Sei sulla pagina 1di 3

Sanctus

sop

alt Sanc-tus sanc- tus sanc- tus Do-mi- nus De- us Sa- ba- oth

ten Sanc-tus sanc- tus sanc- tus Do-mi- nus De- us Sa- ba- oth

bas Sanc-tus sanc- tus sanc- tus Do-mi- nus De- us Sa- ba- oth

Sanc-tus sanc- tus sanc- tus Do-mi- nus De- us Sa- ba- oth Ple-ni sunt
coe-li et

Ple-ni sunt coe-li et ter- ra glo-ri- a tu- a

Ple-ni suntcoe- li et ter- ra glo- ri- a tu- a

Ple-ni suntcoe- li et ter- ra

ter- ra glo- ri- a tu- a Ple-ni suntcoe-

12

Ple-ni sunt coe- li et ter- ra

Ple-ni sunt coe-li et ter- ra glo-ri- a tu- a glo-ri- a tu- a Ple-ni sunt

glo ri a tu a Ple-ni sunt coe-li et ter- ra glo-ri- a tu- a Ple-ni sunt

li et ter ra glo- ri- a tu- a Ple-ni sunt coe- li et ter- ra

16
17

Ple-ni sunt coe-li et ter- ra glo-ri- a tu- a Ho-san-na in ex- cel-

coe-li et ter- ra glo- ri- a tu- a glo-ri- a tu- a Ho-san-na in ex- cel- sis

coe-li et ter- ra glo- ri- a tu- a glo-ri- a tu- a Ho-san-na in ex- cel- sis

Ple-ni sunt coe-li et ter- ra glo-ri- a tu- a Ho-san-na in ex- cel- sis

23

Ho-san-na in ex- cel- sis Ho-san- na Ho- san-na Ho- san-na in ex- cel- sis Be-ne- dic- tus

Ho-san-na in ex- cel- sis Ho-san- na Ho- san-na Ho- san-na in ex- cel- sis

Ho-san-na in ex- cel- sis Ho-san- na Ho- san-na Ho- san-na in ex- cel- sis

Ho-san-na in ex- cel- sis Ho-san- na Ho- san-na Ho- san-na in ex- cel- sis

31

qui ve- nit in no- mi- ne Do- mi- ni Be- ne- dic- tus

Be- ne- dic- tus qui ve- nit in no- mi- ne Do- mi- ni Be- ne- dic-

Be- ne- dic- tus

Be- ne- dic- tus qui ve- nit

36

Be- ne-dic- tus qui ve- nit Be- ne- dic- tus

tus Be- ne- dic- tus qui ve- nit Be- ne- dic- tus

qui ve- nit in no- mi- ne Do- mi- ni Be- ne-dic- tus Be- ne- dic- tus

in no- mi- ne Do- mi- ni Be- ne- dic- tus Be- ne-dic- tus Be- ne- dic- tus

17
41

qui ve- nit in no- mi- ne Do- mi- ni Ho- san-na in ex- cel-

qui ve- nit in no- mi- ne Do- mi- ni Ho-san-na in ex-

qui ve- nit in no- mi- ne Do- mi- ni Ho- san- na in

qui- ve- nit in no- mi- ne Do- mi- ni Ho-san-na in ex- cel- sis

46

sis Ho-san-na in ex- cel- sis Ho-san-na

cel- sis Ho-san-na in ex- cel- sis Ho- san-na in ex- cel- sis Ho-

ex- cel- sis Ho-san-na in ex- cel- sis Ho-san-na in ex- cel- sis

Ho- san- na Ho-san-na in ex- cel- sis Ho- san- na Ho-san-na in ex-

51

in ex- cel- sis Ho- san- na Ho- san- na Ho- san-na- in ex- cel- sis

san- na Ho- san- na Ho- san- na Ho- san-na in ex- cel- sis

Ho- san- na Ho- san- na Ho- san- na Ho- san-na- in ex- cel- sis

cel- sis Ho- san- na Ho- san- na Ho- san-na- in ex- cel- sis

18

Potrebbero piacerti anche