Sei sulla pagina 1di 9

Měsíčku

na nebi hlubokém
Jaroslav Kvapil (Song to the moon) Antonín Dvořák
(1868–1950) Rusalka (1841-1904)

     
 3    
    8          
       
Larghetto

       
accel. rit.


 



  dim.


     

 


     83   
                 
 
 

   


    





      
           
    
Larghetto, tempo I

           
    

          
   
8

                   
  
       
 

 


                               
a tempo

     
16 ritard.


            
       
  


  


 
()

          

 
   
  
 
        
       
23 

R.


                        
Mě sí čku na ne bi hlu bo kém, svět lo tvé da le ko

          


 
        

  


 
 

  
     
 
 



www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
Creative Commons licens BY-NC-ND
Měsíčku na nebi hlubokém

    
(Song to the moon)

          
    
  
29

R.

 
                            
vi dí, po svě tě blou díš ši ro kém,

     
  

         
        


       
 


    

     
               
   
35

R.             

  
    
dí váš se v pří byt ky li di, po svě tě

         

  

                
  
cresc.

  

         
  
 

  
       
40 rit. 

R.

 
            
    
blou díš ši ro kém, dí váš se v pří byt ky

              
(cresc.)  

     
                     
 
 

      
  

www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
2 Creative Commons licens BY-NC-ND
Měsíčku na nebi hlubokém

      
(Song to the moon)

      

       
45 molto espress.

R.

        
                           
li di, Mě sí čku, po stůj chví

      

  
     
        
         
  

  
           
     
 
50 

3 
R.

  
                          
li, řek ni mi, kde je můj mi lý,

   


 
  
      
           
           

       


   
  



        3 
       
   
55 

R.

         


   
mě sí čku, po stůj chví li,

            

 
3


          
 
 
      
   
              
  
 

  
 

www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
Creative Commons licens BY-NC-ND 3
Měsíčku na nebi hlubokém

  
(Song to the moon)

 
        


   
  
  
59  rit.

R.

       
              
  
řek ni mi, řek ni, kde je můj mi lý?


         

7


rit.

  
      
                 
 dim.

   
 

                      
   
a tempo
63

  
   
  

  
   
 

8    
                                    8    
 
65 8


   
  
dim.

     
    
  
Tempo I

 
66 

R.

         8     
        
              
Řek ni mu,

  
8

   
         

      




www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
4 Creative Commons licens BY-NC-ND
Měsíčku na nebi hlubokém

          
(Song to the moon)


               
    
71

R.

 
                         
stří br ný mě sí čku, mé že jej ob jí má rá

       
 
  

      
 
    
         
 
  
   


         

           
 
a tempo

        
77 rit.
R.

                  
       
  
mě, a by si a le spoň chvi li čku vzpo me nul

       
 
          
          


 


   
 

    
             
    


 
83

R.

 
 
       
               

 
ve sně ni na mně, a by si a le spoň

     

                    
         
  

www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
Creative Commons licens BY-NC-ND 5
Měsíčku na nebi hlubokém
(Song to the moon)

        
    
      
a tempo

      
88  rit.  

R.

         
        
  
chvi li čku vzpo me nul ve sně ní na, mně

   
    
 
                   





     
 

 

      3  
    
         
93 


R.


             
         
           
Za svět' mu do da le ka, za svět' mu,

       

  
       
    


         
   

    
        


   
  
  
98 

3 
R.

  

                  

    
řek ni mu, řek ni, kdo tu naň če ká;

   

       


  
         
  
  
           


 



www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
6 Creative Commons licens BY-NC-ND
Měsíčku na nebi hlubokém


      
(Song to the moon)

 3       
        
102 

R.

           


za svět' mu do da le ka za svět' mu,

   
            

   
3

      
   

      
         
          


 


  

   
       

    
  
   
106  rit.

R.

      
          
    
řek ni mu, řek ni, kdo tu naň če ká.

     
   

7


rit.

    
     
         
          
 dim.

   
 

                        
   
Pocchettino più mosso
110

  
    
  

  
   

8 
                        8       8    
 

       
112


        
 
dim.

        8     
                        

113 8

          

 
   
  
 


www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
Creative Commons licens BY-NC-ND 7
Měsíčku na nebi hlubokém
(Song to the moon)

       
           

117

R.


               
O mně li du še lid ská sni,

 


     
 
   
   




   
  3 
  
 
 

119

R.


                 
at' se tou vzpo mín kou vzbu dí!

 

          


  


        

           
   
121

R.


                                      
Mě sí čku, ne zha sni, ne zha sni,

   

      
 

 



     






    
  
124

R.

      
                     
mě sí

    

       
  


www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
8 Creative Commons licens BY-NC-ND
Měsíčku na nebi hlubokém

     
(Song to the moon)

  
125

R.

       
čku,


                    

               
      
  

     

    
126

R.

                             
ne zha sni!


 

                      
     
 

www.cafe-puccini.dk - 2018-09-24
Creative Commons licens BY-NC-ND 9

Potrebbero piacerti anche