Sei sulla pagina 1di 3

Test de evaluare

Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0 -30

1. Calculaţi ,aşezând numerele unele sub altele :

9+ 7=
11 + 9 =
16 + 5 =
23 – 8 =

30 –12 =
24 –16 =
12 – 3 =
17 + 8 =

2. Aflaţi :

a)numerele cu 9 mai mari decât : 4 , 13 , 11.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)diferenţa numerelor : 14 şi 6 ; 25 şi 9 ; 23 şi 11.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)suma dintre vecinii numărului 7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Aflaţi numerele necunoscute :

13 + a = 29 e - 15 = 5 21 – m = 14

…………………………………………. …………………………………………… ……………………………………….

………………………………………… …………………………………………….. …………………………………………

V:……………………………………….. V:…………………………………………. V:………………………………………


4. Măriţi cu 7 diferenţa numerelor 30 şi 12.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. În curte erau 15 miei .Tata a mai adus 9 .


Câţi miei sunt acum în curte?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.Anca a cules 25 de narcise şi i-a dăruit mamei 17.

Câte lalele i-au rămas Ancăi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.Completaţi tabelele :

b 8 14 16 c 19 11 30

b+ 5 c-3
b+6 c- 5

Dacă ai
terminat ,aşterne culori vesele ca primăvara!

Potrebbero piacerti anche