Sei sulla pagina 1di 9

Sparkle

Kimi no Na wa

 12    


  
  = 128
 8 
   
  12
8 
     



                
                       
4

   

       
 


          1.          2.        
           
7

 
       
      


                       
           
10

          
     
        





                
            
13

            

      
      


              
             
16

              
        
     
 



                 
             
19

       


        

  


              
             
22

             
          
  



   
                     
  
   
25

            
       
 


 
 
                    
     
28

     
        
    


  
                
             
 
31

   
 

 
            
   




2
          
  
     
   
   
34 Lively

         
         
         
 

              
       
     
37

       
          
       
 

       


  
      
40

         

    
    
 

                 
 
    
43

      


        
 
  
     
          
     
      
       
46

  
      
   
  
    
         
      
va
49

          
         
  

 
3
 
              

           
va

  
52

 
           
  
  
  
           
                    
(va)


 
55

     
          
    




        
                                
     
58

        
        
     


       
                      
      
63

                       
               
     
 
va




                           
        

69

        
                
  
 
cresc.

 




  

                
       
va

 
  = 130

      
73

       
                     
         
      




4
      
               
  
       
 
76

 
     
  

          
     

 
                  
                   
     
         
   
79

    
   
           
  
     

     
    
                
  
  
     
 
 
 
82

  
 
               
            
  

        
            
        
85

       
                            
          
    


    
   

                      
  

90

               

         
     
             
 
cresc.

    



                 


             
     
94

         
            

       
            
    
 



5
      
        
                            

       
98

       
            
    
   
   
   


          
          
          
     
102

       decresc.
           
   





                 
             
105

  
     



                                     
   

108

     
       
 
rit.


                                
       
  = 116

      
112

           


    


      
     
                      
  
117

 
           
   


6
           
                          
         
122

           
 

    




   
                
   
  = 128

        
127

     
            
   

   
          
              
131

   
   
       
 

cresc.

      

                 
  
    
134

     
5 5

            
          
 
cresc.

  
   
      
   

                         
  
136

 
        
                         
 
  a tempo   
                
                         
              
     

138

  
            

                
        
 
rit. 

       
 


    

7
          
     
       
 
       
            
    
142

                   
          
   
     





    

  
               
               
 
146

  
       

             
        
  

  
                         
 
         
    
  
149

        
             
  
     

 
          
      
        
    
 
  
152

  
               
        
 

         


 
           
            
       
155

   
        
       
    
decresc.




   

8
  
             
          
158

      



   
            
                      
161

      
   
decresc. 

 



  
                         
           
164

      
   
 


  


   
va

       
                
167 

      
  




Potrebbero piacerti anche