Sei sulla pagina 1di 3

Ilustralii de Costin CS"limoceanu

i ri:r;!-1:!:,4 r,:r:t.

oue ceasuri si noue minute... Peste sase minute l

pleac[ trenul. Un minut inc[ Ei se-nchide casa. Repede-mi I

iau biletul, ies pe peron, alerg la tren, sunt in vagon...


Trec de colo pAna colo prin coridor, s[ v[z in care com-
I

partiment ag glsi un loc mai comod... Aci. O dam[ sin-


gur[, gi fumeazb, cts. atit mai bine! Intru qi salut, cind
=:ta.:.

''i''t' auz o mArd.iturl gi vbz aparAnd dintr-un panerag de


lAnga cocoan[ capul unui c[!el 1[1os, plin de panglici
'---:-::: I l.
rogii gi albastre, care-ncepe s[ mi latre ca pe un flc[tor
'
;+i:"r+:+;!rrii,.!:!
li.ri: iilli ii!:.,11
:: :.4 ;-
a :l
de rele intrat noaptea ln iatacul st5pAnii-si.
,.*"-.-:=r, Bubico! zice cocoana... sezi mumos, mami!
i truL.-I:llE--14 .:|:l!
ji:i[a+]"liran:;;4:1,!:.
i.r.:Fri:. +.qrital9

iiii'a;-:l
:1;-1:.-:1!"!1r