Sei sulla pagina 1di 14

T;:~~~~;:~-:i:~:!~.:~.a~:::!

-"" ",.J]"' - d- • - " ]- '[-""t.,. .' • .iII -...:IIp01l.S0lMn~ aoalC' (\tT~ c 'UJOIiilS-,j!' OW~IDI.!0!O"" ~~~Ol

,~, l!ii~ t." ~ (" ]-. t !. '" 'to.

sei{e:F.'l~ ~j.~~' ,('III:' m~f!.S ];~a 'In 1'~ ~.I!OIl'l'S,;, :mlt$O' JilillS

]o:~g; 'h_~,d, a replJttalt:11j)tl, as, ene I~J: .n~ lure"':;, m~~: 'healiEl,g food5 . .By' Ul,@ ~i:lcl. of' t;h@ lW~lllielth, lIL~fIJ~ lru:~;o ~c-I~lli:fie ~lu~U~,s had ronf~mu;rd Ihis rn~l~~

._ '~

II.", i~""ll 'h;", m~"""'"''"' """'mi..'·",- ,"Ii ~.i"i;'" - ,f ~~IIm!O' .. ",-iIi,- .e;-1Iii;,,,,, L_~!,~III~, ,,-. ,I,~ ,,,,~, j ~=ur §, 'iL",j _, ,1lJI]<!J~iu,LJ,U~;'~ !UlJ: '1U!."I'O;!;I,;U:Ii~J ,~

- - d "tl ---"' - d - -b'l 6 t ti';' ~"h ~

, .'~: '.1 '[ II :", [I f": " , j' • f 1-' ~ . t'" ,- I ;":,:._ '' .

!i1!n_ I!Jl!JIlJ,{)_lI!:Ie _ 1iJ!1/.ll, eo, IeT:rnenr~cn lPiroiC-es~ , 11111,

h:tlil~~~:rIl1~ i5():fb~tl:ns .iiI1Fii;d, ,grajn~, jntQ a pot~~~ :lmed_'~,

11_.,i,CO'- -,' A-",N-':'-D"- 'W'-""'~L~5T'-=FI' ~N-I'-'-

M~~· .. ' _.- .. _ \_._:.: __ , ._ "_' _ L-~'_ "'_

A- i'W'-ACJi'EN-' '1Ii='5S:

_ " '.J'\., ___::-I .,'. ,t.-.- ~~I

\V-es~~ ,:rIlws.reness 0..£ miso larr~'e'lll)l' ~~n. d]Ul"=

D ~f" l"~,1§'

'inill!" ,~'I,."'j '~""'Ilill!~ 1'9\;[Cin;t> vrh-';~~"" ~.~~",;j;"I[·''"' ~" ·,.,,'h'~ ....... ~ 'H,~' ,.,....,~ ---'" ~~, J;U;:; ~,~"" ~ IOU.. "" =~,~ ,~¥il1~",-Ji!l!_ v ,1'!;;,.U!a ,c' iilllldL'Ii), , " .E.I,

111l,f'lilU1U Aihara" st.U.d~J!!Iits I(J,' .J;a,p-an{,',~ :~C~:f' jlndJ 'w:FitcT. Coornc' IOh~~;i,;!.rll :;'~'m'1linti!~ded the macro-

- - - - =,~t - - -- - - -'iii. r,- ~._~ I . I. _·1. (; .••

bior~c ,mo~~"mf. ~~ '~:h~' 'UnUed, St;a'II~' TIu~ nilla'c:~ robi't)tic p'llli~ost~;p'J,lY" w hIrh :pwm~~ balance iI'il all a\S~cl~ of Hf~'~ p~a~ emphasis ~n a cU-"'t that 'mcl-udf!2, ,£DO~, such il5 ~\lfhDle Jjrnl;ns"" land r1JlildJ,

,- 11., L~I-~ ---._ ",,_.,...--..,;dI -- ~'~JIl_'I- "d '.

:6tla '\\"1et}'C'll--a,w..!Jle_::j.. lIi.'Il~\!' ~;SiJ! 'pwy\-_~j!' &:0_ OJ1· ~Q.

~cn:)biQtilC5' pln,;r'oo ,I] :sli,gmficant '[\oi~ in ,~nlro--, Idl~d~g :m~o 'In ,liJ h~n;h..-w~rn:us public,

'Du:rin~' ~lt(!' 'l9~ ~tllde.nts. c.f nt~?'!;'f;lFlb"o~' r.;;.

- -- til! " ,- ,', 'f' 'f'· "- ,_-:.. """'O;:"'J',~I.]..,,,,,

and ,UIl, 'bejl'F;J]'IJ :~o Ism o£ 'D¥:. 5hili[ilJ[chb'O A~il~'

I~

,ki .. , th~' Dil~ocl,g:[' I~!f the. 'D~p~.rtmdi!'n'l. .of :In,tem~

lJ;,iII, _.JI,~ " ,~;EIi ,. "" ~, ' s ·~!..'T--' -;, ..... ~~ ~-, 1!ii,,'1 - '" '1-.'

1!~i',I~IUi~al!l.e lh, iltMn" ,lE"l'aJrt~ .[[", 1~S-P.llr!Jt1li ru!l:il, ,!L,'i!I~,~I!S~.r;;,~,

d Ul'lng; It:'!}g :SecUI~d. WOlrld. 'War. Afr'er' Ultie ;a,M:r.Nc' b~'mlbing ~!f J~:pa'f;1. ttl ].9.)45:; 'Dr; Ak~~iiL1}df. spttH' y,eaf~ tre:aJ:i'~'_Gj :~:li~l'ltS 'wlliO- develope~ ::;,)t-MP'" Itit]ms of 'r,~,dj:a:l,lOlil ~i~kne.S_B from • ;he :FaUQut. :H'e {t~d hts :P"t:i'e~U-s ,aJfitd ~t~€f ,~, :5;tric~: d.aily diet 'rna t mdlUded, mlso ,soup. All~:b.o~gh. dlef '\"~rE"..re '~;ot~,t .... , 00 o:nJ~-1 m'l.e ml ~lf' frl[IOl ,B;tc1!:md: Ze.f:D", 't~e' p:m~ Gt1~~fl!ie e:fle·(:~ of' ~di~lili~\i1, ;j:'ie~' n-l~ilife- b:d." ,AJ;~:i,zuki' 'h,ypoth£sj Zlm Ul;~d tnt:! miso SOUlp :i IS wh~t (l«~ the' prol"OCti~D.

In ].9'12,,,, resear,r;!n.e:Wi5 dli5-~O'\!'erndl tha:lt: Hl]SO [{)t1!.t'~m~ dfpi1:~~I:'rJ"'ltG' ~g:',id~ ~1ii1 !lIk~jQid, 'lh~t: ,c'n~l~ttes (binrl:g b;)G,~theit") ,h~.v,' me-t~~, S'uc~ ,!UJ 'r~dioacli.ve :s:ttoirnlltiu m~ irund. dismL'twgcs Ul,em ffQJiWL 'ilhe body~ This, diisooi'!!1'er:y helped, v,~lidi:d:e

Ai'';:: t. 1 ~ .,' 111;1;. t,'L,,~ I, ~ .i!:'-. d I~, I, ,;,

,M.It'!.!IZiJA'], S I(U.e.-CUiy . ],w'il it_SO ou;~re,' pro I.'e'CdtUt

~,g~i~t '~~di~tion, cxpo~'u:m" ,Mom ,mll,vindflg e!J~dence' eam~ .in 1989J 'tltI:'Otlli,s11, Ithe' :~lL~, of' ,P,mf,~~:r- ,A_ki:_him :it;~) gt I~sbi:m~ Umvl~~tyJ'~ ,A,T.G$ic :Rad:io!lcliriry' M:'oo:i~]. '~'b~ A ,fuw 100'1:'5 'sarUelr' hl A-n:rii of ~l98fL 'the '~vo:dd:II'S '~'o:r.51:

r.' "

nuclear dl~:s,t,er.' 'OC1);Ur,I)M Ililt: a pow¢ir ,:pIa,nt' In

Oernoo)'~ in tbe ;(~inner So;~i~~, U:ruO'D, (now' the 'Ukr~rultt~)., i8~u"Qp~a'Ul, coun'tri~ :im,l?O'rt-M l~rnck ..

~,h-" o.ll "" '~lIl~' 'mi,"' .... .itro-m iifl""'n'm,"i' "" nd ,r'-::,4' It~ ~ .... t'll..\iI;!i ·II ~"'_!i,I"Ii.,

1~~'I!I!I!U'i:!I .. _Jj: _. __ ~.r ~; 1 J ~I!I;I!r.~I!!Iol[1! U_ll!lt. 1 iIi~~, III~I ~u Jl~ _l r-~

ple ,a~, p'W',~,!e(UO,11 ,al,p~I;' U~,e' :r:a,d~oitcii~r,e ,£:j!dlotl l, nu's. p:romp~tit 'PiroJessOI '~ro tu loo,Mud ~hfdlies on ,~,,':s, efft'!L~ (m, i~dii!i.'~_ed 1~l~]"al~~ ,~~., ~~ ,grcup ~f ~~, ·~~~s :f:W ,~ diet U~~t: indtuil,~ misor 'l:h~ olb~r S-;IDUP"',!:;, diet did ,n.ot. Th~' ,wat!5'

fl yr

U\a!~ were: ~;t .fed 'm:iio bad. n liver' ;c::aneer ta'~e ilh,a:~: 'was '100 '~;O, 200 pe:mlmt higher than, th,e 'mfi, ,m; t}l·e ,~,'J~ 'm"n.UiP, Un ~~, .~n'~d 'ibat Ith~'

o-·,-...;.'l' I ~~r·-.::

tngjUBi of: nil,e' milsQ..;flld rats ~,w;e;ro Imrnc' less mflamed [han. l~biO~' in, Idl@' ol!lh_e'.r ,pu.p,.

,A~rlIDu~h .n(D''''~' ~rt~d.~~ \vef!e very tm,p~sh:~'e,!, tht! ]-airg@;,r 1on,gwJte,rm, :~:Uilp:wmt,ldol1, ,~1111l,d:iM Itn;£l,[; '~,,~ mnduaoo" !~ J"!1I~in. d,u~_~g the 196Gs ~~d l'~it]s: fiJ:st' ,gledlCd 're~!u'!~;b~~, to mtst),\s 'p;lteI1i~' tla'~. as a :pa~lt m~dicIDJ1I1. food. O,t:ilie lOLl' 'ID~~ ,swmgj 'wmCh. :tl1dll1decl (P;~f' a)OOJ men ~nd

,\,JI\ifl;'1'ihbl'lLri ';;nA"I-'~j~~ ,-til:.. .... 1 Iii:k"i"'''''''''' 'lI. .. "''k .... ,"':t"'" ' ..... :: . .e .... ''''''''''l1.li;:1]'] '_~¥JIL.J~~~~, L.~-.~_t_ ~_Q~ . !IlWIi, ~ItVi~ ,_~'llv~.!Iii ,~iMIi.~U I~~ -T,I

,eveff da, ,'had {'eKflel' ~1.Sei ;0'£ (o:ert-a1fi ,t~: 'of cancs;;, The :msm!ts, 'im!llso :Showed ,111 :muiL:h lower. 'iinadeJ:liCe cf OO'lttfl1l1lfJ' :blE!i1ln: dh5e.1~" U~c-r MIto-, ,sis<t eernbr.ovasa.dar diseMe:... and :p~ltj~c: ldcerrs, ~~i'd),",G tbose' who 2t~@ ,n&] :ooup~,

:1:0 ~b~, ,td.~ ll~" .a 'llf!!a. (iI~' :m6di~i~J. ~~Ii('h;~' e.rs, ~d J.mp~j's TohoG Uni'~~uj,ty di_sccrveroo:

Ulalt: mim, o:lnrmill~, ,a~, ~,',lJJ~1. ~~~'--aJ fatt~' acid.

I.~ [I"

'pfOOtteed during' :~erlllmlnltl:01l1 tlw:l' ,ad~ as aJn

!tii:'~~f~nti~~~~,ifilil"n';' 'IlU',~ru;gh, U~i~ '"i,!;I',[]Ifk~ 'fe~eat"dh~, jleam~d. il_l ~'hD ~~,JI. ~ter m rig,o, is ,mliIde Olill:y' d:Ulfing ,E~c~tD.'l~OO~, ,L~d l~i! Iman atno'unrni Ul;~l~ ~ :i.H.ge.s~oo, in, :mis~i ~p cm~l1d ea~;;oel ilhe :bamf1Jil, E!~ts, of' .nlooDne iliricll :mul~,~lIJ'!Ii$ :fr,-mll, cha:ned 'Uf' 'bU'nw~ 'm@il:t.

,AlJoJt~e:r' Pl'pW~na]1l ~ttldy ~i)nd.ud~t 'D:Y' 1t1~1 U'nj.~j~~ !~,f.A1I~l;bal:tm ~lt. BiLrm~ngh~m~, eomp*C1 'Meat. ~~oor milt!S among fini~:-,8.eDe!'atiCi'n

:r,a: ,flIi_ _,' W ','j'e.l:l w-b" ,"-, ;---,; 'i-I-~'''''..1 I·':. '-r::.;t,- 'WI-"'"

,l--~--~ _iI1lH!i: ~ I!~m_~,ml~' ,O"d'l __ ilU

"-t'h' 'k--". ill - ill' 11-_-' L.._;i~ ~- ~..;a'

l\\'l_': iSlWI~!.;l,~en,~, g~[n~l;\ldnn&, -, :1itil:'S'lIbllJ!il.1S;Ii;,O\-'\'IWI

Ith~' ft~t· .. g,-e_~e_f,!lU'Otl ;rou,p h~d a 41~'pel!C)e_fll h:.wer b~as~: ~noe:f' :r,~llle II~iln llle g~nemtiQ'n.s, -!thaI: :rv$~ow~d,; Re5eaJ.~hm theC!'r,~~oo ~!:~~l~ t]l.~: il]'p,kaim. Ja.~'Ulese. d:i·e-.t'~l whl,h :ifi~~lud;l-i$ :mj~so .. 'n~tl~D! :!i~'}~ Mmcej tlJld ~thfr' :fCrmimltedl :sof ,(ooo,St '~ ,Iib"¥a '~, :~pl,nsi.bl.eW_~ 'the :1 ow er:' Gi.nc'H ,m:te am'On,S' t1u:'i' ~i'r,s~-,Fne-r-7,jJt.iO\l1, I~P' .. 'wboo~'

,CO;IIUliLa'm:pl'illan. of' ~]le5'e' ~'oOOs in Japan lI\~a~ 'i:rt:igher that-, ~fa rer, Ie" -me -, ".

_____ ~ _f ,_,_, ,ij. rile , mn"

nile' :res!l!li]~ ,~,:f anQithe~ !itud'~~' in:v'Dlvin~l!" 'rn;l\C',f'

*' 1r'

:20UXHl ~'ap'i1ll:lI;~ '\¥OHfft,f1'U w'em puh~[:sl'i,ed in t~,e.

~u:r.u~ 1003, is~Ule ,l]f' .1Qitrj~tji fjj' ah~ Ni:1',! ia.i'i'f,d C~"Ji'-tt ,lu,~U~'ldt:', The sttldy- sht:nM!~ tUuH :m:isot§ pf\e~fn,~ UV1~ eff"OCls a.[;11 i nst 'bma sl: rn'na:r n mJler'P.a~eti 'with. ,dai]~~ 1~~}fiI$Q lll.pU~iQ., .r1ol"' the' g~,p Ul(iit ~~~, 'Il-m!life' bowls ,[I, dlN%, the b'reagt Ci.U~~.r 'ra~G ~'f'as,401 per-

- -

l(eJ'll~ rnowe.w~ Th~ :stud v oon.ch.n:Wed 'lhi1J~: '~OO(J1,~'

...

~!;LmlpliO\n of :mi~(!I, SOtlP 'i1nd. ,i~o:flavOlilllS\r- was

'"0 ,~~~~~~ , ,;, "L-..:II '_, ',.:1... ti.t.. ' -' ~.l, ' ~ ~ _ _._ --"

.~tl!i\!'~:~,J' iJ!i~~ ~!!"."'U, Vi!iJ U:~Ui!,~ ~;t!!.. Oil: t!u,;:a~~ mn-

eer;" bl.b~re-s;~~n,~'dy~, ,t.he :s;tlldy fQ~d. mlsa ~

~j, ~ ~_r~

aJfi'~~~y ~,!) :~ mOre e1'~octi:!le' in, 't:roe:as!l 'canoer' 'Iin~even:ti'OfiIJ i~h_al!lJ soy .fnod~; in '(!I.u~ra,L The likely' 'l.~~(11 'is illuilit: SODle 00:)" [GOds ,[lire not 'wry'.high

'~"iiflil "'-"!I-',;i'!A-,- ii4i,i!JIL!i.-:i .... Iti" ,-"_.,, "if! ... -""~~;' ''i; d. i., "',iIi,~,_j ;'" I,.L

1L~11~. ",,~~iIi'I:!I;,'I;'P,Il'~\alli,l'~~~I~,~ ,~IJi!i·t.~,'!li'yJ!!~ j ,,'~~!l~~!':""Ii,l JJl t;Jne

fonow~ disetls~~'on"

Otuing Ute 11990s~. all ~)1;pl0;S:~Ol'lll ,of £)i(;ddn,g: '1'i~i1IJl'd1 ~'li~l:t:od ,to U~,~ le'~ tr~o:rd.ilf!i!iI.r,r healilh

r- ~

'be(u::f.i.b o~ soy ~ood:s in. ,gll'!!'n~] oold m:ns:o' b~ 'far: ..

tiCJtdaL, fOIPIDatio.ll studies in .la,panif ru~l rand. SfuJtgltpore' :I:ink'(::d, lower :mh~, i![JJ :SL"'V'~r~llt~, of 'Wtt:ef;" :~rrtdu4~n,&;: ,lddlnce.v~ tdeti;rui:J IbK'lls~',!' ow_ri.. i~t[ljii ~d, ~o~t1JJm ('fi~C'et~, '1!,;r:iI!'b, tl~~ ,c'O\~mF;~iolll

• ... ,~. Imoo ... A "t';;:""n'" 1 ~....,~'. :t_~_= --'I..,. ''iIl''U..:j:"" p--1L-lI:'liI,~~":1 .,.",," . --,

ru:;f 1L~~,aIU' '11liLr . fl~m, :~1' ,lUo;~]~.J [, ]]Ia_a!l :: ~LU.LI,I'r·i~1 ~~1}-~~1l,~

H ~I' - -- - - ~ iii:l., - ~ - -- '1-..,:1'. ,it;:' ... .:i "it. - '-"::~l- - - iL"~~lil~ "' S ,S; ,~n'io!!Uuu I~.ue' '~,f, (.II" dJ :u_a:!)y, U~!? i:'!i{Llw'lj,"'ri!f :!l.i __ u~:,

in 'm~l; I~Dfitaj $t1!ymwilli'l!: .. SGY sauee, t~01.pehc!" ;lnin 1e,''I4en t-ei)l;I~umd ve ~~~ab:le' '-'-'-'D~l-:'fi, (TVP), , Th::.,v

--- --- ---- -- -g ----- ,[pI1_ ~--. - + - - ~J'

dlisCQv,e:;rnm tl;ml: '~he,~; food,~! cotlta:inedi. a m,~[l !QUlini(:!~'uado:nl o~· a, PO~lil!1i'i aJltic~n(ie't ~g':einlJ1j; ealled "e,pds'£.i.n~" a phm~ ,oofl~~\L)~e'"

A'ceoru mg I~!O ,!lli_l'!! rnrt~de' £rorn. ,tll~!e N.a,tiotl al Ca:nt-ew, J~oolitut~ ,~U'ILd ~~rd,l from: Chlldl1e11i s Utd:~e:r-s'i,Ll :H~,:p:it!)]_ ~!riIl :H·cid eU;!CTg" G ~~,~I,1'~!i1In.y~ g~nt~.s,t~in deH~~e[s aJ ol'e--lt~vo f.'l!JPch tlB' GJ:I1ICer ,cells" Ii: J:i~duc~ the le~'lJi";s; iab\Uity to ,~c:r,m :l'iHlliW' blood v~~Q_IS, D PlIomsS c~]II~d ~',i;r~~i©gt{m:'jisi it

!jI:'!so ~,U~"b 'l~e oo~[':s, fep:~:udi~n mechanism .. \V"Uhou,I' a. Iflli}.'~"!;·in~ 'iblooo, supply or tll:.e ,t!lji~~H]I' ~nl ,Gelm!~;[,I1L~: :r.1C\~· cells, i~bt.1 eaneer crdhl, 5~m,'l~Y' sl'rlirfurtk and. awe.,

N~ew~' $h-IJ:lJi~,.haJ~',d~moM~I~;ted ,geni,~' sbiJn,j.~ ~:bilH., t(lldgsltt'Oy ca~~rr cl~lls,~, Mth,:Ill ~I]d ~ut, o~ Hro boo'\1~, ·It\i''h~n. ,lidded lID eultures a~' sldliill

- ~.

can.~I' ,oGimls~ as w,po~l~ in. th.e Br£lisJ~' Jt)~'t"1id ,r]' '

G1l.it~, :~ni~tci~l ~~idlv SUa;iiFir:essea (:Ii1':'I"i~,\i"i:'h, olF

Di~-' r If ,t"',~ O'""'~

",'b..,., ....... 'I'~:~ ,.,."Ii;..';'If'!iU;., 1:,...~"'II,'"" ' ....... ..,iiI;:.illi; A """d·:·1 ".,;, '''''''!iil'''''"r''' ~I iIIJ,li,,"' "-~,~. ·~~.iliIUIl ... iII'~ U_O~I~ ~ ILL!' UJ!!O::" ti , 'J!,~ :, ,U ~ ,i:!'Iii.;" ,~. ,liM

dlhtd1llnf :sf;1J1djjft$ in, lvliitll ,~~,;I£i, t'~;i lffin 'Y~riiJiilIl$,

~;

l~onl~ r;;;~ I;j"'~ ... ,m ... """", 'b!.~ ¢~.:I '~""ji'i"i"o:"" _ Lh·"" '~" ~,~, '. j' .• ~, !Ii . _ '._ II!.II,U "'0ilI.1l!!;,!!,;:~, 'rI!'1I ~,o;; U",U, ~.~!L ~~ l~. E" .,'~!ULi,!LS .~\' 1CJj,'I;:l

~lH1!1 ~m~d I~'~ea:r'~:y dose, depertlcd:ent 'The 1m([,R! mi:so ln t~~ diet" th~ more ,erfect~~'1J it was In S:lo1.ry~~ or ~t()r'pi:n,8: tht~ eaae if grn~'!!I"(~,-

Ce~l~tlebl else '~lu~'lps; p(reve.nls can~r ,~~U gr;ow'l:h l~]th~r.'by' ll'll;~n:dti:n.g Or' ~c~'~W~hig;, e~no~r-ifi~a!~~ :ge~1j;e<; ~ i~he' bod y.. ]"I ~n'IDdbffitsi' ('Or e~rn=' pie", nu~ '~lcllv;i'l:y aE ~e:r.t!]~:IliJ '~nzyutcs created 'by Ql,j'OIi!g~'j,~'~'~- ·g'~I,lei If:i!.al tr,igger (h,e' devdjElp,ment ibf ~CRmc' Cilm:e,r' l~ype..i1!. G;o~te~;f'!lla'lkl ~;d:i:\~all~ cula,~ln, gl!nes, 'lha.t. t:rl"g.er eaneer C'eU~ to sel f: ... desl~lct

5de__I1~'~' belies e I~m.l t gc;IlJiste;nl lJike' ~ver~~ other :piLf!11,t: (;O~~tlPtJ~ds, •. _ led pl;r.,ylc:rsl'ra~fl'I~$i', W113y' 00 effGeth,,"2' tln bo!~~~, ihOrlll10ll,i]l ,~lI!iIJd 1110'",= !hD~_)~!d ~_j],~~~. lBeca:u~e of: dt~if sbnili,:r ~~o:Ii@(Jld;a;r ~tnJdu~ to 'bWl'~an l~b:iiJ]s~nS~ phy~ i~'~~~~j\~:f~M ,~;9(ffl;, l'v(J.)'k i__~ t~liO ·li!j,~,V,~., lChel~ ('~]'iJ

~ . ~

bloci; 1iL,~' ,efr.octs 'iO(f 1'00 much lestrog'Jlm\i aIle,t;i~t;,

i;n:,'tT: (ierinr~m, :5vrnnl~m~~, .~ch ~ , those iNf.f:~~i~ ted

~ ,!If ,r

'\lith pre,m,~nstmili~1 :s,ndmalTM! (~5l. ,ruld~ '\I'h~FIl

estl'O,g;-en 'le'V~is ,i'U'e 'kmv~, as, (h'ey' II fiE; dud:ng ,i31llliCi 3Jit:e:r :In'ello(nau's~'~ 50V nlh,vf'o~hnfZle::ns blnd t (ii'

;r' - II! r' Ill'! a

V,a~nlt '~~geft!j ~ft.U'rs., ,~nd :h~lp re:U~\fe· ttJm=

if1t,1[),1], S,Ylll,:pI'i]tnS, :s'Ud~ a .. wood, swing.'S ~uu:ffi hot 1!]1t8hes., li1gh ~e'~l,e'I~1 a' ,estm,ge~ h~~e' I~:I~~ been, i,n~edl Ii@' 'brleal~t' .. ovarifnl .. u:teri.ne, and Ic~rv',ieal canoet:~, D.1·bk~(_ikiug estro,gen u,ptia'ke" g fI~tdn nJ.nd ol:her i60H.iH¥'On~, 'D'U1!J~" :h!t!~pl pr"V!!tlt th~ hQtl'[tl()r:t~,~ared, C~rtC~.

lr~ ~he' :nrlcl. 1990s" '~tt~ ~~h'llio;nilli~ C~l1;c(~r' ]mti~

tmb.~ reCllnmten,d,oo miso ,erndl oth;~r .sOlY fu~ds ~ont~iI~il]~, '~oo.fun_;o;llL~, ~,o, :nedp '~;rot~c~: ,~,g:ajM,t b~i!jt MiLd 'p;oo5t~l~' c~_n~,er:;, in, ~ildHio:n,. da;~! !o~(f'!,~ sum,plio~ I@II ~ ifoOO_s, l~nd: :i$o:l1~~~ hasalso :~H P ns:itml.vm:'I1.llim:&ool bl Winmi~OO, nmmta'~, fruJne-

"I" r

tiolfl, srnbilizoo blood 'SlU\&'lr. l{!·~)~'S in di~_~:~_im,~,

eInd. pro'flfi:i~t1H ,~g~Jjt: lO'.St~tilitJilis. ~ ·~tef:est ~nd, ,~dt1!!JL.~t Olli?~;r ~~f:I~\ron~ r • ma~; ~lb~d, in ~ £1000, af 'both J1lD:hual and s"ntmtfl'li,c:; s,eni.s~ teln :S'l~;iP'pl~me:~Jl'S~~ blClW '.v,er~ miso 'l't!:l {lWilc of ']I~'5 most OOIl~U·~~ :1:!!la!w<Qd Sil)Un."e!.

\'\I]:lta.t is. ilt ,iI:'L"j;jD'!J:t Hu~ ;S~,y'beil~, lhait gl~~ ~~, such iJlas(hb~ e b~l]jng Pl"~~f"ll 'Th~' i;l.S\~~t mav be' a Ut~bu~ll'ffi, 'i'[) :i:ts, ab~lu.lihllijj,{le~ ~tf ~'fII~"

,,'

venes, '~~I'lldt~; 'genw~~iml and. da~tb~i:n~ lfl,;r~,Lc.h s,e;rv'e' i3JS, na tural 'PesU cjdi!S" Dr. james 'D~l'kl?:~ '-U' ,~D- .1:\ .. 1,.._,..~ - "-'~'c'it 'a,~-:-'d .a, ,~11.:L. ... ,,~'1111""'" 'her:'ball - ul~:L.o.<; ...

. . .:;:! _ ft, L1UlI;an_~ '!;!:rt __ "'" !CL .Nlh.!''''' ,I,!I ' __ . _ ~ '1,1 n

ty .. 'h:ypot~he$lze's ;.h;l,t' t']-u~ ~O'yb~&nts, abu.ncl.lHl~' mllrut1i~, (t;mglcid~ '~tDlk, ~og:e111lil:~1:' ~fl1,e~i> e Uca]illY' 'tv e~ll~~~' the~r :nedidn.al ef£ect9 Oill 'h~''U1S., In proted:ing tite ;scyooa:n bam Its :t1al~tn:,nl ~!'ite'mwes~,

'n~I~'!~~ n~'N,~'U' 1i.·''''~lru:'l' 'ni ....... "'~·o.!Il-..:Ii 'm' ~nil'';:n,oJ 'w;j'~'h "...-'n,iI':O ,I,~IL~-J ~lLiIl~ ~ 'lhJL~!Il1hl .lil!l!ll '!Il'!E; ~~II,U''!I-~.LI t;~, . _ h~!iI~1!! .N_IILY . _ ~.~: I' ~~1l1~'"

of 'lttii :~(;M;:t efledh~ '01r:d1dM], f'rJOd s,

T'H'- 'E 'Cl'O·: c'L- 'r 0';" :"'F-:- fE...:' D'M···· ~N~f····T· :'·~·11-! 10" <N-]

. Ir\..' . ~ _ ~ ".' I _~"" 1_, ]1-..1. . ~J 'I".' I ~. I

IsOna:VOllJe.s ar.~ fUlmd. m :00.0.51' soy. iProdU.l~ts, ... (1lv~n, 'T\(p; 'll0\VI~l!r'~. m:~ lms .lfknd' !iID!,"1fJl'~ ,'~jn~ nfJ.oJ'(1" :is.(lflaf!nu~ H.rru UI~/FN;),ICI\li~tti s~y foodJj~, U.k~ w.'y,mHk and tom .. '~'Ylly?' The ,~;fi~"ivc:r. m:ii~.s :in mi$:~;':~ .f.~irQl~ntaHoD ~'es$, which iIiiJ~re1~S.es, :isofla:\tone OO]lJcen'tndj(J~ ]~'vm ; --yb~'m5 th.at ha\-f;~ fem;itJE!f:Llm :[or as liiUt~ as, ,FUJUT' m.m~ils! hIl1V~' ~igrnil]anl~!ly h:i,g'il, J'evdts, 'Of ~!iofJli~MU~~. A ,GJOu.p' I~.f 'USD,j,\ sden~~ts, 'wldlrMOO, 'It.hls be];ie~ 'when t'l:u~y e'Om,P~lmdJ ~iil!M:OiunIS 11)(f' L1fu~ i ofltJl,'YO\n'~, :get;1.i!il~i:ll, a rgd d;a:id~_etn, ,it'll ~ '~\'[dll:!' 'I1~ri~l1 of m~Si' ,and :p1al!rntl~. Th~]r rnp:ut", 't\"IIien l~p~~_..wl ~~ fi~l~t .. , Hf~~ ,(l: A,r,~litnl~"il~ (l.lm,lCJrJ,e'JJI~i1·~t M'~'iiid'~J~" ~t~~~, that the '~eveffi ,~;f Utese L~n~'v,i,]'n~ was n.:rrty' lhn~-s h]:g~!H' h:1 ftlrmeinltoo, i5()yib~ans, €s~ryb~iUl '~(i) I[Win 'b~ du~' &lma ,iUIilcn.aillt oJ 'dly '~"

'f'm1her:mom, n.umeroM iStudiies h_a,ve :snown iUila:l' ,f'eiune~t~nioll, ,~\f f,oods. l;y~th ruactobadILi ~~~ the (juantUy;, ~vaUIl,b~mi,lJ' d;i:s~t:ib,niqr~ a~ d: U!'SiPl~~'biiU~y of' num~nis, while' 'Pro~~118 ~ h~~~UI,1' pH ]1'1 th@ digestiiv1e s;yslt~'D,'. '\\11~~,t~,s ,Ql@iTe" lal[loba,dU~s {~rn,~'l!biltio~ :kJ.lb daJ~-8I,eroy:g ,pa~h-o,~ ill, $oodls, both 'be~O'~' -they ~ire ~ten ,aJ~d ill Uu~, :~J1!il\~mal tliittt •. (m}~' ~st~d.1~ _pu,bti£l!hoo: ,~~ th,~ Jb,,~lttls ~f.M:ro.'id,'rw" :n:.~ the elea:i~ use 'OJ fn.,"G2!~ri_ed ladohad'U:u$ baideri~ ,for' the '~'tme-fil' of isa[m~'ncl:~lO<Biis!, :5'hiS\~Uos:i~{O and a:ntiibi~lic"ind.'U~ di!lnh~ .. 1lM'~ ~fditms 'w'hy ~;he~ tYf.1;,'S ii]!! ~~imlented 'oo~ ~~ used '~l11, iUtirn world i~Q,],unlrl~ Wi pnn:r:ent, Illild trga:~ various ui!lJfesltin3J.l w~om;"

Dm\!fid~~ 'ba~_ria. . .£outOO ~n. U'U~ sm~. intestine' are' a1m effedli''IilIQ: :m, ifiS~tin.g oondllion~, ::!llUidii: ~ ,~~tlPaJtii!l(D~ ~iI1'sf: :mf'idi-OHS, ~eil'iIil;_didk'lS;i;s)_" ,ai~dj ,!a,~l05e' :~ntole~~.oe'" ,N',o,w ~rcih. "liS '~!r;l~ nlng· 'to 'S!ugS~t. L'h_41ilt ,m,me :~ndlr' 'bact'e.r:i.al ,stra]ns, ,tna]f' mrnilla,t' ~nQTe s~,iou~ di~~~~ such ,il~ 'OMOfia'r.y hiBlltrt. ~, and. era.Deer.,

'Wh~ ,th~ ,~:it' ~,~'e' b~Ule'it dle' .food, 'W'@' sal"" n~e 'li,vi1ter \Ve drink. aond 'm~' difUgs 'w,~ ti!i~ke UPRet ~:he d~Uoate U'iti~, ,~f ,men(fi_y to d.an:;iI!rOUS h1c!~n~ iin our cU:gestiv'e' ~y'S~.eQ1J! >enz.Jm~ ~~ 'pl!l1du~. U-~It ean clli)Jttg-e m~ 'by .. produ ~ iO'£o d:i;g"estio:n into tan~~;u$_mg' tt'f~. ,M:~'~~j' (lO(:e ~~f ,ib; 'fila.bnsbed, :i~, l:he badly.. m~dly- ~dl!ria can :n'C~p des~J ,mlm-O.~ 'eelJs. ~la_fi~' 'f.altit1U~; ,£~ h'ioob :bt ~:h~ m]Ci1lrnJii',~n_h~j. Dycih ,~ 'unpas-

e B _

t~, miso, !~n, :blt;~p ,mainta. ~, be'al!tl\}' b'~l~ ,atlm' of' wam_iI m your' ,.!~1tiv,e' 'Inlt:lt:.

:~.~mpoflt~!1t:s, ,~f the' macro'bi~,tic di~t hilV@ ,~;uivo-call~-d 'the' L~lpo:rlrtnc:e 'Olf ~b~ p,m'hioHc e-ftec~; '0:£ '~npil,~b!~ri~oo m.tso flJi[' d~cad~s,. 1G'~:u:g@' "~Nm "j1l;i~ ,!\t,n.t· etbrlm~. pm~esso\l" of. urolo,11 at (jeowp' ~_~~~gl'O~ U~itl"ef$~~' 'Medi(.i~ ICenl~er~ hil~ ,p,~ntt!d' 'til ~11:e: N·atk'l(na!l. Cancer. ,b;lS.liliW't,f' ~e¥'er.iilll 'C'~~e h;b~'~C1riei ,oJ b!nnln~l ,~neElHr' pilllf.ien~:s 'W')U~ 'h~;l!'e :£11 ;tied co~ Y:lf:n'tffion 111 ~:rea.'lmenlt~, 'bu~ lla~e' fuutld sue .~~ u,si.n,g: 'I"he

'''iii'\,,' ~A',. .. til _'.' ~

_.~. dE, ,.-;O,USO, BOON,

ma'"l'~jbl'Ol1'iJii:' diet as, '!be mmn, tfe"a.l:Me'n,t' •. .Dr.YU. ibeUf.V~ ill m~'y ~ Ute. probiotic i:nllue.ru:e. om d1~'

- _

• ,", l: ,,!:..11 _.,,:L - II' h- I,"

:nu,'!C[i'OO~rga.:n'lM.sm$i ~1'1l .~'OO~i.S' sU~,n as DUS[) li:~~.~'~ 'illS,

:~p'J(ll~i,b]e {ill" t~ci'f ,1ln.ti,.~U'L1T't~I ,e<f'fects.

Comn~ry ~l~art disease (C'HD'l ~s U1I!e :mI!liS~: cum,= :mol:b, fO:i'Uiii {)~' hearl' d:~ooaseJ' ,i\f~iJi.d tne' number-one !('a~se '[aIr dea,~ :in the' Unlirod Sta.tc~,,, I-n O~tobe:r o~ 1999'~, 'the Food and Dn;.B ,Admlnl~:tJ',~titl~ O· DA) ,~lH]u):riz@d :m_mlur,adurers 0$ .foods, ~:Ila:~: rontabt~d so'r' prolein. t(!; ,s~t~, iiiJ~ p,rooiUf~ ]~~]~ ~M'I: '~:he' :f~ls hlil.'p~ R.~u~e the ri5'il~~: lof ro~n~l13J.'y

_' .1

h~a_rt disease. Th.i . doci~ioR ~~s based on I\h~'

.fint:Un;g5 of ovJtlr [fifty ~dJ~lntiti.~ $cbMj ~~, ,~ml w~i~~~h :soy .,pr(]te.~n lW~ ]ifli_k~ to ~he ~o'",1\!!']"ing gf vol:h l{)l~]_ lb:lIO'C!d, ,~o]es,'l:erol and. IOll'\i'"-densily Upop~ '~ein~, (L'Dls)~ O¥" "'~bacl.~ chrl;~.~~eroJ-·l~oth :pro~~oo ds'l<, ,mdo[sFo[' CH,D. Smd.i$ :M'l.ir~ ~dSQ shown U'Ut ~o:ns~j_n,g; '1:\ .. ~,etl'l:y'mfi\'e :gTi1Jms 'CJ~f soy :protein, p~r' ,MY 131!l,pp'li~ e.~~lu~;ll ,~OJllliV'OfU~~, to 10Wf!f' 'c~~]~~rol :lev~']5. TbJ:s ~ .a:bou~ the· ,sam!.1 m'D~tln~ ,G]'r i'SOB2IJ~'(jns. round i:n 1 Y1 h;!iaJ$,~'n$i of m'O" t]u~ 'qjufJ,nlily 11500, to :m,a~ke i1l;lS~ Ol1Je. cup oJ mise 'wup.,

Be.5l~d,es, ,1.[DI\"!n'f'e.r.ing: ehelest _ ml diJ1~t]:r, soy imfla vones :Il12l,Y redllLlce blfiQd, 'i!:I'Ol~tnlllt1' r~'Ud:ng :~h~ 'risk (.]\f heart tl.'ttack ruu,~ s;! mk.e'. They :l'Uilyalso !pr~'\"I;~tl t. fhe mu]U pU:~lio:m!; of cells th~~: :n;u~b' ~jJp !l ritJf!ry p~:i'1q!li;n~. IOU(u~~r in~red.i(!nl$' ftlUild. in ~y~~J1Jli' and :nn1su c;~:n. ~'ISQ :phi,)' a roll! 'i [11 :mj1.rmg~ng bruood: chQlest,~[o'~ rueve'k;,,, Ilo ,t~d;t 00,]1'~ns A(:\e' nne' of njlJl"Y'fe'~:~ best sources of ,1~U,h_in and linol~].~~ic :add,. ,,,,:ruch. p~il.y ,~ 'lmpOirtant role' hi, ch.o[~terol :roemoo]iiml"

M,ISOi ,AN:D :~t'OO'D rKE55lJ~E

J-li,S;:h 'bl~ 'P~s11r~'f \vhi.dl. :i.i.lC~$ dilie 'r~'k. of ~to~!~. ;=U'1ld. he~ri and .k~dne)l diSi~4lS~\I' i~i a. ~~d©iUS

'pubUc be,itlth (JQ~Ce:fll io~r :mUUorl:ls @I.£ J.\,m~f.irn~. m ~dd:il~C!ii1, '~~' rl..sl: ,fadn:r::~ sueh as ,ab!sruty, :g.e~t:ks.;, !lJ~dl djet~ t11-e' high SCd]]lIljLDl eLUI,I~ll1ln~ of :foud JrnliilS tt1s~ ~ [mpii01l'loo :111, ~b~fr~'~:~-ed b~ood pres,5lUe. ~oods tl~I~',~ ~~!'iSI;d.~, higb. m sodium r such as miso, ~tm 'i'1pkaUy :no~: :r,i:tromm~~ded ,~o(r, ~GS~ co[u:'Gmed, '\.vith thei:f,' blood 'p~iIJ1Jre; :1~]iOl;alf!\l'erl!' !C1C](f]C!ii1!'U,':ll nbo:ut d[et~' .so,U~m, :may iiIl~tually be imJ '~,rnd ~1Ler.lD"i_n,g/' R!!>o!!n'~' 'mJoo:ic-a:~ :~Il~, and. 'rr--ad~t]o'll!1llJ '\~isd~m '!)lfrM' ~h~t: ]t: is :110~ It~e Ii'UJmLOii,1:n't: !l],_r ~odJiu:m ]ri, ,the cUi!-t: thant is :l:m;p01'itan.t 'but rntlJn er 'I:~e bal_a;nce o~· miHe-m1s;

- ... _rii.., - - - jI,.- - 'e , - - _ - - - ...... ;- ---- "'a'I"'~-'-""'" and

SUuu, as pO!Lj[JH5S~I!l;rm;ji IGlII iag~~;nJJliljt !!i. :_. ji,;~W~!:M~ '~~,~I~'_

~~.J':'",'rrro",1 m" -, '-t~';jij; I;;., ... ~'v II'n Iii':""..-.!t, .,-~~_.~.'ii.., h- ","," .,..'t.';<!i;I'ieRf"

~~~l~ l ,_~~:.~ ~J.!! J~-~ ,~_~~1~J! ,IiJ~,'I~!IH~ l ~'~JLb .. i!!·!if1l!',"lIIl

111. dd' ""'- ii' di ~ 'I'..,: .. ,'t" 'I n'

h:~~t !1I!~.Lmg fO'~~~~iillDW:!i IlU 'ElLiN! '. l!!l!il~'j! '~\',I:UbIIl ,1~~p!J

relex blod VI~~' ,and :!:I~,IOVIe. sndi,um, .&om

iJi4.,,... b' I,~~',:i , ... .,.'""" '~~i """':;' .-.t;L_...~~", ... '~m- mj"''il.~rlll1l!~ ~I''''''-r---;l 'r~:~~: ., .ILitIJIlJ-;I! !L.1U11~IRI, l~ 'lia II.tllIl~Uj,¥"r!&ii I~!W! J-'~~I.J~:lIIjl~D Ilk'. j~,

,p~~R as 'fi~~ludng sodhuD, il1't~d,~e,

,~C!I tiiO'up m1llde. 'wwth, foods Itham: .a:[)!' :high m pOtillS5]!,!J1Dl~ :magftu~ii,'Uim;, dOd. liCfi~d.u:m.. SUlm u

- - '!I ... , ...... ' - iC!: ... !:.. Ii. ~ll J'!_ "Ib...'II. ~ , I ,..;! " .. 'I""

'Wil~!I<ILe, ,!:~u :~lOC~ !~ualll ~1I;,IIjII\io :~,f!:ns.\l' ,i!it'ltu ~ m1

has been :5:ho~ -tEli iIJ~milllllil.y ~D"!l1'iH ,hw,!l'b 'blcod, p~llmr.e ... as ~V& illi~ pr.eVe:Il:t ]I~ ,If:m:. o~tmins '~~ prop[e '\l!Irnth :Il.orMal, m~~, ,1\ fou:t-'Y1INtr swdr of I, ~:ldet1y - ~~[J~~~ :n.~~ ,~n11!,d: 'w'Orot.~ wUh :na~i1'~ bl!~dl plr,~,:!cn;u)eir r:D:n_d~~tBd; by [tl:'J~ Sdu:uJ'~: o\f

10 - 'ef1l1l\l cho~ rB'le ,01, ,1I!td I~ only stele ~, ~'d ,'b@,fa)eJ' hBl:'rl I Ii§. '~M@ ,or calm ,a:_~d weil-bdJrnI. rD~ mIl,. a da1:1iy ~I of m1!o soup Is il1J1'~t _ n-~IY ~" ~ R'$1ll.Il~1 ifi~ \!¥I'&1~ Imll a 'dtltl!lI'f period c tl!iir! • Repon; cl ~ I~

w hlc.h . I Q~ I ftlllil I . ~s w r,. IMlsh-ln Ui1

ov if"'~UKDI rd.~~"VI ' !h~ d 25 101 4Or," ~f, redll!P;o:il[ll1 11'1 IQ!1II Jy ~hr _ - Dr roUIli mfin~h51 (~n mm1, ~. m 150, WH _ Q an D'ilefal~1 na~tal 'mad ~Ie r.) unhe~_D-fe I mnlm ~\IIm ~tM g,aod I Add1lng!Om hl'~tAk mu - rDQfiIilr5,. 'wakanrn. • ~Qru. i1ttl'lill '!iI'CS dbl5 adrJ!l'm~ B:s ~a\\!:Of' ,rund medMnaI va.lue mven &nJta~. w,e. f1erso~ly kJiio'llrY or cases In wbb:h daor ,~f1el Ide~· d ~ppe~ so d ,amaJt]~llIly that tll~ p3~~1- claM OCt UlIJld um bel . ~ mil! w ltl- ci.Wcl I1!tESfGd' to be 'Ce:itaJn.

For Lmverlng d"ro1 . l all, ~ m,v - a dlIofm. illtU:;:iIt td oonv8imdfJh~J 1lm:ll'a1 ens IIUIld l~lb'h: sfd r«b 'D' :!.[mp1J Iflicorplllm mlM ~ ,Inm your d~ly td r - t. Th; ~r5h;)fi Jil you.s.

Lo- -_erins Hallgh, ICh,ol[les'te,lf'\c,~

C nv ,\t!,II'l. I cu~ ~~s - ?

0ne lfilli IH· e A_rnerfc.MS has ~~h dl1l)!ilMtleM!. nn~ rre_a;tlfriilg 1'1 ~_as lltl~m a. bl I 1101"11 '<IoUmi illId.usby .. 1111! mns'l rr-~UMtJ:r presdll . _ mmh~alf ~M wr IirRtsh c~elt!5:tJ!~'tl'i~ ~iliu: '5tu.tfn IdnJ,

.u p ~~or ~d !OCQr. ali 111'0'1:" illlways effecd, •

n whe", pf~~ . VI I1h tlJ,e;ral}' f m

da~.oM d!iil d e J. 111 ey ,~ rli:§o ....,'moli->H8I'

$1¥ie-~~".5 aVI~ m~ l.s • .yr S I ,SO rtl men' I • FlILlllthel'lRUilfoe. these 1iIl~'CatlOn5 cm'ailt w:im ~~r.E!' s.]d ~ 1~t$1 he mmm MI mm mt!i1Jil ~~ dbdDmIJlil«J pal .,~ mrn:&I h~b@.u~ back ~eiin i 'Ind~~ Ie !i'll, 1 I ~r,ilmp5, "onst1i,_~itiT:~:J:1j,. and laUg1l.\L-e. (0 l1iie' P:r!OdJ~ ~t IISlaiij 1~\IIeJl' Se'!oI'eft ~ :sIde ~rt!trsn M~l!e seriotaS sJde -moot5 eamI ~I!1K Clln.1e IIveiJr liliJiiI d mul5d'~ .dlMrili1iS;:- m MOrH:vt!!1II'" 1D"h~' d~ !5.hO!I.fld not 00 li!.1{e\O b}I' d,1I dr'eJII , p~gfh1.]1.[ wul!fif!fi .. ,m' those W~'!ll M~ b"reiiS~~ lliil!J '. 'Or shmlWll.d ijIJi!J [be tak.en m cafil\blmUcn wrlta ;:lfrita~lls. ' n'~ ~blD'R(§l" 1!ll:rnJ 000 ~1\!lict!f:uJve5i. . .-d Q:1U11'1 "r~Ins.

An ,I! rt!dl/V~ ~r marlve 110'lIm I! mmr italians IS .I~ sal1!r .. m ~ I~ ~p.erl$b.lre ffili!'iYlIS af

18

Medld,Re, ,S_htnv,a 1lniversity .. Showed ~h~t ,two daily 'bow,[s of ,ni~' :SlO~~iP' :made 'Mill dn~ :ri,gill't c'Ombi~1rti OlD. 10i;' il1~ lents, fall pm'll~fit l'he d£v~lo,'ment of hJg'h blood p~~ll~,. AfIft-O'tthe-r: ~iliid~ll"':')',ea:r sfiudy o~ ,a 1;a:lB~ po,tda:titIH nf. Jra pe.r,n~ m1lHl, ,~' W1omen, sk((Jl"',-ed ~bal th~se' '\.'1110, ,a'bstai:n~d :fmm, miso soup 'had a d~1~;h ~te' :fwill 'm~'h blood ,preSSUii!' ,tfm~ ,Md a :trwlf tlmes hiS'~-;f' i~an ,ri$101 :sou,P' dri.~~r Ot:~~ smdies

h ......... ..JI .. - .......iI it. d ·'~II f ,. " . Ii!

, ~ a,'V~' '!i.;:!I;l!:!Ldl~, 'tllf!re _: jU~:y use 11!l!11; [~!~U'Sil 'W~,I~~l

,~ .. ",_~ a, ,ok iii. ' ~~ 'fI!.,']-. if), '" .... .;1

,l.1I;'l!I!~, ,n~-, ,~~, i\ilM:~!~, WIIJ.!.:I(;.1 Ul, 1i1)~ ~en ;a~~t_~_,

'~NUh. hi~h b10Qd pRl'.S.S-Wl?:.

I~':ts :itmn[c lI1,a~ .oo,tool sd~i1~~, 'whn~ ,~dv'&' aI.t1l'l: 't~e use of roods; that' am: l()'w !tn, sodium,

;t,;. L'I' __ ..l'_,l'" h

:p~ttlues IQI!OW p~lJlm ,[(1~"1J,lrn,boi:i!'S [Slue -' as,

dJjuJoeHcs" \'-y,hid~, ~W~' title booy. Ikll~e poh15:si:~ ta,. ami.1ltg: o;~h-e;Ii' Siidi1i' ~I'i~;, r~r. m~~ p~,pJe:.

i~'I!., - -,~ - - ~~ - -- it ..... c,",li.'!ii~~""'- tii!.."","," ~ -Lifiij' i"iiiI'O" - ~I'jjt --

'U:lemr. . illj, 5lDliPU3;' _,_JrJi!!'ooD; _w~;n ~J['II~ v,..er.lIi,J' wn ....

(!emed, '¥i~, ~iI!lD" :~ntake. nm~' is;. eatinm: Q, ibal~, .tI~, ~moo dJClt U'ittd' i~, ol'!l;tur.-al'l:y' rush 'm

'H,",f~;n""~i ,,- ",,'n~ ",,""-n;o" 'iAT"'m' -<fI_~I.,..;.,,;k '~""""'~,Fi;- iiti'j'iF;g", ~iC, !r.,,",,~il.I!o'IlJI;~I'~U~U u",:l:h.iiJI, ,'I<!Il!~ L,~.~'!I;I!~ \I!"li>;"U J'"",'V'y-._,~ o;!!1!.i!!.,.J:iI, '!;_'"'

A~I,'i~x;dg'~l.f~'.. ,'Wltb;,~ n£il!Jii~lbE!: dilrnu~gi~g ~'~ ,rr!ld~U!i1$ in, the bOO,y;_ a~ ~:b:'!elmely ~~p.lrl'atl:'rl.t' fbr tia;~ltmG d~~' ,~nd, ~lhe ,~~,~, oJ ~,gti18~ as 'w,ell ,as l~oostW~m o~'ean 'i1H!'atth., ,Air' po11.u:I~L'tn" :radilla-' tlo:n :g:ellemtoo ,~m, ~lemr'Ons ~l(1C:1 roo;~rute-~,j' Idmg~, ;aloooo!, 'poor' diet~ chernim]s" and' s~, '~m~nd~ ,(Me' ,rad:ic_8]s~ '~rmrn, u:Uarlt, t~l~ OOd:,~,Si;

~~ . -. ~ . - ~

,c@~~!!;.dal' ~t'xuJd!!J.~., B~u~ ~me r,~d~e~]!s are

mll!'~"'''MR """[1 ",,~I"''''''''r''''''' tj-,,,,,,,,,,, ... l ....... I II;'L. am f~m

__ --~""~.!!,~o' ~J.._: ~~ ... ')"':I!.'_:''''''',!!;~... ~'_, -,'Ii;i,;r ~'Ii!~~I._ '~,n~_ _ _ 'A .... '_ "

ii!..u,..ruU1V' m11~riii~_~ ~ ... ,ttl1:Il" ,i!;Iv'"" .... , _.m.-,'- ,~~ ~.J:~, JIi:LI!;Y__,~;!' = '!;;,I!",,'I!..''!..'~JI:~\!1 _~ _ -a' 'I!,; ~,! ,y..!IIIi.!'iV'€ u;~~ ;!!,gU

'~~is ,in ,the' body;, 1,h~ dUU),ginC ~u1t ~:m, '00

,~I~lIflfiifi~l[iiI!tivD A'~'''''~niQft 1I).. .. ,~""':rin, -,..jl ,~;:_,~I "1:0:(-' -""

'1!.iIi1!;;"C,.....'''' .... -'_c-- '!ii, w;x~, WI-'!;.~ , ,~u ,.,,IJ'l,I!IiI! , __ ,'C';C

tiOll5-~ and, ,a(j~-e1m1,tedl'~P8~' ,Irs, ~mpilrta:nit' :i!oF IOiI1.1:I:' 'IxldJes to pwd~Uj;,~ en.cnlgh an'~iiOxHld_ail1!JJts, to ;g.et: :~d of' fbeie id.~~I,~m:g, :fr.ee 1l111h;al~",

'ML~':~.a: cld~ S@,UIfO:~ of iin~d!l;nb. ~'~lY"" bea;1\j!' m.')~1 hMit:' oomp:melU" mntajns 'b:LcliiWf.i,

DnQ'xidarnllltsl-' ,indudl'i:rll,S' 'wlmDlin :E; 5t1pa,~i~,l,.~.r rnOF leslll!Jml-Uke p.lamt '~'O\mpo:U:l1ds; and f1~p.11~,pj(jldi';'~\il :the d~r:k: p;i~g:m.cn~: ,ft~-:pili!fi-ruble :fur tlht" (u,lor !Of b!)l1g~,~'edl 'migo,. m'm. a Stil!ldf oon.d:ubted al~' l~~n 'W~m~l1,r~ UrliiiVe(sit~t ].11\ To,k'yo .. ~iEl'n;lis~ iatm_b ..

',; I.'

'-'-,tc;,g mllisot~ :;nl.tI'o,xicbi,'I'llv- --~.-- -~,rn>S '1--, lIS dark

Ut. .------,--ep:ro,r- .. --~J'J-- ,_

:p~gl'lll~nlt;sl. A.no:tbe.rs"t1llldy' a I: ~he' U'[d \\'~,~,i ty o~' Shrzuo:klt ~iI!1IJ Jap~ n, id~;rUUi~d da i'dz~ia:.,. gl~n·' 'iS1.oe1~, aI~dl ii!'[p'h~~lfioo'p':hero'] a~ 't~,~ .!3ld:i:ve ;an1t:[. ... o,~jd,a'!l'~' i:n ,_~~,~ V~t a:l1oU:~.e.r Ja,p~'uii;ese st!ldy iil~tifj0l, 1i]J i!i',pJl~rnjrl ,ill1ti.oxJcl.illi:~'~' su b5tatl'iL~' in the 'kojjJ cl"filTI,pom~~.t of m[so,. Otn~r' ~ubiS,'I,~ln,c@si

~ ... ""I..l ". t' .. ' ~ I

nroyu(~ Y'U_l'U'1!_IiJ.!; _~I:TI1)~tt!it!l,ti@!n mav ~~~~tj 'iI)_~lf, ~

I: if) J' 1[;" rI'

'fo],c lu, 'P,rote.din,p ~!i!'i!IJ~f1ti1t. f~' radieal daimnlfl"if!l.

~l -~ or- 0'''''''-

tI.,HS·:__··O"··· A: ,,' .. N:::-D" 'R,:-"~' A'~T C' 'A:-"'N:·"C-~'R:~

~,vu _" , ~ .,. uK~. . ~ .~, .. ' .1......._.

.A~rdiRB~ to ICU~ftL't: '!llll'i!~ Shlt'e.fil b~'lth si!ati'Stlic'S;. ion~ I~)'jl;_d: of (!iV"~~;Y' ~i.ght: WOnt€.f!J ,,!rll[ d~"tel0iP b~~t QlniOttt. :h, ~'ap;"Iin;i' t-.yhc:~' Wurnt1l!tIi OOlfiil$Ulti,oe ;0: d'iel !i.idl in ;SO,~' ,fOad~ such as I~,~ful. di~ld mlso, the bma£~~ ca:QC'er ra t~ 'is 400 perm.n~ lcw.e.,r1' ~fMt '~eafd\ has ,(noosed It]:n. . ~iV"," ~fl'l] .. ,estrn~:en

~ l~

p~1t',li;~., As dj~sse:dll~,JVie'r in U;~.!S It'.na,pter~

'BS~m,gef;ilj ean s~:imuJa.l)f.1 t:M' 8Wt'\1'-n~ ,O\f 'b.re~~I: eanI(e~ c:cl~~., SO'y l~on~'Von~,\f. lTIta.w,evift.wj ron b~~'~(:'k the ~t.l"ug~n .. :fi.~,1J.uing; the" 17~ !llr ex~st[lli 'r,ttt.n~' 1~;e:U~, g(' e\le~ ~1fevefi(~~; Ilem :(nJrn ruM'ru~~~'.

.f:" I~ I~

L~>e' SOiY.~, medk"ali~~ns. ;suCh, ,~S, ~amo::d:r1fin,

~-1I'!t .A""t~"" 'l..rl",'L t,'L;I".Ii ~ .... I'~:~ril~v _..J!, -=1;,;i!"'i!V,;=:II~, l'IIl'l'!I,oolil 'lL. :lIiv .... , fUJlI ~l~_ll;'~-'!iiil " ~·J!·I·~~lj ~.~~ 5]!~l!ll''II''~'l~' ~iI; ~y _,n1lLifL~. !IL~ l!il{U I~I~·· L~

'b~n 'UJS!m far de£,iiU:f~ 'tu s!l!l~fuH\\''' tm1,'t:

- - -.. ..

paltlmds 'wUh ibmt'list eaaeer; Rese~[I(h~r:s; in, ~:b,@j

'Depadmen1t 0;1' C~mcer' ne5e~:oc!h ~t j~'iltlj',!!l :Hh:o.,;. :~h~1. U'~i.v~r:sl~y' ro,m.b~nOO, mlSO "mIn tili:mQ:X:~' '~n ro ~[t tU'dmrus 'with, matIiliman wn(l~, Th.ey' {'a!;uld this OOmnM'latlon :to haw@' 1[1, po,w~fM, ,syn~fgiist:ic ,fffuct" "Ihese :~U!1ts./; '~.ilKb.€~ :re:po.~ed 'In u:u~ Ja~l~ Jrm nml' ~;ifCa~.r,ccr ,Ri:'3~'t1:\!'iCfJI' "~iJflidJjC'iilI~l!' ,t'!Ih~,t nli~o 'i~s u~u] in 'prol!!?:dm,g l~g9J[I1'~~ 'm:amwary C~ftto:e~li', ,~Hl.d it 'C~a:n be el::i~~OO ta' l\a,~~' a pow~'nt' atifw~lll;H'nn:r en-eel]! e.~p~iaUy 'w,hen, used, ~n ICJnHlb;jtl~llio:n ,t~.ith t!lt\lOl(~fen/'

M,ISO AN'D C:H.RO·N·iC :r A~N

R'E' 'DU- "CT'IO' ,

" 'r·· " . .~.

'_ l' ,'. '. ~ ': .', ,_". ,.' ••

-'" --...:I;" •• 'L.'II~~'1.. ,~ '1'~ , I - .... "A"'Ad "'of'''''''

.l'lt'C'O",'U. ~; ~:o unpUJj-JL~"n~.eliJl! ,!l::ILl:liUOlb S;U,J!!.J~]~_::I' ";LIf,U~

ducted ·b·"· :MM, ·YOUo.g:. M.:O." :-.rtlfessc,r of ph.vsiCiIDill. nu~dlicil1[e and. :reha.b.i]its.~i.OJl [.If!' Jo.h.ns :H~pkillS ·~1.~i('al S[~oo]~, miso is en«tiv~ fOf

.-- ~"',- .. ' '" .,,' " ,~ D 'UP, ' [ .... .I1Ji.inr ..... ~ '. ~1I' ·h· !!i,!Iiif.... '1~."'Ii ~ f0;.tuong p.8,In"r. ilOlUlIgl, ,~,"'t"~.-!! ~i [!, -e J!'!J~ .... !!i~!1I,~1

tremendous . nKdlota l SUIXe~!:; recommending Mm5G and dU~ie .n~m to m:y eh I'@n.ic palU

~ - - t'li'!' S·-· . ,. , . .'" . '. '. .' _·u .miri,fI;. .' 'u...... ,

p~hl~n.~ •. ' .1n~ t1:\L.~ _ ·ou:p. 15 alli ID!:,,,",~~II!"'~!l!r • U" L'IW .

o~ 'M'i!'8 vitillmh:l'5i~',,::_ ita carot,.ne~- , leiem, ~ro:1l, and magt;l!lfitY~MI_, I [p{J I~U I a te- ~hrJ'l- m-l~,S.O soap is likely ,It) valllIDah£e 'prni'l"Il nlod1Ji]~te:["; by' t"f.timiz .. i il.g sever.al critical 'Jnella·boli.c. and biochemteal reacttons .. " ']1l '[us book Vio,mt't.~ muJ f:tlin~ Wr.ty _iii H'ur/;.']; a td Mw,l ,,~~,~: ICnu Do U~i.~~per,i.oJ;l. 2002); Dr. Y~un.g atbibu~~ luisd's. pmminence wn the. mi']c(;fibio ~,':(; di .. t bl j.'l:~ ICOJi1lOllmtr.rltW proteirl (1:U= ~~ t· and an~j-c. tn:t:l'llo. enic n:rorw>'lfties·., .U A .a b.lI"~

.~~~I~, .... '.~~J. J":,r'-'- r-.'r--"'!Ir-'!i'~--. _. ~

, ] '" 'V'

p;TOdud\p pain relief :may' fe.iru .t·j!"·· s~, ites!,ollmg.

c :o ,i "lI'( IIr'!I!r ·V ,'.' p,.,.;" c-olln~Vii'~'Si mt. [ohns

~',!!,'q IlIl!!; ...,w. JL.iI":..,. .L"u",,",u~,o. IiOl !)!!" -~!O'"'""._ ., , _

H:oftins, hav 'bca1l stud:ving the rele of soy m, pil]]) lUana.gem.e~l ~n. 2,000.; lh~)f 'p'res£:nted Uu~il" 6nruliL~,s to tlu~ Ameri.ca_n P~m SoCil~y lin Bal'~~ :m_o:~. concludill ~: that: 00)" s ~:i! Iti-infiamme:to.l)~ 'benefits~ OOSu.ll-OO m pa'~n rtib;,tctton ..

- - .,..: - .- .. - .. Al' ILP'[C:Ii'GII'F' c. Ui,SO AND F'OOID .: '. =I-.b.~·· • .._..j

'f'(J[id a~~ersi!es, art! us uall y ! n fmmune response to ,p.rote~~"c, A.U~rgiI'!its, nt'w' know thal~: U b· tln~ cemplex protein -: in ford~ .. Ul' ~t. cause the boots·]m_m~~e. y,-[\em. lfuo tri:gger an immune 'respan~e. ].Ajso i. k~Q:wu bJI (;v'ntain ,roh,olg'~'ic 11~~1;'(!S •. . ':h:"'lJl.., d·-, . ...iI.' ", .. ,C] ." ·"t i ,,' "~·:ld·-.·n~' w" J,'y'! ,::.,.eg;r.a,u.e. cDmp,.ex ,pro. C:J['I,:;;.~ reLen, e,g;

tht:.~i!IJ mud.l less aUey;g..enk~ "'~ 'mrso ~nne.n'tsJ' Oll" !~gles~ '~he ;enz,mes ~U'ppuedi by' l~fM! :k,o:f;i dig\~st

- l.'l.' b'l d b

til~ iProt~ins, o~, the ·ricc. _-.l.r._.le}~i. anc ,SO'Y, eans

,ji'-lIl'~Tild····"''''' ..... _ 'W' ,,,,"'''''r- .. ~ nof mjso ~ 'bei.nr.r '!I;Y~r'''''''' ,·,[~~,o,!!;;I'D . .lLikllo, ".1 Y- v ,,' ~ -' ".~

macleJ into .l~:s 'comin]~'1( ~:mb~o ~ddi9~ N liil ,Q]~~,,?,

~ lJ"

at@ ,these f;Ilmin.o adds mllld~ .Iess aller:;senk .. Irh~1

~rn I~ 00 mmch. ea Sclef t!)1 dffisest and ,~smlUat£. Ln other' '"",oro.!,.!' t[~e ,~'Wlagenic 5O'}.1j. tiiC~. ~d. barley proteins ,!UIe' de.-S'troyoo, b:}r misds: ~nt.l.tion. pnx:ess ..

, , F'ITthe.f.m(lre.~. m~'~:s hypoan~r,'e-luc' pf!il)~· erties ~:tmbut~ to Us eft'ocHiv~esSl as ~ foo~. tenderbJerr: POl[' o~tu:ri(lS .. , J'.~pa~ c.h~, ha~~e. Med .m.isu 'martm!l!d~ 'to rem..dIe.me fl:s~ :PO'uJl~ ~nd meat ~tisols powe.r.f.uru. enzymes, hoo'lk down. thJ~: comp~ex .muscle and mt fibers, ,of animal t~s-- 5U~S. 'ilnd iJJl~: Ute sn...m@ 'lime :m~' 'lliei'l:' ahility ~o [ab5ooib ([a,vom, dlW'D' : ,t.he ;lil(),n-tL :tillg ,and. ,('O{)klng 'p~e~s. p'or.' ·\'It.'8f.~~u:jaMJ. '~l1~ls· Hmo-e' prindpJe a,p'pl'i~, to :makin,g " km~t t.o;- .- :5 mtl·~h more d:is,e'.!lPt;ible !1nd l~~ aH~.if~ic., iFuods that am' hj,J.·h U1 pnt~~hl a.nd fiber, :such as, ~eg,.un ,-, and 'W ho~~ g:r;;d~]'-, (pa tJliieldar~y whe.a. U'" Q1.~, cause aIlerg~ R:tlf-'ti,o,n:;, ,atld'j! moee ~t1'"un,o!n]y;!! gasltn.c dlmiSt'il .- s, ~,ude.~, !lbeb" C(uupJex .p.I'O'ttilil ~s deuatiJ:red~ l~Iowe\'e1:iI' ~iim.np]e oooJclJig may.nol, be iiaTtiQiughi" ,~rUctlla:r't)r' fore~ -::bve tncU:,[du:~, als, ,Simply' a;ddi'n_g: ~_n:pa- ·te!ud.z;oo, ;[~I'i:v~'j.' 'm~§O toa recwpe '",~n JiillU:!ik'e ~ (li'ffG'rn~.,Cl@'" Miurin~t:iJn-8; iQf u in uti S'O 'iIlu;rdnade';!' :f:or e.'!(8m;pJlel' ·w.ill m~kc H' more dige.·lib~e,. less, aUe.r:gmi;c', ,and mJOire Ua;vodUil

Th.e lPowe.~ful e!:iz.ymaU'C ,i'h':~l:i~n, of' mise, however, ,ca~" alse 'work, ,liJjg:ainst ,th,c u_uwa,fY chef, '~I\fh~n addling: m~$O io ,recipes· ·M:ttl't am· thickened 'wIth ~,,'~uch, as, kuzu powd~1i' lt1e iiMlSO' ID'u:·t 'be: added, carli~:r ,~d li'l'Jml}~red, l@\C' ~~B.al 'm:rn:u:tce;\r bern:use en~ymes, ,in. '~~'l.~ teltri~, mi' . b~fid to oou;a~teract Ute ef~ec ,of In" d<:e:~lll:g , ~rbl~~

,(:;1'0:[" dE"Ciid.~St amf1'Cdot11 :refem , . .o!~ '. u.,ggeH ' .~n,g· [t.ho I 1,!J.llputeuri.1j~d 'woim ,(\OjU~i~ ~m,pottant f~l1v'mg l~lZyme:r had no ',a:~~'U~fic; b3lSt .. Hew~r~, lik~ '~,ny or .Dliso'" , :mJB.d~duJud, properti - <'t ~t~, 'reDla:fjbbt~ 'itlb~lity W' rna J~ ~mef.'_ .. '.' • ,mom ac~pt:abl[e [m ,our it;nm~.lI'ne; an'" d:ig~rive: 5 ;5-Items", lhiihirne im],mvll1g their' f]IV''O~ ·!1M1tdl, I~rur~ .. :is b~ng [~ontirmed by u\~ sdenUfk ronl'IlU;n;1~,Ity:a

IMI~SO A,NIDI :ENHlANC:ED ~IUMLliIN1E., rluNlcT~OIN

- - - - - - --

:MJSus tffilciU ~ :m.ad:,~ I\wilh a large' pn)'po~UOWt!l 'Ci,,f :SDfbea __ :._llS lind IWI~U.ill[y a'l,ed ('or ClU!' .)1"e4irr or :~onBe~.!', ;5Uc...~ I_S '1 ~a~c!hoi' ba:_~ey, bw,tm nOf .. and so"iDmln, misa5;, He' :~ilh Wn. ars\iJl,~'il.i!, 11(1\ :im:pQw.~·

Ih;;;,---- -t - - _. ~- _ .... ~' .... I ." -" •. . II.. .. ,,,,,.,;I,~, 1,'1.., . ,.1;1.. f:'

~~JIi; ,~OOI ~i' nJrgmtnt'i ;mllJ1iM,lI;;Ujj III.IJe ,!:;;row U;W, l(ii, ,

l'!ttm~m, ~fid a.~er 'by lmlutolem,g, ~hie booy"'s :iMmmJIII~ ~ejtWGn~, ,[hiOS~ 'snSering from disI~S~~ 'sniclri, as t\Jl:lSi ,and otlhe;r lirilnmts ~liIa,!~ am' lca,used 'rD.)" SUp:Pi~ed :knm.'UIl!~! :ftmn (:Hi on." lfiliij.y ,lll1d these lon,t"~~tt. :.~Dl 'v,anet;i,es, '~JlIJ£f:kial

til ~1I!!I,!illl1l' 'i~~. -I ~ ....;j;, ".- , !',=,l'Il._,

.c.;ou,~;""'l.e iil~ uas ,i!tWJII, IImiWlIIPD:1 ilil!liQ!l :r?Osmb.v~ iui-!!J!.iI."

Ii {!..,--', i t~_:!': m • ~,....1.. ~

l~fI.c-e [[fill ,V~' ,Illll];lm:o~, :S,~"w;";i m. Jnni:~'ll!, l'~ru,~ •. '~

II II!. 't II!.. 'I· ... 'i'ii~ <'i.";- d ~I-i;_ ... ,.,nl ... i-.t - l. .. ,L

,~:M:;'" IIl~OI~:n!I.'ji .. 1!lJl~ n.,!,..;....,~ 1~1li!.!i ~~~~'!J!!D:n.I(h me

- .... ,;;i ,. .,~lIl:,..",

'DmIi.~ 1m U':ji~ ll'ISllJ,JlIiJlll.

Ii . -

M-~I~O··· ." A·····N-·:·· '0- IO·>-:'i~T'~·,O.' ···r··,'Q:,II!?O···· .··~~5:· ."1

.IU,_· •. _.,., '_ U ,16 W'ii. _ v.· .'

Mlso 1:5 ~ gpciId sourc~ lOt Iron. IbiIlc.um, pho'5~ p:~ru5. po{~hJffilI. 5amc' B V'l'rarmllM. ri1IIC!& ~rnh21n. SIOOf!' !iO'ybe.ilns oon~ln high ~O~Il~ of in~ ~!ilib. Ind 1I.I;d~TiI, ~1 of I'I'te lfiS5<.!IIIil'Mai rumino ad ds, mlse VdUiill!t1H ~ha:~ are ~de pri,iiitian liS ~m ~blmn&. SKh ~ KiI(Cho· m~50. am oons:i;derM awJJ Imporun~ ~me Of CD Mp1!e!re, pN:l~el'lI1 This ~ es~ly [mpo~1t fer thmc: eating .a ~IM. cIt~t AIUso also tadll'ltUe5 lt~ ~}I'''s absorpaioo ('if QldllJrm and nm.iIigneslllJm.

A w!lI1blnai ~on 0 mlse and tofu in 5pl'i~d!.. dl~. dOO Si\!I.dd dn!i5_~'np, for ~p.fi~. 1.:5 easIIJ dr\ges'lled .. dc:UdoUf!,l. MId loaded wUb nmd- 000. UK On:! e fOOt-ct.uu:e ~ii!I;g d l!Creamy 0111 Dip tpase 5.4) [;00 fal~ ~he fuI~owing ~~f~ a.g:CS IOf' the Unn~d Slates RewmmC!!ll.ded Qat~

il1!.a,v,e ~ ]Ql1g' h~t~ry ,o'r ~l;1,lif:1\S: a d.1lli~rl'··f·~ nmfur,id:

. -

food d'i@~: hi!IJ'l'o@;l~fllSi~d seme ()ll:nC'en1!. in th.e ·~1.'m=

fillrn tu[)ds, IlWn:DriDlUt!lrn!ty.. A]duDUgh hwhl :s,'t;[,)'lislics ~o:r peopille: ei!l:lin,~; a.m~sUy "'iJe~,e.ta'ble' b~ dif.i!tt

~_...,..JI ,~.] . . b... - ~ • rn 'iii., iIJ".

I~:r~ :B1rVtl_.l!Y;r c~, iQ~' . O''!!,v IW]'U!' YleMI!"J' !lilbi:rve. W.een

~pori~dL SLn~ .A~~ric~:rns, g~t· ~l~,)ll]j~' '1Q1 pe'['lct!ntt

,I;' 'ib.. • _1 • •. 1~...!Ii " a ... AI

I@J hiel:t 'lj~all.m :~!.IDiIlrement~.rom y!~w1Y :P\fw-

u C~S\ii mmU'LI~ n;i1lr.i't~ilJ\Ili]~~Si iII~su .• e tha t .~(Jnr'4 bene dl~ruty ~ l"iTh~sed by tihe ~b.;5~l'il.~ of da.u-y pwod'I1c1:s m \H,1~g;~U.t dli~i!\S. H'Owelf'~'.f' ,acr:om i:~g tl~1 a. f,i ~pOir.;, ,pnl;jilb~,ishd b)r ~h~' JiBJp.Hnl Pede.:rra UOFll o~

M'I·'k!;;n , ill !'N;'i'Io'~" iIt!'N; ... i,"!"i, ....... r·o:; C. '1fII.ii'IIi'ii<P'i'~ t I-'.·~'" '!!ii ~m-- "-'n;,::+ li:'W'll

- aul .e dJ~.~-II~ ~~~ .. ~'~I ~o_, ~ . W'ltd! r-"U! [~, .. ~ ~,t. I!I'~'!' ViiJlII. '~iU

iii: .;,1l.., '-I· ., '-I ",a ~. • ] III

:pett-'elfU' ilJii U~e ~. cmm ~n ,"i~ I~-rn ~~tlOf:UL .l!laF'3i~~

@s~ diet tL(!J~~, ,frofb'il: nun~l1~JiY ' O'YIiCia~, .P~fttrularl ..

I ' '[." .. I."

'. f ~ so-u[p.,

A bow] 001 ,mi'~l 'S~'!ri:p ,~~ith ~:cd;u~, sea v'egil!:ta,·' ld~.s~, ,and a HU]~' fish oon'ta~~5 ~bOUi[ 233 milLigmm~ of I~~]ci.wn,. Wh ~,~i1s mnre, mise IS

-k t. ·1·' ,.'L. b 1:-" 'I ,.

, . nO'!.'V'll, b) ,t~Cl.d:ii ~e ,:..e' ,iiL':SI)],tp'L,[(J((g 10i; 'CtIJ ollJm

and o~:h~r lm:i.ll;~r~~s\. & L:i Il, ~ mtilsoa:~o~s, \\vU'h other lli;g.h, ca]d1JlD1. .food.s, can 'be ~n. aU~J~,'liv~"'~td 1lDi'"<~ ~ 'Thlrumhr4.~

c.ddum .... l Z .. Nl.ddn..-.4%!! 'm~~ ~

D e fDA. wllilldm h.as sa ~~ ,iufd . 1m. for

l~fhurl1~crnd 1ime1 ~11!. lc;t!lMlde~ ii. ~1 nl'.!ft ~~mg of fi'jOO ~af ~on~n[rJI~, I 0 :pe.tc.mt ofh!! RnA al' pr'O~ ~In "1m ~h in pliOlteIB., For' v~8e_l:"atIirns. d~ Uiat _cO'm:bJo~ ~~ M:d t~fu ~Q be ~ IWri,prJltanl ~u~ci of p[ot,Cln cmd amImt1ll1 adfbi. MorwyeFi :s'Rno . till! ~~_. I 4mln'Ol - dd;J 'brill 'say&~1 and ,!Talns, complem ~n~' eaeh other .. IDe' iIlmount e rlt'Ol~[n tha~ calj!ll ~ l!l.Itm,l.~ by t.i:il bOO,r I~ r~c;re~.

ill.,l'ICi"II lkil'IZ"Alli"'IIr~rp~'rJ ~Ul :,':L~~~ ,\;.._lUIli~ll!

to Uliill~, :mooic,i),tim,ts, lli.a:r :hU;'Jiel,lS~ bol.U~ d:~m~dty, In JMctr l'h~, ioon{rvolll~ d1il'idz.ein., ~'~hkJ.l, is; lUlllnd :in ~-oybea:i1!S~ is '\'cr)' siirlL1hiarr to i:plliflavone,. ,rJ. dim,;: 'U$d It:hfQ'iI!jJ, _ 'bou[: El~jj:~'pe' and .Rliia to '~g:ie:al~, lostcopo:r,m:i:s.

MI5D ,AS ,A NATU~AL AINT A,CID

There '~!j I~, 'gwe.o'l' deal of ~nec1dohll :infortlU11;io:n :1'I~g1u"(li~g :mlso's :tlb!ili,l",Y' tID qui!tikly soothl~' at~ aJdd, ~W~~:h" Sde~lj$ts h~).'~ c :~T!,ortoo t:h~'lt mise has u S~l(iQ\f'i~l b Ulfie:r. adffi,vi:tY' d.1l1~ I'D '~he' pre.~ll!no~ of :protein, p~ptid~~, amine Lidds, pho~pihQrk ~od~ ~cl V,firlO~S. ,tlif!iknit; ;]icid;s ~nt: ~' 'pm~

d"--~ duri- , 'Hl 'F -- -- -l'- ~ - - -- -, ,- 1, -, i.1'

, : U'i,;-~, ': J_---'- ]J'I!8-~e ~ ~lI_~ _ii)I"'IOn p~s. ,dl 1DI;lI!~

stomach, UitJ;;;ej,. 'bu:"Ef:i!!" mn, '1- ~- - ~ -, I'""i;;j-:--'!l\, ~",;j;<,JI;~~, .

_ _ I - -~ - - j!!,t' __ ~ H!_uce -~.- iIi-'!.JIoW'~r

d . ,..ill.... "_~1_ -" ' ," ~ =11" ~_c iE"....!

,ffi_!Fi!, ~_ m:mmiillUll:-' II1UI~ ~~t:rn!J:n.l)esbma.lL, r'~1I:~:" .?\,.;il.-n'~

lIj , (;:I

t~ts, h.~~'~t~, ~1]60 :rep(l<l'itloo th~'l mi~o~s bw~fGrjIig

'-b"]-'ri" I "b'l ~ ,- -

a -:. JJy ~·S p1liu,~' Fe-SPDftliSi, -, !ti;!' for ~~ l.nl1?Ot~,n:t

~'~Ia"" '" .i!iIi'!I6'''''fi''':'·i9,if''' 'W-, c-I"",""'" m - :' ..... ..,...:1 ;;;"'''"1 t''', '~OO- ,,,iii,;:;

... u~i!L. 0 _' ~I .:...?Lm,Lll~""'l,_.,II_ .iI,~(_ , II!,~,.,. J • -A~" ~-It. .'·E~, til . 'UI~;'

sueh as tom~,tues and, other a.d~~ic :p'f-odu,~tj :;;;

'li'iIf!i'~''''''' ,-c -I', "-i.",~ly' t,,;,-t;! ".- '~:I---"'" _,-':...:Ji,- "~" -, ]-'1", ~_p-- 1.;1 ~ ,!!-~I~~~ nn~ ii;lJl;'1IJ! yU u'er.5 Ild!!;i iliCh.Ji$j' ~" trIi':ll~ ,iil\'!;l,Bi L. le

flal\'l~)tr"

MISO AN:D 1E.55'E.NTIAL

f'A-'~' A' c 'II-D"se

/,._' I I~I '1( [', '~I""" _~ .:, ~.:::.

0.£ lch~ ai1j~,JiDxirn.ab:?lv, !~Utv :known less-emlU,td

,~:.i'-~=- ~ s

:ilulLf~eWrtts;J essenhH,'~ fa Uy ~c:id~ {EFA_s) (-'On~'illlil!

,th~' ~~g;!t~'~: d~li'l;, mqlLW!~:IiE'menl':S. U~U~fi' other :fa[~~ I~be.' :EF.~ ~h!lil}'f'ni\i.'"' Ilrit" and "i~i(J}:~i[ ,rth;'ld' ,~:re :p:~:rsorn, :~)@, ho.,nnoil'lle-~~lke' s~'b.q'~3:nce.s that: reg,~ ulate vi.'lia~: pfiOceS5~", such ~ ~ blcK>d pressure, ,. -- --, I' - "I[j.,; ~ • i!I'__ ii~ Ii!..]- I, u ! u l.lIil1.l11lD11L't!, U1i:~:wJU_m~Ib!iOI.l. 'CnO, eih:m"OiL ,le~J"'RI .• ,m.

,111' i!!

f,I'm- ,"'_" ill)., "'I"'iJ' ~, .. al '., ..... 'n.',11~;ffi;C ',..,nd r.,np'~ ,J'.!,.""i,~"""",

!O! .' . iJ!-"!i ~JIl:~,. !Ii'IiI!I,;;;,~ !L'I., U..II ~',t:" ~W!l-~-I ~.~~., - ~ ~'!!.l .. !JIi~~,l~~ !bIl~r ~llli~'

't:~I!" L-l - ff

riFA w, ~u· - -' '. -.. u .', .. ' iOI' - I ," -.' .--..1- . - .

_~, _-~, 'L, ~Qe !C"~ n, ,;Il.iSIIlII '~', ,~t '[l,D'Ul llllt;!I[t.:,.1 ~ ~a.l'"e5I'

innul!J:!nci.n,~: rsuch f~e':lbl~~' as love, ~i:ness~. a!n.s;er~ and dep~~on.

D,w so:y'beum;tSc, ,t\''hj)dTh a:~ iahotu 2"0 ~'ir,~~t

~ ~. IV'~'~~

0:".] a--lie. an~' ru[ ffit sa- - - - f '-11 - - h 'I" ~ - - - rn

I -'. t II ' l. ' .• 1'1' . ,". _", . - '~ 1-' 1'1, ",' • ', •••

, t 11 I., .' . _ ~_ ·,,_'1Ll!]'C~ 0._ '_ Jg~!J qUiim "f poy

'~~sn,tl!lI!rn~: d fi2r~s.!' ;S'uch,~ ElFAs, ,Most, Df t:he goy' 't.ili.] ~wld. hi, t~~ UnUed. Sl:n tes .. h[n't>t'li!!le'~ ls, nlad~'

21,

Ihrclllgh a, :PFOO~t;LSI th.a1t des t:roj~; 'It!i;~'t o~ Ute d..eUcrt~: EFA:s;, 11](" dllilllJ' iUJ£e' ,of oo,~~,n. miso,

Jf I.J

'-~~ -J' d- "t'h I m-I k-~" d

".-_. I' ,_. I. II _. I': .' "I "11,° - . - . "',1- . ," . f' '.",

_v lIf. 1. illS ma_ ,e '0 __ I O:~.1 ~.it I . ~$ ' __ nj,l.. atriJ __

\'Il!;~l~erj is an ~(jtiLlejd' as, '~'ii,~l1l'Ws, :fm~M"~O,r1U] way ~I get ,E F.-"'As in :yulilI;r 'U~t. 1" rac~~, 'niSUS ~!J.I]("h !lSi, ll.i1fb:nc' aina, "M!lmf!' I~ ifOOtl:t. Hl' peKl-efl~ ~iL 0,( 'wltiiCh 60 :pe;rool'iIlt: i_iS :11. au~,'bm_.1U_un of Unole:nk ~nd Ul1-()l~rc: ~dd.

e:"F'.fEC'TIVENE56 lor' M,ISOI~5 E),ROWIN r',~G~Yn:NT'

,As. nmo 'Il;g,es~ soy :"rol)~rlip ~m' ibmk~ do"vn and, reaCi~ liI,;;ith :SL1!g~ to p:mdue-e Ule d11l'r~k :pilJD1[in'~ th~t giv@ some ,It)j]g,~aged ''iii"iil"rimi~ 't~c~!' ChM~Q,';'I.' l~~isU(: brewn ,~·~'ltd rn~~;~ 001(l~., 'W~en :;;d~nti.sh ,~t Ncl1i-t~,~klW Um~~~tsillty' Hoopiiblt ]~lt:e!l in ,N'~-'I''Cr~i!I! 1,;\1,"1"\1:10- -[!«m~um, lfu"", fur:lD1'..r: ,c' --: i =-:i"" " .

-- g-'y- i!' ,.- r~---' _0 I!i: - -,- -- ,n 'p~.gm-lrrtm Hli

'miso and ~y sauee, :re!~r~, to ,8.5Jlttfll!r'li~id;iIi.si!' and QJtt~, t'hem, w~~h h~ rolo~1 ~oow ![lftUS~, the' ,gI''O w ,11, 1Ii~j'h~' oJ ~~ eells ~~'~g: OJ.f' 'in Ihl~H., '~JAlJ(f~(J~~:r~, dl~r e-x,a_I~~;i.Ji on, s:hcn;il\e-d, t:ha,f brown ,p~,gm@'"t$ d:lsruptiW, (;~U gmr\1\I,·th dru;d~ 'W~V)I' sp~!dfl:c p~fla'~~1 (Dr ~] n~,rodu"Cjt:i,o!i1~. In. ~no~:h~' :r::ut!d:y witJh IRnWl ls, 'tD:OOIWll ,pig_ents, :$ho~ued ,a sl"rcn:g: scavI!!Ii!II.gi:ng acUv:i l:y en gtlirn;st J~, 'rad i,{"a.is.

:iI<" - , ''L ,., i· [nl "t,. ,"' ,,'" 'i..jlIi.-'~I;Ii'h';It , - '-t~, ,,'

~,,,",,,.I.aJrlIIy ... 1.iI'lll!!' iLTl!i.o!O ,i!lIIi.' 011;, '[1;1 ~o :sIl, ,r,lIl!,';jil!li.~III. .. '-E' J'rOimu ,lnG,

iI]J.~dJ d]~a~"fj:ghUnG, bloehemJc_~;s sucih M ~.1- Ilta] -fn~ ly aci,d~... I~:thinr :saF\i))~t~\!, ispr~al~n~ ~!ld :ITu!L!lnDldi~ c.om~ fro:l:n fm, :~~ tmlted soy~ bean oo'mp:m~nt. S1n~ ,ru(mS'''iit,w.:.-~ nUSttlS: ,SYOO,,~ H'atdlo", red, 'L~lde,Y~, ,~.'~dl, b'f--<lWll :riec :mJ;"o! IHe

'"""'D,;:I:~ \1ii'~ ;',1;- m -- ...... 1"".;., I.:;n"","~o!li"":''''''': t- .'i.,,,,",. '''I-<i'''''IF'~.,.",",~1 _,~iI1 '" "'iI!'L IY. ... _"_ !I,"~l =, iV,~~ iiil'VJ' l~~''Jj~JIia _i,.n~,~ ,a ,Il"'.n Il 0!l'll< ........ ,U,L-'!::!I!

~O:~1 (l,nd ,$ll.\t'eei: :1Ui:s:~~ U 'm~k,~ ~~e' thia;~

~;r;, '-''II - " ... _.4i,- __ ,",- h---' ,-,- ,t, '-'~~."'" ~I,-( --

i!-'Ij"nS~Nlgl!..-Y ll,uiSLrPs. ,1lII"i.le gr.1B'il e:r :m~I.lOnElij~, prop'

e:rUetl; t:hau :shorjliief'~agroo 'v~_.ricUI!l':~; SbJldiJH, .tI,r

,2,2:

M'~ M' . 6~ t d-'

_ ,U~U:',I" '.' ,I£)."cr-olmo- CS,), an,,-

c1h'l ~_",e;~e Meld i c,i n"e

M~i'(f s ,growing PQP~'Ila:flir,y iftll till!! 'W§:t ls panty thiU~ rol m~ ! 1m ~ilnt [\a~e ][ p1ays, ,in, '~lh~ pf;i!d~te of maaob1atirs ,and 'Cbtn~ medldnl!i... Ash~ll1e.. Nofit~ ICMoHna. III1Cupuncru'iIk.tt m-ila,~~lg o~c OO~ ~!OJr~ .aiITd! W;n:'Oe;f dean of A;tlilntif 'UntveiJ'!Uy of IChJ nesa Medldn ~n M;;us Hili. N~r,h Car:-, Olr~iji MJch e~ Ro~tif dW"~ en hils tWlilny'''!fliliJ'~' y~"W!ii of Cll:pe,rtootie !;\:S, a trt~rh ~~11tJQn .. r • ,exp1lctl'n 'me' h ea:ld'1l bet'll ea,(:S of rnlse lfaf.on~ h" , unlq Ille' pe~tilN'I!::

.; M ~50 ~c!t ,a, pow -·rf1l1, miD~ fer enli! anc'iJil,l '~h~ i'mmune $yst~m. br:aod ~lh:lUty, ..m~d dige1S~f,\!'e strength. IFmm. ,~ IMii!QF;Ob1o'tlc per:Sp'~d.i\!l'e., mlso ~1!!IlP h:as a ftI\4Wr~1 ,all-tlAUilliJJity lM~ mtls ~iLe s:maU ~.n~,d~"e.s dUn,og the ,f.i.ii\~J :s~es QI, dl,g~tjon iiod a:bsorpthJI!l~ lhts .iJH~Illrt~ so~,p! with sea. ves~r~blles, is ftepl]~li ii\S till . ~ilMm \~$rd~ w'Mlcih rep~en5 b'he prtmttliive ,or~g;~f[J5 of Qr:,~aii'llic Wfe. The: primordia] narure Q f, ~he sm'iil~ Iinte nes ts een ~~iliJ 001 oo~· IP'hysia.] ,i(~d wnneJ1'V(!1d liiI~~'I1'''' This, n'l!:~'~Ii1" Y'lI~1 h~r~, !n l.a;pan@~. ~i'U!l:'aIli1S 'y~td1 cenrer, Th1s C!l!:n~l~t QD1 beceme we~ due 'UQ ton~~Gml c~~ms1Ji;mptlcn o· add 'ICm1ng ib:ods siuc:h as

~n~1l1 ' s~'ar.s. One b nelfl ~ to F m1.£O ~p ts l'hat I'~ 51.I1i!lJU~a,ll6 me ~ [ses~v,e Jul'O!S!, pMiOlJ~iiLriy the ~1fIl'ilinOJ'e~t:1 c e~}mIiI~'. Since SOlJP 'bi lealem alI. th2 beglfrilJlil!llg, cf'the meal. ~hls ert5::~, he.ips pl'eptill~e tliH~; di,g~dve sy.s~~m foil' dra .. e diwme roads ,ma;v. wilU lfollow, 1001 I~he! 5111 b~ I'e p.5J1mQ,~nBicai and emtt:!!ticnill ,h:i!Vli:!ls. ~'hi5 aU .adds up 'to ~ 5tre ntg~,en~ ng (!!,f menMI diln lY. ill c.a1'ml~1 of dll~ eololions. aJnd I1n Ilf,lnpJ;\ovi n,S ctr peJ'50f'lall r~cI1li,e.

In 'fh,[n~e m.ed ~d ne alii hem'5 and liulds ~ dillS5'ifloo by t;h,el r n il:\lo'lOf and MS!OOIam~1 orpn 'SYs~em t hiU th ey il1'l nu;en~e~ Mlsp ~5 tc~shl ew~ ~c ~cnrahl .!j,w~i:'~ IiI.@U -,I. '[\1"1 d yn ~ ~~,Wlrs-, lIhe sweet' ,JU1d Int. utr;~ fla,,",oES ~Ildl~re that I'm'bio has ~. ~n'I6Jin! leffec~ 1:0 'the :S'm~nad1 iiilLdi spleen, These IDr,l!,~S,~ wa-nkh iilf'e. ~.redl hil Ch~~U1ese- 1IfI!,~dlldn~. ~~f;!' c:entw~l, ~.o '~e

RlOdy~.,,1 nd's we~ I~ 'belnrg" Th e.y cDr'illlmoi rUn: enure dlg5~ive ~ nCU1on.. l~lIlt11li1heill'i the 'S;,lem Ii1J.! I!1ctlOM '~lJ t~'rurn6rDnn Ute::· el'n~rgtes mh:~~l'~ '~n ~ ~ fOod:i hno au I!" tJlunmn ~lmxlI ~ 1m I~Ids way" [(11 i ne.5te 'medh:i Ill!! ~lr5 ~h~t ~0cd is a ;.a}1i'€td by ItlMiC ~O"W~f of 'me ~pr~, - M,d: me ~,~teen

s .srueng~h ened by mtso, whh:h. 'ltIlelrr~~tn~. he~ wS! ~'~J€, strong b100d.

~erD there Is ,fij less 'of app;edt€. mls1ll 'will qlJ~'kJ~ hel~1 ~eslcre hllterest hl r00d5~ litIts tenle ef~ot: wHI b enlilMcml Mca1JJS~ ~h~ ~1Jp 15 !!eNed ~mm Of :not. lh~ heat ,!it'd~s in me revltdJJ1rXIns of :tbe smmam, ~ usr M' c(!I1:d ildway~ 'hM alii hd~ ~bltl"S effOCf~

M~S;D ki d~!!iO it runur~ 'lit [i.,:j,1ftN from r...~ 'polcsonirll8,. IhT~' s pal'1ID1~ clue to n5 ~t al"id salty HW'III'OfS .. The s~t s:l~ltitl~u~, d t!@stu~. which h~l~ ~'.lmrv,an: [he Uwr ~1IJ~ Sllill b!!ld~'er • .aliio'ther 0 liS~n ~tlh' in lOu:~n~ medh:i1fJ2., These o:rgalt!!. e~dHry Un~ 'I href~ ~ ,neut~albe ma ny f~Q;d' ~ ~~S!alltS. The ~'iy It1L~C'1i ~ Se5, ~a t~ kl~n:,eys i ¥ hlch~, am &nl i, . many IFUn;t;:tiOn5. hM Uu: ,ijlbirif)! ro q uij [:T ~:i td~ '~()j(ir'!iS fn)m ttl!:i bnooc,t

The ~w Iwol" ~n ml50 bermfi~ th@ kitdl~ lll~S, In atIlorhe.r way" The Mdiitey5 .are ailed t~e Gare of U, _.' siliit~e thieJ s'tlOl'leor~,r:na~ I~~nc.e an d ~raVild e tilt eere j/i n ['cool t ~d ~I (herr) ern@u. S o:f Un. . ~~. M1lsD len~ hanees and ~,~po~, !born of 'tll.e lrorl~m~(le-s\. ,KeepIng, the Gat0 of lU'ii:' vi~aI ooneftbJ iIlll Q~:

I~HU body s:y:stf!ms",'B

I~- --I.tr"·--· U'" '"\' . "~!t ~rn ~',:: I,~ h--'\1~' -;- 'e,~-, '-l :d

;-]lt1Q ,JIJ\.a, .,iwU eml.,,}, , , .II~~~ __ ii, ~ ii;',oll1~_U'D ,;t: __ ,

I[hiS, hvpoth,eslS.

"fila1. ~o:n, ;0-' and shot1·~ag,ed; :m'bjiOS, we-,re comcared i~ ~,lt~~~l d:i~t~" ~h.ii;dilles, dl(fl r~d~iuilio\il.

r-~ ~

expmlilM'e ,Illld, (olo.il1!,;. :~'uug~ .iU.1id :Eli~-omad:1. 'ffillc'~:r~i'

U~e long-~s:@d misos w'ere '~l!;(l~ ~ffe~t~:~~ in

-,. Io:!... ~.-. Th I'l .~..d.'

'~,rev~nbn,B !u~~ oonult1@mr~. .' sese ~1l~,,~ b8:J,~~

,rn~~' Ult~:t. 3J~ lBt"s~: ,Eeli' ISliJmElllIr,an~l"S and .ratirn.lltiou ~sick_1te~, .. ,ln~-I,..a8i,OO.' :!lliS(J;S, ~m ~, .h~a1lit'hW::r ,chO'j~., ,Shattc[1·~&OO, 'mi'5OS; '~[1~,re' iilI~' ~j\«,tive i_mi!i d,,~ :srud:i.'~ .. on:~~" ]~ 'S!D., Thi1!"ll lta:~el '~he~;r ow'n

Ii J -

wli'qu~ bc.fL~fiit ~, sueh ,it~ ~, h_i;sh~f,' '[Q'I:I;C:l1'.ntR1.'~

I~_'ii'i' ... if ""A'iiTI;,tih ""~i-,iiffrtiil;ri'il~ '~;'iTiI'nil"'" ""·il!l73'!"e' ""m, .. I' 'I !1i,i"~"""~ ~·I}~JJ,1l Vl~' ~w.~"I!!!,~~ ""'!Il'·_I4!!Il-;aJIu.,~j~~ ~~~.'1I1.J,F·'-~ ~!U !f-r!!l~~" pl!l;rL-U IL~I!""I~..\..-J!

'b" .J] 'ik j, •

" aC:l ,'[IS iiJ!l'Ld~Ila"

:It lSi not ,~lwlilys 'po::i~,ib,[:c~ to ten the ~YiPc of miOOI you, are p~~bl,g fmm "ltn,'I;;!' nii:nll'~ ,on I'h~ packag:f!. For i(!l(ilim,pll~'" ,~lthougih i~'lhLe '~!'DmSl J',n~l,:t~ IlY '"''barh~'}'''~' a'Qd ~fb.oo'!j,'\Iin, rice~" mlso are' ; Ul I~:lte lai:OO~t and mUii1Ltl,y i'n,dj'~la:~;'e' :lo~g..,aGoo miOOS'J

li'M;.'·Ii.:i "liI:! "oj;. 1;'i'I"il'!;;F!'i;'V~ •. 1.'11'1' .... ~iC!;:. l . .:r ~'n'~'i (.~Jr'I'~I!~iFi:>'P<l! iI;.'ofoII!,,'!.:iI. ~-~;~ io_;l !al !I.~ _ ~ '!f_ll l''_;r-. IIi:!ll# 'Iai '~J,llE t!l.!Q~!!8'= ~~~_II_.l",H hnml.l'IIi..II!l" ~Il iIi!I_" ;I-&~' _. 1

e\!er ;,n',e~ ~tlired b:- ].a,W t:-:'lu'~ the in:~reilienk, - -I' - "'~""l- - - -, - y -, J} - ~, - . - .. g. - ,-- --~

:mn, Lhei'r nt~{J 'by- ~!~r'e!i'lht. ,In deBaindl.bl,G (lm.'~r. 'Jijl ll-@: SU['i~ )f1OU ar,~ s\etl~:ii~\g :long·\Ll:gro :mI.i]lso", ]ll~t. check, I~e Iog~:e(U~t 'tis,1 ~W.l' 'be SUre' 5oJi~~:M ~~ listed 'b.eJom U'U.1' ritle or 'oo:r:I~,Y~

If J"\~U "'l3m1Jf I~O ,~perienC'e rni$()",s b,EaUll 'ben:e:fi:tsJ ~t: ~ ':- ~nH~d lh'liI:t JfOU 001: i.t of~JL1;rt. Po,pulilH'oll

""~d-' oJi i·' •. L '!:"=,- ,to,;,,- 'f' •

sm ,_]Ie~ !;J~l.Wme:rtJimg tne ~:~iLe~,IL~ o~ P'USO were

,done in l,~'p- an, ''!i,~r,he:r(~ mlso 'was, h:i:\'it'oo:,ID~aUv

, ~

'~~d~. I~;~' d:!1 Y, Momo~~r;i' 'm!li.1iliv' !(O:f' l!k~e !5t~d·,

~'11' ;;-. - ~

"~' ...:iI1.A1 hea mi

~es ',\M"~~~ u,afli!l1!' IYiemUes ilg'(]1 'W'" . .e!F:1i :£n.lSQ' I~O\O.""

,su.mption \,~ltS; mu·ch ,hjgiLc!."' than U is lodl~y; Compa.r:ed tu ,t'be ~ilJP'a!itl~~ Am,e;rical'l!S e.a:t 'very ~'''''-I .... "-

,!Ii~u.)E!' 'm150;,

...,.,..., ~,' ,,""-.' "".". ,.,.k, ", • ....1, •• ..,..,.. , •. ~'II""""I1,.,.....<:!I'll"iI~ ... '!fii,· )' ,il.he "", '-,', ·'1-,- r'~. .~ ~ iI1Il.Ii'!I:" ,III!U ,;:JOlI!.u.tl. ~a 1;iliLA,.> u,~.".,.., .IU.I ~,O' L I;: I!!w!~U1J

tnum atnotu n.t: of lli)])90 'feqt.tu;£!d m I~h'~ IdLi@~ tID.

~c~t~"e 'some of the ,beal:Ul 'belu~tij!::s. dmedJ ,i]l, lhllis, c'lla:pbar; hO'~m1ej, 'ml,an::\1 blbo{[fd>or.y' ~~~me:nts

, ill 11"" I~J'"

llI!~iidJ, ,h,uman poPl!:di1l~io:p 5)lU'dID~, ,biID~: shoW"n. Umt

!,O:ttl.'~ of' "th,e~e be~l~;fU:s ,~m. d,o~e '~at~d___J~he' mQ:nll' mfus~; tMlt' :i:s ~h!ll~, the' oot)t)@X 'Lne :msUlllt$i\u F,;)~ ,]] .;:)]:[1]'-: adtdlc !OIl~' OUn ef mm, ~ttn a dlir',~, ~ Ii' - --e----~.}f -- -- --'-"II --. -',r - - - -I:'" - --Yi!'

,ffid.eal1v .~a.d~' 'w1:'61, :s'hUb.k'e'~ t'o-fill,; w~ka~e IOf'

,~ ,

kiolm,b:11 ,da:s'll],!' and ~~NO 0:[' th.ree, "/ep't~lb1.@.sj

sbo~~db@, @"notl:gmm '00 'prommt@' ,S\OOO l1~aJ,l~., (5@:e "·:U1-ti:mllil-:: '~tis.a ,~:···t.ililcf'-:·n 'i"]i1r~" ':::, ~5' :'.) ""Itit ...... - ~ --n,

~--- .-- -~ -- - I~J!'_P CL r--8\€ i!,;1I . ;i:'b_-YU\g~-

da;r,k .. , .Jol1l:~e:s,oo miso . 'hou[.d: '00 U'Se(i, to [t'til](,e

.mw~, soup '~1U1St' of die yoo;r.~, WI 'the' ~~umm~r u:r in li. ... fOiII".._,ut;' ,;j,;~l~;iTji ;;r;;lt~, ~1i~;C;j'~1; aad '"1', -l:r'il],"&i\r ~i"';'jI1 , ...... (iii'j ~ ..... ,

!I' ~,!.!, ......... II!!IlH'!'!-' ~ ..... '. _110 !I'IiJIII!i_ ':I!,ILIi:'_!!,_ '!!·IH...""!!..' "'I!!!'iIllIIll,iIC

used l'Vl th 'M,ghter. v,es~m b';]es' in Dti:5;o' sou p~ These wh~ are ~~iI.'eriTI:s, nom ,~ c~wo(n!i(' d.qene'~,liv~1 di~eas~ or \,~i'ho ha've a .fa:QiI!ilr ,h'~t:OlJ' of' C~llc~'r 01:" :hwlrit: d isease m~J \''!1:ant bJ' il;lG]\ns~de.r"__ ilftlf!j" C{H15Urnl:inS' Mth, ~ healt'h ,ca'ft ,pw,$es_" Jo~ .. ai~a'liDI m~'O oowWs oJ dark ,01100 SDtlip allda:,~~ F~r: I~,booo' lin ~I 'h~ruth 'who ,van~~D u~ mi5D mt'life LhA~ ~IM~e a daJY,., 'we ~-tl~d" h11 add'il., tiollt tn a hDWm nf st~u.P~ ~lljoy'j~-, ,a ~nd, rsenr· .. !lTItg cf m:i~ in a d[p; s~l1g,d; d:~jn:~, oi" 8;l]rUCle"

Desildes th.a ,doc~nl~n~Jfd, II':_ptlrts, ~nd '~~h ,dtedJ hi thls ,ch~p~; "ii~' h~ve~ ])et.'5011i'l:llty' ~~p~,ri~' ~n(ed the' beTIe,{U~, of ~1jjjso aJtlng wi:l:h I~UIf friends and Ifil:m'i'I:.r~ ,Al'!ti;@:t ,riesailiKihl~~ .l1ita"terlial to~' ,@IIIIU t2;() ,l1irilit]~ oodJ t'OM' lx~'ks, ~~\lt :(t1,JQd,;o: we a:re ,~)rultide.~I: ~h.a~ u~n,- mise re.Rj]i!iIilJO't~ itl ,-

- - - ------.---- -.~ .. -- . ---,s------ -,0'''''' --~y~ :u:

'best hcalilb. :iDmr,anee· y~1!J, can. hmive,

Mu~h :m"~lre ~b.~n t~e' p~ver.bi,*l !'!l,pple a d~y/~ ;m daJ~y Ibciwl c~; miso mu:p! will :not only ,ketp dle doctor ~}~,yayj "it: wlll ,ijidd vililmlhy W YOUJIl" life. 'W.ithOUit ;0, dcubt~, miSOi is ,ai ruLittafJ 'Itii.e~ 'Uire==nU~' 'w'OJI':ld",!;j, 'm~l' m~d~cm~l n~ryd:a.y food.

1m ~~t~ r~IMJ1's Aiml ~fD¥"IfIt:OO .rr~'" '~~ e O~. a El!.ilrtmus gmlJP ~r 111' .... rl0Q~ ~]lld~ lifIIF ~t:aI!!lds p-~oudl, iOrri e t h (Hard ct] 51 ~'H r, 1l1~ huildlngs are ham!!: "' rh~ Halma IMl50 (jmm~. l~d. mWt~ Oli I] cenm:rles. cone (J the' IOOWfAtIy'S true ~ ~~ns nlli!ilSlI~:e mest

~ I I flII'Iiso '[lIfIldllap-rul.

Under ~~ilI andcn1 ~CJ5 of t.he s~~ ~ilJ1 ~mvs o;i hus= ,lOO-yalf-c1 ' ~r v~t5 ~t ,~e ~~ ~Hler til h~ mf Ibra)ttoo bam~. 'Eadl \\I~t ~b.~ wah a ,~teSSlI'lS [J'd M W fdl ~r~ a (1Jrn ree-ten ~ufrli'I:rtIn of :5:lilnes, ~a !1~lIll1.lIly

~~d '[hat '.~ will ~l!Ver c:olllra:p!J~m '~@n d Wlirhlg NIrthq:i!!!'i"1kes- lli!;mEt tnoe p rE5SUwe' of rh s:m:fll. ~ l,e.ool po~nd!i, (It( H~~mtl ~1~~1!t'!i. .nounCi~ tm!lli~· mo) ,m~~ f~~~n ts ~rDw,ly atnd M1ii!iraUy itmHO'L:.Ip I h~ hot. Ifm tImid D_m:mei'5, ,and mU~ Aldrri~ w.rnn!rs. A~t 'I ,'.Yenr£ll-'ro~J m ~hlr~ months ua der th~ dl reenen of ,ellhr.~ tI~ r

s~ eratlen P umiitda;l(t ·~u mon lti.aya wa. WIilJ1i ers, r~o.v~ the .s1lcmes ;jliflid pre~fl8 lid. , 'PDS ns thtl'! rim. q)Jl'M{ Miso ~hat tMs ~DfII ~I:fi '~Fe.l5UJiled By eli:"i!lp erezs, shO'a.un:s. ~ru'il common 'p2qIJI. il31

I rndm'Q MJso Comparl}!"s ~ to hlme bewm ln rhe IliH~ R ~ . ,I.:h centu ~~ O~1t1 ' •• ~ th ~ Qme r Ja;f~Jl~{5' most ~ I.!IL~ warlgf~. I ~u To~uy~~ Ij, hese mUIlW!IY' 'eJi:ptuits ~e pc~. IJJ~ In th _ rI mr~1 nO.gu-A' by Jmmes 'Oawi!lI. In the ~DWS at 1iok1l.!!I;tWa" ~ue'~ ~ I'ruI.JI g)yhean mb.o ~§rHJP s Iillpp;Fled th ~ \iI] raJ liltS ~ dte' ( m:rr p~ sin ~n'~ ~r luook~

Beir.a:L!lf~.e Q:~ hs ooli1~ntf.ajted nmnllon and ,mJJ Iry rm keep ~f ,eall1,. lDl~~Wit~s I1'!I1m WM DJ!iI~ 6f ~ mmro, ImJMlllilUl~ ffim~ llDf~fiS for h~ Illoops<o Mw hls i!!"mY' 51 !CCiC'ed~ lin OO'1Q~ueWln;l ,lind 'LIn! FyII!1,S aJ ~,~ I pm. Ta~USil ,II moved ~1~ ~ e~_~uarh!r:s: '(I) Tt)~~ btU een ~ ~

Ttl l+iiiI!.d~ G MHO ~mpt1~ m~ ef fo" r~~ Ill. IiIO 1M" ot"'

M&ttdll1 IIiI11 ' •

t~e i'J10l'!i1 'fllVlQ'flnd mb~ In i.lJl ef JIlPillilJ.,.

ued E'C ord r mlso hie m ~'ls hom to\W.m s,!m ~J!l U'fttU hb d lI'I'h. Thl' om(1lal p!l~lfOnqe' as, 'tile '''IlU rv~~nt I'D 'ne SJk~ 11"; l~ftUneed I~he Hatmo Miso Goo1~(Y 1rt5 pre-emJn~t :smws,

fm ilSliln~~ ~adQ.

In ~ Ml. H .. 1Kl"la Mim 'tC'm~1 " '!Jed

.:m.!lI- ~er. !!VEflJ murc: rp'li'~lkUj~ ~OJlIl r ""h~ I~ b~m-=' pl.lf!jlr,~Oi' c:al Ilh~ ~nl~~nr of ~:ilJJan~

;Oda-y, bllS11lwds ~f f,olllrlstJi vi'5Ji "!he:lm S~K ~~ n1 seew~Me dUs leg 1 ~J)' m.ISiD i!.5 ~ - ~~ev !" Y~MI di!}JllI' _: h~ - tc ~ i!! ~ll1r.d of ~~ nft tn ~i.lpan M' ItfIIQJ H.Udlo mi5lO'. 'S~nm m i:~. th~ Mif~U 'Gem,~", ~, T~ ex;f.DrteT of b'a.dlUoMJI, mad ~ - r~t lhas

pon this ~ISD [~nillu I f~ dlsI1lilb"l'bi} _ _

a:~rili:1I ~ -l~ ~lik!.

Unlike om-'!! ,mlSoS-j vAl~dI ,W~laitn waRns s-um Lt5 rice am] b.imr ,H'ardlo m Lm Is mm (tinily

'rom ~lO~e ~5" iWJt. ~ Uwa~e r~red lW11ey freur" and _' ~fI'lic,]~ Mf10I!lrJlrl~ 0 wamrc. A, vtiY Q:)1!l~I'IiU!ll'~~ '~y:('~ of 1I'l\!ll,lTidDn~ Hal.i!tlhDl ~i. arJll!IItalns SO roont rncr p]i!O~n im; 20 w lS

I'-en~em I ,l rtu"'U'i! h:.n:S·il,gecl dee ,imd bit(

mtha5~ I~. [5 dn ~II l sou~a: D I ~Ua] ~]J\t)., ,Wd.s, !Ji~lM5~ J~d l'IfI[iJil ~li: low [Jill ~fn.,. iFfes aJild fi!'r; i1IlI1d ~oo 'M~h eOOf'.

Consl~efledl im Im~ft"iUll11 rnlftl I (I ~ ~. m1s;,a,·,5,'daU.v _ Is 0 'rw ~11;h n . h~lh bend[rs (Sft' Cl1!.apl~J 2). §Cif:ML1Rl\': '~ri1 has SlJ8Siesllml fffita: rnueh c' m~"s mmldPl~ ef~ panhl:;ulArll' ~t5 aml.-can· ~fopertl. ~ ,fd~Jled w I' .. SOJ:lJeaJ'lI mm~ncfl·. For thIS ~~. many ~.hel'll!lk1tt1n h~th ptOvrdi!13 ~ d ~CiJ!lly ~ eernmend :5oy,btu,n wulmJi -rOll' th e tteanndl iifil;d I'ne:v ndiJn of ~arlll d~e:[= d:~ GIISeIilMr:it

~, H~l:hCl mlso, &$ mallh~l wI~ '1!I,~"y U~'~ ~~ \ii, r.t Is dry com ~ 'lro om@f .~505. .amt-d an be ~g~ !iJlJlI~teuft~*KI tn sea:1'ed barB$. Like yogurt; un!1_teYfl~d "iI~dqC! mba' b ..atinJrnrJI'fm~ I~ bl~1iC. ,i)c;[t;l baClml Md ell'!lzynm~ that a:idi dWSdQ~l aJI'Id food ~mna_tloliru.

AlhO'LllSrh mooer 11 WrII!Wd~l nes n01W do some

of w.:e wo. PiiI~ WA~~hi~ MI~ 1('mFII Ib'ny, I ~It P r-e~ udllo fI1il mfMltOO ~, l!thlmi-~~ I ~~ ~I!! llil t',ft'j,1'!' ~~ 500 ~f5, first. ,femhun Ho~do my. ioo.n.s aI 'w,i!Sh d tilInd ~oo m Wil~ r br_ i!KiUi'. 1111:' beall$ i]lie' I.h 11r-~ned Ilill 42.00- pGW!JId~ ly CODkK. s.( ed rOr - '0 bOUf5. ~ I '. In 'lin'!! dD~ a!I(Ikw 10\1 _ -R~·[. Till:$. !iJ 1lU£U I oooJtj nl prGCl ' sl~~ I' am I m lso I deep ~ 'brQ'!Nn' a!!~or '!lim - ~h~l',JfH;lC IImlc MnoJ;W flavor.

The ro;JJo~f111 ~'fulmltiliB. ~he ~ri datk ~ aJi'i ·,uusJIm,ed ~c Ih r J'n ~ ~-aJ IlRadi H ~tnIa[ t~ em S.hiiP:es, I he.m r.,'I'D. ~indi g-,C\SSo, lhe I~ ilfC' Ih ~lahtfi, dU5- -. wl1ih mlxWlI! ,i:llf ~Sm.us 5pQfS ~~ 1:OilSt_~c;I, ~cy ~~nJr dflId 1~1iu ,to IOfoi:k"1lle IFf2 fI' f~ r~.-eIBh! fU~aJf"5, ~ n ~lJ CMidu! 11 co~trall ,nV:!ronmen'.. ith I~ ,p o~

"M"o:m:: 'ii;;iI'~~A D'f':""!I.;!, "w.,r~ Ln~ ~A

-r ~ mper'it't~re dd ~~m_di'~ ~ ~e -haudlu O~~,:· IiliD ' caH~ kflJI. emf!rrSI! lDiln '(h]! IHQ.lbatfcm room. they M@ oover:oo wt~ ;} ff'aa gttD'rl b-1 Dm1'i of pale- yej'lo:w mold ~d lo.;un~oo whh ~aW -rfu~ d~! live en'l.;ym - ~ lit' f;l$~ 1'<5 m~~e~ wi h ~a ~J ,aJIiiI d ii SiltiaU iUnOa.1ltf gf M\t,er~ d!ii1Id ~~y ur~ -rg Q]lt ~ me sevenfoot-Mill ~ar ",am.

~ th ~aJ ns FUJJ. ' mre mlso rs wv ,\Iii' Ytlth a U11dl mmn c.1' til ilrid p~", II dE. \\!!hIdiil ~

RG\'IIS of aid ~I!dlj:j If. Ill. 1!1il! '~:-eth'lH wI'" bam'ttoD hH;I!Ii ii::on n 'thlli!'LIliU11H ,gf P!l:IVflH lif ' IIfI ldr10 mhD~

then IWW~ wtl h 'i} il1nfree-ton PYfM1l, a of S~I1- • 'ilrht! UflihUfili\~t!d P~1l'f~ o~ mtlll~ ~~ b gUM. iUh"" e~m~9Jpp'1"ed by th~ A;5~llm's:IDW ' m~U,ew ~t1 mli«Ufe. ~flIi'l!!ijlng [h~ ,oomp' ~ rnc'~ rrl1., CW'ibolwd'r ~ . dnd f:a or tile b~

In""" ,ifI"iil 11'''''7'' Aarllltl!rt!i·~.2"1"l iiIi. --:' - ~ ""'~ ,a:""Mr

'Ill...,.. ut;L. .1 .. !I!;,III~. • . _ ~y "'""' IIl~ .'!~ OON,lll 1~!11Ii,.I _ ~~

a.mI.:d SWoo:~ simple !U.~~

AfU:'f ,ilt' leBSt 'l1Nd MI )le:At5. the ilinaWre ml!JO 1.'5, ~ped From the vats ~ Iih ~ wooden 51

am 1~9:p~!~ the ~t,rnISfi,mmi!S ~ d:~PI dO\!lm '1!rilI. tI1i! een~eit of the Vilt It '~ 'Inf!l, mi§!D Ima'[ was lra!UtJl~:ii'ii:llJtry p r~ted m [~,~ HfIlp(!fGJI'S, ~11'O 11l1~1 - d H.~cho H"IIISo SGU P ev~fY day~

Al~dl~h ~mm:' lI'I1aJm,wrfru:mrerl IU!!e the' ,rm:nm ; H.a.td'la mlso.f'Of m' JIi daL'lk SO)IOOM l~. OIl!lJ~ iii .s~l~ m..lm mdle sr ~ I. ~ ~ 00 1m; S -~mt W~ fa :5I1I'kl'll ~ III ~I [s ~utJila1 Mit. Thl!' O»n~my·s ex~tlng a~de:f1~ proo.6$ B~ 'fihls m1Sl!1! Its Sitlvt:!lr-Y arDm~ , lII!f\elh~w ~:egtneY. ~nd ~ ~ llirngau ~ lflliVlZIf. Ac.«I!rd! 1ll!8 ~Q b'J'ewrnl!i51~ ,Kd7JillI 01 KUfOOal., ~ ~~ f~ml!! p ~es.sl,lt~ of thii! stmnl:§ en the dl)" moo ~~ ~-o»ygefil en~TQnm enlt that e:lTh~QlJrages d!1I.e growth liD' H.atd-·u)".!1i sp.edal 't}~ 'Or ~ rl What .·TJlDJ, ever i ~emlll ~J'H,. d p.3.I1jo!llL1M ~T.aJJIi1 of, - spB~ #Il~ ,mold" _~ as ~glli~s ~r:thfl,. has :miade. II~s harm..: 'In mecJI"ri1ck5 afl d aevh:) .0' thee o~d ~ned Vairs-amLiti thrrailll menu ib ~ meru~t~DIIrIJ ~GQ~ Omll Ha~dilD :!i!D!fej9 .. I~ 81f~es the 'mrso ,IU IiIlf.Q~e bv'ar dmt cannol: be; dupilml"m by other mIg; makers..

HalchD mlSa ~ a ~lltural anlf~~L M~~,e ~fI mm~, J.M [~. t[ mIm an IlmJumID: t.l!il[i! o-~ Did ~i1p.~ n,

Potrebbero piacerti anche