Sei sulla pagina 1di 3

Nume şi prenume…………………………………….. Data………………………..

Calificativ……………………………………..

Elemente de geometrie- Evaluare

1.Uneşte cu ce se potriveşte!

pătrat cuboid unghi linie frântă deschisă cerc con cilindru

semidreaptă segment sferă dreaptă triunghi cub dreptunghi

2.Notează cu A (adevărat) sau F (fals) :

 Cubul are 8 feţe.


 Atât cubul cât şi paralelipipedul au 8 vârfuri şi 12 muchii.
 Cilindrul are două vârfuri.
 Un pătrat are mai mult de două axe de simetrie.
 Triunghiul este un corp geometric.
 Pătratul, triunghiul, dreptunghiul sunt poligoane.

3.Desenează pe pătrăţele:

a)Un pătrat cu latura b)Un dreptunghi cu: L= 5 centimetri şi c)Un triunghi care are două
de 3 centimetri ; l= 2 centimetri ; laturi egale cu l=3cm și b=4cm

4.Calculează perimetrele celor trei poligoane desenate la exerciţiul 3.


………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5.Completează desenele folosindu-te de axa de simetrie.

6.Calculează latura unui pătrat care are perimetrul egal cu 36 metri.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

7.Perimetrul unui triunghi este de 75 centimetri, una dintre laturi este egală cu cel mai mare număr
natural de o cifră, iar celelalte două laturi sunt egale. Află cât măsoară fiecare latură din cele egale.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...

8.Perimetrul unui dreptunghi este de 96 centimetri, iar lungimea este de 3 ori mai mare decât
lăţimea. Află lungimea şi lăţimea dreptunghiului.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Itemul 1 2 3 4 5 6 7 8 Din Total
oficiu
Punctajul 14x0.10p= 6x0,10p= 3x0,30p=0,90p 3x0,20p= 2x0,20 0,50p 0,60p 1p 4p 10 p
1,40p 0,60p =0,60p =0,40p