47. Polimac(Branko)Zoran 03.10.2012. 2618/12
48. Preljević(Mirzo)Amra 03.10.2013. 2677/13
49. Primorac(Mojmir)Ana 02.10.2013. 2675/13
50. Radić(Dobrisav)Dejan 23.07.2013. 2662/13
51. Sinanović(Mustafa)Damir 22.01.2013. 2631/13
52. Smailagić(Osman)Mirsada 25.12.2012. 2628/12
53. Softić(Ćamil)Ibrahim 02.10.2012. 2614/12
54. Softić(Edhem)Adis 16.07.2013. 2651/13
55. Sulejmanović(Derviš)Azem 30.04.2013. 2644/13
56. Suljanović(Safet)Sabina 20.09.2013. 2666/13
57. Škahić(Imšir)Edin 26.06.2013. 2650/13
58. Talić(Elhad)Adnan 22.11.2013. 2624/12
59. Trifković(Srđan)Julijana 16.07.2013. 2653/13
60. Trogrlić(Zvonko)Ivan 18.07.2013. 2658/13
61. Turušlić(Šemsudin)Armina 17.07.2013. 2654/13
62. Valan(Mirko)Miroslav 30.04.2013. 2645/13
63. Vejzović(Sadik)Senad 28.11.2012. 2625/12
64. Vlahović(Božo)Bojan 07.02.2013. 2634/13
65. Zahirović(Muhamed)Edvin 18.07.2013. 2659/13
66. Zečić(Zlatko)Edin 13.12.2012. 2626/12
67. Zekić(Mirko)Franjo 11.04.2013. 2642/13

Magistri nauka

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Begagić (Zehrudin) Muris 29.05.2013. 290/2013
2. Esko (Selim) Faruk 29.11.2012. 286/2012
3. Handžar (Sulejman) Đevad 20.09.2013. 291/2013
4. Jurić (Ivo) Jadranka 12.04.2013. 289/2013
5. Jusufhodžić (Muhamed) Zlatko 23.09.2013. 292/2013
6. Konjalić (Ahmet) Zijad 12.10.2012. 285/2012
7. Mašala (Mehmed) Amela 11.01.2013. 287/2013

Specijalisti

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Idrizović (Zuhdija) Emina 28.02.2013. 288/2013
DIPLOMANTI FAKULTETA ZA JAVNU UPRAVU - Pridružena članica

Prvi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Mandarić (Muhamed) Jadranka 09.10.2012 375
2. Šabić (Asmin) Jasminka 09.10.2012 376
3. Pulić (Hamdo) Nermina 09.10.2012 377
4. Beširević (Vahid) Aldijana 09.10.2012 378
5. Novalija (Mustafa) Edita 09.10.2012 379
6. Kahriman (Vahid) Sead 09.10.2012 380
7. Tabaković (Mustafa) Amila 09.10.2012 381
8. Mušinbegović (Senad) Azra 11.10.2012 382
9. Suljević (Ismet) Nermina 11.10.2012 383
10. Bećirović (Mirsad) Amna 11.10.2012 384
11. Bećirović (Jasmin) Eldar 11.10.2012 385
12. Žiga (Sabahudin) Elma 11.10.2012 386
13. Muhić (Mehemd) Melisa 12.10.2012 387
14. Karić (Nusret) Armin 12.10.2012 388
15. Softić (Hakija) Zlata 12.10.2012 389
16. Crnogorac (Vlatko) Vlatka 12.10.2012 390
17. Nefić (Zaim) Dino 12.10.2012 391
18. Sadiković (Esad) Emir 12.10.2012 392
19. Muhić (Ramiz) Elvis 12.10.2012 393
20. Hadžiahmetović (Enver) Lejla 02.10.2012 394
21. Kapetanović (Zlatan) Sanjin 23.10.2012 395
22. Gelić (Fahrudin) Sanjin 23.10.2012 396
23. Pojskić (Damir) Ena 23.10.2012 397
24. Hadžić (Sead) Armin 23.10.2012 398
25. Uljarević (Strahinja) Anja 23.10.2012 399
26. Hadžić (Naser) Elzana 23.10.2012 400
27. Sedić (Mirsad) Haris 23.10.2012 401
28. Krehić (Sadmir) Naida 23.10.2012 402
29. Begovac (Ćamil) Mirela 23.10.2012 403
30. Haznadarević (Izudin) Vildana 23.10.2012 404
31. Paldum (Vehid) Elvir 24.10.2012 405
32. Pašić (Šain) Adnan 24.10.2012 406
33. Halilbašić (Džemal) Asim 24.10.2012 407
34. Burhan (Izet) Vildana 24.10.2012 408
35. Sarajčić Hajdari (Tahir) Adisa 24.10.2012 409
36. Hadžihasanović (Safet) Goran 24.10.2012 410
37. Babić (Himzo) Emina 24.10.2012 411
38. Zolota (Fahrudin) Emina 15.09.2012 412
39. Dilić (Mirza) Dalila 31.10.2012 413
40. Fazlić (Benis) Dalila 31.10.2012 414
41. Bajrić (Munib) Selma 31.10.2012 415
42. Torlak (Salko) Fadila 05.11.2012 416
43. Ašimi (Fevzija) Senada 06.11.2012 417
44. Efendić (Sabahudin) Kenan 06.11.2012 418
45. Bašagić (Senad) Elvin 13.09.2012 419
46. Agić (Ismet) Dalila 15.09.2012 420
47. Musić (Seid) Zlatan 15.09.2012 421
48. Džindo (Suad) Vildana 12.09.2012 422
49. Džindo (Suad) Vedad 13.09.2012 423
50. Tahirović (Feriz) Damir 13.09.2012 424
51. Sijarić (Besim) Naida 19.11.2012 425
52. Bedaković (Besim) Muamer 20.11.2012 426
53. Čengić (Hajrudin) Adnan 20.11.2012 427
54. Krčalo (Selver) Dalila 21.11.2012 428
55. Hadžić (Harun) Selma 15.09.2012 429
56. Kahrimanović (Amir) Muamer 13.09.2012 430
57. Klepić (Fahir) Fatima 15.09.2012 431
58. Marić (Zlatko) Zlatan 12.09.202 432
59. Palić (Rašid) Maida 15.09.2012 433
60. Hrustemović (Rifet) Amila 03.12.2012 434
61. Palić (Rašid) Majda 13.09.2012 435
62. Kapić (Fikret)Aladin 25.12.2012 436
63. Spahić (Salih) Bakir 12.09.2012 437
64. Tulović (Sejdalija) Jasmin 14.01.2013 438
65. Pašalić (Ramiz) Alma 07.07.2012 439
66. Gazija (Ahmed) Emir 22.05.2013 440
67. Kadrić (Zijad) Vedad 05.06.2013 441
68. Mulaosmanović (Murat) Alem 13.06.2013 442
69. Smajić (Abdulah) Emina 15.06.2013 443
70. Salimović (Ahmo) Naida 15.06.2013 444
71. Šehalić (Nazim) Edis 19.06.2013 445
72. Kadrić (Dževad) Merima 26.06.2013 446
73. Ganović (Suvad) Selma 26.06.2013 447
74. Hodžić (Fadil) Asima 26.06.2013 448
75. Humić (Faruk) Emina 26.06.2013 449
76. Jažić (Alija) Husein 27.06.2013 450
77. Šukman (Miralem) Mirza 17.06.2013 451
78. Šehić (Derviš) Jasmina 15.06.2013 452
79. Jurišić (Mile) Marina 15.06.2013 453
80. Hasanbegović (Edo) Jasmina 15.06.2013 454
81. Džafić (Ešref) Benina 15.06.2013 455
82. Jusufbegović (Dževad) Hana 03.07.2013 456
83. Šehović (Mirsad) Đana 15.06.2013 457
84. Pašić (Avdo) Mirsada 15.06.2013 458
85. Mulić (Šemso) Šemsa 15.06.2013 459
86. Mandarić (Muhamed) Jadranka 15.06.2013 460
87. Baškarad (Husein) Belma 15.06.2013 461
88. Halilović (Smajo) Melisa 10.07.2013 462
89. Rapa (Asim) Alma 17.07.2013 463
90. Šućur (Nada) Andreja 17.07.2013 464
91. Manjo (Emir) Edin 17.06.2013 465
92. Šabić (Asmin) Jasminka 05.07.2013 466
93. Softić (Hakija) Zlata 05.07.2013 467
94. Hadžihasanović (Safet) Goran 05.07.2013 468
95. Musić (Atif) Kenan 05.07.2013 469
96. Alić (Esad) Senada 09.09.2013 470
97. Terzić (Rifat) Alma 09.09.2013 471
98. Hodžić (Ibro) Sanela 12.09.2013 472
99. Pleh (Osman) Aida 14.09.2013 473
100. Omanović (Mustafa) Merima 13.09.2012 474
101. Kečalović (Mustafa) Elvira 25.09.2013 475
102. Hukić (Fahrudin) Ishak 25.09.2013 476
103. Aljićević (Nusret) Adnan 25.09.2013 477
104. Krajišnik (Enver) Nedim 25.09.2013 478
105. Peševski (Žarko) Dario 26.09.2013 479
106. Herco (Nermin) Amel 26.09.2013 480
107. Krajnović (Irfan) Edvin 01.10.2013 481
108. Husičić (Mehmed) Amina 04.09.2013 482
109. Suljević (Ismet) Nermina 06.09.2013 483
110. Dervišević (Mehemd) Nermina 04.09.2013 484
111. Paldum (Vehid) Elvir 02.09.2013 485
112. Đozo (Jusuf) Sabiha 04.06.2013 486
113. Hasanbegović (Mirsad) Amar 04.09.2013 487
114. Mušinbegović (Senad) Azra 04.09.2013 488
115. Pojskić (Damir) Ena 04.09.2013 489
116. Fazlić (Benis) Dalila 02.09.2013 490
MAGISTRANTI CENTRA ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE

Drugi ciklus studija

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Bolić (Semir) Una 23.05.2013. 102
2. Buhić (Suad) Sanja 22.10.2012. 103
3. Čivić (Esad) Mia 13.05.2013. 104
4. Đombić (Mustafa) Altijana 15.05.2013. 105
5. Hasanović (Hamdija) Indira 14.05.2013. 106
6. Hašić (Sakib) Senad 08.05.2013. 107
7. Karović (Smail) Adana 13.05.2013. 108
8. Krečinić (Jusuf) Enida 12.07.2013. 109
9. Kumašin (Mehmed) Šejla 12.11.2012. 110
10. Kustura (Mustafa) Emina 19.07.2013. 111
11. Kutleša (Ranko) Ivan 25.06.2013. 112
12. Memić (Ramiz) Edisa 17.10.2012. 113
13. Mujkanović (Nedžad) Ajla 17.10.2012. 114
14. Muminović (Albert) Adnan 08.05.2013. 115
15. Mušija (Derviš) Samra 24.10.2012. 116
16. Pavlov (Branko) Srđana 15.05.2013. 117
17. Perić (Marko) Ivica 13.05.2013. 118
18. Pirija (Zoran) Vesna 14.05.2013. 119
19. Sahačić (Orhan) Lejla 14.05.2013. 120
20. Šašivarević (Rešad) Alvina 13.05.2013. 121
21. Uzunović (Ahmet) Amra 15.05.2013. 122
22. Bukovac-Vuletić (Marko) Ana 15.05.2013. 123
23. Ugljen-Kopić (Neđad) Arna 08.04.2013. 126
24. Krehić (Rašid) Mahir 30.05.2013. 124
25. Mlinarević (Jakov) Vesna 12.07.2013. 125
26. Veljković (Aleksandar) Sanja 02.10.2013. 127
27. Ačkar (Ibrahim) Lana 17.04.2013. 135
28. Bjeljac (Vojin) Rada 17.04.2013. 137
29. Buza (Mustafa) Mersad 13.12.2012. 130
30. Delić (Nihad) Zlatan 09.01.2013. 131
31. Jajetović (Hazim) Kanita 13.12.2012. 132
32. Kešetović (Sejdalija) Selma 05.02.2013. 133
33. Kovačević (Gojko) Vedrana 14.12.2012. 128
34. Mandal-Matović (Husein) Dženana 19.03.2013. 129
35. Milin (Rade) Slađana 22.02.2013. 138
36. Pilav (Ekrem) Emina 25.02.2013. 134
37. Sijerčić (Derviš) Hedina 20.12.2012. 139
38. Zahirović (Šemso) Safija 28.02.2013. 136
Magistri nauka

Redni Datum stjecanja Broj diplome


Prezime (Ime oca) Ime
broj diplome
1. Aganović (Asim) Arijana 11.06.2013. 575
2. Baljević (Rasim) Nermina 03.06.2013. 576
3. Baždalić (Esad) Ines 18.06.2013. 577
4. Hota (Safet) Lejla 20.11.2012. 574
5. Softić-Kaunic (Džemil) Elma 18.06.2013. 578
6. Kijametović-Kitić (Raif) Ilvana 15.10.2012. 572
7. Mahić (Esad) Jasmina 27.12.2012. 573
8. Mesihović-Pindžo (Arif) Alisa 08.04.2013. 579
DOKTORI NAUKA
(promovirani tokom 2012/2013. godine)

Redni Prezime (Ime oca) Ime Datum stjecanja Broj diplome


broj diplome
1. Mulić (Mustafa) Medžida 27.02.2012. 2640/12
2. Smaka (Ramiz) Senad 30.05.2012. 2641/12
3. Čuzović (Ismet) Kemal 16.04.2012. 2642/12
4. Sesar (Nikola) Kristina 13.12.2010. 2643/12
5. Veličković (Sreten) Nenad 17.05.2010. 2644/12
6. Ovčina (Safet) Damir 20.04.2010. 2645/12
7. Bećirović (Rasim) Senad 24.04.2012. 2646/12
8. Hadžimuratović (Muhidin) Adnan 08.06.2012. 2647/12
9. Ljubović (Hivzija) Esad 17.01.2012. 2648/12
10. Halilović (Resko) Semina 02.07.2012. 2649/12
11. Kalić (Hasan) Ismet 02.07.2012. 2650/12
12. Mušić (Ramo) Lejla 02.07.2012. 2651/12
13. Žunić (Ahmed) Sabina 29.06.2012. 2652/12
14. Hadžić (Sead) Fatima 22.08.2012. 2653/12
15. Sofić (Fajko) Amela 25.09.2012. 2654/12
16. Mehić-Basara (Mustafa) Nermana 29.08.2012. 2655/12
17. Ademović (Nihad) Naida 25.08.2012. 2656/12
18. Halilović (Avdo) Velid 05.07.2012. 2657/12
19. Konjhodžić-Prcić (Faruk) Alma 09.05.2012. 2658/12
20. Šehović (Alija) Hamza 06.09.2012. 2659/12
21. Mešić (Mevludin) Vanes 28.06.2012. 2661/13
22. Filipović (Stjepan) Željko 14.07.2012. 2661/12
23. Burazor (Slavko) Mladen 25.06.2012. 2662/13
24. Kastrati (Bequir) Bashkin 30.12.2012. 2663/13
25. Selimović (Sabrija) Jasmina 19.10.2012. 2664/13
26. Alibegović (Abid) Džafer 23.10.2012. 2665/13
27. Bajrambašić (Mustafa) Izet 30.10.2012. 2666/13
28. Spahić (Mustafa) Taib 29.03.2012. 2667/13
29. Jelisić (Fadil) Jasna 23.11.2011. 2668/13
30. Omerović(Mumin) Đemil 12.10.2012. 2669/13
31. Štraus (Tihomir) Slavenka 24.10.2012. 2670/13
32. Mišanović(Vjeko) Verica 09.11.2012. 2671/13
33. Korić (Edhem) Elma 23.04.2012. 2672/13
34. Bajrić (Zulfo) Muhamed 02.11.2012. 2673/13
35. Miljanović (Gligor) Slađana 20.06.2012. 2674/13
36. Ćorović (Fuad) Adi 27.06.2012. 2675/13
37. Qerreti (Isa) Dervish 06.09.2012. 2676/13
38. Husetić (Muhamed) Aida 29.06.2012. 2677/13
39. Efendić (Sulejman) Velid 21.11.2012. 2678/13
40. Erceg (Dušan) Nataša 15.01.2013. 2679/13
41. Ćosović (Hanefija) Esad 30.11.2012. 2680/13
42. Hasanbegović (Muhamed) Snježana 15.10.2012. 2681/13
43. Rošić (Husein) Šemso 28.11.2012. 2682/13
44. Merhemić (Ibrahim) Zulejha 08.10.2012. 2683/13
45. Velić (Fikret) Lejla 09.07.2012. 2684/13
46. Pilipović (Sadik) Berina 31.10.2012. 2685/13
47. Ilijanić (Dragutin) Boris 07.09.2012. 2686/13
48. Navakazi (Xhavid) Vlora 28.06.2012. 2687/13
49. Šimić (Ivo) Goran 24.04.2012. 2688/13
50. Kodrić (Osman) Sanjin 18.11.2009. 2689/13
51. Mahmutović (Šaćir) Omer 23.07.2012. 2690/13
52. Durmić-Pašić (Avdo) Adaleta 07.11.2008. 2691/13
53. Ahmetbegović (Ahmet) Semir 05.09.2012. 2692/13
54. Nezirović (safet) Senada 27.11.2012. 2693/13
55. Younis (Abdul-Majid) Hana 08.11.2012. 2694/13
56. Hodžić (Ganija) Muhedin 17.12.2012. 2695/13
57. Bajgorić (Hasan) Behudin 17.12.2012. 2696/13
58. Šaćiragić (Hamid) Muhamed 15.12.2012. 2697/13
59. Džubur-Kulenović (Lutvo) Alma 11.01.2013. 2698/13
60. Lačević (Mensur) Nadir 09.01.2013. 2700/13
61. Kulo (Fadil) Aida 08.02.2013. 2701/13
62. Rustempašić (Alija) Alma 22.01.2013. 2703/13
63. Tiro (Dervo) Alisa 25.09.2012. 2703/13
64. Hasić-Branković (Muhamed) Lajla 01.10.2012. 2704/13
65. Kazazić (Fikret) Lejla 12.09.2012. 2705/13
66. Hajdarević (Hajrudin) Seid 14.12.2012. 2706/13
67. Ajnadžić (Ramiz) Nedžad 09.04.2010. 2707/13
68. Nedić (Iljo) Marko 10.10.2012. 2708/13
69. Smailagić (Enes) Vedad 06.01.2010. 2709/13
70. Ostojić (Zdravko) Maja 23.11.2012. 2710/13
71. Omerbegović (Numo) Meldijana 21.02.2013. 2711/13
72. Smajić (Adnan) Mirza 08.02.2013. 2712/13
73. Sadiković (Sakib) Elmir 02.02.2013. 2713/13
74. Džambegović (Enver) Emir 26.12.2012. 2714/13
75. Salihbegović (Rasim) Amira 27.09.2012. 2715/13
76. Pilav (Sulejman) Esmir 14.09.2011. 2716/13
77. Okerić (Muharem) Ševkija 30.10.2012. 2717/13
78. Marušić (Ivan) Mirko 05.03.203. 2718/13
79. Preljević (Osman) Vahidin 28.08.2008. 2719/13
80. Tekešinović (Avdo) Lejla 14.12.2012. 2720/13
81. Murtić (Zejnil) Edina 14.12.2012. 2721/13
82. Dizdar (Kemal) Adnan 20.03.2013. 2722/13
83. Pilav (Edhem) Ilijaz 22.03.2013. 2723/13
84. Lemeš (Alija) Muvedeta 18.04.2013. 2724/13
85. Rustempašić (Šerif) Nedžad 22.04.2013. 2725/13
86. Mekić (Zahid) Amel 11.04.2013. 2726/13
87. Berhamović (Halid) Emir 28.02.2013. 2727/13
88. Špirtović-Halilović (Ibrahim) Selma 12.04.2013. 2728/13
89. Zukić (Mehmed) Selma 29.11.2012. 2729/13