Sei sulla pagina 1di 3

Recapitulare finală

Matematică – clasa a IV-a

1. Scrie numerele cu litere la punctul a şi cu cifre la punctual b :


a) 245 328 - ……………………………………………………………………………………………………………….
109 317 - ……………………………………………………………………………………………………………….
908 318 -………………………………………………………………………………………………………………..

b) Treizeci şi şase de mii treisprezece -………………………


Patru sute şaptesprezece mii trei -…………………………
O sută cincisprezece mii patruzeci -……………………….

2. Completează tabelul :

Cifre arabe 29 3 458 1 479


Cifre romane XCIV MMCMLII MDCXLIV

3. Ordonează crescător numerele pare şi descrescător numerele impare :


675 290; 700 456; 700 801; 693 217; 701 332; 650 009; 667 296; 710 715.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Scrie numerele următoare ca sumă de produse , după modelul :


76 359 = 7 x 10 000 + 6 x 1 000 + 3 x 100 + 5 x 10 + 9 x 1

327 253 = …………………………………………………………………………………………………………

869 372 = …………………………………………………………………………………………………………

5. Identifică numerele :
a) Cel mai mare numar impar de patru cifre distincte - …………………..
b) Cel mai mic număr par de cinci cifre distincte -……………………………
c) Cel mai mic număr de trei cifre care are cifra zecilor 3 si suma cifrelor 8- …………
d) Toate numerele de trei cifre care au cifra unităţilor de trei ori mai mică decât cifra
sutelor : …………………………………………………………………… …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Efectuaţi şi verificaţi :
256 318 + 45 739 = 156 384 + 3 75 278 =
………………………………………… ……………………………………………
341 290 – 253 297 = 540 217 – 65 329 =
………………………………………… …………………………………………….
1 367 x 8 = 274 x 35 =
………………………………………… …………………………………………….
643 : 7 = 2375 : 4 =
………………………………………… ……………………………………………..
7. Aflaţi numerele necunoscute :
46 513 + a = 100 398 b – 128 314 = 347 521 800 295 – c = 793 425
…………………………………. ……………………………………. ……………………………………
………………………………… ……………………………………. ……………………………………
P: ……………………………… p : ………………………………… P : ………………………………….

d x 7= 497 136 : e = 4 f : 8 = 29 rest 3


………………………………….. ………………………………….. …………………………………….
………………………………….. …………………………………... …………………………………….
P :………………………………... P :……………………………….. P :…………………………………

8. Calculaţi :
a) suma numerelor a , b şi c :…………………………………………………………………………..
b) diferenţa numerelor d şi e :………………………………………………………………………..
c) numărul de 5 ori mai mic decât numărul f : ……………………………………………….

9. Aflaţi cu cât este mai mare produsul numerelor 23 şi 45 decât câtul numerelor 864 şi 9.

10. Aflaţi numărul x :


(120 : 3 + 210 : 7 ): x – 2 x 5 = 0

Rezolvaţi exerciţiile respectând ordinea efectuării operaţiilor :


a) 141 : 3 + 12 x 9 = …………………………………………………….
b) 5 413 – 25 x 16 : 10 + 4 = ………………………………………………………………………………….
c) 12 + 5 x (100 – 9 x 9)= ………………………………………………………………………………………

Potrebbero piacerti anche