Sei sulla pagina 1di 43

PROIECT DE ANALIZĂ DE REPER

Student: Dincă Cristian-Daniel


Grupa 632AA

Cadru didactic îndrumător:


Șl. Dr. ing. Gheorghiță Cătălin

An universitar
2020-2021

1
CUPRINS
pag.
1. ROLUL FUNCTIONAL AL PRODUSULUI "POMPĂ CU DISC" ………………………………………………… 4
1.1 Funcția generală a produsului …………………………………………………………………………………….. 4
1.2 Modelul 3D al produsului "Pompă cu disc" (cu evidențierea reperelor analizate) ……….. 4
1.3 Întocmirea desenului de ansamblu …………………………………………………………………………….. 6
1.4 Citirea desenului de ansamblu ……………………………………………………………………………………. 7

2. ANALIZA CONSTRUCTIVĂ A REPERULUI R1 - MANETĂ ACȚIONARE VALVĂ (OBȚINUT PRIN


DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE) ………………………………………………………………………………………. 9
2.1 Rolul functional al reperului ………………………………………………………………………………………… 9
2.2 Schiţe constructive ale reperului …………………………………………………………………………………. 9
2.3 Caracteristici constructive prescrise reperului ……………………………………………………………… 12
2.4 Funcţiile suprafeţelor …………………………………………………………………………………………………. 13
2.5 Solicitări în timpul funcţionării ……………………………………………………………………………………. 13
2.6 Identificarea și rezolvarea lanțurilor de dimensiuni …………………………………………………….. 13
2.7 Alegerea materialului ………………………………………………………………………………………………….. 13
2.8 Caracteristici de material …………………………………………………………………………………………….. 13
2.9 Tratamente termice prescrise ……………………………………………………………………………………… 13
2.10 Masa reperului ………………………………………………………………………………………………………….. 14
2.11 Tehnologicitatea formei constructive ………………………………………………………………………… 14
2.12 Desenul de reper ……………………………………………………………………………………………………….. 16

3. ANALIZA CONSTRUCTIVĂ A REPERULUI R2 - AX CUPLARE (OBȚINUT PRIN AȘCHIERE) ……… 17


3.1 Rolul functional al reperului ……………………………………………………………………………………… 17
3.2 Schiţe constructive ale reperului ………………………………………………………………………………. 17
3.3 Codificare suprafețelor reperului ………………………………………………………………………………. 24
3.4 Funcțiile suprafețelor ………………………………………………………………………………………………… 25
3.5 Interpretarea desenului de execuție …………………………………………………………………………. 25
3.6 Evidențierea specificațiilor dimensionale ………………………………………………………………….. 26
3.7 Evidențierea specificațiilor geometrice ……………………………………………………………………… 28
3.8 Solicitări în timpul funcţionării ………………………………………………………………………………….. 28
3.9 Identificarea și rezolvarea lanțurilor de dimensiuni …………………………………………………… 28
3.10 Alegerea materialului ……………………………………………………………………………………………… 29
3.11 Caracteristici de material ………………………………………………………………………………………… 29
3.12 Tratamente termice prescrise …………………………………………………………………………………. 29
3.13 Masa reperului ……………………………………………………………………………………………………….. 29
3.14 Tehnologicitatea formei constructive ……………………………………………………………………… 30
3.15 Desenul de reper …………………………………………………………………………………………………….. 32

2
4. ANALIZA CONSTRUCTIVĂ A REPERULUI R3 - STUȚ (OBȚINUL PRIN INJECTIE MASE PLASTICE) 33
4.1 Rolul funcțional al reperului …………………………………………………………………………………………. 33
4.2 Schiţe constructive ale reperului ………………………………………………………………………………….. 33
4.3 Caracteristici constructive prescrise reperului ………………………………………………………………. 36
4.4 Funcţiile suprafeţelor …………………………………………………………………………………………………… 36
4.5 Solicitări în timpul funcţionării …………………………………………………………………………………….. 37
4.6 Identificarea și rezolvarea lanțurilor de dimensiuni ……………………………………………………… 37
4.7 Alegerea materialului ………………………………………………………………………………………………….. 38
4.8 Caracteristici de material ……………………………………………………………………………………………… 38
4.9 Masa reperului …………………………………………………………………………………………………………….. 38
4.10 Tehnologicitatea formei constructive ………………………………………………………………………….. 39
4.11 Desenul de reper ………………………………………………………………………………………………………… 42

5. Bibliografie ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

3
1. ROLUL FUNCȚIONAL AL PRODUSULUI "POMPĂ CU DISC"

1.1 Funcția generală a produsului

Echipament: Pompă cu disc pentru GPL cu motor electric monofazat pe suport metalic.
Rol funcțional: Alimentarea cu GPL a unui rezervor, dintr-un alt rezervor care conține acest
combustibil.

1.2 Modelul 3D al produsului (cu evidențierea reperelor analizate)


În cadrul acestui proiect, au fost analizate următoarele repere din cadrul, produsului "Pompă
cu disc:
Manetă acționare valvă - R1 (evidențiat cu o culoare cărămizie în modelul 3D al
Pompei cu disc)
Ax cuplare – R2 (evidențiat cu o culoare albastră în modelul 3D al Pompei cu disc)
Ștuț – R3 (evidențiat cu o culoare galbenă în modelul 3D al Pompei cu disc)

Fig. 1.1-1

4
Fig. 1.1-2

5
1.3 Întocmirea desenului de ansamblu

Fig. 1.1-3
6
1.4 Citirea desenului de ansamblu

În figura 1.1-3 este reprezentat desenul de ansamblu al unei pompe cu disc pentru GPL cu motor
electric monofazat pe suport metalic. Pompa reprezentată în patru proiecții este complet determinată
deoarece pe desen sunt identificate toate piesele componente. Din examinaгеа desenului de ansamblu
și a tabelului de componență rezultă că pompa este alcătuită din asamblarea unui număr de piese
poziționate pe desen cu numere de poziție de la 1 la 49. În tabelul de componență este prezentată
denumirea fiecărei piese.
Piesele componente ale pompei cu disc pentru GPL cu motor electric monofazat pe suport
metalic sunt următoarele:
• Suport metalic (1 buc.) -1
• Șurub M10x30 (8 buc.) -2
• Șaibă A10,5 (4 buc.) -3
• Piuliță M10 (8 buc.) -4
• Șaibă Grower A10 (8 buc.) -5
• Suport cu flanșă rotundă (1 buc.) -6
• Carcasă cu 2 flanșe rotunde (1 buc.) -7
• Rotor (1 buc.) -8
• Capac (1 buc.) -9
• Șaibă Grower A8 (8 buc.) -10
• Șurub M8x25 (12 buc.) -11
• O-ring 25x1,2 (1 buc.) -12
• Semering (1 buc.) -13
• Garnitură (1 buc.) -14
• Semering (1 buc.) -15
• Element de etanșare 30x45x10 (1 buc.) -16
• Rulment 30x63x28,3 T3-3206 (1 buc.) -17
• O-ring 62x3 (1 buc.) -18
• Ax cuplare (1 buc.) -19
• Flanșă (2 buc.) -20
• Șurub M12x50 (8 buc.) -21
• Flanșă (2 buc.) -22
• Șaibă A13 (8 buc.) -23
• Piuliță M12 (8 buc.) -24
• Șaibă Grower A12 (8 buc.) -25
• Niplu reducător 3,4x1,2 (2 buc.) -26
• Carcasă (1 buc.) -27
• Flanșă (1 buc.) -28
• Ax motor (1 buc.) -29
• Flanșă (1 buc.) -30
• Ventilator (1 buc.) -31
• Șaibă de siguranță (1 buc.) -32
• Corp cutie de borne (1 buc.) -33
7
• Capac cutie de borne (1 buc.) -34
• Piesă 1 ansamblu strângere cablu electric (1 buc.) -35
• Piesă 2 ansamblu strângere cablu electric (1 buc.) -36
• Șurub M6x25 (6 buc.) -37
• Șurub M5x20 (7 buc.) -38
• Capac ventilator (1 buc.) -39
• Garnitură (1 buc.) -40
• Pană tip A 8X40X7 (1 buc.) -41
• Reducție 1.2x1.4 (1 buc.) -42
• Reducție 3.4x1.2 (2 buc.) -43
• Ștuț (1 buc.) -44
• Valvă (1 buc.) -45
• Distribuitor (1 buc.) -46
• Niplu reducător 1x3,4 (1 buc.) -47
• O-ring 30x1.5 (1 buc.) -48
• Pană tip A 8x7x25 (1 buc.) -49

Reperul R1 - Manetă acționare valvă (obținut prin deformare plastică la rece) este parte
componentă a valvei (identificată prin nr. 45), din pompa cu disc.

8
2. Analiza constructivă a reperului R1-Manetă acționare valvă (obținut prin
deformare plastică la rece)

2.1 Rolul funcțional al reperului

Maneta are rolul de a acționa valva din construcția pompei cu disc.

2.2 Schițe constructive ale reperului

Se executa o schiță a reperului, în care suprafeţele reperului se noteaza cu Sk, k=1….7'.

Fig. 2.1-1

9
Fig. 2.1-2

10
Fig. 2.1-3

Fig. 2.1-4

11
Fig. 2.1-5

2.3 Caracteristici constructive prescrise reperului


Tabel 2.1-1
Sk Formă Dimensiuni Rugozitatea, Toleranța(e) Poziția Alte condiții
nominală și abateri Ra [μm] de formă relativă (duritate,
[mm] [mm] acoperiri de
protecție
etc.)
S1 cilindrică R6/R3/12 1,6
S2 cilindrică R6/R3/12 1,6 Toleranțe generale conform STAS 11111-86, clasa
S3 cilindrică φ4/3 3,2
S4 plană 3/2 3,2
S4’ plană 3/2 3,2
S5 plană 4/3 3,2
a 1-a de precizie

S5’ plană 4/3 3,2


S6 Plană R6/R3 1,6
(segment
coroană
circulară)
S6’ Plană R6/R3 1,6
(segment
coroană
circulară)
S7 plană 4/3 1,6
S7’ plană 4/3 1,6

12
2.4 Funcțiile suprafețelor
Tabel 2.1-2
Sk Funcția(-ile)
S6,S6’,S7,S7’ Suprafețe functionale
S3 Suprafețe de asamblare
S1,S2,S5,S5’ Suprafețe tehnologice
S4,S4’ Suprafețe auxiliare

2.5 Solicitări în timpul funcționării

Solicitările principale asupra reperului/suprafețelor sunt mecanice (încovoiere și strivire).

2.6 Identificarea și rezolvarea lanțurilor de dimensiuni

Pentru acest reper nu avem lanțuri de dimensiuni.

2.7 Alegerea materialului

Modelele de manete acționare valvă sunt confecționate din tablă de oțel [1]. Ținând cont
de funcția manetei (acționare valvă) și de faptul că se află sub incidența intemperiilor, aceasta
trebuie să prezinte pe lângă rezistență mecanică și rezistență la coroziune. În consecință a fost
ales ca material pentru realizarea manetei pentru acționarea valvei, S 235 JR conform SR EN
10025 [2].

2.8 Caracteristici de material

Caracteristicile SR 235 JR sunt prezentate în tabelul 2.1-3 [3].

Tabel 2.1-3
Marca de Clasa de Caracteristici mecanice minime Energia de rupere
oțel calitate Limita de Rezistența la Alungirea Temperatura KV I
curgere Rc rupere, Rm la rupere, [°C]
[N/mm2] [N/mm2] A5 [%]
SR 235 JR 4 240/230/210 360....440 26 -20 27

2.9 Tratamente termice prescrise

Nu este cazul.

13
2.10 Masa reperului

Prin intermediul a Autodesk Inventor am determinat masa piesei M=0,036 kg. (fig. 2.1-6)

Fig. 2.1-6

2.11 Tehnologicitatea formei constructive

Tehnologicitatea este caracteristica unui reper care evidențiază gradul în care acesta
poate fi realizat în condiții normale de lucru.
Reperul “Manetă acționare valvă” face parte din categoria pieselor îndoite.
Principalele caracteristici care influenţează tehnologicitatea pieselor îndoite sunt forma şi
precizia acestora.
Obţinerea calităţii, preciziei şi economicităţii semifabricatelor şi pieselor obţinute prin
îndoire depinde de corelarea caracteristicile prescrise acestora cu particularităţile procedeelor
şi proceselor tehnologice de îndoire.
Aceste particularităţi sunt legate în principal de felul şi mărimea deformaţiilor plastice
care se produc în zona îndoirii, de calitatea şi starea materialului, dimensiunile semifabricatului,
simetria formei piesei îndoite, poziţia găurilor în semifabricate.
La corpul manetei, porțiunile îndoite au aceeași lățime (raza de îndoire fiind de 3 mm),
deci nu există riscul de aglomerație de material, ce ar favoriza apariția fisurilor.

14
Fig. 2.1-7

În cazul opritorului manetei, linia de îndoire a fost dispusă pe porţiunea îngustă la o


distanţă mai mare decât raza minimă de îndoire (a=4,639mm > r=3mm). Respectând această
condiție de tehnologicitate, în zona respectivă, a fost evitată aglomerația de material și apariția
fisurilor.
Lungimea zonei îndoite trebuie să îndeplinească condiția: L>3*g (L=lungime; g=grosimea
materialului). În cazul opritorului manetei este respectată această condiție de tehnologicitate,
întrucât L=10 mm (g=3 mm).

15
2.12 Desenul de reper

Fig. 2.1-8

16
3. Analiza constructivă a reperului R2-Ax cuplare (obținut prin așchiere)

3.1 Rolul funcțional al reperului

Axul cuplare transmite forță și turație de la motorul electric la roată care, la rândul ei,
transmite presiune către zona de distribuire a GPL-ului.

3.2 Schițe constructive ale reperului

Fig. 3.1-1

17
Fig. 3.1-2

Fig. 3.1-3

18
Fig. 3.1-4

Fig. 3.1-5
19
Fig.3.1-6

Fig. 3.1-7

20
Fig. 3.1-8

Fig. 3.1-9

21
Fig. 3.1-10

Fig.3.1-11

22
Fig. 3.1-12

Fig. 3.1-13

23
3.3 Codificarea suprafețelor reperului

Tabel 3.1-1
Sk Formă nominală Dimensiuni și Rugozita Toleranța Poziția relativă Alte
abateri [mm] tea, Ra (e) de condiții
[μm] formă (duritate,
[mm] acoperiri
de
protecție
etc.)
S1 plană (coroană R10,5/R3,35 6,3
circulară)
S2 tronconică φ6,7/φ3/3/60° 6,3
S3 cilindrică R1,5/3,4 6,3
S4 conică φ3/1/118° 6,3
S5 tronconică φ25/φ21/2/90° 6,3
S6 plană 17/4 1,6
S6’ plană 17/4 1,6
S7 plană (combinată +0,012 1,6

Toleranțe generale conform ISO 2768-mK, clasa de precizie fină


R4/17/8( )/R4
+0,000
dreptunghi+2
semicercuri)
S8 cilindrică R4/4 1,6
S8’ cilindrică R4/4 1,6
S9 cilindrică +0,00 6,3
φ25 h8 ( )/54,5
−0,03
S10 tronconică +0,00 6,3
φ25 h8 ( )
−0,03
/φ24/0,5/90°
S10’ tronconică +0,015 6,3
φ25(+0,002)
/φ24/0,5/90°
S10” tronconică −0,05 6,3
φ30( −0,1 )
/φ29/0,5/90°
S10”’ tronconică +0,015 6,3
Φ30(+0,002)
/φ29/0,5/90°
S11 cilindrică R11/2 6,3
S12 cilindrică +0,015 1,6 Abatere de la
φ25(+0,002)/45,5
coaxialitate,
concentricitate)
de 0,02 față de
suprafața S17
S13 plană (coroană +0,015 6,3
φ25(+0,002)/ φ28
circulară)
S14 tronconică R15/R14/1/90° 6,3
S15 cilindrică −0,05 6,3
φ30( −0,1 )/12,5
S16 cilindrică R13/2 3,2
S17 cilindrică +0,015 1,6
φ30(+0,002)/23,5

24
S18 plană (coroană R15/R20,5 6,3
circulară)
S19 tronconică R22,5/R20,5/2/90° 6,3
S20 cilindrică R22,5/53 6,3
S21 plană (circulară) R22,5/R11,5 6,3
S22 cilindrică +0,03 6,3 Abatere de la
φ23 H8 (+0,00)
coaxialitate,
/35
concentricitate)
de 0,02 față de
suprafața S17
S23 conică R11,5/7/118° 6,3
S24 plană 31/3 1,6
S24’ plană 31/3 1,6
S25 cilindrică R15/5 6,3
S26 cilindrică R4/3 1,6
S27 Plană +0,012 1,6
35/8( )/R4
+0,000
(combinată
dreptunghi+semice
rc)

3.4 Funcțiile suprafețelor


Tabel 3.1-2
Sk Funcția(-ile)
S1,S13,S18 Suprafețe auxiliare
S6,S6’,S7,S8,S8’,S11,S12,S15,S16,S17,S21,S22,S24,S24’,S26,S27 Suprafețe de asamblare
S2,S3,S4,S5,S10,S10’,S10”,S10”’,S14,S19,S23,S25 Suprafețe tehnologice
S9,S20 Suprafețe funcționale

3.5 Interpretarea desenului de execuție

Desenul de execuţie este desenul definitiv, întocmit la scară, care conţine toate informaţiile
pentru executarea piesei. Desenul de execuție al reperului “Ax cuplare” este format din două vederi
și două secțiuni. Pe desenul de execuție sunt reprezentate următoarele elemente:
a. pe o lungime de 200 mm reperul are 5 diametre după cum urmează:
- Φ45 pe o lungime de 55 mm, la capătul din dreapta al acestei trepte de diametru este
reprezentată o teșitură 2x45°
+0,015
- Φ30(+0,002) pe o lungime de 24 mm, la capătul din dreapta al acestei trepte de diametru
este reprezentată o teșitură 0,5x45°
−0,05
- Φ30( −0,1 ) pe o lungime de 14 mm, la capătul din dreapta al acestei trepte de diametru este
reprezentată o teșitură 1x45°, iar la capătul din stânga al acestei trepte de diametru este
+0,015 −0,05
reprezentată o teșitură 0,5x45° (între treptele de diametru Φ30(+0,002) și Φ30( −0,1 ) există
un canal exterior cu dimensiunile Φ26 și lățime 2 mm)
25
+0,015
- Φ25(+0,002) pe o lungime de 46 mm, la capătul din dreapta al acestei trepte de diametru
este reprezentată o teșitură 0,5x45°
+0,00
- Φ25 h8 (−0,03) pe o lungime de 57 mm, la capătul din dreapta al acestei trepte de diametru
este reprezentată o teșitură 2x45°, iar la capătul din stânga al acestei trepte de diametru
+0,015 +0,00
este reprezentată o teșitură 0,5x45° (între treptele de diametru Φ25(+0,002) și Φ25 h8 (−0,03)
există un canal exterior cu dimensiunile Φ22 și lățime 2 mm)
+0,03
b. pe treapta de diametru Φ45 se găsește o gaură înfundată cu dimensiunile Φ23 H8 (+0,00) x 40;
+0,012
de asemenea, pe suprafața acestei găuri este prevăzut un canal de pană 8 (+0,000) x 3 x 35
(rugozitatea suprafeței canalului de pană este Ra=1,6 μm) și o degajare cu rol tehnologic
poziționată după canalul de pană, având următoarele dimensiuni Φ30x5
+0,00 +0,012
c. pe treapta de diametru Φ25 h8 (−0,03) se găsește la exterior un canal de pană 8 (+0,000) x 4 x 25
(rugozitatea suprafeței canalului de pană este Ra=1,6 μm); totodată pe acest tronson, la
extremitatea dreaptă, este prevăzută o gaură de centrare cu dimensiunile Φ3 x 6,5
+0,03 +0,015
Pentru suprafețele cu cotele prescrise Φ23 H8 (+0,00) și Φ25(+0,002) sunt prevăzute abateri de la
+0,015
coaxialitate și concentricitate de 0,02 în raport cu suprafața de referință A de dimensiune Φ30(+0,002).
Pentru suprafețele reperului au fost prevăzute rugozități după cum urmează:
+0,015
- rugozitate Ra=1,6 μm în cazul suprafețelor cu dimensiuni Φ30(+0,002) x 24 și
+0,015
Φ25(+0,002) x 46
+0,012
- rugozitate Ra=1,6 μm în cazul canalului de pană exterior 8 ( ) x 4 x 25
+0,000
+0,012
- rugozitate Ra=1,6 μm în cazul canalului de pană interior 8 (+0,000) x 3 x 35
- rugozitate Ra=3,2 μm în cazul suprafeței cu dimensiunea Φ26 x 2
- rugozitate Ra=6,3 μm în cazul celorlalte suprafețe conform ISO 1302-1978

Cotele libere ale reperului au toleranțe generale conform cu ISO 2768-mK.

3.6 Evidențierea specificațiilor dimensionale

În cazul reperului R2, conform desenului de execuție sunt precizate următoarele


specificații dimensionale (figurile 3.1-14 și 3.1-15):
- lungimea totală a reperului, l=200 mm
+0,015 −0,05 +0,015
- 5 trepte de diametru (Φ45 x 55 mm; Φ30(+0,002) x 24 mm; Φ30( −0,1 ) x 14 mm; Φ25(+0,002)
+0,00
x 46 mm; Φ25 h8 (−0,03) x 57 mm)
- 2 canale exterioare (Φ26 x 2 mm; Φ22 x 2 mm)
+0,00
- la capătul din dreapta al treptelor de diametru Φ45 mm și Φ25 h8 (−0,03) este prevăzută o
teșitură 2x45°
26
+0,015 +0,015
- la capătul din dreapta al treptelor de diametru Φ30(+0,002) mm și Φ25(+0,002) mm este
prevăzută o teșitură 0,5x45°
−0,05 +0,00
- la capătul din stânga al treptelor de diametru Φ30( −0,1 ) mm și Φ25 h8 (−0,03) mm este
prevăzută o teșitură 0,5x45°
−0,05
- la capătul din dreapta a treptei de diametru Φ30( −0,1 ) mm este prevăzută o teșitură
1x45°
+0,012
- canal de pană interior: 8 (+0,000) x 3 x 35
+0,012
- canal de pană exterior: 8 (+0,000) x 4 x 25
- degajare cu rol tehnologic Φ30x5 (poziționată după canalul de pană interior)
+0,03
- gaură înfundată cu dimensiunile Φ23 H8 (+0,00) x 40 (poziționată pe treapta de diametru
Φ45)
- gaură de centrare Φ3 x 6,5 (poziționată la capătul din dreapta al treapta de diametru Φ25
+0,00
h8 (−0,03))

Fig. 3.1-14

Fig. 3.1-15

27
3.7 Evidențierea specificațiilor geometrice

+0,03 +0,015
În cazul reperului R2 pentru suprafețele cu cotele prescrise Φ23 H8 (+0,00) și Φ25(+0,002)
sunt prevăzute abateri de la coaxialitate și concentricitate de 0,02 în raport cu suprafața de
+0,015
referință A de dimensiune Φ30(+0,002). Aceste abateri sunt evidențiate în figura 3.1-14.

3.8 Solicitări în timpul funcționării

Solicitările principale asupra reperului/suprafețelor sunt mecanice (torsiune și încovoiere).

3.9 Identificarea și rezolvarea lanțurilor de dimensiuni


Forma piesei, modul de cotare și mărimea toleranțelor trebuie să corespundă parametrilor
funcţionali impuși și condițiilor de lucru concrete, dar să permită și o realizare tehnologică cât
mai ușoara și mai economică.

Fig. 3.1-16

La cotarea funcțională (figura 3.1-16) s-au prescris următoarele dimensiuni (valori


nominale):
L1=200 mm; L2=105 mm; L3=81 mm; L4=59 mm; L5=55 mm; L6=2 mm; L7=2 mm
Pentru dimensiunile de închidere s-au obținut următoarele valori:
R1=L3-L5-L2 => R1=81-55-2 => R1=24 mm
R2=L1-L2-L3 => R2=200-105-81 => R2=14 mm

28
R3= L2-L4 => R3=105-59 => R3=46 mm
R4= L4-L7 => R1=59-2 => R4=57 mm

3.10 Alegerea materialului

Având în vedere faptul că reperul “Ax cuplare” are funcția de a transmite forță și turație
de la motorul electric la roata care transmite presiune către zona de distribuire a GPL-ului,
pentru realizarea acestuia s-a ales ca material C45. Alegerea acestui material este justificată prin
proprietățiile acestuia, corelate cu funcția reperului: duritate mare (minim 190 HB), rezistență
la tracțiune (minim 700 daN/mm2) și alungire la rupere (minim 14%) [4].

3.11 Caracteristici de material

Caracteristicile C45 sunt prezentate în tabelul 3.1-3 [4].

Tabel 3.1-3
Marca Caracteristici mecanice minime
de oțel Limita de Rezistența la Alungirea Gâtuirea la Duritate
curgere tracțiune la rupere rupere HB
[daN/mm2] [daN/mm2] [%] [%]
C45 823 (≥) 736 (≥) 21 21 422

3.12 Tratamente termice prescrise

Nu este cazul.

3.13 Masa reperului

Prin intermediul a Autodesk Inventor am determinat masa piesei în lb, M=2,425 lb.
(fig. 3.1-17). Ținând cont că 1 lb=0,45 kg, masa piesei în unități ale Sistemului Internațional este
M=1,09 kg.

29
Fig. 3.1-17

3.14 Tehnologicitatea formei constructive

La stabilirea formei pieselor, proiectantul trebuie să țină seama de o serie de reguli de


bază, valabile pentru oricare din procedeele de așchiere (acestea sunt prezentate în tabelul 3.1-
4). Totodată, în tabelul 3.1-4 este precizat faptul că reperul “Ax cuplare” respectă aceste reguli.

Tabel 3.1-4
Nr.crt Reguli de bază Respectă/Nu respectă
1 Adoptarea de forme cat mai simple, fie plane, fie de Respectă
revolutie, care sunt usor de prelucrat si de masurat.
2 Limitarea prelucrarilor prin aschiere la minimum necesar, Respectă
deoarece acestea reprezinta pierderi de materiale si
consum de manopera. Astfel, suprafetele care nu sunt
supuse, prin piesele adiacente, actiunii sarcinilor pot
ramine neprelucrate. Pentru suprafetele in contact este
suficienta o prelucrare de degrosare sau de semifinisare in
cazul in care nu exista miscare relativa a pieselsr si o
prelucrare de finisare in cazul existentei miscarii relative, a
solicitarilor sau a altor conditii de indeplinit.
3 Forma pieselor trebuie sa corespunda conditiilor specifice Respectă
ale procedeului de prelucrare adoptat.

30
4 Forma pieselor trebuie sa asigure o prelucrare economica, Respectă
iar procedeul de prelucrare preconizat la proiectare sa
poata fi inlocuit, eventual, cu un alt procedeu. Zonele care
sunt greu accesibile si la care scula nu poate ajunge usor
trebuie evitate.
5 Asigurarea posibilitatii de asezare a piesei si a stabilitatii pe Respectă
masina, a acesteia. Astfel, in limita posibilitatilor,
suprafetele de prelucrat trebuie sa fie paralele cu suprafata
de asezare. Dispozitivele de prelucrare necesare pentru
piesele cu forma complicata care nu permit o asezare direct
a pe masina scumpesc executia.
6 Forma piesei trebuie sa asigure posibilitatea fixarii sigure si Respectă
comode a acesteia in vederea prelucrarii.
7 Asigurarea posibilitatii de strangere suficiente a piesei pe Respectă
masina-unealta sau in dispozitivul de prelucrare, in scopul
preluarii fortelor de aschiere. Totodata, trebuie asigurata o
ridigitate corespunzatoare a piesei, astfel incat sa fie
evitate, sub efectul strangerii, deformatii care sa faca ca,
dupa desfacere, piesa sa nu mai aiba precizia prescrisa.
8 Forma piesei trebuie sa permita executarea a cat mai Respectă
multor operatii dintr-o singura strangere a piesei. Acest
fapt asigura economie de timp si precizie mai mare a piesei.
Fiecare fixare din nou a piesei reprezinta o sursa de
imprecizii la prelucrare.
9 Prelucrarea sa se faca, pe cat posibil, numai cu scule Respectă
normalizate, deoarece sculele speciale sunt costisitoare.
10 Forma piesei trebuie sa permita accesul sculei aschietoare Respectă
in zona de prelucrat, care sa fie prevazuta cu degajarile
necesare, astfel incat scula sa prelucreze intreaga suprafata
fara inconveniente si sa poata scapa din zona respectiva.

31
3.15 Desenul de reper

Fig. 3.1-18
32
4. Analiza constructivă a reperului R3-Ștuț (obținut prin injecție mase plastice)

4.1 Rol funcțional al reperului

Ștuțul este un element de legătură între valva pompei cu disc și furtunul de alimentare cu
GPL, al unui rezervor.

4.2 Schițe constructive ale reperului

Fig. 4.1-1

33
Fig. 4.1-2

Fig. 4.1-3

34
Fig. 4.1-4

Fig.4.1-5

35
4.3 Caracteristici constructive ale reperului
Tabel 4.1.1
Sk Formă nominală Dimensiuni și Rugozitatea, Toleranța Poziția Alte
abateri [mm] Ra [μm] (e) de relativă condiții
formă (duritate,
[mm] acoperiri
de
protecție
etc.)
S1 plană (coroană R9/R8
circulară)
S1’ plană (coroană R9,5/R8
circulară)
S2 cilindrică R8/42
S3 complexă R11,5/R2,5/5
(cilndrică cu
generatoare
curbilinie)
S4 cilindrică R10,5/10
S5 complexă R10,5/R1/1
(cilndrică cu
generatoare
curbilinie)
S5’ complexă R10,5/R1/1
(cilndrică cu
generatoare
curbilinie)
S6 plană 12/10
S7 cilindrică R10,5/1
S8 cilindrică filetată M21x1,5/15
la exterior
S9 cilindrică R1/10
S10 tronconică R10,5/R9,5

Observație: În cadrul reperului suprafața S6 se găsește de 6 ori.

4.4 Funcțiile suprafețelor


Tabel 4.1-2
Sk Funcția(-ile)
S1,S1’, S7 Suprafețe auxiliare
S2 Suprafață funcțională
S3,S4,S8 Suprafețe de asamblare
S5, S5’, S6,S9,S10 Suprafețe tehnologice

36
4.5 Solicitări în timpul funcționării

Solicitările principale asupra reperului/suprafețelor sunt mecanice (torsiune și strivire).

4.6 Identificarea și rezolvarea lanțurilor de dimensiuni

Forma piesei, modul de cotare și mărimea toleranțelor trebuie să corespundă parametrilor


funcţionali impuși și condițiilor de lucru concrete, dar să permită și o realizare tehnologică cât
mai ușoara și mai economică.

Fig. 4.1-6

La cotarea funcțională (figura 4.1-6) s-au prescris urmatoarele dimensiuni (valori


nominale):
L1=42 mm; L2=17 mm; L3=15 mm.
Pentru dimensiunea de închidere s-a obținut următoarea valoare:
R1= L1- L2- L3 => R1=42-17-15 => R1=10 mm

37
4.7 Alegerea materialului

Având în vedere că ștuțul este un element de legătură între valva pompei cu disc și furtunul
de alimentare cu GPL a unui rezervor și se obține prin injecție, pentru realizarea acestuia s-a ales
ca material PVC pentru conducte. Acest material prezintă rezistență la rupere mare (minim 40,7
MPa), rezistență la oboseală la 107 cicluri ridicată (minim 16,2 MPa), rezistență la compresie
ridicată (minim 42,5 MPa) [5].

4.8 Caracteristici de material

Caracteristicile PVC pentru conducte sunt prezentate în tabelul 4.1-3 [5].

Tabel 4.1-3
Material Caracteristici mecanice
Modulul lui Limită de Rezistență Rezistență Alungire Duritate HV Rezistență la
Young curgere la rupere la la oboseală la
[GPa] [MPa] [MPa] compresie rupere 107 cicluri
[MPa] [%] [MPa]
PVC 2,14-4,14 35,4-52,1 40,7-65,1 42,5-89,6 11,9-80 10,6-15,6 16,2-26,1
pentru
conducte

4.9 Masa reperului

Prin intermediul a Autodesk Inventor am determinat masa piesei M=0,010 kg (fig. 4.1-7).

Fig. 4.1-7

38
4.10 Tehnologicitatea formei constructive

Tehnologicitatea este caracteristica unui reper care evidențiaza gradul în care acesta poate
fi realizat în condiții normale de lucru.
Ștuțul este o piesă de revoluție care se poate realiza ușor prin tehnologia de injecție mase
plastice. Laturile hexagonului din forma constructivă a ștuțului se realizează cu o rază de
racordare de 1 mm. Totodată, se remarcă faptul că, datorită formei sale, acest reper este ușor
de măsurat.
Calitatea produselor obținute prin tehnologia de injecție este influențată atât de mașina
de injecție, cât și de matrița, utilizate în procesul de producție.
Mașinile electrice de injecție în matrițe a maselor plastice încep să introducă noi
oportunități în industria maselor plastice, nu doar datorită repetabilității și preciziei, ci și
funcțiilor lor speciale. Mașinile electrice de injecție FANUC Roboshot (furnizor japonez) sunt
modernizate, având trei funcții principale care cresc semnificativ calitatea produselor obținute
prin injecție mase plastice: preinjecția, protecția matriței și un control de mare precizie al
dozării.
Funcția de preinjecție, de exemplu, permite mașinii să înceapă procesul de injectare
înainte ca matrița să fie complet închisă, lăsând astfel aerul să iasă din matriță. Această funcție
este deosebit de avantajoasă pentru produsele care se pot arde în matriță, stabilizând calitatea
produsului și reducând durata ciclului de producție.
O altă funcție importantă, care sporește stabilitatea produsului, este funcția încorporată
de protecție inteligentă a matriței. Datorită comenzii CNC îmbunătățite și servomotoarelor de
mare precizie, mașina monitorizează diverse cupluri și oprește procesul de închidere atunci când
apare un parametru neașteptat. Această funcție este utilă atunci când mașina de injecție este
prevăzută cu un instrument de injecție complex, iar o deteriorare minoră a matriței poate
provoca daune semnificative și costisitoare la următorul ciclu de injectare.
Această funcție este atât de sensibilă încât dacă ar fi amplasat un burete între cele două cele
părți ale matriței, mașina s-ar opri imediat după detecția acestui parametru neașteptat [6].

39
Fig. 4.1-8 Funcția de protecție inteligentă a matriței va opri închiderea matriței înainte de provocarea
unor daune majore

Fig. 4.1-9. Funcția de dozare precisă a mașinii de injecție

40
Fig.4.1-10. Funcția de preinjecție rezolvă multe probleme legate de calitatea produsului

Controlul precis al dozării oferă o soluție pentru îmbunătățirea calității produsului


prevenind urmele de îmbinare, suprapunerile și arsurile, și menținând volumul injecției cu o
abatere minimă, mulțumită deplasărilor speciale ale sistemului de injecție [6].

41
4.11 Desenul de reper

Fig. 4.1-11

42
5 Bibliografie

1. https://www.bricolajmarket.ro/userfiles/product_files_shared/Herz-2XXX-
Robinete%20cu%20sfera%20Gama%20Modul_RO_Ed%200616.pdf
2. https://dokumen.tips/documents/echivalenta-otel-ol-spdf.html
3. https://www.steelestores.com/grade/stas-ol-37-stas-500.html
4. https://ro.scribd.com/doc/259782378/Caracteristicile-materialului-c45
5. Polymers
6. https://www.ttonline.ro/revista/materiale-plastice/injectia-maselor-plastice-in-
matrite-imbunatatiri-tehnologice
7. ISO 1302-1978 Technical drawings — Method of indicating surface texture on drawings
8. ISO 2768-mK General tolerances

43