Sei sulla pagina 1di 11

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

1. Activităţi Generatoare de Venit

Bd. Regina ELISABETA nr. 3, et. 3, Sector 3, BUCUREŞTI Tel. 315.34.40, 315.34.95, Fax 315.34.15

PLANUL DE AFACERI

(se va ataşa Formularului pentru Cerere de Finanţare tip în cazul propunerilor pentru activităţi
generatoare de venit)

0 DATE ASUPRA ACTIVITĂŢII GENERATOARE DE VENIT

a. Denumirea proiectului …………………………………………………………………………

b. Localizarea proiectului ………………………………………………………………………...

c.Tipul activităţilor generatoare de venit:


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

d.Data la care va începe activitatea (dacă aţi şi început comercializarea produselor, oferiţi
amănunte suplimentare).
……………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

1
2 OBIECTIVE

Care sunt obiectivele generale în desfăşurarea acestor activităţi?

Pe termen scurt:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Pe termen lung:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2
4 DATE PERSONALE

a. Numărul membrilor grupului de producţie …………………………..

b. Comitetul de Conducere a Proiectului:

(1) Preşedinte …………………………………………………………….

(2) Secretar ……………………………………………………………….

(3) Trezorier ……………………………………………………………...

c. Pregătire (profesională):

(1) …………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………

(3) …………………………………………………………………………

d. Experienţă de muncă (ani) în domeniu

(1) …………………………. (2) ………………………….(3) ………………………….

e. Alte cursuri de pregătire urmate? (dacă e cazul)

(1) …………………………………………………

(2) …………………………………………………

(3) …………………………………………………

f.Care sunt calificările / cunoştinţele profesionale de care aveţi nevoie şi pe care intenţionaţi să
le dezvoltaţi pe parcursul derulării proiectului şi a activităţilor generatoare de venit?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3
6 LOCURI DE MUNCĂ

Estimaţi costul forţei de muncă de care aveţi nevoie pentru activităţile generatoare de venit:

Numărul de Costul lunar al Perioada de Costuri pentru


Funcţia/ persoane* forţei de muncă timp primul an de
Postul/Denumirea - mii lei - actvitate
locului de muncă

*Câte persoane provin din grupul productiv şi ce loc de muncă vor avea?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7 PRODUSE / SERVICII (obiectul activităţii generatoare de venit):

1.Succintă descriere:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Care sunt activităţile pe care intenţionaţi să le realizaţi pentru a mări calitatea / valoarea
produselor?
 Lărgirea gamei de produse
 Ambalarea
 Etichetarea
 ……………………………………
 ……………………………………
 ……………………………………

3.

4
4. Câte credeţi că veţi vinde din fiecare produs?

Produse/servicii* Cantitate estimată Valoare estimată Contribuţie la total


- mii lei - venituri**, %
Produsul A
Produsul B
Produsul C
Produsul D
Produsul E
…………..
…………..
…………..
TOTAL
*Se completează în funcţie de numărul de produse pe care doriţi să le vindeţi.
**Cifrele din coloana trei trebuie să totalizeze 100.

5. Cât veţi cheltui pentru fiecare produs?


lei/unitate de produs
Produs A Produs B Produs C ………………

A. Cheltuieli efectuaue
Materii prime
Materiale
Combustibili
Apă
Electricitate
Consumabile
Chirii
………………
………………
B. Cheltuieli cu forţa
de muncă
C. Cheltuieli totale
(A+B)
D. Preţ de vânzare
Venit=Preţ de vânzare-
Cheltuieli totale (D-C)

6. Cât de mare este venitul în raport cu cheltuielile pentru fiecare produs?

Produs A: Venit / Cheltuieli totale x 100 = %


Produs B: Venit / Cheltuieli totale x 100 = %
Produs C: Venit / Cheltuieli totale x 100 = %

7.De unde aţi luat aceste date / cum aţi ajuns la aceste date estimative?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8

5
9 PIAŢA

1.Cine sunt cumpărătorii produselor dvs. - care este piaţa dvs.? Daţi informaţii despre
cumpărătorii produselor dvs.:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2.Cât de mare este piaţa (cât de mulţi cumpărători estimaţi că aveţi)?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3.Unde este piaţa dumneavoastră? Unde intenţionaţi să vindeţi produsele dvs.?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4.Cum intenţionaţi să transportaţi produsele la piaţă? (mijloace de transport existente pe plan


local, alte mijloace de transport); câţi km?, cost / km, cost pentru un transport?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

6
5.

7
6. Piaţa pentru produsele dumneavoastră (cererea pentru produsele dvs.) este:

 în creştere?
 staţionară?
 în declin?

7.Explicaţi pe scurt de ce?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

8. Ce cunoaşteţi despre concurenţa dvs.? Cum se compară produsele concurenţilor (ce puncte
tari şi slabe au) cu cele oferite de dvs. (produsele A,B,C, etc.)? Completaţi tabelul următor cu
informaţii despre concurenţii dvs. mai importanţi, pentru fiecare dintre produsele pe care
doriţi să le comercializaţi. Numărul de produse şi concurenţii depinde de situaţia
concretă a activităţii dvs.

Concurenţa pentru produsele dvs.

Produsul A:
Denumirea concurentului
Preţ
Puncte tari
Puncte slabe

Produsul B:
Denumirea concurentului
Preţ
Puncte tari
Puncte slabe

Produsul C:
Denumirea concurentului
Preţ
Puncte tari
Puncte slabe

9.Unde se află concurenţii dvs.


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10

8
11 AMPLASAREA PROIECTULUI / UTILAJELOR / ECHIPAMENTELOR

1.Ce fel de utilaje / echipamente sunt necesare?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2.Le veţi cumpăra sau închiria, şi în ce condiţii?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3.Care este durata lor de viaţă?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4.De ce fel de local / spaţiu dispuneţi?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5.Veţi plăti chirie pentru spaţiul respectiv (reamintim că închirierea de clădiri nu poate fi
finanţată de FRDS), sau acesta se află în proprietatea grupului de producţie? Specificaţi.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

6.Cine este proprietarul terenului pe care este amplasat spaţiul de producţie?


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

7.Sunteţi familiarizaţi cu procedurile uzuale de achiziţie de echipament şi materiale? Indicaţi


dacă aveţi nevoie de ajutor / sfat:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

8.

9
9. Cum veţi plăti echipamentele, materiile prime?

 Cu plata în numerar la primire


 În numerar pe bază de comandă
 Cu ordin de plată
 Alte metode de plată

12 RESURSE FINANCIARE PENTRU PROPUNEREA PREZENTATĂ

Grant FRDS
Contribuţii proprii
Împrumuturi*
Alte resurse**
Care este perioada de credit pe care vi-l acordă furnizorii?
*Oferiţi amănunte despre împrumuturi, dacă este cazul (data scadentă, valoare totală şi valoarea
rămasă de rambursat, etc)
**Donaţii, venituri din vânzarea produselor

Prognoza vânzărilor

Produsul Prima lună A doua lună A treia lună …….. Anual


C* P** V*** C* P** V*** C* P** V*** V***

Total - - - - - -
C* =cantitate
P** =preţ
V*** =venit (valoarea vânzărilor)

Daţi amănunte cu privire la orice comenzi ferme pe care le-aţi avut până acum.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

13 SISTEMUL DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ

Descrieţi modul de evidenţă, şi cum veţi ţine evidenţa contabilă la zi


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
14
10
15 ALTE INFORMAŢII

Cont curent ……………………………..

Adresa băncii ………………………………………………………..

Telefon …………………………………

Asigurare, în cazul în care o aveţi sau vă gândiţi să o faceţi, cu ce resurse


………………………..

11

Potrebbero piacerti anche