Sei sulla pagina 1di 114

Nr

1 03_Manevra
2 03_Manevra
3 03_Manevra
4 03_Manevra
5 03_Manevra
6 03_Manevra
7 03_Manevra
8 03_Manevra
9 03_Manevra
10 03_Manevra
11 03_Manevra
12 03_Manevra
13 03_Manevra
14 03_Manevra
15 03_Manevra
16 03_Manevra
17 03_Manevra
18 03_Manevra
19 03_Manevra
20 03_Manevra
21 03_Manevra
22 03_Manevra
23 03_Manevra
24 03_Manevra
25 03_Manevra
26 03_Manevra
27 03_Manevra
28 03_Manevra
29 03_Manevra
30 03_Manevra
31 03_Manevra
32 03_Manevra
33 03_Manevra
34 03_Manevra
35 03_Manevra
36 03_Manevra
37 03_Manevra
38 03_Manevra
39 03_Manevra
40 03_Manevra
41 03_Manevra
42 03_Manevra
43 03_Manevra
44 03_Manevra
45 03_Manevra
46 03_Manevra
47 03_Manevra
48 03_Manevra
49 03_Manevra
50 03_Manevra
51 03_Manevra
52 03_Manevra
53 03_Manevra
54 03_Manevra
55 03_Manevra
56 03_Manevra
57 03_Manevra
58 03_Manevra
59 03_Manevra
60 03_Manevra
61 03_Manevra
62 03_Manevra
63 03_Manevra
64 03_Manevra
65 03_Manevra
66 03_Manevra
67 03_Manevra
68 03_Manevra
69 03_Manevra
70 03_Manevra
71 03_Manevra
72 03_Manevra
73 03_Manevra
74 03_Manevra
75 03_Manevra
76 03_Manevra
77 03_Manevra
78 03_Manevra
79 03_Manevra
80 03_Manevra
81 03_Manevra
82 03_Manevra
83 03_Manevra
84 03_Manevra
85 03_Manevra
86 03_Manevra
87 03_Manevra
88 03_Manevra
89 03_Manevra
90 03_Manevra
91 03_Manevra
92 03_Manevra
93 03_Manevra
94 03_Manevra
95 03_Manevra
96 03_Manevra
97 03_Manevra
98 03_Manevra
99 03_Manevra
100 03_Manevra
101 03_Manevra
102 03_Manevra
103 03_Manevra
104 03_Manevra
105 03_Manevra
106 03_Manevra
107 03_Manevra
108 03_Manevra
109 03_Manevra
110 03_Manevra
111 03_Manevra
112 03_Manevra
113 03_Manevra
114 03_Manevra
115 03_Manevra
116 03_Manevra
117 03_Manevra
118 03_Manevra
119 03_Manevra
120 03_Manevra
121 03_Manevra
122 03_Manevra
123 03_Manevra
124 03_Manevra
125 03_Manevra
126 03_Manevra
127 03_Manevra
128 03_Manevra
129 03_Manevra
130 03_Manevra
131 03_Manevra
132 03_Manevra
133 03_Manevra
134 03_Manevra
135 03_Manevra
136 03_Manevra
137 03_Manevra
138 03_Manevra
139 03_Manevra
140 03_Manevra
141 03_Manevra
142 03_Manevra
143 03_Manevra
144 03_Manevra
145 03_Manevra
146 03_Manevra
147 03_Manevra
148 03_Manevra
149 03_Manevra
150 03_Manevra
151 03_Manevra
152 03_Manevra
153 03_Manevra
154 03_Manevra
155 03_Manevra
156 03_Manevra
157 03_Manevra
158 03_Manevra
159 03_Manevra
160 03_Manevra
161 03_Manevra
162 03_Manevra
163 03_Manevra
164 03_Manevra
165 03_Manevra
166 03_Manevra
167 03_Manevra
168 03_Manevra
169 03_Manevra
170 03_Manevra
171 03_Manevra
172 03_Manevra
173 03_Manevra
174 03_Manevra
175 03_Manevra
176 03_Manevra
177 03_Manevra
178 03_Manevra
179 03_Manevra
180 03_Manevra
181 03_Manevra
182 03_Manevra
183 03_Manevra
184 03_Manevra
185 03_Manevra
186 03_Manevra
187 03_Manevra
188 03_Manevra
189 03_Manevra
190 03_Manevra
191 03_Manevra
192 03_Manevra
193 03_Manevra
194 03_Manevra
195 03_Manevra
196 03_Manevra
197 03_Manevra
198 03_Manevra
199 03_Manevra
200 03_Manevra
201 03_Manevra
202 03_Manevra
203 03_Manevra
204 03_Manevra
205 03_Manevra
206 03_Manevra
207 03_Manevra
208 03_Manevra
209 03_Manevra
210 03_Manevra
211 03_Manevra
212 03_Manevra
213 03_Manevra
214 03_Manevra
215 03_Manevra
216 03_Manevra
217 03_Manevra
218 03_Manevra
219 03_Manevra
220 03_Manevra
221 03_Manevra
222 03_Manevra
223 03_Manevra
224 03_Manevra
225 03_Manevra
226 03_Manevra
227 03_Manevra
228 03_Manevra
229 03_Manevra
230 03_Manevra
231 03_Manevra
232 03_Manevra
233 03_Manevra
234 03_Manevra
235 03_Manevra
236 03_Manevra
237 03_Manevra
238 03_Manevra
239 03_Manevra
240 03_Manevra
241 03_Manevra
242 03_Manevra
243 03_Manevra
244 03_Manevra
245 03_Manevra
246 03_Manevra
247 03_Manevra
248 03_Manevra
249 03_Manevra
250 03_Manevra
251 03_Manevra
252 03_Manevra
253 03_Manevra
254 03_Manevra
255 03_Manevra
256 03_Manevra
257 03_Manevra
258 03_Manevra
259 03_Manevra
260 03_Manevra
261 03_Manevra
262 03_Manevra
263 03_Manevra
264 03_Manevra
265 03_Manevra
266 03_Manevra
267 03_Manevra
268 03_Manevra
269 03_Manevra
270 03_Manevra
271 03_Manevra
272 03_Manevra
273 03_Manevra
274 03_Manevra
275 03_Manevra
276 03_Manevra
277 03_Manevra
278 03_Manevra
279 03_Manevra
280 03_Manevra
281 03_Manevra
282 03_Manevra
283 03_Manevra
284 03_Manevra
285 03_Manevra
286 03_Manevra
287 03_Manevra
288 03_Manevra
289 03_Manevra
290 03_Manevra
291 03_Manevra
292 03_Manevra
293 03_Manevra
294 03_Manevra
295 03_Manevra
296 03_Manevra
297 03_Manevra
298 03_Manevra
299 03_Manevra
300 03_Manevra
301 03_Manevra
302 03_Manevra
303 03_Manevra
304 03_Manevra
305 03_Manevra
306 03_Manevra
307 03_Manevra
308 03_Manevra
309 03_Manevra
310 03_Manevra
311 03_Manevra
312 03_Manevra
313 03_Manevra
314 03_Manevra
315 03_Manevra
316 03_Manevra
317 03_Manevra
318 03_Manevra
319 03_Manevra
320 03_Manevra
321 03_Manevra
322 03_Manevra
323 03_Manevra
324 03_Manevra
325 03_Manevra
326 03_Manevra
327 03_Manevra
328 03_Manevra
329 03_Manevra
330 03_Manevra
331 03_Manevra
332 03_Manevra
333 03_Manevra
334 03_Manevra
335 03_Manevra
336 03_Manevra
337 03_Manevra
338 03_Manevra
339 03_Manevra
340 03_Manevra
341 03_Manevra
342 03_Manevra
343 03_Manevra
344 03_Manevra
345 03_Manevra
346 03_Manevra
347 03_Manevra
348 03_Manevra
349 03_Manevra
350 03_Manevra
351 03_Manevra
352 03_Manevra
353 03_Manevra
354 03_Manevra
355 03_Manevra
356 03_Manevra
357 03_Manevra
358 03_Manevra
359 03_Manevra
360 03_Manevra
361 03_Manevra
362 03_Manevra
363 03_Manevra
364 03_Manevra
365 03_Manevra
366 03_Manevra
367 03_Manevra
368 03_Manevra
369 03_Manevra
370 03_Manevra
371 03_Manevra
372 03_Manevra
373 03_Manevra
374 03_Manevra
375 03_Manevra
376 03_Manevra
377 03_Manevra
378 03_Manevra
379 03_Manevra
380 03_Manevra
381 03_Manevra
382 03_Manevra
383 03_Manevra
384 03_Manevra
385 03_Manevra
386 03_Manevra
387 03_Manevra
388 03_Manevra
389 03_Manevra
390 03_Manevra
391 03_Manevra
392 03_Manevra
393 03_Manevra
394 03_Manevra
395 03_Manevra
396 03_Manevra
397 03_Manevra
398 03_Manevra
399 03_Manevra
400 03_Manevra
401 03_Manevra
402 03_Manevra
403 03_Manevra
404 03_Manevra
405 03_Manevra
406 03_Manevra
407 03_Manevra
408 03_Manevra
409 03_Manevra
410 03_Manevra
411 03_Manevra
412 03_Manevra
413 03_Manevra
414 03_Manevra
415 03_Manevra
416 03_Manevra
417 03_Manevra
418 03_Manevra
419 03_Manevra
420 03_Manevra
421 03_Manevra
422 03_Manevra
423 03_Manevra
424 03_Manevra
425 03_Manevra
426 03_Manevra
427 03_Manevra
428 03_Manevra
429 03_Manevra
430 03_Manevra
431 03_Manevra
432 03_Manevra
433 03_Manevra
434 03_Manevra
435 03_Manevra
436 03_Manevra
437 03_Manevra
438 03_Manevra
439 03_Manevra
440 03_Manevra
441 03_Manevra
442 03_Manevra
443 03_Manevra
444 03_Manevra
445 03_Manevra
446 03_Manevra
447 03_Manevra
448 03_Manevra
449 03_Manevra
450 03_Manevra
451 03_Manevra
452 03_Manevra
453 03_Manevra
454 03_Manevra
455 03_Manevra
456 03_Manevra
457 03_Manevra
458 03_Manevra
459 03_Manevra
460 03_Manevra
461 03_Manevra
462 03_Manevra
463 03_Manevra
464 03_Manevra
465 03_Manevra
466 03_Manevra
467 03_Manevra
468 03_Manevra
469 03_Manevra
470 03_Manevra
471 03_Manevra
472 03_Manevra
473 03_Manevra
474 03_Manevra
475 03_Manevra
476 03_Manevra
477 03_Manevra
478 03_Manevra
479 03_Manevra
480 03_Manevra
481 03_Manevra
482 03_Manevra
483 03_Manevra
484 03_Manevra
485 03_Manevra
486 03_Manevra
487 03_Manevra
488 03_Manevra
489 03_Manevra
490 03_Manevra
491 03_Manevra
492 03_Manevra
493 03_Manevra
494 03_Manevra
495 03_Manevra
496 03_Manevra
497 03_Manevra
498 03_Manevra
499 03_Manevra
500 03_Manevra
501 03_Manevra
502 03_Manevra
503 03_Manevra
504 03_Manevra
505 03_Manevra
506 03_Manevra
507 03_Manevra
508 03_Manevra
509 03_Manevra
510 03_Manevra
511 03_Manevra
512 03_Manevra
513 03_Manevra
514 03_Manevra
515 03_Manevra
516 03_Manevra
517 03_Manevra
518 03_Manevra
519 03_Manevra
520 03_Manevra
521 03_Manevra
522 03_Manevra
523 03_Manevra
524 03_Manevra
525 03_Manevra
526 03_Manevra
527 03_Manevra
528 03_Manevra
529 03_Manevra
530 03_Manevra
531 03_Manevra
532 03_Manevra
533 03_Manevra
534 03_Manevra
535 03_Manevra
536 03_Manevra
537 03_Manevra
538 03_Manevra
539 03_Manevra
540 03_Manevra
541 03_Manevra
542 03_Manevra
543 03_Manevra
544 03_Manevra
545 03_Manevra
546 03_Manevra
547 03_Manevra
548 03_Manevra
549 03_Manevra
550 03_Manevra
551 03_Manevra
552 03_Manevra
553 03_Manevra
554 03_Manevra
555 03_Manevra
556 03_Manevra
557 03_Manevra
558 03_Manevra
559 03_Manevra
560 03_Manevra
561 03_Manevra
562 03_Manevra
563 03_Manevra
564 03_Manevra
565 03_Manevra
566 03_Manevra
567 03_Manevra
568 03_Manevra
569 03_Manevra
570 03_Manevra
571 03_Manevra
572 03_Manevra
573 03_Manevra
574 03_Manevra
575 03_Manevra
576 03_Manevra
577 03_Manevra
578 03_Manevra
579 03_Manevra
580 03_Manevra
581 03_Manevra
582 03_Manevra
583 03_Manevra
584 03_Manevra
585 03_Manevra
586 03_Manevra
587 03_Manevra
588 03_Manevra
589 03_Manevra
590 03_Manevra
591 03_Manevra
592 03_Manevra
593 03_Manevra
594 03_Manevra
595 03_Manevra
596 03_Manevra
597 03_Manevra
598 03_Manevra
599 03_Manevra
600 03_Manevra
601 03_Manevra
602 03_Manevra
603 03_Manevra
604 03_Manevra
605 03_Manevra
606 03_Manevra
607 03_Manevra
608 03_Manevra
609 03_Manevra
610 03_Manevra
611 03_Manevra
612 03_Manevra
613 03_Manevra
614 03_Manevra
615 03_Manevra
616 03_Manevra
617 03_Manevra
618 03_Manevra
619 03_Manevra
620 03_Manevra
621 03_Manevra
622 03_Manevra
623 03_Manevra
624 03_Manevra
625 03_Manevra
626 03_Manevra
627 03_Manevra
628 03_Manevra
629 03_Manevra
630 03_Manevra
631 03_Manevra
632 03_Manevra
633 03_Manevra
634 03_Manevra
635 03_Manevra
636 03_Manevra
637 03_Manevra
638 03_Manevra
639 03_Manevra
640 03_Manevra
641 03_Manevra
642 03_Manevra
643 03_Manevra
644 03_Manevra
645 03_Manevra
646 03_Manevra
647 03_Manevra
648 03_Manevra
649 03_Manevra
650 03_Manevra
651 03_Manevra
652 03_Manevra
653 03_Manevra
654 03_Manevra
655 03_Manevra
656 03_Manevra
657 03_Manevra
658 03_Manevra
659 03_Manevra
660 03_Manevra
661 03_Manevra
662 03_Manevra
663 03_Manevra
664 03_Manevra
665 03_Manevra
666 03_Manevra
667 03_Manevra
668 03_Manevra
669 03_Manevra
670 03_Manevra
671 03_Manevra
672 03_Manevra
673 03_Manevra
674 03_Manevra
675 03_Manevra
676 03_Manevra
677 03_Manevra
678 03_Manevra
679 03_Manevra
680 03_Manevra
681 03_Manevra
682 03_Manevra
683 03_Manevra
684 03_Manevra
685 03_Manevra
686 03_Manevra
687 03_Manevra
688 03_Manevra
689 03_Manevra
690 03_Manevra
691 03_Manevra
692 03_Manevra
693 03_Manevra
694 03_Manevra
695 03_Manevra
696 03_Manevra
697 03_Manevra
698 03_Manevra
699 03_Manevra
700 03_Manevra
701 03_Manevra
702 03_Manevra
703 03_Manevra
704 03_Manevra
705 03_Manevra
706 03_Manevra
707 03_Manevra
708 03_Manevra
709 03_Manevra
710 03_Manevra
711 03_Manevra
712 03_Manevra
713 03_Manevra
714 03_Manevra
715 03_Manevra
716 03_Manevra
717 03_Manevra
718 03_Manevra
719 03_Manevra
720 03_Manevra
721 03_Manevra
722 03_Manevra
723 03_Manevra
724 03_Manevra
725 03_Manevra
726 03_Manevra
727 03_Manevra
728 03_Manevra
729 03_Manevra
730 03_Manevra
731 03_Manevra
732 03_Manevra
733 03_Manevra
734 03_Manevra
735 03_Manevra
736 03_Manevra
737 03_Manevra
738 03_Manevra
739 03_Manevra
740 03_Manevra
741 03_Manevra
742 03_Manevra
743 03_Manevra
744 03_Manevra
745 03_Manevra
746 03_Manevra
747 03_Manevra
748 03_Manevra
749 03_Manevra
750 03_Manevra
751 03_Manevra
752 03_Manevra
753 03_Manevra
754 03_Manevra
755 03_Manevra
756 03_Manevra
757 03_Manevra
758 03_Manevra
759 03_Manevra
760 03_Manevra
761 03_Manevra
762 03_Manevra
763 03_Manevra
764 03_Manevra
765 03_Manevra
766 03_Manevra
767 03_Manevra
768 03_Manevra
769 03_Manevra
770 03_Manevra
771 03_Manevra
772 03_Manevra
773 03_Manevra
774 03_Manevra
775 03_Manevra
776 03_Manevra
777 03_Manevra
778 03_Manevra
779 03_Manevra
780 03_Manevra
781 03_Manevra
782 03_Manevra
783 03_Manevra
784 03_Manevra
785 03_Manevra
786 03_Manevra
787 03_Manevra
788 03_Manevra
789 03_Manevra
790 03_Manevra
791 03_Manevra
792 03_Manevra
793 03_Manevra
794 03_Manevra
795 03_Manevra
796 03_Manevra
797 03_Manevra
798 03_Manevra
799 03_Manevra
800 03_Manevra
801 03_Manevra
802 03_Manevra
803 03_Manevra
804 03_Manevra
805 03_Manevra
806 03_Manevra
807 03_Manevra
808 03_Manevra
809 03_Manevra
810 03_Manevra
811 03_Manevra
812 03_Manevra
813 03_Manevra
814 03_Manevra
815 03_Manevra
816 03_Manevra
817 03_Manevra
818 03_Manevra
819 03_Manevra
820 03_Manevra
821 03_Manevra
822 03_Manevra
823 03_Manevra
824 03_Manevra
825 03_Manevra
826 03_Manevra
827 03_Manevra
828 03_Manevra
829 03_Manevra
830 03_Manevra
831 03_Manevra
832 03_Manevra
833 03_Manevra
834 03_Manevra
835 03_Manevra
836 03_Manevra
837 03_Manevra
838 03_Manevra
839 03_Manevra
840 03_Manevra
841 03_Manevra
842 03_Manevra
843 03_Manevra
844 03_Manevra
845 03_Manevra
846 03_Manevra
847 03_Manevra
848 03_Manevra
849 03_Manevra
850 03_Manevra
851 03_Manevra
852 03_Manevra
853 03_Manevra
854 03_Manevra
855 03_Manevra
856 03_Manevra
857 03_Manevra
858 03_Manevra
859 03_Manevra
860 03_Manevra
861 03_Manevra
862 03_Manevra
863 03_Manevra
864 03_Manevra
865 03_Manevra
866 03_Manevra
867 03_Manevra
868 03_Manevra
869 03_Manevra
870 03_Manevra
871 03_Manevra
872 03_Manevra
873 03_Manevra
874 03_Manevra
875 03_Manevra
876 03_Manevra
877 03_Manevra
878 03_Manevra
879 03_Manevra
880 03_Manevra
881 03_Manevra
882 03_Manevra
883 03_Manevra
884 03_Manevra
885 03_Manevra
886 03_Manevra
887 03_Manevra
888 03_Manevra
889 03_Manevra
890 03_Manevra
891 03_Manevra
892 03_Manevra
893 03_Manevra
894 03_Manevra
895 03_Manevra
896 03_Manevra
897 03_Manevra
898 03_Manevra
899 03_Manevra
900 03_Manevra
901 03_Manevra
902 03_Manevra
903 03_Manevra
904 03_Manevra
905 03_Manevra
906 03_Manevra
907 03_Manevra
908 03_Manevra
909 03_Manevra
910 03_Manevra
911 03_Manevra
912 03_Manevra
913 03_Manevra
914 03_Manevra
915 03_Manevra
916 03_Manevra
917 03_Manevra
918 03_Manevra
919 03_Manevra
920 03_Manevra
921 03_Manevra
922 03_Manevra
923 03_Manevra
924 03_Manevra
925 03_Manevra
926 03_Manevra
927 03_Manevra
928 03_Manevra
929 03_Manevra
930 03_Manevra
931 03_Manevra
932 03_Manevra
933 03_Manevra
934 03_Manevra
935 03_Manevra
936 03_Manevra
937 03_Manevra
938 03_Manevra
939 03_Manevra
940 03_Manevra
941 03_Manevra
942 03_Manevra
943 03_Manevra
944 03_Manevra
945 03_Manevra
946 03_Manevra
947 03_Manevra
948 03_Manevra
949 03_Manevra
950 03_Manevra
951 03_MANEVRA
952 03_MANEVRA
953 03_MANEVRA
954 03_MANEVRA
955 03_MANEVRA
956 03_MANEVRA
957 03_MANEVRA
958 03_MANEVRA
959 03_MANEVRA
960 03_MANEVRA
961 03_MANEVRA
962 03_MANEVRA
963 03_MANEVRA
964 03_MANEVRA
965 03_MANEVRA
966 03_MANEVRA
967 03_MANEVRA
968 03_MANEVRA
969 03_MANEVRA
970 03_MANEVRA
971 03_MANEVRA
972 03_MANEVRA
973 03_MANEVRA
974 03_MANEVRA
975 03_MANEVRA
976 03_MANEVRA
977 03_MANEVRA
978 03_MANEVRA
979 03_MANEVRA
980 03_MANEVRA
981 03_MANEVRA
982 03_MANEVRA
983 03_MANEVRA
984 03_MANEVRA
985 03_MANEVRA
986 03_MANEVRA
987 03_MANEVRA
988 03_MANEVRA
989 03_MANEVRA
990 03_MANEVRA
991 03_MANEVRA
992 03_MANEVRA
993 03_MANEVRA
994 03_MANEVRA
995 03_MANEVRA
996 03_MANEVRA
997 03_MANEVRA
998 03_MANEVRA
999 03_MANEVRA
1000 03_MANEVRA
1001 03_MANEVRA
1002 03_MANEVRA
1003 03_MANEVRA
1004 03_MANEVRA
1005 03_MANEVRA
1006 03_MANEVRA
1007 03_MANEVRA
1008 03_MANEVRA
1009 03_MANEVRA
1010 03_MANEVRA
1011 03_MANEVRA
1012 03_MANEVRA
1013 03_MANEVRA
1014 03_MANEVRA
1015 03_MANEVRA
1016 03_MANEVRA
1017 03_MANEVRA
1018 03_MANEVRA
1019 03_MANEVRA
1020 03_MANEVRA
1021 03_MANEVRA
1022 03_MANEVRA
1023 03_MANEVRA
1024 03_MANEVRA
1025 03_MANEVRA
1026 03_MANEVRA
1027 03_MANEVRA
1028 03_MANEVRA
1029 03_MANEVRA
1030 03_MANEVRA
1031 03_MANEVRA
1032 03_MANEVRA
1033 03_MANEVRA
1034 03_MANEVRA
1035 03_MANEVRA
1036 03_MANEVRA
1037 03_MANEVRA
1038 03_MANEVRA
1039 03_MANEVRA
1040 03_MANEVRA
1041 03_CES_DM5
1042 03_CES_DM5
1043 03_CES_DM5
1044 03_CES_DM5
1045 03_CES_DM5
1046 03_CES_DM5
1047 03_CES_DM5
1048 03_CES_DM5
1049 03_CES_DM5
1050 03_CES_DM5
1051 03_CES_DM5
1052 03_CES_DM5
1053 03_CES_DM5
1054 03_CES_DM5
1055 03_CES_DM5
1056 03_CES_DM5
1057 03_CES_DM5
1058 03_CES_DM5
1059 03_CES_DM5
1060 03_CES_DM5
1061 03_CES_DM5
1062 03_CES_DM5
1063 03_CES_DO5
1064 03_CES_DO5
1065 03_CES_DO5
1066 03_CES_DO5
1067 03_CES_DO5
1068 03_CES_DO5
1069 03_CES_DO5
1070 03_CES_DO5
1071 03_CES_DO5
1072 03_CES_DO5
1073 03_CES_DO5
1074 03_CES_DO5
1075 03_CES_DO5
1076 03_CES_DO5
1077 03_CES_DO5
1078 03_CES_DO5
1079 03_CES_DO5
1080 03_CES_DO5
1081 03_CES_DO5
1082 03_CES_DO5
1083 03_CES_DO5
1084 03_CES_DO5
1085 03_CES_DO5
1086 03_CES_DO5
1087 03_CES_DO5
1088 03_CES_DO5
1089 03_CES_DO5
1090 03_CES_DO5
1091 03_CES_DO5
1092 03_CES_DO5
1093 03_CES_DO5
1094 03_CES_DO5
1095 03_CES_DO5
1096 03_CES_DO5
1097 03_CES_DO5
1098 03_CES_DO5
1099 03_CES_DO5
Intrebare
You will turn your vessel in a narrow canal by use of two tugs with same power. The wind varies in the range mode
Your vessel is to turn in a narrow canal by use of one tug (turn to port with the bow). In which position and how wo
Your vessel is to unmoor. Two tugs will assist at the unmooring. Which position and how do you want to use the tu
Your vessel is going alongside. One tug will assist at the mooring. Which position and how do you want to use the
Your vessel is going alongside a pier. Two tugs will assist at the mooring. Which position and how do you want to u
You will anchor a VLCC at a depth of 80 meters in open water with swell. How much chain will you use?
A vessel towing with a total length of 1350 meters, expecting strong wind from starboard side. The towing wire is c
Cross Atlantic towing.Which of these systems would you use?
A vessel towing with a total length of 1200 meters. The vessel in tow is 200 meters with a draught of 12,5 meters
You are berthed with a steady offshore beam wind of 30 knots. This wind suddenly increases to 60 knots. When this h
Your vessel is berthed at a seaberth with an underkeel clearance of 5 times the draft and a cross or beam current of
Two lines sent out and pretensioned equally have the same length, same breaking strength and same directional load.
Two synthetic fibre lines of the same size and material are run out and pretensioned at the berth. However one line (l
It is important that the brake holding capacity of a self stowing winch drum should not exceed the breaking strength
If a nylon mooring rope gets wet by immersion in water it undergoes:
If you are required to splice an eye on a mooring wire (using the recommended 5 full tucks and 2 half tucks) the effe
How do you consider the indicated speed for berthing?
Your ship is operating with a right handed propeller. Which angle of approach is most favourable? No wind or curre
Your ship is operating with a right handed propeller. Before coming astern, how should you apply the rudder?
Your ship is operating with a right handed propeller and no thrusters. What can you do to control your ship in the s
You are meeting with another ship in confined waters. What can happen as the ships approach each other?
You are about to pass another ship in a close situation. What can happen in this situation?
You are on ship A. What would you do before meeting ship B?
You are performing an overtaking manoeuvre in confined waters. What should you watch out for?
You are transitting a narrow channel. What can happen in this situation?
In the shown situation, the bow of your ship is pushed away from the bank. How can you handle this?
How will you define squat?
How can you minimize the squat effect?
What is the reason for the effect we call squat?
You are sailing in shallow water, with 15% Under Keel Clearance. How will the stopping distance be, compared to
You are sailing in shallow water, with 15% Under Keel Clearance. Turning the ship around, what space do you ne
You are sailing in shallow water, with 15% Under Keel Clearance. With full RPM, what will your speed be compare
You are sailing in shallow water, with 15% Under Keel Clearance. Coming full astern from full ahead, how will yo
How will the ship behave if you have a "black out" in the situation sketched below?
Your ship is going astern right-handed propeller as sketched below. How is the ship most likely to react?
You are in confined waters. Is there any danger in the situation sketched below if you should loose engine power?
Your ship is drifting in open sea with temporary engine malfunction. You are equipped with excellent navigation equ
You are drifting in open sea with a loaded VLCC, and you observe that the drift is SSE. Will the drift direction be th
You are drifting with a loaded VLCC in open sea. You have observed the direction and rate of drift. Can you do anyth
Why is it important to determine how your ship is drifting in various conditions?
You are steaming off a coast when they call from the bridge and tell you that the engine has stopped. They need a co
A ship is not turning around the center of gravity, but another point. What is the point called?
A ship is turning around a point called the "pivot point". What is the position of this invisible point when the ship is
Where do you think the "pivot point" is located when your ship is going full speed ahead? No wind, current.
Your ship is going full astern and making sternway. Where will the "pivot point" be located? No wind, current.
Your ship is going full ahead as you start to slow down. Where is the position of the "pivot point" now? No wind, cur
How do we define the location of the "pivot point"?
The ship is in a sharp turn and the log shows sideways motion to port both forward and aft. Where is the "pivot poin
Your diagram shows that you will need 2000m to stop your ship from full ahead in deep water. What will the stoppi
Your ship's initial speed is half ahead and your engine is put full astern. How will the stopping distance be compare
Your ship is equipped with a right-handed propeller. As you go full astern from full ahead, the ship is sheering to
What will the stopping distance of your ship be when proceeding with 8 knots and reversing to full astern?
You want to stop your ship as quickly as possible without too much change in the heading. What can you do to achi
You are on a VLCC and are approaching shallow water with Under Keel Clearance of 15%. What speed should yo
When will we notice the effect of shallow water?
Do you think a ship's trim has any influence on steering abilities?
"Overshoot" is an expression we use when talking about a ship's steering ability. What is the best way to determine
When a conventional rudder is put hard over it creates a lift force and a drag force. When the ship has started to t
Do you think there is any reduction in the rudder lift force if the propeller is stopped?
What is the correct way in approaching the SPM, taking the prevailing wind, current and waves into consideration?
You are on a loaded VLCC in shallow water. Do you think it's necessary to keep high speed on the ship in order for
Your ship is making sternway about 1,5 knots. Your rudder is hard to starboard. Will this have any effect on the sh
The maximum rudder angle on your ship is 35 degrees. Do you think this is the angle that the rudder is most effect
The rudder is hard over, full ahead in shallow water.How much lift force remains when the engine is stopped?
When connecting a tugboat, what speed do you think is best for your vessel to maintain during this operation?
Your ship has right handed propeller and is on half ahead when you put her full astern to stop her. Do you think th
Which of the alternative methods of using a tug when escorting your ship through narrow waters do you think is the
A tug is connected in a line at your bow. Will the bollard pull be the same at any speed?
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
Consider the situation sketched below.What can happen if the tugmaster is not careful?
You are in a 360 degrees turn with engine full ahead. If you reduce speed during the turn, do you think there will b
Consider the situation sketched below. What can happen if the tugmaster is not careful?
For which type of vessel is sinkage most pronounced?
What is meant when a vessel is said to have sinkage?
You have made a turning circle at full speed in deep water. You are now going to make one with initial speed, slow ahe
You have made a turning test on full speed in deep water. You are now going to make a test in shallow water. Do yo
You are going to leave a crowded anchorage and make a 180 degrees turn. Your ship has a right handed propeller a
What is the most dangerous overtaking situation shown on the sketches?
How is shallow water effect felt in a vessel?
You are the master onboard at VLCC of 280.000tdw, and have received a telex from the Cargo Terminal asking if
Experience has shown that the most successful method of double banking (when no tugs used) is:
Whilst unmooring after a ship to ship transfer operation, experience shows that, for the manoeuvring vessel, castin
During a mooring operation whilst underway it is recommended that, with one ship maintaining a constant course a
The rudder is hard over, full ahead in deep water. How much lift force remains when the engine is stopped?
are there any restrictions for transit of the Suez canal?
What is the status on Suez canal pilots?
When is the master required to be on the bridge during transit of the Suez Canal?
Are mooring boats required for vessels transitting the Suez Canal?
Searchlights must be provided for night navigation in the Suez Canal. Which of the listed requirements are correct?
Are there any restrictions regarding length, breadth or draft in the Panama Canal?
Your vessel is transitting the Panama Canal. Which manning level is applicable?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the master or his qualified representative be on the br
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the master be on the bridge?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must a regular engineer be on watch in the engine room?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the chief engineer remain on duty in the engine room?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must a crew man capable of and ready to operate the anchor
What is the status and function of a Panama Canal pilot?
Who is authorized to prescribe use of locomotives and canal deck-hands during transit of the Panama Canal?
At what latest time shall doors, sidescuttles, gangway doors, cargo-and coaling ports and other openings which are
What does this crane signal indicate?
A combined vessel (wet/dry) is equipped with 2 Gantry Cranes and certified to carry HC petroleum products. Crane
The vessel`s cranes are marked: "SWL 29,5 tons x 22 M/R (including lifting beam weight 1,5 tons)". You are going to
During mooring operations; which is the safe position to be in?
Which one of the following types of rope is the most dangerous to work with?
Your ship is equipped with 2 different types of grabs,small and large, with cubic capacities of 5m3 and 10m3 respec
Your crane is designed for Grab Service with a hoisting load of 16 tons including grab weight. Grab weight: 8 tons
When you join a new ship, haw are you informed about safety rules, alarmm instructions and your own duties in c
In a distress situation, how manytimes or for how long should the emergency alarm signal be sounded?
Emergency instructions in appropriate languages shall be posted in passenger cabins. Which of the given instructio
Which one of the listed tasks do not necessarily have to be included in onboard training and instruction of crew m
What is the correct definition of:-let go?
Ce se urmăreşte atunci când se realizează a schiţă a sondajelor în jurul unei nave eşuate?
Ce manevră se recomandă în cazul unei eşuări iminente pentru a reduce impactul cu fundul apei?
Manevra pilotinei de apropiere de navă se execută
Între două traverse ale scării de pilot nu trebuie să fie mai mult de:
Scara de pilot trebuie să fie instalată astfel ca pilotul să nu urce mai mult de
Manevra navei la ambarcarea /debarcarea pilotului pe timp de noapte, presupune executarea următoarelor activităţi
Următoarele activităţi sunt obligatorii pentru executarea manevrei de ambarcare/debarcare pilot:
În timpul navigaţiei prin zone cu adâncimi mici se va ţine cont de faptul că:
În timpul navigaţiei prin zone cu adâncimi mici
La navigaţia în zone înguste, trebuie:
La navigaţia prin scheme de separare a traficului, navele trebuie să manevreze astfel:
Conducerea navei prin zone înguste şi cu adâncimi mici se efectuează respectându-se următoarele măsuri de sigur
Pentru executarea navigaţiei în siguranţă pe vreme rea vor fi luaţi în considerare următorii factori
La manevra navei pe vreme rea se va:
Pentru a se evita situaţiile periculoase, atunci când nava trebuie să întoarcă la drum opus în vânt şi val, manevra s
Pentru a se evita situaţiile periculoase, atunci când nava manevrează cu valul şi vântul din pupa, pentru a întoarce
Tangajul navei depinde de raportul dintre lungimea navei (L) şi lungimea de undă a valului (λ), situaţia cea mai nefa
Manevra de apropiere a navei de omul căzut în apă se execută:
Algoritmul executării manevrei de om la apă folosind curba lui WILLIAMSON este următorul:
Algoritmul executării manevrei de om la apă folosind curba lui SCHRANOW este următorul:
În cadrul activităţilor executate pentru recuperarea omului căzut în apă se apasă butonul „Man over board” al GPS-u
Pe timpul manevrei de om la apă pentru înştiinţarea în RTF a celorlalte nave din zona apropiată despre manevră:
Pentru executarea manevrei de om la apă prin giraţie simplă se va proceda astfel:
Conducerea navei în zona acoperită de o schemă de separare a traficului se face respectându-se următoarele regul
În general coliziunea produce avarii la corpul navei care generează de cele mai multa ori găuri de apă. Apa îmbarcat
În caz de coliziune a unei nave, primele măsuri care se vor lua la bord sunt:
Concomitent cu lupta pentru menţinerea vitalităţii navei în situaţii de coliziune, se vor executa manevre pentru ca na
Manevra navei cu incendiu la bord presupune executarea următoarelor activităţi:
Pe timpul manevrei navei prin zone cu gheţuri, la intrarea dintr-o zonă liberă într-o zonă cu sloiuri, se va ţine cont
Patrula Internaţională a Gheţarilor detectează gheţurile şi emite avize pentru navigatori, unde se transmit următoare
Pentru executarea manevrei de lansare la apă a ambarcaţiunilor de salvare pe vreme rea este necesar ca:
Pentru salvarea supravieţuitorilor cu elicopterul se vor folosi instalaţiile acestuia având la capăt agăţat de cârlig
În condiţiile în care starea mării nu permite lansarea ambarcaţiunilor de salvare, apropierea de supravieţuitorul din
Pentru acordarea asistenţei unei aeronave aflate în pericol de amerizare, nava trebuie să transmită pilotului date d
Pentru acordarea asistenţei direct cu nava, atunci când marea este foarte rea şi nu permite lansarea bărcii, nava sal
Pentru acordarea asistenţei direct cu nava, atunci când marea este foarte rea şi nu permite lansarea bărcii, nava sal
Pe timpul cât nava se îndreaptă spre zona de recuperare a supravieţuitorilor este necesar să se facă următoarele pr
Deplasarea maselor de aer intr-un ciclon tropical este caracterizata de :
Semicercul periculos se situeaza, in raport cu directia de deplasare a depresiunii tropicale, in emisfera sudica :
Semicercul periculos se situeaza, in raport cu directia de deplasare a depresiunii tropicale, in emisfera nordica :
Cand nava se afla in semicercul periculos vantul deriveaza nava catre :
Viteza vantului este de regula mai mare in :
In cazul in care se cunoste directia de deplasare a ciclonului tropical, semicercul manevrabil va fi determinat :
Cand o nava aflata in semicercul manevrabil poate tarasi mai repede zona de actiune a ciclonului ?
Ce se intelege prin "cadranul mai periculos" ?
O nava suprinsa de ciclon in emisfera nordica se afla in semicercul periculos :
O nava suprinsa de ciclon in emisfera sudica se afla in semicercul manevrabil :
Mentinand nava stopata, vantul isi pastreaza directia, insa isi mareste viteza, barometrul indica o scadere a presiuni
Daca vantul isi mentine directia, marindu-si viteza, iar presiunea barometrica creste :
Cand se stabileste relevmentul centrului ciclonului si semicerculin care se afla nava, in situatia cand nava se afla la
Ciclonii se nasc ca regula generala pe paralele de latitudine la :
In emisfera nordica, cand nava se afla in semicercul periculos, aceasta trebuie sa mentina :
In emisfera sudica, cand nava se afla in semicercul periculos, aceasta trebuie sa mentina :
In emisfera nordica, cand nava se afla in semicercul manevrabil, aceasta trebuie sa mentina :
In emisfera sudica, cand nava se afla in semicercul manevrabil, aceasta trebuie sa mentina :
Daca nava se afla centrului ciclonului, este suficient :
Fenomene meteorologice tipice, care preced aparitia ciclonului sunt :
Care este documentul care trebuie prezentat santierului inainte de urcarea pe doc ?
Raspunderea pentru manevra de urcare a navei pe doc este in sarcina :
Dupa ce docul a dat sarmele de manevra la bordul navei ( la pv si la pp) si acestea au fost voltate, de manevra si
Asieta navei inainte de urcarea pe doc trebuie sa fie :
La ce ajuta planul de andocare al navei santierului ?
Pentru micsorarea duratei pozitiei critice de cand etamboul atinge primul bloc al calajului docului, pana cand nava se
La manevra de urcare pe doc se poate fundarisi ancora si de ce ?
De ce unghiul dintre linia de baza a navei si planul puntii docului trebuie sa fie cat mai mic ?
Ce trebuie sa se verifice la nava inainte de iesirea de pe doc ?
Pe timpul manevrei de intrare/iesire a navei de pe doc se poate folosi masina navei proprii ?
Care este cel mai important element de care trebuie sa se tina cont la dezesuarea navei ?
La esuarea voluntara a navei ancorele se fundarisesc :
Esuarea voluntara a navei trebuie sa se faca pe un teren :
Ce semne trebuie sa poarte o nava esuata ziua ?
Ce lumini trebuie sa poarte o nava esuata noaptea
In cazul in care nava este in pericol iminent de scufundare, comandantul navei va alege pentru esuare un teren :
Inainte de esuarea voluntara a navei pescajul trebuie :
Inaintea inceperii operatiunii de dezesuare pescajul navei trebuie :
Pescajele unei nave esuate cu prova pe mal trebuie inaintea inceperii operatiunii de dezesuare :
Cantitatea de marfa necesara a fi descarcata, pentru a aduce nava in stare de plutire se face dupa formula :
Este corecta legarea la ureche ( prova si pupa) a unui remorcher la o nava esuata ca jetul curentului de apa respin
Cum trebuie sa actioneze un remorcher salvator pentru a usura scoaterea navei de pe uscat ?
Cum trebuie voltata remorca la bordul navei esuate ?
La ce distanta trebuie voltat remorcherul salvator fata de nava esuata ?
La dezesuarea navei cu mijloacele bordului, masina si carma se folosesc :
Elementul principal de scoatere a navei de pe uscat il constituie :
Coeficientul de tractiune/impingere, ale remorcherelor cu elice cu pas fix este :
Esuarea voluntara a navei se face :
Ce este mai important in cazul unei esuari voluntare ?
O nava se considera esuata atunci cand exista :
The vessel is going through the illustrated turning procedure. What is the name of this turning procedure?
The vessel is going through the illustrated turning procedure. What is the name of this turning procedure?
The vessel is going through the illustrated turning procedure. What is the name of this turning procedure?
Replies from life-saving stations or maritime rescue units to distress signals made. What is the meaning of the sign
Signals used by aircraft engaged in search and rescue operations to direct ships towards an aircraft, ship or person
Signals used by aircraft engaged in search and rescue operations to direct ships towards an aircraft, ship or person
What is the meaning of this signal performed by an aircraft to survivors on the surface? Procedures performed by an
All designated SAR aircraft and civil aircraft carry equipment operating on the international aeronautical distress f
What is the search pattern system called where 1 ship and 1 plane are involved?
What is the search pattern system called using more than one ship?
What is the possible position of a ship in distress called?
Every inflatable liferaft, inflatable lifejacket and hydrostatic release units shall be serviced:
It is a sunny day with calm sea. You are standing on the bridge onboard a vessel doing 15kts (465 metres/min). You
You are duty officer on the bridge. An eye-witness is reporting man-overboard. Which of the following actions are t
You are standing on the bridge and are eye witness to a man falling over board. Which of the following actions are
You are duty officer on the bridge. A person is reported missing. Which of the following actions are to be considere
What is the search system pattern called using 1 vessel?
A 6-men inflatable liferaft shall be carried as far forward as is reasonable and practicable. Where is the best stowin
There exists an unqualified obligation to assist persons in distress, but does the Master have an obligation to assist
The distress message is used when the vessel is threatened by a serious and imminent danger and is in need of i
What is the Morse Code Signal Letter used by a vessel in response to an aircraft is request for assistance in a res
Which letter from the Morse code is used to signal a safe landing place (sound or light)?
What colour flare is used to signal a highly dangerous landing place?
Which letter from the Morse code is used to signal a highly dangerous landing place?
What is the colour of the smoke signal used by life-saving station or rescue units indicating that distress signals ar
Who should be informed first when receiving a distress signal from an other ship/vessel?
What sound signal shall be used on ship`s whistle when man-over-board?
What is a "Search and Rescue Region" (SRR)?
You wish to carry out a test transmission on your radio equipment. What precautions should be taken if any?
On which frequencies do most satellite EPIRB's COSPAS/SARSAT operate ?
Comunications in radio telephony what is the "URGENCY CALL" which should be used to indicate that you have a v
You have an important navigational or meteorological message to transmit. What call should proceed this messag
What is the meaning of this flag in the International code of signals?
You are approaching a port when you see three flashing red lights in a vertical line at the entrance.What does this
In the international code of signals what does this flag mean?
What does this signal indicate?
Under GMDSS which VHF channel is used for Digital Selective Calling (DSC)?
Non distress calls on 2182 KHz and VHF channel 16 should not exceed:
What does this two flag hoist signal indicate?
You receive a distress alert on HF Radio. What should you do?
What is the meaning of this single letter signal?
What is the meaning of this flag signal?
Code signals concerning requests and general information on medical matters normally consist of:
Which signal should you send to show that you have completed your morse code transmission?
When reasonable and practicable, how ofter shall rescue boats be launched with their assigned crew aboard and
At least how ofter shall rescue boats (MOB) be launched with their assigned crew and manouvered in the water?
Which of the following requirements regarding life-buoys do not correspond to present regulations? (SOLAS III/7.1)
Which of the following requirements regarding the number of lifejackets provided do not correspond to present regu
Which one of the listed requirements regarding lifebuoys do not correspond to present regulations? (SOLAS III/31)
How often shall each member of the crew participate in an "abandon ship"-drill?
Which of the following items shall be included in an "abandon ship"-drill?
An alarm signal consisting of seven short blast followd by one prolonged blast is sounded by the ship`s whistle and
Posters or signs shall be provided on or in the vicinity of survival craft and their launching controls. Which of the
Which one of the given requirements regarding manning and supervision of survival craft do not carrespond to the
Which one of the given requirements regarding survival craft muster and embarcation arrangements do not correspo
Which one of the listed requirements regarding the stowage of a survival craft do not correspond with present regul
Which one of the listed requirements regarding the stowage of lifeboats and liferafts do not correspond to present r
Which one of the listed requirements regarding the stowage of rescue boats do not correspond to present regulati
Which one of the listed requirements regarding the launching and recovery arrangements for survival crafts do not
Which one of the listed requirements regarding the launching and recovery arrangements for rescue boats do not c
How often are abandon ship drill and fire drill required to be held on passenger ships, according to SOLAS?
How often should an inflatable liferaft be serviced at an approved service station?
How is the painter attached to the lifeboat released once the boat is waterborne and ready to leave?
How much liferaft capacity should be provided on a conventional cargo ship of more than 85 meters in length?
During helicopter evacuation of an injured man, what course should the ship steer?
If conditions permit, which is the best way to board a liferaft which is floating close to the ship?
How many "thermal protective aids" are required to be carried on vessels with open lifeboats?
Which of the following items do not necessarily have to be included in an abandon ship drill? (SOLAS III/18.3.4)
Which one of the listed requirements regarding abandon ship drills do not correspond to present regulations? (SOLA
Which one of the listed requirements regarding lifejackets do not correspond to present regulations? (SOLAS III/32)
How much water would you allow per person as officer in charge of the lifeboat, following an abandon ship operati
How much water per person is provided in a lifeboat not equiped with a desalting apparatus?
How much water per person is provided in a lifeboat not equiped with a desalting apparatus?
Which of the following actions should be done before throwing this type of inflatable liferaft over the side?
How much food per person is supplied on a liferaft?
How much food per person is supplied in a lifeboat?
How many Radar Transponders (SART) are required to be carried onboard a ship for use in survival crafts?
What is the minimum number of channels required for the portable two-way VHF`s for survival craft?
During a helicopter evacuation, the helicopter lowers his winch wire to the deck. Which of the following should NO
How many rescue boats should be provided on passenger ships of 500 gross tons and above?
What equipment is provided in a liferaft to help you keep warm in cold weather?
What is the purpose of the "Bowsing tackle" (block and tackle) supplied at each end of the lifeboat?
An enclosed lifeboat is fitted with a self-contained air support system. With the engine running, what is the minimu
During search and rescue operations an aircraft crosses the wake of your vessel close astern at low altitude. What doe
What signal, if any, is specified in SOLAS as the "Abandon ship" signal?
Passenger ships have a normal requirement of 1 lifejacket per person +10% for children. In addition to this, how ma
Referring to the SOLAS convention, how often should a crew member on a cargo ship participate in one abandon ship
When cross-flooding arrangements to correct unsymmetrical flooding and excessive heel angels in damaged conditio
Which international organization is preparing conventions and rules for seafaring nations?
How ofter shall drills for the operation of watertight doors, side scuttles, valves and closing mechanism of scuppe
What is a contingency plan for ships?
What is a "passenger" according to SOLAS regulations?
What does the abbrevation SOLAS mean?
The training manual shall contain instructions and information in easily understood terms and illustrated wherever p
The training manual shall contain instructions and information in easily understood terms and illustrated wherever p
Instructions for onboard maintenance of life-saving applainces shall be easily understood and illustrated wherever p
The muster list shall specify details of general alarm signal and also actions to be taken by crew and passengers wh
Which of the following types/sizes of vessels in international trade do not have to be fitted with a radiotelephone sta
Each ship fitted with a radiotelephone station according to the regulations shall listen on the distress frequency d
What is the correct definition of:-boat drill?
What will you bring in a lifeboat if the ship is abondoned?
On every ship at least three two-way radiotephone apparatus shall be provided for communication between survival cr
Ce se intelege prin reperare?
Lansarea plutelor de salvare se face prin:
Costumul hidrotermic este:
Barca de urgenta este:
Material reflectorizant este considerat:
Ambarcatiunea de supravietuire este:
Un mijloc de protectie termica este:
Numarul de aparate de emisie receptie VHF bicanal pentru o nava de pasageri sau nava de transport marfuri mai
Numarul transponderelor radar ce sunt prevazute pentru o nava de pasageri sau nava de transport marfuri mai ma
Numarul de transpondere radar ce sunt necesare pe navele de transport mai mare sau egal cu 300 TR dar nu mai
Radiobalizele EPIRB COSPAS/SARSAT emit pe frecventa de:
Radiobalizele EPIRB se plaseaza la bord:
Instalatia de alarmare generala se foloseste pentru:
Numarul minim al rachetelor de semnalizare depozitate pa sau langa puntea de navigatie este:
Colacii de salvare trebuie sa fie fixati:
Care este procentajul minim de colaci prevazuti cu lumini cu autoaprindere?
Ce se scrie cu majuscule pe toti colacii de salvare?
Numarul minim al vestelor de salvare aflate la bordul navelor de transport marfuri va fi:
Vestele de salvare gonflabile trebuie sa sustina persoana ce o foloseste daca:
Instructiunile de exploatare pentru mijloacele de salvare se afiseaza:
Unde se prevad a se stabili posturile de adunare?
Posturile de adunare si imbarcare vor fi iluminate:
Coridoarele, scarile si iesirile ce conduc la posturile de adunare si de imbarcare vor fi marcate cu:
Echipamentul mijloacelor de salvare colective trebuie sa fie depozitat:
Eliberarea barcilor de salvare din dispozitivele de fixare trebuie sa se poata face:
La ce adancime se declanseaza automat plutele de salvare ce au ramas pe nava la scufundare?
Care este baremul de timp pentru lansarea barcii de urgenta?
Care este frecventa exercitiilor de abandon a navei pentru echipaj?
Exercitiile de abandon se noteaza in:
Luminile vestelor de salvare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Un costum hidrotermic trebuie sa permita celui ce-l poarta:
Mijloacele de protectie termica trebuie sa functioneze satisfacator pentru temperaturi ale aerului intre:
Un mijloc de protectie termica reduce pierderea de caldura prin:
Care este durata minima de emitere de fum cu debit uniform la plutirea in apa linistita pentru un semnal combinat?
Care este inaltimea maxima de lansare la apa a unei plute normale incat atat pluta cat si echipamentul ei sa poata fi
Care este inaltimea de la care se poate sari repetat in pluta de salvare de catre persoanele ce se ambarca atat cu / c
Care este viteza de remorcare in apa calma, pentru o pluta de salvare complet incarcata si echipata?
Care este greutatea maxima totala a unei plute de salvare a containerului si echipamentului, care nu se lanseaza c
La ce interval de timp se face verificarea plutelor de salvare si echipamentului acestora in instalatiile specializate a
Care este materialul pirotehnic minim necesar pentru o pluta de salvare?
Cate kilocalorii trebuie sa asigure ratiile de hrana pentru fiecare persoana din pluta de salvare?
Care este cantitatea minima de apa pentru fiecare persoana din pluta de salvare?
Care este numarul minim de mijloace de protectie termica ce trebuie sa se gaseasca in fiecare pluta de salvare?
La ce adancime dispozitivul de eliberare automat trebuie sa elibereze pluta de salvare?
Cate din compartimentele plutelor gonflabile pot fi avariate fara a diminua capacitatea plutei?
O barca de salvare trebuie sa poata fi lansata la apa cand nava este in mars cu o viteza maxima de:
Inaltimea maxima de cadere libera in apa ce poate fi suportata de o barca de salvare complet echipata si cu persoa
Suprafetele pe care merg persoanele in barcile de salvare trebuiesc acoperite cu:
Ce tip de motoare sunt aprobate pentru propulsia barcii de salvare
Care este temperatura minima si timpul necesar de start al motorului barcii de salvare?
Care este timpul minim de functionare a motorului cand barca de salvare nu se gaseste in apa?
Viteza minima de mars inainte pentru o barca de salvare cu motor complet incarcata cu numarul de persoane prevazu
Sursa de lumina din interiorul barcii de salvare trebuie sa asigure iluminatul timp de:
Care este numarul minim de cangi ce trebuie sa existe intr-o barca de salvare?
Care este numarul de topoare cu saula ce trebuie sa existe intr-o barca de salvare?
Care este cantitatea minima de apa ce trebuie sa existe pentru fiecare membru al barcii de salvare?
Materialele pirotehnice necesare barcii de salvare sunt:
Numarul colacilor de salvare cu saula de 30 metrii pentru fiecare barca de salvare trebuie sa fie:
Mijloacele de protectie termica necesare in barca de salvare trebuie sa asigure:
Numele navei si portul de inregistrare se inscriu pe barca de salvare:
Numarul de aparate de lansare a bandulei la bordul unei nave trebuie sa fie de:
Manualul de instruire trebuie sa contina:
Pe partea superioara a barcii de salvare inchise se inscrie:
Barcile de salvare protejate la foc trebuie sa fie dotate cu:
Barcile de urgenta sunt barcile care:
Echpamentul barcii de urgenta trebuie sa fie asigurat in interiorul barcii:
Barcile de urgenta trebuie sa aiba fixat un dispozitiv de remorcat:
La ce interval de timp se intorc curentii de la vinciurile de lansare a barcilor de salvare?
Comunicatii "bridge to bridge" inseamna:
Ascultarea continua este:
Prin informatii de siguranta a navigatiei se intelege:
Serviciul International NAVTEX este serviciul de transmitere coordonata si receptie automata a informatiilor privind
Zona Maritima A1 este zona in care comunicatiile sunt acoperite de:
Zona Maritima A2 este zona in care comunicatiile sunt acoperite de cel putin:
Zona Maritima A3 este zona in care comunicatiile sunt acoperite de cel putin:
Cerintele SOLAS pentru nave in ceeace priveste transmiterea mesajelor de pericol de la nava la coasta sunt:
Statia radio a navei va fi marcata cu:
Comanda canalelor VHF trebuie sa fie asigurata din urmatoarele puncte ale puntii de navigatie:
Sistemul GMDSS corespunzator Zonei Maritime A4 trebuie sa asigure:
DSC VHF transmite alerte de primejdie pe canalul :
Termenul EPIRB semnifica:
Codul International de semnale se utilizeaza pentru:
Semnificatia pavilionului "B" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "A" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "G" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "H" din Codul International este:
Cand o nava nu are pavilionul tarii in care face escala cu ce pavilion de cod il inlocuieste?
Semnificatia pavilionului "Q" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "P" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "O" din Codul International este:
Un semnal format din 7 sunete scurte transmis prin soneriile de alarma ale navei inseamna:
Care sunt mijloacele cu care se pot transmite semnale morse luminoase de la nava?
Comandantul unei nave aflate pe mare, când recepţionează un mesaj de pericol trebuie
Comandantul unei nave aflate pe mare, când recepţionează un mesaj de pericol, poate să nu acorde asistenţă în ur
Prima navă sosită la locul de începere a căutării procedează astfel:
Prima navă sosită la locul de începere a căutării procedează astfel:
Atunci când o navă ajunge la raionul de căutare înaintea celorlalte, va proceda în felul următor
La sosirea mai multor nave la locul începerii căutării, CSS – ul acţionează astfel:
Your ship is equipped with a right-handed propeller. As you go full astern from full ahead, the ship is sheering to
Your ship is equipped with a single, right-handed fixed screw. Steaming full ahead you reverse the engine to stop the ship.
Your engine is going astern and you pick up sternway. The rudder is midships, and you are operating on a single, r
What will the stopping distance of your ship be when proceeding with 8 knots and reversing to full astern?
You want to stop your ship as quickly as possible without too much change in the heading. What can you do to achi
What is most pronounced about a ship with good course stability?
What would you say about a ship which is course unstable?
Please name correctly the most common rudders as shown below? UNBALANCED, BALANCED, SEMI-BALA
Where is the rudder axis located on an unbalanced rudder?
What shape of hull does a course-stable ship usually have?
What shape of hull would you say a course unstable ship would have?
Do you think a ship's trim has any influence on steering abilities?
"Overshoot" is an expression we use when talking about a ship's steering ability. What is the definition of this expr
"Overshoot" is an expression we use when talking about a ship's steering ability. What is the best way to determine
A balanced rudder has some of the rudder area forward of the rudder axis. About how much area should this be to c
Do you think there is any reduction in the rudder lift force if the propeller is stopped?
The rudder is in hard over position, propeller stopped. The ship is turning slowly. What can we do to make her turn
What is the correct way in approaching the SPM, taking the prevailing wind, current and waves into consideration?
The maximum rudder angle on your ship is 35 degrees. Do you think this is the angle that the rudder is most effect
The rudder is hard over, full ahead in shallow water.How much lift force remains when the engine is stopped?
Which of the alternative methods of using a tug when escorting your ship through narrow waters do you think is the
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
What is meant when a vessel is said to have sinkage?
You are in a 360 degrees turn with engine full ahead. If you reduce speed during the turn, do you think there will b
You have made a turning circle at full speed in deep water. You are now going to make one with initial speed, slow ahe
You have made a turning test on full speed in deep water. You are now going to make a test in shallow water. Do yo
Consider the situation sketched below. What can happen if the tugmaster is not careful?
For which type of vessel is sinkage most pronounced?
For which type of vessel is squatting most pronounced?
Who is responsible for the number and use of tugs during mooring?
The vessel will anchor with Pilot onboard. You are the duty officer on bridge. What isyour main duty?
Vessel will leave anchorage. You will heave up the anchor. How and to whom will you report the status of the anch
M-When Sen. Deck Off. Of both vessels involved have decided which will be the last lines to be let go whilst unmoor
When is the master required to be on the bridge during transit of the Suez Canal?
Are mooring boats required for vessels transitting the Suez Canal?
Searchlights must be provided for night navigation in the Suez Canal. Which of the listed requirements are correct?
Rigging of the Pilot Ladder and embarkation/disembarkation of a pilot shall be supervised by:
The maximum height that a pilot should be required to climb on a pilot ladder before reaching the deck or stepping
If making a new pilot ladder onboard, which of the following ropes would you use in its construction as side ropes
A pilot ladder shall, to prevent twisting, be fitted with "battens". The lowest batten shall be the 5th step from the lo
When a bulwark ladder is used for the pilot to step down onto the deck, such ladder shall have two stanchions prov
If you are to use a newly installed mechanical pilot hoist arrangement to pick up a pilot:
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the master or his qualified representative be on the br
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the master be on the bridge?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must a regular engineer be on watch in the engine room?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the chief engineer remain on duty in the engine room?
Who is authorized to prescribe use of locomotives and canal deck-hands during transit of the Panama Canal?
At what latest time shall doors, sidescuttles, gangway doors, cargo-and coaling ports and other openings which are
What does this crane signal indicate?
What does this crane signal indicate?
A combined vessel (wet/dry) is equipped with 2 Gantry Cranes and certified to carry HC petroleum products. Crane
Cargo Gear/Cranes should at regular intervals be thoroughly examined and load tested by a recognised company/y
The vessel`s cranes are marked: "SWL 29,5 tons x 22 M/R (including lifting beam weight 1,5 tons)". You are going to
When should gangway nets be rigged?
During mooring operations; which is the safe position to be in?
What kind of safety equipment must be worn during anchoring?
Which one of the following types of rope is the most dangerous to work with?
What is the strain on each of the two slings?
What is the correct definition of:-lee side?
Your ship is equipped with 2 different types of grabs,small and large, with cubic capacities of 5m3 and 10m3 respec
Your crane is designed for Grab Service with a hoisting load of 16 tons including grab weight. Grab weight: 8 tons
What is the correct definition of:-let go?
Deplasarea maselor de aer intr-un ciclon tropical este caracterizata de :
Semicercul periculos se situeaza, in raport cu directia de deplasare a depresiunii tropicale, in emisfera sudica :
Semicercul periculos se situeaza, in raport cu directia de deplasare a depresiunii tropicale, in emisfera nordica :
Cand nava se afla in semicercul periculos vantul deriveaza nava catre :
Viteza vantului este de regula mai mare in :
In cazul in care se cunoste directia de deplasare a ciclonului tropical, semicercul manevrabil va fi determinat :
Cand o nava aflata in semicercul manevrabil poate părăsi mai repede zona de actiune a ciclonului ?
Ce se intelege prin "cadranul mai periculos" ?
O nava suprinsa de ciclon in emisfera nordica se afla in semicercul periculos :
O nava suprinsa de ciclon in emisfera sudica se afla in semicercul manevrabil :
Mentinand nava stopata, vantul isi pastreaza directia, insa isi mareste viteza, barometrul indica o scadere a presiuni
Daca vantul isi mentine directia, marindu-si viteza, iar presiunea barometrica creste :
Cand se stabileste relevmentul centrului ciclonului si semicerculin care se afla nava, in situatia cand nava se afla la
Ciclonii se nasc ca regula generala pe paralele de latitudine la :
In emisfera nordica, cand nava se afla in semicercul periculos, aceasta trebuie sa mentina :
In emisfera sudica, cand nava se afla in semicercul periculos, aceasta trebuie sa mentina :
In emisfera nordica, cand nava se afla in semicercul manevrabil, aceasta trebuie sa mentina :
In emisfera sudica, cand nava se afla in semicercul manevrabil, aceasta trebuie sa mentina :
Daca nava se afla centrului ciclonului, este suficient :
Fenomene meteorologice tipice, care preced aparitia ciclonului sunt :
Ce se urmăreşte atunci când se realizează a schiţă a sondajelor în jurul unei nave eşuate?
Ce manevră se recomandă în cazul unei eşuări iminente pentru a reduce impactul cu fundul apei?
Manevra pilotinei de apropiere de navă se execută
Între două traverse ale scării de pilot nu trebuie să fie mai mult de:
Scara de pilot trebuie să fie instalată astfel ca pilotul să nu urce mai mult de
Manevra navei la ambarcarea /debarcarea pilotului pe timp de noapte, presupune executarea următoarelor activităţi
Următoarele activităţi sunt obligatorii pentru executarea manevrei de ambarcare/debarcare pilot:
În timpul navigaţiei prin zone cu adâncimi mici se va ţine cont de faptul că:
În timpul navigaţiei prin zone cu adâncimi mici
La navigaţia în zone înguste, trebuie:
La navigaţia prin scheme de separare a traficului, navele trebuie să manevreze astfel:
Conducerea navei prin zone înguste şi cu adâncimi mici se efectuează respectându-se următoarele măsuri de sigur
Pentru executarea navigaţiei în siguranţă pe vreme rea vor fi luaţi în considerare următorii factori
La manevra navei pe vreme rea se va:
Pentru a se evita situaţiile periculoase, atunci când nava trebuie să întoarcă la drum opus în vânt şi val, manevra s
Pentru a se evita situaţiile periculoase, atunci când nava manevrează cu valul şi vântul din pupa, pentru a întoarce
Tangajul navei depinde de raportul dintre lungimea navei (L) şi lungimea de undă a valului (λ), situaţia cea mai nefa
Conducerea navei în zona acoperită de o schemă de separare a traficului se face respectându-se următoarele regul
În general coliziunea produce avarii la corpul navei care generează de cele mai multa ori găuri de apă. Apa îmbarcat
În caz de coliziune a unei nave, primele măsuri care se vor lua la bord sunt:
Concomitent cu lupta pentru menţinerea vitalităţii navei în situaţii de coliziune, se vor executa manevre pentru ca na
Manevra navei cu incendiu la bord presupune executarea următoarelor activităţi:
Pe timpul manevrei navei prin zone cu gheţuri, la intrarea dintr-o zonă liberă într-o zonă cu sloiuri, se va ţine cont
Patrula Internaţională a Gheţarilor detectează gheţurile şi emite avize pentru navigatori, unde se transmit următoare
Care este cel mai important element de care trebuie sa se tina cont la dezesuarea navei ?
La esuarea voluntara a navei ancorele se fundarisesc :
Esuarea voluntara a navei trebuie sa se faca pe un teren :
Ce semne trebuie sa poarte o nava esuata ziua ?
Ce lumini trebuie sa poarte o nava esuata noaptea
In cazul in care nava este in pericol iminent de scufundare, comandantul navei va alege pentru esuare un teren :
Inainte de esuarea voluntara a navei pescajul trebuie :
Inaintea inceperii operatiunii de dezesuare pescajul navei trebuie :
Pescajele unei nave esuate cu prova pe mal trebuie inaintea inceperii operatiunii de dezesuare :
Cantitatea de marfa necesara a fi descarcata, pentru a aduce nava in stare de plutire se face dupa formula :
Este corecta legarea la ureche ( prova si pupa) a unui remorcher la o nava esuata ca jetul curentului de apa respin
Cum trebuie sa actioneze un remorcher salvator pentru a usura scoaterea navei de pe uscat ?
Cum trebuie voltata remorca la bordul navei esuate ?
La ce distanta trebuie voltat remorcherul salvator fata de nava esuata ?
La dezesuarea navei cu mijloacele bordului, masina si carma se folosesc :
Elementul principal de scoatere a navei de pe uscat il constituie :
Coeficientul de tractiune/impingere, ale remorcherelor cu elice cu pas fix este :
Esuarea voluntara a navei se face :
Ce este mai important in cazul unei esuari voluntare ?
O nava se considera esuata atunci cand exista :
Codul International de semnale se utilizeaza pentru:
Semnificatia pavilionului "B" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "A" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "G" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "H" din Codul International este:
Cand o nava nu are pavilionul tarii in care face escala cu ce pavilion de cod il inlocuieste?
Semnificatia pavilionului "Q" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "P" din Codul International este:
Semnificatia pavilionului "O" din Codul International este:
Un semnal format din 7 sunete scurte transmis prin soneriile de alarma ale navei inseamna:
Care sunt mijloacele cu care se pot transmite semnale morse luminoase de la nava?
Pe timpul remorcajului, lungimea remorcii trebuie să fie egală cu:
Dacă: R1- tensiunea pe remorcă; Re- rezistenţa elicelor stopate de la nava remorcată; Ra- rezistenţa aerului pe ca
Lungimea parâmei de remorcaj în porturi trebuie să fie:
Ruperea unei parâme de remorcaj pe timpul marşului de lungă durată se produce datorită faptului că:
Manevra de apropiere de nava ce urmează a fi remorcată în siaj, trebuie să se facă:
Care sunt procedeele de remorcaj?:
Pentru manevrele de remorcaj portuar, numărul de remorchere se stabileşte astfel:
Pe timpul remorcajului schimbările de drum:
Pe timpul marşului la remorcă se vor executa următoarele activităţi:
Care din regulile următoare privind marşul cu nava la remorcă NU este corectă?
Care din următoarele măsuri de siguranţă pe timpul remorcajului maritim NU este corectă?
The vessel is going through the illustrated turning procedure. What is the name of this turning procedure?
The vessel is going through the illustrated turning procedure. What is the name of this turning procedure?
The vessel is going through the illustrated turning procedure. What is the name of this turning procedure?
Replies from life-saving stations or maritime rescue units to distress signals made. What is the meaning of the sign
Signals used by aircraft engaged in search and rescue operations to direct ships towards an aircraft, ship or person
Signals used by aircraft engaged in search and rescue operations to direct ships towards an aircraft, ship or person
What is the meaning of this signal performed by an aircraft to survivors on the surface? Procedures performed by an
All designated SAR aircraft and civil aircraft carry equipment operating on the international aeronautical distress f
What is the search pattern system called where 1 ship and 1 plane are involved?
What is the search pattern system called using more than one ship?
What is the possible position of a ship in distress called?
Every inflatable liferaft, inflatable lifejacket and hydrostatic release units shall be serviced:
What is a hydrostatic release unit?
A person wearing lifejacket or immersion suit, shall be able to turn from a face-down to a face-up position in not mo
How many MOB (combined light and smoke) signal buoys are placed on board, and where are they located?
You are duty officer on the bridge. An eye-witness is reporting man-overboard. Which of the following actions are t
You are standing on the bridge and are eye witness to a man falling over board. Which of the following actions are
You are duty officer on the bridge. A person is reported missing. Which of the following actions are to be considere
What is the signal used by a life saving station or rescue unit indicating that distress signals are observed at night
What is the search system pattern called using 1 vessel?
A 6-men inflatable liferaft shall be carried as far forward as is reasonable and practicable. Where is the best stowin
The distress message is used when the vessel is threatened by a serious and imminent danger and is in need of i
What is the minimum number of lifebuoys carried by a cargo vessel of more than 200 metres in length?
What is the name of the IMO publication giving guidance in Search and Rescue operations?
What is the Morse Code Signal Letter used by a vessel in response to an aircraft is request for assistance in a res
Romanian merchant-and fishing vessels have to participate in the AMVER system. What is the purpose of AMVER
What colour flare is used to signal a safe landing for small boats?
If requested by a coastal radio station to participate in a rescue operation, what is the most important information
Which letter from the Morse code is used to signal a safe landing place (sound or light)?
What colour flare is used to signal a highly dangerous landing place?
Which letter from the Morse code is used to signal a highly dangerous landing place?
What is the colour of the smoke signal used by life-saving station or rescue units indicating that distress signals ar
Who should be informed first when receiving a distress signal from an other ship/vessel?
What sound signal shall be used on ship`s whistle when man-over-board?
What is a "Search and Rescue Region" (SRR)?
Your vessel is acting as the on scene commander during a distress rescue. Various vessels are interfering the distr
On which frequencies do most satellite EPIRB's COSPAS/SARSAT operate ?
On which frequency are navigational and meteorological messages normally sent on the NAVTEX system?
By what date must ALL vessels fully comply with GMDSS requirements?
Comunications in radio telephony what is the "URGENCY CALL" which should be used to indicate that you have a v
You have an important navigational or meteorological message to transmit. What call should proceed this messag
On what wave band does the search and rescue radar transponder operate?
Your vessel is not in distress and not taking part in a distress operation. How would you impose radio silence on vess
If requested by a coastal radio station to participate in a rescue operation, what is the most important information
The portable VHF radio-telephones required to be carried by GMDSS regulations should have which channels as
What is the minimum number of portable two way VHF radio-telephones for use in survival craft, that should be
What is the meaning of this flag in the International code of signals?
You are approaching a port when you see three flashing red lights in a vertical line at the entrance.What does this
In the international code of signals what does this flag mean?
What does this signal indicate?
Which VHF channel should be used for intership navigation safety communications?
Under GMDSS which VHF channel is used for Digital Selective Calling (DSC)?
On the radio telephony 2182KHz frequency when are the "silence periods"?
Non distress calls on 2182 KHz and VHF channel 16 should not exceed:
What does this two flag hoist signal indicate?
You receive a distress alert on HF Radio. What should you do?
What is the meaning of this single letter signal?
What is the meaning of this flag signal?
Code signals concerning requests and general information on medical matters normally consist of:
Which signal should you send to show that you have completed your morse code transmission?
Under GMDSS rules the trading area A1 can be considered to be:
Under GMDSS rules the trading area A3 can be considered to be:
Which one of the listed requirements regarding lifebuoys do not correspond to present regulations? (SOLAS III/31)
An alarm signal consisting of seven short blast followd by one prolonged blast is sounded by the ship`s whistle and
Which one of the given requirements regarding survival craft muster and embarcation arrangements do not correspo
Which one of the listed requirements regarding the stowage of a survival craft do not correspond with present regul
Which one of the listed requirements regarding the stowage of lifeboats and liferafts do not correspond to present r
Which one of the listed requirements regarding the stowage of rescue boats do not correspond to present regulati
Which one of the listed requirements regarding the launching and recovery arrangements for rescue boats do not c
How often are abandon ship drill and fire drill required to be held on passenger ships, according to SOLAS?
How much liferaft capacity should be provided on a conventional cargo ship of more than 85 meters in length, built
How much liferaft capacity should be provided on a conventional cargo ship of more than 85 meters in length?
During helicopter evacuation of an injured man, what course should the ship steer?
How ofter should the lifeboat wire falls be turned and renewed?
A ship is fitted with david launched liferafts. How often should onboard training take place, including, when practicabl
Having boarded the liferaft, how do you release the painter?
How many thermal protective aids are carried in each liferaft?
How many buoyant smoke signals are carried in each liferaft?
How many hand held distress flares are carried in each liferaft?
How many rocket parachute flares are carried in each liferaft?
How many buoyant smoke signals are carried in each liferaft?
How many hand held distress flares are carried in each lifeboat?
How many rocket parachute flares are carried in each lifeboat?
How many "thermal protective aids" are required to be carried on vessels with open lifeboats?
What is the minimum number of immersion suits that are required to be provided for each open lifeboat under SOL
How would you know how many people a lifeboat is supposed to hold?
How much water would you allow per person as officer in charge of the lifeboat, following an abandon ship operati
How much water per person is provided in a lifeboat not equiped with a desalting apparatus?
How much water per person is provided in a lifeboat not equiped with a desalting apparatus?
You are approaching the shore in a lifeboat when you see a person holding a white flag. He is moving it in a horizon
Approaching the shore in a lifeboat you see a person holding a white flag which he moves in a vertical motion. What
Which of the following actions should be done before throwing this type of inflatable liferaft over the side?
How should the painter of a liferaft which is fitted with a hydrostaticrelease be secured to the ship?
How much food per person is supplied on a liferaft?
How much food per person is supplied in a lifeboat?
For how long and at what speed is a fully loaded lifeboat designed to operate in calm weather?
How many Radar Transponders (SART) are required to be carried onboard a ship for use in survival crafts?
GMDSS regulations require that vessels carry two-way VHF for survival craft. How many are required, and when do
What is the minimum number of channels required for the portable two-way VHF`s for survival craft?
During a helicopter evacuation, the helicopter lowers his winch wire to the deck. Which of the following should NO
How should the hook be released from a david lowered liferaft?
How many rescue boats should be provided on passenger ships of 500 gross tons and above?
What equipment is provided in a liferaft to help you keep warm in cold weather?
You are starting to get low on water in the lifeboat. What should you do?
You have abandoned ship in a liferaft. Which of the following actions should you take?
A lifejacket should be provided with:
An enclosed lifeboat is fitted with a self-contained air support system. With the engine running, what is the minimu
During search and rescue operations an aircraft crosses the wake of your vessel close astern at low altitude. What doe
What signal, if any, is specified in SOLAS as the "Abandon ship" signal?
Passenger ships have a normal requirement of 1 lifejacket per person +10% for children. In addition to this, how ma
How ofter should each lifeboat be lowered into the water and manoeuvred with its operating crew aboard under S
Referring to the SOLAS convention, how often should a crew member on a cargo ship participate in one abandon ship
Which one of the listed routine test and inspections of life-saving appliances is not required by the regulations?
Which radio frequency/channels are reserved for distress, urgensy and safety communication ?
Which of the following types/sizes of vessels in international trade do not have to be fitted with a radiotelephone sta
Each ship fitted with a VHF radiotelephone installation shall according to the regulations listen on the distress frequ
What is the correct definition of:-boat drill?
Ce se intelege prin reperare?
Lansarea plutelor de salvare se face prin:
Costumul hidrotermic este:
Barca de urgenta este:
Material reflectorizant este considerat:
Ambarcatiunea de supravietuire este:
Un mijloc de protectie termica este:
Numarul de aparate de emisie receptie VHF bicanal pentru o nava de pasageri sau nava de transport marfuri mai
Numarul transponderelor radar ce sunt prevazute pentru o nava de pasageri sau nava de transport marfuri mai ma
Numarul de transpondere radar ce sunt necesare pe navele de transport mai mare sau egal cu 300 TR dar nu mai
Transponderele radar se depoziteaza:
Radiobalizele EPIRB COSPAS/SARSAT emit pe frecventa de:
Radiobalizele EPIRB se plaseaza la bord:
Instalatia de alarmare generala se foloseste pentru:
Numarul minim al rachetelor de semnalizare depozitate pa sau langa puntea de navigatie este:
Colacii de salvare trebuie sa fie fixati:
Care este procentajul minim de colaci prevazuti cu lumini cu autoaprindere?
Ce se scrie cu majuscule pe toti colacii de salvare?
Numarul minim al vestelor de salvare aflate la bordul navelor de transport marfuri va fi:
Vestele de salvare gonflabile trebuie sa sustina persoana ce o foloseste daca:
Instructiunile de exploatare pentru mijloacele de salvare se afiseaza:
Unde se prevad a se stabili posturile de adunare?
Posturile de adunare si imbarcare vor fi iluminate:
Coridoarele, scarile si iesirile ce conduc la posturile de adunare si de imbarcare vor fi marcate cu:
Echipamentul mijloacelor de salvare colective trebuie sa fie depozitat:
Eliberarea barcilor de salvare din dispozitivele de fixare trebuie sa se poata face:
La ce adancime se declanseaza automat plutele de salvare ce au ramas pe nava la scufundare?
Care este baremul de timp pentru lansarea barcii de urgenta?
Care este frecventa exercitiilor de abandon a navei pentru echipaj?
Exercitiile de abandon se noteaza in:
Un costum hidrotermic trebuie sa permita celui ce-l poarta:
Mijloacele de protectie termica trebuie sa functioneze satisfacator pentru temperaturi ale aerului intre:
Un mijloc de protectie termica reduce pierderea de caldura prin:
Care este durata minima de emitere de fum cu debit uniform la plutirea in apa linistita pentru un semnal combinat?
Care este inaltimea maxima de lansare la apa a unei plute normale incat atat pluta cat si echipamentul ei sa poata fi
Care este inaltimea de la care se poate sari repetat in pluta de salvare de catre persoanele ce se ambarca atat cu / c
Care este viteza de remorcare in apa calma, pentru o pluta de salvare complet incarcata si echipata?
Care este greutatea maxima totala a unei plute de salvare a containerului si echipamentului, care nu se lanseaza c
La ce interval de timp se face verificarea plutelor de salvare si echipamentului acestora in instalatiile specializate a
Care este materialul pirotehnic minim necesar pentru o pluta de salvare?
Cate kilocalorii trebuie sa asigure ratiile de hrana pentru fiecare persoana din pluta de salvare?
Care este cantitatea minima de apa pentru fiecare persoana din pluta de salvare?
Care este numarul minim de mijloace de protectie termica ce trebuie sa se gaseasca in fiecare pluta de salvare?
La ce adancime dispozitivul de eliberare automat trebuie sa elibereze pluta de salvare?
Cate din compartimentele plutelor gonflabile pot fi avariate fara a diminua capacitatea plutei?
O barca de salvare trebuie sa poata fi lansata la apa cand nava este in mars cu o viteza maxima de:
Inaltimea maxima de cadere libera in apa ce poate fi suportata de o barca de salvare complet echipata si cu persoa
Suprafetele pe care merg persoanele in barcile de salvare trebuiesc acoperite cu:
Ce tip de motoare sunt aprobate pentru propulsia barcii de salvare
Care este temperatura minima si timpul necesar de start al motorului barcii de salvare?
Care este timpul minim de functionare a motorului cand barca de salvare nu se gaseste in apa?
Viteza minima de mars inainte pentru o barca de salvare cu motor complet incarcata cu numarul de persoane prevazu
Sursa de lumina din interiorul barcii de salvare trebuie sa asigure iluminatul timp de:
Care este numarul minim de cangi ce trebuie sa existe intr-o barca de salvare?
Care este numarul de topoare cu saula ce trebuie sa existe intr-o barca de salvare?
Care este cantitatea minima de apa ce trebuie sa existe pentru fiecare membru al barcii de salvare?
Materialele pirotehnice necesare barcii de salvare sunt:
Numarul colacilor de salvare cu saula de 30 metrii pentru fiecare barca de salvare trebuie sa fie:
Mijloacele de protectie termica necesare in barca de salvare trebuie sa asigure:
Numele navei si portul de inregistrare se inscriu pe barca de salvare:
Numarul de aparate de lansare a bandulei la bordul unei nave trebuie sa fie de:
Manualul de instruire trebuie sa contina:
Pe partea superioara a barcii de salvare inchise se inscrie:
Barcile de salvare protejate la foc trebuie sa fie dotate cu:
Barcile de urgenta sunt barcile care:
Echpamentul barcii de urgenta trebuie sa fie asigurat in interiorul barcii:
Barcile de urgenta trebuie sa aiba fixat un dispozitiv de remorcat:
La ce interval de timp se intorc curentii de la vinciurile de lansare a barcilor de salvare?
Comunicatii "bridge to bridge" inseamna:
Ascultarea continua este:
Prin informatii de siguranta a navigatiei se intelege:
Serviciul International NAVTEX este serviciul de transmitere coordonata si receptie automata a informatiilor privind
Zona Maritima A1 este zona in care comunicatiile sunt acoperite de:
Zona Maritima A2 este zona in care comunicatiile sunt acoperite de cel putin:
Zona Maritima A3 este zona in care comunicatiile sunt acoperite de cel putin:
Cerintele SOLAS pentru nave in ceeace priveste transmiterea mesajelor de pericol de la nava la coasta sunt:
Statia radio a navei va fi marcata cu:
Comanda canalelor VHF trebuie sa fie asigurata din urmatoarele puncte ale puntii de navigatie:
Sistemul GMDSS corespunzator Zonei Maritime A4 trebuie sa asigure:
DSC VHF transmite alerte de primejdie pe canalul :
Termenul EPIRB semnifica:
În cadrul pregătirilor pentru abandonarea navei într-o perioadă de timp delimitată, ofiţerul de cart va stabili:
Semnalul „ABANDONAŢI NAVA ” se va transmite:
You will turn your vessel in a narrow canal by use of two tugs with same power. The wind varies in the range mode
Your vessel is to turn in a narrow canal by use of one tug (turn to port with the bow). In which position and how wo
Your vessel is to unmoor. Two tugs will assist at the unmooring. Which position and how do you want to use the tu
Your vessel is going alongside. One tug will assist at the mooring. Which position and how do you want to use the
Your vessel is going alongside a pier. Two tugs will assist at the mooring. Which position and how do you want to u
You will anchor a VLCC at a depth of 80 meters in open water with swell. How much chain will you use?
You are towing a vessel. The total length of the tow is 190 meters. What daylight signals are to be used?
A vessel towing with a total length of 1350 meters, expecting strong wind from starboard side. The towing wire is c
Cross Atlantic towing.Which of these systems would you use?
A vessel towing with a total length of 1200 meters. The vessel in tow is 200 meters with a draught of 12,5 meters
You are berthed with a steady offshore beam wind of 30 knots. This wind suddenly increases to 60 knots. When this h
Your vessel is berthed at a seaberth with an underkeel clearance of 5 times the draft and a cross or beam current of
Two lines sent out and pretensioned equally have the same length, same breaking strength and same directional load.
Two synthetic fibre lines of the same size and material are run out and pretensioned at the berth. However one line (l
It is important that the brake holding capacity of a self stowing winch drum should not exceed the breaking strength
If a nylon mooring rope gets wet by immersion in water it undergoes:
If you are required to splice an eye on a mooring wire (using the recommended 5 full tucks and 2 half tucks) the effe
How do you consider the indicated speed for berthing?
Your ship is operating with a right handed propeller. Which angle of approach is most favourable? No wind or curre
Your ship is operating with a right handed propeller. Before coming astern, how should you apply the rudder?
Your ship is operating with a right handed propeller and no thrusters. What can you do to control your ship in the s
You are meeting with another ship in confined waters. What can happen as the ships approach each other?
You are about to pass another ship in a close situation. What can happen in this situation?
You are on ship A. What would you do before meeting ship B?
You are performing an overtaking manoeuvre in confined waters. What should you watch out for?
You are transitting a narrow channel. What can happen in this situation?
In the shown situation, the bow of your ship is pushed away from the bank. How can you handle this?
How will you define squat?
How can you minimize the squat effect?
What is the reason for the effect we call squat?
You are sailing in shallow water, with 15% Under Keel Clearance. How will the stopping distance be, compared to
You are sailing in shallow water, with 15% Under Keel Clearance. Turning the ship around, what space do you ne
You are sailing in shallow water, with 15% Under Keel Clearance. With full RPM, what will your speed be compare
You are sailing in shallow water, with 15% Under Keel Clearance. Coming full astern from full ahead, how will yo
How will the ship behave if you have a "black out" in the situation sketched below?
Your ship is going astern right-handed propeller as sketched below. How is the ship most likely to react?
You are in confined waters. Is there any danger in the situation sketched below if you should loose engine power?
Your ship is drifting in open sea with temporary engine malfunction. You are equipped with excellent navigation equ
You are drifting in open sea with a loaded VLCC, and you observe that the drift is SSE. Will the drift direction be th
You are drifting with a loaded VLCC in open sea. You have observed the direction and rate of drift. Can you do anyth
Why is it important to determine how your ship is drifting in various conditions?
You are steaming off a coast when they call from the bridge and tell you that the engine has stopped. They need a co
A ship is not turning around the center of gravity, but another point. What is the point called?
A ship is turning around a point called the "pivot point". What is the position of this invisible point when the ship is
Where do you think the "pivot point" is located when your ship is going full speed ahead? No wind, current.
Your ship is going full astern and making sternway. Where will the "pivot point" be located? No wind, current.
Your ship is going full ahead as you start to slow down. Where is the position of the "pivot point" now? No wind, cur
How do we define the location of the "pivot point"?
The ship is in a sharp turn and the log shows sideways motion to port both forward and aft. Where is the "pivot poin
Your diagram shows that you will need 2000m to stop your ship from full ahead in deep water. What will the stoppi
Your ship's initial speed is half ahead and your engine is put full astern. How will the stopping distance be compare
Your ship is equipped with a right-handed propeller. As you go full astern from full ahead, the ship is sheering to
What will the stopping distance of your ship be when proceeding with 8 knots and reversing to full astern?
You want to stop your ship as quickly as possible without too much change in the heading. What can you do to achi
You are on a VLCC and are approaching shallow water with Under Keel Clearance of 15%. What speed should yo
When will we notice the effect of shallow water?
Do you think a ship's trim has any influence on steering abilities?
"Overshoot" is an expression we use when talking about a ship's steering ability. What is the best way to determine
When a conventional rudder is put hard over it creates a lift force and a drag force. When the ship has started to t
Do you think there is any reduction in the rudder lift force if the propeller is stopped?
What is the correct way in approaching the SPM, taking the prevailing wind, current and waves into consideration?
You are on a loaded VLCC in shallow water. Do you think it's necessary to keep high speed on the ship in order for
Your ship is making sternway about 1,5 knots. Your rudder is hard to starboard. Will this have any effect on the sh
The maximum rudder angle on your ship is 35 degrees. Do you think this is the angle that the rudder is most effect
The rudder is hard over, full ahead in shallow water.How much lift force remains when the engine is stopped?
When connecting a tugboat, what speed do you think is best for your vessel to maintain during this operation?
Your ship has right handed propeller and is on half ahead when you put her full astern to stop her. Do you think th
Which of the alternative methods of using a tug when escorting your ship through narrow waters do you think is the
A tug is connected in a line at your bow. Will the bollard pull be the same at any speed?
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
Consider the situation sketched below. How will you distribute the power of the tugs when you want to move the s
What is meant when a vessel is said to have sinkage?
You have made a turning circle at full speed in deep water. You are now going to make one with initial speed, slow ahe
You have made a turning test on full speed in deep water. You are now going to make a test in shallow water. Do yo
You are going to leave a crowded anchorage and make a 180 degrees turn. Your ship has a right handed propeller a
What is the most dangerous overtaking situation shown on the sketches?
How is shallow water effect felt in a vessel?
You are the master onboard at VLCC of 280.000tdw, and have received a telex from the Cargo Terminal asking if
Experience has shown that the most successful method of double banking (when no tugs used) is:
Whilst unmooring after a ship to ship transfer operation, experience shows that, for the manoeuvring vessel, castin
During a mooring operation whilst underway it is recommended that, with one ship maintaining a constant course a
The rudder is hard over, full ahead in deep water. How much lift force remains when the engine is stopped?
are there any restrictions for transit of the Suez canal?
What is the status on Suez canal pilots?
When is the master required to be on the bridge during transit of the Suez Canal?
Are mooring boats required for vessels transitting the Suez Canal?
Searchlights must be provided for night navigation in the Suez Canal. Which of the listed requirements are correct?
Are there any restrictions regarding length, breadth or draft in the Panama Canal?
Your vessel is transitting the Panama Canal. Which manning level is applicable?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the master or his qualified representative be on the br
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the master be on the bridge?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must a regular engineer be on watch in the engine room?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must the chief engineer remain on duty in the engine room?
Your vessel is moving in Panama Canal waters. When must a crew man capable of and ready to operate the anchor
What is the status and function of a Panama Canal pilot?
Who is authorized to prescribe use of locomotives and canal deck-hands during transit of the Panama Canal?
At what latest time shall doors, sidescuttles, gangway doors, cargo-and coaling ports and other openings which are
What does this crane signal indicate?
A combined vessel (wet/dry) is equipped with 2 Gantry Cranes and certified to carry HC petroleum products. Crane
The vessel`s cranes are marked: "SWL 29,5 tons x 22 M/R (including lifting beam weight 1,5 tons)". You are going to
During mooring operations; which is the safe position to be in?
Which one of the following types of rope is the most dangerous to work with?
Your ship is equipped with 2 different types of grabs,small and large, with cubic capacities of 5m3 and 10m3 respec
Your crane is designed for Grab Service with a hoisting load of 16 tons including grab weight. Grab weight: 8 tons
When you join a new ship, haw are you informed about safety rules, alarmm instructions and your own duties in c
In a distress situation, how manytimes or for how long should the emergency alarm signal be sounded?
Emergency instructions in appropriate languages shall be posted in passenger cabins. Which of the given instructio
Which one of the listed tasks do not necessarily have to be included in onboard training and instruction of crew m
What is the correct definition of:-let go?
Esuarea involuntara a unei nave se intampla datorita:
Esuarea voluntara se poate datora uneia din urmatoarele actiuni:
Daca o nava este implicata intr-o situatie de urgenta, atunci comandantul va trebui sa raporteze:
Avem situatia de urgenta de "defectiuni sistem de guvernare". Masurile ce vor fi urmarite de a fi executate la punte
In cazul unei coliziuni pe mare se iau urmatoarele actiuni imediate:
In port se produce o coliziune, iar una dintre nave este grav avariata. Actiunile imediate ce vor fi luate sunt:
La trecerea din apa dulce in apa sarata pescajul navei:
Pentru a obtine o buna manevrabilitate la remorcaj, carligul de remorca trebuie sa fie fixat:
De obicei la remorchere (in special la remorcherele fluviale) elicele se introduc in duze. Acest sistem prezinta urmato
In timpul efectuarii andocarii unei nave este foarte important:
Stabilitatea navei pe valuri de urmarire se reduce in situatia in care:
Daca vantul bate dinaintea traversului acesta produce:
Daca vantul bate din travers acesta produce:
Daca vantul bate din prova tribord acesta produce:
Pe timpul remorcajului, lungimea remorcii trebuie să fie egală cu:
Dacă: R1- tensiunea pe remorcă; Re- rezistenţa elicelor stopate de la nava remorcată; Ra- rezistenţa aerului pe ca
Lungimea parâmei de remorcaj în porturi trebuie să fie:
Ruperea unei parâme de remorcaj pe timpul marşului de lungă durată se produce datorită faptului că:
Manevra de apropiere de nava ce urmează a fi remorcată în siaj, trebuie să se facă:
Care sunt procedeele de remorcaj?:
Pentru manevrele de remorcaj portuar, numărul de remorchere se stabileşte astfel:
Pe timpul remorcajului schimbările de drum:
Pe timpul marşului la remorcă se vor executa următoarele activităţi:
Care din regulile următoare privind marşul cu nava la remorcă NU este corectă?
Care din următoarele măsuri de siguranţă pe timpul remorcajului maritim NU este corectă?
Care din următoarele operaţiuni NU constituie măsură de siguranţă pe timpul remorcajului maritim:
Pe timpul marşului în cadrul remorcajului cuplat, la manevra de întoarcere în bordul remorcherului
Pe timpul marşului în cadrul remorcajului cuplat, la manevra de întoarcere în bordul navei remorcate
Ordinea operaţiunilor la scoaterea unei nave din dană cu ajutorul a două remorchere este:
Manevra de apropiere a navei de omul căzut în apă se execută:
Algoritmul executării manevrei de om la apă folosind curba lui WILLIAMSON este următorul:
Algoritmul executării manevrei de om la apă folosind curba lui SCHRANOW este următorul:
În cadrul activităţilor executate pentru recuperarea omului căzut în apă se apasă butonul „Man over board” al GPS-u
Pe timpul manevrei de om la apă pentru înştiinţarea în RTF a celorlalte nave din zona apropiată despre manevră:
Pentru executarea manevrei de om la apă prin giraţie simplă se va proceda astfel:
Pentru executarea manevrei de lansare la apă a ambarcaţiunilor de salvare pe vreme rea este necesar ca:
Farul de aterizare Constanta are o lumina de culoare:
Farul de aterizare Constanta are o perioada a sclipirilor de aproximativ … :
Digul de nord al portului Constanta este orientat catre … :
Litoralul romanesc al Marii Negre este asigurat cu un numar de … :
Corpul balizei marcajului cardinal de Vest este piturat in dungi orizontale dispuse de sus in jos astfel:
Lumina unui far in izofaza are urmatoarea semnificatie:
Lumina alternativa a unui far are urmatoarea semnificatie:
Marcajul cardinal de Vest are ca semn de varf:
Corpul balizei marcajului cardinal de Nord este piturat in dungi orizontale dispuse de sus in jos astfel:
Corespunzator sensului conventional de balizaj de la larg la uscat, in regiunea B, marcajele laterale au urmatoarele
Corpul balizei marcajului cardinal de Est este piturat in dungi orizontale dispuse de sus in jos astfel:
Deosebirea intre regiunea A si regiunea B de balizaj maritim se refera la:
Marcajul cardinal de Est are ca semn de varf:
Marcajul lateral de babord din regiunea A are ca semn de varf:
Marcajul lateral de tribord din regiunea A are ca semn de varf:
Marcajul de pericol izolat are ca semn de varf:
Marcajele laterale din sistemul de balizaj semnalizeaza:
In regiunea A, lumina marcajului lateral de tribord este de culoare:
In regiunea A, lumina marcajului lateral de babord este de culoare:
Lumina marcajului special este de culoare:
Lumina marcajului de pericol special este de culoare:
Lumina marcajului cardinal de nord este de culoare:
Lumina marcajului cardinal de Est este de culoare:
Lumina marcajului cardinal de Sud este de culoare:
Lumina marcajului cardinal de Vest este de culoare:
Lumina marcajului de ape sigure este de culoare:
Lumina marcajului cardinal de nord poate avea ritmul:
Lumina marcajului cardinal de Est poate avea ritmul:
Lumina marcajului cardinal de Sud poate avea ritmul:
Lumina marcajului cardinal de Vest poate avea ritmul:
Lumina marcajului de pericol izolat poate avea ritmul:
Lumina marcajului de ape sigure poate avea ritmul:
Lumina marcajului de ape sigure poate a vea ritmul:
Marcajele laterale din porturile maritime romanesti semnalizeaza:
Regula " verde la tribord- rosu la babord" valabila in porturile maritime romanesti se aplica marcajelor laterale astfel
In portul Constanta, digul de nord este marcat cu:
In portul Constanta lumina de intrare de culoare verde este amplasata:
In portul Constanta marcajul simbolizat" G3" reprezinta:
In portul Constanta marcajele laterale sunt numerotate astfel:
La intrarea in portul Constanta, la larg de extremitatea digului de nord se afla:
La intrarea in portul Constanta, la larg de extremitatea digului de nord se afla:
Senalul principal de acces in portul Constanta este marcat de:
In portul Constanta, marcajul R10 simbolizeaza:
In portul Constanta, marcajul KW simbolizeaza:
In portul Constanta, farul de intrare cu lumina alba este situat fata de luminile de intrare verde si rosie astfel:
In portul Constanta se gasesc amplasate un numar de:
In portul Constanta simbolul KS semnifica:
In portul Constanta se gasesc amplasate:
In portul Constanta sunt amplasate:
In portul Mangalia sunt amplasate un numar de:
In portul Mangalia simbolul MA-G5 semnifica:
In portul Mangalia simbolul MA-R2 semnifica:
In rada portului Mangalia, geamandura MA-KS este amplasata:
In portul Mangalia, simbolul MA-KS semnifica:
Specificati care sunt factorii naturali care influenteaza manevra navei:
Specificati care sunt factorii tehnici care influenteaza manevra navei:
Calitatile nautice ale navei sunt:
Calitatile manevriere ale navei sunt:
Mentionati varianta corecta – sensul legaturilor navei:
Mentionati varianta corecta – sensul legaturilor navei:
Efectele legaturilor – parama prova:
Efectele legaturilor – traversa prova:
Efectele legaturilor – springul prova:
Efectele legaturilor – parama pupa:
Efectele legaturilor – traversa pupa:
Efectele legaturilor – springul pupa:
Efectele legaturilor – parama de etrava/etambou:
Efectele legaturilor combinate – parama prova si spring prova - faciliteaza:
Efectele legaturilor combinate – parama pupa si spring prova - faciliteaza:
Efectele legaturilor combinate – parama pupa si spring prova - faciliteaza:
Efectele legaturilor combinate – parama prova si spring pupa - faciliteaza:
Efectele legaturilor combinate – parama prova si spring prova - faciliteaza:
Efectul carmei la mars inainte – nava merge inainte, carma in ax:
Efectul carmei la mars inainte – nava merge inainte, carma dreapta:
Efectul carmei la mars inainte – nava merge inainte, carma stanga:
Efectul carmei la mars inapoi – nava merge inapoi, carma in ax:
Efectul carmei la mars inapoi – nava merge inapoi, carma dreapta:
Efectul carmei la mars inapoi – nava merge inapoi, carma stanga:
Efecte combinate carma-elice – nava merge cu viteza inainte, carma zero, masina inainte:
Efecte combinate carma-elice – nava merge cu viteza inainte, carma dreapta, masina inainte:
Efecte combinate carma-elice – nava merge cu viteza inainte, carma stanga, masina inainte:
Efecte combinate carma-elice – nava merge cu viteza inapoi, carma zero, masina inapoi:
Efecte combinate carma-elice – nava merge cu viteza inapoi, carma dreapta, masina inapoi:
Efecte combinate carma-elice – nava merge cu viteza inapoi, carma stanga, masina inapoi:
Acostarea reprezinta apropierea unei nave de:
La acostarea cu babordul la cheu, fara ancora, apropierea se face:
La acostarea cu tribordul la cheu, fara ancora, apropierea se face:
Acostarea cu pupa la cheu, prin intoarcere si fundarisirea ancorei la mars inapoi se face astfel:
Manevra de acostare cu pupa se poate face prin urmatoarele metode:
Manevra de plecare de la cheu este mai rapida in cazul:
Manevra de legare/plecare la/de la geamandura consta in urmatoarele operatiuni:
Apropierea de geamandura sau o alta nava este mai usoara, daca conditiile permit:
Manevra pe parame (shifting) se executa:
Manevra de plecare de la cheu a unei nave acostata cu bordul babord, elice pas dreapta:
Manevra de plecare de la cheu a unei nave acostata cu bordul tribord, elice pas dreapta:
Plecarea unei nave cu doua elice acostata cu babordul la cheu, pe timp bun:
Plecarea unei nave cu doua elice acostata cu tribordul la cheu, pe timp bun:
Calculul locului de ancorare tine cont de:
Procedee de ancorare:
Ancorarea la mars inainte, pe calm si fara curent:
Unghiul format intre lanturi la ancorarea in barba este de maximum:
Ancorarea in barba este:
Ancorare prin afurcare se poate face prin urmatoarele metode:
La manevra de ancorare prin afurcare se folosesc urmatoarele:
Manevra de ambosare reprezinta:
Ambosarea cu spring se face de regula:
La ambosarea prin legarea unui spring la ancora fundarisita, gasa springului se aduce:
Ambosarea navei cu doua ancore (ancora si ancorot) se face:
La manevra de ambosare prin ancorare si legare la geamandura, la ancoraj se vine astfel:
Stationarea navei la ancora presupune respectarea regulilor:
La manevra de ancorare, pozitia lantului se raporteaza:
Documentul pe care pilotul il inmaneaza comandantului spre a-l semna se numeste:
Comandantul trebuie sa informeze pilotul despre:
Scara de pilot combinata se cere a fi montata daca bordul navei masoara:
Pilotina va acosta in bordul:
Plecarea pilotinei de la nava se face prin doua procedee si anume:
Manevra de remorcaj afecteaza calitatile manevriere ale navei, dupa cum urmeaza:
Remorcherele oceanice au zona de navigatie:
Diferenta intre tipurile de remorchere o face:
Misiunile remorcherelor sunt, printre altele:
Procedee de remorcaj:
Pregatirile preliminare ale manevrei de remorcaj presupun:
Alegerea remorcii se face functie de:
Pistolul de aruncare a bandulei foloseste la:
Distanta optima de apropiere a remorcherului la travers de nava remorcata este de:
Remorca va fi voltata la o distanta catre prova navei in valoare de aproximativ:
Marsul la remorca se face conform regulilor:
Schimbarile de drum pe timpul remorcajului trebuie sa se efectueze:
Intinderea remorcii se va face astfel:
La manevra navei cu un singur remorcher, acesta va fi folosit de regula in zona:
Lungimea remorcii la remorcajul portuar fata de remorcajul maritim este:
Remorcajul in siaj cu prova inainte este mai:
Remorcajul la ureche se foloseste:
Stiluri de remorcaj:
Stilul european de remorcaj are urmatoarele caracteristici:
Stilul american de remorcaj are urmatoarele caracteristici:
Stilul japonez de remorcaj are urmatoarele caracteristici:
Docurile se impart in:
Andocarea navei reprezinta:
Planul de andocare al navei este:
Raspunderea in cazul manevrei de andocare apartine:
La manevra de coborare de pe doc se observa infiltratii de apa la nava. Cum se actioneaza?
Se permite coborarea de pe doc a unei nave:
Tipuri de ridicari/lansari pe/de pe cala:
A tug is connected by a line at your bow. Will the bollard pull be the same at any speed? Choose the most complet
The rudder is hard over, engine full ahead in shallow water. How much rudder lift force remains when the engine i
The rudder is hard over, engine full ahead in deep water. How much rudder lift force remains when the engine is s
The rudder is in the hard over position, propeller stopped. The ship is turning slowly. What can be done to make h
The maximum rudder angle on your ship is 35 degrees. Is the rudder most effective at this angle? Choose the mos
You have made a turning test at full speed in deep water. You are now going to make one with initial speed, slow ahea
Overshoot is an expression used when talking about a ship's steering ability. How can overshoot be determined?
You are in a 360 degrees turn with engine full ahead. If you reduce speed while in the turn, how will the turning d
When connecting a tug, what speed do you think is the best for your vessel to maintain during this operation?
What shape of a hull would you say a course unstable ship would have?
When a conventional rudder is put hard over it creates a lift force and a drag force. When the ship has to turn, how
You are sailing in shallow water, with 15 % underkeel clearance. Coming full astern from full ahead , how will yo
What shape of hull does a course stable ship usually have?
You are on a VLCC and are approaching shallow water with an underkeel clearance of 15%. What speed should
When manoeuvring, when will you notice the effect of shallow water?
You are sailing in shallow water, with 15 % underkeel clearance. How will your stopping distance and turning circ
You are berthed with a steady offshore beam wind of 30 knots. This wind suddenly increases to 60 knots. When this ha
The graph shows the decrease of speed, against time, on a 100,000 deadweight tanker proceeding at full speed of
A ship is being turned short round in a tidal stream that is running at three knots. If in still waters this normally tak
Most large tankers are moored using wire ropes on winches in order to remain safely moored alongside. If extra moor
Your vessel is to turn to port in a narrow canal using one tug (turning the bow to port). In which position and how wi
The diagram shows the manoeuvring characteristics of a ship. What are the distances A1 and A2 called?
A ship turns around a point called the "pivot point". What is the position of this point when the ship is going astern?
Your ship is equipped with a single right-handed fixed propeller. While steaming full ahead you reverse the engine to
You are performing an overtaking manoeuvre in confined waters. What should you watch out for?
How is shallow water effect felt by a vessel?
Overshoot is an expression used when talking about a ship's steering ability. What does this mean?
Your ship is making sternway of about 1.5 knots, with rudder hard to starboard. Will this rudder position have an
Does a ship's trim influence her steering abilities?
You are going to leave a crowded anchorage by making a 180 degrees turn. You ship has a right handed propeller a
In ship handling terms, what is meant by "sinkage"?
In which of these vessel types is "sinkage" likely to be most pronounced?
How is bank effect felt by a vessel?
Your ship is equipped with a right handed propeller. As you go full astern from full ahead, the ship is sheering to
You are meeting another ship in confined waters. What can happen as the ships approach each other?
In ship handling terms, which of these overtaking situations is the most dangerous?
In which of these vessel types is "squat" likely to be most pronounced?
How should you minimize squat effect?
In relation to squat effect, which of the following statements is incorrect?
You are transiting a narrow channel. What can happen in this situation?
What would you say about a ship which is course unstable?
You want to stop your ship as quickly as possible without too much change in the heading. What can you do to ach
A ship turns around a point called the 'pivot point". What is the position of this point when the ship is stopped in the
What will be the stopping distance of your ship when proceeding at 8 knots and reversing to full astern?
What is most noticeable about a ship with good course keeping stability?
In which direction will the bow of a vessel move, with a single fixed pitch right-handed propeller which is turning ast
Your engine is going astern and you gather sternway. The rudder is amidships and you are operating on a single, r
A ship turns around a point called the 'pivot point". What is the usual position of this point when the ship is at full
In the diagram of a ship's turning circle, what is the distance A known as?
In the diagram of a ship's turning circle, what is the distance B known as?
In the diagram of a ship's turning circle, what is point C known as?
The position of the pivot point when making sternway is approximately....
Your ship is on a course of 240° True. A person has fallen overboard on the port side and, after letting go smoke and
In a narrow canal, a ship proceeding at half speed ahead swings towards the port bank of the channel. As the bow app
When operating with conventional screw tugs, what is the function of the "Gob" or "Gog" rope?
In the diagram, B represents the start of a turning circle of a power driven ship in deep water with 20 degrees starbo
What is "ship squat"?
Over what length of time should a diesel powered vessel be slowed down from full sea-speed to manoeuvring spe
Who is responsible for the numbers and use of tugs during mooring?
Sectiune Tip Dificultate URL Explicatii Raspuns1 Data Raspuns2
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR1.jpg Pushing, made fast i 1 Pushing, not made
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR2.jpg Make the tug fast aft 0 Make the tug fast
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR3.jpg Fast FWD and AFT in 1 Pushing on vessel
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR63.jpg Make fast aft to pul 0 Make fast forward
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR62.jpg Pushing on ship's fla 1 Fast FWD and AFT
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR13.jpg 11 shackles 1 6 shackles
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR17.jpg Secure the wire all w 1 No need to do an
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR19.jpg Wire connected to ch 1 Wire made fast in
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR23.jpg 50 metres 0 20 metres
EN-Manevra 1 1 ccl_MOORII1.jpg Quadrupled 1 Tripled
EN-Manevra 1 1 ccl_MOORII2.jpg 150 tons 1 Remain at 50 ton
EN-Manevra 1 1 ccl_MOORII4.jpg Wire takes 45 % of t 0 Wire takes 55 % o
EN-Manevra 1 1 ccl_MOORII3.jpg A will take 1/3 of the 1 A will take 1/2 of
EN-Manevra 1 1 ccl_MOORII8.jpg 80 Tons 0 75 Tons
EN-Manevra 1 1 ccl_MOORII4.jpg A decrease in streng 1 No change in stre
EN-Manevra 1 1 ccl_MOORII12.jpg A reduction in stren 1 A reduction in st
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU1.jpg Too fast 1 Too slow
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU2.jpg No.2 1 No. 1
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU3.jpg As with no. 2 1 As with no. 1
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU4.jpg Let go port anchor 1 0 Give hard starboa
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU5.jpg The bows of the shi 1 The bows of the s
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU6.jpg The two ships will 0 The bow of your sh
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU7.jpg Increase speed to fu 0 Put the engine to
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU8.jpg That you keep your s 0 There is nothing s
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU9.jpg The bow will be pus 1 The bow will be s
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU10.jpg Give hard port rudde 0 Do nothing as the
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU11.jpg Increase in draft to 1 The speed of your
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU12.jpg Maintain your cours 0 Do a zig-zag man
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU11.jpg Increased velocity a 1 Decreased velocit
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU12.jpg The same as in all d 0 About 1 ship-leng
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU12.jpg Need less space tha 0 The turning diamet
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU12.jpg Stay the same 0 The RPM will drop
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU12.jpg The heading will mos 1 The heading will n
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU18.jpg She will turn to port 1 She will continue
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU19.jpg The bow will go to p 0 The ship will go s
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU20.jpg Your ship will loos 0 She will drift to
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU21.jpg Ask the Chief Engine 0 Go to bed and wai
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU22.jpg Yes, it will be the s 0 Loaded or ballast
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU23.jpg We will just have to 0 We can apply the
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU23.jpg To determine if there 1 To save fuel for t
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU23.jpg Call the Chief Engine 0 Call your company
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU26.jpg Point of no return 0 Point of radius
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU27.jpg About same position 1 Near the stern of
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU27.jpg Near the stern 0 At about 1/6 of th
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU27.jpg At 1/6 of the ship's 0 At the center of g
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU27.jpg It will move aft as t 1 Same position as
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU27.jpg The point on the sh 0 The point on the
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU32.jpg At 1/6 of the ship's l 0 At the center of g
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU33.jpg Longer 1 Shorter
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU33.jpg It will be much longe 0 It will differ only s
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU35.jpg Put the rudder hard t 1 No, there is nothi
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU38.jpg 1500m 0 5 ship lengths
EN-Manevra 1 1 ccl_MANEU40.jpg Make a complete turn 0 Do a zig zag man
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL17.jpg Reduce to slow or le 1 Maintain normal
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL17.jpg When Under Keel Cle 0 When Under Keel
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL7.jpg No, the ship will hav 0 Yes, a ship usuall
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL2.jpg Do a 20/20 degrees 1 Do a 360 degrees
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL14.jpg About 10 %. 0 About 30 %.
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL15.jpg Yes, we will loose ab 0 No, we will mainta
EN-Manevra 1 1 ccl_MOOR6.jpg As in example 3 0 As in example 4
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL1.jpg No, VLCC's usually s 1 Yes, it is necessa
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL20.jpg No, the rudder will 0 Yes, it will give th
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL19.jpg No, the most effecti 1 No, the rudder is
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL15.jpg About 80% 0 About 5%
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL22.jpg The speed should be 1 It is best to stop
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL21.jpg No, the rudder shoul 0 No the rudder mus
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL24.jpg Running free alongsi 0 Made fast forward
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL23.jpg No, when the speed 1 No, when the speed
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL25.jpg Equal power on both 0 Full power on the
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL26.jpg Full power on the af 1 Full power on the
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL27.jpg Equal power on both 1 Full power on the
EN-Manevra 1 1 omp1_STABIL28.jpg Full power on the fo 0 The tug may fall b
EN-Manevra 1 1 omp1_STABIL31.jpg No, the turning diam 0 No, the turning di
EN-Manevra 1 1 omp1_STABIL29.jpg The tug may be push 0 The stern of the
EN-Manevra 1 1 omp1_CANAL3.jpg Supply and anchorha 0 Cargoliner
EN-Manevra 1 1 ccl_CANAL2.jpg Sinkage is the extra 0 Sinkage is the ex
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL31.jpg Yes, it will be much 0 Yes, it will be a
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL31.jpg No, the turning diam 1 No, the turning di
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL30.jpg Full ahead, rudder h 0 Rudder hard to stb
EN-Manevra 1 1 ccl_CANAL6.jpg A small vessel overt 0 A large vessel ov
EN-Manevra 1 1 ccl_CANAL5.jpg The vessel responds 0 The vessel has a t
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL1.jpg Two tongue-type/hin 1 One Smith type br
EN-Manevra 1 1 ccl_DBANK6.jpg With the larger vesse 0 With the smaller v
EN-Manevra 1 1 ccl_DBANK14.jpg 5grd. 1 2grd.
EN-Manevra 1 1 ccl_DBANK11.jpg The manoeuvring vess 1 The manoeuvring v
EN-Manevra 1 1 ccl_STABIL17.jpg About 20% 1 About 50%
EN-Manevra 1 1 ccl_SUEZ1.jpg The Suez Canal is a 1 There are restric
EN-Manevra 1 1 ccl_SUEZ1.jpg Pilotage is compulsor 1 Pilotage is not co
EN-Manevra 1 1 ccl_SUEZ1.jpg The master or this qu 1 At all times
EN-Manevra 1 1 ccl_SUEZ1.jpg Yes, only mooring b 0 Mooring boats are
EN-Manevra 1 1 ccl_SUEZ1.jpg Only projectors hir 0 If vessels have th
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg Transits are left to 0 Tankers and milita
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg Manning level as pe 0 A reduced crew is
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg When at anchor or a 0 When entering or
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg At all times 0 When his qualifie
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg At all times 1 When the chief en
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg Only when requested 0 At all times
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg When passing throug 0 When anchoring i
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg He will take over all 0 He will be respon
EN-Manevra 1 1 ccl_PANAMA1.jpg The Canal authoritie 1 The pilot
EN-Manevra 1 1 ccl_SOL10.jpg Before leaving the pi 0 Before leaving th
EN-Manevra 1 1 ccl_SAFEW31.jpg Lower the boom, rai 0 All ok!
EN-Manevra 1 1 ccl_CRAN19.jpg Crane No.2 if spares 0 None of the gantr
EN-Manevra 1 1 ccl_CRAN17.jpg 20m 0 28m
EN-Manevra 1 1 ccl_SAFEW8.jpg Behind the fairlead, 0 Behind the point o
EN-Manevra 1 1 ccl_SAFEW12.jpg Manila 0 Polypropylene
EN-Manevra 1 1 ccl_CRAN20.jpg Small 1 Any of them
EN-Manevra 1 1 ccl_CRAN9.jpg 8 tons 1 16 tons
EN-Manevra 1 1 ccl_ACT12.jpg By muster lists exhi 1 By oral instructio
EN-Manevra 1 1 ccl_ACT12.jpg Until all crew membe 1 3 times
EN-Manevra 1 1 ccl_ACT12.jpg Essential actions th 0 The method of don
EN-Manevra 1 1 ccl_ACT12.jpg Onboard training and 1 Instructions may c
EN-Manevra 1 1 ccl_ENV13.jpg Cast off the rope 1 Let the seafarers
RO-Manevra 1 1 Stabilirea naturii fun 0 Stabilirea adâncimi
RO-Manevra 1 1 Stoparea maşinii şi 0 Stoparea maşinii
RO-Manevra 1 1 În sensul curentului 0 Nu are importanţă,
RO-Manevra 1 1 7 trepte 0 9 trepte
RO-Manevra 1 1 8m 0 9m
RO-Manevra 1 1 Se va aduce în bordu 0 Se aprind luminil
RO-Manevra 1 1 Se menţine nava din 0 Se instalează un o
RO-Manevra 1 1 Efectul cârmei este 1 Efectul cârmei es
RO-Manevra 1 1 Nava formează valuri 0 Nava formează valu
RO-Manevra 1 1 Distanţa la traver 1 Să circule cu viteză sporită, p
RO-Manevra 1 1 Să se circule cât mai aproape
0 Să se
de intre
linia sau
în sczona de sepa
RO-Manevra 1 1 Evitarea tendinţei n 0 Se va circula cu viteză suficie
RO-Manevra 1 1 Analiza forţei şi dire 1 Verificarea instala
RO-Manevra 1 1 Determina forma şi as 0 Analiza forţa de i
RO-Manevra 1 1 Se reduce viteza pe 0 Se măreşte viteza
RO-Manevra 1 1 Se micşorează viteza 1 Se măreşte viteza
RO-Manevra 1 1 L >λ, nava calcă pe 0 L < λ, nava urcă
RO-Manevra 1 1 Din inerţie, cu maşin 0 Din inerţie, cu pu
RO-Manevra 1 1 După ce s-a executat 1 Se execută o înt
RO-Manevra 1 1 Se execută o giraţie 0 Se pune cârma ban
RO-Manevra 1 1 GPS-ul va indica con 0 GPS-ul va indica
RO-Manevra 1 1 Se lansează semnal 0 Se lansează ape
RO-Manevra 1 1 Se pune cârma bandă 1 Se pune cârma ban
RO-Manevra 1 1 Intrarea/ieşirea în 0 Navigaţia se desfă
RO-Manevra 1 1 Înclinarea, apupare 1 Creşterea uniform
RO-Manevra 1 1 Transmiterea mesaju 0 Determinarea peric
RO-Manevra 1 1 Închiderea tuturor p 0 Stoparea maşinii ş
RO-Manevra 1 1 Orientarea navei astf 1 Orientarea navei c
RO-Manevra 1 1 Se va intra cu viteză 0 Se va înainta cu
RO-Manevra 1 1 Coordonatele punctel 1 Drumurile recoma
RO-Manevra 1 1 Navele din jur să fi 0 Poziţia navei pe ti
RO-Manevra 1 1 Un sling, un coş, o 1 Un sling, un coş,
RO-Manevra 1 1 Sub vântul acestuia 0 În vântul acestuia
RO-Manevra 1 1 Direcţia, forţa vântul 1 Posibilităţile exi
RO-Manevra 1 1 Dacă nava salvatoare 1 Dacă nava salvato
RO-Manevra 1 1 Dacă nava salvatoare 0 Dacă nava salvato
RO-Manevra 1 1 Să se monteze în afar 0 Să balasteze nava
RO-Manevra 1 1 O miscare a giratiei 0 O miscare de "tra
RO-Manevra 1 1 In partea dreapta 0 In partea stanga
RO-Manevra 1 1 In partea dreapta 1 In partea stanga
RO-Manevra 1 1 Partea din dreapta a 0 Partea din stanga
RO-Manevra 1 1 Semicercul manevrab 0 Semicercul pericu
RO-Manevra 1 1 Stand cu fata catre c 0 Stand cu fata in v
RO-Manevra 1 1 Dupa formarea ciclon 0 Dupa ce ciclonul s
RO-Manevra 1 1 Cadranul din partea s 0 Cadranul din parte
RO-Manevra 1 1 Cand nava tine o cap 1 Cand nava tine o "
RO-Manevra 1 1 Cand vantul bate di 0 Cand vantul bate
RO-Manevra 1 1 Nava se afla in semi 0 Nava se afla in s
RO-Manevra 1 1 Nava se afla in semi 0 Nava se afla in s
RO-Manevra 1 1 Vantul taie izobarel 0 Vantul taie izoba
RO-Manevra 1 1 0 - 7 grade 0 0 - 10 grade
RO-Manevra 1 1 Vantul din pupa Tb 0 Vantul din pupa
RO-Manevra 1 1 O alura de capa preve 0 O alura de capa p
RO-Manevra 1 1 O alura cu vantul di 0 O alura cu vantul
RO-Manevra 1 1 O alura cu vantul di 1 O alura cu vantul
RO-Manevra 1 1 Sa marim viteza nav 0 Sa mentinem un d
RO-Manevra 1 1 Cresterea temperaturi 0 Aparitia pescarusi
RO-Manevra 1 1 Diagrama de stabilit 0 Planul de desfasur
RO-Manevra 1 1 Comandantului nave 1 Comandantului do
RO-Manevra 1 1 Comandantului nave 0 Echipajul navei
RO-Manevra 1 1 1-2m 0 1,5 - 3 m
RO-Manevra 1 1 Pentru a sti la ce a 0 Pentru a vedea da
RO-Manevra 1 1 Pe chila dreapta 0 O inclinare de 10
RO-Manevra 1 1 Da 0 Nu
RO-Manevra 1 1 Ca forta de reactie a 0 Ca forta de reacti
RO-Manevra 1 1 Inchiderile etanse d 0 Valoarea inaltimii
RO-Manevra 1 1 Da 1 Nu
RO-Manevra 1 1 Valurile 0 Lungimea lantului
RO-Manevra 1 1 Dupa atingerea fund 0 Cand masina este
RO-Manevra 1 1 Stancos 0 Argilos
RO-Manevra 1 1 O bula neagra 0 Doua bule negre
RO-Manevra 1 1 O lumina rosie 0 Trei lumini rosii p
RO-Manevra 1 1 Cu coeficient mare d 0 Cu coeficient mic
RO-Manevra 1 1 Mentinut 0 Crescut
RO-Manevra 1 1 Mentinut 0 Crescut
RO-Manevra 1 1 Sa creasca la prova 0 Sa creasca la pup
RO-Manevra 1 1 P = 100 ΔT*t 0 P = 12 ΔT*t
RO-Manevra 1 1 Da 1 Nu
RO-Manevra 1 1 Sa mentina dirctia re 0 Sa mentina direct
RO-Manevra 1 1 De vinciul de ancora 0 De la centrul nave
RO-Manevra 1 1 Cat mai aproape posi 0 La o distanta suf
RO-Manevra 1 1 Toata masina inapoi 0 Toata masina ina
RO-Manevra 1 1 Vremea 1 Natura fundului
RO-Manevra 1 1 0,18 - 0,20 tone la f 0 0,15 - 0,17 tone l
RO-Manevra 1 1 Nava se lasa in voia 0 Cu o viteza sufici
RO-Manevra 1 1 Salvarea navei 0 Salvarea marfii
RO-Manevra 1 1 Atingerea fundului i 0 Atingerea repetat
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO3.jpg Scharnow Turn 1 Williamson Turn
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO4.jpg Direct Turn 0 Evinrude Turn
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO5.jpg WilliamsonTurn 0 Evinrude Turn
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO11.jpg In general: Negative 0 Landing here is h
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO12.jpg Landing here is hig 0 Require medical
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO13.jpg The assistance of th 1 The aircraft is dir
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO15.jpg The aircraft has to l 0 The aircraft has to
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO60.jpg 123,8MHz and/or 2 0 243,1MHz and/or
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO61.jpg SOLAS 0 Flight Cross
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO62.jpg Parallel System 1 Cross System
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO85.jpg R-Point 0 D-Point
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC13.jpg Every 18 months 0 Every 36 months
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO2.jpg Less than 5 minutes 1 10 minutes
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO41.jpg Direct Turn 0 Evinrude Turn
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO41.jpg Direct Turn 1 Williamson Turn
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO41.jpg Direct Turn 0 Evinrude Turn
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO102.jpg Square System 0 Single System
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO101.jpg Under the forecastle 1 Aft of the forecas
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO99.jpg Yes, but weather per 0 Only if the vessel
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO96.jpg SOS 9Telegraphy)/ 1 XXX (Telegraphy
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO66.jpg Y 0 S
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO49.jpg B 0 F
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO48.jpg Red 1 Blue
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO51.jpg S 1 D
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO52.jpg Yellow 0 Blue
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO54.jpg AMVER 0 Associated Press
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO45.jpg 3 long blasts repeat 1 6 short blasts rep
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO56.jpg An area where a sea 0 An area of limite
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM26.jpg All of the items in t 1 Listen out to ensur
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM21.jpg 121.5/406MHz 1 2182 kHz
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM1.jpg Pan Pan (3 times) 1 Mayday (3 times)
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM1.jpg Securite (3 times) 1 Mayday (3 times)
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM5.jpg You should stop you 0 You are running i
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM8.jpg Vessels may proceed 0 Use main channel
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM8.jpg You should stop you 0 You are running i
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM9.jpg A fishing vessel who 0 A vessel requirin
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM22.jpg Ch.06 0 Ch.13
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM1.jpg One minute 1 Two minutes
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM28.jpg I am in distress and 1 Keep clear I have
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM26.jpg Acknowledge receip 0 Relay the messag
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM32.jpg I am dragging my an 1 I require medical
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM33.jpg G3221 0 L3221
EN-SAR/COM 1 1 ccl_MED4.jpg Letter M plus two oth 1 Letter H plus two
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM37.jpg Morse signal END 0 Morse signal ED
EN-SAR/COM 1 1 ccl_ACT12.jpg Every month 1 Every week
EN-SAR/COM 1 1 ccl_ACT12.jpg Every three months 1 Every week
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL2.jpg All life-buoys shall 1 At least one life-
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL2.jpg A number of lifejack 0 A sufficient numbe
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL7.jpg Every lifebuoy shall 1 Every lifebuoy sha
EN-SAR/COM 1 1 ccl_ACT12.jpg Once every month 1 Once every week
EN-SAR/COM 1 1 ccl_ACT12.jpg Checking the distres 0 Checking the life
EN-SAR/COM 1 1 ccl_ACT12.jpg Go to your lifeboat s 1 Go to your fire st
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL2.jpg Give information on s 1 Illustrate the pur
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL2.jpg Every motorized surv 1 A deck officer or
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL7.jpg Searchlight to be pr 1 Davit-launched sur
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL7.jpg So that neither craf 1 As near the water
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL7.jpg Liferafts intended f 1 Lifeboats shall b
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL7.jpg Rescue boats shall 0 Rescue boats shall
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL7.jpg Only one type of lau 1 Each lifeboat shal
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL7.jpg The release mechani 1 Embarcation and l
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL10.jpg Weekly 1 Every second we
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO101.jpg Every 24 months 0 Every 6 months
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC3.jpg Remove the toggle wh 1 Cut it with the ax
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC16.jpg 100% of the ships c 1 50% of the ships
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO70.jpg Directly into the win 0 With the wind fin
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC17.jpg Wearing a lifejacket, 0 Jump onto the raft
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC4.jpg Each lifeboat should 0 They are not requ
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL2.jpg Starting and operati 1 Starting and opera
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL2.jpg Different lifeboats s 0 Drills shall, as f
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL2.jpg It is comfortable to 0 It can be correct
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL68.jpg Nothing for the first 1 1/2 litre immediate
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL68.jpg 3 litre 1 5 litre
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC15.jpg 1,5 litre 0 5 litre
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO101.jpg Check that the paint 1 Inflate it on deck
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL10.jpg Not less than 5000kj 0 Not less than 200
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC16.jpg Not less than 10000 1 Not less than 500
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM30.jpg One in each lifeboat 0 Two on each side
EN-SAR/COM 1 1 ccl_COMM13.jpg Channel 16 only 0 Channels 16&12
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO70.jpg All of the mentioned 1 Secure it to a str
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC41.jpg One up to 2000 gros 0 None providing th
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC13.jpg At least 10% of the 0 Thermal protective
EN-SAR/COM 1 1 ccl_EVAC16.jpg It is designed to pu 0 It is a general p
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL68.jpg 10 minutes 1 5 minutes
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO13.jpg Follow my direction t 0 Please remain whe
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO45.jpg Seven short blasts f 0 Four long blasts
EN-SAR/COM 1 1 ccl_REBO30.jpg 15% extra 0 25% extra
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL10.jpg Every second week 0 This is only requi
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL10.jpg 15 minutes 1 10 minutes
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL3.jpg International Mariti 1 International Lab
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL10.jpg Weekly 1 Daily
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL1.jpg Plan for safety pre 1 Plan for next voy
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL7.jpg Any person holding a 0 Any person paying
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL2.jpg International Confer 0 International Rul
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL77.jpg Donning of lifejacke 0 Muster of assigne
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL77.jpg Use of breathing ap 1 Method and use of
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL10.jpg List of replaceable p 0 Log for records o
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL83.jpg Specify substitutes 0 Specify how the o
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL86.jpg Passenger ships of 0 Passenger ships c
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL86.jpg 8 hours - VHF chann 0 12 hours - VHF c
EN-SAR/COM 1 1 ccl_STABIL1.jpg To secure the boats 0 To launch the boa
EN-SAR/COM 1 1 ccl_SOL68.jpg All valuables like mo 0 All pets that will
EN-SAR/COM 1 1 ccl_ACT12.jpg Be so designed that 0 Be portable and
RO-SAR/COM 1 1 Observarea supraviet 0 Determinarea pozit
RO-SAR/COM 1 1 Degajare libera 0 Lansare automat
RO-SAR/COM 1 1 Un costum ce nu per 0 Un costum de prot
RO-SAR/COM 1 1 Barca destinata pent 1 Barca de salvare
RO-SAR/COM 1 1 Orice material ce re 0 O banda vopsita i
RO-SAR/COM 1 1 O barca de salvare 0 O pluta de salvar
RO-SAR/COM 1 1 Un costum etans ce p 0 Un costum confect
RO-SAR/COM 1 1 Trei 1 Doua
RO-SAR/COM 1 1 Unu 0 Doua
RO-SAR/COM 1 1 Doua 0 Nici unul
RO-SAR/COM 1 1 121,5 MHz 0 243 MHz
RO-SAR/COM 1 1 In barca de salvare 0 La puntea mijloac
RO-SAR/COM 1 1 Anunturi la bord 0 Adunarea pasageril
RO-SAR/COM 1 1 6 rachete parasuta a 0 12 rachete parasu
RO-SAR/COM 1 1 Pe suporturi fixe, pe 0 Pe suporturi fixe
RO-SAR/COM 1 1 25% 0 50%
RO-SAR/COM 1 1 Numele navei 0 Numele navei si
RO-SAR/COM 1 1 Egal cu numarul de p 0 Egal cu numarul
RO-SAR/COM 1 1 Se umfla partial 0 Se umfla total
RO-SAR/COM 1 1 In conditii de vizibil 1 La puntea barcilo
RO-SAR/COM 1 1 Cat mai aproape de 1 In incaperile de f
RO-SAR/COM 1 1 De reteaua curenta 0 De o sursa indep
RO-SAR/COM 1 1 Linii rosii continui 0 Linii rosii contin
RO-SAR/COM 1 1 In fiecare mijloc de 1 In magazii apropi
RO-SAR/COM 1 1 Manual 1 Usor, rapid, auto
RO-SAR/COM 1 1 10 metri 0 6 metri
RO-SAR/COM 1 1 3 min 0 5 min
RO-SAR/COM 1 1 Saptamanal 0 De 2 ori pe luna
RO-SAR/COM 1 1 Jurnalul de bord 0 Jurnalul de bord,
RO-SAR/COM 1 1 Sa aiba o intensitat 0 Sa lumineze mini
RO-SAR/COM 1 1 Urcarea si coborarea 0 Sa execute sarci
RO-SAR/COM 1 1 Minus 30 grade C la 1 Minus 30 grade C
RO-SAR/COM 1 1 Convectie 0 Evaporare
RO-SAR/COM 1 1 1 min 0 3 min
RO-SAR/COM 1 1 18 m 1 15 m
RO-SAR/COM 1 1 3m 0 2,5 m
RO-SAR/COM 1 1 2,5 Nd 0 3 Nd
RO-SAR/COM 1 1 90 Kg 0 120 Kg
RO-SAR/COM 1 1 La 6 luni 0 Annual
RO-SAR/COM 1 1 4 rachete parasuta, 1 4 rachete parasut
RO-SAR/COM 1 1 5000 Kcal 1 4000 Kcal
RO-SAR/COM 1 1 1 litru 0 2 litri
RO-SAR/COM 1 1 Pentru 20% din numar 0 Pentru 15% din nu
RO-SAR/COM 1 1 2m 0 3m
RO-SAR/COM 1 1 Un compartiment 0 50% din compart
RO-SAR/COM 1 1 3 Nd 0 4 Nd
RO-SAR/COM 1 1 2,5 m 0 3,5 m
RO-SAR/COM 1 1 Vopsea 0 Podele de lemn
RO-SAR/COM 1 1 Cu aprindere prinsc 0 Cu aprindere prin
RO-SAR/COM 1 1 minus 18 grade si 3 0 minus 15 grade si
RO-SAR/COM 1 1 2 min 0 3 min
RO-SAR/COM 1 1 4 Nd 0 5 Nd
RO-SAR/COM 1 1 6 ore 0 12 ore
RO-SAR/COM 1 1 Una 0 Doua
RO-SAR/COM 1 1 Doua, cate unul la f 1 Un topor la prova
RO-SAR/COM 1 1 3 litri de fiecare pe 0 3 litri de fiecare
RO-SAR/COM 1 1 4 rachete parasuta, 0 4 rachete parasut
RO-SAR/COM 1 1 Unu 0 Doi
RO-SAR/COM 1 1 Minim 10% din numar 1 Minim 15% din nu
RO-SAR/COM 1 1 La prova, vizibil de 0 La prova in fiecare
RO-SAR/COM 1 1 Doua 0 Trei
RO-SAR/COM 1 1 Instructiuni si info 1 Explicatii privind
RO-SAR/COM 1 1 Indicativul de apel a 1 Numele navei si in
RO-SAR/COM 1 1 Instalatie cu CO2 0 Instalatie de pulv
RO-SAR/COM 1 1 Au o lungime de mini 1 Orice fel de barc
RO-SAR/COM 1 1 In totalitate 0 In totalitate, mai
RO-SAR/COM 1 1 Cu caracter perman 0 Cu caracter perma
RO-SAR/COM 1 1 24 luni 0 36 luni
RO-SAR/COM 1 1 Comunicatii prin VH 0 Comunicari prin t
RO-SAR/COM 1 1 Ascultarea radio nei 0 Ascultarea perm
RO-SAR/COM 1 1 Avize de navigatie 0 Avize de furtuna
RO-SAR/COM 1 1 Telegrafie cu imprim 1 Radiotelefonie in
RO-SAR/COM 1 1 Cel putin o statie r 0 Cel putin o stati
RO-SAR/COM 1 1 O statie VHF cu ale 0 O statie Radio in
RO-SAR/COM 1 1 O statie radiotelefo 0 O statie radiotel
RO-SAR/COM 1 1 Cel putin 2 mijloace 1 O radiobaliza EPI
RO-SAR/COM 1 1 Indicativul de apel a 0 Codul IMMS
RO-SAR/COM 1 1 In apropierea poziti 0 In ambele borduri
RO-SAR/COM 1 1 Legatura cu orice pu 0 Comunicatii cu in
RO-SAR/COM 1 1 VHF / CH.16 0 VHF / CH.70
RO-SAR/COM 1 1 Emergency Position 1 Nava in pericol
RO-SAR/COM 1 1 Comunicatii nava-n 0 Comunicatii nava-a
RO-SAR/COM 1 1 Am scafandru la ap 0 Pescuiesc cu plase
RO-SAR/COM 1 1 Am scafandru la apa, 1 Adunarea echipaju
RO-SAR/COM 1 1 Am marfuri periculoa 0 Nava cu capacita
RO-SAR/COM 1 1 Am nevoie de pilot 0 Astept instructiun
RO-SAR/COM 1 1 Litera "A" 0 O combinatie de p
RO-SAR/COM 1 1 Cer libera practica s 1 Cer pilot
RO-SAR/COM 1 1 Adunarea echipajului 1 Pescuim, nu deran
RO-SAR/COM 1 1 Ambarc, debarc, tran 0 Ocoliti-ma sunt e
RO-SAR/COM 1 1 Abandonarea navei 1 Incendiu la bord
RO-SAR/COM 1 1 Proiector 0 Lampa ALDIS
RO-SAR/COM 1 1 Să se informeze prin 0 Să se îndrepte cu
RO-SAR/COM 1 1 Când nava care a tran 0 Când consideră că
RO-SAR/COM 1 1 Se îndreaptă direct 1 Aşteaptă ordinul
RO-SAR/COM 1 1 Execută căutarea du 0 Execută căutarea
RO-SAR/COM 1 1 Aşteaptă sosirea cel 0 Se îndreaptă dire
RO-SAR/COM 1 1 Desemnează o navă c 0 Alege una din sch
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_MANEU35.jpg Put the rudder hard t 1 No, there is nothi
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_MANEU35.jpg She will most likely 1 She will most like
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_MANEU37.jpg She will most likely 1 She will most like
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_MANEU38.jpg 1500m 0 5 ship lengths
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_MANEU40.jpg Make a complete turn 0 Do a zig zag man
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL3.jpg When you put rudder 1 It will maintain
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL3.jpg When you apply rudde 1 When you put rudd
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL11.jpg NO. 2,3,1 and 4 0 NO. 3,2,1 and 4
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL12.jpg In the centre of the 0 Just in forepart of
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL5.jpg A ship with a long, s 1 A ship with a short
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL5.jpg A ship with a lenght 1 A ship with a long,
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL7.jpg No, the ship will hav 0 Yes, a ship usuall
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL9.jpg It is how many degre 1 It is the way a sh
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL2.jpg Do a 20/20 degrees 1 Do a 360 degrees
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL13.jpg It should be about 0 It should be abou
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL15.jpg Yes, we will loose ab 0 No, we will mainta
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL16.jpg Give slow ahead and 0 Give half astern as
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_MOOR6.jpg As in example 3 0 As in example 4
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL19.jpg No, the most effecti 1 No, the rudder is
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL15.jpg About 80% 0 About 5%
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL24.jpg Running free alongsi 0 Made fast forward
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL25.jpg Equal power on both 0 Full power on the
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL26.jpg Full power on the af 1 Full power on the
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL27.jpg Equal power on both 1 Full power on the
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_CANAL2.jpg Sinkage is the extra 0 Sinkage is the ex
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL31.jpg No, the turning diam 0 No, the turning di
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL31.jpg Yes, it will be much 0 Yes, it will be a
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL31.jpg No, the turning diam 1 No, the turning di
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL29.jpg The tug may be push 0 The stern of the
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_CANAL3.jpg Supply and anchorha 0 Cargoliner
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_CANAL3.jpg Cargoliner 0 Vessel with a ve
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_RADAR8.jpg The Master 1 The Pilot
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_RADAR8.jpg Follow Pilots order 0 No duty when Pil
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_NAV13.jpg To the officer on dut 0 To the Chief Offic
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_DBANK2.jpg By turning up the rop 1 By putting the eye
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SUEZ1.jpg The master or this qu 1 At all times
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SUEZ1.jpg Yes, only mooring b 0 Mooring boats are
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SUEZ1.jpg Only projectors hir 0 If vessels have th
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PILOT1.jpg An experienced AB 0 The Bosum
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PILOT2.jpg 6 mtrs 0 12mtrs
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PILOT3.jpg Polypropylene rope 0 Polyester rope
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PILOT5.jpg At intervals not exc 1 At intervals not
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PILOT6.jpg At or near the bulwar 0 At the deck level
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL1.jpg It is necessary to ke 0 It is necessary to
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PANAMA1.jpg When at anchor or a 0 When entering or
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PANAMA1.jpg At all times 0 When his qualifie
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PANAMA1.jpg At all times 1 When the chief en
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PANAMA1.jpg Only when requested 0 At all times
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_PANAMA1.jpg The Canal authoritie 1 The pilot
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SOL10.jpg Before leaving the pi 0 Before leaving th
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SAFEW31.jpg Lower the boom, rai 0 All ok!
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SAFEW32.jpg Raise the boom 1 Raise the load
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_CRAN19.jpg Crane No.2 if spares 0 None of the gantr
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_CRAN9.jpg Every 4th year 0 Every 2 1/2 year
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_CRAN17.jpg 20m 0 28m
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SAFEW18.jpg Whenever the gangw 0 Between sunset a
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SAFEW8.jpg Behind the fairlead, 0 Behind the point o
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SAFEW10.jpg All of the mentione 1 Boiler suit, worki
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SAFEW12.jpg Manila 0 Polypropylene
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_SAFEW30.jpg 1) 5tons 2) 5tons 1 1) 5tons 2) 5tons
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_STABIL1.jpg The side from the w 1 Starboard side
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_CRAN20.jpg Small 1 Any of them
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_CRAN9.jpg 8 tons 1 16 tons
EN-Manevra-OMP2 1 1 omp2_ENV13.jpg Cast off the rope 1 Let the seafarers
RO-Manevra-OMP2 1 1 O miscare a giratiei 0 O miscare de "tra
RO-Manevra-OMP2 1 1 In partea dreapta 0 In partea stanga
RO-Manevra-OMP2 1 1 In partea dreapta 1 In partea stanga
RO-Manevra-OMP2 1 1 Partea din dreapta a 0 Partea din stanga
RO-Manevra-OMP2 1 1 Semicercul manevrab 0 Semicercul pericu
RO-Manevra-OMP2 1 1 Stand cu fata catre c 0 Stand cu fata in v
RO-Manevra-OMP2 1 1 Dupa formarea ciclon 0 Dupa ce ciclonul s
RO-Manevra-OMP2 1 1 Cadranul din partea s 0 Cadranul din parte
RO-Manevra-OMP2 1 1 Cand nava tine o cap 1 Cand nava tine o "
RO-Manevra-OMP2 1 1 Cand vantul bate di 0 Cand vantul bate
RO-Manevra-OMP2 1 1 Nava se afla in semi 0 Nava se afla in s
RO-Manevra-OMP2 1 1 Nava se afla in semi 0 Nava se afla in s
RO-Manevra-OMP2 1 1 Vantul taie izobarel 0 Vantul taie izoba
RO-Manevra-OMP2 1 1 0 - 7 grade 0 0 - 10 grade
RO-Manevra-OMP2 1 1 Vantul din pupa Tb 0 Vantul din pupa
RO-Manevra-OMP2 1 1 O alura de capa preve 0 O alura de capa p
RO-Manevra-OMP2 1 1 O alura cu vantul di 0 O alura cu vantul
RO-Manevra-OMP2 1 1 O alura cu vantul di 1 O alura cu vantul
RO-Manevra-OMP2 1 1 Sa marim viteza nav 0 Sa mentinem un d
RO-Manevra-OMP2 1 1 Cresterea temperaturi 0 Aparitia pescarusi
RO-Manevra-OMP2 1 1 Stabilirea naturii fun 0 Stabilirea adâncimi
RO-Manevra-OMP2 1 1 Stoparea maşinii şi 0 Stoparea maşinii
RO-Manevra-OMP2 1 1 În sensul curentului 0 Nu are importanţă,
RO-Manevra-OMP2 1 1 7 trepte 0 9 trepte
RO-Manevra-OMP2 1 1 8m 0 9m
RO-Manevra-OMP2 1 1 Se va aduce în bordu 0 Se aprind luminil
RO-Manevra-OMP2 1 1 Se menţine nava din 0 Se instalează un o
RO-Manevra-OMP2 1 1 Efectul cârmei este 1 Efectul cârmei es
RO-Manevra-OMP2 1 1 Nava formează valuri 0 Nava formează valu
RO-Manevra-OMP2 1 1 Distanţa la traver 1 Să circule cu viteză sporită, p
RO-Manevra-OMP2 1 1 Să se circule cât mai aproape
0 Să se
de intre
linia sau
în sczona de sepa
RO-Manevra-OMP2 1 1 Evitarea tendinţei n 0 Se va circula cu viteză suficie
RO-Manevra-OMP2 1 1 Analiza forţei şi dire 1 Verificarea instala
RO-Manevra-OMP2 1 1 Determina forma şi as 0 Analiza forţa de i
RO-Manevra-OMP2 1 1 Se reduce viteza pe 0 Se măreşte viteza
RO-Manevra-OMP2 1 1 Se micşorează viteza 1 Se măreşte viteza
RO-Manevra-OMP2 1 1 L >λ, nava calcă pe 0 L < λ, nava urcă
RO-Manevra-OMP2 1 1 Intrarea/ieşirea în 0 Navigaţia se desfă
RO-Manevra-OMP2 1 1 Înclinarea, apupare 1 Creşterea uniform
RO-Manevra-OMP2 1 1 Transmiterea mesaju 0 Determinarea peric
RO-Manevra-OMP2 1 1 Închiderea tuturor p 0 Stoparea maşinii ş
RO-Manevra-OMP2 1 1 Orientarea navei astf 1 Orientarea navei c
RO-Manevra-OMP2 1 1 Se va intra cu viteză 0 Se va înainta cu
RO-Manevra-OMP2 1 1 Coordonatele punctel 1 Drumurile recoma
RO-Manevra-OMP2 1 1 Valurile 0 Lungimea lantului
RO-Manevra-OMP2 1 1 Dupa atingerea fund 0 Cand masina este
RO-Manevra-OMP2 1 1 Stancos 0 Argilos
RO-Manevra-OMP2 1 1 O bula neagra 0 Doua bule negre
RO-Manevra-OMP2 1 1 O lumina rosie 0 Trei lumini rosii p
RO-Manevra-OMP2 1 1 Cu coeficient mare d 0 Cu coeficient mic
RO-Manevra-OMP2 1 1 Mentinut 0 Crescut
RO-Manevra-OMP2 1 1 Mentinut 0 Crescut
RO-Manevra-OMP2 1 1 Sa creasca la prova 0 Sa creasca la pup
RO-Manevra-OMP2 1 1 P = 100 ΔT*t 0 P = 12 ΔT*t
RO-Manevra-OMP2 1 1 Da 1 Nu
RO-Manevra-OMP2 1 1 Sa mentina dirctia re 0 Sa mentina direct
RO-Manevra-OMP2 1 1 De vinciul de ancora 0 De la centrul nave
RO-Manevra-OMP2 1 1 Cat mai aproape posi 0 La o distanta suf
RO-Manevra-OMP2 1 1 Toata masina inapoi 0 Toata masina ina
RO-Manevra-OMP2 1 1 Vremea 1 Natura fundului
RO-Manevra-OMP2 1 1 0,18 - 0,20 tone la f 0 0,15 - 0,17 tone l
RO-Manevra-OMP2 1 1 Nava se lasa in voia 0 Cu o viteza sufici
RO-Manevra-OMP2 1 1 Salvarea navei 0 Salvarea marfii
RO-Manevra-OMP2 1 1 Atingerea fundului i 0 Atingerea repetat
RO-Manevra-OMP2 1 1 Comunicatii nava-n 0 Comunicatii nava-a
RO-Manevra-OMP2 1 1 Am scafandru la ap 0 Pescuiesc cu plase
RO-Manevra-OMP2 1 1 Am scafandru la apa, 1 Adunarea echipaju
RO-Manevra-OMP2 1 1 Am marfuri periculoa 0 Nava cu capacita
RO-Manevra-OMP2 1 1 Am nevoie de pilot 0 Astept instructiun
RO-Manevra-OMP2 1 1 Litera "A" 0 O combinatie de p
RO-Manevra-OMP2 1 1 Cer libera practica s 1 Cer pilot
RO-Manevra-OMP2 1 1 Adunarea echipajului 1 Pescuim, nu deran
RO-Manevra-OMP2 1 1 Ambarc, debarc, tran 0 Ocoliti-ma sunt e
RO-Manevra-OMP2 1 1 Abandonarea navei 1 Incendiu la bord
RO-Manevra-OMP2 1 1 Proiector 0 Lampa ALDIS
RO-Manevra-OMP2 1 1 Jumătate din lungime 0 Lungimea de undă
RO-Manevra-OMP2 1 1 R= R1+ Re+ Ra; 1 R= R1- Re+ Ra;
RO-Manevra-OMP2 1 1 În funcţie de lungim 0 Cât mai mică, cu
RO-Manevra-OMP2 1 1 Nu s-a folosit o parâ 1 S-a folosit o par
RO-Manevra-OMP2 1 1 Pe un drum paralel c 0 Pe acelaşi drum c
RO-Manevra-OMP2 1 1 În siaj, cuplat, mixt 0 În siaj la ureche ş
RO-Manevra-OMP2 1 1 De comandantul navei 0 De pilot, în funcţ
RO-Manevra-OMP2 1 1 Se fac progresiv pent 0 Nu trebuie să fie
RO-Manevra-OMP2 1 1 Supravegherea perma 1 Calculul rezistenţe
RO-Manevra-OMP2 1 1 Se va evita pe cât po 0 Dacă remorcherul t
RO-Manevra-OMP2 1 1 Aprinderea luminilo 0 Nu se va recurge l
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO3.jpg Scharnow Turn 1 Williamson Turn
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO4.jpg Direct Turn 0 Evinrude Turn
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO5.jpg WilliamsonTurn 0 Evinrude Turn
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO11.jpg In general: Negative 0 Landing here is h
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO12.jpg Landing here is hig 0 Require medical
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO13.jpg The assistance of th 1 The aircraft is dir
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO15.jpg The aircraft has to l 0 The aircraft has to
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO60.jpg 123,8MHz and/or 2 0 243,1MHz and/or
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO61.jpg SOLAS 0 Flight Cross
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO62.jpg Parallel System 1 Cross System
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO85.jpg R-Point 0 D-Point
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC13.jpg Every 18 months 0 Every 36 months
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO92.jpg An important part c 0 A unit for inflating
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO93.jpg 8 seconds 0 10 seconds
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO2.jpg 2 pcs (1 on each br 1 3 pcs (1 aft and
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO41.jpg Direct Turn 0 Evinrude Turn
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO41.jpg Direct Turn 1 Williamson Turn
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO41.jpg Direct Turn 0 Evinrude Turn
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO53.jpg 3 White star rockets 1 2 Blue star rocket
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO102.jpg Square System 0 Single System
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO101.jpg Under the forecastle 1 Aft of the forecas
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO96.jpg SOS 9Telegraphy)/ 1 XXX (Telegraphy
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO94.jpg 18 0 20
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO68.jpg EPIRB 0 RASSO
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO66.jpg Y 0 S
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO44.jpg Automated mutual ves 1 World wide telec
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO48.jpg Green 1 Yellow
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO56.jpg Your position, name, 1 Your own cargo
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO49.jpg B 0 F
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO48.jpg Red 1 Blue
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO51.jpg S 1 D
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO52.jpg Yellow 0 Blue
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO54.jpg AMVER 0 Associated Press
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO45.jpg 3 long blasts repeat 1 6 short blasts rep
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO56.jpg An area where a sea 0 An area of limite
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM3.jpg Seelonce mayday 1 Seelonce distress
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM21.jpg 121.5/406MHz 1 2182 kHz
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM17.jpg 518KHz 1 2182 kHz
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM15.jpg 1st February 1995 0 1st February 199
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM1.jpg Pan Pan (3 times) 1 Mayday (3 times)
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM1.jpg Securite (3 times) 1 Mayday (3 times)
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM30.jpg 9 GHz 1 8 GHz
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM3.jpg Seelonce Pan 0 Seelonce Securit
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO56.jpg Your position, name, 1 Your own cargo
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM13.jpg Channel 16 and min 1 Channel 16 only
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM13.jpg minim 2 sets 0 minim 1set
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM5.jpg You should stop you 0 You are running i
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM8.jpg Vessels may proceed 0 Use main channel
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM8.jpg You should stop you 0 You are running i
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM9.jpg A fishing vessel who 0 A vessel requirin
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM20.jpg Ch.13 1 Ch.16
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM22.jpg Ch.06 0 Ch.13
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM25.jpg For 3 minutes starti 1 For 3 minutes sta
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM1.jpg One minute 1 Two minutes
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM28.jpg I am in distress and 1 Keep clear I have
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM26.jpg Acknowledge receip 0 Relay the messag
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM32.jpg I am dragging my an 1 I require medical
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM33.jpg G3221 0 L3221
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_MED4.jpg Letter M plus two oth 1 Letter H plus two
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM37.jpg Morse signal END 0 Morse signal ED
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM15.jpg Within the coverag 0 Polar region
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM15.jpg Within VHF range 0 Within MF range
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL7.jpg Every lifebuoy shall 1 Every lifebuoy sha
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_ACT12.jpg Go to your lifeboat s 1 Go to your fire st
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL7.jpg Searchlight to be pr 1 Davit-launched sur
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL7.jpg So that neither craf 1 As near the water
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL7.jpg Liferafts intended f 1 Lifeboats shall b
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL7.jpg Rescue boats shall 0 Rescue boats shall
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL7.jpg The release mechani 1 Embarcation and l
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL10.jpg Weekly 1 Every second we
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO101.jpg 25% of the compleme 0 75% of the comple
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC16.jpg 100% of the ships c 1 50% of the ships
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO70.jpg Directly into the win 0 With the wind fin
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC16.jpg Turned at intervals 1 Turned every 2 y
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC15.jpg Every three months 0 Every year
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO91.jpg Cut it with the axe p 0 Wait for it to brea
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO91.jpg 10%of the number of 1 4
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO91.jpg 6 0 Nil
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO91.jpg 4 0 12
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO91.jpg 6 0 12
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC6.jpg 4 0 6
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC6.jpg 12 0 2
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC6.jpg 6 0 12
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC4.jpg Each lifeboat should 0 They are not requ
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC4.jpg Nil 0 6
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC3.jpg Ask one of the deck 0 No fixed number a
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL68.jpg Nothing for the first 1 1/2 litre immediate
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL68.jpg 3 litre 1 5 litre
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC15.jpg 1,5 litre 0 5 litre
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC26.jpg Stay offshore, rescu 0 Standby for a rock
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC28.jpg Wait offshore, assist 0 Landing here is hi
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO101.jpg Check that the paint 1 Inflate it on deck
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO101.jpg Directly to a secure 0 Secure to the part
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL10.jpg Not less than 5000kj 0 Not less than 200
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC16.jpg Not less than 10000 1 Not less than 500
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC3.jpg 6 knots for 24 hours 1 4 knots for 48 ho
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM30.jpg One in each lifeboat 0 Two on each side
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM13.jpg None at present. 3se 0 One per lifeboat
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM13.jpg Channel 16 only 0 Channels 16&12
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO70.jpg All of the mentioned 1 Secure it to a str
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC15.jpg Wait until the raft i 0 Cut the weak link
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC41.jpg One up to 2000 gros 0 None providing th
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC13.jpg At least 10% of the 0 Thermal protective
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL68.jpg Collect rain water 1 Use sea water
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO91.jpg Organize a lookout 0 Start paddling in
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO30.jpg A light 0 On ships built afte
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL68.jpg 10 minutes 1 5 minutes
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO13.jpg Follow my direction t 0 Please remain whe
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO45.jpg Seven short blasts f 0 Four long blasts
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO30.jpg 15% extra 0 25% extra
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_EVAC3.jpg At least every three 1 Monthly
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL10.jpg Every second week 0 This is only requi
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_REBO68.jpg Inspection of life-s 0 Survival crafts a
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM1.jpg 2182kHz/VHF chann 0 2188 kHz/VHF ch
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_SOL86.jpg Passenger ships of 0 Passenger ships c
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_COMM1.jpg A period of 5 minutes 0 A period of 5 minu
EN-SAR/COM-OMP2 1 1 omp2_STABIL1.jpg To secure the boats 0 To launch the boa
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Observarea supraviet 0 Determinarea pozit
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Degajare libera 0 lansare automata
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Un costum ce nu per 0 Un costum de prot
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Barca destinata pent 1 Barca de salvare
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Orice material ce re 0 O banda vopsita i
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 O barca de salvare 0 O pluta de salvar
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Un costum etans ce p 0 Un costum confect
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Trei 1 Doua
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Unu 0 Doua
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Doua 0 Nici unul
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 In barcile de salvare 0 Pe puntea mijloace
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 121,5 MHz 0 243 MHz
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 In barca de salvare 0 La puntea mijloac
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Anunturi la bord 0 Adunarea pasageril
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 6 rachete parasuta a 0 12 rachete parasu
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Pe suporturi fixe, pe 0 Pe suporturi fixe
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 25% 0 50%
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Numele navei 0 Numele navei si
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Egal cu numarul de p 0 Egal cu numarul
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Se umfla partial 0 Se umfla total
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 In conditii de vizibil 1 La puntea barcilo
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Cat mai aproape de 1 In incaperile de f
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 De reteaua curenta 0 De o sursa indep
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Linii rosii continui 0 Linii rosii contin
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 In fiecare mijloc de 1 In magazii apropi
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Manual 1 Usor, rapid, auto
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 10 metri 0 6 metri
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 3 min 0 5 min
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Saptamanal 0 De 2 ori pe luna
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Jurnalul de bord 0 Jurnalul de bord,
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Urcarea si coborarea 0 Sa execute sarci
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Minus 30 grade C la 1 Minus 30 grade C
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Convectie 0 Evaporare
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 1 min 0 3 min
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 18 m 1 15 m
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 3m 0 2,5 m
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 2,5 Nd 0 3 Nd
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 90 Kg 0 120 Kg
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 La 6 luni 0 Annual
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 4 rachete parasuta, 1 4 rachete parasut
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 5000 Kcal 1 4000 Kcal
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 1 litru 0 2 litri
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Pentru 20% din numar 0 Pentru 15% din nu
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 2m 0 3m
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Un compartiment 0 50% din compart
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 3 Nd 0 4 Nd
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 2,5 m 0 3,5 m
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Vopsea 0 Podele de lemn
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Cu aprindere prinsc 0 Cu aprindere prin
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 minus 18 grade si 3 0 minus 15 grade si
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 2 min 0 3 min
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 4 Nd 0 5 Nd
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 6 ore 0 12 ore
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Una 0 Doua
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Doua, cate unul la f 1 Un topor la prova
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 3 litri de fiecare pe 0 3 litri de fiecare
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 4 rachete parasuta, 0 4 rachete parasut
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Unu 0 Doi
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Minim 10% din numar 1 Minim 15% din nu
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 La prova, vizibil de 0 La prova in fiecare
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Doua 0 Trei
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Instructiuni si info 1 Explicatii privind
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Indicativul de apel a 1 Numele navei si in
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Instalatie cu CO2 0 Instalatie de pulv
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Au o lungime de mini 1 Orice fel de barc
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 In totalitate 0 In totalitate, mai
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Cu caracter perman 0 Cu caracter perma
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 24 luni 0 36 luni
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Comunicatii prin VH 0 Comunicari prin t
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Ascultarea radio nei 0 Ascultarea perm
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Avize de navigatie 0 Avize de furtuna
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Telegrafie cu imprim 1 Radiotelefonie in
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Cel putin o statie r 0 Cel putin o stati
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 O statie VHF cu ale 0 O statie Radio in
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 O statie radiotelefo 0 O statie radiotel
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Cel putin 2 mijloace 1 O radiobaliza EPI
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Indicativul de apel a 0 Codul IMMS
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 In apropierea poziti 0 In ambele borduri
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Legatura cu orice pu 0 Comunicatii cu in
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 VHF / CH.16 0 VHF / CH.70
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Emergency Position 1 Nava in pericol
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Poziţia navei, coordo 0 Coordonatele navei
RO-SAR/COM-OMP2 1 1 Atunci când se cons 0 De către ofiţerul d
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR1.jpg Pushing, made fast i 1 Pushing, not made
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR2.jpg Make the tug fast aft 0 Make the tug fast
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR3.jpg Fast FWD and AFT in 1 Pushing on vessel
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR63.jpg Make fast aft to pul 0 Make fast forward
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR62.jpg Pushing on ship's fla 1 Fast FWD and AFT
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR13.jpg 11 shackles 1 6 shackles
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR18.jpg No need of any sign 1 Two black balls
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR17.jpg Secure the wire all w 1 No need to do an
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR19.jpg Wire connected to ch 1 Wire made fast in
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR23.jpg 50 metres 0 20 metres
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOORII1.jpg Quadrupled 1 Tripled
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOORII2.jpg 150 tons 1 Remain at 50 ton
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOORII4.jpg Wire takes 45 % of t 0 Wire takes 55 % o
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOORII3.jpg A will take 1/3 of the 1 A will take 1/2 of
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOORII8.jpg 80 Tons 0 75 Tons
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOORII4.jpg A decrease in streng 1 No change in stre
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOORII12.jpg A reduction in stren 1 A reduction in st
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU1.jpg Too fast 1 Too slow
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU2.jpg No.2 1 No. 1
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU3.jpg As with no. 2 1 As with no. 1
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU4.jpg Let go port anchor 1 0 Give hard starboa
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU5.jpg The bows of the shi 1 The bows of the s
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU6.jpg The two ships will 0 The bow of your sh
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU7.jpg Increase speed to fu 0 Put the engine to
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU8.jpg That you keep your s 0 There is nothing s
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU9.jpg The bow will be pus 1 The bow will be s
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU10.jpg Give hard port rudde 0 Do nothing as the
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU11.jpg Increase in draft to 1 The speed of your
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU12.jpg Maintain your cours 0 Do a zig-zag man
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU11.jpg Increased velocity a 1 Decreased velocit
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU12.jpg The same as in all d 0 About 1 ship-leng
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU12.jpg Need less space tha 0 The turning diamet
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU12.jpg Stay the same 0 The RPM will drop
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU12.jpg The heading will mos 1 The heading will n
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU18.jpg She will turn to port 1 She will continue
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU19.jpg The bow will go to p 0 The ship will go s
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU20.jpg Your ship will loos 0 She will drift to
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU21.jpg Ask the Chief Engine 0 Go to bed and wai
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU22.jpg Yes, it will be the s 0 Loaded or ballast
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU23.jpg We will just have to 0 We can apply the
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU23.jpg To determine if there 1 To save fuel for t
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU23.jpg Call the Chief Engine 0 Call your company
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU26.jpg Point of no return 0 Point of radius
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU27.jpg About same position 1 Near the stern of
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU27.jpg Near the stern 0 At about 1/6 of th
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU27.jpg At 1/6 of the ship's 0 At the center of g
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU27.jpg It will move aft as t 1 Same position as
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU27.jpg The point on the sh 0 The point on the
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU32.jpg At 1/6 of the ship's l 0 At the center of g
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU33.jpg Longer 1 Shorter
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU33.jpg It will be much longe 0 It will differ only s
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU35.jpg Put the rudder hard t 1 No, there is nothi
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU38.jpg 1500m 0 5 ship lengths
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MANEU40.jpg Make a complete turn 0 Do a zig zag man
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL17.jpg Reduce to slow or le 1 Maintain normal
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL17.jpg When Under Keel Cle 0 When Under Keel
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL7.jpg No, the ship will hav 0 Yes, a ship usuall
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL2.jpg Do a 20/20 degrees 1 Do a 360 degrees
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL14.jpg About 10 %. 0 About 30 %.
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL15.jpg Yes, we will loose ab 0 No, we will mainta
EN-Manevra-PM 1 1 pm_MOOR6.jpg As in example 3 0 As in example 4
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL1.jpg No, VLCC's usually s 1 Yes, it is necessa
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL20.jpg No, the rudder will 0 Yes, it will give th
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL19.jpg No, the most effecti 1 No, the rudder is
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL15.jpg About 80% 0 About 5%
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL22.jpg The speed should be 1 It is best to stop
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL21.jpg No, the rudder shoul 0 No the rudder mus
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL24.jpg Running free alongsi 0 Made fast forward
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL23.jpg No, when the speed 1 No, when the speed
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL25.jpg Equal power on both 0 Full power on the
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL26.jpg Full power on the af 1 Full power on the
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL27.jpg Equal power on both 1 Full power on the
EN-Manevra-PM 1 1 pm_CANAL2.jpg Sinkage is the extra 0 Sinkage is the ex
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL31.jpg Yes, it will be much 0 Yes, it will be a
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL31.jpg No, the turning diam 1 No, the turning di
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL30.jpg Full ahead, rudder h 0 Rudder hard to stb
EN-Manevra-PM 1 1 pm_CANAL6.jpg A small vessel overt 0 A large vessel ov
EN-Manevra-PM 1 1 pm_CANAL5.jpg The vessel responds 0 The vessel has a t
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL1.jpg Two tongue-type/hin 1 One Smith type br
EN-Manevra-PM 1 1 pm_DBANK6.jpg With the larger vesse 0 With the smaller v
EN-Manevra-PM 1 1 pm_DBANK14.jpg 5grd. 1 2grd.
EN-Manevra-PM 1 1 pm_DBANK11.jpg The manoeuvring vess 1 The manoeuvring v
EN-Manevra-PM 1 1 pm_STABIL17.jpg About 20% 1 About 50%
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SUEZ1.jpg The Suez Canal is a 1 There are restric
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SUEZ1.jpg Pilotage is compulsor 1 Pilotage is not co
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SUEZ1.jpg The master or this qu 1 At all times
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SUEZ1.jpg Yes, only mooring b 0 Mooring boats are
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SUEZ1.jpg Only projectors hir 0 If vessels have th
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg Transits are left to 0 Tankers and milita
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg Manning level as pe 0 A reduced crew is
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg When at anchor or a 0 When entering or
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg At all times 0 When his qualifie
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg At all times 1 When the chief en
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg Only when requested 0 At all times
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg When passing throug 0 When anchoring i
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg He will take over all 0 He will be respon
EN-Manevra-PM 1 1 pm_PANAMA1.jpg The Canal authoritie 1 The pilot
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SOL10.jpg Before leaving the pi 0 Before leaving th
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SAFEW31.jpg Lower the boom, rai 0 All ok!
EN-Manevra-PM 1 1 pm_CRAN19.jpg Crane No.2 if spares 0 None of the gantr
EN-Manevra-PM 1 1 pm_CRAN17.jpg 20m 0 28m
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SAFEW8.jpg Behind the fairlead, 0 Behind the point o
EN-Manevra-PM 1 1 pm_SAFEW12.jpg Manila 0 Polypropylene
EN-Manevra-PM 1 1 pm_CRAN20.jpg Small 1 Any of them
EN-Manevra-PM 1 1 pm_CRAN9.jpg 8 tons 1 16 tons
EN-Manevra-PM 1 1 pm_ACT12.jpg By muster lists exhi 1 By oral instructio
EN-Manevra-PM 1 1 pm_ACT12.jpg Until all crew membe 1 3 times
EN-Manevra-PM 1 1 pm_ACT12.jpg Essential actions th 0 The method of don
EN-Manevra-PM 1 1 pm_ACT12.jpg Onboard training and 1 Instructions may c
EN-Manevra-PM 1 1 pm_ENV13.jpg Cast off the rope 1 Let the seafarers
RO-Manevra-PM 1 1 cetii foarte dese; 0 ploilor abundente
RO-Manevra-PM 1 1 necunoasterea zonei 0 incercarea de a s
RO-Manevra-PM 1 1 celui mai apropiat po 0 pazei de coasta, a
RO-Manevra-PM 1 1 se informeaza comand 1 se informeaza com
RO-Manevra-PM 1 1 se anunta comandantu 0 se anunta comandan
RO-Manevra-PM 1 1 se anunta comandantul 1 se anunta comandan
RO-Manevra-PM 1 1 se mareste; 0 se micsoreaza;
RO-Manevra-PM 1 1 in pupa in PD: 0 pe puntea pr
RO-Manevra-PM 1 1 1, 2, 4; 0 2, 3, 4;
RO-Manevra-PM 1 1 de determinat valoar 1 de urmarit daca ch
RO-Manevra-PM 1 1 nava se gaseste cu 0 nava are viteza e
RO-Manevra-PM 1 1 cresterea vitezei si 0 numai creste
RO-Manevra-PM 1 1 cresterea vitezei si 0 doar crester
RO-Manevra-PM 1 1 numai derivă de vân 0 micsorarea v
RO-Manevra-PM 1 1 Jumătate din lungime 0 Lungimea de undă
RO-Manevra-PM 1 1 R= R1+ Re+ Ra; 1 R= R1- Re+ Ra;
RO-Manevra-PM 1 1 În funcţie de lungim 0 Cât mai mică, cu
RO-Manevra-PM 1 1 Nu s-a folosit o parâ 1 S-a folosit o par
RO-Manevra-PM 1 1 Pe un drum paralel c 0 Pe acelaşi drum c
RO-Manevra-PM 1 1 În siaj, cuplat, mixt 0 În siaj la ureche ş
RO-Manevra-PM 1 1 De comandantul navei 0 De pilot, în funcţ
RO-Manevra-PM 1 1 Se fac progresiv pent 0 Nu trebuie să fie
RO-Manevra-PM 1 1 Supravegherea perma 1 Calculul rezistenţe
RO-Manevra-PM 1 1 Se va evita pe cât po 0 Dacă remorcherul t
RO-Manevra-PM 1 1 Aprinderea luminilo 0 Nu se va recurge l
RO-Manevra-PM 1 1 Guvernarea navei rem 0 Legarea remorcii s
RO-Manevra-PM 1 1 Se va stopa maşina r 1 Se va stopa maşin
RO-Manevra-PM 1 1 Se va stopa maşina r 0 Se va stopa maşin
RO-Manevra-PM 1 1 Prinderea gaşelor de 0 Prinderea gaşelor
RO-Manevra-PM 1 1 Din inerţie, cu maşin 0 Din inerţie, cu pu
RO-Manevra-PM 1 1 După ce s-a executat 1 Se execută o înt
RO-Manevra-PM 1 1 Se execută o giraţie 0 Se pune cârma ban
RO-Manevra-PM 1 1 GPS-ul va indica con 0 GPS-ul va indica
RO-Manevra-PM 1 1 Se lansează semnal 0 Se lansează ape
RO-Manevra-PM 1 1 Se pune cârma bandă 1 Se pune cârma ban
RO-Manevra-PM 1 1 Navele din jur să fi 0 Poziţia navei pe ti
RO-CZP-PM 1 1 verde; 0 alba;
RO-CZP-PM 1 1 20 secunde; 0 30 secunde;
RO-CZP-PM 1 1 sud-est; 1 sud-vest;
RO-CZP-PM 1 1 5 faruri de aterizare; 0 7 faruri de a
RO-CZP-PM 1 1 galben-negru-galben 1 negru-galbe
RO-CZP-PM 1 1 durata de lumina est 1 intensitatea
RO-CZP-PM 1 1 intensitatea luminii e 0 lumina fixa
RO-CZP-PM 1 1 doua conuri negre cu 0 doua conuri
RO-CZP-PM 1 1 negru-negru-galben 0 negru-galbe
RO-CZP-PM 1 1 tribord-verde, babo 0 tribord-alba
RO-CZP-PM 1 1 negru-galben-negru; 1 galben-negr
RO-CZP-PM 1 1 marcajul de ape sigu 0 marcajul de
RO-CZP-PM 1 1 doua conuri negre cu 0 doua conuri
RO-CZP-PM 1 1 un con cu varful in j 0 un con cu v
RO-CZP-PM 1 1 un con verde (sau neg 0 un con verde
RO-CZP-PM 1 1 o sfera de culoare ro 0 un con rosu
RO-CZP-PM 1 1 limitele laterale de a 0 limitele lat
RO-CZP-PM 1 1 verde; 1 rosie;
RO-CZP-PM 1 1 verde; 0 rosie;
RO-CZP-PM 1 1 albă 0 verde;
RO-CZP-PM 1 1 verde; 0 alba;
RO-CZP-PM 1 1 verde; 0 alba;
RO-CZP-PM 1 1 rosie; 0 alba;
RO-CZP-PM 1 1 rosie; 0 galbena;
RO-CZP-PM 1 1 rosie; 0 galbena;
RO-CZP-PM 1 1 rosie; 0 galbena;
RO-CZP-PM 1 1 sclipiri rapide (2+1); 0 sclipiri rapide;
RO-CZP-PM 1 1 sclipiri rapide (2+1); 0 3 sclipiri rapide;
RO-CZP-PM 1 1 sclipiri rapide (2+1); 0 6 sclipiri rapide;
RO-CZP-PM 1 1 sclipiri rapide (2+1); 0 9 sclipiri rapide;
RO-CZP-PM 1 1 2 sclipiri rapide; 1 3 sclipiri rapide;
RO-CZP-PM 1 1 izofaza; 1 2 sclipiri rapide;
RO-CZP-PM 1 1 2 sclipiri rapide; 0 3 sclipiri rapide;
RO-CZP-PM 1 1 limitele laterale ale 0 limitele laterale a
RO-CZP-PM 1 1 in sensul de la coast 0 in sensul de la la
RO-CZP-PM 1 1 6 balize laterale de 1 7 balize laterale d
RO-CZP-PM 1 1 pe digul de sud; 0 in portul de lucru;
RO-CZP-PM 1 1 a treia geamandura; 0 marcaj lateral de t
RO-CZP-PM 1 1 in ordine crescatoare 0 in ordine crescato
RO-CZP-PM 1 1 un grup de 3 marcaje 1 un grup de 4 marc
RO-CZP-PM 1 1 un marcaj cardinal d 1 un marcaj cardinal
RO-CZP-PM 1 1 12 marcaje laterale 0 8 marcaje laterale
RO-CZP-PM 1 1 raconul cu numarul 0 geamandura de re
RO-CZP-PM 1 1 un stalp de inalta te 0 un marcaj special
RO-CZP-PM 1 1 la interior; 0 la exterior;
RO-CZP-PM 1 1 5 marcaje cardinale 1 4 marcaje cardina
RO-CZP-PM 1 1 o geamandura latera 0 un marcaj cardina
RO-CZP-PM 1 1 2 marcaje de pericol 0 3 marcaje de peric
RO-CZP-PM 1 1 3 marcaje speciale; 0 2 marcaje special
RO-CZP-PM 1 1 4 marcaje de tribord 0 5 marcaje de tribo
RO-CZP-PM 1 1 marcajul galben cu n 0 marcajul de tribor
RO-CZP-PM 1 1 marcajul galben cu n 0 marcajul de babor
RO-CZP-PM 1 1 pe capul digului de l 0 la 50 m fata de ca
RO-CZP-PM 1 1 un marcaj cardinal d 1 un marcaj de bifur
RO-Manevra 1 1 vantul, valurile, cur 0 vantul, valurile, c
RO-Manevra 1 1 elicea navei, vantul, 0 carma, elicea, de
RO-Manevra 1 1 stabilitatea, manevr 0 nescufundabilitatea
RO-Manevra 1 1 manevrabilitatea, com 1 manevrabilitatea, s
RO-Manevra 1 1 parama prova-inainte 0 parama de etrava-
RO-Manevra 1 1 parama prova-inapoi; 0 parama de etambou
RO-Manevra 1 1 deplaseaza nava in 1 deplaseaza nava i
RO-Manevra 1 1 deplaseaza nava spr 0 apropie prova de
RO-Manevra 1 1 deplaseaza nava spr 0 deplaseaza nava s
RO-Manevra 1 1 deplaseaza nava in 0 deplaseaza nava i
RO-Manevra 1 1 apropie prova de ch 0 apropie pupa de
RO-Manevra 1 1 deplaseaza nava spr 0 deplaseaza nava s
RO-Manevra 1 1 deplaseaza nava spre 1 deplaseaza nava s
RO-Manevra 1 1 acostarea cu bordul, 0 acostarea cu bord
RO-Manevra 1 1 acostarea cu bordul, 0 acostarea cu bord
RO-Manevra 1 1 acostarea cu bordul, 1 acostarea cu bord
RO-Manevra 1 1 apropierea navei de 1 apropierea navei
RO-Manevra 1 1 apropierea navei de 0 apropierea navei
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 0 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 0 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 1 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 0 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 1 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 0 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 1 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 0 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 1 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 0 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 1 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 prova gireaza la sta 0 prova gireaza la
RO-Manevra 1 1 cheu, debarcader, m 1 cheu, platforma,
RO-Manevra 1 1 sub un unghi cat mai 1 sub un unghi cat
RO-Manevra 1 1 sub un unghi cat mai 0 sub un unghi cat
RO-Manevra 1 1 funda ancora, stop m 1 funda ancora, foar
RO-Manevra 1 1 cu sau fara ajutorul 1 cu sau fara ajutor
RO-Manevra 1 1 unei nave acostate c 0 unei nave acostat
RO-Manevra 1 1 pregatirea navei, pr 1 prezenta, pregatir
RO-Manevra 1 1 cu vantul/curentul di 1 cu vantul/curentul
RO-Manevra 1 1 pe distante mici, chia 1 pe distante mari,
RO-Manevra 1 1 mola pupa, carma dr 0 mola pupa, carma
RO-Manevra 1 1 mola pupa, carma dr 1 mola pupa, carma
RO-Manevra 1 1 mola pupa, masina ba 0 mola pupa, masina
RO-Manevra 1 1 mola pupa, masina ba 1 mola pupa, masina
RO-Manevra 1 1 lungimea navei, natu 0 adancimea apei, lu
RO-Manevra 1 1 cu o ancora, cu dou 0 cu o ancora, cu d
RO-Manevra 1 1 carma in bordul opus 0 carma in bordul a
RO-Manevra 1 1 30 grade; 0 60 grade;
RO-Manevra 1 1 mai sigura decat anc 1 mai nesigura deca
RO-Manevra 1 1 la mars inainte si la 1 la mars inainte, s
RO-Manevra 1 1 o ancora si un sprin 1 doua ancore;
RO-Manevra 1 1 mentinerea navei la 0 mentinerea navei in
RO-Manevra 1 1 cu nava la mars inai 0 cu nava stopata, c
RO-Manevra 1 1 de la pupa, pe punte 0 de la pupa, prin ex
RO-Manevra 1 1 cu o nava ancorata; 0 cu o nava ancorat
RO-Manevra 1 1 prin apropierea la t 1 prin apropiere de
RO-Manevra 1 1 SOLAS 74; 0 COLREG 72;
RO-Manevra 1 1 la fiecare minut; 0 la fiecare cheie de
RO-Manevra 1 1 Buletin meteo; 0 Buletin de pilotaj;
RO-Manevra 1 1 dimensiunile si mane 1 distanta fata de in
RO-Manevra 1 1 peste 6 metri; 0 peste 9 metri;
RO-Manevra 1 1 din vant; 0 de sub vant;
RO-Manevra 1 1 cu prova-cu masina i 1 cu prova-cu masin
RO-Manevra 1 1 manevrabilitatea, iner 0 viteza, inertia si g
RO-Manevra 1 1 costiera; 0 oceanica;
RO-Manevra 1 1 zona de navigatie, p 1 calitatile manevri
RO-Manevra 1 1 remorcajul, cautare 0 stingerea incendiil
RO-Manevra 1 1 in siaj, la ureche, in 0 in siaj, la ureche,
RO-Manevra 1 1 alegerea remorcherul 0 alegerea remorche
RO-Manevra 1 1 material, rezistenta, 1 lungimea convoiul
RO-Manevra 1 1 apropierea intre nav 0 baterea bandulei
RO-Manevra 1 1 30-50m; 0 60-80m;
RO-Manevra 1 1 50-100m; 0 60-80m;
RO-Manevra 1 1 COLREG 72; 1 SOLAS 60;
RO-Manevra 1 1 lent, cu un numar mi 1 brusc, spre bordu
RO-Manevra 1 1 brusc, pentru a real 0 lent, progresiv, p
RO-Manevra 1 1 centru, pentru a asig 0 prova, deoarece i
RO-Manevra 1 1 mai mare cu 25-30% 0 mai mica, aproxi
RO-Manevra 1 1 avantajos, deoarece 0 dezavantajos, deoa
RO-Manevra 1 1 pentru nave mari, pe 0 pentru nave mici,
RO-Manevra 1 1 european, australian 0 european, americ
RO-Manevra 1 1 Remorcherul prova s 1 Remorcile se dau
RO-Manevra 1 1 Remorcherul prova s 0 Remorcile se dau
RO-Manevra 1 1 Remorcherul prova s 0 Remorcile se dau
RO-Manevra 1 1 docuri uscate si docu 1 docuri inundate s
RO-Manevra 1 1 ridicarea navei pe do 1 coborarea navei de
RO-Manevra 1 1 document folosit cu 1 document folosit l
RO-Manevra 1 1 pilotului santierulu 0 comandantul docu
RO-Manevra 1 1 Se incearca remediere 0 Se ridica docul la
RO-Manevra 1 1 cu inclinare de max 1 cu inclinare de 5-
RO-Manevra 1 1 longitudinala si diam 0 diametrala si tran
EN-DM5-MHS 1 1 Yes, the bollard pul 0 No, when the speed
EN-DM5-MHS 1 1 About 80%. 0 About 50%.
EN-DM5-MHS 1 1 About 5%. 0 About 20%.
EN-DM5-MHS 1 1 Give full astern unti 0 Give a kick ahead
EN-DM5-MHS 1 1 No, the most effecti 1 No, the rudder an
EN-DM5-MHS 1 1 The diameter will be 1 Yes, it will be m
EN-DM5-MHS 1 1 Do a 360 degrees tur 0 Do a 540 degrees
EN-DM5-MHS 1 1 The turning diameter 0 The turning diame
EN-DM5-MHS 1 1 Stop the vessel comp 1 The speed should
EN-DM5-MHS 1 1 A long, slim hull. 0 A length to beam r
EN-DM5-MHS 1 1 About 10%. 0 About 30%.
EN-DM5-MHS 1 1 Large change at first 0 The heading will c
EN-DM5-MHS 1 1 A long, slim hull. 1 A short, slim hull.
EN-DM5-MHS 1 1 Maintain normal sea 0 Reduce to slow or
EN-DM5-MHS 1 1 When your underkeel 0 When your underke
EN-DM5-MHS 1 1 Stopping distance sho 0 Stopping distance
EN-DM5-MHS 1 1 doubled. 0 tripled.
EN-DM5-MHS 1 1 LENS1.8.1Q6.JPG Series 1 1 Series 2
EN-DM5-MHS 1 1 6 cables 1 no allowance
EN-DM5-MHS 1 1 No, because the wire 1 Yes, because the e
EN-DM5-MHS 1 1 Make the tug fast on 0 Make the tug fast
EN-DM5-MHS 1 1 7206.JPG Turning Distance 0 Tactical Diameter
EN-DO5-SMH 1 1 At about 1/4 of ship' 0 At the stern.
EN-DO5-SMH 1 1 You will stop in 1.5 0 You will sheer to
EN-DO5-SMH 1 1 The bow may be pull 1 The change in spe
EN-DO5-SMH 1 1 The vessel has a tend 0 The vessel has a t
EN-DO5-SMH 1 1 It is the way a ship 0 It is the way a sh
EN-DO5-SMH 1 1 Yes, it will give the s 0 No, the ship will g
EN-DO5-SMH 1 1 Yes, a ship usually s 0 No, a ship will ha
EN-DO5-SMH 1 1 Full ahead, rudder ha 0 Full ahead, rudde
EN-DO5-SMH 1 1 Sinkage is the deepe 0 Sinkage is the ch
EN-DO5-SMH 1 1 A cargo liner. 0 A supply or ancho
EN-DO5-SMH 1 1 The vessel's bow is 1 The vessel's ster
EN-DO5-SMH 1 1 No. 0 Put the rudder har
EN-DO5-SMH 1 1 Initially the bows o 1 Initially the bows
EN-DO5-SMH 1 1 A small vessel overt 0 A small vessel ove
EN-DO5-SMH 1 1 A cargo liner. 0 A supply or ancho
EN-DO5-SMH 1 1 Decrease the speed 1 Increase the spee
EN-DO5-SMH 1 1 Squat results in an i 0 Squat results in
EN-DO5-SMH 1 1 The bow could be pu 0 The stern could
EN-DO5-SMH 1 1 She will require lar 0 When you apply rud
EN-DO5-SMH 1 1 Put the engines full 0 Make a complete t
EN-DO5-SMH 1 1 At the ship's centre o 1 Near the ship's st
EN-DO5-SMH 1 1 800m. 0 2000m.
EN-DO5-SMH 1 1 She will maintain her 0 When you apply ru
EN-DO5-SMH 1 1 To port. 0 To starboard.
EN-DO5-SMH 1 1 You will change head 0 You will change h
EN-DO5-SMH 1 1 Amidships. 0 At the stern.
EN-DO5-SMH 1 1 LENS1.8.1Q1.JPG 1 Tactical Diameter
EN-DO5-SMH 1 1 LENS1.8.1Q2.JPG 1
EN-DO5-SMH 1 1 LENS1.8.1Q3.JPG Pivot Point 1 Centre of Flotatio
EN-DO5-SMH 1 1 one quarter of the le 1 one quarter of the
EN-DO5-SMH 1 1 go hard to port unti 1 go hard to port un
EN-DO5-SMH 1 1 1 be unaffected
EN-DO5-SMH 1 1 1 To secure the tug
EN-DO5-SMH 1 1 LENS1.8.1Q13.JPG A 1 B
EN-DO5-SMH 1 1 The sinkage and cha 1 Deeper draft cause
EN-DO5-SMH 1 1 10 minutes. 0 20 minutes.
EN-DO5-SMH 1 1 The pilot. 0 The port authority
URL Data Raspuns3
Pushing, not made 0 Pulling, made fast in the vessel
Make the tug fast 0 Make the tug fast on port shoulder to pull
Pushing on vessel 0 Make fast on ship's flat side to keep the vessel in position when unmooring and pull vessel out
Make fast forward 0 Make fast on the vessel's shoulder to push and pull
Fast FWD and AFT 0 Pushing on ship's flat side not made fast to be able to move in best position if needed
0 8 shackles
No need to do an 0 Stop the towing
Wire made fast in 0 Wire made fast in vessel's leeward side
0 100 metres
0 Doubled
Remain at 50 ton 0 25 tons
Wire takes 55 % o 0 By the wire and rope equally
A will take 1/2 of 0 A will take 1/4 of the extra load. B will take the 3/4 of the extra load
0 61 Tons
No change in stre 0 An increase in strength of 20 %
A reduction in st 0 A reduction in strength of 1% to 5%.
0 To be sufficient
0 No. 3
As with no. 1 0 As with no. 3
Give hard starboa 0 Let go starboard anchor 1 - 1,5 shackles
The bows of the s 0 This does not apply to your vessel
The bow of your sh 0 Your ship will not be affected in this situation
Put the engine to 0 Increase the speed to 8 knots
There is nothing s 0 The bow may be sucked against, and the stern may be pushed away from the other ship as yo
The bow will be s 0 The stern will be pushed away from the bank
Do nothing as the 0 Put your engine full astern to stop your ship
The speed of your 0 Decrease in draft of your ship
Do a zig-zag man 0 Decrease the speed as much as practicable
Decreased velocit 0 Increased effect of gravity due to closeness of the sea-bed
About 1 ship-leng 0 Longer
The turning diamet 0 To port less, to starboard more space
The RPM will drop 0 Slower
The heading will n 0 The heading will change only slightly
She will continue 0 She will turn to starboard and the speed will slowly drop
The ship will go s 0 The stern will "back" into the wind
She will drift to 0 She will sheer slowly to port
Go to bed and wai 0 Use the opportunity to plot direction and rate of drift for later use
Loaded or ballast 0 In ballast condition the drift will be more to the east
We can apply the 0 We can trim the ship by stern as much as possible. This will most likely change the direction and
To save fuel for t 0 To know how far you can drift in a given period of time
Call your company 0 As soon as possible determine how the ship is drifting to establish if there is any danger
Point of radius 0 Pivot point
Near the stern of 0 Outside of the center line
At about 1/6 of th 0 At about 1/6 of the ship's length from the bow
At the center of g 0 Somewhere aft of the center of gravity, but it is impossible to pin-point the exact location
Same position as 0 The "pivot point" will move to the stern
The point on the 0 The point on the ship where the sideways motion forward is at maximum
At the center of g 0 Outside the ship itself
0 No change
It will differ only s 0 It will be much shorter
No, there is nothi 0 Put the rudder hard to port to reduce the water flow to the left side of the propeller
5 ship lengths 0 The stopping distance is the same for all initial speeds
Do a zig zag man 0 Use the rudder hard over both sides while reducing engine power, so-called "high frequency rud
Maintain normal 0 About 10 knots, slow down 15 minutes before entering.
When Under Keel 0 When Under Keel Clearance is 50% or less.
Yes, a ship usuall 0 No, it is usually best to have no trim at all.
Do a 360 degrees 0 Do a 540 degrees turning circle.
About 30 %. 0 About 50 %.
No, we will mainta 0 No, the lift force is not effected by the propeller.
As in example 4 0 As in example 2
Yes, it is necessa 0 Yes, VLCC's steer poorly on low speed in shallow water.
Yes, it will give th 0 No, the ship will go straight astern
No, the rudder is 0 Yes, the rudder is most effective at max angle
0 About 10%
It is best to stop 0 A tug may be connected at any convenient speed
No the rudder mus 0 Yes, by putting the rudder hard to port the ship will go to port, even if the propeller is going aste
Made fast forward 0 Made fast in a line at the bow (figure 1)
No, when the speed 0 Yes, the bollard is the same at any speed
Full power on the 0 Full power on the forward tug, reduce on the aft tug while checking the gyro
Full power on the 0 Equal power on both tugs
Full power on the 0 Full power on the aft tug, reduce on the forward tug
The tug may fall b 0 The mast on the tug may be broken
No, the turning di 0 Yes, the turning diameter will increase if I reduce speed
The stern of the 0 The tugmaster may loose control and ram your bow with possible damage to your ship
0 High block coefficient vessel
Sinkage is the ex 0 Sinkage is the change in draft a vessel obtains when moving through the water
Yes, it will be a 0 The diameter will be the same whatever initial speed we have when starting the turn
No, the turning di 0 Yes, the turning diameter will be the same for all dephts
Rudder hard to stb 0 Rudder hard to port, full astern. After you gain some sternway, rudder hard to starboard and ful
A large vessel ov 0 A large vessel overtaking a small vessel with little difference in speed between the two vessels
The vessel has a t 0 The vessel has a tendency to turn to port (right turning propeller)
One Smith type br 0 Two tongue-type/hinged bowstoppers with separate closed fairleads. Capacity 200 tons
With the smaller v 0 With the larger vessel stopped and drifting in the water, fig.4
0 20grd.
The manoeuvring v 0 It dosent matter which side is presented
About 50% 0 About 80%
There are restric 0 There are no restrictions. Transit at masters discretion
Pilotage is not co 0 Pilotage is compulsory and accept full responsibility for any damage caused
0 During anchoring or tie-up operations only
Mooring boats are 0 Mooring boats are required only for loaded tankers of more than 100 000dwt
If vessels have th 0 All vessels must provide their own projector
Tankers and milita 0 Restrictions regarding length and breadth exists. Draft restrictions vary with seasonal changes
A reduced crew is 0 Sufficiently manned in officers and crew to permit safe handling of vessel
When entering or 0 When going through the Gaillard cut only
When his qualifie 0 When entering or leaving a lock, passing through Gaillard cut, berthing&unberthing, anchoring
When the chief en 0 Not necessary to be in the engine room if the unmanned engine room status is practised and
0 When approaching or passing locks and Gaillard cut
When anchoring i 0 When a Panama Canal pilot is onboard
He will be respon 0 He shall have control of the navigation and movement of the vessel
0 The master
Before leaving th 0 Before leaving the port
0 Raise the boom, lower the load
None of the gantr 0 Crane No.1
0 29,5m
Behind the point o 0 Between the "point of break" and the "fairlead"
Polypropylene 0 Nylon
Any of them 0 Large
0 7 tons
By oral instructio 0 By folder distributed to each crewmember
0 3 minutes
The method of don 0 The method of donning thermal protective aids
Instructions may c 0 Training in use of lifesaving appliances shall be given as soon as possible, but not later than tw
Let the seafarers 0 Leave the ship
Stabilirea adâncimi 0 Stabilirea naturii fundului, dacă elicea este liberă, direcţia cea mai convenabilă pentru ieşire, l
Stoparea maşinii 0 Deplasarea de greutăţi spre prova navei pentru protejarea cârmei şi a elicei
Nu are importanţă, 0 Sub un unghi ascuţit şi mereu în bordul de sub vânt şi curent
1 10 trepte
1 10 m
Se aprind luminil 0 Se iau măsuri de iluminare a bordului de acostare, de primire a pilotului, se pregăteşte scara de
Se instalează un o 0 Se aduce registrul de schelă în zona ambarcării/debarcării pilotului la bord
Efectul cârmei es 0 La apariţia unei diferenţe mari de adâncime, nava va abate brusc cu prova spre adâncimea ma
Nava formează valu 1 Nava formează valuri mari numai la pupa, care vor reduce înaintarea, proporţional cu viteza na
Să circule cu viteză sporită,
0 Să circule
pentru pe
a nu
centrul
incomoda
şenalului
celelalte
pentru
nave 
a evita eşuarea
Să se intre în sc 0 Să se navige cu viteză cât mai mare, pentru a parcurge cât mai repede zona respectivă, evitând
Se va circula cu viteză0suficient
Se utilizează
de marehărţi
pentru
la scară
a degaja
mare/planuri,
cât mai repede
iar trasarea
zonadrumului
respectivă
se de
face
navigaţie 
ţinând cont de giraţia navei 
Verificarea instala 0 Analiza posibilităţilor de utilizare a mijloacelor colective de salvare în situaţii neprevăzute
Analiza forţa de i 1 Asigura un bord liber minim necesar, pentru a reduce astfel suprafaţa velică
Se măreşte viteza 1 Se măreşte viteza pe cât posibil, schimbarea de drum făcându-se cu cârma banda, pentru evitare
Se măreşte viteza 0 Se măreşte viteza pe cât posibil, pentru a trece cât mai repede prin poziţia cu valul din travers,
L < λ, nava urcă 0 L = λ, nava se poate afla când cu prova şi pupa pe câte un val, când cu centrul pe coama valul
Din inerţie, cu pu 0 Din inerţie, cu maşina stopată, astfel ca omul să fie lăsat sub vântul navei
Se execută o înt 0 Se pune cârma banda în bordul în care s-a produs evenimentul şi după o întoarcere de 250° fa
Se pune cârma ban 1 Se pune cârma bandă în oricare dintre borduri, necunoscându-se momentul când a căzut omul î
GPS-ul va indica 0 Pentru a ghida permanent deplasarea navei spre locul accidentului, indicând continuu relevment
Se lansează ape 1 Se lansează apelul şi mesajul de securitate SECURITE SECURITE SECURITE
Se pune cârma ban 0 Se pune cârma bandă în bordul în care a căzut omul şi după o întoarcere de 180° faţă de drumu
Navigaţia se desfă 1 Traversarea schemelor de separare a traficului se va face sub un unghi cât mai ascuţit, pentru a
Creşterea uniform 0 Deteriorarea calităţii mărfurilor din magazii
Determinarea peric 1 Transmiterea mesajelor de ajutor de la caz la caz şi pregătirea echipajului pentru abandonarea
Stoparea maşinii ş 0 Manevrarea navei pentru ca gaura de apă să fie menţinută sub vânt şi valuri, redresarea navei pri
Orientarea navei c 0 Transmiterea mesajului de ajutor de la caz la caz şi pregătirea echipajului pentru abandonarea
Se va înainta cu 0 Înainte de contactul cu gheaţa se va stopa de fiecare dată maşina, astfel ca impactul cu gheaţa
Drumurile recoma 0 Drumurile probabile de derivă a gheţurilor din zona supravegheată
Poziţia navei pe ti 1 Manevra să fie începută de ofiţerul de cart şi apoi continuată de comandantul navei
Un sling, un coş, 0 Un coş, o targă, o plasă, o bandulă, o chingă de salvare
În vântul acestuia 1 Cu prova în vânt
Posibilităţile exi 0 Posibilităţile de asigurare a asistenţei medicale la bord
Dacă nava salvato 0 Dacă nava salvatoare derivează mai încet decât nava naufragiată se va evita apropierea la o d
Dacă nava salvato 0 Dacă nava salvatoare derivează mai încet decât nava avariată, se va manevra pentru a veni în v
Să balasteze nava 0 Să modifice asieta navei prin aprovare sau să apupare pentru a uşura ridicarea din apă a supravi
O miscare de "tra 0 O miscare a giratiei vantu;lui cu viteze din ce in ce mai mari pe masura ce se apropie spre ochiu
In partea stanga 1 In SE fata de traiectorie
In partea stanga 0 In spatele directiei de deplasare a depresiunii
Partea din stanga 0 Centrul ciclonului
Semicercul pericu 1 Centrul ciclonului
Stand cu fata in v 0 Stand cu fata in directia de deplasare a depresiunii tropicale
Dupa ce ciclonul s 0 In cazul curbarii traiectoriei
Cadranul din parte 0 Cadranul in care depresiunea este in crestere
Cand nava tine o " 0 Cand vantul vine din pupa navei
Cand vantul bate 0 Cand vantul gireaza in sens direct
Nava se afla in s 0 Nava se afla pe traiectoria ciclonului sau in imediata apropiere a acestuia si anume in semicerc
Nava se afla in s 0 Nava se afla pe traiectoria ciclonului dar inapoia centrului ciclonului si anume in semicercul sau
Vantul taie izoba 1 Vantul are o directie neregulata
0 - 10 grade 0 7 - 15 grade
Vantul din pupa 0 O alura de capa preventiva, cu vantul din Pv Tb intre 10 - 45 grade
O alura de capa p 1 O alura de capa preventiva, cu vantul din Pv Tb intre 15 - 25 grade
O alura cu vantul 0 O alura cu vantul din Pp Tb
O alura cu vantul 0 O alura cu vantul din Pp Tb
Sa mentinem un d 0 Sa mentinem drumul si viteza
Aparitia pescarusi 0 Variatia anormala a presiunii, aparitia hulei, schimbarea directiei vantului, aparitia norilor Cirrus
Planul de desfasur 0 Planul de forme
Comandantului do 0 Comandantului docului si capitanilor celor doua remorchere care remorcheaza nava
Echipajul navei 0 Comandantul docului
0 Cat mai mare
Pentru a vedea da 0 Pentru pozitionarea blocurilor ce formeaza calajul
O inclinare de 10 0 Asieta indiferenta
1 Da, pentru oprirea navei
Ca forta de reacti 1 Ca forta de reactie a docului sa se anuleze
Valoarea inaltimii 0 Repartizarea lichidelor sa fie uniforma
0 Da, daca nava are elica in duza
Lungimea lantului 0 Natura fundului
Cand masina este 0 Cu circa 200 - 250 m inainte de atingerea fundului
0 Nisipos
Doua bule negre 0 Un bicon
Trei lumini rosii p 0 Doua lumini rosii, una la prova si alta la pupa
Cu coeficient mic 0 Cu coeficient mediu de frecare
1 Micsorat
0 Micsorat
Sa creasca la pup 1 Sa creasca foarte mult la prova si sa se mentina la pupa
P = 12 ΔT*t 0 P = ΔT*S
0 Nu, pentru ca pericliteaza stabilitatea navei
Sa mentina direct 0 Sa execute manevra de tractionare cu storturi repetate
De la centrul nave 0 Pe mai multe perechi de babale intarite special pentru remorcaj
La o distanta suf 1 La circa 25 - 50 metri
Toata masina ina 0 Toata masina inapoi, carma banda stanga
Natura fundului 0 Cantitatea de marfa la bord
0,15 - 0,17 tone l 0 0,11 - 0,12 tone la fiecare unitate de putere
Cu o viteza sufici 1 Cu nava stopata
Salvarea marfii 0 Prevenirea poluarii
Atingerea repetat 0 O scurta intarziere a navei cauzata de atingerea fundului
Williamson Turn 0 Direct Turn
Evinrude Turn 0 Williamson Turn
Evinrude Turn 0 Direct Turn
Landing here is h 0 In general: Positive (Specifically: Rocket line is held, tail block is made fast, haul away, etc)
Require medical 0 The aircraft is directing a vessel towards an aircraft or vessel in distress
The aircraft is dir 0 Landing here is highly dangerous
The aircraft has to 0 The aircraft wishes to inform or instruct survivors
243,1MHz and/or 0 121,5 MHz and/or 123,1 MHz (civil aviation)
Flight Cross 0 Coordinated Crab
Cross System 0 Circle System
0 S-Point
Every 36 months 0 Every 12 months
10 minutes 0 17 minutes
Evinrude Turn 0 Williamson Turn
Williamson Turn 0 Scharnow Turn
Evinrude Turn 0 Scharnow Turn
Single System 0 Lonely System
Aft of the forecas 0 All forward on the forecastle and secured with the use of hydrostatic release device
Only if the vessel 0 Master has no obligations to assist in towing of a vessel
XXX (Telegraphy 0 FFF(Telegraphy)/RESCUE-RESCUE (Telephony)
0 A
0 K
0 Orange
0 F
0 Green
Associated Press 0 Coast Earth Station or RCC
6 short blasts rep 0 5 short blasts repeatedly
An area of limite 0 An area of defined dimensions within which search and rescue services are provided
Listen out to ensur 0 Test transmission should be carried out on artificial aerals and/or reduced power
0 121.5Khz
Mayday (3 times) 0 Securite (3 times)
Mayday (3 times) 0 Pan Pan (3 times)
You are running i 1 I am in distress and need immediate assistance
Use main channel 0 Serious emergency-all vessels to stop or divert according to instructions
You are running i 0 I am in distress and need immediate assistance
A vessel requirin 0 I require assistance
0 Ch.70
Two minutes 0 Three minutes
Keep clear I have 0 I require medical assistance
Relay the messag 0 Wait three minutes and if no acknowledgement is heard from a coast station you should relay th
I require medical 0 I require a tug
0 L2330
Letter H plus two 0 Letter D plus two other letters
Morse signal ED 0 Morse signal AR
Every week 0 Every two weeks
Every week 0 Every two weeks
At least one life- 0 Not less than half the total number of lifebuoys shall be provided with self-iginting lights
A sufficient numbe 0 A number of lifejackets equal to at least 10% of the total number of passengers and crew to be pl
Every lifebuoy sha 0 Every lifebuoy shall, if being fitted with light or smoke signal, have a weight of not less than 4 ki
Once every week 0 Once every 6 months
Checking the life 0 Checking the EPIRB and transponder
Go to your fire st 0 Report on the bridge (deck crew) or engine room (engine crew) for further orders
Illustrate the pur 0 Give relevant instructions and warnings
A deck officer or 0 There shall be a sufficient number of trained persons on board mustering and assisting untrain
Davit-launched sur 0 Muster and embarcation stations shall be readily accesible from accomodation and work areas
As near the water 0 In a state of continous readiness so that two crewmembers can prepare for embarcation and lau
Lifeboats shall b 0 Liferafts shall be so stowed as to permit manual release from their securing arrangements
Rescue boats shall 0 Rescue boats shall be stowed attached to launching appliances
Each lifeboat shal 0 Launching and recovery arrangements shall be such that the operator can observe the survival cr
Embarcation and l 0 Launching shall be possible at ship`s headway speed up to 5 knots in calm weather
Every second we 0 Once a month
Every 6 months 0 Every 5 years
Cut it with the ax 0 Cut it with the knife contained in the equipment locker
50% of the ships 0 125% of the ships complement on each side
With the wind fin 0 As instructed by the helicopter pilot
Jump onto the raft 0 Jump into the water close to the raft, without a lifejacket, as this will make it easier to swim and
They are not requ 0 10 in each lifeboat
Starting and opera 0 Checking that passenger and crew are suitably dressed
Drills shall, as f 0 Each lifeboat shall be launched with its assigned crew, and manouvered in the water at least o
It can be correct 0 Is capable of being worn inside-out, or as far as possible can not be incorrectly donned
1/2 litre immediate 0 Nothing for the first 48 hours, then 1/4 litre per day (more in the tropics)
0 2 litre
0 2 litre
Inflate it on deck 0 Take the top off the container to enable raft to inflate once in the water. If all clear, throw raft ov
Not less than 200 0 None-only barley sugar sweets supplied
Not less than 500 0 Not less than 20000kj
Two on each side 0 2 pieces for ships of 500 GRT and upwards and all passager ships
Channels 16&12 0 Channels 6,12&16
Secure it to a str 0 Touch the wire with bare hands
None providing th 0 Two
Thermal protective 0 Help insulation, in addition to the thermal protective aids (10% of complement, minimum 2)
It is a general p 0 It enables the boat to be secured to the embarkation deck so that the wire falls can be released
0 20 minutes
Please remain whe 0 Please call me on VHF 16 as you are not answering my calls
Four long blasts 0 The "Abandon ship" signal is not specified, only the general emergency alarm signal is stated
0 5% extra
This is only requi 0 Monthly
10 minutes 0 20 minutes
International Lab 0 International Marine Association (IMA)
0 Every two weeks
Plan for next voy 0 Loading plan for general cargo
Any person paying 0 Every person other than the Captain and the members of the crew or other persons employed or
International Rul 0 International Convention for the Safety of Lives at Sea
Muster of assigne 0 Boarding, launching and clearing of the survival crafts and rescue boats
Method and use of 0 Method of launching from inside survival craft
Log for records o 0 Check list for periodic inspections
Specify how the o 0 Be prepared and approved by the Administration before the ship proceeds to sea
Passenger ships c 0 Cargo ships of 300-1600 tons gross
12 hours - VHF c 0 16 hours - VHF channel 16
To launch the boa 0 Training in lifeboat handling
All pets that will 0 Warm clothes, blankets and lifevests
Be portable and 0 Be maintained in a satisfactory condition, and, the batteries shall be only rechargeable
Determinarea pozit 1 Determinarea teoretica a pozitiei supravietuitorilor sau ambarcatiunilor de salvare
Lansare automat 0 Înlaturarea dispozitivului de siguranta si aruncarea plutei la apa
Un costum de prot 1 Un costum imblanit
Barca de salvare 0 Salupa de croaziera a navei
O banda vopsita i 0 O vopsea luminiscenta
O pluta de salvar 0 O barca de urgenta
Un costum confect 0 Orice mijloc de protectie contra frigului
0 Unul fix si doua mobile
1 Trei
0 Unu
0 406 MHz sau 406/121,5 MHz
La puntea mijloac 0 Pe puntea de comanda afara in bordul Bd
Adunarea pasageril 1 Comunicatii intre compartimentele navei
12 rachete parasu 1 6 rachete parasuta albe si 6 rachete parasuta rosii
Pe suporturi fixe 0 In locuri adapostite de valuri
1 75%
Numele navei si 0 Numele navei si portul de inmatriculare
Egal cu numarul 0 Egal cu numarul de persoane plus un numar suficient pentru personalul de cart si pentru folosire
Se umfla total 0 Se umfla 50% din compartimente
La puntea barcilo 0 Pe comanda de navigatie
In incaperile de f 0 Pe puntea barcilor
De o sursa indep 0 De un generator amplasat in apropiere
Linii rosii contin 0 Sageti din materiale reflectorizante
In magazii apropi 0 Pe puntea de comanda in lazi etanse pentru a putea fi usor verificat si ambarcat in caz de urge
Usor, rapid, auto 0 Manual si automat
0 4 metri
1 1 minut
De 2 ori pe luna 0 Lunar
Jurnalul de bord, 0 Jurnalul de bord, Jurnalul de roluri si antrenamente echipaj
Sa lumineze mini 0 Sa fie vizibila pe un sector circular
Sa execute sarci 0 Sa sara de la 4,5 m si sa inoate pe distanta scurta
Minus 30 grade C 0 Minus 25 grade C la plus 25 grade C
0 Stocare
1 5 min
0 20 m
0 6m
1 3,5 Nd
0 165 Kg
1 La 18 luni
4 rachete parasut 0 2 rachete parasuta, 4 facle de mana, un semnal fumigen plutitor
0 2800 Kcal
0 2,5 litri
Pentru 15% din nu 0 Pentru 10% din numarul de persoane pe care pluta este autorizata a le prelua
0 3,5 m
50% din compart 1 25% din compartimente
0 4,5 Nd
0 3m
Podele de lemn 0 Gratare de lemn
Cu aprindere prin 1 Cu aburi
minus 15 grade si 0 minus 15 grade si 2 min
0 5 min
0 5,5 Nd
1 18 ore
1 Depinde de capacitate
Un topor la prova 0 Un topor la seful de barca
3 litri de fiecare 1 3,5 litri de persoana
4 rachete parasut 0 4 rachete parasuta, 6 facle de mana si 2 semnale fumigene portocalii
1 In functie de capacitatea barcii
Minim 15% din nu 0 Minim 20% din numarul autorizat de persoane
La prova in fiecare 1 La pupa navei, pe fiecare bord
0 Patru
Explicatii privind 0 Notiuni de stabilitate si asieta pentru nava avariata
Numele navei si in 0 Numele navei si portul de inregistrare
Instalatie de pulv 1 Instalatie de stins incendiu cu Haloni
Orice fel de barc 0 Orice barca de viteza rigida ce poate transporta de urgenta o persoana ranita
In totalitate, mai 1 Numai echipamentul de interventie
Cu caracter perma 1 Cu caracter temporar
0 30 luni
Comunicari prin t 0 Comunicatii de siguranta intre doua nave efectuate din locul din care se conduce in mod norma
Ascultarea perm 0 Ascultarea radio neintrerupta decat pentru intervale scurte cand capacitatea de receptie a navei
Avize de furtuna 0 Avize de gheata
Radiotelefonie in 0 Radiotelefonie de inalta frecventa
Cel putin o stati 1 O statie radiotelefonica de coasta si o statie mobila maritima
O statie Radio in 0 O statie radiotelefonica de coasta in medie frecventa cu alertare continua DSC MF
O statie radiotel 0 Un satelit geostationar INMARSAT in care se asigura alertare continua prin satelit
O radiobaliza EPI 0 O radiobaliza EPIRB si un radiotelefon fix cu DSC
Codul IMMS 0 Indicativul de apel, codul IMMS si numarul de telex / satelit
In ambele borduri 0 Prin folosirea echipamentului portabil din orice punct
Comunicatii cu in 0 Receptia si transmiterea apelurilor de pericol din/spre orice statie terestra si Maritima mobila
VHF / CH.70 1 VHF / CH.6
Nava in pericol 0 Apel fals de pericol pe mare
Comunicatii nava-a 0 Comunicatii nava-echipe de salvare
Pescuiesc cu plase 0 Am persoane bolnave la bord
Adunarea echipaju 0 Nava in carantina sanitara
Nava cu capacita 0 Nava gata de a parasi portul
Astept instructiun 0 Cer libera practica
O combinatie de p 0 Pavilioanele "G" si "N" ridicate pe aceeasi verticala "G" sus
0 Prezenta echipajului la bord
Pescuim, nu deran 0 Executam lucrari la elica
Ocoliti-ma sunt e 0 Suntem pregatiti pentru interventie
Incendiu la bord 0 Adunarea echipajului in salon pentru comunicari
Lampa ALDIS 0 Lampile fixe de la crucetele catargelor
Să se îndrepte cu 1 Să ia legătura prin orice mijloace cu nava care a transmis mesajul pentru a afla dacă mesajul i-a
Când consideră că 0 Când este informat că asistenţa nu mai este necesară sau nu a fost chemat în ajutor, acest lucru f
Aşteaptă ordinul 0 Începe căutarea din cel mai convenabil loc ales de aceasta;
Execută căutarea 1 Execută căutarea după schema în zig-zag;
Se îndreaptă dire 1 Începe căutarea pe drumuri paralele, urmând ca la sosirea celorlalte nave, să continue căutarea
Alege una din sch 1 Alege una din schemele de căutare şi indică drumul navelor;
No, there is nothi 0 Put the rudder hard to port to reduce the water flow to the left side of the propeller
She will most like 0 She will stop on 1,5 times the ship's length
She will most like 0 She will most likely go straight astern
5 ship lengths 0 The stopping distance is the same for all initial speeds
Do a zig zag man 0 Use the rudder hard over both sides while reducing engine power, so-called "high frequency rud
It will maintain 0 When you apply the rudder, she will continue to turn when rudder is put amidships.
When you put rudd 0 It will maintain course no matter how much rudder you apply.
NO. 3,2,1 and 4 0 NO. 1,2,3 and 4
Just in forepart of 0 Just in forepart of the rudder square (figure 3).
A ship with a short 0 A ship with a short, wide hull.
A ship with a long, 0 A ship with a lenght to beam ratio less than 5.5
Yes, a ship usuall 0 No, it is usually best to have no trim at all.
It is the way a sh 0 It is the way a ship continues to turn when the helm is put amidship.
Do a 360 degrees 0 Do a 540 degrees turning circle.
It should be abou 0 It should be about 55%.
No, we will mainta 0 No, the lift force is not effected by the propeller.
Give half astern as 0 Give a kick ahead.
As in example 4 0 As in example 2
No, the rudder is 0 Yes, the rudder is most effective at max angle
0 About 10%
Made fast forward 0 Made fast in a line at the bow (figure 1)
Full power on the 0 Full power on the forward tug, reduce on the aft tug while checking the gyro
Full power on the 0 Equal power on both tugs
Full power on the 0 Full power on the aft tug, reduce on the forward tug
Sinkage is the ex 0 Sinkage is the change in draft a vessel obtains when moving through the water
No, the turning di 0 Yes, the turning diameter will increase if I reduce speed
Yes, it will be a 0 The diameter will be the same whatever initial speed we have when starting the turn
No, the turning di 0 Yes, the turning diameter will be the same for all dephts
The stern of the 0 The tugmaster may loose control and ram your bow with possible damage to your ship
0 High block coefficient vessel
Vessel with a ve 0 Supply and anchorhandling vessel.Fireboat etc.
0 Vessels Agent in Port
No duty when Pil 0 Follow the Master`s order
To the Chief Offic 0 To the master according to his instructions
By putting the eye 0 By keeping the rope on the warping drum of adeck winch, fig.3
0 During anchoring or tie-up operations only
Mooring boats are 0 Mooring boats are required only for loaded tankers of more than 100 000dwt
If vessels have th 0 All vessels must provide their own projector
The Bosum 0 The Sen. Off .Deck only
0 15 mtrs
Polyester rope 0 Uncovered manila rope
At intervals not 0 At intervals not exceeding 15 steps
At the deck level 0 It does not matter where they are secured
It is necessary to 0 It is not necessary to have any backup ladder ready
When entering or 0 When going through the Gaillard cut only
When his qualifie 0 When entering or leaving a lock, passing through Gaillard cut, berthing&unberthing, anchoring
When the chief en 0 Not necessary to be in the engine room if the unmanned engine room status is practised and
0 When approaching or passing locks and Gaillard cut
0 The master
Before leaving th 0 Before leaving the port
0 Raise the boom, lower the load
Raise the load 0 All ok!
None of the gantr 0 Crane No.1
Every 2 1/2 year 0 Every 5th year
0 29,5m
Between sunset a 0 Whenever the gangway is rigged
Behind the point o 0 Between the "point of break" and the "fairlead"
Boiler suit, worki 0 Safety goggles
Polypropylene 0 Nylon
1) 5tons 2) 5tons 0 1)10tons 2) 5tons
Starboard side 0 Port side
Any of them 0 Large
0 7 tons
Let the seafarers 0 Leave the ship
O miscare de "tra 0 O miscare a giratiei vantu;lui cu viteze din ce in ce mai mari pe masura ce se apropie spre ochiu
In partea stanga 1 In SE fata de traiectorie
In partea stanga 0 In spatele directiei de deplasare a depresiunii
Partea din stanga 0 Centrul ciclonului
Semicercul pericu 1 Centrul ciclonului
Stand cu fata in v 0 Stand cu fata in directia de deplasare a depresiunii tropicale
Dupa ce ciclonul s 0 In cazul curbarii traiectoriei
Cadranul din parte 0 Cadranul in care depresiunea este in crestere
Cand nava tine o " 0 Cand vantul vine din pupa navei
Cand vantul bate 0 Cand vantul gireaza in sens direct
Nava se afla in s 0 Nava se afla pe traiectoria ciclonului sau in imediata apropiere a acestuia si anume in semicerc
Nava se afla in s 0 Nava se afla pe traiectoria ciclonului dar inapoia centrului ciclonului si anume in semicercul sau
Vantul taie izoba 1 Vantul are o directie neregulata
0 - 10 grade 0 7 - 15 grade
Vantul din pupa 0 O alura de capa preventiva, cu vantul din Pv Tb intre 10 - 45 grade
O alura de capa p 1 O alura de capa preventiva, cu vantul din Pv Tb intre 15 - 25 grade
O alura cu vantul 0 O alura cu vantul din Pp Tb
O alura cu vantul 0 O alura cu vantul din Pp Tb
Sa mentinem un d 0 Sa mentinem drumul si viteza
Aparitia pescarusi 0 Variatia anormala a presiunii, aparitia hulei, schimbarea directiei vantului, aparitia norilor Cirrus
Stabilirea adâncimi 0 Stabilirea naturii fundului, dacă elicea este liberă, direcţia cea mai convenabilă pentru ieşire, l
Stoparea maşinii 0 Deplasarea de greutăţi spre prova navei pentru protejarea cârmei şi a elicei
Nu are importanţă, 0 Sub un unghi ascuţit şi mereu în bordul de sub vânt şi curent
1 10 trepte
1 10 m
Se aprind luminil 0 Se iau măsuri de iluminare a bordului de acostare, de primire a pilotului, se pregăteşte scara de
Se instalează un o 0 Se aduce registrul de schelă în zona ambarcării/debarcării pilotului la bord
Efectul cârmei es 0 La apariţia unei diferenţe mari de adâncime, nava va abate brusc cu prova spre adâncimea ma
Nava formează valu 1 Nava formează valuri mari numai la pupa, care vor reduce înaintarea, proporţional cu viteza na
Să circule cu viteză sporită,
0 Să circule
pentru pe
a nu
centrul
incomoda
şenalului
celelalte
pentru
nave 
a evita eşuarea
Să se intre în sc 0 Să se navige cu viteză cât mai mare, pentru a parcurge cât mai repede zona respectivă, evitând
Se va circula cu viteză0suficient
Se utilizează
de mare
hărţi
pentru
la scară
a degaja
mare/planuri,
cât mai repede
iar trasarea
zonadrumului
respectivă
se de
face
navigaţie 
ţinând cont de giraţia navei 
Verificarea instala 0 Analiza posibilităţilor de utilizare a mijloacelor colective de salvare în situaţii neprevăzute
Analiza forţa de i 1 Asigura un bord liber minim necesar, pentru a reduce astfel suprafaţa velică
Se măreşte viteza 1 Se măreşte viteza pe cât posibil, schimbarea de drum făcându-se cu cârma banda, pentru evitare
Se măreşte viteza 0 Se măreşte viteza pe cât posibil, pentru a trece cât mai repede prin poziţia cu valul din travers,
L < λ, nava urcă 0 L = λ, nava se poate afla când cu prova şi pupa pe câte un val, când cu centrul pe coama valul
Navigaţia se desfă 1 Traversarea schemelor de separare a traficului se va face sub un unghi cât mai ascuţit, pentru a
Creşterea uniform 0 Deteriorarea calităţii mărfurilor din magazii
Determinarea peric 1 Transmiterea mesajelor de ajutor de la caz la caz şi pregătirea echipajului pentru abandonarea
Stoparea maşinii ş 0 Manevrarea navei pentru ca gaura de apă să fie menţinută sub vânt şi valuri, redresarea navei pri
Orientarea navei c 0 Transmiterea mesajului de ajutor de la caz la caz şi pregătirea echipajului pentru abandonarea
Se va înainta cu 0 Înainte de contactul cu gheaţa se va stopa de fiecare dată maşina, astfel ca impactul cu gheaţa
Drumurile recoma 0 Drumurile probabile de derivă a gheţurilor din zona supravegheată
Lungimea lantului 0 Natura fundului
Cand masina este 0 Cu circa 200 - 250 m inainte de atingerea fundului
0 Nisipos
Doua bule negre 0 Un bicon
Trei lumini rosii p 0 Doua lumini rosii, una la prova si alta la pupa
Cu coeficient mic 0 Cu coeficient mediu de frecare
1 Micsorat
0 Micsorat
Sa creasca la pup 1 Sa creasca foarte mult la prova si sa se mentina la pupa
P = 12 ΔT*t 0 P = ΔT*S
0 Nu, pentru ca pericliteaza stabilitatea navei
Sa mentina direct 0 Sa execute manevra de tractionare cu storturi repetate
De la centrul nave 0 Pe mai multe perechi de babale intarite special pentru remorcaj
La o distanta suf 1 La circa 25 - 50 metri
Toata masina ina 0 Toata masina inapoi, carma banda stanga
Natura fundului 0 Cantitatea de marfa la bord
0,15 - 0,17 tone l 0 0,11 - 0,12 tone la fiecare unitate de putere
Cu o viteza sufici 1 Cu nava stopata
Salvarea marfii 0 Prevenirea poluarii
Atingerea repetat 0 O scurta intarziere a navei cauzata de atingerea fundului
Comunicatii nava-a 0 Comunicatii nava-echipe de salvare
Pescuiesc cu plase 0 Am persoane bolnave la bord
Adunarea echipaju 0 Nava in carantina sanitara
Nava cu capacita 0 Nava gata de a parasi portul
Astept instructiun 0 Cer libera practica
O combinatie de p 0 Pavilioanele "G" si "N" ridicate pe aceeasi verticala "G" sus
0 Prezenta echipajului la bord
Pescuim, nu deran 0 Executam lucrari la elica
Ocoliti-ma sunt e 0 Suntem pregatiti pentru interventie
Incendiu la bord 0 Adunarea echipajului in salon pentru comunicari
Lampa ALDIS 0 Lampile fixe de la crucetele catargelor
Lungimea de undă 1 Lungimea valului;
R= R1- Re+ Ra; 0 R= R1+ Re- Ra;
Cât mai mică, cu 1 În funcţie de starea vremii, perioada valului şi tonajul navei remorcate;
S-a folosit o par 0 În calculul rezistenţei la rupere nu s-a ţinut cont de diametrul parâmei şi de lungimea remorcii;
Pe acelaşi drum c 0 Pe un drum paralel cu nava remorcată la o distanţă de 20- 30 m, prin bordul din vânt;
În siaj la ureche ş 0 În siaj, cuplat, la ureche, prin împingere, la edec şi mixt;
De pilot, în funcţ 0 De comandantul navei prin pilot, în funcţie de condiţiile meteo şi de mărimea navei;
Nu trebuie să fie 1 Se fac astfel încât remorca să aibă aceeaşi tensiune ca şi pe drum;
Calculul rezistenţe 0 Calculul rezistenţei navei remorcate (RNR) şi a tensiunii totale la care este supusă remorca;
Dacă remorcherul t 1 Mărirea vitezei pe timpul marşului se va realiza din nod în nod;
Nu se va recurge l 0 Schimbările de drum vor fi pe cât posibil limitate;
Williamson Turn 0 Direct Turn
Evinrude Turn 0 Williamson Turn
Evinrude Turn 0 Direct Turn
Landing here is h 0 In general: Positive (Specifically: Rocket line is held, tail block is made fast, haul away, etc)
Require medical 0 The aircraft is directing a vessel towards an aircraft or vessel in distress
The aircraft is dir 0 Landing here is highly dangerous
The aircraft has to 0 The aircraft wishes to inform or instruct survivors
243,1MHz and/or 0 121,5 MHz and/or 123,1 MHz (civil aviation)
Flight Cross 0 Coordinated Crab
Cross System 0 Circle System
0 S-Point
Every 36 months 0 Every 12 months
A unit for inflating 0 A unit which automatically releases the liferaft/lifeboat at a depth of approx 4 metres
10 seconds 0 15 seconds
3 pcs (1 aft and 0 4 pcs (1 fwd, 1 aft and one on each bridgewing)
Evinrude Turn 0 Williamson Turn
Williamson Turn 0 Scharnow Turn
Evinrude Turn 0 Scharnow Turn
2 Blue star rocket 0 3 Yellow star rockets
Single System 0 Lonely System
Aft of the forecas 0 All forward on the forecastle and secured with the use of hydrostatic release device
XXX (Telegraphy 0 FFF(Telegraphy)/RESCUE-RESCUE (Telephony)
0 14
0 IAMSAR
0 A
World wide telec 0 A NATO reporting system in case of joining a war-convoy
0 Blue
Your own cargo 0 Your destination
0 K
0 Orange
0 F
0 Green
Associated Press 0 Coast Earth Station or RCC
6 short blasts rep 0 5 short blasts repeatedly
An area of limite 0 An area of defined dimensions within which search and rescue services are provided
Seelonce distress 0 Seelonce pan
0 121.5Khz
0 500KHz
1st February 199 0 1st February 1999
Mayday (3 times) 0 Securite (3 times)
Mayday (3 times) 0 Pan Pan (3 times)
0 2182KHz
Seelonce Securit 0 Seelonce Distress
Your own cargo 0 Your destination
Channel 16 only 0 Channels 13 and 16
0 There is no requirement to carry them
You are running i 1 I am in distress and need immediate assistance
Use main channel 0 Serious emergency-all vessels to stop or divert according to instructions
You are running i 0 I am in distress and need immediate assistance
A vessel requirin 0 I require assistance
0 Ch.12
0 Ch.70
For 3 minutes sta 0 For 6 minutes starting on the hour and half hour
Two minutes 0 Three minutes
Keep clear I have 0 I require medical assistance
Relay the messag 0 Wait three minutes and if no acknowledgement is heard from a coast station you should relay th
I require medical 0 I require a tug
0 L2330
Letter H plus two 0 Letter D plus two other letters
Morse signal ED 0 Morse signal AR
Polar region 0 Within the radiotelephone coverage of at least one VHF coastal station in which continuos DSC
Within MF range 0 Polar region
Every lifebuoy sha 0 Every lifebuoy shall, if being fitted with light or smoke signal, have a weight of not less than 4 ki
Go to your fire st 0 Report on the bridge (deck crew) or engine room (engine crew) for further orders
Davit-launched sur 0 Muster and embarcation stations shall be readily accesible from accomodation and work areas
As near the water 0 In a state of continous readiness so that two crewmembers can prepare for embarcation and lau
Lifeboats shall b 0 Liferafts shall be so stowed as to permit manual release from their securing arrangements
Rescue boats shall 0 Rescue boats shall be stowed attached to launching appliances
Embarcation and l 0 Launching shall be possible at ship`s headway speed up to 5 knots in calm weather
Every second we 0 Once a month
75% of the comple 0 100% of the complement if it can be readily launched on either side of the ship. If it cannot be
50% of the ships 0 125% of the ships complement on each side
With the wind fin 0 As instructed by the helicopter pilot
Turned every 2 y 0 Turned every 30 months and needs only to be renewed if the wire is in poor condition
0 Every four months
Wait for it to brea 0 Cut it with the safety knife stowed on the exterior of the canopy close to the painter attachment
0 3
0 Doua
0 6
0 Nil
0 12
0 6
0 Nil
They are not requ 0 10 in each lifeboat
0 3
No fixed number a 0 The number of persons should be clearly stated on the outside of the boats bow
1/2 litre immediate 0 Nothing for the first 48 hours, then 1/4 litre per day (more in the tropics)
0 2 litre
0 2 litre
Standby for a rock 0 It is OK to land here
Landing here is hi 0 This is the best place to land
Inflate it on deck 0 Take the top off the container to enable raft to inflate once in the water. If all clear, throw raft ov
Secure to the part 0 It should not be secured in any way
Not less than 200 0 None-only barley sugar sweets supplied
Not less than 500 0 Not less than 20000kj
4 knots for 48 ho 0 10 knots for 24 hours
Two on each side 0 2 pieces for ships of 500 GRT and upwards and all passager ships
One per lifeboat 0 3 sets for ships of 500 GRT and upwards and all passager ships
Channels 16&12 0 Channels 6,12&16
Secure it to a str 0 Touch the wire with bare hands
Cut the weak link 0 Just prior to reaching the water, the lanyard should be pulled. This sets the hook which will aut
None providing th 0 Two
Thermal protective 0 Help insulation, in addition to the thermal protective aids (10% of complement, minimum 2)
Use sea water 0 Mix sea water with 50% fresh water
Start paddling in 0 Join up with any other survival craft and stream the sea anchor
On ships built afte 0 A whistle and a light
0 20 minutes
Please remain whe 0 Please call me on VHF 16 as you are not answering my calls
Four long blasts 0 The "Abandon ship" signal is not specified, only the general emergency alarm signal is stated
0 5% extra
0 At least every six months
This is only requi 0 Monthly
Survival crafts a 0 Lifeboat engines to be run for at least 3 minutes every week
2188 kHz/VHF ch 0 2182 kHz and VHF channel 16
Passenger ships c 0 Cargo ships of 300-1600 tons gross
A period of 5 minu 0 8 hours a day
To launch the boa 0 Training in lifeboat handling
Determinarea pozit 1 Determinarea teoretica a pozitiei supravietuitorilor sau ambarcatiunilor de salvare
lansare automata 0 inlaturarea dispozitivului de siguranta si aruncarea plutei la apa
Un costum de prot 1 Un costum imblanit
Barca de salvare 0 Salupa de croaziera a navei
O banda vopsita i 0 O vopsea luminiscenta
O pluta de salvar 0 O barca de urgenta
Un costum confect 0 Orice mijloc de protectie contra frigului
0 Unul fix si doua mobile
1 Trei
0 Unu
Pe puntea mijloace 0 In comanda de navigatie
0 406 MHz sau 406/121,5 MHz
La puntea mijloac 0 Pe puntea de comanda afara in bordul Bd
Adunarea pasageril 1 Comunicatii intre compartimentele navei
12 rachete parasu 1 6 rachete parasuta albe si 6 rachete parasuta rosii
Pe suporturi fixe 0 In locuri adapostite de valuri
1 75%
Numele navei si 0 Numele navei si portul de inmatriculare
Egal cu numarul 0 Egal cu numarul de persoane plus un numar suficient pentru personalul de cart si pentru folosire
Se umfla total 0 Se umfla 50% din compartimente
La puntea barcilo 0 Pe comanda de navigatie
In incaperile de f 0 Pe puntea barcilor
De o sursa indep 0 De un generator amplasat in apropiere
Linii rosii contin 0 Sageti din materiale reflectorizante
In magazii apropi 0 Pe puntea de comanda in lazi etanse pentru a putea fi usor verificat si ambarcat in caz de urge
Usor, rapid, auto 0 Manual si automat
0 4 metri
1 1 minut
De 2 ori pe luna 0 Lunar
Jurnalul de bord, 0 Jurnalul de bord, Jurnalul de roluri si antrenamente echipaj
Sa execute sarci 0 Sa sara de la 4,5 m si sa inoate pe distanta scurta
Minus 30 grade C 0 Minus 25 grade C la plus 25 grade C
0 Stocare
1 5 min
0 20 m
0 6m
1 3,5 Nd
0 165 Kg
1 La 18 luni
4 rachete parasut 0 2 rachete parasuta, 4 facle de mana, un semnal fumigen plutitor
0 2800 Kcal
0 2,5 litri
Pentru 15% din nu 0 Pentru 10% din numarul de persoane pe care pluta este autorizata a le prelua
0 3,5 m
50% din compart 1 25% din compartimente
0 4,5 Nd
0 3m
Podele de lemn 0 Gratare de lemn
Cu aprindere prin 1 Cu aburi
minus 15 grade si 0 minus 15 grade si 2 min
0 5 min
0 5,5 Nd
1 18 ore
1 Depinde de capacitate
Un topor la prova 0 Un topor la seful de barca
3 litri de fiecare 1 3,5 litri de persoana
4 rachete parasut 0 4 rachete parasuta, 6 facle de mana si 2 semnale fumigene portocalii
1 In functie de capacitatea barcii
Minim 15% din nu 0 Minim 20% din numarul autorizat de persoane
La prova in fiecare 1 La pupa navei, pe fiecare bord
0 Patru
Explicatii privind 0 Notiuni de stabilitate si asieta pentru nava avariata
Numele navei si in 0 Numele navei si portul de inregistrare
Instalatie de pulv 1 Instalatie de stins incendiu cu Haloni
Orice fel de barc 0 Orice barca de viteza rigida ce poate transporta de urgenta o persoana ranita
In totalitate, mai 1 Numai echipamentul de interventie
Cu caracter perma 1 Cu caracter temporar
0 30 luni
Comunicari prin t 0 Comunicatii de siguranta intre doua nave efectuate din locul din care se conduce in mod norma
Ascultarea perm 0 Ascultarea radio neintrerupta decat pentru intervale scurte cand capacitatea de receptie a navei
Avize de furtuna 0 Avize de gheata
Radiotelefonie in 0 Radiotelefonie de inalta frecventa
Cel putin o stati 1 O statie radiotelefonica de coasta si o statie mobila maritima
O statie Radio in 0 O statie radiotelefonica de coasta in medie frecventa cu alertare continua DSC MF
O statie radiotel 0 Un satelit geostationar INMARSAT in care se asigura alertare continua prin satelit
O radiobaliza EPI 0 O radiobaliza EPIRB si un radiotelefon fix cu DSC
Codul IMMS 0 Indicativul de apel, codul IMMS si numarul de telex / satelit
In ambele borduri 0 Prin folosirea echipamentului portabil din orice punct
Comunicatii cu in 0 Receptia si transmiterea apelurilor de pericol din/spre orice statie terestra si Maritima mobila
VHF / CH.70 1 VHF / CH.6
Nava in pericol 0 Apel fals de pericol pe mare
Coordonatele navei 0 Poziţia navei, coordonatele sale, ruta cea mai apropiată de navigaţie a bărcilor de salvare, numă
De către ofiţerul d 0 Atunci când există riscul scufundării navei;
Pushing, not made 0 Pulling, made fast in the vessel
Make the tug fast 0 Make the tug fast on port shoulder to pull
Pushing on vessel 0 Make fast on ship's flat side to keep the vessel in position when unmooring and pull vessel out
Make fast forward 0 Make fast on the vessel's shoulder to push and pull
Fast FWD and AFT 0 Pushing on ship's flat side not made fast to be able to move in best position if needed
0 8 shackles
Two black balls 0 Diamond shape
No need to do an 0 Stop the towing
Wire made fast in 0 Wire made fast in vessel's leeward side
0 100 metres
0 Doubled
Remain at 50 ton 0 25 tons
Wire takes 55 % o 0 By the wire and rope equally
A will take 1/2 of 0 A will take 1/4 of the extra load. B will take the 3/4 of the extra load
0 61 Tons
No change in stre 0 An increase in strength of 20 %
A reduction in st 0 A reduction in strength of 1% to 5%.
0 To be sufficient
0 No. 3
As with no. 1 0 As with no. 3
Give hard starboa 0 Let go starboard anchor 1 - 1,5 shackles
The bows of the s 0 This does not apply to your vessel
The bow of your sh 0 Your ship will not be affected in this situation
Put the engine to 0 Increase the speed to 8 knots
There is nothing s 0 The bow may be sucked against, and the stern may be pushed away from the other ship as yo
The bow will be s 0 The stern will be pushed away from the bank
Do nothing as the 0 Put your engine full astern to stop your ship
The speed of your 0 Decrease in draft of your ship
Do a zig-zag man 0 Decrease the speed as much as practicable
Decreased velocit 0 Increased effect of gravity due to closeness of the sea-bed
About 1 ship-leng 0 Longer
The turning diamet 0 To port less, to starboard more space
The RPM will drop 0 Slower
The heading will n 0 The heading will change only slightly
She will continue 0 She will turn to starboard and the speed will slowly drop
The ship will go s 0 The stern will "back" into the wind
She will drift to 0 She will sheer slowly to port
Go to bed and wai 0 Use the opportunity to plot direction and rate of drift for later use
Loaded or ballast 0 In ballast condition the drift will be more to the east
We can apply the 0 We can trim the ship by stern as much as possible. This will most likely change the direction and
To save fuel for t 0 To know how far you can drift in a given period of time
Call your company 0 As soon as possible determine how the ship is drifting to establish if there is any danger
Point of radius 0 Pivot point
Near the stern of 0 Outside of the center line
At about 1/6 of th 0 At about 1/6 of the ship's length from the bow
At the center of g 0 Somewhere aft of the center of gravity, but it is impossible to pin-point the exact location
Same position as 0 The "pivot point" will move to the stern
The point on the 0 The point on the ship where the sideways motion forward is at maximum
At the center of g 0 Outside the ship itself
0 No change
It will differ only s 0 It will be much shorter
No, there is nothi 0 Put the rudder hard to port to reduce the water flow to the left side of the propeller
5 ship lengths 0 The stopping distance is the same for all initial speeds
Do a zig zag man 0 Use the rudder hard over both sides while reducing engine power, so-called "high frequency rud
Maintain normal 0 About 10 knots, slow down 15 minutes before entering.
When Under Keel 0 When Under Keel Clearance is 50% or less.
Yes, a ship usuall 0 No, it is usually best to have no trim at all.
Do a 360 degrees 0 Do a 540 degrees turning circle.
About 30 %. 0 About 50 %.
No, we will mainta 0 No, the lift force is not effected by the propeller.
As in example 4 0 As in example 2
Yes, it is necessa 0 Yes, VLCC's steer poorly on low speed in shallow water.
Yes, it will give th 0 No, the ship will go straight astern
No, the rudder is 0 Yes, the rudder is most effective at max angle
0 About 10%
It is best to stop 0 A tug may be connected at any convenient speed
No the rudder mus 0 Yes, by putting the rudder hard to port the ship will go to port, even if the propeller is going aste
Made fast forward 0 Made fast in a line at the bow (figure 1)
No, when the speed 0 Yes, the bollard is the same at any speed
Full power on the 0 Full power on the forward tug, reduce on the aft tug while checking the gyro
Full power on the 0 Equal power on both tugs
Full power on the 0 Full power on the aft tug, reduce on the forward tug
Sinkage is the ex 0 Sinkage is the change in draft a vessel obtains when moving through the water
Yes, it will be a 0 The diameter will be the same whatever initial speed we have when starting the turn
No, the turning di 0 Yes, the turning diameter will be the same for all dephts
Rudder hard to stb 0 Rudder hard to port, full astern. After you gain some sternway, rudder hard to starboard and ful
A large vessel ov 0 A large vessel overtaking a small vessel with little difference in speed between the two vessels
The vessel has a t 0 The vessel has a tendency to turn to port (right turning propeller)
One Smith type br 0 Two tongue-type/hinged bowstoppers with separate closed fairleads. Capacity 200 tons
With the smaller v 0 With the larger vessel stopped and drifting in the water, fig.4
0 20grd.
The manoeuvring v 0 It dosent matter which side is presented
About 50% 0 About 80%
There are restric 0 There are no restrictions. Transit at masters discretion
Pilotage is not co 0 Pilotage is compulsory and accept full responsibility for any damage caused
0 During anchoring or tie-up operations only
Mooring boats are 0 Mooring boats are required only for loaded tankers of more than 100 000dwt
If vessels have th 0 All vessels must provide their own projector
Tankers and milita 0 Restrictions regarding length and breadth exists. Draft restrictions vary with seasonal changes
A reduced crew is 0 Sufficiently manned in officers and crew to permit safe handling of vessel
When entering or 0 When going through the Gaillard cut only
When his qualifie 0 When entering or leaving a lock, passing through Gaillard cut, berthing&unberthing, anchoring
When the chief en 0 Not necessary to be in the engine room if the unmanned engine room status is practised and
0 When approaching or passing locks and Gaillard cut
When anchoring i 0 When a Panama Canal pilot is onboard
He will be respon 0 He shall have control of the navigation and movement of the vessel
0 The master
Before leaving th 0 Before leaving the port
0 Raise the boom, lower the load
None of the gantr 0 Crane No.1
0 29,5m
Behind the point o 0 Between the "point of break" and the "fairlead"
Polypropylene 0 Nylon
Any of them 0 Large
0 7 tons
By oral instructio 0 By folder distributed to each crewmember
0 3 minutes
The method of don 0 The method of donning thermal protective aids
Instructions may c 0 Training in use of lifesaving appliances shall be given as soon as possible, but not later than tw
Let the seafarers 0 Leave the ship
ploilor abundente 0 ninsorii abundente;
incercarea de a s 1 cand nava este incarcata prea mult, iar pentru descarcare acest lucru ar fi mai convenabil;
pazei de coasta, a 1 numai companiei;
se informeaza com 0 se informeaza comandantul, se reduce turatia la motorul principal, se pregatesc guvernarea de a
se anunta comandan 1 se anunta comandantul, se constata pierderile suferite, se anunta autoritatea portuara cea ma
se anunta comandan 0 se anunta comandantul navei, acesta anunta autoritatea portuara, se actioneaza imediat pentru r
se micsoreaza; 1 ramane constant.
0 imediat spre pupa de centrul de greutate;
0 1, 2, 3;
de urmarit daca ch 0 de urmarit ca pescajele la extremitatile prova si pupa sa fie egale;
nava are viteza e 0 nava are viteza dubla fata de viteza de propagare a valului;
0 micsorarea vitezei si deriva de vant.
0 deriva de vant.
0 numai micşorarea vitezei;
Lungimea de undă 1 Lungimea valului;
R= R1- Re+ Ra; 0 R= R1+ Re- Ra;
Cât mai mică, cu 1 În funcţie de starea vremii, perioada valului şi tonajul navei remorcate;
S-a folosit o par 0 În calculul rezistenţei la rupere nu s-a ţinut cont de diametrul parâmei şi de lungimea remorcii;
Pe acelaşi drum c 0 Pe un drum paralel cu nava remorcată la o distanţă de 20- 30 m, prin bordul din vânt;
În siaj la ureche ş 0 În siaj, cuplat, la ureche, prin împingere, la edec şi mixt;
De pilot, în funcţ 0 De comandantul navei prin pilot, în funcţie de condiţiile meteo şi de mărimea navei;
Nu trebuie să fie 1 Se fac astfel încât remorca să aibă aceeaşi tensiune ca şi pe drum;
Calculul rezistenţe 0 Calculul rezistenţei navei remorcate (RNR) şi a tensiunii totale la care este supusă remorca;
Dacă remorcherul t 1 Mărirea vitezei pe timpul marşului se va realiza din nod în nod;
Nu se va recurge l 0 Schimbările de drum vor fi pe cât posibil limitate;
Legarea remorcii s 0 Parâma de remorcaj nu se foloseşte în alte scopuri;
Se va stopa maşin 0 Se măreşte viteza punându-se şi cârma în bordul întoarcerii;
Se va stopa maşin 1 Se măreşte viteza punându-se şi cârma în bordul întoarcerii;
Prinderea gaşelor 0 Prinderea gaşelor de remorcaj de cârligele remorcherelor, luarea unei distanţe convenabile de
Din inerţie, cu pu 0 Din inerţie, cu maşina stopată, astfel ca omul să fie lăsat sub vântul navei
Se execută o înt 0 Se pune cârma banda în bordul în care s-a produs evenimentul şi după o întoarcere de 250° fa
Se pune cârma ban 1 Se pune cârma bandă în oricare dintre borduri, necunoscându-se momentul când a căzut omul î
GPS-ul va indica 0 Pentru a ghida permanent deplasarea navei spre locul accidentului, indicând continuu relevment
Se lansează ape 1 Se lansează apelul şi mesajul de securitate SECURITE SECURITE SECURITE
Se pune cârma ban 0 Se pune cârma bandă în bordul în care a căzut omul şi după o întoarcere de 180° faţă de drumu
Poziţia navei pe ti 1 Manevra să fie începută de ofiţerul de cart şi apoi continuată de comandantul navei
1 rosie.
30 secunde; 0 90 secunde.
0 nord-est.
1 10 faruri de aterizare.
0 negru-galben.
0 lumina fixa este combinata cu o intensificare de lumina.
0 culori diferite in sectoare strict delimitate.
0 doua conuri negre unite la varf;
0 galben-negru-galben;
0 tribord-rosu, babord-verde.
0 negru-galben.
0 marcajele laterale;
0 doua conuri negre unite la varf;
0 un cilindru verde;
1 un cilindru verde;
0 o sfera de culoare rosie;
0 limitele laterale ale unei serii de pericole de navigatie;
0 galbena.
1 galbena.
0 rosie;
1 rosie;
1 rosie;
1 galbena.
0 alba.
0 alba.
0 alba.
sclipiri rapide; 1 12 sclipiri rapide.
3 sclipiri rapide; 1 12 sclipiri rapide.
6 sclipiri rapide; 0 6 sclipiri rapide plus o sclipire lunga.
9 sclipiri rapide; 1 12 sclipiri rapide.
3 sclipiri rapide; 0 4 sclipiri rapide.
2 sclipiri rapide; 0 3 sclipiri rapide.
3 sclipiri rapide; 0 litera A in Codul Morse.
limitele laterale a 0 limitele laterale ale şenalului navigabil;
in sensul de la la 1 in sens direct in bazinul portuar;
7 balize laterale d 0 8 balize laterale de tribord;
in portul de lucru; 0 pe una din danele de minereu;
marcaj lateral de t 1 marcaj de culoare galbena;
in ordine crescato 1 in sens retrograd;
un grup de 4 marc 0 un grup de 5 marcaje cardinale;
un marcaj cardinal 0 un marcaj cardinal de nordt, un marcaj cardinal de vest, un marcaj cardinal de sud;
8 marcaje laterale 0 6 marcaje laterale de tribord si 6 marcaje laterale de babord;
geamandura de re 0 geamandura rosie cu numarul 10;
un marcaj special 0 zona militara;
1 intre aceste lumini;
4 marcaje cardina 0 3 marcaje cardinale de est;
un marcaj cardina 1 un marcaj piturat in doua culori;
3 marcaje de peric 0 1 marcaj de pericol izolat;
2 marcaje special 0 1 marcaj special;
5 marcaje de tribo 0 6 marcaje de tribord;
marcajul de tribor 1 marcajul cu numarul 5;
marcajul de babor 1 marcajul cu numarul 2;
la 50 m fata de ca 0 la 500 m fata de capul digului de larg, in continuarea acestuia;
un marcaj de bifur 0 un marcaj de ape sigure;
vantul, valurile, c 0 vantul, valurile, curentii, adancimea apei, limitarea mediului inconjurator, gheturi.
carma, elicea, de 0 carma, elicea, viteza navei, dimensiunile navei.
nescufundabilitatea 1 stabilitatea, flotabilitatea, manevrabilitatea, nescufundabilitatea.
manevrabilitatea, s 0 manevrabilitatea, viteza, inertia, alura, comportarea fata de vant, oscilatiile navei.
parama de etrava- 0 springul prova-inapoi; parama prova-inainte; parama pupa-inapoi.
parama de etambou 1 springul prova-inapoi; parama prova-inainte; parama pupa-inainte.
deplaseaza nava i 0 apropie prova de cheu, departeaza pupa.
apropie prova de 1 deplaseaza nava spre inapoi, apropie pupa de cheu, departeaza prova.
deplaseaza nava s 1 deplaseaza nava spre inapoi, apropie pupa de cheu, departeaza prova.
deplaseaza nava i 0 deplaseaza nava in ax spre pupa, apropie pupa de cheu, departeaza prova.
apropie pupa de 1 deplaseaza nava spre inapoi, apropie pupa de cheu, departeaza prova.
deplaseaza nava s 0 deplaseaza nava spre inainte, apropie pupa de cheu, departeaza prova.
deplaseaza nava s 0 deplaseaza nava spre inainte/inapoi, departeaza prova/pupa de cheu.
acostarea cu bord 1 acostarea cu bordul, plecarea cu prova inainte pe springul prova.
acostarea cu bord 0 acostarea cu bordul, plecarea cu prova inainte pe springul pupa.
acostarea cu bord 0 acostarea cu bordul, plecarea cu prova inainte pe springul pupa.
apropierea navei 0 apropierea navei de cheu fara deplasare spre inainte/inapoi.
apropierea navei 0 apropierea navei de cheu fara deplasare spre inainte/inapoi.
prova gireaza la 0 deplasare rectininie inainte.
prova gireaza la 1 deplasare rectininie inainte.
prova gireaza la 0 deplasare rectininie inainte.
prova gireaza la 0 deplasare rectininie inapoi.
prova gireaza la 0 deplasare rectininie inapoi.
prova gireaza la 1 deplasare rectininie inapoi.
prova gireaza la 0 elicea nu are efect.
prova gireaza la 1 elicea nu are efect.
prova gireaza la 0 elicea nu are efect.
prova gireaza la 1 elicea nu are efect.
prova gireaza la 0 elicea nu are efect.
prova gireaza la 1 elicea nu are efect.
cheu, platforma, 0 cheu, doc, platforma, debarcader, fluviu, geamandura, alta nava.
sub un unghi cat 0 sub un unghi cat mai mare, folosind efectul carmei si elicei.
sub un unghi cat 1 sub un unghi cat mai mare, folosind efectul carmei si elicei.
funda ancora, foar 0 funda ancora, foarte incet inainte, darea paramei de etambou, foarte incet inainte, stop.
cu sau fara ajutor 0 cu sau fara legaturi prova.
unei nave acostat 0 unei nave acostate cu prova la cheu.
prezenta, pregatir 0 pregatirea legaturilor, apropierea de geamandura, legarea, voltarea, plecarea, largarea.
cu vantul/curentul 0 cu vantul/curentul din travers.
pe distante mari, 0 pe distante mici, cu remorchere, dar fara pilot la bord
mola pupa, carma 1 mola pupa, carma stanga, masina inapoi.
mola pupa, carma 0 mola pupa, carma stanga, masina inapoi.
mola pupa, masina 0 mola pupa, masina babord inapoi, masina tribord inainte.
mola pupa, masina 0 mola pupa, masina babord inapoi, masina tribord inainte.
adancimea apei, lu 1 latimea navei, panta fundului, posibilitatea graparii ancorei, adancimea apei.
cu o ancora, cu d 0 cu o ancora, cu doua ancore, cu trei ancore, cu sase ancore.
carma in bordul a 1 carma zero, se parcurge spatiul L/2, dupa care se da funda ancora.
1 180 grade.
mai nesigura deca 0 la fel de sigura ca si ancorarea cu o singura ancora.
la mars inainte, s 0 la stop si la mars inapoi.
doua ancore; 0 doua ancore si un spring.
mentinerea navei in 1 mentinerea navei in orice pozitie, cu ajutorul unei ancore si un spring.
cu nava stopata, c 0 când nava mai are inerţie către inapoi.
de la pupa, prin ex 1 de la pupa, prin bordul opus ancorarii.
cu o nava ancorat 1 cu o nava in mars.
prin apropiere de 0 prin apropiere de geamandura cu viteza mica si cu vant din travers.
COLREG 72; 1 INCOTERMS.
la fiecare cheie de 1 la fiecare za de lant.
Buletin de pilotaj; 1 Buletin de manevra.
distanta fata de in 0 tipul si felul marfii transportate.
peste 9 metri; 1 sub 9 metri.
de sub vant; 1 nu conteaza bordul.
cu prova-cu masin 0 cu prova/pupa, functie de vant/val/curent.
viteza, inertia si g 1 comportarea navei fata de vant, inertia si viteza.
0 nelimitata.
calitatile manevri 0 viteza de remorcare, vizibilitatea buna la manevra, lungimea remorcii.
stingerea incendiil 1 salvarea pe mare, aprovizionarea navelor, manevra de andocare.
in siaj, la ureche, 1 in siaj, la ureche, la edec, mixt.
alegerea remorche 0 alegerea remorcherului, alegerea remorcii, pregatirea navei remorcate, pregatirea remorcherulu
lungimea convoiul 0 rezistenta la inaintare, coeficientul bloc, dimensiunile navei remorcate.
baterea bandulei 1 aruncarea bandulei catre remorcher.
0 20-30m.
1 20-30m.
SOLAS 60; 0 MARPOL 73/78.
brusc, spre bordu 0 lent, o schimbare considerabila de grade.
lent, progresiv, p 1 numai in momentul cand nava se afla la distanta suficienta de remorcher.
prova, deoarece i 1 pupa, daca nava are propulsor prova.
mai mica, aproxi 1 aceeasi.
dezavantajos, deoa 0 avantajos, deoarece se pot folosi la remorcaj si nave nespecializate.
pentru nave mici, 1 pentru nave mici si mijlocii, in rada porturilor.
european, americ 1 european, american, african.
Remorcile se dau 0 Remorcherul prova se leaga in bord (la prova) si remorcherul pupa la nara de etambou.
Remorcile se dau 1 Remorcherul prova se leaga in bord (la prova) si remorcherul pupa la nara de etambou.
Remorcile se dau 0 Remorcherul prova se leaga in bord (la prova) si remorcherul pupa la nara de etambou.
docuri inundate s 0 docuri uscate si semi-uscate.
coborarea navei de 0 manevra de apropiere a navei de doc.
document folosit l 0 document ce contine date despre doc.
comandantul docu 0 comandantul navei, deoarece este persoana investita cu raspundere prin lege.
Se ridica docul la 1 Se solicita echipa santierului pentru remedieri.
cu inclinare de 5- 0 numai pe asieta dreapta.
diametrala si tran 0 longitudinala si transversala.
No, when the speed 0 No, when the speed exceeds 5 knots the tug will not be of much help.
About 50%. 0 About 10%.
About 20%. 1 About 50%
Give a kick ahead 1 Give slow ahead.
No, the rudder an 0 Yes, the rudder is most effective at maximum angle, because water flow over the rudder is stro
Yes, it will be m 0 Yes, it will be much greater with slow ahead.
Do a 540 degrees 0 Do a standing turn.
The turning diame 0 The turning diameter will increase.
The speed should 0 A tug may be connected at any convenient speed.
A length to beam r 0 A length to beam ratio less than 5.5.
About 30%. 0 About 50%.
The heading will c 0 The heading will not change.
A short, slim hull. 0 A long, wide hull.
Reduce to slow or 1 About 10 knots, slow down 15 minutes before entering.
When your underke 0 When your underkeel clearance is 50% or less.
Stopping distance 1 Stopping distance & turning circle will remain the same.
0 quadrupled.
0 Series 3
no allowance 0 3 cables
Yes, because the e 0 No, because most fibre ropes of the required breaking strain are large and difficult to handle.
Make the tug fast 1 Make the tug fast aft and pull.
Tactical Diameter 0 Advance
At the stern. 0 At about 1/4 of ship's length from the stern.
You will sheer to 0 You will sheer to starboard and gradually lose headway.
The change in spe 0 The change in your underkeel clearance.
The vessel has a t 0 The vessel becomes sluggish in responding to the rudder.
It is the way a sh 1 It is the way a ship continues to turn when the helm is put amidship.
No, the ship will g 0 No, the rudder will have no effect when the ship is making sternway. It should be in amidships
No, a ship will ha 0 Yes, a ship usually steers better if trimmed by the stern.
Full ahead, rudde 0 Rudder hard to port, full astern. After you gain some sternway, rudder hard to starboard and ful
Sinkage is the ch 1 Sinkage is the extra draft a vessel experiences when comparatively heavily loaded both ends.
A supply or ancho 0 A vessel with a high block coefficient.
The vessel's ster 0 The whole vessel is drawn in parallel to the nearest bank.
Put the rudder har 0 Swing the rudder from side to side.
Initially the bows 0 Both vessels will be affected by squat.
A small vessel ove 0 A large vessel overtaking a small vessel with a big difference in speed between the two vessels
A supply or ancho 0 A vessel with a very wide beam compared to length.
Increase the spee 0 Transfer ballast to change the ship's trim.
Squat results in 0 Squat can be a serious problem for deep draft ships.
The stern could 0 The bow could be pushed away from the bank.
When you apply rud 1 When you put rudder amidships, she will quickly return to a straight course.
Make a complete t 0 Do a zigzag manoeuvre.
Near the ship's st 0 Outside of the ship's centre line.
0 8 ship lengths.
When you apply ru 0 When you apply rudder, she will continue to turn for sometime after the rudder is put amidships
To starboard. 1 Forwards.
You will change h 1 You will go straight astern.
At the stern. 0 At about 1/4 of the ship's length from the bow.
Tactical Diameter 0 Stopping Distance
0 Radius of the turn
Centre of Flotatio 0 Transfer Point
one quarter of the 0 amidships
go hard to port un 0 go hard to starboard until you are heading 300° True, then hard to port until you are on 060° Tr
be unaffected 0 be pulled towards the bank by bank suction
To secure the tug 0 To keep the tug at the correct place on the ship's side when pushing
0 C
Deeper draft cause 0 A requirement for ships proceeding up river under low bridges
20 minutes. 0 1 hour.
The port authority 0 The master.
Data Raspuns4 Data Raspuns5 URL Data
0 One tug pushing, one tug pulling 0
1 Make the tug fast on starboard shoulder to pu 0
0 Make fast the forward tug, and the aft tug stan 0
1 Pushing at vessel's flat side where it is needed 0
0 One made fast forward for pulling, one pushing 0
0 3 shackles 0
0 Reduce the towing speed only 0
0 Towing Haw'ser made fast in center lead 0
1 12,5 metres 0
0 Quintipled 0
0 75 tons 0
0 Wire takes 95 % of the extra load. Rope takes 1
0 A will take 3/4 of the extra load. B will take 1/ 0
0 100 Tons 1
0 No change in strength or length 0
0 No reduction in strength 0
0 It is up to the pilot to decide 0
0 I will leave it to the pilot 0
0 I think the speed is too slow 0
1 Increase the speed 0
0 There will be none of the mentioned effects 0
0 Due to suction, the two ships will be sucked to 1
0 Stop the engine before meeting, and apply en 1
1 That the other ship does not increase its spee 0
0 None of the mentioned will happen 0
0 Give starboard rudder in order to balance the f 1
0 Squat is not relevant on your ship 0
1 Increase speed if the ship is not already on ful 0
0 The bow and stern wave make the ship sink lo 0
1 Shorter 0
0 Need more space than normal 1
1 Faster 0
0 Large change at first, then changing slightly 0
0 The wind will not affect your ship whatsoever 0
1 The stern will fall off to starboard 0
0 Your ship will sheer to starboard rather quick 1
1 Call the company immediately 0
0 No, drifting in ballast condition may be quite di 1
1 No, there is nothing I can do about that 0
0 To determine how many hours you have at your 0
1 Relax as there is plenty of time before there i 0
1 Point of turning 0
0 Near the bow 0
1 Amidships 0
1 At 1/6 of the ship's length off the bow 0
0 It will move to the side of the center line 0
0 The point where the sideways motion of the shi 1
1 Aft of amidships 0
0 About 1500m 0
1 It will be the same as full speed 0
0 I can swing the rudder from side to side 0
0 The sea-trial tests may tell me, or else I can do 1
1 Put the engine full astern 0
0 About 6 - 7 knots, slow down 30 minutes befor 0
1 When Under Keel Clearance is 75% or less. 0
0 Yes, the ship usually steer better if trimmed by 1
0 Do a standing turn. 0
0 About 80 %. 1
0 Yes, the lift force will be dramatically reduced. 1
1 As in example 1 0
0 No, it is best to reduce to half ahead for the shi 0
0 Yes, it will give the stern a lift force to starboar 1
0 No, the rudder is most effective at small rudde 0
1 About 50% 0
0 The speed should be more than 7 knots 0
0 Yes, by putting the rudder hard stb.it will shield 1
0 The tug`s bow against my stern, made fast with l 1
0 We will have the best use of the tug when the 0
1 Full power on the aft tug, stop on the forward 0
0 Full power on the forward tug, the stern tug s 0
0 Full power on the forward tug, the stern tug s 0
0 The tug may be sucked into your stern with dang 1
1 Yes, the turning diameter will be smaller if I 0
0 The tug may be turned across your bow with th 1
1 Vessel with a very wide beam compared to len 0
1 Sinkage is the deepest draft a vessel obtains 0
1 Yes, it will be much smaller with slow ahead 0
0 Yes, it will be the same provided the UKC is 0
1 Full ahead, rudder hard to port 0
1 A small vessel overtaking a large vessel with 0
0 The vessel becomes sluggish in responding to 1
0 One tongue-type/hinged bowstopper withcentre 0
0 With both vessels underway, fig.1 1
0 60grd. 0
0 The side presented depends on wind direction 0
0 About 5% 0
0 There are no restrictions. Transit at masters di 0
0 Pilot is only compulsory during anchoring opera 0
0 When the pilot is embarking or disembarking 0
0 Ships can use their own boats if they cannot sa 1
0 Vessels with bulbous bow, LPG-and LNG-vessel 1
1 There are no restrictions, but a pilot is required 0
1 Manning level as per (statutory requirements) 0
0 At all times 1
1 When entering or leaving a lock only 0
0 When requested by the pilot 0
1 Only if the regular engineer is off duty 0
1 When passing through the Gatun Lake 0
1 He is an advisor to the vessel`s master 0
0 The Cristobal or Balboa harbour masters respe 0
1 Before entering open waters 0
1 Raise the load 0
1 Any of the cranes depending on where spares 0
0 22m 1
0 Outside the coloured zone 1
1 Steel wire 0
0 None of the mentioned alternatives 0
0 15 tons 0
0 By alarm instructions in all crew cabins 0
0 Until the signal "risk is over" or the order "aba 0
1 Their muster station 0
0 Onboard training shall be recorded in the ship 0
0 Tight the slack in a rope 0
1 Stabilirea dacă se poate folosi elicea, locul u 0
0 Stopare maşinii şi punerea pe marş înapoi, cu 1
1 Conform indicaţiilor comandantului navei 0
0 Nu are importanţă 0
0 10 trepte 0
1 Se completează documentul pentru plata activită 0
0 Se stabileşte bordul de sub vânt şi curent pent 1
0 Zonele de navigaţie cu adâncimi mici nu sunt c 0
0 Valurile mari formate, ajută înaintarea navei, 0
0 Să navige la cel mult 2 lăţimi de navă, de marg 0
0 Navele care se deplasează de-a lungul că 1
1 Prin mărirea corespunzătoare a vitezei se vo 0
0 Analiza condiţiilor de navigaţie pe vreme rea, 0
0 Umple toate tancurile de apă şi balast, pentru 0
0 Schimbarea de drum se va face cu unghi mare d 0
0 Indiferent de viteza navei, giraţia navei trebui 0
1 Indiferent de raportul dintre L şi λ, tangajul 0
1 Întotdeauna este periculoasă apropierea navei 0
0 Se execută o giraţie completă în bordul în car 0
0 Se pune cârma bandă în bordul în care se pres 0
1 Pentru a indica celui care execută manevra de 0
0 Se lansează apelul şi mesajul de urgenţă P 0
0 Se pune cârma bandă în bordul în care a căzut 0
0 Navigaţia se desfăşoară în direcţia săgeţilor fl 0
0 Dezafectarea compartimentelor inundate, de s 0
0 Închiderea tuturor porţilor etanşe de sub punte 0
1 Manevrarea navei şi pregătirea mijloacelor şi 0
0 Concomitent cu lupta de localizare şi stingere 0
0 Se va reduce mult viteza pentru ca la contactul 1
0 Numărul navelor aflate în trafic prin zona sup 0
0 Lansarea să se execute rapid numai atunci când 0
0 Un sling, un coş, un scaun, o plasă, o vestă d 0
0 Cu pupa în vânt 0
0 Posibilităţile de intervenţie pentru acordarea a 0
0 Dacă nava salvatoare derivează mai încet decât 0
1 Dacă nava salvatoare derivează mai repede dec 0
0 Să se monteze în afara bordului socare, plase d 1
0 Toate trei 1
0 Pe directia deplasarii depresiunii 0
0 Pe directia deplasarii depresiunii 0
1 Semicercul manevrabil 0
0 In urma ciclonului 0
1 Stand cu spatele catre centrul ciclonului 0
1 Cand nava are vantul din pupa 0
0 Cadranul anterior al semicercului periculos 1
0 Cand vantul taie izobarele sub un unghi de 45 0
0 Cand vantul gireaza in sens retrograd 1
0 Nava se afla pe traiectoria ciclonului sau in i 1
1 Nava se afla pe traiectoria ciclonului, dar inai 0
0 Vantul bate aproape paralel cu izobarele 0
1 15 - 20 grade 0
1 O alura de capa preventiva, cu vantul din Pv B 0
0 Vantul din pupa 0
1 O alura cu vantul din Pv Tb 0
0 O alura cu vantul din Pv Tb 0
0 Sa micsoram viteza pentru a lasa ciclonul sa 1
1 Valuri de furtuna, cresterea presiunii, aparitia 0
0 Planul de andocare 1
0 Directorului santierului 0
1 Capitanii celor 2 remorchere 0
0 Cat mai mica 1
1 Pentru montajul jaloanelor de centrare a navei 0
0 Asieta docului sa fie apropiata de cea a navei 1
0 Da, pentru a evita remorcherul din prova 0
0 Ca sa nu se incline nava 0
0 Deschiderile de la opera vie sa fie inchise 1
0 Numai pe mars inapoi 0
0 Ora mareei inalte 1
1 Dupa esuarea navei 0
1 Malos 0
0 Trei bule negre 1
0 Doua lumini rosii pe verticala si luminile de an 1
0 Cel mai apropiat cu coeficient de frecare cat m 1
0 Nu are importanta 0
1 Nu are importanta 0
0 Sa se mentina la prova si sa creasca la pupa 0
0 Toate trei sunt corecte 1
0 Nu pentru ca nava se poate rasturna 0
0 Remorcand nava alternativ intr-un bord si in al 1
1 Folosind o laba de gasca 0
0 La circa 50 - 75 metri 0
0 Alternativ masina inainte si inapoi si carma intr 1
0 Viteza de deplasare a navei 0
1 0,12 - 0,14 tone la fiecare unitate de putere 0
0 Cu viteza mare pentru a preintampina scufund 0
0 Toate trei sunt corecte 1
0 Imobilizarea navei datorita esuarii accidentale 1
0 Evinrude Turn 0
1 Scharnow Turn 0
1 Scharnow Turn 0
0 You are seen-assistance will be given as soon 1
1 The assistance of the vessel is no longer requ 0
0 Require medical assistance 0
1 Please try to contact nearest coastal radio stat 0
1 127,8MHz and/or 349,6MHz 0
1 Patterton 0
0 Triangle System 0
0 Zero-Point 1
1 Every 24 months 0
0 33 minutes 0
1 Scharnow Turn 0
0 Evinrude Turn 0
1 Williamson Turn 0
0 Sector System 1
0 Aft of the forecastle secured with the use of h 0
1 Master has no obligations to assist in towing 0
0 TTT (Telegraphy)/SECURITE (Telephony) 0
0 T 1
1 S 0
0 Yellow 0
0 H 0
0 Orange 1
1 Your own company 0
0 4 long blasts repeatedly 0
1 An area of defined dimension where an internat 0
0 Test transmission should be kept to a minimu 0
0 500Khz 0
0 Victor (3 times) 0
0 Victor (3 times) 0
0 Keep clear of me, I am manoeuvring with diffic 0
1 Port closed 0
0 I am manoeuvring with difficulty. Keep clear o 1
1 A fishing vessel engaged in trawling 0
1 Ch.16 0
0 Five minutes 0
0 I require a tow 0
1 No response is necessary providing the vesse 0
0 You are running into danger 0
1 L2320 0
0 Letter P plus two other letters 0
1 Morse signal EE 0
0 Every three months 0
0 Every month 0
0 At least one lifebouy shall be placed within the 0
1 A sufficient number of lifejackets shall be carr 0
0 Every lifebuoy shall be fitted with a grab line 0
0 Once a year 0
0 Checking that passengers and crew are suitabl 1
0 Go to (or remain in) your cabin and await furth 0
0 Use recommended symbols 0
0 Every lifeboat required to carry radio telegrap 0
0 Where necessary, men shall be provided for hol 0
0 In a secure and sheltered position and protect 0
0 Davit-launched liferafts shall be stowed within 0
1 Rescue boats shall be stowed in a state of con 0
0 Means shall be available to prevent any discha 0
0 Rapid recovery shall be possible with the boa 0
0 Every third week 0
0 Every 12 months 1
0 The painter will automatically part by the weak 0
0 150% of the ships complement on each side 0
1 With the wind astern so that the effect of the 0
0 Use a rope ladder close to the raft to climb d 1
0 One for each person on board who is not provi 1
0 Ckecking that lifejackets are correctly donned 0
0 On ship on short international vayages, each l 1
0 It allows the wearer to jump from any height wi 1
0 Nothing for the first 24 hours, then 1/4 litre pe 0
0 1,5 litre 0
0 3 litre 1
0 Disconnect the painter and launch it, checking t 0
0 Not less than 10000kj 1
0 None-only barley sugar sweets supplied 0
0 One on each side of the ship 1
0 Channel 16 and minimum others simplex chan 1
0 Secure it to the deck with a weak link 0
1 One 0
1 The floor of the raft has a second layer which c 0
0 It keeps the boat alongside the embarkation de 1
0 30 minutes 0
0 Your assistance is no longer required 1
1 Six short blasts followed by one long blast 0
1 10% extra 0
1 Weekly 0
0 30 minutes 0
0 International Ocean Safety Organization (IOS 0
0 Every month 0
0 Plan for maintenance and repair 0
1 Everyone who travels with a passenger ship 0
1 International Agreement for Security of Load 0
0 Donning of fire protection clothing 1
0 Release from launching applications 0
1 Schedule for periodic maintenance 0
1 Specify which officers are assigned to ensure t 0
0 Cargo ships below 300 tons gross 1
0 24 hours - VHF channel 16 1
1 To drill all boats 0
1 As much biscuit and canned food as possible 0
1 Be operated in the VHF-band and have the fr 0
0 Localizarea mijloacelor de salvare în derivă 0
1 Înlaturarea dispozitivului de siguranta 0
0 Un costum de scafandru 0
0 O ambarcatiune speciala destinata pescuirii p 0
0 Un material ce reflecta in directia opusa un fas 1
0 O ambarcatiune ce poate sa mentina in viata p 1
0 Un sac sau costum din material impermeabil cu 1
0 SOLAS nu prevede expres 0
0 SOLAS nu prevede expres 0
1 SOLAS nu prevede expres 0
1 121,5 si 406 MHz 0
0 Intr-un loc astfel incat sa poata fi rapid ampla 1
0 Transmiterea informatiilor utile catre autoritati 0
0 8 rachete parasuta de culori diferite 0
0 Astfel incat sa poata fi imediat accesibili in a 1
0 100% 0
0 Numele navei si portul de inregistrare cu majusc 1
1 SOLAS nu precizeaza exact 0
1 Se umfla numai partea din spate si gulerul 0
0 In careurile echipajului, pe comanda si in sala 0
0 Pe puntea de comanda pentru a fi usor de su 0
0 De o instalatie de iluminat alimentata de la sur 1
1 Postere si indicatii de acces 0
0 SOLAS nu prevede expres 0
0 Automat la atingerea suprafetei marii 0
1 12 picioare 0
0 Cat mai repede posibil pentru a-si dovedi efic 0
0 Saptamanal cu lansarea a minim o barca pe luna 1
1 Nu este obligatorie inregistrarea acestora 0
0 Sa aiba o intensitate luminoasa de minim 0,75 1
0 Toate 1
0 Minus 20 grade C la plus 20 grade C 0
0 Convectie si evaporare 1
0 Cat mai mult posibil 0
0 12 m 0
0 4,5 m 1
0 4 Nd 0
0 185 Kg 1
0 La intrarea navei in santier 0
0 4 rachete parasuta si 6 facle de mana 0
0 6000 Kcal 0
0 1,5 litri din care 0,5 litri poate fi inlocuit de u 1
1 Nu sunt necesare 0
0 4m 1
0 2 compartimente diametral opuse 0
0 5 Nd 1
1 4,5 m 0
0 Material antiderapant 1
0 Electric 0
1 minus 12 grade si 2 min 0
1 10 min 0
0 6 Nd 1
0 24 ore 0
0 Niciuna 0
0 Depinde de capacitatea barcii 0
0 Oricat este posibil dar nu mai putin de 3 litri 0
1 In functie de capacitatea barcii de salvare 0
0 SOLAS nu prevede expres 0
0 In functie de capacitatea barcii si la discretia A 0
0 Pe tenda de acoperire a barcii vizibil de sus 0
1 In functie de tonajul brut al navei 0
0 Notiuni de marinarie generala 0
0 Indicativul navei si portul de inregistrare 0
0 O instalatie de protectie la foc combinata, efic 0
0 Au dimensiuni mici si se folosesc doar in situat 0
0 SOLAS nu prevede expres 0
0 Detasabil din lipsa de spatiu 0
1 48 luni 0
1 Comunicare intre diferite compartimente ale n 0
1 Legatura permanenta cu o alta nava aflata in si 0
0 Avize de navigatie si meteo, buletine meteo si 1
0 Radiotelefonie prin satelit 0
0 Minim 3 statii radiotelefonicede coasta cu ale 0
1 O statie radiotelefonica de coasta in unde scu 0
1 Un satelit INMARSAT, o statie de coasta in Me 0
0 O radiobaliza EPIRB, un telex INMARSAT si u 0
0 Indicativul de apel, identitatea statiei, si cu al 1
0 In apropierea pozitiei de guvernare si cand este 1
1 Comunicatii nava-nava 0
0 VHF / CH.13 0
0 Nava in pericol ce-si transmite pozitia 0
0 Legatura intre nave-puncte de supraveghere de 1
0 Ambarc, debarc, transport marfuri periculoase 1
0 Nava stanjenita de pescaj 0
0 Am nevoie de pilot 1
0 Am pilot la bord 1
0 Litera "H" 1
0 Cer urgent ajutor medical 0
0 Pituram corpul navei, tineti-va la distanta 0
0 Om la apa, feriti zona de recuperare 1
0 Pasagerii sa se prezinte la controlul autoritatilo 0
0 Toate mijloacele de la a,b si c 1
0 Să se îndrepte cu toată viteza spre locul sinis 0
1 când consideră că poziţia, viteza şi ETA nu îi pe 0
0 Rămâne pe loc până la sosirea altor nave. 0
0 Întocmeşte planul de căutare până la sosirea a 0
0 Începe căutarea în pătrat cu latura crescândă, 0
0 Stabileşte una din schemele de căutare pe drum 0
0 I can swing the rudder from side to side 0
0 She will most likely sheer to port and stop rathe 0
0 The stern will be lifted to starboard 0
0 The sea-trial tests may tell me, or else I can do 1
1 Put the engine full astern 0
0 When you apply the rudder it will take time bef 0
0 When you apply rudder, it will take time before 0
1 NO. 1,3,2 and 4 0
1 In the afterpart of the centre-line (figure 2). 0
0 A ship with a long, wide hull. 0
0 A ship with a lenght to beam ratio less than 7 0
0 Yes, the ship usually steer better if trimmed by 1
0 It is the way a ship shoots forward when you gi 0
0 Do a standing turn. 0
0 It should be about 20%. 1
0 Yes, the lift force will be dramatically reduced. 1
1 Give full astern until ship is stopped, then ful 0
1 As in example 1 0
0 No, the rudder is most effective at small rudde 0
1 About 50% 0
0 The tug`s bow against my stern, made fast with l 1
1 Full power on the aft tug, stop on the forward 0
0 Full power on the forward tug, the stern tug s 0
0 Full power on the forward tug, the stern tug s 0
1 Sinkage is the deepest draft a vessel obtains 0
1 Yes, the turning diameter will be smaller if I 0
1 Yes, it will be much smaller with slow ahead 0
0 Yes, it will be the same provided the UKC is 0
0 The tug may be turned across your bow with th 1
1 Vessel with a very wide beam compared to len 0
0 Vessel with a high block coefficient 1
0 Port Authorities 0
0 Check the position only 1
1 No need report 0
0 By shackling the eye to a strongpoint, fig.4 0
0 When the pilot is embarking or disembarking 0
0 Ships can use their own boats if they cannot sa 1
0 Vessels with bulbous bow, LPG-and LNG-vessel 1
0 A responsible Officer 1
0 9 mtrs 1
1 Nylon rope 0
0 It does not matter where the battens are fitted 0
0 At the deck level and near the bulwark top leve 1
0 It is necessary to have a pilot ladder rigged an 1
0 At all times 1
1 When entering or leaving a lock only 0
0 When requested by the pilot 0
1 Only if the regular engineer is off duty 0
0 The Cristobal or Balboa harbour masters respe 0
1 Before entering open waters 0
1 Raise the load 0
0 Raise the boom,lower the load 0
1 Any of the cranes depending on where spares 0
1 Annually 0
0 22m 1
1 When it is deemed necessary by the Master of 0
0 Outside the coloured zone 1
0 Safety helmet, safety shoes 0
1 Steel wire 0
0 1) 2tons 2) 1ton 0
0 The side against the wind 0
0 None of the mentioned alternatives 0
0 15 tons 0
0 Tight the slack in a rope 0
0 Toate trei 1
0 Pe directia deplasarii depresiunii 0
0 Pe directia deplasarii depresiunii 0
1 Semicercul manevrabil 0
0 In urma ciclonului 0
1 Stand cu spatele catre centrul ciclonului 0
1 Cand nava are vantul din pupa 0
0 Cadranul anterior al semicercului periculos 1
0 Cand vantul taie izobarele sub un unghi de 45 0
0 Cand vantul gireaza in sens retrograd 1
0 Nava se afla pe traiectoria ciclonului sau in i 1
1 Nava se afla pe traiectoria ciclonului, dar inai 0
0 Vantul bate aproape paralel cu izobarele 0
1 15 - 20 grade 0
1 O alura de capa preventiva, cu vantul din Pv B 0
0 Vantul din pupa 0
1 O alura cu vantul din Pv Tb 0
0 O alura cu vantul din Pv Tb 0
0 Sa micsoram viteza pentru a lasa ciclonul sa 1
1 Valuri de furtuna, cresterea presiunii, aparitia 0
1 Stabilirea dacă se poate folosi elicea, locul u 0
0 Stopare maşinii şi punerea pe marş înapoi, cu 1
1 Conform indicaţiilor comandantului navei 0
0 Nu are importanţă 0
0 10 trepte 0
1 Se completează documentul pentru plata activită 0
0 Se stabileşte bordul de sub vânt şi curent pent 1
0 Zonele de navigaţie cu adâncimi mici nu sunt c 0
0 Valurile mari formate, ajută înaintarea navei, 0
0 Să navige la cel mult 2 lăţimi de navă, de marg 0
0 Navele care se deplasează de-a lungul că 1
1 Prin mărirea corespunzătoare a vitezei se vo 0
0 Analiza condiţiilor de navigaţie pe vreme rea, 0
0 Umple toate tancurile de apă şi balast, pentru 0
0 Schimbarea de drum se va face cu unghi mare d 0
0 Indiferent de viteza navei, giraţia navei trebui 0
1 Indiferent de raportul dintre L şi λ, tangajul 0
0 Navigaţia se desfăşoară în direcţia săgeţilor fl 0
0 Dezafectarea compartimentelor inundate, de s 0
0 Închiderea tuturor porţilor etanşe de sub punte 0
1 Manevrarea navei şi pregătirea mijloacelor şi 0
0 Concomitent cu lupta de localizare şi stingere 0
0 Se va reduce mult viteza pentru ca la contactul 1
0 Numărul navelor aflate în trafic prin zona sup 0
0 Ora mareei inalte 1
1 Dupa esuarea navei 0
1 Malos 0
0 Trei bule negre 1
0 Doua lumini rosii pe verticala si luminile de an 1
0 Cel mai apropiat cu coeficient de frecare cat m 1
0 Nu are importanta 0
1 Nu are importanta 0
0 Sa se mentina la prova si sa creasca la pupa 0
0 Toate trei sunt corecte 1
0 Nu pentru ca nava se poate rasturna 0
0 Remorcand nava alternativ intr-un bord si in al 1
1 Folosind o laba de gasca 0
0 La circa 50 - 75 metri 0
0 Alternativ masina inainte si inapoi si carma intr 1
0 Viteza de deplasare a navei 0
1 0,12 - 0,14 tone la fiecare unitate de putere 0
0 Cu viteza mare pentru a preintampina scufund 0
0 Toate trei sunt corecte 1
0 Imobilizarea navei datorita esuarii accidentale 1
0 Legatura intre nave-puncte de supraveghere de 1
0 Ambarc, debarc, transport marfuri periculoase 1
0 Nava stanjenita de pescaj 0
0 Am nevoie de pilot 1
0 Am pilot la bord 1
0 Litera "H" 1
0 Cer urgent ajutor medical 0
0 Pituram corpul navei, tineti-va la distanta 0
0 Om la apa, feriti zona de recuperare 1
0 Pasagerii sa se prezinte la controlul autoritatilo 0
0 Toate mijloacele de la a,b si c 1
0 d) multiplu de lungime a valului. 0
0 R= R1- Re- Ra; 0
0 Cât mai lungă şi grea. 0
0 Nu s-a folosit o parâmă de remorcaj suficient d 0
1 Pe un drum paralel cu nava remorcată la o dist 0
0 În siaj, la ureche, prin împingere, la edec şi mix 1
1 De comandantul navei, în funcţie de condiţiile 0
0 Se fac după ce viteza navei remorcate s-a reg 0
0 Întinderea permanentă a remorcii, pentru a se 0
0 În zone cu curenţi puternici se va naviga, în lim 0
0 Pe timpul remorcajului nu se va mai modifica 1
0 Evinrude Turn 0
1 Scharnow Turn 0
1 Scharnow Turn 0
0 You are seen-assistance will be given as soon 1
1 The assistance of the vessel is no longer requ 0
0 Require medical assistance 0
1 Please try to contact nearest coastal radio stat 0
1 127,8MHz and/or 349,6MHz 0
1 Patterton 0
0 Triangle System 0
0 Zero-Point 1
1 Every 24 months 0
1 A unit which automatically all securing when 0
0 5 seconds 1
0 5 pcs (1 midships, 1 aft, 1 fwd and 1 on each 0
1 Scharnow Turn 0
0 Evinrude Turn 0
1 Williamson Turn 0
0 1 Green star rocket 0
0 Sector System 1
0 Aft of the forecastle secured with the use of h 0
0 TTT (Telegraphy)/SECURITE (Telephony) 0
1 12 0
1 AMVER 0
0 T 1
0 Weather routing 0
0 White 0
0 Your crews nationality 0
1 S 0
0 Yellow 0
0 H 0
0 Orange 1
1 Your own company 0
0 4 long blasts repeatedly 0
1 An area of defined dimension where an internat 0
0 Seelonce securite 0
0 500Khz 0
0 2187.2KHz 0
1 1st February 1994 0
0 Victor (3 times) 0
0 Victor (3 times) 0
0 6GHz 0
1 Seelonce Mayday 0
0 Your crews nationality 0
0 Channels 6 and 16 0
0 minim 3 sets 1
0 Keep clear of me, I am manoeuvring with diffic 0
1 Port closed 0
0 I am manoeuvring with difficulty. Keep clear o 1
1 A fishing vessel engaged in trawling 0
0 Ch.06 0
1 Ch.16 0
0 For 6 minutes starting at quarter past and 45 0
0 Five minutes 0
0 I require a tow 0
1 No response is necessary providing the vesse 0
0 You are running into danger 0
1 L2320 0
0 Letter P plus two other letters 0
1 Morse signal EE 0
1 Within range of MF coast radio stations 0
0 An area, excluding sea areas A1 and A2, whithi 1
0 Every lifebuoy shall be fitted with a grab line 0
0 Go to (or remain in) your cabin and await furth 0
0 Where necessary, men shall be provided for hol 0
0 In a secure and sheltered position and protect 0
0 Davit-launched liferafts shall be stowed within 0
1 Rescue boats shall be stowed in a state of con 0
0 Rapid recovery shall be possible with the boa 0
0 Every third week 0
1 50% of the complement on each side of the sh 0
0 150% of the ships complement on each side 0
1 With the wind astern so that the effect of the 0
0 Renewed every three years 0
1 Every month 0
1 Let go the quick release toggle 0
0 Nil 0
1 4 0
1 2 0
0 4 1
0 2 1
1 4 0
0 4 1
0 One for each person on board who is not provi 1
1 One per person 0
1 Fill the boat up until no more space is left 0
0 Nothing for the first 24 hours, then 1/4 litre pe 0
0 1,5 litre 0
0 3 litre 1
0 Landing here is highly dangerous 1
1 Landing here is highly dangerous 0
0 Disconnect the painter and launch it, checking t 0
0 Secured via a weak link to a secure part of the 1
0 Not less than 10000kj 1
0 None-only barley sugar sweets supplied 0
0 3 knots for 24 hours 0
0 One on each side of the ship 1
1 3 sets. All vessels from August 1993 0
0 Channel 16 and minimum others simplex chan 1
0 Secure it to the deck with a weak link 0
1 Unscrew the shackle pin 0
1 One 0
1 The floor of the raft has a second layer which c 0
0 Drink urine 0
0 Organize a lookout system and join up with oth 1
1 A whistle 0
0 30 minutes 0
0 Your assistance is no longer required 1
1 Six short blasts followed by one long blast 0
1 10% extra 0
0 Once a year 0
1 Weekly 0
0 General emergency alarm to be tested daily 1
1 2128kHz/VHF channel 16 0
0 Cargo ships below 300 tons gross 1
0 Continous 1
1 To drill all boats 0
0 Localizarea mijloacelor de salvare în derivă 0
1 inlaturarea dispozitivului de siguranta 0
0 Un costum de scafandru 0
0 O ambarcatiune speciala destinata pescuirii p 0
0 Un material ce reflecta in directia opusa un fas 1
0 O ambarcatiune ce poate sa mentina in viata p 1
0 Un sac sau costum din material impermeabil cu 1
0 SOLAS nu prevede expres 0
0 SOLAS nu prevede expres 0
1 SOLAS nu prevede expres 0
0 In asa fel incat sa poata fi rapid plasate pe o 1
1 121,5 si 406 MHz 0
0 Intr-un loc astfel incat sa poata fi rapid ampla 1
0 Transmiterea informatiilor utile catre autoritati 0
0 8 rachete parasuta de culori diferite 0
0 Astfel incat sa poata fi imediat accesibili in a 1
0 100% 0
0 Numele navei si portul de inregistrare cu majusc 1
1 SOLAS nu precizeaza exact 0
1 Se umfla numai partea din spate si gulerul 0
0 In careurile echipajului, pe comanda si in sala 0
0 Pe puntea de comanda pentru a fi usor de su 0
0 De o instalatie de iluminat alimentata de la sur 1
1 Postere si indicatii de acces 0
0 SOLAS nu prevede expres 0
0 Automat la atingerea suprafetei marii 0
1 12 picioare 0
0 Cat mai repede posibil pentru a-si dovedi efic 0
0 Saptamanal cu lansarea a minim o barca pe luna 1
1 Nu este obligatorie inregistrarea acestora 0
0 Toate 1
0 Minus 20 grade C la plus 20 grade C 0
0 Convectie si evaporare 1
0 Cat mai mult posibil 0
0 12 m 0
0 4,5 m 1
0 4 Nd 0
0 185 Kg 1
0 La intrarea navei in santier 0
0 4 rachete parasuta si 6 facle de mana 0
0 6000 Kcal 0
0 1,5 litri din care 0,5 litri poate fi inlocuit de u 1
1 Nu sunt necesare 0
0 4m 1
0 2 compartimente diametral opuse 0
0 5 Nd 1
1 4,5 m 0
0 Material antiderapant 1
0 Electric 0
1 minus 12 grade si 2 min 0
1 10 min 0
0 6 Nd 1
0 24 ore 0
0 Niciuna 0
0 Depinde de capacitatea barcii 0
0 Oricat este posibil dar nu mai putin de 3 litri 0
1 In functie de capacitatea barcii de salvare 0
0 SOLAS nu prevede expres 0
0 In functie de capacitatea barcii si la discretia A 0
0 Pe tenda de acoperire a barcii vizibil de sus 0
1 In functie de tonajul brut al navei 0
0 Notiuni de marinarie generala 0
0 Indicativul navei si portul de inregistrare 0
0 O instalatie de protectie la foc combinata, efic 0
0 Au dimensiuni mici si se folosesc doar in situat 0
0 SOLAS nu prevede expres 0
0 Detasabil din lipsa de spatiu 0
1 48 luni 0
1 Comunicare intre diferite compartimente ale n 0
1 Legatura permanenta cu o alta nava aflata in si 0
0 Avize de navigatie si meteo, buletine meteo si 1
0 Radiotelefonie prin satelit 0
0 Minim 3 statii radiotelefonicede coasta cu ale 0
1 O statie radiotelefonica de coasta in unde scu 0
1 Un satelit INMARSAT, o statie de coasta in Me 0
0 O radiobaliza EPIRB, un telex INMARSAT si u 0
0 Indicativul de apel, identitatea statiei, si cu al 1
0 In apropierea pozitiei de guvernare si cand este 1
1 Comunicatii nava-nava 0
0 VHF / CH.13 0
0 Nava in pericol ce-si transmite pozitia 0
0 Poziţia navei, direcţia până la ţărmul spre car 1
0 Numai la ordinul comandantului navei, când exi 1
0 One tug pushing, one tug pulling 0
1 Make the tug fast on starboard shoulder to pu 0
0 Make fast the forward tug, and the aft tug stan 0
1 Pushing at vessel's flat side where it is needed 0
0 One made fast forward for pulling, one pushing 0
0 3 shackles 0
0 One black ball 0
0 Reduce the towing speed only 0
0 Towing Haw'ser made fast in center lead 0
1 12,5 metres 0
0 Quintipled 0
0 75 tons 0
0 Wire takes 95 % of the extra load. Rope takes 1
0 A will take 3/4 of the extra load. B will take 1/ 0
0 100 Tons 1
0 No change in strength or length 0
0 No reduction in strength 0
0 It is up to the pilot to decide 0
0 I will leave it to the pilot 0
0 I think the speed is too slow 0
1 Increase the speed 0
0 There will be none of the mentioned effects 0
0 Due to suction, the two ships will be sucked to 1
0 Stop the engine before meeting, and apply en 1
1 That the other ship does not increase its spee 0
0 None of the mentioned will happen 0
0 Give starboard rudder in order to balance the f 1
0 Squat is not relevant on your ship 0
1 Increase speed if the ship is not already on ful 0
0 The bow and stern wave make the ship sink lo 0
1 Shorter 0
0 Need more space than normal 1
1 Faster 0
0 Large change at first, then changing slightly 0
0 The wind will not affect your ship whatsoever 0
1 The stern will fall off to starboard 0
0 Your ship will sheer to starboard rather quick 1
1 Call the company immediately 0
0 No, drifting in ballast condition may be quite di 1
1 No, there is nothing I can do about that 0
0 To determine how many hours you have at your 0
1 Relax as there is plenty of time before there i 0
1 Point of turning 0
0 Near the bow 0
1 Amidships 0
1 At 1/6 of the ship's length off the bow 0
0 It will move to the side of the center line 0
0 The point where the sideways motion of the shi 1
1 Aft of amidships 0
0 About 1500m 0
1 It will be the same as full speed 0
0 I can swing the rudder from side to side 0
0 The sea-trial tests may tell me, or else I can do 1
1 Put the engine full astern 0
0 About 6 - 7 knots, slow down 30 minutes befor 0
1 When Under Keel Clearance is 75% or less. 0
0 Yes, the ship usually steer better if trimmed by 1
0 Do a standing turn. 0
0 About 80 %. 1
0 Yes, the lift force will be dramatically reduced. 1
1 As in example 1 0
0 No, it is best to reduce to half ahead for the shi 0
0 Yes, it will give the stern a lift force to starboar 1
0 No, the rudder is most effective at small rudde 0
1 About 50% 0
0 The speed should be more than 7 knots 0
0 Yes, by putting the rudder hard stb.it will shield 1
0 The tug`s bow against my stern, made fast with l 1
0 We will have the best use of the tug when the 0
1 Full power on the aft tug, stop on the forward 0
0 Full power on the forward tug, the stern tug s 0
0 Full power on the forward tug, the stern tug s 0
1 Sinkage is the deepest draft a vessel obtains 0
1 Yes, it will be much smaller with slow ahead 0
0 Yes, it will be the same provided the UKC is 0
1 Full ahead, rudder hard to port 0
1 A small vessel overtaking a large vessel with 0
0 The vessel becomes sluggish in responding to 1
0 One tongue-type/hinged bowstopper withcentre 0
0 With both vessels underway, fig.1 1
0 60grd. 0
0 The side presented depends on wind direction 0
0 About 5% 0
0 There are no restrictions. Transit at masters di 0
0 Pilot is only compulsory during anchoring opera 0
0 When the pilot is embarking or disembarking 0
0 Ships can use their own boats if they cannot sa 1
0 Vessels with bulbous bow, LPG-and LNG-vessel 1
1 There are no restrictions, but a pilot is required 0
1 Manning level as per (statutory requirements) 0
0 At all times 1
1 When entering or leaving a lock only 0
0 When requested by the pilot 0
1 Only if the regular engineer is off duty 0
1 When passing through the Gatun Lake 0
1 He is an advisor to the vessel`s master 0
0 The Cristobal or Balboa harbour masters respe 0
1 Before entering open waters 0
1 Raise the load 0
1 Any of the cranes depending on where spares 0
0 22m 1
0 Outside the coloured zone 1
1 Steel wire 0
0 None of the mentioned alternatives 0
0 15 tons 0
0 By alarm instructions in all crew cabins 0
0 Until the signal "risk is over" or the order "aba 0
1 Their muster station 0
0 Onboard training shall be recorded in the ship 0
0 Tight the slack in a rope 0
0 aparitiei bancurilor noi de corali. 1
0 la bordul navei s-a declansat o revolta. 0
0 autoritatii portuare, administratiei si companiei. 0
0 se anunta comandantul, se informeaza compan 0
0 se anunta comandantul, se localizeaza avaria, 0
0 se anunta autoritatea portuara, se iau masuri de 0
0 variază foarte mult 0
1 la jumatatea distantei dintre pupa si sectiunea 0
1 2, 3, 4. 0
0 de urmarit ca unghiul de inclinare longitudinal 0
0 nava se gaseste cu sectiunea maestra pe creas 1
1 numai derivă de vânt 0
1 micsorarea vitezei si deriva de vant la babord. 0
0 micsorarea vitezei si deriva de vant la babord. 1
0 d) multiplu de lungime a valului. 0
0 R= R1- Re- Ra; 0
0 Cât mai lungă şi grea. 0
0 Nu s-a folosit o parâmă de remorcaj suficient d 0
1 Pe un drum paralel cu nava remorcată la o dist 0
0 În siaj, la ureche, prin împingere, la edec şi mix 1
1 De comandantul navei, în funcţie de condiţiile 0
0 Se fac după ce viteza navei remorcate s-a reg 0
0 Întinderea permanentă a remorcii, pentru a se 0
0 În zone cu curenţi puternici se va naviga, în lim 0
0 Pe timpul remorcajului nu se va mai modifica 1
0 Calculul rezistenţei la rupere a remorcii în func 1
0 Se va merge cu maşina foarte încet, folosindu- 0
0 Se va merge cu maşina foarte încet, folosindu- 0
1 Prinderea gaşelor de remorcaj de cârligele rem 0
1 Întotdeauna este periculoasă apropierea navei 0
0 Se execută o giraţie completă în bordul în car 0
0 Se pune cârma bandă în bordul în care se pres 0
1 Pentru a indica celui care execută manevra de 0
0 Se lansează apelul şi mesajul de urgenţă P 0
0 Se pune cârma bandă în bordul în care a căzut 0
0 Lansarea să se execute rapid numai atunci când 0
0 galbenă 0
1 1 minut 0
0 nord-vest 0
0 4 faruri de aterizare 0
0 galben-galben-negru 0
0 intensitatea luminii este variabilă 0
1 intensitatea luminii este constanta; 0
1 doua conuri negre unite la baza. 0
0 negru-galben 1
1 babord-alba fixa; tribord-alba cu sclipiri; 0
0 galben-galben-negru 0
1 marcajul cardinal. 0
0 doua conuri negre unite la baza. 1
0 un cilindru rosu. 1
0 un cilindru rosu. 0
0 o sfera de culoare neagra. 1
0 limitele laterale ale senalului navigabil. 1
0 albă 0
0 albă 0
0 galbena. 1
0 galbena. 0
0 galbena. 0
0 verde; 0
1 verde; 0
1 verde; 0
1 verde; 0
0 sclipiri rapide plus o sclipire lunga; 0
0 sclipiri rapide plus o sclipire lunga; 0
1 sclipiri rapide plus o sclipire lunga; 0
0 sclipiri rapide plus o sclipire lunga; 0
0 sclipiri rapide plus o sclipire lunga; 0
0 sclipiri rapide plus o sclipire lunga; 0
1 sclipiri rapide plus o sclipire lunga; 0
1 limitele laterale ale unei zone cu destinatie spe 0
0 este de competenta Autoritatii Navale Romane 0
0 9 balize laterale de tribord. 0
0 pe digul de nord. 1
0 un scondru pe care este marcat simbolul G3. 0
0 in sens direct. 0
0 nu se afla nici un marcaj cardinal. 0
0 doar un marcaj cardinal de nord. 0
1 10 marcaje laterale de tribord si 10 marcaje la 0
1 geamandura verde cu numarul 10. 0
0 un marcaj cardinal de vest. 1
0 nici una din variantele enumerate. 0
0 2 marcaje cardinale de est; 0
0 un marcaj de bifurcatie. 0
0 nici un marcaj de pericol izolat; 1
0 nici un marcaj special; 1
1 nici un marcaj de tribord; 0
0 un marcaj galben. 0
0 un marcaj special. 0
1 nu exista nici o geamandura de acest tip 0
0 un marcaj de pericol izolat. 0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1 No, best use of a tug is made when the ship is 0
1 About 5%. 0
0 About 80%. 0
0 Give half astern. 0
0 No, the rudder is most effective at small rudd 0
0 Yes, there will be a large difference in the tu 0
0 Do a 20/20 degree zigzag manoeuvre. 1
1 The change will depend on rudder angle. 0
0 The speed should be less than 5 knots, normall 0
1 A length to beam ratio less than 7. 0
0 About 80%. 1
0 The heading will most likely change by a larg 1
0 A short, wide hull. 0
0 About 6-7 knots, slow down 30 minutes before 0
1 When your underkeel clearance is 75% or less 0
0 Stopping distance same & turning circle larger 0
1 quintupled. 0
0 None of the other options. 0
0 12 cables 0
0 Yes, because the fibre ropes are more flexible 0
0 Make the tug fast in centre bow fairlead and pu 0
0 Transfer 1
1 At amidships. 0
1 You will continue on a straight course. 0
0 The stern may be pulled towards and the bow 0
1 The vessel responds very quickly to the rudder 0
0 It is the way a ship responds when moving the 0
0 Yes, it will give the stern a lift force to starboar 1
1 No, it is usually best to have no trim at all. 0
1 Rudder hard to starboard, full ahead. Rudder h 0
0 Sinkage is the extra draft a vessel experienc 0
1 A vessel with a very wide beam compared to l 0
0 The whole vessel is pushed away parallel to t 0
0 Put the rudder hard to starboard. 1
0 There will be no effect. 0
0 A large vessel overtaking a small vessel with l 1
0 A vessel with a high block coefficient. 1
0 Do a zig-zag manoeuvre and reduce the speed 0
0 Squat results in a decrease in ship's draft. 1
1 The stern could be pulled towards the river ba 0
0 When you apply rudder, she will take time bef 0
0 Use the rudder hard over both sides while red 1
0 Near the ship's bow. 0
0 Check the information posted on the bridge. 1
0 When you put the rudder amidships, she will qui 1
0 Backwards. 0
0 Your stern will be pushed to starboard. 0
1 At about 1/4 of the ship's length from the stern 0
0 0
0 Diameter of the turn 0
0 Heading Point 0
0 one eight of the length of the ship from the ste 0
0 go hard to starboard to 285° True, then hard to 0
0 be first pulled towards the bank, then rejected 0
0 To improve the bollard pull of the tug 0
0 none of the other options. 0
0 A slight increase in underkeel clearance 0
1 4 hours. 0
1 The agent. 0
Raspuns6 URL Data Raspuns7 URL Data Raspuns8 URL Data Raspuns9 URL Data Raspuns10
URL Data
Categorie de personal Timp acordat
Procentaj de trecere
Nume model Sectiunea
[min]
EN-Manevra
MANAGERIAL RO-Manevra
CLC 03_Manevra EN-SAR/COM
RO-SAR/COM
EN-DM5-MHS
EN-DO5-SMH
TOTAL
EN-Manevra
MANAGERIAL RO-Manevra
OP 1 03_Manevra EN-SAR/COM
RO-SAR/COM
EN-DM5-MHS
EN-DO5-SMH
TOTAL
EN-Manevra-OMP
OPERATIONAL RO-Manevra-OMP
OP 2 03_Manevra EN-SAR/COM-OM
RO-SAR/COM-OM
EN-DO5-SMH
TOTAL
EN-Manevra-PM
NEBREVETATI 03_Manevra RO-Manevra-PM
PM RO-CZP-PM
TOTAL
Nr. intrebari din sectiune Dificultate

5 1
8 1
6 1
6 1
3 1
2 1
30
5 1
7 1
7 1
6 1
3 1
2 1
30
4 1
8 1
7 1
7 1
4 1
30
12 1
10 1
8 1
30