Sei sulla pagina 1di 10
PATROLOGL# CURSUS COMPLETUS SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMGDA, OECONOMICA, OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM, SIV LATINONUM, SIE ORACORUM, QUI AB £VO APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTI Il (ANNO 1218) PRO LATINIS ET AD CONCILII FLORENTINI TEMPORA (ANN, 1489) PRO GRATCIS FLORUERUNT. RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUA EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICA TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIORA ECCLESIZ SECULA, JOXTA EDITIONES ACCUNATISSIVAS INTER SE CUNQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTS COLLATAS, PERO VAM DILIGHNTAR CASTIGATA SOMMENTARES, YARITSQUE LECTIONINUS CONTINENTER ILLUSTRAT A; 103 NOVISSIMIS $£50118 DERENTUR ABSOLUTAS INGULOS SIVE TOMOS SIVE AUICTONES ALICOIUE CAPITULIS INTRA IPSUM TEXTOM RITE LISPOSITIS, NECNON RT "TETULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPERIOREM DISTINGUENTIOUS St PAMQUE MATE- RUM SIGNIFICANTINUS, ADORNATA; OFERIGUS CUM DUBITS, TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUGTORITATE IN ORDINE AD TRADITIONEM ECCLESIASTICAM POLLENTIDUS, AMPLIFICATA} BUCENTIS ET AMPLIUS LOCUPLETATA INDIGISUS AUCTORUX SICUT ET OPERUM, ALPHASETICIS, CRRONOLOGICIS, ATATISTICIS, SYNTHE NTICIS, ANALOGICIS, IX QUODQUR RELIDIONIS PUNCTUM, DOOWATIGUM, MORALE, EXTURGICUM, GANONIGUM, DISCIPLINARS, HISTORICUM, 87 SERTIN DDOBUS IRDICIBUS THMEN: QUIQUID NON SOLUM TALIS. TALL ‘OMISS0, 18 QUODLIRET THEMA SACRAL, ex quo LectoRt oi ‘SUORUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM 8. SCRIPTURE VERSUS, A PRIMO GENESEOS USQUE AD NOVISSIMUM APOCALYPSIS, COMMENTAT! SINT. OMI ACCURATISSIVA, OATERISQUE-ONNIBUS FACILE ANTEPONENDA, 61 PERPENDANTUR CHAMACTERUM NITIDITAS, JUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFEGTIO GOMRECTIONIS, OPERUM IIECUSORUM TUM VARIETAS, TUX FORMA YOLUMINUM PEROUAM COMMODA SIVIQUE IN TOTO PATHOLOGIA DECORSU CONSTANTER PRETII EXIOUITAS, PRASERTIMOUE ISTA COLLEGTIO, UNA, METHODIGA ET CHRONOLOGICA, KCENTORUM FRAGMENTONUM OPUSCULORUMQUE HACTKNUS MIC ILLIC SPARSORUM, PRIMUM AUTRE HW NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIGUS ET USS. ADOMNES ATATES, LOCOS, LINGUAS FORMASOUE PERTINENTIBUS GOADUNATORU! SERIES GRAECA IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORE: AS, BARNABA USQUE AD CONCILII FLORENTINI TEMPORA; ACCURANTE J.-P. MIGNE, BIBLIOTHECA CLERE UNIVERSE SIVE CURSOUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTI# ECCLESIASTICA RAMOS EDITORE. PATROLOGIZ GRECZ TOMUS V¥ $, IGNATIUS, 5. POLYCARPUS, PONTIFICES ROMANI SACULI UI, S. MELITO SARDENSIS; ALI. PARISIS APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P, MIGNE SUCCESSORES, IN VIA DICTA : AVENUB DU MAINE, 208 1894 SACULUM TOY EN ATIOl MATOS HMON ITNATIOY EDIZKOWOY ANTIOREIAZ EDIZTOAAL S. P. N. IGNATH EPISCOPI ANTIOCHENT EPISTOLE CUM GENUINE, TUM DUBIAZ ET SUPPOSITITIA zmissn Dissertattone de integritate textus recepti Fpitelaram, S. Tonati, axctore M, Dacre in Universitale Virceburgensi Theologta Professore, AccROONT ‘ROM ANORUM PORTIFICUM SACULL It, S. POLYCARPL MARTYRIS, 'S. MELITONIS SAR- DENSIS, S. PAPLA: HIERAPOLITANI, S. QUADRATL ATHENIENSIS, S. ‘CLAUDI APOLLINANIS BIERAPOLITANL, MAXUM HIEROSOLYMITANI, POLYCRATIS EPHBSIN, S. THEOPHILI CASANKA PALASTINE, 8. SERAPIONIS ANTIOCHENT, ARCHAT AFRICAN, RPISCOPORUM, ARISTIDIS. APOLOGIST:E CURISTIANI, CASTORIS, ABISTONIS PELLOEL, 8. HEGESIPPL, PANTANI, RHODONIS, APOLLON, PLURIUK ANONYNORUN. EPISTOLZ, OPUSCULA, FRAGMENTA. ACCURANTE ET RECOGNOSCENTE J.-P. MIGNE Bibliothees, Cleri univers. ‘SIVE CORSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIA ECCLESIASTICR. RAMOS uDITORE re TOMUS UNICUS, PARISHS UD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORE: Wi VIA DICTA: AVENUE DU MAINE, 208 4804 7 S. IGNATIL 980 MAPTYPION TOY ATIOY ISPOMAPTYPOS ITNATIOY TOY OEODOPOY ” MARTYRIUM SANCTI HIEROMARTYRIs IGNATIL THEGPHONT (Gleraxe, Paty, apost., ed. 3, Tobingee 1867, i cS) I, Ignatii cura pastoralis et martyrii desiderima.. Cum non ita pridem imperium fomanorum éx- A. cepisset Trajanus, Ignatius, opostoli Joannis disci- pulus vir erat in omnibus apostolious,¢t Beclesiam Antiochenorum summa cura regebat, oum veteres procellas muttaram sub Domitiano persecutionum wgre prooteriisset ; quippe qui instar boni guber- natoris:guberuaculo preeum ac jejunii, etassidui- tate docendi.et perpetua contentione spiritus,tem~ pestali contrariw restitit; veritus;ne quem timidio- rum gut simpliciocum amitveret,Quamobtem gau- debat quidem Etclesie tranguillitate, quiescente ad brove tempts persectitione ; dolebat autem ani- amo, quod nonduai veram erga (liristam charita- temnequé perfectuni discipnli ordinem esset asse= culus. Reputabat enim animo, confessione, qua per marlyriumn Gt,fore, ut ipse similior fieret Chri- sto. Unde paucis annis adlue in Keclesia moralus, et divine instar lucerna intellectum cujusque interpretition®. (divinaruin) Scripturarum ilhis- trans, volorum sudram compds factms est. B pxoruples yevoutiny Syadoyler chetoy avd Those Bubekeptvon thy ‘Pupalor dpyty Vera ois (88), "Tyvisiog, & tol Amneréiay "Ludo pags he, Bylo Fy (60) wold REaty Gkoscehnithe, ee fe Giov viv ‘Enthyatay ‘aveinyioy emeyshbig, eébe vas eg mapxyapin tay nohhiiv ext wubepuifens dyaliic, 2 rig vastelag, xl oh ¢ ep roy TP avevpars- 5: QD), ode viv ThAqy hy ayetacipbiny dotetyer* Beboordss, url wwe toy Gheyobiyev Re deepxrorlpww anoidy. Toryzpaty qbecalvera hy tal 20. ef Aysles dswedip, dwefeavros robs oAlyov 0B Buayprd Reyadlev 8 a8" Laordy, Ws whee vie Bo~ ws els Xpuoviy dphens Eowbduevos, end ve te rod praBrieo3 céfemc, ‘Evevier yp thy Bek par dha ove @uanuiay, 2AQs av 2 Kuplip. “OBsy Eresey adtyars 9 th Buxdqale, wat Ayyoo Blayy gain baat gorlSuy Bedumay Bk rig toy [Oster ( Tpaginy Enydacas, Erewhyyavev eiby gar! S/xy, Il, 2ynatius a Trajano condemnatur. Posthare enim Trajanns, novo imperii sui aniio yieloriadeSoythis ef Dacis aljieque multis gentibus 9 Joan. v, 35. (87) Syriacam versionem capitum hajus martyrit 4-4 incl. nupercime Curetonus e codice ms. Musei Londinensis typis vilyavit. Codex hic, paucos ante annos ¢ bibliotheca Clandit Jacobi Rich lezati Bri- fanuici in urbe Bagdad, Londinuny'delalus, etiant fragmentum Epistote 3. Ignatit at Romanos conti- nat, Versio autem martyrii Syeiuca nom ubique ad yerbum lexiui Graco codicis Lolhertini vespondes, cum Syrus nonnanquam Graca male intelleserit, swpissime autem paraphrasi sit, usus. Caslerum gimnes vari lectiones,inde crt, nullius sun: pon- ers. Tpaiiever yRa pick calxa twat Eran vag abeod Pasinelag (92), trapgivess Ent vi vieg ch wath Zao- (88). ea, 08 p. Ch. n. '89) Leg cum veteri versione Latina. ab Usserio edita, # pro y, parlicula xa, qua sequitur, de- lela. Suctn. (80) Ms. re reesuxc, male, Legendum ant: 725 ehwarns, aub cp syevuatiag, Posteriar emendatio prefecenda est ; nam tterque vetus interpresLali- nus hahet: « spirituali, » lerico placet 2 bes masuary « Ame el constanti; » Smithio, nivy smavpaciai). Isc. (91) Neuter interpres Latinus Oclov agnoseit Jac, (92) I. ¢ a. 107 p. Cb. Vet. uterpres habet. Naw xal Auxdiv nad Eelpmy moXhéoy tevev, xal voule sxvtog Bey Aelmew absqi mphs nioay. Grorayiy sb siiv Xprowaviiv Qcomebte edornua, aal et pi) viv sau Catpdvov Eowso Rexpelav perd ndvtwy Smee tivai sdiy pv, Bwypiv dropiven dncikfsavtos, rmiveag (93) sobs ebseiing Carvcag % Asi # teheusgy narnudqaater. Tire nolvay. gobn sig Onte tis “Ay oye Exdnalac 8 yevuaing vod Rpraved axpaciche 376, txovstes Fysxo mpbs Toatavdy (94), dityovre piv vex! Exélvov thy xaipby xark why "Arcibyziny, snovdifer & int ‘Apytelay nat Dione, ‘Os 8 wath nodsanoy tery Tpsiavod 295 Baaidfuc' « Te ct, xaxddapov, Ignatius respondit: « Demonia gentinm errans voras deos: 2st enim anus Deus, qui colum et lorram et mare et omnia gum sunt in iis, feciky ot unus Clirstus Jesus, Filios Dei unigenitns, onjus. regno ulinam fruar ! » Trajanus dixit: «lum dicis, qui sub Pontig Pilato crucifixus est?» Ignatins respandit: « Eum, qui in erucem sustulit paccatum meum cum ejus inventore, et omnem errorem den- moniacum omnemque malitiam damnans subjecit pedibus-eorum, qui ipsum in corde gerunt. » At Trajanus: « Ergo, ait, geris in te erucifixum? » Ignulius respondit; « Imo ; scriptum enim est: Hae titaho-et amiulabo inter cos*, » Trajanus senten- tinm talit: ¢ Ignatium, qui in se ipso cireumferre cracifixom contendit, jussimus in viacula a militi- bus conjectum abduci Romasa magnam, ul sit pa- stus ferarum ad delectationém populi. » Senteri- tiam kane cum sanctus martyr audisset, priv gav- dio exclamavit : « Gratias tibi ago, Domine, quia me perfecta erga te charitaté honorare dignatus es, qui me cum apostole tuo Paulo. in ferrea vincula conjeceris.« Hote eum dixisset. ebhilari anime vin- cula sustepisset, curmque prins orassal pro Eccle- sia, et eam cum lacrymis Domino commendasset, D instar atwetis insignis, qui egregium gregem ducit, fovina el militari acerbitate correptus est, abducen- dos Kemami ad pastmm croentacum ferarum. A€sro, Onplors alps arpacwrcinte Bawwbsytos sumer: si minus cum placare posset.totam iram ejus ipse exciperet, Beclesiamque Antiochenam sic metu Lberaret, Curr. (98) Melius co5, Samu. (98) Kx! abundat. Suirn, (87) Chr. Ign, ad Rom. €. 5. 983 8. IGN, ATIC 984 IIL. $. Ignatius Smyrnam navigat, Cum malta ergs alacritate et Hetitia, patiendi A wupiditate, Anti¢chia Scleusiam déescandit, et illine navi vectus est; cumque post maltos labores ad Smyrnensiam urbem appulisset, multa.cum letitia e'ndvi descendit, ac sanctum Polycarpum, Smyr- nensium episcopum,quendam condiscipulum suum videre festinuvit : fuerant enirm olim sancti apostoli Jognnis discipuli. Apud quem diversatus, cum eum spititualium charismatum participem fecisset,suis etiam vinoulis esset gloriatas, orabat eum, ut vel~ let propositum ipsius adjuyare ; el maxime quidem ‘hoo rogabat totam Eeclesiam (exceperantenirm san- ctum illum virum civitates atque Ecclesi@ Asin per episcopos et presbyieros et diaconos,cumomnesad eum festinarent,si forte partom chacismatis spiri- tualis ab eo acciperent % ; ac pree cwleris sanctum p Polycarpum, ut cilius per feras, inconspicuus in mundo factus, coram Christo compareret. IV. Ignatius sevibit Becles Alque hie sie dicebat ot sie contestabatur,usque adeo extendens amorem in Christum, ut per pul- chram confessionem et studium eorum,qui pro ejus certamine simul Deum orabant,coelum eset acce- pturus, utque Eeclesiis, qua ipsi per rectores suos ‘ovcutrerant, morcedem redderel, gratias agens Lil- teris ad eas missis, ¢quibus gratia epiritualis cum ‘Yvotis et adhortationibus stillabat. Cum ergo omnes erga se-benevole allectos cerneret, veritus est, ne fratcum charitas studinm eundi ad Deum ineids- rot, dum pulelira ipsi‘esset aperia marlyrii janna. Quie ad Ecelesiam Ronanorum seripsit subjecta sunt, c Legitur hie Epistola 8. Ignatii ad Merk nohAGg salvay mpoGojlag wal yards, Empy lg roB wigong, wacedoby and 'Avogelas els Behehaesay, cxeiley efyero cod whose? xal xpoayby perk wohby nduatoy