Sei sulla pagina 1di 2

TUGASAN INDIVIDU (10%)

1.Setiap pelajar dikehendaki untuk membangunkan satu Portal PdP menggunakan Platform Google
Classroom (GC), dengan mengintegrasikan ICT.:

2. GC yang dibangunkan hendaklah menggunakan akaun gmail siswa.(Sila lihat PPT yang
dilampirkan: Step by step membangunkan GC)

3. Sila invite saya sebagai teacher dalam portal GC yang dibangunkan tersebut (emel untuk invite
ialah mdyusoffdaud@ukm.edu.my)

4. Anda boleh pilih sebarang tajuk/sub tajuk yang berkaitan dengan PdP sains (Boleh pilih mana-
mana peringkat persekolahan prasekolah atau rendah atau menengah atau pra U)

5. Dalam create bahan dalam portal GC tersebut hendaklah mengandungi:

a) Satu RPH bagi 1 atau 2 waktu PdP atau mengikut kesesuaian tajuk. (Kik Butang material)

b) Satu set soalan (8 soalan objektif dan 2 soalan struktur), dibangunkan dalam GC masing-masing
(KLik Butang Assingment)

c) Satu set soalan kuiz (Menggunakan platform yang tersedia dalam GC, sekuramg-kurang 10
soalan)(Klik Butang Assingment)

d) Satu video you tube yang di masukkan (Kesesuaian samada untuk set induksi atau untuk paparn
kandungan bahan) (Klik butang Youtube)

e) Satu Kuiz menggunakan Kahoot (Klik butang link)

Setelah semua bahan tersebut di hasilkan upload link URL Portal GC masing-masing ke Portal
GR6233 (Bagi tujuan penilaian oleh saya)
TUGASAN KUMPULAN (10%)

1. Berdasarkan kumpulan yang telah di bentuk, hasilkan satu video pendidikan . Konsep video
tersebut ialah samada berbentuk Kesedaran Sains atau Kesedaran Alam Sekitar atau Sebarang sub
tajuk berkaitan dengan PdP Sains atau apa-apa yang anda fikirkan sesuai (Setelah berbincang
dengan saya).

2. Kumpulan anda boleh pilih sebarang aplikasi untuk hasilkan video.

3. Tempoh masa video yang dihasilkan ialah sekitar 5 minit.

4. Aspek kreativiti, kejelasan maklumat, effort dan penglibatan ahli kumpulan semua diambil kira
dalam pemberian markah.

5. Video yang telah siap dibangunkan hendaklah diupload di platform Youtube dan share link URL.
Link URL hendak diupload di Portal GR 6233 (Bagi tujuan penilaian oleh saya)