Sei sulla pagina 1di 6

鬼滅の刃 《竈門炭治郎のうた》

Kimetsu No Yaiba 「 Kamado Tanjiro no Uta」

Original Composer :椎名豪


 = 76 Original Author:梶浦由記
Piano Arrangement by Yu-Lun Chou
 
    
4                   
4 
  

 44         
       
   

10
    
            
          
     
   

     
 
   

13
   
 
   
       
       

  

   
       
      
    
 


         
16                
          
   


   
 
 

20
  
  
           
   
                 
           

https://m.youtube.com/c/YuLunChouSubscribe
24
   
         
          
                   
 
      
 
28  
    


 
                          
   
              
               
     
 
33 
    
  
       
          

      
   
    
                
                 
       

36
  




             

        

        

        
      


    
 
 
    

40
   
 
                      
             

                                
   

44
 
          
 
              
   3 3 3 
 
                    
    
      
   
2
https://m.youtube.com/c/YuLunChouSubscribe
47 
          
    
  
    
    
     
    
       
              
       
   
50
 
          



        
          
      

        
        
             
          

53
                


     
          
       
           
        
 
58 
    


     
     
    
  
       
       

       
  
        
    

 
 
  

62   
   
    

    
  
    
 3 3

3

      
          
      
 
64
              
                 
   
   
  
      
      
  3 3  3 3
   
3
https://m.youtube.com/c/YuLunChouSubscribe
66 
         

            
    
            
3

 
          
3
  
 
68
    
                        
        
      

          
     
  


      
  3     
 

71
 
        



           
         
           
        
                   

            
          

   
 
74

                  
                      
        
                
        

          

76

         
           
      

      
     
       
          
               
         
  

78

  
            
            

             
    
                         
          
   
  
4
https://m.youtube.com/c/YuLunChouSubscribe
80  
       
   
            
                    
           
                         
      

82

                        
                         
    
        
               
          
       
   
     

85 
    






           
         
             
 
              
             
   

90
        
 
                         

 
             
          
 
 
 
93
  
           
 
             
 6  
 3 3

3
    
         
   
    
  
95  
          
         6  
    
         
 33 3
 3
 
5
https://m.youtube.com/c/YuLunChouSubscribe
96
  
        
     6     
         
 
   
       

 
97

     
           
    6      6 


     


   
      

    3          
 3     3
  
99
              45   44
  
                           
3   
           
 
   5  
 4     
44
   
            
    


102
         
4      
4       
    
 
     

  44     
           
  
   
  


106
       


 


       
 
         
 
  
   
          
        






110
         


   
 


    


 
  
rit.
     9
 


   
    
      
 
9

6
https://m.youtube.com/c/YuLunChouSubscribe

Potrebbero piacerti anche