Sei sulla pagina 1di 28

Data

Estudiantes Count - Estudiantes Sum - Estudiantes Sum - Estudiantes


A 40
B 90
C 150
D 166
E 213
F 250
G 360
H 412
I 462
J 623
Total Result
Sum - Estudiantes
Color Cualitativa Nominal Razón Intervalo
Amarillo X X
Celeste X X
Naranja X X
Purpura X X
Rojo X X
Rosa X X

moda Media aritmétic


Cuadro 10 10 (10+2+4+2)/4 = 4
Estrella 2
Rectangulo 4 10 4.5
Rombo 2

Cuantitativa Razón
Cuadro X X
Estrella X X
Rectángulo X X
Rombo X X

Estudiantes 1millas = 1.06934km


Numero de Estudiantes Km
1A 0
2B 16 Km Count - Km
3C 37 16 1
4D 40 37 1
5E 47 40 1
6F 50 47 1
7G 50 50 2
8H 52 52 1
9I 60 60 1
10 J 110 110 1
Estudiantes 161 0 1
A 0 Total Result 10
A
A
A
A
A
A Kilómetros recorridos por estud
A
180
160
140
Kilómetros recorridos por estud

A 180
A 160
A 140
A
120
A
100
A
A 80
A 60
A 40
A 20
A
0
A A B C D E F G
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
Amarillo
Amarillo

Amarillo

Mediana
(2+4)/2 = 3

s recorridos por estudiantes


s recorridos por estudiantes

D E F G H I J
Peso (empty)
101.4-110.2
110.2-119
119-127.8
127.8-136.6
136.6-145.4
Total Result
Data
Peso Count - Peso Sum - Peso
101.4-110.2 30.56% 1159.3
110.2-119 16.67% 689.2
119-127.8 25.00% 1106.7
127.8-136.6 22.22% 1067.7
136.6-145.4 5.56% 278
Total Result 100.00% 4300.9
127.5 101.6 139.1 102.4 103.7
114.8 112.9 136.1 120.5 105.8
108.3 117.6 120.5 131.5 127.9
138.9 123.1 135.9 115.7 135.1
123.7 122.1 109.1 101.4 135.6
132.3 108.7 101.4 112.8 120.6

Peso
101.4
101.4
101.6
102.4
103.7 Data
105.8 Peso Count - Peso Sum - Peso
107.4 101.4-110.2 30.56% 1159.3
108.3 110.2-119 16.67% 689.2
108.7 119-127.8 25.00% 1106.7
109.1 127.8-136.6 22.22% 1067.7
109.5 136.6-145.4 5.56% 278
112.8 Total Result 100.00% 4300.9
112.9
114.8
115.4
115.7
117.6
120.5
120.5
120.6
122.1 limites aparentes limites reales marca de clase
123.1 101.4-106.4 101.35-106.45 103.9
123.7 106.4-111.4 106.35-111.45 108.9
124.3 111.4-116.4 111.35-116.45 113.9
124.4 116.4-121.4 116.35-121.45 118.9
127.5 121.4-126.4 121.35-126.45 123.9
127.9 126.4-131.4 126.35-131.45 128.9
131.5 131.4-136.4 131.35-136.45 133.9
132.3 136.4-141.4 136.35-141.45 138.9
133.3
135.1 101.35+(6/
135.6
135.9
136.1
138.9
139.1
124.3
109.5
107.4
124.4
115.4
133.3

R = 139.1-101.4 37.7
k=7
A=5

σ2 =
Σ (X - μ)2 =
n

Sum - Peso Sum - Peso


s2 =
Σ (X - X)2 =
1159.3 1159.3 n - 1
689.2 689.2
1106.7 1106.7
1067.7 1067.7
278 278
4300.9 4300.9
σ= σ^1/2 =

fi Fa fr Fr f% F%
6 6 0.16666667 0.16666667 16.67% 16.67%
5 11 0.13888889 0.30555556 13.89% 30.56%
5 16 0.13888889 0.44444444 13.89% 44.44%
4 20 0.11111111 0.55555556 11.11% 55.56%
5 25 0.13888889 0.69444444 13.89% 69.44%
2 27 0.05555556 0.75 5.56% 75.00%
7 34 0.19444444 0.94444444 19.44% 94.44%
2 36 0.05555556 1 5.56% 100.00%
4975.46
= 138.21
36

4975.46
= 142.16
35
39.5
44.4
39.45
44.45
41.95
5
5
0.119
0.119
11.9
11.9
44.5
49.4
44.45
49.45 Limites Aparentes Limites Reales xi
46.95 39.5-44.4 39.45-44.45 41.95
10 44.5-49.4 44.45-49.45 46.95
15 49.5-54.4 49.45-54.45 51.95
0.238 54.5-59.4 54.45-59.45 56.95
0.357 59.5-64.4 49.45-64.45 61.95
23.8
35.7
49.5
54.4
49.45
54.45
51.95
17
32
0.405
0.762
40.5
76.2
54.5
59.4
54.45
59.45
56.95
8
40
0.19
0.952
19
95.2
59.5
64.4
fi Fa fr Fr f% F%
5 5 0.0119 0.119 11.9 11.9
10 15 0.238 0.357 23.8 35.7
17 32 0.405 0.762 40.5 7.2
8 40 0.19 0.952 19 95.2
2 42 0.048 1 4.8 100
42 1 100

Potrebbero piacerti anche