Sei sulla pagina 1di 3

Numele elevului………………………………… Data……………

Evaluare sumativă

Adunarea și scăderea numerelor naturale mai mici decât 1000 cu trecere peste ordin

1. Calculați. Încercuiți rezultatul cel mai mic și cel mai mare:

123 + 57= 673 – 436= 456 – 128=


78 +509= 236+147= 415+166=
943 - 38= 794 – 357= 325+647=

2. Completați tabelul cu numerele care lipsesc:

descăzut 581 587 670

scăzător 43 258 142

rest (diferență) 137 75

3. Află:
a) Numărul numărul cu 127 mai mare decât 63
……………………………………………………………………………………………….
b) Numărul cu 428 mai mic decât 904
……………………………………………………………………………………………….
c) suma numerelor 239 și 202
………………………………………………………………………………………………
d) suma numerelor pare cuprinse între 242 și 248.
……………………………………………………………………………………………….
e) Diferența numerelor 684 și 309.
.................................................................................................................................................
f) Din succesorul lui 654 scade răsturnatul lui 721.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
g) Din suma numerelor 165 și 526 scade cel mai mic număr par de trei cifre identice.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
4. Află numărul necunoscut:

643 + a = 861 b – 235 = 146 752 – c = 525


………………….. ………………………. ………………………….
……………………….. ……………………….. …………………………
……………………….. ……………………….. ……………………………
………………………. ……………………….. …………………………
5. Pentru decorarea unui parc s-au montat 117 becuri galbene și cu 26 mai multe becuri albastre. Câte
becuri s-au folosit în total?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...........
6. Utilizând datele următoare, compune o problemă care se rezolvă prin două operații:
„476 viori, cu 239 mai puține piane”.
Rezolvă problema pe care ai compus-o.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………

7. Scrie A în dreptul propozițiilor adevărate și fals în dreptul propozițiilor false.


- Sunetele foarte puternice pot afecta auzul.
- Metalul este un bun izolator de electricitate.
- Materialele care permit trecerea curentului electric se numesc conductoare.
- Polii de același fel ai unui magnet se atrag.
- Un magnet are doi poli: Polul Nord și Polul Sud.
- Un sunet puternic, care deranjează, se numește zgomot.
- Sirena ambulanței emite un sunet de slabă intensitate.
Matematică și explorarea mediului
Adunarea și scăderea numerelor naturale < 1000 cu trecere peste ordin
Științele vieții: Magneții. Sunetul. Electricitatea

1. Competente specifice
1.4. Efectuarea de adunări si scăderi, mental si în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare si/sau grupare
ori de câte ori este necesar
1.6. Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (suma, total, termenii unei sume, diferente, diferență, rest,
descăzut, scăzător) în rezolvarea si/sau compunerea de probleme
4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese
simple
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000 cu sprijin în obiecte,
imagini sau reprezentari schematice

2. Descriptori de performantă

Calificativul
Compe-
Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient

Rezolvă exercitii cu trecere peste ordin 4-5 exercitii


1.4 8-9 exercitii corecte 6-7 exercitii corecte
oral și în scris corecte

Completează, în table, numărul


1.6 4 ex. corecte 3 ex. corecte 2 ex. corecte
necunoscut
6-7 enunțuri 3 enunțuri
1.6 Rezolvă enunturi matematice 4-5 enunțuri corecte
corecte corecte

1.6 Află termenul necunoscut 3 exercitii 2 exercitii un exercitiu

întrebările, ope- întrebările si rezolvă


5.2 Rezolvă problemă cu două operatii ratiile si răspun-sul operatiile partial suficient
corecte corecte problema

Stabilește valoarea de adevăr a unor


4.2 7 enunturi 5 - 6 enunturi 4 enunturi
enunturi

Compune probleme cu două operații cu Compune și rezolvă Compune și rezolvă Compune


5.2
ajutorul unor unor date corect problema pațial problema problema

1. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 6 - 7 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4 – 5 itemi; incorect /parţial corect


BINE
restul itemilor

Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial corect


SUFICIENT
restul itemilor

Potrebbero piacerti anche