Sei sulla pagina 1di 1

2. b.

Cu2+ + 2e  Cu E0 = +0,44 Volt

H2O  1/2O2 + 2H+ +2e E0 = +0,70 Volt

Cu2+ + H2O  Cu + 1/2O2 + 2H+ E0 = +1,04 Volt

Esel = E0sel - log Qc

= 1,04 V - log

= 1,04 V - log

= 1,04 V - log 2

= 1,04 V - x 0,3

= 1,0326 Volt.

Potrebbero piacerti anche