Sei sulla pagina 1di 10

Antibioticele

Profilaxia febrei reumatismale:


1) Penicilinele naturale (benzilpeniciline, benzatin benzilpenicile,
fenoximetilpenicile)
2) Macrolide (eritromicina, claritromicina, azitromicina)
Pneumonie pneumococica:
1) Penicilinele naturale(benzilpenicilina, benzatin benzilpenicilina,
fenoximetilpenicilina)
2) Carbapenemi(imipenem, biapenem)
3) Macrolide(eritromicina, roxitromicina, diritromicina)
Gangrena gazoasa;
1) Penicilinele naturale sunt de electie ( benzilpeniciline, benzatin benzilpeniciline,
fenoximetilpeniciline)
2) Carboxipenicilinele(carbenicilina)
3) Ureidopenicilinele (mezlocilina)
4) Cefalosporine de gen II ( cefuroxime) si gen III ( cefotaxime, ceftraxona, cefixime,
cefoperazona)
Antrax
1)Peniciline biosintetice (benzilpeniciline, fenoximetilpeniciline, benzatin
bezilpenicilina)
2) Macrolide ( eritromicina, claritromicina, roxitromicina, josamicina)
3)Glicolide (vancomicina)
4) Fuzidina
5) Cefalosporine gen. I ( cefazolin, cefadroxil)
6)Tetracicline( Tetraciclina)
7)Cloramfenicol
8)Ansamicinile (Rifampicina)
Tetanos
1) Peniciline naturale( benzilpeniciline,fenoximetilpeniciline)
2) Tetracicline (Tetraciclina)
3) Cefalosporine
4) Lincosamide (clindamicina )
Sifilis
1) Penicilina naturale ( benzilpeniciline)
2) Macrolide ( azitromicina,eritromicina)
3) Tetracicline (tetraciclina,, doxiciclina)
4) Cefalosporine gen. III ( ceftraxona)
Meningite provocate de H. influenzae (gram negative)
1) De electie cefalosporine de gen. III ( ceftraxon, cefotaxime)
2) Amfenicoli ( cloramfenicol)
3) Aminopeniciline (amoxicilina, ampicilina)
4) Macrolide( azitromicina)
5) Beta-lactamice-monobactami( aztreonam)
6) Tetracicline gen II ( doxiciclina)
Infectii provocate de Ps. Aeruginosa
1) Aminoglicozide (ampicilina, amoxicilina)
2) Carboxipenicilina(carbenicilina )
3) Ureidopeniciline( mezlocilina, piperacilina)
4) Monobactami ( aztreonam)
5) Carbapenemi ( imipenem)
6) Cefalosporine ( ceftazidina, cefoperazona)
Infectii provocate de B. fragilis
Cefalosporine gen. II (cefotaxina, cefmetazolul, cefotetanul )
Si gen. III ( ceftizoxime, moxalactanul)
Osteomielita
1. Aminoglicozide ( streptomicina, amicacina, gentamicina, neomicina)
2. Ansamicinele ( rifampicina, rifamicina)
3. Fuzidina
Infectii provocate de protei
1) Aminopeniciline ( ampicilina, amoxicilina)
2) Amfenicoli (cloramfenicol, tiamfenicol)
3) Aminoglicozide ( streptomicina, amicacina, gentamicina, neomicina)
Infectii rezistente la benzilpenicilina
Aminoglicozide ( streptomicina, amicacina, gentamicina, neomicina)
Infectii stafilococice meticilinrezistente
1) Oxazolidindonele ( linesolid, eperesolid, tedesolid)
2) Glicopeptide ( vancomicina, teicoplanina)
3) Ansamicinele ( rifampicina)
Salmoneloze
1. Cefalosporine gen. III ( cefotaxim, ceftraxona)
2. Amfenicoli (cloramfenicol, tiamfenicol)
3. Aminopeniciline ( ampicilina)
Colite pseudomembranoasa
1) Glicopeptide ( vancomicina, ristomicina, teicoplanina)
2) D. acidului fuzidinic ( fuzidina)
Tifos abdominal
1) Amfenicoli (cloramfenicol, tiamfenicol)
2) Aminopeniciline ( ampicilina)
3) De electie sunt tetraciclinele ( tetraciclina, oxitetraciclina, metaciclina)
Meningite bacteriene – cefalosporine gen. III ( cefotaxima, ceftizoxime, ceftraxona,
cefixima)
Tuberculoza
1) Aminoglicozide gen. III ( amicacina) si gen . I ( spreptomicina)
2) Ansamicinele (rimfapicina)
3) Oxazolidindonele (linesolid, tedesolid)
Infectii urinare
4) Aminopeniciline ( ampicilina, amoxicilina)
5) Carboxipeniciline ( carbenicilina)
6) Ureidopeniciline ( mezlocilina)
7) Cefalosporine gen .I, II, III, IV ( cefazolina, cefuroxime, cefotaxime, cefixime,
cefepime)
Tifos exantematic
Amfenicoli ( cloramfenicol, tiamfenicol)
Dizenterie bacteriana
1) Animopeniciline( Ampicilina)
2) Amfenicoli ( cloramfenicol)
3) Tetraciline gen. I ( tetraciclina)
Infectii provocate de clamidii
4) Ansamicinele (rifampicina, rifamicina, rifaximina, rifabutina)
5) Macrolide ( eritromicina, claritromicina, roxitromicina)
6) Azalide ( azitromicina)
7) Amfenicoli (cloramfenicol)
8) Tentracicline ( tetraciclina)
Infectii provocate de enterococci
1) Oxazolidindonele ( linesolid, eperesolid, tedesolid)
2) Aminopenicilinele ( ampicilina)
3) Penicilinele naturale ( benzilpeniciline)
4) Aminoglicozide de gen .II ( gentamicina)
5) Glicopeptide ( vancomicina)
Antisepticele / Dezinfectantele si Chimioterapicele sintetica(Sulfamide etc )
Dezinfectarea sputei :
Preparatele clorului ( cloramina, dicloramina, halazona, hipoclorit de natriu si calciu)
Dezinfectarea instrumentelor
1) Halogeni ( cloramina, halozona)
2) Andehide( aldehida formica, noxitalina, metamina)
3) Alcooli ( alcool etilic, alcool izopropilic)
4) Detergenti cationici( etoniu, cetrimidina, decualiniu )
Potabilizarea apei - halogeni ( dicloramina, cloramina, halozona)
Prelucrarea mainilor
1) Aldehide ( metaxamina, aldehida formica)
2) Deriv. biguanidelor ( clorhexidina)
3) Detergenti cationici ( cetrimidina, benzalconiu clorid, decualiniu, etoniu )
4) Alcooli ( alcoolul etilic, feniletanol )
5) Preparatele iodului ( iodinol, iodoform, iodonat)
6) Baze ( sol. Ammoniac)
Spalarea ranilor
1) Oxidanti ( peroxid de hydrogen, permanganate de potasiu)
2) Preparatelel metalelor grele ( nitrat de argint, colargol, protargol )
3) Derivatii nitrofuranului ( nitrofural, furazidina)
4) Iodoforii ( iodinal, iodonat, iodosept)
Prelucrarea campului operator
1) Bisguanidele ( clorhexidina)
2) Alcoolii ( alcool etilic, chloroform)
3) P.iodului ( sol. Alcoolica de iod)
4) Deter. Cationici ( cetrimidina, benzalconiu, clorid)
Tratamentul conjunctivitei
1) Coloranti ( etacridina, hexatidina)
2) D.fenolului ( resorcina, triclorosan, fenol)
3) D. nitrofuranului ( nitrofural, furazidina)
Hiperhidroza
1) Aldehide ( aldehida formica, noxitalina)
2) D. fenolului ( rezorcina, cresol, fenol )
3) Acizii ( acidul boric, salicylic)
Prelucrarea primara a plagilor
1) Coloranti(etacridina, metilmetionina, verde de brilliant)
2) Preparatele metalelor grele(nitratul de argint, colargol, sulfatul de Zn si Cu)
3) D. nitrofuranului( nitrofural, furazidina)
4) Bisguanidele(clorhexidina)
Profilaxia blenoreei la nou-nascuti : sulfamide cu actiune topica ( sulfacetamida,
sulfadiazina, mafenid)
Pneumonie
1) Flurochinolone( ciprofloxacina, ofloxacina)
2) D. nitroimidazolului (metronidazole, tinidazol)
Dizenterie
1) Nitrofuranele (furazidina, nifuroxazida, furazolidona)
2) Flurochinolonele (ofloxacina, ciprofloxacina)
3) D. nitroimidazolului (metronidazole, tinidazol)
4) D. 8-oxichinolonei ( clorchinandol, cliochinol)
Conjunctivita)
1) Coloranti ( etacridina, cristal violet, albastru de metilen)
2) D. fenolului ( rezorcina, fenol, cresol)
3) P. metalelor grele ( nitratul de argint, sulfatul de cupru)
4) D.nitrofuranului ( nitrofuranului, furazidina)
5) Sulfamide cu actiune topica ( sulfacetamida. Sulfadiazina argentica)
6) Nitrofurane ( furazolidina, nifuroxazida)
7) Chinolone de gen I si II ( acidul nalexidic, acidul oxalinic)
Infectii ale cailor urinare
1) Coloranti ( albastru de metilen, cristal violet, etacridina)
2) Acizi ( acid boric)
3) Preparatele metalelor grele ( nitratul de argint, protargol, sulfatul de cupru)
4) Bisguanidele (clorhexidina)
5) Sulfamide ( sulfacarbamida, sulfacetamide, sulfactidol)
Infectii provocate de Ps. Aeruginosa
1) D. chinoxolinei (chinoxidina, dioxidina)
2) Flurochinolone de gen. I (ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina, lamefloxacina )si
gen .II(moxifloxacina, hemifloxacina )
Infectii provocate de B. fragilis
1) Flurochinolone de gen. II ( ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina, lamefloxacina)
2) D. nitroimidazolului (metronidazol, tinidazol)
3) Oxazolidinele( linesolid, eperesolid)
Enterocolita ulceroasa nespecifica
1) Sulfamide cu actiune intestinala (disulfiram, succinilsulfatiazol, sulfaguanidina)
2) D. 8-oxichinolonei( clorchinandol, cliochinol)
Triconomiaza
1) D. fenolului ( fenol, crezol, resorcina)
2) Nitrofuranele (furazolidona, nitrofuroxazida)
3) D. nitroimidazolului ( metronidazol, ornidazol)
4) D. 8-oxichinolonei ( clochinandol, cliochinol)
Infectii purulente grave
1) Colorantii ( verde de brilliant, etacridina, albastru de metilen)
2) Nitrofuranele ( furazolidona, nifuroxazida)
Infectii provocate de actinomycete – sulfamidele ( sulfanilamida, sulfatiozol, sulfafenozol)
Infectii provocate de pneumocyte/ pneumococi
1) S ulfamide combinate ( co-trimoxazol, antrima, co-trimazina)
2) D. tiosemicarbazonei (ambazona)
Infectii atipice – Flurochinolone de gen I ( ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina) si gen
II ( sporfloxacina)
Infectii provocate de toxoplasma
1) Sulfamide de lunga durata ( sulfametoxipiridazina, sulfamonometoxina)
2) Sulfamide combinate (co-trimoxazol, antrima)
Nocardii
1) Sulfamide de lunga durata ( sulfametoxidiazina, sulfmetoxina, sulfmonometoxina)
2) Sulfamide combinate ( antrima, co-trimoxazol)
Infectii anaerobe
1) Nitrofuranele ( nitrofural, furazidina)
2) Flurochinolone (ciprofloxacina, sparfloxacina)

ANTISPIROCHETOASE

Preparatele utilizate in tratamentul sifilisului:

I. Antibiotice:

a) De electie(peniciline)
- Benzilpenicilina
-Benzatinbenzilpenicilina
-Procainbenzilpenicilina

b) De rezerva
- Cefalosporine – cefazolina, ceftriaxone
- Macrolide – eritromicina, azitromicina
- Tetracicline – doxiciclina

II. Preparate de bismuth: biiochinol, bismoverol.

Preparatele utilizate in tratamentul leptospirozelor:

- De electie: Benzilpenicilina
- De rezerva: Tetraciclina, doxiciclina, eritromicina

Preparatele utilizate in tratamentul tifosului recurrent:

- De electie: Tetraciclina, doxiciclina


- De rezerva: Eritromicina, benzilpenicilina

ANTITUBERCULOASE ŞI ANTILEPROASE
Meningita tuberculoasă - streptomicina

Profilaxia tuberculozei – Isoniazida, ftivazida, metazida, opiniazida(hidrazidele)

Tuberculoză pulmonară activă – Isoniazida, ftivazida, metazida, opiniazida(hidrazidele),


etambutol(derivatii de butanol), rimfapicina, rifabutina, rifaximina(ansamicinele)

Tuberculoză cu polirezistentă – Etionamida(derivatii nicotinamidei), cicloseriana, capreomicina,


florimicina, (antibiotic), streptomicina, canamicina(obligator in asociere cu alte antituberculoase,
daca in monoterapie se dezvolta frt repede rezistenta)

Lepră - rimfapicina, rifabutina, rifaximina(ansamicinele) – se administreaza in asociere cu o sulfona.

ANTIPROTOZOICE
Tratamentul malariei – schizontocidele cu actiune rapida: clorochina(in formele sensibile provocate
de Pl. Falciparum), meflochina, chinina, primetamina, proguanil, doxiciclina(formele rezistente)

Coma malarică – clorchina clorhidrat, chinina clorhidrat, chinidina gluconat. In cazul infectiei cu cu
Pl. Vivax si Pl. Ovale, dupa posibilitate, cat mai rapid se initiaza administrarea enterala a clorochininei
si primachininei.

Profilaxia individuală a malariei – schizontocidele(pirimetamina), schizontocidele


tisulare(primetamina), schizontocidele hematice(clorochina, meflochina)

Profilaxia socială a malariei - gemetocidele (primachina, primetamina, clorchina, proguanil)

Profilaxia recidivelor malariei - schizontocidele tisulare secundare(primachina, pirimetamina,


proguanil)

Amibiază de orice localizare - metronidazol, tinidazol

Amibiază în lumenul şi peretele intestinal – tetraciclinele(tetraciclina, oxitetraciclina,


demeclociclina)
Amibiază tisulară - metronidazol

Lamblioză – Metronidazol, furazolidon, acrichină

Trichomonază – Metronidozol, tinidazol, ornidazol, secnidazol, nitazol, trichomonacida, furazolidona

Toxoplasmoză – Primetamina, pentamidina, sulfamidele, co-trimoxazol, spiramicina, claritromicina,


azitromicina

Formele benigne ale toxoplasmozei dobîndite - macrolidele - co-trimoxazol


Toxoplasmoza gravidelor - macrolidele (şi în primul rînd azitromicina)
Forme grave de toxoplasmoză ereditară şi dobîndită - pirimetamina + sulfadiazina
Toxoplasmoza la pacienţii cu imunodificienţă - pririmetamina+sulfadiazina+claritromicinna sau - co-
tromoxazol + macrolidele

Balantidiază – Metronidazol, tetraciclina, monomicina, cliochinol

Leishmanioză – Pentamidina, metronidazol, monomicina, meglumina, stibogluconatul de sodiu,


ketoconazol, solusurmina
Leishmanioza viscerală - stibiogluconat de natriu meglumină solusurmină - pentamidină
dioxistilbamidină amfotericina
Leishmanioza cutanată – mepacrină, metronidazol ,solusurmină, stibiogluconat de natriu
monomicină, paromomicină meglumină
Tripanosomiază – Suramina, melarsoprolol, pentamidina, benznidazol, nifutrimox, primachina
Tripanosomiaza africană (boala somnului) - suramină - pentamidină - melarsoprol
Tripanosomiaza americană (boala Ciagas) - nifurtimox - promachină - eflornitină - puromicină
Pneumocistoză – Co-trimoxazol, pentamidina, atovaquona

ANTIHELMINTICE
Rosu – de electie
Negru - alternative

Ascaridoză(Ascaris lumbricoides) – pirantel pamoat, mebendazol, piperazina, albendazol, levamizol

Enterobioză(enterobius vermicularis) –mebendazol, pirantel pamoat , albendazol, pirviniu ambonat,


piperazina.

Tricocefaloză(Trichuris trichiura) – Mebendazol, albendazol, tiabendazol

Anchilostomidoză(Necator americanus, ancylostoma duodenale) – Pirantel pamoat, mebendazol,


albendazol, levamizol

Strongiloidoză(strongyloides stercoralis) – Tiabendazol, ivermectina, albendazol, mebendazol.

Teniază(taenia saginata)– Niclosamida, praziquantel, albendazol, mebendazol.

Botriocefaloză(diphyllobotrium latum) - Niclosamida, praziquantel

Teniarinchoză - prazicvantel, niclosamidă

Helmintoze extraintestinale -
A. Nematodozele tisulare:
1. Filarioză – ivermectină, dietilcarbamazină
2. Trichineloză - mebendazol

B. Cestodoze tisulare:
1. Cisticercoză – prazicvantel, albendazol, mebendazol
2. Echinococoză – albendazol, mebendazol

C. Trematodoze tisulare:
1. Fascioloză – bitionol, cloxil, emetină
2. Schistosomiază – prazicvantel, antamonil tartrat de sodiu, niridazol
3. Opistorcoză - prazicvantel, antamonil tartrat de sodiu, cloxil
4. Clonorcoză - prazicvantel, antamonil tartrat de sodiu, cloxil, albendazol
5. Paragonimoză - prazicvantel, cloxil, bitionol, emetină

ANTIVIRALE
Profilaxia sezonieră a gripei - arbidol, amantadina, rimantadina, zanamivir
Antiviroticele active faţă de Virusul Gripal (sau active fata de virusurile ARN): Tipul A: Amantadina,
Rimantadina
Profilaxia și tratamentul gripei A și B (atipice) – oseltamivir, zanamivir, ribavirina
Infecțiile herpetice oftalmice – aciclovir, valociclovir
Infecțiile herpetice cutanate și oro-faciale - aciclovir, valociclovir
Infecțiile herpetice sistemice - aciclovir, valociclovir
Infecțiile cu virusul variolo-zosterian - aciclovir, valociclovir, penciclovir, famciclovir, brivudina,
vidarabina.
Infecții cu citomegalovirus – vidarabina, aciclovir, valaciclovir, trifluridina, maribavir, cidofovir
Hepatita virală B - (activ fata de virusurile ADN),
Interferon α2b Interferon α2a
PEG interferon α2b PEG interferon α2a
Lamivudina Ribavirina
Entecavir Emtricitabina
Adenovir
Hepatita virală C - (activ fata de virusurile ARN)
Interferon α2b Interferon α2a
PEG interferon α2b PEG interferon α2a
Ribavirina Levovirina
Infecțiile cu retrovirusuri (active fata de virusurile ARN): – Zidovudina,Stavudina, Zalcitabina,
Didanozina, Lamivudina, Saquinavir, Abacavir, Nelfinavir, Ritonavir, Nevirapin, Delavirdin,
Amprenavir, Lopinavir, Emtricitabina, Amdoxovir, Enfuvitrida.
Antivirotice active în infecţiile cu pircornaviruşi , antienteroviruşi ( active fata de virusurile ARN):
Pleconaril, Amicin,
Antivirotice active în virusul sincitial respirator –VSR (paramyxovirusuri) ( active fata de virusurile
ARN): Palivizumab, Ribavirin, IG anti VSR
Antivirotice cu spectrul larg de acțiune (active fata de virusurile ARN si ADN):
Interferonii: (VHB; VHC; Virusul Citomegalovirotic, Papilomavirusi, Herpesvirusi) , Ribavirina : ( VSR,
Virusurile gripale, Herpesvirusi, Adenovirusi, Poxvirusi)
Alte preparate antivirotice - Arbidol, Oxolina, Metisazon
ANTIMICOTICE
Micoze sistemice -
Antibiotice- amfotericină B, ac. Undecilenic
Derivați de imidazol- miconazol, ketoconazol, clotrimazol, econazol.
Derivații de triazol- itraconazol, fluconazol
Derivaţi de 5- fluoro-citozină -fluocitosin.
Alilamine: terbinafină
Candidoze – flucitozina, itraconazol, ketoconazol, terbinafina, miconazol, naftifina, nistatina
Dermatomicoze – ketoconazol, isoconazol, tolnaflat, micoseptina, nitrofungina
Meningită micotică – amfotericina B
Micoza fanerelor - ketokonazol, itraconazol, ciclopiroxamina