Sei sulla pagina 1di 2

Recuérdame

Coco
 = 85 rit.
a tempo  


       rit.    
  
4
4           
3
 Re cuér da
        
       
 44      
  
6

      
    
          
3

me hoy me ten go queir mia mor re cuér da me no llo res por fa vor te

                    
10
                          
         

lle vo en mi co ra zón y cer ca me ten drás a so las yo te can ta ré so ñandoen re gre sar re



 


 
   



14


 
                 
cuér da me aunque ten go quee mi grar re cuér da me si mi gui

              


 

17        rit.
          
 

ta rrao yes llo rar e lla con su tris te can to tea com pa ña rá
         
 


   


  
20
a tempo rit.


       


      
    
has ta queen mis bra zos túes tés re cuér da me.
     
        
 
 

Potrebbero piacerti anche